KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Kredsformand kreds 13: Kim Iwanow Pedersen (KIP) Kredsformand kreds 14: Benny Rasmussen (BR) Kredsformand kreds 17: Willy Pedersen (WP) Kredsformand kreds 18: Carsten Sjøberg (CS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) AFBUD Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) AFBUD Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) AFBUD Suppleant for ungdomsleder: Camilla Keller (CK) AFBUD Kredsformand kreds 12: Claus Olsen (CO) AFBUD Kredsformand kreds 16: Per Mundberg (PM) AFBUD Formand for disciplinærudvalget: Jørgen Botting (JB) AFBUD Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB3) 4. Meddelelser a. Vedr. DBwF b. Vedr. KBU c. Kredsene i. Kreds 12 ii. Kreds 13 iii. Kreds 14 iv. Kreds 15 v. Kreds 16 vi. Kreds 17 vii. Kreds 18 d. Disciplinærudvalget 5. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 11/ Senior a. Indrapportering Bowlingportalen (Åbningsstævne i Grøndal) b. OBG Starttider (LMS) 7. Ungdom :17/ BM Side 1

2 a. Trøjer til talentteamet b. Antal af ungdomsspillere med licens pr. 7/11 c. Ungdomsledermøde d. Ungdomsturneringen (LMS) 8. Turnering a. Bookingbøger til hallerne b. Aflyst kamp på grund af vejrlig 9. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder LJ bød velkommen til årets sidste UB møde, med en særlig velkommen til kredsformand Carsten Sjøberg fra den nye kreds 18. Herefter blev Michael Petersen som sædvanligt valgt som mødeleder. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden tilføjelser. IS havde et enkelt spørgsmål vedrørende licens: Hun blev bedt om at stille dette spørgsmål under økonomi, da licens er under kassererens ansvarsområde. Ad. 3 Opfølgning på sidste referat (UB3) Referatet (som er blevet skrevet af IS) er sendt ud til unionsbestyrelsens medlemmer, men endnu ikke offentliggjort på KBUs hjemmeside. LMS erindrer at det var et møde der trak ud, så man næsten ikke nåede at blive færdig med dagsordenen. Mener at der i referatet mangler at stå noget om turneringen, hvor man diskuterede den nye turneringsform. LMS mener desuden, at man ved mødet blev enig om, at KM for seniorer skulle afvikles over én weekend (både indledende og finaler). Bookingbogen er også tilpasset denne beslutning. Det ser dog stadig ud til, at KM for ungdom fortsat er planlagt til at skulle afvikles over 3 weekender. MP undersøger dette. IS indskyder, at dette er rettet i en senere version af referatet.. WP var spændt på at læse referatet, da han var nødt til at gå inden mødet sluttede, men undrer sig over at referatet ikke indeholder, hvad der blev diskuteret efter at han forlod mødet. Derudover var der ingen opfølgning på referatet :17/ BM Side 2

3 Ad. 4 Meddelelser a. Vedr. DBwF LJ starter med at beklage, at der slipper meget få meddelelser ud fra forbundsbestyrelsen. Har netop været på hjemmesiden for at se om der var nye referater. Sidste referat der findes på hjemmesiden er fra august, og dette er allerede diskuteret i unionsbestyrelsen. LJ fortæller videre, at han har været på besøg på forbundskontoret, og har haft en god snak med den nye direktør (Jan Donde). De talte blandt andet om de nye tiltag i KBU, hvor man inviterer unge mennesker til at bowle (skoleturneringer mv.). Det er et problem, at der mangler en opfølgning på disse tiltag. Hvordan varetager vi efterfølgende interessen fra de unge mennesker? I Tårnby har man over 4 uger udskiftet skolernes gymnastiktimer med bowling. Det har været et spændende tiltag, men der har været inviteret alt for mange unge mennesker i forhold til det antal personer der var til rådighed til at vejlede / træne dem. I Herlev har man afviklet et tilsvarende arrangement. I Rødovre planlægger man også en lignende aktivitet, for at få fat i de unge mennesker. Her har man dog lagt sig fast på et max antal deltagere (som udvælges efter først til mølle princippet). Her er der så håb om, at forholdet mellem unge mennesker og trænere/hjælpere vil komme til at passe bedre. LJ har i den forbindelse lovet at lave en drejebog, som skal indeholde en beskrivelse om, hvad der er behov for. Som udgangspunkt skal der være klubber, der står parat til at tage over, hvis der er unge mennesker, der ønsker at fortsætte. Det er ingen kritik af de arrangementer der har været, men vi er nødt til at snakke om opfølgning. LM havde en forventning om, at det var noget af det Jesper Mikkelsen ville fokusere på ville have en ide om, hvordan man kommer videre. LJ fortæller, at Jesper Mikkelsen den sidste dag laver en Power Point præsentation, hvor han blandt andet fortæller de unge mennesker hvordan de kommer videre. Det er uhensigtsmæssigt, at der kun står én træner (sammen med 3-4 andre som bare skal passe på). Det er dog positivt, at der er nogle der tager sig af det, men vi skal kunne give alle en god oplevelser. WP spørger ind til, hvem der er arrangør af disse arrangementer. LJ fortæller, at det er kredsen og ungdomsklubberne der i fællesskab står for arrangementet. MG fortæller, at han som formand for BK Center atter (den 6/11) har været i kontakt med forbundet, da han endnu ikke havde fået svar på en tidligere henvendelse. BK Center er en ligaklub og derfor interesseret i, hvilke transporttilskud de kan forvente at modtage fra forbundet. Forbundsformanden bekræfter, at der endnu ikke er fremsendt et svar, men fortæller at der er information på vej ud. Per informerer desuden om, at første udbetaling vil ske i december. MG fortæller vider om en diskussion, der har været mellem BK Center og Team Millennium omkring udskiftning på 2X3 mandshold. MG har nu fået en mail fra Næstformanden i forbundet (Torben Andersen), hvor han klart skriver, at dameligaen, damernes 1. og 2. division skal betragtes som 6-mands hold, og udskiftningen sker som beskrevet for 6-mandshold :17/ BM Side 3

4 MG undrer sig, hvis man udnytter dette, så kan den samme trio (3-mandshold) spille på sammen banesat hele tiden. Ifølge reglerne for 6-mandshold, så har man lov til at skifte rækkefølge, hvis en spiller ikke får udlæg på sammen bane 2 serier i træk. Der står ingen steder, at dommer eller modstander skal vide, hvis de skifter rækkefølge. Herefter en længere diskussion om denne problemstilling. Konklusionen er, at uanset hvad, så bliver det betragtet som en kamp hvor holddisciplinen er 6-mandshold (MG henviser til forbundets love 24.6). I forbindelse med sæsonstart blev der lagt en vejledning til baneskift på KBU s hjemmeside. Denne er efterfølgende blevet udskiftet af en ny vejledning fremsendt fra forbundet. MG opfatter ikke, at den nye vejledning er bedre en den som oprindelig blev lagt på unionens hjemmeside. b. Vedr. KBU LJ indleder dette emne med KBUs temadag, som der allerede er inviteret til den 24/ Der kommer på dagen et oplæg, som ikke sendes ud i forvejen. Meningen er, at dette oplæg hurtigt køres igennem og man herefter går i grupper og diskutere ca. ½ time. Jan Donde fra forbundskontoret deltager som observatør, og der er også inviteret deltagere fra SBwUs bestyrelse. LJ opfordrer til, at unionsbestyrelsen får deres klubber og kredse til at deltage. LJ fortsætter med at fortælle om S-træf der blev afviklet den den 28/9 med 18 deltagere. Planen er en opfølgning efter en måned eller to, hvor vi vil spørger ind til, hvilken udbytte deltagerne har fået af S-træf. Det er nødvendigt at vide, hvad man fremover skal på. Der kommer en ny indbydelse til foråret. Indbydelsen kommer tidligt ud denne gang. LJ fortæller videre om KBUs trænerforum (som er udvidet til også at omfatte trænere fra SBwU). Trænerforum har til opgave at følge op på hvad der sker. LJ opfordrer til, at alle får deres træner til at på ind på KBUs hjemmeside. Det er vigtigt, at alle får de nye tiltag med. Jesper Mikkelsen (udviklingskonsulent i forbundet) sender en invitation til alle som er uddannet som træner inden for de sidste år. LJ har fået en henvendelse fra ESBC Danmark (European Seniors Bowling Championships) som fortæller, at ESBC Danmark satser på, at få EM stævnet hertil i 2016 (samme år som ESBC afholder sit 25 års jubilæum). Stævnet blev sidst afviklet i Danmark i 2006). ESBC Danmark har forespurgt om KBU vil samarbejde omkring dette stævne, da der er stor behov for hjælp. MG og CK har allerede givet tilsagn, og andre fra forretningsudvalget er allerede involveret i arrangementet på anden vis. ESBC Danmark har foreslået at afholde indledende drøftelser her i lokalet mandag den 16/12 (med deltagelse af unionsbestyrelsen og bestyrelsen for ESBC Danmark). Der vil ved mødet blive serveret kaffe og kage :17/ BM Side 4

5 WP spørger ind til, hvor langt man er omkring et øget samarbejde (evt. fusion) med SBwU. LJ fortæller, at han i tirsdags talte med Peter Halgreen (formand for SBwU). PH fortalte, at det møde der var planlagt til den 11/10 først blev afholdt den 18/10. Ved dette møde var også forbundet til stede. SBwU havde samme oplevelse af mødet med forbundet som os i KBU det var svært at følge tråden ned til bunden, men der havde dog været dele af forbundets oplæg som kunne være OK. Holdningen til en eventuel sammenlægning var ikke til at få PH til at kommentere. LJ håber at KBU den 24/11 kan give forbundet en ide om, hvad vi vil i KBU. Der var dog enighed mellem LJ og PH, at det skal være et større samarbejde mellem de to unioner. LJ slutter med at fortælle, at ibowl nu er afsluttet. Der er bed enighed om, at perioden har været for snæver. Det har dog været en rimelig succes, og man kan kun håbe på, at der følges op på det. Der er lagt turneringskampe i SBwU som afvikles samtidig med finalen. WP fortæller, at hans klub (Team Millennium) har valgt ikke at deltage i ibowl, da klubben har en turneringskamp om formiddagen (samme dag som finalen) i Nykøbing Falster LMS indskyder, at man kan forlange at få flyttet sin kamp hvis man skal deltage i finalen. LM fortæller, at deltagere i finalen (som kommer fra Bornholm) ikke kan være fremme til kl. 09:00 hvis de ikke tager en overnatning i København og det er ikke rimeligt. Alle bør kunne nå frem samme dag. c. Kredsene i. Kreds 12: CO har meldt afbud, og har ikke meldt noget ind skriftligt ii. Kreds 13: KIP fortæller, at der har været afviklet DM Mix i World Cup Hallen, og det er gået udmærket, var ikke selv til stede i hallen. Har dog på Facebook læst nogle sure opstød. KIP fortæller at kredsen og ungdomsklubber har gang i et skolearrangement. KIP slutter med at fortælle, at hallen har holdt repræsentantskabsmøde, og der ser ud til at økonomien går bedre. KIP deltog ikke selv i repræsentantskabsmødet. LM deltog i repræsentantskabsmødet, og fortæller at økonomien også ser bedre ud, ud fra det offentliggjorte regnskab, som han har modtaget som formand for en klub. MG supplerer med en kommentar til afviklingen af DM Mix, hvor forbundet havde reserveret hallen til en start fredag aften, samt lørdag og søndag. Kredsen / hallen får sent at vide, at starten fredag ikke står i invitationen. Der sker derfor en kommunikationsbrist de dommere som har fået tildelt vagten fredag aften møder frem til en hal fuld af løsbowlere. Det er rigtig ærgerligt. iii. Kreds 14: BR fortæller, at kredsen har afviklet åbningsstævne, og regnskabet er endelig kommet på plads :17/ BM Side 5

6 Den 7-8/12 er der OBG og der er 2 starter både lørdag og søndag. I kraft af, at kommunen nu opkræver betaling for banerne i Grøndal, så går det ud over Grøndalskredsens fondsmidler (hvilket specielt rammer klubberne fra Bornholm). Hallen har indført korte dage (mandag og torsdag lukker hallen kl. 20:00). Det betyder, at det er svært at flytte en kamp til en hverdag. Det nye ventilationssystem er ikke færdigt endnu. IS fortæller om en oplevelse i Grøndal (KBU-cuppen) hvor der var meget klistret og fedtet på gulvet. LM indskyder, at det var dagen efter J-DAG, og der nok var skåret på rengøringen den nat. BR fortæller, at hallen normalt er lukket søndag, med undtagelse af de søndage hvor der er turneringskampe, stævne el. Der var herefter en kortere diskussion om, hvorfor kommunen i den grad skærer ned på åbningstiderne. iv. Kreds 15: FJ er ikke til stede, og har ikke meldt noget ind skriftligt v. Kreds 16: PM har meldt afbud, men har sendt følgende skriftlige info. Kampene afvikles uden de store problemer, dog spørger personalet mig hvorfor vi starter lørdag kl. 09:00 og ikke lidt senere f.eks. kl. 09:30 som hallen har gjort de sidste 20 år. Så har der været brugermøde som afholdes en gang om året, og der fortalte Lone (som er daglig leder), at man vil sætte nye skærme op så hurtigt som muligt og nyt tastatur. Man vil også løbende reparere maskinerne. Til sidst er salg af øl og vand nu lagt i personalets hænder, så det før og efter kampen kan købes i receptionen. LMS fortæller, at alle starttidspunkter er aftalt med Lone Vogelius fra Gladsaxe sportscenter. (åbningstid lørdag 9-16 og søndag 9-18) LM indskyder, at hvis de åbner kl. 09:00 så kan vi først spille kl. 09:30. vi. Kreds 17: WP fortæller, at der har været inviteret til kredsmesterskab som holdspil. Der kom tilmelding fra 4 hold, bestyrelsen valgte derfor at aflyse. Kredsen har efterfølgende spurgt klubberne om hvad de gerne vil. Der er kommet et enkelt svar som WP endnu ikke har set. Der er udsendt indbydelse til et julestævne den 15/12. Der er ingen tilmeldingsfrist, man kan tilmelde sig indtil sidste start (der er åben hele tiden). Man kan selvfølgelig reservere plads i forvejen. 1. start er kl. 10:00 vii. Kreds 18: CS fortæller at de ikke er så mange, men det kører godt, de skal nok få noget op at stå, og alle er godt tilfreds med at være derude :17/ BM Side 6

7 Kredsen har afholdt deres første møde, og er blevet konstitueret. Der afholdes snart et nyt møde. KIP indskyder, at han var derude og spille i weekenden og det var en fornøjelse. CS fortæller, at personalet er meget imødekommende d. Disciplinærudvalget JB har meldt afbud til mødet, men MP fortæller, at der har været afholdt dommerkursus i Glostrup, og der var 18 deltagere. WP opfordrer til, at man måske burde indkalde gamle dommere til en opfriskning der er så meget nyt. MP har den holdning, at en dommeruddannelse måske burde fornyes hvert 3. år. Ad. 5 Økonomi LM har inden mødet udsendt en budgetkontrol. Der er kun enkelte spørgsmål og kommentarer til denne. IS kommenterer, at GBK mangler at modtage licens til en spiller. MG konstaterer at den pågældende spiller har licens ifølge bowlingportalen. MP sender svar til GBK LJ spørger ind til, om det beløb der er til rådighed på konto for medlemsrekruttering kan anvendes til at dække transportudgifter til de trænere der er aktive i de forskellige ungdomsarrangementer. LM mener, at transportudgifter burde blive betalt af arrangementet. LJ mener at det skal præciseres. LM afslutter med, at det må være på Jespers anbefaling. Ad. 6 Senior a Indrapportering til bowlingportalen LMS har sat dette punkt på dagsordenen, da der fortsat mangler resultater fra KBUs åbningsstævne på bowlingportalen. LM fortæller, at det er KBU der skal sørge for at disse resultater bliver indberettet, da det er et KBU stævne. MG indskyder, at vi skal kontakte forbundet for at finde ud af, om vi skal levere resultater i et bestemt format, eller om det er nok at sende en resultatliste. MG vil gerne hjælpe kredsen med at indberette, hvis det er et problem. KBU kan ikke være efter bowlingklubberne der ikke indberetter, hvis unionen heller ikke indberetter deres stævner. MG indleder en generel diskussion om resultatlister som indeholder licensnummer. Det blev da vi fik de nye licensnumre besluttet, at startlister og resultatlister på KBUs hjemmeside ikke må indeholde licensnummer (fødselsdag og år), da man dengang :17/ BM Side 7

8 havde en opfattelse af, at det var tæt på at offentliggøre personfølsomme oplysninger. MG lægger op til, at vi tager denne beslutning op til revision. Der var herefter en lang diskussion om dette hvor konklusionen var, at der i dag nok er større accept af, at vi alle står på en offentlig hjemmeside med oplysning om fødselsdag og år. Der blev dog ikke truffet en beslutning om, at det er tilladt at have licensnummer på startlister og resultatlister. a Starttider OBG LMS undrer sig over planlægningen af starter til OBG, som altid falder sammen med kampe i DFBU og vores egen Mix-turnering. Det vil være en stor hjælp for mange spillere, hvis man til OBG kan vælge mellem en formiddagsstart og en eftermiddagsstart. Det vil gøre det lettere at passe sammen med øvrige kampe samme dag. MG fortæller, at han har fået en henvendelse fra en spiller, som klager over, at der mangler et opslag på hjemmesiden som fortæller, hvor mange præmier der er (5 præmier til herrer og 4 præmier til damer). Denne henvendelse er udløst af en forkert placering af stregen mellem de hold der får præmier og de øvrige hold i stævne 1. MG sender et svar på denne henvendelse. Ad. 7 Ungdom Da hverken ungdomsleder eller suppleant for ungdomsleder er til stede fremlægger MP de punkter der er fremsendt til dagsordenen. a Trøjer til talentteamet MP fortæller, at AA har bestilt en prøve (samme trøje som tidligere er bestilt til unionsholdene). LM under sig over at punktet er på dagsordenen, da trøjerne allerede er bevilget. MP fortæller, at punktet kun er sat på som information. b Antal af ungdomsspillere med licens pr. 7/11 MP fortæller at der er bestilt licens til 9 nye spillere hvilket betyder, at antallet nu er oppe på 81 unge mennesker med licens. MG indskyder, at der i hvert fald ikke er 81 som spiller aktivt i turneringen. MP mener at vi kan glæde os over, at der er sket noget inden for den sidste tid. c Ungdomsledermøde MP fortæller, at der er indkaldt til ungdomsledermøde den 25/11, og dette møde afholdes her på kontoret. MG indskyder, at der er et ønske fra en enkelt ungdomsleder, at mødet flyttes til Glostrup i stedet :17/ BM Side 8

9 d Ungdomsturneringen LMS mener, at ungdomsturneringen som afvikles som et stævner burde ligge på hjemmesiden (med dato og hal). Det er skidt, at man lige nu kun kan finde information om disse stævner ved at gennemgå bookingbøgerne. Det bliver lovet, at der fremsendes en liste til webmasteren, så denne kan lægges på hjemmesiden. e Eventuelt (punktet står ikke på dagsordenen) MG fortæller, at der afholdes ungdomsledermøde i DBwU på søndag. Her skal man blandt andet diskutere: Fællestransport til ungdomsstævner Anvendelse af Facebook. Første runde i ungdomsligaen Rankingsystemet (på baggrund den nedsatte præmiesum i Sams ungdomsstævne). Kan man afvikle de sidste 2 stævner? MG vil på ungdomsledermødet den 25/11 stille forslag om, at der ikke bliver pengepræmier i KBUs næste ungdomsstævne (vil dog sørge for at der er præmier). Man er i forbundet også begyndt at diskutere beskatning af præmier. MG gør opmærksom på, at AA selv må stå vor afvikling af KBUs ungdomsstævne den 18-19/ (MG er forhindret i at deltage). MP spørger ind til den generelle deltagelse til ungdomsstævner. MG mener, at enkelte klubber har succes med deltagelse til deres stævner, men generelt er der ikke mange der deltager på landsplan. KIP kommentere, at det kan have noget at gøre med, at mange ikke har en chance ved de store stævner. MG mener, at der er forældrene der siger nej. De vil ikke betale kr for et stævne som barnet ikke har en chance for at få præmier i. MG fortæller om et nyt tiltag på landsplan, hvor man overvejer at indføre en eller anden form for duelighedstegnsystem. som de har hos spejderne (første gang man laver en 100 serie 150 serie osv.). MG har været i kontakt med én fra Texas, som har lovet at fremsende det materiale som de anvender derover. MG læser ikke i reglerne, at man ikke må sætte mærker på bluserne. KIP spørger ind til, om det er noget som unionen vil betale, eller det er klubberne der skal betale hvilket der pt. ikke er noget svar på. Ad. 8 Turneringen LMS spørger ind til proceduren med de bookingbøger der tidligere er fremsendt til hallerne, hvor der efterfølgende har været en del rettelser specielt i mix-rækkerne. Der :17/ BM Side 9

10 er jævnligt sendt rettelsesblade ud, men der er ikke sendt en fuldstændig ny bookingbog ud, efter den sidste rettelse. Der var herefter en længere diskussion om fordele og ulemper ved at sende en ny bookingbog ud til hallerne. LM konkluderer, at der er sendt rettelsesblade ud til de weekender der har været rettelser til, og vi må formode at hallerne har udskiftet disse i deres bookingbog. Det er urealistisk at tro, at hallerne vil gennemgå hele den nye bookingbog hvis vi sender dem ud. LMS orientere om en bornholmerkamp der er blevet flyttet, da holdet fra Bornholm ikke kunne komme hjem. Ad. 9 Eventuel WP undrer sig, det virker som om, at MP er involveret i mange andre arbejdsopgaver, en dem der ligger på hans post som næstformand. IS er enig, mener at ungdomsleder og suppleant for ungdomsleder burde kunne klare ungdommen alene. Der var herefter en længere diskussion omkring det at blande sig i mange ting til forskel fra at hjælpe med specifikke opgaver, og herefter trække sig tilbage. LJ konkluderer, at det er fint at hjælpe, men man må ikke overtage andres opgave. BR spørger ind til, om andre har oplevet problemer med at damer forsvinder fra bowlingportalen. Problemet skulle være løst nu. Mødet sluttede: 21:07 Referent: Bente Makholm, Sekretær KBU :17/ BM Side 10

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Tirsdag den 13. januar 2015 Tidsrum: kl. 16.00 til kl. 21.30 Sted: Odense Bowlinghal Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

Københavns Fodbold-Dommerklub

Københavns Fodbold-Dommerklub København, 11. oktober 2007 REFERAT MØDE: Bestyrelsesmøde i Københavns Fodbold-Dommerkub DATO: Den 4. oktober 2007 kl. 18:00 STED: KFIU-Hallen, Knuthenborgvej 24, 2500 Valby DELTAGERE: Michael Poulsen

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Jan Donde JD Administrationen / referent

Jan Donde JD Administrationen / referent Torben V. Andersen TVA Hans Græsvig HG Mødeleder Ole Kristensen OK Leif Hansen LH Søren Larsson SL Afbud Martin Guldager MG Kurt Gaundorff KG Brøndby, 25.07.2017/ 05.08.2017 Jan Donde JD Administrationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. Ishøj d. 9.1.2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. 1: Godkendelse af sidste referat 2: Nyt fra formanden 3: Nyt fra kassereren, regnskab 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW tetp- siori røndal - «il )9- II r' Bowlernes hal 9411 4.4r *ø.wr 1111101101, mt- et r TIMM*. L.11 T I* 10 EI a : jemr-.. mmmmmm "11 Y RI 41(27 AMAGER-08RO WOW TIP EN TRÆFFER DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE

Læs mere