Velkommen til Ålholmhjemmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Ålholmhjemmet"

Transkript

1 1

2 Indhold Velkommen til Ålholmhjemmet... 3 Bruger- og pårørenderåd Ålholmhjemmet Vision og mission for Ålholmhjemmet... 6 Boligadministration... 8 Forsikring... 8 Lejligheden... 8 Nøgler... 8 Adgang til Ålholmhjemmet... 8 Telefon... 9 Vinduespudser... 9 Husdyr... 9 Tobaksrygning... 9 Før indflytning på Ålholmhjemmet... 9 Kontaktperson ordningen Visitation Nødkald Mad Familie og venner Marte Meo Nyhedsbreve Foto/Ålholmnyt/Eden Nyt Mailkontakt Læge Transport til og fra Ålholmhjemmet Informeret samtykke Tandpleje Frisør og fodterapeut Gudstjeneste Læsestof Post Bus Fritidsaktiviteter for beboere og familier

3 Velkommen til Ålholmhjemmet Ålholmhjemmet er et hus med 46 plejeboliger. Huset er inddelt i 6 mindre Huse, og til hver enhed hører der et fælles køkken/alrum. Hver bolig lejes på almindelige vilkår iht. lejeloven. Der er således tale om et privat hjem, og i lighed med andre borgere i Hillerød Kommune visiteres den enkelte beboer til praktisk hjælp og personlig pleje efter behov. Det er ledelsens og medarbejdernes mål at skabe en åben og tillidsfuld atmosfære på Ålholmhjemmet, hvor beboere, familien og medarbejdere kan samarbejde om at give den enkelte beboer en god tilværelse. For at give beboeren tryghed i hverdagen, vil det så vidt muligt være den samme hjælper, der udfører de visiterede opgaver sammen med beboeren. Vi arbejder efter Eden Alternative principper en amerikansk filosofi, der går ud på at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos beboerne. Den går i korte træk ud på, at livet skal leves med familien, børn, planter, dyr og arrangementer af enhver art. Nærvær og dialog er i fokus. Familien er altid velkomne på Ålholmhjemmet, ligesom vi er åbne overfor mennesker, der ønsker at yde en form for frivillig indsats. Vi ønsker, at Ålholmhjemmet skal være et sted, hvor beboerne indenfor en tryg ramme både kan være sig selv og samtidig har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og samvær med andre. Med venlig hilsen Kirsten Gosvig Plejecenterleder Plejecenterleder Kirsten Gosvig tlf Områdeleder Pia Klingenberg tlf Områdeleder Kirsten Andersen tlf Områdeleder Charlotte Lyngvig - tlf

4 Plejecenter Ålholmhjemmet, Kirsebærallé 7, 3400 Hillerød Tlf Fax:

5 Bruger- og pårørenderåd Ålholmhjemmet 2012 Edith Velin, beboer Hus F Winnie R. Breuning Hus B Søren Petersen (søn til Else Petersen Hus A) Lilli Hansen (søster til Anni G.Jensen Hus B) Sofia Pedersen (barnebarn til Jørgen Hansen og Liselotte Hansen Hus D og F) Carin Bollerslev (datter til Grethe Hansen Hus A) Aksel Risbjerg Johansen (repræsentant for ældrerådet) Ingelise B. Petersen, medarbejder repræsentant Sekretær Kirsten Gosvig, plejecenterleder Valg til bruger- og pårørenderåd finder sted 1 gang årligt. 5

6 Vision og mission for Ålholmhjemmet Vision for Ålholmhjemmet: Ålholmhjemmet vil i 2017 være forgangsbillede indenfor plejen af demente i Danmark. Mission: Med afsæt i Eden Alternative skaber vi en meningsfuld hverdag i samspillet med den demente borger. Eden Alternative handler om ældrebaserede fællesskaber, hvor ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed ikke er til sted. De ældre der bor i fællesskaberne inddrages i hverdagens gøremål på en anerkendende og omsorgsfuld måde, hvor respekten og omsorgen sættes i centrum. Meningsfuld hverdag. I samspillet med dem der bor på Ålholmhjemmet: Samspil. Inkluderer vi dem i eget liv. Giver vi plads til, at den enkelte bruger egne ressourcer. Tager vi sammen ansvar. Sammen med den demente borger og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer hjælper vi med at vedligeholde den enkeltes færdigheder. Vision og mission udarbejdet i efteråret 2011 og vedtaget på MED. 6

7 Plantegning af Ålholmhjemmet Hus A F Team 1: Hus A + B Team 2: Hus C + D Team 3: Hus E + F B D F Indgang Administrationsgang Torvet A C E 7

8 Boligadministration Udlejning af boligerne på Ålholmhjemmet administreres af boligselskabet AKB, Tomsgårdsvej 28, 2400 Køhenhavn V, telefon Forsikring AKB har en forsikring, der dækker brand- og vandskade samt en indboforsikring, der dækker fællesarealerne, men IKKE boligerne. Derfor opfordres du til at have en indboforsikring. Lejligheden Lejligheden er umøbleret, med undtagelse af en seng, der hører til lejligheden. Lejligheden kan indrettes helt efter eget ønske, men skal dog indrettes på en sådan måde, at medarbejderne kan hjælpe dig på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Vi står gerne til disposition med råd og vejledning. Der er vaskemaskine og tørretumbler i alle lejligheder. Man skal selv medbringe miljøvenlige rengøringsartikler, ergonomiskrigtige arbejdsredskaber såsom støvsuger, sengetøj, håndklæder m.m. (liste udleveres ved hjemmebesøg). Nøgler I forbindelse med indflytning udleverer viceværten 3 nøgler til lejligheden. Der kan, mod betaling, rekvireres ekstra nøgler ved henvendelse til viceværten. Adgang til Ålholmhjemmet Ålholmhjemmets yderdøre er låst fra kl. 17 til 7, men lejlighedens nøgle kan bruges til at åbne med. Gæster kan blive låst ind via dørklokken ved hovedindgangen. 8

9 Telefon I hver lejlighed er der et telefonstik, så du kan have din egen telefon. Vinduespudser Der er mulighed for at få pudset vinduer i boligerne ca. hver 2. måned. Denne ydelse afregnes kontant med vinduespudseren. Husdyr Du er velkommen til at medbringe dit husdyr. Aftales nærmere med personalet. Tobaksrygning Det er IKKE tilladt at ryge i fælleslokalerne, rygning skal finde sted i din egen lejlighed. Før indflytning på Ålholmhjemmet Hvis du inden indflytningen til Ålholmhjemmet er bosat i Hillerød kommune, vil områdelederen og den kontaktperson, som er udpeget for dig, aflægge et besøg hos dig. Vi vil opfordre dig til, at der er pårørende til stede ved besøget. Formålet med besøget er: at gøre indflytningen så behagelig som muligt at tale om gensidige forventninger at drøfte praktiske foranstaltninger at afklare spørgsmål, som altid vil opstå ved flytning 9

10 Kontaktperson ordningen Alle får udpeget en kontaktperson, der primært har ansvar for, at din dagligdag fungerer bedst muligt. Visitation Da alle borgere i Hillerød Kommune skal have lige adgang til et ensartet serviceniveau, vil vores områdeledere i samarbejde med dig og det øvrige personale vurdere, hvad der er behov for hjælp til, og Ålholmhjemmets personale vil støtte og hælpe dig med at udføre de daglige opgaver, fortrinsvis via kontaktpersonen. Afhængig af behovet kan der visiteres til blandt andet: personlig pleje hjælp til spisning medicinadministrering tandpleje indkøb/ærinder tøjvask rengøring fysioterapi/ergoterapi fodterapi hjælpemidler, herunder inkontinenshjælpemidler. Nødkald Du får udleveret et nødkald, så det er muligt at tilkalde personalet døgnet rundt. Værdiskabe I badeværelset hænger der et aflåst værdiskab. Sammen med den administrative medarbejder aftales det, hvem der får nøglebrikken udleveret til dette skab. Personalet er altid to personer, når de håndterer beboernes penge og alle ændringer noteres og underskrives på et regnskabsark, som forefindes i alle værdiskabene. Ålholmhjemmet er ikke 10

11 ansvarlig for de værdier, der er låst inde i værdiskabene og anbefaler derfor, at der ikke ligger flere kontanter, end du umiddelbart skal bruge. Mad Det er personalet, der i samarbejde med husets beboere planlægger, indkøber og tilbereder de kolde måltider i det enkelte hus fælleskøkken. Det varme måltid leveres af Hillerød kommunes produktionskøkken Mad til Hver Dag. Vores kostansvarlige økonoma sørger for korrekt ernæring, økonomi i forbindelse med kosten, overholdelse af fødevarelovgivningen samt den løbende undervisning af personalet. Vi tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov og tilbyder en individuel kostplan, når der er behov for dette. Fuld forplejning koster p.t ,- kr. pr. måned og opkræves som et acontobeløb, til hver den første, pr. giro, som kan tilmeldes PBS-service. Der fortages evt. reguleringer den efterfølgende måned. Det er kun muligt at give fradrag i kostbetalingen for det varme måltid ved planlagt fravær idet fristen for afmelding er mellem dage. Morgenmad og frokost er det muligt at fravælge med en dags varsel. Mellemmåltider kan ikke frameldes. Beløbet dækker al mad og drikke til hverdag samt til fest og højtider. Alt der skaber stemning omkring maden fx blomster, lys og servietter hører med. Ligeledes de rengøringsmidler der anvendes i køkkenet. Familie og venner Familie og venner er velkomne til at deltage i måltiderne efter aftale med personalet. Ved større gæstebud er det muligt at leje Cafeen i kælderen, låne vores mødelokalet eller sidde på Torvet. Kontakt venligst adm. medarbejder Kirsten Petersen på tlf for nærmere information og aftale. 11

12 Marte Meo Marte Meo, som betyder ved egen kraft, er en videoanalysemetode, der på Ålholmhjemmet anvendes til at analysere kontaktpotentialer hos beboeren. Metoden bygger på videooptagelser af almindelige hverdagssituationer, såsom morgentoilette, medicingivning, fysiske aktiviteter, underholdning m.m. Alle hverdagens gøremål, hvor kommunikation er et centralt element. Et Marte Meo forløb er frivilligt. Inden der startes et Marte Meo forløb, udfærdiges en videokontrakt med dig eller din familie. Nyhedsbreve Ålholmnyt, som er vores beboer- og familieblad, udkommer hver 3. måned i papirformat. Eden Alternative nyhedsbrev, udkommer hver måned på mail til medarbejdere og til de familier, vi har mailadresser til. Foto/Ålholmnyt/Eden Nyt På Ålholmhjemmet har vi valgt at delagtiggøre beboere, familie og personale i vores Eden Proces gennem billeder, som tages af personalet. Derfor er vi begyndt at tage billeder af de mange ture ud af huset, fritidsaktiviteter og af de mange forskellige gøremål, som beboerne deltager i. Disse anvendes i vores Eden Nyhedsbrev, Ålholm Nyt, hjemmesiden og ved presseomtale i de forskellige huse. Billederne opbevares i 3 mdr. i det digitale billedarkiv, hvorefter de slettes i vores arkiv. Hvis billedet bliver printet ud, bliver det opbevaret i en fotomappe i det enkelte Hus. Hvis det er i orden at du er med på billederne skal du underskrive en Eden Fotokontrakt. Mailkontakt Vi vil gerne informere så bredt som muligt, og derfor er den en fordel, hvis vi må få din families mailadresse. Så vil der tilgå mailadressen diverse nyhedsbreve, invitationer m.v. 12

13 Læge Hvis du inden indflytning på Ålholmhjemmet har haft bopæl i Hillerød kommune, kan du beholde din egen læge. Hvis du kommer fra en anden kommune, kan du frit vælge en af Hillerøds praktiserende læger. Transport til og fra Ålholmhjemmet Ved besøg hos læge, undersøgelser, sygehus, eller anden aktivitet ud af huset, vil personalet vil være behjælpeligt med at arrangere transporten. Hvis du har brug for ledsager i forbindelse med et besøg ud af huset, er du selv, eller eventuelt familien ansvarlig for dette. Informeret samtykke Ved kontakt til læge o.l. vil du altid blive spurgt om det er i orden at vi kontakter læge o.l. inden kontakten foretages. Tandpleje Du kan evt. blive visiteret til omsorgstandplejen. Hvis du ikke er visiteret til omsorgstandpleje, er der mulighed for at anvende privat praktiserende tandlæger. Og det er en fordel, hvis den pågældende har gode adgangsforhold. Frisør og fodterapeut På Ålholmhjemmet er der mulighed for at få besøg i hjemmet af en frisør samt en fodterapeut. Frisøren kommer hver torsdag og fodterapeuten er i huset hver mandag. Personalet er behjælpeligt med tidsbestillinger. Betaling afregnes kontant med den pågældende. 13

14 Gudstjeneste Der er gudstjeneste på Torvet hver anden onsdag, ulige uger. Læsestof Ålholmhjemmet holder Politiken/Frederiksborg Amts Avis. De ligger på bordet i pejsestuen, og kan frit benyttes der. Der er også mulighed for at have sit eget abonnement. Der er mulighed for at besøge Hillerød Bibliotek ca. 1 x mdl., hvor der også kan afhentes evt. reserveret materiale. Post Alle beboere har egen postkasse. Hvis man ikke ønsker reklamer m.m., skal beboeren selv bestille et Nej tak til reklamer klistermærke på posthuset, til postkassen. Hvis man abonnerer på avis, bliver den kun lagt i postkassen, hvis man bestiller den til at være postomdelt. Ellers bliver den lagt i nærheden af kontorerne, og man skal selv hente den der. Bus Ålholmhjemmet har en minibus, der kan bruges af personalet til at tage på udflugter med beboerne. Fritidsaktiviteter for beboere og familier Flere gange om året har vi fritidsaktiviteter og arrangementer, hvor familierne er meget velkomne til at deltage. Både i forhold til planlægning og afholdelse. Vi har en aktivitetsmedarbejder ansat, og der udkommer et program for de fastlagte fritidsaktiviteter hver måned. Folderen er revideret marts 2012 /CL 14

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Velkommen til Hospice Søndergård.

Velkommen til Hospice Søndergård. Forord Velkommen til Hospice Søndergård. Med denne lille bog, vil vi som personale på Hospice Søndergård forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der kan være i forbindelse med ophold her.

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere