Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Praktiske oplysninger... 3"

Transkript

1 Informationshæfte

2 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring - erstatningsansvar... 8 Forældreintra... 9 Fravær... 9 Fritagelse fra undervisningen... 9 Glemt tøj Hjemmeside Klasseråd Konfirmationsforberedelse Lejrskoler Lektiehjælp Lektionstider/moduler Læringscenter Mobiltelefoner Mobning / Trivsel Musiske skole Mælk Ordensregler Prøver Rengøring Rygning SFO Skolebestyrelsen Skoleboden / Madordning Skolebusordning Skolefrugt Skolepsykologisk rådgivning og tale/høreundervisning Skolevenner Spisning SSP samarbejde Sundhedsplejerske Sundhedsspor Tandplejen Tosprogscenter Trafikale forhold ved skolen Tværsuger og F-dage Udgangstilladelse Udviklingsarbejder Ungdomsskolen UU vejledning Vikarordning Zebrabyen Skolens vision og værdier

3 Praktiske oplysninger Adresse: Peder Syv Skolen SFO Peder Syv Ørstedvej 63 B Ørstedvej 63 A 4130 Viby Sj Viby Sj. Tlf Fax Skoleleder: Lene Hasling SFO leder: Dorte Hjøllund Viceskoleleder: Gert Rosenberg Sekretær: Lotte Pedersen Sekretær: Hanne Gerlund Smidt Serviceleder: Heins Bilyk 3

4 Skolebestyrelse: Eva Le Fevre Tlf Emilsgave Viby Sj. Lene Weber Hansen Tlf Maglehøjen 9 Højby 4320 Lejre Pia Eg Andersen Tlf Ternevej 25 Mobil: Viby Sj. Steen Kawauchi Tlf Tofthøjparken Viby SJ. Christina Boserup Tlf Emilsgave Viby Sj Peter Djurhuus Tlf Vibevej Viby Sj. Michael Høy Sørensen Tlf Ørsted Hestehave 3 Mobil: Ørsted 4130 Viby Sj. Medarb.repr.: Jesper Brandt Hansen Tlf Lars Engholm Tlf Skoleledelse: Lene Hasling Tlf Gert Rosenberg Tlf

5 Velkommen til skoleåret Med dette informationshæfte om Peder Syv Skolen vil vi gerne byde velkommen til et nyt skoleår til såvel gamle som nye elever og forældre samt til alle ansatte. Vi har igen i år revideret skolens informationshæfte med generelle oplysninger. I år bliver hæftet kun lagt på forældre-intra, idet mange af informationerne ikke er ændret. Vi håber, at vi med hæftet kan hjælpe jer med nogle af de hvem/hvad/hvornår spørgsmål, der måtte opstå om skolen og dens aktiviteter. Det mere konkrete samarbejde vil I blive informeret om af lærerne i den enkelte klasse. I vil derudover hele året kunne få informationer om skolen på skolens hjemmeside (www.pedersyvskolen.dk) og gennem generelle breve fra skolebestyrelsen og skolens ledelse. Desuden kan I hente mere konkrete informationer om jeres barn og klassen på forældre-intra. Vi lægger vægt på, at vi så vidt muligt opfylder jeres behov for praktiske informationer fra skolen. Vi vil altid gerne drøfte ideer og ændringer med jer, så skolen kan udvikle sig løbende til gavn for vore børn. Der er dog ingen tvivl om, at det egentlige samarbejde foregår i en dialog mellem skolen og jer. Vi inviterer jer derfor ind til dette samarbejde og denne dialog. Jeres barns læring og udvikling er afhængigt af dette samarbejde. Vel mødt til det nye skoleår på Peder Syv Skolen! Gert Rosenberg og Lene Hasling 5

6 Om Peder Syv Skolen Peder Syv Skolen er opkaldt efter Peder Syv, der levede Hans far var fæstebonde her i Syv. Peder Syv blev senere kongelig filolog i det danske sprog. Den eneste af slagsen nogensinde. Peder Syv udgav både bøger om dansk grammatik og om danske viser, men først og fremmest huskes han for sin samling af danske ordsprog. Ansvar og bøger Eleverne har lige fra 1. klasse mange bøger fra Peder Syv Skolen. Der lånes også ofte andre ting end lige bøger ud til eleverne. En elev i 4. klasse kan let have lånt for over 1500 kroner, og en elev i 9. klasse for over 4500 kroner. Skolen ønsker at bruge penge på de bedst mulige undervisningsmaterialer til eleverne, og det er derfor vigtigt, at der passes godt på de bøger, vi har indkøbt og låner ud. Når bøger går i stykker eller forsvinder i forbindelse med udlån, betyder det, at eleven får en regning, således at skolen kan købe et nyt eksemplar. Biblioteket vil gerne hjælpe i tvivlstilfælde. Pas derfor godt på bøgerne. Eleven har bogen og ansvaret. Arbejdstelefon Vi opfordrer indtrængende alle forældre til at aflevere nummeret på jeres arbejdstelefon og/eller mobilnummer til skolens kontor, hvor det gemmes i elevkartoteket. I forbindelse med sygdom, ulykkestilfælde eller andet har skolen behov for at kunne komme i kontakt med forældre, for det betyder ofte meget for børnene, at forældrene hurtigt kan komme og være hos dem. Derfor er det vigtigt, at kontoret altid ligger inde med det aktuelle telefonnummer både privat og til arbejdspladsen. 6

7 Blå Mandag Efter konfirmationen er det en tradition at holde Blå Mandag. I praksis er det sådan, at der er konfirmation på forskellige dage, og nogle bliver slet ikke konfirmeret. Eleverne vil gerne holde Blå Mandag sammen, og det er derfor aftalt, at Blå Mandag er mandag den 2. juni Vi beder jer om at bakke op om, at Blå Mandag er denne ene dag. Cykelparkering Vi henstiller til alle elever og forældre om at benytte skolens cykelparkering. Det er vigtigt, at cyklerne ikke placeres andetsteds, samt at de låses forsvarligt, så vi så vidt muligt undgår tyverier. Elevfotografering Eleverne bliver én gang om året fotograferet med både klassebillede og et individuelt foto. Al afregning foregår direkte mellem firmaet og elevernes forældre. Fotograferingen finder i dette skoleår sted i uge 38 og 39. Elevråd Der er 2 elevrepræsentanter pr. klasse. Der er to lærer-repræsentanter, der støtter udvikling af elevdemokratiet. Det er i år Sanne Andersen og Kenneth Carlsson. De nye repræsentanter vælges i foråret, og elevrådene begynder arbejdsåret med to elevrådsdage, hvor årsplanen lægges. Skolen lægger stor vægt på elevrådsarbejdet. Det er derfor vigtigt, at alle elevrepræsentanter tager elevrådsarbejdet seriøst. 7

8 Ferieplan for Roskilde kommune i skoleåret 2013/2014 Sommerferie Første skoledag efter sommerferien 2013 er mandag den 12. august. Efterårsferie Uge 42 (lørdag den 12. oktober til søndag den 20. oktober 2013). Første skoledag efter ferien er mandag den 21. oktober Juleferie Fra og med lørdag den 21. december 2013 til og med onsdag den 1. januar Første skoledag efter ferien er torsdag den 2. januar Vinterferie Uge 8 (lørdag den 15. februar til søndag den 23. februar 2014). Første skoledag efter ferien er mandag den 24. februar Påskeferie Fra og med lørdag den 12. april 2014 til og med mandag den 21. april Første skoledag efter ferien er tirsdag den 22. april maj Torsdag den 1. maj Store bededag Fredag den 16. maj Kristi Himmelfartsdag Torsdag den 29. maj og fredag den 30. maj Grundlovsdag Torsdag den 5. juni Pinseferie Mandag den 9. juni Sommerferie Starter lørdag den 28. juni Første skoledag efter sommerferien er mandag den 11. august

9 Forsikring - erstatningsansvar Skolerne i Roskilde har ingen ansvars-forsikringer for eleverne. Cykler, tøj, tasker, legetøj og andre private effekter medbringes på eget ansvar. Eleverne i praktik er dog omfattet af en særlig forsikring på arbejdspladserne. Skader, som elever forvolder i skoletiden f.eks. på kammerater, lærere, ting eller bygninger er eleverne ifølge almindelig og gældende retspraksis personligt ansvarlige for. Det vil sige, at i tilfælde af skade på skolens bygninger eller ejendele, som eleven har forvoldt, afkræver skolen erstatning. Om denne så klares af barnet selv, forældrene eller familiens forsikringsselskab (f.eks. familie-forsikringen) er op til forældrene at afgøre. Vi gør opmærksom på, at kommunen siden 1/ ikke har en ulykkesforsikring for børn på institutionerne. Det betyder, at det er jeres egen / barnets ulykkesforsikring, der skal dække, hvis uheldet er ude. Så tjek lige, at I har en. Forældreintra Alle klasser er på intranettet. Retningslinjer for arbejdet med forældreintra ligger på skolens hjemmeside. Der ligger mange informationer på forældreintra, så I bedes jævnligt holde jer orienteret her. Forældreintra betyder også, at forældre, der har delt forældremyndighed, får nemmere og hurtigere adgang til skrivelser fra lærerne. Introduktion finder sted på det første forældremøde i børnehaveklassen. Uregelmæssigheder / ændringer bedes sendt til Fravær Ved sygdom Kortere tid: Skrives efterfølgende i kontaktbogen Længere tid: Meddeles kontoret hurtigst muligt. Fritagelse fra undervisningen Vi beder om, at denne form for fritagelse begrænses mest muligt, idet det altid giver forstyrrelser for eleven, de andre elever i klassen samt for det planlagte undervisningsforløb. Se i øvrigt Skolebestyrelsens brev til alle forældre. Bliver det nødvendigt, er reglen denne: Hvis fritagelsen er mere end tre dage, skal kontoret underskrive i kontaktbogen. 9

10 Fritagelse fra idræt foregår ligeledes på baggrund af anmodning fra forældrene. Hvis fritagelsen gælder for en længere periode, skal der foreligge en lægeattest. Ved fritagelse er eleven til stede i lokalet, idet en del af undervisningen er teoretisk- Badning hører sammen med idræt, og man kan derfor ikke fritages for badning. Fritagelse for kristendomsundervisning skal ske i foråret forud for et nyt skoleår på et skema, der hentes på kontoret. Skolens lejrskoler, temauger og emnedage er også undervisning. Der gælder derfor de samme regler som ovenfor beskrevet. Det er vigtigt, at alle elever, både af faglige og sociale grunde, altid er med i aktiviteterne. Glemt tøj Glemt tøj samles hos skolens serviceleder Heins Bilyk. Tøjet lægges i en kasse i kælderen. To gange om året lægges tøjet frem på borde ved aulaen. Tidspunkterne bliver bekendtgjort på hjemmesiden. Glemte nøgler, smykker mm vil, hvis det er fundet, hænge i elevernes skab på gangen eller ligge på skolens kontor. Hjemmeside De nyeste oplysninger fra skolen og skolebestyrelsen kan læses her, ligesom dette informationsnummer er lagt ind. Klasseråd I hver klasse vælges et antal repræsentanter til forældrerådet. Disse forældre varetager en række funktioner, der er beskrevet i skolebestyrelsens folder Klasseråd. Den lægges på forældreintra, og I kan af klasselæreren få en papirudgave. Konfirmationsforberedelse Eleverne går til konfirmationsforberedelse i 8. klasse. Vi gør opmærksom på, at skolen ikke er en del af denne undervisning. Al kontakt om forberedelsen og selve konfirmationen sker derfor mellem hjem og kirke. 10

11 Lejrskoler Der er lejrskoleophold for eleverne på 4/5. årgang samt en lejrskole i løbet af udskolingen, næste gang i sensommeren Lejrskoleopholdene er en del af undervisningen. Deltagelse er derfor obligatorisk. Lejrskolen arrangeres af de deltagende lærere sammen med eleverne. Lektiehjælp Der er lektiehjælp for alle elever på skolen fra tirsdag til torsdag. Lektiehjælpen finder sted på biblioteket tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken Alle kan komme i kortere eller længere tid af åbningstiden for at læse lektier, for at arbejde med større opgaver, for at spille spil fx skak eller for at læse. Vi håber, at I vil bakke op om dette tiltag, som giver alle elever muligheder for at få ekstra hjælp af lærere til konkrete eller generelle opgaver. Specielt for de større elever, der har brug for vejledning fra en lærer til lidt ekstraundervisning eller til prøveforberedelse, er cafeen en god ide. I første og sidste uge af skoleåret er lektiecafeen lukket. I tværsuger og på F-dage ligeså. Lektionstider/moduler 1. modul modul modul Læringscenter Alle skolens elever og personale har adgang til at låne bøger i Læringscentret. Klasserne fra besøger biblioteket én gang ugentligt. De øvrige klassetrin gør det efter behov. Lånetiden for bøgerne er 1 måned. Dog opfordres alle til at aflevere, når bogen er læst. For meget populære bladrebøger (Flunkerne og Guinness rekordbøger eksempelvis) er lånetiden dog 1 uge. 11

12 Mobiltelefoner I undervisningstiden skal de være slukkede og lagt væk. Der må ikke læses eller skrives SMS-beskeder. Det er tilladt at anvende mobiltelefonerne i frikvartererne. Vi beder jer forældre om at indskærpe over for børnene, at telefonerne ikke må bruges til privat brug i nogen form i undervisningen med mindre, det er en del af lærerens planlagte undervisning. Der må ikke tages billeder, overalt på skolens område incl. udearealerne, i hele skoletiden. I tilfælde af misbrug inddrages mobiltelefonen, og den vil blive lagt på kontoret til afhentning efter skoletid. Ved gentagen misbrug kan den inddrages på kontoret i flere dage, og samtidig orienteres forældrene. I forbindelse med afholdelse af afgangsprøver er medbragte mobiltelefoner i forberedelses- eller prøvelokaler bortvisningsgrund. Hvis jeres barn står i en konkret situation, hvor der er behov for hjælp, skal barnet kontakte sin lærer eller en voksen på kontoret for at få hjælp. Det kan føre til unødig uro, hvis I opfordrer jeres barn til at kontakte jer. Mobning / Trivsel På Peder Syv Skolen gør vi en stor indsats for at forebygge mobning og for at løse konflikter, hvis de alligevel finder sted. Det er løbende indsatsområde i såvel skolebestyrelsen som i lærerteamene og i elevrådet. Skolens handleplan for elevtrivsel kan ses på skolens hjemmeside. Musiske skole Roskilde Kommunale Musiske skole har undervisning på flere af byens skoler. Undervisningen foregår i fritiden. En oversigt over musikundervisningen kan fås på Musikskolens hjemmeside: Du kan også tilmelde dig på denne hjemmeside. Telefonnummer (kl. 9 13) Mælk Der kan købes mælk på skolen via Mejeriernes Skolemælksordning. Vi har ligeledes en frugtordning. Se under skolefrugt. 12

13 Ordensregler Vedtaget i skolebestyrelsen: 1. Vis hensyn. At vise hensyn betyder, at du i din opførsel respekterer andre børn og voksne, og at du passer på kammeraternes og skolens ting. 2. Du skal være ude i 10 pausen, hvis du går i børnehaveklasse til og med 6. årgang. I de øvrige pauser må du gerne opholde dig på gangene og i klasseværelserne, hvis du er stille og rolig årgang må være inde i pauserne, hvis din opførsel er stille og rolig. 3. Hvis du går i klasse, må du forlade skolens område i 10 og 12 frikvartererne under forudsætning af, at du overholder regler og lovgivning. 4. Du har ansvaret for bøger og andre materialer, som du låner. Taskebøger skal indbindes. Hvis noget bliver væk eller ødelagt, skal du erstatte det. Hvis du tager ting med hjemmefra, sker det på eget ansvar. 5. Du må kun kaste med sne følgende steder: årgang i Tutgården årgang på sportspladsen. 6. Mobiltelefoner må kun benyttes i timerne efter lærerens anvisninger. 7. Du må kun fotografere andre, hvis de har givet dig lov, og du må ikke lægge billeder af personer på internettet. 8. På Peder Syv Skolen skal alle trives. Alle på skolen og alle forældre er ansvarlige for det. Se også skolens trivselspolitik. Der er derudover særlige regler, når der er sne. Disse regler gennemgås for eleverne, når det er aktuelt Der må ikke løbes på rulleskøjter eller skateboards inde Skolen kan iværksætte sanktioner, hvis reglerne overtrædes. Det sker i henhold til bekendtgørelse om god ro og orden. Hvis dit barn mister eller ødelægger skolens bøger, eller hvis han/hun laver hærværk på skolen, vil der blive sendt et brev hjem til dig med henblik på betaling. Hvis dit barn får beslaglagt ejendele, fx mobiltelefoner, kan de inddrages ud over skoletiden. 13

14 Prøver Folkeskolens afsluttende prøver for 9. årgang (FSA folkeskolens afgangsprøve) starter med de skriftlige prøver i begyndelsen af maj. De skriftlige prøver 2014 afholdes efter følgende plan: Mandag den 5. maj kl Dansk, retskrivning FSA kl Dansk, læsning FSA Tirsdag den 6. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling FSA kl Dansk, skriftlig fremstilling FS10 Onsdag den 7. maj kl Matematiske færdigheder FSA kl Matematisk problemløsning FSA kl Matematik FS10 Torsdag den 8. maj kl Engelsk udtræksfag FSA kl Engelsk FS10 Fredag den 9. maj kl Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag FSA kl Tysk FS10 Mandag den 12. maj kl Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag FSA kl Fransk FS10 Tirsdag den 13. maj Biologi udtræksfag FSA Onsdag den 14. maj Geografi udtræksfag FSA Torsdag den 15. maj Forbeholdt forsøgsarbejder De mundtlige/praktiske prøver: Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 2. juni - onsdag den 25. juni Rengøring Rengøringen styres fra Forvaltningen. Eleverne skal efterlade klasselokalet i pæn stand, så rengøringspersonalet umiddelbart kan foretage en rengøring af lokalet. 14

15 Rygning Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken ude eller inde. Forbuddet gælder også på skolens parkeringsplads og i SFO en, og er gældende for såvel elever som alle voksne. SFO Der er udarbejdet et arbejdsgrundlag for lærerne og pædagogerne fra årgang. I vil høre om samarbejdet på klasseforældremøderne. Vedrørende struktur og pædagogik henvises til SFO ens hjemmeside: Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed inden for de kommunale rammer og samarbejder med skolen om værdigrundlag og udvikling. Bestyrelsen fastsætter principper. Skolens principper kan ses på hjemmesiden: Skoleboden / Madordning I frikvarteret om formiddagen er skoleboden åben, så eleverne kan købe et let mellemmåltid. Priserne er slået op ved boden. Skolen har indgået aftale med SuperBest i Viby om levering af skolemad. Ordningen er baseret på, at man benytter internettet på adressen: hvor I kan læse mere. Der er et direkte link på skolens hjemmeside. Skolebusordning Det er muligt at få transport med bus, hvis man bor uden for byzonen. Skolefrugt Peder Syv Skolen er tilmeldt skolefrugtordning. Du kan læse mere og tilmeldes ordningen via 15

16 Skolepsykologisk rådgivning og tale/høreundervisning I tilfælde hvor elever på skolen behøver støtte og hjælp for at trives og klare sig i skolen, kan medarbejderne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) inddrages på tlf Skolepsykologen kan således efter indstilling vurdere og rådgive i forbindelse med forskellige problemer vedrørende kontakt, adfærd, udvikling generelt samt faglige problemer, og der kan evt. henvises til specialundervisning eller andre hjælpeforanstaltninger. Skolens psykolog, Anne Marie Ruwald, har netop fået nyt job, og PPR har ikke meddelt ved skolestarten, hvem der skal betjene Peder Syv Skolen fra august Tale/høre læreren undersøger/underviser børn med tale-, sprog- og stemmevanskeligheder samt børn med hørevanskeligheder. Tale/høre læreren her hedder: Githa Lund Bramsen (på barsel) vikar er Vibeke Vincentzen. Skolevenner På udvalgte klassetrin er der et samarbejde i gang med pensionister i Viby. De kommer i klasserne og læserne med enkelte elever eller grupper af børn. Hvis jeres klasse er involveret, bliver I orienteret af klasselæreren. Spisning Der er tilsyn ved spisning fra årgang. Elever, der får fri 11.20, spiser som udgangspunkt i SFO en. I vil blive nærmere informeret i jeres barns klasse. SSP samarbejde Skole Socialforvaltning Politi. Dette samarbejde har til formål at yde en indsats mod hærværk, vold, mobning, tyveri og andre former for kriminalitet blandt eleverne. Der er et tæt samarbejde i lokalområdet og med kommunens SSP konsulenter. Skolens repræsentanter er Karina Rostgaard og Gert Rosenberg. 16

17 Sundhedsplejerske Sundhedsplejersken følger alle elevernes sundhed, helbred og trivsel fra skolestart til 9. årgang. Det, der udføres, er: - Helbredsmæssig vurdering af eleverne - Vurdering af børnenes motoriske udvikling ved skolestart - Undersøgelse af syn, hørelse, højde og vægt - Regelmæssige sundhedssamtaler enten med den enkelte elev eller små grupper - Undervisning i sundhedsemner i enkelte klassetrin efter behov - Undersøgelse af børn med særlige behov Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte skolens sundhedsplejerske Hanne Bruus - telefon og mail: Sundhedsspor Der er etableret et sundhedsspor ved Viby Hallen. I kan tjekke jeres og jeres børns kondi på stien. Det er en god aktivitet for at styrke fokus på motion og sundhed. Tandplejen Alle børn og unge fra 1-18 år tilbydes gratis tandpleje. Der er frit tandlægevalg og tandplejetilbuddet varetages enten af den kommunale tandpleje eller af privat praktiserende tandlæger, men under forudsætning af, at tandlægen har/eller vil indgå en aftale med Roskilde Kommune. Dit barn indkaldes til første undersøgelse, når det er 1½ år. Kommunen tilbyder forebyggende undervisning i mødregrupper, børnehaveklasserne og 6. klasserne. Har I spørgsmål, kan I kontakte Tandplejens Administration, Algade 49, Roskilde på tlf eller læse på hjemmesiden: tandplejen.roskilde.dk. Skolens kontaktperson er Alice Grundahl. Tosprogscenter I skolens tosprogscenter kan elever med et andet modersmål end dansk modtage ekstra danskundervisning. Skolen har en særskilt handleplan for området og en koordinator, der varetager den overordnede planlægning. Det er i det kommende år Gitte Breddam. 17

18 Trafikale forhold ved skolen Vi skal også opfordre til, at I tænker over en fornuftig og betænksom trafikadfærd på skolens parkeringsplads, når I kører jeres børn til skole i bil. Vi skal undgå trafikkaos med uheldige færdselssikkerhedsmæssige situationer. Så benyt venligst parkeringsbåsene, når I sætter jeres børn af. Det gælder alle børns sikkerhed. Skolens mange henvendelser til Teknisk Forvaltning om trafiksikkerhed ved skolen ser ud til at have båret frugt. Der vil i efteråret 2013 ske en del forbedringer ved skolen, ved viadukten, på Ørsteds- og Parkvej Tværsuger og F-dage Tværsuger: Uge 39 (naturfagsuge), uge 7 (skolefestuge) og uge 21 for eleverne i Team A. Mandag - torsdag er der 5 lektioner, fredag 4 lektioner. Skemaet til eleverne udarbejdes i teamet i forbindelse med årsplanlægningen og sendes hjem. F-dage: Fredag den 16/8 (Team A og B) Tirsdag den 3/9 (Team A) Mandag den 2/12 (Team A) Onsdag den 30/4 (Team A) Torsdag den 12/6 (Team A og B) På hver F-dag er der 4 lektioner, medmindre der aftales andet i den enkelte klasse. Projektuger i team B meddeles direkte fra teamets lærere ved skolestarten. Udgangstilladelse Elever, der går i klasse, må forlade skolens område i 10 og 12 frikvartererne. Såfremt eleverne forlader skolen i frikvarteret sker det på eget ansvar. Hvis I ikke ønsker, at jeres barn forlader skolen, bedes det meddelt skolen. Skolen fremsender orientering til de involverede forældre i begyndelsen af hvert skoleår, hvor der bl.a. står om den enkeltes ansvar. 18

19 Udviklingsarbejder Skolen arbejder fortsat med LP-modellen og Cooperative Learning. I ugerne har årgang dagligt et motionsforløb og i ugerne er der NovemberLæs, Der er et forsøgsprojekt i specialundervisningen med brug af Ipad. Både kommunalt og lokalt er der fokus på faglig læsning, hvilket vil kunne ses i klassernes årsplaner. Skolens fokus på elevtrivsel vil ligeledes kunne ses i de enkelte årsplaner. I indskolingen udbygges samarbejdet med SFO i praksis. I udskolingen arbejdes der i ny struktur. Fokus på faglighed og nye samarbejdsstrukturer, overgange til ungdomsuddannelserne samt læring i privatøkonomi. En del af skoleåret skal endvidere bruges til at forberede skolereformen såvel kommunalt som lokalt. Ungdomsskolen Ungdomsskolen er for alle unge mellem 14 og 21 år. Her er undervisning, sjove aktiviteter og spændende ture. Undervisningen foregår på de lokale folkeskoler og efter normal skoletid. Vil du høre mere kan du tjekke eller kontakte os på telefon UU-vejledning Skolen skal igen have ny uddannelsesvejleder. Vi er endnu ikke orienteret om, hvem der skal betjene Peder Syv Skolen. Indtil det er meldt ud, kan I kontakte UU centret på telefon eller på Vikarordning Når lærerne er fraværende på grund af ture, kurser eller sygdom, gennemføres undervisningen, så vidt muligt, af enten skolens egne lærere eller vikarer tilknyttet skolen. Almindeligvis får eleverne vikarer, de kender, og som kender dem samt forholdene på skolen. Det skulle give færrest mulige forstyrrelser i den daglige rytme. Der arbejdes på, at 8. og 9. årgang kan arbejde alene med materialer ved læreres fravær. Zebrabyen Der er kommunalt fokus på Roskilde Syd. Det betyder bl.a. at der er et tiltag i gang med at gøre Viby til Zebraby. Det indebærer, at alle gode kræfter skal foldes ud for at udbygge samarbejde mellem institutioner og frivillige. I kan læse på kommunens hjemmeside, og på skolens hjemmeside, når der foreligger noget konkret. 19

20 Skolens vision og værdier Skolens vision: Peder Syv Skolen er et sted, hvor alle har venner, er glade for at være, og alle lærer Skolens værdier: Fællesskab Nysgerrighed Selvværd Der er udarbejdet handleplaner for skoleåret for alle tre værdier. 20

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 PASSION PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Skolens ABC: A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB Pedel Skoleleder Administration Souschef Mødelokale Psykolog Afdelingsleder Pæd.værksted Pæd. værksted Fys/ergo Personalerum MHB MHC FC MHA FB YA FA ÆB ÆC UA YE YB Administration Møde lokale sundhedsplejerske

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for skoleelever ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere Skoleåret 2013-2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere