Indholdsplan for skoleåret 2012/2013:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for skoleåret 2012/2013:"

Transkript

1 Indholdsplan for skoleåret 2012/2013: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse 1 Formål og værdigrundlag. 2 Tjenestetidsplaner. 3 Skole/hjem-samarbejde. 3 Hovedskema... 4 Undervisning. Generelt om undervisningens organisering 5 Prøveforberedende fag 5 Linjefag... 8 Valgfag 12 Skolevejledning. 13 Skoleårets gang.. 14 Kostskoleliv og samvær. 16 1

2 Værdigrundlag og formål: Formål: (jf. vedtægternes 1 stk. 4) Institutionens formål er at drive efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie efterskoler. Værdigrundlag: (jf. vedtægternes 1 stk. 5) Skolen skal gennem undervisningen og den øvrige aktivitet bibringe eleverne oplevelser, kendskab til og interesse for natur, kultur og miljø. Skolen skal udover de traditionelle fag undervise i emner og fag, der belyser samspillet mellem natur, kultur, miljø og mennesker. Undervisningen og dagligdagen på Aalestrup Naturefterskole skal tilrettelægges ud fra det grundsyn, at vi alle er brugere af naturen, at vi alle har ansvaret for den økologiske balance, som vi er en del af. Aalestrup Naturefterskoles hverdag og dagligliv bygger på de Grundtvig/Koldske skoletanker og menneskesyn. Skolens undervisning og dagligdag bygger derfor på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens afgangsprøver. Tjenestetidsplaner: 2

3 Alle arbejdsfunktioner jf. nedenstående indholdsplan er beskrevet mht. ansvarspersoner og tildelte ressourcer i tjenestetidsplanen for 2011/2012. Tjenestetidsplanen baserer sig på gældende overenskomst for efterskoleområdet. Ledelsen er ansvarlig for tjenestetidsplanens udarbejdelse. Skole/hjem-samarbejde: Kontaktlærerfunktionen: Eleverne er opdelt i kontaktgrupper med ca. 10 elever i hver gruppe. Kontaktlæreren er ansvarlig for gruppens og den enkelte elevs trivsel. Kontaktlærerfunktionen omfatter alle personlige, sociale og faglige forhold vedrørende den enkelte elev. Den løbende kontakt mellem skole og hjem varetages af elevens kontaktlærer. Forældremøder: Der afholdes min. 3 årlige møder med forældrenes deltagelse: - Ny Elevdag: Mødet afholdes 20. april På mødet udveksles information til brug for hjemmets og skolens planlægning af det forestående efterskoleår. - Forældreweekendmøde: Mødet afholdes i på lørdage og søndag i løbet af november måned, hvor elever, forældre og lærere mødes i kontaktgrupperne en eftermiddag. Mødet er en blanding af fællesaktiviteter, samt udveksling af information om elevernes trivsel. Kontaktlæreren informerer på vegne af hele skolen om den enkelte elevs generelle trivsel, faglige standpunkt m.m.. Forud for mødet udarbejdes skemaer med standpunktsvurderinger m.v.. Disse sendes til hjemmet forud for mødet. - Februarmøde: Kontaktlæreren informerer på vegne af hele skolen om den enkelte elevs generelle trivsel, faglige standpunkt m.m.. Forud for mødet udarbejdes skemaer med standpunktsvurderinger m.v.. Disse sendes til hjemmet forud for mødet. På mødet fastlægges endeligt diverse forhold omkring tilmelding til ungdomsuddannelse på baggrund af skolevejledningen. 3

4 Vagter : Skema for skoleåret 2012/2013: TID : Mandag Tirsdag Onsdag Tid torsdag Torsdag Tid Fredag Fredag 7.40 Morgenmad Morgenmad Morgenmad 7.40 Morgenmad 7.40 Morgenmad Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring a dansk IR lokale 1 9a fisk/hest AN/HP gården 9a engelsk MK lokale a dansk IR lokale a historie BF lokale 1 9b engelsk MK lokale 2 9b engelsk MK lokale 2 9b fysik JLM lokale 2 9b hest/jagt/mtm 9b matematik JFS lokale 2 1 time 10a matematik MN lokale 3 10a fisk/hest AN/HP gården 10a dansk WØ lokale 3 1 time 10a dansk WØ lokale 3 10 b dansk HK 4 10b tysk MM lokale 4 10b hest/jagt/mtm 10b tysk MM lokale 4 10 c matematik JFS lokale 6 10c matematik JFS lokale 6 10c matematik JFS lokale 6 10c hest/jagt/mtm 10 c engelsk MK lokale a biologi JLM lokale 1 9a fisk/hest AN/HP gården 9a fysik JLM lokale a tysk IR lokale a idræt MM/JFS/MN 9b tysk IR lokale 2 9b matematik JFS lokale 2 9b biologi MN lokale 2 9b hest/jagt/mtm 9b engelsk MK lokale 2 1 time 10a matematik MN lokale 3 10a fisk/hest AN/HP gården 10a dansk WØ lokale 3 10a engelsk HK lokale 3 1,5 time 10a dansk WØ lokale 3 10b fysik WØ lokale 7 10b engelsk MK lokale 4 10b engelsk MK lokale 4 10b hest/jagt/mtm 10c engelsk MK lokale 6 10c dansk HK lokale 6 10c tysk MM lokale 6 10c hest/jagt/mtm 10c dansk HK lokale Pause Pause Pause Pause Pause a matematik HP lokale 1 9a fisk/hest AN/HP gården 9a matematik HP lokale a fysik JLM lokale a geografi IR lokale 1 9b geografi IR lokale 2 9b dansk TP 2 9b dansk TP lokale 2 9b hest/jagt/mtm 9b historie BF lokale 2 1,5 time 10a tysk MM lokale 3 10a fisk/hest AN/HP gården 10a matematik MN lokale 3 10a tysk MM lokale 3 1 time 10a matematik MN lokale 3 10b matematik JFS lokale 4 10b matematik JFS lokale 4 10b engelsk MK lokale 4 10b hest/jagt/mtm 10b engelsk MK lokale 4 10c fysik-1time WØ lokale 7 10c engelsk MK lokale 6 10c dansk HK lokale 6 10c hest/jagt/mtm 10c tysk MM lokale Pause Pause Pause Pause Pause a fisk/hest 9a engelsk MK lokale 1 9a dansk IR lokale Medarbejdermøde a engelsk MK lokale 1 9b kristendom SLP lokale 2 9b fysik JLM lokale 7 9b hest/jagt/mtm 9b tysk IR lokale 2 10a fisk/hest AN/HP gården 10a engelsk HK lokale 3 10a fysik WØ lokale 7 10b dansk HK lokale 4 10a valgfag 10b hest/jagt/mtm incl. værelsestjek 10b dansk HK lokale 4 1 time 10 c tysk MM lokale 6 10b valgfag 10c hest/jagt/mtm Rengøring værelser 10c matematik JFS lokale 6 10c valgfag a fisk/hest AN/HP gården 9a dansk IR lokale a kristendom SLP lokale a tysk IR lokale 1 9b dansk TP lokale 2 9b hest/jagt/mtm 9b tysk IR lokale 2 9b engelsk MK lokale 2 1 time 10a fisk/hest AN/HP gården 10a engelsk HK lokale 3 10a fysik WØ lokale 7 10b tysk MM lokale 4 Pause b hest/jagt/mtm 10b matematik JFS lokale 4 10b dansk HK lokale 4 10c dansk HK lokale c hest/jagt/mtm 10c engelsk MK lokale 6 10c fysik WØ lokale Pause Pause Pause E a fisk/hest AN/HP gården 9a valgfag 9a tysk IR lokale a engelsk MK lokale 1 9b idræt HK/MM/TP 9b valgfag 9b hest/jagt/mtm 9b matematik JFS lokale 7 1,5 time 10a fisk/hest AN/HP gården 10a valgfag 10 b fysik WØ lokale 7 10b idræt HK/MM/MN 10b valgfag 10b hest/jagt/mtm 10c idræt HK/MM/MN 10 c valgfag 10c hest/jagt/mtm 10 c engelsk MK lokale Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Lektiehjælp Lektiehjælp Lektiehjælp Lektiehjælp 4

5 Generelt om undervisningens organisering: Undervisningen på Aalestrup Naturefterskole er overordnet opdelt i 3 hovedområder: prøveforberedende fag, linjefag og valgfag. Skoleåret omfatter 41 undervisningsuger, hvoraf 2 tilrettelagt som ekskursioner. Prøveforberedende fag: Aalestrup Naturefterskole optager elever til 9. og 10. klasse. For alle de prøveforberedende fag gælder det, at folkeskolens formål i de enkelte fag også gælder for fagene på Aalestrup Naturefterskole. Fagene følger således Fælles Mål og Vejledende forslag til læseplan. Lærerne udarbejder sammen med eleverne en årsplan i henhold til ovenstående. Undervisningen i 9. klasse er rettet mod folkeskolens afgangsprøver (FSA) og undervisningen i 10. klasse er rettet i mod folkeskolens 10. klasseprøve /FS10). 9. klasse: Skolen har to 9. klasser: 9.a og 9.b. Der undervises i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, historie, geografi, biologi, kristendom, idræt. Dansk: 4 timer/uge Lærere: 9.a: Inge Rørbæk (IR) 9.b: Tonny Poulsen (TP) Matematik: 3 timer/uge Lærere: 9.a: Henriette Poulsen (HP) 9.b: Jakob Smed (JS) Engelsk: 3 timer/uge Lærere: 9.a: Maria Kjær (MK) 9.b: Maria Kjær (MK) Tysk: 3 timer/uge Lærere: 9.a: Inge Rørbæk (IR) 9.b: Inge Rørbæk (IR) Fysik/kemi: 5

6 2,5 timer/uge Lærere 9.a: Jakob Lund Madsen (JLM) 9.b: Jakob Lund Madsen (JLM) Historie: 1 time/uge Lærere: 9.a: Bo Frier (BF) 9.b: Bo Frier (BF) Biologi: 1 time/uge Lærere: 9.a: Jakob Lund Madsen (JLM) 9.b: Jakob Lund Madsen (JLM) Geografi: 1 time/uge Lærere: 9.a: Inge Rørbæk (IR) 9.b: Inge Rørbæk (IR) Kristendom: 1 timer/uge Lærere: 9.a: Søren Lund Petersen (SLP) 9.b: Søren Lund Petersen (SLP) Idræt (faget afvikles samlæst 9. og 10. klasse med 2 hold 3 lærere på hvert hold): 1,5 time/uge Lærere: Idræt 1: Helle Kjær, Maja Mulvad, Tonny Poulsen Idræt 2: Maja Mulvad, Martin Nielsen, Jakob Smed 10. klasse: Skolen har klasser: 10.a, 10.b, 10.c. Der undervises i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, idræt Dansk: 4 timer/uge Lærere: 10.a: Helle Kjær (HK) 10. b: Winnie Østergaard (WØ) 10.c: Helle Kjær (HK) 6

7 Matematik: 3-4 timer/uge Lærere: 10.a: Martin Nielsen (MN) 10.b: Jakob Smed (JFS) 10.c: Jakob Smed (JFS) Engelsk: 3-4 timer/uge Lærere: 10.a: Helle Kjær (HK) 10.b: Maria Kjær (MK) 10.c: Maria Kjær (MK) Tysk: 3 timer/uge Lærere: 10.a: Maja Mulvad (MM) 10.b: Maja Mulvad (MM) 10.c: Maja Mulvad (MM) Fysik/kemi : 1,5 timer/uge Lærere: 10.a: Winnie Østergaard (WØ) 10.b: Winnie Østergaard (WØ) 10.c: Winnie Østergaard (WØ) Idræt (faget afvikles samlæst 9. og 10. klasse med 2 hold 3 lærere på hvert hold): 1,5 time/uge Lærere: Idræt 1: Helle Kjær, Maja Mulvad, Tonny Poulsen Idræt 2: Maja Mulvad, Martin Nielsen, Jakob Smed Linjefag: 7

8 Aalestrup Naturefterskole tilbyder følgende 4 liniefag: Heste, Jagt, Lystfiskeri, samt Musik-Teater-Medie. Hestelinien: Vi bestræber os på, at du efter et skoleår hos os, har mødt mange forskellige facetter af det at have hest. Både de helt traditionelle såsom dressur og springning, men også nogle af de måske lidt mindre udbredte discipliner i hestesporten og frem for alt håber vi at du får et godt "horsemanship" med herfra. På hestelinien har vi plads til alle! Undervisningens indhold Som elev på hestelinien kommer du til at stifte bekendtskab med mange forskellige emner indenfor arbejdet med heste: Undervisningen på hestelinien omfatter primært: Ridning på dressurbanerne, i ridehus og i terrænet. Hestens psykologi, anatomi og fysiologi Hestens røgt og pleje Sygdomme, forebyggelse og helbredelse Foderplaner Træningslære Undervisningen generelt Vi arbejder meget med vores heste. En stor del af undervisningen på hestelinien foregår på gården, hvor vi er sammen om nogle gode rutiner. Du har med støtte og vejledning fra os, ansvaret for din egen hest eller den hest, du låner af skolen. Vi tager alle del i det praktiske arbejde, som er forbundet med det at holde hest. I ca. 4 uger af skoleåret har du sammen med en makker ansvaret for aften-, samt weekendrutinerne i stalden. Den ene af ugerne bliver i forbindelse med, du er i praktisk arbejde i stalden, hvor du følger staldmesterens dagligdag. Undervisere på hestelinien 8

9 Anette Nilausen, Henriette Poulsen, Kristian B. Olesen, Torben Jensen Jagt: Jagt - Jagttegn - Vildtbiologi - Vildtpleje Jagtlinien er for dig som måske allerede er "ungjæger", eller dig, som gerne vil have jagttegn, men som også gerne her ud over vil opleve jagten som en helhed. Vi ligger stor vægt på et godt kammeratskab og et solidt fællesskab. De elever, som allerede har jagttegn, eller får jagttegn i løbet af efteråret, vil desuden få mulighed for at være med i forskellige projekter som f.eks. vildtpleje og fodring på vores jagtterræner, fællesjagter samt småvildtjagter - med en af os som ledsager samt andre opgaver med relation til jagt og jagtudøvelse generelt. Jagtlinien råder over flere store og spændende jagtterræner. Undervisningen på jagtlinien tager sit udgangspunkt i pensum til jagtprøven. Elever med jagttegn og haglbøsse eller våbentilladelse og jagtriffel, kan benytte lokale skydebaner i fritiden, som ligger i cykelafstand fra skolen. Vi har både flugtskydnings, riffelbaner og hjortebaner tæt ved skolen Du må desuden meget gerne medbringe dit eget skydevåben på skolen forudsat, at du har de fornødne tilladelser (jagttegn/våbentilladelse). Skolen har godkendte boksfaciliteter til dine våben. Undervisningen "Pensum": På Jagtlinien er følgende emner obligatoriske: Hundearbejde og træning. Vildt- og terrænpleje. Jagttegn og våbenkursus (Aspiranterne). Jagtledelse. Linjefagstur uge 36: Vi er på besøg på skovskolen i Nøddebo se nærmere jagtliniens hjemmeside Liniefagstur uge 44. Jagttur til vadehavsområdet se nærmere jagtliniens hjemmeside. Skydekursus 1, 2 og 3. Jagtorganisationerne. Skov og Naturstyrelsen. Hvorfor jagt? Praktisk jagt. Værksted og trofæbehandling. 9

10 Ny jæger og hvad så? Samarbejde med landmænd og andre jægere. Riflen (inkl. riffelprøven) Skydebaner... I nærheden af skolen har vi flere lokale skydebaner, som eleverne ivrigt benytter i fritiden (og selvfølgelig ind i mellem også i undervisningen). Elever fra de andre fire liniefag deltager også ivrigt i aktiviteterne på skydebanerne i fritiden. Tre baner ligger i cykelafstand fra skolen. Det er både flugtskydning (jagtskydning og trap), riffelbaner ( m) samt hjortebaner (80-100m). Desuden har vi også en moderne "Sportingbane" en halv times kørsel i bil fra skolen. (Der vil i øvrigt i begrænset omfang skulle påregnes mindre udgifter til eksempelvis bøger (til ejendom), tilmelding til jagtprøven, ammunition, liniefagsuge etc.) På gensyn til de vildeste oplevelser på Jagtlinien;) Undervisere på jagtlinien Niels Erik Pedersen, Martin Nielsen, Lystfiskeri: Laks, gedde, spindefiskeri, fluefiskeri, havørred, aborre, godt kammeratskab, medefiskeri, karper, personlige udfordringer, medbestemmelse/ansvar, grejfremstilling, kortere og længerevarende ture og ikke mindst medlemskab af Aalestrup Lystfiskerforening og Pirken, så du kan fiske i Simested å og Lerkenfeld å, så meget du har lyst til. Fiskelinien - hvad enten du er nybegynder eller hardcorefisker... Især om efteråret og i foråret tager vi på ture til kyst, å og sø, hvor vi fisker efter mange forskellige slags fisk. Du er sammen med dine kammerater arrangør af turene og skal stå for de praktiske gøremål. Vi overnatter ofte i telt og bivuak lige ved fiskestedet. 1

11 Om vinteren hygger vi os i fiskelokalet. Vi fremstiller fiskestænger, net, fluer, spindere, lærer hvordan du affisker et vand, lærer om de forskellige slags fisk, ser fiskefilm, foredrag, lærer om kystfiskeri og fortæller mere eller mindre sandfærdige fiskehistorier. Skolen har også en motorbåd (og flere gummibåde med motor), som bl.a. fiskelinien nyder godt af. Desuden er der nogle fiskere, som tager f.eks. jagttegn eller binder endnu flere fluer på skolens valgfag. I øvrigt løber Simested å lige forbi skolen, og du får under opholdet hos os, et fiskekort til åen. Desuden har vi cykelafstand til f.eks. Mariager fjord, Skals Å og Lerkenfeld Å mfl. Undervisere på fiskelinien Bo Frier, Jakob Lund Madsen Musik-Teater-Medie: "Hvor du ender - begynder historien..." - er motto og udgangspunkt for vores spændende musiske liniefag på Aalestrup Naturefterskole. (Hvis du lige tjekker fremmedordbogen betyder "musisk" noget lignende: "skabende med sans for det skønne".) Akkurat lige der, hvor du "ender" begynder vi at arbejde med dit talent, din motivation og kulturelle dannelse i et musisk æstetisk perspektiv - lige akkurat der hvor du har en "historie" at fortælle indenfor denne fantastiske genre og branche, som showbranchen jo er. "Vi vil bevæge os og arbejde i et fuldt autentisk musik, kunst og teatermiljø - akkurat som de der ude..." Dine ansvarlige instruktører og lærere på MTM-linien har mange års erfaring på "brædderne" og måske fået lidt grå hår i (på) hovedet, men de har sandelig den helt nødvendige og fornødne kompetence og brede erfaring ude fra musik- og underholdningsbranchen helt uden for skolemiljøet - fra de "rigtige skrå brædder" vel at mærke. Det er nemlig helt nødvendigt for at give både dig og vores produktioner den rigtige form og et ægte udtryk. Ikke noget "som-om" - ikke bare endnu en 11

12 skolekomedie... Det er desuden helt fundamentalt for at kunne give dig det nødvendige indhold og modspil i undervisningen, og ikke mindst for at udvikle din nysgerrighed og dit talent - i samspil og fællesskab med de andre på linien. Fællesskabet om at skabe og udtrykke, opleve, indleve og udleve er i fokus sammen med en udpræget ansvarlighed og respekt for både materiel, produkt og "holdkammerater". Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs og holdets samlede potentialer. På MTM-linien er der brug for alle som seriøst vil være med til at bygge en større produktion op på Knaberscenen igennem skoleåret for et større indbudt publikum. Og - nej det er ikke kun unge spirende talenter med en lille skuespiller i maven, bidt af en guitar eller måske et keyboard siddende lidt på tværs i kraniet som vi har brug for - lyd, lys og scenefolk skal vi også bruge. Ingen særlige forudsætninger er dog nødvendige - bare du har en særlig passion for musik, teater, teknik eller kunst? Undervisere på MTM-linien Søren Lund-Petersen, Tonny Poulsen Valgfag: Generelt om valgfag: Valgfagene er obligatoriske for alle. Valgfagene er en lille oase i ugeplanen, hvor læring og samvær kan finde sted på kryds og tværs af alle hverdagens faste strukturer prøveforberedende klasser, linjefag, kontaktgrupper osv. Der er 3 valgfagsperioder af ca. 10 ugers varighed. Valgfagene er fast placeret tirsdag eftermiddag som to blokke af 1½ time. Oversigt over udbudte valgfag 11/12: 1. periode (ugerne 33 til 47) 1. blok fag/lærer blok fag/lærer 2. blok fag/lærer Motion/Dorte Wind Løb/Maja Mulvad Kroket/Petang / Tonny Poulsen Spring/Torben Jensen Smykker/Dorte Wind Massage/Maja Mulvad Dressur/Kristian B. Olesen Billedværksted/Inge Rørbæk Cykling/Winnie Østergaard Badminton/Winnie Østergaard Fodbold/Bo Frier 2. periode (ugerne 48-8) 1. blok fag/lærer blok fag/lærer 2. blok fag/lærer Motionscenter/Maja Mulvad Jagttegn/ Martin Nielsen Julekreativ/Inge Rørbæk Boldspil/Jakob F, Tonny P Spring/Torben Jensen Boldspil/ Jakob F. Tonny P. Julekreativ/Winnie Østergaard Dressur/Kristian B. Olesen Filosofi/Bo Frier Zumba/Winnie Østergaard 1

13 3. periode (ugerne 9-21) 1. blok fag/lærer blok fag/lærer 2. blok fag/lærer Fysik 10kl /Winnie Østergaard Jagttegn/Martin Nielsen Løb/Winnie Østergaard Motionscenter/Jakob Smed Spring/Torben Jensen Kun for piger / Inge Rørbæk Badminton/Tonny Poulsen Dressur/Kristian B. Olesen Motionscenter / Tonny Poulsen Fodbold / Jakob Smed Fluebinding / Bo Frier Skolevejledning: Aalestrup Naturefterskoles skolevejledning vil du helt automatisk stifte et nærmere bekendtskab med under dit skoleophold hos os. Her vil du, ud over din uddannelsesplan mv., altid kunne få råd og vejledning af din skolevejleder om bl.a. fremtiden på uddannelses- og erhvervsområdet. Vejledningsaktiviteter: Følgende elementer indgår i vejledningen: Vejledningssamtaler Udarbejdelse af uddannelsesplaner Tilmelding til ungdomsuddannelserne Erhvervspraktik og brobygningsforløb Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) for elever i 10. klasse Tidsplan for aktiviteter: September/november: 1. vejledningssamtale, erhvervspraktik og brobygning uge 46, November/januar: 2. vejledningssamtale, udarbejdelse af uddannelsesplaner, Februar/marts: Tilmelding til ungdomsuddannelser, obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) uge 12 Skoleårets gang: Introdage (mandag + tirsdag i uge 33): Skoleåret indledes med 2 dage, hvor eleverne gives en introduktion til skolens regler, samværsformer, faciliteter, hverdag og fag. Eleverne introduceres ligeledes til 1

14 lokalsamfundet og nærområderne for at styrke relationerne. Aktiviteterne er en blanding af oplysning og rystesammen-aktiviteter med det overordnede formål, at give eleverne en følelse af at høre til på skolen, i klasserne og i grupperne. Liniefagsuge (uge 36): Alle skolens 4 linjefag har temauge, med det formål at kunne fordybe sig i specifikke faglige områder relateret til det enkelte linjefag. Ugen har også til formål, at få rystet eleverne på linjefagene godt sammen at få skabt gode samarbejdsrelationer med henblik på de mange forskellige aktiviteter og oplevelser, der venter for resten af skoleåret. Turene er som udgangspunkt tilrettelagt som eksternater (se mere om linjefagsugerne på skolens hjemmeside under linjefag). Brobygning: Alle skolens 10.klasser er i obligatorisk brobygning 1 uge i løbet af skoleåret. Brobygningen arrangeres i samarbejde med efterskolerne i Himmerland, UU Vesthimmerland samt de forskellige regionale ungdomsuddannelser. Aalestrup Naturefterskole koordinerer tilmeldingen. Der arrangeres fælles bustransport direkte til og fra Aalestrup Naturefterskole til og fra de respektive uddannelsessteder. I skoleåret 2012/20123foregår brobygningen i uge 46. Projektopgave: I uge 46 laver eleverne i 9. klasse projektopgave i henhold til folkeskoleloven. Mandag uge 47 er der fælles fremlæggelse af projektopgaver. OSO-opgave: I uge 12 er der obligatorisk selvagt opgave for alle elever i 10. klasse. Opgaven udarbejdes med udgangspunkt i elevernes uddannelsesplaner og afsluttes med en skriftlig bedømmelse. 1

15 Prøver: I perioden 2. maj til 15. maj 2013 afholdes skriftlige prøver i henhold folkeskolelovens bestemmelser. I perioden 3. juni 2013 til 21. juni afholdes mundtlige prøver i henhold til folkeskoleloven. Prøvernes afvikling tilrettelæges censormæssigt i samarbejde med efterskoler, private skoler og folkeskoler primært i Vesthimmerlands Kommune. Lejrskole og ekskursioner: Udlandsrejse: Fra den 25. januar til torsdag d. 31. januar 2013 er skolen på tur til Østrig. Turen indgår som en del af skolens samlede pædagogiske/undervisningsmæssige tilbud. Turen har flere formål herunder bl.a.: - at eleverne opnår indsigt i og forståelse for områdets geografiske, historiske og kulturelle forhold, - at stimulere og udvikle elevernes personlige selvværd gennem personlige og fysiske udfordringer, - at vedligeholde og udvikle fællesskaber og generelle relationer mellem elever og personale. En væsentlig del af turens aktivitet tager sit udgangspunkt i alpint skiløb, hvor eleverne undervises af lokale instruktører samt skolens personale. Afslutningstur: Som en del af aktiviteterne i den afsluttende uge er elever og lærere på en 3 dages tur til Hvide Klit i Lyngså. Turen indgår som en del af den samlede evaluering af skoleårets forløb. 1

16 Kostskoleliv og samvær: Udgangspunkt for samværet: Vi er en efterskole med højt til loftet, som vi populært siger. Enkle regler som udgangspunkt for fællesskabet i hverdagen. Du vil få mulighed for, og frihed, til at sætte dit præg på fællesskabet, men det skal altid ske under ansvar og hensyntagen til dine kammerater - til helheden. Det er ikke altid let, men det er sådan, man skaber et forpligtende fællesskab og læringsmiljø. Samtidig er det et godt udgangspunkt for at bygge venskaber og relationer, der varer hele livet. Grundregler: 1. Brug af alkohol og stoffer er ikke tilladt 2. Nattero fra Mødepligt til timer og arrangementer (Overtrædelse kan medføre bortvisning) Deltagelse i praktiske gøremål: I 2 perioder af 5 dages varighed deltager eleverne nogle timer om dagen i forskellige praktiske gøremål indenfor rengørings-, køkken- eller pedelområdet i forbindelse med skolens hverdag. Eleverne får gennem deltagelsen i praktiske arbejdsområder mulighed for at tilegne sig en lang række praktiske færdigheder inden for de respektive områder samt oparbejde viden omkring bl.a. hygiejne og sikkerhed. Arrangementer: Der vil løbende løbende gennem året være arrangementer i eftermiddags- og aftentimerne. Indhold og organisering i forbindelse med disse arrangementer kan variere meget. Eksempler på typer af arrangementer: foredrag, musik, aftenekskursioner med undervisningsmæssigt og/eller kulturelt indhold, kontaktgruppearrangementer. I perioden oktober til april vil der typisk være ét ugentligt fællesarrangement. 1

17 Dagens gang (de faste rytmer): Morgenrutiner: : fælles morgenmad: alle elever møder til morgenmad. Morgenvagten følger op omkring elevernes mødepligt, evt. sygdom samt informerer om ændringer/supplerende oplysninger til dagens program : rengøring/oprydning af værelser/fællesområder i henhold til de udarbejdede arbejdsbeskrivelser og ansvarsområder. Rengøring/oprydning checkes af vagtlærere iflg. plan : Timer/pauser m.m. jf. skemaplan. Der er servering ifm. alle pauser. Den lange middagspause fungerer som en lille daglig fællestime : Aftensmad der serveres pålægsbuffet med lune retter i spisesalen : Lektiehjælp : Diverse aftenaktiviteter foregår i dette tidsrum : Aftenkaffe Eleverne skal være i egen boenhed kl og på eget værelse Kl skal der være ro og lyset slukkes : Der skal være ro. Lyset samt diverse elektronisk udstyr skal være slukket. 1

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010 INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011 Anden udgave, juni 2010 1 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL... 3 Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole... 3 Et grundtvigsk livssyn.... 3 Dansk kultur...

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12 INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12 Indhold 1. Skolens formål 2. Skolens fysiske rammer 3. Skolens elevgruppe 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 5. Skolens ugeplan 6. Årsplanen 7. Skolens

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 1 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:...

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

Skoleårets gang Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner: Erhvervspraktik Brobygning Musical-uge

Skoleårets gang Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner: Erhvervspraktik Brobygning Musical-uge Indholdsplan 2014/15 Grundlag: Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14 INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14 Indhold 1. Skolens formål 2. Skolens fysiske rammer 3. Skolens elevgruppe 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 5. Skolens ugeplan 6. Årsplanen 7. Skolens

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere