Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi"

Transkript

1 Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

2 Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger 4 4 Anengrasligning Generelle løsning Nulreglen Faktorisering af anenrgasligning faktorisering af n te grasligning Funktions analyse Den lineære funktion Den eksponentielle funktion Halverings- og foroblingskonstant Potens funktionen Trigonometri Retvinklee trekanter Trigonometriske sammenhænge Vilkårlige trekanter Grænseværi Regneregler L Hospitals regel Infinitesimalregning Differentialregning Generelle regneregler Nyttige regneregler Integralregning Ubestemt integral Bestemt integral Areal- og volumenfunktion Hyppige integraler Vektorregning Regneregler Nyttige kommanoer til TI

3 1 Foror Denne formelsamling er lavet til alle er har matematik på højniveau og som måske har lit svær ve at huske alle e små regler. Jeg har prøvet at forklar e mange formler og lave enkelte eksempler i formelsamlingen, men ikke så meget, at et bliver en egentlig bog. Pga. tispres er er nogle ting som jeg ikke har nået, hvoraf et vigtigste emne for em er har Mat A er ifferentialligninger esværre ikke er kommet me, så et er klar til jeres skriftlig eksamen. Vektorregnings afsnittet er måske heller ikke et beste, men et er min intention at gøre ette afsnit færigt, så em er skal til eksamen næste år har et klart. Jeg motager gerne mails me kommentare, båe ris og ros, eller evt. rettelser. Jo mere kritik jeg får, esto bere kan en blive til e kommene årgange. Mails kan senes til følgene aresse eller Ænringer sien version 1.1 Et helt kapitel om brug af lommeregner er tilføjet. Få rettelser i tekst. TEX filen er nu også kompitabel me linux. Ænringer sien version 1.0 Korrekturlæst. Æstetiske ænringer samt enkelte tilføjelser. 2

4 2 Potensregneregler Potensregneregler kan være svære at hole styr på, så her er nogle generelle utryk samt et par eksempler. a n a m = a n+m (2.1) a n a m = an m (2.2) a n b n = (ab) n (2.3) a n b n = ( a b ) n (2.4) a n = 1 a n (2.5) ma n = m a n (2.6) (a n ) m = a nm (2.7) 1 a = a 2 (2.8) 1 n a = a n (2.9) n a m = a m n (2.10) a n ± b n = a n ± b n (2.11) a n b m = a n b m (2.12) Ligning (2.11) 1 og (2.12) er for at vise, at e IKKE kan reuceres yerligere. Læg mærke til, at ligning (2.5) er et speciel tilfæle af ligning (2.6), et samme gæler (2.9) og (2.10). Her kommer et par eksempler. x 3 x 5 = x3 5 = x 2 = 1 x 2 Unervejs har jeg brugt ligning (2.2) og (2.5) 4 a 8 = a 8 4 = a 2 Her har jeg brugt (2.10). 1 hvis er står a n b n = a 2 b 2 kan en reuceres vha. 3. kvaratsætning 3

5 3 Kvaratsætninger Kvaratsætninger ser u på følgene måe: (a + b) 2 = a 2 + b 2 + 2ab (3.1) (a b) 2 = a 2 + b 2 2ab (3.2) (a + b) (a b) = a 2 b 2 (3.3) I or bliver (3.1): Kvaratet på en toleet sum er lig me kvaratet på første le plus kvaratet på anet le plus et obbelte proukt. På samme vis bliver (3.2): Kvaratet på en toleet ifferens er lig me kvaratet på første le plus kvaratet på anet le minus et obbelte proukt. Til sist har vi (3.3): To tals sum ganget to tals ifferens er lig me kvaratet på første le minus kvaratet på anet le. Her et to eksempler og (2a + 3b) 2 = (2a) 2 + (3b) a 3b = 4a 2 + 9b ab 4x 2 9y 2 = (2x + 3y)(2x 3y) 4

6 4 Anengrasligning I ette afsnit vil jeg kun behanle en generelle løsning samt løsning ve brug af nulreglen når ette er muligt. Enviere vil jeg kort komme in på formlen før faktorisering. 4.1 Generelle løsning Hvis et anengrasligning er på formen er en tilhørene generelle løsning ax 2 + bx + c = 0 x = b ± 2a (4.1) hvor = b 2 4ac kales iskriminanten. Diskriminanten fortæller noget om antallet af løsninger 2. Der gæler følgene: < 0 ingen løsninger (4.2) = 0 én løsning (4.3) > 0 to løsninger (4.4) 4.2 Nulreglen Generelt siger nulreglen at, hvis a b = 0 (4.5) så er enten a eller b lig me 0. Husk på, at a og b got kan være to parantesers proukt, så er kan got stå (ax + by)(cx + y) = 0 så skal er gæle at ax + by = 0 eller cx + y = 0 Nulreglen kan bruges i et tilfæle hvor c = 0 i vores anengrasligning, så er står Denne kan løses ve at sætte x uen for en parantes. ax 2 + bx = 0 (4.6) ax 2 + bx = 0 (4.7) x(ax + b) = 0 (4.8) x = 0 ax + b = 0 (4.9) x = 0 x = b a (4.10) Dette er løsningerne til en anengrasligning, når c = 0. 2 I et tilfæle hvor man kun kigger på reele løsninger, vs. x R. 5

7 4.3 Faktorisering af anenrgasligning Ve en faktorisering er anengrasligningen skrevet op i faktorer i steet for en sum. Man kan vise at f(x) = ax 2 + bx + c kan skrives som f(x) = ax 2 + bx + c = a(x x 1 )(x x 2 ) (4.11) hvor x 1 og x 2 er røer i ette polynomium. Altså kan man fine et anengraspolynomium hvis man har et punkt P (x p, f(x p ) og e to røer ve at sætte et hele in i (4.11). f(x) = a(x x 1 )(x x 2 ) f(x p ) = a(x p x 1 )(x p x 2 ) a = f(x p ) (x p x 1 )(x p x 2 ) Jeg har isoleret a, a et er hva man typisk skal fine. Man kan fine b og c ve at fine prouktet af e to paranteser i (4.11) faktorisering af n te grasligning generelt gæler er, at et polynomium af gra n p(x) = a 0 + a 1 x + a 2 x a n x n hvor a n 0 (4.12) kan skrives som p(x) = a n (x x n )(x x n 1 )... (x x 1 ) (4.13) hvor x 1 x n er røer i polynomiet 6

8 5 Funktions analyse Her vil jeg se på e tre kente funktion, en lineære funktion, en eksponentielle funktion og potens funktionen. 5.1 Den lineære funktion Den lineære funktion er af typen y = ax + b (5.1) hvor a er hælningskoefficienten og b er skæring me y-aksen 3. Hvis man har to punkter P (x 1, y 1 ) og P (x 2, y 2 ) kan man fine en fule løsning for y. Først finer man a nu kan man fine b u fra følgene formel. a = y 2 y 1 x 2 x 1 = y x (5.2) y 1 = ax 1 + b (5.3) b = y 1 ax 1 (5.4) Man kan sagten bruge y 2 og x 2 hvis ette er nemmere, man må bare ikke blane punkterne sammen. 5.2 Den eksponentielle funktion Den eksponentielle funktion er givet ve y = ba x (5.5) Her fortæller a om grafen for y er voksene, konstant eller aftagene. a kales for fremskrivningsfaktoren og er givet ve a = 1 + r (5.6) hvor r er en procent hvorme grafen for y vokser/aftager. Der gæler følgene tre ting. 1. Hvis r < 0 a < 1 er funktionen aftagene 2. Hvis r > 0 a > 1 er funktionen voksene 3. Hvis r = 0 a = 1 er funktionen konstant, a y = b1 x = b. Der gæler generelt at 1 n = 1 for n RDette gæler også for komplekse tal Også her er b skæring me y-aksen. Det ses ve at sætte x = 0 y = ba 0 = b her gæler et også generelt at n 0 = 1 for n R 4 Hvis to punkter er givet P (x 1, y 1 ) og P (x 2, y 2 ) kan man fine en fule løsning for y. Først finer man a ( ) 1 y2 y2 a = x 2 x x 2 x 1 1 = (5.7) y 1 3 Dette ses ve at sætte x = 0 4 Dette gæler også for komplekse tal y 1 7

9 Herefter bestemmer man b ve at insætte ét punkt og en kente væri for a. Igen kan man også bruge et anet punkt. y 1 = ba x 1 (5.8) b = y 1 a x 1 (5.9) Halverings- og foroblingskonstant Halveringstien fines ve at sige: T 1/2 = ln( 1 2 ) ln(a) (5.10) og foroblingskonstanten finer man ve at sige: T 2 = ln(2) ln(a) (5.11) 5.3 Potens funktionen Potensfunktionen er givet ve: y = bx a (5.12) Her er b ikke længere skæring me y-aksen; erimo fines et når x = 1 a y = b1 a = b Dvs. at punktet P (1, b) fines på en potensfunktions graf. hvis to punkter er givet P (x 1, y 1 ) og P (x 2, y 2 ) kan man fine en fule løsning for y. Først finer man a ( ) a = ln y2 y 1 Nu kan man fine b ln ( x2 x 1 ) (5.13) b = y 1 x a 1 (5.14) 8

10 6 Trigonometri Trigonometri er geometri for trekanter. Her vil jeg først behanle retvinklee trekanter og erefter vilkærlige trekanter. Summen af alle vinkler i en trekant er konstant, nemlig 6.1 Retvinklee trekanter A + B + C = 180 o (6.1) I en retvinklet trekant ABC kales e to kateter a og b og hypotenusen kales c. I en retvinklet trekant gæler er a 2 + b 2 = c 2 (6.2) hvor (6.2) kales phytagoras lærersætning for retvinklee trekanter. Arealet for en retvinklet trekant fines nemt, a et for en vilkårlig trekant er A = 1 2 hg = 1 ab (6.3) Trigonometriske sammenhænge De trigonometriske sammenhænge hanler om brugen af cos, sin og tan. Jeg vil her kort skrive op hva er gæler af sammenhænge i en retvinklet trekant. Hosliggene katete cos(a) = = b Hypotenusen c Moståene katete sin(a) = = a Hypotenusen c Moståene katete tan(a) = Hosliggene katete = a b (6.4) (6.5) (6.6) Et par små huskeregler som man tit kan bruge til reuktion er tan(a) = sin(a) cos(a) cos 2 (A) + sin 2 (A) = 1 2 cos(a) sin(a) = sin(2a) Nogle gange regnes er i raianer og så er et got at vie, hva et egentlig er. 6.2 Vilkårlige trekanter 1ra = 180o π 1 o π = 180ra For vilkårlige trekanter gæler phytagoras ikke, men man kan heligvis ulee nogle relationer mellem sin og cos, isse kales hhv. sinusrelationen og cosinusrelationen og ser u på følgene måe, først sinusrelationen a sin A = b sin B = c sin C (6.7) 9

11 og her kommer cosinusrelationen Arealet kan nu fines u fra følgene formel a 2 = b 2 + c 2 2bc cos A (6.8) b 2 = a 2 + c 2 2ac cos B c 2 = a 2 + b 2 2ab cos C A = 1 2 bc sin(a) = 1 2 ac sin(b) = 1 ab sin(c) (6.9) 2 Det ses at cosinusrelationen og sinusrelationen giver os nogle formler, så vi kun behøver tre kente informationer for at fine alt anet er har me trekanten at gære 10

12 7 Grænseværi En grænseværi er en væri en funktion går imo, når en variable går mo en bestemt væri. Det kan skrives matematisk på følgene måe lim f(x) = f(a) (7.1) x a som læses: grænseværien af f(x) for x gåene mo a er lig me f(a). Ofte er man interesseret i at fine en væri når x ± ; ette gør man fori, man ikke må insætte ± i et funktionsutryk. 7.1 Regneregler Her er nogle få regneregler, som måske giver sig selv, men et er alti got at se em. 7.2 L Hospitals regel lim (f(x) ± g(x)) = lim f(x) ± lim g(x) (7.2) x a x a x a (f(x) g(x)) = lim g(x) (7.3) lim x a lim x a ( f(x) g(x) ) x a f(x) lim x a = lim x a f(x) lim x a g(x) Hvis man skal fine en grænseværi for en brøk og en går mo: (7.4) f(x) lim x a g(x) = 0 0 (7.5) eller f(x) lim x a g(x) = ± ± (7.6) siger L Hospitals regel at man må ifferentiere f(x) og g(x) hver for sig, for erefter at prøve at fine grænseværien igen, altså f(x) lim x a g(x) = lim x a x f(x) = = lim g(x) x a x n x n f(x) n x n g(x) (7.7) Man stopper selvfølgelig når man har funet en grænseværi. Jeg vil lige sige, at L Hospitals regel IKKE er gymnasiestof, men meget nyttig at kunne. 11

13 8 Infinitesimalregning Infinitesimalregning er en af e vigtigste grene i matematikkens veren og består af to store områer, nemlig ifferentialregning og integralregning. Infinitesimalregning er meget anvent inen for fysik og anre naturvienskabelige fag. Jeg vil i ette kapitel først komme in på nogle regler om ifferentialregning for erefter at fortælle om integralregning samt regneregler. 8.1 Differentialregning For at kunne ifferentiere en funktion f(x) i et interval [a; b] skal funktionen være kontinueret og ifferentiabel i ette interval. Når man ifferentiere en funktion f(x) i et bestemt punkt x 0 finer man hælningen af tangenten. Dette betegnes på to måer, hvor jeg primært benytter mig af en første fori et er tyeligt, hva er ifferetieres me hensyn til: hvor a er hælningen for tangenten til f(x) i x 0. Forskriften for tangenten fines u fra følgene formel Generelle regneregler x f(x 0) = f (x 0 ) = a (8.1) y = f (x 0 )(x x 0 ) + f(x 0 ) (8.2) Her kommer et lille afsnit om nogle generelle regneregler for ifferetiation af én og to funktioner. x c f(x) = c f(x) x (8.3) (f(x) ± g(x)) = x x f(x) ± g(x) x (8.4) (f(x) g(x)) = f(x) g(x) + f(x) g(x) (8.5) x x x ( ) f(x) xf(x) g(x) f(x) x = x g(x) (g(x)) 2 (8.6) x f(g(x)) = x g(x) f(g(x)) x (8.7) hvor båe f(x) og g(x) er kontinuerte og ifferentiable funktioner. Formel (8.7) er en sværste at forstå, så jeg forklare en lige. Hvis man skal ifferentiere en sammensat funktion, skal man først tage en inre ifferentieret gange på en yre ifferentieret taget på en inre. For go orens skyl kommer er et eksempel. ( ) cos(3x 3 ) = x x cos(3x3 ) x 3x3 = 9x 2 ( sin(3x 3 )) = 9x 2 sin(3x 3 ) Her var en inre funktion f(x) = 3x 3 og en yre funktion var g(y) = cos(y) 12

14 8.1.2 Nyttige regneregler Foruen e generelle regneregler ovenfor er er mange regneregler alt efter hvilken slags funktion man skal ifferentiere. Jeg har her valgt em u, som jeg mener er vigtigst at kunne. x c = 0 c R x xn = nx n 1 x eax = ae ax cos(x) = sin(x) x sin(x) = cos(x) x x tan(x) = 1 cos 2 (x) x ax = ln(a)a x a > 0 1 x = x 2 x n x x m = m n x m n n x ln(x) = 1 x 8.2 Integralregning Der fines to former for integraler; et bestemte og et ubestemte. Det bestemte integral giver os et tal, som tolkes som arealet uner en funktion i et interval. De ubestemte integral giver os en stamfunktion til vores oprinelige funktion Ubestemt integral Først kommer nogle generelle regneregler for ting man må gøre ve et ubestem integral. a f(x) x = a f(x) x (8.8) f(x) ± g(x) x = f(x) x ± g(x) x (8.9) f(x) g(x) x = f(x) g(x) x f (x) x g(x) x (8.10) Bemærk at et kun er generelle regneregler. Mere specifikke regneregler kommer længere nee. 13

15 8.2.2 Bestemt integral Hvis F (x) er stamfunktionen til f(x) i et interval [a; b], kan man fine et bestemte integral ve at integrere f(x) i ette interval. Det betegnes og regnes på følgene måe. b a f(x) x = [F (x)] b a = F (b) F (a) (8.11) Ve et bestemte integrale gæler selvfølgelig e samme regneregler som ve et ubestemt integrale; forskellen er, at man får hhv. en funktion og et tal Areal- og volumenfunktion Man kan bruge integralregning til bestemmelse af arealer uner/mellem funktioner, samt at fine volumen af en funktion er roteres om en fast akse. Først ser vi på arealet uner en funktion. Hvis en funktion f(x) ligger over x-aksen i et interval [a; b] finer man simpelthen arealet uner grafen for f(x) ve at integrere. A = b a f(x) x (8.12) Hvis funktionen ligger uner x-aksen skal man tage en numeriske væri for at fine arealet over funktionen. Og hvis en i intervallet [a; b] kryser x-aksen er et vigtigt, at man finer et bestemte integral fra nulpunkt til nulpunkt. La for en funktion f(x) være n nulpunkter i et interval vi vil fine arealet uner/over grafen 5 og la os kale isse nulpunkter for x 1... x n, a er arealet givet ve x1 x2 A = f(x) x + b f(x) x + + f(x) x (8.13) a x n x 1 Der er sat numerisk tegn for at sikre et positivt areal. I praksis skal man nok ikke have numerisk tegn ve alle leene, men et kan være. Nu kommer er lige lit om et volumen man kan få fra en funktion. Hvis man roterer en funktion f(x) 360 o runt om x-aksen kan man fine et volumen en fremkomne figur har skabt. Man kan forestille sig en ret linie gennem origo rejet runt om x-aksen vil anne en kegle, og på en måe, kan man komme frem til hva volumen af en kegle er. Det generelle utryk er: b V = π f(x) 2 x (8.14) a Læg mærke til at f(x) er kvareret og husk π uen for integralet. 5 alt efter om funktionen er over eller uner x-aksen 14

16 8.3 Hyppige integraler Her kommer en bunke af integraler som er goe at kunne. Det skal lige siges, at er i alle tilvæle skal være plus en konstant, men ette unlaer jeg me vilje. x n x = 1 n + 1 xn+1 (8.15) k x = kx (8.16) e kx x = 1 k ekx cos(x) x = sin(x) sin(x) x = cos(x) tan(x) x = ln( cos(x) ) k x x = kx ln(k) x 2x 3/2 x = 3 n x m x = mxm/n+1 m + n ln(x) x = x ln(x) x log(x) x = x(log(x) log(e)) Læg mærke til, at 8.16 er en konsekvens af 8.15, a k = k 1 = k x 0, hvor jeg herfra kan bruge regel

17 9 Vektorregning I ette afsnit vil jeg behanle vektorer i n imensioner, selvom man kun har om 2 og 3 imensioner i gymnasiet. Dette er og intet problem, hvilket man kan se u fra formlerne. En vektor er egentlig bare en pil, som har to egenskaber; en har en længe og en har en retning. En vektor er ikke bunet til noget fast punkt i et koorinatsystem, hvilket er en stor hjælp, når man skal fine en sum af vektorer eller beregne vinkler imellem to vektorer. Nu et kig på hvoran en vektor egentlig ser u. hvor a 1, a 2,..., a n kales ingange i a. 9.1 Regneregler a 1 a 2 a =. a n (9.1) Her vil vi se på nogle generelle regneregler, bl.a aition, subtraktion, skalarmultiplikation mm. Først kommer noget aition. Hvis vi har to vektorer a og b er summen/ifferensen af em: a 1 ± b 1 a ± a 2 ± b 2 b = (9.2). a n ± b n Altså er en sum/ifferens af to vektorer blot summen/ifferensen af ingangene. Man kan også gange en skalar 6 på en vektor ve at gange skalaren in på alle ingange, ette skrives sålees n a 1 n a 2 n a = (9.3). n a n Nu vil vi også se på et proukt af to vektorer. Dette er kalet et skalarproukt og er givet ve: n a b = a i b i = a 1 b 1 + a 2 b a n b n (9.4) i=1 ni=1 a i b i er nok en ny notation for mange, men et betyer bare summen af e forskellige ingange ganget sammen. Det egenommelige ve et skalarproukt er, at man ikke før en ny vektor, men en skalar. Man kan bruge skalarprouktet til at fine vinklen mellem to vektorer, men først skal vi lige se på hvoran man finer længen af en vektor. Længen finer man vha. Phytagoras læresætning om retvinklee trekanter. a = a a a2 n (9.5) 6 ette er bare et anet or for tal 16

18 Nu er vi klar til at fine vinklen mellem to vektorer. Det er en vinkel er er mellem em, når e starter i samme punkt. a b = a b cos(θ) (9.6) a b cos(θ) = a b (9.7) Nu skal vi se lit på krysprouktet, men kun i 3 imensioner. Det er givet ve ( ) a2 b et 2 a a 1 b a 3 b 3 ( ) 1 a3 b b = a 2 b 2 = et 3 a 2 b 3 a 3 b 2 = a a a 3 b 3 1 b ( 1 3 b 1 a 1 b 3 (9.8) ) a1 b a 1 b 2 a 2 b 1 et 1 a 2 b 2 Hvis man kryser to vektorer får man en vektor er er ortogonal på en plan e to vektorer uspæner. Man kan også fine arealet af et parallelogram e to vektorer uspæner. Det er givet ve: a b = a b sin(θ) (9.9) hvor θ er vinklen mellem a og b. Hvis a og b begyner i samme punkt og man tegner en ret linie fra eres enepunkter så man får en trekant, kan man også fine arealet af enne: 1 a 2 b = 1 2 a b sin(θ) (9.10) 17

19 10 Nyttige kommanoer til TI-89 Til en skriftlig eksamen er man oftest ret tispresset, erfor kan man lae sin lommeregner gøre meget af et triste og håre arbeje. Her kommer nogle kommanoer, er gør livet nemmere for em er er til eksamen. Hvis er er problemer me nogle af kommanoerne, kan et være fori er regnes eksakt, så ette skal skiftes ine i MODE. solve F2 1 Denne kommano løser en ligning; et kan båe være alminelige ligninger såsom y = ax + b, anengrasligninger eller mere eksotiske ligninger som y (t) = k 7. Måen man bruger solve på er vist heruner. solve(y = ax + b, x) x = y b a Ovenståne var et eksempel. Men man skriver sit algebrariske utryk op hvorefter man trykker komma 8 og så en variabel man ønsker isoleret. Man kan også løse to ligninger me to ubekente (eller flere), et gør man på følgene måe solve(y = ax + b an y = cx +, x, y) Husk e rigtige paranteser runt om et man løser me hensyn til. Rent grafisk er ovenståene et eksempel på, hvoran man finer skæringen mellem to linier. Det er meget nyttigt, hvis man skal fine skæring mellem to kurver, som man skal fine arealet imellem. Differentiere F3 1 Hvis man gerne vil ifferentiere en funktion f(x) kan in lommeregner også gøre et. Man skriver blot (f(x), x) = f (x) Man kan også fine et specielle ve, at trykke på en blå knap og så 8. Integrere F3 2 Lommeregneren kan også sagtens integrere. Dette gøres på næsten samme måe som at ifferentiere. b (f(x), x, a, b) = f(x) x Man finer integraletegnet ve at trykke en blå knap efterfulgt af 7. a og b er grænserne på et bestemte integrale. Hvis man vil regne ubestemt intaster man blot uen grænserne, vs. (f(x), x) = f(x) x Vær opmærksom på, at når TI-89 regner ubestemt metager en ikke en ekstra konstant, et skal man selv huske. 7 senere kommer et lille afsnit om flere kommanoer samtiig 8 en er ligger lige uner T a 18

20 Differentialligninger F3 C Her kommer er lit om, hvoran man løser en ifferentialligning, hvis man har fået en initialværi, vs. y(t 0 ) = y 0. esolve(y = ky an y(t 0 ) = y 0, t, y) Her er er nogle ting er er vigtig at huske! Man skal have an me, en kan fines uner CATALOG. Det mærke man bruger på y finer man ve at trykke blå knap efterfulgt af =. Til sist er et vigtigt at huske en rigtige rækkefølge hvorme man løser me hensyn til, vs. t skal stå før y. Limit F3 3 Nogle gange kan et være svært at fine en grænseværi, så et klare in lommeregner for ig. Intast blot limit(f(x), x, a) og så finer u en grænseværi, hvis er fines en, som f(x) går mo, når x går mo a. Factor F2 2 Denne kommano faktoriserer et polynomium factor(ax 2 + bx + c) Og så får man et på samme form som i (4.11) Vektorer Man kan også regne me vektorer, men i mosætning til ovenståene funktioner, kan en her got være ret tiskrævene, og et anbefales, at man kun bruger nogle af kommanoerne her til at tjekke sit resultat. At skrive en vektor Det er hovesageligt pga. en besværlige syntax at et tager lang ti. Her kommer et eksempel. x [[x][y][z]] = y z På venstre sie er et man skal skrive på sin lommeregner, og resultatet er vist på højre sie. Man kan me forel gemme et i en variabel. Dette gøres ve at trykke STO og så en variable, f.eks. m. Nu laver jeg to vektorer jeg bruger til resten af et afsnit om vektorer. Kommanoerne fines uner CATALOG [[x][y][z]] STO m [[a][b][c]] STO n Altså har jeg to vektorer er er gemt uner m og n. Længen norm Man kan fine længen af en vektor ve at bruge kommanoen norm. norm(m) = x 2 + y 2 + z 2 19

21 Prikproukt otp Man finer prikprouktet på følgene måe. otp(m, n) = ax + by + cz Prikproukt crossp Her ser I hvoran man finer krysprouktet. cy bz crossp(m, n) = az cx bx ay Vinklen mellem to vektorer Jeg har ennu ikke funet en kommano for ette, men et giver mig en mulighe for, at vise hvoran man kan bruge flere kommanoer samtiig. Vinklen mellem to vektorer er givet ve (9.7). Derfor kan et nu skrives som: ( ) ( ) θ = cos 1 otp(m,n) = cos 1 ax + by + cz norm(m)norm(n) x 2 + y 2 + z 2 a 2 + b 2 + c 2 20

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse Afdeling for Matematik og Datalogi Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitetscenter MCMXCII Indhold

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner

Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner A Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner FORmler FORudsiger Algebra Geometri y = 0 y = b AB = ( x y ) B y = a y = b + a*x r^2 = x^2 + y^2 x r y y/y y = a = a y = b * a^x A sin A

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Komplekse tal og rækker

Komplekse tal og rækker Komplekse tal og rækker John Olsen 1 Indledning Dette sæt noter er forelæsningsnoter til foredraget Komplekse tal og rækker. Noterne er beregnet til at blive brugt sammen med foredraget. I afsnit 2 bliver

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Baseret på noter af Knud Nissen og Bjørn Felsager Kapitel 1: Grafisk løsning af differentialligninger side 1 Kapitel 2: Første

Læs mere