Mujtaba og Farid Integralregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven: ) Integration af potensfunktioner: ) Integration af sum og Differens: ) Integration ved Multiplikation med konstant: ) Integration af Naturlig Eksponentialfunktion: ) Integration af Cosinus og Sinus: ) Bestemmelse af konstanten:... 5 Partiel Integration eller delvis integration: ) Integration af den naturlige logaritmefunktion: ) Integral ved substitution: Bestemte integraler:... 6 Venstre summen:... 7 Højresummen:... 9 Trapez summer: Regneregler for bestemt integral: Partiel integration Indskudsreglen: Arealebestemelser: Hovedsætning om Arealbestemmelse Eksempel Eksempel:

2 Integral regning: Integral er udvidelser af summering er uendelige mange små dele. Ved hjælp af integral kan vi find arealer for de længder som er svære at regne ud ligesom at finde arealet en bue osv. Ubestemt integral: Der er sammenhænge mellem differentiation og integration hvor vi kan se den på nedenstående model. Differentier F Integrer. f Integrer. Differentier f.f (x) F (x) den afledte af (x) stamfunktion til f (F (X))` = f(x) Skrive måde ved integration: F (x) = Definition: Hvis funktionen F opflyder betingelsen F (x)= f(x), så er F(x) stamfunktion til f eller det ubestemte integral. = f(x ) Da. F (x) = 2

3 Integrationsprøven: Ved integrationsprøven kan man kontrollere om en funktion F er en stamfunktion til f ved at differentier F og se om vi får f(x). F (x) = f (x) Mængden af stamfunktion: Hvis F er stamfunktion til f så er alle funktioner af typen F + K også er en stamfunktion til f og der findes ikke andre stamfunktioner. K er en vilkårlig konstant. 1) Integration af potensfunktioner: For en potensfunktion f (x) = x a gælder, at For a -1 for a = -1 For x >0 k= є R 2) Integration af sum og Differens: For to funktioner f og g gælder:

4 I disse polynomierne integrer man hver led for sig, og tilsvarende teknik kan anvendes også på andre funktioner som er en sum eller differens af nogle elementære funktioner. 3) Integration ved Multiplikation med konstant: For en funktion f og k gælder. Note: Konstante faktorer sættes udenfor integral tegnet for at give overblik. Hvis integral er en polynomiums brøk, hvor tællers grad er større eller lige med nævnernes udfør polynomiers division. 4) Integration af Naturlig Eksponentialfunktion: For den naturlige eksponentialfunktion f(x) =e x gælder, at Hvor K = R er en vilkårlig konstant. 5) Integration af Cosinus og Sinus: For funktionerne cosinus og sinus gælder, at Hvor K = є R er en vilkårlig konstant. 4

5 6) Bestemmelse af konstanten: Sker ved hvis stamfunktionen skal går igennem et specifikt punkt. Eksempel: vi vil gerne bestemme stamfunktion F til f(x) = 4x 3 og F(2) =1 F(x) = Hvor K = є R er en vilkårlig konstant. F(2) = 1 Vi sætter 2 i x s plads. 2*2 2-3*2+k=1 K=1-8+6 K=-1 F(x) = 2x 2-3x-1 Partiel Integration eller delvis integration: Funktioner som kan udtrykkes som et produkt eller en brøk af to andre funktioner samt sammensætte funktioner, kan løses ved hjælp af delvis integration. For to funktioner f og g med stamfunktion G gælder at 5

6 7) Integration af den naturlige logaritmefunktion: For den naturlige logaritmefunktion ln(x) gælder at Bevis:.f(x)= ln (x) hvor f (X)= g(x)= 1 G(x)= x 8) Integral ved substitution: Denne regel benyttes ofte til integration af sammensatte funktioner og betegnes substitution. Hvis vi har en sammensat funktion. Af formen f(g(x))*g (x) så gælder der at..t= g(x) 2 Bestemte integraler: Ved hjælp af bestemt integral kan vi bestemme arealet af en figur som ikke er begrænset af rette linjestykker. For eksempel denne figur. Y A.a.b x 6

7 Ved hjælp af denne formel kan vi bestem arealet mellem punktet a og punktet b. Under grafen f. I forbindelse med det bestemte integral regning kan vi finde arealer vha. summer. Vi kan finde det vha. venstre, højre og trapez sum. Jo mindre intervallerne er jo tættere kommer man på den rigtigt svar. Vi ønsker at bestemme arealet af det markerede område (A) fra a til b. A er bestemt ved: A =,(x, y) a x b ^ 0 y f(x)- Man kan inddele intervallet *a;b+ i et antal små delintervaller, hver af bredden/intervallængde Δx. Intervallængden bestemmes som: Δx = x i x i-1 = b-a / n, i = 1,2,, n. Venstre summen: For at finde arealet vha. af venstre summen, skal man dele x-aksen i en del intervaller, som bliver til rektangler. Rektanglernes højde er funktionsværdien i venstre endepunkt. Man finder arealet af hver eneste rektangel og ligger dem sammen. I første omgang siger vi, at vores rektanglers bredde er 1 og det skal man gange med højden. Man kan finde arealet endnu mere præcist, hvis man deler A i flere intervaller, hvor bredden bliver til ½. Nu får vi dobbelt så mange intervaller og derfor bliver vores areal mere præcist. På denne måde kan man fortsætte. Jo mindre bredden af intervallerne bliver jo mere præcist resultat får vi. Nedenfor har vi tegnet en graf, hvor vi skal finde arealet af kurven. Først deler vi grafen ud i 7 intervaller og regner arealet, derefter deler vi grafen (A) i 14 intervaller, hvor vi får et andet areal. vi får to forskellige resultater, hvilket beviser at med en forøgelse af intervaller øges præcisionen af resultatet. 7

8 Nu viser vi, hvordan vi finder arealet af de to grafer med forskellige antal intervaller. Først finder vi den med 7 intervaller og bagefter den med 14 intervaller. V(n) = 1 * (f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f(6)+f(7)+f(8)) V(7) = 1*( 3,5+5,6+6,8+7,3+7,5+7+5,3) = 43 V(n)= ½ *( f(1½)+f(2)+f(2½)+f(3)+f(3½)+f(4)+f(4½)+f(5)+f(5½)+f(6)+f(6½)+f(7)+f(7½)+f(8)+f(8,5)) V(14)= ½ *( 2,2+3,5+4,6+5,6+6,1+6,8+7,1+7,3+7,5+7,5+7,3+7+6,2+5,3) = 42 V n A for n Her kan vi se, at vi får to forskellige resultater, da vi har inddelt den ene graf i 7 intervaller og den anden i 14 intervaller. Vi får et mere præcist resultat i den med flere intervaller, så arealet af A er ca

9 Højresummen: At finde arealer vha. højre summen ligner meget metoden med venstre summen. Her rammer rektanglers højde endepunkterne på deres højre side, som vi har tegnet det nedenfor. Resten er fuldstændig ligesom at venstre summe, hvor man kan dele det i intervaller med 1 i bredde, intervaller med ½ brede eller intervaller med 1/4. Så lægger man alle intervallerne sammen og ganger det med bredden af intervallerne. Vi regner arealet ud på samme måde. Her finder jeg arealet vha. højre summen, hvor jeg har delt grafen i 8 intervaller med bredden en, man kan selvfølgelige også dele i flere intervaller og regne ud. H(n) = 1 * (f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f(6)+f(7)+f(8)+f(9)) H(8)= 1* ( 4,3+6+6,5+6,1+5,3+4,3+2,8+1,2 = 42,5 H n A for n 9

10 Trapez summer: Her deler man det også i intervaller, men som vi kan se på tegningen nedenfor, så er intervallernes sider i forskellige højder. For at finde arealet vha. trapezsummen måler vi begge sider af intervallerne og divider den med en halv. På den måde kommer vi tættest på arealet. Når vi divider den med 2 er det fordi, at vi lægger begge siders højder sammen og dividerer med 2 så vi får en højde, der ligger lige i midten. Vi ganger selvfølgelige med bredden for at finde arealet. På den måde gør man det i alle intervallerne, så har vi et areal til sidst. T(n)= ½h (f(x0)+f(x1)) + ½h (f(x1)+f(x2)) + ½h (f(x n-2 )+f(x n-1 )) + ½h(f (x n-1 ) + f (x n )). Vi kan se, at arealet af de her trapezer er middeltallet mellem vores to rektanglers arealer, som hører til højre- og venstresummen og derfor kan vi skrive formlen for det således: T n = ½ (H n + V n ) T n A for n F er stamfunktion til f så 10

11 Regneregler for bestemt integral: Vi kan bruge de samme regne regler som vi har brugt ved ubestemt integraler., differens og multiplikation med en konstant. 11

12 Partiel integration Partiel integration er når der ønskes integreret et produkt af f.eks. f(x) og g(x), eller når det er en kvotient til andre funktioner. Hvis G(x)er en stamfunktion til g(x) er følgende gældende: Bevis: For at bevise ovenstående bruges kontrol af ligninger, hvor højre side af lighedstegnet differentieres, dette skulle gerne være lig med venstre siden integral. Regnereglen for differentiation af en differens benyttes Her er brugt formlen for differentiation af et produkt Det er nu bevist at den højre side af lighedstegnet er stamfunktionen resultat på begge sider. f(x)*g(x), da det bliver det samme Eksempel 1 side 260 A: Eksempel med partiel integration. 12

13 Indskudsreglen: Lad f være en funktion og a. Arealebestemelser: Her vil vi vise, at arealet kan bestemmes for vilkårlige funktioner uanset deres grafers placering i forhold til hinanden. Det bestemte integral kan bruges til bestemmelse af arealer. For en funktion f, hvis graf sammen med x- aksen, linien x = a og linien x=b, afgrænser visse punktmængder, er det bestemte integral. Arealet af punktmængderne over x-aksen minus arealet af punktmængderne under x-aksen. = A 1 A 2 + A 3 -A 4 Se figuren på side 288 i A-bogen, da tegningen blev ikke særlig flot ;) 13

14 Hovedsætning om Arealbestemmelse Antag at f(x) g(x) for alle x *a ; b]. Da er arealet af A = {(x, y) a x b ^ g(x) y f(x) } bestemt ved: - g(x)) dx Se beviset på side 290 i A-bogen. Eksempel. Som vi ved at vi bruger integral for at finde arealer, her kan vi se på et eksempel hvor vi ser hvordan vi kan bruge integral i praktisk. Vi bruger integral regning i vores nationale økonomi hvor vi, bestemer udbuds kurve, efterspørgsel kurve, priser, og mængde for produkter. Betragt en efterspørgsels kurve f(x) hvor f er prisen pr. enhed, og x er mængden i antal enheder.f(x) = forbruger overskud. Pris.a P 0 X 0 Mængde 14

15 Eksempel: En virksomheds overskud i tiden x i år kan beskrives ved f(x) Det samlede overskud de først 10 år er da bestemt ved stamfunktionen til. For x >,= 0 til x=o Samlede overskud efter 10 år =207 millioner 15

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Komplekse tal og rækker

Komplekse tal og rækker Komplekse tal og rækker John Olsen 1 Indledning Dette sæt noter er forelæsningsnoter til foredraget Komplekse tal og rækker. Noterne er beregnet til at blive brugt sammen med foredraget. I afsnit 2 bliver

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Den harmoniske svingning

Den harmoniske svingning Den harmoniske svingning Teori og en anvendelse Preben Møller Henriksen Version. Noterne forudsætter kendskab til sinus og cosinus som funktioner af alle reelle tal, dvs. radiantal. I figuren nedenunder

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere