Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Praktiske oplysninger... 3"

Transkript

1 Informationshæfte

2 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring - erstatningsansvar... 8 Forældreintra... 9 Fravær... 9 Fritagelse fra undervisningen... 9 Glemt tøj Hjemmeside Klasseråd Konfirmationsforberedelse Lejrskoler Lektiehjælp Lektionstider/moduler Læringscenter Mobiltelefoner Mobning / Trivsel Musiske skole Mælk Ordensregler Prøver Rengøring Rygning SFO Skolebestyrelsen Skoleboden / Madordning Skolebusordning Skolefrugt Skolepsykologisk rådgivning og tale/høreundervisning Skolevenner Spisning SSP samarbejde Sundhedsplejerske Sundhedsspor Tandplejen Tosprogscenter Trafikale forhold ved skolen Tværsuger og F-dage Udgangstilladelse Udviklingsarbejder Ungdomsskolen UU vejledning Vikarordning Zebrabyen Skolens vision og værdier

3 Praktiske oplysninger Adresse: Peder Syv Skolen SFO Peder Syv Ørstedvej 63 B Ørstedvej 63 A 4130 Viby Sj Viby Sj. Tlf Fax Skoleleder: Lene Hasling SFO leder: Dorte Hjøllund Viceskoleleder: Gert Rosenberg Sekretær: Lotte Pedersen Sekretær: Hanne Gerlund Smidt Serviceleder: Heins Bilyk 3

4 Skolebestyrelse: Eva Le Fevre Tlf Emilsgave Viby Sj. Lene Weber Hansen Tlf Maglehøjen 9 Højby 4320 Lejre Pia Eg Andersen Tlf Ternevej 25 Mobil: Viby Sj. Steen Kawauchi Tlf Tofthøjparken Viby SJ. Christina Boserup Tlf Emilsgave Viby Sj Peter Djurhuus Tlf Vibevej Viby Sj. Michael Høy Sørensen Tlf Ørsted Hestehave 3 Mobil: Ørsted 4130 Viby Sj. Medarb.repr.: Jesper Brandt Hansen Tlf Lars Engholm Tlf Skoleledelse: Lene Hasling Tlf Gert Rosenberg Tlf

5 Velkommen til skoleåret Med dette informationshæfte om Peder Syv Skolen vil vi gerne byde velkommen til et nyt skoleår til såvel gamle som nye elever og forældre samt til alle ansatte. Vi har igen i år revideret skolens informationshæfte med generelle oplysninger. I år bliver hæftet kun lagt på forældre-intra, idet mange af informationerne ikke er ændret. Vi håber, at vi med hæftet kan hjælpe jer med nogle af de hvem/hvad/hvornår spørgsmål, der måtte opstå om skolen og dens aktiviteter. Det mere konkrete samarbejde vil I blive informeret om af lærerne i den enkelte klasse. I vil derudover hele året kunne få informationer om skolen på skolens hjemmeside ( og gennem generelle breve fra skolebestyrelsen og skolens ledelse. Desuden kan I hente mere konkrete informationer om jeres barn og klassen på forældre-intra. Vi lægger vægt på, at vi så vidt muligt opfylder jeres behov for praktiske informationer fra skolen. Vi vil altid gerne drøfte ideer og ændringer med jer, så skolen kan udvikle sig løbende til gavn for vore børn. Der er dog ingen tvivl om, at det egentlige samarbejde foregår i en dialog mellem skolen og jer. Vi inviterer jer derfor ind til dette samarbejde og denne dialog. Jeres barns læring og udvikling er afhængigt af dette samarbejde. Vel mødt til det nye skoleår på Peder Syv Skolen! Gert Rosenberg og Lene Hasling 5

6 Om Peder Syv Skolen Peder Syv Skolen er opkaldt efter Peder Syv, der levede Hans far var fæstebonde her i Syv. Peder Syv blev senere kongelig filolog i det danske sprog. Den eneste af slagsen nogensinde. Peder Syv udgav både bøger om dansk grammatik og om danske viser, men først og fremmest huskes han for sin samling af danske ordsprog. Ansvar og bøger Eleverne har lige fra 1. klasse mange bøger fra Peder Syv Skolen. Der lånes også ofte andre ting end lige bøger ud til eleverne. En elev i 4. klasse kan let have lånt for over 1500 kroner, og en elev i 9. klasse for over 4500 kroner. Skolen ønsker at bruge penge på de bedst mulige undervisningsmaterialer til eleverne, og det er derfor vigtigt, at der passes godt på de bøger, vi har indkøbt og låner ud. Når bøger går i stykker eller forsvinder i forbindelse med udlån, betyder det, at eleven får en regning, således at skolen kan købe et nyt eksemplar. Biblioteket vil gerne hjælpe i tvivlstilfælde. Pas derfor godt på bøgerne. Eleven har bogen og ansvaret. Arbejdstelefon Vi opfordrer indtrængende alle forældre til at aflevere nummeret på jeres arbejdstelefon og/eller mobilnummer til skolens kontor, hvor det gemmes i elevkartoteket. I forbindelse med sygdom, ulykkestilfælde eller andet har skolen behov for at kunne komme i kontakt med forældre, for det betyder ofte meget for børnene, at forældrene hurtigt kan komme og være hos dem. Derfor er det vigtigt, at kontoret altid ligger inde med det aktuelle telefonnummer både privat og til arbejdspladsen. 6

7 Blå Mandag Efter konfirmationen er det en tradition at holde Blå Mandag. I praksis er det sådan, at der er konfirmation på forskellige dage, og nogle bliver slet ikke konfirmeret. Eleverne vil gerne holde Blå Mandag sammen, og det er derfor aftalt, at Blå Mandag er mandag den 2. juni Vi beder jer om at bakke op om, at Blå Mandag er denne ene dag. Cykelparkering Vi henstiller til alle elever og forældre om at benytte skolens cykelparkering. Det er vigtigt, at cyklerne ikke placeres andetsteds, samt at de låses forsvarligt, så vi så vidt muligt undgår tyverier. Elevfotografering Eleverne bliver én gang om året fotograferet med både klassebillede og et individuelt foto. Al afregning foregår direkte mellem firmaet og elevernes forældre. Fotograferingen finder i dette skoleår sted i uge 38 og 39. Elevråd Der er 2 elevrepræsentanter pr. klasse. Der er to lærer-repræsentanter, der støtter udvikling af elevdemokratiet. Det er i år Sanne Andersen og Kenneth Carlsson. De nye repræsentanter vælges i foråret, og elevrådene begynder arbejdsåret med to elevrådsdage, hvor årsplanen lægges. Skolen lægger stor vægt på elevrådsarbejdet. Det er derfor vigtigt, at alle elevrepræsentanter tager elevrådsarbejdet seriøst. 7

8 Ferieplan for Roskilde kommune i skoleåret 2013/2014 Sommerferie Første skoledag efter sommerferien 2013 er mandag den 12. august. Efterårsferie Uge 42 (lørdag den 12. oktober til søndag den 20. oktober 2013). Første skoledag efter ferien er mandag den 21. oktober Juleferie Fra og med lørdag den 21. december 2013 til og med onsdag den 1. januar Første skoledag efter ferien er torsdag den 2. januar Vinterferie Uge 8 (lørdag den 15. februar til søndag den 23. februar 2014). Første skoledag efter ferien er mandag den 24. februar Påskeferie Fra og med lørdag den 12. april 2014 til og med mandag den 21. april Første skoledag efter ferien er tirsdag den 22. april maj Torsdag den 1. maj Store bededag Fredag den 16. maj Kristi Himmelfartsdag Torsdag den 29. maj og fredag den 30. maj Grundlovsdag Torsdag den 5. juni Pinseferie Mandag den 9. juni Sommerferie Starter lørdag den 28. juni Første skoledag efter sommerferien er mandag den 11. august

9 Forsikring - erstatningsansvar Skolerne i Roskilde har ingen ansvars-forsikringer for eleverne. Cykler, tøj, tasker, legetøj og andre private effekter medbringes på eget ansvar. Eleverne i praktik er dog omfattet af en særlig forsikring på arbejdspladserne. Skader, som elever forvolder i skoletiden f.eks. på kammerater, lærere, ting eller bygninger er eleverne ifølge almindelig og gældende retspraksis personligt ansvarlige for. Det vil sige, at i tilfælde af skade på skolens bygninger eller ejendele, som eleven har forvoldt, afkræver skolen erstatning. Om denne så klares af barnet selv, forældrene eller familiens forsikringsselskab (f.eks. familie-forsikringen) er op til forældrene at afgøre. Vi gør opmærksom på, at kommunen siden 1/ ikke har en ulykkesforsikring for børn på institutionerne. Det betyder, at det er jeres egen / barnets ulykkesforsikring, der skal dække, hvis uheldet er ude. Så tjek lige, at I har en. Forældreintra Alle klasser er på intranettet. Retningslinjer for arbejdet med forældreintra ligger på skolens hjemmeside. Der ligger mange informationer på forældreintra, så I bedes jævnligt holde jer orienteret her. Forældreintra betyder også, at forældre, der har delt forældremyndighed, får nemmere og hurtigere adgang til skrivelser fra lærerne. Introduktion finder sted på det første forældremøde i børnehaveklassen. Uregelmæssigheder / ændringer bedes sendt til Fravær Ved sygdom Kortere tid: Skrives efterfølgende i kontaktbogen Længere tid: Meddeles kontoret hurtigst muligt. Fritagelse fra undervisningen Vi beder om, at denne form for fritagelse begrænses mest muligt, idet det altid giver forstyrrelser for eleven, de andre elever i klassen samt for det planlagte undervisningsforløb. Se i øvrigt Skolebestyrelsens brev til alle forældre. Bliver det nødvendigt, er reglen denne: Hvis fritagelsen er mere end tre dage, skal kontoret underskrive i kontaktbogen. 9

10 Fritagelse fra idræt foregår ligeledes på baggrund af anmodning fra forældrene. Hvis fritagelsen gælder for en længere periode, skal der foreligge en lægeattest. Ved fritagelse er eleven til stede i lokalet, idet en del af undervisningen er teoretisk- Badning hører sammen med idræt, og man kan derfor ikke fritages for badning. Fritagelse for kristendomsundervisning skal ske i foråret forud for et nyt skoleår på et skema, der hentes på kontoret. Skolens lejrskoler, temauger og emnedage er også undervisning. Der gælder derfor de samme regler som ovenfor beskrevet. Det er vigtigt, at alle elever, både af faglige og sociale grunde, altid er med i aktiviteterne. Glemt tøj Glemt tøj samles hos skolens serviceleder Heins Bilyk. Tøjet lægges i en kasse i kælderen. To gange om året lægges tøjet frem på borde ved aulaen. Tidspunkterne bliver bekendtgjort på hjemmesiden. Glemte nøgler, smykker mm vil, hvis det er fundet, hænge i elevernes skab på gangen eller ligge på skolens kontor. Hjemmeside De nyeste oplysninger fra skolen og skolebestyrelsen kan læses her, ligesom dette informationsnummer er lagt ind. Klasseråd I hver klasse vælges et antal repræsentanter til forældrerådet. Disse forældre varetager en række funktioner, der er beskrevet i skolebestyrelsens folder Klasseråd. Den lægges på forældreintra, og I kan af klasselæreren få en papirudgave. Konfirmationsforberedelse Eleverne går til konfirmationsforberedelse i 8. klasse. Vi gør opmærksom på, at skolen ikke er en del af denne undervisning. Al kontakt om forberedelsen og selve konfirmationen sker derfor mellem hjem og kirke. 10

11 Lejrskoler Der er lejrskoleophold for eleverne på 4/5. årgang samt en lejrskole i løbet af udskolingen, næste gang i sensommeren Lejrskoleopholdene er en del af undervisningen. Deltagelse er derfor obligatorisk. Lejrskolen arrangeres af de deltagende lærere sammen med eleverne. Lektiehjælp Der er lektiehjælp for alle elever på skolen fra tirsdag til torsdag. Lektiehjælpen finder sted på biblioteket tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken Alle kan komme i kortere eller længere tid af åbningstiden for at læse lektier, for at arbejde med større opgaver, for at spille spil fx skak eller for at læse. Vi håber, at I vil bakke op om dette tiltag, som giver alle elever muligheder for at få ekstra hjælp af lærere til konkrete eller generelle opgaver. Specielt for de større elever, der har brug for vejledning fra en lærer til lidt ekstraundervisning eller til prøveforberedelse, er cafeen en god ide. I første og sidste uge af skoleåret er lektiecafeen lukket. I tværsuger og på F-dage ligeså. Lektionstider/moduler 1. modul modul modul Læringscenter Alle skolens elever og personale har adgang til at låne bøger i Læringscentret. Klasserne fra besøger biblioteket én gang ugentligt. De øvrige klassetrin gør det efter behov. Lånetiden for bøgerne er 1 måned. Dog opfordres alle til at aflevere, når bogen er læst. For meget populære bladrebøger (Flunkerne og Guinness rekordbøger eksempelvis) er lånetiden dog 1 uge. 11

12 Mobiltelefoner I undervisningstiden skal de være slukkede og lagt væk. Der må ikke læses eller skrives SMS-beskeder. Det er tilladt at anvende mobiltelefonerne i frikvartererne. Vi beder jer forældre om at indskærpe over for børnene, at telefonerne ikke må bruges til privat brug i nogen form i undervisningen med mindre, det er en del af lærerens planlagte undervisning. Der må ikke tages billeder, overalt på skolens område incl. udearealerne, i hele skoletiden. I tilfælde af misbrug inddrages mobiltelefonen, og den vil blive lagt på kontoret til afhentning efter skoletid. Ved gentagen misbrug kan den inddrages på kontoret i flere dage, og samtidig orienteres forældrene. I forbindelse med afholdelse af afgangsprøver er medbragte mobiltelefoner i forberedelses- eller prøvelokaler bortvisningsgrund. Hvis jeres barn står i en konkret situation, hvor der er behov for hjælp, skal barnet kontakte sin lærer eller en voksen på kontoret for at få hjælp. Det kan føre til unødig uro, hvis I opfordrer jeres barn til at kontakte jer. Mobning / Trivsel På Peder Syv Skolen gør vi en stor indsats for at forebygge mobning og for at løse konflikter, hvis de alligevel finder sted. Det er løbende indsatsområde i såvel skolebestyrelsen som i lærerteamene og i elevrådet. Skolens handleplan for elevtrivsel kan ses på skolens hjemmeside. Musiske skole Roskilde Kommunale Musiske skole har undervisning på flere af byens skoler. Undervisningen foregår i fritiden. En oversigt over musikundervisningen kan fås på Musikskolens hjemmeside: Du kan også tilmelde dig på denne hjemmeside. Telefonnummer (kl. 9 13) Mælk Der kan købes mælk på skolen via Mejeriernes Skolemælksordning. Vi har ligeledes en frugtordning. Se under skolefrugt. 12

13 Ordensregler Vedtaget i skolebestyrelsen: 1. Vis hensyn. At vise hensyn betyder, at du i din opførsel respekterer andre børn og voksne, og at du passer på kammeraternes og skolens ting. 2. Du skal være ude i 10 pausen, hvis du går i børnehaveklasse til og med 6. årgang. I de øvrige pauser må du gerne opholde dig på gangene og i klasseværelserne, hvis du er stille og rolig årgang må være inde i pauserne, hvis din opførsel er stille og rolig. 3. Hvis du går i klasse, må du forlade skolens område i 10 og 12 frikvartererne under forudsætning af, at du overholder regler og lovgivning. 4. Du har ansvaret for bøger og andre materialer, som du låner. Taskebøger skal indbindes. Hvis noget bliver væk eller ødelagt, skal du erstatte det. Hvis du tager ting med hjemmefra, sker det på eget ansvar. 5. Du må kun kaste med sne følgende steder: årgang i Tutgården årgang på sportspladsen. 6. Mobiltelefoner må kun benyttes i timerne efter lærerens anvisninger. 7. Du må kun fotografere andre, hvis de har givet dig lov, og du må ikke lægge billeder af personer på internettet. 8. På Peder Syv Skolen skal alle trives. Alle på skolen og alle forældre er ansvarlige for det. Se også skolens trivselspolitik. Der er derudover særlige regler, når der er sne. Disse regler gennemgås for eleverne, når det er aktuelt Der må ikke løbes på rulleskøjter eller skateboards inde Skolen kan iværksætte sanktioner, hvis reglerne overtrædes. Det sker i henhold til bekendtgørelse om god ro og orden. Hvis dit barn mister eller ødelægger skolens bøger, eller hvis han/hun laver hærværk på skolen, vil der blive sendt et brev hjem til dig med henblik på betaling. Hvis dit barn får beslaglagt ejendele, fx mobiltelefoner, kan de inddrages ud over skoletiden. 13

14 Prøver Folkeskolens afsluttende prøver for 9. årgang (FSA folkeskolens afgangsprøve) starter med de skriftlige prøver i begyndelsen af maj. De skriftlige prøver 2014 afholdes efter følgende plan: Mandag den 5. maj kl Dansk, retskrivning FSA kl Dansk, læsning FSA Tirsdag den 6. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling FSA kl Dansk, skriftlig fremstilling FS10 Onsdag den 7. maj kl Matematiske færdigheder FSA kl Matematisk problemløsning FSA kl Matematik FS10 Torsdag den 8. maj kl Engelsk udtræksfag FSA kl Engelsk FS10 Fredag den 9. maj kl Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag FSA kl Tysk FS10 Mandag den 12. maj kl Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag FSA kl Fransk FS10 Tirsdag den 13. maj Biologi udtræksfag FSA Onsdag den 14. maj Geografi udtræksfag FSA Torsdag den 15. maj Forbeholdt forsøgsarbejder De mundtlige/praktiske prøver: Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 2. juni - onsdag den 25. juni Rengøring Rengøringen styres fra Forvaltningen. Eleverne skal efterlade klasselokalet i pæn stand, så rengøringspersonalet umiddelbart kan foretage en rengøring af lokalet. 14

15 Rygning Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken ude eller inde. Forbuddet gælder også på skolens parkeringsplads og i SFO en, og er gældende for såvel elever som alle voksne. SFO Der er udarbejdet et arbejdsgrundlag for lærerne og pædagogerne fra årgang. I vil høre om samarbejdet på klasseforældremøderne. Vedrørende struktur og pædagogik henvises til SFO ens hjemmeside: Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed inden for de kommunale rammer og samarbejder med skolen om værdigrundlag og udvikling. Bestyrelsen fastsætter principper. Skolens principper kan ses på hjemmesiden: Skoleboden / Madordning I frikvarteret om formiddagen er skoleboden åben, så eleverne kan købe et let mellemmåltid. Priserne er slået op ved boden. Skolen har indgået aftale med SuperBest i Viby om levering af skolemad. Ordningen er baseret på, at man benytter internettet på adressen: hvor I kan læse mere. Der er et direkte link på skolens hjemmeside. Skolebusordning Det er muligt at få transport med bus, hvis man bor uden for byzonen. Skolefrugt Peder Syv Skolen er tilmeldt skolefrugtordning. Du kan læse mere og tilmeldes ordningen via 15

16 Skolepsykologisk rådgivning og tale/høreundervisning I tilfælde hvor elever på skolen behøver støtte og hjælp for at trives og klare sig i skolen, kan medarbejderne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) inddrages på tlf Skolepsykologen kan således efter indstilling vurdere og rådgive i forbindelse med forskellige problemer vedrørende kontakt, adfærd, udvikling generelt samt faglige problemer, og der kan evt. henvises til specialundervisning eller andre hjælpeforanstaltninger. Skolens psykolog, Anne Marie Ruwald, har netop fået nyt job, og PPR har ikke meddelt ved skolestarten, hvem der skal betjene Peder Syv Skolen fra august Tale/høre læreren undersøger/underviser børn med tale-, sprog- og stemmevanskeligheder samt børn med hørevanskeligheder. Tale/høre læreren her hedder: Githa Lund Bramsen (på barsel) vikar er Vibeke Vincentzen. Skolevenner På udvalgte klassetrin er der et samarbejde i gang med pensionister i Viby. De kommer i klasserne og læserne med enkelte elever eller grupper af børn. Hvis jeres klasse er involveret, bliver I orienteret af klasselæreren. Spisning Der er tilsyn ved spisning fra årgang. Elever, der får fri 11.20, spiser som udgangspunkt i SFO en. I vil blive nærmere informeret i jeres barns klasse. SSP samarbejde Skole Socialforvaltning Politi. Dette samarbejde har til formål at yde en indsats mod hærværk, vold, mobning, tyveri og andre former for kriminalitet blandt eleverne. Der er et tæt samarbejde i lokalområdet og med kommunens SSP konsulenter. Skolens repræsentanter er Karina Rostgaard og Gert Rosenberg. 16

17 Sundhedsplejerske Sundhedsplejersken følger alle elevernes sundhed, helbred og trivsel fra skolestart til 9. årgang. Det, der udføres, er: - Helbredsmæssig vurdering af eleverne - Vurdering af børnenes motoriske udvikling ved skolestart - Undersøgelse af syn, hørelse, højde og vægt - Regelmæssige sundhedssamtaler enten med den enkelte elev eller små grupper - Undervisning i sundhedsemner i enkelte klassetrin efter behov - Undersøgelse af børn med særlige behov Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte skolens sundhedsplejerske Hanne Bruus - telefon og mail: Sundhedsspor Der er etableret et sundhedsspor ved Viby Hallen. I kan tjekke jeres og jeres børns kondi på stien. Det er en god aktivitet for at styrke fokus på motion og sundhed. Tandplejen Alle børn og unge fra 1-18 år tilbydes gratis tandpleje. Der er frit tandlægevalg og tandplejetilbuddet varetages enten af den kommunale tandpleje eller af privat praktiserende tandlæger, men under forudsætning af, at tandlægen har/eller vil indgå en aftale med Roskilde Kommune. Dit barn indkaldes til første undersøgelse, når det er 1½ år. Kommunen tilbyder forebyggende undervisning i mødregrupper, børnehaveklasserne og 6. klasserne. Har I spørgsmål, kan I kontakte Tandplejens Administration, Algade 49, Roskilde på tlf eller læse på hjemmesiden: tandplejen.roskilde.dk. Skolens kontaktperson er Alice Grundahl. Tosprogscenter I skolens tosprogscenter kan elever med et andet modersmål end dansk modtage ekstra danskundervisning. Skolen har en særskilt handleplan for området og en koordinator, der varetager den overordnede planlægning. Det er i det kommende år Gitte Breddam. 17

18 Trafikale forhold ved skolen Vi skal også opfordre til, at I tænker over en fornuftig og betænksom trafikadfærd på skolens parkeringsplads, når I kører jeres børn til skole i bil. Vi skal undgå trafikkaos med uheldige færdselssikkerhedsmæssige situationer. Så benyt venligst parkeringsbåsene, når I sætter jeres børn af. Det gælder alle børns sikkerhed. Skolens mange henvendelser til Teknisk Forvaltning om trafiksikkerhed ved skolen ser ud til at have båret frugt. Der vil i efteråret 2013 ske en del forbedringer ved skolen, ved viadukten, på Ørsteds- og Parkvej Tværsuger og F-dage Tværsuger: Uge 39 (naturfagsuge), uge 7 (skolefestuge) og uge 21 for eleverne i Team A. Mandag - torsdag er der 5 lektioner, fredag 4 lektioner. Skemaet til eleverne udarbejdes i teamet i forbindelse med årsplanlægningen og sendes hjem. F-dage: Fredag den 16/8 (Team A og B) Tirsdag den 3/9 (Team A) Mandag den 2/12 (Team A) Onsdag den 30/4 (Team A) Torsdag den 12/6 (Team A og B) På hver F-dag er der 4 lektioner, medmindre der aftales andet i den enkelte klasse. Projektuger i team B meddeles direkte fra teamets lærere ved skolestarten. Udgangstilladelse Elever, der går i klasse, må forlade skolens område i 10 og 12 frikvartererne. Såfremt eleverne forlader skolen i frikvarteret sker det på eget ansvar. Hvis I ikke ønsker, at jeres barn forlader skolen, bedes det meddelt skolen. Skolen fremsender orientering til de involverede forældre i begyndelsen af hvert skoleår, hvor der bl.a. står om den enkeltes ansvar. 18

19 Udviklingsarbejder Skolen arbejder fortsat med LP-modellen og Cooperative Learning. I ugerne har årgang dagligt et motionsforløb og i ugerne er der NovemberLæs, Der er et forsøgsprojekt i specialundervisningen med brug af Ipad. Både kommunalt og lokalt er der fokus på faglig læsning, hvilket vil kunne ses i klassernes årsplaner. Skolens fokus på elevtrivsel vil ligeledes kunne ses i de enkelte årsplaner. I indskolingen udbygges samarbejdet med SFO i praksis. I udskolingen arbejdes der i ny struktur. Fokus på faglighed og nye samarbejdsstrukturer, overgange til ungdomsuddannelserne samt læring i privatøkonomi. En del af skoleåret skal endvidere bruges til at forberede skolereformen såvel kommunalt som lokalt. Ungdomsskolen Ungdomsskolen er for alle unge mellem 14 og 21 år. Her er undervisning, sjove aktiviteter og spændende ture. Undervisningen foregår på de lokale folkeskoler og efter normal skoletid. Vil du høre mere kan du tjekke eller kontakte os på telefon UU-vejledning Skolen skal igen have ny uddannelsesvejleder. Vi er endnu ikke orienteret om, hvem der skal betjene Peder Syv Skolen. Indtil det er meldt ud, kan I kontakte UU centret på telefon eller på Vikarordning Når lærerne er fraværende på grund af ture, kurser eller sygdom, gennemføres undervisningen, så vidt muligt, af enten skolens egne lærere eller vikarer tilknyttet skolen. Almindeligvis får eleverne vikarer, de kender, og som kender dem samt forholdene på skolen. Det skulle give færrest mulige forstyrrelser i den daglige rytme. Der arbejdes på, at 8. og 9. årgang kan arbejde alene med materialer ved læreres fravær. Zebrabyen Der er kommunalt fokus på Roskilde Syd. Det betyder bl.a. at der er et tiltag i gang med at gøre Viby til Zebraby. Det indebærer, at alle gode kræfter skal foldes ud for at udbygge samarbejde mellem institutioner og frivillige. I kan læse på kommunens hjemmeside, og på skolens hjemmeside, når der foreligger noget konkret. 19

20 Skolens vision og værdier Skolens vision: Peder Syv Skolen er et sted, hvor alle har venner, er glade for at være, og alle lærer Skolens værdier: Fællesskab Nysgerrighed Selvværd Der er udarbejdet handleplaner for skoleåret for alle tre værdier. 20

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011-1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2011 Skolebestyrelsens beretning for året 2011 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensæ t- ning og det arbejde, bestyrelsen

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2012 Skolebestyrelsens beretning for året 2012 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole FAGLIGHED TRIVSEL LOKAL SAMMEN- HÆNGSKRAFT 1. Formål Med mottoet Vores skole - Vores ansvar arbejder vi med respekt og ansvar for hinanden, og det er den sunde fornuft,

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12)

ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12) ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12) AUGUST Mandag 13. august Pædagogisk dag implementering af IT v/thomas Kjærgaard, UCN Tirsdag 14. august Pædagogisk dag kommunikation i skole/ Hvordan skabes pædagogisk ilt v/jan

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Velkommen til Bøgballe Friskole. Forældrefolder

Velkommen til Bøgballe Friskole. Forældrefolder Velkommen til Bøgballe Friskole Forældrefolder Velkommen som forældre på Bøgballe Friskole Vi vil med denne folder give nye forældre et indblik i livet og traditionerne på Bøgballe Friskole og håber dermed,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 Skolebestyrelsen har besluttet følgende værdisæt for Susålandets skole: Trivsel Sundhed Ansvar Selvværd Fællesskab Skolens ordensregler lyder. Pas på hinanden Pas på dig selv

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 PASSION PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen 11/10/2016 Skole og Forældre Landsdækkende organisation for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen Kursus for skolebestyrelser Silkeborg kommune 11.10.2016 Medlemsydelser: Rådgivning Hotline hverdage

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Specialklasserækken på Hadbjerg skole

Specialklasserækken på Hadbjerg skole Specialklasserækken på Hadbjerg skole Generelt om klasserne Specialklasserne på Hadbjerg skole er en del af Folkeskolens undervisningstilbud i Favrskov kommune. Elever optages i klasserne i et samarbejde

Læs mere

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014 Kolding Kommune 1 Indhold Udskolingsafdelingen på Bramdrup Skole... 3 Målsætning... 3 Forventninger... 4 Kommunikation skole/hjem... 4 Forældremøder... 4 Skole/hjemsamtaler...

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Stjernebørn. Vester Nebel Skole 2017

Stjernebørn. Vester Nebel Skole 2017 Stjernebørn Vester Nebel Skole 2017 Kære forældre og børn Velkommen til vores stjerneforløb i Vester Nebel, overgangen til skolen. Vi vil gerne med dette lille hæfte fortælle jer om dagligdagen i Vester

Læs mere

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN Sønderkærskolen, Kettegård Alle 2, 2650 Hvidovre Tlf.: 3675 3035 - Fax: 3675 1294 - E-mail: soenderkaer@hvidovre.dk Sønderkærskolen Det fine ved at lære noget er, at ingen kan

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen JUNI 2014 Folketinget har vedtaget en ny reform for folkeskolen. Reformen skal implementeres på landets folkeskoler fra det kommende skoleår. I Hillerød Kommune

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Udarbejdet august 2008 Kære forældre ved Frisholm Skole. Folkeskolens

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Referat af Skolebestyrelse. Dato: 29/2 2012. Tidspunkt: 19.00. Sted: Ellekildevej

Referat af Skolebestyrelse. Dato: 29/2 2012. Tidspunkt: 19.00. Sted: Ellekildevej Referat af Skolebestyrelse Dato: 29/2 2012 Tidspunkt: 19.00 Sted: Ellekildevej Fremmødte: Afbud: Camilla R., samt elevrepræsentanter Punkter til evt. Ordensregler ved snevejr: Forælder har spurgt til om

Læs mere