Idekatalog til elevaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idekatalog til elevaktiviteter"

Transkript

1 Idekatalog til elevaktiviteter Udarbejdet af deltagerne ved konferencen den 7. april 2010

2 1. Faglige udfordringer i undervisningen Fysik (mu+fy)*sik Få eleverne til at fortælle om deres musikinstrumenter og opleve fysikken ud af dem. Klang, lysstyrke og stående bølger. PIF (put i formler) Lær at sætte tal ind i formler. Tal uden/med enheder. Memory-spil Træne fysik-begreber Størrelser, enheder, formler, resultater. Beskrive øvelser/forsøg så andre kan forstå dem Elever skal i grupper lave en øvelse og skrive vejledningen/fremgangsmåden. Andre elever skal så lave forsøget ud fra vejledningen og give feed-back. Sprog Formålsorienteret undervisning Fx sprogholdet som biografejere. De skal arrangere filmforevisninger(er). De skal producere flyers, program, plakater, youtube -reklamer, reklamer over samtaleanlægget osv. på de pågældende sprog. (Ny) skriftlighed Fokus på (ny) skriftlighed i en periode. Eleverne arbejder med skriftlig produktion (og afvikler også elevtid). Dette kombineres med grammatikkurser som afholdes med/uden lærer i mindre grupper. I større skala vil det også fungere med flerlærerordning. Eleverne skal evt. kunne vælge mellem flere kursustilbud afhængigt af niveau. Rapmusikere på besøg Besøg af rapmusikere, der holder workshops. Dette besøg indgår i et fagligt forløb om rapmusik. Udvidet mentorordning/studievejledning For at højne motivationen til at besøge gymnasiet. Praktiske øvelser til planlægning, læseteknik, lektielæsning og andre rutiner, der kan hjælpe eleverne til en lettere hverdag i gymnasiet samt motivere dem.

3 Biologi Quiz med/for hinanden Ekstra lærer/hjælpelærer ved eksperimentelt arbejde Grupper med 4 elever Fx ved mikroskopi Lave spørgsmål til Fx DNA-analyser hinanden/grupperne Points til grupperne Fx ekskursioner Evt. kort med spørgsmål/svar Også i den daglige undervisning 2-3 dags ekskursion med fokus på biologi og teambuilding Eleverne skal i grupper planlægge store dele af turen Langt ude i naturen med primitive forhold Veldefinerede opgaver fx biotopundersøgelse Ekstra lærer og/eller naturvejleder for området Historie: Ekskursion evt. til en ø Etnologiske undersøgelse af levevilkår, slægtsforskning, befolkningsstruktur, natur/kultur Metode: præsentation Eleverne skal selv finde flest mulig oplysninger om et afgrænset geografisk område Metoder: interviews, kort, web, matrikelkort Produkt: fx hjemmeside, folder til turister, tekst og billeder, lyd, materialesamling Spindoktor for en diktator Pressemateriale i letforståelig form om diktatorens gøren og laden Spindoktoren skal sætte sig ind i diktatorens tankegang Forskelligt grafisk materiale (fotos, malerier m.m) Rollelæsning faglig aktivitet Rollelæsning med fokus på kildelæsning Kan føre frem til et lille teaterstykke Kan indspilles som radio-spil Kan laves til en lille film Spil Benytte eksisterende webbaserede spil (fx på EMU) Udvikle spil ud fra et givent tema (fx brætspil om korstogene) Udvikling af kortspil (à la magic cards) Civilisationsspil (settlers, civilization)

4 Matematik: Udarbejde spørgsmåls-/svarark Quiz og byt hver uge Svarbazar Formål: elevaktivering, tale matematik sammen, rose hinanden fagligt og socialt. Ud-af-klasseværelset undervisning Formål: matematik kan bruges til noget. Aktivering og variation. Skrive matematik med ord Formål: eleverne lokkes til at bruge tid på matematik uden frygt for fejl. Både i grupper og individuelt Faglige spisefrikvartersmøde I grupper Stationsundervisning Formål: elevaktivering, opgaveløsning i grupper, faglig afhængighed af hinanden Samfundsfag Aktiv inddragelse af andre medier Opbygning af den positive fortælling Af musik, you-tube, facebook, twitter Om klassen og den enkelte elev. Ikke fx facebook-profil på Karl Marx mindst i lærerkollegiet. Ny skriftlighed Ud-af-huset /opbyg fællesskab Variation og tydeliggørelse af faglige Fx Politisk institution, skriftlige mål som daglig dosis minoritetsgrupper, undergrundsbevægelse Engelsk Today s topic En elev vælger frit et emne. I begyndelsen af timen stilles der 3-5 spørgsmål om emnet af eleven selv (forberedt hjemmefra). Emnet diskuteres med enten elev eller lærer samt ordstyrer Tidsforbruget varierer Fantasi/associationsøvelser i forbindelse med træning af ordforråd Eleverne arbejder i grupper med associationsøvelser enten frit eller i forbindelse med tekstlæsning Der arbejdes med begreber som denotation og konnotation Ca. 10 minutter It-interaktivitet Mere inddragelse af IT i forbindelse med fx grammatik undervisning Blogs, visl etc. Ball exercises (fx Shakespeare) Læreren medbringer en bold og kaster den til først elev. Eleven fortæller om dagens tekst, udenad, og kaster bolden videre, når han eller hun går i stå.

5 Dansk 1 STIL-billeder Speed dating Eleverne skal i grupper lave stil Max 10 minutter billeder over en bestemt strofe i en Opsamling på arbejdsspørgsmål folkevise eller et skuespil. De øvrige i Date så mange som muligt inden for klassen skal gætte hvorfra stil10 minutter billedet stammer. Omskrive fra en genre til en anden Udlicitere undervisningen til grupper i en Eleverne bliver bedt om at omskrive periode Ugens fredagsforedrag. En en artikel til en tale/et talepapir (på baggrund af et retorikforløb) elev/gruppe har ansvaret for at undervise klassen i fx forfatter, Fokus på bevidstgørelse om begreber o.l. skrivegenren og ny skriftlighed i dansk Dansk II Kronologiforløb da/hi Grundforløbet i dansk Kombinere med ekskursion til Læseteknik, læsestrategier gobelinerne/christiansborg. I teams Selvlæst værk forbereder eleverne gennemgangen af Brug af principperne fra cooperative en periode vha den respektive gobelin learning/arbejdsformer Skuespil/værk Cooperative learning Rollespil, video, dramatisere Metode: cooperative learning, analyse Se skuespil i teateret Lave anmeldelser Arbejde med andres anmeldelser Musik Faget profilerer studieretningen = fælles identitet. Kan anvendes udadvendt. Skaber en fælles historie skal med ud Børnehaveturné Etablering af øvemuligheder og fast øvetid Er med til at styrke den sociale identitet og fastholdelse af eleverne Instrument workshop Masterclass Vokal mand/kvinde, gui, b, tr, p, sax, tp Inddragelse af innovation I fagene I AT Øveweekend For de 3 studieretningsklasser med musik på skolen Studierejsen Ekskursion klassisk, rytmisk med koncerter, lytte, optræden

6 Faget musik Anvende faget til at styrke tilhørsforholdet til skolen uden for undervisningstiden Jam-café Lektiebar Kor Øvelokaler klasseudveksling 2. Øvrige aktiviteter på skolen Gruppe Dobbeltlærer Pædagogisk erfaringsudveksling mellem klassens lærere Sociale aktiviteter En fast månedlig aktivitet pr. fag fx biograftur, teatertur, koncert etc. Tutor-/mentorordning Musikproduktion Av-udstyr, tv/video, indspilningsgear Lokale x-factor events Tilvendende Med gæsteoptrædere Ekstra lærertimer til hjælp med elevernes lektielæsning/skriftligt arbejde Ekstra ekskursioner/oplevelser Gruppe 2 Mentorordning alle elever skal have en mentor mentorkurser for lærerne Åbent hus Med koncert og besøg af store navne fra Parken Faglig og social udfordring Arrangementer ud af huset Fx til studieretning musik: torsdagskoncerter, rytmisk m.m. Fx til sprogfag: weekendtur til relevant land, udveksling med relevant land m.m Fx til fællesfag: historie, dansk, geografi etc. Ekstra idræt = d-vitaminer Motion er godt for læring

7 Gruppe 3 Mentorordning En hjælper til alt det daglige Individuel coaching Til middag hos på skolen Gruppe til borddækning, indkøb, madlavning etc. Aften afsluttes med en fælles oplevelse Omsorg en ven Positiv udvidet opmærksomhed Bonusordning Klassen tildeles en sum point Objektive kriterier fx fravær, sløseri, manglende opgaver etc. fratrækker points Restsummen udløser et festligt arrangement Gruppe Differentieret skriveværksted Svage/stærke elever Forebyggelse af skriveblokering Udvikle skrivekompetencer fx omlægning af skriftligt arbejde og omskrivelse fra en genre til en anden semantisk struktur Ud-af-huset aktiviteter En gang om ugen Variation i hverdagen Input udefra Besøg i og kendskab til lokalområdet Skal foregå i skoletiden Mulighed for fast klasselokale Fast holdepunkt Giver mere ro og ansvarlighed Mulighed for pædagogiske opstillinger Gruppe Lokaler Flere lokaler med plads til cooperative learning Innovation Skal udbredes udover kursusaktivitet for Studiekreds for lærere Inddragelse af eleverne fx kursus Observatørordning Aktiviteter ud af huset Mentorordning Gensidig ansvarsfølelse Teambuilding i en faglig sammenhæng Lærer/elev tilknytning Arrangementer med klassen og flere faglærere i samme klasse Fx musikcafé, hvor lærere og elever deltager (lærer med løn) Morgenmad på skolen fx også med deltagelse af en enkelt lærer

8 Klassen inddelt i teams kommer på virksomhedsbesøg (på innovative arbejdspladser) Fx i tilknytning til Hvad vil jeg gerne være Gruppe 6 Mentorordning Enkeltvis og i grupper Fokusområder fx skriftligt fravær eller fagligt stærke elever Personlige problemer Lærer i studiemiljøtimerne Efter behov fx ud fra manglende afleveringer Studiemiljøtimerne skal bruges fagligt (fx team) dvs. en form for betalt lærerbemanding Øget fokus på sammenhold Sociale arrangementer Formål: sammenholdet kan holde på fraværstruede elever Gruppe 7 Forældreinddragelse Teambuilding mellem forældre og elever Formål: netværk, fastholdelse, forældreansvar og elev/elev-ansvar Undervisningen ud af skolen Ekskursioner fx virksomhedsbesøg Formål: fast tilbagevendende begivenhed i faglig sammenhæng, fælles oplevelser og fælles forhistorie. Fælles morgenmad Formål: undervisningsparathed, fællesskab og overskud Gruppe 8 Lektiehjælp/lektiecafé Et modul om ugen, skemalagt Tvunget for udvalgte elever Formål: at reducere skriftligt fravær, styrke elevernes faglighed, struktur på elevernes skolegang Mentorordning/kontaktlærerordning Formål: at sætte struktur på deres dagligdag, at skabe tilknytning til Flerdagsekskursioner Udvikle relationer mellem lærergruppen og klassens elever (tur i frokostpausen væk fra skolen) Formål: klassen får en fælles historie, ansvar, succesoplevelser mm

9 sociale relationer på skolen Gruppe Ud-af-huset aktiviteter Fokus på det faglige og sociale Styrkelse af skriftlighed og lektiebar Evt. skemalagt lektiecafé. Det skal ligge midt på dagen og ikke i sidste modul eller efter skoletid. Gerne med forskellige faglærere til rådighed Virtuel lektiecafé. Læren er fx til rådighed virtuelt kl Tutorordning Gruppe 10 Ud-af-huset aktiviteter Læsetræning Fx børnehaveturné med børnesange Som fag i grundforløbet Flere åbent-hus arrangementer Skemalagt lektiehjælp Diverse muligheder efter skole på Kollektiv og individuel gymnasiet fx musik, drama, skoleavis Amerikanisering AT-vejledning It I faste grupper, som står fast til Hjemmeside med mere relevant rådighed i alle 3 år materiale og programmer Gruppe 11 Lektiecafé hygge flere faglærere sammen (fra klassens team) Omlagt skriftligt arbejde Studievejledning Mere Til alle, ikke kun de sårbare elever Trivselsundersøgelse fx ved Psykiatrifonden Teambuilding fx kombineret med faglig weekend Innovations camp I forbindelse med udvekslingsrejse Planlægges og realiseres af eleverne

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk Vi ser på livet som en lystig leg med ubegrænsede muligheder På vores skole gør vi alt for, at du får de bedste

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Lad være med at servicere eleverne: lad dem selv komme op og tage papir eller deres opgaver: bevægelse

Lad være med at servicere eleverne: lad dem selv komme op og tage papir eller deres opgaver: bevægelse Workshop 1 Kollegial Sparring Baggrundsrammer: Mange kollegaer (på HF Efterslægten) havde ikke tid til sparring. På eget initiativ, en gruppelærer der havde lyst til at afprøve kollegial sparring søgte

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

10 Gode råd om fastholdelse

10 Gode råd om fastholdelse 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) præsenterer her 10 gode råd i fastholdelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne. De 10 gode råd er udarbejdet på baggrund af de erfaringer

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere