Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler."

Transkript

1 Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med kapitlet er det hensigten, at eleverne får overblik over mængden af reelle tal og arbejder med eksempler på tallenes anvendelse i hverdagen. Gennem arbejdet med opgaverne i det første mundtlige opslag på side 2 3 skal eleverne erfare, at vi har brug for flere tal end de naturlige tal og må udvide til de hele tal og dernæst til de rationale tal. Vi har brug for endnu flere tal, og de irrationale tal introduceres. Eleverne har tidligere arbejdet med π som er et eksempel på et irrationalt tal. Hele kapitlet er struktureret ud fra dette første opslag, dvs. der fortrinsvist på side 4 8 arbejdes med de naturlige og hele tal. side 9 11 arbejdes med de rationale tal, herunder tierpotenser. side arbejdes med de reelle tal, herunder irrationale tal. I forbindelse med de hele tal sættes der fokus på regning med negative tal. Det er vanskeligt at forklare, hvorfor minus gange minus giver plus og nærmest umuligt at finde et eksempel fra elevernes hverdag, som kan anskueliggøre, hvorfor resultatet bliver positivt. Vi har bl.a. derfor valgt at lade eleverne arbejde med en faglig argumentation forklaringen skal altså findes inde i matematikken. Her har eleverne mulighed for at arbejde med deres ræsonnementskompetence, mens de arbejder med forskellige argumenter for resultaterne af regning med negative tal. I forbindelse med de rationale tal skal eleverne arbejde med meget små og meget store tal, og videnskabelig skrivemåde introduceres som en bekvem måde at skrive på, så tallene bliver lettere at læse og skrive. I den forbindelse skal eleverne arbejde med, hvordan der kan regnes med tierpotenser både på lommeregneren og i regneark. På den måde styrkes elevernes hjælpemiddelkompetence. Bemærk, at når eleverne på side 11 skal skrive tierpotenser i regneark, fungerer det som en formel. De skal derfor starte med at skrive =. Lighedstegnet ses ikke på sidens skærmdump. Udvidelsen fra rationale til reelle tal tager udgangspunkt i et kvadrat med arealet 2. Vi har brug for et tal for sidelængden, og kvadratrødder introduceres. Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: titalssystemet som positionssystem naturlige tal, hele tal, rationale tal, irrationale tal og reelle tal de fire regningsarter, positive og negative tal overslag og afrunding produkt og kvotient tierpotens, eksponent, rod, videnskabelig skrivemåde kvadratrod TAL OG REGNING 1

2 Huskeliste: Regneark (til side 11) Sømbræt og elastikker (til side 13) FRA FAGHÆFTET Kompetencer udtænke, gennemføre, forstå og vurdere mundtlige og skriftlige matematiske ræsonnementer og arbejde med enkle beviser (ræsonnementskompetence) forstå og benytte variable og symboler, bl.a. når regler og sammenhænge skal vises, samt oversætte mellem dagligsprog og symbolsprog (symbolbehandlingskompetence) kende forskellige hjælpemidler, herunder it, og deres muligheder og begrænsninger, samt anvende dem hensigtsmæssigt, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge, til beregninger og til præsentationer (hjælpemiddelkompetence) Matematiske emner I arbejdet med tal og algebra at kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge kende regningsarternes hierarki samt begrunde og anvende regneregler Matematik i anvendelse arbejde med problemstillinger vedrørende dagligdagen, bl.a. i forbindelse med privatøkonomi, bolig og transport Matematiske arbejdsmåder undersøge, systematisere og ræsonnere med henblik på at generalisere arbejde individuelt og sammen med andre om problemløsning i mundtligt og skriftligt arbejde Indhold og mål I dette kapitel skal I arbejde med tal og forskellige regneregler. Målet er, at I får indblik i ligheder og forskelle mellem naturlige tal, hele tal, rationale tal og irrationale tal. får forståelse for og erfaringer med, hvordan man regner med negative tal. lærer at skrive meget små og meget store tal som tierpotenser. lærer om kvadratrødder. TAL OG REGNING 2

3 Facit Side 2 Side 3 Side 4 1. Eksempler: et antal varer, der skal handles, antal indbudte gæster, alder, skostørrelser 2. a. Når naturlige tal adderes bliver summen altid positiv. b. Ved subtraktion bliver differensen negativ, hvis subtrahenden er større end minuenden, og 0 hvis subtrahend og minuend er lige store. 3. Eksempler: temperatur, gæld. 4. a. Ved multiplikation af hele tal, bliver produktet altid et helt tal. b. Ved division af hele tal bliver kvotienten kun et helt tal, hvis dividenden går op i divisoren. 5. Eksempler: priser, rumfang af sodavandsflasker, varedeklarationer. 6. 0,75 kan skrives som. 7. Figuren viser, hvordan mængderne kan placeres i forhold til hinanden. Man kan se, at de naturlige tal er en del af de hele tal, og at de hele tal er en del af de rationale tal. 1. De naturlige tal og de negative tal bruges til at angive de forventede temperaturer. De negative tal anvendes i forbindelse med frostgrader. De naturlige tal bruges også til at beskrive vindstyrken. 2. Man kan finde forskellen mellem to tal ved at trække dem fra hinanden. (-1) er dagtemperaturen, og (-5) er nattemperaturen. 3. a b. 0 (-5). 4. a. 14. b a. Torsdag. b. Lørdag. 6. Side 5 1. a b c. 51,74 d. 7,2145 e. 218 f. 2,8 g. 1,61 h. 41 i. 47 j a b. 10,26 c. 5,44 d e. 361,5 f. 124 g. 0,45 h. 3,5 i. 14,5 j. 0, a. 19,8 b. 8,9 c. 9,0 d. 29,0 4. a. 20 b. 20 c. 100 d. 0 TAL OG REGNING 3

4 5. a. 7,28 b. 14,19 c. 3,015 d. De er lige store. 6. a. Sandt b. Sandt c. Falsk d. Sandt e. Falsk f. Sandt 7. a. 57. Tre led. b To led. c. 0. Tre led. d. 15. Tre led. e Et led. f. 85. Et led. 8. a. ca. 38 b. ca c. ca. 5 d. ca. 11 e. ca. 25 f. ca. 100 g. ca. 183 h. ca a. 3 b. 1 c. 2 d. 1 Side 6 1. Multiplikation kan forstås som gentagen addition. 4 (-2) betyder at have (-2) fire gange. 2. To personer skylder begge 25 kroner. 3. x (-2) Resu ltat 4 (-2) -8 3 (-2) -6 2 (-2) -4 1 (-2) -2 0 (-2) 0 (-1) (-2) 2 (-2) (-2) 4 (-3) (-2) 6 (-4) (-2) 8 Hver gang x vokser med 1, vokser resultatet med 2 Side 7 4. Linje 1: 0 omskrives til et additionsstykke med resultatet 0. Linje 2: Når man ganger med 0, bliver produktet altid 0. Derfor kan vi gange fx -4 med (2 + (-2)) og stadig få 0. Linje 3: (-4) ganges ind i hvert led i parentesen. Linje 4: (-4) 2 reduceres til Da regneudtrykket på højre side af lighedstegnet fortsat skal give 0, må (-4) (-2) = a. Produktet af to tal bliver positivt, når begge tal har samme fortegn. b. Produktet af to tal bliver negativt, når de to tal har forskellige fortegn. 7. Vi kan bruge, at multiplikation er modsat regningsart af division, og at faktorernes orden er ligegyldig. 8. Tre venner har tilsammen en gæld på 300 kr. Hvor meget skal de betale hver, hvis de betaler lige meget? 9. Når man 3 gange springer (-2) på tallinjen, kommer man til Når man dividerer to tal med hinanden, bliver kvotienten positiv, hvis de to tal har samme fortegn Når man dividerer to tal med hinanden, der har forskelligt fortegn, bliver kvotienten negativ. 11. a. -4 TAL OG REGNING 4

5 Side 8 b. -4 c. 4 d. 9 e. -7,5 f Det første regneudtryk giver -50. Resultatet er negativt, da der indgår ét negativt tal. Det andet regneudtryk giver 50. Resultatet er positivt, da der kun er positive tal. Det tredje regneudtryk giver 50. Resultatet er positivt, da der er to negative tal. 13. a. -27 b. -28 c. 70 d e. 42 f a. -30 b. -12 c. 30 d. 48 e. -5 f. 24 g. -45 h a. Sandt b. Sandt c. Falsk d. Falsk e. Falsk f. Sandt 3. a. 7 b. -7 c. 7 d. -11 e f. 57 g. -8 h. 310 Side 9 4. a. Alle positive tal og 0. b. Alle tal bortset fra 0. c. Alle positive tal. d. Alle positive tal. e. Alle negative tal. f. Alle negative tal. g. Alle positive tal. 5. a. 0 b. 22 c. -3 d. -70 e. -6 f. 1,5 6. a. Fx 2 18 og 4 9. b. Fx -3 8 og 4 (-6). c. Fx 5 2,5 og 1, d. Fx og 4 (-5). 7. a. Fx 10 : 2 og 100 : 20. b. Fx 4 : (-2) og (-30) : 15. c. Fx (-20) : 2 og 10 : (-1). d. Fx -3 : 6 og 14 : (-28). e. Fx 4 : 16 og 10 : a. 8. b. 6 c. 14 d. -1 e. 9 f Fx ved indkøb. 2. Ca. 135 kr ,65 kr ,50 kr. 5. a. 133 kj. b. 57 kj. c. 19 kj d. 3,8 kj e. 15,2 kj TAL OG REGNING 5

6 6. Fedtenergiprocenten i sødmælk: 49,3 % letmælk: 30 % minimælk: 11,9 % skummetmælk: 2,7 % kakaoskummetmælk: 6,3 % Side Side a. Ca. 9 mm eller 9,125 mm b. ca.0,0125 mm. c. ca.0,00021 mm. 4. a. Mellem 0,0018 cm og 0,018 cm. b. Mellem 0,018 mm og 0,18 mm. 5. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3: a. 9, b. 1, c. 2, Opgave 4: a. Mellem 1, cm og 1, b. Mellem 1, mm og 1, Når 1,99 ganges med 1030, svarer det til at flytte kommaet 30 gange til højre. 2. a. 5, kg b. 7, kg c. 1, kg d. 6, kg 3. At gange med svarer til at dividere med Når 2,991 divideres med 10 26, svarer det til at flytte kommaet 26 gange til venstre. 4. a. 1, g b. 4, g Solens masse Jordens masse Månens masse Jupiters masse Mars' masse Massen af et vandmolekyle Massen af et brintatom Massen af en bakterie Side 12 1,99E+30 5,98E+24 7,35E+22 1,8986E+27 6,4185E+23 2,991E-26 1,67E-24 4,5E I kvadratet til venstre kan man gange længden af siderne med hinanden eller tælle antallet af små kvadrater i kvadratet. I kvadratet til højre kan man tælle antallet af små kvadrater Sidelængden er skrå på sømbrættet. Længden kan ikke angives med et helt tal a. Ca. 1,414 b. 6 c. 10 d. 3,5 e. 3 f. Ca. 2,828 g. Ca. 3,873 Side TAL OG REGNING 6

7 8. a. Error b. Et kvadrat kan ikke have en side, hvor længden er negativ. 9. a. Fx. b. Fx. 10. a (2 + 6) = = = = 10 b. 4 10^2 5 = = = 350 Side = 1, = 2, = 3, = 4, = 5, = 6, = 7, = 8, = 9, = Figur a består af to kvadrater. Hvert kvadrat har arealet 3 cm², derfor er sidelængden i hvert kvadrat cm. 4. Figur b: 3. Figur c: Figur a: 2 = 2 3 = 6 Figur b: 3 = 3 5 = 15 Figur c: 2 = 2 2 = 4 2 = 8. b c d. 0,09 4. a b. 1, = c d a. x = 2 b. x = 2 c. x = 2 d. x = 3 e. x = 1 6. a. 6 cm b. 10 cm c. 9 cm d. 1 cm 7. a = i, b = f, c = j, d = g, e = h 8. a. Sandt b. Falsk c. Sandt d. Falsk 9. a. 13 b. 28 c. 13 d. 2489,5 e f Side a b c d e a. 0,001 b. 0,05 c. 0,0003 d. 0,1 3. a TAL OG REGNING 7

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Kommunikation i matematik v/kirsten Søs Spahn, lærer, exam.pæd., pædagogisk konsulent i matematik, Center for

Læs mere