Friers. Ungeuniverser. i Haderslev Kommune. Ungeuniverser i Haderslev Kommune Ole Frier-Meineche Side 1 af 14 Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friers. Ungeuniverser. i Haderslev Kommune. Ungeuniverser i Haderslev Kommune Ole Frier-Meineche Side 1 af 14 Version"

Transkript

1 Ungeuniverser i i Haderslev Kommune Ole Frier-Meineche Side 1 af 14

2 Revisionshistorie Version Forfatter Dato Berørte sider Beskrivelse af ændringer 01 OFM Første version Ole Frier-Meineche Side 2 af 14

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål Omfang og anvendelse Gyldighed Begrænsninger Generelle betragtninger om ungeuniverser Præmisser Elever til ungeuniverser frem til Antal og placering af Ungeuniverser ungeuniverser ungeuniverser kontra 9 ungeuniverser Specialklasser Alternativt forslag: 6 ungeuniverser Langsigtet løsning Ole Frier-Meineche Side 3 af 14

4 1 Indledning 1.1 Formål Formålet med dette dokument er som privatperson og forældre i Haderslev Kommune at komme med betragtninger omkring antal og placering af ungeuniverser i Haderslev Kommune. Der er taget højde for de politiske beslutninger der er truffet som har indvirkning på den kommende skolestruktur i Haderslev Kommune. Forslaget sendes til alle medlemmer af udvalget for Børn og Familier. 1.2 Omfang og anvendelse Dokumentet indeholder et alternativt forslag til placering og antal af ungeuniverser, samt en overordnet tidsplan for implementering af den nye struktur. 1.3 Gyldighed Dette er ikke et høringssvar, men et input til den forestående debat og beslutning omkring den fremtidige skolestruktur i Haderslev Kommune. Beslutningstagerne kan frit benytte dette forslag eller dele deraf til beskrivelse af de kommende ungeuniverser i Haderslev kommune. 1.4 Begrænsninger Da forfatteren ikke har haft adgang til det fulde omfang af de økonomiske beregninger, har dette forslag ikke taget endelig højde for det økonomiske aspekt. Dette forsøges der at tages højde for senere i dokumentet. På nuværende tidspunkt har forfatteren ikke haft mulighed for at se de præcise tal for faktisk fødte børn i skoledistrikterne. Derfor benyttes de faktiske antal elever der går på skolerne, ud fra skolernes egen hjemmesider. Der er i det efterfølgende tal-materiale ikke taget højde for afgang til efterskoler, fraflytninger tilflytninger eller anden afgang til privatskoler, som naturligvis kan komme ind og give et lidt andet billede. Ole Frier-Meineche Side 4 af 14

5 2 Generelle betragtninger om ungeuniverser Jeg har benyttet følgende generelle betragtninger om hvad et ungeunivers er: For elever i klasse Et sted hvor de ansatte er specialisterne i de årgange. Et sted med mangfoldighed Et sted hvor der kan ydes en optimal undervisning Et sted hvor der ved hjælp af de store antal af elever kan tilbydes noget ekstra i form af undervisningsmetoder og fag. Et sted hvor de unge har lyst til at gå Et sted hvor rammerne er optimale for elever i klasse. 2.1 Præmisser Følgende politiske beslutninger er truffet 1 og står derfor ikke til at ændre: Skoler pr 1. august 2011: Gram Skole Fællesskolen Bregnbjerg/Povlsbjerg Fællesskolen Nustrup/Sommersted Fællesskolen O.Jerstal/Bevtoft Fællesskolen Hammelev/Sct Severin Skole Fællesskolen Fjelstrup/Favrdalskolen Fællesskolen Hertug Hans/Hjortebro Fællesskolen Øsby/Starup Fællesskolen Hoptrup/Marstrup/Vilstrup Det er ligeledes besluttet at der i hvert fald skal være Ungeuniverser på følgende skoler pr 1. august 2012: Gram Skole Fællesskolen Bregnbjerg/Povlsbjerg Fællesskolen Fjelstrup/Favrdalskolen Fællesskolen Hertug Hans/Hjortebro 1 Kilde: Referat af Byrådsmødet den 25. november Ole Frier-Meineche Side 5 af 14

6 3 Elever til ungeuniverser frem til 2017 Ved at se på de elever, der er startet i skolerne pr dags dato, og ser frem mod det tidspunkt hvor de nuværende 0-klasser vil starte i 7. klasse kan vi nogenlunde se en udvikling for de enkelte skoler. Haderslevområdet: Diagram 1: Fordeling af elever til ungeuniverser fra de enkelte skoler Ole Frier-Meineche Side 6 af 14

7 Diagram 2: Samlet antal elever til ungeunivers i Haderslev området Som det ses ud af diagram 1 og 2, er antallet af elever til ungeuniverser for Haderslev området rimeligt konstant frem til Der kan ses en mindre nedgang i elevtallet for Fællesskolen Hertug Hans/Hjortebro, men samlet set opvejes den af mindre stigninger ved blandt andet Hammelev/Sct Severin Skole samt Starup/Øsby skole. Ole Frier-Meineche Side 7 af 14

8 Vojensområdet: Diagram 3: Elever til ungeunivers fordelt på den enkelte skoler Diagram 4: Samlet elevtal til ungeuniverser i Vojensområdet Ole Frier-Meineche Side 8 af 14

9 Ved diagram 3 og 4 for Vojensområdet, ses det, at der er et faldende elevtal for Bregnbjerg/Povlsbjerg skolen, der ikke helt opvejes af en mindre stigning i elevtallet på O.Jerstal/Bevtoft skolen. Ole Frier-Meineche Side 9 af 14

10 4 Antal og placering af Ungeuniverser Der er 2 yderligheder med hensyn til antal af ungeuniverser: Den ene yderlighed er 4 ungeuniverser placeret som besluttet i byrådet. Den anden yderlighed er at samtlige 9 skoler har et ungeunivers. Så resultatet må være, at der kan komme et antal ungeuniverser, der i antal spænder fra 4 til 9. Jeg vil efterfølgende kommentere begge yderligheder og derefter fremkomme med et alternativt forslag ungeuniverser Ved at vælge 4 ungeuniverser, der passer med et ungeunivers pr distrikt, giver det en del uhensigtsmæssigheder for at få samlet eleverne i ungeuniverserne, da der flere steder vil være pladsproblemer. Favrdalskolen har ikke umiddelbart plads til ungeunivers eleverne fra Sct Severin Skole, uden at der skal flyttes elever eventuelt specialklasserne fra Favrdalskolen til Sct Severin Skole. Dette finder jeg meget uhensigtsmæssigt, da det vil give et behov for at ændrede skoledistrikter, og desuden vil Favrdalskolen blive en skole med meget smalt spor fra 0-6 klasse, og et stort ungeunivers. Hertug Hans Skole har problemer med at få plads til det samlede antal elever fra 0-6 klasse for den nye Fællesskole, og der er forlydende om at man midlertidigt vil lade 6. klasse blive på Hjortebro sammen med 7-9. klasse i skoleåret 2011/2012. Gram Skole vil være uændret pr 1. august Fællesskolen Bregnbjerg/Povlsbjerg formodes at kunne rumme et ungeunivers for distrikt Vojens på Povlsbjerg Skolen pr 1. august Nedenstående tabel viser fordelingen af eleverne ved 4 ungeuniverser, samt antal klasser ved max 28 elever pr klasse og den samlede klassekvotient for ungeuniverset. Skole Antal elever Antal Klasser Klassekvt. Gram Skole ,8 Bregnbjerg/Povlsbjerg ,7 Fjelstrup/Favrdal ,6 Hertug Hans/Hjortebro ,7 Totalt ,7 Ole Frier-Meineche Side 10 af 14

11 4.2 9 ungeuniverser Ved at vælge 9 ungeuniverser kommer der et ungeunivers på hver skole. Der vil være den fordel, at alle skoler har et samlet forløb fra 0-9. klasse. Der er et mindre antal elever, som skal skifte skole. Der vil umiddelbart ikke være pladsproblemer. De 9 skoler med ungeuniverser vil ved skolestart pr 1. august 2012 have følgende antal elever i ungeuniverset: Skole Antal elever Antal Klasser Klassekvt. Gram Skole ,8 Nustrup/Sommersted ,9 Bregnbjerg/Povlsbjerg ,8 O.Jerstal/Bevtoft Hammelev/Sct Severin Fjelstrup/Favrdal ,6 Hertug Hans/Hjortebro ,3 Øsby/Starup ,1 Hoptrup/Marstrup/Vilstrup ,2 Totalt ,2 Fra Skolebestyrelsen i Sommersted har jeg hørt, at der til det kommende skoleår 2011/2012 vil være 22 9-klasse elever i Fællesskolen Nustrup/Sommersted, hvilket er markant lavere end de tal, jeg har regnet med fra skolernes egen hjemmeside om nuværende elever. Jvf skolebestyrelsen i Sommersted skyldes det, at der i området er en meget stærk tradition for at vælge efterskoler i 9. klasse. Som det ses ud af ovenstående tabel vil der være en del ungeuniverser, der måske kommer ned på en enkelt klasse pr årgang, hvis der er mange afgange til efterskolerne. Ole Frier-Meineche Side 11 af 14

12 4.3 4 kontra 9 ungeuniverser Da de 4 ungeuniverser jo er besluttet, kan vi liste op hvilke ungeuniverser, der kan være i spil hvis man ønsker at beslutte sig for et antal, der er højere end 4 ungeuniverser, men trods alt ikke et ungeunivers på alle 9 skoler: Skole Antal elever Antal Klasser Klassekvt. Nustrup/Sommersted ,9 O.Jerstal/Bevtoft Hammelev/Sct Severin Øsby/Starup ,1 Hoptrup/Marstrup/Vilstrup ,2 Totalt ,3 Som det kan ses af ovenstående tabel vil de 5 ungeuniverser tilsammen rumme 49,9% af det samlede antal elever til ungeuniverserne. Ved at vælge 4 ungeuniverser frem for 9 ungeuniverser vil der blive oprettet 10 klasser mindre, hvilket jo indeholder en økonomisk fordel. 4.4 Specialklasser Da jeg ikke aktuelt har stor erfaring med specialklasser, støtter jeg mig til de argumenter, jeg hører fra de skoler, der har specialklasser. Der anbefaler de alle at specialklasserne bevares på ungeuniverser, således at de evt kan sluses over i en normalklasse, eller at de har normalklasserne at spejle sig i. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at placere specialklasser for 7-9. klasse på skoler der ikke har ungeuniverser. Ole Frier-Meineche Side 12 af 14

13 5 Alternativt forslag: 6 ungeuniverser Efter at have set på tallene, kan det give en vejledning for hvordan beslutningen kan/skal træffes, men der vil jo altid i politiske sammenhænge være individuelle prioriteringer som fremhæver den ene løsning frem for andre. Jeg har i mit forslag til løsning forsøgt at komme med et kompromis, der tager højde for økonomi, samt at et ungeunivers skal have en vis størrelse for at have et fornuftigt potentiale, samt hvad der er muligt henset til skolernes fysiske kapacitet. Hvad der betragtes som almindelig sund fornuft, vil jo desuden altid være en individuel vurdering. Jeg er derfor kommet frem til, at der pr 1. august 2012 oprettes 6 ungeuniverser, samt at der på sigt arbejdes med et lavere antal ungeuniverser. Jeg vil derfor foreslå at der oprettes ungeuniverser på følgende skoler: Skole Antal elever Antal Klasser Klassekvt. Gram Skole ,8 Bregnbjerg/Povlsbjerg ,7 Hammelev/Sct Severin Fjelstrup/Favrdal ,6 Hertug Hans/Hjortebro ,3 Øsby/Starup ,1 Totalt ,8 I min vurdering har jeg lagt vægt på, at der vil være 4 skoler, som efter min vurdering, bliver for små til at kunne rumme et ungeunivers. Blandt disse 4 vil Gram skole reelt være, men af geografiske forhold vælger jeg at lade Gram Skole have et ungeunivers. I den foreslået løsning vil eleverne fra Nustrup/Sommersted og O.Jerstal/Bevtoft komme til Bregnbjerg/Povlsbjerg skolen. Eleverne fra Fællesskolen Hoptrup/Marstrup/Vilstrup vil tilgå Hertug Hans/Hjortebro skolen. Der kan måske være ting, der taler for at nogle elever fra Fælleskolen Hoptrup/Marstrup/Vilstrup vil vælge at benytte ungeuniverset på Starup/Øsby skole, hvilket jeg vil mene skal være en mulighed. Jeg vurderer at denne løsning er til at implementere fra august 2012, uden yderligere behov for økonomiske investeringer, samt behov for at flytte specialklasser eller at ændre på de nuværende skoledistrikter. Ole Frier-Meineche Side 13 af 14

14 6 Langsigtet løsning Jeg vil her tillade mig at komme med en opfordring til det politiske udvalg, om allerede nu at begynde at arbejde hen i mod at få besluttet en mere langsigtet løsning, hvor der kan arbejdes med måske kun 3 ungeuniverser, men som skal være 3 optimale ungeuniverser med den nødvendige kapacitet og ressourcer. Jeg vil derfor opfordre det politiske udvalg til, at beslutte hvilket resultat man ønsker at komme frem til, samt en plan for vejen derhen. Man kan måske allerede nu tage stilling til følgende spørgsmål: Skal der bygges nyt til fremtidens ungeuniverser hvornår er der råd til dette..? Skal fremtidens ungeuniverser rummes i eksisterende bygningsmasse hvornår er børnetallet faldet så meget at det er muligt? Vil der blive andre bygninger ledige på sigt (Handelsskolen/Katedralskolen) som kan rumme fremtidens ungeuniverser? Hvad skal der ske med den meget overkapacitet som skolerne aktuelt rummer? Kan man ikke allerede nu begynde at træffe beslutninger om udfasning af antallet af matrikler hvor der drives skole, da det vil mindske overkapaciteten og give et mere økonomisk skolesystem? Jeg ved at ovenstående beslutninger vil være meget afhængige af politisk vilje og ikke mindst mod, men nøgternt vurderet vil jeg tro, at det på sigt vil gavne skolerne, at der ligger en plan for fremtiden, der rækker lidt længere ud end blot 1-2 år. Med den nuværende fællesskole løsning med skoler på flere matrikler, vil der hvert år ved planlægningen af et kommende skoleår være store diskussioner omkring antallet af klasser og fordeling af ressourcerne. Ole Frier-Meineche Side 14 af 14

Ungeuniverser i Haderslev Kommune

Ungeuniverser i Haderslev Kommune Notat Haderslev Kommune Børne- og Familieservice (BF) Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 5. maj 2011 Sagsident: 11/7604 Sagsbehandler: Kim

Læs mere

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017 DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017 Indhold: 0. 1. 2. 3. 4. Demografi- og kapacitetsanalyse indledning Konklusion og opmærksomhedsområder Dagtilbudsområdet Skoleområdet Ældreområdet 1 0. Demografi- og

Læs mere

HMV Faktuelle forhold - Bilag til udvalgsmøde Børn og Familier 12. juni Faktuelle forhold vedr. Fællesskolen Hoptrup-Marstrup-Vilstrup

HMV Faktuelle forhold - Bilag til udvalgsmøde Børn og Familier 12. juni Faktuelle forhold vedr. Fællesskolen Hoptrup-Marstrup-Vilstrup Faktuelle forhold vedr. Fællesskolen Hoptrup-Marstrup-Vilstrup Elevtal, udvikling og klasser Skoleåret 2011-12 (0.-6.kl.) (30.04.2012). Skolen/skoledistriktet har omtrent lige mange elever, der søger til

Læs mere

Notat vedrørende kapacitet for Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen

Notat vedrørende kapacitet for Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen Notat vedrørende kapacitet for og Bavnebakkeskolen Forudsætninger for beregning af forventet elevtal Dette notat omhandler udelukkende og Bavnebakkeskolen. Antal elever i skoleåret 16/17 er faktiske elever

Læs mere

VALGFLÆSK OG REFORMKAGE

VALGFLÆSK OG REFORMKAGE Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Nr. 6 Marts 2012 Informationsblad til skolens elever/forældre og personale Særnummer om skolebestyrelsesvalg I dette nummer: Valgbestyrelsen 2 Vigtige datoer 2 Skolebestyrelsesarbejdet

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

Skolernes anvendelse af lockoutmidler i 2013

Skolernes anvendelse af lockoutmidler i 2013 Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Stab 18. november 2013 13-13149 lb.nr. 38113-13/AN Skolernes anvendelse af lockoutmidler i 2013 Skole Anvendelse Andel af lockoutmider uden kompenserende tiltag

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Udviklingen i samlet elevtal fra

Udviklingen i samlet elevtal fra Skoleprognose for Hvidovre Kommune 2018-31 I det følgende gennemgås den nye skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden

Læs mere

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole på Avedøre Skole vurderer ikke, at den langsigtede strategi

Læs mere

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole Skole og Klub Sagsnr. 282192 Brevid. 2504634 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole 21. marts 2017 Resume Skole- og Børneudvalget besluttede 6. december 2016,

Læs mere

Bilag 1: Skoledistriktsændringer. Bilag: Skoledistriktsændringer. Baggrund for høringsmateriale. Forslag som bringes i høring

Bilag 1: Skoledistriktsændringer. Bilag: Skoledistriktsændringer. Baggrund for høringsmateriale. Forslag som bringes i høring Bilag 1: Skoledistriktsændringer Bilag: Skoledistriktsændringer Bilag 1: Skoledistriktsændringer...1 Bilag: Skoledistriktsændringer...1 Baggrund for høringsmateriale...1 Forslag som bringes i høring...1

Læs mere

Oplæg til ny skolestruktur

Oplæg til ny skolestruktur Oplæg til ny skolestruktur Center for Skole Trine Rose tsros@slagelse.dk 30. november 2010 Indledning Oplægget tager udgangspunkt i: At der i gennemsnit skal være 22 elever pr. klasse Princippet: pengene

Læs mere

Strukturanalyse. II Indhold og grundlag. II Scenarier. II Rapportindhold. Præsentation for Børne- og Skoleudvalget 5. maj Martin Kronika Fliess

Strukturanalyse. II Indhold og grundlag. II Scenarier. II Rapportindhold. Præsentation for Børne- og Skoleudvalget 5. maj Martin Kronika Fliess Strukturanalyse II Indhold og grundlag II Scenarier II Rapportindhold II Præsentation for Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2014 Martin Kronika Fliess mkf@broendum-fliess.dk DAGSORDEN II 1. Kort om analyseindhold

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt Notat 6. september 2016 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.01.04-G01-6-16 Forslag til skoledistriktsændringer 2017/18 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 16. april 2018 Principper for ændringer af skoledistrikter Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 1. marts 2018 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-1-18 Skoleafdelingen Notat - oprettelse af 0. klasser 2018-19 Ifølge Styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Titel: Benchmarking og dybdeanalyse på Kend din Kommune. Kategori: Analyse. Kommune: Haderslev. Kontaktperson: Christian Skaarup Pedersen

Titel: Benchmarking og dybdeanalyse på Kend din Kommune. Kategori: Analyse. Kommune: Haderslev. Kontaktperson: Christian Skaarup Pedersen Titel: Benchmarking og dybdeanalyse på Kend din Kommune Kategori: Analyse Kommune: Haderslev Kontaktperson: Christian Skaarup Pedersen System: KMD Opus Ledelsesinformation Beskrivelse: Haderslev Kommune

Læs mere

Fællesskolen Nustrup Sommersted - vores værdier - Skoleåret 2013/14. Velkommen på vores skole

Fællesskolen Nustrup Sommersted - vores værdier - Skoleåret 2013/14. Velkommen på vores skole Fællesskolen Nustrup Sommersted - vores værdier - Skoleåret 2013/14 Velkommen på vores skole Fakta Fællesskolen Nustrup Sommersted er én skole på to matrikler. Skolens sammenlægning udspringer af Haderslev

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Distriktsændringer til skoleåret 2019/2020

Distriktsændringer til skoleåret 2019/2020 Distriktsændringer til skoleåret 2019/2020 Data for ændringer på Nørrebro/Bispebjerg Nedenstående tabel viser antal elever pr. årgang, escs-målet (et økonomisk-socialt mål mellem -2 og +2, hvor 0 er gennemsnittet

Læs mere

Til Skolebestyrelserne

Til Skolebestyrelserne . 28-10-2010 Til Skolebestyrelserne Til de foregående møder vedrørende skolesammenlægningen på Amager er der blevet stillet en del spørgsmål. Svarene på disse spørgsmål kan læses i dette dokument. Eventuelt

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 10 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 16 5 Resultattabeller

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet

Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019-2023 J.nr.: 17.01.04 A00 Sagsnr.: 18/2226 BESLUTNINGSTEMA Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen. På Børne-

Læs mere

Skoledistrikter. - Prognose for nye skoledistrikter

Skoledistrikter. - Prognose for nye skoledistrikter Skoledistrikter - Prognose for nye skoledistrikter Udarbejdet af Tenna Arevad Larsen og Stine Dam Udgivelsesdato: 26-01-2018 Kontakt Stine Dam Analysekonsulent sda@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 1273 Center

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2016/ /28

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2016/ /28 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skoler har i analysen taget udgangspunkt i at udvide skoledistrikterne efter følgende kriterier:

Center for Dagtilbud og Skoler har i analysen taget udgangspunkt i at udvide skoledistrikterne efter følgende kriterier: Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282757 kap37@helsingor.dk Dato 26.05.2015 Sagsbeh. Karin Petersen Notat om beregning på en evt. ændring af

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

Teknisk gennemgang af skoledata, prognoser m.v.

Teknisk gennemgang af skoledata, prognoser m.v. 21.02.19 Teknisk gennemgang af skoledata, prognoser m.v. 17, stk. 4 udvalget for en styrket skolestruktur for fremtidens folkeskoler i Rudersdal Kommune 21.02.19 Teknisk gennemgang af skoledata, prognoser

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2014/ /27

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2014/ /27 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2018/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2018/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE 2009/ /24

ELEVTALSPROGNOSE 2009/ /24 ELEVTALSPROGNOSE 2009/10-2023/24 Svendborg Kommune, marts 2010 Indhold Indledning og hovedforudsætninger... 3 Elevtalsprognosens hovedresultater... 12 Resultattabeller for skolerne... 14 Elvtalsprognosen

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2017/ /31

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2017/ /31 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2017/18-2030/31 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 10 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 16 5 Resultattabeller

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. NOTAT RÅDHUSET Bilag 2 - Scenarie A - Ændring af skoledistriktet for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/16-2028/29 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Forudsætningerne for arbejdet

Forudsætningerne for arbejdet SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011 Forudsætningerne for arbejdet Byrådet besluttede den 13. december 2010, at der blev nedsat to arbejdsgrupper på skoleområdet.

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2014/ /27

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2014/ /27 Vedrørende: Klasse- og elevtalsprognose 2014 Sagsnavn: Klasse og elevtalsprognose 2014 Sagsnummer: 17.01.10-P10-1-14 Skrevet af: Mads Skødt Andersen E-mail: Mads.Skodt.Andersen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014

Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014 Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014 Mulige veje for Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser den 18. august 2014 Skolestruktur

Læs mere

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter NOTAT Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato:

Læs mere

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Rune Olesen Janderup Skole Nybrovej 36A 6851 Janderup Tlf. 75 25 83 75 Den 25. oktober 2010 Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Skolebestyrelsen har på ordinært

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller 9 Elevtalsprognosens hovedresultater Resultattabeller 6 Elevtalsprognosen

Læs mere

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til skoledistriktsændringer 2014/15 skal sendes i høring.

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til skoledistriktsændringer 2014/15 skal sendes i høring. BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 5. distrikter 2014/15 (2012-190616) Udvalget skal tage stilling til, om forslag til skoledistriktsændringer 2014/15 skal sendes i høring. INDSTILLING OG BESLUTNING indstiller

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse NOTAT. Indskrivning til børnehaveklassen 2015/2016

GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse NOTAT. Indskrivning til børnehaveklassen 2015/2016 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Indskrivning til børnehaveklassen 2015/2016 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Indhold Antal indskrevne børn 2015/2016... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Søndergades Skole - skolebestyrelsen

Søndergades Skole - skolebestyrelsen Høringssvar Brønderslev den 22. december 2010 INDLEDNING Hermed fremsendes høringssvar og forslag til en fremtidig skolestruktur fra Søndergades Skole. Som udgangspunkt stiller vi os uforstående overfor

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2013/ /27

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2013/ /27 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 1/1-/ INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller 9 Elevtalsprognosens hovedresultater 1 Resultattabeller 1 Elevtalsprognosen

Læs mere

1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer:

1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer: Haderslev kommune Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 2013 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Udarbejdelse af ny tildelingsmodel...4 2. Hovedprincipper bag ny tildelingsmodel...5

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Høringssvar fra Skæring Skoles MED-udvalg og Skolebestyrelse til Sparekatalog 2018 version 2

Høringssvar fra Skæring Skoles MED-udvalg og Skolebestyrelse til Sparekatalog 2018 version 2 Skæring Skolevej 200, 8250 Egå Tlf. 87 13 96 00 ska@mbu.aarhus.dk www.skaering-skole.dk Skæring d. 14. september 2018 Høringssvar fra Skæring Skoles MED-udvalg og Skolebestyrelse til Sparekatalog 2018

Læs mere

Høringsoplæg om fremtidig skolestruktur i Fredensborg Kommune. 21. juni 2010

Høringsoplæg om fremtidig skolestruktur i Fredensborg Kommune. 21. juni 2010 Høringsoplæg om fremtidig skolestruktur i Fredensborg Kommune 21. juni 2010 2/23 Indhold: Indledning... 4 En folkeskole i overmorgen - Visioner og mål...4 Hvorfor en ny skolestruktur...4 Konkrete målsætninger

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge

Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge Dagsorden Dato: Mandag den 19. marts 2018 Tidspunkt: 6:30 Sted: Leen Hillerød Kommune Sagsoversigt: 1. Klassedannelse skoleåret 2018-2019... 2 Bilagsoversigt...

Læs mere

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Forudsætninger for beregning af nedenstående tal: Tallene i skoleåret 2016/17 er de faktiske elevtal pr. 5/9-2016

Læs mere

Notat Vedrørende Supplerende forslag til nye skoledistrikter

Notat Vedrørende Supplerende forslag til nye skoledistrikter Dato:.08. Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk 1 Supplerende forslag til nye skoledistrikter Med de nuværende skoledistrikter vil udviklingen i befolkningen i Hørsholm Kommune

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 28-11-2013 Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer fra forvaltningen Sagsnr. 2013-0225944 Dokumentnr. 2013-0225944-9

Læs mere

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18.

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. august 2015 Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg Indstillingen omhandler et forslag om at flytte den nye udstykning syd

Læs mere

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet - bilagsrapport

Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet - bilagsrapport Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet - bilagsrapport August 2010 Side 1 Indhold Bilag 1 Spørgeskema... 3 Bilag 2 Spørgeguides 6 stk.... 14 2.1 Interview med Skolebestyrelsen...

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Ud over de 687 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2016/2017. Det svarer til niveauet ved sidste og forrige års indskrivning.

Ud over de 687 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2016/2017. Det svarer til niveauet ved sidste og forrige års indskrivning. GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2017/2018 NOTAT Dato: 05.03.2017 Indhold Antal indskrevne børn 2017/2018... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen...

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning - 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014 Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Læs mere

Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole

Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole Sagsnr. 13/1722 Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole I dette notatet ses på faktorer, der har haft betydning for udviklingen i klassekvotienterne og sammenlægning af klasser på undervisningsstedet

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til Notat Side 1 af 10 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne I forbindelse med udvalgsbehandlingen af indstillingen Flere computere til

Læs mere

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Side 1 af 5 Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Det samlede antal elever i grundskolen ændrer sig sjældent meget fra år til år, men fordelingen af elever på folkeskoler og frie grundskoler gør, og

Læs mere

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Skolebestyrelsen på Marielyst Skole ønsker, at skolen fortsætter som en selvstændig skole. Det er en veldrevet skole,

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE 2011/ /25

ELEVTALSPROGNOSE 2011/ /25 ELEVTALSPROGNOSE 2011/12-2024/25 Silkeborg Kommune Marts 2012 Indhold Indledning og hovedforudsætninger... 3 Elevtalsprognosens hovedresultater... 13 Resultattabeller for skolerne... 15 Elvtalsprognosen

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere