BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST"

Transkript

1 BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

2 Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B Overførsel f sommerhusområde i Kostræde Bnker til yzone PlnID Vedtget 26. juni 2002 ophæver Bpv. 10 Beyggelsesområde ved Koster Bnker for mtr.nr. 25ee og 25ef, Kostræde By, Køng sogn

3 AFLYSNING Byplnvedtægt nr. 1 O, for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker. Endeligt vedtget den 26. ugust Byplnvedtægt nr. 10, ophæves for mtrikel 25ee og 25ef kostræde y, Kng sogn. Vordingorg Kommune den. 26. novemer 2002

4 7, 7 g, 7 I, 7 y, 7 n, 7 60, 7 op, 7 r, 7 s, 7 t, 7 u, 7 v, 7 x, 7 W, ~ P Z, 7e,70, 7,Be,f, Bh,81, 8ot,0oz,8nre,e, 0f,0g, 8 h, 8 i, 0 k, 0 l, 8 m, 0 n, 5 o, 0 p, 0 q, 8 r, 0 e, 0 t, 8 u, 8 y, 8 x, 8 y, 8 z, 0 ee lle f K0ng y o;: oogn. 1f,2,2,2c,3,3,4,6,6,6d,6e,6f,6g,8,8,8c, 8 i, 3 e, 8 f ile ni 0jtrggArd HovedgArd, Kcng sogn. 'I -! 9 I, 9 k, 9 1, 9 n, 25, 25, 25 e, 25 e, 25 Ir, 25 i, 25 o, 25-p, 25 qi 25 r1 2; 8, 25 t, 25 3, 25 Y, 25 x, 25 y, 25 z, 25 R, 25, 25, 25 c, 25 d, 25 h, 25 i, 25 zk, 25 l, 25 en, 25 ZT;, 25 80, 25 r, 25 s, 25 t, 25 u, 25 v, 25 x, LS z, 25 z, 25 i ~, 25, 25 o, 25 c, 25 od, 25 e, 25 f, 25 g, 25 h, 25 i, CL5 k, 25 i, 25 c, 25 n, 25 to, 25 p, 25 r, 25 s, 25 t, 25 u, 25 q, 25 v, 25 Dx, 25 y, 25 z, 25 z, 25 O, 25 c, 25 c, 25 cc, 25 cd, 25 ce, 25.cf, 25 cg, 25 ch, 25 ci, 2j ck, 25 cl, 25 c3, 25 cn, 25 cp, 25 cq, 25 cr, 25 cs, 25 ct, 25 cu, 25 CV, 25 cx, 2j cy, 25 cz, 25 CL?, 25 CO, 25 d, 25 dc,,25 de, 25 dg, 25 dh, 25 di, 25 (2, Lj dl, 25 dz, 25 dn, 25 dc, 25 c?, 25 dq, 25 dr, 25 de, 25 dt, 25 du, 25 dv, 25 dx, 25 dy, 25 dz, 25 de, 25 di, 25 e, 25 e, 25 ec, 25 ed, 25 ee, 25 ef, 25 eg, 25 eh, 25 ei, 25 ck, 25 el, 25 em, 25 en, 25 eo, 25 ep, 25 eq, 25 er, 25 es, 25 et, 25 eu, 25 ev, 25 ex, 25 ey, 25 ez, 25 g0, 25 ee, 25 f, 25 f, 25 fc, 25 fd, 25 fe, 25 ff, 25 fe, 25 fh, 25 fl, 25 fk, 25 fl, 23 fc, 25 in, 23 fo, 25 fp, 25 fq, 25 ir, 25 Os, 25 ft, 25 fu, 25 fv, 25 fx, 25 fy, 25 22, 25 Is, 25 is, 25 g, 25 g, 25 gc9 25 gd, 25 ge, 25 gi, 25, 25 gh, 25 gi, 25 e, 25 gl, 25 gzi, 25 gn, 25 go, 25?. 25 gq> 25 gr, 25 gs, 25 gt, 25 &up 25 gv,- 25 ex, 25 g;r, 25 gz, 25 &e, 25 go, 25 h, 25 h, 25 hc, 25 M, 25 hf, 25 hh, 25 hi, 25 hk, 25.h1, 25 :u, 25 hn, 25 ho, 25 hp, 25 hq, 25 hr, 25 hs, 25 ht, 25 hu, 25 hv, 25 iix, 25 hy, 25 hz; 25 he, 25 hov 25'1R, 25'1, 25 IC, 25 Id, 25 ie, 25 if, 2: ig, 25 i?, 25 il, 25 lk, 25 il, 25 in, 25 in, 25 lo, 25 ip, 25 ir, 25 is, 25 it, 25 iu, 25 iv, 25 IX, 25 lu, 25 12, 25 IQ, 25 ise, 25 lo, 25 k, 25 k, 25 kc, 25 kd, 25 Le, 25 kf, 25 kg, 25 kh, 25 kiv kl, 25 hzi, 25 kn, 25 ko, 25 kp, 25 kq, 25 kr, 25 ks, 25 kt, 25 ku, 25 h, 25 kx, 25, 25 kz, 25 ke, 25 10, 25 I, 25 IC, 25 li, 25 lg, 25 Ih, 25 li, 25 Ik, 25 11, 25 In, 25 In, 25 lo, 25 lp, 25 lq, 25 Ir, 25 Is, 25 It, 25 lu, 25 IV, 25 IX, 25 ly, 25 lz, 25 le, 25 10, 25 n, 25 m, 25 mc, 25 md, 25 e, 25 nf, 25 ng, 25 EA, 25 ni, 25 rk, 25 nl, 25 m, 25 mo, 25 mp, 25 mq, 25 MI 25 5rt 25 mt, 25 =u, 25 mv, 25 mx, 25 cy, 25 mz, 25 me, 25 mo, 25 n, 25 n, nc, 25 nd, 25 ne, 25 nf, 25 rg, 25 nh, 25 ni, 25 nk, 27 e, 27 g, 27 i, 27 k, 27 n, 27 o, 27 p, 27 q, 27 r, 27 8, 27 t, 27 u 27 v, 27 XI 27 Yc 27 z, 27 E, 27 o, 27 88, 27, 27 c, 27 d, 27 e, 27 f, 27 e, ni, 27 k, 27 l, 27 m, 27 n, 27 o, 27 sp, 27 q, 27 rl 27 s, 27 t, 27 u, 27 ev, 27 x, 27 y, 27 DZ, 27 z, 27 RB, 27, 27, 27 c, 27 d, 29 d, 29 e, 29 f, 29 e, 29 h, 29 i, 29 k, 29 1, 29 m, 29 n, 29 o, 29 8,.. 29 t v ' XI 29 Y, 29 2, 29 e, lle f Kostmde yt Keng sogn. B Y P L A N V E D T R G T for et eyggelsesomrtds vcd Kostrde BP.Kcr (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune)

5 VORDINGBORG KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 10 Byplnvedtægt nr. 10 for et eyggelsesomrde ved Kostrde Bnker. I medfør f yplnloven (1ovekendtgØrelse nr. 63 f 20. ferur 1970) fstsættes følgende estemmelser for det i l nævnte omrde i Vordingorg kommune. 1. BvDlnvedtæetens omrde.. Omrddet egrnses s om vist p vedhæfted e kortilg og omftter pr føig ende rntr. nr.e. f KØng y, 7 n, 9, G, q, - f, Og, h, -- i, k, -3l - m, ~ o,,, &, 8,L, E, &, f, 7 - e, en del f mtr. nr.e. smt følgende mtr. nr.e. f Kostrde y, 9 E, - u, E, E, G, s, - l. m. - I -- n, o, ~, m, n, E, r, E, t, - d, - - e f, Og, - hh, - i, E, e e -9-9 kz, kæ, - Ir, s,. Byplnvedtsgtens omrde deles med henlik pd ejendocmenes nvendelse og eyggelsens plcering og udformning i omr&de I (prcelhucornrjde? og omrde II (sommerhusomrdde), sdledes som ngivet p& vedhæftede kortilg Omrddetc nvendelse. 1. Omrde I - Prcelhusomrde. d. Omrdet md med nedennævnte undtgelser kun nvendes til oligforml, og der md kun opføres Aen og lv eyggelse. Beyggelsen m kun ect f fritliggende prcelhuse.

6 . C d e 2. Der md inden for omrddet ikke ud6ves nogen rt f virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller pd nden mdde efter kommunlestyrelsens er til ulempe for de omoende. Det er tilldt, t der pd ejendommene drives sdn virksomhed, som lmindeligvis udføres i eoelseslejligheder eller eoelseshuse, nr virksomheden drives f den, der eor den pgldende olig, og nr virksomheden efter kommunlestyrelsens skøn drives p enssdn mdde, t ejendommens krkter f eoelsesejendom ikke forndres (herunder ved sk.iltning o.lign.1, kvrterets præg f oligkvrter ikke rydes, eller virksomheden ikke fremklder ulemper for de omoende eller fremklder ehov for prkeringsmuligheder, som ikke er til stede pd den pdgældende ejendom. Ejendommene md i Øvrigt ikke enyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Medmindre virksomheden omfttes f ovenstdende, mi5 der saledes ikke pd ejendommene indrettes eyggelse til eller ud- Øves hndels-, vognmnds-, friks-, værk,eds- eller oplgsvirksomhed, ligesom der ikke md indrettes pensionter eller drives nden lignende form for erhvervsmæssig udlejning. Efter kommunlestyrelsens nærmere godkendelse kn der unset ovenstdende indrettes de for kvrterets dglige forsyning nødvendige utikker og mindre værksteder p ejendorme lngs de offentlige iveje, Bnkevejen og SvinØvej mellem punkterne A, Al A*, som ngivet pd kortilget. P hver ejendom m kun opføres eller indrettes een olig for en fmilie. Omrdde II - Sommerhusomrde. Omrddet rn3 kun nvendes til oligformdl, og der md kun opf6rec sommerhuseyggelse, der lene nvendes til eoelse (ntophold) i tidsrummet 1. pril septemer og udenfor dette tidsrum kun til kortvrige ferieophold, week-ends o.lign. Pd hver selvstændig mtrikuleret ejendorn m kun opfres en enkelt eoelse. Kom~,unlestyrelsen kn dog tillde, t der opføres flere eoelser pd en ejendom, sdfremt en eventuel senere udstykning kn gennemføres pa en sddn mde, t hver enkelt eoelse vil opfylde yplnvedtægtens estemmelser om somerhuseyggelse. Kommunlestyrelsen kn endvidere tillde, t der pd hver ejendcn ud over den nævnte eoelse opfres en gæstehytte el.lign., som ikke m g6res til genstnd for særskilt udleje Vejforhold. Nye veje inden for omrddet skl udlægges i en redde f 10 m, i princippet som vist pd vedhæftede kortilg. Korte, linde oligveje kn dog tilldes udlgt i en redde f 8 m og - sdfremt vejen kun skl tjene som dgngsvej til højst 4 prceller - i en redde f 6 m.

7 - 3 - S 4. Udstykning. 1. Omrde I - PrcelhucomrAde. Ingen grund ma udstykkes med mindre størrelce end 800 m2 (eksklusiv eksisterende og udlgt vejrel). 2. Omrdde II - sommerhusomrdde, Grunde m ikke udstykkes med en mindre størrelse end 1200 m2. Ndr udstykning, ledningsnlæg og eyggelsens plcering finder sted efter en smlet f kommunlestyrelsen godkendt pln for et omrdde pa mindst: 1 h, kn kommunlestyrelsen dog tillde, t grundstrrelsen yderligere- nedsættes indtil 800 m2, sfremt der ud,lgges fælles frireler til eoerne. 3 Udstykninger md i princippet kun foretges efter de retningslinier, som fremgdr f vedhæftede kortilg. 4 4 De pd kortilget med lodret skrvering viste reler m ikke udstykkes til eyggelse, men udlsgges som frireler for eyggelser, og som stirel. 5. Beyggelsens omfng og plcering m.v. + 1, Omrdde I - Prcelhusomrde. Udnyttelsesgrden md. ikke overstige 0,20. Bygninger ma ikke opføres med mere end 1 etge med udnyttet tgetge, og ingen del f en ygnings ydervægge eller tg m4 være hævet, mere end 8,s m over det omgivende terrsn, mlt efter reglerne i ygningslovgivningen. Som etge medregnes mnsrdetge og kælder, hvis loft ligger mere end 1,25 m over terræn. 2. Omrdde II - Sommerhusomrdde. d Udnyttelsesgrden rna ikke overstige 0,lO. C Bygninger md ikke opffires med mere end en etge uden udnyttet tgetge og md ikke gives over 3 m regnet fr terræn til den linie, hvor ydervsg og tgflde mødes (ortset fr gvltreknter). HØjden mles efter reglerne i ygningslovgivningen. Bygninger, herunder ltner, vernder, hævede terrsser og lignende opholdsreler skl opføres mindst 5 m fr skel mod nden grund, fællesrel, vej og sti. Udhuse, skure og lignende mindre ygninger (med undtgelse f klosetygninger), der udelukkende indrettes som udenomsrum, smt grger, kn dog opføres i indtil 2,s m fstnd fr noskel, nr reglerne i ygningslovgivningen iøvrigt overholdes. + Opmærksomheden henledes pd, t yrdet ved sin dministrtion f yggelovens 42 om terrænregulering vil tilstræe t undgd terrænreguleringer til gene for de omoende.

8 - 4 - S C 6. Beyggelsens ydre fremtræden. Ingen form for skiltning og reklmering pd ejendommene md finde sted. Blnke eller reflekterende tgmteriler md ikke nvendes, og udvendige ygningssider, herunder tge, md. kun fremtræde i dæmpede frver. Til udvendige ygningssider m ikke nvendes ygningsmteriler, som efter kommunlestyrelsens skøn virker skæmmende. d Fi 7. S 8. O 9 lo. Oll. Alle hegn mod veje, stier og fællesreler smt mod noreler, der ikke er udstykket, m kun etleres som levende hegn. Trnsformersttioner m.v. Inden for omrddet kn opfres trnsformersttioner, vndværker og lignende tekniske ygværker til kvrterets dglige forsyning, ndr de udformes i overensstemmelse med den Øvrige eyggelse i omrdet. BvDlnvedtægtens overholdelse. F$r noget yggeri pdegyndes eller en ejendoms hidtidige nvendelse ændres, skl der medmindre kommunlestyrelsen nsøgec om godkendelse i henhold til yggelovgivningen - forelægges kommunlestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser smt ygningernes eliggenhed p grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den p2tnkte nvendelse f ygningerne og grunden skl oplyses, sdledes t kommunlestyrelsen kn pdse overensstemmelsen med yplnvedtgten. Eksisterende eyggelse. Nærværende yplnvedtægt er ikke til hinder for ieholdelse f den eksisterende lovlige eyggelse eller for fortsættelse f den hidtil lovligt g:jorte rug f en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilygning eller irugtgen til nden nvendelse i strid med yplnvedtægtens estepmelser md ikke finde sted. Ptleret. Pdtleret ifg5lge nrvrende yplnvedtægt hr lene Vordingorg kommunlestyrelse. Dispenstioner fr og ændringer i yplnvedtægten. Mindre etydende lempelser f estemmelserne i nærværende yplnvedtzgt kn indrmmes f kommunlestyrelsen, sdfremt krkteren f det kvrter, som yplnen sger t ske eller fstholde, ikke derved ændres: Ændringer f yplnvedtgten kn ske efter kommunlestyrelsens vedtgelse og med oligministeriets godkendelse efter reglerne om vedtgelse og godkendelse f nye yplner.

9 - 5 - Sledes vedtget i Vordingorg yråd. I medfr f 1 i lov om yplyner (lovekendtgrelse nr. 63 f 20. ferur 1970) godkendes fornstående f Vordingorg yråd vedtgne forslg til prtiel yplnvedtægt nr. lo for eyggelsesområdet ved Kos træde Bnker i Vordingorg komrr...lne. Mil jministeriet, den 5 3EP. I975 p. M. v. F. B. Tinglyst den 19/

10

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning.

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Statsministeriets lovbekendtgorelse nr. 194 aj16. juni 1961. Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Herved bokend.f;gorca lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning med de ændringer, der falger Il! lov

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere