Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014"

Transkript

1 Slides fra Fyraftensmøde 25/ Da ikke alle forældre til børn på Humble Skole kunne deltage i fyraftensmødet d. 25/6, lægges dette powerpoint ud på Fronter og skolens hjemmeside - som info om og aktuel status vedr. skoleåret 2014/15 på Humble Skole. Jeg takker for fremmøde og især relevant respons. På baggrund af dette, er der lavet et par tilføjelser i forhold til det fremviste på mødet. Lad os fortsætte i positiv og fremadrettet dialog og skabe optimale forhold for samarbejdet omkring læring og trivsel på Humble Skole. God sommer og tak for skoleåret 2014/15 med venlig hilsen Merete Borch Kl : Info om ændringer i børnehaverne & SFO ved Peter Slifsgaard Kl : Kort pause med servering af vand & frugt Kl : Skolereformen & skoleåret 2014/15: en forandringsproces.. ved Merete Borch 1

2 Skolereformen: start 1/ Mål: Alle elever skal trives og blive så dygtige de kan.. Vejen dertil: En ny skoledag, der for den enkelte elever er - Varieret - Fagligt udfordrende - Motiverende 2

3 Dygtigere - hvordan?? Varierende skema med sammenhæng og tid til fordybelse.. Holddeling (niveau, køn, interesse..), læringsstile.. Brug af ressourcepersoner: s.s. læsevejleder, AKT, spec.pædagoger.. Digitale undervisningsmidler Faglige test opfølgning / læringsmål Kontaktlærer: Opstille meningsfulde udviklings- og læringsmål med eleven følge op Faglig guidning og opmærksomhed på trivsel Forældre: Samarbejde, tillid og interesse Vi har et fælles mål! 3

4 Længere skoledag / flere lektioner.. 4

5 Nye fag: Nogle fag slås sammen, nye fag kommer til og det faglige fokus ændres: Madkundskab erstatter Hjemkundskab Faget skal være med til at udvikle elevernes viden og færdigheder inden for mad og madlavning. Der vil fx være fokus på mad, smag og sundhed. Håndværk og design erstatter Håndarbejde og Sløjd. Her vil der være fokus på, at eleverne lærer at tænke fra idé til praksis. Faget tilbydes på et eller flere klassetrin i klasse og tilbydes også som valgfag fra 7. klasse. 5

6 Tidligere sprogfag.. 6

7 Fagopdelt undervisning / understøttende Skoledagen vil fremover bestå af tid til undervisning i fagene og obligatoriske emner (fx sundheds- og seksualundervisning, færdselslære) og det nye element understøttende undervisning Tiden fordeles mellem de to typer af undervisning på følgende måde: Timetallene for dansk, matematik og historie skal opfyldes Gennemførelse af undervisning i de obligatoriske emner Daglig bevægelse og motion i 45 min. Understøttende undervisning.. Kan både udføres af lærere og pædagoger Tanken er, at eleverne får mulighed for at afprøve det, de har lært i de fagopdelte timer, i praksis. Understøtte og supplere den almindelige undervisning Lektiehjælp placeres i slutningen af skoledagen 7

8 Understøttende undervisning Skal medvirke til at styrke elevernes faglige niveau og stiller bl.a. skarpt på elevens læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel. Skal ikke ses som et ekstra fag men nærmere som en ressource, der anvendes, så det giver mest mening i forhold til elevernes læring. Indholdet bliver udviklet og planlagt af de involverede lærere og pædagoger. Mål: At hæve elevernes faglige niveau At sikre og anerkende, at eleverne lærer på flere forskellige måder At eleverne arbejder med og bliver anerkendt for et bredere udsnit af deres evner, kompetencer og interesser At koble teori og praksis og den vej rundt opnå virkelighedsnær læring At give eleverne tid til at afprøve, træne og repetere færdigheder og kompetencer fra den fagopdelte undervisning 8

9 Bevægelse og motion Motion og bevægelse skal indgå på alle folkeskolens klassetrin i et omfang, der i gennemsnit svarer til 45 minutter om dagen (incl. Idræt, stævner ol.) Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder faget idræt, og i den understøttende undervisning Hvorfor? Forskning viser.. Positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring Øget blodgennemstrømning til hjernen - man husker bedre det lærte Øget trivsel og socialt samvær 60 minutters daglig bevægelse = Sundhedsstyrelsens anbefaling... Humble Skole hvordan? - Bevægelse indgår i undervisningssituationer, hvor det giver mening (Læringsstile f.eks. hente-diktat..) - Pauser: Legepatrulje igangsætte lege elevråd bidrage til at igangsætte tiltag/aktiviteter - Venskabsklasser - Fokus på bevægelsesmiljø - Brug af cyklen som transportmiddel / gåture / læringsstil / Klemmerute.. - Deltage i forskellige idrætsstævner (primært på Langeland) f.eks. M-boldstævne, Trim-dag - Tage imod tilbud fra lokale foreninger s.s. håndboldkaravanen, badmintonskole, golf mv. 9

10 Opfølgning: faglighed og trivsel.. Nationale Test for 0.-6.kl.: (dansk: 2., 4. & 6. kl. / mat.: 3. & 6.kl.) Trivselsundersøgelse ( Trivselsmeteret fra DCUM) Elevplan (ILP): fagligt, udviklings- og læringsmål (dialogredskab v. skole/hjemsamtale) Kvalitetsrapport: evaluering og resultatopfølgning Skolevision: 8 temaer. I 2014/15: Fællesskaber, trivsel og relationer og Elevernes læring Dialog og opfølgning: personale, skolebestyrelse, Skole/hjem samt BUSKE-udv. 10

11 Resultatmål Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges 11

12 Hvordan og hvornår - kontakt med læreren? Dialog: ring, mail, spørg, mød op sig undren højt, kom med gode idéer... Lærerne vil normalt være at træffe på selve skolen inden for normal åbningstid. Men: Forældre kan ikke forvente at mail, SMS og telefonopkald læses/besvares uden for skolens åbningstid. Ved nødvendige nødopkald udenfor skolens åbningstid, er I velkomne til at kontakte Merete Borch ( ) / sende en mail til 12

13 Personales arbejdstid 2014/15 Mandag, onsdag & torsdag: Tirsdag: Fredag: Forældrehenvendelser venligst indenfor dette tidsrum.. 13

14 Forældresamarbejde i løbet af skoleåret.. 2 forældremøder afholdes som fyraftensmøder (aug./sept april/maj 2015 klassekontaktlærer lægger dato i Fronters kalender senest start august 2014) 2 skolehjemsamtaler - afvikles indenfor lærernes arbejdstid og over en periode. Klassekontaktlærer inviterer/koordinerer. 1. samtale: oktober/start november (afsæt i ILP & Trivselsmeter) 2. samtale: februar/marts: Konceptudvikling - samtale baseres for alle elever på en individuel elevudstilling af emner fra skoleåret eleverne vælger og fremlægger. Elevplaner (ILP) udarbejdes inden 1. skolehjemsamtale Orientering omkring status jf. Nationale Test & faglig testning Klasseforældreråd i alle klasser arrangementer? Skolearrangementer f.eks. Forårsfest i marts med Søbanke & Rævehøj Børnehaver Kommunikation: ugebreve (deadline fredag kl ), Fronter og hjemmesiden Løbende opfølgning, kontakt og dialog - ved behov Husk: 2014/15 er et øve-år for os alle! 14

15 Indskolingen (0.-3.kl.): personaleteam Personaleteam: Daniel, Søs, Pia, Bettina, Susanne, Ulla, Liselotte, Anne, Tina & Sabine 0.kl.: Daniel, Søs, Pia, Bettina & Sabine 1.kl.: Susanne, Sabine, Ulla & Liselotte 2.kl.: Ulla, Liselotte & Anne (pæd.medhj. indtil 31/1-15) 3.kl.: Tina, Pia, Susanne & Liselotte De to førstnævnte navne = kontaktlærere på klassetrin Understeget navn er klassetovholder (tidl. klasselærer..) 15

16 Mellemtrin (4.-6.kl.) personaleteam Personaleteam: Charlotte, Steen, Rikke, Hanne, Linea og Christina 4.kl.: Charlotte, Steen, Rikke & Christina 5.kl.: Hanne, Rikke, Steen & Christina 6.kl.: Linea, Christina, Rikke & Steen De to førstnævnte navne = kontaktlærere på klassetrin Understeget navn er klassetovholder (tidl. klasselærer..) Personaleteam - asylklasser: Hjørdis, Flemming + pæd.medhj./klub Sara, Azad & Tom 16

17 Morgenbånd med kontaktlærer Kl mandag, onsdag & fredag Klasser/hold - møde med kontaktlærere (2 stk./klasse) Fokus for morgenbåndet / kontaktlærertid: En rolig og god start på dagen Informationer (fællessamling mandag + fredag) Relationer nærvær - dialog Opsætte / aftale meningsfulde faglige og sociale læringsmål følge op på disse.. Styrke og vedligeholde læsning / oplæsning - læsestil 17

18 Hvorfor læsetræne..? Det er vigtigt at få gode læsefærdigheder med fra folkeskolen, og derfor er et af målene med folkeskolereformen, at alle elever skal blive dygtigere til at læse. Vi ved, at det at være god til at læse er en forudsætning for at klare sig godt i andre fag, og derfor vil vi løbende måle på, hvordan de danske elevers læsefærdigheder udvikler sig, siger undervisningsminister Christine Antorini. Gode læsefærdigheder har stor betydning for unges videre uddannelsesforløb! 18

19 Ipad / PC - BYOD 0.-3.kl.: kommunen indkøber Ipads til alle elever - Uddeles i starten af skoleåret (stregkodet, udlånt og mærket med navn/nummer) - Egen Ipad må gerne medbringes dvs. en kommunal Ipad tildeles ikke - Lånte Ipads må tages med hjem - Skal dagligt medbringes fuldt opladet! - IT procedure og forsikring der lægges fra forvaltningen info på Fronter - Ipads er kommunal ejendom afleveres ved overgang til 4.kl. / udmeldelse 4.-6.kl.: BOYD (Bring Your Own Device) - På disse klassetrin medbringer elever egen PC, Ipad o.l. - Lån på skolen kan foretages - Ved lån af computer skal denne forblive på skolen - Elever, der selv medbringer udstyr: egen forsikring dækker (tjek egen forsikrings dækning) - Opbevaring af medbragte PCere: skabe indkøbes på skolen, når behov er vurderet - Se anbefalinger ved indkøb af PC (lagt på Fronter / hjemmeside) som info til alle forældre Digitale værktøjer bruges til at variere undervisningen og styrke elevernes læring 19

20 KMD-Education et digitalt værktøj Testet i foråret i 5. og 6.a + 6.b besluttet indkøbt til alle skoler til brug i løbet af Støtte den optimale læringsproces - Styrke og frigive ressourcer til elevernes læring og lærernes faglighed - Et digitalt afsæt for en individuel undervisning fælles afsæt - klassens fællesskab bevares - Læreren kan differentiere undervisningen - målrettes til grupper eller enkelte elever med særlige behov - Lærerne kan desuden hente inspiration til inddragelse af digitale ressourcer og se andre læreres forløb - Eleverne får deres egen indgang til opgaver, materialer og lærerens forklaringer - Et overblik, der hurtigt sætter dem i gang og støtter dem, når de er i tvivl - Eleverne altid ved, hvad de skal lave, og hvad de skal lære i de enkelte aktiviteter - Skolens digitale læremidler indgår naturligt på linje med andre materialer, og lærerne får samtidig et digitalt rum for samarbejde og videndeling. 20

21 21

22 Busdrift = ringetider Morgen: Bus ankomst kl ringetid kl Eftermiddag: Ringetid kl bus afgang kl Ringetid kl bus afgang kl P.S.: vedr. klokken - den slukkes sidste skoledag før sommerferien d. 27/6 og vi forsøger en opstart uden klokken så måske er den permanent blevet tavs.. Lad os prøve! 22

23 Busdrift - lokalbus 23

24 Elever ugentlig timetal 24

25 Elever mødetid / afslutning 0.-3.kl.: lektioner lektiehjælp/faglig fordybelse ( frivilligt ) kl alle ugedage mandag + torsdag lektiecafé 4.-6.kl.: lektioner lektiehjælp/faglig fordybelse ( frivilligt ) kl onsdag (juniorklub) + fredag kl mandag + tirsdag + torsdag Mandag, onsdag & torsdag lektiecafé Lektiehjælp/faglig fordybelse er ikke obligatorisk, men.. - Der er afsat mange personaleressourcer og SFO-personale indgår også - På Humble Skole opfordrer vi forældre til at støtte deres børn i at deltage i lektiecaféen - Er dagens arbejde klaret i dagens løb, da giver tiden mulighed for fordybelse. - Målet er, at lektier klares på skolen! Dette tema drøftede vi en del på fyraftensmødet d. 25/6 helt klart et forældretilsagn og holdning til, at elever bliver på skolen disse timer - udnytter mulighederne for at elevenre efter endt skoledag kan tage hjem og være klar til andre gøremål og aktiviteter. I nær fremtid bliver timerne til lektiehjælp ikke et valg.. 25

26 Fleksibelt skema: 0.-3.kl (45 min) (35 min.) (3 x 45 min) (45 min) (45 min) (45 min) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læsebånd/saml. Kontaktlærer Læsebånd Kontaktlærer Læsebånd/saml. Kontaktlærer kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben (1.-3.kl. idræt) (1.-3.kl. idræt) kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben (0.kl. idræt) Lektiecafé 0.-3 fordybelse Lektiecafé 0.-3 fordybelse (0.kl. idræt) 26

27 Eksempel: gennemsnit af lektioner/uge for 0.kl. 28 elever.. Indhold: Lektioner: Initialer / bemanding: Læseb./kontaktlærer to-lærer 3 Daniel, Søs Lektiecafé 2 Daniel, Bettina + SFO-pædagog 0.kl. 0.kl. 0.kl. - to-lærer/deletimer 0.kl. - to-lærer/deletimer 0.kl. - to-lærer/deletimer Daniel, Bettina Pia, Bettina & Sabine Daniel, Pia, Bettina Daniel, Søs Daniel, Søs, Sabine Idræt - to-lærer 2 Daniel, Søs Sabine, Bettina Mulighed for deletimer i 30 lektioner (2 lektiecafé) 21 lektioner 27

28 Fleksibelt skema: 4.-6.kl (45 min) (35 min.) (3 x 45 min) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læsebånd/saml. Kontaktlærer (Fællessamling) Læsebånd Kontaktlærer Læsebånd/saml. Kontaktlærer (Fællessamling) kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben (4.kl. idræt) (4.kl. idræt) (4.kl. idræt) (5.kl. idræt) (5.kl. idræt) (5.kl. idræt) (6.kl. idræt) (6.kl. idræt) (6.kl. idræt) (45 min) (45 min) kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben (45 min) (15 min) (45 min) Juniorkl Lektiecafé fordybelse kantine åben? kantine åben? kantine åben? kantine åben? Lektiecafé fordybelse Juniorkl slutter kl Lektiecafé fordybelse 28

29 Eksempel: gennemsnit af lektioner/uge for 4.kl. Funktion: Lektioner: Initialer: Delehold Understøttende Faglig fordybelse 7 1 Christina (spec.pæd.) Charlotte Læseb./kontaktlærer 3 Charlotte & Steen Lektiecafé 3 Charlotte + team Dansk + idræt Charlotte Engelsk, billedkunst & historie, Håndværk & Design Matematik, musik, kristendom, n&t Rikke Steen 29

30 Humble Hallen (udlejning pr. 5/6-14) Vi håber at kunne få lov til fleksibelt at låne Hallen i ledige positioner.. 30

31 Åben skole - samarbejdspartnere.. Juniorklub- & Ungdomsskole Musikskole undervisning i løbet af dagen.. Lokale foreninger f.eks. håndboldkaravanen, badminton og golf.. Virksomheder Ud af huset aktiviteter skov, strand, kirke - mulighederne er mange og vi møder velvilje.. Forældrebank? Kom med gode idéer.. 31

32 Juniorkonfirmanderne tilbud til 3.kl. Frivilligt og gratis tilbud for alle børn i 3.kl. på Sydlangeland Sognepræst Helle Frimann deltager i årets første fyraftensmøde i 3.kl. for at fortælle nærmere Foregår efteråret starter tirsdag d. 23. september og afsluttes med en børnegudstjeneste i Humble Kirke 1. søndag i advent dvs. d. 30/11-14 Kendte aflysninger: tirsdag d. 7/10 + d. 14. oktober (efterårsferie) Helle henter børnene i aulaen på Humble Skole efter skoletid og ledsager dem til Præstegaarden Mvh - sognepræsterne på Sydlangeland 32

33 Juniorklubben Jf. aftale med juniorklubleder Peter Nyholm: Personale i juniorklubben indgår i understøttende undervisning i lektiecaféen (4.-6.kl.) onsdage og samarbejder med teamet i lektiecaféen Aktivitetsplan for juniorklubben efteråret 2014: Efteråret 2014: fra d. 20/8-3/12 Foråret 2015: fra d. 14/1-6/5 D. 6/9 afrejse kl til 7/9 hjemkomst kl. 17: Jyllandstur: Sort sol, Danfoss & Legoland D. 3/10 kl til d. 4/10 kl : overnatning i Humble Hallen D. 1/11 kl Tur til LaLandia D. 28/11 kl Talentshow i Rudkøbing forbindelse med Open by Night D. 5/12 kl Odense skøjtehal 33

34 Ungdomsskole på Humble Skole Et aktivt og initiativrigt elevråd i 2013/14 har ønsket en lokal ungdomsklub oprettet på Humble Skole Mandage fra kl på Humble Skole start midt august! Peter Nyholm kontakter jer (7.-10.kl.) på Ørstedskolen efter sommerferien for nærmere aftale.. Godt gået af elevrådet og husk nu at støtte dette tiltag ved at møde frem og tage aktivt del.. Til lykke! 34

35 Velkommen til skoleåret 2014/15 Yderligere info om skolereformen se bl.a.: dvikling/folkeskolereformen samt på Fronter 35

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014 Mål: Alle børn skal lære så meget de kan Betydningen af negativ social arv skal mindskes Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal stige Midler: En længere og mere varieret skoledag Praksisnær og anvendelsesorienteret

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers

Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers Seneste nyt Kære forældre Foråret er godt på vej og 360 grader rundt om Børneuniverset springer træer og buske ud i de flotteste grønne farver. Det er noget der

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Dagsorden. 1. Bestyrelsens årsberetning af formand Charles Drøgemüller. (10 min)

Dagsorden. 1. Bestyrelsens årsberetning af formand Charles Drøgemüller. (10 min) Dagsorden 1. Bestyrelsens årsberetning af formand Charles Drøgemüller. (10 min) 2. Folkeskolereformen aftaleteksten. Hvad står der i Folkeskolereformen? 3. Folkeskolereformen på Lynge Skole. - Hvordan

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Måneds-nyt august 2015 Humble Skole

Måneds-nyt august 2015 Humble Skole Måneds-nyt august 2015 Humble Skole Velkommen til skoleåret 2015/16 Første skoledag efter sommerferien mandag d. 10. august. Velkommen i skole efter en dejlig sommerferie - vejrudsigten antyder, at vi

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole

Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole Nationale mål og resultatmål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Program 19.05.14. 1. Afdeling:

Program 19.05.14. 1. Afdeling: Program 19.05.14 1. Afdeling: Velkomst + aftenens program i oversigtsform - CB Generel information om skolereformen - MB Kort orientering om vores proces og læringsforståelse - AU Hvordan udmøntes reformen

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015 Nyt om implementering af skolereformen Skoleforum d.17. marts 2015 Hvad er vi optaget af for tiden? Ro og tid til arbejdet med reformen Læring Understøttende undervisning Kommunikation 2 Ting tager tid

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning Folkeskolereformen Folketinget har med vedtagelse af Folkeskolereformen besluttet, at der skal ske omfattende forandringer i folkeskolen med virkning fra den 1. august 2014. Overordnede mål med reformen

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere