Dagsorden. 1. Bestyrelsens årsberetning af formand Charles Drøgemüller. (10 min)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. 1. Bestyrelsens årsberetning af formand Charles Drøgemüller. (10 min)"

Transkript

1

2 Dagsorden 1. Bestyrelsens årsberetning af formand Charles Drøgemüller. (10 min) 2. Folkeskolereformen aftaleteksten. Hvad står der i Folkeskolereformen? 3. Folkeskolereformen på Lynge Skole. - Hvordan implementeres reformen på Lynge Skole? 4. Spørgsmål/afrunding.

3 Ny Folkeskolereform

4 Hvorfor en ny folkeskolereform? Årsag: Ca % forlader folkeskolen uden de nødvendige basale kompetencer. (gælder ikke LS!) Fokus på danske børn bliver en del af en stadig større global konkurrence. Arbejdskraft. Mange ændringer af folkeskolen hvert eneste år gennem de seneste 15 år.

5 En reform på to ben!

6 Faglighed Fokus på faglige mål. Fokus på faglige komp. Fokus på læring. Alle elever skal løftes fagligt. Flere faglige timer. Flere tests og prøver. Elevsamtaler om mål. Nye fag og ændring af fag Fokus på overgange til Ungdomsuddannelse Trivsel Anderledes undervisning Læring på nye måder Fokus på trivsel Fokus på alsidighed Bevægelse og motion Lærere/pædagoger Den åbne skole Værksteder/Udeskole Andre personalegrupper på skolen.

7 Tre overordnede formål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

8 4 Nationale resultatmål Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges.

9 Skoledagen opdeles i: Fagopdelt undervisningen. Understøttende undervisning. Lektiecafé og faglig fordybelse. Pauser/frikvarterer.

10 Tre overordnede indsatsområder: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få klare mål og regelforenklinger.

11 En længere og mere varieret skoledag Mere tid til klasseundervisning med faglig fordybelse. (flere timer) Mere tid til sprogfag, natur/teknik, praktisk-musiske fag, dansk og matematik samt valgfag. Mere tid til varierede og differentierede læringsformer. Bedre rammer for at udfordre og udvikle både de fagligt stærke og fagligt svage elever.

12 En længere og mere varieret skoledag Bedre muligheder for praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod omverdenen, naturen, erhvervslivet, foreningslivet, kulturinst. m.fl. Bedre muligheder for at arbejde med innovation, entreprenørskab og kreativitet. Fysisk aktivitet 45 min/dag i gennemsnit.» (Skolelederen skal føre tilsyn med at hvert barn motionerer ) Mulighed for lektiehjælp eftermiddage.

13 Timetal uden lektiehjælp (2014) (Skal tilbydes frivilligt at deltage i) Børnehaveklasse 3. klasse: 28 timer klasse: 30 timer klasse: 33 timer

14 Timetal inkl. lektiehjælp (2016) (Skal tilbydes skal deltage i) Børnehaveklasse 3. klasse: 30 timer klasse: 33 timer klasse: 35 timer

15 40 35 Overblik kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl Fagopdelte timer Understøttende undervisning Pausetid m.m. Lektiecafe

16 Timetal i fagene

17 NB! LEKTIONER = 45 min.

18

19 Timetal i 0. klasse Fra 25 timer til 28 timer. + 2 lektiehjælp 26 almindelige kendte timer. 2 Understøttende timer. Der er Bevægelse & Motion. (Evt. motorik) 2 lektiehjælp. (frivilligt ellers SFO) Fokusområderne i 0. kl. er de samme. ingen indholdsændringer i første omgang. 0. klasse er får en kendt hverdag.

20 Fagopdelt undervisning + Understøttende undervisning NB! Lektioner 30 t. 33 t. 35 t.

21 Fagopdelt undervisning Fra undervisning til læring Nationale tests i dag! Fokus på elevernes udbytte. Fokus på effekt af undervisningen. Flere tests og prøver undervejs. (digitale) Flere elevsamtaler/målfastsættelsessamtaler. Fokus på hvad eleverne lærer.

22 Forenkling af Fælles mål. Præcisering og forenkling af Fælles Mål. Max. 25 mål pr. fag. (I dag langt over 100 mål) Nye faglige mål indføres først i 2015/2016 på LS. De tre politiske mål for reformen udmøntes i få, kvantificerbare nationale mål Målene evalueres digitalt. Flere prøver og tests. (digitale)

23 Forenkling af Fælles mål Målene opgøres og suppleres på kommuneog skoleniveau Allerød Kommunes skolepolitiske mål: Læsning 2. kl. Afgangsprøveresultater. (bundne og udtræk) Overgang til ungdomsuddannelserne Nationale test resultater. Undervisningsmiljø og klassetrivselsundersøgelse.

24 Understøttende undervisning Tiden til understøttende undervisning tilrettelægges fleksibelt i kommunerne. Eleverne kan være sammen på tværs af alder/niveau. Udgør ca. 25% af skoledagen. Nye og bedre muligheder for, at pædagoger og andre personalegrupper og det omgivende samfund indgår i skolens læringsmiljø.

25 Understøttende undervisning Faglig fordybelse og lektiehjælp Bevægelse & motion 45 min. i gns. om dagen. Aftalen stiller krav om, at skolen generelt åbner sig mod det omgivende samfund og etablerer samarbejder med idræts-, kultur, erhvervs og foreningslivet.

26 Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddanelser Obligatoriske valgfag i 7. klasse. Mulighed for at arbejde med profillinjer/linjedage Mulighed for at oprette kommunale eliteklasser i idræt i 7. til 9. klasse og særlige talentklasser i musik. Den nuværende projektopgave i 9. klasse ændres valgfag som eleven undervises i skal indgå i projektopgaven.

27 Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser Øget fokus på at gøre eleverne uddannelsesparate NB! % i Allerød altid nr. 1-3 i DK. Lynge Skole = %. Elev- og uddannelsesplanen integreres i én samlet elevplan. Folkeskolens afgangsprøver omdøbes til 9.klasseprøver og gøres mere tidssvarende.

28 Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser Forventning om at alle elever min. opnår karakteren 2 i dansk og matematik. (ikke et krav!) Der iværksættes en analyse af om man skal bestå med 2 i dansk/matematik for at komme videre på en ungdomsuddannelse. Flere digitale prøver, så lærerne ikke skal bruge så meget tid på prøver og censur. Der indføres en afsluttende prøve i idræt - udtræksfag

29 Bedre undervisningsmiljø/ Ro og klasseledelse DCUM s termometer udvikles og der laves obligatoriske indikatorer for elevernes undervisningsmiljø Løbende digitale målinger af klassetrivsel. National indsats for at styrke klasseledelse Kommuner og skoler skal følge udviklingen i undervisningsforstyrrende uro, fx via den nye trivselsmåling

30 Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere Afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i 2014 til Svarer til ca kr. pr. lærer i Allerød. (over 6 år) AP møller fonden 1 mia. (kommuner søger) Allerød Kommune har søgt 1.5 mio. kr. (max) Lærere: fuld linjefagsdækning i 2020 Definition fra UVM: Fuld dækning = 95%. Flere på kurser/efteruddannelse Lynge Skole er godt stillet! Afsat 60 mio. kr. over 3 år til kompetenceløft af skolelederne (DK)

31

32 Skoledagen opdeles i: Fagopdelt undervisningen. Uddybes. Understøttende undervisning. Uddybes. Lektiecafé og faglig fordybelse. Om eftermiddagen. Uddybes. Pauser/frikvarterer. Skoledagen starter kl og ikke (hele kommunen) Elevpauser som vi kender dem i dag.

33

34 Fagopdelt undervisning Vi gør som vi plejer + Dansk(+1) og matematik(+1) i 4.-9.kl. Natur & teknik (+1 på 2. årg. og +1 på 4.årg) Engelsk 1. klasse (Det har vi haft i to år) Tysk/Fransk fra 5. og 6. klasse. Valgfag bliver obligatorisk i 7. klasse. (forår) Håndværk & Design først fra Hjemkundskab bliver til Madkundskab.

35 Fagopdelt undervisning Faglige vejledere i prøvefagene. Fagteams, der mødes om fagene og de nye faglige mål. 3 Læsevejledere. (det har vi haft i 5 år) Uddanner en matematikvejleder. Flere elev-målfastsættelsessamtaler. Tale/læseklassekoordinator. (haft i 5 år) Vi afventer ministeriets nye elevplaner.(digitale) Vi afventer om de Nationale tests udvidet?

36

37 Understøttende Uv. på LS. Indskoling (0. 3. kl.) Lektiehjælp i SFO tiden. (2) BMI i undervisningen da (1) + ma (1) BMI varetaget af (idræts)pædagoger i undervisningen. (1) Understøttende undervisning varetaget af bhkl.- lederne og lærerne (1½). Klassens tid (1) (bl.a. til trivselsarbejde) Flere pædagoger i undervisningen som støtteressourcer. Tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger.

38 Understøttende Uv. på LS. Mellemtrin (4. 6. kl.) Lektiehjælp i Hobbitten. (3) BMI varetaget af (idræts)pædagoger i undervisningen. (1) Understøttende undervisning varetaget af lærerne (1). Fastholdelse af Klassens tid (bl.a. til trivselsarbejde) Flere (klub)pædagoger i undervisningen som støtteressourcer og AKT. Tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger.

39 Understøttende Uv. på LS. Udskoling (7. 9. kl.) Lektiehjælp på skolen. Fagopdelt lektiecafé med faglærere (2) BMI varetaget af lærer i undervisningen. (1) Fastholdelse af Klassens tid (bl.a. til trivselsarbejde) Opretter Linjedag om onsdagen (5). NB! 8. klasse konfirmationsforberedelse (+2) Efterår morgentimer (Uge 36-50) Forår eftermiddag (Uge 2 konfirmationen)

40 Linjedag udskolingen. Linjer: Idræt & Sundhed Science & Iværksætteri International & Samfund Håndværk & Design IT, medier & kommunikation Struktur: Efterår: 7-(8+9) Forår: (7+8)-9

41 Morgensport Idrætsdag Idrætsstævner Aktivt personale Handelsbankløb Motionsdag Frikvartersidræt Diktatstafet Leg og bevægelse

42 Bevægelse & Motion (45 min) Morgensport, løb & læs, rundbold, alm. idrætsundervisning, samarbejde med idrætsforeningerne, bevægelse i selve fagene, brainbreaks, luftpauser, motorik, cykelture til ekskursioner, motionsdag, idrætsdag, frikvartersidræt, legepatruljer, Sæt skolen i bevægelse, osv.

43

44 Skole IT og digitalisering Flere elev-pc ere. (Total ca. 3/1) Trådløst netværk på hele skolen (BYOD) 3 faste IT lokaler m/stationære pc ere. Nationale tests, prøver, undervisning, trivselsundersøgelser, uvmiljø undersøgelser m.v. Vi opretter et blandet IT miljø Bærbare til flex-arbejdspladser Tablets Medie og billedproduktionsmaskiner Ipads i alle tale/læseklasser (allerede) Lærere får bærbare PC ere til arbejdet.

45

46 Tætte samarbejdspartnere Ressourcehus (gl. tandlægeklinik.) PPR psykolog Sundhedsplejersker Talepædagoger UU-Sjælsø Tandlæge: Lyngevej v/musikskolen.

47 Den åbne skole År 1: Politisk prioriteret, at skolerne har fokus på samarbejdet mellem lærere/sfo pædagoger/klubpædagoger. SFO personale skal være en større del af skoledagen. Klub pædagoger fra Hobbitten bliver en del af skoledagen (1,2 stilling) I år 2-3 fokuseres der på samarbejdet med idrætsforeninger, erhvervsliv, musikskolen, billedskole, ungdomsskole, biblioteker m.fl. NB! Vi er i gang alligevel. (LUI, Linjedage, musikskole)

48 Diverse Lektiemængden vil blive justeret som følge af elevernes forlængede skoledag og muligheden for at lave nogle af lektierne i skolen. Lejrskoler fastholdes. (6. kl. og 8/9 kl.) Rigtigt mange ting fastholdes som eleverne kender dem!

49

50 Lov 409 Normalisering vedtaget ved lovindgreb. Arbejdstidsregler og lønaftale ændret! Værnsregler og ulempetillæg I højere grad ledelsesstyret og i mindre grad aftalestyret. Fleksibelt og ufleksibelt på samme tid. Kommunalt forståelsespapir. Optælling af UV timer og ikke på resten.

51 Allerød Kommunes lærere 42 uger á 40 timer = 1680 nettotimetal. 35 timers tilstedeværelse på skolen + 5 timer til individuel forberedelse/ugen. Arbejdstid i tidsrummet fra Ulempetillæg/efter 17-tillæg. NB! Derfor kontaktes lærerne mellem (NB! Akut ellers mail). Skole/hjemsamtaler, forældremøder og sociale arrangementer kan dog placeres efter 17. (Niveauet af dette udmeldes af ledelsen, af hensyn til skolens økonomi).

52 Allerød Kommunes lærere Størstedelen af arbejdstiden er på skolen. Fysiske arbejdsplads er på skolen. (2/1) Bærbar PC stilles til rådighed. Uge 32 kursus- og forberedelsesuge. 2-3 flere undervisningstimer. (gns. 25) Pædagoger ind undervisningen i begrænset omfang. Lærere underviser i deres linjefag eller det der svarer til linjefag i (def. 95%)

53

54 Fællesskab Konstruktivt skolehjemsamarbejde Faglighed & Trivsel Robuste børn

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere