Indholdsplan for skoleåret 2012/2013:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for skoleåret 2012/2013:"

Transkript

1 Indholdsplan for skoleåret 2012/2013: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse 1 Formål og værdigrundlag. 2 Tjenestetidsplaner. 3 Skole/hjem-samarbejde. 3 Hovedskema... 4 Undervisning. Generelt om undervisningens organisering 5 Prøveforberedende fag 5 Linjefag... 8 Valgfag 12 Skolevejledning. 13 Skoleårets gang.. 14 Kostskoleliv og samvær. 16 1

2 Værdigrundlag og formål: Formål: (jf. vedtægternes 1 stk. 4) Institutionens formål er at drive efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie efterskoler. Værdigrundlag: (jf. vedtægternes 1 stk. 5) Skolen skal gennem undervisningen og den øvrige aktivitet bibringe eleverne oplevelser, kendskab til og interesse for natur, kultur og miljø. Skolen skal udover de traditionelle fag undervise i emner og fag, der belyser samspillet mellem natur, kultur, miljø og mennesker. Undervisningen og dagligdagen på Aalestrup Naturefterskole skal tilrettelægges ud fra det grundsyn, at vi alle er brugere af naturen, at vi alle har ansvaret for den økologiske balance, som vi er en del af. Aalestrup Naturefterskoles hverdag og dagligliv bygger på de Grundtvig/Koldske skoletanker og menneskesyn. Skolens undervisning og dagligdag bygger derfor på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens afgangsprøver. Tjenestetidsplaner: 2

3 Alle arbejdsfunktioner jf. nedenstående indholdsplan er beskrevet mht. ansvarspersoner og tildelte ressourcer i tjenestetidsplanen for 2011/2012. Tjenestetidsplanen baserer sig på gældende overenskomst for efterskoleområdet. Ledelsen er ansvarlig for tjenestetidsplanens udarbejdelse. Skole/hjem-samarbejde: Kontaktlærerfunktionen: Eleverne er opdelt i kontaktgrupper med ca. 10 elever i hver gruppe. Kontaktlæreren er ansvarlig for gruppens og den enkelte elevs trivsel. Kontaktlærerfunktionen omfatter alle personlige, sociale og faglige forhold vedrørende den enkelte elev. Den løbende kontakt mellem skole og hjem varetages af elevens kontaktlærer. Forældremøder: Der afholdes min. 3 årlige møder med forældrenes deltagelse: - Ny Elevdag: Mødet afholdes 20. april På mødet udveksles information til brug for hjemmets og skolens planlægning af det forestående efterskoleår. - Forældreweekendmøde: Mødet afholdes i på lørdage og søndag i løbet af november måned, hvor elever, forældre og lærere mødes i kontaktgrupperne en eftermiddag. Mødet er en blanding af fællesaktiviteter, samt udveksling af information om elevernes trivsel. Kontaktlæreren informerer på vegne af hele skolen om den enkelte elevs generelle trivsel, faglige standpunkt m.m.. Forud for mødet udarbejdes skemaer med standpunktsvurderinger m.v.. Disse sendes til hjemmet forud for mødet. - Februarmøde: Kontaktlæreren informerer på vegne af hele skolen om den enkelte elevs generelle trivsel, faglige standpunkt m.m.. Forud for mødet udarbejdes skemaer med standpunktsvurderinger m.v.. Disse sendes til hjemmet forud for mødet. På mødet fastlægges endeligt diverse forhold omkring tilmelding til ungdomsuddannelse på baggrund af skolevejledningen. 3

4 Vagter : Skema for skoleåret 2012/2013: TID : Mandag Tirsdag Onsdag Tid torsdag Torsdag Tid Fredag Fredag 7.40 Morgenmad Morgenmad Morgenmad 7.40 Morgenmad 7.40 Morgenmad Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring a dansk IR lokale 1 9a fisk/hest AN/HP gården 9a engelsk MK lokale a dansk IR lokale a historie BF lokale 1 9b engelsk MK lokale 2 9b engelsk MK lokale 2 9b fysik JLM lokale 2 9b hest/jagt/mtm 9b matematik JFS lokale 2 1 time 10a matematik MN lokale 3 10a fisk/hest AN/HP gården 10a dansk WØ lokale 3 1 time 10a dansk WØ lokale 3 10 b dansk HK 4 10b tysk MM lokale 4 10b hest/jagt/mtm 10b tysk MM lokale 4 10 c matematik JFS lokale 6 10c matematik JFS lokale 6 10c matematik JFS lokale 6 10c hest/jagt/mtm 10 c engelsk MK lokale a biologi JLM lokale 1 9a fisk/hest AN/HP gården 9a fysik JLM lokale a tysk IR lokale a idræt MM/JFS/MN 9b tysk IR lokale 2 9b matematik JFS lokale 2 9b biologi MN lokale 2 9b hest/jagt/mtm 9b engelsk MK lokale 2 1 time 10a matematik MN lokale 3 10a fisk/hest AN/HP gården 10a dansk WØ lokale 3 10a engelsk HK lokale 3 1,5 time 10a dansk WØ lokale 3 10b fysik WØ lokale 7 10b engelsk MK lokale 4 10b engelsk MK lokale 4 10b hest/jagt/mtm 10c engelsk MK lokale 6 10c dansk HK lokale 6 10c tysk MM lokale 6 10c hest/jagt/mtm 10c dansk HK lokale Pause Pause Pause Pause Pause a matematik HP lokale 1 9a fisk/hest AN/HP gården 9a matematik HP lokale a fysik JLM lokale a geografi IR lokale 1 9b geografi IR lokale 2 9b dansk TP 2 9b dansk TP lokale 2 9b hest/jagt/mtm 9b historie BF lokale 2 1,5 time 10a tysk MM lokale 3 10a fisk/hest AN/HP gården 10a matematik MN lokale 3 10a tysk MM lokale 3 1 time 10a matematik MN lokale 3 10b matematik JFS lokale 4 10b matematik JFS lokale 4 10b engelsk MK lokale 4 10b hest/jagt/mtm 10b engelsk MK lokale 4 10c fysik-1time WØ lokale 7 10c engelsk MK lokale 6 10c dansk HK lokale 6 10c hest/jagt/mtm 10c tysk MM lokale Pause Pause Pause Pause Pause a fisk/hest 9a engelsk MK lokale 1 9a dansk IR lokale Medarbejdermøde a engelsk MK lokale 1 9b kristendom SLP lokale 2 9b fysik JLM lokale 7 9b hest/jagt/mtm 9b tysk IR lokale 2 10a fisk/hest AN/HP gården 10a engelsk HK lokale 3 10a fysik WØ lokale 7 10b dansk HK lokale 4 10a valgfag 10b hest/jagt/mtm incl. værelsestjek 10b dansk HK lokale 4 1 time 10 c tysk MM lokale 6 10b valgfag 10c hest/jagt/mtm Rengøring værelser 10c matematik JFS lokale 6 10c valgfag a fisk/hest AN/HP gården 9a dansk IR lokale a kristendom SLP lokale a tysk IR lokale 1 9b dansk TP lokale 2 9b hest/jagt/mtm 9b tysk IR lokale 2 9b engelsk MK lokale 2 1 time 10a fisk/hest AN/HP gården 10a engelsk HK lokale 3 10a fysik WØ lokale 7 10b tysk MM lokale 4 Pause b hest/jagt/mtm 10b matematik JFS lokale 4 10b dansk HK lokale 4 10c dansk HK lokale c hest/jagt/mtm 10c engelsk MK lokale 6 10c fysik WØ lokale Pause Pause Pause E a fisk/hest AN/HP gården 9a valgfag 9a tysk IR lokale a engelsk MK lokale 1 9b idræt HK/MM/TP 9b valgfag 9b hest/jagt/mtm 9b matematik JFS lokale 7 1,5 time 10a fisk/hest AN/HP gården 10a valgfag 10 b fysik WØ lokale 7 10b idræt HK/MM/MN 10b valgfag 10b hest/jagt/mtm 10c idræt HK/MM/MN 10 c valgfag 10c hest/jagt/mtm 10 c engelsk MK lokale Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Lektiehjælp Lektiehjælp Lektiehjælp Lektiehjælp 4

5 Generelt om undervisningens organisering: Undervisningen på Aalestrup Naturefterskole er overordnet opdelt i 3 hovedområder: prøveforberedende fag, linjefag og valgfag. Skoleåret omfatter 41 undervisningsuger, hvoraf 2 tilrettelagt som ekskursioner. Prøveforberedende fag: Aalestrup Naturefterskole optager elever til 9. og 10. klasse. For alle de prøveforberedende fag gælder det, at folkeskolens formål i de enkelte fag også gælder for fagene på Aalestrup Naturefterskole. Fagene følger således Fælles Mål og Vejledende forslag til læseplan. Lærerne udarbejder sammen med eleverne en årsplan i henhold til ovenstående. Undervisningen i 9. klasse er rettet mod folkeskolens afgangsprøver (FSA) og undervisningen i 10. klasse er rettet i mod folkeskolens 10. klasseprøve /FS10). 9. klasse: Skolen har to 9. klasser: 9.a og 9.b. Der undervises i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, historie, geografi, biologi, kristendom, idræt. Dansk: 4 timer/uge Lærere: 9.a: Inge Rørbæk (IR) 9.b: Tonny Poulsen (TP) Matematik: 3 timer/uge Lærere: 9.a: Henriette Poulsen (HP) 9.b: Jakob Smed (JS) Engelsk: 3 timer/uge Lærere: 9.a: Maria Kjær (MK) 9.b: Maria Kjær (MK) Tysk: 3 timer/uge Lærere: 9.a: Inge Rørbæk (IR) 9.b: Inge Rørbæk (IR) Fysik/kemi: 5

6 2,5 timer/uge Lærere 9.a: Jakob Lund Madsen (JLM) 9.b: Jakob Lund Madsen (JLM) Historie: 1 time/uge Lærere: 9.a: Bo Frier (BF) 9.b: Bo Frier (BF) Biologi: 1 time/uge Lærere: 9.a: Jakob Lund Madsen (JLM) 9.b: Jakob Lund Madsen (JLM) Geografi: 1 time/uge Lærere: 9.a: Inge Rørbæk (IR) 9.b: Inge Rørbæk (IR) Kristendom: 1 timer/uge Lærere: 9.a: Søren Lund Petersen (SLP) 9.b: Søren Lund Petersen (SLP) Idræt (faget afvikles samlæst 9. og 10. klasse med 2 hold 3 lærere på hvert hold): 1,5 time/uge Lærere: Idræt 1: Helle Kjær, Maja Mulvad, Tonny Poulsen Idræt 2: Maja Mulvad, Martin Nielsen, Jakob Smed 10. klasse: Skolen har klasser: 10.a, 10.b, 10.c. Der undervises i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, idræt Dansk: 4 timer/uge Lærere: 10.a: Helle Kjær (HK) 10. b: Winnie Østergaard (WØ) 10.c: Helle Kjær (HK) 6

7 Matematik: 3-4 timer/uge Lærere: 10.a: Martin Nielsen (MN) 10.b: Jakob Smed (JFS) 10.c: Jakob Smed (JFS) Engelsk: 3-4 timer/uge Lærere: 10.a: Helle Kjær (HK) 10.b: Maria Kjær (MK) 10.c: Maria Kjær (MK) Tysk: 3 timer/uge Lærere: 10.a: Maja Mulvad (MM) 10.b: Maja Mulvad (MM) 10.c: Maja Mulvad (MM) Fysik/kemi : 1,5 timer/uge Lærere: 10.a: Winnie Østergaard (WØ) 10.b: Winnie Østergaard (WØ) 10.c: Winnie Østergaard (WØ) Idræt (faget afvikles samlæst 9. og 10. klasse med 2 hold 3 lærere på hvert hold): 1,5 time/uge Lærere: Idræt 1: Helle Kjær, Maja Mulvad, Tonny Poulsen Idræt 2: Maja Mulvad, Martin Nielsen, Jakob Smed Linjefag: 7

8 Aalestrup Naturefterskole tilbyder følgende 4 liniefag: Heste, Jagt, Lystfiskeri, samt Musik-Teater-Medie. Hestelinien: Vi bestræber os på, at du efter et skoleår hos os, har mødt mange forskellige facetter af det at have hest. Både de helt traditionelle såsom dressur og springning, men også nogle af de måske lidt mindre udbredte discipliner i hestesporten og frem for alt håber vi at du får et godt "horsemanship" med herfra. På hestelinien har vi plads til alle! Undervisningens indhold Som elev på hestelinien kommer du til at stifte bekendtskab med mange forskellige emner indenfor arbejdet med heste: Undervisningen på hestelinien omfatter primært: Ridning på dressurbanerne, i ridehus og i terrænet. Hestens psykologi, anatomi og fysiologi Hestens røgt og pleje Sygdomme, forebyggelse og helbredelse Foderplaner Træningslære Undervisningen generelt Vi arbejder meget med vores heste. En stor del af undervisningen på hestelinien foregår på gården, hvor vi er sammen om nogle gode rutiner. Du har med støtte og vejledning fra os, ansvaret for din egen hest eller den hest, du låner af skolen. Vi tager alle del i det praktiske arbejde, som er forbundet med det at holde hest. I ca. 4 uger af skoleåret har du sammen med en makker ansvaret for aften-, samt weekendrutinerne i stalden. Den ene af ugerne bliver i forbindelse med, du er i praktisk arbejde i stalden, hvor du følger staldmesterens dagligdag. Undervisere på hestelinien 8

9 Anette Nilausen, Henriette Poulsen, Kristian B. Olesen, Torben Jensen Jagt: Jagt - Jagttegn - Vildtbiologi - Vildtpleje Jagtlinien er for dig som måske allerede er "ungjæger", eller dig, som gerne vil have jagttegn, men som også gerne her ud over vil opleve jagten som en helhed. Vi ligger stor vægt på et godt kammeratskab og et solidt fællesskab. De elever, som allerede har jagttegn, eller får jagttegn i løbet af efteråret, vil desuden få mulighed for at være med i forskellige projekter som f.eks. vildtpleje og fodring på vores jagtterræner, fællesjagter samt småvildtjagter - med en af os som ledsager samt andre opgaver med relation til jagt og jagtudøvelse generelt. Jagtlinien råder over flere store og spændende jagtterræner. Undervisningen på jagtlinien tager sit udgangspunkt i pensum til jagtprøven. Elever med jagttegn og haglbøsse eller våbentilladelse og jagtriffel, kan benytte lokale skydebaner i fritiden, som ligger i cykelafstand fra skolen. Vi har både flugtskydnings, riffelbaner og hjortebaner tæt ved skolen Du må desuden meget gerne medbringe dit eget skydevåben på skolen forudsat, at du har de fornødne tilladelser (jagttegn/våbentilladelse). Skolen har godkendte boksfaciliteter til dine våben. Undervisningen "Pensum": På Jagtlinien er følgende emner obligatoriske: Hundearbejde og træning. Vildt- og terrænpleje. Jagttegn og våbenkursus (Aspiranterne). Jagtledelse. Linjefagstur uge 36: Vi er på besøg på skovskolen i Nøddebo se nærmere jagtliniens hjemmeside Liniefagstur uge 44. Jagttur til vadehavsområdet se nærmere jagtliniens hjemmeside. Skydekursus 1, 2 og 3. Jagtorganisationerne. Skov og Naturstyrelsen. Hvorfor jagt? Praktisk jagt. Værksted og trofæbehandling. 9

10 Ny jæger og hvad så? Samarbejde med landmænd og andre jægere. Riflen (inkl. riffelprøven) Skydebaner... I nærheden af skolen har vi flere lokale skydebaner, som eleverne ivrigt benytter i fritiden (og selvfølgelig ind i mellem også i undervisningen). Elever fra de andre fire liniefag deltager også ivrigt i aktiviteterne på skydebanerne i fritiden. Tre baner ligger i cykelafstand fra skolen. Det er både flugtskydning (jagtskydning og trap), riffelbaner ( m) samt hjortebaner (80-100m). Desuden har vi også en moderne "Sportingbane" en halv times kørsel i bil fra skolen. (Der vil i øvrigt i begrænset omfang skulle påregnes mindre udgifter til eksempelvis bøger (til ejendom), tilmelding til jagtprøven, ammunition, liniefagsuge etc.) På gensyn til de vildeste oplevelser på Jagtlinien;) Undervisere på jagtlinien Niels Erik Pedersen, Martin Nielsen, Lystfiskeri: Laks, gedde, spindefiskeri, fluefiskeri, havørred, aborre, godt kammeratskab, medefiskeri, karper, personlige udfordringer, medbestemmelse/ansvar, grejfremstilling, kortere og længerevarende ture og ikke mindst medlemskab af Aalestrup Lystfiskerforening og Pirken, så du kan fiske i Simested å og Lerkenfeld å, så meget du har lyst til. Fiskelinien - hvad enten du er nybegynder eller hardcorefisker... Især om efteråret og i foråret tager vi på ture til kyst, å og sø, hvor vi fisker efter mange forskellige slags fisk. Du er sammen med dine kammerater arrangør af turene og skal stå for de praktiske gøremål. Vi overnatter ofte i telt og bivuak lige ved fiskestedet. 1

11 Om vinteren hygger vi os i fiskelokalet. Vi fremstiller fiskestænger, net, fluer, spindere, lærer hvordan du affisker et vand, lærer om de forskellige slags fisk, ser fiskefilm, foredrag, lærer om kystfiskeri og fortæller mere eller mindre sandfærdige fiskehistorier. Skolen har også en motorbåd (og flere gummibåde med motor), som bl.a. fiskelinien nyder godt af. Desuden er der nogle fiskere, som tager f.eks. jagttegn eller binder endnu flere fluer på skolens valgfag. I øvrigt løber Simested å lige forbi skolen, og du får under opholdet hos os, et fiskekort til åen. Desuden har vi cykelafstand til f.eks. Mariager fjord, Skals Å og Lerkenfeld Å mfl. Undervisere på fiskelinien Bo Frier, Jakob Lund Madsen Musik-Teater-Medie: "Hvor du ender - begynder historien..." - er motto og udgangspunkt for vores spændende musiske liniefag på Aalestrup Naturefterskole. (Hvis du lige tjekker fremmedordbogen betyder "musisk" noget lignende: "skabende med sans for det skønne".) Akkurat lige der, hvor du "ender" begynder vi at arbejde med dit talent, din motivation og kulturelle dannelse i et musisk æstetisk perspektiv - lige akkurat der hvor du har en "historie" at fortælle indenfor denne fantastiske genre og branche, som showbranchen jo er. "Vi vil bevæge os og arbejde i et fuldt autentisk musik, kunst og teatermiljø - akkurat som de der ude..." Dine ansvarlige instruktører og lærere på MTM-linien har mange års erfaring på "brædderne" og måske fået lidt grå hår i (på) hovedet, men de har sandelig den helt nødvendige og fornødne kompetence og brede erfaring ude fra musik- og underholdningsbranchen helt uden for skolemiljøet - fra de "rigtige skrå brædder" vel at mærke. Det er nemlig helt nødvendigt for at give både dig og vores produktioner den rigtige form og et ægte udtryk. Ikke noget "som-om" - ikke bare endnu en 11

12 skolekomedie... Det er desuden helt fundamentalt for at kunne give dig det nødvendige indhold og modspil i undervisningen, og ikke mindst for at udvikle din nysgerrighed og dit talent - i samspil og fællesskab med de andre på linien. Fællesskabet om at skabe og udtrykke, opleve, indleve og udleve er i fokus sammen med en udpræget ansvarlighed og respekt for både materiel, produkt og "holdkammerater". Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs og holdets samlede potentialer. På MTM-linien er der brug for alle som seriøst vil være med til at bygge en større produktion op på Knaberscenen igennem skoleåret for et større indbudt publikum. Og - nej det er ikke kun unge spirende talenter med en lille skuespiller i maven, bidt af en guitar eller måske et keyboard siddende lidt på tværs i kraniet som vi har brug for - lyd, lys og scenefolk skal vi også bruge. Ingen særlige forudsætninger er dog nødvendige - bare du har en særlig passion for musik, teater, teknik eller kunst? Undervisere på MTM-linien Søren Lund-Petersen, Tonny Poulsen Valgfag: Generelt om valgfag: Valgfagene er obligatoriske for alle. Valgfagene er en lille oase i ugeplanen, hvor læring og samvær kan finde sted på kryds og tværs af alle hverdagens faste strukturer prøveforberedende klasser, linjefag, kontaktgrupper osv. Der er 3 valgfagsperioder af ca. 10 ugers varighed. Valgfagene er fast placeret tirsdag eftermiddag som to blokke af 1½ time. Oversigt over udbudte valgfag 11/12: 1. periode (ugerne 33 til 47) 1. blok fag/lærer blok fag/lærer 2. blok fag/lærer Motion/Dorte Wind Løb/Maja Mulvad Kroket/Petang / Tonny Poulsen Spring/Torben Jensen Smykker/Dorte Wind Massage/Maja Mulvad Dressur/Kristian B. Olesen Billedværksted/Inge Rørbæk Cykling/Winnie Østergaard Badminton/Winnie Østergaard Fodbold/Bo Frier 2. periode (ugerne 48-8) 1. blok fag/lærer blok fag/lærer 2. blok fag/lærer Motionscenter/Maja Mulvad Jagttegn/ Martin Nielsen Julekreativ/Inge Rørbæk Boldspil/Jakob F, Tonny P Spring/Torben Jensen Boldspil/ Jakob F. Tonny P. Julekreativ/Winnie Østergaard Dressur/Kristian B. Olesen Filosofi/Bo Frier Zumba/Winnie Østergaard 1

13 3. periode (ugerne 9-21) 1. blok fag/lærer blok fag/lærer 2. blok fag/lærer Fysik 10kl /Winnie Østergaard Jagttegn/Martin Nielsen Løb/Winnie Østergaard Motionscenter/Jakob Smed Spring/Torben Jensen Kun for piger / Inge Rørbæk Badminton/Tonny Poulsen Dressur/Kristian B. Olesen Motionscenter / Tonny Poulsen Fodbold / Jakob Smed Fluebinding / Bo Frier Skolevejledning: Aalestrup Naturefterskoles skolevejledning vil du helt automatisk stifte et nærmere bekendtskab med under dit skoleophold hos os. Her vil du, ud over din uddannelsesplan mv., altid kunne få råd og vejledning af din skolevejleder om bl.a. fremtiden på uddannelses- og erhvervsområdet. Vejledningsaktiviteter: Følgende elementer indgår i vejledningen: Vejledningssamtaler Udarbejdelse af uddannelsesplaner Tilmelding til ungdomsuddannelserne Erhvervspraktik og brobygningsforløb Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) for elever i 10. klasse Tidsplan for aktiviteter: September/november: 1. vejledningssamtale, erhvervspraktik og brobygning uge 46, November/januar: 2. vejledningssamtale, udarbejdelse af uddannelsesplaner, Februar/marts: Tilmelding til ungdomsuddannelser, obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) uge 12 Skoleårets gang: Introdage (mandag + tirsdag i uge 33): Skoleåret indledes med 2 dage, hvor eleverne gives en introduktion til skolens regler, samværsformer, faciliteter, hverdag og fag. Eleverne introduceres ligeledes til 1

14 lokalsamfundet og nærområderne for at styrke relationerne. Aktiviteterne er en blanding af oplysning og rystesammen-aktiviteter med det overordnede formål, at give eleverne en følelse af at høre til på skolen, i klasserne og i grupperne. Liniefagsuge (uge 36): Alle skolens 4 linjefag har temauge, med det formål at kunne fordybe sig i specifikke faglige områder relateret til det enkelte linjefag. Ugen har også til formål, at få rystet eleverne på linjefagene godt sammen at få skabt gode samarbejdsrelationer med henblik på de mange forskellige aktiviteter og oplevelser, der venter for resten af skoleåret. Turene er som udgangspunkt tilrettelagt som eksternater (se mere om linjefagsugerne på skolens hjemmeside under linjefag). Brobygning: Alle skolens 10.klasser er i obligatorisk brobygning 1 uge i løbet af skoleåret. Brobygningen arrangeres i samarbejde med efterskolerne i Himmerland, UU Vesthimmerland samt de forskellige regionale ungdomsuddannelser. Aalestrup Naturefterskole koordinerer tilmeldingen. Der arrangeres fælles bustransport direkte til og fra Aalestrup Naturefterskole til og fra de respektive uddannelsessteder. I skoleåret 2012/20123foregår brobygningen i uge 46. Projektopgave: I uge 46 laver eleverne i 9. klasse projektopgave i henhold til folkeskoleloven. Mandag uge 47 er der fælles fremlæggelse af projektopgaver. OSO-opgave: I uge 12 er der obligatorisk selvagt opgave for alle elever i 10. klasse. Opgaven udarbejdes med udgangspunkt i elevernes uddannelsesplaner og afsluttes med en skriftlig bedømmelse. 1

15 Prøver: I perioden 2. maj til 15. maj 2013 afholdes skriftlige prøver i henhold folkeskolelovens bestemmelser. I perioden 3. juni 2013 til 21. juni afholdes mundtlige prøver i henhold til folkeskoleloven. Prøvernes afvikling tilrettelæges censormæssigt i samarbejde med efterskoler, private skoler og folkeskoler primært i Vesthimmerlands Kommune. Lejrskole og ekskursioner: Udlandsrejse: Fra den 25. januar til torsdag d. 31. januar 2013 er skolen på tur til Østrig. Turen indgår som en del af skolens samlede pædagogiske/undervisningsmæssige tilbud. Turen har flere formål herunder bl.a.: - at eleverne opnår indsigt i og forståelse for områdets geografiske, historiske og kulturelle forhold, - at stimulere og udvikle elevernes personlige selvværd gennem personlige og fysiske udfordringer, - at vedligeholde og udvikle fællesskaber og generelle relationer mellem elever og personale. En væsentlig del af turens aktivitet tager sit udgangspunkt i alpint skiløb, hvor eleverne undervises af lokale instruktører samt skolens personale. Afslutningstur: Som en del af aktiviteterne i den afsluttende uge er elever og lærere på en 3 dages tur til Hvide Klit i Lyngså. Turen indgår som en del af den samlede evaluering af skoleårets forløb. 1

16 Kostskoleliv og samvær: Udgangspunkt for samværet: Vi er en efterskole med højt til loftet, som vi populært siger. Enkle regler som udgangspunkt for fællesskabet i hverdagen. Du vil få mulighed for, og frihed, til at sætte dit præg på fællesskabet, men det skal altid ske under ansvar og hensyntagen til dine kammerater - til helheden. Det er ikke altid let, men det er sådan, man skaber et forpligtende fællesskab og læringsmiljø. Samtidig er det et godt udgangspunkt for at bygge venskaber og relationer, der varer hele livet. Grundregler: 1. Brug af alkohol og stoffer er ikke tilladt 2. Nattero fra Mødepligt til timer og arrangementer (Overtrædelse kan medføre bortvisning) Deltagelse i praktiske gøremål: I 2 perioder af 5 dages varighed deltager eleverne nogle timer om dagen i forskellige praktiske gøremål indenfor rengørings-, køkken- eller pedelområdet i forbindelse med skolens hverdag. Eleverne får gennem deltagelsen i praktiske arbejdsområder mulighed for at tilegne sig en lang række praktiske færdigheder inden for de respektive områder samt oparbejde viden omkring bl.a. hygiejne og sikkerhed. Arrangementer: Der vil løbende løbende gennem året være arrangementer i eftermiddags- og aftentimerne. Indhold og organisering i forbindelse med disse arrangementer kan variere meget. Eksempler på typer af arrangementer: foredrag, musik, aftenekskursioner med undervisningsmæssigt og/eller kulturelt indhold, kontaktgruppearrangementer. I perioden oktober til april vil der typisk være ét ugentligt fællesarrangement. 1

17 Dagens gang (de faste rytmer): Morgenrutiner: : fælles morgenmad: alle elever møder til morgenmad. Morgenvagten følger op omkring elevernes mødepligt, evt. sygdom samt informerer om ændringer/supplerende oplysninger til dagens program : rengøring/oprydning af værelser/fællesområder i henhold til de udarbejdede arbejdsbeskrivelser og ansvarsområder. Rengøring/oprydning checkes af vagtlærere iflg. plan : Timer/pauser m.m. jf. skemaplan. Der er servering ifm. alle pauser. Den lange middagspause fungerer som en lille daglig fællestime : Aftensmad der serveres pålægsbuffet med lune retter i spisesalen : Lektiehjælp : Diverse aftenaktiviteter foregår i dette tidsrum : Aftenkaffe Eleverne skal være i egen boenhed kl og på eget værelse Kl skal der være ro og lyset slukkes : Der skal være ro. Lyset samt diverse elektronisk udstyr skal være slukket. 1

Indholdsplan for skoleåret 2013/2014:

Indholdsplan for skoleåret 2013/2014: Indholdsplan for skoleåret 2013/2014: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse 1 Formål og værdigrundlag. 2 Tjenestetidsplaner. 3 Skole/hjem-samarbejde. 3 Hovedskema... 4 Undervisning. Generelt om undervisningens

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/2016:

Indholdsplan for skoleåret 2015/2016: Indholdsplan for skoleåret 2015/2016: 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse 1 Formål og værdigrundlag. 2 Tjenestetidsplaner. 3 Skole/hjem-samarbejde. 3 Hovedskema... 4 Undervisning. Generelt om undervisningens

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2016/2017:

Indholdsplan for skoleåret 2016/2017: Indholdsplan for skoleåret 2016/2017: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse 1 Formål og værdigrundlag. 2 Tjenestetidsplaner. 3 Skole/hjem-samarbejde. 3 Hovedskema... 4 Undervisning. Generelt om undervisningens

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

2014/2015. klassecenter HOLBÆK

2014/2015. klassecenter HOLBÆK 2014/2015 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

HOLBÆK. 10. klassecenter

HOLBÆK. 10. klassecenter HOLBÆK 10. klassecenter Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig med at

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

2013/2014. klassecenter HOLBÆK

2013/2014. klassecenter HOLBÆK 2013/2014 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50 EUD10 & 1 Mål Målet er, eleverne får fagligt, praktisk og teoretisk kendskab til erhvervsskolens fire hovedområder. Målet er, at eleverne bliver så afklarede som overhovedet muligt, så de kan træffe valget

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016 Nyhedsbrev November 2016 Kære forældre Først og fremmest tusind tak for forældre-weekenden. Det var rigtig dejligt at have jer i huset og mærke jeres positive bidrag til, at det blev en rigtig god weekend

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Velkommen tilbage til udskolingen

Velkommen tilbage til udskolingen Velkommen tilbage til udskolingen Velkommen til en ny folkeskole, til nye oplevelser, og nyt skema. Og til rigtig meget af det du kender.. Skolereformen O https://publisher.qbrick.com/embed.aspx? mid=9991a52e

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2015/2016 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2015/2016 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2015/2016 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

1 KC. Struer. Ungdomsskolen. Brobygning. Dansk Matematik Engelsk. Tysk Fysik/Kemi. Linjefag

1 KC. Struer. Ungdomsskolen. Brobygning. Dansk Matematik Engelsk. Tysk Fysik/Kemi. Linjefag 0 1 KC. Struer Brobygning Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik/Kemi Linjefag 10. KlasseCenter Struer Skolegade 5B 7600 Struer Tlf. 96 84 86 01 Ungdomsskolen Faktaoplysning for 10. KlasseCenter Struer Adresse...

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2009-2010 10 gode grunde til at vælge 10. klasse Mulighed for et anderledes skoleår Mulighed for at møde nye venner Fortsæt med dit fritidsjob

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Uddannelsesplan Langelands Efteskole

Uddannelsesplan Langelands Efteskole Uddannelsesplan Langelands Efteskole 1. Skolen som uddannelsessted Langelands Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionens formål er at drive en fri og uafhængig efterskole

Læs mere

Folkeskolereform Understøttende undervisning Skole- og Kulturudvalget oktober Skole- og Kulturforvaltningen

Folkeskolereform Understøttende undervisning Skole- og Kulturudvalget oktober Skole- og Kulturforvaltningen Folkeskolereform Understøttende undervisning Skole- og Kulturudvalget - 22. oktober 2013 Skole- og Kulturforvaltningen Formål og kommissorium Opgave - Temagruppen har til opgave at analyse lovteksten og

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2014-15 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Samfundsfag Matematik Nyheder Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 HER BLIVER DIN VERDEN MEGET STØRRE SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE UDBYDER PRØVER I OG SAMARBEJDER MED REJSBY - EN VERDEN TIL FORSKEL Efterskoleforeningens vejledningssyn Hvad er

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Orienteringsmøde Skolereformen på Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Retning og mål Mødetider Kørsel Undervisningen Skoledagen Lektiehjælp Skole-hjemsamarbejde Kommunikation SFO Samarbejde Den åbne skole

Læs mere

FÅ ET FAGLIGT FORSPRING TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE

FÅ ET FAGLIGT FORSPRING TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE FÅ ET FAGLIGT FORSPRING TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE Velkommen til 7. klasse og overbygningen på Kolding Realskole. Kolding Realskole er en kulturbærende skole, hvor høj faglighed, kvalitet og dannelse er

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

2017-18 http://www.emu.dk/modul/7-klasse Det 7. klassetrin er det klassetrin, hvor der sker flest ændringer i dit barns undervisning. Når dit barn starter i 7. klasse, er det samtidig starten på udskolingen

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Eisbjerghus Efterskole

Eisbjerghus Efterskole Eisbjerghus Efterskole Nettoarbejdstid: 1672,0 timer Weekendarbejde: 32 hele weekender á 60,25 1928 + 6 weekender med mange elever (6*19,5) 117 11 lukke/modtager á 15 165 I alt 2210 timer Ca. 14 til at

Læs mere

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10. klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10 2010-2011 klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Side 2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. Hvilke planer har du så? I hæftet Ungdomsuddannelser 2010 kan du læse om de mange

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Langelands Efterskole 2013-2014

Langelands Efterskole 2013-2014 Indholdsplansplan for Langelands Efterskole 2013-2014 Skolens formål: Langelands Efterskole er en fri og uafhængig efterskole, der drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Der

Læs mere