Committee / Commission DEVE. Meeting of / Réunion du 28/08/2013. BUDGETARY AMENDMENTS (2014 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Committee / Commission DEVE. Meeting of / Réunion du 28/08/2013. BUDGETARY AMENDMENTS (2014 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2014)"

Transkript

1 Committee / Commission DEVE Meeting of / Réunion du 28/08/2013 BUDGETARY AMENDMENTS (2014 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2014) Rapporteur: Ricardo CORTÉS LASTRA DA DA

2

3 Forslag til ændring 5500 === DEVE/5500 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Filip Kaczmarek, Eva Joly, Udviklingsudvalget Konto Udgifter til støttefunktioner for stabilitetsinstrumentet (IfS) Udgifter til operationer i forbindelse med udenrigspolitiske instrumenter Tallene ændres som følger: I alt Der er behov for at styrke delegationernes personale, der gennemfører dette instrument, samt for evalueringer og revisioner. Vi kan ikke tillade os at tage nogen risici med hensyn til kvaliteten af dette instruments finansielle forvaltning. Der bør ikke være færre budgetbevillinger til disse administrative sudgifter end det foregående år. Forslag til ændring 5503 === DEVE/5503 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Eva Joly, Udviklingsudvalget Artikel Samarbejde med tredjelande for at fremme EU-interesser og fælles interesser Tallene ændres som følger: I alt Mange i DCI-sammenhæng graduerede lande vil være en del af dette instrument. Der er for at sikre kontinuiteten i udviklingssamarbejdet og fremme bæredygtig udvikling behov for tilstrækkelige midler til dette instrument. Forslag til ændring 5581 === DEVE/5581 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Filip Kaczmarek, Udviklingsudvalget Artikel Oplysningstiltag vedrørende Den Europæiske Union eksterne forbindelser Anmærkningerne ændres som følger: I alt

4 Efter afsnittet: Aktioner iværksat fra hovedsædet Det europæiske besøgsprogram (EUVP), der administreres af Europa-Parlamentet og Kommissionen i fællesskab, giver hvert år ca. 170 deltagere, som foreslås af Unionens delegationer, mulighed for at få kontakt med Unionen ved at aflægge besøg i Europa-Parlamentet og Kommissionen som led i et individuelt tilrettelagt besøgsprogram, der vedrører et bestemt emne udarbejdelse og distribution af publikationer om prioriterede emner som led i et årsprogram udarbejdelse og udbredelse af audiovisuelt materiale udarbejdelse af information på elektroniske medier (internet og elektroniske meddelelsestjenester) gennemførelse af besøg for grupper af journalister og unge samt kvindeorganisationer støtte til informationsaktiviteter iværksat af meningsdannere, der er i overensstemmelse med Unionens prioriteter Der må i EU's kommunikationsstrategier gøres en større indsats for at kommunikere vores værdier, prioriteter og tiltag for unge og kvindeorganisationer. Forslag til ændring 5556 === DEVE/5556 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Udviklingsudvalget Afsnit 21 Udvikling og samarbejde Anmærkningerne ændres som følger: udgårunionen bør ikke yde støtte til myndigheder, organisationer og programmer, der støtter eller deltager i foranstaltninger, som indebærer krænkelser af menneskerettigheder, såsom tvungen abort, ufrivillig sterilisering og barnemord, navnlig når sådanne foranstaltninger gennemføres ved hjælp af psykisk, socialt, økonomisk eller juridisk pres. På denne måde kan det specifikke forbud som opstillet i Kairo af den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD) mod tvang i spørgsmål om seksuel og reproduktiv sundhed omsider gennemføres. Kommissionen bør forelægge en rapport om gennemførelsen af Unionens eksterne bistand, som dækker dette program. Denne anmærkning er unødvendig. Forslag til ændring 5504 === DEVE/5504 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Filip Kaczmarek, Eva Joly, Udviklingsudvalget Konto Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde EuropeAid i Den Europæiske Unions delegationer tallene og teksten ændres som følger: 4

5 I alt Tekst: Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde EuropeAid i Den Europæiske Unions delegationer Tilstrækkelig og effektiv administrativ støtte er afgørende for at opnå en fuldstændig og virkningsfuld gennemførelse af EuropeAid's mission. Der bør derfor ikke være færre budgetbevillinger til denne udgiftspost end i Forslag til ændring 5505 === DEVE/5505 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Filip Kaczmarek, Eva Joly, Udviklingsudvalget Konto Eksternt personale i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde EuropeAid tallene og teksten ændres som følger: I alt Tekst: Eksternt personale i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde EuropeAid Tilstrækkelig og effektiv administrativ støtte er afgørende for at opnå en fuldstændig og virkningsfuld gennemførelse af EuropeAid's mission. Der bør derfor ikke være færre budgetbevillinger til denne udgiftspost end i Forslag til ændring 5506 === DEVE/5506 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Udviklingsudvalget Konto Andre administrationsudgifter i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde EuropeAid tallene og teksten ændres som følger: I alt Tekst: Andre administrationsudgifter i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde EuropeAid 5

6 Tilstrækkelig og effektiv administrativ støtte er afgørende for at opnå en fuldstændig og virkningsfuld gennemførelse af EuropeAid's mission. Der bør derfor ikke være færre budgetbevillinger til denne udgiftspost end i Forslag til ændring 5507 === DEVE/5507 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Filip Kaczmarek, Eva Joly, Udviklingsudvalget Konto Andre administrationsudgifter i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde EuropeAid i Den Europæiske Unions delegationer tallene og teksten ændres som følger: I alt Tekst: Andre administrationsudgifter i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde EuropeAid i Den Europæiske Unions delegationer Tilstrækkelig og effektiv administrativ støtte er afgørende for at opnå en fuldstændig og virkningsfuld gennemførelse af EuropeAid's mission. Der bør derfor ikke være færre budgetbevillinger til denne udgiftspost end i Forslag til ændring 5502 === DEVE/5502 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Filip Kaczmarek, Eva Joly, Udviklingsudvalget Konto Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med instrumenter til finansiering af udviklingssamarbejde tallene og anmærkningerne ændres som følger: I alt Efter afsnittet: Denne bevilling skal dække: udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen kan uddelegere til et EUforvaltningsorgan udgifter til teknisk og administrativ bistand, som ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed, og som Kommissionen har uddelegeret i forbindelse med kontrakter vedrørende konkrete tjenesteydelser til fordel for både Kommissionen og støttemodtagerne udgifter til eksternt personale i hovedkontoret (kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter eller vikarer), som skal overtage opgaver, der tidligere er blevet uddelegeret til faglige bistandskontorer, som 6

7 nu er nedlagt. Udgifterne til eksternt personale i hovedkontoret er begrænset til EUR. Dette skøn er baseret på en foreløbig årlig enhedsudgift pr. mandår, hvoraf 93 % går til vederlag til personale og 7 % til yderligere udgifter til uddannelse, møder, tjenesterejser, itit og telekommunikation for disse ansatte udgifter til eksternt personale i Unionens delegationer (kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter) med henblik på decentraliseret programforvaltning i Unionens delegationer i tredjelande eller overtagelse af arbejdsopgaver fra afviklede kontorer for faglig bistand samt yderligere udgifter til logistik og infrastrukturer, såsom udgifter til uddannelse, møder, tjenesterejser, itit og telekommunikation og lejeudgifter, som direkte skyldes tilstedeværelsen i delegationen af det eksterne personale, der aflønnes via bevillingerne på denne konto udgifter til undersøgelser, ekspertmøder, information og publikationer, der er direkte forbundet med gennemførelsen af programmets målsætning. Tilstrækkelig og effektiv administrativ støtte er afgørende for at opnå en fuldstændig og virkningsfuld gennemførelse af DCI. Der bør derfor ikke være færre budgetbevillinger til denne udgiftspost end i Forslag til ændring 5570 === DEVE/5570 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Filip Kaczmarek, Eva Joly, Udviklingsudvalget Konto Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) tallene og anmærkningerne ændres som følger: I alt Efter afsnittet: Denne bevilling skal dække: udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen kan uddelegere til et gennemførelsesorgan, der er underlagt Unionens lovgivning udgifter til teknisk og administrativ bistand, som ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed, og som Kommissionen har uddelegeret i forbindelse med kontrakter vedrørende konkrete tjenesteydelser til fordel for både Kommissionen og støttemodtagerne udgifter til eksternt personale i hovedkontoret (kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter eller vikarer), som skal overtage opgaver, der tidligere er blevet uddelegeret til faglige bistandskontorer, som nu er nedlagt. Udgifterne til eksternt personale i hovedkontoret er begrænset til EUR. Dette skøn er baseret på en foreløbig årlig enhedsudgift pr. mandår, hvoraf 95 % går til vederlag til personale og 5 % til yderligere udgifter til uddannelse, møder, tjenesterejser, itit og telekommunikation for disse ansatte udgifter til eksternt personale i Unionens delegationer (kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter) med henblik på decentraliseret programforvaltning i Unionens delegationer i tredjelande eller overtagelse af arbejdsopgaver fra afviklede kontorer for faglig bistand samt yderligere udgifter til logistik og infrastrukturer, såsom udgifter til uddannelse, møder, tjenesterejser, itit og 7

8 telekommunikation og lejeudgifter, som direkte skyldes tilstedeværelsen i delegationen af det eksterne personale, der aflønnes via bevillingerne på denne konto udgifterne til undersøgelser, ekspertmøder, informationssystemer og publikationer, der er direkte forbundet med gennemførelsen af målsætningen for programmet. Det er afgørende med tilstrækkelig og effektiv administrativ støtte for at opnå en fuldstændig og effektiv gennemførelse af dette instrument. Der bør derfor ikke være færre budgetbevillinger til denne udgiftspost end i Forslag til ændring 5572 === DEVE/5572 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Filip Kaczmarek, Eva Joly, Udviklingsudvalget Konto Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med instrumentet for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område tallene og anmærkningerne ændres som følger: I alt Efter afsnittet: Denne bevilling skal dække: udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen kan uddelegere til et gennemførelsesorgan, der er underlagt Unionens lovgivning udgifter til teknisk og administrativ bistand, som ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed, og som Kommissionen har uddelegeret i forbindelse med kontrakter vedrørende konkrete tjenesteydelser til fordel for både Kommissionen og støttemodtagerne udgifter til eksternt personale i hovedkontoret (kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter eller vikarer), som skal overtage opgaver, der tidligere er blevet uddelegeret til faglige bistandskontorer, som nu er nedlagt. Udgifterne til eksternt personale i hovedkontoret er begrænset til EUR. Dette skøn er baseret på en foreløbig årlig enhedsudgift pr. mandår, hvoraf 93 % går til vederlag til personale og 7 % til yderligere udgifter til uddannelse, møder, tjenesterejser, itit og telekommunikation for disse ansatte udgifterne til undersøgelser, ekspertmøder, informationssystemer og publikationer, der er direkte forbundet med gennemførelsen af målsætningen for programmet. Det er afgørende med tilstrækkelig og effektiv administrativ støtte for at opnå en fuldstændig og effektiv gennemførelse af dette instrument. Der bør derfor ikke være færre budgetbevillinger til denne udgiftspost end i Forslag til ændring 5571 === DEVE/5571 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Filip Kaczmarek, Eva Joly, Udviklingsudvalget 8

9 Konto Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med partnerskabet mellem Den Europæiske Union og Grønland Tallene ændres som følger: I alt Det er afgørende med tilstrækkelig og effektiv administrativ støtte for at opnå en fuldstændig og effektiv gennemførelse af dette instrument. Der bør derfor ikke være færre budgetbevillinger til denne udgiftspost end i Forslag til ændring 5501 === DEVE/5501 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Udviklingsudvalget, Eva Joly, Louis Michel Kapitel Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde Anmærkningerne ændres som følger: Det primære mål for EU's udviklingspolitik er fattigdomsreduktion, som fastlagt i traktaten. Den europæiske konsensus om udvikling omfatter de overordnede politiske rammer, retningslinjerne og fokus for gennemførelsen af DCI-forordningen. Bevillingerne i dette kapitel skal anvendes til fattigdomsreduktion, bæredygtig udvikling og effektiv udøvelse af menneskerettighederne, herunder dem, der afspejles i 2015-målene og i den nye internationale udviklingsramme efter Til støtte herfor skal dele af bevillingerne anvendes til fremme og konsolidering af demokratiet, retsstaten og god regeringsførelse. Der skal, hvor det er hensigtsmæssigt, søges synergier med andre af EU's eksterne instrumenter uden at miste fokus på de oven for nævnte grundlæggende mål. 100 % af udgifterne til de geografiske programmer og mindst 98 % af udgifterne til de tematiske programmer skal være i overensstemmelse med OECD/DAC-kriterierne for officiel udviklingsbistand (ODA). Generelt bør mindst 20 % af bevillingerne anvendes til basale sociale ydelser. Hermed placeres budgettet for DCI under EU's udviklingspolitik og forbindes til DCI-forordningen. Der fastsættes endvidere enkelte horisontale bestemmelser. Hvor Kommissionen opdeler de geografiske og tematiske budgetposter i én til fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling og en anden til spørgsmål vedrørende god regeringsførelse, så adskiller disse anmærkninger mål fra midler. Ved at indtage en rettighedsbaseret tilgang til udvikling, integreres udøvelse af menneskerettigheder i målsætningerne. Forbedret styring bør være et middel til at forfølge de grundlæggende mål og ikke et separat sæt af aktiviteter. Forslag til ændring 5508 === DEVE/5508 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Udviklingsudvalget 9

10 Artikel Støtte til samarbejde med udviklingslandene, -territorierne og -regionerne i Latinamerika teksten og anmærkningerne ændres som følger: Tekst: Støtte til samarbejde med udviklingslandene, -territorierne-territorierne og -regionerne-regionerne i Latinamerika Artiklen udgår Af tekniske årsager, der er forbundet med forkastelsen af Kommissionens budgetforslags ændringer i den tidligere kontoplan, skal denne artikel udgå og genoprettes med et nyt nummer. Forslag til ændring 5510 === DEVE/5510 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Filip Kaczmarek, Udviklingsudvalget Konto Latinamerika fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling tallene og anmærkningerne ændres som følger: p.m. p.m. I alt p.m. p.m. deleteny konto Udgår: Denne bevilling skal anvendes til samarbejdsforanstaltninger i udviklingslande, -territorier og -regioner i Latinamerika med henblik på at: bidrage til opnåelsen af millenniumudviklingsmål i regionen bekæmpe fattigdom og social udstødelse samt fremme social samhørighed bidrage til at forbedre sociale normer med fokus på uddannelse, herunder skole- og erhvervsuddannelse med henblik på beskæftigelse, og sundhed og til at forbedre sociale beskyttelsesordninger fremme gunstigere betingelser for erhvervsudvikling og en styrket produktionssektor, tilskynde til overførsel af knowhow samt fremme kontakt og samarbejde mellem økonomiske aktører i begge regioner fremme udviklingen af den private sektor, herunder et SMV-venligt erhvervsklima, bl.a. gennem formel ejendomsret, begrænsning af administrative byrder og forbedret adgang til lån samt forbedring af SMVsammenslutninger støtte indsatsen for at forbedre fødevaresikkerheden og bekæmpe fejlernæring støtte den regionale integration, og, hvad angår Mellemamerika, fremme udviklingen i regionen gennem større fordele af associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika 10

11 fremme bæredygtig brug af naturressourcer, herunder vand, og bekæmpelse af klimaændringer (afbødning og tilpasning) Når bistanden ydes via budgetstøtte, skal Kommissionen støtte partnerlandenes indsats for at indføre parlamentarisk kontrol, tilsynskapaciteter og gennemskuelighed. Bevillingerne under denne konto er omfattet af evalueringer, som skal omfatte aspekter af input-aktiviteter og kæden af resultater (output, resultat, virkning). Resultaterne af evalueringerne skal anvendes i udformningen af efterfølgende foranstaltninger, der finansieres med disse bevillinger. Indtægter som følge af finansielle bidrag fra medlemsstaterne og tredjelande, herunder i begge tilfælde deres offentlige organer, enheder og fysiske personer, til visse projekter eller programmer vedrørende bistand til tredjelande, der finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne, kan medføre tildeling af supplerende bevillinger. Disse bidrag, som opføres under artikel i oversigten over indtægter, udgør formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b). De beløb, der opføres på kontoen for udgifter til administrativ støtte, fastsættes, med forbehold af finansforordningens artikel 187, stk. 7, i bidragsaftalen for de enkelte aktionsprogrammer med et gennemsnit på højst 4 % af bidragene til det tilsvarende program for hvert kapitel. Separation of 'poverty reduction and sustainable development' from "democracy, rule of law, good governance and respect for human rights' rejected. See justification to amendment to line for explanation. Forslag til ændring 5534 === DEVE/5534 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Filip Kaczmarek, Udviklingsudvalget Konto Latinamerika demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne tallene og anmærkningerne ændres som følger: p.m. p.m. I alt p.m. p.m. deleteny konto Udgår: Denne bevilling skal anvendes til samarbejdsforanstaltninger i udviklingslande, -territorier og -regioner i Latinamerika med henblik på at: støtte indsatsen for at fremme god regeringsførelse og støtte konsolideringen af demokratiet, respekten for menneskerettighederne og retsstatsprincippet fremme politiske reformer, især på justits- og sikkerhedsområdet, og støtte lignende foranstaltninger til styrkelse af landenes og regionernes udvikling Når bistanden ydes via budgetstøtte, skal Kommissionen støtte partnerlandenes indsats for at indføre parlamentarisk kontrol, tilsynskapaciteter og gennemskuelighed. Bevillingerne under denne konto er omfattet af evalueringer, som skal omfatte aspekter af input-aktiviteter og kæden af resultater (output, resultat, virkning). Resultaterne af evalueringerne skal anvendes i udformningen af efterfølgende foranstaltninger, der finansieres med disse bevillinger. 11

12 Indtægter som følge af finansielle bidrag fra medlemsstaterne og tredjelande, herunder i begge tilfælde deres offentlige organer, enheder og fysiske personer, til visse projekter eller programmer vedrørende bistand til tredjelande, der finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne, kan medføre tildeling af supplerende bevillinger. Disse bidrag, som opføres under artikel i oversigten over indtægter, udgør formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b). De beløb, der opføres på kontoen for udgifter til administrativ støtte, fastsættes, med forbehold af finansforordningens artikel 187, stk. 7, i bidragsaftalen for de enkelte aktionsprogrammer med et gennemsnit på højst 4 % af bidragene til det tilsvarende program for hvert kapitel. Separation of 'poverty reduction and sustainable development' from "democracy, rule of law, good governance and respect for human rights' rejected. See justification to amendment to line for explanation. Forslag til ændring 5533 === DEVE/5533 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Udviklingsudvalget Artikel Støtte til samarbejde med udviklingslandene, -territorierne og -regionerne i Asien teksten og anmærkningerne ændres som følger: Tekst: Støtte til samarbejde med udviklingslandene, -territorierne-territorierne og -regionerne-regionerne i Asien Artiklen udgår Af tekniske årsager, der er forbundet med forkastelsen af Kommissionens budgetforslags ændringer i den tidligere kontoplan, skal denne artikel udgå og genoprettes med et nyt nummer. Forslag til ændring 5536 === DEVE/5536 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Eva Joly, Udviklingsudvalget Konto Asien fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling tallene og anmærkningerne ændres som følger: p.m. p.m. I alt p.m. p.m. deletionny konto Udgår: Denne bevilling skal anvendes til foranstaltninger vedrørende inklusiv og bæredygtig vækst med henblik på menneskelig udvikling. Indsatsområderne kan omfatte: 12

13 social beskyttelse, sundhed, uddannelse og beskæftigelse erhvervsklima, regional integration og verdensmarkederne bæredygtigt landbrug og bæredygtig energi klimaændringer og miljø Der tages behørigt hensyn til de indsatsområder, som er beskrevet nedenfor, og som afspejler fælles vedtagne strategier, partnerskaber og samarbejds- og handelsaftaler. Der opstilles prioriteter i overensstemmelse med meddelelsen om»en dagsorden for forandring«og heraf afledte rådskonklusioner. fremme social samhørighed, navnlig social inklusion, anstændigt arbejde og lighed samt ligestilling mellem mænd og kvinder etablere brede partnerskaber vedrørende handel, investeringer, bistand, migration, forskning, innovation og teknologi støtte et aktivt og organiseret civilsamfund med henblik på udvikling og etablering af offentlig-private partnerskaber støtte afbødning af og tilpasning til klimaændringer, fremme af bæredygtigt forbrug og bæredygtig fremstilling samt investeringer i rene teknologier, bæredygtige energiformer, transport, bæredygtigt landbrug og fiskeri, beskyttelse og styrkelse af biodiversitet og økosystemfunktioner, herunder vand og skove, og skabelse af anstændige arbejdspladser i en grøn økonomi tilskynde til større regional integration og samarbejde på en resultatorienteret måde gennem støtte til forskellige regionale integrations- og dialogprocesser bidrage til forebyggelse og afhjælpning af sundhedsrisici, bl.a. risici, der opstår i kontakten mellem dyr, mennesker og deres forskellige miljøer støtte katastrofeberedskab og langsigtet genopretning efter katastrofer, bl.a. på området fødevare- og ernæringssikkerhed og hjælp til hjemstedsfordrevne befolkningsgrupper. Indtægter som følge af finansielle bidrag fra medlemsstaterne og tredjelande, herunder i begge tilfælde deres offentlige organer, enheder og fysiske personer, til visse projekter eller programmer vedrørende bistand til tredjelande, der finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne, kan medføre tildeling af supplerende bevillinger. Disse bidrag, som opføres under artikel i oversigten over indtægter, udgør formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b). De beløb, der opføres på kontoen for udgifter til administrativ støtte, fastsættes, med forbehold af finansforordningens artikel 187, stk. 7, i bidragsaftalen for de enkelte aktionsprogrammer med et gennemsnit på højst 4 % af bidragene til det tilsvarende program for hvert kapitel DB division of Asia article should be rejected and replaced by the 2013 budget division into an Asia line and an Afghanistan line. See also remark to the rapporteur's amendment to the DCI chapter Parts of the remarks are recycled in the recreated Asia and Afghanistan lines. Forslag til ændring 5537 === DEVE/5537 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Eva Joly, Udviklingsudvalget Konto Asien demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne tallene og anmærkningerne ændres som følger: p.m. p.m. 13

14 I alt p.m. p.m. deletionny konto Udgår: Denne bevilling kan anvendes til foranstaltninger vedrørende: demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet ligestilling mellem mænd og kvinder og styrkelse af kvinders stilling offentlig forvaltning skattepolitik og -forvaltning korruption civilsamfundet og lokale myndigheder sammenhængen mellem udvikling og sikkerhed Der tages behørigt hensyn til de indsatsområder, som er beskrevet nedenfor, og som afspejler fælles vedtagne strategier, partnerskaber og samarbejds- og handelsaftaler. Der opstilles prioriteter i overensstemmelse med meddelelsen om»en dagsorden for forandring«og heraf afledte rådskonklusioner. opbygge og styrke legitime, effektive og ansvarlige offentlige institutioner og organer ved at fremme institutionelle reformer (bl.a. vedrørende god regeringsførelse og korruptionsbekæmpelse, forvaltning af de offentlige finanser, beskatning og reform af den offentlige administration) og lovgivningsmæssige, administrative og reguleringsmæssige reformer i overensstemmelse med internationale standarder, navnlig i skrøbelige stater og lande, der er i krise eller netop har været i krise bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet, fremstilling og forbrug af og ulovlig handel med narkotika og andre former for ulovlig handel og støtte effektiv grænseforvaltning og samarbejde på tværs af grænserne i forbindelse med sikringen af sammenhæng mellem udvikling og sikkerhed. Indtægter som følge af finansielle bidrag fra medlemsstaterne og tredjelande, herunder i begge tilfælde deres offentlige organer, enheder og fysiske personer, til visse projekter eller programmer vedrørende bistand til tredjelande, der finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne, kan medføre tildeling af supplerende bevillinger. Disse bidrag, som opføres under artikel i oversigten over indtægter, udgør formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b). De beløb, der opføres på kontoen for udgifter til administrativ støtte, fastsættes, med forbehold af finansforordningens artikel 187, stk. 7, i bidragsaftalen for de enkelte aktionsprogrammer med et gennemsnit på højst 4 % af bidragene til det tilsvarende program for hvert kapitel DB division of Asia article should be rejected and replaced by the 2013 budget division into an Asia line and an Afghanistan line. See also remark to the rapporteur's amendment to the DCI chapter Forslag til ændring 5573 === DEVE/5573 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Udviklingsudvalget Artikel Støtte til samarbejde med udviklingslandene, -territorierne og -regionerne i Centralasien teksten og anmærkningerne ændres som følger: 14

15 Tekst: Støtte til samarbejde med udviklingslandene, -territorierne-territorierne og -regionerne-regionerne i Centralasien Artiklen udgår Af tekniske årsager, der er forbundet med forkastelsen af Kommissionens budgetforslags ændringer i den tidligere kontoplan, skal denne artikel udgå og genoprettes med et nyt nummer. Forslag til ændring 5511 === DEVE/5511 === af Ricardo Cortés Lastra, ordfører, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Udviklingsudvalget Konto Centralasien fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling tallene og anmærkningerne ændres som følger: p.m. p.m. I alt p.m. p.m. DELETENy konto Udgår: Denne bevilling skal anvendes til foranstaltninger vedrørende inklusiv og bæredygtig vækst med henblik på menneskelig udvikling. Indsatsområderne kan omfatte: social beskyttelse, sundhed, uddannelse og beskæftigelse erhvervsklima, regional integration og verdensmarkederne bæredygtigt landbrug og bæredygtig energi klimaændringer og miljø. Der tages behørigt hensyn til de indsatsområder, som er beskrevet nedenfor, og som afspejler fælles vedtagne strategier og partnerskabs-, samarbejds- og handelsaftaler. Der opstilles prioriteter i overensstemmelse med meddelelsen om»en dagsorden for forandring«og heraf afledte rådskonklusioner samt de fælles mål i EU's strategi for Centralasien vedrørende et nyt partnerskab, vedtaget i 2007: fremme inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, afhjælpe sociale og regionale uligheder og støtte politikker på områder som uddannelse, forskning, innovation og teknologi, sundhed, anstændigt arbejde, bæredygtig energi, landbrug og udvikling af landdistrikter og etablering af små og mellemstore virksomheder og samtidig styrke udviklingen af en markedsøkonomi, handel og investeringer, herunder reguleringsmæssige reformer og støtte til integrering i Verdenshandelsorganisationen støtte en effektiv forvaltning af grænserne og et effektivt grænseoverskridende samarbejde med henblik på at fremme en bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling i grænseegnene og bekæmpe organiseret kriminalitet og alle former for ulovlig handel, herunder bekæmpelse af fremstilling og forbrug af narkotika samt de negative følger heraf, bl.a. hiv/aids, i forbindelse med sikringen af sammenhæng mellem udvikling og sikkerhed fremme bilateralt og regionalt samarbejde, dialog og integration, bl.a. med lande, der er omfattet af det 15

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte Burkina FASO-danmark partnerskab strategi for udviklingssamarbejdet 2006-2010 Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte burkina faso-danmark partnerskab STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET

Læs mere

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALE OM OPRETTELSE AF ET PARTNERSKAB MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES

Læs mere

Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide Erasmus+ Programguide I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 3 (2015): 16/12/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORKORTELSER... 5 INDLEDNING... 7 DEL A GENERELLE

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bilag 11.2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2011 KOM(2011) 567 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremme

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 28.4.2015 COM(2015) 185 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9

INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9 DANMARK BANGLADESH LANDEPOLITIKPAPIR 2013-2017 INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9 3 BIDRAG TIL FATTIGDOMSBEKÆMPELSE, VÆKST OG BÆREDYGTIG

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere