HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN."

Transkript

1 HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D... Døre, Dørkikkerter E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser, Foderbrætter, Forurening, Forsikring, Frostvejr, Fællesareal, Fælleshus, Færdsel G... Garager, Glasforsikring H... Haver, Hobbyrum, Husdyr, Hårde hvidevarer I... Indboforsikring, Indkøbsvogne, Installation af opvaske-, vaskemaskine og tørretumbler. J... Juletræer K... Kabel-tv, Knallertkørsel, Kogeplader, Kondenstørretumbler, Kælderrum L... Leg, Legeredskaber, Lys M... Motorcykler, Musik N... Navneskilte, Nøgler O... Opslagstavle, Opvaskemaskine P... Parkering R... Røgalarm S... Servicefunktionæren, Skadedyr, Snefald, Støj T... Tekniske installationer, Trafik, Trappevask, Tæppebankning, Tøjtørring V... Vagttelefon, Vaskepladser, Vaskerier, Vaskekort, Vinduer Æ... Ændring af lejligheden

2 AFFALD I ejendomme med containere skal den almindelige dagrenovation og glas, skarpe ting o.l. indpakkes i plasticposer eller lignende, og disse skal lukkes forsvarligt, inden de kastes i containeren. Aviser, pap og glas skal henlægges i de dertil indrettede containere på Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. Ved fjernelse af større ting, såsom møbler o.l. skal man selv sørge for at få det ud til fordelingscentralen. Der kan lånes en trailer hos servicefunktionæren. Husk at lukke skarnkasselågen for at undgå dårlig lugt. Af hensyn til rottefaren må der ikke henkastes madrester i bebyggelsen og på de omkringliggende arealer. ALTANER Maling af altaner indvendigt er tilladt, når anvisninger vedr. farvesammensætning følges. ANTENNER Udvendige antenner af enhver form må kun opsættes efter forudindhentet tilladelse hos foreningen.

3 BAD OG TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør bør du være varsom med hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Og husk at eengangsbleer, vat, avispapir o.l. aldrig må kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal omgående meldes til servicefunktionæren. BARNEVOGNE Må henstilles på anviste steder, men ikke i opgange og indgangspartier samt under trapper. BEPLANTNING Alle vil gerne bo i pæne omgivelser. Afdelingen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne både store og små, til daglig vil gøre deres til at værne om beplantninger og de fælles anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. BOLDSPIL Må kun finde sted på de anviste pladser. BOREMASKINER M.V. Da brugen af boremaskiner og andet støjende værktøj i bygningsdele er til stærk gene for beboerne i de tilgrænsede lejligheder, må boremaskiner o.l. kun benyttes mellem kl og på hverdage. Lørdage dog kun mellem kl og På søn- og helligdage bør boremaskiner ikke benyttes

4 CAMPINGVOGNE Campingkøretøjer og personvognstrailere må kun parkeres i afdelingen på pladsen ved Guldstjernevej hvor der er specielt indrettet plads hertil. I forbindelse med klargøring må campingvogne dog henstilles i max 48 timer i p-bås. CONTAINERE STORE I afdelinger, hvor der er opstillet containere, kan disse benyttes efter forudgående aftale med servicefunktionæren. Der må aldrig henkastes dagrenovation i containeren. Følg altid skilte med anvisning på sortering. CYKLER Cykling er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstier og fortove. Cykler må henstilles på de pladser og i de rum der er indrettet hertil, men de må ikke henstilles således, at de er til gene for andre.

5 DØRE Døre der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede, og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lign. Alle aflåselige døre skal låses efter brugen. Branddøre må aldrig blokeres. Pulterrumsdøre skal altid holdes aflåsede. DØRKIKKERTER Der må kun monteres dørkikkerter af godkendte type. Montering må kun foretages af en autoriseret håndværker.

6 EL Beboerne må ikke foretage indgreb i ejendommens elinstallationer. Eventuelle fejl i installationerne skal omgående meddeles servicefunktionæren. EMHÆTTER Installation af emhætter er tilladt efter forudgående indhentet tilladelse hos afdelingen. Emhætter rengøres af lejerne. ERHVERVSMÆSSIG VIRKSOMHED Uden afdelingens skriftlige tilladelse er det ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra lejlighederne samt fra andre lejede lokaler.

7 FLISER Såfremt du borer i fliserne i badet for opsætning af hylder m.m, vil du beskadige fliserne og den underliggende tætning. Hullerne vil blive betragtet som misligholdelse og derfor skal hele reetableringen betales af dig selv. FODERBRÆTTER Af hensyn til bl.a. rottefaren er opsætning af foderbrætter ikke tilladt. FORURENING Kommer du selv eller dine børn til at forurene bygningerne og fællesarealerne ude eller inde, har du selv pligt til at sørge for rengøring. Eksempel: glasskår, olie, tilsmudsning af vægge o.l. FORSIKRINGER Hvis du selv eller dine børn slår en rude i stykker, eller forårsager anden skade uden for din lejlighed, er ansvaret dit, men under normale forhold vil en sådan skade blive dækket af din familieansvarsforsikring. Opstår en sådan skade, meld den da omgående til servicefunktionæren og dit forsikringsselskab. Afdelingen har for ejendommene tegnet brandforsikring samt hus- og grundejerforsikring. Hvis du vil have tegnet glas- og kummeforsikring, skal du selv sørge for dette. HUSK INDBOFORSIKRING! FROSTVEJR For at undgå frostsprængninger bør radiatorerne i vintertiden aldrig være lukket helt til, hvis vinduer i værelset er åbne. FÆLLESAREAL På såvel det udendørs som det indendørs fællesareal må intet stilles i længere tid. Servicefunktionæren kan ved egen foranstaltning og uden noget ansvar flytte sådanne genstande så de ikke er til gene. FÆLLESHUS Se ophængte reglement ved fælleshuset. Afdelingsbestyrelsen står for udlejningen. FÆRDSEL Al færdsel på afdelingens interne veje og parkeringsarealer skal foregå med allerstørste forsigtighed. Cykel- og knallertkørsel, se cykel- og knallertkørsel.

8 GARAGER Garager udlejes til parkering af indregistrerede motorkøretøjer og må ikke anvendes til andet formål. Henvend dig til servicefunktionæren for at leje en garage. Opsigelse af en garage skal ske med 1 måneds varsel til den første i en måned. Opsigelse kan ske til servicefunktionæren eller administrationen. GLASFORSIKRING Se under forsikring.

9 HAVER Ved fraflytning kan beboeren medtage supplerende beplantning, som er plantet for egen regning. Såfremt en beboer ved fraflytning fjerner planter, må bedene bringes i orden, så haven afleveres i vedligeholdt stand. Markiser og solsejl kan opsættes efter forud indhentet tilladelse hos selskabet. HOBBYRUM I afdelinger hvor der stilles beboerværksteder til rådighed for beboerne, er rummene under brugernes beskyttelse, og man er forpligtet til at overholde det ophængte reglement i lokalet. I afdelinger, hvor der er stillet lokaler til rådighed til hobby- eller fritidsklub, skal klubbens anvisninger følges. HUSDYR Hund og kat er ikke tilladt. HÅRDE HVIDEVARER For at få det fulde udbytte at de installerede hårde hvidevarer opfordrer vi til, at du sætter dig ind i de udleverede brugsanvisninger. I tvivlstilfælde kan du rådføre dig med servicefunktionæren.

10 INDBOFORSIKRING Vi gør dig opmærksom på, at skader på dit eget indbo, uanset årsag, ikke er dækket af foreningens forsikringer. INDKØBSVOGNE Henstilling af indkøbsvogne i afdelingerne er ikke tilladt, og man opfordres til at bringe vognene tilbage efter endt anvendelse. INSTALLATION AF OPVASKEMASKINE, VASKEMASKINE OG TØRRETUMBLER. Retningslinjer ved installation af opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. El: Maskinerne skal tilsluttes det faste elnet ifølge stærkstrømsreglementet med en afbryder foran maskinen. VVS: Opvaske- og vaskemaskine skal tilsluttes koldtvandsledningen og IKKE varmtvandsledningen. Der skal være monteret en afspærrings- og kontrolventil foran maskinen, gerne også med en rørbrudssikring. Afløb: Afløbet fra maskinen tilsluttes den faste afløbsinstallation inde i køkkenet eller i badet. HUSK vandlås, eller kan afløbet lugte. Aftræk: Fra tørretumbleren skal aftrækket føres til det fri. Dampen fra aftrækket må IKKE kunne beskadige bygningen. Der skal ansøges om etablering af aftræk fra tørretumbler. Ansøgningen sendes til Boligselskabet. FØR DU INSTALLERER EN AF OVENNÆVNTE MASKINER, SKAL DU INDHENTE TILLADELSE HOS BOLIGSELSKABET.

11 JULETRÆER Servicefunktionærens anvisninger angående bortfjernelse af juletræer skal følges.

12 KABEL-TV Der er mulighed for at vælge mellem 3 pakker. Grundpakken Mellempakken Fuldpakke Ved underskrivelse af lejekontrakt får du udleveret en pakkevalgsseddel. Denne skal du udfylde og aflevere senest 30 dage efter udleveringen. Såfremt du i din boperiode på et senere tidspunkt ønsker at ændre pakkevalg, vil det koste kr. 295,- pr. gang (2010 pris). Ændring af pakkevalg foregår via udlejning og skal meddeles med mindst 1 måneds varsel til den første i en måned. Det er YouSee der har ansvaret (skriftligt bekræftet af YouSee) til og med første tv-stik (typisk i stuen). Øvrige kabel tv-stik er lavet ved byggeriets opførelse således at lejerne er fri for at trække synlige kabler rundt i huset. Det er altså lejernes eget ansvar og evt. udgift, at stik 2 og 3 fungerer. Ovennævnte betyder, at første stik skal fungere elles kontakt YouSee (skulle man mod forventning blive afvist så kontakt Boligselskabet). Her er nogle gode råd fra YouSee til hvad du skal gøre, hvis der er fejl m.m. på dit tv. Hvis du oplever fejl på dit tv skyldes det erfaringsmæssigt i langt de fleste tilfælde din egen installation. For at spare dig for evt. omkostninger ved et servicebesøg fra enten YouSee eller en fjernsynsreparatør, vil YouSee anbefale dig at gøre følgende: 1. Antennekabler skal være af god kvalitet Køb gerne et færdigmonteret kabel ved en tv forhandler. 2. Prøv også at koble alle kabler fra på alle kabel tv-stik, på nær første kabel tv-stik, og sæt et antennekabel i stikket og til et tv. 3. Hvis der stadig er fejl på dit tv, så check med din nærmeste nabo om han/hun har samme problem. Er det tilfældet så er der sandsynligvis fejl på YouSee s net. Ring til YouSee s fejlmelding på tlf KNALLERTKØRSEL Knallertkørsel på afdelingens stier, fortove og grønne områder er ikke tilladt. Gør dine børn opmærksom på disse bestemmelser. Det medvirker til at øge sikkerheden - specielt for børnene og afdelingens ældre beboere. KOGEPLADER Brug rigtigt kogegrej. Kogegrejet skal være beregnet for el-komfurer. Kogegrejet skal dække kogepladen helt, det må gerne være større. Kogegrejet skal have plan bund. Sørg for at kogeplader og kogegrej er helt tørre, før kogegrejet sættes på pladen. Under brug. Undgå overkogning saltvand fremkalder altid rust. Brug større gryder eller mindre vand.

13 KONDENSTØRRETUMBLER Det kan ikke anbefales, at der installeres en sådan tørretumbler i badeværelset, da rummet er for lille til den maskintype. KÆLDERRUM I fremtiden skal der skrives kontrakt på kælderrum, der er lejet. Der gøres opmærksom på, at kælderlokalerne ikke må indrettes til beboelse, og der må således ikke overnattes i rummene.

14 LEG Lad ikke børnene lege eller opholde sig på steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Dette gælder også kældre og opgange. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommen eller på anden måde beskadige den eller haveanlæggene. Børns leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler o.l. er meget farlig og må ikke finde sted på afdelingens område. LEGEREDSKABER De opsatte legeredskaber bør behandles med omtanke, således at alle kan få glæde af dem. LYS (TRAPPE- OG KÆLDERLYS) Lyskontakter må ikke blokeres. Fejl på lysinstallation bedes omgående meddelt servicefunktionæren.

15 MOTORCYKLER Se færdsel og parkering. MUSIK Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, CD, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Vær her specielt opmærksom på apparaternes meget gennemtrængende bastoner. Efter kl kan der forlanges ro.

16 NAVNESKILTE Hvor navneskilte er opsat må ingen anden type anvendes. NØGLER Skal du bruge en ekstra nøgle, henvend dig da til servicefunktionæren. NÅR SERVICEFUNKTIONÆREN (DIN VICEVÆRT) ER GÅET HJEM, OG DU HAR MISTET DIN NØGLE, SKAL DU ALTID KONTAKTE BRANDSTATIONEN PÅ TLF , SOM VIL OPLYSE DIG NUMMERET PÅ DEN VAGTHAVENDE LÅSE- SMED.

17 OPSLAGSTAVLE Opslagstavlerne må kun anvendes til afdelingernes og fritidsklubbens meddelelser. OPVASKE- OG VASKEMASKINE Opstilles disse maskiner på parketgulv, vil det være en god ide at placere maskinen i en tæt spildbakke, hvor vandet fra evt. utætheder kan løbe ned i.

18 PARKERING Parkering må finde sted på de etablerede parkeringspladser. Motorcykler må ikke henstilles i kældre, men det er tilladt for max. 5 knallerter med hastighed på km/t. Uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområderne. Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg i afdelingerne er forbudt. Parkering af traktorer og entreprenørmateriel er ligeledes ikke tilladt.

19 RØGALARM Ønsker du en røgalarm, henvend til din servicefunktionær

20 SERVICEFUNKTIONÆREN Den ledende Servicefunktionær, servicefunktionærerne og varmemester er ansat af selskabet og dermed af dig selv til at varetage en række praktiske ting ved afdelingens drift. Det er dem, du skal henvende dig til, når nogle af de fælles ting er gået i stykker eller ikke fungere, som de skal. Hos dem vil du også kunne hente yderligere råd og vejledning. I deres træffetid er de til din disposition. Kan de ikke træffes, er du velkommen til at lægge en besked i brevkassen eller på telefonsvareren ved deres kontor. Endvidere er den ledende servicefunktionær og varmemesteren ansat til at påse, at nærværende og lignende bestemmelser i boligoverenskomsten overholdes til gavn for alle. Det er derfor dem, der vil påtale, hvis du eller dine børn kommer til at overtræde reglerne. Tag dem det ikke ilde op det er en del af deres arbejde, som vi i fællesskab har pålagt dem at udføre. SKADEDYR Observerer du skadedyr af enhver art (f.eks. rotter, kakerlakker o.l.), bedes dette omgående meddelt servicefunktionæren. SNEFALD Hjælp servicefunktionæren så snerydning kan foretages bedst muligt. Dette kan gøres ved at parkere hensigtsmæssigt samt friholde stier og fortove for biler m.v. STØJ Vis hensyn. Undgå støjende adfærd.

21 TEKNISKE INSTALLATIONER Er der fejl i de tekniske installationer, meddel det da omgående til varmemesteren, da reparation kun må foretages at autoriserede installatører. TRAFIK Vis altid hensyn i forbindelse med trafik på de interne boligveje, parkeringspladser m.v. Overhold hastighedsbegrænsningerne. TRAPPEVASK Fra 1. januar 2009 vaskes trapperne af rengøringsfirma. TÆPPEBANKNING Der må kun foretages tæppebankning på de dertil opstillede stativer. TØJTØRRING Tørring af tøj må kun finde sted på tørrepladser og i tørrerum. Tøjet skal fjernes, når det er tørt. I afd. 25 er det tilladt at opsætte paraplytørrestativ, såfremt det er sat i jorden på en sådan måde, at det kan tages op og flyttes f.eks. i forbindelse med snerydning eller andet.

22 VAGTTELEFON VED UOPSÆTLIGE FORHOLD UDENFOR KONTORTIDER ER DER OPRETTET EN VAGTTELEFON I SAMARBEJDE MED VIBORG BRANDVÆSEN TLF VASKEPLADSER I afdelinger med særligt indrettede bil vaskepladser må der kun vaskes biler disse steder. Efter endt benyttelse skal man sørge for, at vaskepladsen er ryddet og affald fjernet. Vaskepladsen må ikke benyttes til reparation af biler. VASKERIER Ved benyttelse af afdelingens vaskerier følg da nøje de opsatte brugsanvisninger. Efter endt vask og tørring skal tøjet fjernes fra vaskehuset. Om søndagen kan der vaskes fra kl og vasketiden slutter 3 timer senere. Det er ikke tilladt personer under 15 år at færdes i vaskehuset uden opsyn af voksne. Vaskerierne er beregnet for beboerne og ikke til vask for familie og venner. I tilfælde af fejl ved vaskemaskinen skal dette omgående meddeles til servicefunktionæren ved anvendelse af det ophængte fejlkort. VASKEKORT Hvis du ødelægger dit vaskekort eller mister det, koster et nyt vaskekort kr. 150,00. VINDUER På vinduesrammer med 2 håndgreb skal begge håndtag altid være betjent. Hvis du borer hul i plast/alu vinduer og døre, skal det retableres for din egen regning. Hvis du borer huller i trævinduer skal du ved fraflytning selv betale for istandgørelsen.

23 ÆNDRING AF LEJLIGHEDEN Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra selskabet.

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular.

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular. HUSORDEN 1. ÆNDRING AF BOLIGEN Lejligheden og dens installationer skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdet

Læs mere