Grammofon Bluetooth -højttaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grammofon Bluetooth -højttaler"

Transkript

1 Grammofon Bluetooth -højttaler AUX IN DC IN USB 5V da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D Hamburg 92233HB66XVII

2 Kære kunde! Din nye Bluetooth -højttaler er et perfekt supplement til moderne mobilt udstyr som fx tablets og smartphones. Den trådløse forbindelse via Bluetooth understøtter overførslen af lydfiler i alle formater samt A2DP-standard. Højttaleren kan også bruges som håndfri enhed: Når der kommer et telefonopkald, kan du føre samtalen direkte via højttaleren. Højttaleren er desuden udstyret med et audiostik til 3,5 mm jackstik, så der kan tilsluttes andet mobilt udstyr som fx MP3-afspillere og tablets uden Bluetooth -funktion. Teamet fra Tchibo Indhold 3 Sikkerhedsoplysninger 6 Oversigt (leveringsomfang) 7 Ibrugtagning 7 Standby-modus 7 Forbindelse med Bluetooth - enheden 7 Sådan tændes/slukkes Bluetooth - højttaleren 7 Oprettelse af Bluetooth - forbindelse 8 Reset 8 Bluetooth : Musikafspilning 9 Afspilning af eksternt audioudstyr via AUX-IN 9 Lys 9 Tænd/sluk lys 9 Lyseffekter 10 Opladning af mobile enheder via USB-tilslutningen 10 Overensstemmelseserklæring 11 Fejl/afhjælpning 12 Tekniske data 13 Bortskaffelse 14 Garanti 15 Tchibo Repair Center og Kundeservice

3 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen følge med. Anvendelsesformål Højttaleren bruges til at afspille lyd via Bluetooth eller audiokabler for mobilt afspilningsudstyr som smartphones, tablet-pc er, notebooks, MP3-afspillere etc. Produktet er udviklet til privat brug og er ikke egnet til erhvervsmæssige formål. Produktet er beregnet til indendørs brug i tørre omgivelser. For at undgå risici må du fx ikke bruge det på badeværelset eller i saunaen. Produktet må kun bruges under moderate klimaforhold. FARE for børn og personer med begrænset evne til at betjene apparater Apparatet må ikke anvendes af børn eller andre personer, som på grund af deres fysiske, sensoriske eller mentale funktionsevne eller på grund af manglende erfaring eller viden ikke er i stand til at betjene det på forsvarlig vis. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Emballeringsmaterialer skal opbevares utilgængeligt for børn. Der er bl.a. risiko for kvælning! FARE på grund af elektricitet Apparatet, netadapteren, USB-tilslutningsledningen, USB-forbindelsesledningen og audiokablet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker, da der i givet fald er risiko for elektrisk stød. Rør aldrig ved apparatet, netadapteren og tilslutningsledningen med fugtige hænder. Brug ikke apparatet udendørs. Stil aldrig en beholder med væske, fx en vase e.l., oven på eller i nærheden af apparatet. Beholderen kan vælte, og væsken vil kunne forringe apparatets elektriske sikkerhed. Du må under ingen omstændigheder åbne eller afmontere dele af kabinettet. Der er risiko for elektrisk stød ved berøring af de strømførende dele, der befinder sig inde i kabinettet. Stik heller aldrig nogen form for genstande ind i åbningerne på apparatet. De kan komme i berøring med spændingsførende dele. Netadapteren må udelukkende tilsluttes til stikkontakter, der er forskriftsmæssigt installeret, og hvis netspænding svarer til netadapterens tekniske data. 3

4 Tag netadapteren ud af stikkontakten, i tilfælde af tordenvejr,... før du rengør produktet,... hvis der opstår forstyrrelser under brugen og... hvis du ikke bruger apparatet i længere tid. Træk altid i selve netadapteren, ikke i ledningen. Når du vil afbryde strømforsyningen til apparatet komplet, skal du trække netadapteren ud af stikkontakten. Netadapteren skal være let at nå. Brug derfor en let tilgængelig stikkontakt, så du hurtigt kan trække netadapteren ud, hvis det skulle blive nødvendigt. Tilslutningsledningen må ikke knækkes eller klemmes. Sørg også for, at tilslutningsledningen ikke kommer i berøring med varme overflader eller skarpe kanter. Brug aldrig apparatet eller netadapteren, hvis selve apparatet, netadapteren eller tilslutningsledningen er synligt beskadiget, eller hvis apparatet har været faldet på gulvet. Hvis netadapterens eller tilslutningsledningens kabinet er beskadiget, må netadapteren ikke længere benyttes og skal udskiftes med en ny netadapter af den samme type. Du må heller ikke selv foretage ændringer på apparatet og/eller netadapteren. Reparationer må kun udføres af et specialværksted eller på Tchibos Repair Center. ADVARSEL risiko for forbrændinger/brand Stil ikke brændende genstande som fx tændte stearinlys e.l. oven på apparatet eller i nærheden af apparatet. Apparatet må ikke placeres i lukkede skabe eller reoler uden tilstrækkelig ventilation. Undgå også at tildække ventilationsslidserne med aviser, duge, gardiner e.l., da det vil have negativ indflydelse på ventilationen. Apparatet skal placeres sådan, at der er mindst 5 cm afstand til alle sider. Netadapteren må ikke dækkes til. Der er fare for overophedning. ADVARSEL risiko for personskade Sørg for at anbringe ledningen, så man ikke risikerer at snuble i den. ADVARSEL risiko for helbredsskade Personer med lysfølsom epilepsi kan få epileptiske anfald eller miste bevidstheden, når de udsættes for visse lysmønstre eller blinkende lys i dagligdagen. Det kan også være tilfældet, hvis der ikke tidligere er blevet iagttaget epileptiske symptomer eller er optrådt epileptiske anfald hos disse personer. 4

5 FORSIGTIG risiko for materielle skader Tilslut ikke højttaleren til en højttalerudgang på en separat udgangsforstærker, da det kan medføre, at produktet beskadiges. Beskyt højttaleren mod høj varme, fx fra direkte sollys eller radiatorer, og mod støv og fugt. Hvis højttaleren flyttes fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondensfugt inde i højttaleren. Lad apparatet være slukket i nogle timer. Magnetkort som fx id-kort, telefonkort, kreditkort o.l. samt lydbånd, ure osv. må ikke komme i nærheden af produktet, da de vil kunne tage skade pga. magneterne, der er indbygget i højttaleren. Brug ingen stærke kemikalier og ingen aggressive eller skurende rengøringsmidler til rengøring af produktet. Brug en blød, fnugfri klud. Det kan ikke helt udelukkes, at visse typer lak, plast eller møbelplejemidler vil kunne angribe og blødgøre det materiale, som den skridhæmmende fod er lavet af. For at undgå uønskede mærker på møblerne kan du evt. lægge et skridsikkert underlag under produktet. 5

6 Oversigt (leveringsomfang) Højttaler AUX IN Audio-indgangsstik DC IN Tilslutningsstik til netadapter Driftskontrollampe USB IN USB-tilslutningsstikket (til opladning af mobile enheder) USB 5V DC IN AUX IN Bluetooth - Kontrollampe BT/AUX ON-OFF Bluetooth - Afbrydelse/oprettelse af forbindelse Tænd/sluk lyset/ vælg lysstyrke Desuden medfølger (Ikke afbildet): Netadapter Audiokabel MOOD LIGHT Vælg lyseffekter 6

7 Ibrugtagning FARE for børn livsfare på grund af risiko for kvælning/indtagelse Emballeringsmaterialer skal opbevares utilgængeligt for børn. Bortskaf straks emballagen. m Fjern alt emballeringsmateriale. 1. Sæt netadapterens tilslutningsstik i DC IN på Bluetooth -højttaleren. 2. Sæt netadapteren i en let tilgængelig stikkontakt. Driftskontrollampen på bagsiden lyser rød. Standby-modus For at undgå unødigt strømforbrug er Bluetooth -højttaleren udstyret med en automatisk funktion, der slukker for apparatet, når det ikke har modtaget noget signal i 10 minutter. m Hold knappen BT/AUX ON-OFF nede i ca. 2 sekunder for at tænde for apparatet igen. Forbindelse med Bluetooth -enheden Her bliver du evt. bedt om en adgangskode. I så fald skal du indtaste Vær under alle omstændigheder opmærksom på brugsanvisningen til din mobile enhed. Audiokablet må ikke være sat i tilslutningsstikket AUX IN. Sådan tændes/slukkes Bluetooth - højttaleren m Tænd: Hold knappen BT/AUX ON-OFF nede i ca. 2 sekunder. Bluetooth - kontrollampen blinker med hurtige blå blink. m Sluk: Hold knappen BT/AUX ON-OFF nede i ca. 2 sekunder. Bluetooth - kontrollampen slukker. Oprettelse af Bluetooth -forbindelse m Tænd: Hold knappen BT/AUX ON-OFF nede i ca. 2 sekunder. Bluetooth - kontrollampen blinker med hurtige blå blink. 1. Tænd for den mobile enhed. 2. Aktivér Bluetooth -funktionen på dit mobile udstyr. 3. Start søgning efter andre enheder på den mobile enhed. 4. Vælg TCM fra listen, og forbind enhederne. 7

8 Så snart apparaterne er forbundet med hinanden, melder Bluetooth - højttaleren: Connected. Nu lyser Bluetooth -kontrollampen permanent. Hvis du slukker for Bluetooth - højttaleren vil den automatisk forbinde sig med den mobile enhed, når du tænder for højttaleren igen - såfremt enheden befinder sig i nærheden af højttaleren, og Bluetooth er aktiveret. Så snart den mobile enhed er blevet fundet, melder højttaleren: Connected. Hvis du samtidig tilslutter et apparat til stikket AUX IN, vil afspilningen via denne enhed have den højeste prioritet. Overførsel fra Bluetooth - enheden afbrydes. Overførsel fra Bluetooth -enheden fortsættes først, når du trækker stikket til det andet apparat ud af indgangsstikket AUX IN. Afbrydelse af Bluetooth -forbindelse Der kan kun være forbundet et apparat ad gangen med Bluetooth -højttaleren via Bluetooth. Hvis du vil tilkoble et andet apparat, skal du først afbryde den eksisterende forbindelse ved at slukke Bluetooth -funktionen på det mobile udstyr. Højttaleren melder: Disconnected. Reset Elektromagnetiske stråling i højttalerens omgivelser kan føre til funktionsfejl. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse til apparatet, skal du gennemføre en reset og fjerne højttaleren fra området med elektromagnetisk stråling. 1. Sluk for højttaleren, og træk net - adapteren ud af stikkontakten. 2. Stik derefter netadapteren i stikkontakten igen, og tænd for højt - taleren. Bluetooth : Musikafspilning Højttaleren kan gengive musik i alle gængse filformater, som dit afspilnings - udstyr understøtter. Højttaleren understøtter også overførselsstandarden A2DP. Denne standard understøttes af de fleste gængse mobile apparater og er blevet udviklet specielt til at overføre stereolydsignaler trådløst via Bluetooth. Om nødvendigt skal du aktivere denne overførselsmåde manuelt på dit mobile udstyr via A2DP. Se også brugsanvisningen til din mobile enhed. m Start, stop og vælg musikken vha. afspilningsudstyret. Lydstyrken reguleres også via afspilningsudstyret. 8

9 Afspilning af eksternt audio-udstyr via AUX-IN Du kan tilslutte mobilt afspilningsudstyr uden Bluetooth -funktion direkte til højttaleren med det medfølgende audiokabel. Lys Tænd/sluk lys m Tryk én eller flere flere gange på knappen for at vælge mellem tænd lys -> varmt lys -> klart lys -> sluk lys. Lyseffekter m Tryk én eller flere gange på knappen MOOD LIGHT for at skifte mellem funktionerne hurtigt farvespil -> flydende farvespil -> konstant lys. Hvis du skifter en gang mellem alle farver i funktionen schnell konstant lys, kommer du tilbage til funktionen hurtigt farvespil. 1. Forbind hovedtelefon-udgangsstikket på afspilningsudstyret med tilslutningsstikket AUX IN på Bluetooth -højttaleren ved hjælp af det medfølgende audio-kabel. 2. Hold knappen BT/AUX ON-OFF nede i ca. 2 sekunder. Nu lyser Bluetooth - kontrollampen permanent blå. 3. Tænd for afspilningsudstyret. 4. Start, stop og vælg musikken vha. afspilningsudstyret. Lydstyrken reguleres også via afspilningsudstyret. m Sluk for afspilningsudstyret, inden du afbryder forbindelsen, og hold knappen BT/AUX ON-OFF på Bluetooth -højttaleren nede i ca. 2 sekunder. Bluetooth -kontrollampen slukker. 9

10 Opladning af mobile enheder via USB-tilslutningen USB-tilslutningen på bagsiden af Bluetooth -højttaleren gør det muligt at oplade genopladelige batterier i mobile enheder indtil maks. 5V, 1A, som har en passende USB-grænseflade (fx MP3-afspillere, smartphones osv.). Vær opmærksom på de tekniske data for apparaterne, som du tilslutter. Overensstemmelseserklæring Tchibo GmbH erklærer herved, at dette produkt på tidspunktet for markedsføringen overholder de væsent lige krav og de øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen kan findes i sin helhed på 1. Sluk om nødvendigt for apparatet, der skal oplades. 2. Forbind den mobile enhed, der skal oplades, til USB-tilslutningsstikket USB IN på Bluetooth -højttaleren vha. et egnet USB-forbindelseskabel. Den tilsluttede mobile enhed oplades. 10

11 Fejl/afhjælpning Ingen funktion Sidder netadapterens tilslutningsstik korrekt i stikket DC IN? Sidder netadapteren korrekt i stikkontakten? Ingen Bluetooth -forbindelse Er din mobile enhed Bluetooth - egnet? Læs brugsanvisningen til den mobile enhed. Er Bluetooth deaktiveret på afspilningsudstyret? Kontroller dine indstillinger. Aktiver i givet fald Bluetooth. Se efter, om højttaleren er anført i listen over fundne enheder. Placer begge apparater tæt ved hinanden. Fjern andre apparater med trådløs kommunikation i nærheden. Kræves der en adgangskode til dit afspilningsudstyr? Kontroller dine indstillinger. Ingen lydgengivelse Er der ingen lydfiler på din mobile enhed? Tjek den pågældende mappe med mediefiler. Læs evt. brugsanvisningen til din mobile enhed. Er lydstyrken på afspilningsapparatet for lav? Er et andet apparatet tilsluttet til stikket AUX IN? Afspilningen fra Bluetooth -højttaleren afbrydes, lige så snart du sætter et stik i hunstikket AUX IN. Skal lydgengivelsen ske via AUX IN? Sikr dig, at audiokablet sidder korrekt i tilslutningsstikket. Højttaleren reagerer ikke Genstart Bluetooth -højttaleren ved at slukke for apparatet og kort afbryde strømforbindelsen. Dermed resetter du højttaleren. 11

12 Model: Tekniske data Netadapter Indgang: V ~ 50/60 Hz maks. 0,5A Udgang: DC 5V 2A Isolationsklasse: II Forstærker Udgangseffekt: 3,5 W Bluetooth : Version: 2.1+EDR (A2DP, HSP, HFP) Rækkevidde: maks. 10 m (uden forhindringer) AUXtilslutningsstik: 3,5 mm jack stereo Omgivelsestemperatur: +10 til +40 C Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, Hamburg, Germany Som led i vores løbende produktoptimering forbeholder vi os til enhver tid ret til tekniske og designmæssige ændringer af produktet. Kompatibel med Bluetooth Smart-kompatible smartphones eller tablets Android fra 4.3 ios-telefoner (ios 7.0 eller højere); ios-tablets (ios 7.0 eller højere) The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license. Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. Ordmærket Bluetooth og Bluetooth-logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Tchibo GmbH's anvendelse af disse varemærker sker under licens. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc. 12

13 Bortskaffelse Apparater mærket med dette symbol må ikke smides i skraldespanden! Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune. 13

14 Garanti Tchibo GmbH yder 3 års garanti fra købsdato. Tchibo GmbH, Überseering 18, Hamburg, Germany Inden for garantiperioden afhjælper vi uden beregning alle mangler, der skyldes materiale- eller produktionsfejl. Forudsætning for garantiydelsen er, at der fremlægges et købsbevis fra Tchibo eller en af vores autoriserede forhandlere. Garantien gælder i EU, Schweiz og Tyrkiet. Hvis der mod forventning opstår en defekt, skal du udfylde den medfølgende servicekupon og sende den til Tchibo Repair Center sammen med en kopi af købsbeviset og det defekte produkt i forsvarlig emballage. Garantien omfatter ikke skader, der skyldes fejlagtig behandling, samt sliddele og forbrugsmaterialer. Disse kan bestilles på det anførte telefonnummer. Reparationer, der ikke er omfattet af garantien, kan du vælge at få udført hos Tchibo Repair Center for egen regning til kostpris. Dine rettigheder i henhold til den lovpligtige reklamationsret berøres ikke af nærværende garanti. Reparationen af produktet varetages af Tchibo Repair Center. Du skal indsende produktet direkte til det rette Repair Center for dit land. Kun sådan kan du være sikker på en hurtig behandling og tilbagelevering af produktet. Du er velkommen til at kontakte Tchibos kundeservice for yderligere produktinformationer, eller hvis du ønsker at bestille tilbehør eller har spørgsmål vedr. serviceafviklingen. Du bedes oplyse varenummeret ved alle henvendelser. Servicekupon Kuponen skal udfyldes med blokbogstaver og indsendes sammen med produktet. Efternavn, fornavn Gade/vej, nr. Postnr., by Land Hvis ikke omfattet af garantien*: (sæt kryds) Bedes produktet sendt urepareret retur. Udbedes et prisoverslag, hvis der opstår ud gifter på over 15,- /110,- kr. Tlf. (i dagtimerne) *Du afholder selv udgifterne til returnering af varer, der ikke er omfattet af garantien eller reklamationsretten.

15 Tchibo Repair Center og Kundeservice Danmark (gratis) Mandag fredag fra kl Varenummer: Servicekupon Kuponen skal udfyldes med blokbogstaver og indsendes sammen med produktet. Varenummer: (fremgår af typeskiltet på produktet) Fejlbeskrivelse Købsdato Dato/underskrift

LED-træ. LED erne kan ikke dæmpes. Derfor må produktet ikke tilsluttes til en stikkontakt med lysdæmpning. Brug ingen forlængerledning.

LED-træ. LED erne kan ikke dæmpes. Derfor må produktet ikke tilsluttes til en stikkontakt med lysdæmpning. Brug ingen forlængerledning. LED-træ Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92529HB551XVII 2017-06 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

Standerlampe Brugsanvisning

Standerlampe Brugsanvisning Standerlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90856AB0X1VIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

Bordlampe Brugsanvisning

Bordlampe Brugsanvisning Bordlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 84244AB5X5V 2015-07 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII Bordlampe Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90852HB55XVII 2017-06 344 816 Elpære Fatning Lampefod Tænd-/slukknap Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug

Læs mere

Udendørs standerlampe Produktinformation og garanti

Udendørs standerlampe Produktinformation og garanti Udendørs standerlampe Produktinformation og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94489HB11XVIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet

Læs mere

Standerlampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95653HB22XVIII

Standerlampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95653HB22XVIII Standerlampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95653HB22XVIII 2017-12 Kære kunde! Din nye standerlampe med design som en skrive - bordslampe er et optisk blikfang. Lyskeglen og lampehovedets

Læs mere

Om denne vejledning. Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal vejledningen

Om denne vejledning. Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal vejledningen da Monterings-/betjeningsvejledning og garanti Undermonterede LED-spots Om denne vejledning Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs alligevel sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og

Læs mere

Elektrisk luftpumpe. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 85509FV05X00VI

Elektrisk luftpumpe. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 85509FV05X00VI Elektrisk luftpumpe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 85509FV05X00VI 2015-10 Kære kunde! Med din nye elektriske luftpumpe kan du pumpe luft i oppustelige rejse- eller gæstesenge

Læs mere

Kompakt radio. Tchibo GmbH D Hamburg 91436HB44XVII VOLUME. 108 MHz TUNING OFF

Kompakt radio. Tchibo GmbH D Hamburg 91436HB44XVII VOLUME. 108 MHz TUNING OFF Kompakt radio OFF VOLUME 94 92 88 FM 98 100 104 106 108 MHz TUNING Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91436HB44XVII 2017-03 Kære kunde! Nem betjening og moderne design. Din nye kompakte radio kan modtage UKW-/FM-kanaler.

Læs mere

Pavillonlampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94488AB1X1VIII

Pavillonlampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94488AB1X1VIII Pavillonlampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94488AB1X1VIII 2017-10 Kære kunde! Perfekt til havefesten eller en campingweekend! Din nye pavillonlampe lyser kraftigt uden at blænde.

Læs mere

Powerbank med solpanel

Powerbank med solpanel Powerbank med solpanel Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91222HB33XVII 2017-02 Kære kunde! Denne powerbank har følgende fordele: intelligent beskyttelse mod: overopladning, overafladning,

Læs mere

LED-juletræslys. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 97433AS6X5XVIII

LED-juletræslys. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 97433AS6X5XVIII LED-juletræslys da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97433AS6X5XVIII 2018-04 Indhold 3 Sikkerhedsoplysninger 5 Anvendelse 5 Isætning af batteriet i lyset 5 Aktivering af fjernbetjeningen

Læs mere

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI USB-oplader Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87924HB66XVI 2016-06 333 071 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

Armbåndsur. Brugsanvisning. Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, Hamburg, Germany,

Armbåndsur. Brugsanvisning. Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, Hamburg, Germany, Armbåndsur Brugsanvisning 332 363 Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.dk Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88207AB6X6VI 2016-06 11 1x 2x 11 11 1x 2x 2 11. 11

Læs mere

Bluetooth - væghøjttaler

Bluetooth - væghøjttaler Bluetooth - væghøjttaler 09:30 da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92229HB66XVII 2017-09 Kære kunde! Din nye Bluetooth -væghøjttaler er et perfekt supplement til moderne mobilt udstyr

Læs mere

Bluetooth -højttaler med stemningslys

Bluetooth -højttaler med stemningslys Bluetooth -højttaler med stemningslys da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92250AB6X6VII 2017-06 Kære kunde! Din nye Bluetooth -højttaler er det perfekte supplement til moderne mobile

Læs mere

Dekorativ LED-krans. Produktinformation

Dekorativ LED-krans. Produktinformation Dekorativ LED-krans Produktinformation Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer

Læs mere

Pendellampe. Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D Hamburg 78324AS5X3IV

Pendellampe. Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D Hamburg 78324AS5X3IV Pendellampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 78324AS5X3IV 2014-04 Kære kunde! Din nye pendellampe i moderne design passer i alle rum og giver behageligt lys. Den er desuden særlig

Læs mere

Udendørs solcellelampe

Udendørs solcellelampe Udendørs solcellelampe Kære kunde! Din nye solcelledrevne udendørs lampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. LED'erne i den solcelledrevne udendørs lampe tænder automatisk, så snart det bliver mørkt,

Læs mere

Krøllejern. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93551FV01X00VIII

Krøllejern. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93551FV01X00VIII Krøllejern da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93551FV01X00VIII 2017-08 Kære kunde! Med dit nye krøllejern kan du style dig til et væld af smukke krøller. Takket være krøllejernets

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94496HB11XVIII

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94496HB11XVIII Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94496HB11XVIII 2017-10 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Den er fremstillet af vejrbestandig

Læs mere

Oppustelig LED-figur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 98091AB5X5VIII

Oppustelig LED-figur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 98091AB5X5VIII Oppustelig LED-figur da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98091AB5X5VIII 2018-06 Kære kunde! Din nye LED-figurs materiale er fremstillet af meget tynde og lette kunstfibre for at minimere

Læs mere

Multihakker. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94127FV04X00VIII

Multihakker. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94127FV04X00VIII Multihakker Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94127FV04X00VIII 2017-09 Kære kunde! Din nye multihakker er et virkelig praktisk køkkenredskab, som egner sig ideelt til hurtigt at snitte

Læs mere

Kosmetikspejl med powerbank

Kosmetikspejl med powerbank Kosmetikspejl med powerbank da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94029HB551XVII 2017-07 Kære kunde! Dit nye kosmetikspejl med indbygget powerbank er den perfekte ledsager, når du er på farten

Læs mere

Kronograf. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93078AB5X6VII

Kronograf. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93078AB5X6VII Kronograf da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93078AB5X6VII 2017-05 Kære kunde! Din nye kronograf har mange funktioner og gør indtryk med sit markante design. Du ønskes god fornøjelse

Læs mere

LED-motiv. Sikkerhedsoplysninger. Produktinformation

LED-motiv. Sikkerhedsoplysninger. Produktinformation LED-motiv Produktinformation Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting.

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 84729FV03X00VI

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 84729FV03X00VI Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 84729FV03X00VI 2015-08 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille den til

Læs mere

In-earsportshovedtelefoner

In-earsportshovedtelefoner In-earsportshovedtelefoner da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91270HB12XVIII 2017-10 Kære kunde! Dine nye trådløse in-ear-hovedtelefoner giver en supergod lyd og er behagelige at

Læs mere

3 solcelledrevne LEDjordspydslamper

3 solcelledrevne LEDjordspydslamper 3 solcelledrevne LEDjordspydslamper Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 84412AS11XVI 2015-12 327 295 Kære kunde! Dine nye solcelledrevne LED-jordspydslamper er ideelle til afgrænsning

Læs mere

Fodmassageapparat. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92468HB66XVII

Fodmassageapparat. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92468HB66XVII Fodmassageapparat da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92468HB66XVII 2017-07 Kære kunde! Dit nye fodmassageapparat indeholder roterende massagehoveder og trykluftkamre, som efterligner

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94493FV02X00VIII

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94493FV02X00VIII Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94493FV02X00VIII0 2017-11 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille den

Læs mere

XL-solcellelyskæde. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95812FV05X01VIII

XL-solcellelyskæde. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95812FV05X01VIII XL-solcellelyskæde da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95812FV05X01VIII 2017-12 Kære kunde! Din nye solcelledrevne lyskæde med ekstra lang tilslutnings - ledning giver et stemningsfyldt

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 89264FV02X00VII

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 89264FV02X00VII Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89264FV02X00VII - 2016-11 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys. Du kan indstille, om den skal

Læs mere

LED-badeværelsesspejl

LED-badeværelsesspejl LED-badeværelsesspejl da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93566HB1XVIII 2017-11 Kære kunde! Dit nye LED-badeværelsesspejl er udstyret med en radarsensor, som registrerer bevægelse.

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 97441HB54XVIII

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 97441HB54XVIII Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97441HB54XVIII 2018-06 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille, om den

Læs mere

Kronograf. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94907HB22XVIII

Kronograf. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94907HB22XVIII Kronograf da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94907HB22XVIII 2017-10 Indhold 3 Oversigt 4 Indstilling af klokkeslæt og dato 6 Stopursfunktion 14 Tachymeterfunktion 16 Justering af

Læs mere

Hovedpudehøjttaler. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92329HB551XVII

Hovedpudehøjttaler. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92329HB551XVII Hovedpudehøjttaler INPUT ON/OFF SLEEP SOUND da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92329HB551XVII 2017-07 349 676 Kære kunde! Med din nye hovedpudehøjttaler kan du falde behage - ligt i søvn til

Læs mere

Kronograf. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88069FV05X07VI SEC MIN

Kronograf. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88069FV05X07VI SEC MIN Kronograf 5 da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88069FVX07VI 16-07 Kære kunde! Din nye kronograf har mange funktioner og gør indtryk med sit markante design. Og det bedste af det hele:

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 98540HB1XIX

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 98540HB1XIX Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98540HB1XIX 2018-10 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille den til at

Læs mere

True Wireless stereohovedtelefoner

True Wireless stereohovedtelefoner True Wireless stereohovedtelefoner da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92407HB66XVII Kære kunde! Dine nye trådløse hovedtelefoner giver en fantastisk lyd med en klar diskant og en

Læs mere

Indhold. Om denne brugsanvisning

Indhold. Om denne brugsanvisning SCAN Kompakt radio TIME TIME TUNE TUNE TUNE MEM MEM TUNE VOLUME TUNE VOLUME da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97363AB6X6VIII 2018-05 2 Om denne brugsanvisning 3 Sikkerheds - oplysninger

Læs mere

Massageapparat. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 91708HB54XVII

Massageapparat. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 91708HB54XVII Massageapparat OFF ON da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91708HB54XVII 2017-04 Kære kunde! Dit nye massageapparat sørger for en velgørende afspænding takket være de bevægelige kugler

Læs mere

Powerbank med adapter til cigartænderstik

Powerbank med adapter til cigartænderstik USB DC OUT USB Max 2.4A DC OUT Total Powerbank med adapter til cigartænderstik Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87637HB55XVI 2016-05 331 974 Kære kunde! Din nye powerbank er den perfekte ledsager,

Læs mere

USB-oplader til bilen

USB-oplader til bilen USB-oplader til bilen Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89716HB321XVII 2017-01 342 091 / 348 765 Cigartænderstik Forlængerkabel USB-oplader USB-oplader Kontrollampe USB-port Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Skægtrimmer. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92440HB66XVII

Skægtrimmer. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92440HB66XVII Skægtrimmer da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92440HB66XVII 2017-06 Kære kunde! Din nye skægtrimmer ligger godt i hånden og er nem at bruge. Det indbyggede batteri giver bevægelses

Læs mere

Automatisk armbåndsur

Automatisk armbåndsur 60 55 55 60 05 05 Automatisk armbåndsur 45 45 50 50 40 40 10 10 20 20 15 15 35 35 30 30 25 25 da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93075AB3X3VII 2017-05 Kære kunde! Et automatisk ur

Læs mere

Elektrisk rengøringsbørste

Elektrisk rengøringsbørste Elektrisk rengøringsbørste da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93548HB1XVIII 2017-08 Kære kunde! Din nye elektriske rengøringsbørste er ideelt egnet til rengøring af fuger og svært

Læs mere

Retro-tv-spillekonsol

Retro-tv-spillekonsol Retro-tv-spillekonsol da rugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98104H66XVIII 2018-07 367 124 Kære kunde! Med denne retro-tv-spillekonsol er der garanti for masser af sjove timer for store og små med

Læs mere

Køkkenvægt. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 91750FV05X04VII

Køkkenvægt. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 91750FV05X04VII Køkkenvægt da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91750FV05X04VII 2017-03 Kære kunde! Din nye køkkenvægt er ikke kun praktisk, men gør også et godt indtryk med sit moderne design. Du

Læs mere

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 89704FV02X00VII

Solcelle-kuglelampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 89704FV02X00VII Solcelle-kuglelampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89704FV02X00VII 2016-11 Kære kunde! Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Den er fremstillet af

Læs mere

Solcellebusk med LED-blade

Solcellebusk med LED-blade Solcellebusk med LED-blade da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 99207HB 11XIX 2018-08 Indhold 2 Sikkerhedsoplysninger 5 Oversigt (leveringsomfang) 6 Montering 7 Opstillingssted 8 Anvendelse

Læs mere

Solcelledrevet havespringvand

Solcelledrevet havespringvand Solcelledrevet havespringvand da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90720AB3X2 2017-02 Kære kunde! Dit nye springvand passer harmonisk til din have. Dets blide klukken skaber en rolig

Læs mere

Rygvarmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92534FV05X06VII

Rygvarmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92534FV05X06VII Rygvarmepude da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92534FV05X06VII 2017-04 Kære kunde! Varmen fra din nye rygvarmepude føles behagelig, når du har muskelspæn - dinger, eller hvis du

Læs mere

Arbejdslup. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91982HB44XVII

Arbejdslup. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91982HB44XVII Arbejdslup da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91982HB44XVII 2017-01 347 363 Kære kunde! Din nye arbejdslup er perfekt til finere hobbyarbejde, syning og andet håndarbejde. Luppen kan stå frit

Læs mere

Elektrisk rengøringsbørste

Elektrisk rengøringsbørste Elektrisk rengøringsbørste Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93509AB0X1VIII 2017-08 Kære kunde! Din nye elektriske rengøringsbørste er ideelt egnet til rengøring af fuger og svært tilgængelige

Læs mere

Hårbørste med ionisk funktion

Hårbørste med ionisk funktion Hårbørste med ionisk funktion Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96361FV05X01VIII 2017-12 362 655 Kære kunde! Din nye hårbørste med ionisk funktion løsner blidt og effektivt filtret hår og

Læs mere

LED-natlampe Løve. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91225HB44XVII

LED-natlampe Løve. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91225HB44XVII LED-natlampe Løve da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91225HB44XVII 2017-04 Kære kunde! Dejlige drømme for dit barn: LED-natlampen lader lyset strømme ud foroven i løven og hjælper dit barn til

Læs mere

Elektrisk varmeunderlag til sengen

Elektrisk varmeunderlag til sengen Elektrisk varmeunderlag til sengen da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92542AS5X6VII 2017-04 Kære kunde! Dit nye varmeunderlag giver en behagelig varme i sengen og er dejlig blødt

Læs mere

Varmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 96665FV05X07VIII

Varmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 96665FV05X07VIII Varmepude da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96665FV05X07VIII 2018-07 Kære kunde! Din nye varmepude giver behagelig varme, og takket være dens praktiske format kan den bruges overalt.

Læs mere

Automatisk ur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93079AB6X6VII

Automatisk ur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93079AB6X6VII Automatisk ur da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93079AB6X6VII 2017-06 Kære kunde! Et automatisk ur er et mekanisk armbåndsur, der trækkes automatisk op, når du går med det. Dine

Læs mere

LED-lampion med solceller

LED-lampion med solceller LED-lampion med solceller da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95960HB33XVIII 2017-12 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet

Læs mere

LED-toiletpapirholder med natlys

LED-toiletpapirholder med natlys LED-toiletpapirholder med natlys da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90434FV05X00VII 2017-01 340 152 Kære kunde! Med din nye LED-toiletpapirholder med lys kan du også finde toiletpapiret i mørke.

Læs mere

3 solcelledrevne LED-lamper

3 solcelledrevne LED-lamper 3 solcelledrevne LED-lamper Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94500AB2X1VIII 2017-11 Kære kunde! Dine nye solcelledrevne LED-lamper er ideelle til afgrænsning af havegange og blomsterbede og fungerer

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI Tøjshaver da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87248FV05X03VI 2016-06 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevægeligt skærehoved med ekstra stor skære - flade og aftagelig

Læs mere

Retro spillekonsol i miniformat

Retro spillekonsol i miniformat B Retro spillekonsol i miniformat B A A Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98103AS6X6VIII 2018-06 367 123 Kære kunde! Denne spillekonsol i praktisk lommeformat er ideel at have med på farten. Den

Læs mere

Varmetæppe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 96685FV05X07VIII On Off

Varmetæppe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 96685FV05X07VIII On Off On Off Varmetæppe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96685FV05X07VIII 2018-07 Kære kunde! Dit nye varmetæppe giver en behagelig varme og er dejlig blødt og loddent. Du kan indstille

Læs mere

Ansigtsepilator. da Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92451FV05X07VII

Ansigtsepilator. da Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92451FV05X07VII Ansigtsepilator da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92451FV05X07VII 2017-06 350 786 Kære kunde! Din nye ansigtsepilator gør det muligt at fjerne uønsket hårvækst forskellige steder på kroppen.

Læs mere

Smoothie-maker. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88851AS2X1VII

Smoothie-maker. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88851AS2X1VII Smoothie-maker Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88851AS2X1VII 2016-09 336 240 Kære Kunde! Denne smoothie-maker er ideel til tilberedning af lækre milkshakes, frugtmos og meget mere.

Læs mere

Automatisk ur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93541AB6X6VII

Automatisk ur. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 93541AB6X6VII Automatisk ur da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93541AB6X6VII 2017-06 Kære kunde! Dette automatiske ur er fremstillet med kendte metoder fra urmagerhåndværket. Det er et mekanisk

Læs mere

Solcellelamper. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 97440FV05X04VIII

Solcellelamper. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 97440FV05X04VIII Solcellelamper da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97440FV05X04VIII 2018-05 Kære kunde! Dine nye solcellelamper af rustfrit stål er flotte at se på og sætter din have smukt i scene.

Læs mere

Håndtaskealarm. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92210HB551XVII

Håndtaskealarm. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92210HB551XVII Håndtaskealarm Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92210HB551XVII 2017-07 350 371 Kære kunde! Med din nye håndtaskealarm kan du hurtigt og nemt påkalde dig opmærksomhed i nødstilfælde eller farlige

Læs mere

Udendørs varmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92545AS5X6VII

Udendørs varmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 92545AS5X6VII Udendørs varmepude da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92545AS5X6VII 2017-07 Kære kunde! Den ideale ledsager, når du er på tur din nye siddepude med varme er en letvægter og forsynes

Læs mere

LED-bordlampe. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 89381AB3X2VII

LED-bordlampe. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 89381AB3X2VII LED-bordlampe da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89381AB3X2VII 2016-11 Kære kunde! Din nye LED-bordlampe giver et behageligt, blødt lys. Den er vejrbestandig og kan derfor blive stående udendørs

Læs mere

LED-lyskæde med solceller

LED-lyskæde med solceller LED-lyskæde med solceller Brugsanvisning Kære kunde! Din nye solcelledrevne lyskæde er udstyret med LED'er, som tænder automatisk, når det begynder at blive mørkt. LED'er udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

Rygvarmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 96661AS6X6VIII

Rygvarmepude. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 96661AS6X6VIII Rygvarmepude da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96661AS6X6VIII 2018-07 Kære kunde! Varmen fra din nye rygvarmepude føles behagelig, når du har muskelspæn - dinger, eller hvis du bare

Læs mere

Elektrisk fodfil til fjernelse af hård hud

Elektrisk fodfil til fjernelse af hård hud Elektrisk fodfil til fjernelse af hård hud Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90147HB33XVII 2016-12 Kære kunde! Din nye elektriske fodfil fjerner effektivt tør, ru og forhornet hud, så du kan få vidunderligt

Læs mere

Dekorationslampe med solceller

Dekorationslampe med solceller Dekorationslampe med solceller da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95312FV05X00VIII 2017-11 358 908 Kære kunde! Din nye dekorationslampe med solceller er et smukt indslag i haven eller på altanen.

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII Tøjshaver Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93505HB1XVIII 2017-07 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevæ - geligt skærehoved med ekstra stor skæreflade og aftagelig afstandsholder.

Læs mere

Dekorationslampe med solceller

Dekorationslampe med solceller Dekorationslampe med solceller da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 84434HB111XVI 2015-12 Kære kunde! Din nye dekorationslampe med solceller er et smukt indslag i haven eller på altanen. Lampen

Læs mere

Bluetooth grill- og stegetermometer

Bluetooth grill- og stegetermometer SET Bluetooth grill- og stegetermometer da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 83097AS3X2VII 2016-12 Kære kunde! Okse, kalv, lam, svin eller kylling: Med dit nye grill- og stegetermometer

Læs mere

Vindues- og døralarm, sæt med 3 dele

Vindues- og døralarm, sæt med 3 dele Vindues- og døralarm, sæt med 3 dele Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87763HB55XVI 2016-06 332031 / 332032 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og anvend kun

Læs mere

Bluetooth -pulsbælte. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94239AB2X1VIII

Bluetooth -pulsbælte. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 94239AB2X1VIII Bluetooth -pulsbælte da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94239AB2X1VIII 2017-09 Kære kunde! Dit nye Bluetooth -pulsbælte er den perfekte ledsager, når du træner. Pulsbæltet måler din

Læs mere

Solcelledrevet LED-lyskæde Havenisser

Solcelledrevet LED-lyskæde Havenisser Solcelledrevet LED-lyskæde Havenisser da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90858AB2X2VII 2017-01 Kære kunde! Din nye solcelledrevne lyskæde Havenisser giver et stemningsfyldt lys i mørket. De

Læs mere

Elektrisk proptrækker

Elektrisk proptrækker Elektrisk proptrækker da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92230FV05X07VII 2017-05 Kære kunde! Med din nye elektriske proptrækker kan du nemt fjerne folien fra vinflaskens hals og hurtigt trække

Læs mere

Manicure-/ pedicureapparat

Manicure-/ pedicureapparat Manicure-/ pedicureapparat Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97339AB5X6VIII 2018-04 Kære kunde! Dit nye manicure-/pedicureapparat hjælper dig med at holde dine tå- og fingernegle pæne og velplejede.

Læs mere

TRÅDLØS MUSIK-ADAPTER 2

TRÅDLØS MUSIK-ADAPTER 2 Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, antyder dette ikke, at varemærkeindehaveren på nogen måde er tilknyttet KitSound, eller at denne anbefaler produkterne i denne

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

LED-lyskæde med solceller Fugle

LED-lyskæde med solceller Fugle LED-lyskæde med solceller Fugle da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 86883HB44XVI 2016-06 Kære kunde! Din nye solcelledrevne lyskæde Fugle giver et stemnings - fyldt lys i mørket. De dekorative

Læs mere

LED-skuffelamper. Sikkerhedsoplysninger

LED-skuffelamper. Sikkerhedsoplysninger LED-skuffelamper Brugsanvisning Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting.

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning max 40 kg max 40 kg max kg Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 9683AS6X1VIII 2018-03 Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

max 60 kg max 60 kg Monteringsvejledning Kære kunde! Teamet fra Tchibo

max 60 kg max 60 kg Monteringsvejledning Kære kunde! Teamet fra Tchibo Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere