Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014"

Transkript

1 Slides fra Fyraftensmøde 25/ Da ikke alle forældre til børn på Humble Skole kunne deltage i fyraftensmødet d. 25/6, lægges dette powerpoint ud på Fronter og skolens hjemmeside - som info om og aktuel status vedr. skoleåret 2014/15 på Humble Skole. Jeg takker for fremmøde og især relevant respons. På baggrund af dette, er der lavet et par tilføjelser i forhold til det fremviste på mødet. Lad os fortsætte i positiv og fremadrettet dialog og skabe optimale forhold for samarbejdet omkring læring og trivsel på Humble Skole. God sommer og tak for skoleåret 2014/15 med venlig hilsen Merete Borch Kl : Info om ændringer i børnehaverne & SFO ved Peter Slifsgaard Kl : Kort pause med servering af vand & frugt Kl : Skolereformen & skoleåret 2014/15: en forandringsproces.. ved Merete Borch 1

2 Skolereformen: start 1/ Mål: Alle elever skal trives og blive så dygtige de kan.. Vejen dertil: En ny skoledag, der for den enkelte elever er - Varieret - Fagligt udfordrende - Motiverende 2

3 Dygtigere - hvordan?? Varierende skema med sammenhæng og tid til fordybelse.. Holddeling (niveau, køn, interesse..), læringsstile.. Brug af ressourcepersoner: s.s. læsevejleder, AKT, spec.pædagoger.. Digitale undervisningsmidler Faglige test opfølgning / læringsmål Kontaktlærer: Opstille meningsfulde udviklings- og læringsmål med eleven følge op Faglig guidning og opmærksomhed på trivsel Forældre: Samarbejde, tillid og interesse Vi har et fælles mål! 3

4 Længere skoledag / flere lektioner.. 4

5 Nye fag: Nogle fag slås sammen, nye fag kommer til og det faglige fokus ændres: Madkundskab erstatter Hjemkundskab Faget skal være med til at udvikle elevernes viden og færdigheder inden for mad og madlavning. Der vil fx være fokus på mad, smag og sundhed. Håndværk og design erstatter Håndarbejde og Sløjd. Her vil der være fokus på, at eleverne lærer at tænke fra idé til praksis. Faget tilbydes på et eller flere klassetrin i klasse og tilbydes også som valgfag fra 7. klasse. 5

6 Tidligere sprogfag.. 6

7 Fagopdelt undervisning / understøttende Skoledagen vil fremover bestå af tid til undervisning i fagene og obligatoriske emner (fx sundheds- og seksualundervisning, færdselslære) og det nye element understøttende undervisning Tiden fordeles mellem de to typer af undervisning på følgende måde: Timetallene for dansk, matematik og historie skal opfyldes Gennemførelse af undervisning i de obligatoriske emner Daglig bevægelse og motion i 45 min. Understøttende undervisning.. Kan både udføres af lærere og pædagoger Tanken er, at eleverne får mulighed for at afprøve det, de har lært i de fagopdelte timer, i praksis. Understøtte og supplere den almindelige undervisning Lektiehjælp placeres i slutningen af skoledagen 7

8 Understøttende undervisning Skal medvirke til at styrke elevernes faglige niveau og stiller bl.a. skarpt på elevens læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel. Skal ikke ses som et ekstra fag men nærmere som en ressource, der anvendes, så det giver mest mening i forhold til elevernes læring. Indholdet bliver udviklet og planlagt af de involverede lærere og pædagoger. Mål: At hæve elevernes faglige niveau At sikre og anerkende, at eleverne lærer på flere forskellige måder At eleverne arbejder med og bliver anerkendt for et bredere udsnit af deres evner, kompetencer og interesser At koble teori og praksis og den vej rundt opnå virkelighedsnær læring At give eleverne tid til at afprøve, træne og repetere færdigheder og kompetencer fra den fagopdelte undervisning 8

9 Bevægelse og motion Motion og bevægelse skal indgå på alle folkeskolens klassetrin i et omfang, der i gennemsnit svarer til 45 minutter om dagen (incl. Idræt, stævner ol.) Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder faget idræt, og i den understøttende undervisning Hvorfor? Forskning viser.. Positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring Øget blodgennemstrømning til hjernen - man husker bedre det lærte Øget trivsel og socialt samvær 60 minutters daglig bevægelse = Sundhedsstyrelsens anbefaling... Humble Skole hvordan? - Bevægelse indgår i undervisningssituationer, hvor det giver mening (Læringsstile f.eks. hente-diktat..) - Pauser: Legepatrulje igangsætte lege elevråd bidrage til at igangsætte tiltag/aktiviteter - Venskabsklasser - Fokus på bevægelsesmiljø - Brug af cyklen som transportmiddel / gåture / læringsstil / Klemmerute.. - Deltage i forskellige idrætsstævner (primært på Langeland) f.eks. M-boldstævne, Trim-dag - Tage imod tilbud fra lokale foreninger s.s. håndboldkaravanen, badmintonskole, golf mv. 9

10 Opfølgning: faglighed og trivsel.. Nationale Test for 0.-6.kl.: (dansk: 2., 4. & 6. kl. / mat.: 3. & 6.kl.) Trivselsundersøgelse ( Trivselsmeteret fra DCUM) Elevplan (ILP): fagligt, udviklings- og læringsmål (dialogredskab v. skole/hjemsamtale) Kvalitetsrapport: evaluering og resultatopfølgning Skolevision: 8 temaer. I 2014/15: Fællesskaber, trivsel og relationer og Elevernes læring Dialog og opfølgning: personale, skolebestyrelse, Skole/hjem samt BUSKE-udv. 10

11 Resultatmål Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges 11

12 Hvordan og hvornår - kontakt med læreren? Dialog: ring, mail, spørg, mød op sig undren højt, kom med gode idéer... Lærerne vil normalt være at træffe på selve skolen inden for normal åbningstid. Men: Forældre kan ikke forvente at mail, SMS og telefonopkald læses/besvares uden for skolens åbningstid. Ved nødvendige nødopkald udenfor skolens åbningstid, er I velkomne til at kontakte Merete Borch ( ) / sende en mail til 12

13 Personales arbejdstid 2014/15 Mandag, onsdag & torsdag: Tirsdag: Fredag: Forældrehenvendelser venligst indenfor dette tidsrum.. 13

14 Forældresamarbejde i løbet af skoleåret.. 2 forældremøder afholdes som fyraftensmøder (aug./sept april/maj 2015 klassekontaktlærer lægger dato i Fronters kalender senest start august 2014) 2 skolehjemsamtaler - afvikles indenfor lærernes arbejdstid og over en periode. Klassekontaktlærer inviterer/koordinerer. 1. samtale: oktober/start november (afsæt i ILP & Trivselsmeter) 2. samtale: februar/marts: Konceptudvikling - samtale baseres for alle elever på en individuel elevudstilling af emner fra skoleåret eleverne vælger og fremlægger. Elevplaner (ILP) udarbejdes inden 1. skolehjemsamtale Orientering omkring status jf. Nationale Test & faglig testning Klasseforældreråd i alle klasser arrangementer? Skolearrangementer f.eks. Forårsfest i marts med Søbanke & Rævehøj Børnehaver Kommunikation: ugebreve (deadline fredag kl ), Fronter og hjemmesiden Løbende opfølgning, kontakt og dialog - ved behov Husk: 2014/15 er et øve-år for os alle! 14

15 Indskolingen (0.-3.kl.): personaleteam Personaleteam: Daniel, Søs, Pia, Bettina, Susanne, Ulla, Liselotte, Anne, Tina & Sabine 0.kl.: Daniel, Søs, Pia, Bettina & Sabine 1.kl.: Susanne, Sabine, Ulla & Liselotte 2.kl.: Ulla, Liselotte & Anne (pæd.medhj. indtil 31/1-15) 3.kl.: Tina, Pia, Susanne & Liselotte De to førstnævnte navne = kontaktlærere på klassetrin Understeget navn er klassetovholder (tidl. klasselærer..) 15

16 Mellemtrin (4.-6.kl.) personaleteam Personaleteam: Charlotte, Steen, Rikke, Hanne, Linea og Christina 4.kl.: Charlotte, Steen, Rikke & Christina 5.kl.: Hanne, Rikke, Steen & Christina 6.kl.: Linea, Christina, Rikke & Steen De to førstnævnte navne = kontaktlærere på klassetrin Understeget navn er klassetovholder (tidl. klasselærer..) Personaleteam - asylklasser: Hjørdis, Flemming + pæd.medhj./klub Sara, Azad & Tom 16

17 Morgenbånd med kontaktlærer Kl mandag, onsdag & fredag Klasser/hold - møde med kontaktlærere (2 stk./klasse) Fokus for morgenbåndet / kontaktlærertid: En rolig og god start på dagen Informationer (fællessamling mandag + fredag) Relationer nærvær - dialog Opsætte / aftale meningsfulde faglige og sociale læringsmål følge op på disse.. Styrke og vedligeholde læsning / oplæsning - læsestil 17

18 Hvorfor læsetræne..? Det er vigtigt at få gode læsefærdigheder med fra folkeskolen, og derfor er et af målene med folkeskolereformen, at alle elever skal blive dygtigere til at læse. Vi ved, at det at være god til at læse er en forudsætning for at klare sig godt i andre fag, og derfor vil vi løbende måle på, hvordan de danske elevers læsefærdigheder udvikler sig, siger undervisningsminister Christine Antorini. Gode læsefærdigheder har stor betydning for unges videre uddannelsesforløb! 18

19 Ipad / PC - BYOD 0.-3.kl.: kommunen indkøber Ipads til alle elever - Uddeles i starten af skoleåret (stregkodet, udlånt og mærket med navn/nummer) - Egen Ipad må gerne medbringes dvs. en kommunal Ipad tildeles ikke - Lånte Ipads må tages med hjem - Skal dagligt medbringes fuldt opladet! - IT procedure og forsikring der lægges fra forvaltningen info på Fronter - Ipads er kommunal ejendom afleveres ved overgang til 4.kl. / udmeldelse 4.-6.kl.: BOYD (Bring Your Own Device) - På disse klassetrin medbringer elever egen PC, Ipad o.l. - Lån på skolen kan foretages - Ved lån af computer skal denne forblive på skolen - Elever, der selv medbringer udstyr: egen forsikring dækker (tjek egen forsikrings dækning) - Opbevaring af medbragte PCere: skabe indkøbes på skolen, når behov er vurderet - Se anbefalinger ved indkøb af PC (lagt på Fronter / hjemmeside) som info til alle forældre Digitale værktøjer bruges til at variere undervisningen og styrke elevernes læring 19

20 KMD-Education et digitalt værktøj Testet i foråret i 5. og 6.a + 6.b besluttet indkøbt til alle skoler til brug i løbet af Støtte den optimale læringsproces - Styrke og frigive ressourcer til elevernes læring og lærernes faglighed - Et digitalt afsæt for en individuel undervisning fælles afsæt - klassens fællesskab bevares - Læreren kan differentiere undervisningen - målrettes til grupper eller enkelte elever med særlige behov - Lærerne kan desuden hente inspiration til inddragelse af digitale ressourcer og se andre læreres forløb - Eleverne får deres egen indgang til opgaver, materialer og lærerens forklaringer - Et overblik, der hurtigt sætter dem i gang og støtter dem, når de er i tvivl - Eleverne altid ved, hvad de skal lave, og hvad de skal lære i de enkelte aktiviteter - Skolens digitale læremidler indgår naturligt på linje med andre materialer, og lærerne får samtidig et digitalt rum for samarbejde og videndeling. 20

21 21

22 Busdrift = ringetider Morgen: Bus ankomst kl ringetid kl Eftermiddag: Ringetid kl bus afgang kl Ringetid kl bus afgang kl P.S.: vedr. klokken - den slukkes sidste skoledag før sommerferien d. 27/6 og vi forsøger en opstart uden klokken så måske er den permanent blevet tavs.. Lad os prøve! 22

23 Busdrift - lokalbus 23

24 Elever ugentlig timetal 24

25 Elever mødetid / afslutning 0.-3.kl.: lektioner lektiehjælp/faglig fordybelse ( frivilligt ) kl alle ugedage mandag + torsdag lektiecafé 4.-6.kl.: lektioner lektiehjælp/faglig fordybelse ( frivilligt ) kl onsdag (juniorklub) + fredag kl mandag + tirsdag + torsdag Mandag, onsdag & torsdag lektiecafé Lektiehjælp/faglig fordybelse er ikke obligatorisk, men.. - Der er afsat mange personaleressourcer og SFO-personale indgår også - På Humble Skole opfordrer vi forældre til at støtte deres børn i at deltage i lektiecaféen - Er dagens arbejde klaret i dagens løb, da giver tiden mulighed for fordybelse. - Målet er, at lektier klares på skolen! Dette tema drøftede vi en del på fyraftensmødet d. 25/6 helt klart et forældretilsagn og holdning til, at elever bliver på skolen disse timer - udnytter mulighederne for at elevenre efter endt skoledag kan tage hjem og være klar til andre gøremål og aktiviteter. I nær fremtid bliver timerne til lektiehjælp ikke et valg.. 25

26 Fleksibelt skema: 0.-3.kl (45 min) (35 min.) (3 x 45 min) (45 min) (45 min) (45 min) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læsebånd/saml. Kontaktlærer Læsebånd Kontaktlærer Læsebånd/saml. Kontaktlærer kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben (1.-3.kl. idræt) (1.-3.kl. idræt) kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben (0.kl. idræt) Lektiecafé 0.-3 fordybelse Lektiecafé 0.-3 fordybelse (0.kl. idræt) 26

27 Eksempel: gennemsnit af lektioner/uge for 0.kl. 28 elever.. Indhold: Lektioner: Initialer / bemanding: Læseb./kontaktlærer to-lærer 3 Daniel, Søs Lektiecafé 2 Daniel, Bettina + SFO-pædagog 0.kl. 0.kl. 0.kl. - to-lærer/deletimer 0.kl. - to-lærer/deletimer 0.kl. - to-lærer/deletimer Daniel, Bettina Pia, Bettina & Sabine Daniel, Pia, Bettina Daniel, Søs Daniel, Søs, Sabine Idræt - to-lærer 2 Daniel, Søs Sabine, Bettina Mulighed for deletimer i 30 lektioner (2 lektiecafé) 21 lektioner 27

28 Fleksibelt skema: 4.-6.kl (45 min) (35 min.) (3 x 45 min) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læsebånd/saml. Kontaktlærer (Fællessamling) Læsebånd Kontaktlærer Læsebånd/saml. Kontaktlærer (Fællessamling) kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben (4.kl. idræt) (4.kl. idræt) (4.kl. idræt) (5.kl. idræt) (5.kl. idræt) (5.kl. idræt) (6.kl. idræt) (6.kl. idræt) (6.kl. idræt) (45 min) (45 min) kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben (45 min) (15 min) (45 min) Juniorkl Lektiecafé fordybelse kantine åben? kantine åben? kantine åben? kantine åben? Lektiecafé fordybelse Juniorkl slutter kl Lektiecafé fordybelse 28

29 Eksempel: gennemsnit af lektioner/uge for 4.kl. Funktion: Lektioner: Initialer: Delehold Understøttende Faglig fordybelse 7 1 Christina (spec.pæd.) Charlotte Læseb./kontaktlærer 3 Charlotte & Steen Lektiecafé 3 Charlotte + team Dansk + idræt Charlotte Engelsk, billedkunst & historie, Håndværk & Design Matematik, musik, kristendom, n&t Rikke Steen 29

30 Humble Hallen (udlejning pr. 5/6-14) Vi håber at kunne få lov til fleksibelt at låne Hallen i ledige positioner.. 30

31 Åben skole - samarbejdspartnere.. Juniorklub- & Ungdomsskole Musikskole undervisning i løbet af dagen.. Lokale foreninger f.eks. håndboldkaravanen, badminton og golf.. Virksomheder Ud af huset aktiviteter skov, strand, kirke - mulighederne er mange og vi møder velvilje.. Forældrebank? Kom med gode idéer.. 31

32 Juniorkonfirmanderne tilbud til 3.kl. Frivilligt og gratis tilbud for alle børn i 3.kl. på Sydlangeland Sognepræst Helle Frimann deltager i årets første fyraftensmøde i 3.kl. for at fortælle nærmere Foregår efteråret starter tirsdag d. 23. september og afsluttes med en børnegudstjeneste i Humble Kirke 1. søndag i advent dvs. d. 30/11-14 Kendte aflysninger: tirsdag d. 7/10 + d. 14. oktober (efterårsferie) Helle henter børnene i aulaen på Humble Skole efter skoletid og ledsager dem til Præstegaarden Mvh - sognepræsterne på Sydlangeland 32

33 Juniorklubben Jf. aftale med juniorklubleder Peter Nyholm: Personale i juniorklubben indgår i understøttende undervisning i lektiecaféen (4.-6.kl.) onsdage og samarbejder med teamet i lektiecaféen Aktivitetsplan for juniorklubben efteråret 2014: Efteråret 2014: fra d. 20/8-3/12 Foråret 2015: fra d. 14/1-6/5 D. 6/9 afrejse kl til 7/9 hjemkomst kl. 17: Jyllandstur: Sort sol, Danfoss & Legoland D. 3/10 kl til d. 4/10 kl : overnatning i Humble Hallen D. 1/11 kl Tur til LaLandia D. 28/11 kl Talentshow i Rudkøbing forbindelse med Open by Night D. 5/12 kl Odense skøjtehal 33

34 Ungdomsskole på Humble Skole Et aktivt og initiativrigt elevråd i 2013/14 har ønsket en lokal ungdomsklub oprettet på Humble Skole Mandage fra kl på Humble Skole start midt august! Peter Nyholm kontakter jer (7.-10.kl.) på Ørstedskolen efter sommerferien for nærmere aftale.. Godt gået af elevrådet og husk nu at støtte dette tiltag ved at møde frem og tage aktivt del.. Til lykke! 34

35 Velkommen til skoleåret 2014/15 Yderligere info om skolereformen se bl.a.: dvikling/folkeskolereformen samt på Fronter 35

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Orienteringsmøde Skolereformen på Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Retning og mål Mødetider Kørsel Undervisningen Skoledagen Lektiehjælp Skole-hjemsamarbejde Kommunikation SFO Samarbejde Den åbne skole

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Skolens vision og Folkeskolereformen på Rantzausminde Skole

Skolens vision og Folkeskolereformen på Rantzausminde Skole Skolens vision og Folkeskolereformen på Rantzausminde Skole Folkeskolereformen De nationale mål er: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Farstrup Skole på vej Skolereformen. Farstrup Skole

Farstrup Skole på vej Skolereformen. Farstrup Skole på vej Skolereformen Skolereformen i praksis Farstrup skole lægger vægt på: Der er plads til alle elever Elever er forskellige og skal mødes forskelligt Eleverne mærker, at de ses og føler at de hører

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014 Mål: Alle børn skal lære så meget de kan Betydningen af negativ social arv skal mindskes Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal stige Midler: En længere og mere varieret skoledag Praksisnær og anvendelsesorienteret

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Måneds-nyt oktober 2014

Måneds-nyt oktober 2014 Måneds-nyt oktober 2014 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Det er stadig forholdsvist nyt og vi øver os mht at benytte de til indskolingens

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Fyraftensmøde Skads Skole Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Kl. 17.00-18.00. 1 2 Nye nationale mål 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2.Folkeskolen

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Velkommen til fælles forældremøde. Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen

Velkommen til fælles forældremøde. Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen Velkommen til fælles forældremøde Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen Fællessang Orientering om reformens væsentlige ændringer og hvordan, vi har planlagt kommende skoleår på Tommerup Skole

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen JUNI 2014 Folketinget har vedtaget en ny reform for folkeskolen. Reformen skal implementeres på landets folkeskoler fra det kommende skoleår. I Hillerød Kommune

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan. Informationsaften november 2014

Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan. Informationsaften november 2014 Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan Informationsaften november 2014 Præsentation af Herlev Byskole Fokus på overgangen fra børnehave til SfO Vision

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen Velkommen til info aften vedr. læringsreformen 1. Velkomst og præsentation 2. Kort gennemgang af reformen 3. Hvordan bliver reformen udmøntet på Byskolen 4. Skolebestyrelsen 5. Farvel Skolereform - Læringsreform

Læs mere

2014_Stor møde_ny_indskoling_maj

2014_Stor møde_ny_indskoling_maj 1 Indskoling aug. 2014 Dagsorden & velkomst kl.17.00 Fællessang (5 min.) Præsentation en tak, lidt historik og forventninger til i dag (15 min.) Folkeskolereformen, det kommunale grundlag (5 min.) Den

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Skolereform 2014 på Gl. Hasseris Skole Sådan gør vi

Skolereform 2014 på Gl. Hasseris Skole Sådan gør vi Skolereform 2014 på Gl. Hasseris Skole Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

SKOLEREFORM. Værdier på Bryndum Skole. engagement og energi læring og udvikling fællesskab og trivsel

SKOLEREFORM. Værdier på Bryndum Skole. engagement og energi læring og udvikling fællesskab og trivsel Værdier på Bryndum Skole engagement og energi læring og udvikling fællesskab og trivsel Husk!!! Ingen spørgsmål er dumme og ingen kommentarer fra Jer er irrelevante Blot er det vigtigt, når nu vi er så

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Reformen lægger op til øget mål - og resultatstyring i folkeskolen baseret på

Reformen lægger op til øget mål - og resultatstyring i folkeskolen baseret på Folkeskolereform 1 Reformen lægger op til øget mål - og resultatstyring i folkeskolen baseret på få og klare nationale mål, forenkling af Fælles Mål samt et markant fokus på viden og resultater. 2 Folkeskolereform

Læs mere

Lundtofte Skole. Info om skolereformen det store skriv. Maj 2014

Lundtofte Skole. Info om skolereformen det store skriv. Maj 2014 Lundtofte Skole Info om skolereformen det store skriv Maj 2014 Kære forældre og elever på Lundtofte Skole, Folkeskolereformen træder i kraft den 1. august 2014. Folkeskolens styrker og faglighed skal fastholdes

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 NY hverdag NYE rum NY adresse NYELANDVEJ - en skole i forandring De tre mål: Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan Det betyder at: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm år 2

Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Hørsholm kommune: Vi skal skabe fantastiske skoler - som uddanner til fremtiden De nationale mål er: 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers

Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers Seneste nyt Kære forældre Foråret er godt på vej og 360 grader rundt om Børneuniverset springer træer og buske ud i de flotteste grønne farver. Det er noget der

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

MØLLESKOLEN August 2014

MØLLESKOLEN August 2014 MØLLESKOLEN August 2014 Hvad ved vi nu? Hvad er opgaven? Fokus på læring Skoledagens opbygning Klasser Forventninger Lektiecafé og hjemmearbejde Næste skridt Spørgsmål Reformens mål Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Skolestart. Grønvangskolen - årgang 2007

Skolestart. Grønvangskolen - årgang 2007 Skolestart Grønvangskolen - årgang 2007 Dagsorden 1. Velkommen på Grønvangskolen 3. Generel information om rullende skolestart 3. Overgang fra institution til skole Information om rullende start / Indskrivning

Læs mere

Skolestart marts Grønvangskolen

Skolestart marts Grønvangskolen Skolestart marts 2013 Grønvangskolen Velkommen i ALFA indskolingen 1. Velkommen Præsentation 2. Overlevering fra børnehaven Kompetenceprofiler Placering på stamspor 3. Konkretisering af indskolingsmodel

Læs mere