DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser."

Transkript

1 DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro: Vi beskæftiger os med eksempler på hvornår man er digital. Hvornår man har en digital adfærd? Det har man i rigtig mange sammenhænge og det er de sammenhænge vi blandt andet vil komme ind på i det følgende. For at illustrerer dette er her en række eksempler: Frame 1.1: Myndighed og borger Frame 1.2: E- handel: kunde og sælger Frame 1.3: Sociale medier Frame 1.4: Digital distance Frame 1.5: Digitale uddannelser Frame 1.6: Den virtuelle kirke Hvem er du på nettet Frame 2: Hvem er du på nettet Der er forskel på hvordan man præsenterer sig over for andre og hvordan man indgår i dialog med andre. Det handler overordnet set om, hvordan man præsenterer sig selv når man er online. Frame 2.1: Identitet, image og profil Vi har alle en identitet, men vi har forskellige måder at præsentere og opføre os på. Når vi sammen med vores venner, opfører vi os på én måde, når vi er sammen med vores familie kan vi opfører os på en anden måde og når vi er sammen med kollegaerne kan vi opfører os på en tredje måde. Ligesådan er det på nettet. Man kan i denne forbindelse skelne mellem tre begreber: 1. Identitet: den jeg er. 2. Profil: sådan som jeg gerne vil ses af andre. 3. Image: sådan som jeg bliver opfattet af andre. Side 1

2 Frame 2.2: Forskellige typer profiler For at give et eksempel på de forskellige kontekster vi agerer indenfor, og derfor skal tilpasse os efter, kan vi skelne mellem fire forskellige typer profiler: En autentisk En anonym En avatar En professionel Frame 2.3: Hvilken type er du Undersøgelser af sociale medier viser at de fleste mennesker falder ind i en eller to af 8 typer. Nostalgikeren Verdensmanden Politikeren Selvironikeren Småkage- bageren Blafferen Den stumme Sælgeren Filosoffen Denne øvelse handler om, at få deltagerne til at tage stilling til hvilke typer de typisk selv er eller hvordan de typisk oplever andre er online. Frame 2.4: Øvelse Hvilken type er du? Hvilken type har du oplevet eller oplever du ofte? Er der nogen af typerne der er bedre, dårligere eller fremkalder bestemte følelser hos dig? Frame 2.5: Profil I online fællesskaber gælder det samme som i offline fællesskaber, nemlig at du skal afpasse din opførsel efter sammenhængen. Frame 2.6: Øvelse Alle skal finde 5 kendetegn ved en god profil, på et valgfrit medie. Hvor ærlig skal man være på sin profil? Er ærlighed det samme online som offline?. Side 2

3 Dialog med andre Frame 3: Dialog med andre Der findes både online og offline fællesskaber, og ligesom der er forskelle mellem dem er der også ligheder. Frame 3.1: Øvelse Gruppe eller sidemandsopgave 3-5 min: Hvor er du aktiv sammen med andre online? Hvad bruger du det til? Frame 3.2: Fællesskaber Tavleøvelse min: Social pejling: underviseren laver social pejling i plenum, hvor alle deltagere bringes i spil, der stilles spørgsmål ud i rummet og svarene til spørgsmål 1 og 2 skrives på tavlen undervejs: 1. Hvilke offline fællesskaber findes der? 2. Hvilke online fællesskaber findes der? 3. Hvilke online fællesskaber deltager du i? Med håndsoprækning kortlægges deltagernes engagement i online fællesskaber, spørgsmål 3. Udfaldet af deltagernes svar diskuteres efterfølgende i plenum. Frame 3.3: Øvelse Gruppe eller sidemandsopgaver 5-10 min: Kender I nogen eksempler hvor online fællesskaber har gjort en forskel i en offline virkelighed? Hvordan kan et godt online fællesskab skal være? Find frem til tre uskrevne regler som bør gælde for online opførsel. F.eks: 1. Upload kun billeder af andre som du ville uploade af dig selv 2. Hav modtageren i tanken når du chatter 3. Undgå at spamme Frame 3.4: Når vi taler sammen online Når folk taler sammen igennem en mobil eller computer, så plejer man at sige, at der lettere opstår mistillid og misforståelser mellem mennesker. De væsentligste forskelle mellem online og offline fællesskaber er: 1. at der kan være stor geografisk distance mellem deltagerne i et online fællesskab, 2. at der er et medie (en computer, telefon, el. a.) mellem deltagerne i et online fællesskab 3. at deltagelse i et online fællesskab kræver en profil. Side 3

4 Frame 3.5: Øvelse Har du selv oplevet effekterne af at kommunikerer online? Hvordan tror du det kan være? Kan der være særlige situationer, hvor det er bedre at tale sammen ansigt til ansigt? Eller omvendt særlige situationer hvor det er bedre at tale sammen på nettet? Er der forskel på privat og offentligt rum når man er online? Hvad kan man gøre for at kompenserer for den fysiske kommunikation? Giv det videre Frame 4: Giv det videre Hvem har ansvaret for at skabe og opretholde gode rammer når man færdes online? Frame 4.1: Hvem har ansvaret Vi tager ansvar for mange ting i vores liv, men hvad kræver det at tage ansvar for vores online adfærd og er det noget vi skal gøre i fællesskab eller som individer. Frame 4.2: Online/offline som en helhed Vi taler let og naturligt om vores arbejde, skoledag eller sociale sammenkomster. Men hvordan får vi denne naturlighed overført til vores virtuelle dagligdag. Frame 4.3: Den digitale samtale: øvelse Hvor meget følger vi med i vores børnenes/ægtefællers/venners osv. digitale liv? Hvordan skaber vi en positiv og naturlig dialog omkring det? Opsamling på øvelser og afslutning på forløb. Side 4

5 Modul 2 De digitale fodspor Hvad er digitale fodspor Frame 1: Hvad er digitale fodspor Intro: Når vi bevæger os rundt på nettet, efterlader vi os hele tiden fodspor. Alle bevægelser på nettet bliver lagret et sted digitalt. Eksempler på hvad digitale fodspor kan være: Frame 1.1: Billede tagging Frame 1.2: Geo tagging Frame 1.3: Informationer om dig selv Frame 1.4: Cookies Frame 1.5: Likes Frame 1.6: Modeblogs Frame 1.7: E- mail Frame 1.8: Øvelse Gruppe eller sidemandsøvelse 5-10 min: Har du andre eksempler på hvad digitale fodspor kan være? Hvilke digitale fodspor sætter du selv? Hvordan bruges digitale fodspor Frame 2: Hvordan bruges digitale fodspor Digitale fodspor bruges til mange ting og af mange forskellige enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder. Her er en række eksempler på hvad fodsporene gør. Frame 2.1: Reklamer De bruges bl.a. til at målrette reklamer til os som forbrugere. Frame 2.2: Karriere Der er historien om en 10.klasses elev fra Næstved Der findes også danske og mere jordnære eksempler på positive digitale fodspor. Fx er der flere piger der er blevet erklæret modeeksperter pga. deres blogs. Side 5

6 Frame 2.3: Et blottet privatliv Vi iscenesætter os selv på en bestemt måde, der nogen gange kan vise en bestemt sandhed. Læs op fra prezi, med kommentarer. Frame 2.4: Når offentligheden ved det hele Vi lever i et beskyttet samfund hvor der ikke er nogen fare ved at udleverer en masse oplysninger til det offentlige, men hvad hvis vores trygge samfund en dag ikke er så trygt mere? Frame 2.5: Øvelse Gruppe eller sidemandsøvelse 5-10 min: Find eksempler på nogen, der har haft gavn af de fodspor de har sat? Hvilke fodspor er i orden? Hvornår er det passende at blive tagget? Kort plenumdiskussion omkring, hvor grænsen går på sociale medier, for hvad man deler. Frame 2.6: Er Facebook og Google gratis? Vi betaler ikke Facebook penge for at have vores profiler, men vi betaler med vores oplysninger. Vi betaler med oplysninger, som de kan videresælge til firmaer, som skulle finde dem interessante. Frame 2.7: Øvelse Hvilke digitale fodspor kunne forhindre dig i at få jobbet eller hjælpe dig til at få det? Find frem til fem gode og fem dårlige digitale fodspor, man kan sætte. (Kan I blive enige?) Hvilke fodspor er gode Frame 3: Bliv bevidst om dine fodspor De digitale fodspor er blevet en så stor del af folks ansigt udadtil, at der er firmaer der tjener penge på at forme det billede de ønsker at vise digitalt. Et eksempel herpå er BrandYourSelf, der er et værktøj til at optimere folks online tilstedeværelse. Frame 3.1: Nå dine mål med dine digitale fodspor Man kan vise sig selv frem på mange måder når man færdes online. Eksempler på online hjemmesider hvor man kan profilerer af sine faglige kompetencer er, Eksperten og Linkdin. Side 6

7 Frame 3.2: Øvelse Gruppe eller sidemandsopgave 3-5 min: Er der andre online fællesskaber hvor man kan sætte sig positive fodspor? (F.eks: Facebook, Linkedin, Twitter osv.) Kan dine digitale fodspor påvirke andre? (f.eks. tagging af andre) Oprids eksempler på de steder hvor deltagerne mener man kan sætte gode digitale fodspor. Frame 3.3: Guide til digitalt netværk Her er en lille hands- on guide til at skabe et godt digitalt netværk, med 5 små steps til et digitalt netværk: 1. Mål 2. Målgruppe 3. Medie 4. Profil 5. Opmærksomhed Frame 3.4 : Øvelse Hvilke billeder må uploades? Hvad er forskellen? Hvad må man skrive om andre mennesker? - hvorfor? Find 3-5 punkter der er de vigtigste at tage med hjem og bringe videre til andre. Opsamling på øvelser og afslutning på forløb. Side 7

8 Modul 3 Netetik Net- etikkens udfordringer Frame 1: Net- etikkens udfordringer Intro: Vi har masser af normer og regler for god skik og opførsel når vi er sammen fysisk. Det har vi ikke på samme måde når vi er online. De etiske udfordringer vi møder på nettet udspringer af en række elementer, som i det følgende vil blive forklaret, for at forstå hvad der faktisk foregår når vi er online. Frame 1.1: Mediets usynliggørelse af: Social information: Når vi har et medie mellem mennesker oplever vi ikke effekten af de fysiske og spontane møder. Fx mødet over køleboxen i supermarkedet eller mødet ved kaffemaskinen på kontoret. Kontekstuelle forskelle: På samme vis gælder det når vi kan kommunikerer online og befinder os i vidt forskellige kontekster. Men hvordan kan vores kontekst påvirke kommunikationen? Kulturelle forskelle På samme måder som de kontekstuelle forskelligheder, kan kulturforskel også udspringe i højere grad når man er online. Kulturer kan være mange ting og er ikke nødvendigvis bestemt af land, religion eller sprog. mangler. Frame 1.2: Mediet belaster derfor... Social kapital: For at kunne navigerer i de kulturelle og kontekstuelle forskelligheder uden sociale informationer, må der være en vis grad af social kapital. Gensidig tillid: Gensidig tillid er svær at opbygge online og fordi den kræver en klar formidling af det sproglige, er der ikke mulighed for at opbygge en tillidsrelation gennem de uformelle møder. Fælles forståelse: Det at få eller have en fælles forståelse online er ikke altid lige til. Ofte bunder den fælles forståelse ikke i uvilje fra nogen parter, men i de kulturelle og kontekstuelle forståelser. Side 8

9 Frame 1.3: Øvelse Gruppe eller sidemandsopgave 5-10 min: Tror i at mediets usynliggørelse af de nævnte elementer kan have konsekvenser? - Hvilke? Hvad betyder mediets usynliggørelse for folks etiske adfærd/overvejelser? Har i selv oplevet at de etiske grænser er blevet brudt? Har i oplevet noget der kan virke meget grænseoverskride offline, men som ikke er det online? Eksempel: Hård sprogbrug, man kalder hinanden meget grimme ting online og de fleste ville ikke kunne finde på at tale sådan offline Kort opsamling. Frame 1.4: I praksis opleves: Mindsket innovation Det mindskede fællesskab der følger med en større online brug, giver en mindre grad af social kapital. Øget stress Det er et faktum at folk der arbejder hjemmefra er mere stressede og har øget risiko for stress. Men hvorfor har hjemmearbejde indflydelse på stress? Mindsket fællesskab Det mindskede fællesskab der opstår når man interagerer virtuelt kan fordre misforståelser og mistillid. Mindsket tavs vidensdeling Når vi færdes online går der en del tavs vidensdeling tabt. Den tavse vidensdeling er den viden man for eksempel videregiver når man lære et barn at cykle. Flere konflikter Der opstår flere konflikter når man færdes online fordi konflikterne ikke bliver afværget af de fysiske sociale spilleregler. Mange oplever at konflikter kan eskalerer og udvikle sig i en hastighed der ikke er muligt offline. Når det går galt Frame 2: Når det går galt Nu har vi begreberne på plads, I forlængelse af dem vil der i det følgende være to historier der skal diskuteres og vurderes ud fra en viden om forudsætningerne for når det går galt. Side 9

10 Frame 2.1: Når det private bliver offentligt Eksempel Manden fra Århus. Eksempel En utilfreds kunde i Vordingborg køkkener. Frame 2.2 : Øvelse Hvad sker der i eksemplerne? Hvorfor sker det? Hvad gør mediet for situationerne? Det kan gå galt på mange andre måder og redskaberne til at løse konflikt situationer vil derfor afhænge af hvilket medie det drejer sig om. Digitale Guidelines Frame 3: Digitale guidelines En af nettets store udfordringer er at der ikke er retningslinjer. Hvordan etablerer vi dem. Frame 3.1: øvelse Hvis vi skulle skrive en politik eller guideline til andre mediebrugere om god stil og gode normer online, hvordan skulle den så lyde? Hvor går grænsen: Hvilke billeder må uploades på Facebook, Instagram og Snapchat? Hvad er forskellen? Hvad må man skrive om andre mennesker? - hvorfor? Hvornår har du sidst sat en grænse? - hvor og hvorfor? Find 3-5 punkter der er de vigtigste at tage med hjem og bringe videre til andre. Opsamling på øvelser og afslutning på forløb. Side 10

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1 Digital Adfærd Hvornår er vi digitale? Frame 1: Hvornår er vi digitale? Intro:

Læs mere

VEJLEDNING TIL UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL UNDERVISERE VEJLEDNING TIL UNDERVISERE Introduktion Undervisningsforløbet omhandler digital adfærd, digitale fodspor og netetik. De traditionelle informationskanaler som f. eks aviser flyttes i stigende grad over

Læs mere

VEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSMATERIALET

VEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSMATERIALET VEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSMATERIALET Introduktion Undervisningsforløbet omhandler digital adfærd, digitale fodspor og netetik. De traditionelle informationskanaler, som f. eks aviser, flyttes i stigende

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at klæde læreren

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere

Læseplan for SSP Sorø

Læseplan for SSP Sorø Læseplan for SSP Sorø 2019-2020 2 Det vil SSP Sorø SSP Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemmerefor skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning ind

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

Dialog og dilemmakort til forældre klasse

Dialog og dilemmakort til forældre klasse Dialog og dilemmakort til forældre 3.-6. klasse Derfor det vigtigt Sociale medier handler først og fremmest om mennesker og værdier, oplevelser, fællesskab, delinger, interessefællesskaber og at udforske.

Læs mere

UNGE OG SOCIALE MEDIER

UNGE OG SOCIALE MEDIER UNGE OG SOCIALE MEDIER UNGES LIV PÅ NETTET De fleste børn og unge kender ikke til et liv uden internet og mobiltelefon. De skelner ikke mellem deres online-liv og det virkelige liv - det er ofte det samme.

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor?

HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor? HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om at være overvåget både i det offentlige rum og online. Vi kommer omkring - overvågning og

Læs mere

10 SOCIALE MEDIER Formål: Målsætning: Elever må gerne medbringe mobiltelefoner på skolen. På Vissenbjerg Skole vil vi derfor:

10 SOCIALE MEDIER Formål: Målsætning: Elever må gerne medbringe mobiltelefoner på skolen. På Vissenbjerg Skole vil vi derfor: 10 SOCIALE MEDIER Formål: Dette princip omhandler alle former for teknologi, som eleverne benytter i skolen. Princippet gælder uanset om teknologien er ejet af skolen eller af elever/forældre. Målsætning:

Læs mere

Refleksionsspørgsmål. Stikord til samtaleemner

Refleksionsspørgsmål. Stikord til samtaleemner Refleksionsspørgsmål Hvad ville I gøre, hvis dette skete for jer? Hvilke problemer kan der være, ved at udveksle billeder på sociale medier? Hvordan kan man vise tillid til hinanden på sociale medier?

Læs mere

Digital dannelse. Hillerød Kommunes Læringsdag den 7. august 2019

Digital dannelse. Hillerød Kommunes Læringsdag den 7. august 2019 Digital dannelse Hillerød Kommunes Læringsdag den 7. august 2019 Præsentation Vejledning til lærere Undervisning i klasser på 2.- 7. årgang Program Oplæg: Hvad er digital dannelse? Hvorfor er det vigtigt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor?

HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor? HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om at være overvåget både i det offentlige rum og online. Vi kommer omkring - overvågning og

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

JERES SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor?

JERES SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor? JERES SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om at være overvåget både i det offentlige rum og online. Vi kommer omkring - overvågning og

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

Filmprojekt 1 Vær opmærksom på dit publikum! En kommentar på en vens væg kan sagtens nå ud til 600 mennesker

Filmprojekt 1 Vær opmærksom på dit publikum! En kommentar på en vens væg kan sagtens nå ud til 600 mennesker SO:ME? Dette projekt sker på baggrund af Furesø Bibliotekernes ønske om at skabe ung-til-ung formidling i forhold til retningslinjer for brugen af de sociale medier. Marie Kruse Gymnasium skal derfor lave

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

Josephine Ahm Til id på de sociale medier for B2B virksomheder 1 Inspirationsaften v/ Lasse Ahm Consult 16/03/2017

Josephine Ahm Til id på de sociale medier for B2B virksomheder 1 Inspirationsaften v/ Lasse Ahm Consult 16/03/2017 1 Overvej, hvad tillid betyder for dig. Det kan både være i personligt regi og i professionelt regi. Måske er det faktisk ikke så forskelligt fra hinanden. Skriv det ned på en seddel, så du bliver tvunget

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

DIGI-TRYG. Fag og mål. Omfang

DIGI-TRYG. Fag og mål. Omfang DIGI-TRYG Gør eleverne i stand til at færdes trygt på nettet. Fag og mål Dansk, indskoling (0.-3. klasse). Kommunikation It og kommunikation. Omfang Forløbet strækker sig over 6 lektioner á 45 minutter.

Læs mere

Velkommen til Seismonaut Learning

Velkommen til Seismonaut Learning Kurser Foråret 2013 Kurser i foråret 2013 Velkommen til Seismonaut Learning Den nyeste viden er omdrejningspunktet for alt vores arbejde i Seismonaut - og den vil vi gerne dele med dig, så det kan skabe

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

DIGITALE KOMPETENCER I DANSKFAGET

DIGITALE KOMPETENCER I DANSKFAGET DIGITALE KOMPETENCER I DANSKFAGET DANSKLÆRERENS DAG 27. SEPTEMBER 2018 Stine Algot Nielsen Lærer og læremiddelforfatter didaktiker med erfaring Et grundforløb Tre temaforløb Et metodeforløb 1 Digital dannelse

Læs mere

ARBEJDSSPØRGSMÅL. bruger du i din hverdag, og hvad bruger du dem til? BLIVER MAN ASOCIAL AF INTERNETTET? end når man er sammen virtuelt?

ARBEJDSSPØRGSMÅL. bruger du i din hverdag, og hvad bruger du dem til? BLIVER MAN ASOCIAL AF INTERNETTET? end når man er sammen virtuelt? ARBEJDSSPØRGSMÅL HVAD ER WEB 2.0? 1. Hvilke sociale medier (f.eks. Facebook, Snapchat, instagram) bruger du i din hverdag, og hvad bruger du dem til? 2. Hvad kendetegner ifølge kapitlet web 2.0? 3. Hvilke

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Digitale Sexkrænkelser

Digitale Sexkrænkelser Digitale Sexkrænkelser FÆLLES GRUNDREGLER LEKTION #1 Et undervisningsmateriale udviklet af 2 Digitale sexkrænkelser lektion 1 Fælles grundregler Digitale Sexkrænkelser Fælles grundregler INTRODUKTION 3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Ungdomsskolen

TÅRNBY KOMMUNE Ungdomsskolen Kastrup den 1.8.2017 Princip for trivsel og god omgangstone Antimobbestrategi INDLEDNING HVAD ER MOBNING? MÅLET MED ANTIMOBBESTRATEGIEN FOREBYGGELSE AF MOBNING HÅNDTERING AF MOBNING FORANKRING INDLEDNING

Læs mere

Dato: 30-08-2011. Session nr. 3 30. august 2011 Kl. 13:00 15:00 1. sal, rum 22 International kommunikation i den globale forretning

Dato: 30-08-2011. Session nr. 3 30. august 2011 Kl. 13:00 15:00 1. sal, rum 22 International kommunikation i den globale forretning Dato: 30-08-2011 Event: MMSM Session nr. 3 30. august 2011 Kl. 13:00 15:00 1. sal, rum 22 International kommunikation i den globale forretning Emne : Marinebranchen og Web 2.0. Twitter, LinkedIn, Facebook

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER FORMÅL Denne øvelse fungerer som opvarmning til forløbet. Formålet med øvelsen er at skabe nysgerrighed omkring emnet, så eleverne føler det vedkommende og relevant

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Forslag til forløb. TITEL: Fanget, filmet og delt 7-8 lektioner

Forslag til forløb. TITEL: Fanget, filmet og delt 7-8 lektioner Forslag til forløb TITEL: Fanget, filmet og delt 7-8 lektioner MANCHET: Et forløb om, hvilke etiske spørgsmål der rejser sig i forhold til online muligheder for at dele billeder og videoer og hvilke konsekvenser

Læs mere

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik Revideret maj 2018 VÆRDIREGELSÆT OG MOBBEPOLITIK Indhold Værdiregelsæt... 2 Skolens værdiregelsæt for den gode tone og fremtoning.... 3 Mobbepolitik...

Læs mere

Digital dannelse og trivsel. Inspiration til lærere og pædagoger

Digital dannelse og trivsel. Inspiration til lærere og pædagoger Digital dannelse og trivsel Inspiration til lærere og pædagoger Introduktion I forlængelse af læreplanen for trivsel Den Robuste Generation sættes her fokus på digital trivsel og digital dannelse. Hæftet

Læs mere

Viden om cookies på internettet

Viden om cookies på internettet Viden om cookies på internettet Gennemført af YouGov for Børnerådet og Medierådet for Børn og Unge, oktober 014 Kontakt: Senior Research Consultant, Marie Christiansen Krøyer på marie.kroyer@yougov.com

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER 1 CODEX KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici,

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Sociale medier og marketing

Sociale medier og  marketing Sociale medier og Emailmarketing Agenda 1. Kanaler der forpligter 2. De sociale kanaler 3. FB - Betalt 4. FB Organisk 5. LinkeIn 6. Emailmarketing Du skal være social Vær oprigtig interesseret Tal MED

Læs mere

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND!

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND! En gratis e-guide til dig fra Stormvind. - med håb om at du kan lide smagen i denne digitale smagsprøve på Velbekomme! Dorte 1 Inden du går i gang med at investere din tid i at implementere nogle af disse

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

UU længere forløb. Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b

UU længere forløb. Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b UU længere forløb Planlægning af tema Fag: UU Klasse: 4.b Mål: Eleverne skal opleve, mærke og indse, at de har medansvar for og medindflydelse på at udarbejde en værdifuld løsning til en problemstilling

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

Brug LinkedIn Professionelt Middelfart Erhvervscenter 26/02-13

Brug LinkedIn Professionelt Middelfart Erhvervscenter 26/02-13 Brug LinkedIn Professionelt Middelfart Erhvervscenter 26/02-13 LinkedIn nutidens digitale golfbane FAKTA Profil typer Netværk on & offline Personlige branding Den personlige profil basis Connections @

Læs mere

DIGITAL IT- OG MEDIESTRATEGI FREDENSBORG SKOLE AUGUST 2017

DIGITAL IT- OG MEDIESTRATEGI FREDENSBORG SKOLE AUGUST 2017 DIGITAL IT- OG MEDIESTRATEGI FREDENSBORG SKOLE AUGUST 2017 IT på Fredensborg Skole IT-handleplanen har til formål at sikre, at alle elever får de nødvendige IT-kompetencer. IT og medier er et tværgående

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College PRAKTIK START EFTERÅR 2019

Gør tanke til handling VIA University College PRAKTIK START EFTERÅR 2019 Gør tanke til handling VIA University College PRAKTIK START EFTERÅR 2019 1 VELKOMMEN Klikforatredigerei master 4 5 Gad vide, hvordan man gør ting på mit praktiksted? Gad vide, hvordan min praktikvejleder

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug af den digitale mulighed - privat og socialt Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

Region Hovedstadens Apotek HR-Afdelingen. Gode råd til de sociale medier

Region Hovedstadens Apotek HR-Afdelingen. Gode råd til de sociale medier Gode råd til de sociale medier 2018 Dine sociale medier (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram og Snapchat mv.) er dine egne. Det er lige så legitimt at bruge dem til at skrive om Apoteket og Apotekets

Læs mere

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Indhold 1. Værdier for information- og kommunikation 2. Mål for information- og kommunikation 3. Formidling af information fra forbund og afdelingsbestyrelse

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner SamtaleAkademiets Inspirationskatalog Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner Innova tion og Entreprentrsk ab et koncept Hvad står der her? Der står: Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

Alle de andre gør det

Alle de andre gør det SSP-kontaktlærer Thomas Aistrup Social pejling En videnbaseret indsats - Ringstedforsøget, Århus eksperimentet, m.m. Metatænkning - børn og unge overfører fra et emne til et andet Fokus på metoden ikke

Læs mere

Randersgades Skole 1 Kommunikationsstrategi

Randersgades Skole 1 Kommunikationsstrategi Randersgades Skole Integreret kommunikationsstrategi 2015-2016 Randersgades Skole 1 Introduktion Randersgades Skoles (RG) integreret kommunikationsstrategi er en overordnet guideline, der angiver de strategiske

Læs mere

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER VEJLEDNING, SAMFUNDSFAG OM TEMAET Børn og unge færdes i stigende grad i sociale online foras, de danner netværksrelationer og fællesskaber og får serveret deres nyheds-

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 2. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 2. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 2. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet Prezi præsentationen

Læs mere

Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam

Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Læringsmål Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget

Læs mere

Du har fået en fin ny hjemmeside. Alt er perfekt. Teksten er finpudset. Billederne spiller. Vennerne siger tillykke. Og lige om lidt, så sker der

Du har fået en fin ny hjemmeside. Alt er perfekt. Teksten er finpudset. Billederne spiller. Vennerne siger tillykke. Og lige om lidt, så sker der Kender du det her Du har fået en fin ny hjemmeside. Alt er perfekt. Teksten er finpudset. Billederne spiller. Vennerne siger tillykke. Og lige om lidt, så sker der INTET. Ingen trafik ingen salg ingen

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

VI GIDER DIG IKKE MERE! - OM DIGITAL MOBNING

VI GIDER DIG IKKE MERE! - OM DIGITAL MOBNING VI GIDER DIG IKKE MERE! - OM DIGITAL MOBNING Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om digital mobning. Vi kommer omkring - Kendetegn og konsekvenser ved digital mobning Hvad kendetegner mobning

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk Gratis e-bog om internetplatforme Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER 1 KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici, som er helt

Læs mere

Digital hverdag Materiale til refleksiv digital dannelse til folkeskolens ældste klasser.

Digital hverdag Materiale til refleksiv digital dannelse til folkeskolens ældste klasser. Dialogguide Digital hverdag Materiale til refleksiv digital dannelse til folkeskolens ældste klasser. 2 Om undervisning i Digital Dannelse Undervisningsmaterialet inviterer de unge til dialog og reflektion

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

Jeg er jo bare sammen med mine venner

Jeg er jo bare sammen med mine venner Jeg er jo bare sammen med mine venner - Om samvær på Oplæg på konferencen HvoR SkAl vi LeGE?, den 11. maj 2009 Malene Charlotte Larsen malenel@hum.aau.dk / http://malenel.wordpress.com Om mig Ph.d.-stipendiat

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

MARKEDSFØRING & DIGITALE TRENDS

MARKEDSFØRING & DIGITALE TRENDS MARKEDSFØRING & DIGITALE TRENDS CONTENT MEDIER OPSTART MØD CONTENT MEDIER OPSTART OM Vi drives af at fortælle historier og skabe værdi. Passion All-In Garanti Gennemsigtighed Kamæleon Branding Content

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Digital literacy. Digital kompetence

Digital literacy. Digital kompetence Digital literacy Digital kompetence 1 Formål og læringsmål Eleverne skal lære at begå sig på de sociale medier på en kritisk og reflekteret måde. Eleverne skal udvikle kendskab til sociale mediers fremstillingsformer.

Læs mere