Mørkhøjvej-projektet omfatter strækningen mellem Husum Torv og Buddinge rundkørsel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mørkhøjvej-projektet omfatter strækningen mellem Husum Torv og Buddinge rundkørsel."

Transkript

1 Mørkhøjvej-projektet Mørkhøjvej-projektet omfatter strækningen mellem Husum Torv og Buddinge rundkørsel. På strækningen kan der påpeges følgende problemsteder, hvor fremkommeligheden for linje 200S bliver forringet: Ingen eller begrænset busprioritering i krydsene på Mørkhøjvej og Gladsaxe Ringvej. Forsinkelse i de større kryds, især Frederikssundsvej-Mørkhøjvej og Gladsaxe Ringvej-Gladsaxe Møllevej. OMRÅDESPECIFIKKE FORSLAG Mørkhøjvej: Forslag 1: Doseringsanlæg Gladsaxe Trafikplads Forslag 2: Nyt profil og signalteknisk prioritering

2 Figur 27. Tiltag i Mørkhøjvej-projektet. Signaltekniske og geometriske tiltag Områdespecifikke tiltag

3 Effektvurdering: Rejsetidsgevinsten er estimeret til sekunder i retning mod Lyngby st. og sekunder i retning mod Avedøre Holme (se desuden nedenstående tabel). Effektvurderingen er foretaget for følgende strækninger: Retning Lyngby st.: Mellem stoppestedsnr. 258 Husum Torv - 83 Gladsaxevej Retning Avedøre Holme: Mellem stoppestedsnr. 12 Gladsaxevej Husum Torv Samlet anlægsøkonomi: I alt ca. 3.0 mio. kr. inkl. projektudvikling og uforudsete udgifter. Tabel 6. Samlet opgørelse for Mørkhøjvej-projektet. Metoder til vurdering af anlægsøkonomi, potentiale og rejsetidseffekt er nærmere beskrevet i bilag 2 - Retning Konservativt potentiale [sek.] Optimistisk potentiale [sek.] Maks. potentiale [sek.] Områdespecifikke forslag 1 [sek.] Områdespecifikke forslag 2 [sek.] Metode A B C Estimeret rejsetidseffekt jf. metode D-X Effekt pr. bus i myldretiden Lyngby st. Avedøre Holme % 15 % 32 % I alt % 11 % 25 % I alt 32-42

4 Områdespecifikke forslag: Mørkhøjvej Forslag 1: Doseringsanlæg Figur 28. Oversigtskort over Mørkhøjvej.

5 Ved Frederikssundsvej: Der etableres et gatingsignal på Mørkhøjvej ca. 65 m nord for krydset med Frederikssundsvej. Frem til gatingsignalet etableres en ca. 200 m lang sydgående busbane, som starter efter fodgængersignalet ved Vestvoldruten (se figur 29). Gatingsignalet skal sikre, at bussen kan komme først frem til krydset Mørkhøjvej- Frederikssundsvej-Marbjergvej. Figur 29. Eksisterende fodgængersignal ved Vestvoldruten (i baggrunden signal ved Frederikssundsvej). Ved Juni Allé og Novembervej: I nordgående retning stiger kapaciteten på Mørkhøjvej efter krydset med Juni Allé, mens den falder i modsat retning. Det foreslås derfor, at forbedre busprioriteringen ved signalteknisk at sikre rømning af strækningen mellem Novembervej og Juni Allé i nordgående retning. Herudover foreslås det at etablere et doseringsanlæg ved Juni Allé i sydgående retning. Figur 30. Mørkhøjvej ved stoppestedet 96 Juni Allé, hvor det foreslås at etablere et gatingsignal i retning mod Avedøre Holme. Doseringsanlægget, der skal regulere trafikken i den sydgående retning, placeres ca. 100 m nord for krydset med Juni Allé, ved stoppestedet 96 Juni Allé (se figur 30). Før signalet etableres en ca. 150 m lang busbane. Doseringsanlægget giver bl.a. bussen mulighed for at overhale den øvrige trafik ved krydset Mørkhøjvej-Juni Allé, så den kan køre forrest på den efterfølgende strækning, hvor kapaciteten er lavere.

6 Signalanlæggene Mørkhøjvej-Novembervej og Mørkhøjvej-Juni Allé er i dag samordnet og indeholder busprioritering i form af grøntidsforlængelse. Det foreslås også at etablere den samme type busprioritering i signalanlægget Mørkhøjvej-Mørkhøj Parkallé, som ligger imellem de to andre, og hvor der i dag ikke er nogen busprioritering. Alternativt kan der overvejes en løsning med busprioritering i begge retninger i samtlige signalanlæg på Mørkhøjvej. Alternativet vurderes dog at medføre en mindre tidsgevinst. Effektvurdering: Rejsetidsgevinsten er estimeret til 5-10 sekunder i retning mod Lyngby st. og sekunder i retning mod Avedøre Holme. Anlægsøkonomi: I alt ca. 2.8 mio. kr. inkl. projektudvikling og uforudsete udgifter. Øvrige konsekvenser: Etableringen af busbanen og gatingsignalet før Frederikssundsvej forudsætter nedlæggelsen af kantstensparkeringspladser. Gatingsignalerne kan forringe fremkommeligheden på Mørkhøjvej for den øvrige trafik. Etableringen af busprioriteringen kan medføre længere ventetider for sideretningen. Områdespecifikke forslag: Gladsaxe Trafik Plads og Ringvej Forslag 2: Nyt profil og signalteknisk prioritering For at forbedre busfremkommeligheden på Gladsaxe Møllevej ved Gladsaxe Trafikplads inddrages midterrabatten i vejprofilet, således at der skabes plads til en bushøjresvingsbane i krydset Gladsaxe Ringvej-Gladsaxe Møllevej. På den måde kan bussen køre fra stoppestedet 7926 Gladsaxe Trafikplads frem til stopstregen uden at være i konflikt med den øvrige trafik. Den nuværende busstyrede højresvingspil i signalet erstattes af bundet højresving. Tiltaget er illustreret på figur 31. Herudover optimeres busprioriteringen i signalet Gladsaxe Møllevej-Gladsaxe Trafikplads-Columbusvej. Signalet har i dag et morgen- og et eftermiddagsprogram med 80 sekunders omløbstid og et dagprogram med 60 sekunders omløbstid. I alle programmer er der mulighed for at indkoble et førgrønt bussignal på 6 sekunder ved busanmeldelse ved stoppestedet 7925 Gladsaxe Trafikplads. Der foreslås, at integrere den eksisterende busprioritering med muligheden for grøntidsforlængelse i begge retninger.

7 Figur 31. Principskitse, der illustrerer forslag 2. Effektvurdering: Rejsetidsgevinsten er estimeret til sekunder i retning mod Lyngby st. og 3-5 sekunder i retning mod Avedøre Holme. Anlægsøkonomi: I alt ca. 0.2 mio. kr. inkl. projektudvikling og uforudsete udgifter. Øvrige konsekvenser: Buslinje 166 kan også drage fordel af tiltagene. Indførelse af bundet højresving forbedrer trafiksikkerhed og tryghed for de bløde trafikanter. Forbedringen af busprioriteringen i signalet Gladsaxe Møllevej-Gladsaxe Trafikplads- Columbusvej kan medføre længere ventetider for sideretningen.!

8 Buddingevej-projektet Buddingevej-projektet omfatter strækningen mellem Buddinge rundkørsel og endestationen ved Lyngby st. På strækningen kan der påpeges følgende problemsteder, hvor fremkommeligheden for linje 200S bliver forringet: Bussen bliver forsinket ved Buddinge rundkørsel på grund af tilbageblokering fra højresvingsbanen på Gladsaxe Ringvej. Bussen oplever lang rejsetid i forbindelse med kørslen i busterminalen ved Lyngby st. Bussen bliver forsinket af signalanlæg og tæt trafik på Buddingevej. Problemet er især udtalt i retning mod Avedøre Holme, fordi der ikke er nogen busbane. STANDARD-FORSLAG Signaltekniske og geometriske tiltag: # $ % & ' ( ) * +, -. & / 0 1 ) / 6 % 7 6 ' ( 8 9 % : + + ; OMRÅDESPECIFIKKE FORSLAG Buddinge rundkørsel: Forslag 1: Busstyret rømning af kø Buddingevej ml. Nybrovej og Lyngby st.: Forslag 2: Ruteomlægning "

9 Figur 32. Tiltag i Buddingevej-projektet. Signaltekniske og geometriske tiltag Områdespecifikke tiltag <

10 Effektvurdering: Rejsetidsgevinsten er estimeret til sekunder i retning mod Lyngby st. og sekunder i retning mod Avedøre Holme (se desuden nedenstående tabel). Effektvurderingen er foretaget for følgende strækninger: Retning Lyngby st.: Mellem stoppestedsnr. 83 Gladsaxevej Lyngby st. Retning Avedøre Holme: Mellem stoppestedsnr Lyngby st Gladsaxevej Samlet anlægsøkonomi: I alt ca. 1.1 mio. kr. inkl. projektudvikling og uforudsete udgifter. Tabel 7. Samlet opgørelse for Buddingevej-projektet. Metoder til vurdering af anlægsøkonomi, potentiale og rejsetidseffekt er nærmere beskrevet i bilag 2 - Retning Konservativt potentiale [sek.] Optimistisk potentiale [sek.] Maks. potentiale [sek.] Standard-forslag [sek.] Områdespecifikke forslag 1 [sek.] Områdespecifikke forslag 2 [sek.] Metode A B C Estimeret rejsetidseffekt jf. metode D-X Effekt pr. bus i myldretiden Lyngby st. Avedøre Holme % 6 % 18 % I alt % 6 % 18 % I alt =

11 Standard-forslag Signaltekniske og geometriske tiltag A B C D E F G H I A J K L D M K N O P J R Q B C S U F F V Figur 33. Krydset Buddingevej-Christian X's Allé. Der findw X Y Z [ \ W ] ] ^ _ Z \ ` W ] Z W a b X a [ ] W c ` d b Z Z Y ] \ W e W f g X ^ h X i [ _ i W _ j Y \ W W k i W _ l _ m Z X W i h W Z n o _ Y X i Y [ ] p q X Allé og slutter ved gatingsignalet før krydset med Jernbanepladsen. Busbanen kan med fordel forlænges tilbage til krydset med Nybrovej ved at fjerne kantstensparkering på begge sider af Buddingevej. I krydset h W Z n o _ Y X i Y [ ] p q X r j j s l [ ] a b X a [ ] W ] a j Y e W i Y j W ] l ^ h a Y ] W _ W i a b X - og højresvingsbane. Hvis muligt foreslås etableringen af en separat cykelsti i krydset. Samlet vurdering af standard-forslag Effektvurdering: t Signaltekniske og geometriske tiltag: Rejsetidsgevinsten er estimeret til sekunder i retning mod Lyngby st. Anlægsøkonomi: I alt ca. 0.6 mio. kr. inkl. projektudvikling og uforudsete udgifter. Øvrige konsekvenser: t Forlængelsen af busbanen forudsætter nedlæggelsen af kantstensparkeringspladser på Buddingevej. t Etableringen af cykelstien ville forbedre forholdene for cyklisterne i krydset Buddingevejn o _ Y X i Y [ ] p q X r j j s u

12 Områdespecifikke forslag: Buddinge Rundkørsel Forslag 1: Busstyret rømning af kø Figur 34. Buddinge rundkørsel: tilfarten på Gladsaxe Ringvej. Bussen i retning mod Lyngby st. bliver forsinket ved Buddinge rundkørsel, fordi den højresvingende trafik fra Gladsaxe Ringvej til Søborg Hovedgade i myldretiderne skaber tilbageblokering. Rundkørslen er signalreguleret via et tidstyret signalanlæg, indrettet med et myldretidsprogram med 80 sekunders omløbstid og et dagprogram med 60 sekunders omløbstid. Det foreslås, at etablere en busstyret forlængelse af højresvingsfasen til rømning af køen i højresvingsbanen. Effektvurdering: Rejsetidsgevinsten er estimeret til 10 sekunder i retning mod Lyngby st. Anlægsøkonomi: I alt ca. 0.1 mio. kr. inkl. projektudvikling og uforudsete udgifter. Øvrige konsekvenser: t Tiltaget kan medføre længere ventetider for de øvrige trafikstrømme i rundkørslen. Områdespecifikke forslag: Buddingevej mellem Nybrovej og Lyngby st. Forslag 2: Ruteomlægning Mellem Nybrovej og Lyngby st. oplever bussen i dag forsinkelse i begge retninger i forbindelse med signalerne på Buddingevej og med kørslen ind og ud af busterminalen ved Lyngby st. Der er etableret busbane i nordlig retning, men ikke i den sydlige retning, hvilket derfor kan føre til trængselsproblemer i den sydlige retning. Det foreslås, at etablere et nyt stoppested ved Lyngby st. for 200S til både af- og påstigning samt udligning, i stedet for de to separate stoppesteder, som bussen i dag bruger. Fra det nye stoppested (som kan etableres ved det nuværende stoppested for buslinjer 190, 180E og 181E) kan bussen mod Avedøre Holme køre til Buddingevej via Lyngby Hovedgade og Motorring 3. På den måde vil bussen køre en hurtigere rute, undgå vendingen i busterminalen og spare ventetiden ved to signalregulerede kryds. Stoppestedet 6 Gammelmosevej flyttes samtidig til en ny placering efter krydset med Motorring 3 for at imødegå den nye linjeføring. Dette vil forbedre busfremkommeligheden yderligere i forhold til i dag, hvor den w x y z { } ~ { x } ƒ z x

13 høje mængde højresvingende trafik mod Motorring 3 i myldretiderne stuver tilbage til stoppestedet, så udkørslen fra stoppestedet vanskeliggøres. Figur 35 og figur 36 viser hhv. det nye stoppested for 200S ved Lyngby st. og ruteomlægningen ad Motorring 3. Alternativt kan en justering af det adaptive signalstyringssystem overvejes. Løsningen vurderes dog at være kompleks med risiko for større gener for den øvrige trafik uden at indeholde en væsentlig større tidsgevinst for busserne. Figur 35. Ny linjeføring (markeret med blåt) og ny placering af 200S-stoppestedet ved Lyngby st.: stoppestedet bruges til både af- og påstigning samt udligning. Nuværende linjeføring Ny linjeføring Nyt stoppested w x y z { } ~ { x } ƒ z x

14 t t Figur 36. Skitse, der viser ruteomlægningen. Effektvurdering: Rejsetidsgevinsten er estimeret til sekunder i retning mod Avedøre Holme. Anlægsøkonomi: I alt ca. 0.4 mio. kr. inkl. projektudvikling og uforudsete udgifter. Øvrige konsekvenser: t Flytningen af stoppestedet 6 Gammelmosevej kan medføre længere gangafstande for nogle passagerer. Buslinje 300S kan også med fordel bruge det nye stoppested efter krydset med Motorring 3. Omstigningsmuligheder mellem 200S og S-toget ved Lyngby st. forbedres af tiltaget. w x y z { } ~ { x } ƒ z x

15 5. Konsekvensvurdering Nedenfor er opstillet de estimerede samlede effekter ved løsningsforslagene for linien, herunder effekterne for de udvalgte projektpakker. e W Z \ W ] ] W h k ˆ _ X W j [ k Z W [ ] k ˆ _ i W j ˆ X ] Y ] \ X c [ l l W _ W _ Š De vurderede primære effekter for linien Rejsetids reduktion (%) 9 12 Sum af estimater for projekt tiltag Passager forøgelse (1.000/døgn) 0,4-0,6 Estimat for den udvalgte strækning Anlægsinvestering (mio. kr.) Ca. 19 Sum af estimater for projekt tiltag De væsentligste afledte konsekvenser på linien ved gennemførsel af alle løsningstiltag er: Kundetilfredshed Fremkommelighed bil Parkering Pga. mindre rejsetid. Få stop sammenlægges. Busprioritering vil visse steder øge ventetid Kantstensparkeringer sløjfes i mindre omfang Miljø - Ikke større ændringer Trafiksikkerhed - Cykelsti og busbaner udvalgte steder Vejtræer ol. - Ikke større ændringer Andre; samspil anden trafik, ol. - Ændringer/tilpasninger af stopplaceringer med både positive og negative gangtidseffekter Tiltag kan flere steder tilgodese andre buslinier. Prioritering kan også koste marginal tid for fx 9A Samlede effekter for linjen opsummeret pr. projektpakke Tabellen på følgende side opsummerer de estimerede effekter pr. projektpakke. w x y z { } ~ { x } ƒ z x

16 Tabel 8. Tiltagenes potentiale effekt kan forventes at være størst i myldretiden. Strækning / geografi Samlet rejsetidseffekt (sek.) Effekt Avedøre Holme (sek.) Effekt Lyngby st. (sek.) Anlægsinve stering [groft overslag; mio. dkr.] Væsentlige forudsætninger 1. Avedøre holme projektet ,5 2. Hvidovrevej projektet ,7 3. Tårnvej projektet Ž Ž 115 5,1 4. Husum Torv projektet Ž Ž 70 0,8 5. Mørkhøjvej projektet Ž ,0 6. Buddingevej projektet Ž 24 1,1 Linie 200S, ,2 Lyngby st. - Avedøre Holme Estimat af passager effekt Tabel 9 viser estimat af passager effekten Tabel 9. Passagereffekter ved de foreslåede projektpakker. Begge retninger I alt påstigninger pr. døgn i myldretiderne Reduceret rejsetid % 9-12 Estimeret passagerforøgelse i % 4,4-5,9% Estimeret passagerforøgelse i antal passagerer pr. hverdag i myldretiderne Det ses af tabellen, at der forventes en passagerforøgelse på mellem ca. 200 og 300 passagerer pr. hverdagsdøgn i myldretiderne. Resultatet er beregnet på baggrund af antal påstigninger, januar til og med marts, Estimat er beregnet ud fra HUR HT vision 2010 prognose for S-buslinjer. Œ w x y z { } ~ { x } ƒ z x

17 Køreplansoptimering I dette afsnit vil det blive beskrevet hvor stor en reduktion i køreplantimer og driftsbusser for linje 200S der kan forventes, hvis alle løsningsforslag, der er beskrevet i rapporten, bliver etableret. Movia har udarbejdet en revideret køreplan for linje 200S på baggrund af de samlede gennemsnitlige rejsetidsgevinster som løsningsforslagene generer i begge retninger mellem Avedøre Holme og Lyngby st. Den reviderede køreplan for hele linje 200S er udarbejdet i køreplansværktøjet HASTUS. Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af hvordan rejsetidsgevinsterne er implementeret i den nye køreplan for linje 200S.: Linje 200S mod Lyngby st.: Den maksimale reduktion er på 320 sekunder, hvilket svarer til 5 minutters sparet køretid. Denne køretidsbesparelse vurderes at forekomme i myldretiderne, hvor den samlede køretid er størst. I dagtimerne mandag - lørdag kan køretiden reduceres med i alt 4 minutter, mens køretiden kan reduceres med 2-3 minutter i overgangen mellem dag- og aftendrift. Endelig reduceres med 1 minut i aftentimerne alle dage samt hele søndagen. Linje 200S mod Avedøre Holme. Den maksimale reduktion på 425 sekunder er omregnet til 7 minutters sparet køretid, som kan opnås i morgenmyldretiden. I eftermiddagsmyldretiden er der sparet 6 minutter, mens der i dagtimerne mandag - lørdag kan opnås en køretidsreduktion på 5 minutter. Køretiden kan reduceres med 3-4 minutter i overgangen mellem dag- og aftendrift, og endelig kan der reduceres med 2 minutter i aftentimerne alle ugens dage samt hele søndagen. Tabel 10. Reduktion i køreplantimer pr. kommune og driftsbusser på linje 200S. Kommune Reduktion i køreplantimer Reduktion i driftsbusser Hvidovre 785 Brøndby 65 Rødovre 690 København Gladsaxe Lyngby-Taarbæk 0 Kommuner total Ud fra disse rejsetidsgevinster er det muligt at reducere det nødvendige antal driftsbusser med 1 stk. (fra 13 til 12), mens antallet af køreplantimer på årsbasis kan reduceres med 785 timer i Hvidovre Kommune, 65 timer i Brøndby Kommune, 690 timer i Rødovre kommune, 780 timer i Københavns kommune, timer i Gladsaxe Kommune og ingen køreplantimer i Lyngby-Taarbæk kommune Det er umiddelbart ikke oplagt at reinvestere de sparede timer i en øget betjening, da frekvensen i dagtimerne mandag-fredag er 6 afgange i timen, og ellers 3 afgange i timen. ž Ÿ š œ

18 ž Økonomi Dette afsnit opsummerer den driftsøkonomiske effekt af de foreslåede tiltag, fordelingen af effekterne på kommunerne, samt den forventede samlede tilbagebetalingstid for de foreslåede fremkommelighedstiltag. Gevinsten tager udgangspunkt i reduktionsmulighederne indenfor køreplantimer pr. kommune og antal driftsbusser, der er beskrevet i afsnittet køreplanoptimering, samt den passagerforøgelse, der kan forventes på buslinjens strækning på årsbasis. Der forventes en passagerforøgelse på strækningen, som er vurderet til at være maksimalt 279 påstigere pr. hverdag, svarende til passagerer på årsbasis 1. Tabel 11. Ændring i linjeøkonomien for linje 200S beregnet vha. finansieringsmodellen Cognos. Budget behandling Reduktion i køreplanen Timer (1.000) Antal Busser Antal buspåstigere (mio.) Indtægt pr. buspåstiger (kr.) 7,35 7,35 Linjeindtægter (mio.kr.) Øvrige indtægter (mio.kr.) Øvrige udgifter (mio.kr.) Nettoudgift i alt (mio.kr.) Selvfinansieringsgrad 72 % 79 % Alle løsningsforslagene bidrager tilsammen med at øge selvfinansieringsgraden fra 72% til 79% ved en reduktion i køreplanen. Grunden til at de øvrige indtægter falder, er at Movia indregner særindtægterne fra bus/tog samt værnepligtige ved hjælp af en særlig fordeling. 1 Udregning af passagerforøgelsen på årsbasis tager udgangspunkt i følgende formel: 279 * 250 hverdage pr. år = passagerer pr. år. I beregningen tages der ikke højde for passagerforøgelsen på lørdage og søndage/helligdage. š œ

19 Tabel 12. Ændring i fordeling af kommunernes finansiering af linje 200S ved en reduktion i køreplantimer. Kommune Nuværende budget (mio.kr.) Forventet budget ved reduktion i køreplanen (mio.kr.) Årlig besparelse ved reduktion i køreplanen (mio.kr.) Hvidovre Brøndby Rødovre København Gladsaxe Lyngby ,1 Kommuner total ,1 Det fremgår af tabel 12, at kommunerne vil opleve en reduktion i nettoudgiften på ca. 3 mio. kr. pr. år, en reduktion på hhv. 0,9 mio. kr. i Hvidovre kommune, 0,1 mio. kr. i Brøndby kommune, 0,9 mio. kr., i Rødovre kommune, 0,4 mio. kr. i Københavns kommune, 0,8 mio. kr. i Gladsaxe kommune og 0,1 mio. kr. i Lyngby- Taarbæk kommune. Med udgangspunkt i at den beskrevne anlægsinvestering på linje 200S på i alt 19,2 mio. kr. jf. tabel 8, og den forventede reduktion i kommunernes finansiering på hhv. 3 mio. kr.(reduktion i køreplanen) kan kommunerne forvente en tilbagebetalingstid på ca. 6,5 år, hvis kommunerne vælger at etablere alle de beskrevne løsningsforslag i rapporten. Ved vurderingen af de økonomiske effekter skal det huskes, at de foreslåede initiativer rummer afledte, negative konsekvenser for såvel parkering som biltrafikkens fremkommelighed. Disse effekter er Ž ligesom værdien af de afkortede rejsetider for buspassagerne Ž ikke værdisat i denne afrapportering. En udtømmende økonomisk vurdering af projekterne vil kræve en samfundsøkonomisk analyse, som ligger uden for rammerne af dette projekt. š œ

Fremkommelighed der batter på linje 200S

Fremkommelighed der batter på linje 200S Fremkommelighed der batter på linje 200S (Lyngby st. Avedøre Holme) Screening og effektvurdering af forbedringer for fremkommeligheden 1 Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 2 www.movia.dk

Læs mere

Fremkommelighed der batter Trafikbestillerkonferencen 2012

Fremkommelighed der batter Trafikbestillerkonferencen 2012 Fremkommelighed der batter Trafikbestillerkonferencen 2012 Ved Jeppe Gaard 10.05.2012 / København Fremkommelighed der batter Dagsorden 1. Projektets formål og succeskriterier 2. Tidsplan 3. Processen for

Læs mere

Fremkommelighed der batter på linje 2A

Fremkommelighed der batter på linje 2A Fremkommelighed der batter på linje 2A (Tingbjerg Kastrup st.) Screening og effektvurdering af forbedringer for fremkommeligheden 1 Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.movia.dk 2

Læs mere

Fremkommelighed der batter på linje 3A

Fremkommelighed der batter på linje 3A Fremkommelighed der batter på linje 3A (Kongens Enghave, Valbyparken Nordhavn st.) Screening og effektvurdering af forbedringer for fremkommeligheden 1 Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Baggrund Betjening af Mørkhøj Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag

Baggrund Betjening af Mørkhøj Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Notat Til: Nikolai Hansen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. januar 2015 Bybus Gladsaxe økonomioverslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Beskrivelse af forslag

Indholdsfortegnelse. 2 Beskrivelse af forslag Københavns Kommune Frederikssundsvej Forslag til forbedring af fremkommeligheden for busser COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006 HUR og Københavns Amt Bussen skal frem En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed December 2006 Udgivet December 2006 Tekst: COWI Foto: HUR Layout COWI Tryk COWI Oplag 50 ISBN nr 978-87-7971-201-0

Læs mere

Notat. Til: Gladsaxe Kommune. Kopi til: TOR, SJ. 20. marts Betjening af Egeparken

Notat. Til: Gladsaxe Kommune. Kopi til: TOR, SJ. 20. marts Betjening af Egeparken Notat Til: Gladsaxe Kommune Kopi til: TOR, SJ Sagsbehandler JHI Direkte 36 13 16 14 Fax JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 20. marts 2009 Betjening af Egeparken Gladsaxe Kommune

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling Projektgruppen har i samarbejde med COWI udvalgt

Læs mere

Effektivisering af det strategiske busnet 2019

Effektivisering af det strategiske busnet 2019 Effektivisering af det strategiske busnet 2019 Troels Vorre Olsen, tvo@viatrafik.dk www.viatrafik.dk Opgaven Baggrund Movia er opdragsgiver Opgaven udspringer af behov for justeringer og effektiviseringer

Læs mere

Anvendt Metode* Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid 9 5 4

Anvendt Metode* Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid 9 5 4 nr.: Kommune: Rødovre Rødovre Parkvej/Brandholms Alle () Nyt eller allerede foreslået tiltag Der er i dag busstyring af signalanlægget ved Brandholms Alle, men denne vurderes at kunne udvides med mere

Læs mere

Notat. Til: Gladsaxe Kommune. Kopi til: 18. december Trafikbestilling 2017 i Gladsaxe Kommune

Notat. Til: Gladsaxe Kommune. Kopi til: 18. december Trafikbestilling 2017 i Gladsaxe Kommune Notat Til: Gladsaxe Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 18. december 2015 Trafikbestilling 2017 i Gladsaxe

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR SER I KØBENHAVNS AMT Rammeplan Marts 2000 SIGNATURFORKLARING Separat busbane Kombineret busbane - højresvingsspor Flytning af stoppested Nedlæggelse af stoppested Linieomlægning

Læs mere

1. Projekttitel Opgradering af businfrastruktur langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme

1. Projekttitel Opgradering af businfrastruktur langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Opgradering af businfrastruktur langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme 2. Resumé

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Analyse af buslinjernes effektivitet og økonomi. Gladsaxe Kommune. Notat - endelig udgave 7. april Resumé og konklusioner

Indholdsfortegnelse. Analyse af buslinjernes effektivitet og økonomi. Gladsaxe Kommune. Notat - endelig udgave 7. april Resumé og konklusioner Gladsaxe Kommune Analyse af buslinjernes effektivitet og økonomi Notat - endelig udgave 7 april 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafik- og Teknikudvalget Møde nr :30

Trafik- og Teknikudvalget Møde nr :30 Dagsorden for Trafik- og Teknikudvalget Møde nr. 2 27.01.2014 16:30 Mødelokale 2607 Medlemmer Tilforordnede Ole Skrald Rasmussen Jakob Skovgaard Koed Peter Berg Nellemann Susanne Palsig Flemming Holst

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 200S

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 200S Nyt Bynet Linjebeskrivelse 200S - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 200S, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Notat. Til: Gladsaxe Kommune. Juni Evaluering af kommunens trafikbestilling 2012

Notat. Til: Gladsaxe Kommune. Juni Evaluering af kommunens trafikbestilling 2012 Notat Til: Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Juni 2013 Evaluering af kommunens trafikbestilling 2012 I

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Notat. Til: Rødovre Kommune. Kopi til: 6. februar Rødovre Kommune, Bynet 2019

Notat. Til: Rødovre Kommune. Kopi til: 6. februar Rødovre Kommune, Bynet 2019 Notat Til: Rødovre Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler JSM Direkte +45 36 13 16 96 Fax - jsm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. februar 2018 Rødovre Kommune, Bynet 2019

Læs mere

Kollektiv Trafik Tra Tr f a ik i og Te T knik e udv knik alg udv e alg t e d

Kollektiv Trafik Tra Tr f a ik i og Te T knik e udv knik alg udv e alg t e d Kollektiv Trafik Trafik og Teknikudvalget d. 27.1.2014 2014 Busdriften, nettet Gladsaxe Kommune betjenes dagligt af 16 buslinjer og S toget (linje A og H). 13 linjer finansieres af kommunen og 3 linjer

Læs mere

Effekter af projekter til forbedring af bussers fremkommelighed

Effekter af projekter til forbedring af bussers fremkommelighed Effekter af projekter til forbedring af bussers fremkommelighed v/jens Elsbo, COWI 1 Indledning HUR gennemfører hvert år i samarbejde med vejmyndighederne i hovedstadsregionen en række projekter, der har

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Notat. Til: Herlev Kommune. Gladsaxe Kommune. Ballerup Kommune. Furesø Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune. Kopi til: TOR, SJ. 20.

Notat. Til: Herlev Kommune. Gladsaxe Kommune. Ballerup Kommune. Furesø Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune. Kopi til: TOR, SJ. 20. Notat Til: Herlev Kommune Gladsaxe Kommune Ballerup Kommune Furesø Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler JHI Direkte 36 13 16 14 Fax JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune Nyt Bynet i - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens åbning 11 Adgang

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Gladsaxe Kommune Busfremkommelighed, linje 400S Screening

Gladsaxe Kommune Busfremkommelighed, linje 400S Screening Busfremkommelighed, linje 400S Screening NOTAT rev. 01 29. april 2011 ARH/psa 0 Indhold 1 Indledning 0 Indhold... 2 1 Indledning... 2 2 Rutealternativer... 3 3 Busfremkommeligheds-screening... 4 3.1 Datagrundlag...

Læs mere

Notat. Til: Gladsaxe kommune. Kopi til: August Strategi og proces for optimering af busbetjeningen i Gladsaxe kommune.

Notat. Til: Gladsaxe kommune. Kopi til: August Strategi og proces for optimering af busbetjeningen i Gladsaxe kommune. Notat Til: Gladsaxe kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR/JHI Direkte 36 13 16 40 Fax TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 August 2010 Strategi og proces for optimering

Læs mere

Højklasset bus på Tagensvej Brug af rejsetidsdata til udpegning af fremkommelighedsproblemer

Højklasset bus på Tagensvej Brug af rejsetidsdata til udpegning af fremkommelighedsproblemer Højklasset bus på Tagensvej Brug af rejsetidsdata til udpegning af fremkommelighedsproblemer Vejforum 2015 1 Troels Vorre Olsen, tvo@viatrafik.dk Baggrund Trafikafviklingen på Tagensvej er blevet påvirket

Læs mere

Ny natbetjening i Gladsaxe Kommune. Indhold. Til: Gladsaxe Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling... 2

Ny natbetjening i Gladsaxe Kommune. Indhold. Til: Gladsaxe Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling... 2 Til: Gladsaxe Kommune Kopi til: TOR, JHI Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Ny natbetjening i Gladsaxe Kommune

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg FynBus 9. november 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger NOTAT Projekt Usserød Kongevej trafiksimulering Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 1100025067-02 Dato 2017-12-11 Til Fra Charlotte Skov Rambøll - By og Trafik 1. Trafikale forudsætninger En række byudviklingsprojekter

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Anlægspuljen Øget busfremkommelighed på Malmparken.

Anlægspuljen Øget busfremkommelighed på Malmparken. Anlægspuljen Øget busfremkommelighed på Malmparken. 1. Projekttitel Øget busfremkommelighed på Malmparken st. 2. Resumé Malmparken er en central vejstrækning på ca. 800 m mellem Ballerup Boulevard og Ballerup

Læs mere

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH UDKAST Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 3 Eksisterende

Læs mere

Effektundersøgelse af busfremkommelighed. Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: / mail:

Effektundersøgelse af busfremkommelighed. Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: / mail: Effektundersøgelse af busfremkommelighed Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: 4820 900 / mail: via@viatrafik.dk KAN DET BETALE SIG AT INVESTERE I BUSFREMKOMMELIGHED? EFFEKTUNDERSØGELSEN Gennemført af Vejregelgruppen

Læs mere

Status på driftsøkonomi og passagertal... 1

Status på driftsøkonomi og passagertal... 1 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282810 Brevid. 2528053 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Justeringer til busplan 2018 29. marts 2017 Indhold Status på driftsøkonomi og passagertal...

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Buslinje 5C til Ballerup St. Screening af tiltag

Buslinje 5C til Ballerup St. Screening af tiltag Buslinje 5C til Ballerup St. Screening af tiltag Indhold Nærværende notat indeholder tiltag for at forlænge linje 5C til Ballerup St. i det strategiske net. Linje 5C er den første linje, der opgraderes

Læs mere

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Udgivet i oktober 2002 af: Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon: 36 13 14 00 E-mail: hur@hur.dk www.hur.dk

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Tre vejforbindelser i Tingbjerg

Tre vejforbindelser i Tingbjerg Tre vejforbindelser i Tingbjerg Skitseprojekt Opgavebeskrivelse 24.11.2015 Tre vejforbindelser i Tingbjerg Opgavebeskrivelse Side 1 af 5 1. Generel information I indbydes hermed til at deltage i udbud

Læs mere

Høringssvar Nyt Bynet Bilag 1, Trafik- og Teknikudvalget 12. marts 2018

Høringssvar Nyt Bynet Bilag 1, Trafik- og Teknikudvalget 12. marts 2018 Høringssvar Nyt Bynet Bilag 1, Trafik- og Teknikudvalget 12. marts 2018 Høringssvar Nyt Bynet1/19 By-og Miljøforvaltningens kommentarer Frekvensen fastholdes på linje 6A med 9 afgange i timen i myldretiden,

Læs mere

Nyt Bynet i Hvidovre Kommune

Nyt Bynet i Hvidovre Kommune Nyt Bynet i Hvidovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Hvidovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Samtidig har Dragør Kommune i forbindelse med deres behandling af trafikbestillingsgrundlaget for 2019 ønsket en vurdering af følgende:

Samtidig har Dragør Kommune i forbindelse med deres behandling af trafikbestillingsgrundlaget for 2019 ønsket en vurdering af følgende: Notat Til: Tårnby Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. marts 2018 Justeringer af busnettet i

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

Notat. Til: Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommune. Kopi til: SJ; TOR; JBN, JHI. 20. april 2009

Notat. Til: Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommune. Kopi til: SJ; TOR; JBN, JHI. 20. april 2009 Notat Til: Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommune. Kopi til: SJ; TOR; JBN, JHI Sagsnummer Sagsbehandler JBN Direkte 36 13 16 66 Fax JBN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej. Akticon Erhvervsejendomme A/S. Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej.

Indholdsfortegnelse. Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej. Akticon Erhvervsejendomme A/S. Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej. Akticon Erhvervsejendomme A/S Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag Roskilde Kommune Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Generelle tiltag 1

Læs mere

Fremkommelighed der batter på linje 400S

Fremkommelighed der batter på linje 400S Fremkommelighed der batter på linje 400S (Lyngby st. Ishøj st./hundige st.) Screening og effektvurdering af forbedringer for fremkommeligheden 1 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Nyt Bynet i Brønshøj- Husum

Nyt Bynet i Brønshøj- Husum Nyt Bynet i Brønshøj- Husum - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Brønshøj-Husum 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Opgradering af linje 500S mellem Glostrup St.-Avedøre Holme_ENDELIG

Opgradering af linje 500S mellem Glostrup St.-Avedøre Holme_ENDELIG Notat Opgradering af linje 500S mellem Glostrup St.-Avedøre Holme_ENDELIG JUNI 2018 Trafikselskabet Movia Analyse, Trafik og Planlægning 0/33 Til: Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Region H Kopi til: ANS,

Læs mere

Busprioritering med GPS-detektering

Busprioritering med GPS-detektering Busprioritering med GPS-detektering Trafikingeniør Anders Boye Madsen, Københavns Kommune, BJ39@tmf.kk.dk, og Civilingeniør Jan Kildebogaard, ÅF Hansen & Henneberg, jak@afhh.dk For at forbedre bussernes

Læs mere

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6 TRANSPORTMINISTERIET OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Resultater 2 3 Generelle

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune...

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune... Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. maj 2015 Mulighedskatalog - besparelser

Læs mere

SAMMENFATNING 2 BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER 3 LØSNINGSFORSLAG OG EFFEKTER 5 ØKONOMI 10 OVERVEJELSER TIL DEN VIDERE PROCES 11

SAMMENFATNING 2 BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER 3 LØSNINGSFORSLAG OG EFFEKTER 5 ØKONOMI 10 OVERVEJELSER TIL DEN VIDERE PROCES 11 Notat Til: Køge Kommune Kopi til: Sagsnummer 22036 Dato 18 09 2018 Sagsbehandler: TN Direkte: +45 36 13 16 03 CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Busbetjening af Køge Nord Station (etape 1) Indhold

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22.

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22. UDKAST Gladsaxe Kommune Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium NOTAT 22. april 2009 SB/uvh 0 Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at forbedre trygheden i det firbenede

Læs mere

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej.

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej. Notat Til: JEG, TOR Kopi til: ANS Sagsnummer Sagsbehandler SBA Direkte +45 36 13 16 32 Fax - sba@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15-01-2014 Analyse af køretid og regularitet på

Læs mere

SIGNALTYPER. 3-lys 1-lys. 3-lys pil 1-lys pil. 2-lys lydsignal. 2-lys - minusgrønt. Pilsignal. Cykelsignal. Fodgængersignal. Hovedsignal.

SIGNALTYPER. 3-lys 1-lys. 3-lys pil 1-lys pil. 2-lys lydsignal. 2-lys - minusgrønt. Pilsignal. Cykelsignal. Fodgængersignal. Hovedsignal. SIGNALOPSTILLING SIGNALTYPER Pilsignal 3-lys 1-lys Cykelsignal 3-lys 3-lys pil 1-lys pil Hovedsignal 3-lys 2-lys - minusgrønt Fodgængersignal 2-lys lydsignal Bussignal 3-lys 2-lys SIGNALSIGNATURER MASTER

Læs mere

S-bus 200S: Buddinge - Husum - Rødovre - Friheden - Avedøreholmen (DOT: Gyldig d.10.12.17)

S-bus 200S: Buddinge - Husum - Rødovre - Friheden - Avedøreholmen (DOT: Gyldig d.10.12.17) 5.24 5.31 5.40 5.47 5.52 5.58 6.07 6.07 6.11 6.12 6.27 6.31 6.32 5.53 6.00 6.09 6.16 6.21 6.28 6.37 6.37 6.41 6.42 6.47 6.51 6.52 6.12 6.19 6.28 6.35 6.41 6.48 6.57 6.57 7.01 7.02 6.19 6.26 6.36 6.43 6.49

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Københavns Kommune. Busfremkommelighed, linje 18 Projektforslag, Etape B beskrivelse. NOTAT 5. august 2010 SB/MM/OS. Buslinje 18 ved Valby st.

Københavns Kommune. Busfremkommelighed, linje 18 Projektforslag, Etape B beskrivelse. NOTAT 5. august 2010 SB/MM/OS. Buslinje 18 ved Valby st. Busfremkommelighed, linje 18 Projektforslag, Etape B beskrivelse NOTAT 5. august 2010 SB/MM/OS Buslinje 18 ved Valby st. Indholdsfortegnelse Projektforslag, Etape B beskrivelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Herlev Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Herlev Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Herlev

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

NY: Busfremkommelighed

NY: Busfremkommelighed Projekt nr.: Sammenhæng med: Fagudvalg: BMU Funktion: Kommentar [SRN1]: Indsæt funktion NY: Busfremkommelighed 2013 p/l Afholdt før 2013 2014 2015 2016 Samlet overslag Anlægsudgifter 4.400 3.000 3.000

Læs mere

Furesø Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. Farum bymidteanalyse Strategi. NOTAT 20. juni 2011 RAR

Furesø Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. Farum bymidteanalyse Strategi. NOTAT 20. juni 2011 RAR Farum bymidteanalyse Strategi NOTAT 20. juni 2011 RAR 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Strategi... 2 1.1.1 Vejklassificering... 3 2 Frederiksborgvej... 4 2.1 Tværsnit af Frederiksborgvej...

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 6A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 6A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 6A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 6A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Indhold Resumé Baggrund Trafikale analyser Samfinansierede linjer Busdrift af direkte berørte linjer... 5

Indhold Resumé Baggrund Trafikale analyser Samfinansierede linjer Busdrift af direkte berørte linjer... 5 Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Region Hovedstaden, Albertslund Kommune, Vallensbæk Kommune, Rødovre Kommune, Herlev Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Gentofte Kommune, Ballerup Kommune

Læs mere

Sammenfatning. Status på servicemålene ITS handleplan 2016 og Investeringsbehov for ITS

Sammenfatning. Status på servicemålene ITS handleplan 2016 og Investeringsbehov for ITS Sammenfatning Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. september 2014 servicemål og principper for prioritering af trafikken. Servicemålene er fastsat for cykler, fodgængere, busser og biler på udvalgte

Læs mere

Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Frederik Barfods Skole

Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Frederik Barfods Skole Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé Eksisterende forhold Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Ny Hollænderskolen Frederik Barfods Skole

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Følgende rettelser og tilføjelser foreslås indarbejdet i trafiksikkerhedsplanen i forhold til høringsoplægget:

Følgende rettelser og tilføjelser foreslås indarbejdet i trafiksikkerhedsplanen i forhold til høringsoplægget: GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Bilag med ændringer til oplægget til trafiksikkerhedsplanen NOTAT Dato: 15. juli 2009 Af: Susanne Bislev Sonnenberg Følgende rettelser

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Københavns kollektivtransport

Københavns kollektivtransport Onsdag 21. sep. 2005 Transport i by - Oslo Københavns kollektivtransport Torben Knudsen (Per Gellert) tak@hur.dk Kommunalreform 1. januar 2007 Vision Værdier VT HUR København 1 nyt selskab (bus & lokalbane)

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 68, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger.

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger. Højklasset kollektiv trafik på Ring 3 v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI Baggrund og afgrænsninger I projekt Basisnet 1997-99 indgik en højklasset trafikløsning på Ring

Læs mere

Bilagsrapport. Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet. Telefon vejdirektoratet.dk

Bilagsrapport. Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet. Telefon vejdirektoratet.dk Bilagsrapport Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet Vejdirektoratet Carsten Niebuhrs Gade 49 1577 København V Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Bilag

Læs mere