Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole"

Transkript

1 splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3 Linjefag og valgfag...3 Art & Design Musik...4 Boksning...5 Kost & Motion...5 Fitness...6 Outdoor...6 Turbofag...7 Det praktiske...8 Dagsplan...8 Årsplan:...8 Skole/hjem samarbejde:...9 Obligatoriske fag:...9 Tilvalgsfag:...9 Beskrivelse af de enkelte fag...9 Obligatoriske fag...10 Dansk...10 Regning/matematik...10 Engelsk:...11 Historie (Medborgerskab):...12 Samfundsfag (Medborgerskab):...12 Kristendom (Medborgerskab):...13 Biologi:...14 Morgenmotion...15 Sang:...15 Folkedans:...15 Fortælletime og morgensamling:...16 Viden & Vejledning...16 Filosofi...17 Tilvalgsfag...17 Tysk:...17 Fysik/Kemi...18 Andre emner...19 Skolevejledning...19 Specialundervisning

2 Skolens formål og værdigrundlag Skolens formål er at drive en efterskole på Grundtvig/Koldsk idegrundlag, inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Det er endvidere skolens formål at tage initiativ til folkelige og kulturelle aktiviteter i lokalområdet. Skolens værdigrundlag: Kongenshus Efterskole bygger på de Grundtvig/Koldske skoletanker om livsoplysning. Kongenshus Efterskoles værdier er: Fællesskab Tolerance Ansvarlighed Skolen ønsker at give eleverne trygge rammer for deres udvikling. Vi ser eleverne som selvstændige individer, der deltager i skolens liv og udvikler sig med en selvstændig stillingtagen til egne og andres potentialer FÆLLESSKAB er en mulighed For at den enkelte kan dannes og udvikle sig i samvær med andre For at kunne sætte den fælles trivsel højere end egne behov og ønsker For at skabe noget sammen med andre TOLERANCE er hos os At respektere tanker, holdninger og meninger, der er forskellige fra ens egne At vise respekt og overbærenhed med nogen eller noget, der afviger fra normen eller en selv ANSVARLIGHED er hos os At vide at man er forpligtet over for andre og over for sig selv At kunne vedkende sig sin andel i og ansvar for hvordan samværet med andre udvikler sig Andre overordnede emner Skolen har gennem de seneste år arbejdet med niveaudelt undervisning på tværs af årgangene. Niveaudelingen sikrer at de svage bliver mødt og de dygtige bliver udfordret. Hen mod slutningen af skoleåret ombryder vi de forskellige hold, således at alle elever har den lærer, som senere skal føre dem til prøve i de enkelte fag. Fra august 2014 tilbyder skolen undervisning til elever i 8. klasse. FAGENE Boglige fag Vi giver eleverne mulighed for at følge undervisningen og gå til prøve i alle de boglige fag, der gives mulighed for. Vi tilstræber at give eleverne en kvalificeret og kvalificerende undervisning, der vil være et godt fundament i et videre uddannelsesforløb. I de boglige fag, hvor der arbejdes skriftligt, skal eleverne med jævne mellemrum aflevere skriftlige opgaver, der er løst uden for selve undervisningstiden. Skolen stræber efter at integrere IT overalt, hvor det er relevant. Vi råder over et fuldt udbygget trådløst netværk og har projektorer i alle klasselokaler, således at vi kan benytte 2

3 de undervisningsportaler, som i vidt omfang har erstattet bøger. Ved at benytte IT-baseret undervisningsmateriale undgås den hurtige forældelse, som ofte ses, når eleverne sidder med bøger, som ikke er i nyeste udgave. Til at understøtte brugen af IT har skolen investeret i Moodle, som er et stort Open Source værktøj til at samle, organisere og styre undervisningsmaterialer, emner og værktøjer. Moodle giver bl.a. mulighed for at styre afleveringer over nettet og lave fjernundervisning i forbindelse med sygdom/vikardækning. Det kreative/musiske/idrætslige Linjefag og valgfag Vi har en række linjefag, der er tillagt et forholdsvis stort timetal ( min/uge + enkelte linjefagdage, hvor der arbejdes med faget hele dagen). Linjefagene kan opdeles i to grupper, Hånd/Hoved og Krop og udbydes i 3 perioder, med mulighed for at følge 2 forskellige linjefag i hver periode eller at vælge samme linjefag i alle perioder. Linjefag Linjefag er obligatorisk for alle elever. Den ugentlige undervisningstid er på min. afhængig af faggruppen Der vil i løbet af året være linjefagsdage, hvor der arbejdes med fagene i hele dage. Eleverne er fordelt på flere hold. Linjefagene er: Europarejsen, Boksning, Fitness, Kost & Motion, Musik samt Outdoor. Valgfag Ud over linjefagene udbydes en række valgfag, nemlig Fransk, Lystfiskeri, Personlig Udvikling, Wellness, Motionsboksning mm. Valgfagene udbydes kun 1x ugentligt mod linjefagenes 3x ugentligt og er tillagt 90 om ugen. Valgfagene kan variere i løbet af skoleåret, afhængigt af elevernes ønsker og de enkelte læreres mulighed for at rumme et fag i skemaet. Art & Design et med undervisningen i Art & Design er at give eleverne grundlæggende færdigheder i faget, så de i løbet af kurset bliver i stand til mere selvstændigt at omsætte ide til produkt og at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde. Billeder er et kommunikationsmiddel, og det er derfor en meget vigtig del af formålet, at eleverne får forståelse for og indsigt i de meddelelsesmuligheder og udtryksformer billedsproget indeholder. Syning (det håndværksmæssige grundlag), herunder fremstilling af tekniske detaljer og tilretning af færdige snitmønstre. I arbejdet indgår også komposition, materialelære og forløb med diverse tekstile teknikker. Det kunne eksempelvis være strik, hækling, patch- 3

4 work, broderi, trykteknikker og filtning. Eleverne får mulighed for at vælge mellem disse teknikker og derved fremstille forskellige produkter Tegning Eleverne får mulighed for at arbejde med forskellige redskaber, for derigennem at fornemme de muligheder disse giver (kridt, kul, penne og blyant). Udgangspunktet vil være bundne iagttagelsesopgaver, hvor eleverne gradvist kommer omkring forskellige teknikker, som f.eks. lys/skygge, skraveringer og komposition. Disse grundøvelser skal give dem et bedre fundament, når der senere arbejdes mere frit. Undervisningen vil veksle mellem hurtige skitser og tidskrævende gennemarbejdede tegninger, for på den måde at hjælpe eleverne til at arbejde sig ind på et motiv. Et af hovedområderne indenfor tegning, vil være menneskets proportioner, da elever på dette klassetrin er meget optaget af deres krop. Maleri Herunder vil eleverne både arbejde med tørre og våde farver (oliekridt, pastelkridt, akvarel og akrylfarver). Det vil her være nærliggende at undersøge, hvordan disse materialer kan anvendes ved at studere billeder af forskellige kunstnere. Herved afdækkes forskellige muligheder, som eleverne kan afprøve i deres egne billeder. Skulptur Hovedmaterialet vil her være ler, men også gips og papmaché vil kunne inddrages i undervisningen. Formen, overfladen og det rumlige er de væsentlige aspekter, som der vil blive arbejdet med. Der kan arbejdes med materialet i modelleret form eller sammenføjet form, og eleverne skal både arbejde konkret og abstrakt. Tre hovedkategorier indenfor formning er skitseret ovenfor. Undervisningen vil veksle mellem bundne opgaver, der indøver færdigheder hos eleverne, og mere frie opgaver, hvor eleverne kan afprøve det tillærte. Samtalen om billeder er en vigtig del af undervisningen. Det gælder elevernes egne billeder og billeder fra kunstverdenen. Igennem samtalen synliggøres billedernes virkemidler, og deres indvirkning på den enkelte. Den daglige undervisning. Inden for fagets rammer skal elevens ønsker og behov og lærerens faglige viden mødes. Opgaverne består af en kombination af bundne, delvist bundne og helt frie forløb. Musik et med undervisningen er, at eleverne bliver i stand til at spille/synge selvstændigt, og forstå, hvilke midler, der skal til, for at et orkester lyder optimalt. I faget beskæftiger vi os primært med rytmisk musik, men også akustiske sange er på repertoiret. Der vil også blive lagt vægt på historiske og teoretiske forhold omkring musikken. 4

5 Vi spiller/øver numre, som læreren/eleverne vælger, forudsat at holdets musikalske niveau rækker dertil. Der arbejdes også med instrumentundervisning, som alle har brug for, om end på forskelligt niveau. Musik er et fag, der kræver stor koncentration og selvdisciplin, for at alle får noget ud af undervisningen, og det er egenskaber, som eleverne vil kunne bruge i mange andre sammenhænge. I løbet af den første tid vil eleverne efter lyst og evne spore sig ind på deres foretrukne instrument, men der vil også være mulighed for at rokere mellem de forskellige instrumenter. Vi vil i løbet af året medvirke ved forskellige arrangementer, hvor vi skal optræde med et eller flere numre. Boksning et med undervisningen i boksning er udvikling af de enkelte etablerede bokseres færdigheder, at tiltrække, udvikle og fastholde nye talenter til boksesporten og at tilbyde eleverne optimale rammer og instruktion for udviklingen af dem i deres sport. Undervisningen tager udgangspunkt i de enkelte boksere/elevers fysiske og tekniske færdigheder. En stor del af undervisningen er i særdeleshed teknisk og i lidt mindre grad taktisk forståelse. Der satses meget på den fysiske del af træningen: Styrketræning med umiddelbar relation til slagmusklerne, samt udvikling af de unge elevers muskelmasse i øvrigt. Gennem undervisningen vil vi udvikle boksere som selvstændige individer, der kan tage vare på deres eget liv, undervisning, træning og hjælpe andre med deres træning og forberedelser til kampe. Målet er at udvikle og videreudvikle kampboksere, så de kan kvalificere sig til deltagelse i klubstævner, regionsstævner samt til de jyske og danske mesterskaber.i undervisningen indgår Instruktøruddannelse under DaBU, Danmarks Bokse Union, samt foreningslære. Efterskolens optagelse som klub, KEBK, i DaBU har sat foreningslæren yderlige i relief. Der skal arbejdes seriøst hen mod deltagelse i lokalunionens, JABU s, mesterskaber samt Danske Mesterskaber for de respektive aldersgrupper på K.E. Kost & Motion : Fagets formål er at give eleverne mulighed for selv at lære, hvordan de styrer deres vægt på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. : I faget kommer vi rundt om en masse forskellige former for motion og lærer, hvordan man skal sammensætte sin kost for at nå sine mål. Der vil være en vekselvirkning med timer, hvor man er fysisk aktiv og timer med teori omkring kost og ernæring. Skolen har tilknyttet 5

6 en autoriseret klinisk diætist, og hun varetager den del af undervisningen som har fokus på kosten. Timerne med sport og motion foregår både på skolens body-bikes, i styrkerummet, naturen og de øvrige motionsfaciliteter vi har til rådighed, herunder også på skolens udendørs crossfit bane. Fitness et med Fitness kost og motion er at give eleverne kendskab til de forskellige træningsmuligheder, der er i et motionscenter, og at få sammensat et helkropsprogram, der vil komme alle kroppens muskelgrupper igennem på den mest optimale måde, alt afhængig af hvor mange dage om ugen, der sættes af til at kunne træne kroppen igennem. Som elev kan du starte skoleåret med fitness på programmet og få lagt grundstenene til selv at kunne videreføre din træning i løbet af året og på længere sigt i dit ungdomsliv. Det vil betyde, at du med tiden får udarbejdet dit helt eget og personlige træningsprogram og vil kunne opnå en mere dybdegående træningslære og teori koblet hertil. Til sidst vil du være i stand til at kunne lægge et personligt træningsprogrammer til en helt nystartet person. Outdoor et er at kombinere det basale friluftsliv med et væld af friluftsaktiviteter med udgangspunkt i den fantastiske natur omkring skolen. Klatring og rebbaner Vi bruger skolens to klatrevægge både den på halbygningen og den 12 meter høje klatrevæg ved friluftsrområdet. Derudover bygger vi selv rebbaner, som giver vind i håret og sus i maven. Fiskeri og fluebinding Skolen har adgang til noget af Danmarks bedste fiskevand ved Karup Å. Endvidere ligger der flere søer med mulighed for fiskeri tæt ved skolen. Buebygning og skydning Her kommer din koncentration og tålmodighed måske på prøve. I træværkstedet får du mulighed for at bygge din egen bue og efterfølgende afprøve den. Pulsen op med et smil Du vil blive udfordret på samarbejdsøvelser med dine kammerater! Tons og tummel giver mulighed for leg i såvel sne som regn, mudder og sol! Vi arbejder frem mod et KE-triatlon i forsommeren i naturen omkring skolen. 6

7 Friluftstur I den daglige undervisning lærer du de primære friluftsteknikker som at læse kort (til bl.a. orienteringsløb), lave mad på bål og lave bivuakker så vi er godt forberedt til ture med overnatning i det fri. Og meget mere Faget indeholder eventuelt også kanosejlads, overnatning i shelters, klatring, fangst af din egen aftensmad, å-aktiviteter (eks. svævebane over åen) og hygge i svedehytten. Turbofag : et med Turbo fag er at klargøre eleven til 10-klasses afgangsprøve i løbet af foråret, med henblik på optagelse på en ungdomsuddannelse. : Turbofag er linjefag målrettet elever der har behov for at få et ekstra skub i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik for at sikre at den enkelte elev opnår de fornødne færdigheder for at få en afgangsprøve i hus og blive klar til optagelse på en ungdomssuddannelse. Fagene ligger som hovedregel placeret samtidig med skolens øvrige linjefag og supplerer de almindelige boglige timer i prøvefagene. Når du vælger Turbofag, fravælger du i vidt omfang de øvrige linjefag og får til gengæld ca. 50% ekstra timer i de 5 boglige fag, dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi. Turbofag udbydes hvert år fra midt januar til sommerferien. Fransk Comment vas-tu? Vil du gerne vide, hvordan denne mærkelige sætning udtales og hvad det betyder, så vælg faget fransk. et med franskundervisningen er at lære eleverne at læse lette tekster og at udtrykke sig i enkelte vendinger på fransk. Du vil i løbet af første periode få lært at præsentere dig selv på fransk samt formulere enkle sætninger på sproget, der bl.a. sætter dig i stand til at foretage simple indkøb på originalsproget i franske butikker. Igennem små lege og rollespil finder du ud af, hvordan tungen skal vende i munden, så det lyder rigtig fransk. Du vil lære hvad farverne hedder på fransk, hvad tallene hedder, hvordan man siger tidsbegreber såsom måneder, ugedage m.m. på fransk, og du vil også få et lille indblik i, hvordan franskmændene lever og omgås hinanden. I anden periode arbejder vi med at få ordforrådet gjort større for bedre at kunne deltage i en simpel samtale. Derudover arbejder vi stadig med udtalen, så selv en Pariser vil tro, at du er 7

8 opvokset i byen. (Kræver megen øvelse, men mindre kan også gøre det). Vi vil fordybe os i byen Paris, hvad kan man se? Hvor og hvornår? Vi vil høre fransk musik mm. I tredje periode skal ordforrådet udbygges endnu mere. Vi vil læse små sammenhængende tekster, høre om store franske personligheder, undersøge, hvilke andre seværdigheder Frankrig kan byde på udover Paris. Vi vil lave små rollespil på basis af den viden vi opnår i løbet af perioden. Det praktiske Eleverne indgår i mange praktiske funktioner på skolen. Eleverne hjælper til i køkkenet i et omfang, der sikrer, at de ikke går unødigt glip af undervisning. Al rengøring foretages af eleverne under vejledning af lærere. Hver elev har fast rengøring 1 gang om ugen + rengøring af eget værelse. Ud over dette skiftes eleverne til at sørge for, at undervisningslokaler og fællesområder er klar til næste dag. Eleverne medvirker undertiden til vedligeholdelse af udendørsområder under vejledning af skolens pedel. Det er obligatorisk at deltage i køkkenarbejde, rengøring og vedligeholdelse af udendørsområder. Hvis en elev fravælger tysk eller fysik, tilvælger han/hun i stedet enten praktisk arbejde eller lektiehjælp med en lærer. Dagsplan Dagen starter med 15 min morgenmotion for alle elever. Efter dette er der tid til bad og morgenmad. Morgensamling bruges til at se nyheder og høre om dagens program, hvis der er ændringer til dette. Fra kl starter undervisningen, som veksler mellem boglige og interessebetonede fag. Mellem blokkene er der pauser samt hoved- og mellemmåltider i spisesalen. De fleste dage slutter undervisningen kl , hvorefter skolen tilbyder lektiehjælp eller fælles aktiviteter indtil aftensmaden. Efter aftensmaden har vi værelsestime, hvor eleverne laver lektier eller hygger med deres værelseskammerater. Lærerne sørger for, at de elever, der har behov for det, får lektiehjælp eller samtaler i denne tid. Om aftenen opfordrer lærerne eleverne til at igangsætte en eller flere fælles aktiviteter eller at forestå en aktivitet, når eleverne efterspørger dette. Vi slutter dagen med fælles aftensamling, hvor eleverne opfordres til at deltage med et indslag eller lærerne fortæller en historie, spiller et stykke musik, synger med eleverne eller på anden måde laver en fælles slutning på dagen. Årsplan: Vi har 42 kursusuger, fordelt fra medio august til ultimo juni. Vi bruger normalt to hele uger på studieture, en til Norge og en til en europæisk storby, f.eks. Bruxelles. Studieturen er kendetegnet ved at planlægning og afvikling af turen indgår i den 8

9 daglige undervisning, således at eleverne får et ejerskab til turen og et indgående kendskab til turens mål og økonomi. Ud over de lange studieture tager vi hvert år til Lübeck i starten af december og hører om hansekøbmændene, Døden fra Lübeck og det årlige julemarked. To - tre uger om året er alternative uger. Desuden arbejdes der med alternative emner hver uge, således at ingen fag mister timer for at facilitere disse spredte emnedage. For 10. klasserne gennemføres den obligatoriske brobygning i samarbejde med det lokale UU-center. For de flestes vedkommende i Viborg eller Herning. Skolen arrangerer transporten frem til uddannelsesstedet. Vi har af geografiske årsager ikke erhvervspraktik, men opfordrer eleverne til at tage i erhvervspraktik i deres ferier. Vi er behjælpelige med papirarbejdet vedrørende praktikken. Skole/hjem samarbejde: Hver lærer har 8-10 elever knyttet til sig i en kontaktgruppe. Gruppens formål er at skabe et mindre miljø for eleverne. Dette er vigtigt, især i starten, for at den enkelte elev hurtigt føler sig tryg og "hjemme" på skolen. Kontaktlæreren har til opgave at følge, hvordan den enkelte elev trives på skolen og at varetage skole-hjem kontakten. Denne indebærer telefonisk kontakt til hjemmet i de måneder, hvor man ikke mødes til arrangementer på skolen. Desuden gives der standpunktskarakterer og udtalelse om arbejdsindsats i fagene i forbindelse med juleferien, således at forældrene har mulighed for at følge med i deres børns standpunkter i skolefagene. Vi tilbyder to forældresamtaler i løbet af året, én i efteråret, der afvikles af kontaktlæreren og hovedsagelig har et socialt sigte, og én omkring februar, hovedsaglig med et fagligt sigte. Desuden inviterer vi forældrene til forskellige arrangementer i løbet af skoleåret; musical, arbejdsdag, juleafslutning, Danmarksindsamling mm. Obligatoriske fag: Følgende fag er obligatoriske for eleverne: Dansk, matematik, engelsk, morgenmotion, fortælletimer, sang og folkedans. For elever i 8. og 9. klasse er fagene idræt, fysik, geografi, biologi, samfundsfag, kristendomskundskab og historie obligatoriske. Elever på 10. årg. har desuden faget medborgerskab, viden & vejledning samt filosofi som obligatoriske fag. Tilvalgsfag: Følgende fag er tilvalgsfag: Tysk, og for elever på 10. årgang også fysik/kemi. Fagene vælges for et helt år. Hvis eleven har planer om at tage en gymnasial uddannelse, er det vigtigt, at skoleåret fører frem til en fuld afgangsprøve, hvorfor fravalg af disse fag bør drøftes indgående med skolens vejledere. Fravælger en elev et af ovenstående fag, tilvælges automatisk enten praktisk arbejde (i køkkenet eller hos pedellen) eller obligatorisk lektiehjælp. Vi har ikke på forhånd et tilbud i specialundervisning, men de elever, der har behov og kan få PPR til at støtte dette, kan vil tilbyde fast lektiehjælp med en lærer. Tosprogede elever vil vi støtte i forbindelse med indlæringen af det danske sprog. Beskrivelse af de enkelte fag 9

10 Obligatoriske fag Dansk Den ugentlige undervisning er på 240 min. Ud over den ugentlige undervisning er faget tillagt et antal halve fagdage, hvor eleven kan fordybe sig i faget, ligesom der også afholdes terminsprøver. Eleverne er niveaudelt på tre hold. Alle hold er prøveforberedende i forhold til elevens niveau. I løbet af skoleåret afleverer eleverne 7-8 skriftlige opgaver. et med undervisningens mundtlige del er at fremme den enkelte elevs lyst til og færdighed i at deltage aktivt i en diskussion ved at kunne formulere sig samt at kunne lytte med opmærksomhed til andres synspunkter og klart og sagligt argumentere for egne. Vores mål med arbejdet med den mundtlige dimension er at danne baggrund for elevernes lyst til at udtrykke sig skriftligt såvel objektivt som subjektivt. et med undervisningens skriftlige dimension er at fremme den enkelte elevs læselyst og forståelse af sagprosa og fiktionstekster. Endvidere er det formålet at fremme elevens færdighed i retstavning samt i at udtrykke sig skriftligt i et alsidigt og flydende sprog. Ydermere er det et formål med danskundervisningen at skærpe elevens indsigt i og interesse for værdier, problemer og perspektiver i det omgivende samfund og i andre kulturer. Det centrale i danskundervisningen er sprog og litteratur. Undervisningen tager således udgangspunkt i arbejdet med de litterære genrer, men også andre udtryksformer som fx it, lyd - og billedmedier. Der vil især blive arbejdet litteraturhistorisk, og det vil blive tilstræbt, at eleverne får indsigt i den historiske og samfundsmæssige tid, som teksterne er opstået i og/eller beskriver. Eleverne skal med jævne mellemrum aflevere skriftlige opgaver og andre opgaver, der løses uden for selve undervisningstiden. et i undervisningen svarer til læseplan for folkeskolen på tilsvarende klassetrin. Metode Arbejdsmetoden i undervisningen spænder fra den lærerstyrede klasseundervisning over arbejde med individuelle projekter og fremlæggelser til selvstændigt arbejde på klassen. I arbejdet med litteratur anvendes en analytisk faglig tilgang, hvor hovedelementerne er analyse, fortolkning og perspektivering. Eleverne vil blive inddraget i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen. Regning/matematik Den ugentlige undervisningstid er på 120 min. Ud over den ugentlige undervisning er faget tillagt et antal halve fagdage hvor eleven kan fordybe sig i faget ligesom der også afholdes terminsprøver i faget. Eleverne er fordelt på 3 hold med et varierende antal elever pr. hold. Alle hold er prøveforberedende, og delte efter fagligt niveau. Oplever vi at en elev klarer sig bedre eller dårligere end tidligere på året, kan der skiftes niveau, således at den svage elev altid blive rmødt og den dygtige elev bliver udfordret. De elever, der ønsker at afslutte med Folkeskolens 10. klasseprøve (FS10), vil blive undervist på et niveau så dette er muligt. 10

11 et med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsforhold og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. et i undervisningen svarer til læseplan for folkeskolen på tilsvarende klassetrin. Eleverne skal med jævne mellemrum aflevere skriftlige opgaver, der er løst udenfor selve undervisningstiden. Metode Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Engelsk: Den ugentlige undervisningstid er på 115 min. Ud over den ugentlige undervisning er faget tillagt et antal fagdage, hvor eleven kan fordybe sig i faget, ligesom der også afholdes terminsprøver i faget. Eleverne er fordelt på 3 niveaudelte hold. Oplever vi at en elev klarer sig bedre eller dårligere end tidligere på året, kan der skiftes niveau, således at den svage elev altid blive rmødt og den dygtige elev bliver udfordret. Alle hold er prøveforberedende, og delte efter fagligt niveau. De elever der ønsker at afslutte med Folkeskolens 10. klasseprøve (FS10) vil blive undervist på et niveau så dette er muligt. et med undervisningen er, at eleven opnår færdighed i at anvende og forstå det talte engelske sprog, i at tale sproget på en måde, så det er anvendeligt i engelsksprogede lande, i at opfatte indholdet i en tekst og i skriftligt at benytte sig af sproget. Det grundlæggende indhold er at arbejde med ordforråd og sætningsopbygning og opøvelse af færdigheder i at lytte, læse, tale og skrive, således at eleven kan bearbejde fremmedsproglige påvirkninger, omsætte dem i sproghandlinger og uddrage en forståelse for omverdenen. Undervisningen skal gerne medføre, at eleven tør anvende sproget og tør gøre forsøg med det, selvom resultatet ikke bliver perfekt, at eleven bevarer lysten til at lære mere, at eleven får forståelse for, at sproget har grammatiske regler, og at form og indhold 11

12 er to sider af samme sag og ikke kan adskilles. et i undervisningen svarer til læseplan for folkeskolen på tilsvarende klassetrin. Metode Undervisningen skal være kulturformidlende gennem varierende tekst- og medievalg. Eleven vil blive opfordret til at stille spørgsmål til sin egen virkelighed, drage sammenligninger og bruge erfaringerne i skolearbejdet og opnå et bedre grundlag for kulturforståelse. Eleverne skal med jævne mellemrum aflevere skriftlige opgaver, der er løst udenfor selve undervisningstiden. Historie (Medborgerskab): Undervisningen i historie varetages sammen med undervisningen i kristendom og samfundsfag. Mange af de emner som skal behandles har berøring med de to andre fag, hvorfor et udstrakt samarbejde på tværs af fagene er med til at give eleverne en bedre og bredere forståelse i alle tre fag. Undervisningen er prøveforberedende. et med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. I historieundervisningens planlægning skal tolkning af fortiden, forståelse af nutiden og forventninger til fremtiden sammentænkes med elevernes livsforståelse og virkelighedsopfattelse. Folkeskolens læseplan for faget følges i vidt omfang. Metode Ved hjælp af tekster arbejdes med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid, så eleverne kan udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Samfundsfag (Medborgerskab): et med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå 12

13 hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Undervisningen varetages sammen med undervisningen i kristendom og historie. Mange af de emner som skal behandles har berøring med de to andre fag, hvorfor et udstrakt samarbejde på tværs af fagene er med til at give eleverne en bedre og bredere forståelse i alle tre fag Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger I samfundsfag beskæftiger eleverne sig med relationer mellem mennesker. Det kan være det enkelte menneskes relationer til andre mennesker, men det kan også være relationerne til grupper og fællesskaber. Fagets centrale indhold er menneskets eller gruppens relationer til stat, samfund, kultur og natur, og hvordan disse relationer har udviklet sig. Folkeskolens læseplan for faget følges i vidt omfang. Metode I samfundsfag undervises der frem imod den (mulige) mundtlige prøve (dette afgøres ved udtræk), hvorfor arbejde med tekster fylder forholdsvis meget i den daglige undervisning. Endvidere spænder undervisningen fra den lærerstyrede klasseundervisning over arbejde med individuelle projekter og fremlæggelser herunder problemorienteret undervisning til selvstændigt arbejde på klassen. Kristendom (Medborgerskab): Undervisningen er obligatorisk for alle elever på FSA-niveau. Undervisningen i kristendom varetages sammen med undervisningen i historie og samfundsfag. Mange af de emner som skal behandles har berøring med de to andre fag, hvorfor et udstrakt samarbejde på tværs af fagene er med til at give eleverne en bedre og bredere forståelse i alle tre fagundervisningen er prøveforberedende. et med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne lærer, hvordan religionen har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. De fire overordnede emner er: Livsfilosofi og etik Bibelske fortællinger Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng 13

14 Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser Vi skal arbejde med tilværelsens grundlæggende spørgsmål ud fra et filosofisk og etisk perspektiv. Eleverne skal læse bibelske fortællinger og lære at forstå kristendommens betydning for værdigrundlaget i vores egen kultur. Eleverne skal desuden lære om ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblik på at give dem en forståelse af andre livsformer og holdninger. Vi ser på, hvordan kristendommen har udviklet sig gennem historien og indtil i dag. Vi forsøger at besvare livets store spørgsmål ud fra kristendommen og andre religioner og livsopfattelser. Undervisningen skal fremme elevernes kompetencer i at tage personlig og ansvarlig stilling. Folkeskolens læseplan for faget følges i vidt omfang. Metode I undervisningen skal eleverne lytte og fortælle, debattere og dramatisere, benytte internet og andre medier. I kristendomskundskab undervises der frem imod den (mulige) mundtlige prøve (dette afgøres ved udtræk), hvorfor arbejde med skriftlige kilder fylder forholdsvis meget i den daglige undervisning. Endvidere spænder undervisningen fra den lærerstyrede klasseundervisning over arbejde med individuelle projekter og fremlæggelser herunder problemorienteret undervisning til selvstændigt arbejde på klassen. Biologi: Undervisningen er obligatorisk for alle elever på 8. og 9. klassetrin og er i gennemsnit 45 min. pr. uge idet faget undervises 90 min. hver anden uge. Der arbejdes hen mod Folkeskolens Afgangsprøve, som aflægges, såfremt faget udtrækkes. Denne prøve er skriftlig. Gennem undervisningen i biologi skal eleverne tilegne sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen lokalt og globalt. For at give eleverne indsigt i samspillet i naturen, skal de præsenteres for skolens omliggende natur bl.a. lave en undersøgelse af biotopen Karup Å. Desuden skal eleverne arbejde med menneskets fysiologi og anatomi ved emnerne: ernæring, energiomsætning, genetik og bakteriologi. Folkeskolens læseplan for faget følges i vidt omfang. Metode Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og undersøgelser, der understøttes af de naturvidenskabelige forklaringer. Det tilstræbes at fremme elevernes 14

15 glæde ved naturen og deres lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Geografi Undervisningen er obligatorisk for alle elever på 8. og 9. klassetrin og tillægges 45 min. pr. uge i gennemsnit idet der undervises 90 min. hver anden uge. Der arbejdes hen mod Folkeskolens Afgangsprøve, som aflægges, såfremt faget udtrækkes. Denne prøve er skriftlig. Morgenmotion et med morgenmotion er at give eleven en fornemmelse af og forståelse for at bevæge sig individuelt og i fællesskab. Timetildelingen er 1,25 time om ugen med 15 min. pr. dag. Samtidigt skal det være med til variere elevernes hverdag, da forskning viser, at det er gavnligt for indlæringen i de boglige fag at få frisk luft og røre sig i løbet af dagen. Undervisningen består af gå- og løbeture mm. som er med til at styrke fællesskabet. Sang: Den ugentlige undervisningstid er 30 min. Alle eleverne er i disse timer sammen på et hold med tre lærere. et med undervisningen i sang er, at eleverne gennem brug af det instrument, de alle er i besiddelse af, nemlig den menneskelige stemme, udvikler og styrker deres evne til og glæde ved at synge sammen, og at de får et aktivt forhold og kendskab til vores danske salmer og sange. Endvidere er det formålet, at eleverne får oplevelsen af fællesskab og glæde ved at deltage i og være et nødvendigt led i en musikalsk enhed. et er en bred vifte af nutidige og klassiske sange, salmer, børnesange, folkeviser og viser fra forskellige lande og tider, herunder fremmedsprogede sange og viser. Desuden indgår aktuelle folkelige sange, sange om folk og land og om åndelige bevægelser, om årets gang m.v. De vigtigste elementer i sangtimen er Folkehøjskolesangbogen og DGI-sangbogen. Folkedans: Undervisningstiden er 45 min. ugentlig fra skolestart indtil den skriftlige prøveperiode. Ud over den ugentlige træning danser vi ved festlige lejligheder og evt. opvisninger på eller udenfor skolen. 15

16 et med undervisningen er at lære eleverne de grundliggende trin og gøre dem bekendt med lettere folkedanse. Vi prøver at åbne deres øjne for det hyggelige samvær og fællesskab, der er en vigtig del af folkedansen. Repertoiret er primært traditionelle danske danse, kædedanse og kvadrilledanse Fortælletime og morgensamling: Den ugentlige undervisningstid er 130 min. Eleverne er samlet på et hold. et med undervisningen er at vænne eleverne til at lytte, at lære dem at kunne lytte til en god historie, aktuel orientering, et digt, en fortælling eller lignende og anvende den indsamlede viden i skolens øvrige fag. et i fortælletimerne kan være mangfoldigt, men vi tilstræber, at såvel bibelhistorie som den nordiske mytologi indgår som et element i nogle af timerne. Udsmykningen i foredragssalen er en billedserie af Jens Chr. Vestergård fra den nordiske mytologi, disse indgår naturligt i denne formidling. Til morgensamlingen ser vi nyheder på storskærm for at fastholde elevernes blik for verden udenfor efterskolen og for at oplyse om samfundsmæssige forhold. Nyhederne bruges også til at give eleverne baggrunden for de emner der er taget op. Viden & Vejledning Viden og Vejledning tillægges 45 minutter ugentligt for 10. klasse samt nogle havle dage, hvor de kan fordybe sig i deres uddannelsesmuligheder. Faget arbejder tæt sammen med skolens vejleder. et med undervisningen er at klæde eleverne på til at stå på egne ben og klare sig uden forældrenes daglige indblanding og støtte. : Viden & Vejledning er et 10. klasses fag, hvor vi kombinerer dele af den obligatoriske vejledning med praktisk viden til brug, når eleven starter på sin ungdomsuddannelse og ofte også flytter hjemmefra. I faget indgår bl.a. viden om budgetlægning, boligsøgning, de faglige organisationer, dagpenge og kontanthjælp, lærlingepladser og uddannelsessystemet som sådan.. Vi gør brug af gæstelærere med specialviden indenfor de vidensområder, hvor dette er relevant (forsikring, banker, fagforening, mestervirksomhed mm.). 16

17 Filosofi Filosofi/Innovation/projekt er et kombinationsfag som tillægges 60 minutter ugentligt for 10. klasse. I løbet af skoleåret for de kendskab til alle 3 arbejdsområder. : Eleverne skal lære om livets svære og eksistentielle problemer og at diskutere dem åbent og fordonsfrit. De skal også lære om innovative tilgange til livet og de muligheder man får, når man kan tænke ud af boksen. I projektdelen skal eleverne udarbejde og gennemføre et projekt til gavn for skolen og eleverne. : I filosofidelen anvendes dilemmaspil, debatter og oplæg om etik og moral samt lidt grundviden om de store filosoffer. I Innovationsdelen skal vi se på og tale om gazellevirksomheder, mønsterbrydere og folk som inne kan læade være med at arbejde på nye måder. I Projektdelen skal eleverne arbejde i grupper med et fastlagt projekt. Målet er at give eleverne kendskab til projektarbejdets fordele og ulemper og lade dem erfare dette i praktisk form på egen krop. Tilvalgsfag Fælles for tilvalgsfagene: Hvis en elev fravælger et eller flere af disse fag, tilvælger eleven automatisk enten lektiehjælp med en lærer eller praktisk arbejde i køkkenet eller sammen med skolens pedel. et med dette er at undgå, at eleverne fristes til at fravælge fagene for at opnå fritimer i løbet af dagen, fordi elever, som fravælger disse fag, ofte har behov for hjælp til skolens øvrige boglige fag. Tysk: Den ugentlige undervisningstid er 135 minutter på både FS-10 niveau og FSA niveau. Eleverne er fordelt på 3 hold, der alle er prøveforberedende. et med undervisningen er at udvikle elevernes færdigheder i at forstå talt og skrevet tysk og ligeledes udvikle deres evner til selv at kunne udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt på tysk. Desuden er faget tysk adgangskrav til en række ungdomsuddannelser, hvorfor vi altid anbefaler eleverne at vælge faget. Elevernes kommunikative færdigheder opøves og trænes bl.a. ved tekstarbejde både mundtligt og skriftligt samtaler og diskussioner ved at lytte til og arbejde med lytteøvelser på originalsproget ved at skrive længere sammenhængende tekster, der afpasses til modtager og formål 17

18 Eleverne skal arbejde på at forbedre deres sprogiagttagelse, der sætter dem i stand til at benytte sproget, så de kan gøre sig forståelige. Herunder skal de bl.a. arbejde med udbygning af ordforråd at udvikle en større grammatisk forståelse at opøve udtale, rytme og intonation Elevernes sprogtilegnelse skal bl.a. styrkes igennem arbejdet med strategier, der fremmer kommunikation at anvende it og mediers muligheder brugen af hjælpemidler at anvende skriveprocessen og dens faser Elevernes viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande søges udbygget og sammenlignes med danske samfundsforhold bl.a. igennem tekstarbejde, der kan give eleverne indsigt i dagligliv, levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande informationssøgning f.eks. på Internettet, avislæsning, film m.m. kontakt med andre, hvor brugen af tysk er en nødvendighed. et i undervisningen svarer til læseplanen for folkeskolen på tilsvarende klassetrin. Eleverne skal med jævne mellemrum aflevere skriftlige opgaver, der er løst uden for selve undervisningen. Fysik/Kemi Til både FSA og FS10 er den gennemsnitlige ugentlige undervisningstid på 115 min. For elever i 10. klasse gælder dog at der først undervises i fysik/kemi efter jul, hvor der så undervises med 3 ugentlige lektioner. Alle hold er prøveforberedende. et med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. : Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev, med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturpleje, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik, både lokalt og globalt. 18

19 Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab, teknologi og menneskehedens indflydelse på naturen som en del af vor kultur og vort verdensbillede. Folkeskolens læseplaner for fagene følges. Andre emner Skolevejledning Alle elever skal tilbydes vejledning. Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge med behov for vejledning og afklaring i forbindelse med videre ungdomsuddannelse. Vejledningen skal inddrage den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle og oversete kompetencer. Vejledningen skal bidrage til, at eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse. Eleverne skal gøres bekendte med ungdomsuddannelsernes indhold og krav til den enkelte Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder IT-baserede informations- og vejledningstilbud, om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse. Skolevejledningen varetages af skolens skolevejleder. Der gennemføres mindst to samtaler med eleverne i løbet af året. Derudover er skolevejlederen behjælpelig med at udfylde tilmelding til videreuddannelse. For 10. klasse suppleres vejledningen med faget Viden & Vejledning. Specialundervisning Elever, der har en PPR-erklæring fra hjemkommunen med, tilbydes følgende hjælp: I matematik opererer skolen med 3 hold som er niveaudelt. Niveaudelingen kan i begrænset omfang overskride årgangsdelingen. Desuden er der etableret en to-lærerordning målrettet det hold, der har størst behov. Desuden tilbydes ekstra hjælp for disse elever i forbindelse med lektietimen. splanen rettet af forstander Arne Munkgaard efter bemyndigelse fra bestyrelsen. 19

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010 INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011 Anden udgave, juni 2010 1 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL... 3 Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole... 3 Et grundtvigsk livssyn.... 3 Dansk kultur...

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 1 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Undervisning på Den dansk-franske Skole

Undervisning på Den dansk-franske Skole Undervisning på Den dansk-franske Skole Årlig Evaluering 2011-2012 Rev. 2 Den dansk-franske Skole www.ecolefrancodanoise.dk Værnedamsvej 12A 1.tv 1 1619 København V Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Resumé... 3 Skolens

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere