Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen"

Transkript

1 Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1

2 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. 2

3 Nationale resultatmål Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. 3

4 Hvordan? En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og øget læring. Skoledagen opdeles i fagopdelte timer samt understøttende undervisning. Tiden til understøttende undervisning skal bl.a. omfatte gennemsnitligt 45 min. dagligt til motion og bevægelse. Tiden til understøttende undervisning skal også omfatte aktiviteter, som tidligere lå i klassens tid. Tid til faglig fordybelse og lektiehjælp/studietid, men indtil næste valg er det frivilligt om eleverne vil tage imod tilbuddet. 4

5 Skoledagens længde Eleverne tilbydes 30 timer for bh. klasse til 3. klasse 33 timer for 4. til 6. klasse. Indtil næste folketingsvalg vil skoleugen dog forkortes, hvis eleverne fravælger tilbud om lektiehjælp: 28 timer for bh. klasse til 3. klasse 30 timer for 4. til 6. klasse. 5

6 Fagene og timetildeling Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen. Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. 6

7 Fagene og timetildeling Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen. Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. Minimumstimetal i dansk, matematik og historie samt på de fag-faglige timer generelt. 7

8 Nye fag Håndværk og design (udløber af sløjd og håndarbejde) Madkundskab (udløber af hjemkundskab og tidligere husgerning) Tysk 8

9 Timefordelingsplan Timefordelingsplan, Fynslundskole Klasse 0. læ 0. læ 1.d læ 2.d læ 2.e læ 3.d læ 4.d læ 4.e læ 5.d læ 6.d læ 6.e læ Dansk 12 +5st Engelsk Tysk Historie Kristendom Matematik +2st Natur/teknik Svømning 2 2 Idræt Musik Billedkunst +2st Håndværk/design Madkundskab Bhkl Motion/bevægelse Motion/bevæg. SFO Fordybelse Studietid 2 2 1,33 1,33 1,33 1,33 1,45 1,45 1,45 2,88 2,88 Studietid SFO 1,33 1, ,88 2,88 2,88 1,45 1,45 9 Team

10 Fra undervisning til læring Større fokus på læringsmål/feedback i fht. den enkelte elev. Dansk og matematik centrale i skoleåret 14/15. Uddybelse på de første forældremøder. Frit efter James Nottingham (Visable learning), -med afsæt i John Hatties meget brede empiri omkring, hvad der virker i fht. læring. Væsentlige dokumenterede statements er: Progression. Vejen til gode resultater er progression, - progression er nøgleordet. Vær bevidst om, hvad det er, vi ønsker, eleverne skal skabe stor progression i. Feedback. Feedback skal gives på baggrund af succeskriterierne. Kendte mål. Og eleverne skal kende målene/succeskriterierne. Lær at lære. Eleverne skal lære at lære. 10

11 Understøttende undervisning Skal som den fagopdelte undervisning bidrage til at styrke elevernes faglige niveau. Sociale aktiviteter, studietid, fordybelse herunder faglig fordybelse, bevægelse, løbende evaluering /feed-back).. Med frihed til at tilrettelægge tiden, så den imødekommer lokale behov og indsatsområder på de enkelte skoler, -ikke to skoler gør det ens. Motion og bevægelse indgår med gennemsnitligt 45 minutter pr. dag Eksterne samarbejdspartnere kan indgå i planlægningen, foreninger, museer ol. Både lærere og pædagoger tilknyttet. 11

12 Sådan gør vi det på Fynslundskolen Studietid Lektier, faglig fordybelse, tilpasset den enkelte, inddragelse af den enkelte elev, klassemæssig organisation, faglærer/team/underviser som ansvarlige for indhold, elever som udgangspunkt deltagende. 12

13 Sådan gør vi det på Fynslundskolen Lektiehjælp og faglig fordybelse Frem til næste folketingsvalg: Skolerne skal tilbyde eleverne lektiehjælp og faglig fordybelse. Der er afsat to timer ugentligt til indskolingen. Der er afsat tre timer ugentligt til mellemtrinnet. Der er afsat to timer ugentligt til udskolingen. Forældrene bestemmer selv på daglig basis, om barnet skal benytte tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse. Efter næste folketingsvalg: Kravene til organiseringen af lektiehjælp og faglig fordybelse ophæves. Der vil ikke være afsat et særligt antal ugentlige timer til faglig fordybelse og lektiehjælp. Det er op til den enkelte skole at vurdere behovet for antallet af timer til faglig fordybelse og lektiehjælp. 13 Fynslundskolen, folkeskolereform

14 Sådan gør vi det på Fynslundskolen Fra aftaleteksten, -om lektiehjælp og faglig fordybelse. Tiden til faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp mv. skal have fokus på at styrke elevernes faglige niveau ved bl.a. at tilbyde eleverne faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov.. Tiden skal målrettes både de fagligt stærke og de fagligt svage elever. 14

15 Sådan gør vi det på Fynslundskolen Faglig træning Den faglige træning har fokus på at gentage og træne de kundskaber og færdigheder, som eleverne har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring. Faglige udfordringer Faglige udfordringer er aktiviteter for de elever, som har tilegnet sig færdighederne på eget niveau eller klassetrin. Her tilbydes eleverne opgaver, tekster mv., der udvider og højner deres niveau i det pågældende fag. Målet er at udvide elevernes kundskaber og færdigheder og at motivere deres lyst til at lære. Turboforløb Eleverne kan gennem intensive fag- eller opgavespecifikke turboforløb nå et alderssvarende niveau eller blive udfordret ud over den normale undervisning. Skolerne skal også inden for den tilbudte lektiehjælp tilbydes varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt mindre stærke elever. 15

16 Sådan gør vi det på Fynslundskolen Motion/bevægelse Som enkeltstående lektioner eller koblet på lærere med mange timer i klassen (ex. dansk), sociale lege (trivselsunderstøttende), aktive faglige aktiviteter, det korte afbræk i undervisningen, samarbejdsaktiviteter, sanglege, interne turneringer og konkurrencer, n/t-aktiviteter, vandrertur i området.. 16

17 Sådan gør vi det på Fynslundskolen Fordybelse Som enkeltstående lektioner eller koblet på lærere med mange timer i klassen (ex. dansk), få mere ud af den faglige undervisning, drama, trivsel, design, Georg- Gearløs-aktiviteter, Trapholt, Koldinghus, Nicolaj for børn, Geografisk Have,., værksteds- og projektforløb. Derudover 6 fordybelsesdage for alle spredt ud over skoleåret. 17

18 Den åbne skole Samarbejde med lokale foreninger og kulturinstitutioner. Boldklubben, rideklubben, hallen, spejderne, kirken, ringriderforeningen, Præsentation ved ex. morgensang, link fra skolens hjemmeside, inddragelse i både skole- og SFO-del, opfordring til om muligt at lægge nogle aktiviteter i forlængelse af skole/sfo-tid. 18

19 Skemaeksempel, 2. årgang SKEMA 2.d Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. lekt Dansk Billedkunst Matematik Matematik Dansk 2. lekt Dansk Billedkunst Fordybelse Kristendom Dansk Pause 3. lekt Fordybelse Dansk Motion og bevægelse Dansk Natur/teknik 4. lekt Pause 5. lekt Motion og bevægelse Musik Dansk Engelsk Dansk Natur/teknik Motion og bevægelse Dansk Idræt Musik 6. lekt Pause 7. lekt Matematik Matematik Dansk Idræt Matematik Studietid Studietid Studietid Studietid Studietid

20 Skemaeksempel, 5. årgang SKEMA 5.d 1. lekt lekt Pause 3. lekt lekt Pause 5. lekt lekt Pause 7. lekt lekt Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Billedkunst Billedkunst Matematik Håndværk og design Håndværk og design Håndværk og design Dansk Matematik Dansk Dansk Engelsk Dansk Kristendom Motion og bevægelse Matematik Engelsk Matematik Musik Dansk Matematik Dansk Idræt Idræt Natur/teknik Engelsk Dansk Tysk Idræt Natur/teknik Motion og bevægelse Studietid (slut 14.25) Musik Historie Studietid (slut 14.25) Historie Studietid (slut 14.25) 20

21 Andet væsentligt Bustiderne tilpasset den nye hverdag. Forældremøder på de kendte tider. Skole/hjem-samtaler på de kendte tider, dog søges tiderne om muligt at slutte til kl. 17. Lærerne kan kontaktes indenfor deres tilstedeværelse på skolen. Brug derudover skoleintra og i uopsættelige tilfælde ledelsen. 21

22 Andet væsentligt Børnene er som udgangspunkt deltagende i studietid/lektiehjælp, evt. framelding til klasselæreren på Forældreintra fra forældrene senest kl For klasse er mandagstiden ikke frivillig. Lærerne i klasserne kl Skemaer på plads og tilgængelige en af de sidste dage før sommerferien. Materiale om reformen på skolens hjemmeside under overskriften Information angående folkeskolereformen. 22

23 Verdensmestre? Vi har forberedt os godt til den nye hverdag, men et er et søkort at forstå, -et andet skib at føre. Version 1.0 begynder d

24 24

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere