Et stærkere NKT. NKT koncernen består af: Photonics Group Producerer fiberlasere, krystalfibre og fiberbaseret måleudstyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et stærkere NKT. NKT koncernen består af: Photonics Group Producerer fiberlasere, krystalfibre og fiberbaseret måleudstyr"

Transkript

1 Et stærkere NKT NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler til el- og energisektoren Nilfisk-Advance Global udbyder af rengøringsmaskiner til professionel anvendelse Photonics Group Producerer fiberlasere, krystalfibre og fiberbaseret måleudstyr NKT Flexibles En af tre globale producenter af fleksible rør til offshore olieindustrien 1

2 Thomas Hofman-Bang, administrerende direktør Christian Kjær, bestyrelsesformand Et stærkere NKT På trods af den økonomiske krise står koncernen i dag stærkere og bedre rustet til fremtiden end tidligere. Alle fire forretningsområder har gennemgået strategiske ændringer, og gennem en målrettet indsats er koncernen nu parat til at udnytte et kommende opsving 2

3 2009 highlights Nilfisk-Advance åbner fabrik i Mexico NKT Cables køber kinesisk højspændingskabelfabrik 2009 blev året der viste, at sammenhængskraften i koncernen er stor. Vi er en stolt virksomhed med rødder i den moderne industrihistorie. Og det præger ånden i virksomheden, uanset om man er ansat i Danmark eller på en af de øvrige adresser i verden. I alle dele af koncernen arbejdes der målrettet på at tackle den verdensøkonomiske krise. Vækst Selvom verdenshandlen generelt faldt i 2009, var der vækst i Kina og indenfor særlige områder som offshore vindmølleparker og infrastruktur. Det har NKTs virksomheder udnyttet, bl.a. ved at bygge en ny sø- og højspændingskabelfabrik i Tyskland og opkøbe virksomheder i Kina. Fremtiden For ledelsen er det afgørende at skabe langtidsholdbare værdier. Selvom det seneste år viste et fald i den samlede organiske omsætning på 10%, har krisen gjort os endnu mere fokuseret på at sikre værdierne til fremtiden. I stedet for blindt at skære omkostninger væk har NKT haft et strategisk redskab i den seneste strategiplan Building Power fra Med den i ryggen har vi sat en række initiativer i gang, som strømliner koncernens fire forretningsområder til det nye årti. Nu forventes der stigning i verdenshandlen i 2010, og i NKT er vi parat til at tage vores andel af væksten, men vi ser også længere frem. Vi ved... Vi ved, at olie og gas er en begrænset ressource og en dag vil olieselskaberne igen investere i eftersøgning på dybt vand. Vi ved, at der vil blive efterspørgsel efter den nye generation fiberlasere, som kan give industrivirksomheder et teknologisk løft. Vi ved, at når udvikling og velstand spreder sig til nye områder af kloden, vil der blive brug for flere støvsugere og industrielle rengøringsmaskiner. Vi ved, at omstilling til vedvarende energikilder vil kræve nye kabelløsninger. Derfor har vi holdt fast i produktudviklingen og den internationale tilgang. Og derfor står vi her i 2010 med en moderne koncern, som har et fornuftigt finansielt grundlag, og erfaring med at ekspandere. Globalt udsyn Erfaringerne fra andre dele af verden viser os, at der er mange andre måder at drive forret- ning på end den skandinaviske. Derfor har vi valgt at tilslutte os FNs anbefalinger til verdens virksomheder om, hvordan de skal opføre sig som samfundsborgere. Vi ønsker at alle - lige fra den senest ansatte i Mexico til bestyrelsens medlemmer i Danmark - kender principperne i UN Global Compact. Vi støtter FNs menneskerettigheder, beskytter vores medarbejdere, modarbejder korruption og skåner miljøet og har nu udarbejdet den første fremskridtsrapport til FN. Forskellene NKTs arbejde med samfundsansvaret er en rejse, og mens vi udvikler os, bliver vi mere vidende om de forskelle, verden byder på og den indsats vi kan gøre, for at verden bliver et bedre sted. En lang række af de produkter NKT koncernen sælger er med til at spare på naturens ressourcer, beskytte miljøet og udnytte energien bedre. Læs mere om produkterne på de næste sider, hvor vi præsenterer koncernen i ord og billeder. God læselyst. 3

4 Globaliseringens fordele 5 års hovedtal (uddrag fra årsrapporten 2009) Beløb i mio. kr Omsætning Driftsresultat før afskrivninger, renter og skat * Årets resultat Egenkapital Balancesum Pengestrømme fra driften * Justret for poster af engangskarakter de strategiske satsninger i virksomhederne at vise sig, hvilket lover godt for de kommende år. Resultat og udbytte Koncernens operationelle driftsresultat på 935 mio. kr. for 2009 skal ses i forhold til mio. kr. for 2008, hvilket svarer til et fald på 365 mio. kr. Årets resultat efter skat i 2009 blev 238 mio. kr. mod 404 mio. kr. året før. På trods af økonomisk krise kom NKT styrket ud af Det skyldes ikke mindst det globale fokus i alle fire forretningsområder samt etablering på nye markeder og lancering af nye produkter 4 NKT i blev bedre end forventet. Ved årets begyndelse forudså koncernen et operationelt driftsresultat på mio. kr. og efter en opjustering af forventningerne for 2009 blev det operationelle driftsresultat på 935 mio. kr. for Omsætningen blev på 11,7 mia. kr. I forhold til rekordåret 2008 er det et omsætningsfald på 2,1 mia. kr., svarende til en negativ organisk vækst på 10%. I løbet af 2009 sås svigtende salg på de modne markeder i USA og Europa for de to store forretningsområder: NKT Cables og Nilfisk- Advance. Til gengæld sås begyndende optimisme i slutningen af 2009 på de nye markeder i Kina og Brasilien. Samtidig begyndte resultaterne af At det lykkedes at holde en fornuftig indtjening, skyldes en kombination af stram omkostningsstyring, et fornuftigt finansielt udgangspunkt samt tilpasning og omlægning af produktionen i de fire forretningsområder. For at forblive konkurrencedygtig er produktion flyttet fra høj- til lavomkostningslande, ligesom råvarer i højere grad indkøbes lokalt. Produktudviklingen er fortsat med fuld styrke i alle fire forretningsområder. Vi vil på generalforsamlingen den 25. marts 2010 foreslå, at der betales udbytte på 3,5 kr. pr. aktie, svarende til en samlet udbetaling af udbytte på 83 mio. kr., hvilket udgør 35% af resultatet efter skat i 2009.

5 NKT er en international industrikoncern, hvis virke omfatter en række parter med varierende interesser, herunder ansatte, aktionærer, kunder, leverandører, forretningspartnere og de samfund, vi driver vores forretning i. Vi er overbevist om, at universelle standarder i relation til menneskerettigheder, arbejdstager-rettigheder, anti-korruption og miljøbeskyttelse vil bidrage til et mere bæredygtigt forretningsmiljø, og at dette vil være til fordel for både NKT og for vores interessenter. Derfor har vi som aktør i det globale samfund tilsluttet os FN s Global Compact initiativ ( og udformet etiske retningslinjer for vores forretning. NKTs etiske retningslinjer beskriver vores forpligtelse til at arbejde for at fremme en etisk standard, overholde regler og udvise ansvarlighed indenfor koncernen. Vi forlanger og forventer, at alle, der handler på vegne af NKT, overholder disse retningslinjer. Se endvidere for yderligere information om NKT. Vi støtter og respekterer internationalt anerkendte menneskerettigheder og vil ikke medvirke til krænkelse af disse rettigheder. mangfoldighed og ligebehandling Vi opfatter mangfoldighed som et vigtigt aktiv. Vi forpligter os til at sikre lige muligheder for vores medarbejdere og vil ikke tolerere forskelsbehandling eller chikane på grundlag af religion, race, hudfarve, køn, alder, seksuel eller politisk orientering, fødselsret eller anden status. ForeNiNgsFriHed Vi støtter og vil ikke hindre medarbejdernes ret til frivilligt at etablere og være medlem af foreninger, herunder fagforeninger. børnearbejde Vi fordømmer og tolererer ikke børnearbejde. TvuNgeN arbejdskraft Vi fordømmer og tolererer ikke brugen af tvungen arbejdskraft, herunder ufrivilligt fængselsarbejde. sundhed og sikkerhed Vi tilstræber et sikkert og sundt arbejdsmiljø for NKTs ansatte og vil iværksætte forebyggende foranstaltninger for at beskytte vores ansatte imod arbejdsrelaterede risici. NKTs etiske retningslinjer Vi vil udvise integritet i vores samspil med andre. CompliaNCe Vi vil overholde gældende lovgivning og regler. Fair TradiNg Vores forretningsresultater og konkurrenceevne skal opnås gennem etisk korrekte og lovlige forretningsaktiviteter. Vi vil ikke deltage i ulovlige handelsaktiviteter eller i ulovlig konkurrence. anti-korruption Vi fordømmer og deltager ikke i korrupte og svigagtige aktiviteter, herunder bestikkelse. FaCiliTaTioN payments Vi søger at begrænse brugen af ekspeditionsbetalinger som praktiseret i visse lande med henblik på at fremme administrative processer, man i øvrigt retmæssigt har krav på. HvidvasKNiNg Vi vil ikke deltage i hvidvask af penge. Vi tilstræber at tilgodese miljøet igennem bæredygtige forretningsprocesser. overholdelse af regler Vi vil overholde gældende miljølovgivning. ressourcer Vi arbejder på at nedbringe ressourceforbruget og begrænse forurening fra vores forretningsaktiviteter. affald Vi vil håndtere affald samvittighedsfuldt og på en miljømæssig forsvarlig måde og vil gøre brug af genbrugssystemer. innovation Vores forretnings bæredygtighed og konkurrenceevne er baseret på en vedvarende indsats rettet mod at udvikle, anvende og fremme miljømæssig forsvarlige produkter og processer. TilsyN Vi vil løbende overvåge og vurdere vores forretningsaktiviteters påvirkning af miljøet indenfor udvalgte nøgleområder. NKT Holding A/S NKT Holding A/S Communication on Progress pr NKTs etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Menneskerettigheder Forretningsintegritet Miljø NKT og omverdenen FremsKridTsrapporT pr. 30. juni 2009 Communication on progress NKTs etiske retningslinjer skal fra 2010 sætte standarden for alle koncernens virksomheder. Retningslinjerne tager udgangspunkt i FNs 10 principper for arbejdsgiveransvarlighed, UN Global Compact, som NKT underskrev i marts Ejerne NKT ejes af aktionærerne. Ved udgangen af 2009 havde NKT aktionærer, hvoraf var navnenoterede. Udenlandske aktionærer tegnede sig for en stigende andel af aktiekapitalen; fra anslået 17% i 2008 til 28% i 2009, mens de danske aktionærers andel udgjorde 72% af aktiekapitalen i Generalforsamlingen Aktionærer kan deltage på den årlige generalforsamling, som holdes i København og tolkes simultant på engelsk. Godt 500 benytter sig af lejligheden til at møde bestyrelsen og direktionen, mens andre vælger at følge med via en direkte webcast på NKTs hjemmeside. Aktiekapitalen NKT aktien er noteret på børsen NASDAQ OMX København og er en af de tyve mest handlede aktier. Børskursen steg med 175% i 2009 og sluttede året på kurs 291,00. Aktiekapitalen er på 474 mio. kr. og det svarer til 23,7 mio. stk. aktier á 20 kr. Markedsværdien af aktierne udgjorde 6,9 mia. kr. pr. 31. december 2009 mod 2,5 mia. kr. ved udgangen af Kunderne Kundekredsen er global. Lige fra Europas store energiselskaber til det kinesiske jernbaneministerium, som skal have skræddersyede kabelsystemer. Eller rengøringsfi rmaer i USA, Mellemøsten og Europa, som efterspørger gulvbehandlingsmaskiner, støvsugere og højtryksrensere. En særlig kundegruppe er olieselskaber, som udvinder olie fra havbunden, og har brug for fl eksible rørsystemer. Forskere og industrivirksomheder køber krystalfi bre og ultrapræcise lasere til brug i eksempelvis medicinalindustrien. Historien NKT har rødder tilbage i Danmarks industrielle historie. I 1891 grundlagde den 24-årige ingeniør Hans Peter Prior sin fabrik i København og i 1898 blev den introduceret på børsen i København som Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabriker. Lige siden har NKT været i konstant forandring. Forretningsområder er kommet til, andre er solgt fra. I dag er NKT Holding et konglomerat, som består af fi re forskellige industrivirksomheder med produktion og salg over hele verden. De fi re forretninger beskrives på de næste sider. NKT Koncernen NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles (51%) Kursudvikling DKK NKTs aktiekurs OMX-C20 omregnet

6 Højteknologi og kabler Under havoverfladen forbindes havvindmøller med elnettet. I dag krydser kabler grænser og tidligere tiders nationale kabelfabrikker afløses af globale producenter som NKT Cables Hovedtal Beløb i mio. kr Omsætning Driftsresultat før afskrivninger, renter og skat* Driftsresultat før renter og skat* Samlede investeringer i materielle Antal ansatte, ultimo * Justeret for poster af engangskarakter NKT Cables udvikler, producerer og sælger alle kabeltyper. Lige fra lavspændingsprodukter, der forbinder lamperne i stuen, til køreledninger, som driver højhastighedstogene mellem Kinas storbyer. Fra søkabler, der forbinder offshore vindmølleparker, til ledninger i bilindustrien. NKT Cables har hovedsæde i Tyskland og har fabrikker i Europa og Kina. I begyndelsen af 2010 beskæftiger NKT Cables ca medarbejdere. Verdens største søkabel Ved øen Anholt i Kattegat bygges Danmarks hidtil største vindmøllepark på 400 MW. Når den står færdig i 2012, er det et søkabel fra NKT Cables, der sikrer, at vindenergien kommer i land. Det 25 kilometer lange stålarmerede søkabel er det største af sin art i verden. Det får en diameter på 26 cm. samt en kapacitet på 400 MW. Det er kompliceret high-tech at fremstille den slags kabler, og ikke mange virksomheder i verden har den rigtige knowhow. Specialviden er grundlag for etableringen af NKT Cables ny fabrik i Køln, som er én af verdens mest moderne. Superledende kabler Normalt tabes noget af energien på dens vej gennem elnettet. Derfor er NKT Cables med i udviklingen af superledende kabler med lavt tab. Lige nu langtidstestes det første produkt i den amerikanske stat Ohio og den første permanente installation er planlagt i New Orleans, USA. Sammen med et europæisk og et amerikansk elselskab opgraderer NKT Cables teknologien til brug i New York og Amsterdam. CO 2 forbrug falder drastisk I perioden 2001 til 2008 har NKT Cables nedsat CO 2 udledningen med ca. 25% pr. produceret ton kabel ved at tænke i energibesparende tiltag. Erfaringerne bruges i den nye kabelfabrik i Køln, som sparer omkring 80% af al energi der bruges til opvarmning, og alene dét vil give en besparelse på over 2 mio. kr. om året. Målet er at sænke koncernens CO 2 -forbrug med i alt 12% i årene

7 Rengøring - et spørgsmål om udvikling Når levestandarden stiger, øges kravet om rene gader, rene hjem og rent arbejdsmiljø. Nilfi sk-advance leverer alt fra den kendte støvsuger til industrielle rengøringsmaskiner Nilfi sk-advance er én af de førende globale producenter af rengøringsmaskiner til professionel anvendelse. Produktprogrammet omfatter både maskiner til indendørs og udendørs brug: støvsugere, gulvvaskere og -slibere, fejemaskiner, højtryksrensere og specialmaskiner til eksempelvis start- og landingsbaner. Nilfi sk-advance har hovedsæde i Danmark og har fabrikker i Europa, Nordamerika, Mexico og Kina med tilhørende centrallagre i hhv. Danmark, Tyskland og USA. I begyndelsen af 2010 beskæftiger Nilfi sk-advance medarbejdere. Produktudviklingen sker i kompetencecentre, der er koncentreret omkring højtryksrensere (Danmark og Kina), støvsugere (Danmark, Italien og Kina) og gulvbehandlingsmaskiner (USA, Italien og Kina). Nilfi sk-advance ejer varemærker som Advance, Clarke, Clarke American Sanders, HydraMaster og U.S. Products, som er kendte på det nordamerikanske marked, mens Viper stammer fra Kina, og Nilfi sk, Nilfi sk-alto og Nilfi sk-cfm har oprindelse i Europa. EcoFlex I 2009 så det nye EcoFlex-koncept dagens lys. Her gøres normalt kun rent med vand, men hvis gulvet er særligt snavset, er det muligt ved tryk på en knap at tilsætte den rette mængde rengøringsmiddel. EcoFlex-teknologien minimerer anvendelsen af vand, rengøringsmidler og energi ved gulvvask uden at gå på kompromis med rengøringskvaliteten. NEPTUNE 4 Små kompakte og mobile højtryksrensere er ideelle til værksteder, bilforhandlere, håndværkere og mindre landbrug. Den nye NEPTUNE 4-serie består af hedvandsrensere med høj ydeevne, stor brugervenlighed, lavt støjniveau og god rengøringseffekt. EcoPower-kedelsyste- met næsten fordobler effektiviteten, reducerer brændstofforbruget og betyder lavere driftsomkostninger. Samfundsansvar Nilfi sk-advance arbejder på at nedsætte produkternes forbrug af energi, vand og rengøringsmidler, mens rengøringen som minimum skal være lige så god som før. Der er også fokus på at begrænse de ressourcer, Nilfi sk-advance selv anvender til drift, produktion og transport. Endelig arbejdes der med genanvendelse, hvor eksempelvis 95% af husholdningsstøvsugeren Extreme Eco kan genbruges, når den skrottes. Hovedtal Beløb i mio. kr Omsætning Driftsresultat før afskrivninger, renter og skat* Driftsresultat før renter og skat* Samlede investeringer Antal ansatte, ultimo * Justeret for poster af engangskarakter 7

8 G R O U P At se med lys En ny generation lasere baseret på fiberoptik vil revolutionere den optiske industri. Photonics Group satser på at tilpasse produkterne til industrianvendelse og indgå i succesfulde partnerskaber Hovedtal Beløb i mio. kr Omsætning Driftsresultat før afskrivninger, renter og skat* Driftsresultat før renter og skat Samlede investeringer 8 9 Antal ansatte, ultimo Photonics Group består af tre virksomheder, der alle arbejder indenfor optisk fiberteknologi. Der er tale om teknologisk avancerede produkter, som bygger på optiske fibres særlige lysledende egenskaber. NKT Photonics, Danmark, producerer krystalfibre og lasere, bl.a. ultrapræcise lasere til olieefterforskning. Vytran, USA, fremstiller udstyr, som både kan splejse optiske fibre, samle og forme dem. LIOS Technology, Tyskland, leverer temperaturmåleudstyr til eksempelvis brandovervågning af tunneller. I dag er den optiske industri præget af tradition og konventionel teknologi, ofte baseret på mekanisk montering af mange forskellige komponenter. Produkterne fra Photonics Group bygger i stedet på at lys udbreder sig inde i optiske fibre. Der lægges stor vægt på at udvikle og indgå samarbejde med ledende producenter og installatører i laser-, medico-, energi-, fødevare- og forsvarsindustrisektorerne. I begyndelsen af 2010 beskæftiger Photonics Group 163 medarbejdere. Intelligens i vindmøller Når møller får indbygget en laser fra NKT Photonics, kan de se flere hundrede meter frem og registrere hastigheden af den vind, der kommer, og give møllen besked om at dreje, så den udnytter vinden optimalt. Det vil som minimum gøre vindmøllerne 5% mere effektive. Hvis bare hver 10. danske mølle udstyres med lasersyn, kan der spares ton CO 2 om året og flere boliger kan modtage vindmøllestrøm. At se det usynlige NKT Photonics vil udvikle en ny generation af bredspektrede lasere, som dækker det hidtil usynlige infrarøde område. En sådan bredbåndslyskilde eksisterer ikke i dag, og vil have et stort kommercielt potentiale, fordi eksisterende infrarøde kilder enten er for svage eller for smalbåndede til vigtige anvendelser inden for bl.a. online kemisk og biologisk analyse. Bredbåndslaseren baseres på en helt ny type såkaldt bløde glasser. Udviklingen sker sammen med Århus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet og støttes af Højteknologifonden. 8

9 2 km under havets overfl ade NKT Flexibles leverer fl eksible rørsystemer til brug ved udvinding af olie og gas fra offshore felter samt til brug ved transport af kemikalier og vand til kystnære installationer NKT Flexibles er én af kun tre virksomheder i verden, der fremstiller bøjelige olierør. Rørene bruges på havdybder helt ned til 2 km., hvor de skal modstå indre tryk så højt som 600 bar, og temperaturer på op til 130 C. Og så skal rørene være fl eksible, så de kan bøje, når vind og hav får platformene til at bevæge sig. Anvendelsen af fl eksible rørsystemer er mest udbredt i Atlanterhavet ud for Brasiliens kyst. Men olieselskaber benytter fl eksible rørsystemer til udvinding af olie og gas i alle typiske offshore regioner som fx. Nordsøen, Vestafrika, Den Mexicanske Golf, Den Persiske Golf, Indien, Fjernøsten og Australien. Produktionen foregår i Kalundborg og rørene lastes direkte fra fabrikken på kajen over på specialskibe, som kan udføre selve installationen hos kunden. I begyndelsen af 2010 beskæftiger NKT Flexibles godt 500 medarbejdere. NKT Flexibles ejes af NKT Holding A/S (51%) og entreprenørvirksomheden Acergy (49%) i et såkaldt joint-venture med fælles ledelse. Gule tromler til Petrobras Fra juni 2010 vil NKT Flexibles begynde at levere 6 fl eksible rør til det brasilianske olieselskab Petrobras. Petrobras får rørene leveret på specialbyggede gule tromler der er 8,6 meter høje. Standardtromlerne er røde og har en diameter på 9,2 meter. De gule tromler er bygget i Litauen og benyttes udelukkende til ordrer fra Petrobras. Endnu dybere Tømning af eksisterende felter fører til at olie og gas skal fi ndes på endnu større havdybder end i dag, og derfor er NKT Flexibles i gang med at udvikle rørsystemer, der kan modstå de krævende forhold på ekstra store dybder. Projektet er døbt HAFNIA, som er det gamle latinske navn for København, og målet er at udvikle teknologi, der kan benyttes helt ned på meters dybde. En prototype ventes klar ved udgangen af 2010, hvor den skal afprøves i fuld skala. Hovedtal (100% andel) Beløb i mio. kr Omsætning Driftsresultat før afskrivninger, renter og skat* Driftsresultat før renter og skat* Samlede investeringer i Antal ansatte, ultimo * Justeret for poster af engangskarakter 9

10 2009 highlights NKT Photonics åbner kontor i New Jersey, USA LIOS Technologys temperaturmålesystem i Daratfeltet i Brunei sikrer hurtig fejlfinding Samfundsansvar NKT ønsker at værne om miljøet, beskytte menneske- og arbejdstagerrettigheder og modarbejde korruption. Nyheder fra NKT Man kan få alle nyheder fra NKT via ved at tilmelde sig NKTs nyhedsservice på Kommunikation. CO 2 -tal Koncernens samlede CO 2 udledning var i 2008 på tons. Hvert år indberetter NKT til Carbon Disclosure Project. Industrimuseum NKTs museum fortæller historien tilbage fra 1891 om NKT, fra 1893 om LK og fra 1906 om Nilfisk. Kontakt

11 Corporate Governance Anbefalinger pr Side 1 af 17 NKT Holding A/S Corporate Governance highlights Vytran indgår distributionsaftale med to kinesiske firmaer NKT Flexibles hidtil største rørsystem leveres til Gjøa-feltet Overskrift Corporate Governance 2009 Ledelsen Bestyrelsen består af 9 personer, hvoraf 3 er medarbejdervalgte. Direktionen består af 3 personer; CEO, CFO og CTO. Udbytte På den årlige generalforsamling 25. marts 2010 foreslår koncernledelsen et udbytte svarende til 1/3 af årets resultat. Corporate Governance NKT er i overensstemmelse De danske Corporate Governance anbefalinger, der er udarbejdet af Komiteen for god Selskabsledelse, er opdateret pr. 10. december Den med seneste opdatering følg inkluderer for børsnoterede eller selskabers forklar-princippet vedkommende et følg eller forklar princip. Dette indebærer, at selskaberne enten skal følge eller forklare baggrunden for eventuelle afvigelser. i anbefalingerne om Nkt Holding god A/s selskabsledelse. Primo 2009 er NKTs Corporate Governance praksis blevet gennemgået og nøje sammenholdt med opdaterede anbefalinger. 5. marts 2009 Med tiltag, NKT har gennemført i 2008, og som er rapporteret i NKTs årsrapport 2008, er det koncernledelsens opfattelse, at der primo 2009 alene udestår marginale tilpasninger i NKTs Corporate Governance praksis i sammenligning med anbefalingerne. På de efterfølgende sider er NKTs Corporate Governance praksis beskrevet i en parallel opsætning med anbefalingerne, og vi har ud for hvert enkelt punkt placeret en illustration, der viser i hvor høj grad vi vurderer, at NKT opfylder anbefalingen. Christian Kjær Thomas Hofman-Bang Formand for bestyrelsen Administrerende direktør Whistleblower I løbet af 2010 gives der mulighed for at ansatte anonymt kan indberette eventuelle uregelmæssigheder i koncernens drift. Opdateret: 19. juni

12 2010 børskalender 25. marts - generalforsamling 11. maj - 1. delårsrapport 24. august - 2. delårsrapport 16. november - 3. delårsrapport NKT Holding A/S Vibeholms Allé Brøndby Tel CVR No Copyright: NKT, marts 2010 Kailow Graphic A/S

Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden. Globale forandringer

Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden. Globale forandringer Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden Globale forandringer 1 NKT har været tilbageholdende med gældsætning og det drager vi fordel af nu Vi bruger krisen til noget positivt og forbereder os på at

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

2011-2015 NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13%

2011-2015 NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13% POWERED BY NKT 2011 dansk NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles 3 Photonics group 20% EBItdA-margin 2015 strategi 2011-2015 Koncernens mål for 2015 er at nå 16 mia kr. i

Læs mere

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles NKT koncernen Photonics Group NKT Cables Side 1 Nilfisk-Advance NKT Flexibles NKT Flexibles Side 2 NKT Flexibles Side 3 NKT Flexibles Side 4 NKT Flexibles Side 5 Superporto do Açu NKT Flexibles Side 6

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand

NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand Aktivt ejerskab 2012 1 NKT koncernen 2011 Christian Kjær, bestyrelsesformand Timing har været altafgørende ved vores køb og salg af virksomheder. I NKTs nyere historie har vi gentagne gange set, at dygtig

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

NKT generalforsamling

NKT generalforsamling NKT generalforsamling 23. marts 2011 NKT generalforsamling 23. marts 2011 1 Udvikling i koncernens operationelle driftsresultat mdkk Løbende 12 måneder, LTM 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 760

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen NKT Holding A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K NKT Allé 1 DK-2605 Brøndby Telefon 43 48 20 00 Telefax 43 96 18 20 www.nkt.dk e-mail nkt.holding@nkt.dk Den 15. marts 2000 Intel køber

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING [Slide nr.] [1 Forside] [2 - Koncernstruktur] På det ydre ser NKT nok ud, som det plejer. En koncern med en bestyrelse, fællesfunktioner og tre forretningsområder.

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKT 2013 DK Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKTs univers NKT arbejder med langsigtet, aktivt ejerskab og i 2012 blev 15 års udvikling af NKT Flexibles realiseret med et stort provenu til NKT NKT

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006 NKT Holding A/S Kvartalsrapport 3/2006 INDHOLD Overblik 1 Management report - companies Koncernberetning - Perioden 1. 1. - 30.9.2006 2 - Beslutning på bestyrelsemødet 30.11.2006 3 - NKT aktien 3 - Status

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 I 1 6 Generalforsamling 2016 I 2 Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse Nilfisk NKT Cables NKT Photonics Accelerate Vækst Konsolidering af markedsledende position Udvalgte initiativer: Investering

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Delårsrappor t 2. kvar tal 2009

Delårsrappor t 2. kvar tal 2009 Delårsrapport 2. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 25. AUGUST 2009, MEDDELELSE NR. 12 Med en omsætning på 3.144 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 294 mdkk i 2. kvartal 2009 er resultatet på

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 ÅRSRAPPORT 2011 31/ 113 NKTs aktiebog administreres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Alle NKTs navnenoterede investorer

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING

NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 I 1 NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 25. marts 2014 I 2 2013 i NKT Bestyrelse Ny struktur i NKT Direktørskifte i Nilfisk-Advance Effektiviseringsprogram i NKT Cables NKT Holding Betydelige

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

NKT OG OMVERDENEN FREMSKRIDTSRAPPORT 2010

NKT OG OMVERDENEN FREMSKRIDTSRAPPORT 2010 NKT OG OMVERDENEN FREMSKRIDTSRAPPORT 2010 FREMSKRIDTSRAPPORT 2010 NKT HOLDING A/S nkt.holding@nkt.dk INDHOLD MED LEDELSENS ORD... 2 KORT OM NKT KONCERNEN... 3 RESUMÉ... 4 FOKUSOMRÅDER... 5 NKT CABLES...

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Forventningen til hhv. omsætning og operationel

Forventningen til hhv. omsætning og operationel Delårsrapport 2. kvartal 2010 NKT Holding A/S 24. august 2010, meddelelse nr. 18 Med en koncernomsætning i 2. kvartal på 3.635 mdkk svarende til en organisk vækst på 5% fortsatte den positive udvikling

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 21. september 2016 Meddelelse nr. 45 INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Velkommen til Solar Danmark!

Velkommen til Solar Danmark! Velkommen til Solar Danmark! Vores identitet: Vi stræber efter at forbedre vores kunders forretning En ledende nordeuropæisk sourcing- og servicevirksomhed primært indenfor El-, VVS- og vedvarende energi-teknologier

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar 28. november 2008 Program Velkomst: Pia Wiberg, formand for DANSKE ARK, Witraz Arkitekter Indlæg ved: Mads Øvlisen, professor og medlem af bestyrelsen for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING [slide nr.] [1] Kære aktionærer. Velkommen til NKTs generalforsamling. 2013 var et år med forandringer. Vi sagde for et år siden - i dette forum - farvel

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark Siemens 2011 Siemens globalt og i Danmark Siemens Aktiv i tre sektorer Omsætning efter region Healthcare 93 mia DKK Energy 190 mia DKK 16% 29% 7,7 % 33% 6% 45% 49% Cross-Sector aktiviteter 36 mia DKK Industry

Læs mere