NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE"

Transkript

1 NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp til alle og større fokus på den enkelte elevs læring. Skåde Skole er allerede i dag kendetegnet ved et højt fagligt niveau og en god trivsel i elevgruppen. Vi ønsker fortsat at være den bedste skole for områdets børn og unge. Spændende og lærerig og med et vedvarende fokus på at udvikle nye muligheder for at optimere børnenes og de unges læringsbetingelser. Vi ønsker, at eleverne på Skåde Skole lærer at håndtere en verden i forandring. En verden, der hele tiden byder på nye muligheder og udfordringer. Og hvor børnene og de unge i deres livslange læringsforløb er en aktiv og engageret del i udviklingen af fremtidens samfund både nationalt og globalt. Skåde Skole ønsker fortsat, at eleverne udvikler sig til livsduelige, robuste og fagligt dygtige mennesker, der kan og vil deltage aktivt i samfundslivet. Vores forventning er, at alle yder deres bedste. Således vil kendetegn for Skåde Skole også i kommende skoleår efter indførsel af en ny folkeskolereform være FAGLIGHED, FÆLLESSKAB OG FREMSYN. Folkeskolereformen har tre overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Fremover bliver en gennemsnitlig skoleuge på 30 timer for klasse, 33 timer for klasse og 35 timer for klasse. Dog vil timerne, hvor der tilbydes lektiehjælp/faglig fordybelse i skoleåret 2014/15 være frivillige. Fritagelse kan kun ske af forældre. Andre synlige forskelle som konsekvens af reformen, hvoraf nogle allerede er indført på Skåde Skole: En længere og mere varieret skoledag med plads til fordybelse Et gennemsnit på 45 minutters daglig bevægelse Flere timer til dansk og matematik fra klasse

2 Engelsk allerede fra 1. klasse. Tysk fra 5. klasse. Håndværk og design bliver nyt fag og erstatter sløjd og håndarbejde. Hjemkundskab fornys til madkundskab. Flere valgfag fra 7. årgang og mulighed for at tone klasser i linjer. Større fokus på målfastsættelse og målopfyldelse for den enkelte elev. Skåde Skoles indskoling (0.-3.kl) Skolens seneste års fokus på udviklingen af indskolingen gavner os rigtig meget i forhold til at iværksætte den nye skolereform i indskolingen på Skåde Skole. Vi har mere eller mindre skabt den nødvendige forandring allerede. På den baggrund har vi de seneste måneder fungeret som inspirationsskole for flere andre skoler. Mange af indskolingsbørnene vil derfor ikke opleve en stor forskel i deres hverdag. Kendetegnede for indskolingen i skoleåret 2014/15 er: Daglig undervisningstid er fra kl til Skolens fritidsordning har dagligt morgenåbning fra 6.30 og igen om eftermiddagen frem til kl (16.30 om fredagen). Der er personale i klassen fra kl Skemaet er opbygget af fire skemaperioder på hver 10 uger. Der er en fordybelsesuge i hver periode. Bevarelse af morgenlæsning (faglig fordybelse) Bevarelse af POP (pulsen op) og PI (pædagogisk idræt) også kaldet understøttende undervisning Værksteder også kaldet understøttende undervisning Engelsk som selvstændigt fag fra 1.kl. og som en del af den øvrige undervisning på 0.kl. 60 minutters lektioner Bevarelse af 30 minutters spisepause m/én voksen Bevarelse af A-dage der dog flyttes til fredage Flest mulige parallellagte fag og A-dage. Dvs. samme fag for alle årgangens børn. Fortsat både klasselærere og klassepædagoger

3 Skåde Skoles mellemtrin ( kl.) Elevgruppen er kendetegnet ved begyndende løsrivelse fra forældre, lærere og andre voksne. Kammeraterne får en større rolle. Trivselsundersøgelse på landsplan viser, at det er nødvendigt med et særligt fokus på trivsel i disse årgange. Udover den fagfaglige undervisning er mellemtrinet også kendetegnet ved, at eleverne her udvikler deres evne til indre styring. Dvs. at de kan påtage sig et større eget ansvar for processer, læring, aftaler mm. Vi ønsker et øget selvstændigt fokus på mellemtrinet og de karakteristika, som er kendetegnende for denne aldersgruppe. Mellemtrinet er ikke blot et mellemrum mellem indskoling og udskoling. Vi vil bygge videre på vores gode erfaringer med øget bevægelse i indskolingen og en helhedsorienteret undervisning samtidig med, at vi ruster dem til at træffe et kvalificeret valg i forhold til linjeundervisningen i udskolingen. Kendetegnede for mellemtrinet i skoleåret 2014/15 er: Daglig undervisningstid er planlagt i tidsrummet fra kl til senest Der vil være en variation i sluttidspunktet hen over ugen. Der er personale i klassen fra Mulighed for fritidsordning eller klubtilbud for alle elever i aldersgruppen. Skemaet er opbygget af fire skemaperioder på hver 10 uger. Der er fordybelsesuge i hver periode. 90 minutters lektioner Bevarelse af morgenlæsning (faglig fordybelse) Tysk som fag fra 5.kl. Håndværk og design som fag fra 5. kl. Madkundskab som fag fra foråret 5. kl. 10 ugers introduktion til fagene science, internationalisering og innovation på 6. årgang Mulighed for at deltage i 30 minutters bevægelse ved skolen trivselsledere (elever)

4 Bevægelse som en integreret del af alle fag 6 ugentlige lektioner praktisk/musiske fag (P-fag) med mulighed for valg i foråret. Fagdag hver fredag Flest mulige parallellagte fag og fagdage. Dvs. samme fag for alle årgangens elever. To klasselærere i alle klasser Skåde Skoles udskoling (7.-9. kl.) Udskolingen er afgørende for elevernes muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Eleverne skal i udskolingen forberedes på, at der til stadighed stilles større og større krav til dem, og at livet er mangfoldigt og kræver mange valg. Vi ønsker en udskoling, hvor eleverne har mulighed for at vælge at fordybe sig i deres faglige interesser. Vi vil bibeholde vores høje faglighed og sikre os, at alle eleverne udfordres til at blive så dygtige som muligt. Vi ønsker at give de unge de bedste betingelser for at vælge og for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er et mål at fastholde distriktets elever på skolen, men også at tiltrække nye. Vi ønsker at tilbyde eleverne valg mellem flere forskellige linjer: International, Science, Innovation og Musik. Skolens udskolingselever starter derfor fra skoleåret 2015/16 i nye klasser. Dette fordi undersøgelser viser, at det er udskolinger med ny klassedeling i forhold til toning/interesser, som har den største effekt i forhold til motivation, mindre skoletræthed og bedre faglige resultater. På Skåde Skole får alle elever den nødvendige basispakke af alle skolefag, men får derudover 4 x 60 minutters ekstra undervisning pr. uge i deres linjefag pr. år i hele udskolingen. Ad åre vil linjevalget også kunne tones ind i elevernes øvrige fag. Pr. 1. august 2015 forventes musiklinjen at blive et talentklassetilbud til alle kommunens elever. Kendetegnede for udskolingen i skoleåret 2014/15 er: Daglig undervisningstid er planlagt i tidsrummet fra kl til senest Der vil være en variation i sluttidspunktet hen over ugen. Der er personale i klassen fra kl

5 Skemaet er opbygget af fire skemaperioder på hver 10 uger. Der er fordybelsesuge i hver periode. 120 minutters lektioner Morgenlæsning en del af den første lektion Fysik, biologi og geografi fra 7. årgang Samfundsfag fra 8. årgang Linje indenfor musik, science, internationalisering eller innovation fra 7. årgang (4 klokketimer pr. uge) Læs herom i særlig folder. Mulighed for at deltage i 30 minutters daglig bevægelse ved skolen trivselsledere (elever) Bevægelse som en integreret del af alle fag Fagdag hver fredag Flest mulige parallellagte fag og fagdage. Dvs. samme fag for alle årgangens børn. Kontaktlærerordning Kontaktlærertime hver fredag fra kl , hvor der gøres status på ugens mål, samt sættes mål for kommende uge. Skåde Skole står ligesom landets øvrige skoler foran en stor forandringsproces, og der vil skulle justeringer til undervejs. Det beder vi om forståelse for. Ikke desto mindre er der en rigtig god energi og lyst til opgave i personalegruppen. Dette til trods for, at skolens pædagogiske personale selv står overfor en stor forandring i forhold til deres nye arbejdstidsaftale. Personalet på Skåde Skole vil gerne forandringen og vil, frem for alt, gerne give skolens elever det bedst mulige undervisningstilbud, således vi sikrer, at Skåde Skole også fremover er et godt læreog værested. Med ønsket om et fortsat godt samarbejde Susanne Holst Skoleleder

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere