Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie"

Transkript

1 Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Plejecenter Øst Svendborg kommune

2 I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal støttes til et værdigt liv og til at få en større livskvalitet. Ud fra borgerens ønsker og behov vil personalet tage udgangspunkt i de ting, som den enkelte borger kan. Personalet vil støtte borgeren til at bevare færdigheder, der gør, at borgeren kan deltage mere aktivt i hverdagen. I løbet af 2012 er der blandt personalet blevet uddannet såkaldte hjemmetrænere. På sigt får alt personalet uddannelse inden for rehabilitering. Derudover er der ansat projektterapeuter, som støtter og vejleder de enkelte borgere samt personalet. Er der spørgsmål eller ideer til projektet så spørg personalet eller sektionsleder.

3 Velkommen til Caroline Amalie Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, som ønsker at flytte ind i en bolig på Caroline Amalie. Folderen er naturligvis kun et supplement til dialogen mellem dig, dine pårørende og personalet i huset, men håbet er, at den kan give et overblik over forhold, som kan være rare og praktiske at kende i forbindelse med indflytningen og hverdagen i huset. Caroline Amalie er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Huset er opført som plejehjem Caroline Amalielund i 1912, men er siden blevet grundigt renoveret og fremtræder nu som et moderne, tidssvarende plejecenter. Caroline Amalie er beliggende i en grøn have, omgivet af skov og søer, og med græssende får på det fredede område Ørkild Voldsted. Et naturskønt og fantastisk dejligt sted at blive ældre. Udsigt til søen

4 Caroline Amalie er indrettet med 8 ældreboliger og 7 plejeboliger i stueetagen. På 1. sal ligger Carolinebo og Amaliebo med henholdsvis 7 og 9 demensboliger. Aktivitetscenter samt en hyggelig café findes på 2. sal, hvor der herudover også er indrettet 6 gæsteopholdsstuer. Visitation til en bolig på Caroline Amalie Hvis Du ønsker en bolig på Caroline Amalie, er det Svendborg Kommunes boligvisitatorer, der visiterer dig efter en behovsbestemt venteliste. Det vil sige, at borgere med størst behov får en bolig først. Caroline Amalie er en del af Svendborg kommune, og det er således ikke en boligforening, der står bag. Via kommunen kan du søge boligstøtte, varmehjælp samt lån til indskud, og en bolig på Caroline Amalie er således en privat lejebolig med de rettigheder og forpligtigelser, som dertil hører. Dette betyder også, at du selv skal tænke på at tegne en evt. indboforsikring. Nøglerne til boligen (3 i alt) kan afhentes hos teknisk servicemedarbejder Michael Johansen, når indskud og 1. måneds husleje er betalt. Nøglen bruges til hoveddøren (denne er låst i aften nattetimerne), samt til boligen. Både ved indflytning og ved opsigelse af lejemålet, synes boligen af teknisk servicemedarbejder Michael Johansen. Ved opsigelse af lejemål sendes en skriftlig opsigelse til: Boligadministration, Svinget 14, 5700 Svendborg.

5 Ældre/plejeboliger Lejlighederne er indrettet med stue, lille køkken med køleskab og to kogeplader, samt soveværelse og bad. I stuen findes telefonstik, samt antennestik til fællesantenne. Størrelsen varierer fra 55-84m 2. Alle boliger fremtræder pæne og lyse, og de er indrettet, så det er let at komme rundt, også med kørestol og rollator. Kuffertrum findes i kælderen til hver bolig. Udgang fra plejeboligerne til svalegangen ud mod søen

6 Carolinebo/Amaliebo Lejlighederne er her ligeledes indrettet med stue, lille tekøkken i forlængelse heraf, samt soveværelse og bad. I stuen findes også telefon og antennestik. Størrelsen varierer fra m 2. På hvert afsnit er der desuden en hyggelig spise- og opholdsstue, som er fælles. Herfra er der udgang til et dejligt lysthus - tårnet, som benyttes meget om sommeren. Fællesstuen ligger i forbindelse med køkkenet, og på hvert afsnit findes vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler. Der er et kuffertrum til hver bolig. Spise- og opholdsstue på Carolinebo

7 Indretning Fælles for boligtyperne er, at indretningen skal svare til Deres ønsker. Dog skal der tages hensyn til din mobilitet og dine behov, og der skal således være plads til, at personalet kan give den hjælp, du har brug for. Vi anbefaler ikke løse tæpper, da det er vores erfaring, at de kan give anledning til unødvendige fald. Bruger Du kørestol eller stålift, er det ikke muligt at have tæpper på gulvet. Vi anbefaler loftlamper i både stue og soveværelse. Ophængning af disse samt gardiner, malerier/billeder er et familiært anliggende. Det vil være en stor hjælp for dig, hvis disse ting er i orden inden indflytningen. Samarbejde Når du beslutter dig for at flytte ind i en lejlighed på Caroline Amalie, tilbyder vi en samtale forud for indflytningen. Ved denne samtale kan vi sammen få talt om de praktiske ting i forbindelse med Deres indflytning. Ved samtalen deltager som regel sygeplejersken, evt. sektionsleder, samt din kontaktperson. Efter indflytningen vil vi arrangere endnu en samtale, hvor vi kan få talt om gensidige forventninger, samt lave forberedelserne til vores praktiske samarbejde.

8 Indflytning Når vi skal tage imod dig, vil vi meget gerne, at datoen er aftalt på forhånd, samt at indflytningen sker på en hverdag, gerne om formiddagen. Grunden hertil er, at vi i dette tidsrum har mulighed for at give dig den bedst mulige velkomst. Hvis du har praktiske problemer i forhold til din lejlighed, er du velkommen til at rette henvendelse til personalet eller til husets tekniske service-medarbejder. Omsorg for Dem For at sikre dig den optimale omsorg og pleje, udarbejdes Borgeraftaler/borgerplaner Det er dig og dine nærmeste, der bedst kender til dine vaner, ønsker og behov, og udarbejdelsen af disse aftaler/planer sker derfor i samarbejde med dig og dine pårørende. Planen er et arbejdsredskab for personalet i hverdagen, som sikrer os, at vi giver dig den omsorg og pleje, du har behov for. Planen tager udgangspunkt i dig og dine ressourcer, færdigheder og livsmønster og har betydning for, vores indsats, bl.a. indenfor områder som; ernæring, aktivitet, træning og personlig pleje.

9 Samarbejdsbog Til brug ved skriftlig information mellem dig, personalet og dine pårørende udleveres en samarbejdsbog. (Måske kender De den i forvejen.) Alt efter hvilke aftaler, der foreligger mellem dig, dine pårørende og personalet, vil der være stor forskel på, hvor meget der skrives i bøgerne. Kontaktpersoner Hver borger på Caroline Amalie får ved indflytningen tildelt en kontaktperson. Hver medarbejder er kontaktperson for 2-4 borgere og har dermed tid og rum til at nære det tætte samarbejde med du og dine pårørende, samt pleje dine ønsker og behov på bedste vis. Det er derfor en stor fordel, hvis alle vigtige aftaler og informationer sker via din kontaktperson.

10 Café Alle beboere, pårørende og gæster er meget velkomne til at spise i caféen. Det er hyggeligt, og det er godt for appetitten at spise sammen med andre. Vil du gerne have indflydelse på menuen, så kig i kataloget fra Centralkøkkenet, og kom med dine ønsker. Personalet i caféen giver gerne råd og vejledning i forbindelse med kosten. Køkkenet har en høj hygiejnestandard. Ved indflytning i ældrebolig udleverer caféen en pjece vedr. måltider, priser og åbningstider. Caféen

11 Tilladelse til udveksling af oplysninger Vi må ikke, uden din samtykke, udveksle personlige oplysninger med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. praktiserende læge og sygehus. Vi vil derfor altid bede om din eller dine pårørendes tilladelse til udveksling af oplysninger i forbindelse med den konkrete problemstilling. Værdiboks/økonomi/post Til hver bolig hører en værdiboks, hvori penge, bankbog m.v. kan opbevares. Vi tilbyder at hæve penge i banken for dig 1 gang om måneden, hvis pårørende ikke har mulighed for dette. Vi foretrækker at hjælpe med administration af et så lille beløb som muligt, men det er en stor hjælp for dig, som minimum at have penge til betaling af frisør, fodterapeut m.m. Vi vil gerne være behjælpelige med, efter aftale, at videresende, åbne og/eller læse din post for dig. Adgang til boliger Plejepersonalet har adgang til din bolig via personalenøgler, men må ikke gå ind i din bolig, medmindre du er hjemme. Vi er gerne behjælpelige med blomstervanding, post m.m., i forbindelse med ferie eller indlæggelse, men det sker kun efter individuel aftale med dig eller dine pårørende.

12 Nødkald Vores nødkald fungerer via telefonen. Det er derfor nødvendigt, at De har et telefonabonnement for at kunne tilkalde hjælp. Hvis du ikke i forvejen har en telefon, der kan flyttes med, og kun har behov for nødkald, betaler Svendborg Kommune for oprettelse af telefonen, mens du selv betaler løbende abonnement. Ovenstående gælder hovedsageligt for ældre/plejeboligerne, da det sjældent er aktuelt med nødkald i demensboligerne. Vasketøj Som hovedregel vasker vi kun tøj i vaskemaskine og tørrer det i tørretumbler. Som hovedregel stryger vi ikke. I demensboligerne skal borgerens tøj mærkes med navn eller lejlighedsnummer meget gerne inden indflytning. Vi kan anbefale at bruge tekstiltusch. Bestilling af købmandsvarer (ældre/plejeboliger) Personalet med tilknytning til ældre/plejeboligerne er gerne behjælpelige med bestilling af varer fra købmanden. Der udbringes en gang om ugen. Vi hjælper gerne med bestilling af varm mad fra Det gode Madhus.

13 Servicepakke - demensboliger Svendborg kommune tilbyder en servicepakke, som dækker de fleste af Deres fornødenheder, med undtagelse af den varme mad, som bestilles fra Det gode Madhus. Servicepakken er et tilbud, og skal bekræftes ved underskrift. Udgiften trækkes over pensionen. Forplejning: Rengøringsartikler: Artikler til personlig hygiejne: Udgifter til fællesarealerne: Servicepakken dækker ikke: Refusion: Morgenmad, eftermiddags og aftenkaffe, frugt, kage, smørrebrød samt drikkevarer. Artikler til brug i lejligheden og på fællesarealerne, vaskepulver, skyllemiddel samt brug af vaskemaskine og tørretumbler. Toiletpapir, køkkenruller, shampoo, hudlotion, deodoranter, engangsskrabere, tandbørster, kamme, tandpasta m.m. Aviser, blade, DVD, servietter, duge, lys, blomster, husholdningsartikler samt aktiviteter og udflugter. Varm mad fra Det gode Madhus, frisør, fodterapeut, Tv-licens i lejlighed, tobak, tøj, kosmetik, private blade, telefonabonnement samt indboforsikring. Ved indlæggelse eller andet fravær, gives der refusion fra første hele fraværsdag og til hele sidste fraværsdag.

14 Bruger- og pårørenderåd i demensboliger På Caroline og Amaliebo afholdes årligt valg til bruger- og pårørenderåd. Valgperioden løber fra 1. april til 31. marts. Der skal vælges formand, næstformand, kasserer samt to suppleanter. Sektionslederen fungerer som sekretær. Ved møderne vil emner, som er aktuelle for dig og din hverdag blive behandlet. Vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til sektionsleder. Hvis der ikke findes et bruger pårørende råd, indkaldes der til fælles møde 2 x årligt. Forår og efterår. Årlige tilsyn på Amaliebo og Carolinebo Der er tilsynspligt på pleje- og demensboliger. Dette betyder i praksis, at der hvert år er et fagligt uanmeldt tilsynsbesøg fra kommunen samt fra embedslægeinstitutionen. Derudover er der et anmeldt dialogbaseret tilsynsbesøg, hvor beboere og pårørende inviteres til møde med udøveren af det faglige tilsynsbesøg. Derudover deltager afdelingschef samt sektionsleder. Tilsynene skal sikre, at alle pleje- og demensafsnit lever op til de regler og krav, der er indenfor ældreområdet.

15 Traditioner på Amaliebo og Carolinebo På Caroline Amalie lægger vi vægt på at holde traditionerne i hævd. Vi gør meget ud af at fejrer årets højtider med bl.a. påskeog julefrokoster. Til fastelavn inviterer vi børnehaven til at slå katten af tønden. Vi markerer 4. maj og sætter lys i vinduerne. Vi fejrer Sct. Hans aften og afholder grill-fester i vores dejlige have. Husets fødselsdag fejrer vi med kylling og is. Vi har luciaoptog, og vi synger julen ind og serverer gløgg og æbleskiver. Juleaften er der gudstjeneste i dagcenteret om formiddagen. Om aftenen er der juletræ og sang og der serveres andesteg, rødkål og ris a la mande. Til langt de fleste arrangementer, inviterer vi også dine pårørende med. Traditioner i Ældre/plejeboligerne I ældre/plejeboligerne holdes der årligt to arrangementer for beboere og deres pårørende. En grill-fest i juni måned og et julearrangement, hvor vi sammen synger julen ind, og hvor der serveres æbleskiver og gløgg. Derudover er det muligt at deltage i alle Aktivitetscenterets fester og arrangementer, som sker løbende henover året. Der er brugerbetaling på disse arrangementer.

16 Gæster Da din bolig er privat lejemål, er der naturligvis ingen begrænsninger i forhold til gæster. Vi har en gæsteseng, men man skal selv sørge for sengelinned. Der er ingen fælles gæsteværelser. Vi vil dog gerne bede om at de pårørende vasker eget service op efter brug. Kvalitetsstandarder I ældreboligerne er det visitator som tildeler din hjælp i forhold til Svendborg kommunes kvalitetsstandarder. Du kan få en kopi af disse ved henvendelse til sektionsleder. Hjælp til rengøring ydes som regel hver 14. dag, og der udarbejdes en serviceafgørelse med beskrivelse af den bevilligede hjælp. I plejeboligerne samt på Amaliebo og Carolinebo visiteres der til helhedspleje. EDB Dine Borgeraftaler/borgerplaner indskrives i vores edb system, hvor personalet også dokumenterer deres daglige arbejde. Du har naturligvis aktindsigt, og vi skriver ikke noget, som du ikke må se eller vide. Du kan også give dine pårørende tilladelse til aktindsigt.

17 Huskeliste ved indflytning Bestille flytning af møbler, avis, telefon m.v. (nødkald fungerer via telefonen) Melde flytning til praktiserende læge, folkeregister, posthus, licenskontor, forsikringsselskab m.v. (Flyttemappe fås på posthuset) Bestille gardiner samt evt. badeforhæng Bestille persontransport Evt. afbestille levering af mad Samarbejdsbog, medicin m.m. Personlige hjælpemidler skal medbringes, bortset fra lift og nødkald Personligt tøj, herunder 7-10 sæt undertøj I demensboligerne skal tøjet gerne være mærket ved indflytningen Bøjler Vaskbar dyne og hovedpude (ved inkontinens min. 2 sæt) Sengelinned (ved inkontinens min. 3 sæt) Håndklæder (min. 6 stk.), badehåndklæder, evt. gæstehåndklæder og vaskeklude Neglesaks, termometer, barbermaskine, ladyshaver Bleer, hvis det anvendes Toiletbørste Desuden i ældreboligerne: Opvaskebalje, opvaskebørste Evt. kaffemaskine, bestik, service, gryder m.m. efter behov Viskestykker og karklude Gulvspand med hank, gulvmoppe med teleskopskaft, gulvklud, evt. gulvskraber/svaber med blødt gummi og langt skaft Støvsuger Toiletartikler Køkkenrulle, toiletpapir Rengøringsmidler, vaskepulver, skyllemiddel Vasketøjskurv

18 Livshistorie Din livshistorie er for os på Caroline Amalie et vigtigt redskab til at planlægge og sørge for den optimale omsorg og pleje til dig. Den indgår som en del af omsorgshandleplanen. Hvis du har svært ved at huske, kan dine pårørende måske være behjælpelige med at fortælle os om dit liv, dine vaner, ønsker og behov. Som en hjælp har vi lavet et skema, som du og dine nærmeste kan udfylde. Personale Der er personale i huset hele døgnet Dagvagterne fra kl Aftenvagterne fra kl Nattevagterne fra kl Der er overlapning mellem vagterne, hvor der gives rapport om dagens forløb. Dag og aftenvagterne er fortrinsvis tilknyttet én etage, men hjælper hinanden ved behov. Plejepersonalet består af social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter. Desuden er der tilknyttet to sygeplejersker til huset, som arbejder alle hverdage i dagtimerne. I aften- og weekendtiden kan en udekørende sygeplejerske tilkaldes ved behov.

19 På plejecenter Caroline Amalie arbejder vi ud fra Svendborg kommunes værdigrundlag: Helhed i opgaveløsningen: Vi samarbejder positivt med interne og eksterne samarbejdspartnere Vi er engagerede og åbne for nye tiltag Vi har fælles mål Borgeren i centrum: Vi har den enkelte beboer i centrum og lægger stor vægt på ligeværdige kommunikation Vi har øje for beboernes muligheder i stedet for deres begrænsninger Vi er et levende hus, som holder gode traditioner i hævd og gerne skaber nye. Vi lægger vægt på alsidige aktiviteter og på at skabe festlige stjernestunder og gode oplevelser for beboerne ud fra deres behov Læring og udvikling: Vi er idéskabende og kreative Vi bruger hinanden Vi er fremme i skoene i forhold til nye tiltag og udvikling Trivsel: Vi er et team Vi har humor og godt humør Vi har medindflydelse

20 Telefonnumre og adresser: Områdekontor, Plejecenter Øst Sektionsleder Berit Jensen Adm. medarbejder Britt Bolvinkel Sygeplejersker Plejepersonale, Ældreboliger Plejepersonale, Amaliebo Plejepersonale, Carolinebo Plejepersonale, Gæsteboliger Køkken/café Aktivitetscenter Teknisk servicemedarbejder Teknisk serviceleder (nøgleudlevering samt syn af lejlighed) Vi ser frem til et godt og nært samarbejde med Dem fremover. Med venlig hilsen Personalet på Caroline Amalie

21 Sektion Caroline Amalie Caroline Amalie vej 13, Ældreboliger, Amaliebo og gæsteboliger

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere