RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008"

Transkript

1 April 2008 RevisorInformerer Klar udmelding om moms på varebiler Efter nogle måneder med usikkerhed om, hvorvidt moms på drift af varebiler kunne trækkes fra, har SKAT nu meldt klart ud. Fuldt fradrag af moms på udgifter til drift af varebiler på maksimalt tre ton. Dette meddelte SKAT den 11. december Det gælder, uanset om varebilen bruges til privat eller erhvervsmæssig kørsel, og uanset hvordan bilen i øvrigt rent skattemæssigt bliver behandlet. Der er også momsfradrag, selv om ejeren skattemæssigt vælger at få godtgjort erhvervsmæssig kørsel efter statens takster. Der er altså fuldt momsfradrag i følgende situationer: Bilen er placeret i virksomhedsordningen, og ejeren beskattes af fri bil.

2 Bilen er ikke placeret i virksomhedsordningen, og ejeren modtager kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig) med en forholdsmæssig andel af de faktiske udgifter. Bilen er ikke placeret i virksomhedsordningen, og ejeren modtager kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig) efter statens takster. Ejeren bruger ikke virksomhedsordningen og trækker faktiske og dokumenterede udgifter pr. kørt kilometer (erhvervsmæssig) fra i skat. Ejeren bruger ikke virksomhedsordningen og trækker udgifter til erhvervsmæssig kørsel fra i skat efter statens takster. Fradragsretten er stadig betinget af, at virksomheden har en momspligtig omsætning på mere end kr. årligt. Momspenge tilbage Du kan søge SKAT om at få tilbagebetalt moms tre år tilbage, hvis du skattemæssigt har brugt statens takster og dermed ikke har fratrukket momsen på driftsudgifterne i den tro, at det ikke kunne lade sig gøre. Salg af forældrelejligheder - brug 15-procentsreglen og slip billigere i skat Landsskatteretten afsagde i 2007 en opsigtsvækkende kendelse, der godkender, at 15-procentsreglen gælder, når forældre sælger en ejendom til deres barn. Forældre kan ved salg af fast ejendom til deres barn nedsætte beskatningen af fortjenesten væsentligt. Det kan lade sig gøre ved at bruge SKATs regel om, at ejendommen må sælges til en pris, som svarer til den seneste kendte offentlige vurdering plus eller minus 15 procent. En salgspris, der er opgjort med udgangspunkt i 15-procentsreglen, kan kun tilsidesættes, hvis den offentlige vurdering er direkte forkert, f.eks. fordi BBR-oplysningerne ikke passer til virkeligheden. Sagen kort En far købte i december 2004 en ejerlejlighed for kr. kontant. I december 2005, altså kun et år efter købet, solgte han ejendommen til sin datter for kr. Salgsprisen svarede til den seneste kendte offentlige ejendomsvurdering minus 15 procent. SKAT mente ikke, at 15-procentsreglen kunne bruges, når køb og salg lå så tæt tidsmæssigt efter hinanden. SKAT mente derfor, at kr. måtte være den dokumenterede handelspris, som skulle bruges ved beregning af gaveafgift og ved beskatning af ejendomsavance. Landsskatteretten godkendte imidlertid salgssummen på de kr., idet denne pris holdt sig inden for den seneste kendte ejendomsvurdering minus 15 procent. Landsskatterettens afgørelse viser, at man kan stole på 15-procentsreglen. Det gælder også, hvis forældre ved salg til deres barn lider et tab, fordi ejendommen bliver solgt til en lavere pris end den pris, som forældrene købte ejendommen til. Fordel for sælger Ved at bruge 15-procentsreglen kan forældre opnå en skattebesparelse, når fortjenesten af ejendomssalget skal gøres op. Hvis forældrene lider et tab ved salg af ejendommen, kan forældrene fremføre 2

3 Gode råd ved salg af forældrelejligheder Tjek BBR-oplysningerne i din kommune. Er oplysningerne om arealer korrekte? Slut med at nedveje vægten på varebiler Du kan ikke længere nedskrive totalvægten på din varebil og dermed slippe billigere i vægtafgift. Sørg for, at ejendomshandlen fra forældre til barn bliver dokumenteret i form af et tinglyst skøde. Når barnet skal finansiere køb af ejendommen, kan et rentefrit anfordringslån være en mulighed, hvis ikke de eksisterende realkreditlån dækker købesummen. Et anfordringslån er kendetegnet ved, at det kan kræves indfriet med kort varsel. Det accepteres, at anfordringslån sættes til kurs 100, selv om lånet er rentefrit. Husk, at det er barnet, der i anden omgang sælger ejendommen, og ikke forældrene. Det er altså barnet, der indgår aftale med ejendomsmægler, og det er barnet, der skriver under på slutseddel og skøde. Det er også barnet, der i sidste ende får en skattefri gevinst eller lider et tab ved salg af ejendommen til tredjemand. I december 2007 kom Folketinget med et lovindgreb, der satte en stopper for muligheden for at nedskrive vægten på varebiler, som var indregistreret med en totalvægt på 2-2,5 ton. Som følge af lovindgrebet bliver registreringsafgiften hævet fra 50 pct. til 95 pct. for biler i denne nedvejede kategori. Ejere kan vælge Hvis du har nedvejet din bil, kan du fra januar 2008 vælge mellem to forskellige metoder til at beregne den fremtidige registreringsafgift: 95 pct. i registreringsafgift 50 pct. i registreringsafgift + løbende betaling af vægtafgift og tillægsafgift efter reglerne for varebiler i vægtklassen 2-2,5 ton. og udnytte tabet, hvis de på et senere tidspunkt får ejendomsavance på en anden ejendom. Fordel for køber Barnet køber en billig ejerbolig og kan sælge den skattefrit efter at have haft bopæl i ejendommen i en passende periode. Barnet skal ikke betale gaveafgift, hvis prisen holder sig inden for den seneste kendte offentlige vurdering minus 15 procent. BAGGRUND Sidste sommers store dille var at nedveje varebiler. Ca bilejere kørte en tur forbi synshallen og fik nedskrevet totalvægten på deres varebiler. Dermed kunne de opnå en besparelse i vægtafgift og tillægsafgift på op til kr. hvert år. Totalvægten referer ikke til varebilens faktiske vægt, men til hvad bilen må veje, når den er læsset maksimalt. Bilejerne skal dog ikke tilbagebetale den besparelse, som de opnåede i Dermed er udgiften til synshallen under alle omstændigheder dækket ind. 3

4 Fradrag for istandsættelse af udlejningsejendomme Der er en øvre grænse for, hvor stor en andel af udgifter til istandsættelse en ejer af en nyindkøbt udlejningsejendom kan trække fra i skat. Ejendommen købt den 1. november 2007 Procentreglen Det er den såkaldte procentregel, der regulerer området, og den gælder, uanset om en udlejningsejendom bliver brugt til beboelse, erhverv eller begge dele (blandet benyttelse). De første tre ejerår må man maksimalt trække udgifter til istandsættelse fra efter følgende satser: 35 pct. af den årlige lejeindtægt minus varmebidrag for en- og tofamilieshuse 25 pct. af den årlige lejeindtægt minus varmebidrag for ejerlejligheder og øvrige ejendomme. Lejeindtægten beregnes på helårsbasis, uanset om ejendommen bliver købt i slutningen af året, og uanset om boligen er udlejet hele året. Eksempel Som det ses i eksemplet nedenfor, får ejeren fradrag et ekstra år, da han kan trække istandsættelsesudgifter fra i skat i fire indkomstår (2007, 2008, 2009 og 2010). Istandsættelsesudgiften på kr. i 2010 skal være afholdt senest den 1. november Overskydende udgifter Udgifter, der overstiger maksimumfradraget, kan ikke overføres til efterfølgende år, hvor maksimumfradraget ikke Helårlig lejeindtægt kr kr kr kr. Maksimumfradrag, 25 pct kr kr kr kr. Istandsættelsesudgift kr. 0 kr kr kr. Opsparet fradrag 0 kr kr kr. 0 kr. Skattemæssigt fradrag kr. 0 kr kr kr. bliver benyttet 100 pct. I dette eksempel overstiger udgifterne til istandsættelse i 2007 maksimumfradraget med kr. Dette beløb kan ikke overføres til fradrag i 2008, men skal i stedet aktiveres som forbedring. Uudnyttet maksimumfradrag Hvis ejeren i det første ejerår derimod ikke har istandsættelsesudgifter, der svarer til maksimumfradraget, kan maksimumfradraget forøges med den uudnyttede del. Som eksemplet viser, kan det opsparede maksimumfradrag for 2008 på kr. overføres til og udnyttes i Procentreglen betyder i praksis, at det er tilladt at trække udgifter fra, der bringer ejendommen i bedre stand end på købstidspunktet. Med andre ord kan man opnå fradrag for forbedringsudgifter i de tre første ejerår. Gode råd Husk, at procentreglen kun gælder de første tre år efter købet Udskyd evt. noget af istandsættelsen til næste år, hvis du allerede har opbrugt årets maksimumfradrag + det opsparede fradrag Procentreglen gælder også forældrelejligheder ejerlejligheder, der udlejes til børn Udskiftning af hårde hvidevarer i en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder kan aldrig trækkes fra heller ikke efter procentreglen. 4

5 Pensionsordninger i udlandet Siden 1. januar 2008 har det været muligt at oprette en pensionsordning i udlandet og få fradrag i den personlige indkomst. Du skal dog være opmærksom på, at der ikke er nogen skattemæssig fordel ved at tegne en pensionsordning i et udenlandsk pensionsselskab, fordi du altid skal betale skat til Danmark, uanset hvor i verden du bor, når pensionen kommer til udbetaling. FAKTA EU-landene er Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig, Cypern (græsk del), Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Der kan dog være andre fordele ved at tegne en pension i et udenlandsk pensionsselskab for eksempel pris og rente. Hvis du i løbet af året får et super-tilbud fra et udenlandsk pensionsselskab, er der nogle praktiske ting, som du skal være opmærksom på. Du skal acceptere at blive beskattet af de løbende udbetalinger af pensionen i Danmark også selv om du flytter til et andet land søge om at få en pensionsordning godkendt af SKAT (indsend en særlig blanket og en kopi af pensionsaftalen). Kopien af aftalen skal være på enten dansk, et andet skandinavisk sprog eller engelsk. Hvis aftalen er på en andet sprog, skal du selv sørge for at få en autoriseret oversættelse af den. Pensionsinstituttet skal være registreret i EU, Norge, Island eller Schweiz få godkendt deres pensionsprodukter hos SKAT opfylde de krav, som stilles til danske pensionsinstitutter, og påtage sig de samme forpligtelser. Ingen fradrag ingen skat De nye regler betyder, at du fremover kun skal betale skat af pensionsudbetalinger, hvis du har fratrukket dine indskud på din danske selvangivelse på indbetalingstidspunktet. Det gælder, uanset om der er tale om en udenlandsk eller dansk pensionsordning. 5

6 Slut med at betale med checks hos SKAT Det er slut med at betale moms, A-skat, lønsumsafgift, punktafgifter, selskabsskat, B-skatter eller restskatter med check. Siden 1. januar 2008 har hverken borgere eller virksomheder haft mulighed for at betale disse afgifter via check til SKAT. SKAT returnerer checks Frem til 1. april 2008 accepterer SKAT dog indbetalinger via checks. Men herefter vil SKAT returnere alle checkindbetalinger. Medfører dette, at SKAT modtager en indbetaling for sent, vil SKAT opkræve renter og eventuelle gebyrer efter gældende regler. Accepterede betalingsmåder Hos SKAT kan borgere og virksomheder betale med kontanter, Dankort, via netbank og almindelig bankoverførsel. SKAT accepterer dog betaling med checks i følgende situationer: Udlevering af nummerplader Privates indførsel og registrering af automobiler Told og afgifter i forbindelse med indrejse (primært i lufthavne) Tvangsinddrivelse. Digitale regnskaber Selskaber kan sende årsrapporter digitalt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Årsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med en særlig it-standard kaldet XBRL. Det er altså ikke muligt at sende årsrapporter i et regneark eller som en pdf-fil. Det er foreløbig kun få økonomisystemer, som kan udarbejde de digitale regnskaber. Digitale regnskaber har samfundsmæssige gevinster især for brugerne af regnskaber. Derfor må vi i fremtiden forvente, at det bliver et lovkrav at aflevere digitale regnskaber. Du kan få mere information om XBRL-afleveringsløsningen på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside: Søg om at få udbetalt sygedagpenge digitalt og spar tid På hjemmesiden Virk.dk kan du digitalt søge om at få udbetalt sygedagpenge. Du sparer tid, undgår fejl og slipper for at indhente medarbejderens underskrift. Det eneste, det kræver, er en digital signatur. er erhvervslivets indgang til det offentlige. 6

7 Kapitalafkastordningen et X til forskel Kapitalafkastordningen Kapitalafkastordningen er et meget simpelt alternativ til at drive din virksomhed i virksomhedsordningen. Du kan vælge kapitalafkastordningen ved at sætte et enkelt kryds i rubrik 141 på din selvangivelse. Dermed kan du reducere din personlige indkomst med 4 pct. af virksomhedens aktiver. Beløbet bliver i stedet tillagt kapitalindkomsten. Skattemodel med fordel? Kapitalafkastordningen kan i visse situationer vise sig at være den bedste skattemodel for en virksomhedsejer. Det hænger sammen med, at kapitalaf- kastgrundlaget beregnes af aktiverne. Gælden skal altså ikke trækkes fra. Eksempel A har arvet en udlejningsejendom til en værdi af 3 mio. kr. A har renteudgifter på kr. i sin private villa. A betaler topskat. A vælger at benytte kapitalafkastordningen. Det giver A ret til at reducere sin personlige indkomst med: 3 mio. x 4 pct. = kr. Beløbet tillægges i stedet A s kapitalindkomst. Det giver følgende skattebesparelse: Sparet topskat inkl. AM-bidrag: x 63 pct. = Yderligere kapitalindkomst: x 33 pct. = Skattebesparelse = Det interessante ved ordningen er, at kapitalafkastet gerne må overstige virksomhedens overskud, hvis blot det ikke overstiger personens negative kapitalindkomst. I eksemplet har A ingen renteudgifter i virksomheden, men da det beregnede kapitalafkast på kr. kan rummes inden for A s øvrige negative kapitalindkomst på kr., kan A reducere sin personlige indkomst med det fulde kapitalafkast på kr. 7

8 Vigtige datoer 2008 Marts 3. Moms (små) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 17. Frivillig indbetaling af restskat over kr. 25. B-skat + AM-bidrag selvstændige, acontoselskabsskat, moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) April 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), feriekonto 14. ATP 15. Lønsumsafgift 21. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Maj 2. Fortrykt selvangivelse lønmodtagere 13. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), moms (mellem) 15. Etableringskonto 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 26. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Juni 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 25. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Dagpenge 2008 Max. pr. dag: Sygedagpenge kr. Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 7. juni ,00 pct. 9. marts ,75 pct. 8. december ,50 pct. 6. oktober ,25 pct. 9. juni ,75 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: km: 1,83 kr. Over 100 km: 0,92 kr. Kørselsgodtgørelse 2008 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km 3,47 kr. 1,83 kr. 0,40 kr. Rejsegodtgørelse 2008 Logi efter regning eller pr. døgn 189 kr. Fortæring pr. døgn 440 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,33 kr. Fri morgenmad 66,00 kr. Fri frokost 132,00 kr. Fri middag 132,00 kr. 25 pct. godtgørelse 110,00 kr. Mindsterenten 1. januar juni pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks 2007 December ,7 November ,8 Oktober ,0 September ,6 August ,9 Juli ,1 Juni ,5 Maj ,6 April ,4 Marts ,1 Februar ,7 Januar ,3 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Robert Fosbo, Peter Nielsen, Jan Gerdes, Mads Grønnegaard, Tommy Jensen, Jan Brødsgaard, Michael Rugaard, Gitte Jensen og Mette Kingod (red.sekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eks. Tryk: Rounborgs grafiske hus ISSN X Redaktionen er afsluttet den 1. februar 2008 Eftertryk er ikke tilladt Foreningen Registrerede Revisorer FRR

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere