Program Afdeling:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program 19.05.14. 1. Afdeling:"

Transkript

1 Program Afdeling: Velkomst + aftenens program i oversigtsform - CB Generel information om skolereformen - MB Kort orientering om vores proces og læringsforståelse - AU Hvordan udmøntes reformen på Engesvang Skole - Ringetider, klasse-/årgangsopdeling, pædagoger i uv.delen CB - Understøttende undervisning - AU - Bevægelse + kontaktvoksensystem - MB

2 Program skemaeksempler: - CB / MB 1)børnehaveklasse, 2) indskoling, 3) mellemtrin, 4) udskoling Pause: Summen. Kaffe / te / kage kan købes. Spørgsmål til 1. afdeling. 2. Afdeling: SFO-tilbuddet 2014/15 AU Skole-hjem-samarbejdet (lærernes arbejdstid, samtaler, forældremøder, kontakt ml. skole og hjem i øvrigt) - CB Spørgsmål til 2. afdeling

3 Program Afdeling: Fremadrettede tanker på lidt længere sigt end 1. aug: - Klasser / årgange MB - Rullende skolestart MB - Samarbejde med foreningsliv m.v. - CB - Skolereformen i flere versioner CB Opsummering + afsluttende spørgsmål Tak for i aften ml

4 Tre klare mål for folkeskolens udvikling Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

5 3 overordnede indsatsområder 1. En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring 2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere 3. Få klare mål og regelforenklinger

6 Resultatmålene er klare, enkle og målbare: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges.

7 En længere og varieret skoledag indeholder: Øget undervisningstid flere fagopdelte timer Forhøjelse af dansk og matematik lektioner i klasse Engelsk fra 1. klasse Idræt 2 lekt. i indskoling, 3 lekt. i mellemtrin, 2 lekt. i udskoling Musik 2 lekt. i 1. til 5. klasse, 1 lekt. i 6.klasse. Tysk fra 5. klasse Flere timer i håndarbejde, sløjd og hjemkundskab ( årg.) Natur og teknik 1 lektion mere i 2. og 4. klasse Valgfag 2 lektioner om ugen i 7. årgang Nye og varierede undervisningsformer Fysisk aktivitet og bevægelse hver dag Alle børn får tilbud om lektiehjælp / faglig fordybelse

8 En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og understøttende undervisning: klasse: 28 timer om ugen (kl ) (tilbydes 30 timer inkl. lektiehjælp) klasse: 30 timer om ugen (kl /15.00) (tilbydes 33 timer inkl. lektiehjælp) klasse: 33 timer om ugen (kl ) (tilbydes 35 timer inkl. lektiehjælp)

9 Proces: Projekt FællesSkolen IBK

10 Proces: Projekt fællesskolen IBK Afsat midler til udviklingsarbejdet: 10 mil. Kr. Skoleafdelingen er arkitekterne Høj grad af leder og personaleinvolvering På skoletour Fælles læringsforståelse v. Jesper Mølgaard Læringstrappe bl.a. FællesSkolen læringsmiljø for alle børn, medarbejdere og ledere teltet Der er arbejdet i ledergruppen skoleafd. Ledergruppen skoleafd. Deltager i KL camp. Osv. Osv. Osv. Plan for kompetenceudvikling hvordan - Fra undervisning til læring

11 Fælles Læringsforståelse IBK entreprenant tilgang læringstrappen VIDE: Kundskab og færdighed KUNNE: kompetence GØRE: Fornyelse og forandring

12 Proces Engesvang Skole Ide generering + analyse(swot) + Skolebesøg Skolereform Indhold & emneprioritering Konkrete forslag fra de 4 teams Engesvang Skole efter Læringsreform 1. udgave

13 Læringsforståelse Engesvang Skole Skolens værdigrundlag: TRIVSEL & FAGLIGHED Entreprenør- skab LÆRING PALS Jesper Mølgaards læringsforståelse: Læringstrappen Teltet Hånden Inkluderende Læringsmiljø

14 Ringetider Check ind PAUSE PAUSE PAUSE

15 Klasser og årgange Status 1. august 2014: Klassesystemet bevares, men årgangssamarbejdet styrkes Temadag (onsdag) for årgangen (8.-9. årgang sammen. Periodisk sandsynligvis også / / / 7.-9.) Skemalægning parallellægning af skema hvor det er muligt.

16 Pædagoger og lærere i tæt samarbejde Ændringer fra i dag: Pædagoger forestår understøttende undervisningsaktiviteter alene, pædagoglærer, pædagog-pædagog Behov for udvidet samarbejde omkring børnenes læring pædagogerne med i både årgangsteam og storteam.

17 Understøttende undervisning: Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal møde en motiverende og varieret skoledag, hvor de er glade for at lære, hvor deres potentialer bliver passende udfordret, og hvor der bliver fulgt op på, om de når deres læringsmål. Reformen understøtter intentionen gennem nye lovpligtige indsatser: bl.a. Understøttende undervisning

18 Understøttende undervisning Den undervisning, der foregår udover den fagdelte undervisning, og den skal supplere og støtte op om undervisning i fagene og de obligatoriske emner Faglig fordybelse Lektiehjælp Opgaver med direkte fagrelateret indhold Praktiske og projektorienterede forløb Træning og automatisering af færdigheder Hyppige elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbende feedback og opfølgning Motion og bevægelse Samarbejde med ungdomsuddannelserne Samarbejde med erhvervslivet Samarbejde med det omkringliggende idræts-, kultur- & foreningsliv Klassens tid

19 Bevægelse i undervisningen: -skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge samt understøtte motivation og læring i skolens fag. På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der svarer til ca. 45 minutter dagligt. Der er tale om et gennemsnit, som beregnes over hele skoleåret, men udgangspunktet er, at eleverne skal bevæge sig hver dag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Motion og bevægelse kan tilrettelægges som: 1) særskilte bevægelsesmoduler eller som 2) aktiviteter, hvor bevægelse og fagligt indhold kobles

20 Klasselærer - kontaktvoksen Hovedomdrejningspunktet bliver årgangsteamet. Dette betyder, at et antal lærere og pædagoger får deres hovedbeskæftigelse på en årgang eks. 2. årgang. Den enkelte voksen vil have en gruppe elever, som man er kontaktvoksen for. Opgaven er at have fokus på elevens faglige udvikling og trivsel, samt varetage kontakten mellem skolen og hjemmet. Derudover vil årgangsteamet varetage de fælles koordinerende opgaver for hele årgangen / klassen.

21 Skemaeksempel indskoling Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Check ind 8.00:Læseb. 8.15: Bevæ Check ind 8.00:Fælless. 8.15: Bevæ UU Check ind 8.00:Læseb. 8.15: Bevæ Check ind 8.00:Læseb. 8.15: Bevæ Dansk Idræt Dansk Musik Kristendom Dansk Idræt Dansk UU Musik Pause Pause Pause Pause Matematik Dansk Mat Dansk Dansk Matematik Dansk UU Billedkunst Matematik Pause Pause Pause Pause Engelsk n/t UU Dansk Matematik Kristendom UU - LC UU Dansk UU - LC

22 Skemaeksempel bhkl. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag : Ugen består af: Check ind hvad skal der ske i dag?, bevægelse, morgensang, læsebånd/oplæsning 20 lektioner med børnehaveklasseleder + ca. 10 lektioner understøttende uv. (lærere og / eller pædagoger) bestående af: - bevægelse, leg, dansk-/matematik-aktivit., udeaktiviteter, emne-/projektarb., udeaktiv., afslapning/massage m.m. mange breaks OBS: Lektiecafé fordybelsestid (ikke obligatorisk, men anbefales kraftigt).

23 Check ind 8.00:Fælles 8.15: Bevæ Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Check ind UU Check ind 8.00:Læseb. 8.00:Læseb. 8.15: Bevæ 8.15: Bevæ Check ind 8.00:Læseb. 8.15: Bevæ Dansk N/T Engelsk Matematik Idræt Dansk N/T Engelsk Håndarb Idræt Pause Pause Pause Pause Engelsk Dansk Historie Håndarb Billedkunst Kristendom Dansk Historie Dansk Håndarb Pause Pause Pause Pause Matematik Håndarb. Matematik Tysk Matematik Musik Matematik Idræt Musik Dansk Pause Pause Pause Pause UU - LC UU - LC UU-LC

24 Check ind 8.00:Læseb. 8.15: Bevæ Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Check ind Check ind 8.00:Læseb. 8.00:Læseb. 8.15: Bevæ 8.15: Bevæ Check ind 8.00:Læseb. 8.15: Bevæ Dansk Matematik Dansk Matematik Samf Engelsk Fysik/kemi Matematik Fysik/kemi Biologi Pause Pause Pause Pause Matematik Dansk Historie Dansk UU Biologi Engelsk Historie UU Matematik Pause Pause Pause Pause Valgfag Idræt Geografi Tysk Dansk Valgfag Idræt Samf Tysk Dansk Pause Pause Pause Pause Tysk UU - LC Kristendom UU - LC Engelsk

25 Pause

26 BROEN SFO/DUF (Den Udvidede FællesSkole) Pædagogisk praksis, vi gerne vil bevare Opdeling af børn og voksne Serviceniveau læringsrum Daglig struktur

27 Pædagogisk praksis vi vil bevare En pædagogisk standard, der ikke forveksles med pasning Inkluderende fællesskab og læringsmiljø med trivsel i højsæde. relationsarbejde sociale kompetencer En genkendelig og overskuelig daglig struktur. PALS/PALS mental sundhed Bernsteins 3 læringsrum Aktiviteter med læring som udgangspunkt Aktiviteter hvor læring opstår

28 Serviceniveau vi ønsker, at bruge vores sparsomme tid på pædagogisk arbejde Idet serviceniveauet er reduceret med 50 %, tilbyder vi følgende: Vi sender børn kl og ved lukketid. (evt. med alarm kl ) Børn der skal med bus, skal have et ur med alarm, så de selv kan passe tiden. Børn der skal til fritidsaktiviteter, skal have et ur med alarm, så de selv kan passe tiden. Vi kommunikerer hovedsagelig via Tabulex Fast telefontid eks til medarbejder bærer telefon til nødopkald i løbet af dagen

29 Læringsrum Bernsteins 3 læringsrum 1: Det voksenstyrede læringsrum 2: Det voksenstøttede læringsrum 3: Det børnestyrede læringsrum

30 Opdeling af børn og voksne DUF 1 & DUF 2 (Den Udvidede Fællesskole) Høj grad af aldersintegration Årgangsopdelt fordi det er praktisk ift. DOF De voksne følger samme årgang som i undervisningsdelen. På Broen kalder vi dem Fokusvoksne (kontaktpædagogopgaven ligger nu i årgangsteamet) Som Fokusvoksen er du den: der har kontakt med forældrene der henter efter DOF der varetager samarbejdet med DOF/ kontaktpersonerne mv.

31 Forslag 1 til daglig struktur Linje SFO Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag Kl til Vi henter børn i DOF + spisning Vi henter børn i DOF + spisning Vi henter børn i DOF + spisning Vi henter børn i DOF + spisning Vi henter børn i DOF + spisning Kl til (Fredag til 15.30) Leg, hygge, spil, mv. Linjeaktiviteter Linjeaktiviteter Linjeaktiviteter Leg, hygge, spil, mv. Kl til Leg, hygge, spil mv. Leg, hygge, spil, mv. Leg, hygge, spil, mv. Leg, hygge, spil, mv.

32 Uddybende kommentarer Vi bibeholder praksis med at hente børnene. God inkluderende praksis Vi opsnapper uro i rækkerne Får styr på aftaler mv. Kan give information i mindre grupper Kan snakke om aktuelle emner eks. PALS Kan hjælpe børn i overgangen Vi sikrer, at børnene spiser inden aktivitetstiden Mv. Vi sikrer en gennemskuelig daglig struktur Vi sikrer Bernsteins 3 læringsrum Giver mulighed for at nørde og fordybe Mulighed for at skabe sammenhæng mellem DOF & DUF Linjeaktiviteterne Er obligatoriske for alle børn Der tilbydes 3 linjer af gangen Linjerne kører i en 4 ugers periode altså kan vi nå 4 perioder inden nytår På dage med Linjeaktiviteter er alle medarbejdere på Broen Vi slutter dagen af med hygge og god tid, for de børn, der har lange dage

33 Forslag 2 til daglig struktur Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kl til Vi henter børn i DOF + spisning Vi henter børn i DOF + spisning Vi henter børn i DOF + spisning Vi henter børn i DOF + spisning Vi henter børn i DOF + spisning Kl til (fredag til 15.30) Tema- Værksted Tema- Værksted Tema- Værksted Tema- Værksted Leg, hygge, spil, mv. Kl til Leg, hygge, spil mv. Leg, hygge, spil, mv. Leg, hygge, spil, mv. Leg, hygge, spil, mv.

34 Uddybende kommentarer til forslag 2 Vi bibeholder praksis med at hente børnene. God inkluderende praksis Vi opsnapper uro i rækkerne Får styr på aftaler mv. Kan give information i mindre grupper Kan snakke om aktuelle emner eks. PALS Kan hjælpe børn i overgangen Vi sikrer, at børnene spiser inden aktivitetstiden Mv. Vi sikrer en gennemskuelig daglig struktur Vi sikrer Bernsteins 3 læringsrum Giver mulighed for at nørde og fordybe Mulighed for at skabe sammenhæng mellem DOF & DUF Temaværksted: Inspireret af Eventyrværkstedet i kælderen Der arbejdes ud fra et overordnet tema i 3-4 værksteder Man er i samme værksted i en given periode Sammensætningen er aldersintegreret

35 Eksempler på Linje/Tema Medieværksted Bevægelse Teater og musik Naturpatrulje Byggelegeplads Ludolinjen Kokkeskole Kreativ værksted Fortælle- og forfatteværksted og så syr vi selv vores tøj Osv.

36 Skole-hjem-samarbejdet Arbejdstidsloven for lærerne medfører ændringer i traditionerne for skole-hjemsamarbejdet: Lærernes arbejdstid på Engesvang Skole: Mandag + onsdag: Tirsdag, torsdag, fredag: (42 uger X 40 timer)

37 Spørgsmål

38 Arbejdstidslovens konsekvens: Skole-hjem-samtaler afholdes i lærernes arbejdstid samtalerne kører over en længere periode. Forældremøder afholdes fortsat 2 gange årligt om aftenen Lærere kan ikke kontaktes telefonisk udenfor arbejdstiden Mails besvares i lærernes arbejdstid

39 Fremtidige overvejelser/tiltag Klasser og årgange. Rullende skolestart.

40 Samarbejde med foreningslivet? men på vej

41 Skolereformens versioner Spørgsmål når vi kommer i praksis: Hvordan fungerer check ind? Skal vi eksperimentere mere med ændring af lektionernes længde? Er temadagen en succes eller skal den tilpasses/udvides/begrænses? Skal bevægelsesdelen tænkes anderledes? Hvordan bliver børnetallet i SFO en kan vi forhøje/må vi sænke ambitionsniveauet? Skal vi udvide årgangssamarbejdet og reducere vægtningen af klasseopdeling? Hvordan kan vi udvide samarbejdet med foreningerne?

42 Opsummering Hidtil Fra 1. august Skoledagens længde uforandret i årtier Skoledagen forlænges med % SFO-tilbud, morgen samt fra SFO-tilbud, morgen samt Fokus på bevægelse Pædagoger i uv.delen 2 lekt/ugentligt Lektiecafé, få lektioner/ugen/trin Emneuger, fagdage Bevægelse hver dag gnsnit 45 min/dag Understøttende uv. på alle årgange Studietid tilbud, 2-3 timer/klasse/uge Temadag hver uge på årgangen/trinnet 1-2 klasselærere / klasse Kontaktvoksen system Fokus på PALS, entreprenørskab, Internat. Venskabsklasser, legepatrulje, skolepatrulje, OL-dag, kor og guitar, fællessamlinger, læsebånd Fokus på trivsel og læring Fokus på PALS, entreprenørskab, Internat. Venskabsklasser, legepatrulje, skolepatrulje, OL-dag, kor og guitar, fællessamlinger, læsebånd Fokus på trivsel og læring

43 Spørgsmål

44 Tak for i aften

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere