Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14"

Transkript

1 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret

2 2

3 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent skoleår bag os og med dette lille skrift, vil vi gerne informere jer om, hvad der skal ske i det nye skoleår for og med os alle sammen. Det nye skoleår er på en række områder første skridt mod den folkeskolereform, som vi endnu ikke kender i detaljer. Men det er også et efterår, hvor Byrådets politikere skal tage stilling til, hvad man vil i Aarhus i forhold til SFO-tilbuddet på de yngste årgange. Lærergruppen står ligeledes overfor en ny arbejdstidsaftale, som får stor betydning for, hvorledes den enkelte lærer tilrettelægger sin arbejdstid. Så de tætteste aktører i samarbejdet med jer, nemlig lærerne og skolepædagogerne kan se frem til en periode med en stor uvished i forhold til deres arbejdsforhold. Jeg vil opfordre jer som forældregruppe til at have forståelse for denne uvante situation, som måske kan medføre, at I i nogle sammenhænge får et tøvende svar fra lærere og skolepædagoger på jeres spørgsmål, da en række forhold skal finde sine løsninger her i efteråret. Skulle der være overordnede forhold, I ønsker at drøfte, er I meget velkomne til at kontakte enten skolens ledelse eller de forældrevalgte i skolebestyrelsen. Men til trods for denne usikkerhed, søsætter vi flere nye tiltag i skoleåret. På de følgende sider i denne pjece, kan I læse om de enkelte nye tiltag. Endnu en gang velkommen tilbage til Holme Skole, både medarbejdere, elever og forældre. Allan Hjortshøj Skoleleder 3

4 Faglige ambitioner på børnenes vegne På Holme Skole er vi ambitiøse på vores børn og unges vegne det er meget vigtigt for os, at de børn og unge mennesker, vi har med at gøre, tilegner sig så meget viden og så mange færdigheder, som de hver især har mulighed for, mens de går på Holme Skole. Det er i den forbindelse vores mål, at vores elevers faglige resultater gennemsnitligt ligger i den bedste tredjedel i forhold til landsgennemsnittet i samtlige tests og prøveresultater, vi bliver sammenlignet efter - herunder afgangsprøveresultaterne. Derfor vil I også i det kommende skoleår høre mere til nedenstående fokuspunkter og i det følgende læse om nogle af dem: 4 Holddannelser På side 5 til højre kan I se en beskrivelse af vores idé med at lave holddannelser fra børnehaveklassen til 9. klasse. Øget fokus på lektiecafeen i indskolingen I samarbejde med SFO en har vi ønsket at styrke lektiecafeen i indskolingen. Se beskrivelsen på side 6. Der vil stadig også være lektiecafé på mellemtrinnet. Samarbejde og ansvarlighed i dagligdagen Vi ønsker at sætte fokus på det daglige samarbejde, vi har med jer forældre og sætte fokus på det ansvar, vi hver især - forældre, elever og skole forvalter i det daglige. Særlig indsats i enkelte fag Vi har valgt at lave en særlig indsats med faglig udvikling i fagene dansk, engelsk, matematik, idræt og naturfag. Det handler bl.a. om at udforske nye muligheder og ny viden inden for faget, evt. afprøve nye arbejdsmetoder, sikre naturlig faglig progression overårgangene og drøfte evalueringsmuligheder. Ny IT handleplan Skolens IT gruppe har i nogen tid arbejdet på at en optimere vores IT handleplan. Den byder blandt andet på IT-mæssige lærings og uddannelsesmål.

5 Holddannelse i alle klasser fra børnehaveklasse til 9. klassetrin På Holme Skole har vi ligesom på landets andre folkeskoler i mange år arbejdet ud fra, at eleverne var samlede i klasser i det, vi kalder en enhedsskole. Enhed forstået på den måde, at alle elever har ret til at gå i en klasse og krav på at være en del af et klassefællesskab, der bygger på ligeværdighed mellem eleverne. Denne grundlæggende tanke er stadig fundamentet i al vores undervisning. Men i flere lektioner på de enkelte klassetrin, vil vi i dette skoleår organisere undervisningen på forskellige hold. Målet med disse holdtimer er at skabe et bedre fagligt udbytte af undervisningen for alle elever. Til at løse denne måde at organisere undervisning på, har vi ansat 3 nye lærere i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, som skal være holdlærere i dansk og matematik. At det netop er disse to fag, hvor vi tilbyder holdundervisning i 4 lektioner om ugen skyldes, at vi betragter folkeskolens to hovedfag som de fag, hvor vi bedst kan skabe fagligt gode resultater for alle elever, og hvor det faglige udbytte kan anvendes af eleverne i mange andre undervisningssammenhænge. Holdene som i løbet af kort tid vil blive etableret, skal køre hele skoleåret. Holdene kan på baggrund af lærernes vurdering blive dannet og omorganiseret efter f. eks både faglige, kønsspecifikke og sociale kriterier. Målet for alle elever er, at de med holddannelsestimerne kan få et fagligt løft, som kan gavne deres samlede udbytte af deres skolegang. Holdene kan dannes både på det klassetrin, hvor man går, men også sammen med et klassetrin, hvor de andre elever enten er på samme årgang eller en over eller under. Holddannelserne vil vi evaluere flere gange i løbet af skoleåret og I bliver naturligvis informeret om udbyttet og erfaringerne med disse holddannelsestimer. Holdannelser og faglærere i HP I HP går vi et spændende år i møde. Vi har arbejdet på at få vores specialklassetilbud til i højere grad at ligne det øvrige tilbud på Holme Skole. Derfor vil eleverne eksempelvis i år komme til at have faglærere i udvalgte fag. Det har vi ikke været vant til. Desuden bliver fagrækken og timetallet udvidet, så elevernes skemaer afspejler de øvrige klassers skemaer. Vi vil i dette år desuden fortsætte vores fokus på holddeling. Meningen er, at vi kan tilbyde den enkelte elev et lidt mere specialiseret tilbud på et konkret fagligt indhold sammen med nogle venner, der er på samme faglige niveau. Det rummer selvfølgelig også muligheder for at lave en lidt anderledes undervisning, end man er vant til. 5

6 6 Bedre lektiehjælp, flere ressourcer i undervisningen, bevægelse og idræt i SFO I det kommende skoleår vil der være et tiltag for 1. og 2. klasserne, hvor lektiehjælpen koordineres og afvikles i samarbejde med børnehaveklasselederne. Dette kvalificerer og målretter tilbuddet. Der vil fortsat være tilbud om lektiehjælp i klasse. SFOs ressourcepædagoger vil fortsat være en stor del af undervisningstiden. I 0. og 1. klasserne vil ressourcepædagogen være til stede fra morgenstunden og fortsætte ind i SFO-tiden. I og 4. klasserne er ressourcepædagogen tilstede fra kl Vi vil endvidere satse på kompetenceudvikling blandt pædagogerne indenfor det specialpædagogiske område/akt Børn, der vil bevæges i 8270 Højbjerg er fortsat i fokus i SFO. Projektet - Børn, der vil bevæges, er nået dertil hvor ti foreninger i 8270 Højbjerg har givet tilsagn om deres deltagelse. Derfor vil foreningerne blive knyttet tættere på dagligdagen i SFO, og I vil opleve, at vi gør brug af faciliteter og instruktører fra nærområdet. Boller i karry på den gode måde Mor, der er boller i karry i kantinen i dag. Ja, sådan kommer det nok til at lyde i nogle af hjemmene omkring Holme Skole i det nye skoleår. For vi genoptager i det nye skoleår projektet med at servere et sundt og godt måltid i 12-pausen. Indtil videre vil det fortsat være med kontant betaling, da vi ikke kan være klar med en elektronisk betalingsløsning allerede fra starten. Vi håber på, at vi i første omgang kan holde en pris på 20 kr, men prisen presses af de stigende fødevarepriser, så måske bliver den lidt højere med tiden. Børnene på mellemtrinnet og i udskolingen vil have mulighed for at spise i kantinen, men også have mulighed for at få maden med i velegnede bakker, så de kan spise andre steder på skolen, hvis de hellere vil det. For indskolingens vedkommende forsætter vi med mulighed for købe og hente maden inden 12-pausen efter aftale med lærerne. På gensyn i kantinen.

7 slut med udgang for de ældste Med en længere skoledag for vore ældste elever, bliver det at få et godt og nærende madtilbud også særlig vigtigt. I rigtig mange år har de ældste elever haft det privilegium, at de må forlade skolen i pauserne. Dette privilegium starter vi en afvikling af efter sommerferien. De kommende 7. klasser får ikke udgangstilladelse og ligeså snart, vi har fået etableret nye opholdsrum til 8. og 9. klasse i Ungdomsskolens tidligere lokaler, sløjfes udgangstilladelsen også for de ældste elever. Det har været et stort ønske fra både udskolingens lærere og mange forældre, at vi stoppede med at give de ældste elever lov til at forlade skolen. Målet med denne beslutning er at stoppe det, vi populært kalder sukkerkaravanerne, hvor elever køber usunde produkter, som i høj grad også har negativ indflydelse på deres læring. Men det er samtidig også for at stoppe den indbyrdes ulighed, der opstår mellem eleverne, når nogle af dem har masser af penge at købe for, mens andre elever ikke har de samme midler til rådighed. Ordningen skal ses i sammenhæng med vores nye kantinetilbud, hvor man for et beløb som er væsentligt lavere end det, man bruger i forretningerne omkring skolen, kan spise sig mæt. Ordningen er allerede etableret på flere skoler i Danmark med succes og vi vil her have brug for, at I snakker om denne nye ordning derhjemme, så vi også samtidig kan få et forbedret forhold til vore naboer, som i perioder på flere måder har følt sig generet af vores udgangstilladelser. 7

8 8 Ny folkeskolelov fra august 2014 I foråret vedtog Folketinget den nye lov om Folkeskolen. Loven træder først i kraft i næste skoleår og rummer en masse nye tiltag som øget timetal i dansk og matematik, engelsk fra første klasse og flere timer i historie. Samtidig indføres et nyt begreb, som hedder understøttende undervisning. Endvidere bliver der åbnet op for muligheden for, at skolepædagogerne kan få nye funktioner i timerne, hvor lærerne dog stadig vil have undervisningsansvaret. Der bliver friere rammer for at lave holddannelser i alle skolens fag. Lovtekstens detaljer er ikke kendt på nuværende tidspunkt, ligesom de enkelte kommuner skal inddrages i finansieringen af mange af de nye tiltag. Vi forventer, at Byrådet i Aarhus Kommune i forbindelse med budgetvedtagelserne i efteråret vil anvise, hvorledes skolerne skal få økonomi til at implementere disse nye tiltag. Så lige nu er vi afventende overfor den nye folkeskolelov. Men ligeså snart aftalerne er på plads, vil skolens samlede pædagogiske personale og ledelse gå i gang med at forberede den nye lov hos os. Skolefestival på Holme Skole Igennem mange år har vi savnet at have en stor skolefest på skolen. Det råder vi bod på med et nyt tiltag, som vi i første omgang har valgt at kalde en skolefestival for alle elever og forældre. Rammerne for festivalen vil blive lagt fast i efteråret. Men en ting ligger allerede fast: At vi her forhåbentlig starter en helt ny tradition, hvor skolens mange initiativer og arrangementer, bliver mikset på en ny og meget spændende måde. På nuværende tidspunkt planlægger vi. at skolefestivalen skal afvikles i den næstsidste uge i juni måned og skal inddrage vore udendørs arealer på en helt ny måde.

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere