Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Praktiske oplysninger... 3"

Transkript

1 Informationshæfte

2 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring - erstatningsansvar... 8 Forældreintra... 9 Fravær... 9 Fritagelse fra undervisningen... 9 Glemt tøj Hjemmeside Klasseråd Konfirmationsforberedelse Lejrskoler Lektiehjælp Lektionstider/moduler Læringscenter Mobiltelefoner Mobning / Trivsel Musiske skole Mælk Ordensregler Prøver Rengøring Rygning SFO Skolebestyrelsen Skoleboden / Madordning Skolebusordning Skolefrugt Skolepsykologisk rådgivning og tale/høreundervisning Skolevenner Spisning SSP samarbejde Sundhedsplejerske Sundhedsspor Tandplejen Tosprogscenter Trafikale forhold ved skolen Tværsuger og F-dage Udgangstilladelse Udviklingsarbejder Ungdomsskolen UU vejledning Vikarordning Zebrabyen Skolens vision og værdier

3 Praktiske oplysninger Adresse: Peder Syv Skolen SFO Peder Syv Ørstedvej 63 B Ørstedvej 63 A 4130 Viby Sj Viby Sj. Tlf Fax Skoleleder: Lene Hasling SFO leder: Dorte Hjøllund Viceskoleleder: Gert Rosenberg Sekretær: Lotte Pedersen Sekretær: Hanne Gerlund Smidt Serviceleder: Heins Bilyk 3

4 Skolebestyrelse: Eva Le Fevre Tlf Emilsgave Viby Sj. Lene Weber Hansen Tlf Maglehøjen 9 Højby 4320 Lejre Pia Eg Andersen Tlf Ternevej 25 Mobil: Viby Sj. Steen Kawauchi Tlf Tofthøjparken Viby SJ. Christina Boserup Tlf Emilsgave Viby Sj Peter Djurhuus Tlf Vibevej Viby Sj. Michael Høy Sørensen Tlf Ørsted Hestehave 3 Mobil: Ørsted 4130 Viby Sj. Medarb.repr.: Jesper Brandt Hansen Tlf Lars Engholm Tlf Skoleledelse: Lene Hasling Tlf Gert Rosenberg Tlf

5 Velkommen til skoleåret Med dette informationshæfte om Peder Syv Skolen vil vi gerne byde velkommen til et nyt skoleår til såvel gamle som nye elever og forældre samt til alle ansatte. Vi har igen i år revideret skolens informationshæfte med generelle oplysninger. I år bliver hæftet kun lagt på forældre-intra, idet mange af informationerne ikke er ændret. Vi håber, at vi med hæftet kan hjælpe jer med nogle af de hvem/hvad/hvornår spørgsmål, der måtte opstå om skolen og dens aktiviteter. Det mere konkrete samarbejde vil I blive informeret om af lærerne i den enkelte klasse. I vil derudover hele året kunne få informationer om skolen på skolens hjemmeside (www.pedersyvskolen.dk) og gennem generelle breve fra skolebestyrelsen og skolens ledelse. Desuden kan I hente mere konkrete informationer om jeres barn og klassen på forældre-intra. Vi lægger vægt på, at vi så vidt muligt opfylder jeres behov for praktiske informationer fra skolen. Vi vil altid gerne drøfte ideer og ændringer med jer, så skolen kan udvikle sig løbende til gavn for vore børn. Der er dog ingen tvivl om, at det egentlige samarbejde foregår i en dialog mellem skolen og jer. Vi inviterer jer derfor ind til dette samarbejde og denne dialog. Jeres barns læring og udvikling er afhængigt af dette samarbejde. Vel mødt til det nye skoleår på Peder Syv Skolen! Gert Rosenberg og Lene Hasling 5

6 Om Peder Syv Skolen Peder Syv Skolen er opkaldt efter Peder Syv, der levede Hans far var fæstebonde her i Syv. Peder Syv blev senere kongelig filolog i det danske sprog. Den eneste af slagsen nogensinde. Peder Syv udgav både bøger om dansk grammatik og om danske viser, men først og fremmest huskes han for sin samling af danske ordsprog. Ansvar og bøger Eleverne har lige fra 1. klasse mange bøger fra Peder Syv Skolen. Der lånes også ofte andre ting end lige bøger ud til eleverne. En elev i 4. klasse kan let have lånt for over 1500 kroner, og en elev i 9. klasse for over 4500 kroner. Skolen ønsker at bruge penge på de bedst mulige undervisningsmaterialer til eleverne, og det er derfor vigtigt, at der passes godt på de bøger, vi har indkøbt og låner ud. Når bøger går i stykker eller forsvinder i forbindelse med udlån, betyder det, at eleven får en regning, således at skolen kan købe et nyt eksemplar. Biblioteket vil gerne hjælpe i tvivlstilfælde. Pas derfor godt på bøgerne. Eleven har bogen og ansvaret. Arbejdstelefon Vi opfordrer indtrængende alle forældre til at aflevere nummeret på jeres arbejdstelefon og/eller mobilnummer til skolens kontor, hvor det gemmes i elevkartoteket. I forbindelse med sygdom, ulykkestilfælde eller andet har skolen behov for at kunne komme i kontakt med forældre, for det betyder ofte meget for børnene, at forældrene hurtigt kan komme og være hos dem. Derfor er det vigtigt, at kontoret altid ligger inde med det aktuelle telefonnummer både privat og til arbejdspladsen. 6

7 Blå Mandag Efter konfirmationen er det en tradition at holde Blå Mandag. I praksis er det sådan, at der er konfirmation på forskellige dage, og nogle bliver slet ikke konfirmeret. Eleverne vil gerne holde Blå Mandag sammen, og det er derfor aftalt, at Blå Mandag er mandag den 2. juni Vi beder jer om at bakke op om, at Blå Mandag er denne ene dag. Cykelparkering Vi henstiller til alle elever og forældre om at benytte skolens cykelparkering. Det er vigtigt, at cyklerne ikke placeres andetsteds, samt at de låses forsvarligt, så vi så vidt muligt undgår tyverier. Elevfotografering Eleverne bliver én gang om året fotograferet med både klassebillede og et individuelt foto. Al afregning foregår direkte mellem firmaet og elevernes forældre. Fotograferingen finder i dette skoleår sted i uge 38 og 39. Elevråd Der er 2 elevrepræsentanter pr. klasse. Der er to lærer-repræsentanter, der støtter udvikling af elevdemokratiet. Det er i år Sanne Andersen og Kenneth Carlsson. De nye repræsentanter vælges i foråret, og elevrådene begynder arbejdsåret med to elevrådsdage, hvor årsplanen lægges. Skolen lægger stor vægt på elevrådsarbejdet. Det er derfor vigtigt, at alle elevrepræsentanter tager elevrådsarbejdet seriøst. 7

8 Ferieplan for Roskilde kommune i skoleåret 2013/2014 Sommerferie Første skoledag efter sommerferien 2013 er mandag den 12. august. Efterårsferie Uge 42 (lørdag den 12. oktober til søndag den 20. oktober 2013). Første skoledag efter ferien er mandag den 21. oktober Juleferie Fra og med lørdag den 21. december 2013 til og med onsdag den 1. januar Første skoledag efter ferien er torsdag den 2. januar Vinterferie Uge 8 (lørdag den 15. februar til søndag den 23. februar 2014). Første skoledag efter ferien er mandag den 24. februar Påskeferie Fra og med lørdag den 12. april 2014 til og med mandag den 21. april Første skoledag efter ferien er tirsdag den 22. april maj Torsdag den 1. maj Store bededag Fredag den 16. maj Kristi Himmelfartsdag Torsdag den 29. maj og fredag den 30. maj Grundlovsdag Torsdag den 5. juni Pinseferie Mandag den 9. juni Sommerferie Starter lørdag den 28. juni Første skoledag efter sommerferien er mandag den 11. august

9 Forsikring - erstatningsansvar Skolerne i Roskilde har ingen ansvars-forsikringer for eleverne. Cykler, tøj, tasker, legetøj og andre private effekter medbringes på eget ansvar. Eleverne i praktik er dog omfattet af en særlig forsikring på arbejdspladserne. Skader, som elever forvolder i skoletiden f.eks. på kammerater, lærere, ting eller bygninger er eleverne ifølge almindelig og gældende retspraksis personligt ansvarlige for. Det vil sige, at i tilfælde af skade på skolens bygninger eller ejendele, som eleven har forvoldt, afkræver skolen erstatning. Om denne så klares af barnet selv, forældrene eller familiens forsikringsselskab (f.eks. familie-forsikringen) er op til forældrene at afgøre. Vi gør opmærksom på, at kommunen siden 1/ ikke har en ulykkesforsikring for børn på institutionerne. Det betyder, at det er jeres egen / barnets ulykkesforsikring, der skal dække, hvis uheldet er ude. Så tjek lige, at I har en. Forældreintra Alle klasser er på intranettet. Retningslinjer for arbejdet med forældreintra ligger på skolens hjemmeside. Der ligger mange informationer på forældreintra, så I bedes jævnligt holde jer orienteret her. Forældreintra betyder også, at forældre, der har delt forældremyndighed, får nemmere og hurtigere adgang til skrivelser fra lærerne. Introduktion finder sted på det første forældremøde i børnehaveklassen. Uregelmæssigheder / ændringer bedes sendt til Fravær Ved sygdom Kortere tid: Skrives efterfølgende i kontaktbogen Længere tid: Meddeles kontoret hurtigst muligt. Fritagelse fra undervisningen Vi beder om, at denne form for fritagelse begrænses mest muligt, idet det altid giver forstyrrelser for eleven, de andre elever i klassen samt for det planlagte undervisningsforløb. Se i øvrigt Skolebestyrelsens brev til alle forældre. Bliver det nødvendigt, er reglen denne: Hvis fritagelsen er mere end tre dage, skal kontoret underskrive i kontaktbogen. 9

10 Fritagelse fra idræt foregår ligeledes på baggrund af anmodning fra forældrene. Hvis fritagelsen gælder for en længere periode, skal der foreligge en lægeattest. Ved fritagelse er eleven til stede i lokalet, idet en del af undervisningen er teoretisk- Badning hører sammen med idræt, og man kan derfor ikke fritages for badning. Fritagelse for kristendomsundervisning skal ske i foråret forud for et nyt skoleår på et skema, der hentes på kontoret. Skolens lejrskoler, temauger og emnedage er også undervisning. Der gælder derfor de samme regler som ovenfor beskrevet. Det er vigtigt, at alle elever, både af faglige og sociale grunde, altid er med i aktiviteterne. Glemt tøj Glemt tøj samles hos skolens serviceleder Heins Bilyk. Tøjet lægges i en kasse i kælderen. To gange om året lægges tøjet frem på borde ved aulaen. Tidspunkterne bliver bekendtgjort på hjemmesiden. Glemte nøgler, smykker mm vil, hvis det er fundet, hænge i elevernes skab på gangen eller ligge på skolens kontor. Hjemmeside De nyeste oplysninger fra skolen og skolebestyrelsen kan læses her, ligesom dette informationsnummer er lagt ind. Klasseråd I hver klasse vælges et antal repræsentanter til forældrerådet. Disse forældre varetager en række funktioner, der er beskrevet i skolebestyrelsens folder Klasseråd. Den lægges på forældreintra, og I kan af klasselæreren få en papirudgave. Konfirmationsforberedelse Eleverne går til konfirmationsforberedelse i 8. klasse. Vi gør opmærksom på, at skolen ikke er en del af denne undervisning. Al kontakt om forberedelsen og selve konfirmationen sker derfor mellem hjem og kirke. 10

11 Lejrskoler Der er lejrskoleophold for eleverne på 4/5. årgang samt en lejrskole i løbet af udskolingen, næste gang i sensommeren Lejrskoleopholdene er en del af undervisningen. Deltagelse er derfor obligatorisk. Lejrskolen arrangeres af de deltagende lærere sammen med eleverne. Lektiehjælp Der er lektiehjælp for alle elever på skolen fra tirsdag til torsdag. Lektiehjælpen finder sted på biblioteket tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken Alle kan komme i kortere eller længere tid af åbningstiden for at læse lektier, for at arbejde med større opgaver, for at spille spil fx skak eller for at læse. Vi håber, at I vil bakke op om dette tiltag, som giver alle elever muligheder for at få ekstra hjælp af lærere til konkrete eller generelle opgaver. Specielt for de større elever, der har brug for vejledning fra en lærer til lidt ekstraundervisning eller til prøveforberedelse, er cafeen en god ide. I første og sidste uge af skoleåret er lektiecafeen lukket. I tværsuger og på F-dage ligeså. Lektionstider/moduler 1. modul modul modul Læringscenter Alle skolens elever og personale har adgang til at låne bøger i Læringscentret. Klasserne fra besøger biblioteket én gang ugentligt. De øvrige klassetrin gør det efter behov. Lånetiden for bøgerne er 1 måned. Dog opfordres alle til at aflevere, når bogen er læst. For meget populære bladrebøger (Flunkerne og Guinness rekordbøger eksempelvis) er lånetiden dog 1 uge. 11

12 Mobiltelefoner I undervisningstiden skal de være slukkede og lagt væk. Der må ikke læses eller skrives SMS-beskeder. Det er tilladt at anvende mobiltelefonerne i frikvartererne. Vi beder jer forældre om at indskærpe over for børnene, at telefonerne ikke må bruges til privat brug i nogen form i undervisningen med mindre, det er en del af lærerens planlagte undervisning. Der må ikke tages billeder, overalt på skolens område incl. udearealerne, i hele skoletiden. I tilfælde af misbrug inddrages mobiltelefonen, og den vil blive lagt på kontoret til afhentning efter skoletid. Ved gentagen misbrug kan den inddrages på kontoret i flere dage, og samtidig orienteres forældrene. I forbindelse med afholdelse af afgangsprøver er medbragte mobiltelefoner i forberedelses- eller prøvelokaler bortvisningsgrund. Hvis jeres barn står i en konkret situation, hvor der er behov for hjælp, skal barnet kontakte sin lærer eller en voksen på kontoret for at få hjælp. Det kan føre til unødig uro, hvis I opfordrer jeres barn til at kontakte jer. Mobning / Trivsel På Peder Syv Skolen gør vi en stor indsats for at forebygge mobning og for at løse konflikter, hvis de alligevel finder sted. Det er løbende indsatsområde i såvel skolebestyrelsen som i lærerteamene og i elevrådet. Skolens handleplan for elevtrivsel kan ses på skolens hjemmeside. Musiske skole Roskilde Kommunale Musiske skole har undervisning på flere af byens skoler. Undervisningen foregår i fritiden. En oversigt over musikundervisningen kan fås på Musikskolens hjemmeside: Du kan også tilmelde dig på denne hjemmeside. Telefonnummer (kl. 9 13) Mælk Der kan købes mælk på skolen via Mejeriernes Skolemælksordning. Vi har ligeledes en frugtordning. Se under skolefrugt. 12

13 Ordensregler Vedtaget i skolebestyrelsen: 1. Vis hensyn. At vise hensyn betyder, at du i din opførsel respekterer andre børn og voksne, og at du passer på kammeraternes og skolens ting. 2. Du skal være ude i 10 pausen, hvis du går i børnehaveklasse til og med 6. årgang. I de øvrige pauser må du gerne opholde dig på gangene og i klasseværelserne, hvis du er stille og rolig årgang må være inde i pauserne, hvis din opførsel er stille og rolig. 3. Hvis du går i klasse, må du forlade skolens område i 10 og 12 frikvartererne under forudsætning af, at du overholder regler og lovgivning. 4. Du har ansvaret for bøger og andre materialer, som du låner. Taskebøger skal indbindes. Hvis noget bliver væk eller ødelagt, skal du erstatte det. Hvis du tager ting med hjemmefra, sker det på eget ansvar. 5. Du må kun kaste med sne følgende steder: årgang i Tutgården årgang på sportspladsen. 6. Mobiltelefoner må kun benyttes i timerne efter lærerens anvisninger. 7. Du må kun fotografere andre, hvis de har givet dig lov, og du må ikke lægge billeder af personer på internettet. 8. På Peder Syv Skolen skal alle trives. Alle på skolen og alle forældre er ansvarlige for det. Se også skolens trivselspolitik. Der er derudover særlige regler, når der er sne. Disse regler gennemgås for eleverne, når det er aktuelt Der må ikke løbes på rulleskøjter eller skateboards inde Skolen kan iværksætte sanktioner, hvis reglerne overtrædes. Det sker i henhold til bekendtgørelse om god ro og orden. Hvis dit barn mister eller ødelægger skolens bøger, eller hvis han/hun laver hærværk på skolen, vil der blive sendt et brev hjem til dig med henblik på betaling. Hvis dit barn får beslaglagt ejendele, fx mobiltelefoner, kan de inddrages ud over skoletiden. 13

14 Prøver Folkeskolens afsluttende prøver for 9. årgang (FSA folkeskolens afgangsprøve) starter med de skriftlige prøver i begyndelsen af maj. De skriftlige prøver 2014 afholdes efter følgende plan: Mandag den 5. maj kl Dansk, retskrivning FSA kl Dansk, læsning FSA Tirsdag den 6. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling FSA kl Dansk, skriftlig fremstilling FS10 Onsdag den 7. maj kl Matematiske færdigheder FSA kl Matematisk problemløsning FSA kl Matematik FS10 Torsdag den 8. maj kl Engelsk udtræksfag FSA kl Engelsk FS10 Fredag den 9. maj kl Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag FSA kl Tysk FS10 Mandag den 12. maj kl Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag FSA kl Fransk FS10 Tirsdag den 13. maj Biologi udtræksfag FSA Onsdag den 14. maj Geografi udtræksfag FSA Torsdag den 15. maj Forbeholdt forsøgsarbejder De mundtlige/praktiske prøver: Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 2. juni - onsdag den 25. juni Rengøring Rengøringen styres fra Forvaltningen. Eleverne skal efterlade klasselokalet i pæn stand, så rengøringspersonalet umiddelbart kan foretage en rengøring af lokalet. 14

15 Rygning Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken ude eller inde. Forbuddet gælder også på skolens parkeringsplads og i SFO en, og er gældende for såvel elever som alle voksne. SFO Der er udarbejdet et arbejdsgrundlag for lærerne og pædagogerne fra årgang. I vil høre om samarbejdet på klasseforældremøderne. Vedrørende struktur og pædagogik henvises til SFO ens hjemmeside: Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed inden for de kommunale rammer og samarbejder med skolen om værdigrundlag og udvikling. Bestyrelsen fastsætter principper. Skolens principper kan ses på hjemmesiden: Skoleboden / Madordning I frikvarteret om formiddagen er skoleboden åben, så eleverne kan købe et let mellemmåltid. Priserne er slået op ved boden. Skolen har indgået aftale med SuperBest i Viby om levering af skolemad. Ordningen er baseret på, at man benytter internettet på adressen: hvor I kan læse mere. Der er et direkte link på skolens hjemmeside. Skolebusordning Det er muligt at få transport med bus, hvis man bor uden for byzonen. Skolefrugt Peder Syv Skolen er tilmeldt skolefrugtordning. Du kan læse mere og tilmeldes ordningen via 15

16 Skolepsykologisk rådgivning og tale/høreundervisning I tilfælde hvor elever på skolen behøver støtte og hjælp for at trives og klare sig i skolen, kan medarbejderne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) inddrages på tlf Skolepsykologen kan således efter indstilling vurdere og rådgive i forbindelse med forskellige problemer vedrørende kontakt, adfærd, udvikling generelt samt faglige problemer, og der kan evt. henvises til specialundervisning eller andre hjælpeforanstaltninger. Skolens psykolog, Anne Marie Ruwald, har netop fået nyt job, og PPR har ikke meddelt ved skolestarten, hvem der skal betjene Peder Syv Skolen fra august Tale/høre læreren undersøger/underviser børn med tale-, sprog- og stemmevanskeligheder samt børn med hørevanskeligheder. Tale/høre læreren her hedder: Githa Lund Bramsen (på barsel) vikar er Vibeke Vincentzen. Skolevenner På udvalgte klassetrin er der et samarbejde i gang med pensionister i Viby. De kommer i klasserne og læserne med enkelte elever eller grupper af børn. Hvis jeres klasse er involveret, bliver I orienteret af klasselæreren. Spisning Der er tilsyn ved spisning fra årgang. Elever, der får fri 11.20, spiser som udgangspunkt i SFO en. I vil blive nærmere informeret i jeres barns klasse. SSP samarbejde Skole Socialforvaltning Politi. Dette samarbejde har til formål at yde en indsats mod hærværk, vold, mobning, tyveri og andre former for kriminalitet blandt eleverne. Der er et tæt samarbejde i lokalområdet og med kommunens SSP konsulenter. Skolens repræsentanter er Karina Rostgaard og Gert Rosenberg. 16

17 Sundhedsplejerske Sundhedsplejersken følger alle elevernes sundhed, helbred og trivsel fra skolestart til 9. årgang. Det, der udføres, er: - Helbredsmæssig vurdering af eleverne - Vurdering af børnenes motoriske udvikling ved skolestart - Undersøgelse af syn, hørelse, højde og vægt - Regelmæssige sundhedssamtaler enten med den enkelte elev eller små grupper - Undervisning i sundhedsemner i enkelte klassetrin efter behov - Undersøgelse af børn med særlige behov Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte skolens sundhedsplejerske Hanne Bruus - telefon og mail: Sundhedsspor Der er etableret et sundhedsspor ved Viby Hallen. I kan tjekke jeres og jeres børns kondi på stien. Det er en god aktivitet for at styrke fokus på motion og sundhed. Tandplejen Alle børn og unge fra 1-18 år tilbydes gratis tandpleje. Der er frit tandlægevalg og tandplejetilbuddet varetages enten af den kommunale tandpleje eller af privat praktiserende tandlæger, men under forudsætning af, at tandlægen har/eller vil indgå en aftale med Roskilde Kommune. Dit barn indkaldes til første undersøgelse, når det er 1½ år. Kommunen tilbyder forebyggende undervisning i mødregrupper, børnehaveklasserne og 6. klasserne. Har I spørgsmål, kan I kontakte Tandplejens Administration, Algade 49, Roskilde på tlf eller læse på hjemmesiden: tandplejen.roskilde.dk. Skolens kontaktperson er Alice Grundahl. Tosprogscenter I skolens tosprogscenter kan elever med et andet modersmål end dansk modtage ekstra danskundervisning. Skolen har en særskilt handleplan for området og en koordinator, der varetager den overordnede planlægning. Det er i det kommende år Gitte Breddam. 17

18 Trafikale forhold ved skolen Vi skal også opfordre til, at I tænker over en fornuftig og betænksom trafikadfærd på skolens parkeringsplads, når I kører jeres børn til skole i bil. Vi skal undgå trafikkaos med uheldige færdselssikkerhedsmæssige situationer. Så benyt venligst parkeringsbåsene, når I sætter jeres børn af. Det gælder alle børns sikkerhed. Skolens mange henvendelser til Teknisk Forvaltning om trafiksikkerhed ved skolen ser ud til at have båret frugt. Der vil i efteråret 2013 ske en del forbedringer ved skolen, ved viadukten, på Ørsteds- og Parkvej Tværsuger og F-dage Tværsuger: Uge 39 (naturfagsuge), uge 7 (skolefestuge) og uge 21 for eleverne i Team A. Mandag - torsdag er der 5 lektioner, fredag 4 lektioner. Skemaet til eleverne udarbejdes i teamet i forbindelse med årsplanlægningen og sendes hjem. F-dage: Fredag den 16/8 (Team A og B) Tirsdag den 3/9 (Team A) Mandag den 2/12 (Team A) Onsdag den 30/4 (Team A) Torsdag den 12/6 (Team A og B) På hver F-dag er der 4 lektioner, medmindre der aftales andet i den enkelte klasse. Projektuger i team B meddeles direkte fra teamets lærere ved skolestarten. Udgangstilladelse Elever, der går i klasse, må forlade skolens område i 10 og 12 frikvartererne. Såfremt eleverne forlader skolen i frikvarteret sker det på eget ansvar. Hvis I ikke ønsker, at jeres barn forlader skolen, bedes det meddelt skolen. Skolen fremsender orientering til de involverede forældre i begyndelsen af hvert skoleår, hvor der bl.a. står om den enkeltes ansvar. 18

19 Udviklingsarbejder Skolen arbejder fortsat med LP-modellen og Cooperative Learning. I ugerne har årgang dagligt et motionsforløb og i ugerne er der NovemberLæs, Der er et forsøgsprojekt i specialundervisningen med brug af Ipad. Både kommunalt og lokalt er der fokus på faglig læsning, hvilket vil kunne ses i klassernes årsplaner. Skolens fokus på elevtrivsel vil ligeledes kunne ses i de enkelte årsplaner. I indskolingen udbygges samarbejdet med SFO i praksis. I udskolingen arbejdes der i ny struktur. Fokus på faglighed og nye samarbejdsstrukturer, overgange til ungdomsuddannelserne samt læring i privatøkonomi. En del af skoleåret skal endvidere bruges til at forberede skolereformen såvel kommunalt som lokalt. Ungdomsskolen Ungdomsskolen er for alle unge mellem 14 og 21 år. Her er undervisning, sjove aktiviteter og spændende ture. Undervisningen foregår på de lokale folkeskoler og efter normal skoletid. Vil du høre mere kan du tjekke eller kontakte os på telefon UU-vejledning Skolen skal igen have ny uddannelsesvejleder. Vi er endnu ikke orienteret om, hvem der skal betjene Peder Syv Skolen. Indtil det er meldt ud, kan I kontakte UU centret på telefon eller på Vikarordning Når lærerne er fraværende på grund af ture, kurser eller sygdom, gennemføres undervisningen, så vidt muligt, af enten skolens egne lærere eller vikarer tilknyttet skolen. Almindeligvis får eleverne vikarer, de kender, og som kender dem samt forholdene på skolen. Det skulle give færrest mulige forstyrrelser i den daglige rytme. Der arbejdes på, at 8. og 9. årgang kan arbejde alene med materialer ved læreres fravær. Zebrabyen Der er kommunalt fokus på Roskilde Syd. Det betyder bl.a. at der er et tiltag i gang med at gøre Viby til Zebraby. Det indebærer, at alle gode kræfter skal foldes ud for at udbygge samarbejde mellem institutioner og frivillige. I kan læse på kommunens hjemmeside, og på skolens hjemmeside, når der foreligger noget konkret. 19

20 Skolens vision og værdier Skolens vision: Peder Syv Skolen er et sted, hvor alle har venner, er glade for at være, og alle lærer Skolens værdier: Fællesskab Nysgerrighed Selvværd Der er udarbejdet handleplaner for skoleåret for alle tre værdier. 20

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

3.x På Aars skole 2013 / 2014

3.x På Aars skole 2013 / 2014 3.x På Aars skole 2013 / 2014 SKOLENS KONTAKT INFORMATIONER Aars skole Kirkegade 4 9600 Aars Tlf.: 99 66 88 00 Skole leder: E mail: Pædagogisk leder for AKT afdelingen: Mette Billund (MBI) E mail: mbi@vesthimmerland.dk

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere