Kvant 2. Notesamling....Of doom!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvant 2. Notesamling....Of doom!"

Transkript

1 Kvant 2 Notesamling...Of doom!

2 Indhold 1 To-partikelsystemer 1 2 Brint 1 3 Perturbation Udartet perturbationsteori Zeeman-effekt Tidsafhængig perturbation Variationsprincippet 5 5 WKB-approximation TM Tunnelering Snedige ting Symmetriske perturbationsmatricer Harmonisk oscillator Feynman-Hellmannteoremet Slater-determinant Kommutatorer for brint

3 1 To-partikelsystemer For skelnelige partikler i tilstande ψ a og ψ b kan den samlede bølgefunktion skrives som: ψ(r 1, r 2 ) = ψ a (r 1 )ψ b (r 2 ) (1) For ikke-skelnelige partikler ser det straks værre ud (dam dam dammmmm). De skal opfylde symmetrikravet (5.14): ψ(r 1, r 2 ) = ± ψ(r 2, r 1 ) (2) (plus for bosoner (som er symmetriske) og minus for fermioner (som er antisymmetriske)). Generelt kan en bølgefunktion skrives som et produkt af en rumdel φ(r) og en spindel χ(s) som kan være individuelt symmetriske eller antisymmetriske. Afhængigt af dette bliver den samlede bølgefunktion: symmetrisk symmetrisk = symmetrisk symmetrisk antisymmetrisk = antisymmetrisk antisymmetrisk antisymmetrisk = symmetrisk For systemer med to fermioner (ihvertfald med to elektroner), er det er snedigt at huske på at: Tilstande med antisymmetrisk spindel kaldes singlet-tilstande Tilstande med symmetrisk spindel kaldes triplet-tilstande 2 Brint Oversigt over egenværdier L, S og J-operatoerer på brint: 1

4 L 2 l m l = 2 l(l + 1) l m l L z l m l = m l l m l L ± l m l = (l m l )(l ± m l + 1) l (m l ± 1) S 2 s m s = 2 s(s + 1) s m s S z s m s = m s s m s S ± s m s = (s m s )(s ± m s + 1) s (m s ± 1) J 2 j m j = 2 j(j + 1) j m j J z j m j = m j j m j J ± j m j = (j m j )(j ± m j + 1) j (m j ± 1) -hvor J L + S er god at bruge ved spin-orbit-kobling. Kvantetallene kan kun antage bestemte værdier: n: 1, 2, 3,... l: 0, 1,..., n 1 m l : l, l + 1,..., l s: 0, 1/2, 1, 3/2,... m s : s. s + 1,..., s j: l s, l s + 1,..., l + s m j : j. j + 1,...j Relevante kommutatorer er opgivet i afsnit 6.5! 3 Perturbation Man pertuberer når hamiltonoperatoren for et kendt system (med hamiltonoperator Ĥ0 ) ændres en lille smule Ĥ0 Ĥ0 + Ĥ. Vi skal vist kunne udregne førsteordenskorrektionerne til både energier (E 1 n) og bølgefunktioner (ψ 1 n) og andenordenskorrektioner til energier (E 2 n). Det er ikke så slemt hvis energiniveauerne ikke er udartede: Førsteordensperturbation af energien findes med (6.9) fra Griffiths: E 1 n = ψ 0 n Ĥ ψ 0 n (3) 2

5 Andenordensperturbation af energien findes ved (6.15): E 2 n = m n ψ 0 m Ĥ ψ 0 n 2 E 0 n E 0 m (4) Til beregning af førsteordensperturbationer til bølgefunktioner kan jeg personligt anbefale ligning (6.13): ψ 1 n = m n 3.1 Udartet perturbationsteori ψm 0 Ĥ ψn 0 En 0 Em 0 ψm 0 (5) Det ser straks værre ud med udartet perturbationsteori - Så er man nødt til at bruge (6.27) som siger: E 1 ± = 1 2 (W aa + W bb ± (W aa W bb ) W ab 2 ) (6) - hvor W erne er defineret som perturbationens matrixelementer i basen af ψ er, dvs. W ij ψ 0 i Ĥ ψ 0 j. Det er dermed ulejligheden værd at udtrykke Ĥ i en basis hvor den er diagonal da dette vil betyde at W ab = 0, hvilket gør (6) mere overskuelig. Dette kan gøres på to måder: Hvis man er 1337 hax0r til at regne matrixelementer, kan man benytte sig af, at en matrices egenværdier er uafhængige af, hvilken basis de udtrykkes i, og skifte base til en god linearkombination TM af ψa 0 og ψb 0, ved at løse egenværdiligningen: ( Waa W ab W ba W bb ) ( α β ) ( = E 1 α β ) (7) (Dette er ækvivalent med at løse ligning (6.22) og (6.24) i Griffiths hvis man bedre kan lide det) Hvis man er snedig kan man bruge moralen fra teoremet på side og finde en operator  som kommuterer med både Ĥ0 og Ĥ og finde en linearkombination af egentilstande til Ĥ 0 som også er egentilstand til  (husk at alle linearkombinationer af egentilstande til Ĥ 0 automatisk er egentilstande til Ĥ 0 ). Ofte er det snedigt at anvende paritetsoperatoren A: Âf(x) = f( x) (som har egenværdierne ±1, da Â2 f(x) = f(x)). Endnu en grund til at paritetsoperatoren er et kløgtigt valg er at [Â, Ĥ0 ]f(x) = (V ( x) V (x))f( x), dvs. de kommuterer for symmetriske potentialer. Eksempelvis er bølgefunktionen i opgave 6.7 udtrykt ved ψ(x) = αe (ikx) + βe ( ikx), og man kan med lidt snilde se at for at ψ kan være egenfunktion for  skal koefficienterne opfylde β = ±α. Dette trick er absurd smart, og det kan virkelig anbefales at lære det. 3

6 3.2 Zeeman-effekt Zeeman-effekten er den opsplitning af energiniveauerne i atom som forekommer når det placeres i et eksternt magnetisk felt. Helt generelt for Zeeman-effekt er perturbationen givet ved Ĥ Z = (µ l + µ s ) B ext, hvor µ s = e m S, µ l = e 2m L. Man taler om stærk eller svag Zeeman-effekt afhængigt af forholdet mellem det interne (fine structure) og eksterne magnetiske felt: Der er stærk Zeeman-effekt hvis Der er svag Zeeman-effekt hvis Hvor B int = 1 e 4πɛ 0 mc 2 a 12T 3 B ext B int B ext B int Svag Zeeman Gode kvantetal: n, l, j og m j, Ved svag Zeeman-effekt dominerer det interne magnetfelt (finstrukturen) og det eksterne magnetfelt behandles derfor som perturbationen. Dermed er E 0 givet ved den almindelige grundenergi for brint (ligning 6.67): E nj = 13.6eV n 2 [1 + α2 n 2 ( n )] j + 1/2 3/4 De voksne (Griffiths, ligning 6.76) siger at førsteordensperturbationsenergien findes ved: [ ] EZ 1 = µ Bg J B ext m j, hvor µ B e 2m og g J 1 + j(j+1) l(l+1)+3/4 2j(j+1) Stærk Zeeman Gode kvantetal: n, l, m l og m s, Ved stærk Zeeman-effekt dominerer det eksterne magnetfelt og det interne magnetfelt betragtes som perturbationen. Altså er E 0 givet ved den normale grundtilstandsenergi for brint (uden finstruktur) plus energien fra Ĥ Z, dvs. E nml m s (8) = 13.6eV n 2 + µ B B ext (m l + 2m s ) (9) Igen har de voksne (ligning 6.82) udregnet førsteordensperturbationsenergien for os: E 1 fs = 13.6eV n 3 α 2 [ ] 3 l(l + 1) 4n ml m s l(l + 1/2)(l + 1) } {{ } =1, for l=0 4

7 Middel-Zeeman tjah... se side Tidsafhængig perturbation I tidsafhængig perturbationsregning afhænger ændringen af hamiltonoperatoren af tiden, Ĥ (t). De voksne (Griffiths) siger at diagonalelementerne i perturbationen ofte forsvinder, Ĥ aa = Ĥ bb = 0. Hvis dette er tilfældet, og hvis den upertuberede tilstand skrives som Ψ(t) = c a (t)ψ a e ieat/ +c b (t)ψ b e iebt/, kan man ved hjælp af den tidsafhængige schrödingerligning og lidt fancy footwork TM deducere sig frem til at koefficienterne opfylder: ċ a = i Ĥ abe iω0t, ċ b = i Ĥ bae iω0t (10) hvor ω 0 E b E a. I tilfælde af at Ĥ aa, Ĥ bb at bruge 0 ser det hele straks sortere ud og man er nødt til Og ikke nok med det! Ydermere er ċ a = i (c aĥ aa + c b Ĥ abe iω0t ) (11) ċ b = i (c bĥ bb + c a Ĥ bae iω0t ) (12) Ved at integrere (10) kan man få et fint udtryk for c b som funktion af tiden. Tidspunktet hvor perturbationen starter kaldes t 0 og det antages at c a (t 0 ) = 1, c b (t 0 ) = 0. Koefficienterne skal naturligvis opfylde at c a 2 + c b 2 = 1. Anyway: c (1) b (t) = i t t 0 Ĥ ab(t )e iω0t dt (13) Det er praktisk hvis man skal udregne sandsynligheden for at måle et system i tilstand b som funktion af tiden, da denne er P (1) a b (t) = c b(t) 2 (14) til første orden. Skal man finde anden orden eller højere er der en fin guide på side Variationsprincippet Variationsprincippet er en fantastisk metode til at estimere en øvre grænse for grundtilstandsenergien for et system uden en kendt bølgefunktion, som DU kan prøve derhjemme! Det eneste du skal bruge er en normaliseret testfunktion 5

8 ψ test, som i princippet kan antage en hvilken som helst form, og systemets hamiltonoperator. Variationsprincippet (ligning 7.1 i bogen) siger da: E gs ψ test Ĥ ψ test Ĥ (15) hvor det er værd at skrive sig bag øret at Ĥ = T + V ( T og V er forventningsværdierne af hhv kinetisk og potentielenergi for testfunktionen). Dermed er E gs ψ test T ψ test + ψ test V ψ test } {{ } } {{ } T V (16) Ofte vælger man at bruge en gaussisk funktion, ψ test = Ae bx2, A = ( ) 2b 1/4 π, som altid opfylder T = 2 b 2m. Da variationsprincippet giver en øvre grænse for grundtilstandsenergien vil det være kløgtigt, strategisk og smart at minimere højresiden af (16) ved at differentiere mht b. 5 WKB-approximation TM WKB er en metode til at approximere bølgefunktioner i potentialer som afhænger af x. Den virker fortræffeligt hvis: bølgefunktionens amplitude ændrer sig laaaaangsomt man ikke approximerer i nærheden af klassiske turning points, dvs hvor E V man gør det rigtigt Selve approximationen er udtrykt i ligning 8.10 i bogen: ψ(x) C e ± i p(x)dx, p(x) = 2m(E V (x)) (17) p(x) I nærheden af disse turning points er man nødt til at anvende nogle lappefunktioner som er djælvelsk besværlige at arbejde med. Heldigvis har Griffiths udført en del af fodarbejdet i et par eksempler i afsnit 8.1 og 8.3 og udregnet nogle betingelser som skal opfyldes i forskellige potentialer: Potentialer med to lodrette vægge: -med koordinater x = 0 og x = a (ligning 8.16): a 0 p(x)dx = nπ (18) Potentialer med én lodret væg -med koordinat x = 0 og turning point i x = x 2 (ligning 8.47): x2 0 p(x)dx = (n 1/4)π (19) 6

9 Potentialer uden lodrette vægge -med turning points i x = x 1 og x = x 2 (ligning 8.51): x2 5.1 Tunnelering x 1 p(x)dx = (n 1/2)π (20) Hvis man er i besiddelse af en linearkombination af snilde og snarrådighed, som ingen grænser kender, kan man også bruge WKB-metoden til at beregne tunnelleringskoefficienter: For en partikel som i området 0 < x < a har E < V kan tunneleringssandsynligheden findes (8.22) i Griffiths: 6 Snedige ting T = e 2γ, γ = 1 a 6.1 Symmetriske perturbationsmatricer Fra problem 7.15: I perturbationssærtilfældet hvor ψ a Ĥ ψ b = ψ b Ĥ ψ a = h således at den samlede hamiltonoperator er ( ) Ea h Ĥ = Ĥ0 + Ĥ = h Eb 0 2m(V (x) E)dx (21) bliver perturbationsenergierne E 1 a = E 1 b = 0, og: h 2 Ea 2 = (E b E a ), h 2 E2 b = (E b E a ) (22) 6.2 Harmonisk oscillator I harmoniske potentialer er det ofte givtigt at skrive x om til hæve/sænkeoperatorer, dvs benytte at: x = 2mω (â + + â ), â + ψ n = n + 1 ψ n+1 â ψ n = n ψ n 1 Ved høje potenser af x kan det dog være at man bliver gladere for at bruge tricket beskrevet i afsnit

10 6.3 Feynman-Hellmannteoremet Feynman-Hellmannteoremet ser sådan her ud hvis både ψ n, Ĥ og E n kan afhænge af en parameter λ: E n λ = ψ n Ĥ λ ψ n (23) Man kan ofte få nogle fornuftige ligninger hvis man differentierer efter parametre som kun ét led i Ĥ afhænger af. Et glimrende eksempel er vores allesammens harmoniske oscillator, der som bekendt har Ĥ = 2 [ 2 2m x + 1 ] [ 2 mω2 x 2 og E n = ω(n + 1/2). (24) Hvis man gerne vil beregne forventningsværdien af potentialet kan man enten være hardcore og skrive x 2 -leddet ud som hæve/sænkeoperatorer, eller man kan være snedig og differentiere mht ω, da det første led i Ĥ så forsvinder. Dette giver: E n = (n + 1/2) ω (25) Ĥ ω = mωx2 = 2 V ω, (26) V = ω 2 ψ n Ĥ ω ψ n V = ω 2 (n + 1/2) = 1 2 E n (27) -Især hvis ens potentiale afhænger af f.eks. x 128 vil man hellere bruge denne metode end at omskrive V (â + + â ) 128 (avavav). 6.4 Slater-determinant Hvis man skal konstruere en antisymmetrisk rumdel ud fra et større antal bølgefunktioner end man umiddelbart kan overskue, kan man opskrive den som Slater-determinanten: ψ(r 1, r 2,, r n ) = ψ a (r 1 ) ψ b (r 1 ) ψ n (r 1 ) ψ a (r 2 ) ψ b (r 2 ) ψ n (r 2 ) ψ a (r n ) ψ b (r n ) ψ n (r n ) (28) 6.5 Kommutatorer for brint Snedige kommutatorer: [L S, L] = i (L S) [L S, S] = i (S L) [L S, J] = [L S, L 2 ] = [L S, S 2 ] = [L S, J 2 ] = 0 8

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Risikoholdning og valg af porteføljeandele Handelshøjskolen i København Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Projektvejleder: Lars Thorlund-Petersen Kandidatafhandling på Erhvervsøkonomi-Matematik-Studiet 2004 Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013 To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 01 Trykfejl rettet 14. oktober 013 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 1/0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere