GMI 10. Vejledning til lynstart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GMI 10. Vejledning til lynstart"

Transkript

1 GMI 10 Vejledning til lynstart

2 Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt og nemt få vist vigtige oplysninger om din båd via tilsluttede sensorer. Tilsluttede sensorer overfører data til GMI 10 ved hjælp af NMEA 2000 eller NMEA Når du installerer GMI 10, skal du følge den medfølgende installationsvejledning. Du finder en liste over kompatible sensorer samt yderligere oplysninger om NMEA 2000 på GMI 10 er NMEA 2000-certificeret. Generelt om brugervejledningen Når du i denne vejledning bliver bedt om at vælge et emne, skal du bruge funktionstasterne ( ) langs underkanten af skærmen. Små pile (>) i teksten angiver, at du skal vælge hvert element i rækkefølge. Instrumentskærmbillede - instrumentskærmbilledet viser de data, der leveres af sensoren. Menuskærmbilleder - skærmbilleder, der anvendes til at definere funktioner. GMI 10 Vejledning til lynstart

3 Oversigt over enheden Instrumentskærmbillede Back Tænd/sluk Funktionstaster Tænd/sluk-knap - tryk på knappen, og hold den nede, for at tænde eller slukke for enheden. Tryk kortvarigt på knappen, hvis du vil ændre skærmindstillinger. Funktionstaster - bruges til at navigere i menuerne og vælge elementer i GMI 10. Typisk bruges venstre og højre funktionstast til at navigere i data på instrumentskærmbilledet og i menuskærmbilleder, mens den midterste funktionstast vælger markerede elementer og åbner menuen. BACK - bruges til at gå ét menuskærmbillede tilbage. Tryk på knappen, og hold den nede, for at gå hele vejen tilbage til instrumentskærmbilledet fra ethvert menuskærmbillede. GMI 10 Vejledning til lynstart

4 Brug af GMI 10 Brug GMI 10 til at få vist numeriske data, der leveres af tilsluttede sensorer. Mange datatyper kan også vises med analoge målere. De tilgængelige datatyper bestemmes af de sensorer, der er tilsluttet GMI 10 gennem NMEA 2000 eller NMEA Hvis din GMI 10 f.eks. tilsluttes en GPS 17x GPS-antenne, kan den vise oplysninger om GPS-position, GPS-kurs (COG), GPS-hastighed (SOG), gennemsnitlig hastighed, maksimale opnåede hastighed og tilbagelagt distance (triptæller). Visning af oplysninger Instrumentskærmbilleder er inddelt efter kategori. Kategorierne passer til de tilgængelige data på et instrument, som f.eks. dybdeinstrumenter. Du kan konfigurere GMI 10 til at blande data fra fælles instrumenter for at tilpasse et brugerdefineret instrument til sensorerne på din båd. Hver enkelt kategori kan indeholde en række skærmbilleder, som du hurtigt kan navigere igennem. Valg af kategori til instrumentskærmbillede Skift instrumentskærmbilledet til en anden kategori fra menuen: du vælge Menu > Opsætning > Indstil instrumenttype. GMI 10 Vejledning til lynstart

5 2. Vælg mellem de nedenstående kategorier. Overflade - GPS eller fart gennem vandet, GPS-kurs eller magnetisk retningssensor samt distancetæller. Vand - dybde og vandtemperatur. Brændstof - niveau, forbrug, rækkevidde og økonomi. Vind - vindhastighed og -vinkel, modsat halse, vind VMG (Velocity Made Good), stopur til kapsejlads samt vindgrafer. Omgivelser - sand vindhastighed, vindretning, barometrisk tryk, lufttemperatur, solopgang og solnedgang samt grafer over omgivelser. Brugerdefineret - opstil en brugerdefineret række af instrumenter. Benyt et eksisterende instrument eller graf, eller opret et brugerdefineret instrumentskærmbillede. Navigering gennem instrumentskærmbilleder inden for en kategori Når du får vist en kategori, kan du bruge funktionstasterne under den venstre og højre pil til at navigere gennem de skærmbilleder, der er tilgængelige i denne kategori. GMI 10 Vejledning til lynstart Naviger gennem instrumentskærmbilleder

6 Ændring af indstillinger for instrumentskærmbilleder De data, der vises på et instrumentskærmbillede, gengives enten digitalt eller som en analog måler. I mange tilfælde kan en digital værdi vises som en analog måler og omvendt. Sådan ændrer du visningen af et instrumentskærmbillede: 1. På instrumentskærmbilledet vælger du Menu > Analog visning for at få vist en måler. 2. For at få vist et tal vælger du Menu > Digital visning. BEMÆRK: Hvis instrumentskærmbilledet kun kan vises som digital værdi eller analog måler, vil denne valgmulighed ikke være tilgængelig. Sådan ændrer du yderligere funktioner på et instrumentskærmbillede: du vælge Menu. 2. Du kan skifte kildesensor ved at vælge Kilde og derefter vælge den sensor, du vil bruge. Hvis du f.eks. har en GPS-antenne og en retningssensor, kan du vælge at vise enten GPS-kurs (COG) eller kurs via retningssensoren. 3. Du kan ændre yderligere funktioner - f.eks. aflæsning af en triptæller, tilføjelse af triphastighedsgrafik til en hastighedsmåler, visning af en graf over vandtemperaturen eller tilføjelse af brændstof - ved at vælge den funktion, du vil ændre. GMI 10 Vejledning til lynstart

7 Beskrivelse af brugerdefinerede instrumentskærmbilleder Du kan oprette op til ti af de følgende brugerdefinerede skærmbilleder på GMI 10: Du kan tilpasse de individuelle skærmbilleder, der findes i de forudbestemte kategorier (til flere instrumenter), og oprette din egen brugerdefinerede samling af skærmbilleder. Du kan vælge at få vist de individuelle felter på hvert skærmbillede og dermed oprette brugerdefinerede skærmbilleder. Sådan opretter du en brugerdefineret kombination af de individuelle instrumentskærmbilleder, der findes i de forudbestemte kategorier: GMI 10 Vejledning til lynstart 1. Vælg Menu > Opsætning > Indstil instrumenttype > Brugerdefineret. 2. Brug funktionstasterne under den venstre og højre pil for at navigere gennem de instrumentskærmbilleder, der er tilgængelige i den valgte kategori. 3. Vælg Vælg for at tilføje et skærmbillede. Sådan opretter du det første brugerdefinerede instrumentskærmbillede: du vælge Menu > Opsætning > Indstil instrumenttype > Brugerdefineret > Brugerdefineret side. 2. Vælg det antal felter, du ønsker at få vist på det brugerdefinerede instrumentskærmbillede (1 4). 3. Vælg den datatype, som du vil have vist i hvert enkelt felt. Sådan tilføjer du yderligere brugerdefinerede instrumentskærmbilleder:

8 1. På det brugerdefinerede instrumentskærmbillede skal du vælge Menu > Tilføj side > Brugerdefineret side. (Hvis du har mere end ét brugerdefineret instrumentskærmbillede, vises denne funktion som Tilføj/fjern side). 2. Vælg det antal felter, du ønsker at få vist på det brugerdefinerede instrumentskærmbillede. Vælg antallet af felter Vælg data for hvert enkelt felt Sådan tilføjer du grafskærmbilleder til din brugerdefinerede kombination af eksisterende instrumentskærmbilleder: 1. Vælg Menu > Opsætning > Indstil instrumenttype > Brugerdefineret > Grafer. 2. Vælg Vælg for at tilføje et skærmbillede. Sådan tilpasses grafskærme: 1. Når grafskærmen vises, skal du vælge Menu. GMI 10 Vejledning til lynstart

9 2. Vælg Grafiske data, Grafvarighed, eller Grafisk skala for at tilpasse visningen på grafskærmbilledet. 3. Vælg den datatype, som du vil have vist i hvert enkelt felt. Bemærk: Du kan oprette op til ti brugerdefinerede instrumentskærmbilleder og navigere gennem dem. Sådan ændrer du et allerede oprettet brugerdefineret instrumentskærmbillede: 1. På det brugerdefinerede instrumentskærmbillede, som du vil ændre, skal du vælge Menu > Skift visning. 2. Vælg mellem følgende muligheder: Vælg Skift sideopsætning for at ændre antallet af felter og datatyper i felterne. Vælg Skift datatype for at skifte mellem numerisk og analog visning. 3. Vælg Udført, når du er færdig. Sådan fjerner du et allerede oprettet brugerdefineret instrumentskærmbillede: 1. Naviger hen til det brugerdefinerede instrumentskærmbillede, du vil fjerne. 2. Vælg Menu > Tilføj/fjern side > Fjern side. GMI 10 Vejledning til lynstart

10 Tilpasning af systemindstillinger Tip: De passende sensorer skal være tilsluttet, for at du kan se oplysningerne. 1. Du kan tilpasse systemindstillingerne på GMI 10 ved at vælge Menu > Opsætning > System på instrumentskærmbilledet. 2. Vælg de passende indstillinger, eller indtast de nødvendige værdier for de viste muligheder. Du kan f.eks. vælge måleenheder, sprog, indtaste den samlede brændstofkapacitet osv. Sådan angiver du referencen for udregning af kursoplysninger: du vælge Menu > Opsætning > System > Retning. 2. Vælg mellem følgende muligheder: Auto magnetisk - automatisk magnetisk variation indstiller automatisk din GPS-positions magnetiske deklination. Sand - fastsætter det geografiske nord som en kursreference. Bruger magnetisk - giver dig mulighed for at indstille værdien for den magnetiske variation. Sådan konfigurerer du bipperen: du vælge Menu > Opsætning > System > Bipper. 2. Vælg mellem følgende muligheder for at bestemme, hvornår GMI 10 afgiver lyde: Fra, Kun alarmer, Til (Tastatur og alarmer). 10 GMI 10 Vejledning til lynstart

11 Sådan specificerer du, hvordan GMI 10 anvender koordinater: du vælge Menu > Opsætning > System > Position. 2. Vælg mellem følgende muligheder: Positionsformat - skift den koordinattype, som en given koordinatlæsning vises i. Kort datum - skift det kort datum, som dit positionsformat er baseret på. Sådan specificerer du de sensorer, der bruges til at udregne brændstof, økonomi og vindhastighed: du vælge Menu > Opsætning > System > Hastighedskilder. 2. Vælg Brændstof, og vælg den passende sensor. 3. Vælg Økonomi, og vælg den passende sensor. 4. Vælg Vind hastighed, og vælg den passende sensor. Advarsel: Skift ikke positionsformat eller kortdatum, medmindre du benytter et kort, der angiver et andet positionsformat eller kortdatum. GMI 10 Vejledning til lynstart 11

12 Indstilling af alarmer 1. Du kan indstille alarmer på GMI 10 ved at vælge Menu > Opsætning > Alarmer på instrumentskærmbilledet. 2. Vælg mellem følgende alarmtyper. Vælg Til, og indtast en passende værdi. Lavt vand - indstil en alarm, der skal lyde, når dybden bliver lavere end den angivne værdi. Dybt vand - indstil en alarm, der skal lyde, når dybden bliver større end den angivne værdi. Vand temperatur - indstil en alarm til at lyde, når transduceren rapporterer en temperatur, der er 2 F (1,1 C) over eller under den angivne temperatur. Brændstof lav - indstil en alarm til at lyde, når den resterende brændstofmængde (på baggrund af oplysninger om brændstoftilstrømning fra en GFS 10) når det angivne niveau. Batterispænding - indstil en alarm til at lyde, når batterispændingen når det angivne niveau. Lav relativ vindhastighed - indstil en alarm til at lyde, når den relative vindhastighed ligger på eller under den angivne hastighed. Høj relativ vindhastighed - indstil en alarm til at lyde, når den relative vindhastighed ligger på eller over den angivne hastighed. 12 GMI 10 Vejledning til lynstart

13 Lav sand vindhastighed - indstil en alarm til at lyde, når den sande vindhastighed ligger på eller under den angivne hastighed. Høj sand vindhastighed - indstil en alarm til at lyde, når den sande vindhastighed ligger på eller over den angivne hastighed. Høj relativ vind vinkel - indstil en alarm til at lyde, når den relative vindvinkel ligger på eller over den angivne vinkel. Lav relativ vind vinkel - indstil en alarm til at lyde, når den relative vindvinkel ligger på eller over den angivne vinkel. Lav sand vind vinkel - indstil en alarm til at lyde, når den sande vindvinkel ligger på eller under den angivne vinkel. Høj sand vind vinkel - indstil en alarm til at lyde, når den sande vindvinkel ligger på eller over den angivne vinkel. Ændring af skærmindstillingerne 1. Du kan ændre skærmindstillingerne på GMI 10 ved at vælge Menu > Opsætning > Display på instrumentskærmbilledet. 2. Vælg en værdi for de opstillede muligheder. tip: Du kan også få adgang til menuen med skærmindstillinger ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen på alle instrumentskærmbilleder. GMI 10 Vejledning til lynstart 13

14 Ændring af enhedsfunktioner på NMEA 2000 Du kan få vist oplysninger om dine NMEA 2000-enheder og ændre tilgængelige enhedsspecifikke funktioner på GMI 10. du vælge Menu > Opsætning > NMEA 2000-enheder. 2. Du får vist en liste over alle tilsluttede NMEA 2000-enheder. Vælg den enhed, som du vil have vist oplysninger om, f.eks. softwareversion og serienummer. Avanceret sensorkonfiguration du vælge Menu > Opsætning > NMEA 2000-enheder. 2. Vælg den passende sensor. Vælg Konfig. 3. Indtast den passende værdi for de opstillede muligheder. Tip: Se sensorens installationsvejledning for at få flere oplysninger om konfiguration af sensoren. Systemalarmer og meddelelser Båden bevæger sig for langsomt til kalibrering - justering af fart gennem vandet - båden sejler for langsomt til kalibrering. Forbindelse til NMEA 2000-enhed tabt - GMI 10 har mistet forbindelsen til NMEA 2000-enhed. Satellitmodtagelse tabt - en 14 GMI 10 Vejledning til lynstart

15 tilsluttet GPS-antenne har mistet satellitmodtagelsen. NMEA dybden er under transduceren - (ekkolod) NMEAdybdeinputtet bruger DBT-sætningen, som ikke inkluderer køloffset. NMEA 2000-enhed kræver kalibrering - der er blevet fundet en NMEA 2000-enhed, som kræver kalibrering. Simulator funktion - enheden er i demotilstand. Sejl ikke båden, mens GPS-enheden er i demotilstand. For at ændre funktionstilstanden skal du vælge Menu > Opsætning > System > Funktionstilstand > Normal. Kan ikke finde adresse på NMEA der er konflikt mellem NMEA 2000-enheder på NMEA 2000-netværket. Fart transducer fungerer ikke - fejl ved kalibrering af vandhastighed kalibrer transduceren igen. Kontakt Garmin Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har nogen spørgsmål omkring brugen af din GMI 10. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) eller (800) I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på I Europa skal du gå til og klikke på Contact Support for at få support i det land, hvor du bor, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) GMI 10 Vejledning til lynstart 15

16 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Oktober 2008 Delnummer Rev. A Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG INDUSTRIAL AUTOMATION Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG i Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... i Om denne manual... 1 IGSS Brugerdokumentation... 2 Kapitel 1:

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere