Indholdsplan for skoleåret 2012/2013:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for skoleåret 2012/2013:"

Transkript

1 Indholdsplan for skoleåret 2012/2013: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse 1 Formål og værdigrundlag. 2 Tjenestetidsplaner. 3 Skole/hjem-samarbejde. 3 Hovedskema... 4 Undervisning. Generelt om undervisningens organisering 5 Prøveforberedende fag 5 Linjefag... 8 Valgfag 12 Skolevejledning. 13 Skoleårets gang.. 14 Kostskoleliv og samvær. 16 1

2 Værdigrundlag og formål: Formål: (jf. vedtægternes 1 stk. 4) Institutionens formål er at drive efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie efterskoler. Værdigrundlag: (jf. vedtægternes 1 stk. 5) Skolen skal gennem undervisningen og den øvrige aktivitet bibringe eleverne oplevelser, kendskab til og interesse for natur, kultur og miljø. Skolen skal udover de traditionelle fag undervise i emner og fag, der belyser samspillet mellem natur, kultur, miljø og mennesker. Undervisningen og dagligdagen på Aalestrup Naturefterskole skal tilrettelægges ud fra det grundsyn, at vi alle er brugere af naturen, at vi alle har ansvaret for den økologiske balance, som vi er en del af. Aalestrup Naturefterskoles hverdag og dagligliv bygger på de Grundtvig/Koldske skoletanker og menneskesyn. Skolens undervisning og dagligdag bygger derfor på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens afgangsprøver. Tjenestetidsplaner: 2

3 Alle arbejdsfunktioner jf. nedenstående indholdsplan er beskrevet mht. ansvarspersoner og tildelte ressourcer i tjenestetidsplanen for 2011/2012. Tjenestetidsplanen baserer sig på gældende overenskomst for efterskoleområdet. Ledelsen er ansvarlig for tjenestetidsplanens udarbejdelse. Skole/hjem-samarbejde: Kontaktlærerfunktionen: Eleverne er opdelt i kontaktgrupper med ca. 10 elever i hver gruppe. Kontaktlæreren er ansvarlig for gruppens og den enkelte elevs trivsel. Kontaktlærerfunktionen omfatter alle personlige, sociale og faglige forhold vedrørende den enkelte elev. Den løbende kontakt mellem skole og hjem varetages af elevens kontaktlærer. Forældremøder: Der afholdes min. 3 årlige møder med forældrenes deltagelse: - Ny Elevdag: Mødet afholdes 20. april På mødet udveksles information til brug for hjemmets og skolens planlægning af det forestående efterskoleår. - Forældreweekendmøde: Mødet afholdes i på lørdage og søndag i løbet af november måned, hvor elever, forældre og lærere mødes i kontaktgrupperne en eftermiddag. Mødet er en blanding af fællesaktiviteter, samt udveksling af information om elevernes trivsel. Kontaktlæreren informerer på vegne af hele skolen om den enkelte elevs generelle trivsel, faglige standpunkt m.m.. Forud for mødet udarbejdes skemaer med standpunktsvurderinger m.v.. Disse sendes til hjemmet forud for mødet. - Februarmøde: Kontaktlæreren informerer på vegne af hele skolen om den enkelte elevs generelle trivsel, faglige standpunkt m.m.. Forud for mødet udarbejdes skemaer med standpunktsvurderinger m.v.. Disse sendes til hjemmet forud for mødet. På mødet fastlægges endeligt diverse forhold omkring tilmelding til ungdomsuddannelse på baggrund af skolevejledningen. 3

4 Vagter : Skema for skoleåret 2012/2013: TID : Mandag Tirsdag Onsdag Tid torsdag Torsdag Tid Fredag Fredag 7.40 Morgenmad Morgenmad Morgenmad 7.40 Morgenmad 7.40 Morgenmad Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring a dansk IR lokale 1 9a fisk/hest AN/HP gården 9a engelsk MK lokale a dansk IR lokale a historie BF lokale 1 9b engelsk MK lokale 2 9b engelsk MK lokale 2 9b fysik JLM lokale 2 9b hest/jagt/mtm 9b matematik JFS lokale 2 1 time 10a matematik MN lokale 3 10a fisk/hest AN/HP gården 10a dansk WØ lokale 3 1 time 10a dansk WØ lokale 3 10 b dansk HK 4 10b tysk MM lokale 4 10b hest/jagt/mtm 10b tysk MM lokale 4 10 c matematik JFS lokale 6 10c matematik JFS lokale 6 10c matematik JFS lokale 6 10c hest/jagt/mtm 10 c engelsk MK lokale a biologi JLM lokale 1 9a fisk/hest AN/HP gården 9a fysik JLM lokale a tysk IR lokale a idræt MM/JFS/MN 9b tysk IR lokale 2 9b matematik JFS lokale 2 9b biologi MN lokale 2 9b hest/jagt/mtm 9b engelsk MK lokale 2 1 time 10a matematik MN lokale 3 10a fisk/hest AN/HP gården 10a dansk WØ lokale 3 10a engelsk HK lokale 3 1,5 time 10a dansk WØ lokale 3 10b fysik WØ lokale 7 10b engelsk MK lokale 4 10b engelsk MK lokale 4 10b hest/jagt/mtm 10c engelsk MK lokale 6 10c dansk HK lokale 6 10c tysk MM lokale 6 10c hest/jagt/mtm 10c dansk HK lokale Pause Pause Pause Pause Pause a matematik HP lokale 1 9a fisk/hest AN/HP gården 9a matematik HP lokale a fysik JLM lokale a geografi IR lokale 1 9b geografi IR lokale 2 9b dansk TP 2 9b dansk TP lokale 2 9b hest/jagt/mtm 9b historie BF lokale 2 1,5 time 10a tysk MM lokale 3 10a fisk/hest AN/HP gården 10a matematik MN lokale 3 10a tysk MM lokale 3 1 time 10a matematik MN lokale 3 10b matematik JFS lokale 4 10b matematik JFS lokale 4 10b engelsk MK lokale 4 10b hest/jagt/mtm 10b engelsk MK lokale 4 10c fysik-1time WØ lokale 7 10c engelsk MK lokale 6 10c dansk HK lokale 6 10c hest/jagt/mtm 10c tysk MM lokale Pause Pause Pause Pause Pause a fisk/hest 9a engelsk MK lokale 1 9a dansk IR lokale Medarbejdermøde a engelsk MK lokale 1 9b kristendom SLP lokale 2 9b fysik JLM lokale 7 9b hest/jagt/mtm 9b tysk IR lokale 2 10a fisk/hest AN/HP gården 10a engelsk HK lokale 3 10a fysik WØ lokale 7 10b dansk HK lokale 4 10a valgfag 10b hest/jagt/mtm incl. værelsestjek 10b dansk HK lokale 4 1 time 10 c tysk MM lokale 6 10b valgfag 10c hest/jagt/mtm Rengøring værelser 10c matematik JFS lokale 6 10c valgfag a fisk/hest AN/HP gården 9a dansk IR lokale a kristendom SLP lokale a tysk IR lokale 1 9b dansk TP lokale 2 9b hest/jagt/mtm 9b tysk IR lokale 2 9b engelsk MK lokale 2 1 time 10a fisk/hest AN/HP gården 10a engelsk HK lokale 3 10a fysik WØ lokale 7 10b tysk MM lokale 4 Pause b hest/jagt/mtm 10b matematik JFS lokale 4 10b dansk HK lokale 4 10c dansk HK lokale c hest/jagt/mtm 10c engelsk MK lokale 6 10c fysik WØ lokale Pause Pause Pause E a fisk/hest AN/HP gården 9a valgfag 9a tysk IR lokale a engelsk MK lokale 1 9b idræt HK/MM/TP 9b valgfag 9b hest/jagt/mtm 9b matematik JFS lokale 7 1,5 time 10a fisk/hest AN/HP gården 10a valgfag 10 b fysik WØ lokale 7 10b idræt HK/MM/MN 10b valgfag 10b hest/jagt/mtm 10c idræt HK/MM/MN 10 c valgfag 10c hest/jagt/mtm 10 c engelsk MK lokale Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Lektiehjælp Lektiehjælp Lektiehjælp Lektiehjælp 4

5 Generelt om undervisningens organisering: Undervisningen på Aalestrup Naturefterskole er overordnet opdelt i 3 hovedområder: prøveforberedende fag, linjefag og valgfag. Skoleåret omfatter 41 undervisningsuger, hvoraf 2 tilrettelagt som ekskursioner. Prøveforberedende fag: Aalestrup Naturefterskole optager elever til 9. og 10. klasse. For alle de prøveforberedende fag gælder det, at folkeskolens formål i de enkelte fag også gælder for fagene på Aalestrup Naturefterskole. Fagene følger således Fælles Mål og Vejledende forslag til læseplan. Lærerne udarbejder sammen med eleverne en årsplan i henhold til ovenstående. Undervisningen i 9. klasse er rettet mod folkeskolens afgangsprøver (FSA) og undervisningen i 10. klasse er rettet i mod folkeskolens 10. klasseprøve /FS10). 9. klasse: Skolen har to 9. klasser: 9.a og 9.b. Der undervises i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, historie, geografi, biologi, kristendom, idræt. Dansk: 4 timer/uge Lærere: 9.a: Inge Rørbæk (IR) 9.b: Tonny Poulsen (TP) Matematik: 3 timer/uge Lærere: 9.a: Henriette Poulsen (HP) 9.b: Jakob Smed (JS) Engelsk: 3 timer/uge Lærere: 9.a: Maria Kjær (MK) 9.b: Maria Kjær (MK) Tysk: 3 timer/uge Lærere: 9.a: Inge Rørbæk (IR) 9.b: Inge Rørbæk (IR) Fysik/kemi: 5

6 2,5 timer/uge Lærere 9.a: Jakob Lund Madsen (JLM) 9.b: Jakob Lund Madsen (JLM) Historie: 1 time/uge Lærere: 9.a: Bo Frier (BF) 9.b: Bo Frier (BF) Biologi: 1 time/uge Lærere: 9.a: Jakob Lund Madsen (JLM) 9.b: Jakob Lund Madsen (JLM) Geografi: 1 time/uge Lærere: 9.a: Inge Rørbæk (IR) 9.b: Inge Rørbæk (IR) Kristendom: 1 timer/uge Lærere: 9.a: Søren Lund Petersen (SLP) 9.b: Søren Lund Petersen (SLP) Idræt (faget afvikles samlæst 9. og 10. klasse med 2 hold 3 lærere på hvert hold): 1,5 time/uge Lærere: Idræt 1: Helle Kjær, Maja Mulvad, Tonny Poulsen Idræt 2: Maja Mulvad, Martin Nielsen, Jakob Smed 10. klasse: Skolen har klasser: 10.a, 10.b, 10.c. Der undervises i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, idræt Dansk: 4 timer/uge Lærere: 10.a: Helle Kjær (HK) 10. b: Winnie Østergaard (WØ) 10.c: Helle Kjær (HK) 6

7 Matematik: 3-4 timer/uge Lærere: 10.a: Martin Nielsen (MN) 10.b: Jakob Smed (JFS) 10.c: Jakob Smed (JFS) Engelsk: 3-4 timer/uge Lærere: 10.a: Helle Kjær (HK) 10.b: Maria Kjær (MK) 10.c: Maria Kjær (MK) Tysk: 3 timer/uge Lærere: 10.a: Maja Mulvad (MM) 10.b: Maja Mulvad (MM) 10.c: Maja Mulvad (MM) Fysik/kemi : 1,5 timer/uge Lærere: 10.a: Winnie Østergaard (WØ) 10.b: Winnie Østergaard (WØ) 10.c: Winnie Østergaard (WØ) Idræt (faget afvikles samlæst 9. og 10. klasse med 2 hold 3 lærere på hvert hold): 1,5 time/uge Lærere: Idræt 1: Helle Kjær, Maja Mulvad, Tonny Poulsen Idræt 2: Maja Mulvad, Martin Nielsen, Jakob Smed Linjefag: 7

8 Aalestrup Naturefterskole tilbyder følgende 4 liniefag: Heste, Jagt, Lystfiskeri, samt Musik-Teater-Medie. Hestelinien: Vi bestræber os på, at du efter et skoleår hos os, har mødt mange forskellige facetter af det at have hest. Både de helt traditionelle såsom dressur og springning, men også nogle af de måske lidt mindre udbredte discipliner i hestesporten og frem for alt håber vi at du får et godt "horsemanship" med herfra. På hestelinien har vi plads til alle! Undervisningens indhold Som elev på hestelinien kommer du til at stifte bekendtskab med mange forskellige emner indenfor arbejdet med heste: Undervisningen på hestelinien omfatter primært: Ridning på dressurbanerne, i ridehus og i terrænet. Hestens psykologi, anatomi og fysiologi Hestens røgt og pleje Sygdomme, forebyggelse og helbredelse Foderplaner Træningslære Undervisningen generelt Vi arbejder meget med vores heste. En stor del af undervisningen på hestelinien foregår på gården, hvor vi er sammen om nogle gode rutiner. Du har med støtte og vejledning fra os, ansvaret for din egen hest eller den hest, du låner af skolen. Vi tager alle del i det praktiske arbejde, som er forbundet med det at holde hest. I ca. 4 uger af skoleåret har du sammen med en makker ansvaret for aften-, samt weekendrutinerne i stalden. Den ene af ugerne bliver i forbindelse med, du er i praktisk arbejde i stalden, hvor du følger staldmesterens dagligdag. Undervisere på hestelinien 8

9 Anette Nilausen, Henriette Poulsen, Kristian B. Olesen, Torben Jensen Jagt: Jagt - Jagttegn - Vildtbiologi - Vildtpleje Jagtlinien er for dig som måske allerede er "ungjæger", eller dig, som gerne vil have jagttegn, men som også gerne her ud over vil opleve jagten som en helhed. Vi ligger stor vægt på et godt kammeratskab og et solidt fællesskab. De elever, som allerede har jagttegn, eller får jagttegn i løbet af efteråret, vil desuden få mulighed for at være med i forskellige projekter som f.eks. vildtpleje og fodring på vores jagtterræner, fællesjagter samt småvildtjagter - med en af os som ledsager samt andre opgaver med relation til jagt og jagtudøvelse generelt. Jagtlinien råder over flere store og spændende jagtterræner. Undervisningen på jagtlinien tager sit udgangspunkt i pensum til jagtprøven. Elever med jagttegn og haglbøsse eller våbentilladelse og jagtriffel, kan benytte lokale skydebaner i fritiden, som ligger i cykelafstand fra skolen. Vi har både flugtskydnings, riffelbaner og hjortebaner tæt ved skolen Du må desuden meget gerne medbringe dit eget skydevåben på skolen forudsat, at du har de fornødne tilladelser (jagttegn/våbentilladelse). Skolen har godkendte boksfaciliteter til dine våben. Undervisningen "Pensum": På Jagtlinien er følgende emner obligatoriske: Hundearbejde og træning. Vildt- og terrænpleje. Jagttegn og våbenkursus (Aspiranterne). Jagtledelse. Linjefagstur uge 36: Vi er på besøg på skovskolen i Nøddebo se nærmere jagtliniens hjemmeside Liniefagstur uge 44. Jagttur til vadehavsområdet se nærmere jagtliniens hjemmeside. Skydekursus 1, 2 og 3. Jagtorganisationerne. Skov og Naturstyrelsen. Hvorfor jagt? Praktisk jagt. Værksted og trofæbehandling. 9

10 Ny jæger og hvad så? Samarbejde med landmænd og andre jægere. Riflen (inkl. riffelprøven) Skydebaner... I nærheden af skolen har vi flere lokale skydebaner, som eleverne ivrigt benytter i fritiden (og selvfølgelig ind i mellem også i undervisningen). Elever fra de andre fire liniefag deltager også ivrigt i aktiviteterne på skydebanerne i fritiden. Tre baner ligger i cykelafstand fra skolen. Det er både flugtskydning (jagtskydning og trap), riffelbaner ( m) samt hjortebaner (80-100m). Desuden har vi også en moderne "Sportingbane" en halv times kørsel i bil fra skolen. (Der vil i øvrigt i begrænset omfang skulle påregnes mindre udgifter til eksempelvis bøger (til ejendom), tilmelding til jagtprøven, ammunition, liniefagsuge etc.) På gensyn til de vildeste oplevelser på Jagtlinien;) Undervisere på jagtlinien Niels Erik Pedersen, Martin Nielsen, Lystfiskeri: Laks, gedde, spindefiskeri, fluefiskeri, havørred, aborre, godt kammeratskab, medefiskeri, karper, personlige udfordringer, medbestemmelse/ansvar, grejfremstilling, kortere og længerevarende ture og ikke mindst medlemskab af Aalestrup Lystfiskerforening og Pirken, så du kan fiske i Simested å og Lerkenfeld å, så meget du har lyst til. Fiskelinien - hvad enten du er nybegynder eller hardcorefisker... Især om efteråret og i foråret tager vi på ture til kyst, å og sø, hvor vi fisker efter mange forskellige slags fisk. Du er sammen med dine kammerater arrangør af turene og skal stå for de praktiske gøremål. Vi overnatter ofte i telt og bivuak lige ved fiskestedet. 1

11 Om vinteren hygger vi os i fiskelokalet. Vi fremstiller fiskestænger, net, fluer, spindere, lærer hvordan du affisker et vand, lærer om de forskellige slags fisk, ser fiskefilm, foredrag, lærer om kystfiskeri og fortæller mere eller mindre sandfærdige fiskehistorier. Skolen har også en motorbåd (og flere gummibåde med motor), som bl.a. fiskelinien nyder godt af. Desuden er der nogle fiskere, som tager f.eks. jagttegn eller binder endnu flere fluer på skolens valgfag. I øvrigt løber Simested å lige forbi skolen, og du får under opholdet hos os, et fiskekort til åen. Desuden har vi cykelafstand til f.eks. Mariager fjord, Skals Å og Lerkenfeld Å mfl. Undervisere på fiskelinien Bo Frier, Jakob Lund Madsen Musik-Teater-Medie: "Hvor du ender - begynder historien..." - er motto og udgangspunkt for vores spændende musiske liniefag på Aalestrup Naturefterskole. (Hvis du lige tjekker fremmedordbogen betyder "musisk" noget lignende: "skabende med sans for det skønne".) Akkurat lige der, hvor du "ender" begynder vi at arbejde med dit talent, din motivation og kulturelle dannelse i et musisk æstetisk perspektiv - lige akkurat der hvor du har en "historie" at fortælle indenfor denne fantastiske genre og branche, som showbranchen jo er. "Vi vil bevæge os og arbejde i et fuldt autentisk musik, kunst og teatermiljø - akkurat som de der ude..." Dine ansvarlige instruktører og lærere på MTM-linien har mange års erfaring på "brædderne" og måske fået lidt grå hår i (på) hovedet, men de har sandelig den helt nødvendige og fornødne kompetence og brede erfaring ude fra musik- og underholdningsbranchen helt uden for skolemiljøet - fra de "rigtige skrå brædder" vel at mærke. Det er nemlig helt nødvendigt for at give både dig og vores produktioner den rigtige form og et ægte udtryk. Ikke noget "som-om" - ikke bare endnu en 11

12 skolekomedie... Det er desuden helt fundamentalt for at kunne give dig det nødvendige indhold og modspil i undervisningen, og ikke mindst for at udvikle din nysgerrighed og dit talent - i samspil og fællesskab med de andre på linien. Fællesskabet om at skabe og udtrykke, opleve, indleve og udleve er i fokus sammen med en udpræget ansvarlighed og respekt for både materiel, produkt og "holdkammerater". Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs og holdets samlede potentialer. På MTM-linien er der brug for alle som seriøst vil være med til at bygge en større produktion op på Knaberscenen igennem skoleåret for et større indbudt publikum. Og - nej det er ikke kun unge spirende talenter med en lille skuespiller i maven, bidt af en guitar eller måske et keyboard siddende lidt på tværs i kraniet som vi har brug for - lyd, lys og scenefolk skal vi også bruge. Ingen særlige forudsætninger er dog nødvendige - bare du har en særlig passion for musik, teater, teknik eller kunst? Undervisere på MTM-linien Søren Lund-Petersen, Tonny Poulsen Valgfag: Generelt om valgfag: Valgfagene er obligatoriske for alle. Valgfagene er en lille oase i ugeplanen, hvor læring og samvær kan finde sted på kryds og tværs af alle hverdagens faste strukturer prøveforberedende klasser, linjefag, kontaktgrupper osv. Der er 3 valgfagsperioder af ca. 10 ugers varighed. Valgfagene er fast placeret tirsdag eftermiddag som to blokke af 1½ time. Oversigt over udbudte valgfag 11/12: 1. periode (ugerne 33 til 47) 1. blok fag/lærer blok fag/lærer 2. blok fag/lærer Motion/Dorte Wind Løb/Maja Mulvad Kroket/Petang / Tonny Poulsen Spring/Torben Jensen Smykker/Dorte Wind Massage/Maja Mulvad Dressur/Kristian B. Olesen Billedværksted/Inge Rørbæk Cykling/Winnie Østergaard Badminton/Winnie Østergaard Fodbold/Bo Frier 2. periode (ugerne 48-8) 1. blok fag/lærer blok fag/lærer 2. blok fag/lærer Motionscenter/Maja Mulvad Jagttegn/ Martin Nielsen Julekreativ/Inge Rørbæk Boldspil/Jakob F, Tonny P Spring/Torben Jensen Boldspil/ Jakob F. Tonny P. Julekreativ/Winnie Østergaard Dressur/Kristian B. Olesen Filosofi/Bo Frier Zumba/Winnie Østergaard 1

13 3. periode (ugerne 9-21) 1. blok fag/lærer blok fag/lærer 2. blok fag/lærer Fysik 10kl /Winnie Østergaard Jagttegn/Martin Nielsen Løb/Winnie Østergaard Motionscenter/Jakob Smed Spring/Torben Jensen Kun for piger / Inge Rørbæk Badminton/Tonny Poulsen Dressur/Kristian B. Olesen Motionscenter / Tonny Poulsen Fodbold / Jakob Smed Fluebinding / Bo Frier Skolevejledning: Aalestrup Naturefterskoles skolevejledning vil du helt automatisk stifte et nærmere bekendtskab med under dit skoleophold hos os. Her vil du, ud over din uddannelsesplan mv., altid kunne få råd og vejledning af din skolevejleder om bl.a. fremtiden på uddannelses- og erhvervsområdet. Vejledningsaktiviteter: Følgende elementer indgår i vejledningen: Vejledningssamtaler Udarbejdelse af uddannelsesplaner Tilmelding til ungdomsuddannelserne Erhvervspraktik og brobygningsforløb Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) for elever i 10. klasse Tidsplan for aktiviteter: September/november: 1. vejledningssamtale, erhvervspraktik og brobygning uge 46, November/januar: 2. vejledningssamtale, udarbejdelse af uddannelsesplaner, Februar/marts: Tilmelding til ungdomsuddannelser, obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) uge 12 Skoleårets gang: Introdage (mandag + tirsdag i uge 33): Skoleåret indledes med 2 dage, hvor eleverne gives en introduktion til skolens regler, samværsformer, faciliteter, hverdag og fag. Eleverne introduceres ligeledes til 1

14 lokalsamfundet og nærområderne for at styrke relationerne. Aktiviteterne er en blanding af oplysning og rystesammen-aktiviteter med det overordnede formål, at give eleverne en følelse af at høre til på skolen, i klasserne og i grupperne. Liniefagsuge (uge 36): Alle skolens 4 linjefag har temauge, med det formål at kunne fordybe sig i specifikke faglige områder relateret til det enkelte linjefag. Ugen har også til formål, at få rystet eleverne på linjefagene godt sammen at få skabt gode samarbejdsrelationer med henblik på de mange forskellige aktiviteter og oplevelser, der venter for resten af skoleåret. Turene er som udgangspunkt tilrettelagt som eksternater (se mere om linjefagsugerne på skolens hjemmeside under linjefag). Brobygning: Alle skolens 10.klasser er i obligatorisk brobygning 1 uge i løbet af skoleåret. Brobygningen arrangeres i samarbejde med efterskolerne i Himmerland, UU Vesthimmerland samt de forskellige regionale ungdomsuddannelser. Aalestrup Naturefterskole koordinerer tilmeldingen. Der arrangeres fælles bustransport direkte til og fra Aalestrup Naturefterskole til og fra de respektive uddannelsessteder. I skoleåret 2012/20123foregår brobygningen i uge 46. Projektopgave: I uge 46 laver eleverne i 9. klasse projektopgave i henhold til folkeskoleloven. Mandag uge 47 er der fælles fremlæggelse af projektopgaver. OSO-opgave: I uge 12 er der obligatorisk selvagt opgave for alle elever i 10. klasse. Opgaven udarbejdes med udgangspunkt i elevernes uddannelsesplaner og afsluttes med en skriftlig bedømmelse. 1

15 Prøver: I perioden 2. maj til 15. maj 2013 afholdes skriftlige prøver i henhold folkeskolelovens bestemmelser. I perioden 3. juni 2013 til 21. juni afholdes mundtlige prøver i henhold til folkeskoleloven. Prøvernes afvikling tilrettelæges censormæssigt i samarbejde med efterskoler, private skoler og folkeskoler primært i Vesthimmerlands Kommune. Lejrskole og ekskursioner: Udlandsrejse: Fra den 25. januar til torsdag d. 31. januar 2013 er skolen på tur til Østrig. Turen indgår som en del af skolens samlede pædagogiske/undervisningsmæssige tilbud. Turen har flere formål herunder bl.a.: - at eleverne opnår indsigt i og forståelse for områdets geografiske, historiske og kulturelle forhold, - at stimulere og udvikle elevernes personlige selvværd gennem personlige og fysiske udfordringer, - at vedligeholde og udvikle fællesskaber og generelle relationer mellem elever og personale. En væsentlig del af turens aktivitet tager sit udgangspunkt i alpint skiløb, hvor eleverne undervises af lokale instruktører samt skolens personale. Afslutningstur: Som en del af aktiviteterne i den afsluttende uge er elever og lærere på en 3 dages tur til Hvide Klit i Lyngså. Turen indgår som en del af den samlede evaluering af skoleårets forløb. 1

16 Kostskoleliv og samvær: Udgangspunkt for samværet: Vi er en efterskole med højt til loftet, som vi populært siger. Enkle regler som udgangspunkt for fællesskabet i hverdagen. Du vil få mulighed for, og frihed, til at sætte dit præg på fællesskabet, men det skal altid ske under ansvar og hensyntagen til dine kammerater - til helheden. Det er ikke altid let, men det er sådan, man skaber et forpligtende fællesskab og læringsmiljø. Samtidig er det et godt udgangspunkt for at bygge venskaber og relationer, der varer hele livet. Grundregler: 1. Brug af alkohol og stoffer er ikke tilladt 2. Nattero fra Mødepligt til timer og arrangementer (Overtrædelse kan medføre bortvisning) Deltagelse i praktiske gøremål: I 2 perioder af 5 dages varighed deltager eleverne nogle timer om dagen i forskellige praktiske gøremål indenfor rengørings-, køkken- eller pedelområdet i forbindelse med skolens hverdag. Eleverne får gennem deltagelsen i praktiske arbejdsområder mulighed for at tilegne sig en lang række praktiske færdigheder inden for de respektive områder samt oparbejde viden omkring bl.a. hygiejne og sikkerhed. Arrangementer: Der vil løbende løbende gennem året være arrangementer i eftermiddags- og aftentimerne. Indhold og organisering i forbindelse med disse arrangementer kan variere meget. Eksempler på typer af arrangementer: foredrag, musik, aftenekskursioner med undervisningsmæssigt og/eller kulturelt indhold, kontaktgruppearrangementer. I perioden oktober til april vil der typisk være ét ugentligt fællesarrangement. 1

17 Dagens gang (de faste rytmer): Morgenrutiner: : fælles morgenmad: alle elever møder til morgenmad. Morgenvagten følger op omkring elevernes mødepligt, evt. sygdom samt informerer om ændringer/supplerende oplysninger til dagens program : rengøring/oprydning af værelser/fællesområder i henhold til de udarbejdede arbejdsbeskrivelser og ansvarsområder. Rengøring/oprydning checkes af vagtlærere iflg. plan : Timer/pauser m.m. jf. skemaplan. Der er servering ifm. alle pauser. Den lange middagspause fungerer som en lille daglig fællestime : Aftensmad der serveres pålægsbuffet med lune retter i spisesalen : Lektiehjælp : Diverse aftenaktiviteter foregår i dette tidsrum : Aftenkaffe Eleverne skal være i egen boenhed kl og på eget værelse Kl skal der være ro og lyset slukkes : Der skal være ro. Lyset samt diverse elektronisk udstyr skal være slukket. 1

Indholdsplan for skoleåret 2013/2014:

Indholdsplan for skoleåret 2013/2014: Indholdsplan for skoleåret 2013/2014: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse 1 Formål og værdigrundlag. 2 Tjenestetidsplaner. 3 Skole/hjem-samarbejde. 3 Hovedskema... 4 Undervisning. Generelt om undervisningens

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2015/2016 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2015/2016 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2015/2016 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50 EUD10 & 1 Mål Målet er, eleverne får fagligt, praktisk og teoretisk kendskab til erhvervsskolens fire hovedområder. Målet er, at eleverne bliver så afklarede som overhovedet muligt, så de kan træffe valget

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

TIL NØRRE-SNEDE 185 411 TIL BRANDE

TIL NØRRE-SNEDE 185 411 TIL BRANDE MIDTJYSK Prøv vores linjefag På Midtjysk Efterskole får du mulighed for at afprøve fem ud af seks linjefag. Når du har prøvet, skal du beslutte dig for det linjefag, du vil være på resten af året. Friluftslinjen

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2009-2010 10 gode grunde til at vælge 10. klasse Mulighed for et anderledes skoleår Mulighed for at møde nye venner Fortsæt med dit fritidsjob

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Efterskole Ollerup Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Skolen Skolen er startet i 1997 af en kreds af lokale borgere. Den har til huse i den tidligere håndværkerskole fra 1932. Den bygger

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indhold: Skolens formål 3 Skolens værdigrundlag 3 Skolens fysiske rammer 4 Elevgruppen samværsregler 4 Skolens pædagogiske linje 4 Undervisningen 5 Undervisning

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11 Vi har i år gennemført en undersøgelse af skolens undervisning. Dette er foregået ved brug af spørgeskemaer, der er blevet uddelt i klasserne. På de følgende sider kan undersøgelsen gennemlæses, både statistisk

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2013-2014 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Gymnasieforberedende Experimentarium

Gymnasieforberedende Experimentarium Idræt Friluftsliv Gymnasieforberedende Studietur Ansvar Experimentarium Medie Afklaring Velkommen Du er snart færdig med 9. klasse og står over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske

Læs mere

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1 Linjefag - Åben Uddannelse Læreruddannelsen i Skive 2010 Linjefag som enkeltfag Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens linjefag som enkeltfag under Åben Uddannelse med start i august 2010.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere