NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf Revideret dec. 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012"

Transkript

1 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf Revideret dec. 2012

2 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6 Betaling for ydelser... 7 Bibliotek... 7 Brandalarmering... 7 Bortrejse... 8 Brugerpårørenderåd... 8 Bus... 8 Dagcenter... 8 Dagens gang... 9 Dyr... 9 Fodpleje... 9 Frisør Fødselsdage Gaver Gæster Gudstjeneste Afslutning Vi håber denne pjece har kunnet give svar på nogle spørgsmål du/i måtte have i forbindelse med indflytningen i et levebomiljø. Vi står gerne til rådighed for yderligere information. Det er vort ønske at skabe en tryg og meningsfyldt tilværelse for dig i dit nye hjem. Vi ønsker at inddrage dig i vores fællesskab, så vi derigennem kan opnå en gensidig tillid til hinanden. Med venlig hilsen Personalet Sundeved ældrecenter

3 22 Årets begivenheder Fælles traditioner for hele huset Årlig Høstfest, der holdes i august måned Åbent Hus arrangement Fælles julegudstjeneste Gudstjeneste En gang ugentligt deltager husets venner i gåture med beboerne, hvis vejret tillader det Husets venner er med til at arrangere forskellige aktiviteter Gruppetraditioner D. 24. december serveres julemiddag om aftenen Nytårsaften Fødselsdagsfest for den enkelte beboer med sang, flag og rundstykker Julefrokost for beboere og personale i leve-boenheden Påske, Pinse og Sankt Hans festligholdes i de enkelte leve-bomiljøer Husets venner er med til at arrangere forskellige aktiviteter Indholdsfortegnelse: Gymnastik Hjælpemidler Hjælpemidler ved inkontinens Husleje Indboforsikring Indflytning Indskud Kontaktperson Kontoret Lejlighederne Leve-Bo Licens Læge Mad Medicin Nødkald Opvask/oprydning Overnattende gæster/besøgende Pedel Personlige papirer Post

4 4 Indholdsfortegnelse: Pårørende Radio og TV Rengøring af boligen Rygepolitik Samarbejde Servicepakken Sundavisen Sundeved Ældrecenters venner Tandpleje Tavshedspligt Telefonnumre Tøjvask Underholdning Visitation Værdiboks Værdigenstande Årets begivenheder Afslutning Notater beboerens egne duge, lyseduge, pyntepuder o.lign. Dyne + pude, gerne 2 sæt, bedes medbragt ved indflytning, gerne vaskbart. Underholdning Bekendtgøres i Sundavisen. Visitation Der udarbejdes en individuel handleplan for den enkelte beboer. Handleplanen drøftes og justeres på personalets gruppemøder, der finder sted hver 5. uge. Handleplanen er tilgængelig for beboeren og efter aftale for pårørende. Værdiboks I et af køkkenskabene er der anbragt en værdiboks, der kan anvendes til aflåsning af medicin, hvor der er behov for dette. Værdigenstande Opbevaring af penge, værdipapirer og værdigenstande i lejligheden bør begrænses. Penge og værdigenstande som opbevares i boligen sker på eget ansvar og erstattes ikke af Sundeved Ældrecenter. Sundeved Ældrecenter opbevarer ikke penge eller værdigenstande for beboerne. 21

5 20 Telefonnumre Køkkenet Leve-bo I Leve-bo II Leve-bo III Leve-bo IV Dagcenter Administration Daglig leder Plejecenterleder Pedel Tøjvask Beboerens personlige tøj vaskes i leve-bo og skal nummereres. Numre udleveres gratis ved henvendelse til personalet. Det er hensigtsmæssigt at beboeren anskaffer sig en vasketøjskurv. Betaling for normal tøjvask sker via servicepakken. Tøj, der ønskes renset sker for egen regning. Det tager ca. 8 dage. Uldtøj, der ikke kan tåle at komme i vaskemaskinen, vaskes ikke i hånden af personalet. Beboeren eller pårørende må selv sørge for vask af dette tøj. Anskaffer beboeren sig nyt tøj, må beboeren/pårørende sørge for tilpasning af tøjet som eksempelvis oplægning af bukser og nederdele. Beboeren/pårørende er ansvarlige for vask og strygning af Velkommen Sundeved Ældrecenter byder dig velkommen og håber, at du må befinde dig godt i de nye omgivelser. Når du flytter i en ældrevenlig bolig vil det medfører ændringer i dagligdagen, såvel i boligform som i levevis. Vi vil være med til at hjælpe dig tilrette på bedste måde, så du bliver glad for at bo på Sundeved Ældrecenter. Vi håber med denne lille vejledning at kunne besvare de spørgsmål, der altid vil opstå i forbindelse med flytning til anden bolig. Sundeved Ældrecenter har 31 lejligheder, hvoraf 15 er til aflastningsophold. Sundeved Ældrecenter består af 4 leve-bo enheder med henholdsvis 9, 8, 7 og 7 lejligheder. Nogle af lejlighederne har en størrelse, der gør dem velegnede til ægtepar. Emnerne er stillet op i alfabetisk rækkefølge. 5

6 6 Adresse Beboerens navn Sundeved Ældrecenter Katforte 20, lejl. XX 6400 Sønderborg Adresseændring HUSK - at melde adresseændring til postvæsenet, forsikring, telefon, avis m.m. HUSK også at melde flytning til folkeregisteret. Aviser Sundeved Ældrecenter holder Jydske Vestkysten til fri afbenyttelse og den ligger i dagcenteret. Besøg Der er ingen fast besøgstid. Når personalet hjælper med personlig pleje, bedes besøgende forlade rummet. Hvis I som pårørende henter beboeren, skal I give personalet besked. 19 Sundeved Ældrecenters venner Formanden for venneforeningen er Annelise Lorensen, tlf Venneforeningen har ca. 15 medlemmer, der er behjælpelige i forhold til afvikling af forskellige arrangementer både i forhold til de enkelte leve-bo, dagcenteret og store begivenheder for hele huset. Tandpleje Omsorgstandplejen er et tilbud til alle der bor på Ældrecenteret. Yderligere information i form af folder ved henvendelse i leve-bo. Specialtandplejen er et tilbud til personer, der af den ene eller anden årsag ikke kan benytte omsorgstandplejen. Yderligere information fås ved henvendelse i leve-bo. Der er egenbetaling for deltagelse i en af ovenstående ordninger, som opkræves én gang årligt via girokort. Du er velkommen til at beholde din vanlige tandlæge. Tavshedspligt Alle ansatte på Sundeved Ældrecenter har tavshedspligt i alle forhold vedrørende beboerne.

7 18 Samarbejde Et godt samarbejde mellem beboere, pårørende og personalet er en forudsætning for at der er trivsel i leve-boenhederne. Det er vigtigt, at personalet får et så bredt kendskab, som muligt til beboerens tidligere liv (familie, arbejde, hobby, smag, interesser m.m.). Derved kan der ydes en mere individuel omsorg. Det kan anbefales, at beboeren anskaffer sig en kinabog, der kan bruges til skriftlige beskeder mellem pårørende og personale. Servicepakke Pakken indeholder personlige plejemidler, rengøringsartikler, leje og vask af sengelinned, vaskepulver til vask af eget tøj, inventar og underholdning i eget leve-bo. Prisen er 582,-/måned. Beløbet modregnes i den månedlige pensionsudbetaling. Sundavisen Der udgives en avis på Ældrecenteret ca. én gang om måneden. Denne indeholder bl.a. madplan, tidspunkt for fodpleje, arrangementer, fødselsdage m.m. Sundavisen udleveres til alle beboere. Andre har mulighed for at abonnere på avisen. 7 Betaling for ydelser Beboeren skal selv betale og selv afregne med frisør og fodpleje m.m. Udgifter til briller og tandlæge afholdes ligeledes af beboeren. Deltagelse i aktiviteter og evt. forbrug af materialer afregnes også med beboeren. Fysioterapi kan i nogle tilfælde være vederlagsfri, men transportudgifter afholdes af beboeren. Befordring til speciallæge, undersøgelse på sygehus og lign. efter gældende regler for pensionister, der bor i eget hjem. Bibliotek I dagcenteret står et udvalg af bøger, som frit kan lånes. Bøgerne udskiftes med passende mellemrum. Specielle bøger med stor skrift eller lydbøger kan bestilles fra kommunens bibliotek. Henvendelse i dagcenteret. Brandalarmering Der er installeret automatisk brandalarm i såvel lejligheder som fællesarealer. Brandalarmen kan høres over hele huset med en kraftig hyletone. Når brandalarmen aktiveres, alarmeres brandvæsenet automatisk, så bevar roen, hjælpen er på vej. Vær opmærksom på, at brandalarmen er meget følsom.

8 8 Bortrejse Du bedes af praktiske grunde meddele til vagthavende personale, når du rejser ud. Der ydes kostgodtgørelse efter gældende regler. Bruger-pårørenderåd Bruger-pårørenderådet varetager beboere og pårørendes interesser. Formanden er Else Larsen, tlf , Bus Sundeved Ældrecenter ejer en 8 personers bus med lift. Der er mulighed for at leje denne til transport af beboeren, hvor dette ikke kan lade sig gøre i en almindelig bil. Pris 5 kr./km. Dagcenteret Åbningstid er alle hverdage Dagcenteret tilbyder et stort og alsidigt aktivitetstilbud. Beboere på Ældrecenteret kan frit deltage alle dage. som er på Sundeved Ældrecenter, og vil være behjælpelige ved besøg hos øjen /ørelæge, besøg hos egen læge og evt. ved indlæggelse på sygehus. Hvis pårørende har lyst til at være behjælpelige, kan det aftales med kontaktpersonen. Radio og TV Signaler modtages via Sønderborg By net. Der er tilbud om at abonnere på 2 forskellige pakker. Der udsendes opkrævning fra Telia Stofa. Priser er oplyst i det modtagne materiale ved indflytningen.. Der forefindes radio, tv og musikanlæg i forbindelse med fællesarealerne i de enkelte leve-bo til fælles afbenyttelse. Rengøring af boligen Rengøringen sker så vidt det er muligt i samarbejde med beboeren. Såfremt man har valgt servicepakken, stiller Ældrecenteret rengøringsartikler og redskaber til rådighed. Rygepolitik Der er vedtaget en rygepolitik gældende for Sundeved Ældrecenter. Beboerne bestemmer, om der må ryges i egen bolig. Der må dog ikke ryges i sengen af hensyn til alles sikkerhed. I fællesarealerne er der rygning forbudt og pårørende bedes ryge udendørs. 17

9 16 Ved aftale forud for overnatning kan der i begrænset omfang stilles en gæsteseng til rådighed i lejligheden. Pedel Ved problemer i forhold til lejlighederne kontaktes Plejecenterleder Steen Jørgensen, eller Pedel Christian Tychsen, Personlige papirer Ved indflytning bedes du medbringe dåbsattest, vielsesattest, sygesikringsbevis samt oplysning om navn, adresse og telefonnumre på dine pårørende. Post Indgående post omdeles snares muligt. På kontoret forefindes en udbakke til udgående post, som posten tager med, når han kommer med dagens post. Pårørende En god og omsorgsfuld pleje er meget vigtigt for at du kan have en rimelig tilværelse. Trods alle bestræbelser kan intet personale erstatte kontakten med familie og venner. Derfor er det vigtigt, at den nære kontakt forsætter, selvom du flytter i et leve-bo. Vi ser meget gerne, at de pårørende deltager i arrangementer, 9 Dagens gang Individuel hjælp til daglige fornødenheder rengøring af bolig Morgenmad Middagsmad Middagshvil Eftermiddagskaffe Aftensmad Aftenskaffe Sengetid efter behov og ønske Måltiderne indtages så vidt muligt i fællesrummet i det enkelte leve-bo. Dyr Sundeved Ældrecenter har får gående indhegnet i haven i sommerhalvåret. Der er efter aftale mulighed for at medbringe egne mindre husdyr. Beboeren er selv ansvarlig for pasning og pleje. Fodpleje Der er indgået aftale med fodterapeut Susanne Lund, Vester Sottrup. Datoer bekendtgøres i Sundavisen. Direkte afregning med fodterapeuten.

10 10 Frisør Plejepersonalet er behjælpelig med at ringe til en mobil frisør, som så kommer hjem til beboeren og ordner håret der. Direkte afregning med frisøren. Fødselsdage Der serveres rundstykker til alle i leve-boet på dagen. Beboeren bestemmer menu og kaffebrødet på dagen. Dette aftales med køkkenet. Gæster Middag: Køkkenet kan være behjælpelig med middag til ca. 4 personer. Afregnes efter gældende takst for gæster, ellers skal man selv bestille maden udefra. Kaffe: Afregnes efter gældende takst for gæster. I multirummet, som kan reserveres til lejligheden, er der service til fri afbenyttelse. Servietter, lys og duge skal man selv sørge for. Kaffe og kager bestilles i køkkenet, og de sætter det på et rullebord i Multirummet. Borddækning, servering og oprydning foretages af de pårørende. Gaver Personalet må ikke modtage penge eller andre værdigenstande af beboerne. fra personalet. Alternativt kan der blive tale om dosisdispensering. Der er mulighed for aflåsning af medicin i køkkenskab. Medicin gives altid kun efter lægeordination. Ønske om brug af natur /håndkøbsmedicin bedes aftalt med personalet. Nødkald Har en beboer behov for at kunne tilkalde personalet visiteres beboeren til nødkald, som det er tilfældet for borgere, der bor uden for Sundeved Ældrecenter. Etablering af nødkald forudsætter at beboeren har en telefon. Hvor beboeren ikke er i stand til at betjene et nødkald laves der særskilte aftaler omkring tilsyn. Opvask/oprydning Privat porcelæn vaskes op af de besøgende, der bruger det. Evt. oprydning foretages inden de besøgende forlader beboeren. Overnattende gæster/besøgende Som overnattende gæst/besøgende har man mulighed for at bestille mad, som sker ved henvendelse til køkkenet. Afregning sker efter gældende takst. Der er mulighed for at lave kaffe enten i fælleskøkkenet eller i egen lejlighed. 15

11 14 udspiller sig i forhold til fællesarealerne. Licens Beboerne betaler licens. Læge Du har fortsat frit lægevalg efter indflytningen på Sundeved Ældrecenter. Lægen vil blive tilkaldt, hvis det skønnes nødvendigt, eller du selv ønsker det. Mad Betalingen for mad modregnes i den månedlige pensionsudbetaling, prisen for døgnforplejning er i 2012 pr. måned 3.314,00 kr. Beløbet sammensættes af følgende: 11 Gudstjeneste Der afholdes gudstjeneste hver 2. fredag ved kommunens præster. Der er altergang hver anden gang. Det er helt din afgørelse, om du ønsker af deltage. Sognepræsten tilkaldes gerne efter ønske. Gudstjenester annonceres i Sundavisen. Gymnastik Det er muligt at deltage i gymnastik kl i dagcenteret. Alle kan være med, da gymnastikken foregår siddende til musik. Hjælpemidler Der skal søges om personlig bevilling. Dette sker i et samarbejde med visitator for hjælpemidler og det er plejepersonalet behjælpelig med. Morgenmad: 23,00 kr. Middagsmad: 58,50 kr. Aftensmad: 28,00 kr. Eftermiddagskaffe, aftenskaffe og drikkevarer er inkluderet i dette beløb. Medicin Ønsker du selv at administrere din medicin som tidligere, er du velkommen til dette, men der er også mulighed for at få hjælp Hjælpemidler ved inkontinens Hvor der er behov for dette søges der en personlig bevilling, og det er plejepersonalet behjælpelig med. Husleje Beregnes efter lejlighedens størrelse. Der kan søges om boligsikring. Tilskuddets størrelse er afhængig af den enkeltes formueforhold. Oplysninger om den individuelle boligsikring fås ved henvendelse til borgerservice.

12 12 Der bliver opkrævet a conto beløb for el, vand og varme, som opgøres èn gang årligt, satserne for 2013 er: A conto el 140,00 kr. pr. måned A conto varme 420,00 kr. pr. måned A conto vand 140,00 kr. pr. måned incl. afgifter Beløbet indbetales til Sønderborg kommune sammen med huslejen. Der er sat målere op til registrering af forbrug i samtlige lejligheder. Indboforsikring Indboet er ikke omfattet af en kollektiv forsikring, derfor er det op til dig selv, om du vil tegne en indboforsikring. Indflytning Tidspunktet for indflytning aftales med Sundeved Ældrecenter. Indskud Indskuddet er afhængig af lejlighedens størrelse. Der kan søges boligsikring til huslejen. 13 Kontaktperson Beboeren tildeles en kontaktperson blandt leve-boets personale. Kontaktpersonen er primært ansvarlig for kontakten til pårørende. Kontaktpersonen er bl.a. ansvarlig for planlægning i forhold til aktiviteter, frisør, fodpleje, tandlæge og forhold omkring beboerens tøj. Af hensyn til den overordnede planlægning bedes henvendelse vedrørende den enkelte beboer ske enten til kontaktpersonen eller personalet i leve-boet. Kontoret Åbent hverdage fra Lejlighederne Lejlighederne har forskellig størrelse fra 61 m 2 til 88 m 2 incl. en andel af fællesarealerne. Leve-bo At leve i leve-bo adskiller sig på væsentlige områder fra at bo på et plejehjem. Beboeren indgår et lejemål med Sønderborg kommune og er hermed ligestillet med borgere, der bor udenfor plejehjemmet. Et leve-bo er kendetegnet ved at være en lille enhed (7-9 lejligheder) med køkken alrum. Hver enhed har tilknyttet fast personale, der opholder sig i enheden hele vagten. Der er fokus på samvær i enheden og en stor del af tilværelsen

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Velkommen til Hospice Søndergård.

Velkommen til Hospice Søndergård. Forord Velkommen til Hospice Søndergård. Med denne lille bog, vil vi som personale på Hospice Søndergård forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der kan være i forbindelse med ophold her.

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk Revideret april 2013 Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Indhold: 1.0 Indledning 2.0 Administration

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere