Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014"

Transkript

1 Slides fra Fyraftensmøde 25/ Da ikke alle forældre til børn på Humble Skole kunne deltage i fyraftensmødet d. 25/6, lægges dette powerpoint ud på Fronter og skolens hjemmeside - som info om og aktuel status vedr. skoleåret 2014/15 på Humble Skole. Jeg takker for fremmøde og især relevant respons. På baggrund af dette, er der lavet et par tilføjelser i forhold til det fremviste på mødet. Lad os fortsætte i positiv og fremadrettet dialog og skabe optimale forhold for samarbejdet omkring læring og trivsel på Humble Skole. God sommer og tak for skoleåret 2014/15 med venlig hilsen Merete Borch Kl : Info om ændringer i børnehaverne & SFO ved Peter Slifsgaard Kl : Kort pause med servering af vand & frugt Kl : Skolereformen & skoleåret 2014/15: en forandringsproces.. ved Merete Borch 1

2 Skolereformen: start 1/ Mål: Alle elever skal trives og blive så dygtige de kan.. Vejen dertil: En ny skoledag, der for den enkelte elever er - Varieret - Fagligt udfordrende - Motiverende 2

3 Dygtigere - hvordan?? Varierende skema med sammenhæng og tid til fordybelse.. Holddeling (niveau, køn, interesse..), læringsstile.. Brug af ressourcepersoner: s.s. læsevejleder, AKT, spec.pædagoger.. Digitale undervisningsmidler Faglige test opfølgning / læringsmål Kontaktlærer: Opstille meningsfulde udviklings- og læringsmål med eleven følge op Faglig guidning og opmærksomhed på trivsel Forældre: Samarbejde, tillid og interesse Vi har et fælles mål! 3

4 Længere skoledag / flere lektioner.. 4

5 Nye fag: Nogle fag slås sammen, nye fag kommer til og det faglige fokus ændres: Madkundskab erstatter Hjemkundskab Faget skal være med til at udvikle elevernes viden og færdigheder inden for mad og madlavning. Der vil fx være fokus på mad, smag og sundhed. Håndværk og design erstatter Håndarbejde og Sløjd. Her vil der være fokus på, at eleverne lærer at tænke fra idé til praksis. Faget tilbydes på et eller flere klassetrin i klasse og tilbydes også som valgfag fra 7. klasse. 5

6 Tidligere sprogfag.. 6

7 Fagopdelt undervisning / understøttende Skoledagen vil fremover bestå af tid til undervisning i fagene og obligatoriske emner (fx sundheds- og seksualundervisning, færdselslære) og det nye element understøttende undervisning Tiden fordeles mellem de to typer af undervisning på følgende måde: Timetallene for dansk, matematik og historie skal opfyldes Gennemførelse af undervisning i de obligatoriske emner Daglig bevægelse og motion i 45 min. Understøttende undervisning.. Kan både udføres af lærere og pædagoger Tanken er, at eleverne får mulighed for at afprøve det, de har lært i de fagopdelte timer, i praksis. Understøtte og supplere den almindelige undervisning Lektiehjælp placeres i slutningen af skoledagen 7

8 Understøttende undervisning Skal medvirke til at styrke elevernes faglige niveau og stiller bl.a. skarpt på elevens læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel. Skal ikke ses som et ekstra fag men nærmere som en ressource, der anvendes, så det giver mest mening i forhold til elevernes læring. Indholdet bliver udviklet og planlagt af de involverede lærere og pædagoger. Mål: At hæve elevernes faglige niveau At sikre og anerkende, at eleverne lærer på flere forskellige måder At eleverne arbejder med og bliver anerkendt for et bredere udsnit af deres evner, kompetencer og interesser At koble teori og praksis og den vej rundt opnå virkelighedsnær læring At give eleverne tid til at afprøve, træne og repetere færdigheder og kompetencer fra den fagopdelte undervisning 8

9 Bevægelse og motion Motion og bevægelse skal indgå på alle folkeskolens klassetrin i et omfang, der i gennemsnit svarer til 45 minutter om dagen (incl. Idræt, stævner ol.) Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder faget idræt, og i den understøttende undervisning Hvorfor? Forskning viser.. Positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring Øget blodgennemstrømning til hjernen - man husker bedre det lærte Øget trivsel og socialt samvær 60 minutters daglig bevægelse = Sundhedsstyrelsens anbefaling... Humble Skole hvordan? - Bevægelse indgår i undervisningssituationer, hvor det giver mening (Læringsstile f.eks. hente-diktat..) - Pauser: Legepatrulje igangsætte lege elevråd bidrage til at igangsætte tiltag/aktiviteter - Venskabsklasser - Fokus på bevægelsesmiljø - Brug af cyklen som transportmiddel / gåture / læringsstil / Klemmerute.. - Deltage i forskellige idrætsstævner (primært på Langeland) f.eks. M-boldstævne, Trim-dag - Tage imod tilbud fra lokale foreninger s.s. håndboldkaravanen, badmintonskole, golf mv. 9

10 Opfølgning: faglighed og trivsel.. Nationale Test for 0.-6.kl.: (dansk: 2., 4. & 6. kl. / mat.: 3. & 6.kl.) Trivselsundersøgelse ( Trivselsmeteret fra DCUM) Elevplan (ILP): fagligt, udviklings- og læringsmål (dialogredskab v. skole/hjemsamtale) Kvalitetsrapport: evaluering og resultatopfølgning Skolevision: 8 temaer. I 2014/15: Fællesskaber, trivsel og relationer og Elevernes læring Dialog og opfølgning: personale, skolebestyrelse, Skole/hjem samt BUSKE-udv. 10

11 Resultatmål Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges 11

12 Hvordan og hvornår - kontakt med læreren? Dialog: ring, mail, spørg, mød op sig undren højt, kom med gode idéer... Lærerne vil normalt være at træffe på selve skolen inden for normal åbningstid. Men: Forældre kan ikke forvente at mail, SMS og telefonopkald læses/besvares uden for skolens åbningstid. Ved nødvendige nødopkald udenfor skolens åbningstid, er I velkomne til at kontakte Merete Borch ( ) / sende en mail til 12

13 Personales arbejdstid 2014/15 Mandag, onsdag & torsdag: Tirsdag: Fredag: Forældrehenvendelser venligst indenfor dette tidsrum.. 13

14 Forældresamarbejde i løbet af skoleåret.. 2 forældremøder afholdes som fyraftensmøder (aug./sept april/maj 2015 klassekontaktlærer lægger dato i Fronters kalender senest start august 2014) 2 skolehjemsamtaler - afvikles indenfor lærernes arbejdstid og over en periode. Klassekontaktlærer inviterer/koordinerer. 1. samtale: oktober/start november (afsæt i ILP & Trivselsmeter) 2. samtale: februar/marts: Konceptudvikling - samtale baseres for alle elever på en individuel elevudstilling af emner fra skoleåret eleverne vælger og fremlægger. Elevplaner (ILP) udarbejdes inden 1. skolehjemsamtale Orientering omkring status jf. Nationale Test & faglig testning Klasseforældreråd i alle klasser arrangementer? Skolearrangementer f.eks. Forårsfest i marts med Søbanke & Rævehøj Børnehaver Kommunikation: ugebreve (deadline fredag kl ), Fronter og hjemmesiden Løbende opfølgning, kontakt og dialog - ved behov Husk: 2014/15 er et øve-år for os alle! 14

15 Indskolingen (0.-3.kl.): personaleteam Personaleteam: Daniel, Søs, Pia, Bettina, Susanne, Ulla, Liselotte, Anne, Tina & Sabine 0.kl.: Daniel, Søs, Pia, Bettina & Sabine 1.kl.: Susanne, Sabine, Ulla & Liselotte 2.kl.: Ulla, Liselotte & Anne (pæd.medhj. indtil 31/1-15) 3.kl.: Tina, Pia, Susanne & Liselotte De to førstnævnte navne = kontaktlærere på klassetrin Understeget navn er klassetovholder (tidl. klasselærer..) 15

16 Mellemtrin (4.-6.kl.) personaleteam Personaleteam: Charlotte, Steen, Rikke, Hanne, Linea og Christina 4.kl.: Charlotte, Steen, Rikke & Christina 5.kl.: Hanne, Rikke, Steen & Christina 6.kl.: Linea, Christina, Rikke & Steen De to førstnævnte navne = kontaktlærere på klassetrin Understeget navn er klassetovholder (tidl. klasselærer..) Personaleteam - asylklasser: Hjørdis, Flemming + pæd.medhj./klub Sara, Azad & Tom 16

17 Morgenbånd med kontaktlærer Kl mandag, onsdag & fredag Klasser/hold - møde med kontaktlærere (2 stk./klasse) Fokus for morgenbåndet / kontaktlærertid: En rolig og god start på dagen Informationer (fællessamling mandag + fredag) Relationer nærvær - dialog Opsætte / aftale meningsfulde faglige og sociale læringsmål følge op på disse.. Styrke og vedligeholde læsning / oplæsning - læsestil 17

18 Hvorfor læsetræne..? Det er vigtigt at få gode læsefærdigheder med fra folkeskolen, og derfor er et af målene med folkeskolereformen, at alle elever skal blive dygtigere til at læse. Vi ved, at det at være god til at læse er en forudsætning for at klare sig godt i andre fag, og derfor vil vi løbende måle på, hvordan de danske elevers læsefærdigheder udvikler sig, siger undervisningsminister Christine Antorini. Gode læsefærdigheder har stor betydning for unges videre uddannelsesforløb! 18

19 Ipad / PC - BYOD 0.-3.kl.: kommunen indkøber Ipads til alle elever - Uddeles i starten af skoleåret (stregkodet, udlånt og mærket med navn/nummer) - Egen Ipad må gerne medbringes dvs. en kommunal Ipad tildeles ikke - Lånte Ipads må tages med hjem - Skal dagligt medbringes fuldt opladet! - IT procedure og forsikring der lægges fra forvaltningen info på Fronter - Ipads er kommunal ejendom afleveres ved overgang til 4.kl. / udmeldelse 4.-6.kl.: BOYD (Bring Your Own Device) - På disse klassetrin medbringer elever egen PC, Ipad o.l. - Lån på skolen kan foretages - Ved lån af computer skal denne forblive på skolen - Elever, der selv medbringer udstyr: egen forsikring dækker (tjek egen forsikrings dækning) - Opbevaring af medbragte PCere: skabe indkøbes på skolen, når behov er vurderet - Se anbefalinger ved indkøb af PC (lagt på Fronter / hjemmeside) som info til alle forældre Digitale værktøjer bruges til at variere undervisningen og styrke elevernes læring 19

20 KMD-Education et digitalt værktøj Testet i foråret i 5. og 6.a + 6.b besluttet indkøbt til alle skoler til brug i løbet af Støtte den optimale læringsproces - Styrke og frigive ressourcer til elevernes læring og lærernes faglighed - Et digitalt afsæt for en individuel undervisning fælles afsæt - klassens fællesskab bevares - Læreren kan differentiere undervisningen - målrettes til grupper eller enkelte elever med særlige behov - Lærerne kan desuden hente inspiration til inddragelse af digitale ressourcer og se andre læreres forløb - Eleverne får deres egen indgang til opgaver, materialer og lærerens forklaringer - Et overblik, der hurtigt sætter dem i gang og støtter dem, når de er i tvivl - Eleverne altid ved, hvad de skal lave, og hvad de skal lære i de enkelte aktiviteter - Skolens digitale læremidler indgår naturligt på linje med andre materialer, og lærerne får samtidig et digitalt rum for samarbejde og videndeling. 20

21 21

22 Busdrift = ringetider Morgen: Bus ankomst kl ringetid kl Eftermiddag: Ringetid kl bus afgang kl Ringetid kl bus afgang kl P.S.: vedr. klokken - den slukkes sidste skoledag før sommerferien d. 27/6 og vi forsøger en opstart uden klokken så måske er den permanent blevet tavs.. Lad os prøve! 22

23 Busdrift - lokalbus 23

24 Elever ugentlig timetal 24

25 Elever mødetid / afslutning 0.-3.kl.: lektioner lektiehjælp/faglig fordybelse ( frivilligt ) kl alle ugedage mandag + torsdag lektiecafé 4.-6.kl.: lektioner lektiehjælp/faglig fordybelse ( frivilligt ) kl onsdag (juniorklub) + fredag kl mandag + tirsdag + torsdag Mandag, onsdag & torsdag lektiecafé Lektiehjælp/faglig fordybelse er ikke obligatorisk, men.. - Der er afsat mange personaleressourcer og SFO-personale indgår også - På Humble Skole opfordrer vi forældre til at støtte deres børn i at deltage i lektiecaféen - Er dagens arbejde klaret i dagens løb, da giver tiden mulighed for fordybelse. - Målet er, at lektier klares på skolen! Dette tema drøftede vi en del på fyraftensmødet d. 25/6 helt klart et forældretilsagn og holdning til, at elever bliver på skolen disse timer - udnytter mulighederne for at elevenre efter endt skoledag kan tage hjem og være klar til andre gøremål og aktiviteter. I nær fremtid bliver timerne til lektiehjælp ikke et valg.. 25

26 Fleksibelt skema: 0.-3.kl (45 min) (35 min.) (3 x 45 min) (45 min) (45 min) (45 min) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læsebånd/saml. Kontaktlærer Læsebånd Kontaktlærer Læsebånd/saml. Kontaktlærer kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben (1.-3.kl. idræt) (1.-3.kl. idræt) kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben (0.kl. idræt) Lektiecafé 0.-3 fordybelse Lektiecafé 0.-3 fordybelse (0.kl. idræt) 26

27 Eksempel: gennemsnit af lektioner/uge for 0.kl. 28 elever.. Indhold: Lektioner: Initialer / bemanding: Læseb./kontaktlærer to-lærer 3 Daniel, Søs Lektiecafé 2 Daniel, Bettina + SFO-pædagog 0.kl. 0.kl. 0.kl. - to-lærer/deletimer 0.kl. - to-lærer/deletimer 0.kl. - to-lærer/deletimer Daniel, Bettina Pia, Bettina & Sabine Daniel, Pia, Bettina Daniel, Søs Daniel, Søs, Sabine Idræt - to-lærer 2 Daniel, Søs Sabine, Bettina Mulighed for deletimer i 30 lektioner (2 lektiecafé) 21 lektioner 27

28 Fleksibelt skema: 4.-6.kl (45 min) (35 min.) (3 x 45 min) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læsebånd/saml. Kontaktlærer (Fællessamling) Læsebånd Kontaktlærer Læsebånd/saml. Kontaktlærer (Fællessamling) kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben (4.kl. idræt) (4.kl. idræt) (4.kl. idræt) (5.kl. idræt) (5.kl. idræt) (5.kl. idræt) (6.kl. idræt) (6.kl. idræt) (6.kl. idræt) (45 min) (45 min) kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben kantine åben (45 min) (15 min) (45 min) Juniorkl Lektiecafé fordybelse kantine åben? kantine åben? kantine åben? kantine åben? Lektiecafé fordybelse Juniorkl slutter kl Lektiecafé fordybelse 28

29 Eksempel: gennemsnit af lektioner/uge for 4.kl. Funktion: Lektioner: Initialer: Delehold Understøttende Faglig fordybelse 7 1 Christina (spec.pæd.) Charlotte Læseb./kontaktlærer 3 Charlotte & Steen Lektiecafé 3 Charlotte + team Dansk + idræt Charlotte Engelsk, billedkunst & historie, Håndværk & Design Matematik, musik, kristendom, n&t Rikke Steen 29

30 Humble Hallen (udlejning pr. 5/6-14) Vi håber at kunne få lov til fleksibelt at låne Hallen i ledige positioner.. 30

31 Åben skole - samarbejdspartnere.. Juniorklub- & Ungdomsskole Musikskole undervisning i løbet af dagen.. Lokale foreninger f.eks. håndboldkaravanen, badminton og golf.. Virksomheder Ud af huset aktiviteter skov, strand, kirke - mulighederne er mange og vi møder velvilje.. Forældrebank? Kom med gode idéer.. 31

32 Juniorkonfirmanderne tilbud til 3.kl. Frivilligt og gratis tilbud for alle børn i 3.kl. på Sydlangeland Sognepræst Helle Frimann deltager i årets første fyraftensmøde i 3.kl. for at fortælle nærmere Foregår efteråret starter tirsdag d. 23. september og afsluttes med en børnegudstjeneste i Humble Kirke 1. søndag i advent dvs. d. 30/11-14 Kendte aflysninger: tirsdag d. 7/10 + d. 14. oktober (efterårsferie) Helle henter børnene i aulaen på Humble Skole efter skoletid og ledsager dem til Præstegaarden Mvh - sognepræsterne på Sydlangeland 32

33 Juniorklubben Jf. aftale med juniorklubleder Peter Nyholm: Personale i juniorklubben indgår i understøttende undervisning i lektiecaféen (4.-6.kl.) onsdage og samarbejder med teamet i lektiecaféen Aktivitetsplan for juniorklubben efteråret 2014: Efteråret 2014: fra d. 20/8-3/12 Foråret 2015: fra d. 14/1-6/5 D. 6/9 afrejse kl til 7/9 hjemkomst kl. 17: Jyllandstur: Sort sol, Danfoss & Legoland D. 3/10 kl til d. 4/10 kl : overnatning i Humble Hallen D. 1/11 kl Tur til LaLandia D. 28/11 kl Talentshow i Rudkøbing forbindelse med Open by Night D. 5/12 kl Odense skøjtehal 33

34 Ungdomsskole på Humble Skole Et aktivt og initiativrigt elevråd i 2013/14 har ønsket en lokal ungdomsklub oprettet på Humble Skole Mandage fra kl på Humble Skole start midt august! Peter Nyholm kontakter jer (7.-10.kl.) på Ørstedskolen efter sommerferien for nærmere aftale.. Godt gået af elevrådet og husk nu at støtte dette tiltag ved at møde frem og tage aktivt del.. Til lykke! 34

35 Velkommen til skoleåret 2014/15 Yderligere info om skolereformen se bl.a.: dvikling/folkeskolereformen samt på Fronter 35

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere