Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015"

Transkript

1 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

2 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

3 Resultatmålene 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Elevernes trivsel skal øges.

4 Omlægning af tilbagemeldingerne fra DNT - fra normbaseret til kriteriebaseret skala Normbaseret skala 1 En del under gennemsnittet 2 Under gennemsnittet 3 Gennemsnittet 4 Over gennemsnittet 5 En del over gennemsnittet Ny kriteriebaseret skala 1 Fremragende præstation 2 Rigtig god præstation 3 God præstation 4 Jævn præstation 5 Mangelfuld præstation 6 Ikke tilstrækkelig præstation Måler elevens relative dygtighed i forhold til en norm. Måler elevens dygtighed i forhold til faglige kriterier.

5 Forholdet mellem ny skala og nationale resultatmål Ny kriteriebaseret skala Nationale resultatmål Fremragende præstation Rigtig god præstation God præstation Andelen af de allerdygtigste elever skal øges år for år Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne Jævn præstation Mangelfuld præstation Ikke tilstrækkelig præstation Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år

6 Hvilke nationale test baserer resultatmålene sig på? Fag og klassetrin Dansk, læsning X X X X Matematik X X Engelsk X Geografi Biologi Fysik/kemi X X X Dansk som andetsprog (X) (X)

7 1. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Dansk, læsning:

8 1. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Matematik:

9 2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Dansk, læsning:

10 2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Matematik:

11 3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Dansk, læsning:

12 3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Matematik:

13 Forsigtige konklusioner på baseline Generelt ligger vi godt og vel på niveau med landsgennemsnittet. Vi har et stykke vej til målsætning om at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne (på nær dansk/læsning, 8. klasse). Vi scorer generelt lidt bedre resultater i dansk/læsning end i matematik. Vi har lidt flere af de allerdygtigste end landsgennemsnittet. Vi scorer generelt lidt bedre resultater på de ældre klassetrin end på de yngre. Der er generelt en tendens til en positiv progression set over de sidste tre år.

14 Fortrolighed Testresultater er fortrolige bortset fra resultater på landsplan (jf. folkeskolelovens 55b). Fortroligheden gælder også resultatmålene. Dvs. at der er tavshedspligt om oplysningerne. Videregivelse af oplysninger må ske, når det er berettiget som led i opgavevaretagelsen.

15 Husk gennemførelse af obligatoriske nationale test i foråret Testperiode fra 19. januar til 30. april 2015 Der er åbnet for booking i testsystemet

16 Ekstraordinær kvalitetsrapport Minimumsmodel Nulpunktsmåling ifht. folkeskolereformen Udtalelser fra skolebestyrelser fra 23/1 20/2.

17 Ekstraordinær kvalitetsrapport - Indhold: obligatoriske indikatorer Nationale resultatmål (i fortroligt bilag) Karaktergivning ved 9.-klasseprøverne Socioøkonomiske referencer Andel elever med karakteren 2 eller derover Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse: o a) Uddannelsesstatus 9 måneder efter 9. og 10. kl. for alle skoler under ét. o b) Overgang til ungdomsuddannelse 3 mdr. efter 9. kl. o c) Overgang til ungdomsuddannelse 15 mdr. 9. kl. o d) Forventet fuldførelse af ungdomsuddannelse inden for 6 år. Status på målsætning om fuld kompetencedækning Status på målsætning om øget inklusionsgrad

18 Kompetencedækning - og opfølgning på mål

19 Nationale mål Fuld kompetencedækning % % %

20 Analyse på kompetencedækningen? Overblik / indsigt i flere niveauer Dialogredskab Udvikling Led i kompetenceplanlægningen Målopfølgning

21 Hvilke fag hvornår?

22 Kompetencedækning Aarhus 74,00% Kompetencedækning - alle fag 13/14 72,00% 70,00% 70,43% 72,32% 71,23% 72,20% 72,43% 72,70% 72,25% 68,00% 68,46% 66,00% 64,00% 62,00% 61,88% 60,00% 58,00% 56,00% Alle områder Grenåvej Øst Grenåvej Vest Randersvej Viborgvej Silkeborgvej Skanderborgvej Horsensvej Oddervej

23 Hvor langt er vi fra målene? Alle områder 0,0% Oddervej -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Grenåvej Øst -25,0% Horsensvej -30,0% Grenåvej Vest mål -35,0% mål mål Skanderborgvej Randersvej Silkeborgvej Viborgvej

24 Et eksempel fra område Viborgvej Område Viborgvej: Alle skoler - alle fag 13/14 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

25 Kompetencedækning på skoleniveau

26 Kompetencedækning i Matematik 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 70,6% 67,9% 58,7% 58,7% 59,0% 49,8% 81,0% 89,1% 76,0% 71,1% 82,7% 77,0% 71,7% 70,5% 72,2% 70,1% 68,9% 51,5% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2012/ /14

27 Strategi Kompetenceudviklingsplanen hvilken vej går vi? Efteruddannelse Fagfordeling Nyansættelse Ny organisering i fagene

28 Hvor er vi lige nu? Tilmelding 2. runde Fag Forventet Reelt tilmeldt Biologi 40 8 Dansk Dansk Engelsk Fysik og kemi 20 4 Geografi 60 8 Håndværk og design? 42 Mat Mat N/T 100 8

29 KOPRA - KAS KAS Kompetenceafklaringssamtaler jan/feb. Tilmelding: Hvis nogen ikke har nået det endnu, kontakt VIA!

30 KOPRA - Kompetencemålsprøve Afvikling af prøve i N/T, dansk samt matematik 1-6 og Tilmelding til prøve hos Birgit først i april. Prøveformer som BEK i lærerudd. indhold tilpasset KOPRA-fag. Kompetencemålsprøver juni Særlig tilpasning i Skriftlige prøver ca. 1 uge før mundtlige

31 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM FOLKESKOLEREFORMEN BØRN OG UNGE-UDVALGT HAR ØNSKET AT FØLGE IMPLEMENTERINGEN AF REFORMEN Spørgsmålene: Følge op på de væsentligste tiltag i reformen Give en præcis besvarelse af spørgeskemaer fra KL og UVM Fra Forhandlingsudvalget/Aarhus-aftalen. Skolernes egne kommentarer til fokus, udfordringer og understøttelse

32 DEN ÅBNE SKOLE HVILKE SAMARBEJDSPARTNERE HAR SKOLEN/PLANLÆGGER SKOLEN AT HAVE? ULF-TILBUDDENE Kendskabet til portalen om Den åbne skole herunder ULF-tilbuddene vurderes ikke at være særligt højt blandt lærerne

33 MOTION OG BEVÆGELSE HVEM VARETAGER TYPISK MOTION OG BEVÆGELSE?

34 UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING HVEM VARETAGER TYPISK DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING?

35 HVAD ER DER FOKUS PÅ I DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING?

36 I HVILKEN GRAD SAMARBEJDER LÆRERE OG PÆDAGOGER OM INDHOLDET I DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING?

37 LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE HVEM VARETAGER TYPISK LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE? HVOR STOR EN ANDEL AF ELEVERNE DELTAGER I LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE?

38 FOKUS Hvad har skolen fokus på lige nu i forhold til elementerne i folkeskolereformen?

39 UDFORDRINGER

40 BEHOV FOR UNDERSTØTTELSE

41 ANDRE EMNER Skolebestyrelser Lektier Udskolingslinjer Nedsættelse af undervisningstiden Praktiklæreruddannelsen NYT SPØRGESKEMA OM CA. ET ÅR

42 Rammeforsøg - ansøgning Aldersintegrerede klasser på mellemtrinet og i udskolingen Fælles ledelse af pæd. Læringscentre og de kommunale folkebiblioteker. Ansøgningsfrist 6. februar 2015

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere