Record beskrivelse af Teller adviseringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Record beskrivelse af Teller adviseringer"

Transkript

1 Januar 2015 flest kort på hånden Record beskrivelse af Teller adviseringer SFTP

2 Indholdsfortegnelse: 1. Hent filerne automatisk ind i dit økonomisystem via en SFTP-server Indholdet af adviseringen er bygget op samme måde som CSV-filer (record typer): SFTP Header, Footer og File Trailer er kun med på SFTP-løsningen. Formålet er at få overblik over, hvor mange linjer filen indeholder Record layout beskrivelser Recordtype Recordtype Recordtype Recordtype Recordtype Recordtype 400 og Hent filerne automatisk ind i dit økonomisystem via en SFTP-server Filerne er beregnet til automatisk maskinel indlæsning og du skal finde en teknikker til at kode filen, Når du tilmelder dig SFTP-løsnigen, får du et user-id og og et pasord fra Datakommunikation og disse informationer skal du bruge for at få adgang til at hente filerne via serveren. Manuel adgang Med en NemID-medarbejdersignatur får du personlig adgang til at koble op mod vores SFTP-server. Dette sker ved webadgang mod vores HTTPS-adresse fra samme web browser, hvor NemID medarbejdersignaturen er blevet installeret. Hvis flere personer skal kunne hente filerne, kræver det en medarbejdersignatur pr. person. Vær opmærksom på, at der kun bliver dannet et user-id fra Datakommunikationssystemet. Hvis en bruger ændrer user-id et, skal vedkommende huske at give besked til de andre brugere. Automatisk adgang Alternativt kan en teknikker kode jeres økonomisystem til automatisk at hente filerne fra SFTP-serveren. Dette kræver, at I opretter en SFTP-forbindelse (port 10022) mod serveren med godkendelse ved hjælp af en NemID-medarbejdersignatur. Du skal sandsynligvis bruge teknisk hjælp til at kode filen til at kunne læses direkte ind i dit system. Afhentningsinformationer Læs mere på Nets hjemmeside under datakommunikation/sftp-løsning. Side 2

3 Indholdet af adviseringen er bygget op samme måde som CSV-filer (record typer): Record-type Overskrift Forklaring 100 Entry-type 1 Bundtomsætning Omsætning 110 Enkelttransaktion Record-type 100 Omsætning splittet i enkelttransaktioner 200 Totalomsætning Bruttoomsætning 100 Entry-type 2 Bundtede transaktionsgebyrer Gebyrer 120 Enkelt gebyr af transaktionen Record-type 100 Gebyrer splittet i enkelttransaktioner 200 Total gebyrer Bruttogebyrer 100 Entry-type 3 Abonnementsgebyr Abonnementsgebyrer 100 Entry-type 4 Justering Justeringer 100 Entry-type 6 Chargeback Chargebacks 300 Overførsel Nettobeløb Teller overfører til forretningen 400 Netto saldo Forretningens netto tilgodehavende hos Teller 410 Brutto saldo Forretningens brutto tilgodehavende hos Teller Antal linjer filen indeholder (SFTP footer) Total linjer af hele filen (SFTP file trailer) SFTP Header, Footer og File Trailer er kun med på SFTP-løsningen. Formålet er at få overblik over, hvor mange linjer filen indeholder. SFTP Header: Filen starter altid med SFTP CAPS 50 og Teller forretningsnummer. SFTP CAPS Adviseringnr for Navn: SFTP_HEADER for Danish language merchant Feltnavn Key Type Lgd Beskrivelse ID CHAR 12 SFTP CAPS 50 FILLER_1 CHAR 2 Blanke DATO CHAR 6 Dato som DDMMYY FILLER_2 CHAR 30 Advice number description. (Adviseringnr. &adv-num, for) FK_NUMMER CHAR 7 Forretningsnummer SFTP Footer: filen SFTP CAPS 90 indikerer, at filen afsluttes for den enkelte forretning. Der er mulighed for at aflæse, hvor mange linjer filen indeholder. SFTP CAPS Navn: SFTP_TRAILER 1 SFTP Footer Feltnavn Key Type Lgd Beskrivelse ID CHAR 12 SFTP CAPS 90 FILLER_1 CHAR 2 Blanke DATO CHAR 6 Dato som DDMMYY FILLER_2 CHAR 13 Blanke LIN_ANT CHAR 9 Antal CSV linier mellem header/trailer SFTP File Trailer: SFTP CAPS 99 indikerer, at filen afsluttes (totalt antal linjer fra start til slut). SFTP CAPS Navn: SFTP_FILE_Trailer Feltnavn Key Type Lgd Beskrivelse ID CHAR 12 SFTP CAPS 99 FILLER_1 CHAR 2 Blanke DATO CHAR 6 Dato som DDMMYY FILLER_2 CHAR 13 Blanke LIN_ANT CHAR 9 Antal CSV linier mellem in a file. Side 3

4 Record layout beskrivelser Recordtype 100 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 100 Posteringer modtaget i bundter: Omsætning Gebyrer Abonnement Justeringer Chargeback 2 RECEIVING-DATE M X(10) 10 Date for received transaction in our system. Datoen vi har modtaget transaktionen i Tellers system. 3 BATCH-NUMBER M X(12) 12 The field will contained the following values depending on the posting type: 4 MULTILANG-TXT- SHRT 5 ACCOUNT- NUMBER 6 NUMBER-OF- TRANS 7 CURRENCY- ORIGINAL 8 AMOUNT- ORIGINAL 9 AMOUNT- ORIGINAL-DC 10 CURRENCY- SETTL 11 AMOUNT- SETTLEMENT Retail: Reference number from terminal for the batch Fee: same reference number from retail Subscription: Internal reference no. from our system Adjustment: Internal reference no. from Payment: our system Internal reference no. from our system Chargeback: Reference no. from the transaction M X(18) 18 Short text of the entry (posting type). Tekst: Omsætning Gebyrer Abonnement Chargeback Justeringer M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. Omsætning: Referencenummeret kommer fra terminalen eller betalingsmodulet. Gebyrer: samme referencenummer som omsætning Abonnement, justering, chargeback: betaling er Tellers interne referencenummer. Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. M 9(08) 8 Number of transactions in this batch. Omsætning: Antal transaktioner bundtet indeholder Gebyrer: transaktionsantal enkelte gebyrer (eksempel hvis antal transaktioner er 10 stk. 3 stk. udenlandske kort 2 stk. danske kreditkort 5 stk. danske debitkort) M X(03) 3 Currency of the batch. Valuta i bundtet M X(17) 17 Amount of the batch. Omsætning i bundtet M X(1) 1 Debit/Credit flag of the batch. Debit: The purchase transactions Credit: The return transactions Debit: køb (plusbeløb) Kredit: returtransaktion (minusbeløb) M X(3). 3 The currency of the settlement amount. Valuta, der bliver afregnet. M X(17) 17 The settlement amount. Beløbet, der bliver afregnet Side 4

5 12 AMOUNT- SETTLEMENT-DC 13 TXT-RECV-ACCT- STM 14 NOT USED 15 NOT USED M X(1) 1 Debit/Credit flag of the settlement amount. Debit: The purchase transactions Credit: The return transactions M/O (40) 40 Text to receiver account statement. If the merchant wants to have specific text for the statement accounts. Debit eller Kredit: Debit: køb (plusbeløb) Kredit: returtransaktion (minusbeløb) Tekst på modtagers kontoudtog. (Hvis kunden har ytret ønske om denne funktion) 16 SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. 17 FK-MEDLEMS-NR M X(15) 15 Merchant number of where the purchase took place. 18 DBA-NAME M X(32) 32 Name of the merchant where the purchase took place. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) Forretningsnummeret for, hvor købet er fortaget. Forretningens navn registeret i Tellers system. 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice-number Adviseringens løbenummer (Fortløbende nummer) 20 NOT USED 21 ENTRY_TYPE O X(1) 1 1 = Retail 2 = Fee 3 = Subscription 4 = Adjustment 6 = Chargeback 22 SETTLE-DATE O X(10) 10 If the posting has not yet been paid, then the field contains the date-settle-expect otherwise it will bee the date-settleactual. 23 TERMINAL-OPE- ME-NO O X(15) 15 The merchant number at the terminal operator (Dankort merchant number) Required for chargeback transactions. 24 PAN-VAR O X(19) 19 Card-number - Truncated according to PCI Rule must be XX XXXX Required for chargeback transactions. 25 MESSAGE- REASON-COD-TXT O X(50) 50 Message reason code text Required for chargeback transactions. 26 CASE-NO O X(12) 12 Case no XXYYDDDNNNNN Required for chargeback transactions. 27 ORIG-DATE-TIME- TRN O X(12) 12 Date and time for the original transaction Required for chargeback transactions. Indikerer, hvad referencen drejer sig om 1 = Omsætning 2 = Gebyrer 3 = Abonnement 4 = Justeringer 6 = Chargebacks Dato for afregning af chargeback. Terminaloperator forretningsnummeret (som regel dankort forretningsnummer) Trunkeret kortnummer fra chargeback posteringen Årsags teksten for chargebacken Sagsnummeret for chargeback sagen. Samme som brevet fra chargeback sagen. Original dato og tidspunkt for købet. Side 5

6 Recordtype 110 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 110 Recordtype 110 indeholder enkelttransaktioner Bundtet (recordtype 100 Omsætning) er delt ud til enkelttransaktions data. 2 RECEIVING-DATE M X(10) 10 Date for received transaction in our system. 3 BATCH-NUMBER M X(12) 12 Reference number from terminal for the batch 4 MULTILANG-TXT- SHRT 5 ACCOUNT- NUMBER M X(18) 18 Short text of the entry (posting type). M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. 6 PAN-VAR M X(19) 19 Card-number - Truncated according to PCI Rule must be XX XXXX CURRENCY- ORIGINAL 8 AMOUNT- ORIGINAL 9 AMOUNT- ORIGINAL-DC 10 TRANSACTIONS- NO M X(03) 3 Currency of the original transaction. If DCC transaction, this field contains original currency for the card. M X(17) 17 Amount of the original transaction. If DCC transaction, original transaction for the card. M X(1) 1 Debit/Credit flag of the original transaction amount. Debit: The purchase transactions for the merchant Credit: The return transactions for the merchant M X(12) 12 Transaction number. information from the terminal 11 DATE-TIME-TRN M X(12) 12 Transaction timestamp in local time, Format: YYMMDDhhmmss Datoen vi har modtaget transaktionen i Tellers system. Referencenummeret fra bundtet: Fysisk eller selvbetjent automat, referencenummeret kommer fra terminalen. Internet-, post-, telefonordreforretning: ordrenummeret forretningens betalingsmodul sender Tekst: omsætning Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. Kortnummer Ifølge PCI-regler bliver kortet trunkeret. 6 cifre af kortnummeret bliver erstattet af X, eksempel XX XXXX Omsætningsvaluta for kortholderen. Hvis forretningen har sendt transaktionen i DCC, vil kortholderens valuta fremgå. DKK beløbet vil fremgå på felt 25. Omsætningsbeløbet Hvis forretningen har sendt transaktionen i DCC, vil kortholderens valuta fremgå. DKK beløbet vil fremgå på felt 25 (DCC- AMOUNT) Debit eller Kredit Debit: omsætning /omsætning (plus transaktion) Kredit: returtransaktion (minus transaktion) Disse felter har relation til felt 12 (MES- SAGE-TYPE-ID) Fysisk eller selvbetjent forretning: terminalen sender transaktionsløbenummer på enkelte transaktioner. Internet eller moto: ordrenummer fra PSP. Omsætningsdato og -tidspunkt Side 6

7 12 MESSAGE-TYPE- ID M X(4) 4 Message-type 1240: purchase or return (se transtype-code) 1440: reversal of the original transaction Intern message-type (Afhængig af felt 20 (TRANS-TYPE-CODE)) 1240 & hvis trans-type-code 00: købstransaktion (plus beløb) 1240 & hvis trans-type-code 20: kredittransaktion forretningen laver på terminalen. (minus beløb) Info om 1440 noget terminalen laver, der vil altid være en tilsvarende hvis trans-type-code 00: retur af køb. (minus beløb) & hvis trans-type-code 20: retur af kredittransaktion (plus beløb). 13 MESSAGE-TEXT M X(32) 32 Text of message-type Intern tekst ikke relevant for forretningen. 14 NOT USED 15 CARD-ACPT- TERM-ID 16 SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(8) 8 Terminal number Terminalnummeret M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. 17 FK-MEDLEMS-NR M X(15) 15 Merchant number of where the purchase took place. 18 DBA-NAME M X(32) 32 Name of the merchant where the purchase took place. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) Forretningsnummeret for, hvor købet er foretaget Forretnings navn registreret i Tellers system. 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende nummer) 20 TRANS-TYPE- CODE 21 ACQ-REF- DATA- VAR 22 CARD ORGANISATION M X(2) Debit-transaction if the merchant have message-type-id 1240 the transaction is debit 1440: it is return of the transaction Credit-transaction if the merchant have message-type-id 1240 If it is 1440 the reversel of the return transaction O X(23) 23 Merchant reference number only for e-commerce merchants PSP can set-up M X(2) 2 Card organization for the card number 23 CUST-REF-NO O X 32 Customer reference number PSP can set-up individual referencenumber for the purchase. 24 RETRIEVAL-REQ- NBR M X(12) 12 Retrieval request number of the transaction Se skriv fra felt 12 MESSAGE-TYPE-ID køb (plus) transaktion, hvis meddelelse er retur (minus) transaktion, hvis meddelelse er 1440 Referencenummer modtaget fra betalingsmodul, hvis betalingsmodulet sender information. Kortorganisation købet er foretaget med, VI: Visa MC: Mastercard EC: Eurocard JC: JCB UP: Union Pay Hvis forretningen ønsker selvvalgt referencenummer, dette skal aftales med terminal- eller betalingsmodulleverandøren. 25 DCC-AMOUNT M X(17) 17 Amount original including tips Relevant, hvis forretningen kører DCC transaktion. Beløbet for oprindelig transaktion. Se felt 26 for valuta. 26 DCC-CURRENCY M X(3) 3 Currency of original transaction amount 27 NOT USED 28 NOT USED 29 NOT USED Valutaen for DCC transaktionen (altid DKK) Side 7

8 Recordtype 120 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 120 Recordtype 120 indeholder enkelt transaktionsgebyrer relateret til transaktionen. 2 RECEIVING-DATE M X(10) 10 Date for received transaction in our system. 3 BATCH-NUMBER M X(12) 12 Reference number from terminal for the batch 4 MULTILANG-TXT- SHRT 5 ACCOUNT- NUMBER Datoen vi har modtaget transaktionen i Tellers system. Referencenummeret fra bundtet: Fysisk eller selvbetjent automat, referencenummeret kommer fra terminalen. Internet- eller post og telefonordreforretning: ordrenummeret forretningens betalingsmodul sender M X(18) 18 Short text of the fee Gebyrteksten på enkelte gebyrer fx Dansk debitkort Udenlandsk betalingskort M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. 6 PAN-VAR M X(19) 19 Card number - Truncated according to PCI Rule must be XX XXXX 1234 Card number from the original transaction 7 CURRENCY- ORIGINAL 8 AMOUNT- ORIGINAL 9 AMOUNT- ORIGINAL-DC 10 TRANSACTIONS- NO Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. Kortnummer Ifølge PCI-regler bliver kortet trunkeret. 6 cifre af kortnummeret bliver erstattet af X, eksempel XX XXXX M X(03) 3 Currency of the fee transaction. Valutaen for gebyret. M X(17) 17 Amount of the Each settled fee transaction. M X(1) 1 Debit/Credit flag of the original fee amount. K else D. D: if the merchant have fee returns or provision for the purchase (DCC) C: charged fee for the each transaction M X(12) 12 Reference number from terminal for the batch 11 DATE-TIME-TRN M X(12) 12 Transaction timestamp in local time, Format: YYMMDDhhmmss Beløbet for enkelt transaktionsgebyr. Debit eller kredit: D: plusbeløb, hvis forretningen får gebyrer retur fx ved DCC-provision K: minus beløb, træk af gebyrer. Samme referencenummer som købstransaktionen. Transaktionens købsdato og tidspunkt Format: YYMMDDhhmmss (år, måned, dag, timer, minutter, sekunder) 12 MESSAGE-TYPE- M X(4) Code for the fee Intern meddelelsestype for gebyr ID 13 MESSAGE-TEXT M X(32) 32 TEXT OF MESSAGE-TYPE Intern tekst ikke relevant for forretningen 14 NOT USED M 15 CARD-ACPT- TERM-ID 16 SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(8) 8 Terminal number Terminalnummeret M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) Side 8

9 17 FK-MEDLEMS-NR M X(15) 15 Merchant number of where the purchase took place. 18 DBA-NAME M X(32) 32 Name of the merchant where the purchase took place. Forretningsnummeret, hvor købet er foretaget Forretnings navn registeret I Tellers system. 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende numre) 20 FEE-NO M X(4) 4 Fee number from our system Internt gebyrnummer 21 ACQ-REF-DATA- VAR 22 NOT USED 23 NOT USED 24 NOT USED 25 NOT USED 26 NOT USED 27 NOT USED 28 NOT USED 29 NOT USED M X(23) 23 Merchant reference number Referencenummer modtaget fra betalingsmodulet, hvis betalingsmodulet sender information. Recordtype 200 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 200 Recordtype 200 indeholder totalomsætning eller gebyrer 2 NOT USED 3 NOT USED 4 BALANCE-TEXT M X(40) 40 TextsTurnover or fees Totalomsætning eller totalgebyrer 5 ACCOUNT- NUMBER 6 NOT USED 7 NOT USED 8 NOT USED 9 NOT USED M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. 10 CURRENCY_ SETTL 11 NOT USED 12 NOT USED 13 TXT-RECV-ACCT- STM 14 AMOUNT- SETTLEMENT 15 AMOUNT- SETTLEMENT-DC M X(3) 3 Currency of the total turnover or fee Valutaen for total omsætning eller gebyrer M X(40) 40 Text to receiver account statement. If the merchant wants to have specific text for the statement accounts. Tekst på modtager kontoudtog. (Hvis kunden har ytret ønske om denne funktion) M M(17) 17 Total Settlement amount or total fee Totalbeløbet for omsætning eller køb M X(1) 1 Debet/Credit flag of the settlement amount Debit if it is purchase Credit if it is fees Debit (plus beløb) på omsætning Kredit (minus beløb) på gebyr Side 9

10 16 SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) 17 NOT USED 18 NOT USED 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende numre) 20 NOT USED 21 NOT USED 22 NOT USED 23 NOT USED 24 NOT USED 25 NOT USED 26 NOT USED 27 NOT USED Recordtype 300 No FIELD M O Format Length Description Dansk beskrivelse Max 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 300 Recordtype 300 information om overførsel. 2 DATE M X(10) 10 When the amount is transferred to the merchant from Our system 3 NOT USED Frigivelsesdato for beløbet. (dag,måned, år) 4 TOTAL-TEXT M X(40) 40 Trensfer texts Overføres til konto 5 ACCOUNT- NUMBER 6 NOT USED 7 NOT USED 8 NOT USED 9 NOT USED M X(35) 35 The merchant account number where the payment has to be credited or if it s a fee has to be charged. The first 4 digits are filled with XXXX. Forretningens kontonummer registreret i Tellers system. Hvis du ændrer kontonummer før overførslen, vil pengene blive overført til det nye kontonummer. Du vil ikke modtage ny advisering. 10 CURRENCY_ SETTL 11 NOT USED 12 NOT USED 13 TXT-RECV-ACCT- STM 14 AMOUNT- SETTLEMENT M X(3) 3 Currency of the settlement amount. Valuta for overført beløb M X(40) 40 Text to receiver account statement. If the merchant wants to have specific text for the statement accounts. Tekst på modtagers kontoudtog. (Hvis kunden har ytret ønske om denne funktion) M M(17) 17 Settlement amount Beløbet, der bliver overført Side 10

11 15 AMOUNT- SETTLEMENT-DC 16 SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(1) 1 Debet/Credit flag of the settlement amount. Debit when we transfer the amount Credit when we withdrew the account M X(15) 15 Settlement merchant number of the merchant who s been settled. Debit eller kredit Debit: Frigivelse fra Teller Kredit: Træk på forretningskonto. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) 17 NOT USED 18 NOT USED 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende nummer) 20 NOT USED 21 NOT USED 22 NOT USED 23 NOT USED 24 NOT USED 25 NOT USED 26 NOT USED 27 NOT USED Recordtype 400 og 410 No FIELD M O Format Length Max Description 1 RECORD-TYPE M X(3) 3 Record-type 400 Record-type DATE M X(10) 10 Date of Balance 3 NOT USED 4 TEXT M X(40) 40 Record Tilgodehavende Netto Record Tilgodehavende Brutto 5 NOT USED Dansk beskrivelse Recordtype 400 og 410 information om forretningens saldo. Saldo datoen for beløbet. Format: DD-MM-YYYY (dag, måned, år) Tekst: Forretningens saldo hos Teller: Netto og Brutto beløb. 6 NOT USED 7 NOT USED 8 NOT USED 9 NOT USED 10 CURRENCY M X(3) 3 Currency of the balance Saldo valutaen 11 NOT USED 12 NOT USED 13 NOT USED 14 AMOUNT_ BALANCE M M(17) 17 Balance amount Record Net amount Record Gross amount Beløbet forretningen har til gode hos Teller. 400 Netto beløb (omsætning minus gebyrer) 410 Brutto beløb (omsætning) Side 11

12 15 AMOUNT- BALANCE-DC SETT-FK- MEDLEMS-NR M X(1) 1 Debit/Credit flag of the balance amount. Debit eller kredit Debit: beløb forretningen har til gode. Kredit: beløb forretningen skylder. M X(15) 15 FK-medlems-nr of the merchant who s been settled. Forretningsnummer for fælles afregning ved flere forretninger. (hvis der ikke er flere forretningsnumre, er forretningsnummeret lig med FK-MEDLEMS-NR) 17 NOT USED 18 NOT USED 19 ADV-NO M 9(8) 8 Advice number Adviseringens løbenummer (Fortløbende nummer) 20 NOT USED 21 NOT USED 22 NOT USED 23 NOT USED 24 NOT USED 25 NOT USED 26 NOT USED 27 NOT USED Side Paperworkz.dk

Record beskrivelse af Teller adviseringer

Record beskrivelse af Teller adviseringer Januar 2015 flest kort på hånden Record beskrivelse af Teller adviseringer CSV filer SDV filer Indholdsfortegnelse: 1. CSV (komma (,) sep.) eller SDV (semikolon (;) sep.) filer...2 2. Indholdet af adviseringen

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS)

Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS) Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS) Tillykke med din nye webshop eller produktbestilling på din hjemmeside. Det første, du skal gøre, er at søge om at få en indløsningsaftale hos Nets (det

Læs mere

Kom godt i gang med Quickpay

Kom godt i gang med Quickpay Kom godt i gang med Quickpay Quickpay er en betalingsløsning til at integrere alle gængse betalingskort på din webshop. På denne side kan du læse, hvordan du logger ind og sætter Quickpay-modulet på din

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

:: Implementering af Betalingssystem

:: Implementering af Betalingssystem :: Implementering af Betalingssystem Implementeringen kræver viden om HTML, asp eller php. Er du i tvivl, om du selv er i stand at gennemføre implementeringen bør du kontakte din webmaster. Få i dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Betjeningsvejledning til Retail Elite 5100 Swing, 7700, 7900 og 8200 med DCC og Ekstra

Betjeningsvejledning til Retail Elite 5100 Swing, 7700, 7900 og 8200 med DCC og Ekstra Betjeningsvejledning til Retail Elite 5100 Swing, 7700, 7900 og 8200 med DCC og Ekstra For terminal Software version 0107 Elite 5100 Swing Elite 7700 Bluetooth Elite 7900 GPRS Elite 8200 GPRS Dokument

Læs mere

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1 MEMO Produced by: Peter Ravnholt 1. INDLEDNING... 2 SIKKERHED... 2 2. ÆNDRINGSLOG... 3 VERSION 1.1... 3 3. EKSEMPELSCENARIE... 3 UDFYLD ET NYT SPØRGESKEMA... 3 4. SERVICE CONTRACTS... 5 GETQUESTIONNAIREDEFINITIONLIST...

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10 Eurocard e-admin en kort introduktion August 2013, version 1.10 1 Indledning... 3 2 Log in... 4 2.1 Log in med NemID Erhverv (nøglekort)... 4 2.1.1 Sådan får du adgang... 4 2.2 Log in med SMS OTP... 6

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Techotel Picasso 3C Kreditkort System Interface. Brugsanvisning.

Techotel Picasso 3C Kreditkort System Interface. Brugsanvisning. Techotel Picasso 3C Kreditkort System Interface. Brugsanvisning. Billede 1 Kreditkortsbilledet. Picasso Kreditkorts interface er en plugin som åbnes i receptions- og kasse modulet. Robert Madsen Page 1

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret Transaktionsindberetning v) Kim Bederholm Børskontoret 1 Transaktionsindberetning Lov om værdipapirhandel m.v. (lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008) Bekendtgørelse 1189/2007 om indberetning af transaktioner

Læs mere

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning!

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale for Dankort indgår du med: Betalingskortaftale for internationale kort indgår du med: Nets Denmark A/S

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler Betalingskortaftale for Dankort Generelle regler Indhold 1. Definitioner...2 2. Aftalens omfang...3 3. Brug af og rettigheder til varemærker...4 4. Kontrolprocedure...4 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler Betalingskortaftale for Dankort generelle regler 1 Indhold 1. Definitioner...3 2. Aftalens omfang...4 3. Brug af og rettigheder til varemærker...5 4. Kontrolprocedure...5 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Udsalgssteder som har aftale med NaturErhvervstyrelsen kan formidle salg af fisketegn købt via Internettet. Det er en forudsætning for indgåelse af aftale

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Netaxept Administrationsmodul

Netaxept Administrationsmodul Netaxept Administrationsmodul Brugervejledning Version 1.7 310811 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Login brugernavn og adgangskode... 3 2 Transaktioner... 4 2.1 Transaktioner... 4 2.2 Betaling

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Forretningsgang for returnering

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

TellerAftale Brugervejledning

TellerAftale Brugervejledning Juli 2011.1 TellerAftale Brugervejledning Teller is part of the Nets group Teller A/S, CVR-nr. 27226086 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Selvbetjente automater... 3 4. Nethandel... 4

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

C5 integration. PATINA Integration C5 Brugervejledning. Introduktion. Systemopsætning. C5 integrations funktioner. Adgangskontrol

C5 integration. PATINA Integration C5 Brugervejledning. Introduktion. Systemopsætning. C5 integrations funktioner. Adgangskontrol C5 integration Introduktion Det har generelt været et ønske fra Patinabrugere, at kunne koble fakturasystemet i Patina sammen med klinikkens økonomisystem. Det er nu muligt for klinikker, der anvender

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

2B Basware Connectivity Service

2B Basware Connectivity Service Fakturahåndtering 2B Connectivity Service Camilla Holbøll A/S Agenda: Gennemgang af Connectivity Aktiverings Kampagne Forhindringer/udfordringer Fordele og udbytte 2 Hvad er Connectivity? Èn løsning der

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Opret konto For adgang til mytnt start her Log på mytnt 1. Gå ind på TNTs hjemmeside www.tnt.dk. 2. Skriv bruger ID og password Bruger

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Ethereal Intro && Ethereal HTTP. René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007

Ethereal Intro && Ethereal HTTP. René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007 Ethereal Intro && Ethereal HTTP René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at anvende programmet Wireshark til at analysere trafik over

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

For at vi kan overholde tidsfristen den 25. maj, bedes I venligst bemærke de vigtigste milepæle og forventninger:

For at vi kan overholde tidsfristen den 25. maj, bedes I venligst bemærke de vigtigste milepæle og forventninger: Kære leverandør GSK går over til elektronisk fakturering Som led i GSK's politik om løbende at forbedre effektivitet og service for både kunder og leverandører, er vi i øjeblikket ved at overgå til elektronisk

Læs mere

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Generelle regler og særlige regler Indhold Generelle regler Særlige regler 1. Definitioner...2

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

Udgiftsrapport: trv-12505

Udgiftsrapport: trv-12505 Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv-12505 Medarbejder Udgiftsformål Beskrivelse : PCA : møde : London Per Callesen 000696 Afdeling : 120 Projekt : Dim3. Dim4 : Side 1 15-05-2014 09:39:31 Lokation

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om:

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: Hvordan du samler klubbens/foreningens medlemmer i et Excel ark Hvordan du kan bruge dette Excel ark til at sende sms ud til alle på listen via

Læs mere

Udgiftsrapport: trv-11919 12:23:oo

Udgiftsrapport: trv-11919 12:23:oo Danmarks Nationalbank Side 1 23-10-2013 Udgiftsrapport: trv-11919 12:23:oo Medarbejder LRO Lars.: Rohde Afdeling. 120.: Udgiftsformål møde Projekt Beskrivelse Zürich Dim3 Dim4 Lokation Omkostninger Bogføringsstatus

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster mno 12.06.07 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 EVENTOPSÆTNING 3 PRINTEROPSÆTNING FOR P200 4 BETALINGSPLANER 7 DOKUMENTER 8 DOKUMENTYPER

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere