Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:"

Transkript

1 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26

2 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. nr af 21. november 2006 om folkehøjskoler, efterskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) og Tilskudsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) Begyndelsesdato for tilskudsberettiget skolevirksomhed: 9. august Det første kursus er af 42 ugers varighed og vil følge ferieplan for folkeskoleområdet. Efterårsferie i uge 42, juleferie i uge 52 og 53, vinterferie i uge 8 samt alm. sognehelligdage iflg. kalender. Ansøger: Bestyrelsen for Den Rytmiske Efterskole i Baaring Fremtidig skoleadresse: Højskolevej 2, Baaring, 5466 Asperup Kontaktperson: Bestyrelsesformand Niels Ole Frederiksen, Vesterløkke Alle 12, 5500 Middelfart Tlf Mail: eller Jens Horn, Skovhaven 34, 5464 Brenderup Tlf / Mail: Bestyrelsens underskrifter: Bestyrelsesformand Niels Ole Frederiksen Bestyrelsesnæstformand Olav Engholm Bestyrelsesmedlem Erik Malling Bestyrelsesmedlem Johannes Lundsfryd Jensen Bestyrelsesmedlem Lars Pedersen Bestyrelsesmedlem Lis West Bestyrelsesmedlem Jens Horn 2 af 26

3 Projektbeskrivelse: Den Rytmiske Efterskole i Baaring(REB) er opstået med baggrund i et lokalt initiativ for at skabe en tidssvarende efterskole i Baaring Højskoles bygninger under gældende lovgivning. Historik: Højskolen indgik konkursbegæring til skifteretten d. 7 marts 2008, hvorefter der hurtigt blev etableret en selvbestaltet arbejdsgruppe med lokale aktører for oprettelse af en ny fri kostskole på matriklen. Arbejdsgruppen indkaldte til 2 offentlige møder, der udmøntede sig i mandat til indkaldelse af Stiftende Generalforsamling d. 8. maj 2008 med dirigent Advokat Claus Munk, Ret- og Raad, Middelfart. Skolens værdigrundlag: Vi vil lave en bredt favnende efterskole, der i udgangspunktet vil optage elever fra hele landet i 9. og 10. skoleårgang. Skolen tager udgangspunkt i den fortællende frie skole, hvor samtalen er et nødvendigt og blivende indlæringsredskab for elevens selvudvikling baseret på efterskolen værdigrundlag. Vi vil lave en skole, hvor udsynet mod verden bliver fastholdt gennem fælles, aktiv undervisning i medborgerskab, fællesoplevelser og fællesindlevelse, der vil styrke skabelsen af den enkelte elevs værdi-grundlag og reflektionsevne, og hvor den enkeltes integritet vil blive værdsat og respekteret. En efterskole der udfordrer eleven til selvstændighed, innovation og fleksibilitet, og en skole der tør udfordre og udvikle det samtidige skolelandskab i undervisningsmetoder og -strukturer. Vi vil en attraktiv arbejdsplads for elever og medarbejdere med lyst og evner til at udforske og danne en fremtidsrettet, samtidssvarende rytmisk efterskole. Skolens faglige profil vil være en ligeværdighed mellem traditionelle skolefag med særlig vægt på sproglige kommunikative kompetencer og udøvende kunstnerisk/musiske fag med speciel fokus på den skabende, improviserede musik og -sang samt undervisning i klassisk musik og sang. Skolens profilering vil være den rytmiske musik med genreopdelte sammenspilshold, indlæring i musikalske fælles discipliner og -fagområder samt naturlig indføring i den til skoleformen knyttede sangskat. Skolen vil tilbyde linjeundervisning i improvisatorisk rytmisk musik og linjeundervisning i klassisk musik og tilbyde en specifik sanglinje på tværs af genre. Koblingen mellem skolens linjefag og de traditionelle fag vil til dels ligge i fællesfagene, men også i den konkrete pædagogiske tilgang til de traditionelle undervisningsfag, hvor musisk læring vil indgå i den fundamentale didaktik. Skolens faglige skolefag vil være på et højt og fagligt kvalificeret niveau for den enkelte, og vi vil lave niveaudeling på tværs af skoleårgangene i sprogfag og matematik. Herved sikres den enkelte elevs egenudvikling i et differentieret undervisningsmiljø. Sprogfagene vil timemæssigt blive vægtet. Der skabes en naturlighed i tilgangen til sproget i forbindelse med internationale kontakter direkte knyttet til linjefaget. Skolen vil vægte udveksling med internationale samarbejdspartnere højt, og sammenhængskraften vil komme fra linjefagene. Vi vil en skole, hvor eleven oplever verden tættere på, og en skolehverdag, hvor der er plads til den enkelte under synlig hensyntagen til fællesskabet. 3 af 26

4 Skolens linjefag vil alle tage udgangspunkt i det fælles skabende. De klassiske musikelever vil spille i orkestre, synge i kor og blive blandet med de improviserende rytmiske musikere i et cross-over fællesskab, der med tiden vil nedbryde genreopdeling og frembringe unikke musikalske fællesskaber på tværs af tradition, køn og samfund. De rytmiske musikelever vil gennem troværdig undervisning i improviseret musik få en platform til at være medskabende med de ofte teknisk velfunderede klassiske musikere. Fællesfagene vil være orkester og kor, hørelære og nodekendskab. På tværs af genre vil vi oprette en sanglinje, hvor elever med forskelligt udgangspunkt vil få mulighed for at fordybe sig i den vokale musik. Eleverne på denne linje vil indgå i sammenspilsgrupper og have egne ensembler, så elevernes vokal-potentiale udvikles optimalt. Instrumentalundervisning. Alle elever vil modtage 20 min. soloinstrumentalundervisning om ugen på deres hovedinstrument. Undervisningen vil blive tilrettelagt efter den enkeltes individuelle standpunkt. Lokalitet: REB vil være lokaliseret i Baaring en lille forstad med mange nye tilflyttere, 15 km fra Middelfart og vi vil have til huse i Baaring Højskoles gamle bygninger. Området er kendt for mange musikfestivals, og indenfor en radius af 3 km. er det muligt at komme fra motorvejen til stranden. Baaring er lige i centrum af Danmark C! Bygningerne er indviet i 1959, og grundtanken for højskolen har været den ligeværdige samtale i Grundtvigsk forstand, tid til fordybelse og refleksion, international vidsyn, åbenhed overfor det fremmede og vægt på faglig velfunderet undre-visning. I Thorkild Bjørnvigs højskolesang til indvielse af Baaring Højskole lyder omkvædet: synge vil vi, legen er magt, mer end beregning, forstand og foragt frugter kan uspået komme. Vi vil en skole, hvor ord betyder noget, og hvor det improvisatoriske, kreative, legende menneske styrkes til at blive trendsætteren i samfundet. 4 af 26

5 Organisation: Skolekredsen er efterskolens øverste myndighed og består af myndige personer over 18 år jf. vedtægterne. Af dennes midte er valgt en bestyrelse. Den siddende bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf de 6 er bosat i lokalområdet. Bestyrelsesmedlemmerne er alle skoleinteresserede, hvoraf en del arbejder/ har virket i den frie skole. Bestyrelsesformand Niels Ole Frederiksen er nuværende højskolelærer og tidligere højskoleforstander. Næstformand Olav Engholm er tidligere skoleleder i den frie skole og tidligere arbejdet med skolebestyrelsesarbejde som bl.a. bestyrelsesformand. Erik Malling er ansat ved IBC(International Business College) og fundraiser, erhvervsmand. Johannes Lundsfryd Jensen er ansat ved IBC(International Business College) og byrådsmedlem i Middelfart kommune. Lis West er tidligere efterskolelærer. Lars Pedersen er ansat i den frie skole. Jens Horn har været højskolelærer og forstander på en efterskole. Som suppleant og arbejdende bestyrelsesmedlem: Marianne Jensen er efterskolelærer og can. scient. i biologi. Bestyrelsen har udpeget Jens Horn som tovholder på projektet og ansat forstander fra 1. april Til bestyrelsen er knyttet flg. eksterne vejledere: Advokat Claus Munk, Ret-og Raad, Middelfart. Statsautoriseret Revisor Erik Andersen, Deloitte, Odense. Bankforbindelse: Merkur Bank/Middelfart Sparekasse. Medarbejderråd Alle fastansatte medarbejdere deltager i medarbejdermøder der er medarbejderrepræsentantens rådgivende organ i skolens daglige drift og i dialogen med bestyrelsen. Forstanderen er mødeleder og medarbejderrådet udformer forretningsorden til godkendelse i bestyrelsen efter indstilling fra forstanderen. Medarbejderrådet udpeger fra dets midte en medarbejderrepræsentant til sæde i bestyrelsen. Forstanderen og viceforstanderen er inhabile i dette valg. Medarbejderrådet udpeger fra dets midte en sikkerhedsrepræsentant til sæde i samarbejdsudvalget. Forstanderen og viceforstanderen er inhabile i dette valg. Medarbejderrådet udpeger fra dets midte en referent. Forstanderen og viceforstanderen er inhabile i dette valg Skolens organiserede medarbejdere udpeger én fælles TR. Forstanderen og viceforstanderen er inhabile i dette valg. Elevråd: Det tilstræbes at eleverne laver et elevråd på hver årgang med 1 medarbejderrepræsentant som vejleder uden stemmeret. Elevrådet indkalder til fællesmøder og indstiller beslutninger truffet på fællesmøde til medarbejderrådet. 5 af 26

6 Værdigrundlag og formål: Formål: (jf. vedtægternes 1 stk. 4 og 1 stk. 5) Stk. 4. Den Rytmiske Efterskole i Baaring s formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Stk. 5. Skolens værdigrundlag: Den Rytmiske Efterskole i Baaring tager udgangspunkt i Grundtvig - Kolds menneskesyn om det enkelte menneskes egenart og opbygger en hverdag, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elevs personlige udvikling. Den Rytmiske Efterskole i Baaring sætter fokus på engagement, innovation, fordybelse og ansvar i det globaliserede samfund. Gennem et bredt, kulturelt fællesskab, hvor mennesker med forskellig baggrund udvikler sig sammen på en måde, der er i harmoni med et samfund, hvor ligeværdighed, bæredygtighed og solidaritet er centrale værdier. Den Rytmiske Efterskole i Baaring tager ligeværdigt udgangspunkt i såvel boglige fag herunder sprogog kulturfag, fællesfag og valgfag, som i linjefaget musik. Musikundervisningen har til formål at opøve færdigheder i dels rytmisk improviseret musik og klassisk musik med basis i instrumental/ vokal og sammenspilsudvikling på et højt fagligt niveau. Den Rytmiske Efterskole i Baaring arbejder prøveforberedende og tilbyder folkeskolens afgangsprøver. Den Rytmiske Efterskole i Baaring vil til stadighed være åben overfor det omgivende samfunds krav og skal til stadighed søge at påvirke den levende vekselvirkning med samtiden både nationalt og internationalt. Den Rytmiske Efterskole i Baaring skal være et kraftcenter i lokalsamfundet 6 af 26

7 Indholdsplan rettet til eleven/forældrene Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Den Rytmiske Efterskole i Baaring; samværsrefleksioner. Hvorfor skal du tage på efterskole? Og hvorfor på Den Rytmiske Efterskole? Det skal du - fordi du her vil få nogle muligheder for både uddannelse og dannelse. Fagene kan give dig viden, men i hverdagen på efterskolen lærer du også noget andet. For du er sammen med andre unge, som ved noget andet, har prøvet noget andet og derfor kan I lære hinanden en masse Vi skal lære at tro på i morgen, og det gør vi ikke med fagene alene. Så vores formål med et skoleår her på REB er først og fremmest at give jer håb og tro til at leve som selvstændige og ansvarlige mennesker. Vi vil vise en vej, der både er uddannelse og dannelse, der både retter sig mod kvalificering og mod menneskelig modning og udvikling. Der både styrker kvalitet og faglighed - men også tager sit udgangspunkt hos dig som ung. Vi vil vise, at individualisme og egoisme alene ikke slår til at fællesskab ind imellem godt kan udkonkurrere det individuelle og - at når man står på sine rettigheder, så skal man også huske sine pligter. Vi vil sætte fokus på fællesskabets nødvendighed i en mere og mere individualiseret verden og vise dig, at et år på efterskole gør en forskel. Vi er som individer unikke, men det er i samklang med andre mennesker, vi spirer og gror. Samværet og rammerne for samværet Det er vigtigt, at alle er med i et godt og meningsfyldt fællesskab. Du er sammen med kammerater og ansatte på skolen hele dagen igennem - i undervisningen, i spisesalen, på værelserne, i opholdsrum samt på ture. Det betyder, at du lærer de andre at kende i mange forskellige situationer, og det giver dig mulighed for at få et nært forhold til både kammerater og til skolens medarbejdere. Du skal som udgangspunkt have lyst til og mod på efterskole-livet. Turde sige ja til fællestimer ja til sangtime og ja til at underholde til fællesskab til lektier til rengøring til borddækning til havearbejde til at komme til tiden til livet sammen med andre her på Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Vi vil skabe en skole, hvor fællesskabets interesser går forud for den enkeltes, men hvor fællesskabet bygger på den enkelte. I vores hverdag vil vi lægge vægt på, at du aktivt lever med i skolens liv - og er villig til at tage et ansvar. På blandt andet kontaktgruppemøder og via elevråd vil du få mulighed for medindflydelse. Skolen har dog nogle regler, som er fastlagt på forhånd. Udgangspunktet for disse regler er de tidligere nævnte forhold om fællesskab og ansvar. at vise hensyn at behandle hinanden ordentligt og anstændigt. 7 af 26

8 Ordentlige menneskers samvær bygger på respekt, ligeværd og ansvarlighed, og derved styrkes den enkeltes lyst til livet. Det betyder at vi har en aktiv, værdibaseret anti-mobbe politik. Men enkelte af skolens regler er det p.g.a. konsekvenserne hensigtsmæssigt allerede nu at informeret om. - Euforiserende stoffer, spiritus, misbrug af piller eller lignende er ikke tilladt. - Vi er en røgfri skole - Nattero fra Mødepligt til timer og arrangementer Pigegange og drengegange er som udgangspunkt forbeholdt piger og drenge. Der vil dog være aftalt mere eller mindre faste tider for besøg hos hinanden eller besøgsarrangementer. Vi forventer af jer alle: at I er gode kammerater at I respekterer hinandens ting taler pænt til hinanden respekterer hinanden som I er hjælper hinanden hvis der opstår problemer Kort sagt er ordentlige mennesker Vi forventer af dig: At du kommer som et almindelige ungt menneske - du skal komme og deltage i et fællesskab på lige fod med de andre - du behøver ikke gemme dig bag en tilkøbt eller hjemmelavet maske - du skal være dig selv for at blive dig selv. 8 af 26

9 Efterskolelivet på Den Rytmiske Efterskole i Baaring: Mål: Målet med et år på REB er - at give eleven en personlig udvikling, styrkelse af selvværd og evne til at tage vare på sig selv og sin hverdag - at give eleven evne og lyst til at gøre sig en del af et fællesskab - at lade eleven opleve nødvendigheden af at påtage sig et ansvar i hverdagen - at åbne elevens øjne for de oplevelser og glæder der ligge i fællesaktiviteter og forskellige kulturelle aktiviteter - at give eleven kendskab til den omkringliggende natur og lokale kultur, samt åbne elevens øjne for mangfoldigheden i det kulturelle møde med det fremmede Midler: Tjenestidsplaner: Alle arbejdsfunktioner jf. nedenstående indholdsplan er beskrevet mht. ansvarspersoner og tildelte ressourcer i tjenestetidsplanen for 2009/2010. Tjenestetidsplanen baserer sig på gældende overenskomst for efterskoleområdet. Ledelsen er ansvarlig for tjenestetidsplanens udarbejdelse. (Initialer på den enkelte ansatte kan ikke være til stede førend vi har ansat medarbejdere) Skole/hjem-samarbejde: Kontaktlærerfunktionen: Den løbende kontakt mellem skole og hjem varetages af elevens kontaktlærer. Kontaktlærerfunktionen omfatter alle personlige, sociale og faglige forhold vedrørende den enkelte elev. Forældremøder: Der afholdes årlige møder med forældrenes deltagelse: - Ny Elevdag: Mødet afholdes i maj måned. På mødet udveksles diverse informationer til brug for hjemmets og skolens planlægning af det forestående skoleår - Før efterårsferien tager kontaktlæreren telefonisk kontakt til forældrene med baggrund i en fællesindstilling fra medarbejderrådet omkring den enkelte elev. I samtalen lægges vægt på faglighed og arbejdsindsats i skolefagene, social adfærd samt generel trivsel i efterskolemiljøet. Det er vigtigt her at påpege, at samtalen er gensidig, således forældrene får mulighed for at give deres observationer og meninger til kontaktlæreren - Forældreweekendmøde: Mødet afholdes i november måned. Mødet er en blanding af fremvisning af fællesaktiviteter, samt udveksling af generel information om elevernes trivsel. 9 af 26

10 - Januar konsultation: Kontaktlæreren informerer på vegne af hele skolen om den enkelte elevs generelle trivsel, faglige standpunkt m.m.. det vil her være muligt at få individuel samtale med faglæreren for fremtidigt studievalg. Orientering om tilmelding til ungdomsuddannelser i ordinær skoleregi med deadline medio marts samt musikuddannelser (MGK) med deadline 1. februar. På mødet informeres endvidere generelt om elevernes trivsel m.m.. På mødet fastlægges endeligt diverse forhold omkring tilmelding til ungdomsuddannelse på baggrund af skolevejledningen. For enkelte elever vil et ønske om optag på videregående uddannelser i konservatorieregi kræve individuelle samtaler i efteråret. - Juni den sidste hele weekend: Forældreweekend med musikfestival og friluftsaktiviteter på efterskolens område Herudover informeres forældregruppen samlet ved nyhedsmail på hjemmesiden og kontaktes ved individuelle sager. Sund mad Madlavning er en del af undervisningen i demokratisk dannelse Når du melder dig på REB, melder du dig også til et år med fokus på et sundt og bæredygtigt liv. Det er sundt at udvikle sig sammen med andre det er sundt at fordybe sig i sine interesser det er sundt at udfordre sine værdier. Alt sammen noget, som har med din mentale tilstand at gøre. Vi vil også hjælpe dig med at give din krop de bedste muligheder for at udvikle sig sundt og være i stand til at yde optimalt uden for store anstrengelser. Du får derfor i løbet af året opgaver i køkkenet sammen med andre. I skal planlægge og tilberede ugens menu, og under dette forløb vil du blive introduceret til sunde kostvaner. Du vil få indsigt i fødevarers sammensætning - hvad det gør ved kroppen, når vi spiser for meget sukker m.m. hvordan vi kan ændre vore spisevaner hvordan du kan mærke efter på din krop, om den har fået ordentlig næring. Det er vigtigt at du ikke kun skal lytte og lære men også være en del af et sundt liv uden at det er kedeligt og med for mange afsavn som med alt andet på REB drejer det sig om at lære gennem handling. Vores indkøb af fødevarer vil i udgangspunktet være så bæredygtigt som muligt. Sundt indeklima Rengøring er en del af undervisningen i demokratisk dannelse. Du får derfor i løbet af året opgaver i pedel området sammen med andre. I skal planlægge og tilrettelægge ugens program og under dette forløb vil du blive introduceret til sunde rengøringsvaner. Du vil få indsigt i praktiske gøremål på skolens område, og få del i rengøringen af en hel skole fratrukket kontaktgruppernes daglige rengøringsområder. Det typiske vil være fællesområder nær de steder hvor du bor gang, køkken, bad og toiletforhold. 10 af 26

11 Personligt ansvar. Eleverne har selv hovedansvaret for, at de fungerer i hverdagen at man kommer op om morgenen til morgenmotion, møder til måltider og undervisning, at den personlige hygiejne er i orden, at de får vasket det beskidte tøj, at det bliver hentet når det er tørt i tørrekælderen eller i skolens tørretumbler, at der er ryddet op og gjort rent omkring sig. Hvis det viser sig svigt på nogle områder er kontaktlæreren altid klar til at støtte, og i alle tilfælde vil kammeraterne og det øvrige personale være en hjælp for den enkelte elevs problem i så henseende. Fællesmøde. Én gang om ugen har vi et fællesmøde i forlængelse af kontaktgruppemødet. Her bliver der debatteret i et demokratisk elevstyret forum. På mødet deltager ansatte og elever. Alle har tale og stemmeret, og alle kan indstille punkter til debat. Møderne ledes af et elevvalgt elevråd, der tænkes hjulpet på vej af 1 medarbejder, der i denne funktion er tænkt som rådgiver og ikke budbringer. Medarbejderrådet er ansvarlig for, at opfordringer fra fællesrådet bliver debatteret på førstkommende medarbejdermøde Fællesaktivitet Frivillige og obligatoriske aftenarrangementer fordelt over hele året og på forskellige hverdagsaftener giver mulighed for personlig udfoldelse og fællesoplevelser. Det kan være sang, foredrag, livemusik, debataftener, oplevelsesture i nærområdet, hyggeaftener med spil, leg og fælles samvær. Skoleweekend Kunne også hedde bliveweekends men vi håber, at du vil være her hele året i alle weekends, så vi kalder det Skoleweekend fordi her er undervisning. Ikke undervisning i traditionel forstand, men undervisning med et kortsigtet fælles mål, eks. intro, forældredag, festival, besøg fra andre lande eller skoler, musicalweekend, juleweekend. På hele skoleåret skal du afsætte 5 til 6 weekends, hvor du ikke kan eller må forlade skolen Hjemrejseweekends På hjemrejseweekend er der ikke fastlagt noget og der vil ikke være undervisning eller aktiviteter. Du vil i disse weekends få mulighed for at holde fast i vennerne derhjemme, og vi vil få mulighed for at komme til hægterne igen efter en hektisk periode. Hjemrejseweekends vil være i forbindelse med en tidligere uges undervisning om søndagen. Vi vil i disse weekends tilstræbe, at de blive forlænget med én dag, af hensyn til elever med lang transporttid. Det er muligt at blive på skolen. Temauger og projekter Over skoleåret planlægges og afvikles temauger bygget over forskellige ideer og oplæg med fællesskabet som fokus. Temaugerne er ikke planlagt endnu og vil være åbne til inspiration og input fra alle kommende medarbejdere. I skoleåret lægges min. fælles studietur i forårssemestret med et fælles fagligt sigte og gerne en sprogfaglig studietur til internationale kontakter i efterårssemestret. Brobygning for 10 klasses elever vil koordineres i samarbejde med UU-Lillebælt, hvor vi indgår i det nyligt etablerede positive samarbejde med vestfynske efterskoler og UU- Lillebælt. 11 af 26

12 Fællesaktiviteter med andre efterskoler Vi deltager i de fælles aktivitetsmuligheder der er i vores skoleform og ser det som vores opgave at skabe nye kontakter til institutioner lokalt, nationalt og internationalt. Dette arbejde vil have afsmittende effekt på vores sommerkurser. Medarbejderne på Den Rytmiske Efterskole i Baaring arbejder alle på min. et kort kursus om sommeren, hvor de prøver kræfter med nye elever, kommende elever, voksne kursister eller alm. udlejning af ejendommen. Du vil derfor altid kunne finde et spændende tilbud på skolen - international jazzstævne for unge musikere - kajakkurser for alle vandhunde - klassisk musik møder unge musikere og deres forældre - o.s.v Lokalt engagement. Igennem skoleåret vil skolen blive åbnet for lokalbefolkningen, så du kan spille for dine forældre og købmanden nede på hjørnet. Skolen fundament bygger på lokalt engagement, og du er altid ambassadør for skolen, når vi er udenfor skolens område. Vi arbejder på at opbygge værtsfamilierelationer for de af jer, der kommer langvejs fra, så du altid har et sted at komme hen i privat regi. På skolen er der bosat lærere, der åbner hjemmet for dig, hvis der er behov for det. Morgensamling Hele skolen er samlet hver morgen en lille halv time, hvor indholdet varierer. Koreografien er den samme hver dag en sang fra højskolesangbogen, et indslag planlagt af en ansat medarbejder med fokus på den store verden udenfor matriklen; det vil ofte være forstanderen eller viceforstanderen, en sang mere og så oplysninger om dagsaktuelle emner fra vores lille verden indenfor matriklen, og derefter en sang mere før dagens undervisning begynder Morgenmotion. Formål Fysisk aktivitet, velvære og indlæringsparathed Middel. Det er vores hensigt at gennemføre 15 min. morgenmotion hver morgen før morgenmad. Dette vil foregå under nærmere definerede former i samråd med ansatte medarbejdere. Skolevejledning: Den Rytmiske Efterskole i Baaring har skolevejledning, som du helt automatisk vil stifte et nærmere bekendtskab med under dit skoleophold hos os. Her vil du, ud over din uddannelsesplan mv., altid kunne få råd og vejledning om bl.a. fremtiden på uddannelses- og erhvervsområdet. Vejledningsaktiviteter: Følgende elementer indgår i vejledningen: Vejledningssamtaler Udarbejdelse af uddannelsesplaner Tilmelding til ungdomsuddannelserne Brobygning for 10. kl. 12 af 26

13 . relevante foredrag fra rollemodeller Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) for elever i 10. klasse Tidsplan for aktiviteter: September/oktober: 1. vejledningssamtale, Januar: 2. vejledningssamtale, orientering om kunstneriske uddannelser og ungdomsuddannelser, udarbejdelse af uddannelsesplaner, obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) Februar/marts: Tilmelding til ungdomsuddannelser Note: For enkelte elever vil et ønske om optagelse på videregående uddannelser i konservatorieregi kræve individuelle samtaler i efteråret. Årsplan skoleåret 2009/2010 Overordnet. August 9. velkommen til elever og forældre Introuge med kontaktgruppedage Rugbrødsskema September Linjefagsuge op til Efterskolernes dag 1. individuelle vejledningssamtaler Oktober Forældre kontakt via telefon Brobygning i samarbejde med UU- Lillebælt /9. kl. undervisning Efterårsferie November Fælleprojekt Studieudveksling eller- modtagelse med udgangspunkt i lærerteams og linjer December Juledage med koncerter i lokale kirker og skoler 13 af 26

14 Januar Nytårskoncerter Terminsprøver Uddannelsesorientering 2. individuelle vejledningssamtale Tilmelding MGK Februar/marts Fælles studietur til den kolde sne Tilmelding ungdomsuddannelser Selvvalgt opgave April Rugbrødsskema Maj Skriftlige eksaminer Koncertturne til indenlandske destinationer Juni Mundtlige eksaminer Musik og friluftsfestival forældreweekend Afrejse Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Juli Korte kurser efter initiativ fra ansatte medarbejdere. Ikke nødvendigvis tilskudsberettiget 14 af 26

15 Forslag til: Undervisningsskema for skoleåret 2009/2010: Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør/søn 8.00 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 8.30 undervisning undervisning undervisning undervisning undervisning forfriskning Forfriskning forfriskning forfriskning forfriskning undervisning undervisning Kontaktgruppe Fælles undervisning fortælling Middag Middag Middag Middag Middag Undervisning Undervisning Rengøring Undervisning Undervisning Forfriskning Forfriskning Forfriskning Forfriskning Fællessang Undervisning Undervisning Fælles Undervisning* Undervisning fri Fri fri fri fri * evt. udskifteligt med aftenforedrag Samværsskema for skoleåret 2009/2010: 6.45 Morgenmotion, morgenmad Aftensmad Lektiehjælp Lydpause Åbne værksteder Elever på værelset Godnat fri Generelt om undervisningens organisering: Den Rytmiske Efterskole i Baaring vil begynde sin statsgodkendte undervisning medio august Undervisningen på Den Rytmiske Efterskole i Baaring er overordnet opdelt i 3 hovedområder: prøveforberedende fag, linjefag og valgfag. Skoleåret omfatter 42 undervisningsuger, hvoraf 2 er tilrettelagt som ekskursioner/studieture. Derudover planlægges en kortere turne med overnatning udenfor matriklen. Prøveforberedende fag: Den Rytmiske Efterskole i Baaring optager elever til 9. og 10. klasse. For alle de prøveforberedende fag gælder det, at folkeskolens formål i de enkelte fag også gælder for fagene på Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Fagene følger således Fælles Mål og Vejledende forslag til læseplan. Lærerne udarbejder sammen med eleverne en årsplan i henhold til ovenstående. Undervisningen i 9. klasse er rettet mod folkeskolens afgangsprøver (FSA) og undervisningen i 10. klasse er rettet i mod folkeskolens 10. klassesprøve /FS10). 15 af 26

16 Samlæste timer i ugeskemaet fællesfag: Fortælling/aktiv Medborgerskab: 1.5 timer/uge Sangtime: 0.45 timer/uge Idræt: 1.5 timer/ugen Morgensamling: 2.5 timer/ugen 9. klasse: Skolen planlægger at have én 9. klasse. Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Der undervises i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, historie, geografi, biologi, kristendom, idræt. Dansk: 4,5 timer/uge Matematik: 3 timer/uge Engelsk: 3 timer/uge Tysk/Fransk: 3 timer/uge Fysik/kemi: 1,5 timer/uge Historie/ Kristendom: 1,5 time/uge Biologi/Geografi: 1,5 time/uge Idræt (faget afvikles samlæst 9. og 10. klasse med 2 hold 3 lærere på hvert hold): 1,5 time/uge se fællesfag 10. klasse: Skolen planlægger at have tre 10. klasser Der undervises i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, idræt Dansk: 4,5 timer/uge Matematik: 3 timer/uge Engelsk: 3 timer/uge Tysk: 16 af 26

17 3 timer/uge Fysik/kemi (fysik/kemi læses på 2 hold x og y): 1,5 timer/uge Idræt (faget afvikles samlæst 9. og 10. klasse med 2 hold 3 lærere på hvert hold): 1,5 time/uge se fællesfag Musikfag for 9. klasse og 10. klasse: Instrumental- og sangundervisning: 20 min/ugen Musikteori/hørelære (niveaudelt): 0.45 time/ugen SDS sang dans og spil: 0.45 time/ugen Sammenspil: 3 timer om ugen Fælleskor/orkester: 1.5 time om ugen Valgfag: En bred vifte af musisk kreative fag og ekstra sprog vil blive tilbudt varierende på den enkelte årgang. Eksempler i en bred vifte: Advanced engelsk, friluftsliv, nodebaseret musik for rytmiske musikere, rytmisk musik for klassiske musikere, studieindspilning, billedkunst, teater (drama), aktiv fortælling, verden af i dag og i morgen, den lille iværksætter, dance (ballet, modern), kajak, træværksted, studieteknik, psykolgi, filosofi Fællesfag/ Medborgerskab Kulturfag/Aktiv Medborgerskab Som omdrejningspunkt for alle fagene på REB ligger kulturforståelse. Uanset hvilke sammenhænge du bevæger dig i, vil der finde et kulturmøde sted. Når du møder nye elever første gang på efterskolen, har I musik som fælles interesse, men så hører sammenligningen også op. En er fra storbyen, en anden fra Thy eller et andet sted. Du tilhører én ungdomskultur, de andre måske en anden. Dette er for det meste tilgængelige og gode udviklende møder. Nogle gange mangler du måske viden til at forstå den anden kultur, og så bliver mødet sværere og kan veksle mellem angst og nysgerrighed. Men med indsigt opstår nye muligheder. På REB skal vi arbejde med kulturmøder i mange afskygninger fra de store globale til de mindre lokale og helt ind til din egen kultur. Det vil vi gøre gennem de store og små fortællinger, gennem temadage, studierejse m.m. 17 af 26

18 I Kulturfag kommer du til at arbejde med kulturforskelle på mange planer - fremmede kulturer, hverdagskulturer, ungdomskulturer, sprog, vaner, traditioner, værdier og meget mere. Fortælling Du kender nok selv følelsen af at glemme tid og sted og lade dig rive med af en person, som fortæller en historie det kan være en rejseoplevelse, en barndomserindring, et eventyr, en myte, et sagn, en skrøne en historie, som bygger et magisk rum op og giver dig lov til at være lutter ører. Den mundtlige fortælling griber os og fører os steder hen, som billedfortællingen ikke kan nå. Det er en sanselig oplevelse fuld at nærvær og intensitet. For når vi lytter til en fortælling, danner vi billeder inde i hovedet og vores fantasi blomstrer. På REB vil fortællingen, det levende ord, være omdrejningspunktet for mange af aktiviteterne. Der vil være fællestimer, hvor lærere, elever eller andre fortæller en historie, som har en start, en midte, en slutning og en mening. Du vil sammen med de andre blive draget ind i en samtidshistorie, en litterær historie, en livshistorie, eller hvad der nu er på dagsordenen. I de forskellige fag vil meget af stoffet blive formidlet gennem fortællingens struktur og derfor blive mere nærværende. Medborgerskabsundervisningen vil være direkte koblet på én af de 2 studieture samt den årlige selvevaluering, vi alle skal udarbejde. Det vil som udgangspunktet være alle lærere der er involveret i faget, men der vil i praksis være 2 tovholdere. Sangtime Målet er at give eleverne oplevelsen af fællesskabet og glæden ved fællessang At give eleven et væsentligt kendskab til den danske sangskat og historien/poesien bag At opbygge en fælles holdidentitet gennem de sange de lærer. Vi vil synge hovedsageligt fra højskolesangbogen. Timerne er skemalagt lige før weekenden og du går syngende ud af ugen. Morgensamling Er beskrevet i ovenstående Fællesfagene vil foregå som en kombination af undervisning, øvelser, entreprenørskab, projektarbejde og arbejde uden for efterskolen. Du vil få mulighed for at udvikle et projekt til brug uden for efterskolen enten på andre skoler, biblioteker eller andre steder hvor mennesker mødes. Idræt: Fagene følger Fælles Mål og Vejledende forslag til læseplan. Lærerne udarbejder sammen med eleverne en årsplan i henhold til ovenstående. Undervisningen i 9. klasse er rettet mod folkeskolens afgangsprøver (FSA) og undervisningen i 10. klasse er rettet i mod folkeskolens 10. klassesprøve /FS10). Dog vil vi benytte os af den lokale skoles nybyggede hal samt de kommunale boldanlæg og tennisbaner der ligger i umiddelbar nærhed af matriklen. 18 af 26

19 Obligatoriske skolefag Fagene følger Fælles Mål og Vejledende forslag til læseplan. Lærerne udarbejder sammen med eleverne en årsplan i henhold til ovenstående. Undervisningen i 9. klasse er rettet mod folkeskolens afgangsprøver (FSA) og undervisningen i 10. klasse er rettet i mod folkeskolens 10. klassesprøve /FS10). Af kommentarer skal nævnes: Matematik, engelsk og tysk læses på niveaudelte hold, således at pensum til FS10 bliver dækket i undervisningen. Fysik/Kemi læses fysisk på den nærliggende privatskole der råder over faglokale. Aftale er indgået. Naturfagsundervisning vil i videst mulig omfang være eksperimentel og tværfaglig i dets udgangspunkt, ligesom samfundsfag vil blive berørt af fællesfaget Kulturfag. Vi arbejder i det hele taget projektorienteret for 9. klasses fagene, men vil hele tiden sikre at pensa overholdes. Det enkelte fags mål og midler fastlægges af kommende medarbejdere med udgangspunkt i ovenstående. Den fælles interesse for musik vil være en motiverende faktor i den boglige undervisning, og tværfaglig undervisning anses som en naturlighed. Den pædagogiske didaktik og praksis fastlægges i lærerteams og godkendes i medarbejderrådet. Formålsbeskrivelse for de obligatoriske fag. Dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. Engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. 19 af 26

20 Matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Historie: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Kristendomskundskab: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds. Derudover indgår ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblik på, at eleverne får forståelse af andre livsformer og holdninger. 20 af 26

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse...

Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse... Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse... 4 Temaundervisning:... 5 Drama:... 6 Beskrivelse... 6 Del- og slutmål...

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) I medfør af 10, stk. 1, og 9, stk. 8, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE EFTERSKOLEUGE FOR UNGE 26. juni - 2. juli 2016 Efterskoleuge Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets forunderlige sus. Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du prøve, hvordan det er at gå på

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv.

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv. Dansk Formålet med faget er at sætte vores elever i stand til at møde det omkringliggende samfund og dettes krav til, at man som nutidig borger skal kunne læse, skrive og udtrykke sig. Vores elever skal

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2014-15 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Samfundsfag Matematik Nyheder Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2015/2016 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2015/2016 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2015/2016 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

4. - 6. klasse på Randers Realskole. Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring

4. - 6. klasse på Randers Realskole. Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring 4. - 6. klasse på Randers Realskole Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring 1 Udvikling med tradition Randers Realskole er Danmarks største privatskole - med de mange muligheder, dét giver.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN RELIGION

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN RELIGION 2015-16 Lærer: KC Forord til faget i klassen Formålet med undervisningen i faget religion er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere