Årsplan for matematik i kl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for matematik i 1.-2. kl."

Transkript

1 Årsplan for matematik i kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne skal bl.a. opnå en grundlæggende forståelse af positionssystemet, så de er i stand til at udvikle og bruge eksisterende algoritmer (regnemåder). Eleverne skal have mulighed for at udvikle deres egne metoder og arbejde eksperimenterende med matematikken. Det er et vigtigt mål for undervisningen, at eleverne forstår matematikken og ikke kun er i stand til at udføre div. algoritmer. Se de faglige mål nederst i dette dokument. Arbejdsmetoder og arbejdsformer Undervisninger tager udgangspunkt i de faglige emner, som der normalt arbejdes med i 1. og 2. kl. Emnerne fremgår af årsaktivitetsplanen. De to klasser arbejder med det samme emne, men oftest med forskellige materialer. Det at undervisningen for begge klasser tager udgangspunkt i det samme emne, giver bedre muligheder for undervisningsdifferentiering og langt bedre mulighed for at styrke den mundtlige dimension af faget (jvnf. kommunikations-, ræsonnements- og tankegangskompetencen), samt inddragelse af CL (strukturer) og læringsstile i højere grad. Undervisningsmaterialerne er bøgerne Multi 1a og 1b, samt opgaveark fra bl.a. Kolorit for 2. kl. Derudover bliver der arbejdet med forskellige læringsstile; skriftligt arbejde, spil, sang og lege. Matematiklærerne har valgt at sætte fokus på læring af tabeller, som et udviklingsområde. Fælles undervisningsforløb Socialisering Eleverne skal være medspillere i forhold til et godt undervisningsmiljø. Dette sikres ved at den enkelte elev bevidstgøres om sin egen rolle. Eleverne skal samarbejde i nogle arbejdssituationer samarbejde og ofte hjælpe hinanden. Der arbejdes med CL-strukturer med fokus på samarbejde. Evaluering og test Efter hvert emne, vil eleverne blive evalueret ud fra en lille test, svarende til det niveau eleven har arbejdet med emnet på. Læreren udfylder elevens evalueringsskema Grøn, gul, rød.

2 Andet Faglige emner i kl. Tal Plus Minus Tal (op til 20) Store tal (op til 100) Talrækkefølger tabeller Positionssystemet 1 ere, 10 ere, 100 ere Lige mange, færrest, flest Lige/ulige tal Halvt/dobbelt Afrunding og overslag 10 er venner og ven med 10 Plus til 10 Plus til 20 Plus med 10 er tal Plus med 10 er overgang Plus på taltavle Plus på positionstavle Plus opstillet Minus (talområde op til 10) Minus (talområde op til 20) Minus med 10 er tal Minus på taltavle Minus på positionstavle Minus opstillet Gange Grafisk illustreret og plustabeller Gange (lille talområde) Tabeller Geometri Figurer og mønstre Spejling og symmetri Modeller Måling Længde og omkreds mm, cm, m dl, L og g og kg Areal Statistik og chance - kombinatorik Klokken og tid

3 Faglige mål for 1. klasse inddelt i kategorier: Faglige mål for 2. klasse inddelt i kategorier: Tallenes opbygning og indbyrdes hierarki Tælle op til 100. Kende tælleremser som fx , 2 4 6, 1 3 5, osv. Kunne navigere i en 100-taltavle. Benytte tællematerialer til løsning af matematiske problemer, som omhandler plus og minus. Kende til begreberne lige og ulige. Kende til begreberne flest, færrest og lige mange. Have kendskab til tocifrede tal og deres opbygning i tiere og enere. Have kendskab til trecifrede tal og deres opbygning i hundreder, tiere og enere. Have en begyndende erkendelse af betydningen af cifrenes position for tallets værdi. Kende talfølger som fx , , osv. Kende til < og >. Kunne veksle enere til tiere og tiere til hundreder. Tal og algebra Tælle op til 999. Kunne navigere på en tallinje inddelt i enere og tiere, på en tallinje kun inddelt i tiere og evt. på en tallinje uden inddelinger. Kunne benytte tællematerialer til løsning af matematiske problemer som omhandler plus og minus. Kende til begreberne det halve/halvt og det dobbelte/dobbelt. Kunne halvere og fordoble hele tal, mængder, længder og beløb op til 200. Kunne benytte begreberne halvt og dobbelt i forskellige kontekster, fx i forhold til antal, beløb, længder og figurer. Kunne finde det halve og det dobbelte vha. konkrete materialer, fx det dobbelte beløb i mønter. Erfare at ulige tal/antal ikke kan halveres. Erfare at det dobbelte altid er et lige tal. Regning Kunne regne i hovedet i forbindelse med addition (plus) i talområdet Kende 10 er-vennerne i forbindelse med addition i talområdet Kunne lægge et tal til 10. Kunne tælle større mængder ved at inddele mængderne på en hensigtsmæssig måde. Benytte addition (plus) ved at lægge sammen og lægge til i talområdet Benytte subtraktion (minus) ved at trække fra og finde forskel i talområdet Benytte addition (plus) ved at lægge sammen og lægge til i talområdet (uden tierovergang). Benytte subtraktion (minus) ved at trække fra, finde forskel og fylde op i talområdet (uden tierovergang). Regning Kunne veksle enere til tiere og tiere til enere i forbindelse med plus og minus. Kunne afrunde tal til nærmeste hele tier. Kunne knytte plus- og minusstykker til forskellige kontekster, fx i forbindelse med regnehistorier. Kunne lave overslag ved at regne i hovedet. Kunne benytte afrunding og overslagsregning til at tjekke resultater af plus- og minusstykker, herunder om den samlede pris for et indkøb virker rimelig, og om der er penge nok til at betale for indkøbet. Benytte addition (plus) ved at lægge til i talområdet (med og uden tierovergang). Benytte subtraktion (minus) ved at trække fra og finde forskel i talområdet (med og uden tierovergang).

4 Benytte positionsplade, taltavle og lommeregner som regneredskaber til addition og subtraktion. Benytte positionsplade, taltavle, tallinjer og lommeregner som regneredskaber til addition og subtraktion. Geometri Kunne genkende og navngive mangekanter, dvs. figurerne trekant, firkant, femkant, cirkel, osv. Kunne inddele mangekanter i grupper efter antallet af kanter. Kende et kvadrat og et rektangel. Kunne bestemme små længder vha. måling med lineal. Kende enheden centimeter. Kunne tegne linjestykker med bestemte længder (i centimeter). Kunne tegne forskellige figurer/mangekanter vha. lineal og blyant. Kunne finde omkreds af simple figurer ved måling og beregning. Kunne spejle figurer i en linje. Kunne finde og tegne symmetriakser i en figur. Kunne identificere et mønster med symmetri. Kende til begrebet model og eksempler på anvendelse af modeller. Kunne tegne ting fra flere sider, dvs. forfra, fra siden og fra oven. Kunne følge en foldevejledning eller kunne bygge en figur ud fra en instruktion. Geometri Kunne måle korte linjestykker præcist med lineal og angive længden i centimeter og millimeter. Kunne måle lange linjestykker med meterhjul, målebånd, tavlelineal eller lign. og angive længden i meter eller i meter og centimeter. Kende enheden millimeter. Kende enheden meter. Kunne tegne linjestykker med bestemte længder i centimeter og millimeter. Erfare at enheden centimeter kan være uhensigtsmæssig ved måling af store og helt små længder. Have en forståelse af sammenhængen mellem millimeter, centimeter og meter at 10 mm svarer til 1 cm og 100 cm svarer til 1 m. Arbejde med forskellige notationsformer for længder, fx at en længde kan skrives som både 180 cm og som 1 m 80 cm. Kunne sætte forskellige længder i rækkefølge efter størrelse. Kunne identificere ligedannede figurer ( zoom-figurer ) ud fra ens vinkler og forholdet mellem sidelængderne, fx dobbelt så lange sider eller tre gange så lange sider. Statistik og chance Kunne indsamle, behandle og ordne data. Kunne aflæse og tegne pindediagrammer. Gøre sig erfaringer med tilfældighed og chance i eksperimenter og spil. Statistik og chance Kunne undersøge, hvordan forskellige genstande kan ordnes i forskellige rækkefølger. Kende til og kunne bruge et tælletræ til at undersøge antallet af forskellige muligheder. Kende metoder til at finde ud af, hvor mange forskellige rækkefølger der kan laves af en række genstande. Kunne undersøge, hvor mange forskellige muligheder der er for at kombinere forskellige genstande, farver og lignende. Kunne bruge kombinatorik til at løse problemstillinger fra hverdagen. Klokken og tid Kende til digitale og analoge ure. Klokken og tid Kende til digitale og analoge ure.

5 Kunne aflæse hele og halve klokkeslæt. Kende til minutter og timer. Kunne aflæse hele og halve klokkeslæt. Kende til minutter og timer. Matematik i anvendelse Kende danske mønter og benytte dem i forbindelse med beregninger i hverdagslignende situationer. Have udviklet og kunne benytte metoder til optælling og ordning af mængder. Arbejde med addition og subtraktion i tilknytning til hverdagssituationer. Matematik i anvendelse Have udviklet og kunne benytte metoder til optælling og ordning af mængder. Have udviklet og kunne benytte en systematik til at danne forskellige kombinationer/rækkefølger. Arbejde med addition og subtraktion i tilknytning til hverdagssituationer. Matematiske kompetencer (gælder begge klassetrin) Indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er særlige for matematik tankegangskompetence. Løse matematiske problemer ud fra intuitiv tænkning, inddragelse af konkrete materialer eller egne repræsentationer problembehandlingskompetence. Ræsonnere og argumentere i forbindelse med matematiske aktiviteter og kunne følge andres argumentationer ræsonnementskompetence. Bruge uformelle repræsentationsformer sammen med symbolsprog og arbejde med en kobling mellem de to ting repræsentationskompetence. Afkode og anvende matematiske symboler, fx tal og regnetegn, og forbinde dem med dagligdagssprog symbolbehandlingskompetence. Udtrykke sig og indgå i dialog om enkle matematiske problemstillinger kommunikationskompetence. Kende og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, bl.a. lineal og lommeregner hjælpemiddelkompetence.

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Derfor har vi MATEMATIK i skolen Tekst af Lone Anesen og Mette Hjelmborg AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Kirsten Tønnesen, Februar 2014 1

Kirsten Tønnesen, Februar 2014 1 Læreren kan betragte sig selv som én, der også er i en læringsproces, hvor hensigten bl.a. er at lære mere om elevernes læring og tilgang til matematik Kirsten Tønnesen, Februar 2014 1 diverse GRUK af

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Kommunikation i matematik v/kirsten Søs Spahn, lærer, exam.pæd., pædagogisk konsulent i matematik, Center for

Læs mere

Kirsten Tønnesen, Februar 2014 1

Kirsten Tønnesen, Februar 2014 1 Læreren kan betragte sig selv som én, der også er i en læringsproces, hvor hensigten bl.a. er at lære mere om elevernes læring og tilgang til matematik Kirsten Tønnesen, Februar 2014 1 Udvalgte begreber

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

MATEMATIK NÅR DET VIRKER

MATEMATIK NÅR DET VIRKER MATEMATIK NÅR DET VIRKER www.spf-herning.dk Indhold Bøger og hæfter 3 Sortering og tælleting 4 Kuber, klodser og regnelinealer 5 Tallinier, taltavler og titalsystemer 6 Kuglerammer, tal og taltræning 7

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere