NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET"

Transkript

1 Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen. Mon den daværende skolebestyrelse var meget fremsynede, da denne vision blev vedtaget? Skanderborg Kommune inviterer et par gange om året skoleledere og bestyrelsesmedlemmer fra kommunes folkeskoler til dialogmøder. Her sidst i april var temaet regeringens udspil til reform af folkeskolen. Formanden for Børn og Ungeudvalget viste i sit indlæg, hvordan Skanderborg Kommunes vision for folkeskolen Vejen til fremtidens skole passer vældig godt ind i regeringens udspil Gør en god folkeskole bedre.? Ja, udvalgsformandens gennemgang gav faktisk det indtryk, at skoleeleverne i Skanderborg Kommune ikke vil komme til at opleve de helt store ændringer, når regeringens reform bliver vedtaget. Den største ændring vil blive antallet af timer på skemaet og indholdet af de nye aktivitetstimer. Hvordan passer Herskindskolen så ind i Skanderborg Kommunes Vejen til fremtidens skole og i regeringens udspil Gør en god folkeskole bedre? Ja, Herskindskolen har faktisk allerede indført flere af ideerne i Gør en god folkeskole bedre: Helhedstænkning: Vi har fællesledelse af børnehave, skole og fritidstilbud. Børnene oplever fælles værdier og sammenhæng. Børnehave og skole ligger lige op af hinanden, og det giver mulighed for fælles aktiviteter. Tidligt sprog. Engelsk begynder allerede i 1. klasse i form af sange og lege. Tysk introduceres i 5 klasse. Udelæring: Det startede som et projekt, nu er det en fast del af indskolingens måde at afveksle undervisningen på. Nu er det tid til at forsøgsvis at indføre konceptet ud på mellemtrinnet. Bevægelse og sundhed : Fritidsordning og klub har høj fokus på bevægelse og at få de til at bevæge sig, som ikke gerne gør det. Her er brug af hallen også en vigtig faktor. Motorik: Indskolingen har fokus på at screene børnene og sætte ind, der hvor et barn har brug for ekstra motorisk træning. Motoriske færdigheder har direkte indflydelse på evnen til at lære at læse og lære matematik. Lektiehjælp: Det har Herskindskolen, i samarbejde med frivillige, tilbudt i mange år. Så man kunne jo spørge: Har undervisningsministeren og hendes embedsmænd besøgt Herskindskolen og Nordlyset inden de skrev deres udspil til en skolereform? Der er lige det med antal timer og indholdet at såkaldte de aktivitetstimer skal Herskindskolen igen gå foran her og tilbyde noget helt nyt og originalt? På Bestyrelsens vegne Eja

2 Nyt fra skolen Det er nu et par måneder siden sidste NYT, og der er sket meget siden.. KL og DLF endte jo deres arbejdstidsaftale med, at KL lockoutede lærerne. På Herskindskolen har vi to tjenestemænd, som skulle passe deres arbejde som normalt, imens resten af lærerne var konfliktramte. Konflikten medførte en yderst mærkelig situation for alle. Børn der ikke måtte komme i skole, og forældre der skulle finde pasningsordninger. Lærere der ikke måtte komme ind på skolen og tjenestemænd, der var helt alene på skolen med deres klasse. Ledelsen skulle også passe deres arbejde. De elever som fik undervisning mødte alle op, også når de kun skulle have en enkelt time. Alle gjorde hvad vi kunne for at holde humøret højt. Efter konflikten er det en mærkelig situation vi står i, hvor lærerne har været gennem et opslidende forløb, og hvor det hele endte med et regeringsindgreb. Vi takker for den støtte som forældre og elever har vist undervejs. Kompenserende undervisning Den undervisning, som klasserne er gået glip af under konflikten, kan ikke fuldstændig kompenseres, men mange klasser vil få tilbudt ekstra lektioner frem til sommerferien. Dette kan blive ekstra timer i enkelte fag, eller temadage. Problemet er at de ekstra tilbud gerne skulle ligge udenfor normalskemaet, hvis de skal opleves som ekstra timer. For nogle elever kan dette opleves som generende, hvis man har andre aftaler. Derfor vil alle tiltag blive præsenteret for forældre og elever på Intra, og de ekstra timer vil så blive gennemført, hvis der er nok opbakning. 9. kl. skal snart til prøve, og de vil også få ekstra timer til eksamensfagene, så de kan være bedst muligt forberedte. Kim Sørensen Nyt om personale Skolens viceskoleleder Laila Tolstrup har fået nyt job i Århus Kommune som leder, i en nyoprettet stilling i socialforvaltningen. Laila har været på Herskindskolen siden februar Hun har været tovholder på flere projekter bl.a. LPmodellen og skolens AKT. Pga. Påske og lockout har det ikke været muligt for skolens elever at sige farvel til Laila, der skulle begynde på sit nye arbejde d. 1. maj. Vi er nu i gang med at ansætte en ny viceskoleleder med virkning d, 1. august. Side 2

3 9. klasse - prøver m.m. Plan for skriftlige prøver Herskindskolen maj : Dansk skriftlig fremstilling Kl ( IT-lokalet ) 15.maj : Geografi kl (IT lokalet ) 16.maj : Matematik kl (kl. lokale + IT 17.maj : Dansk retskrivning + læsning kl eget kl. lokale Program for 9. klasses sidste skoledag Opsamling på skolens parkeringsplads. Herefter samlet kørsel ud til Katrine til morgenmad 9.15 ca. 9. klasse kommer rundt i klasserne der må kun deles karameller ud Eleverne underholder for hele skolen i Kultursalen Fodboldkamp 9. klasse mod lærerne Plan for mundtlige prøver Herskindskolen juni : Dansk klasse rydder op udenfor. Klasserne rydder selv op i egne lokaler og på gangarealer uden for egne lokaler klasse forlader skolen og der er privat hygge for klassen foran HBs klublokale juni : Engelsk juni : Historie juni : Fysik Bogaflevering for 9.klasse er tirsdag den 28. maj mellem kl Her afleveres alle de bøger, der ikke skal bruges til de sidste afgangsprøver. Husk også at aflevere de skønlitterære bøger der har været lånt. Der vil blive udskrevet biblioteksstatus for alle andre elever i starten af juni. Tirsdag den 25. juni 2013 kl inviterer Herskindskolen til dimission for eleverne i 9.klasse og deres forældre. Programmet for aftenen vil være : Velkommen til aftenen og farvel til alle eleverne v. Kim Sørensen Uddeling af afgangsbeviser Eventuelle indslag fra lærerne, forældrene og eleverne Skolen serverer et let traktement. Side 3

4 Landsbydagen Årets landsbydag faldt uheldigvis under lærernes lockout, så Herskindskolen kunne ikke være en aktiv del af dagen i år. Heldigvis var Nordlyset klar og børnene opførte et flot pirat drama med hjemmelavede sværd. De mange fremmødte fik forskellig underholdning og en politikertale, så landsbydagen var igen i år en succes. Glidende overgang. Fra børnehave til SFO og fra SFO til fritidsklub Nu er tiden kommet hvor vi skal sige velkommen til nye børn i flere af vores afdelinger. 2.klasses børnene som går i Kometen nu skal starte i Sirius mandag d. 13. maj. Onsdag d. 8. maj siger de farvel til børn og voksne i Kometen. Som så meget andet har dette forår været anderledes pga. lockouten af lærerne og det har også påvirket fremmødet i Kometen. Planen var nemlig at 2.klasse hver onsdag i april skulle besøge Sirius, desværre blev dette kun til en enkelt gang. Børnene giver dog udtryk for at de glæder sig til at starte i Sirius, og heldigvis har børnene også mødt alle de voksne der er tilknyttet Sirius, da Kometen og Sirius ofte har samarbejde i ferierne. Den anden afdeling der skal byde velkommen til nye børn er Kometen. Her starter de kommende 0.klasses elever sammen med Michael fra Nordlyset. Første dag er tirsdag d. 21. maj. Christina som er pædagog i Kometen, skal være en del af denne gruppe og sammen med Michael og det øvrige personale i Kometen skal de sætte fokus på, at børnene får en så god start som muligt til deres kommende skolegang. Børnene i kommende 0.klasse vil deltage i de fælles samlinger der er med indskolingen, og have 2 formiddage om ugen hvor de arbejder sammen med 0.kl. Velkommen til nye børn og forældre både i Kometen og Sirius. Side 4

5 ABA - Brandalarmeringssystem For tiden er G4S ved at installere automatisk brandalarmeringssystem (ABA) på hele skolen. Der bliver opsat specielle sensorer i alle rum på hele skolen. Disse sensorer kan mærke en ildebrand, og straks alarmere Brand og redning i Skanderborg, samtidig med, at alarmen også vil lyde på hele skolen. Dette indebærer at brandvæsenet fremover vil komme på skolen, ligeså snart alarmen lyder. Det koster 4000,- kr. hvis der er tale om falsk alarm. Vi vil informere alle elever om retningslinjer i forbindelse med de nye alarmer, når arbejdet er færdigt. Resultat af 2. LP-kortlægningsundersøgelse I skoleåret 2010 påbegyndte Herskindskolen et pædagogisk udviklingsarbejde under navnet Læringsmiljø og pædagogisk analyse også kaldet LP-modellen i samarbejde med University College Nordjylland. Skolens pædagogiske personale (lærere og pædagoger) deltog i et uddannelsesforløb i anvendelsen af modellen med støtte/vejledning fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Herefter er personalet blev delt ind i LP-grupper på tværs af årgange/arbejdsområder. I LP-grupperne kan personalet drøfte udfordringer/bekymringer med kollegaer - med fokus på læringsmiljøet. I forbindelse med opstart af projektet deltog personale og elever fra klasse i en kortlægningsundersøgelse. Denne undersøgelse er nu fulgt op af en tilsvarende undersøgelse, denne gang med deltagelse af alle klassetrin. Og vi er meget glade for resultatet J Særligt vil vi fremhæve at trivslen blandt skolens elever generelt er steget markant og nu ligger over gennemsnittet sammenlignet med andre LP-skoler. Undervisnings- og læringshæmmende adfærd er reduceret væsentligt og relationen mellem lærere og elever ligger langt over gennemsnittet. Struktur i undervisningen og opmuntring og åbenhed er også områder, hvor vi scorer over landsgennemsnittet. Resultatet viser en fremgang på stort set alle af fokusområder, hvilket vi naturligvis er glade og stolte af. Der er naturligvis stadig udviklingspotentiale, og vi vil i fællesskab drøfte på hvilke områder vi i det kommende skoleår vil sætte ekstra fokus på. Yderligere oplysninger om LP-modellen: Side 5

6 Nyt fra SFO & Klub Nyt fra Sirius Nu er foråret kommet og vi skal have gang i vores udearealer igen. Vi har allerede indviet volleyballbanen, waveboards og ikke mindst fodboldbanen. Vores Slackliner skal luftes igen og endelig byder vejret også til, at vi skal have bygget vores sæbekassebiler. Per går i gang med dem i næste uge. Bålhuset skal også indvies igen. Endvidere siger vi velkommen til 21 dejlig 2.klasses børn og velkommen til Lone Mørch som er ansat fra d. 13.maj.til 13.juli 13 Nyt fra Kometen Her siger vi farvel til 21 dejlig 2.klasses børn. De har sidste dag i Kometen d. 8. maj. Det er både lidt sørgeligt, men samtidig er det også med stolthed, at vi sender dem videre. De har nu gået i Kometen i 3 år og er helt klar til at komme videre. Det har været dejlig at se, hvordan de har udviklet sig fra at være nogle 5-6 årige der startede i 2010 til, at de i dag kan tage hånd om hinanden, vise hensyn, løse konflikter, komme med gode ideer og være fantasifulde børn. De skal nok klare sig i Sirius, og kommer der udfordring hvor de stadig har brug for voksenvejledning, er der også nogle søde og rare medarbejder i Sirius. Den 21. maj siger vi velkommen til kommende 0.klasses børn og Michael i Nordlyset. De vil i skoletiden have deres eget program og om eftermiddagen være sammen med 0. kl. og 1. kl. i Kometen og her lave fælles aktiviteter. Nu hvor foråret er kommet, skal vi i Kometen også have gang i udelivet. Stylterne har været i brug længe, bålet skal tændes, vi skal i gang med at løbe på Lise stien igen og lege, sjippe, spille boldspil og meget mere. I uge 23 vil vi opfordre børnene til at tage deres cykler med, så vi kan bruge dem i Komet tiden. HUSK at jeres barn skal have solcreme hjemmefra, og lad dem selv smøre sig, der hvor de kan nå. Vi tilbyder dem at de kan få solcreme på i Kometen om eftermiddagen. Har jeres barn brug for en særlig solcreme, skal de selv medbring den. HUSK at KOMETEN OG SIRIUS er LUKKET, fredag d. 10. maj og Grundlovsdag onsdag d. 5. juni Side 6

7 Nyt fra Nordlyset Så har vi haft de første dejlige og lune dage på legepladsen. Vi vil rigtig gerne have, at børnene bliver smurt med solcreme hjemmefra, de dage solen varsler højt UV-indeks. Vi vil smøre børnene ind over middag, inden vi går på legepladsen. Børnehaven køber solcreme til børnene. Har man et barn med særlig sensitiv hud, der skal bruge en speciel creme, laver man en individuel aftale med personalet. Børnene har nydt den forgangne periode, hvor lærerne har været lockoutet. Nu er der i bogstavelig forstand masser af liv i på legepladsen, relationer og lege på tværs af aldersgrupper og spirende liv blandt dyr og planter, hvilket vækker meget forundring og bliver udforsket i detaljer. Foråret og sommerens komme betyder også længere dage på legepladsen for fleres vedkommende. Der er flere aktiviteter ude og børnenes lyst til, at være ude er vokset. På legepladsen bruger børnene mere fysik og den friske luft trætter på en sund måde, så derfor vil nogle måske mærke, at det er nogle trætte børn man får med sig hjem fra børnehave. Forældremøde d. 2. maj: Mødet blev indledt med anerkendelse af den store opbakning og forældreomsorg, der er blevet udvist i forhold til institutionen og personalet. Derudover blev der sagt som opfølgning på sidste møde, at vi arbejder på at forbedre kommunikation og information til forældregruppen. Derfor havde vi valgt, at invitere til møde og dialog omkring situationen og eventuelle bekymringer. Desuden blev der informeret om, at man ofte ser personaleudskiftninger og rokeringer i institutioner. Men det er selvfølgelig rart, at det sker med en vis grad af tempi, så historik, omsorg og overskuelighed for det enkelte barn ikke bliver sat på spil. Personalet gør alt hvad de kan i dagligdagen for at skabe god trivsel for Jeres børn. Vi vil rigtig gerne have tilbagemeldinger fra Jer forældre, såfremt I har rigtig gode oplevelser, at berette om, måtte have spørgsmål eller bekymringer til Jeres barns trivsel, dagligdagen eller institutionen. Dette blev også sagt på mødet, men at det samtidig var vigtigt, at man var meget konkret i forhold til sin bekymring, at man fik adskilt barn og voksen bekymringer. Samt at vi er bevidste om hvilke signaler vi udviser til børnene via kommunikation og kropssprog. At vi udviser tillid og tro på at alle personaler kan håndtere barnets trivsel og bruges til at vinke med, og at der samtidig er plads til de sensitive børn og forældres gode mavefornemmelse eks. i forbindelse med afskedssituationen. På mødet var der forskellige informationer om, hvordan vi har valgt, at gribe det an det stykke tid Hanna er fraværende. Der blev fortalt at Laila vil blive i Nordlyset, for at varetage ledelsesopgaven. Det betyder, at det bliver Michael der følger med i glidende overgang sammen med Planetbørnene. Det er den bedste løsning for de børn der skal i glidende overgang pr og for Nordlyset. Som fordelingen nedenunder viser, vil der den kommende periode være 3 personaler i hver gruppe. Det er på baggrund af, at vi gennem et stykke tid har været presset personalemæssigt bl.a. på grund af vores økonomi, samt at vi løbende vil få flere nye børn. Side 7

8 Nyt fra Nordlyset Det vil åbne flere muligheder i den pædagogiske dagligdag, vi vil være godt normeret henover sommeren. Vi vil i år ikke oprette en ny storbørnsgruppe, der fysisk er sammen hver dag. Det forgangne år har vi erfaret, at det bliver meget sårbart, mht. til den pædagogiske dagligdag, børnene og personalet. Vi vil dog fortsat målrette aktiviteter for de store børn fra 1.9. og fremadrettet. Det vil eks. være vores dage i hallen, projekter og andre aktiviteter til denne aldersgruppe og skoleparathed. Vi har også i den forgangne tid, haft flere vikarer inde, som ikke har været kendt med huset, og som vi ikke har fået selekteret ud fra, hvem der har været den bedst egnede til opgaven. Det har været på baggrund af den akutte situation, og at vi ikke har haft nogen faste vikarer i vores stab. Det bliver et arbejdspunkt for institutionen fremadrettet. Såfremt I har brug for uddybning eller andet er I velkommen til at henvende Jer. Børn og personale: Vi har pr. 1. maj budt velkommen til Sigrid, nyt barn, som er startet i Stjernen. I personalegruppen har vi i dag budt velkommen til Diana, som er vikar i Stjernen. Diana er sat ind i Hannas timer. Velkommen til begge. Personalefordelingen vil være følgende frem til Hanna kommer tilbage eller indtil sommerferien. Se yderligere info om Hannas sygemelding på Skoleintra via Jeres personlige Log-in. Stjernen : Tina 37 t. pædagog, Michael 37 t. medhjælper, Diana 37 t. medhjælper Stjernen <21.05 : Tina 37 t. pædagog, Laila 27 t. pædagog + 10 t. kontor i tidsrummet , Diana 37 t. medhjælper Lynet : Ann 37 t. pædagog, Henrik 37 t. medhjælper, Jakob 37 t. medhjælper Afskedsreception: I forbindelse med, at vi skal sige farvel til alle Planetbørnene, vil vi gerne invitere alle børn og forældre i hele børnehaven, til at tage del i festlighederne. Arrangementet foregår hvis vejret tillader det, på den østlige terrasse, mellem Planeten og Lynet. Dagen er d. 17. maj, vi starter kl med officiel overrækkelse af diplomer og gaver, herefter vil der være lidt godt til ganen fra køkkenet, samt noget læskende. Vi håber på at se Jer alle! Side 8

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere