1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen"

Transkript

1 1. september 13 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1-13

2 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side af 33

3 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse Nøgletalssamling: Elevtal Elevtal, klassetrin, spor og elever Nøgletalssamling: Almenklasser Udgifter til undervisningsmidler pr. elev i almenskoledelen Driftsudgifter pr. elev i almenskoledelen Elever i gns. pr. computer og pr. tablet i almenskoledelen Elever pr. fuldtidslærerstilling inkl. børnehaveklasseledere Elever pr. almenklasse Nøgletalssamling: Specialundervisning Udgifter til undervisningsmidler pr. elev i specialskoledele Driftsudgifter pr. elev i specialskoledelen Elever i specialundervisning Enkelt integrerede elever Elever i gennemsnit pr. gruppe/klasse i specialundervisning Nøgletalssamling: Dansk som andet sprog (DA) Antal lærere i sprogcentret, der modtager undervisning i DA, der undervises i DA efter almindelig skoletid Ressourcer anvendt på undervisning i dansk som andet sprog Andel af tosprogede elever Nøgletalssamling: Linjefagskompetence Andelen af linjefagsuddannede lærere Nøgletalssamling: Planlagte, gennemførte og aflyste undervisningstimer Planlagte, gennemførte og aflyste undervisningstimer Nøgletalssamling: Anvendelse af lærernes arbejdstid og efteruddannelse Ressourcer anvendt til efteruddannelse Andel af lærernes arbejdstid anvendt til undervisning Antal fuldtidslærerstillinger, inkl. børnehaveklasseledere Nøgletalssamling: Overholdelse af minimumstimetallet Planlagte undervisningstimetal, gns. pr. spor pr. klassetrin Nøgletalssamling: Karakterer og evalueringer Karakterer ved folkeskolens afgangsprøver Evaluering af elever i særlige undervisningstilbud Nøgletalssamling: Vurdering af sprog- og læsefærdigheder Sprogvurdering, børnehaveklasse Resultater af læsetests Nøgletalssamling: Elev Elev,.-6. klasse, opgjort i dage Elev, klasse, opgjort i dage Elev, klasse, opgjort i lektioner Nøgletalssamling: Elever videre til ungdomsuddannelser Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse fra 9. klassetrin Side 3 af 33

4 1. Nøgletalssamling: Elevtal 1.1 Nøgletal: Elevtal, klassetrin, spor og elever Antal klasser Elever pr. klasse Antallet af elever pr. 5/9. Antallet af klasser pr. 5/9. Gennemsnitlig antal af elever i en klasse pr. 5/9. Antal klasser Elever pr. klasse Elever Klasser Elever pr. klasse 1. klasse 9. klasse 4 8. klasse 1, 7. klasse 44, 6. klasse 45,5 5. klasse 47 3,5 4. klasse 44, 3. klasse 41,5. klasse 54 7, 1. klasse 45,5 Børnehaveklasse 55 7,5 Specialklasse ,8 Gruppeordning Modtagegruppe Samlet ,8 Skoleåret 11/1 1. klasse 9. klasse 3 16, 8. klasse 44, 7. klasse 4 1 4, 6. klasse 47 3,5 5. klasse 4 1, 4. klasse 48 4, 3. klasse 38 19,. klasse 39 19,5 1. klasse 51 5,5 Børnehaveklasse 43 1,5 Specialklasse ,8 Gruppeordning Modtagegruppe Samlet ,8 Side 4 af 33

5 . Nøgletalssamling: Almenklasser.1 Nøgletal: Udgifter til undervisningsmidler pr. elev i almenskoledelen Udgifter De samlede udgifter til undervisningsmidler i almenskoledelen, herunder bøger, materialer, IWB-tavler, bøger til biblioteket og egne indkøbte tablets. De samlede udgifter opgøres ved sammelægge samtlige artskonti XX54, herunder samtlige arter under aktivitetsudgifter. Disse forefindes i rapporten S _ALR_ Udgift pr. elev i almenskoledelen pr. 5/9. Gennemsnitlig udgift til undervisningsmidler pr. elev i almenskoledelen. Udgifter Udgift pr. elev Kr. Elever Kr. pr. elev Side 5 af 33

6 . Nøgletal: Driftsudgifter pr. elev i almenskoledelen Driftsudgifter Driftsudgifter pr. elev Alle udgifter i almenskoledelen minus el, varme og løn. Det samlede antal af elever i almenskoledelen pr. 5/9. Gennemsnitlig driftsudgift pr. elev i almenskoledelen. Driftsudgifter Driftsudgifter pr. elev Kr. Elever Kr Side 6 af 33

7 .3 Nøgletal: Elever i gns. pr. computer og pr. tablet i almenskoledelen Antal computere Elever pr. computer Antal tablets Elever pr. tablet i almenskoledelen pr. 5/9. Antal computer, der under fem år gamle og som er med med internetopkobling. Kun computere, som er til rådighed for eleverne i almenskoledelen, indgår i opgørelsen. Gennemsnitlig antal elever pr. computer. Antal tablets inkl. eventuelt egne indkøbte, der under fem år gamle og som er med med internetopkobling. Kun tablets, som er til rådighed for eleverne i almenskoledelen, indgår i opgørelsen. Gennemsnitlig antal elever pr. tablet. Antal computere Elever pr. computer Elever Computere Elever pr. computer Antal tablets Tablets Elever pr. tablet Elever pr. fuldtidsstilling ,7 51 8,6 Skoleåret 11/1 Side 7 af 33

8 .4 Nøgletal: Elever pr. fuldtidslærerstilling inkl. børnehaveklasseledere Antal fuldtidslærerstillinger Elever pr. fuldtidslærerstilling i almenskoledelen pr. 5/9. Antal fuldtidslærerstillinger i almenskoledelen pr. 5/9, inkl. børnehaveklasseledere og ekskl. assistenter. Hvis en lærer underviser i både almen- og specialskoledelen, medtages kun andelen fra almenskoledelen. Gennemsnitlig antal af elever pr. fuldtidslærerstilling. Antal fuldtidslærerstillinger Elever pr. fuldtidslærerstilling Elever Fuldtidsstillinger Elever pr. fuldtidsstilling , 7,4 Kommentar til nøgletallet Antal fuldstilllinger omfatter også lærere ansat i specialklasserækken. Side 8 af 33

9 .5 Nøgletal: Elever pr. almenklasse Antal almenklasser Elever pr. almenklasse Antal klasser i almenskoledelen. i almenskoledelen pr. 5/9. Gennemsnitlig antal af elever i en almenklasse. Antal almenklasser Elever pr. almenklasse Klasser Elever Elever pr. klasse , Side 9 af 33

10 3. Nøgletalssamling: Specialundervisning 3.1 Nøgletal: Udgifter til undervisningsmidler pr. elev i specialskoledele Udgifter De samlede udgifter til undervisningsmidler i specialskoledelen, herunder bøger, materialer, IWB-tavler, bøger til biblioteket og egne indkøbte tablets. De samlede udgifter opgøres ved sammelægge samtlige artskonti XX54, herunder samtlige arter under aktivitetsudgifter. Disse forefindes i rapporten S _ALR_ Udgift pr. elev i specialskoledelen pr. 5/9. Gennemsnitlig udgift til undervisningsmidler pr. elev i specialskoledelen. Udgifter Udgift pr. elev Kr. Elever Kr. pr. elev Skoleåret 11/ Side 1 af 33

11 3. Nøgletal: Driftsudgifter pr. elev i specialskoledelen Driftsudgifter Driftsudgifter pr. elev Alle udgifter i specialskoledelen minus el, varme og løn. Det samlede antal af elever i specialskoledelen pr. 5/9. Gennemsnitlig driftsudgift pr. elev i specialskoledelen. Driftsudgifter Driftsudgifter pr. elev Kr. Elever Kr Skoleåret 11/ Side 11 af 33

12 3.3 Nøgletal: Elever i specialundervisning i specialundervisning, der pr. 5/9 modtager undervisning i en specialklasse, gruppeordning, specialskole eller heltidsundervisning, dvs. elever i Huset (AVØ), Sporet, Springet, Læsecentret (EST), K-klasserne (FRY), E-klasserne (GUN), Gr.6/7 (HOL) og H-klasserne (PRÆ) samt Ungdomsskolens heltidsundervisning. Bemærk: Enkeltintegrerede elever indgår ikke i denne opgørelse. i specialundervisning Elever Skoleåret 11/ Kommentar til nøgletallet Alle elever er visiteret via kommunens centrale visitationsudvalg. Antallet kan variere meget i løbet af året, og fra til år til år. Side 1 af 33

13 3.4 Nøgletal: Enkelt integrerede elever Antal enkeltintegrerede elever Antal enkeltintegrerede elever pr. 5/9. En enkeltintegreret elev er en elev, der får specialundervisning, det vil sige over 1 lektioner (9 timer) om ugen, og eleven er integreret i den almindelige undervisning på almenskoledelen. Antal enkeltintegrerede elever Elever Skoleåret 11/1 1 3 Side 13 af 33

14 3.5 Nøgletal: Elever i gennemsnit pr. gruppe/klasse i specialundervisning Antal grupper/klasser Elever pr. gruppe/klasse Antal gruppeordninger/specialklasser. pr. 5/9 gruppeordninger/specialklasser. Gennemsnitlig antal af elever pr. gruppe/klasse i specialundervisning. Antal grupper/klasser Elever pr. gruppe/klasse Grupper/klasser Elever Elever pr. gruppe/klasse ,8 Skoleåret 11/ ,8 Side 14 af 33

15 4. Nøgletalssamling: Dansk som andet sprog (DA) 4.1 Nøgletal: Antal lærere i sprogcentret Antal lærere Antal lærere, der læser timer i sprogcentret (uanset andel af deres arbejdstid). Antal lærere Lærere Side 15 af 33

16 4. Nøgletal:, der modtager undervisning i DA, der pr. 5/9 modtager undervisning i eller er omfattet af ressourcer afsat til dansk som andetsprog. NB! Modtagegruppeelever indgår ikke i opgørelsen. Elever 17 Side 16 af 33

17 4.3 Nøgletal:, der undervises i DA efter almindelig skoletid, der pr. 5/9 undervises i dansk som andetsprog efter almindelig skoletid. Elever Kommentar til nøgletallet Undervisning i DA har i skoleåret 1-13 været koncentreret om ganske få elever, da vi modtog flere elever, der ingen danskkundskaber havde. Side 17 af 33

18 4.4 Nøgletal: Ressourcer anvendt på undervisning i dansk som andet sprog Lærerenes arbejdstid Tolkebistand Ekstra driftsmidler Antal DA elever Ressourcer pr. DA elev Lærerenes arbejdstid, angivet som beløb, anvendt til undervisning i DA. Beløbet er beregnet som "Timer" x "Gennemsnitslærerløn pr. time". For skoleåret 1-13 sættes gennemsnitslærerløn pr. time til kr. 7. For skoleåret 11-1 sættes gennemsnitslærerløn pr. time til kr. 65. Beløb anvendt på tolkebistand i forbindelse med undervisning i DA. Eventuelt ekstra driftsmidler anvendt i forbindelse med undervisning i DA. Antal DA elever pr. 5/9 Gennemsnitlig ressourceudgift pr. DA elev. Lærerenes arbejdstid Tolkebistand Ekstra driftsmidler Antal DA elever Ressourcer pr. DA elev Kr. Kr. Kr. Elever Kr. pr. elev Kommentar til nøgletallet Vi har modtaget 3 elever uden danskkundskaber direkte fra hjemlandet, og kommunen har ikke haft modtageklasser for indskolingselever, derfor har PRÆ måttet varetage denne opgave. Side 18 af 33

19 4.5 Nøgletal: Andel af tosprogede elever "En tosproget elev er en elev, der har et andet modersmål end dansk, og først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt først gennem skolens undervisning, lærer dansk", jf. bemærkninger til folkeskoleloven. Definitionen dækker både børn, som kun taler et andet modersmål end dansk, og børn, som mestrer flere sprog, herunder dansk som andet sprog. Elever, der ikke er tosprogede Tosprogede elever, der ikke er tosprogede. Antal tosprogede elever, inklusiv modtagegrupper. Elever, der ikke er tosprogede Tosprogede elever Samlet Elever % Elever % Elever % 48 81,9 9 18, Side 19 af 33

20 5. Nøgletalssamling: Linjefagskompetence 5.1 Nøgletal: Andelen af linjefagsuddannede lærere Andelen af linjefagsuddannede lærere Den andel af lærere, som de linjefagsuddannede lærere udgør af det samlede antal lærere, der underviser i faget. Kun linjefag - ingen tilsvarende kompetencer. Andelen af linjefagsuddannede lærere Pct. Dansk Engelsk Kristendomskundskab Historie Samfundsfag Idræt Musik Billedkunst Håndarbejde Sløjd Hjemmekundskab Matematik Natur/teknik Geografi Biologi Fysik/kemi Tysk - tilbudsfag Dansk som andetsprog Fransk Skoleåret 11/1 Dansk Engelsk Kristendomskundskab Historie Samfundsfag Idræt Musik Billedkunst Håndarbejde Sløjd Hjemmekundskab Matematik Natur/teknik Geografi Biologi Fysik/kemi Tysk - tilbudsfag Dansk som andetsprog Fransk Side af 33

21 6. Nøgletalssamling: Planlagte, gennemførte og aflyste undervisningstimer 6.1 Nøgletal: Planlagte, gennemførte og aflyste undervisningstimer Planlagte UVtimer Gennemførte UV-timer Aflyste UV-timer Pct. gennemførte UV-timer Pct. aflyste UVtimer Antal planlagte undervisningstimer á 6 min. Antal gennemførte undervisningstimer á 6 min. Antal aflyste undervisningstimer á 6 min. Pct. gennemførte undervisningstimer. Pct. aflyste undervisningstimer. Planlagte UVtimer Gennemførte UV-timer Aflyste UV-timer Pct. gennemførte UV-timer Pct. aflyste UVtimer Timer Timer Timer Pct. Pct ,8, Skoleåret 11/ ,6,4 Kommentar til nøgletallet I tallet for 1-13 varierer væs fra tallet fra 11-1, da beregningsgrundlaget er forskelligt. I 11-1 er tallet inklusive støtteuv., AKT, DA, læseløft m.m. Derfor er der en forskel på ca. 9. timer. Side 1 af 33

22 7. Nøgletalssamling: Anvendelse af lærernes arbejdstid og efteruddannelse 7.1 Nøgletal: Ressourcer anvendt til efteruddannelse Antal fuldtidslærerstillinger Arbejdstid Antal fuldtidslærerstillinger pr. 5/9, inkl. børnehaveklasseledere og ekskl. assistenter. Arbejdstid anvendt af lærerne til kurser, efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne selv. Alle anvendte timer et medregnet, herunder timer som forvaltningen har ydet tilskud til, fx timer anvendt til spydspidsuddannelse. Arbejdstiden er opgjort som et beløb, der er beregnet som "Antal anvendte timer" x "Gennemsnitslærerløn pr. time". For skoleåret 1-13 sættes gennemsnitslærerløn pr. time til kr. 7. For skoleåret 11-1 sættes gennemsnitslærerløn pr. time til kr. 65. Lokale udgifter til kurser mv. Centrale udgifter til kurser mv. Samlet anvendt på efteruddannelse Gennemsnitligt anvendt på efteruddannelse Lokalt betalte udgifter til kurser, konferencer, befordringsgodtgørelse, ophold mv. Centralt betalte udgifter til kurser, konferencer, befordringsgodtgørelse, ophold mv. Samlet beløb anvendt til efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne. Gennemsnitligt beløb pr. fuldtidslærerstilling anvendt efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne. Antal fuldtidslærerstillinger Arbejdstid Lokale udgifter til kurser mv. Centrale udgifter til kurser mv. Samlet anvendt på efteruddannelse Gennemsnitligt anvendt på efteruddannelse Fuldtidsstillinger Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. pr. fuldtidsstilling 59, Skoleåret 11/1 51, Side af 33

23 7. Nøgletal: Andel af lærernes arbejdstid anvendt til undervisning Arbejdstid, brutto Arbejdstid, netto UV-timer Andel af brutto arbejdstid anvendt til undervisning Andel af netto arbejdstid anvendt til undervisning Lærernes samlede bruttoarbejdstid. Med bruttoarbejdstid menes 194 timer for en fuldtidsansat. Lærernes samlede nettoarbejdstid. Med nettoarbejdstid menes168 timer for en fuldtidsansat. Lærernes samlede undervisningtid. Gennemsnitlig andel af lærernes bruttoarbejdstid anvendt til undervisning. Gennemsnitlig andel af lærernes nettoarbejdstid anvendt til undervisning. Arbejdstid, brutto Arbejdstid, netto UV-timer Andel af brutto arbejdstid anvendt til undervisning Andel af netto arbejdstid anvendt til undervisning Timer Timer Timer Pct. Pct , 39,6 Skoleåret 11/ ,9 43,4 Side 3 af 33

24 7.3 Nøgletal: Antal fuldtidslærerstillinger, inkl. børnehaveklasseledere Antal fuldtidslærerstillinger Antal fuldtidslærerstillinger, inklusiv børnehaveklasseledere samt lærere i gruppeordninger og specialklasser. Antal fuldtidslærerstillinger Fuldtidsstillinger Skoleåret 11/1 59, 51, Side 4 af 33

25 8. Nøgletalssamling: Overholdelse af minimumstimetallet 8.1 Nøgletal: Planlagte undervisningstimetal, gns. pr. spor pr. klassetrin Viser pr. klassetrin det gennemsnitlige planlagte årlige undervisningstimetal (6 minutter) pr. spor, jf. lovens 16. Kilde: UNI-C, jf. skolernes indberetninger pr. 5/9. Tallene under "UVM, vejledende" og "UVM, mindstekrav" viser hhv. vejledende undervisningstimetal og mindste undervisningstimetal jf. Undervisningsministeriet, Bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskolen af 15. november 6. Bemærk: a) Mindste undervisningstimetal for klassetrin, 4-6. klassetrin og klassetrin er angivet samlet for tre klassetrin og vises under hhv. 3. kl., 6. kl. og 9. kl. b) I bekendtgørelsen fra UVM er der ikke angivet vejledende undervisningstimetal for. kl. og for 1. kl. For at kunne sammenligne summerne.-1. kl. har Hvidovre Kommune valgt at benytte "UVM, mindstekrav". kl. og 1. kl. for hhv. "UVM, vejledende". kl. og 1. kl. Planlagt UVtimetal Planlagt undervisningstimetal, gns. pr. spor. Planlagt UVtimetal Timer Børnehaveklasse klasse.5. klasse klasse klasse klasse.5 6. klasse.7 7. klasse klasse klasse klasse 96 Sum 3.31 Side 5 af 33

26 9. Nøgletalssamling: Karakterer og evalueringer 9.1 Nøgletal: Karakterer ved folkeskolens afgangsprøver Oplyste gennemsnitskarakterer ved de obligatoriske FSA prøvefag fra maj/juni. Tallene er hentet fra TEA. Karaktergns. Karaktergns., piger Karaktergns., drenge Karaktergennemsnit for elever, der aflagde eksamen i faget. Karaktergennemsnit for piger, der aflagde eksamen i faget. Karaktergennemsnit for drenge, der aflagde eksamen i faget. Karaktergns. Karaktergns., piger Karaktergns., drenge Karaktgns. Karaktgns. Karaktgns. Fysik/kemi - Praktisk mundtlig 8, 7,44 9,15 Engelsk - Mundtlig 7,4 6,7 8,85 Matematik - Matematisk problemløsning 7,47 6,56 9,38 Matematik - Matematiske færdigheder 7,43 6,37 9,6 Dansk - Mundtlig 7,85 6,74 8,69 Dansk - Skriftlig fremstilling 6,9 6,74 7,3 Dansk - Retskrivning 6,57 6,3 7,15 Dansk - Læsning 7,18 6,89 7,77 Skoleåret 11/1 Fysik/kemi - Praktisk mundtlig 5,35 4,57 5,58 Engelsk - Mundtlig 6,61 5,71 6,88 Matematik - Matematisk problemløsning 6,84 5,71 7,17 Matematik - Matematiske færdigheder 6,61 5,71 6,88 Dansk - Mundtlig 7, 7,9 6,9 Dansk - Skriftlig fremstilling 5,77 4,86 6,4 Dansk - Retskrivning 5,61 5,14 5,75 Dansk - Læsning 5,61 5,9 5,71 Kommentar til nøgletallet Skolen har tidligere fået anbefaling om at løfte karaktergns. for drengene, og det er nu slået igennem. Side 6 af 33

27 9. Nøgletal: Evaluering af elever i særlige undervisningstilbud Evaluering af elever i gruppeordninger, specialklasser, specialskoler og ungdomsskolens heltidsundervisning. med aflagt prøve med anden form for evaluering Antal afgangselever i gruppeordninger og specialklasser, der har aflagt prøve Antal afgangselever i gruppeordninger og specialklasser, der har fået en anden form for evaluering med aflagt prøve med anden form for evaluering Samlet antal elever Elever % Elever % Elever % 1 7,7 1 9, Skoleåret 11/1 3 15, , 19 1 Kommentar til nøgletallet En enkelt elev i specialklassen blev tilmeldt færdighedsregning i matematik og gennemførte med godt resultat. I 11 tog 3 elever afgangsprøven i færdighedsregning. Elever i C-klassen får særligt tilrettelagte prøver i alle fag ift. til den undervisning de har modtaget i deres skoleforløb. Side 7 af 33

28 1. Nøgletalssamling: Vurdering af sprog- og læsefærdigheder 1.1 Nøgletal: Sprogvurdering, børnehaveklasse Sikre Usikre Manglende opmærksomhed med vurderingen 'Sikker'. med vurderingen 'Usikker'. med vurderingen 'Manglende opmærksomhed'. Sikre Usikre Manglende opmærksomhed Samlet Elever % Elever % Elever % Elever % Vokaler 7 49,1 7 1,7 1 38, 55 1 Find billedet 3 58,8 11 1,6 1 19, Store bogstaver 51 94,4 3 5, Side 8 af 33

29 1. Nøgletal: Resultater af læsetests Sikre læsere Usikre læsere Ikke læsere med vurderingen 'Sikker læser'. med vurderingen 'Usikker læser'. med vurderingen 'Ikke læser'. Sikre læsere Usikre læsere Ikke læsere Samlet Elever % Elever % Elever % Elever % OS 64, 1. klasse 7 71,1 5 13, 6 15, SL 6, 3. klasse 37 9, 4,9 4, Malmbanen, 5. klasse 4,6 4 51,1 3 6, Uroksen, 5. klasse 4 51,1 3 48, TL, Robin Hood, 7. klasse 34 77,3 1, TL, Råolie, 7. klasse 6 13, ,8 4, Side 9 af 33

30 11. Nøgletalssamling: Elev 11.1 Nøgletal: Elev,.-6. klasse, opgjort i dage Indtil 31/1 1 blev elev for samtlige klassetrin opgjort i antal dage. Fra 1/1 13 opgøres elev for klassetrin -6 fortsat i antal dage, mens elev for klassetrin 7-1 opgøres i lektioner jf. nøgletallet "Elev, opgjort i lektioner". Samlet pr. elev Sygdom, andel af samlet Lovligt, Ulovligt, Øvrigt, Gennemsnitlig samlet pr. elev, antal dage, Sygdom, Lovligt, Ulovligt, Øvrigt, Samlet pr. elev Sygdom, andel af samlet Lovligt, Ulovligt, Øvrigt, Dage pr. elev Pct. Pct. Pct. Pct. 1-13, 1. skolehalvår. klasse 5, 54, 34, 11,8 1. klasse 5,6 6,5 36,5 1,. klasse 4,8 69,7 9,6,8 3. klasse 7,1 43,1 35,5 1,4 4. klasse 4,9 58,1 41,9 5. klasse 5,3 55,8 43,8,4 6. klasse 5,6 74, 5,6,3 1-13,. skolehalvår. klasse 8,6 56,7 38, 5,1 1. klasse 8, 69, 31,. klasse 7,9 6,9 39,1 3. klasse 8,9 53,6 4,6 1,9 4. klasse 6,3 57, 41,3 1,4 5. klasse 4, 75,4 4,6 6. klasse 4,1 47,7 51,4,9 Side 3 af 33

31 11. Nøgletal: Elev, klasse, opgjort i dage Indtil 31/1 1 blev elev for samtlige klassetrin opgjort i antal dage. Fra 1/1 13 opgøres elev for klassetrin -6 fortsat i antal dage, mens elev for klassetrin 7-1 opgøres i lektioner jf. nøgletallet "Elev, opgjort i lektioner". Samlet pr. elev Sygdom, andel af samlet Lovligt, Ulovligt, Øvrigt, Gennemsnitlig samlet pr. elev, antal dage, Sygdom, Lovligt, Ulovligt, Øvrigt, Samlet pr. elev Sygdom, andel af samlet Lovligt, Ulovligt, Øvrigt, Dage pr. elev Pct. Pct. Pct. Pct. 1-13, 1. skolehalvår 7. klasse 4,6 59,1 4,1,8 8. klasse 5, 51,3 39,3 9,3 9. klasse 8,3 44,7 34,1 1, 1. klasse 5,9 61,7 34, 4,3 Side 31 af 33

32 11.3 Nøgletal: Elev, klasse, opgjort i lektioner Fra 1/1 13 opgøres elev for klassetrin 7-1 i lektioner. Indtil 31/1 1 blev elev for klassetrin 7-1 opgjort i antal dage jf. nøgletal Elev, opgjort i dage. Samlet pr. elev Sygdom, andel af samlet Lovligt, Ulovligt, Øvrigt, Gennemsnitlig samlet pr. elev, antal lektioner, Sygdom, Lovligt, Ulovligt, Øvrigt, Samlet pr. elev Sygdom, andel af samlet Lovligt, Ulovligt, Øvrigt, Lektioner pr. elev Pct. Pct. Pct. Pct. 1-13,. skolehalvår 7. klasse 5, 57,8 37,1 5,1 8. klasse 6, 65,4 1, 1,7,7 9. klasse 36,8 56,5 39,8 3,6 1. klasse 18,4 44, 15, 15, 5,9 Side 3 af 33

33 1. Nøgletalssamling: Elever videre til ungdomsuddannelser 1.1 Nøgletal: Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse fra 9. klassetrin overgået fra 9. klassetrin til ungdomsuddanelsen. Elever % Andet Arbejde VUC Produktionsskole STU HTX HHX HF STX EGU Erhvervsuddannelser Efterskole 1. klasse ,7 1,9 1,9,8 13,,9 11,3 13, Samlet 16 1 Kommentar til nøgletallet Vi arbejder til stadighed på, at flere elever vælger en gymnasiel udd. da deres karaktergns. viser, at de vil kunne gennemføre det. Der er en kultur i vores skoledistrikt for valg af efterskole/1.kl., inden valg af ungdomsudd. SUSSIE evt. kommentere Side 33 af 33

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Lokal kvalitetsrapport

Lokal kvalitetsrapport Periode: 26-27 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Absalons Skole Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lynghøjskolen Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne:

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lindebjergskolen Sagsnr. 226314 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2012-13 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2012-13. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport 2.0" - dvs.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018 Side 1 af 5 Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 17/1 Resume Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever i folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 17/1 på 7,3. Beregnes det nye nøgletal

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen Kvalitetsrapport Sønderbroskolen 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

1. november 2016 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2015/2016

1. november 2016 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2015/2016 1. november 216 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 2 af 57 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

1. november 2017 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2016/2017

1. november 2017 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2016/2017 1. november 217 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 216/217 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 216/217 Side af 58 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Tidspunkt 2015/2016 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne i dansk

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen Resultatrapport Nyrup skolen DATO 2. august 2012 SAGS NR. Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 3 MANGLER - udarbejdes i oktober...

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2012/2013 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_14352672654e6.xls ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport Høringsmateriale

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport Høringsmateriale Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Høringsmateriale Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Datasamling 2011/12 Frederiksberg Kommune

Datasamling 2011/12 Frederiksberg Kommune Datasamling 2011/ Frederiksberg Kommune Tabel 1 - Elev- og klassetal pr. 5/9 2011 Skolen ved Bülowsvej Skolen på Duevej Skolen på la Cours Vej Ny Hollænderskolen Lindevangskolen Skolen på Nyelandsvej Søndermarkskolen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag AN AL YS E N O T AT 23. november 2012 Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag Megafon har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger, i hvilket omfang lærere underviser i fag, som

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2011/2012 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_14822944541e14.xlsx ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette?

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport Datarapport Sulsted Skole

Kvalitetsrapport Datarapport Sulsted Skole Kvalitetsrapport 2015 Datarapport Sulsted Skole Elevtal Elevtal pr. 5. september 2014 for skoleåret 2014/2015, Sulsted Skole Elever i 0.- 9. klasse Elever i 10. klasse Elever i specialklasser/ modtageklasser

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

UNI C. Indberetningsstruktur

UNI C. Indberetningsstruktur UNI C Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette? Alle folkeskoler

Læs mere