NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET"

Transkript

1 Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen. Mon den daværende skolebestyrelse var meget fremsynede, da denne vision blev vedtaget? Skanderborg Kommune inviterer et par gange om året skoleledere og bestyrelsesmedlemmer fra kommunes folkeskoler til dialogmøder. Her sidst i april var temaet regeringens udspil til reform af folkeskolen. Formanden for Børn og Ungeudvalget viste i sit indlæg, hvordan Skanderborg Kommunes vision for folkeskolen Vejen til fremtidens skole passer vældig godt ind i regeringens udspil Gør en god folkeskole bedre.? Ja, udvalgsformandens gennemgang gav faktisk det indtryk, at skoleeleverne i Skanderborg Kommune ikke vil komme til at opleve de helt store ændringer, når regeringens reform bliver vedtaget. Den største ændring vil blive antallet af timer på skemaet og indholdet af de nye aktivitetstimer. Hvordan passer Herskindskolen så ind i Skanderborg Kommunes Vejen til fremtidens skole og i regeringens udspil Gør en god folkeskole bedre? Ja, Herskindskolen har faktisk allerede indført flere af ideerne i Gør en god folkeskole bedre: Helhedstænkning: Vi har fællesledelse af børnehave, skole og fritidstilbud. Børnene oplever fælles værdier og sammenhæng. Børnehave og skole ligger lige op af hinanden, og det giver mulighed for fælles aktiviteter. Tidligt sprog. Engelsk begynder allerede i 1. klasse i form af sange og lege. Tysk introduceres i 5 klasse. Udelæring: Det startede som et projekt, nu er det en fast del af indskolingens måde at afveksle undervisningen på. Nu er det tid til at forsøgsvis at indføre konceptet ud på mellemtrinnet. Bevægelse og sundhed : Fritidsordning og klub har høj fokus på bevægelse og at få de til at bevæge sig, som ikke gerne gør det. Her er brug af hallen også en vigtig faktor. Motorik: Indskolingen har fokus på at screene børnene og sætte ind, der hvor et barn har brug for ekstra motorisk træning. Motoriske færdigheder har direkte indflydelse på evnen til at lære at læse og lære matematik. Lektiehjælp: Det har Herskindskolen, i samarbejde med frivillige, tilbudt i mange år. Så man kunne jo spørge: Har undervisningsministeren og hendes embedsmænd besøgt Herskindskolen og Nordlyset inden de skrev deres udspil til en skolereform? Der er lige det med antal timer og indholdet at såkaldte de aktivitetstimer skal Herskindskolen igen gå foran her og tilbyde noget helt nyt og originalt? På Bestyrelsens vegne Eja

2 Nyt fra skolen Det er nu et par måneder siden sidste NYT, og der er sket meget siden.. KL og DLF endte jo deres arbejdstidsaftale med, at KL lockoutede lærerne. På Herskindskolen har vi to tjenestemænd, som skulle passe deres arbejde som normalt, imens resten af lærerne var konfliktramte. Konflikten medførte en yderst mærkelig situation for alle. Børn der ikke måtte komme i skole, og forældre der skulle finde pasningsordninger. Lærere der ikke måtte komme ind på skolen og tjenestemænd, der var helt alene på skolen med deres klasse. Ledelsen skulle også passe deres arbejde. De elever som fik undervisning mødte alle op, også når de kun skulle have en enkelt time. Alle gjorde hvad vi kunne for at holde humøret højt. Efter konflikten er det en mærkelig situation vi står i, hvor lærerne har været gennem et opslidende forløb, og hvor det hele endte med et regeringsindgreb. Vi takker for den støtte som forældre og elever har vist undervejs. Kompenserende undervisning Den undervisning, som klasserne er gået glip af under konflikten, kan ikke fuldstændig kompenseres, men mange klasser vil få tilbudt ekstra lektioner frem til sommerferien. Dette kan blive ekstra timer i enkelte fag, eller temadage. Problemet er at de ekstra tilbud gerne skulle ligge udenfor normalskemaet, hvis de skal opleves som ekstra timer. For nogle elever kan dette opleves som generende, hvis man har andre aftaler. Derfor vil alle tiltag blive præsenteret for forældre og elever på Intra, og de ekstra timer vil så blive gennemført, hvis der er nok opbakning. 9. kl. skal snart til prøve, og de vil også få ekstra timer til eksamensfagene, så de kan være bedst muligt forberedte. Kim Sørensen Nyt om personale Skolens viceskoleleder Laila Tolstrup har fået nyt job i Århus Kommune som leder, i en nyoprettet stilling i socialforvaltningen. Laila har været på Herskindskolen siden februar Hun har været tovholder på flere projekter bl.a. LPmodellen og skolens AKT. Pga. Påske og lockout har det ikke været muligt for skolens elever at sige farvel til Laila, der skulle begynde på sit nye arbejde d. 1. maj. Vi er nu i gang med at ansætte en ny viceskoleleder med virkning d, 1. august. Side 2

3 9. klasse - prøver m.m. Plan for skriftlige prøver Herskindskolen maj : Dansk skriftlig fremstilling Kl ( IT-lokalet ) 15.maj : Geografi kl (IT lokalet ) 16.maj : Matematik kl (kl. lokale + IT 17.maj : Dansk retskrivning + læsning kl eget kl. lokale Program for 9. klasses sidste skoledag Opsamling på skolens parkeringsplads. Herefter samlet kørsel ud til Katrine til morgenmad 9.15 ca. 9. klasse kommer rundt i klasserne der må kun deles karameller ud Eleverne underholder for hele skolen i Kultursalen Fodboldkamp 9. klasse mod lærerne Plan for mundtlige prøver Herskindskolen juni : Dansk klasse rydder op udenfor. Klasserne rydder selv op i egne lokaler og på gangarealer uden for egne lokaler klasse forlader skolen og der er privat hygge for klassen foran HBs klublokale juni : Engelsk juni : Historie juni : Fysik Bogaflevering for 9.klasse er tirsdag den 28. maj mellem kl Her afleveres alle de bøger, der ikke skal bruges til de sidste afgangsprøver. Husk også at aflevere de skønlitterære bøger der har været lånt. Der vil blive udskrevet biblioteksstatus for alle andre elever i starten af juni. Tirsdag den 25. juni 2013 kl inviterer Herskindskolen til dimission for eleverne i 9.klasse og deres forældre. Programmet for aftenen vil være : Velkommen til aftenen og farvel til alle eleverne v. Kim Sørensen Uddeling af afgangsbeviser Eventuelle indslag fra lærerne, forældrene og eleverne Skolen serverer et let traktement. Side 3

4 Landsbydagen Årets landsbydag faldt uheldigvis under lærernes lockout, så Herskindskolen kunne ikke være en aktiv del af dagen i år. Heldigvis var Nordlyset klar og børnene opførte et flot pirat drama med hjemmelavede sværd. De mange fremmødte fik forskellig underholdning og en politikertale, så landsbydagen var igen i år en succes. Glidende overgang. Fra børnehave til SFO og fra SFO til fritidsklub Nu er tiden kommet hvor vi skal sige velkommen til nye børn i flere af vores afdelinger. 2.klasses børnene som går i Kometen nu skal starte i Sirius mandag d. 13. maj. Onsdag d. 8. maj siger de farvel til børn og voksne i Kometen. Som så meget andet har dette forår været anderledes pga. lockouten af lærerne og det har også påvirket fremmødet i Kometen. Planen var nemlig at 2.klasse hver onsdag i april skulle besøge Sirius, desværre blev dette kun til en enkelt gang. Børnene giver dog udtryk for at de glæder sig til at starte i Sirius, og heldigvis har børnene også mødt alle de voksne der er tilknyttet Sirius, da Kometen og Sirius ofte har samarbejde i ferierne. Den anden afdeling der skal byde velkommen til nye børn er Kometen. Her starter de kommende 0.klasses elever sammen med Michael fra Nordlyset. Første dag er tirsdag d. 21. maj. Christina som er pædagog i Kometen, skal være en del af denne gruppe og sammen med Michael og det øvrige personale i Kometen skal de sætte fokus på, at børnene får en så god start som muligt til deres kommende skolegang. Børnene i kommende 0.klasse vil deltage i de fælles samlinger der er med indskolingen, og have 2 formiddage om ugen hvor de arbejder sammen med 0.kl. Velkommen til nye børn og forældre både i Kometen og Sirius. Side 4

5 ABA - Brandalarmeringssystem For tiden er G4S ved at installere automatisk brandalarmeringssystem (ABA) på hele skolen. Der bliver opsat specielle sensorer i alle rum på hele skolen. Disse sensorer kan mærke en ildebrand, og straks alarmere Brand og redning i Skanderborg, samtidig med, at alarmen også vil lyde på hele skolen. Dette indebærer at brandvæsenet fremover vil komme på skolen, ligeså snart alarmen lyder. Det koster 4000,- kr. hvis der er tale om falsk alarm. Vi vil informere alle elever om retningslinjer i forbindelse med de nye alarmer, når arbejdet er færdigt. Resultat af 2. LP-kortlægningsundersøgelse I skoleåret 2010 påbegyndte Herskindskolen et pædagogisk udviklingsarbejde under navnet Læringsmiljø og pædagogisk analyse også kaldet LP-modellen i samarbejde med University College Nordjylland. Skolens pædagogiske personale (lærere og pædagoger) deltog i et uddannelsesforløb i anvendelsen af modellen med støtte/vejledning fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Herefter er personalet blev delt ind i LP-grupper på tværs af årgange/arbejdsområder. I LP-grupperne kan personalet drøfte udfordringer/bekymringer med kollegaer - med fokus på læringsmiljøet. I forbindelse med opstart af projektet deltog personale og elever fra klasse i en kortlægningsundersøgelse. Denne undersøgelse er nu fulgt op af en tilsvarende undersøgelse, denne gang med deltagelse af alle klassetrin. Og vi er meget glade for resultatet J Særligt vil vi fremhæve at trivslen blandt skolens elever generelt er steget markant og nu ligger over gennemsnittet sammenlignet med andre LP-skoler. Undervisnings- og læringshæmmende adfærd er reduceret væsentligt og relationen mellem lærere og elever ligger langt over gennemsnittet. Struktur i undervisningen og opmuntring og åbenhed er også områder, hvor vi scorer over landsgennemsnittet. Resultatet viser en fremgang på stort set alle af fokusområder, hvilket vi naturligvis er glade og stolte af. Der er naturligvis stadig udviklingspotentiale, og vi vil i fællesskab drøfte på hvilke områder vi i det kommende skoleår vil sætte ekstra fokus på. Yderligere oplysninger om LP-modellen: Side 5

6 Nyt fra SFO & Klub Nyt fra Sirius Nu er foråret kommet og vi skal have gang i vores udearealer igen. Vi har allerede indviet volleyballbanen, waveboards og ikke mindst fodboldbanen. Vores Slackliner skal luftes igen og endelig byder vejret også til, at vi skal have bygget vores sæbekassebiler. Per går i gang med dem i næste uge. Bålhuset skal også indvies igen. Endvidere siger vi velkommen til 21 dejlig 2.klasses børn og velkommen til Lone Mørch som er ansat fra d. 13.maj.til 13.juli 13 Nyt fra Kometen Her siger vi farvel til 21 dejlig 2.klasses børn. De har sidste dag i Kometen d. 8. maj. Det er både lidt sørgeligt, men samtidig er det også med stolthed, at vi sender dem videre. De har nu gået i Kometen i 3 år og er helt klar til at komme videre. Det har været dejlig at se, hvordan de har udviklet sig fra at være nogle 5-6 årige der startede i 2010 til, at de i dag kan tage hånd om hinanden, vise hensyn, løse konflikter, komme med gode ideer og være fantasifulde børn. De skal nok klare sig i Sirius, og kommer der udfordring hvor de stadig har brug for voksenvejledning, er der også nogle søde og rare medarbejder i Sirius. Den 21. maj siger vi velkommen til kommende 0.klasses børn og Michael i Nordlyset. De vil i skoletiden have deres eget program og om eftermiddagen være sammen med 0. kl. og 1. kl. i Kometen og her lave fælles aktiviteter. Nu hvor foråret er kommet, skal vi i Kometen også have gang i udelivet. Stylterne har været i brug længe, bålet skal tændes, vi skal i gang med at løbe på Lise stien igen og lege, sjippe, spille boldspil og meget mere. I uge 23 vil vi opfordre børnene til at tage deres cykler med, så vi kan bruge dem i Komet tiden. HUSK at jeres barn skal have solcreme hjemmefra, og lad dem selv smøre sig, der hvor de kan nå. Vi tilbyder dem at de kan få solcreme på i Kometen om eftermiddagen. Har jeres barn brug for en særlig solcreme, skal de selv medbring den. HUSK at KOMETEN OG SIRIUS er LUKKET, fredag d. 10. maj og Grundlovsdag onsdag d. 5. juni Side 6

7 Nyt fra Nordlyset Så har vi haft de første dejlige og lune dage på legepladsen. Vi vil rigtig gerne have, at børnene bliver smurt med solcreme hjemmefra, de dage solen varsler højt UV-indeks. Vi vil smøre børnene ind over middag, inden vi går på legepladsen. Børnehaven køber solcreme til børnene. Har man et barn med særlig sensitiv hud, der skal bruge en speciel creme, laver man en individuel aftale med personalet. Børnene har nydt den forgangne periode, hvor lærerne har været lockoutet. Nu er der i bogstavelig forstand masser af liv i på legepladsen, relationer og lege på tværs af aldersgrupper og spirende liv blandt dyr og planter, hvilket vækker meget forundring og bliver udforsket i detaljer. Foråret og sommerens komme betyder også længere dage på legepladsen for fleres vedkommende. Der er flere aktiviteter ude og børnenes lyst til, at være ude er vokset. På legepladsen bruger børnene mere fysik og den friske luft trætter på en sund måde, så derfor vil nogle måske mærke, at det er nogle trætte børn man får med sig hjem fra børnehave. Forældremøde d. 2. maj: Mødet blev indledt med anerkendelse af den store opbakning og forældreomsorg, der er blevet udvist i forhold til institutionen og personalet. Derudover blev der sagt som opfølgning på sidste møde, at vi arbejder på at forbedre kommunikation og information til forældregruppen. Derfor havde vi valgt, at invitere til møde og dialog omkring situationen og eventuelle bekymringer. Desuden blev der informeret om, at man ofte ser personaleudskiftninger og rokeringer i institutioner. Men det er selvfølgelig rart, at det sker med en vis grad af tempi, så historik, omsorg og overskuelighed for det enkelte barn ikke bliver sat på spil. Personalet gør alt hvad de kan i dagligdagen for at skabe god trivsel for Jeres børn. Vi vil rigtig gerne have tilbagemeldinger fra Jer forældre, såfremt I har rigtig gode oplevelser, at berette om, måtte have spørgsmål eller bekymringer til Jeres barns trivsel, dagligdagen eller institutionen. Dette blev også sagt på mødet, men at det samtidig var vigtigt, at man var meget konkret i forhold til sin bekymring, at man fik adskilt barn og voksen bekymringer. Samt at vi er bevidste om hvilke signaler vi udviser til børnene via kommunikation og kropssprog. At vi udviser tillid og tro på at alle personaler kan håndtere barnets trivsel og bruges til at vinke med, og at der samtidig er plads til de sensitive børn og forældres gode mavefornemmelse eks. i forbindelse med afskedssituationen. På mødet var der forskellige informationer om, hvordan vi har valgt, at gribe det an det stykke tid Hanna er fraværende. Der blev fortalt at Laila vil blive i Nordlyset, for at varetage ledelsesopgaven. Det betyder, at det bliver Michael der følger med i glidende overgang sammen med Planetbørnene. Det er den bedste løsning for de børn der skal i glidende overgang pr og for Nordlyset. Som fordelingen nedenunder viser, vil der den kommende periode være 3 personaler i hver gruppe. Det er på baggrund af, at vi gennem et stykke tid har været presset personalemæssigt bl.a. på grund af vores økonomi, samt at vi løbende vil få flere nye børn. Side 7

8 Nyt fra Nordlyset Det vil åbne flere muligheder i den pædagogiske dagligdag, vi vil være godt normeret henover sommeren. Vi vil i år ikke oprette en ny storbørnsgruppe, der fysisk er sammen hver dag. Det forgangne år har vi erfaret, at det bliver meget sårbart, mht. til den pædagogiske dagligdag, børnene og personalet. Vi vil dog fortsat målrette aktiviteter for de store børn fra 1.9. og fremadrettet. Det vil eks. være vores dage i hallen, projekter og andre aktiviteter til denne aldersgruppe og skoleparathed. Vi har også i den forgangne tid, haft flere vikarer inde, som ikke har været kendt med huset, og som vi ikke har fået selekteret ud fra, hvem der har været den bedst egnede til opgaven. Det har været på baggrund af den akutte situation, og at vi ikke har haft nogen faste vikarer i vores stab. Det bliver et arbejdspunkt for institutionen fremadrettet. Såfremt I har brug for uddybning eller andet er I velkommen til at henvende Jer. Børn og personale: Vi har pr. 1. maj budt velkommen til Sigrid, nyt barn, som er startet i Stjernen. I personalegruppen har vi i dag budt velkommen til Diana, som er vikar i Stjernen. Diana er sat ind i Hannas timer. Velkommen til begge. Personalefordelingen vil være følgende frem til Hanna kommer tilbage eller indtil sommerferien. Se yderligere info om Hannas sygemelding på Skoleintra via Jeres personlige Log-in. Stjernen : Tina 37 t. pædagog, Michael 37 t. medhjælper, Diana 37 t. medhjælper Stjernen <21.05 : Tina 37 t. pædagog, Laila 27 t. pædagog + 10 t. kontor i tidsrummet , Diana 37 t. medhjælper Lynet : Ann 37 t. pædagog, Henrik 37 t. medhjælper, Jakob 37 t. medhjælper Afskedsreception: I forbindelse med, at vi skal sige farvel til alle Planetbørnene, vil vi gerne invitere alle børn og forældre i hele børnehaven, til at tage del i festlighederne. Arrangementet foregår hvis vejret tillader det, på den østlige terrasse, mellem Planeten og Lynet. Dagen er d. 17. maj, vi starter kl med officiel overrækkelse af diplomer og gaver, herefter vil der være lidt godt til ganen fra køkkenet, samt noget læskende. Vi håber på at se Jer alle! Side 8

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Billeder fra sidste skoledag for 9.klasse En sommerhilsen J U N I 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Så nærmer vi os skoleårets afslutning. Et skoleår med mange oplevelser. Lockout af lærerne er nok

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

NYT. Herskindskolen. Maj 2008

NYT. Herskindskolen. Maj 2008 NYT Herskindskolen Maj Glemt tøj Herskindskolen ligger inde med massevis af glemt tøj. Så vi har besluttet at få ryddet op i det!! Uge 19 ( 5.-9. maj ) vil tøjet blive lagt frem i Teatersalen (den gamle

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

NYT Herskindskolen. September 2008. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig efterårsferie i uge 42.

NYT Herskindskolen. September 2008. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig efterårsferie i uge 42. NYT Herskindskolen September 2008 Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig efterårsferie i uge 42. Personalenyt Herskindskolen søger for tiden en barselsvikar, som skal overtage Pernilles skema fra 17/11 08

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Kære forældre Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Skolegade 12, Kliplev 6200 Aabenraa Tlf. 73768626 e-mail: alar@aabenraa.dk Kliplev maj 2013 Årsberetningen fra Skolebestyrelsen for året 2012/2013

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E M B E R 2 0 1 2 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Siden januar i år har skolen, børnehaven, klub og fritidsordning haft én og samme bestyrelse. Denne bestyrelse har endnu ikke fundet sig et navn,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Nyt fra Kornmarkskolen Juni 2013

Nyt fra Kornmarkskolen Juni 2013 Nyt fra Kornmarkskolen Juni 2013 Kære Forældre Det har været et begivenhedsrigt år på Kornmarkskolen. Vi har haft et år med stort udbytte på mange planer, og vi har holdt fokus på at fortsætte arbejdet

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2013-14

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2013-14 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 2. Opsamling efter lærer-lockout i foråret 2013 side 5 3. Projektugefokus side 5 4. Skolerejser side 5 5. Plan for

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Nyhedsbrev for Juni/Juli

Nyhedsbrev for Juni/Juli Nyhedsbrev for Juni/Juli Kære Forældre Så er vi klar til sommer og sol i skrivende stund er der dejligt vejr, så vi håber bare, det må fortsætte. Inden vi er helt klar til at gå på sommerferie, så får

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere