Matricer og lineære ligningssystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matricer og lineære ligningssystemer"

Transkript

1 Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium

2 Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix og matrixligninger 1 Lineære ligningssystemer 15 1 To ligninger med to ubekendte 15 Højere ordens systemer, n lineære ligninger med n ubekendte 16 3 Totalmatricer og rækkeoperationer 19 A Matricer på TI-lommeregnere 6 A1 Indtastning 6 A11 TI A1 TI-89 6 A Regning med matricer og invers matrix 6 A1 TI A TI-89 6 A3 MATH-menu og determinant 7 A31 TI A3 TI-89 7 A4 Matrixligninger 7 A41 TI-83+ og TI

3 Kapitel 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber En matrix er et rektangulært skema af tal feks Matricen ovenfor er en (4 3)matrix dvs den består af re rækker og tre søjler Helt generelt er en matrix A med m rækker og n søjler, en (m n) matrix, et skema a 11 a 1 a 13 a 1 n 1 a 1 n a 1 a a 3 a n 1 a n a A = 31 a 3 a 33 a 3 n 1 a 3 n a m 1 1 a m 1 a m 1 3 a m 1 n 1 a n 1 n a m 1 a m a m 3 a m n 1 a n n Tallene i skemaet kaldes matricens elementer og tallet i den i te rækker og j te søjle betegnes a ij, og kaldes det ij'te element I taleksemplet ovenfor er a 11 = 1, a 3 = Rækken a i1 a i a i3 a i n 1 a in

4 KAPITEL 1 MATRICER 3 kaldes den i'te række og søjlen a 1j a j a mj kaldes den j te søjle Matricer betegnes med store bogstaver A, B, og betegnes kort som (a ij ) og (b ij ) Eksempel 111 En (3 )matrix kan skrives a 11 a 1 A = a 1 a a 31 a 3 Eksempel 11 Matricen har to rækker og fem søjler og er dermed en ( 5)matrix 1 Regning med matricer Hvis vi har to matricer med samme antal rækker og søjler, kan vi lægge de to matricer sammen Det gør man ved at lægge sammen "plads for plads" = Den resulterende matrix kaldes summen af matricerne Vi denerer Denition 11 Lad A = (a ij ) og B = (b ij ) være to (m n)matricer Så deneres A + B = (a ij + b ij ) Matricen A + B kaldes summen af A og B

5 KAPITEL 1 MATRICER 4 Eksempel = giver ikke mening Opgave 13 Udregn For matrixaddition gælder følgende Sætning 14 Lad A, B og C være vilkårlige (m n)matricer Så vil (i) A + (B + C) = (A + B) + C (ii) A + B = B + A (iii) Der ndes en matrix 0, kaldet nulmatricen, som opfylder for alle A A + 0 = A (iv) Til enhver matrix A ndes en modsat matrix A, så A + ( A) = 0 Bevis De første to regler følger umiddelbart af de tilsvarende regneregler for tal, som giver A + (B + C) = (a ij ) + ((b ij ) + (c ij )) = (a ij ) + (b ij + c ij ) = (a ij + b ij + c ij ) = (a ij + b ij ) + (c ij ) = (A + B) + C A + B = (a ij ) + (b ij ) = (a ij + b ij ) = (b ij + a ij ) = (b ij ) + (a ij ) = B + A

6 KAPITEL 1 MATRICER 5 Nulmatricen skal selvfølgelig være (m n)matricen med 0 på alle pladser Den modsatte matrix til matricen A = (a ij ) får vi ved at skifte fortegn på elementerne i A dvs A = ( a ij ) Sætningen viser, at (m n)matricerne er en Abelsk gruppe med hensyn til addition, ligesom feks Z og R Ved brug af den modsatte matrix, kan vi denere dierensen A B som A B = A + ( B) Denne måde at denere på er fælles for alle grupper, og regneoperationen er dermed bare en addition af det modsatte element Feks er 7 4 deneret som 7 + ( 4) Man kan også gange en matrix med et tal Det gør man ved at gange alle elementer i matricen med tallet Denition 15 For (m n)matricen A = (a ij ) og tallet t deneres produktet t A ved t A = (ta ij ) Eksempel = Regnereglerne for multiplikation med et tal er følgende Sætning 17 Antag A og B er (m n)matricer og s og t er reelle tal Så er (i) (s t) A = s (t A) (ii) 1 A = A (iii) (s + t) A = s A + t A (iv) s (A + B) = s A + s B Bevis Regneregler følger let udfra de tilsvarende regneregler for reelle tal

7 KAPITEL 1 MATRICER 6 Opgave 18 I følgende opgave er A = , B = 1 3, C = , D = , E = Udregn (i) 4 B (ii) C (iii) 3 A E (iv) D + D Vi vil også indføre produktet af to matricer Det er ikke alle matricer, der kan ganges sammen Hvis vi skal kunne gange A med B, skal matricen A have lige så mange søjler, som B har rækker Hvis A er en (m n)matrix, skal B være en (n p)matrix Produktet A B bliver en (m p)matrix og hovedprincippet i multiplikationen kan illustres ved guren Vi vælger en række i den første matrix og en søjle i den anden Så bevæger vi os hen gennem rækken og ned gennem søjlen, idet vi ganger de tilsvarende elementer i rækken og søjlen med hinanden og lægger produkterne sammen Resultatet bliver et element i produktmatricen på pladsen med numre efter den første matrixs række og den anden matrixs søjle Produktmatricen får lige så mange rækker som den første matrix og lige så mange søjler som den anden Vi illustrerer princippet med et eksempel =

8 KAPITEL 1 MATRICER 7 = Vi har ganget en ( )matrix med en ( 3)matrix og resultatet er en ( 3)matrix Selve denitonen på multiplikationen er Denition 19 Lad A = (a ij ) være en (m n)matrix og B = (b ij ) en (n p)matrix Så er produktet A B (m p)matricen givet ved A B = (a i1 b 1j + a i b j + + a in b nj ) Matrixmultiplikation adskiller på et meget vigtigt punkt fra multiplikation af tal Selv om man kan udregne A B, er det ikke sikkert, at man kan udregne B A, og hvis begge produkter kan udregnes, er de normalt ikke ens Hvis vi feks ser på matricerne A og B A = B = vil A B = = 6 1, = mens 3 0 B A = = =

9 KAPITEL 1 MATRICER 8 A B bliver en ( )matrix og B A en (3 3)matrix Opgave 110 Udregn følgende produkter (i) , 7 5 (ii) , (iii) , (iv) , (v) Kontroller regningerne ved brug af en lommeregner (med TI-83+ og TI- 89, se side 6) Selv om produktet A B og har B A har samme størrelse, behøver de stadig ikke blive ens Opgave 111 Lad A = Udregn, B =

10 KAPITEL 1 MATRICER 9 AB = og BA = Sætning 11 For multiplikation af matricer gælder regnereglerne (i) (s A) B = s (A B) = A (s B) (ii) A (B + C) = A B + A C (iii) (A + B) C = A C + B C (iv) A (B C) = (A B) C Bevis Forbigås Sammen med de øvrige regneregler bevirker ovenstående regler, at man stort set kan regne med matricer som med tal, men med en betydningsfuld forskel Normalt er A B B A Derfor må man ikke ændre på rækkefølgen af faktorerne i et matrixprodukt 13 Kvadratiske matricer og determinant En (n n)matrix a 11 a 1 a 1 n 1 a 1n a 1 a a n 1 a n a n1 a n a n n 1 a nn kaldes også en kvadratisk matrix I en kvadratisk matrix siges et elementet a ij at stå i diagonalen, hvis i = j Når i j, står elementet uden for diagonalen En kvadratisk matrix kaldes en diagonalmatrix, hvis alle elementerne uden for diagonalen er 0

11 KAPITEL 1 MATRICER 10 En diagonalmatrix med lutter 1-taller i diagonalen kaldes en enhedsmatrix og betegnes med E eller evt E n,n, hvis man vil fremhæve antallet af rækker og søjler Nedenfor ses eksempler på nogle diagonalmatricer, hvoraf den sidste er en enhedsmatrix For en vilkårlig (n n)matrix A vil A E n,n = A og E n,n A = A dvs at multiplikation med E fra højre eller venstre ikke ændrer den oprindelige matrix Denne egenskab svarer til egenskaben ved tallet 1, når vi ganger tal sammen Opgave 131 Sæt A = og E = Udregn AE = og EA = Til en kvadratisk matrix A knyttes et tal det(a), kaldet determinanten af A For en ( )matrix A = a 11 a 1 a 1 a

12 KAPITEL 1 MATRICER 11 er determinanten af A tallet det(a) = a 11 a a 1 a 1 For determinanten af A benyttes også en skrivemåde med lodrette streger det(a) = det a 11 a 1 a 11 a 1 = a 1 a a 1 a Eksempel 13 Ifølge denitionen bliver det 3 = = 10 3 = det -1 = ( 1) ( 6) 3 = 6 6 = For en (3 3)matrix A = a 11 a 1 a 13 a 1 a a 3 a 31 a 3 a 33 deneres determinanten af A, det(a), som tallet det(a) = a 11 a a 33 +a 1 a 3 a 31 +a 13 a 1 a 3 a 13 a a 31 a 11 a 3 a 3 a 1 a 1 a 33 Determinanten skrives også a 11 a 1 a 13 a 1 a a 3 a 31 a 3 a 33 Eksempel = ( 1) 3 ( ) ( 1) ( ) = ( ) ( 8) 18 = 1

13 KAPITEL 1 MATRICER 1 Hvis man ser på leddende i udtrykkene for determinanterne, kan man se, at de er produkter, som hver indeholder præcis én faktor fra hver række og én fra hver søjle, og alle leddene repræsenterer de mulige valg Nogle produkter indgår med fortegnet +, andre med Vi vil ikke her komme inde på, hvad der bestemmer fortegnet Fremgangsmåden til beregning af determinanter af matricer, der er større end (3 3)matricer er det samme, men der kommer rigtigt mange led (n! for en (n n)matrix) Der ndes ere smarte metoder til at beregne determinanter, men vi vil stille os tilfreds med at kunne nde determinanter ved at bruge lommeregner (eller mat-programmer) Opgave 134 Find følgende determinanter ved håndkraft , Find følgende determinanter ved brug af lommeregner , Invers matrix og matrixligninger Hvis determinanten for en matrix A er forskellig fra nul, ndes en matrix A 1, som opfylder A 1 A = A A 1 = E Matricen A 1 kaldes A's inverse matrix Opgave 141 Undersøg om matricen

14 KAPITEL 1 MATRICER 13 er den inverse til matricen For ( )matricer er det nemt at nde den inverse matrix, hvis den ndes, altså hvis determinanten ikke er nul Antag A = a c med det(a) = ad bc 0 Så er den inverse matrix A 1 A 1 = b d 1 d b ad bc c a (11) (1) For at vise, at dette er sandt, udregnes A 1 A A 1 A = 1 d b ad bc c a a c b d = 1 ad bc da bc db bd ca + ac cb + ad = 1 ad bc ad bc 0 0 ad bc = = E Opgave 14 Vis, at A A 1 = E med A som i (11) og A 1 som i (1) Den inverse matrix kan også skrives A 1 = 1 d b det A c a For større matricer er der ikke nogen simple udtryk, der giver den inverse matrix Hvis man har brug for den inverse matrix kan man få den udregnet på lommeregneren

15 KAPITEL 1 MATRICER 14 Opgave 143 Find den inverse matrix til matricen ved håndkraft Find den inverse matrix til matricen ved hjælp af lommeregneren Inverse matricer kan bruges til at løse matrixligninger Hvis vi ser på ligningen A X = B, hvor A, X og B er matricer, kan vi isolere matricen X, når A har en invers matrix Hvis vi nemlig ganger med A 1 på begge sider, får vi A 1 (A X) = A 1 B, som ifølge regnereglerne er (A 1 A) X = A 1 B Da A 1 A = E og E X = X, bliver X = A 1 B Her skal man være opmærksom på rækkefølgen af matricerne på højre side, og den skal respekteres Tilsvarende kan man løse ligningen A X + B = C, hvis A er invertibel Løsningen bliver X = A 1 (C B)

16 Kapitel Lineære ligningssystemer 1 To ligninger med to ubekendte Man kommer tit ud for at skulle løse to ligninger med to ubekendte som feks x + y = 3 5x + 3y = 7 Løsningen er x = og y = 1 og kan ndes ved feks at isolere y i den øverste ligning og sætte det fundne udtryk for y ind i den anden ligning og nde x Den fundne x-værdi sættes så ind i udtrykket for y og y beregnes Man kan i stedet bruge matricer ved at skrive ligningerne på en lidt anden måde x + y = 3 5x + 3y 7 Venstre side kan nu omskrives til et produkt af matricer x + y = 1 x 5x + 3y 5 3 y, så vi alt i alt får en matrixligning 1 x 5 3 y = 3 7 Næste trin er nde den inverse til ( )matricen Vi sætter 15

17 KAPITEL LINEÆRE LIGNINGSSYSTEMER 16 A = Så bliver A 1 = = Vi ganger nu med A 1 fra venstre på begge sider af matrixligningen og får x = 3-1 3, y -5 7 så x y = 3 + ( 1) , dvs x y = 1, som giver x = og y = 1, hvilket det jo også gerne skulle Matricen A i eksemplet kaldes koecientmatricen, da dens elementer er koecienterne i ligningerne Første række indeholder koecienterne i den første ligning, og anden række indeholder koecienterne i den anden ligning Hvis determinanten af en koecientmatrix er forskellig fra nul, har de to ligninger med to ubekendte præcis en løsning, som kan ndes som i eksemplet ovenfor Højere ordens systemer, n lineære ligninger med n ubekendte Hvis man har en tredje ubekendt z, skal vi have en ligning mere, så vi har 3 ligninger med x, y and z Vi tager følgende ligninger x + y + z = 1 3y z = x y + 8z = 7

18 KAPITEL LINEÆRE LIGNINGSSYSTEMER 17 som kan omskrives til matrixligningen x y z = -1 7 Koecientmatricen er nu en 3 3 matrix, som vi igen kalder A Hvis det(a) 0, ndes der præcis en løsning, som ndes ved at gange matrixligningen igennem med A 1 fra venstre Vi nder determinanten af A på lommeregner til og den inverse matrix til Vi ganger igennem med A 1 x y z = og ganger matricerne på højre side sammen (det kunne man jo også gøre på lommeregneren) x y z = 11 ( 1) + ( 9) + ( 5) 7 ( ) ( 1) ( 3) ( 1) og får x y z = Dvs at løsningen bliver x = 64, y = 13 og z = 37

19 KAPITEL LINEÆRE LIGNINGSSYSTEMER 18 I det generelle tilfælde er et lineært ligningssystem med n ligninger og n ubekendte et system af n ligninger på formen a 11 x 1 + a 1 x + + a 1n x n = b 1 a 1 x 1 + a x + + a n x n = b a n1 x 1 + a n x + + a nn x n = b n Ligningssystemet kan skrives på matrixformen a 11 a 1 a 1n x 1 b 1 a 1 a a n x b = a n1 a n a nn eller kort Ax = b, hvor A er en n n matrix, b er en n 1 matrix og x er den n 1 matrix, der skal ndes Hvis deta 0, kan vi nde A 1 og ligningen har præcis en løsning x x = A 1 b hvor x 1 x x = Hvis deta = 0 kaldes matricen singulær, og så har ligningssystemet enten ingen løsninger eller uendeligt mange løsninger (Ligningsystemets evt løsninger kan ndes feks ved brug af Gauss elimination) Opgave 1 Løs ligningssystemerne og x n 4x + y = 7 x n x + 5y = 7 x 1 + 5x = 7 x 1 7x = 5 b n

20 KAPITEL LINEÆRE LIGNINGSSYSTEMER 19 Opgave Løs følgende 3 ligningssystemerne x y z = y + 3z = 0 x 3y + 3z = 4 x 1 3x + x 3 = 6x 1 + 4x + 11x 3 = 1 5x 1 x x 3 = 17 3x 1 + x = 11 x 1 5x + x 3 = 15 3x + 7x 3 = 17 Opgave 3 Løs ligningssystemet x 1 x 3 + 4x 4 = 4 x 1 + x 4x 3 + 6x 4 = 9 x 1 + x + 5x 3 3x 4 = 9 3x 1 + 3x 5x 3 + 4x 4 = 15 3 Totalmatricer og rækkeoperationer Vi vil nu se på en måde til at løse m lineære ligninger med n ubekendte, når m n Vi ser altså på et system a 11 x 1 + a 1 x + + a 1n x n = b 1 a 1 x 1 + a x + + a n x n = b a m1 x 1 + a m x + + a mn x n = b m Når man skal løse ligningssystemet, foretager man nogle omformninger, der erstatter det oprindelige ligningssystem med et nyt, som har præcis de samme løsninger Et ligningssystems løsninger ændres ikke, hvis vi skriver ligningerne i en anden rækkefølge ganger en ligning igennem med et tal forskelligt fra nul lægger et tal gange en af ligningerne til en anden af ligningerne

21 KAPITEL LINEÆRE LIGNINGSSYSTEMER 0 Disse omformninger svarer til nogle tilladte rækkeoperationer i ligningssystemets totalmatrix (se nedenfor) Først skriver man ligningssystemet på matrixform a 11 a 1 a 1n x 1 b 1 a 1 a a n x b = a m1 a m a mn x n b m Totalmatricen fås ved at supplere matricen A med koecienterne med en søjle med b erne b 1,, b m a 11 a 1 a 1n b 1 a 1 a a n b a m1 a m a mn b m og en lodret streg, som markerer overgangen fra vestre side og højre side i ligningssystemet De nævnte omformninger af ligningssystemet svarer til nogle ændringer i rækkerne i totalmatricen, som kaldes rækkeoperationer Det er tilladt at lade to rækker skifte plads gange en række igennem med et tal forskelligt fra nul lægge et tal gange en række til en anden række Ved brug af rækkeoperationer kan man omforme totalmatricen til en matrix med lutter 0'er under diagonalen Det giver et ligningssystem, der er forholdsvis simpelt at løse ved "baglæns regninger" Eksempel 31 Vi vil løse ligningssystemet 3x + y + z = 39 x + 3y + z = 34 x + y + 3z = 6 som har totalmatricen

22 KAPITEL LINEÆRE LIGNINGSSYSTEMER 1 Vi bytter først om på den øverste række R 1 og den nederste R 3 (skrives kort R 1 R 3 ) Vi skaer os nu 0'er under 1-tallet i den første søjle ved trække gange den øverste række fra den anden række og 3 gange den øverste række fra den tredje række Det er selvfølgelig tilladt, da det at trække respektiv 3 gange en række fra, svarer til at lægge respektiv 3 gange rækken til = De to operationen skrives kort ved hjælp af dynamiske lighedstegn Skrivemåden R := R R 1 betyder, at den nye R fås som den gamle R minus gange R 1 Man skriver omformningen ovenfor kort R := R R 1 R 3 := R 3 3R Vi vil nu skae os et 0 i stedet for -4 i den nederste række Det gør vi ved at lægge 4 gange R til R R 3 := R 3 4R og endelig dividerer vi den sidste række igennem med R 3 := R Den nederste række i totalmatricen giver umiddelbart, at z = 11 4 Række giver, at y 5z = 18 dvs y = 18 5z Da z = 11 4, bliver y = = 17 4

23 KAPITEL LINEÆRE LIGNINGSSYSTEMER og ifølge den øverste række, er x = 6 y 3z = = 37 4 Ligningssystemet har altså løsningen x = 37 4, y = 17 4, z = 11 4 I eksemplet er deta 0, så vi kunne have brugt A 1 (fundet på lommeregner) til at nde løsningen Eksemplet er valgt for illustrere metoden, når regningerne bliver pæne Eksempel 3 Matricen A for ligningssystemet 3x + z = x + 14y + 8z = 18 7x 7y = 5 har determinant 0 Derfor har ligningsystemet enten ingen løsning eller uendeligt mange løsninger Vi opskriver totalmatricen og vi vil skae os nuller under diagonalen Vi omformer totalmatricen R := 3R + R R 3 := 3R 3 7R 1 R := 1 R R 3 := R + R Den nederste ligning 0x + 0y + 0z = 0 er altid sand Hvis vi sætter z = t giver den anden række, at 1y + 14t = 9 dvs at y = 9 14t 1 = 9 1 3t Den øverste række giver, at 3x + t =, altså x = 3 3 t

24 KAPITEL LINEÆRE LIGNINGSSYSTEMER 3 Ligningssystemet har dermed uendeligt mange løsninger, en for hvert reelt tal t, som er givet ved x = 3 9 t, y = 3 1 t, z = t 3 Tallet t kaldes ofte en parameter, og udtrykkene ovenfor kaldes en parameterfremstilling af løsningen Eksempel 33 Hvis vi ændrer højre side i den nederste ligning i ligningssystemet i Eksempel 3 til 3 3x + z = x + 14y + 8z = 18 7x 7y = 3 er matricen A den samme og determinanten stadig nul Når man udfører de samme rækkeoperationer som før, får vi R := 3R + R R 3 := 3R 3 7R R := 1 R R 3 := R + R Den nederste ligning bliver nu 0x + 0y + 0z = 4, som aldrig er sand Ligningssystemet har dermed ingen løsninger Eksempel 34 Ligningssystemet x 1 x + x 3 + 3x 4 = 1 x 1 + x + 5x 3 x 4 = 1 x 1 6x x x 4 = 6 svarer til totalmatricen

25 KAPITEL LINEÆRE LIGNINGSSYSTEMER 4 R := R R 1 R 3 := R 3 R 1 R 3 := R 3 + R Ligningen svarende til den nederste række er altid opfyldt, og vi har kun to andre ligninger Hvis vi sætter x 3 = s og x 4 = t, skal og x + 3s 4t =, altså x = 1 3 s + t x 1 x + s + 3t = 1, altså x 1 = 1 s 3t s + t = 7 s t Løsningerne kan dermed skrives x 1 = 7 s t x = 1 3 s + t x 3 = s x 4 = t hvor s og t er relle tal Disse kaldes også her parametre og vi har ovenfor angivet en parameterfremstillingen af løsningen Opgave 35 Løs ligningssystemerne x y = 3x + y + 7z = 1 6x 5y + 7z = 1 x 1 + x + 3x 3 = 1 x 1 + 5x 3x 3 = 11x x 1x 3 = 11 x + 3y z = 7 x y + 3z = 1

26 KAPITEL LINEÆRE LIGNINGSSYSTEMER 5 x + y + z + u = 1 x y + z u = 3x 4y + 3z 3u = 3

27 Bilag A Matricer på TI-lommeregnere A1 Indtastning A11 TI-83+ Matricer indtastes på TI-83+ ved at vælge ND og x 1 og EDIT Vælg matricens navn og tryk Enter Så indtastes antal rækker og søjler og matricens elementer Indtastningen afsluttes med ND og QUIT A1 TI-89 Matricer indtastes på TI-89 ved at vælge APPS, Data/Matrixeditor og NEW Under Type vælges :Matrix og i variabel indtastes matricens navn feks A (pil op og a) Slå ALPHA fra og indtast antal rækker og søjler og ENTER Nu indtastes A's elementer og indtastningen afsluttes med ND og QUIT A Regning med matricer og invers matrix A1 TI-83+ Når man har indtastet en matrix A, kan den indlæses i displayet ved at taste ND, x 1 og vælge [A] Man kan nu lægge to indtastede matricer A og B sammen ved at indlæse A, trykke +, indlæse B og ENTER På samme tilsvarende måde udregnes A B og A B Den inverse matrix til A ndes ved at indlæse A og trykke x 1 A TI-89 Når man har indtastet to matricer A og B og feks skal lægge dem sammen eller gange dem sammen, vælges HOME og man skriver man blot A+B 6

28 BILAG A MATRICER PÅ TI-LOMMEREGNERE 7 eller A B og ENTER Tilsvarende med A B Den inverse matrix til A ndes ved at skrive A og trykke 1 A3 MATH-menu og determinant A31 TI-83+ Når man indtaster ND, x 1 og vælger MATH kan man se en menu, h- vor man bla kan vælge 1: det( Gør man det med ENTER, står der det( i displayet Indlæser man matricen og trykker ENTER, beregnes determinanten A3 TI-89 Når man taster ND og MATH, vælger 4 : ENTER, får man en menu frem, hvor man bla kan vælge : det Gør man det med ENTER, står der det( i basislinjen Vi indtaster matricens navn, ) og ENTER, og determinanten er beregnet A4 Matrixligninger A41 TI-83+ og TI-89 Hvis man skal løse matrixligningen AX = B indtastes en totalmatrix med A's elementer efterfulgt af B's elementer feks som C Under MATH-menuen vælges rref(, og matricen C indsættes Tryk ENTER og X læses som den matrix, der følger efter enhedsmatricen i displayet

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse Afdeling for Matematik og Datalogi Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitetscenter MCMXCII Indhold

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere