Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig"

Transkript

1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 371 Offentligt Projektbeskrivelse Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten Skodbjerge/Søndervig Vestkysten kan sikres mere Effektivt og Miljøvenligt med SIC metoden 11 km ved Skodbjerge og 20 km ved Søndervig SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej Skagen Denmark Ph Mail: Web:

2 Videnskabelig dokumentation Efter 10 års forskning på den jyske vestkyst er der nu videnskabelig dokumentation for, at SIC metoden er den mest effektive og miljøvenlige kystbeskyttelsesmetode på den jyske vestkyst. Resultatet fra Skodbjerge projektet blev fremlagt på ICCE 2008 i Hamburg, hvor 796 videnskabsfolk fra hele verden deltog i en kystteknisk konference over 5 dage. Jeg havde selv fornøjelsen at fremlægge resultatet fra Skodbjerge efter 3 år, som viste at SIC systemet kan stoppe erosionen på vestkysten mere effektivt end sandfodring, som har en effektivitet på minus 170 % efter en investering på ca. 2 milliarder over de sidste 25 år. Det meget negative resultat af sandfodring blev dokumenteret i detaljer i på konferencen i Hamburg De 2 professorer Hans Falk Burcharth AAU og professor Jørgen Fredsøe DTU var tilhører på konferencen. Besigtigelsen. Som vi så på besigtigelsen d. 27. februar med Trafikudvalget og Transportminister Lars Barfoed, skal man jo ikke være professor for at kunne se resultatet af SIC projektet ved Skodbjerge, hvor der er stor klitfremrykning i de 2 rør områder. Modsætningsvis er der stor klittilbagerykning på i referenceområde 1 og meter klit tilbagerykning i reference område 2, hvor middelstrandhøjden var minus 29 cm efter 3 år. Billedet var helt klart efter at ingeniørfirmaet Carl Bro havde markeret klitfoden fra januar 2005 med landmålerstokke på stranden. Læside akkumulationen i referenceområde 3 var jo også helt tydelige modsat hårde konstruktioner som giver stor læsideerosion. Det har været nødvendigt at gå ind og etablere faskiner i samarbejde med grundejerforeningerne for at forhindre yderligere sandflugt skader på sommerhusene i baglandet. Det videnskabelige forskningsprojekt viste at der var føget m 3 sand ind i klitterne i løbet af 3 år i de drænede områder. Et hus blev totalt ødelagt af sandmængderne. Det er nødvendigt at kombinere trykudligningsmodulerne med faskiner for at fastholde sandet i forstranden i områder hvor der ikke er naturlig vegetation i form af Hjælme.

3 Projektbeskrivelse. SIC metoden er langt mere effektiv end traditionel sandfodring og 31 km kan beskyttes for følgende priser idet SIC tilbyder at bygge anlæggene i egen regning. Skodbjerge 11 km Årlig udgift incl drift og vedligeholdelse og rapportering, samt etablering af SIC systemet i referenceområderne ,00 kr. Søndervig 20 km. SIC bygger anlægget i egen regning og leaser anlægget ud Årlig udgift incl. drift og vedligeholdelse, samt rapportering baseret på uvildige opmålinger ,00 kr. Udgiften til sandfodring på 10 km ved Søndervig og Houvig var i sidste aftaleperiode 70,6 mio. kr. incl. indpumpning af sand til nye klitter Houvig efter den fejlslagne strand og revlefodring. Klimatopmødet i København Projekterne kan præsenteres internationalt i forbindelse med klimakonference i København i december 2009, hvor SIC vil invitere de besøgende på den jyske vestkyst. Danmark er i dag førende internationalt inden for miljøvenlig kystbeskyttelse. Sikkerhed Når vi taler om kystbeskyttelse er sikkerheden en meget væsentlig faktor og ikke mindst i Holland hvor 40 % af landet ligger op til 7 meter under havets niveau. Måleprogram. SIC har nu fået sit måleprogram videnskabelig anerkendt, idet SIC arbejder med fastlåste referencelinier og kun 100 meter mellem målelinierne langs med stranden og 100 m i tværprofilet. Der er i dag videnskabelig enighed om at det er forstranden som beskytter baglandet og at middelstrandhøjden er 2 m hvis kassen er fyldt op med sand.

4 Hvis middelstrandhøjden kun er 1,3 meter er der 130 m 3 i strandmodulet og forsøget på vestkysten over 3 viser at hvis vi bare har en middelstrandhøjde på 1,0 m er baglandet sikret i stormsituationer, som vi havde 4 af fra 1. til 20. januar Opmålingen på stranden foretages i våddragt, idet nogle af målepunkterne kan ligge ude i vandet. Opmålingerne foretages med GPS med 10 meters mellem målepunkterne i de enkelte målelinier. Der er således 11 målepunkter i de enkelte målelinier og middelstrandhøjden kan efterfølgende beregnes i de enkelte linier. Middelstrandhøjden Middelstranden viser således modstandsstyrken på kysten for hver 100 meter langs med stranden og man har nu en defineret måleenhed, som vi kender fra elektronikken, hvor vi arbejder med Volt for spænding og Ampere for strømstyrke og Ohm for modstand. Med baggrund i opmåling af middelstrandhøjden på vestkysten kan man således løbende vurdere sikkerheden på vestkysten og styre de løbende serviceeftersyn. Opmålingsprogram. Den første opmåling vil blive lavet i forbindelse med etableringen af anlæggene i april måned 2009 Den næste opmåling vil blive lavet i august 2009, så man kan vurdere udviklingen i relation til middelstrandhøjden. Uvildige opmålingerne. Opmålingerne på stranden vil blive udført af et eksternt uvildigt ingeniørfirma, som f. eks ingeniørfirmaet DGE i vejen, som gennemgik de såkaldte ekspertrapporter samt de foreliggende måledata fra Carl Bro A/S. Måleprogrammet optimeres nu på vestkysten, så der på 31 km måles i 3421 faste målepunkter og middelstrandhøjden kan således beregnes på nogle få minutter, så man ikke skal vente i flere måneder på beregningerne, som vi gjorde i det videnskabelige projekt syd for Hvide Sande.

5 Design Trykudligningsmodulerne nedsættes med 100 m mellem rækkerne langs kysten og 10 m mellem modulerne i tværprofilet. Trykudligningsmodulerne bores ned i stranden og alle moduler sættes med toppen 25 cm nede i stranden så modulerne normalt ikke er synlige på stranden. Der bliver i alt 311 rækker på 31 km.

6 Optimering af kystbeskyttelsen SIC s opmålinger baseret på fastlåste referencelinier er mere end 10 gange bedre end KDI s nuværende måleprogram, hvor der er 1000 meter mellem målelinierne på vestkysten. Kystbeskyttelsen baseret på SIC metoden bliver således baseret på konkret viden, og man kan efterfølgende gå ind og beregne det aktuelle sandfodringsbehov på vestkysten. Licitation på Vestkysten Kystdirektoratet har udbudt sandfodringen på vestkysten med 1,9 mio. m 3 sand, som i år skal pumpes ind på strandene. Tilbudene åbnes d. 26 marts i Kystdirektoratet og SIC har anbefalet transportminister Lars Kofoed, at der kun skrives bindende kontrakt på 1,4 mio. m 3 i forbindelse med licitationen, men at man indføjer i kontrakten at mængden kan udvides med op til m 3. Opmålingerne i SIC projekterne ved Skodbjerge og Søndervig vil meget hurtigt og senest ved udgangen af August måned vise om der bliver behov for sandfodring ved Skodbjerge eller Søndervig. Kystdirektoratet løber kun den ene risiko at samfundet parer ca. 20 mio. kr. samtidig med at man får en mere miljøvenlig kystbeskyttelse. Miljøbelastning. Når man pumper 2,4 mio. m 3 sand ind på vestkysten forbruger man ca. 9.6 mio. liter dieselolie, som medfører kg Co 2 forurening. Brændstofforbruget til nedboring af modulerne er kun 1800 liter på 31 km. Co 2 forureningen er således kun kg. SIC Systemet After 6 Month s Average Beach Level 2 1,8 1,6 1,4 1,2 Meter 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Ref 3 Rør 2 Ref 2 Rør 1 Ref 1 Middelstrandhøjde 1,08 1,82 1,03 1,51 1,08 Ref 3 Rør 2 Ref 2 Rør 1 Ref 1 fig. 3 Vi skal hermed anbefale at der sættes trykudligningsmoduler i referenceområderne, og at der etableres yderligere 20 km ved Søndervig, så besparelserne på vestkysten vises i stor målestok. Det tager som bekendt kun nogle få måneder at skabe det nye balanceprofil fig. 3.

7 SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej Skagen - Tlf Mail: Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Skagen d. 23. februar 2009 Our ref. pj/cp Your ref. Carl-Christian Munk-Nielsen Samarbejde på vestkysten Kære Jesper Holt Jensen Det er med stor glæde at der nu er enighed om, at sandfodringen ved Søndervig kan flyttes eller totalt udelades i SIC systemet er jo en meget effektiv metode, som kan skabe et højt ligevægtsprofil på mindre end 6 måneder. After 6 Month s Average Beach Level Meter 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Ref 3 Rør 2 Ref 2 Rør 1 Ref 1 Middelstrandhøjde 1,08 1,82 1,03 1,51 1,08 Ref 3 Rør 2 Ref 2 Rør 1 Ref 1 Resultat Skodbjerge efter 6 måneder. Samtidig opnår vi den meget store fordel at de 20 km ved Søndervig måles op med 100 meter mellem målelinierne og i 100 meters bredde fra skræntfoden ud mod havet. Vi ved allerede i begyndelsen af August måned om der bliver behov for Sandfodring mellem Houvig og Søndervig.

8 Vi glæder os meget til at fremvise resultatet ved Skodbjerge og ser frem til Trafikudvalgets indstilling til Transportministeren, idet SIC metoden kan medføre meget store besparelser på vestkysten samtidig med at effektiviteten forøges væsentligt. Med venlig hilsen Poul Jakobsen Kopi: Trafikudvalget Dato: Mon, 16 Feb :27: Fra: "Carl-Christian Munk-Nielsen (ccmn)" Til: Emne: Vedr. anmodning om aktindsigt i kystbeskyttelsesarbejder for 2009 Kære Poul Jakobsen Du har i mail af 16. februar 2009 anmodet om aktindsigt i kystbeskyttelsesarbejderne for Du ønsker specifikt aktindsigt "i de enkelte arbejder, som nu er udbudt i licitation. Du bedes venligst oplyse de enkelte mængder samt planlagte indpmpumpnings stedder og metoder." Jf. reglerne i offentlighedsloven får du hermed de ønskede oplysninger. Der er tale om følgende udbudte metoder, strækninger og mængder. Strandfodring foran Thyborøn by med m 3 Strandfodring på Harboøre Tange med m 3 Strandfodring ved Husby Klit med m 3 Strandfodring fra Houvig til Søndervig med m 3 Det kan desuden oplyses, at kontrakten er opdelt i tre entrepriser. Entreprise 1. Kystfodring Vestkysten. Omfatter indvinding i Nordsøen og levering af ca. 1,9 mio. m³ sand på stranden gennem rørledning på 4 strækninger langs den jyske vestkyst. Entreprise 2. Oprensning af sejlløbet til Esbjerg. Omfatter oprensning af i alt ca. 1,2 mio. m³ sand i sejlløbet til Esbjerg Havn. Materialet skal klappes i Nordsøen, alternativt indpumpes i depot på land. Entreprise 3. Oprensning Hanstholm. Omfatter oprensning af ca. 0,1 mio. m³ sand i indsejlingen og forhavnen i Hanstholm Havn. Materialet skal klappes i Nordsøen. Med venlig hilsen Carl-Christian Munk-Nielsen

9 Dato: Wed, 18 Feb :06: Fra: "Carl-Christian Munk-Nielsen (ccmn)" Til: Emne: Vedr. ændring af fodringsstrækninger mv. Kære Poul Jacobsen alle linier Alle vedhæng Som svar på din mail fra den 17. februar 2009 om muligheden for at ændre på fodringsstrækninger mv. kan det oplyses, at det af udbudsbetingelserne standardmæssigt fremgår, at: "De i dette udbudsmateriale angivne mængder er vurderet ud fra erfaringspriser på arbejdet og bygherrens samlede bevilling til opgaven. Bygherren forbeholder sig ret til at justere mængderne i forhold til bevillingerne, når enhedspriserne er kendte. Fordelingen af sandet og bestemmelse af fodringsstrækningerne beskrevet i nærværende udbudsmateriale er sket ud fra en vurdering af behovet på udbudstidspunktet. Skulle forholdene ændre sig i tiden indtil arbejdets igangsættelse, forbeholder bygherren sig ret til at justere på sandfordelingen inden for entreprisen eller om nødvendigt at flytte en fodringsstrækning eller et indvindingsområde. " Med venlig hilsen Carl-Christian Munk-Nielsen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke

Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke Billedkilde: Mårup kirkes venners hjemmeside http://www.maarupkirke.dk/ Økonomisk evaluering v. professor

Læs mere

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 2013/2014 blev et dramatisk år i Kystlagets historie. Vi havde en stærk storm den 28. oktober, som heldigvis var en hurtigløber. Den stærke

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Kystdirektoratet J.nr. 13/00805-186 Ref. Hans Erik Cutoi-Toft 26-06-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

Klima tilpasning på Fanø

Klima tilpasning på Fanø Klima tilpasning på Fanø Et litteraturstudie af Diger, stormfloder, havstigninger Foretaget af agenda-21 s digegruppe April 2009 1.0 Introduktion Fanø kommune indkaldte i oktober måned 2008 til et borgermøde

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgningomtilladelsetilkystbeskyttelse Detteansøgningsskemabenyttesvedansøgningomtilladelsetiletableringellerrenoveringafkystbeskyttelse. Huskatlæsevejledningenpåside7,førskemaetudfyldes. Eventuellespørgsmåltilansøgningsskemaogvejledningrettestilkystdirektoratetpåtlf.nr.99636363ellerviae

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje

Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 253 Offentligt Transportudvalget Folketinget Christiansborg Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje Fejlinformation i bemærkning

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Fair vilkår kræver gennemsigtighed

Fair vilkår kræver gennemsigtighed 2. Nr. årgang 6 3. årgang Nr. 1 Januar Juni Januar 2010 2012 2010 2 Foto Anders Bach TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig Det giver både økonomisk gevinst og bedre styring, når kommunerne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 (Katja Høegh, Mette Langborg, Preben Dahl, Lene Ravnholt) 5. februar 2015 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Bylaug bliver ved til der er hul igennem

Bylaug bliver ved til der er hul igennem Artikelserie om Tambohus Bylaugs arbejde for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. 18. juli 2005-10. februar 2007. Bylaug bliver ved til der er hul igennem Tambohus Bylaug

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere