It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag"

Transkript

1 It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens Gymnasium Side 1 Region Midtjylland

2 Indhold Baggrunden for at deltage i projektet... 3 Uddrag fra projektansøgningen... 4 Tavlegennemgang i grupper - med video... 4 YouTube... 4 Gennemgang af opgaver ved computeren... 4 Online lektiehjælp... 5 Beskrivelse af klassen... 5 Hvordan gik det i de tre fag?... 6 Matematik... 6 Fysik... 7 Forår sommer Efterår sommer Biotek... 9 Sammenfatning på tværs af fagene HangOut ScreenCast Videooptagelser af elevaktivitet Hvordan kommer vi videre? Perspektiver Videndeling Konklusion Bilag Horsens Gymnasium Side 2 Region Midtjylland

3 Baggrunden for at deltage i projektet Vi oplever i gymnasiet, at eleverne i de naturvidenskabelige fag (i denne sammenhæng regnes matematik med) er for tilbageholdende i klasserummet. Meget mere end i de humanistiske og sproglige fag. Det gælder selvfølgelig de svagere elever, men vi oplever også, at dygtige elever er FOR forsigtige med at bidrage i timerne. Der er ikke nogen statistik til at underbygge vores fornemmelse, men samtaler med kolleger har bekræftet, at de har samme opfattelse. Hvad skyldes det? Et par uvidenskabelige bud: I de naturvidenskabelig fag, og især i matematik, stiller vi store krav om sproglig præcision. Djævlen ligger i detaljen. Der er også mange nye ord at forholde sig til - og ofte noget løsrevet fra hverdagen, så abstraktionsniveauet er højere, end hvad de tidligere har mødt. Matematik f.eks. kan opfattes som et næsten nyt sprog for eleverne. De har selvfølgelig lært de basale regler i folkeskolen, men vi anvender ofte andre termer for det kendte, og går meget mere op i syntaksen. Alene det, at vi altid skal argumentere for vore udregninger, er en stor hurdle for mange elever. Og så kommer beviserne oveni. Det er svært at kommer fra Svaret er 7 til Svaret er 7, fordi. Dygtige elever bliver også tilbageholdende. De er vant til at skulle føle sig helt sikre på rigtigheden af deres svar, før de markerer. Det er hæmmende for dynamikken i klasserummet. For hvis først de dygtige holder sig tilbage, så smitter det på de mindre dygtige. Hvad har det så med IT at gøre? Undervisningen i de naturvidenskabelig fag har gennemgået store forandringer med indførelsen af IT. IT er en uundværlige del af det skriftlige arbejde, herunder beregninger og modellering i forbindelse med forsøg og rapporter. Men vi har endnu ikke brugt IT aktivt til at forbedre den mundtlige dimension. Eleverne synes generelt, at IT er spændende, og det moment vil vi prøve at udnytte til at aktivere mundtligheden. Vi regner med, at eleverne har lettere ved at lukke op for posen, når de ikke sidder på den sædvanlige plads i klassen. Fra starten havde vi øje på tre forskellige måder at inddrage IT på: Tavlegennemgang med video (Mobiloptagelser som deles på vores hjemmesider) Gennemgang af opgaver med video (ScreenCast-O-Matic) Hjælp via nettet (Google Hangout s) Derudover var intentionen at samle alle elevernes produktioner på hjemmesider/online bøger, som eleverne selv var med til at producere. Vi valgte fra starten at satse på InfoGeist. De involverede lærere er Lars Moeslund (bioteknologi), Thao Cao (fysik) og Peter Leineweber (matematik) Horsens Gymnasium Side 3 Region Midtjylland

4 Uddrag fra projektansøgningen Projektets mål Projekts mål er at belyse, hvordan IT værktøjer, herunder delings-, samarbejds- og produktionsværktøjer kan fremme undervisningens kvalitet i matematik og naturvidenskabelige fag. Nærmere bestemt vil projektet finde nogle svar på hvordan online lektiecafé kan facilitere elevernes læring, og hvilken udfordringer, der kan være ved online lektiecaféer. hvordan brug af screencasts/videoer, herunder elevernes egne faglige videoproduktioner - kan facilitere undervisningen og elevernes læring, og hvilke udfordringer, der er i det. hvordan IT kan virke aktivitetsfremmende. Tavlegennemgang i grupper - med video I klasselokalet er det kun muligt at aktivere en eller få elever til en længere gennemgang af en problemstilling (et bevis eller løsning af en opgave ved tavlen). Men i mindre grupper kan eleverne - også uden lærerens tilstedeværelse - få gode muligheder for at øve mundtligheden ved en tavle. Det har vi allerede arbejdet med, inden projektet startede, men nu ville vi bede eleverne dokumentere deres arbejde med videooptagelser af arbejdet ved tavlen. Med et håb om, at det ville kunne motivere dem yderligere. Tanken var, at videooptagelserne - også fra screencasts (se herunder) skulle indgå i selvproducerede lærebøger lavet med programmet InfoGeist. YouTube Alle eleverne har via deres Google-konto deres egen kanal på YouTube. Det betyder, at de nemt kan uploade deres videoer og dele dem med dem, de ønsker at dele med. Alle videoer bliver delt med alle i klassen, og indgår på klassens hjemmeside. Gennemgang af opgaver ved computeren Eleverne afleverer mange skriftlige opgaver og rapporter, hvor de skal argumentere for deres resultater. Det giver en god træning (især til den skriftlige eksamen), men dels kan man ikke altid være sikker på, at det er elevernes egne velgennemtænkte argumenter, der kommer på tryk, og dels er den mundtlige dimension helt udelukket. Vi ville tilføje noget mundtlighed til de skriftlige opgaver ved at bede eleverne gennemgå udvalgte opgaver i ro og mag ved computerskærmen derhjemme og optage gennemgangen med ScreenCast-O-Matic. De skal egne ord (og flere end de normalt vil skrive) mundtligt forklare, hvordan problemet er løst. Horsens Gymnasium Side 4 Region Midtjylland

5 Online lektiehjælp Eleverne henvender sig ofte via mail med spørgsmål til lektierne. Især hvis en rapport eller en hjemmeregning lurer lige om hjørnet (= næste dag). Vi svarer gerne, ofte det samme svar til flere forskellige. Det kan være en ineffektiv proces og det er tydeligt, at nogle elever er mere offensive end andre: mange spørgsmål fra nogle elever, ingen spørgsmål fra mange. Det er meget tydeligt, at de hellere spørger hinanden (f.eks. via Facebook) end at spørge læreren, når de arbejder med de skriftlige opgaver. Det er både godt og skidt. Det er selvfølgelig godt, at de kan og vil hjælpe hinanden, men den hjælp, de får, ser ofte ud til at være af copy-paste typen, end noget, der fører til en egentlig forståelse. Vi har i dag lektiecafé, hvor det er muligt at få denne hjælp, men rigtig mange elever kommer så sent i gang med deres opgaver, at de ikke udnytter denne mulighed. Derfor mener vi, at mere organiseret lærerhjælp i forbindelse med det skriftlige arbejde kan være nyttigt. Beskrivelse af klassen Vi er alle tre knyttet den samme klasse, og vi valgte fra starten at koncentrere hele projektet omkring den. Det drejer sig om 25 elever i en biotek klasse med matematik og biotek på A-niveau i alle tre år og fysik på B-niveau i 1. og 2.g. Klassen er på nuværende tidspunkt i slutningen af 2.g og har deltaget i projektet i 1½ år. Klassens elever er positive, interesserede og fagligt set over gennemsnittet. De er samvittighedsfulde og får stort set alle altid afleveret deres ting tid til tiden. De er gået meget positivt ind i dette projekt. Horsens Gymnasium Side 5 Region Midtjylland

6 Hvordan gik det i de tre fag? Matematik Efterår 2013 Klassens endelig sammensætning faldt først på plads ved årsskiftet. Derfor valgte vi, at bruge efteråret på at træne praktiske færdigheder i at bruge ScreenCast-O-Matic og mobiler til at filme tavlegennemgang. Eleverne afleverede en enkelt opgave fra en hjemmeregning som en Screencast. Det var noget af en overvindelse for nogle af eleverne. De var ikke vant til at høre en gengivelse af deres egen stemme Der var også nogle praktiske problemer (dårlige mikrofoner), men først og fremmest skulle eleverne lære, at det var i orden at rette sig selv undervejs og sige øøøh, uden at de af den grund skulle starte helt forfra. Men vi fik teknikken til at fungere, bl.a. fordi de også arbejdede Screencast i fysik. Vi fik også prøvet en enkelt videooptagelse af tavlegennemgang af et bevis. I grupper af 4-5 elever blev beviset forberedt ekstra grundigt, da det skulle eviggøres bagefter. Ved den endelige gennemgang stod en eller to elever for gennemgangen, mens en anden filmede. Det har været fuldstændig uproblematisk at få det til at fungere med videooptagelserne og med efterfølgende at få videoerne placeret på Youtube. Undertiden sender eleverne dog videoen til læreren, og så må han jo lægge den op Foråret 2014 Her var vores store projekt at lave klassens egen bog om rentesregning. Eleverne producerede i grupper materiale inklusive videoer og Screencast til bogen, der blev produceret vha. InfoGeist. Desværre tog de tekniske problemer overhånd. Eleverne fik aldrig tilstrækkelig med rutine i at anvende de koder, der er nødvendige at kende, for at få InfoGeist til at fungere. Bogen blev færdig, men aldrig rigtig gennemarbejdet pga. tidsforbruget på det tekniske bøvl. Heldigvis fik eleverne øvet sig mere på ScreenCast og video, og resultaterne kan ses her for én af grupperne: Efteråret 2014 Pga. problemerne med InfoGeist blev programmet parkeret på hylden. Vi har droppet at lave en elevernes lærebog, og i stedet samlet alle de videoer, de har lavet i grupperne på en fælles hjemmeside: Eleverne uploader deres videoer til Youtube og læreren lægger linket ind på hjemmesiden. Vi har også fortsat med enkelte afleveringer med Screencast. Det fungerer godt nok, men det tager meget lang tid for læreren at se alle videoer igennem. I forbindelse med større hjemmeregninger har vi også anvendt HangOut til lektiehjælp. Eller dvs. vi har forsøgt, for det har ikke fungeret specielt godt. For det første er der relativt få elever, der deltager (6-8) og for det andet er der få af dem, der rent faktisk stiller spørgsmål. Flertallet er bare med på en lytter. Det kunne jo være, at der faldt lidt af til dem også. Læs mere om HangOut i den tværfaglige evaluering. Horsens Gymnasium Side 6 Region Midtjylland

7 Forår 2015 Flere videoer med beviser og gennemgang af opgaver. Konklusion for matematik: Den klart største succes er tavlegennemgangen af beviser med video. Det synes både læreren og eleverne (se elevernes evaluering lidt senere). Foreløbig ligger videoerne ubrugte på nettet. Det bliver spændende at se, om eleverne rent faktisk kan få gavn af dem endnu engang, hvis de skal læse op til mundtlig eksamen. Jeg vil her i efteråret 2015 prøve at bruge nogle af videoerne på et andet hold: kan de bruges af andre elever til gennemgang af nyt stof? Fysik Forår sommer 2014 Infogeist Formål: Med inspiration fra Egå Gymnasium var idéen med Infogeist, at eleverne skulle producere deres egen fysikbog med tekst og video, hvor de har optaget dem selv udlede formler eller anvende faglige begreber. Evaluering: I tæt dialog med klassens matematiklærer, som også er med i projektet, var jeg klar over, at klassen var blevet introduceret til Infogeist og skulle være fortrolige med Infogeist. Med dette i bagtanken droppede vi derfor introduktionen til Infogeist og gik direkte i gang med at producere video og tekst til vores e-bog. Det skulle vi aldrig have gjort! Til trods for at de havde prøvet det før, voldte det mange problemer, da mange ikke kunne huske proceduren. Der gik meget tid på genopfriskning og problemløsning, hvilket har været til stor gene for resten af klassen. Infogeist blev aldrig en succes i klassen, da de finder det meget besværligt. Produktionen af videoer, hvor eleverne har optaget hinanden med en mobiltelefon i gang med fx udledning af en formel, var dog positiv. Eleverne tog godt imod det, og nogle synes endda, at det var sjovt. Jeg havde også en positiv oplevelse, da mange elever fik ytret sig mundtligt, og efter min vurdering, så har det gavnet de svage såvel som de faglig stærke elever, da alle får trænet anvendelse af fagtermer. Screencast-O-Matic Formål: At øve nye fagbegreber ved at lægge stemme til et powerpoint show om Den nære astronomi udleveret af læreren og at komme i gang med Screencast-O-Matic. Evaluering: Det tog ikke lang tid før alle i klassen havde fået hentet og installeret Screencast-O-Matic på deres computer. Eleverne lærte hurtigt at bruge Screencast-O-Matic, og hvordan man kan pause en optagelse. På en blok (90 minutter) nåede eleverne at forberede et manuskript og indspille et lydklip på ca. 10 minutter til ppt-showet. Ikke alle screencast var gode - nogle var gode, andre bærer præg af oplæsning og der var også enkelte af meget dårlig kvalitet. Men alt i alt, så var det en god start, da eleverne hurtigt fandt ud af bruge programmet. Programmet var for i øvrigt tilgængelige til både mac og pc, hvilket var et krav, da vi havde mange elever med mac computer. Desuden er det en god idé at få eleverne til at teste Horsens Gymnasium Side 7 Region Midtjylland

8 lydkvaliteten inden optagelsen, idet jeg har modtaget et par videoer med så ringe lydkvalitet, at man ikke kan høre, hvad eleven siger. Efterår sommer 2015 Google Websites Formål: Infogeist, som ikke var noget succes, skulle erstattes af noget tilsvarende, men dog mere elevvenligt og nemt at anvende. Eleverne er stadig frisk på idéen om en fælles base, som giver overblik og måske er god til eksamen. Valget faldt på Google Websites, da vi allerede bruger andre Google produkter såsom Youtube og Google Drev. Evaluering: De fleste lærte hurtigt at navigere rundt på hjemmesiden ( ), da Google Websites er ret simpelt og intuitivt opbygget. Desuden har det været nemt at indsætte tekst, video fra Youtube og filer fra Google Drev. Inden for relativ kort tid kan man faktisk få en velfungerende side op at køre. Der har ikke været problemer med Google Websites, ud over at det har været svært for eleverne at finde siden igen. Eleverne kan simpelthen ikke finde ud af at finde siden via deres googl . Problemet blev løs ved at få eleverne til at bogmærke siden. Det har været sjovt at bruge Google Websites, men den faglige gevinst er desværre ikke tung nok til at opveje den tid, vi har brugt på siden. Det kunne spare os en masse tid ved at nøjes med Google Drev, som vi allerede har en delt mappe, hvor jeg lægger alt materiale op til dem, og stort set dækker vores behov. Google Hangout Formål: At give eleverne mulighed for lektiehjælp og mulighed for at ytre sig mundtligt uden at føle sig blottet foran hele klassen. Evaluering: Mange af vores elever har en meget travl hverdag, da de ud over skolen med mange lektier, også har faste ugentlige fritidsaktiviteter og/eller fritidsarbejde. Placering af Hangout og afleveringstidspunkterne for rapporterne skulle derfor nøje overvejes for at få så mange elever med på Hangout som muligt. Flere elever havde fortalt mig, at det var rart at have et par dage efter naturvidenskabelig lektiecafé, som blev afholdt hver torsdag, så tingene kan bundfælde sig. Andre ville gerne aflevere torsdag aften, da de efter hjælp fra naturvidenskabelig lektiecafé, så skriver rapporten færdig samme dag. Efter nøje overvejelser har jeg valgt at placere afleveringstidspunkterne til søndag aften, da jeg så får mulighed for at afholde 2 Hangoutsessioner, en torsdag aften og en søndag aften. Hver Hangoutsession varede mellem minutter. Grunden til hele 2 Hangoutsessioner og ikke 1 var, at ikke alle kunne komme på Hangout på samme tid pga. arbejde og sport. Inden afholdelse af en Hangout, sender jeg altid en Doodle (en online afstemning, hvor eleverne kan tilkendegive, om de kan deltage i Hangout til nogle forslåede tider) ud til eleverne, for at få en fornemmelse af, hvor mange der vil udnytte muligheden for lektiehjælp. Til hver Hangoutsession var der mellem 6 og 12 elever på. Der var ofte omkring 4-5, som altid spurgte om hjælp og vejledning. Resten er mere eller mindre passiv lyttere, idet de blot lytter med, samtidig med at de laver andre lektier. Ud fra hvad jeg har observeret, så spørger de svageste meget sjældent. De faglige stærke og ambitiøse lytter ofte kun med, i håb om at der falder et par guldkorn. De mindre faglig stærke elever, men stadig Horsens Gymnasium Side 8 Region Midtjylland

9 ambitiøse, er dem, som spørger mest. De er ofte usikre, og spørger derfor ofte om det samme spørgsmål flere gange. Det vides ikke, om de svage og de stærke elever har fået noget ud af Hangout, da de for det meste kun lytter med, men hele forløbet med Google Hangout har været meget positivt. Jeg synes, at Hangouttimerne er en god investering, da den faglige gevinst, i form af bedre rapporter, medfører kortere rettetid (win-win situation). Desuden er der også den gevinst, at jeg får snakket med nogle elever, som ellers er meget generte og ikke tør ytre sig i klasserummet. En anden ting, som er værd at bemærke ved Hangout, er, at man kan dele sin skærm med andre i gruppen dvs. at eleverne kan følge min skærm, mens jeg forklarer fx en udledning af en formel. Screencast-O-matic, videooptagelser og Youtube Formål: Efter introforløbet i forår 2014 var eleverne fortrolige med at optage hinanden foran en tavle eller lave en screencast. Videoerne skulle være let tilgængelig og samtidig private, derfor var Youtube oplagt, da eleverne allerede havde kendskab til Youtube. Desuden er Youtube kompatibel med Google Sites, hvilket er et kæmpe plus. Udbytte/evaluering: Den oprindelig plan var, at eleverne skulle starte med at lave screencast af et powerpoint show, derefter udledning af forskellige formler, som afsluttes med en videorapport. Kvaliteten af videoerne blev bedre og bedre, hvor jeg blandt andet kan nævne, at nogle kreative elever var begyndt på at lave en serie (tove part1, tove part 2, hvor de spillede roller ) på tværs af fagene. Andre afleverede blot noget for at aflevere noget. Det kunne fornemmes på en del elever, at det hang dem ud af halsen at lave video, da de også skulle lave video i matematik og bioteknologi. Derfor droppede jeg tanken om en videorapport og nøjes med videooplæg. Alt i alt synes jeg godt om videooptagelser og screencast, da jeg derved får hørt samtlige elever, og på den måde være mere sikker på deres standpunkt. Det er helt sikkert noget jeg ville fortsætte med, dog kun i bestemte forløb. Især i forløb, hvor der skal udledes formler, så er videooptagelser/screencast særdeles velegnet. Youtube er stadig vores foretrukne platform til deling af video. Biotek Efteråret 2013: Biotek (BT) har ikke haft undervisning i 1e Foråret 2014: BT har haft forholdsvis få blokke dette semester. Efteråret 2014 og foråret 2015: BT har i dette skoleår haft mange blokke og der har været bedre mulighed for at deltage i projektet. Brug af ScreenCast-O-Matic i BIOTEK-undervisningen: To små projekter hvor eleverne har skullet forklare/kommentere forskellige figurer (forår 2014) Horsens Gymnasium Side 9 Region Midtjylland

10 I grupper af 3 har eleverne fået til opgave at skulle forklare og kommentere centrale figurer fra det gennemgåede pensum. Alle grupper fik tildelt et grupperum og skulle komme med kommentarer/forklaringer til figurerne i en Screencast. Til dette forløb var der afsat et fastsat tidsrum til opgaven. Opgaven skulle gennemføres uden hjælpemidler. Formål: Alle elever skulle aktiveres og alle skulle have en mulighed for at ytre sig mundtligt. Eleverne får mulighed for øve fagtermer. Dette skulle også give de mere tavse elever mulighed for at komme til orde. Udbytte/evaluering: Eleverne er gået til opgaven med stor entusiasme. Der er dog stor forskel på, hvor gode eleverne er til at gå direkte på og tage det som en øvelse, der skal erstatte fremlæggelse ved tavlen. Eleverne tager kritik til sig og ser ud til at kunne omforme det til en mere fokuseret indsats. Eleverne oplever vanskeligheden ved at finde rigtige faglige termer ved fremlæggelsen, men ser ideen i at indøve termerne grundigt, når de er nye. Alt i alt en metode der virker efter hensigten og som kan afvikles på forholdsvis kort tid. Eleverne får ikke direkte evaluering af deres oplæg, men enkelte oplæg kan bruges som illustration og inspiration. Screencastene tjener først og fremmest som aktivering af hele klassen og giver mig som lærer en mulighed for at tjekke de elever, der normalt er forholdsvis tavse. Eleverne laver en videorapport over et eksperiment ved hjælp af ScreenCast-O-Matic (forår 2014) Eleverne arbejdede i grupper af 3, hvor de skulle gennemføre et eksperiment. På forhånd vidste de, at rapporten til denne øvelse skulle være en videorapport. Derved kunne eleverne forberede sig på at tage billeder, videosekvenser og finde materiale, de ville bruge til deres Screencast. Eleverne fik frie rammer til at lave videorapporten med betingelsen, at det, som normalt er med i en rapport, også skal med i videorapporten. Formål: Formålet med dette projekt var at få eleverne til at overskue deres eksperimentelle arbejde på en ny måde, hvor de kan gøre brug af andre virkemidler. Eleverne får igen opøvet deres mundtlige færdigheder. Evaluering: Eleverne har vist mange gode initiativer til at udnytte mediet. Nogle er vældig gode til at filme og fremhæve den eksperimentelle del af forsøget. Andre er gode til at få inddraget teoretisk baggrundsforståelse for forsøget. Andre er gode til at blande en kombination af materiale fra nettet, deres egne resultater og videosekvenser, så rapporten får en mere flydende sammenhæng. Gennem opsamling på de enkelte gruppers styrker og svagheder skulle klassen gerne kunne tage et skridt fremad til næste videorapport. Eleverne skal gerne kunne opleve, at de er formidlere, og at de skal gøre brug af forskellige virkemidler til at nå modtageren. Eleverne har lavet flere videorapporter, figurgennemgange og små projektarbejder (efterår 2014/forår 2015): Evaluering: Mange elever udviser bedre og bedre kendskab til mediet og er i stand til at bruge det på en måde, hvor det udnytter mediet til at få ting frem, man normalt ikke ser. Men en del elever stagnerer også lidt og har sværere ved at udnytte mediet, så det rykker dem. Men generelt har eleverne været gode til at arbejde sammen om projekterne. Horsens Gymnasium Side 10 Region Midtjylland

11 Figurgennemgange i grupper er ofte der, hvor eleverne får mest ud af det, da de synes det er en god måde at få repeteret pensum på, og da alle er på. Mindre projektarbejder har skullet munde ud i slideshow præsentation, hvor eleverne så skulle lave en Screencast af præsentationen, som skulle svare til et mundtligt oplæg ved tavlen. For nogle grupper har dette være en god udfordring, hvor produktet har været spændende med brug af videoklip fra nettet, animationer, musik og gode illustrationer fra nettet. Andre grupper har her ikke formået at udnytte mediet ordentligt. Brug af Hangout-grupper Træffetid på Hangout med henblik på at stille spørgsmål til rapport For at give eleverne mulighed for at stille spørgsmål til en rapport, der skulle afleveres søndag aften, blev det aftalt, at jeg som lærer ville være til rådighed med at svare på spørgsmål op til afleveringen. Formål: At give alle elever mulighed for at arbejde med rapporten og stille spørgsmål på lige fod. Evaluering: Ikke så mange elever som forventet meldte sig til fælles-chatten på Hangout. Ikke alle var helt klar over, hvordan de skulle komme på. Kommunikationen var lidt træg, men enkelte elever fik stort udbyttte af chatten. Måske andre derved også fik hjælp indirekte. Fremover kræves der bedre koordinering og deltagelse, for at det skal blive en succes. I princippet synes eleverne, det er en god ide. Efteråret 2014/foråret 2015 Evaluering: Til en række afleveringssæt har der været aftalt træffetid som ovenfor nævnt. Det viser sig, at mellem 6 og 12 elever dukker op og for at være med. Nogle af dem stiller spørgsmål, mens andre er med på en lytter uden at stille spørgsmål. De, der er med, når at få stillet relevante spørgsmål, som også er til glæde for dem, der ikke er aktive. Mange siger, de ikke har brug for hjælpen, da de arbejder sammen over Facebook i grupper og derved får løst deres problemer. Det kan være vanskeligt at finde et tidspunkt, hvor alle er lige langt og kan få den sammen gavn af muligheden. Horsens Gymnasium Side 11 Region Midtjylland

12 Sammenfatning på tværs af fagene Hvordan gik det med de tre fokuspunkter? HangOut Efter at have prøvet HangOut i alle tre fag, så må vi nok konkludere, at det har været det mindst succesfulde i projektet. Eleverne arbejder for forskelligt til at det giver god mening. Nogle (dygtige!) starter i god tid og får spurgt i forbindelse med timerne, når de har problemer. Rigtig mange får først kigget på opgaverne i sidste øjeblik, og har derfor først for alvor brug for hjælp dagen inden, de skal aflevere. Det sidste er en uvane, som vi ikke bør stimulere ved at lægge et HangOut aftenen inden, de skal aflevere. Programmet Google HangOut har i princippet de elementer, der kan skabe en god dialog med eleverne. Man kan tale og bruge video og dele dokumenter på skærmen. Det sidste gør det muligt konkret at vise eleverne, hvor man kan tackle et problem. Og eleverne kan vise det problem frem på skærmen, som de skal have hjælp til. Det er efterfølgende muligt at gemme hele dialogen fra en HangOut, så elever, der ikke har deltaget, har mulighed for også at få noget ud af HangOut et. Der er dog mindst to ulemper ved online lektiehjælp via HangOut. Dels kan højst 15 elever deltage på samme tid (det var så aldrig et problem hos os), og dels kan der være problemer med lydkvaliteten, fordi de indbyggede mikrofoner i dagens bærbare computere ikke altid er god nok. Lærerne har f.eks været nødt til at bruge headset for at få en tilstrækkelig god lydkvalitet. ScreenCast Lydkvalitet er også er nøgleord i forbindelse med screencast. Uden god lyd duer det ikke. Det er et problem for nogle elever, da mikrofonen i mange nyere computere lader en del tilbage at ønske. Men eleverne kan dog gøre en del for en bedre lyd ved at undgå baggrundsstøj og tale tydeligt. Det sidste kræver lidt øvelse Det store plus ved screencast er, at alle elever er aktive og at de gør sig umage. Den største ulempe er, at det tager frygtelig lang tid at høre alle elevers bidrag igennem, hvis alle har lavet en screencast. I biotek blev screencast også benyttet til kortere elevfremlæggelser i timen. Det vil kunne være med til at begrænse behovet for gennemse mange videoer. Fra lærerside mener vi, at Screencast-O-Matic er meget anvendeligt i alle tre fag. Programmet er gratis og det er meget let at komme i gang med at optage videoer. Programmet kan bruge på både mac og pc. Eleverne ser lidt anderledes på det. Figuren herunder er et uddrag fra elevernes evaluering af projektet (21 af 25 elever har svaret): Det ses, at eleverne synes, at udbyttet i matematik har været større end i de to andre og mindst i fysik. Vi har ikke haft lejlighed til at spørge eleverne nærmere om denne forskel, men vi vil gætte på, at den kan skyldes, at projekterne i matematik har været relativt korte og konkrete (1-2 opgaver skulle gennemgås), hvor screencast i de to andre fag er indgået i mere komplekse sammenhænge, f.eks som del af en større rapport. Horsens Gymnasium Side 12 Region Midtjylland

13 Horsens Gymnasium Side 13 Region Midtjylland

14 Videooptagelser af elevaktivitet Her er projektets største succes. Eleverne filmer hinanden, mens de er fagligt - og mundtligt - aktive: Gennemgang af forsøgsopstillinger og forsøg i biotek og fysik, og gennemgang af beviser og løsning af typiske opgaver i matematik. Videoerne er indgået som dele af eller erstatning for de normale rapporter eller lagt til deling på vore hjemmesider. Lærerne er meget positive over for denne del af projektet. Mange flere elever end normalt har været meget mere aktive. Det tager længere tid, end mere traditionel undervisning, men den tid er rigtig godt investeret. Måske er resultatet præget af en klasse med en meget positiv indstilling og med et meget godt tag på de tekniske udfordringer. Vi har ikke haft mulighed for at prøve det af i andre klasser, men det sker i det kommende skoleår. Ud over at det koster ekstra tid at arbejde med videooptagelserne - både i timerne og for eleverne bagefter - så har vi også haft perioder med for meget video. Mange elever kan godt lide en vis rytme og kontinuitet i undervisningen, og så kan ændringer med alternativ undervisning i tre fag blive mere forstyrrende end gavnligt. Det vil nok ikke være et problem i en normal klasse, hvor der ikke er specielt fokus på denne form for undervisning. Men nogle elever i 2e har givet udtryk for, at det i perioder har været lidt for meget video. Nogle elever gør noget ekstra ud af videoerne under efterbehandlingen (musik, intro, rulletekster). Det tager vi som tegn på, at de er blevet positivt involveret i projektet. Det er dog vigtigt at betone over for eleverne, at vi ikke forventer, at de gør noget ekstra ud af videoerne efter optagelserne er færdige. Der må gerne være øh er og fejl med i videoen. Det skal være seriøst, men uformelt - ligesom ved screencast. Sørg for at projektet er meget konkret og ikke for omfattende. Hvis det skal være lidt større, f.eks. en rapport fysik eller biotek, så planlæg så videobidrag kan klares i flere mindre bidder. Der kan være en tendens til, at svagere grupper af elever ikke kan overskue længerevarende projekter med video. For læreren er det en ulempe, at der ligger et stort arbejde med at se videoerne efter undervisningens afslutning. Derudover kan man føle sig lidt til overs i timen, hvis eleverne er så selvkørende, som de har været ;-). Eleverne har også været positive over for brugen af videooptagelser. Igen er det matematik, hvor eleverne synes, de har fået det bedste udbytte, men generelt er det her med videoerne, at udbyttet er størst % af eleverne svarer, at de næsten hver gang eller for det meste har fået et godt fagligt udbytte af at lave videoerne. Horsens Gymnasium Side 14 Region Midtjylland

15 Hele spørgeskemaet og elevernes svar (22 ud af 25 har svaret) kan ses som bilag til rapporten. Et stort flertal af eleverne anbefaler, at vi også bruger videooptagelser i andre klasser. Horsens Gymnasium Side 15 Region Midtjylland

16 Hvordan kommer vi videre? Perspektiver Både screencast og videooptagelser er oplagte værktøjer for flere af gymnasiets faggrupper. Vi har konstateret, at det er meget velegnet i de naturvidenskabelige fag inklusive matematik. Så det burde let kunne udbredes til biologi, kemi og naturgeografi. Videooptagelser og screencast burde være meget velegnet i sproglige fag. Der behøves selvfølgelig ikke video for at kunne træne mundtlige sproglige færdigheder (lyden er vel det vigtige), men med de erfaringer, vi har gjort os, så er vi ikke i tvivl om, at tilføjelsen af video er med til at fremme motivationen hos eleverne. De vil kunne lave videooptagelser af små rollespil eller hjemmefra lave screencast, hvor de kommenterer et billede, en video eller en tekst. Mange lærere vil nok være tilbageholdne mht. at bruge video på denne måde, da de ikke selv har den tekniske indsigt til at optage, redigere og distribuere en video. Men det har eleverne! Det, som læreren skal kunne, kan vi let lære dem gennem en instruktionsvideo: Sådan lægger man en video på Youtube og holder styr på rettighederne. Horsens Gymnasium Side 16 Region Midtjylland

17 Hvis vore positive erfaringer bliver udbredt til flere fag og flere klasser, kan vi forudse mindst ét større problem: Det bliver meget svært at finde egnede lokaler med ro (og evt. en tavle) til optagelserne i undervisningstiden. Men måske er andre skoler bedre forsynede med brugbare lokaler. Videndeling Der er planlagt en pædagogisk eftermiddag for hele lærerkollegiet, hvor vi vil dele vore erfaring med resten af lærergruppen. Indholdet ligger ikke fast endnu (bl.a. fordi de tidsmæssige rammer ikke ligger klar), men vi forestiller os bl.a. en prøv-det-selv-seance, hvor lærerne skal filme hinanden og dele på Youtube. Vi vil også vise eksempler på, hvad eleverne har fået ud deres videoer. Vi har allerede lavet nogle vejledninger og vil følge op med nogle korte videoer, hvor lærerne (og eleverne) kan se, hvor let det er at komme i gang. Videoerne og vejledningerne vil også i løbet af efteråret blive delt på eskolernes wiki. Derudover vil vi efterfølgende holde nogle kortere workshops, hvor vi kan være endnu mere konkrete over for de lærere, der måtte være interesserede i at gå i gang her og nu. Konklusion Vi har fundet vore svar på de tre spørgsmål, vi stillede os selv i ansøgningen: hvordan online lektiecafé kan facilitere elevernes læring, og hvilken udfordringer, der kan være ved online lektiecaféer. hvordan brug af screencasts/videoer, herunder elevernes egne faglige videoproduktioner - kan facilitere undervisningen og elevernes læring, og hvilke udfordringer, der er i det. hvordan IT kan virke aktivitetsfremmende. De korte svar: Online lektiecafé har ikke fungeret godt nok på den måde og under de omstændigheder, hvor vi har inddraget det. Screencast og videoer har i høj grad været med til at løfte undervisningens faglige niveau og fået alle klassens elever til at udtrykke sig mundtligt i højere grad end ellers. Dermed har brugen af screencast og videoer også været aktivitetsfremmende i alle tre fag. Både i og uden for undervisningstiden. Horsens Gymnasium Side 17 Region Midtjylland

18 Bilag (som lægges særskilt på eskolernes wiki): Projektansøgningen Kort beskrivelse af ScreenCast-O-Matic og HangOut Spørgeskemaet: Elevernes evaluering: Horsens Gymnasium Side 18 Region Midtjylland

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning.

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. 1 Slutrapport. Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. Projekt på Næstved Gymnasium og HF efteråret 2010-sommeren 2011 som del af forsknings- og udviklingsprojektet:

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring?

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring? Evaluering af superbrugerfunktionen Lidt under 80 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de workshops som superbrugerne har afholdt og tilsvarende mange svarer at workshoppene er væsentlige

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

CUDiM Aarhus Universitet

CUDiM Aarhus Universitet Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, et forsknings-, udviklings- og netværksprojekt http://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/undervisningsorganisering-former-og-medier-paa-langs-og-tvaers-af-fag-og-gymnasiale-uddannelser/publikationer/

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Hvad vil vi med spanskundervisningen? Mere mundtlighed Autentiske samtaler Elevaktivitet Elevengagement

Hvad vil vi med spanskundervisningen? Mere mundtlighed Autentiske samtaler Elevaktivitet Elevengagement Hvad vil vi med spanskundervisningen? Mere mundtlighed Autentiske samtaler Elevaktivitet Elevengagement At nytænke begynderundervisningen Formål: Væk fra fokus på: - Tekstlæsning - Oplæsning + oversættelse

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Skabelon til slutrapport

Skabelon til slutrapport Skabelon til slutrapport DEADLINE: 24. august 2012 1. Skole(-r) navn: Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. 2. Kontaktperson (navn/mail): Klaus Nørby Jakobsen, HR-chef, kj@birke-gym.dk Mathias Kruse

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD SØREN HELBO UNDERVISER VVS ENERGIMONTØR VVS INSTALLATØR LIDT OM MIG SELV. COMPUTERNØRD - ELLER SOM GYNTHER BENÆVNER

Læs mere

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse?

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse? Handleplan for elever der i 8. klasse er foreløbig ikke uddannelsesparat Handleplanen bedes udfyldes så meget som muligt af lærerteamet omkring klassen inden klassekonferencen. Navn på elev: Laila Nissen

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

YouTube. Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012

YouTube. Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012 YouTube Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Youtube?...4 Youtube i undervisningen?...4 Find rundt på Youtube...5 Den hurtige videosøgning...5 Mere præcis videosøgning...5

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Det bedste IT til undervisning

Det bedste IT til undervisning Det bedste IT til undervisning Vi demonstrerer hvad der er mest anvendeligt på Roskilde Gymnasium: Google Docs, screencast og wiki Henning Romme Lund og Ida Thingstrup Lærere og pædagogiske IT-vejledere

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Følgende evaluering er udført via Googles spørgeskemaformular. Indledningsvis stilles generelle spørgsmål om IT, og efterfølgende fokuserer spørgsmålene

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet?

Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet? FØR Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet? Hvis nej - hvorfor ikke Jeg følte mig godt forberedt efter gennemgangen. Jeg kan ikke huske det, men jeg fandt først videoerne

Læs mere

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Lærerevaluering november 2007 Side 1 af 8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Nedenstående er en sammenfatning af den første lærerevaluering, der er gennemført i

Læs mere

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse viden M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1 M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse Indholdsfortegnelse Præsentation af skolen udfordringen historisk

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata I nedenstående forsøges at besvare mange af de spørgsmål, som der erfaringsmæssigt stilles i forbindelse med synopsis-eksamen

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

<XX- IT> forløb HTX Aabenraa

<XX- IT> forløb HTX Aabenraa forløb HTX Aabenraa Program for dagen Eleverne bedes medbringe bærbar computer og oplader. Program 08:10-08:55 08:55-09:40 Velkommen, rundvisning, adgang til internet Oplæg om dagens opgave Pause

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen?

Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen? Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen? Christian Dalsgaard Educational Research Learning and Media http://pages-tdm.au.dk/educationalresearch/ Center for Undervisningsudvikling

Læs mere

Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 0 0,0%

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills Trivsel og Bevægelse i Skolen Idrætsundervisning Skills Læringsmål Skills Begrebsboks Eleverne kan selv udforme og beskrive eget træningsforløb. Eleverne kan være medbestemmende på opøvelse af en specifik

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

ROBOLAB rapport VIRUM SKOLE

ROBOLAB rapport VIRUM SKOLE ROBOLAB rapport VIRUM SKOLE Introduktion: Vi er tre 9 klasser på Virum Skole, der alle er deltagende i MAT-NAT verdensklasse. Vi havde bl.a., med baggrund i andre erfaringer med Robolab, besluttet os for

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE

STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE PROJEKTANSVARLIG LENE MADSEN DELTAGENDE LÆRERE MICHAEL WARRER GUNVOR LUNDBEK EGHOLM ANNE METTE BROGAARD HVAS JESPER

Læs mere

projektnr projektnavn skole - bevillingshaver 127937 Faglig udvikling i fysik mhp øget udbytte for gymnasiefremmede elever

projektnr projektnavn skole - bevillingshaver 127937 Faglig udvikling i fysik mhp øget udbytte for gymnasiefremmede elever projektnr projektnavn skole - bevillingshaver 127937 Faglig udvikling i fysik mhp øget udbytte for gymnasiefremmede elever Brøndby Gymnasium Basisoplysninger Kontaktpersoner (navn, skole, e- mail) Fag

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering

Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering Elevproduktion af materiale hvor eleverne formidler kildebearbejdelse og aktiverer de øvrige elever i forhold til kildearbejde med specifikke

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17

Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17 Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 15/16 1. Elev-/ kursistrollen, herunder a. motivation (fra elev/kursist til studerende)

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier Stikord til Vejledningsgrundlag og Refleksionspapir I forbindelse din praksisafprøvning i efterårets undervisning, holder du før- og efter-samtaler

Læs mere

Flipped Classroom i tysktimerne Af Mette Brusgaard

Flipped Classroom i tysktimerne Af Mette Brusgaard Flipped Classroom i tysktimerne Af Mette Brusgaard Med brugen af Flipped Classroomkonceptet i tyskundervisningen flyttes gennemgangen af grammatiske emner på dansk og dele af klassearbejdet med tyske videoklip

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Årets selvevaluering er foregået via et elektronisk spørgeskema. Skemaet er blevet gjort tilgængeligt for skolens lærere via et link. Undersøgelsen har ikke været

Læs mere

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Lærer: Michael Krakus Generelt: Det har været et spændende år, at være dansk-, historie- og klasselærer i DD for første gang. Det har været en stor

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Greb i klasserummet. Greb i klasserummet

Greb i klasserummet. Greb i klasserummet Greb i klasserummet Greb i klasserummet I matematik hjælper feedbacken mig meget. Det er mest i afleveringerne, vi får feedback. Så får vi ofte spørgsmål, der leder hen til svaret, i stedet for svaret.

Læs mere

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik.

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Delmål 2011-12 1. Fortsat undersøge omfang og brug af nye medier, nye platforme samt IT baseret og innovativ didaktik

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål ANNONCE! Titel: Type: Indhold: Omlagt skriftlighed Internt mini-udviklingsprojekt

Læs mere

MIA Matematik i anvendelse (7,5 ECTS) Evalueringsrapport ved kursuslærerne Peter Limkilde og Toke Høiland-Jørgensen

MIA Matematik i anvendelse (7,5 ECTS) Evalueringsrapport ved kursuslærerne Peter Limkilde og Toke Høiland-Jørgensen MIA Matematik i anvendelse (7,5 ECTS) Evalueringsrapport ved kursuslærerne Peter Limkilde og Toke Høiland-Jørgensen Den naturvidenskabelige Bacheloruddannelse Roskilde Universitet Juni 2013 MIA blev udviklet

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Interesse- og effektmåling

Interesse- og effektmåling Interesse- og effektmåling Energi Horsens Fonden 211 Antal respondenter: 992 Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om målingen af interesse for de naturvidenskabelige fag samt resultatforklaring

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere