Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1."

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Godkendes. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 1 LUKKET MØDE 2 LUKKET MØDE 3 LUKKET MØDE 4 Kurser i personregistrering 1. halvår 2015 Sag: Provstisekretær (693) Afventer nærmere opgørelse. Kurser i personregistrering 1. halvår : Provsten meddeler, at pga. omlægninger på provstikontoret er man ikke helt så hjælpsomme på DNK-siden som hidtil. Derfor er Michael Th. Jeppesen uddannet i grundlæggende registrering, ligesom Grethe Havnhøj og Elisabet Mose Carlsen er tilmeldt kurset Personregistrering baggrund og praksis. PU anmodes om stillingtagen til finansiering heraf. 5 Ansøgning om 5% midler Tolne-Mosbjerg Sag: Regnvejr og følgeskader, efterår 2014 (1074) Bevilget. Ansøgning om 5% midler Tolne-Mosbjerg : Tolne-Mosbjerg MR fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af udgifter ifm. op- og tilretning af gravsteder på Tolne og Mosbjerg kirkegårde efter regnvejr i oktober Der ansøges om kr ,50. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 6 Skybruddet på Lendum Kirkegård d Sag: Regnvejr og følgeskader, efterår 2014 (1074) Bevilget. Skybruddet på Lendum Kirkegård d : Lendum MR fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af ekstraordinære omkostninger ifm. skybruddet i oktober Der ansøges om kr ,00 + pension : PU anmoder om dokumentation for de afholdte udgifter, hvorefter beløbet vil blive udbetalt : Lendum MR fremsender til PU oversigt over de afholdte udgifter samt kopi af lønsedler. Udgifterne beløber sig herefter til kr , : PU har til Lendum MR overført kr ,76 til dækning af de afholdte udgifter. 7 Sindal kirkekasse - ansøgning om tildeling af 5%-midler ifm. konfirmandlærer Sag: Sindal kirkekasse - ansøgning om tildeling af 5%-midler ifm. konfirmandlærer (1095) - Sindal Sogn Bevilget. Sindal kirkekasse - ansøgning om tildeling af 5%-midler ifm. konfirmandlærer : Sindal MR fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af uforudsete udgifter ifm. minikonfirmandlærer. Der ansøges om kr ,06. 8 Vedr. Sindal Menighedsråds køb af Nørregade 54 Sag: Nørregade 54, oprettelse af køberet til ejendommen, matr.nr. 32-m, Sindal By (1017) - Sindal Sogn Nørregade 54, Sindal : Advokatfa. Johannes Funch fremsender til PU skøde på ejendommen matr.nr. 32-m, Sindal by, Sindal, beliggende Nørregade 54, 9870 Sindal med anmodning om PU s godkendelse. OBS. Nørregade 54, Sindal, finansieres af de hensatte midler fra salg af Ulstedboparken. Disse midler er frigivet. Renovering af Sindal præstegård finansieres af de hensatte midler fra salg af jord. Det er disse midler, der afventer frigivelse fra Natur- og Erhvervsstyrelsen. [Er sket 7/2-15] Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 : ODY godkender på vegne af PU Sindal MR s køb af ejendommen matr. 32-N, Sindal By, Sindal, beliggende Nørregade 54, 9870 Sindal. Vedr. Sindal Menighedsråds køb af Nørregade : PU-formand understreger, at det bør præciseres at beløbet skal tages af Sindals egne salgssummer/opsparede midler i Stiftet, selvom man i PU ikke har set nogen ansøgning desangående. Sindal Menighedsråd - køb af Nørregade : PU videresender til STØ anmodning om deponering af et beløb stort kr ,00 hos Jyske Bank, Sindal afd. Hjørring Fælles Provstiudvalg har anbefalet MR s køb af ejendommen beliggende Nørregade 54, Sindal. Vedr. Sindal Menighedsråds køb af Nørregade : LES meddeler, at der er et problem med, at midlerne endnu ikke er frigivet fra Skov- og Naturstyrelsen. Likviditetslån til Sindal : LES meddeler, at der foreløbig gives et likviditetslån til Sindal på kr ,00. Punkt til behandling på PU-møde: Finansiering af køb af Nørregade 54, Sindal, såfremt pengene ikke er frigivet fra Skov- og Naturstyrelsen. NST Frigivelse af pengene : Sindal MR v/ole-jan Staun- Pedersen forespørger hos Skov- og Naturstyrelsen, hvornår pengene for arealoverførsel kan forventes frigivet : Skov- og Naturstyrelsen svarer, at de deponerede midler først kan frigives, når der foreligger et anmærkningsfrit skøde og arealoverførslen er gennemført jf. købsaftalen pkt. 4. Skov- og Naturstyrelsen vil kontakte landinspektøren for en vurdering af, hvor lang tid han forventer der går inden arealoverførslen er gennemført og anmærkningen på skødet fjernet. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 Til Sindal sogns mr. - frigiv. af kr , : STØ fremsender til Sindal MR godkendelse af, at kr ,00 af den indbetalte kapital frigives. Beløbet overføres til MR s NEM-konto mandag den og MR må herefter overføre beløbet til sælgers deponeringskonto. STØ anmoder om, at der fremsendes dokumentation for det frigivne beløb (afregning fra advokat eller andet).stø erindrer om, at MR må sikre, at beløbet ikke frigives fra sælgers deponeringskonto før der foreligger et anmærkningsfrit skøde. Skødet skal godkendes af PU, men kan hvis det ønskes, fremsendes til STØ for gennemgang inden underskrift. 9 Re: NST NST køb af areal fra Sindal Menighedsråd Sag: Jord - Sindal Præstegård (769) - Sindal Sogn PU godkender projektet. Re: NST NST køb af areal fra Sindal Menighedsråd : Birk og Boe fremsender meddelelse om, at man har modtaget den sidste erklæring, der kræves i arealoverførselssagen. Sagen indsendes herefter som en hastesag, hvorefter man regner med en ekspeditionstid på 1-2 uger : Sindal MR fremsender til PU til orientering opdatering på salg af jorden. Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 10 Overførsel af anlægsbevilling til drift Sag: Hirtshals Kirkekasse: Overførsel af anlægsbevilling til drift (1101) - Hirtshals Sogn Overførsel af anlægsbevilling til drift : LES meddeler Hirtshals MR, at ansøgningen imødekommes administrativt for så vidt som den er godkendt af MR. Overførsel af anlægsbevilling til drift : Hirtshals MR ansøger om tilladelse til at overføre kr fra anlæg til drift. Anlægsbevillingen er en restbevilling givet i 2013 til renovering af Hirtshals kirkes kapel Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 og beløbet ønskes i stedet anvendt til en lønmæssig engangsbevilling. Rådighedstillæg for sognemedhjælper : Hirtshals MR v/leif Axberg fremsender til PU anmodning om tilladelse til at tildele sognemedhjælper et rådighedstillæg, idet hun vil blive pålagt en del ekstra opgaver ifm. sygemelding af sognepræst. Beløbet kan finansieres af egne midler - ved overførsel fra anlæg til drift. 11 Klagebrev Læsø ØS Sag: Klagebrev Læsø ØS (1105) - Hals Sogn Klagebrev Læsø ØS : Modtaget klage fra gravstedsejere på Læsø. De er overrasket over størrelsen af beløbet for pleje af 2 kistepladser, gravsted Ø Det pågældende gravsted er anlagt med grus og sand, og kræver derfor ikke megen vedligeholdelse. VS: Klagebrev Læsø ØS : PU-formand har talt med de gravstedsejere på Læsø, der har klaget over regning for vedligehold. Konklusionen blev, at gravstedsejer betaler regningen for 2013 minus rykkergebyr, og at der ikke kommer regning for 2014, idet reservationen er ophørt _v1_Til Bjergby Mygdal sognes menighedsråd bemærkninger til rådgivningsaftale Sag: Bjergby-Mygdal præstebolig (782) - Bjergby Sogn _v1_Til Bjergby Mygdal sognes menighedsråd bemærkninger til rådgivningsaftale : STØ fremsender til Bjergby- Mygdal MR bemærkninger til rådgivningsaftale fra Christen Justesen ApS. Munkekæret 15, lejekontrakt : Bjergby-Mygdal MR fremsender til PU ny lejekontrakt for Munkekæret 15, Bjergby _v1_Til Bjegby sogns menighedsråd Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 bemærkninger til rådgivningsaftale : STØ fremsender til Bjergby- Mygdal MR og PU bemærkninger til udkast til aftale om teknisk rådgivning og bistand ifm. opførelse af ny præstegård beliggende Kirkevænget 6, Bjergby. 13 Til Hjørring Nordre pu - frems. af udt. fra kirkegårdskons. - Byrum kirke Sag: Byrum kirkegård - tillæg til kirkegårdsvedtægt (812) - Byrum Sogn Til Hjørring Nordre pu - frems. af udt. fra kirkegårdskons. - Byrum kirke : STØ fremsender til PU udtalelse vedr. Byrum Kirkegård - regulering af kirkegårdens sydvestlige del. Der henvises til kirkegårdskonsulentens bemærkning om, at bevaringsværdige gravminder eller gravsteder registreres. MR kan ikke alene udføre bevaringsprocessen, men skal bistås af en en sagkyndig person og PU, jfr. KM s vejledning nr af om registrering af gravminder mv. SV: Til Hjørring Nordre pu - frems. af udt. fra kirkegårdskons. - Byrum kirke : Modtaget fra STØ: Udtalelse fra kirkegårdskonsulenten vedr. Byrum kirkegård. 14 Emmersbæk kirke - ny klokkestabel Sag: Klokkestabel Emmersbæk (1038) - Hirtshals Sogn Emmersbæk kirke - ny klokkestabel : STØ fremsender til Hirtshals MR udtalelse fra klokkekonsulenten og kgl. bygningsinspektør vedr. MR s indsendte projekt vedr. opførelse af ny klokkestabel ved Emmersbæk kirke. STØ kan ikke på det foreliggende grundlag godkende det fremsendte projekt. STØ anbefaler at MR i samarbejde med klokkefirmaet og kirkens arkitekt gennemgår de givne bemærkninger til projektet. Der henvises til klokkekonsulentens forslag om, at der om klokken etableres i et delvist lukket rum, hvis sider er forsynet med vippebare jalousier, der vil muliggøre en akustisk tilpasning af klokkens lyd i området. STØ imødeser herefter et revurderet projekt MR tilretter tegningerne efter klokkekonsulentens anvisninger, hvorefter ODY forespørger kom kirkens oprindelige arkitekt har indvendinger. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

7 for en ny klokkestabel fremsendt ad tjenstlig vej til STØ s godkendelse. Emmersbæk kirke - projekt vedr. klokkestabel : PU fremsender til STØ tegning til ny klokkestabel ved Emmersbæk kirke til videre sagsbehandling. Hirtshals MR vil finansiere projektet af egne midler og PU anbefaler projektet til udførelse i foråret Ny klokkestabel Emmersbæk kirke : Modtaget fra Hirtshals kirkekontor til videre foranstaltning: Projekt for ny klokkestabel ved Emmersbæk kirke. 15 Jagtleje kontrakt Sørig MR Sag: Sørig - kontrakt vedr. leje af jagt (1107) - Sørig Sogn jagtleje kontrakt Sørig MR : Provsten meddeler Sørig MR, at kontrakten kan forlænges med yderligere 2 år, hvorefter den skal i off. udbud. Endvidere gør provsten opmærksom på, at kontrakten skal godkendes af PU. SV: jagtkontrakt : STØ meddeler, at kontrakten kan forlænges for en to-årig periode - gældende fra tom Herefter skal den i udbud. Jagtkontrakt : Sørig MR fremsender til PU kopi af kontrakt vedr. udlejning af jagt med spørgsmål om hvorvidt kontrakten kan forlænges uden licitation : Provsten videresender til STØ jagtaftale med anmodning om svar på spørgsmål vedr. forlængelse. 16 Tornby kirke - klokke Sag: Automatisk klokkeringning Tornby- Vidstrup (850) - Tornby Sogn Tornby kirke - klokke : Hirtshals kirkekontor v/leif Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

8 Axberg fremsender til PU kopi af materiale vedr. automatisk klokkeringning i Tornby Kirke. Originaltegninger er fremsendt til STØ. Vidstrup kirke - klokke : Hirtshals kirkekontor v/leif Axberg fremsender til PU kopi af materiale vedr. automatisk klokkeringning i Vidstrup Kirke. Originalmateriale er fremsendt til STØ. 17 Horne kirke - klokke Sag: Horne kirke - klokke (778) - Horne Sogn Horne kirke - klokke : Hirtshals kirkekontor v/leif Axberg fremsender til PU kopi af materiale vedr. automatisk klokkeringning i Horne kirke. Originalmateriale er fremsendt til STØ. 18 Uggerby-Kirkegårdsreguleringer og helhedsplan-mba Sag: Uggerby Kirkegård (1042) - Uggerby Sogn Uggerby-Kirkegårdsreguleringer og helhedsplan-mba : STØ fremsender til Uggerby MR skrivelse fra kirkegårdskonsulenten vedr. kirkegårdsreguleringer og helhedsplan for Uggerby kirkegård. 19 VS: faktura for klokkesag i Astrup (Hjørring) Sag: Astrup Kirke - ansøgning om ny klokke (823) - Astrup Sogn Faktura for klokkesag i Astrup (Hjørring) : STØ fremsender til Astrup MR faktura fra klokkekonsulenten ifm. behandling af sagen om den nye klokke til kirken. 20 Til spr. Line Skovgaard Pedersen endelig fastsættelse af boligbidrag i.fm. vurdering af tj.boligen Sag: Tjenesteboligen Tornby-Vidstrup pastorat, Skovfyrvej 17 (1097) - Tornby Sogn Til spr. Line Skovgaard Pedersen - endelig fastsættelse af boligbidrag i.fm. vurdering af tj.boligen Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

9 : STØ fremsender til sp. i Tornby- Vidstrup pastorat meddelelse om fastsættelse af boligbidrag for tjenesteboligen beliggende Skovfyrvej 17. Til spr. Line Skovgaard Pedersen fastsættelse af boligbidrag i.fm.vurdering af tj.boligen : STØ fremsender til sp. Line Skovgaard Pedersen skrivelse vedr. fastsættelse af boligbidrag for boligen beliggende Skovfyrvej 17, Tornby. Fra bygningskonsulenten Honoraropgørelse for vurdering - Skovfyrvej : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR regning vedr. afholdt vurdering af tjenesteboligen beliggende Skovfyrvej Til spr. Aksel Lindy Toft - fastsættelse af boligbidrag i.fm. vurdering Sag: Tjenesteboligen Hirtshals-Emmersbæk pastorat, beliggende Asger Højlundsvej 3 (1098) - Hirtshals Sogn Til spr. Aksel Lindy Toft - fastsættelse af boligbidrag i.fm. vurdering : STØ fremsender til Hirtshals sogns MR og sp. Aksel Toft skrivelse vedr. fastsættelse af boligbidrag for boligen beliggende Asger Højlundsvej 3, Hirtshals. Fra bygningskonsulenten - Honoraropgørelse for vurdering - Asger Højlundsvej : STØ fremsender til Hirtshals MR regning for afholdt vurdering af tjenesteboligen beliggende Asger Højlundsvej 3. Til spr. Aksel Lindy Toft - endelig fastsættelse af boligbidrag i.fm. vurdering af tj.boligen : STØ fremsender til sp. i Hirtshals- Emmersbæk pastorat meddelelse om fastsættelse af boligbidrag for tjenesteboligen beliggende Asger Højlundsvej 3, Hirtshals. 22 Til spr. Lone Elisabeth Kirkelund - fastsættelse af boligbidrag i.f.m. vurdering Sag: Skærumvej 42, tjenesteboligen Lendum- Hørmested pastorat (1099) - Lendum Sogn Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

10 Til spr. Lone Elisabeth Kirkelund fastsættelse af boligbidrag i.f.m. vurdering : STØ fremsender til sp. Lone Kirkelund skrivelse ang. fastsættelse af boligbidrag for tjenesteboligen beliggende Skærumvej 42. Til spr. Lone Elisabeth Kirkelund - endelig fastsættelse af bolig i.f.m. vurdering af tj.boligen : STØ fremsender til sp. i Lendum- Hørmested pastorat meddelse om fastsættelse af boligbidrag for boligen beliggende Skærumvej 42, Lendum. Fra bygningskonsulenten Honoraropgørelse for vurdering - Skærumvej : STØ fremsender til Lendum og Hørmested MR regning for afholdt vurdering af tjenesteboligen beliggende Skærumvej Til Tversted mhr. - dispensation til at forsætte med 3 medlemmer valgperioden ud Sag: Tversted Menighedsråd (1006) Tversted Sogn Til Tversted mhr. - dispensation til at forsætte med 3 medlemmer valgperioden ud : STØ fremsender til Tversted MR dispensation til at fortsætte med 3 medlemmer valgperioden ud. VS: Tversted Menighedsråd : Tversted MR fremsender til PU referat fra ekstraordinært MR-møde den : ODY videresender til STØ meddelelse om, at Merete Svenningsen øjeblikkeligt ønsker at udtræde af Tversted MR. MR ansøger samtidig om tilladelse til at fortsætte resten af valgperioden med tilbageværende 3 medlemmer, idet der ikke er flere suppleanter. ODY anbefaler, at der gives tilladelse hertil. Fwd: 'tversted menighedsråd' : Medlem af Tversted MR fremsender til PU til orientering skrivelse vedr. ønske om øjeblikkelig udtræden af Tverste MR. Bekræftelse på udtræden afventes. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

11 24 Ansøgning om orlov fra organist i Tornby- Vidstrup Sag: Ansøgning om orlov (1110) - Tornby Sogn Ansøgning om orlov fra organist i Tornby- Vidstrup : Organist i Tornby-Vidstrup pastorat fremsender til MR ansøgning om at holde orlov fra sit organistarbejde ved Tornby- Vidstrup kirker fra og med uge 2 til og med uge : Tornby-Vidstrup MR meddeler organist, at MR på sit møde den har valgt at imødekomme ansøgning om orlov : Tornby-Vidstrup MR fremsender til PU korrespondance vedr. ansøgning om orlov : Provsten videresender til STØ korrespondance i sagen - med anbefaling. 25 Byrum kirke - Kass.afd. - anv. 3. rate kr ,00 - til rest kr ,00 Sag: Byrum Kirke - restaurering (813) - Byrum Sogn Godkendt. Byrum kirke - Kass.afd. - anv. 3. rate kr ,00 - til rest kr , : STØ fremsender til Læsø MR meddelelse om, at der til Byrum Kirke anvises kr ,00 til udbetaling i lån af stiftsmidlerne. Beløbet er 3. rate af bevilget lån (lån nr ) på indtil kr ,00. Der henvises til STØ s godkendelse af vedr. indvendig istandsættelse af Byrum kirke. 26 Tornby kirke - Kass.afd. - anv. 3. og sidste rate kr ,00 Sag: Tornby Vidstrup Sognegård (870) - Tornby Sogn Godkendt. Tornby kirke - Kass.afd. - anv. 3. og sidste rate kr , : STØ fremsender til Tornby MR meddelelse om, at der til Tornby kirke anvises kr ,00 som 3. og sidste rate af bevilget lån (lån nr ) på indtil kr ,00. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

12 Der henvises til STØ s brev af vedr. bevilling af lån af stiftsmidlerne til dækning af udgiften ifm. ombygning af og tilbygning til Tornby-Vidstrup sognegård. 27 VS: Kirkegårdsdige Horne Sag: Horne Kirke - Kirkegårdsdige (1082) - Horne Sogn VS: Kirkegårdsdige Horne : Hirtshals Kirkekontor v/bente Andersen fremsender til ODY faktura fra entreprenør Tonny K. Thomsen ang. opsætning af afspærring af kirkegårdsdige ved Horne Kirke. Leje af betonværn og pæle udgør kr. 118,75 pr. dag, hvilket vil løbe op i et stort beløb, da diget ikke kan repareres før til foråret. Bente Andersen anmoder ODY om at se på sagen og evt. vejlede om, hvordan MR skal forholde sig. VS: Kirkegårdsdige Horne : PLP meddeler, at digereparation ikke kan udføres forsvarligt på denne årstid, hvorfor MR bør forsøge at indgå en rimelig fastprisaftale med Tonny K. Thomsen - eksempelvis frem til besked fra Per Lønborg vedr. afspærring Horne kirkegårdsdige : ODY anmoder Per Lønborg om at kontakte entreprenør mhp. en varig aftale f.eks. frem til Offentliggørelse af regnskab, vejledning Sag: Regnskab 2013 (1066) Offentliggørelse af regnskab, vejledning : KM fremsender til PU vejledning til offentliggørelse af regnskaber. 29 Kirkeligligning 2015 Sag: Det Bindende Stiftsbidrag 2016 (1104) Kirkeligligning : STØ anmoder om en oversigt over provstiets aktuelle ligning for til brug for udregning af beløb og bidragsprocent for Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

13 2016 til Det Bindende Stiftsbidrag. Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Gert Nørgaard Frederiksen Jens Peter Madsen Per Harfeld Lisbeth Waaentz Mogens Sørensen Henrik Lund Line Skovgaard Pedersen Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere