Record beskrivelse af Teller adviseringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Record beskrivelse af Teller adviseringer"

Transkript

1 Januar 2015 flest kort på hånden Record beskrivelse af Teller adviseringer SFTP

2 Indholdsfortegnelse: 1. Hent filerne automatisk ind i dit økonomisystem via en SFTP-server Indholdet af adviseringen er bygget op samme måde som CSV-filer (record typer): SFTP Header, Footer og File Trailer er kun med på SFTP-løsningen. Formålet er at få overblik over, hvor mange linjer filen indeholder Record layout beskrivelser Recordtype Recordtype Recordtype Recordtype Recordtype Recordtype 400 og Hent filerne automatisk ind i dit økonomisystem via en SFTP-server Filerne er beregnet til automatisk maskinel indlæsning og du skal finde en teknikker til at kode filen, Når du tilmelder dig SFTP-løsnigen, får du et user-id og og et pasord fra Datakommunikation og disse informationer skal du bruge for at få adgang til at hente filerne via serveren. Manuel adgang Med en NemID-medarbejdersignatur får du personlig adgang til at koble op mod vores SFTP-server. Dette sker ved webadgang mod vores HTTPS-adresse fra samme web browser, hvor NemID medarbejdersignaturen er blevet installeret. Hvis flere personer skal kunne hente filerne, kræver det en medarbejdersignatur pr. person. Vær opmærksom på, at der kun bliver dannet et user-id fra Datakommunikationssystemet. Hvis en bruger ændrer user-id et, skal vedkommende huske at give besked til de andre brugere. Automatisk adgang Alternativt kan en teknikker kode jeres økonomisystem til automatisk at hente filerne fra SFTP-serveren. Dette kræver, at I opretter en SFTP-forbindelse (port 10022) mod serveren med godkendelse ved hjælp af en NemID-medarbejdersignatur. Du skal sandsynligvis bruge teknisk hjælp til at kode filen til at kunne læses direkte ind i dit system. Afhentningsinformationer Læs mere på Nets hjemmeside under datakommunikation/sftp-løsning. Side 2

3 Indholdet af adviseringen er bygget op samme måde som CSV-filer (record typer): Record-type Overskrift Forklaring 100 Entry-type 1 Bundtomsætning Omsætning 110 Enkelttransaktion Record-type 100 Omsætning splittet i enkelttransaktioner 200 Totalomsætning Bruttoomsætning 100 Entry-type 2 Bundtede transaktionsgebyrer Gebyrer 120 Enkelt gebyr af transaktionen Record-type 100 Gebyrer splittet i enkelttransaktioner 200 Total gebyrer Bruttogebyrer 100 Entry-type 3 Abonnementsgebyr Abonnementsgebyrer 100 Entry-type 4 Justering Justeringer 100 Entry-type 6 Chargeback Chargebacks 300 Overførsel Nettobeløb Teller overfører til forretningen 400 Netto saldo Forretningens netto tilgodehavende hos Teller 410 Brutto saldo Forretningens brutto tilgodehavende hos Teller Antal linjer filen indeholder (SFTP footer) Total linjer af hele filen (SFTP file trailer) SFTP Header, Footer og File Trailer er kun med på SFTP-løsningen. Formålet er at få overblik over, hvor mange linjer filen indeholder. SFTP Header: Filen starter altid med SFTP CAPS 50 og Teller forretningsnummer. SFTP CAPS Adviseringnr for Navn: SFTP_HEADER for Danish language merchant Feltnavn Key Type Lgd Beskrivelse ID CHAR 12 SFTP CAPS 50 FILLER_1 CHAR 2 Blanke DATO CHAR 6 Dato som DDMMYY FILLER_2 CHAR 30 Advice number description. (Adviseringnr. &adv-num, for) FK_NUMMER CHAR 7 Forretningsnummer SFTP Footer: filen SFTP CAPS 90 indikerer, at filen afsluttes for den enkelte forretning. Der er mulighed for at aflæse, hvor mange linjer filen indeholder. SFTP CAPS Navn: SFTP_TRAILER 1 SFTP Footer Feltnavn Key Type Lgd Beskrivelse ID CHAR 12 SFTP CAPS 90 FILLER_1 CHAR 2 Blanke DATO CHAR 6 Dato som DDMMYY FILLER_2 CHAR 13 Blanke LIN_ANT CHAR 9 Antal CSV linier mellem header/trailer SFTP File Trailer: SFTP CAPS 99 indikerer, at filen afsluttes (totalt antal linjer fra start til slut). SFTP CAPS Navn: SFTP_FILE_Trailer Feltnavn Key Type Lgd Beskrivelse ID CHAR 12 SFTP CAPS 99 FILLER_1 CHAR 2 Blanke DATO CHAR 6 Dato som DDMMYY FILLER_2 CHAR 13 Blanke LIN_ANT CHAR 9 Antal CSV linier mellem in a file. Side 3

4 Record layout beskrivelser Recordtype 100 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 100 Posteringer modtaget i bundter: Omsætning Gebyrer Abonnement Justeringer Chargeback 2 RECEIVING-DATE M X(10) 10 Date for received transaction in our system. Datoen vi har modtaget transaktionen i Tellers system. 3 BATCH-NUMBER M X(12) 12 The field will contained the following values depending on the posting type: 4 MULTILANG-TXT- SHRT 5 ACCOUNT- NUMBER 6 NUMBER-OF- TRANS 7 CURRENCY- ORIGINAL 8 AMOUNT- ORIGINAL 9 AMOUNT- ORIGINAL-DC 10 CURRENCY- SETTL 11 AMOUNT- SETTLEMENT Retail: Reference number from terminal for the batch Fee: same reference number from retail Subscription: Internal reference no. from our system Adjustment: Internal reference no. from Payment: our system Internal reference no. from our system Chargeback: Reference no. from the transaction M X(18) 18 Short text of the entry (posting type). Tekst: Omsætning Gebyrer Abonnement Chargeback Justeringer M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. Omsætning: Referencenummeret kommer fra terminalen eller betalingsmodulet. Gebyrer: samme referencenummer som omsætning Abonnement, justering, chargeback: betaling er Tellers interne referencenummer. Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. M 9(08) 8 Number of transactions in this batch. Omsætning: Antal transaktioner bundtet indeholder Gebyrer: transaktionsantal enkelte gebyrer (eksempel hvis antal transaktioner er 10 stk. 3 stk. udenlandske kort 2 stk. danske kreditkort 5 stk. danske debitkort) M X(03) 3 Currency of the batch. Valuta i bundtet M X(17) 17 Amount of the batch. Omsætning i bundtet M X(1) 1 Debit/Credit flag of the batch. Debit: The purchase transactions Credit: The return transactions Debit: køb (plusbeløb) Kredit: returtransaktion (minusbeløb) M X(3). 3 The currency of the settlement amount. Valuta, der bliver afregnet. M X(17) 17 The settlement amount. Beløbet, der bliver afregnet Side 4

5 12 AMOUNT- SETTLEMENT-DC 13 TXT-RECV-ACCT- STM 14 NOT USED 15 NOT USED M X(1) 1 Debit/Credit flag of the settlement amount. Debit: The purchase transactions Credit: The return transactions M/O (40) 40 Text to receiver account statement. If the merchant wants to have specific text for the statement accounts. Debit eller Kredit: Debit: køb (plusbeløb) Kredit: returtransaktion (minusbeløb) Tekst på modtagers kontoudtog. (Hvis kunden har ytret ønske om denne funktion) 16 SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. 17 FK-MEDLEMS-NR M X(15) 15 Merchant number of where the purchase took place. 18 DBA-NAME M X(32) 32 Name of the merchant where the purchase took place. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) Forretningsnummeret for, hvor købet er fortaget. Forretningens navn registeret i Tellers system. 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice-number Adviseringens løbenummer (Fortløbende nummer) 20 NOT USED 21 ENTRY_TYPE O X(1) 1 1 = Retail 2 = Fee 3 = Subscription 4 = Adjustment 6 = Chargeback 22 SETTLE-DATE O X(10) 10 If the posting has not yet been paid, then the field contains the date-settle-expect otherwise it will bee the date-settleactual. 23 TERMINAL-OPE- ME-NO O X(15) 15 The merchant number at the terminal operator (Dankort merchant number) Required for chargeback transactions. 24 PAN-VAR O X(19) 19 Card-number - Truncated according to PCI Rule must be XX XXXX Required for chargeback transactions. 25 MESSAGE- REASON-COD-TXT O X(50) 50 Message reason code text Required for chargeback transactions. 26 CASE-NO O X(12) 12 Case no XXYYDDDNNNNN Required for chargeback transactions. 27 ORIG-DATE-TIME- TRN O X(12) 12 Date and time for the original transaction Required for chargeback transactions. Indikerer, hvad referencen drejer sig om 1 = Omsætning 2 = Gebyrer 3 = Abonnement 4 = Justeringer 6 = Chargebacks Dato for afregning af chargeback. Terminaloperator forretningsnummeret (som regel dankort forretningsnummer) Trunkeret kortnummer fra chargeback posteringen Årsags teksten for chargebacken Sagsnummeret for chargeback sagen. Samme som brevet fra chargeback sagen. Original dato og tidspunkt for købet. Side 5

6 Recordtype 110 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 110 Recordtype 110 indeholder enkelttransaktioner Bundtet (recordtype 100 Omsætning) er delt ud til enkelttransaktions data. 2 RECEIVING-DATE M X(10) 10 Date for received transaction in our system. 3 BATCH-NUMBER M X(12) 12 Reference number from terminal for the batch 4 MULTILANG-TXT- SHRT 5 ACCOUNT- NUMBER M X(18) 18 Short text of the entry (posting type). M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. 6 PAN-VAR M X(19) 19 Card-number - Truncated according to PCI Rule must be XX XXXX CURRENCY- ORIGINAL 8 AMOUNT- ORIGINAL 9 AMOUNT- ORIGINAL-DC 10 TRANSACTIONS- NO M X(03) 3 Currency of the original transaction. If DCC transaction, this field contains original currency for the card. M X(17) 17 Amount of the original transaction. If DCC transaction, original transaction for the card. M X(1) 1 Debit/Credit flag of the original transaction amount. Debit: The purchase transactions for the merchant Credit: The return transactions for the merchant M X(12) 12 Transaction number. information from the terminal 11 DATE-TIME-TRN M X(12) 12 Transaction timestamp in local time, Format: YYMMDDhhmmss Datoen vi har modtaget transaktionen i Tellers system. Referencenummeret fra bundtet: Fysisk eller selvbetjent automat, referencenummeret kommer fra terminalen. Internet-, post-, telefonordreforretning: ordrenummeret forretningens betalingsmodul sender Tekst: omsætning Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. Kortnummer Ifølge PCI-regler bliver kortet trunkeret. 6 cifre af kortnummeret bliver erstattet af X, eksempel XX XXXX Omsætningsvaluta for kortholderen. Hvis forretningen har sendt transaktionen i DCC, vil kortholderens valuta fremgå. DKK beløbet vil fremgå på felt 25. Omsætningsbeløbet Hvis forretningen har sendt transaktionen i DCC, vil kortholderens valuta fremgå. DKK beløbet vil fremgå på felt 25 (DCC- AMOUNT) Debit eller Kredit Debit: omsætning /omsætning (plus transaktion) Kredit: returtransaktion (minus transaktion) Disse felter har relation til felt 12 (MES- SAGE-TYPE-ID) Fysisk eller selvbetjent forretning: terminalen sender transaktionsløbenummer på enkelte transaktioner. Internet eller moto: ordrenummer fra PSP. Omsætningsdato og -tidspunkt Side 6

7 12 MESSAGE-TYPE- ID M X(4) 4 Message-type 1240: purchase or return (se transtype-code) 1440: reversal of the original transaction Intern message-type (Afhængig af felt 20 (TRANS-TYPE-CODE)) 1240 & hvis trans-type-code 00: købstransaktion (plus beløb) 1240 & hvis trans-type-code 20: kredittransaktion forretningen laver på terminalen. (minus beløb) Info om 1440 noget terminalen laver, der vil altid være en tilsvarende hvis trans-type-code 00: retur af køb. (minus beløb) & hvis trans-type-code 20: retur af kredittransaktion (plus beløb). 13 MESSAGE-TEXT M X(32) 32 Text of message-type Intern tekst ikke relevant for forretningen. 14 NOT USED 15 CARD-ACPT- TERM-ID 16 SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(8) 8 Terminal number Terminalnummeret M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. 17 FK-MEDLEMS-NR M X(15) 15 Merchant number of where the purchase took place. 18 DBA-NAME M X(32) 32 Name of the merchant where the purchase took place. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) Forretningsnummeret for, hvor købet er foretaget Forretnings navn registreret i Tellers system. 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende nummer) 20 TRANS-TYPE- CODE 21 ACQ-REF- DATA- VAR 22 CARD ORGANISATION M X(2) Debit-transaction if the merchant have message-type-id 1240 the transaction is debit 1440: it is return of the transaction Credit-transaction if the merchant have message-type-id 1240 If it is 1440 the reversel of the return transaction O X(23) 23 Merchant reference number only for e-commerce merchants PSP can set-up M X(2) 2 Card organization for the card number 23 CUST-REF-NO O X 32 Customer reference number PSP can set-up individual referencenumber for the purchase. 24 RETRIEVAL-REQ- NBR M X(12) 12 Retrieval request number of the transaction Se skriv fra felt 12 MESSAGE-TYPE-ID køb (plus) transaktion, hvis meddelelse er retur (minus) transaktion, hvis meddelelse er 1440 Referencenummer modtaget fra betalingsmodul, hvis betalingsmodulet sender information. Kortorganisation købet er foretaget med, VI: Visa MC: Mastercard EC: Eurocard JC: JCB UP: Union Pay Hvis forretningen ønsker selvvalgt referencenummer, dette skal aftales med terminal- eller betalingsmodulleverandøren. 25 DCC-AMOUNT M X(17) 17 Amount original including tips Relevant, hvis forretningen kører DCC transaktion. Beløbet for oprindelig transaktion. Se felt 26 for valuta. 26 DCC-CURRENCY M X(3) 3 Currency of original transaction amount 27 NOT USED 28 NOT USED 29 NOT USED Valutaen for DCC transaktionen (altid DKK) Side 7

8 Recordtype 120 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 120 Recordtype 120 indeholder enkelt transaktionsgebyrer relateret til transaktionen. 2 RECEIVING-DATE M X(10) 10 Date for received transaction in our system. 3 BATCH-NUMBER M X(12) 12 Reference number from terminal for the batch 4 MULTILANG-TXT- SHRT 5 ACCOUNT- NUMBER Datoen vi har modtaget transaktionen i Tellers system. Referencenummeret fra bundtet: Fysisk eller selvbetjent automat, referencenummeret kommer fra terminalen. Internet- eller post og telefonordreforretning: ordrenummeret forretningens betalingsmodul sender M X(18) 18 Short text of the fee Gebyrteksten på enkelte gebyrer fx Dansk debitkort Udenlandsk betalingskort M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. 6 PAN-VAR M X(19) 19 Card number - Truncated according to PCI Rule must be XX XXXX 1234 Card number from the original transaction 7 CURRENCY- ORIGINAL 8 AMOUNT- ORIGINAL 9 AMOUNT- ORIGINAL-DC 10 TRANSACTIONS- NO Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. Kortnummer Ifølge PCI-regler bliver kortet trunkeret. 6 cifre af kortnummeret bliver erstattet af X, eksempel XX XXXX M X(03) 3 Currency of the fee transaction. Valutaen for gebyret. M X(17) 17 Amount of the Each settled fee transaction. M X(1) 1 Debit/Credit flag of the original fee amount. K else D. D: if the merchant have fee returns or provision for the purchase (DCC) C: charged fee for the each transaction M X(12) 12 Reference number from terminal for the batch 11 DATE-TIME-TRN M X(12) 12 Transaction timestamp in local time, Format: YYMMDDhhmmss Beløbet for enkelt transaktionsgebyr. Debit eller kredit: D: plusbeløb, hvis forretningen får gebyrer retur fx ved DCC-provision K: minus beløb, træk af gebyrer. Samme referencenummer som købstransaktionen. Transaktionens købsdato og tidspunkt Format: YYMMDDhhmmss (år, måned, dag, timer, minutter, sekunder) 12 MESSAGE-TYPE- M X(4) Code for the fee Intern meddelelsestype for gebyr ID 13 MESSAGE-TEXT M X(32) 32 TEXT OF MESSAGE-TYPE Intern tekst ikke relevant for forretningen 14 NOT USED M 15 CARD-ACPT- TERM-ID 16 SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(8) 8 Terminal number Terminalnummeret M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) Side 8

9 17 FK-MEDLEMS-NR M X(15) 15 Merchant number of where the purchase took place. 18 DBA-NAME M X(32) 32 Name of the merchant where the purchase took place. Forretningsnummeret, hvor købet er foretaget Forretnings navn registeret I Tellers system. 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende numre) 20 FEE-NO M X(4) 4 Fee number from our system Internt gebyrnummer 21 ACQ-REF-DATA- VAR 22 NOT USED 23 NOT USED 24 NOT USED 25 NOT USED 26 NOT USED 27 NOT USED 28 NOT USED 29 NOT USED M X(23) 23 Merchant reference number Referencenummer modtaget fra betalingsmodulet, hvis betalingsmodulet sender information. Recordtype 200 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 200 Recordtype 200 indeholder totalomsætning eller gebyrer 2 NOT USED 3 NOT USED 4 BALANCE-TEXT M X(40) 40 TextsTurnover or fees Totalomsætning eller totalgebyrer 5 ACCOUNT- NUMBER 6 NOT USED 7 NOT USED 8 NOT USED 9 NOT USED M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. 10 CURRENCY_ SETTL 11 NOT USED 12 NOT USED 13 TXT-RECV-ACCT- STM 14 AMOUNT- SETTLEMENT 15 AMOUNT- SETTLEMENT-DC M X(3) 3 Currency of the total turnover or fee Valutaen for total omsætning eller gebyrer M X(40) 40 Text to receiver account statement. If the merchant wants to have specific text for the statement accounts. Tekst på modtager kontoudtog. (Hvis kunden har ytret ønske om denne funktion) M M(17) 17 Total Settlement amount or total fee Totalbeløbet for omsætning eller køb M X(1) 1 Debet/Credit flag of the settlement amount Debit if it is purchase Credit if it is fees Debit (plus beløb) på omsætning Kredit (minus beløb) på gebyr Side 9

10 16 SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) 17 NOT USED 18 NOT USED 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende numre) 20 NOT USED 21 NOT USED 22 NOT USED 23 NOT USED 24 NOT USED 25 NOT USED 26 NOT USED 27 NOT USED Recordtype 300 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 300 Recordtype 300 information om overførsel. 2 DATE M X(10) 10 When the amount is transferred to the merchant from Our system 3 NOT USED Frigivelsesdato for beløbet. (dag,måned, år) 4 TOTAL-TEXT M X(40) 40 Trensfer texts Overføres til konto 5 ACCOUNT- NUMBER 6 NOT USED 7 NOT USED 8 NOT USED 9 NOT USED M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. Hvis du ændrer kontonummer før overførslen, vil pengene blive overført til det nye kontonummer. Du vil ikke modtage ny advisering. 10 CURRENCY_ SETTL 11 NOT USED 12 NOT USED 13 TXT-RECV-ACCT- STM 14 AMOUNT- SETTLEMENT M X(3) 3 Currency of the settlement amount. Valuta for overført beløb M X(40) 40 Text to receiver account statement. If the merchant wants to have specific text for the statement accounts. Tekst på modtagers kontoudtog. (Hvis kunden har ytret ønske om denne funktion) M M(17) 17 Settlement amount Beløbet, der bliver overført Side 10

11 15 AMOUNT- SETTLEMENT-DC 16 SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(1) 1 Debet/Credit flag of the settlement amount. Debit when we transfer the amount Credit when we withdrew the account M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. Debit eller kredit Debit: Frigivelse fra Teller Kredit: Træk på forretningskonto. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) 17 NOT USED 18 NOT USED 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende nummer) 20 NOT USED 21 NOT USED 22 NOT USED 23 NOT USED 24 NOT USED 25 NOT USED 26 NOT USED 27 NOT USED Recordtype 400 og 410 No FIELD M O Format Length Max Description 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 400 Record-type DATE M X(10) 10 Date of Balance 3 NOT USED 4 TEXT M X(40) 40 Record Tilgodehavende Netto Record Tilgodehavende Brutto 5 NOT USED Dansk beskrivelse Recordtype 400 og 410 information om forretningens saldo. Saldo datoen for beløbet. Format: DD-MM-YYYY (dag, måned, år) Tekst: Forretningens saldo hos Teller: Netto og Brutto beløb. 6 NOT USED 7 NOT USED 8 NOT USED 9 NOT USED 10 CURRENCY M X(3) 3 Currency of the balance Saldo valutaen 11 NOT USED 12 NOT USED 13 NOT USED 14 AMOUNT_ BALANCE M M(17) 17 Balance amount Record Net amount Record Gross amount Beløbet forretningen har til gode hos Teller. 400 Netto beløb (omsætning minus gebyrer) 410 Brutto beløb (omsætning) Side 11

12 15 AMOUNT- BALANCE-DC SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(1) 1 Debit/Credit flag of the balance amount. Debit eller kredit Debit: beløb forretningen har til gode. Kredit: beløb forretningen skylder. M X(15) 15 FK-medlems-nr of the merchant who s been settled. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) 17 NOT USED 18 NOT USED 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende nummer) 20 NOT USED 21 NOT USED 22 NOT USED 23 NOT USED 24 NOT USED 25 NOT USED 26 NOT USED 27 NOT USED Side Paperworkz.dk

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Fakturaformatet...1 1.1.1 Specielle

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Generelle regler og særlige regler Indhold Generelle regler Særlige regler 1. Definitioner...2

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Indholds fortegnelse

Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse Introduktion til Picasso Hotelsystem... 5 Selector... 5 Booking... 6 Cashier... 6 Marketing... 6 Management... 6 Reports... 6 Night Audit... 6 New version... 6 Generelle funktioner

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086

Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086 Maj 2014 TellerAftale Vilkår Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086 Indhold DEFINITIONER...3 INDLEDNING...4 AFTALENS OMFANG...4 FORRETNINGENS FORPLIGTELSER...5 1. MODTAGELSE AF KORT...5

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VISA INFINITE BRUGERREGLER

VISA INFINITE BRUGERREGLER VISA INFINITE BRUGERREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler...4 Tillægsydelser...24 Ordliste...26 Gode kortråd...29 Uddrag af Lov om betalingstjenester...31 Visa Infinite omfatter et betalingskort (Visa

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere