Lokalt Offentligt Privat Partnerskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalt Offentligt Privat Partnerskab"

Transkript

1 LOPP-modellen I BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE Lokalt Offentligt Privat Partnerskab Et tværsektoriel, tværfagligt og tværkulturelt samarbejde med skole-, fritids-, daginstitutions-, beskæftigelses-, politi-, sociale og sundheds-enheder, samt frivillige og private aktører til fremme af udvikling i Søndervangskoledistriktet, Århus Kommune af Klaus Falkenberg 2008

2 Indholdsfortegnelse: Resume s Baggrund for partnerskabsprojektet s. 3 1,1 Hvad er det Lokale Offentlige Private Partnerskab (LOPP)? s. 3 1,2 Baggrund for evalueringen s Formål, mål og succeskriterier s Præsentation af professionelle interessenter i partnerskabsprojektet s Kvantitative data s. 7 3,1 Tal for Søndervang skoledistrikt s Afgangsprøve og Fravær s Specialundervisning/læseklasser s Lokalsamfundsprofilen s Data fra Familiecenteret s Sammenfattende for de kvantitative data s Interessenternes funktioner, organisation og mål s Aktiviteter tilknyttet partnerskabsprojektet pt. s Samt tidligere aktiviteter s Lejligheden Rosenhøj 19 B et par observationer s Lidt historik i partnerskabssprojektet s Indsatser og virkning s Tidligere aktiviteter s Projekter som har base i lejligheden i Kjærslund eller kælderlokalet i Søndervangen s Aktiviteter som er forankret andre steder i lokalområdet, og som partnerskabet samarbejder med s Aktiviteter som udgår fra lejligheden s Er de overordnede politiske mål nået? s Er intentionerne med målene nået? s Er de konkrete mål nået? s Har målene flyttet sig og er blevet til nye mål? s Hvor er der forbedringspotentialer? s Fremtidig organisering s Konklusioner s. 45 Oversigt 1: Formaliserede samarbejdsfora s. 47 Bilag 1: SSP Århus grundmodel for forebyggende, foregribende og indgribende indsats s. 48 Bilag 2: Gadeinterviews s. 48 Bilag 3: LOPP-modellen som fremtidigt arbejdsredskab s. 50

3 Resume for det Lokale Offentlige Private Partnerskab (LOPP) i Søndervang skoledistrikt - et lokalt baseret tværfagligt, tværsektorielt og tværkulturelt samarbejde. Partnerskabsprojektet har vist sig som en forebyggende og koordinerende samarbejdsform, der medvirker til at arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier forbedres. Resultater fra partnerskabsprojektets 3-årige periode: - Anbringelser er faldet 33 % (fra 21 til 14) - Antal dagforanstaltninger er faldet 21 % (fra 116 til 92) - Antal døgnforanstaltninger er faldet 19 % (fra 27 til 22) - Aflastningspladserne er halveret (fra 8 til 4) - Familiebehandlingen er faldet 73 % (fra 55 til 15) Disse tal skal ses i lyset af at antallet af børn og unge er vokset markant, at personer på overførselsindkomster ikke har fulgt den generelle positive samfundsudvikling, og at koncentrationen af beboere af ikke-vestlig herkomst er steget betydeligt de sidste år i området. Alligevel har man i projektet formået at leve op til de fleste mål i Århus Kommunes Børn & Unge politik af Partnerskabet er etableret i foråret 2005, og igangsat i august 2005 i et samarbejde mellem Århus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn og Viby Andelsboligforening. Partnerskabet har med koordinerede ressourcer dels arbejdet på at skabe indsatser for udsatte børn, unge og deres forældre, dels arbejdet på at skabe lokale forebyggende og engagerende tværkulturelle integrationsindsatser. Det enestående ved projektet er, at det er et samarbejde, hvor det private og det offentlige er gået sammen om at tage afsæt i en rummelig, tidlig og koordineret helhedsindsats i en flad organisatorisk ramme, der dækker tværsektorielle, tværfaglige og tværkulturelle indsatser for skole, fritids-, daginstitutions-, beskæftigelses-, politi-, sociale og sundheds-enheder, samt frivillige og private aktører til fremme af udvikling i lokalområdet. Med partnerskabsprojektet er der, for udsatte børn, unge og deres familier, skabt forebyggende og koordinerende samarbejdsformer som bliver medvirkende alternativer for indsatserne omkring anbringelser, dag- og døgnforanstaltninger, aflastning og familiebehandling, som er fysisk placeret i lokalområdet. Partnerskabsprojektet har rykket myndighedernes fysiske rammer ud i lejligheder i lokalområdet. Lejlighederne er som Fremskudte baser blevet et synonym for en eksemplarisk afinstitutionalisering af de offentlige myndigheders rolle. Der er i partnerskabsprojektet etableret betydningsfulde, omsorgsgivende, tillids- og tryghedsskabende voksne rollemodeller som udsatte børn og unge samt voksne beboere i området kan søge støtte hos, og gøre brug af i hverdagen. På denne måde sikres en fortsat beboer-dialog om udviklingen for området. Evalueringen har udover disse positive effekter vist, at partnerskabet med fordel i den næste treårige periode kan sætte yderligere fokus på såvel det boligsociale arbejde generelt som samarbejdet med Søndervangsskolen for at styrke beboernes demokratiopfattelse og sikre faldende kriminalitet og skolefravær og et højere uddannelsesniveau for børn og unge i området. 2

4 1.0 Baggrund for partnerskabsprojektet Baggrunden for projektet har rødder mange år tilbage. I efterkrigsårene havde FDB sine fabrikker i området, og det som i dag i Århus Kommune hedder Søndervangsdistriktet består af de almennyttige boliger i Søndervangen, Kjærslund og Rosenhøj samt parcelhuse. FDB udfyldte frem til 1980 erne en stor rolle for lokalsamfundet, idet rigtig mange af beboerne i Søndervangsdistriktet havde arbejde på FDB. Der er flere fortællinger om FDB s indsatser for unge med skolevanskeligheder, og hvordan FDB har taget et socialt ansvar for at hjælpe de unge, og har tilbudt dem job. En del af de interviewede beboere og professionelle i denne evaluering har således haft mangeårig tilknytning til området og er bekendt med dets historik. 31. oktober 2005 kom Søndervang på det nationale landkort, da der opstod optøjer på Rosenhøj Torv. Dette havde en del mediebevågenhed, og mange har sikkert erindringer om bål og brand samt smadrede ruder fra episoderne. Allerede siden november 2004 havde Århus Kommune i samarbejde med boligforeningerne i Søndervang, Boligforeningen Århus Omegn og Viby Andelsboligforening arbejdet på at indgå et Lokalt Offentligt Privat Partnerskab (LOPP) for den boligsociale indsats i området. Skoledistriktsgruppen (SDG-samarbejdet) og Socialcenter Syd søgte projektmidler i forbindelse med Handling 18 Projektgruppen vedrørende økonomimodeller i partnerskab med Boligforeningen Århus Omegn (Rosenhøj) samt Viby Andelsboligforening (Søndervangen afd. 15 og 27og Kjærslund). Projektansøgningen tog udgangspunkt i et eksisterende partnerskabsprojekt i Rundhøj, hvor man med projektet i Søndervang ville bygge videre på Rundhøj-modellen. Partnerskabet blev en realitet i løbet af foråret 2005, og pr. august 2005 startede man projektet op med to boligsociale medarbejdere. 1,1 Hvad er det Lokale Offentlige Private Partnerskab (LOPP) i dette projekt? Socialcenter Syd og boligforeningerne havde allerede erfaringer med Lokalt Offentligt Privat Partnerskab fra partnerskabsprojektet i Rundhøj, og pointen med at indgå forpligtende med økonomi og dermed også ansvar betød, at langt de fleste institutioner i området dengang gik med. Institutionerne dækker fra 0 17 år. Det Lokale Offentlige Private Partnerskab er i dette projekt en kontraktlig forpligtelse mellem styregruppens parter, der har som formål at arbejde med udvikling i lokalsamfundet til gavn for områdets børn, unge deres familier og områdets beboere i øvrigt. De offentlige institutioners og de private boligforeningers interesse ligger i at have en lokalt placeret og koordineret platform, som samarbejder tværsektorielt og tværfagligt med skole-, fritids-, daginstitutions-, beskæftigelses-, politi-, sociale og sundheds-enheder, samt frivillige og private aktører til fremme af udvikling i Søndervangskoledistriktet. 1,2 Baggrund for evalueringen: Til dette 3-årige projekt hører et form-krav om at lave en evaluering. Da projektet involverer rigtig mange interessenter både i forhold til den daglige drift og på det organisatoriske plan, har styregruppen i partnerskabet valgt at prioritere en ekstern evaluator. Der hører en lang række mål og succeskriterier til både de overordnede politiske niveauer og til den handlingsorienterede praksis, som medarbejdere og ledere i dette projekt har gjort sig til del af. I evalueringen vil det fremgå, at nogle mål har flyttet sig grundet nye behov, betingelser og rammer, som også har flyttet sig. Det er intentionen med evalueringen at vise, hvordan indsatserne har virket og flyttet sig, og samtidig at vise, hvordan indsatserne i projektet kan blive endnu bedre i fremtiden. 3

5 Projektet afslutter sin 3-årige periode til oktober 2008, og alle parter i styregruppen har allerede taget stilling til at ville fortsætte. Designet af evalueringen er lavet ud fra en interessentanalyse af relevante personer, som har været involveret i projektet, og dette er både professionelle, frivillige og beboere fra lokalområdet i løbet af sommeren Der er foretaget kvalitative individuelle (40), gruppe (6)- og gadeinterviews (19), samt deltagerobservationer til møder og i sammenhænge tilknyttet partnerskabsprojektets dagligdag med nuværende og tidligere interessenter. Relevante kvantitative data trukket centralt fra Århus Kommune og de involverede interessenter er anvendt. 2.0 Formål, mål og succeskriterier Formålet med evalueringen er at undersøge, hvordan indsatsen har virket, og hvordan indsatsen kan blive bedre i fremtiden? Projektet søger at leve op til de politisk udmeldte mål i 2003 for Børn & Unge-politikken: At nedbringe antallet af årige børn anbragt udenfor hjemmet. At nedbringe kriminaliteten blandt de årige Alle børn der forlader folkeskole, privatskole, efterskole, eller tilsvarende skal fortsætte i en ungdomsuddannelse, alternativt i uddannelsesforberedende aktiviteter eller arbejde. Disse mål bygger på værdier, som siger: " Forældrene er ansvarlige for deres børns liv og opvækst " Århus Kommunes indsats bygger på dialog og inddragelse af forældrene " Der tages altid udgangspunkt i de ressourcer, som eksisterer hos børn, unge og deres familier " Arbejdet med børn og unge bygger på en lokal, rummelig, tidlig og koordineret indsats " Den, der ser problemet, har et (med)ansvar for at det løses " Inddragelse af det omkringliggende samfund og muligheder for netværk Det er endvidere projektets mål, gennem indsatsen at fastholde de ressourcestærke familier i både boligområderne og på Søndervangsskolen til gavn for områdets selvforvaltning på sigt. Se projektbeskrivelsen Værdigrundlaget for partnerskabet er formuleret som: - Koordination - Partnerskab - Netværk Se projektbeskrivelsen Mål og succeskriterier for partnerskabsprojektet: at børn og unge deltager i undervisningen i skolen at de unge tager folkeskolens afgangsprøve at børn og de unge er kriminalitetsfrie at børn og de unge deltager aktivt i sundhedsfremmende aktiviteter/fritidsaktiviteter at børn og de unge har en betydningsfuld tilknytning til en voksen i området at et beredskab sikrer hurtig indsats 4

6 at forældreindsatsen intensiveres ift. arbejdet med ovenstående at samarbejdet i skoledistriktet kvalificeres med udgangspunkt i arbejdet med indsatserne i lejligheden Se projektbeskrivelsen Fra start er indsatsen skitseret til at have en behandlingsdel samt en boligsocial del. Derfor satte man fra begyndelsen ind overfor 3 målgrupper, hvoraf den første skulle prioriteres højest: 1. De udsatte børn og unge i området, herunder børn og unge med eneundervisning og børn og unge på kanten af eller medvirkende til kriminalitet 2. Forældre-familier til nævnte børn og unge, herunder mødregrupper og interkulturel forening 3. Børnefamilier i området i samarbejde med daginstitutioner og skoledistriktets småbørnsgruppe Se projektbeskrivelsen Lejligheden skal være et omdrejningspunkt for alle de aktiviteter, der skal være med til at reetablere tidligere styrker i Søndervangens skoledistrikt, der var kendetegnet ved en bydel med stolte traditioner om at hjælpe hinanden og de svageste i boligområdet. og det præciseres endvidere at Lejligheden bliver et møde- og værested, hvorfra mangeartede initiativer kan udspringe. Se projektbeskrivelsen Organiseringen i projektet er udgjort af en styregruppe, som har det overordnede ansvar for etablering og drift. De 2 boligsociale medarbejdere varetager koordinering af alle interessenters indsatser. Den ene boligsociale medarbejder, Susanne Stick som har været med fra projektstart, er koordinator til styregruppen. 2.1 Præsentation af professionelle interessenter i partnerskabsprojektet: Styregruppe for det Lokale Offentlige Private Partnerskabs-projekt: Jan Borum, centerchef Socialcenter Syd, formand for styregruppen John Jensen, forretningsfører for Viby Andelsboligforening Leif Jensen, direktør for Boligforeningen Århus Omegn Johannes S. Justesen, Fritids- og Ungdomsskoleleder Anne Graah, konstitueret skoleleder (afløses af Rani Hørlyck) Bitten Horwitz, familieafdelingsleder Poul Verner Laursen, afdelingsleder Unge Team Syd Jakob Kristensen, konstitueret leder Klubben Rosenhøj Kim Rønde Olesen, projektchef Boligforeningen Århus Omegn Susanne Stick, boligsocial medarbejder, koordinator for styregruppen Maria Støttrup, boligsocial medarbejder Krumtappen i projektets udførende handle-led er projektgruppen. Alle i projektgruppen kan tage initiativ til indkaldelse af relevante interessenter. Arbejdet i projektgruppen er oftest koordineret af en af de to boligsociale medarbejdere. Projektgruppe for det Lokale Offentlige Private Partnerskabs-projekt: Susanne Stick, boligsocial medarbejder, koordinator for styregruppen Maria Støttrup, boligsocial medarbejder 5

7 Karina Krog, SDG-medarbejder Marianne Kaae, kriminalitetsrådgiver Jesper Vadskjær, opsøgende medarbejder Jakob Kristensen, souschef, konstitueret leder Klubben Rosenhøj Mette Christoffersen, konstitueret souschef Klubben Rosenhøj Knud Vium Rasmussen, viceungdomsskoleleder Nels Panum, Ung til Ung og F.I.K. du chancen koordinator Marco Vetterli, Athletic South Jette Bøgballe, socialpædagogisk leder Søndervangskolen Anne Graah, tidligere konstitueret skoleleder. Afløses af ny skoleleder Rani Hørlyck Kirsten Rønnow, områdeleder dagtilbudene Andre formaliserede fora i Skoledistrikt Søndervang (se oversigt 1 i bilagsmaterialet): Skoledistriktsgruppen (SDG-samarbejdet) Kontaktstedet 17 Plus Ung til Ung F.I.K. du chancen? Athletic South 115-møder Sommeraktiviteter Af oversigt 1 fremgår det, at der er mange personer, der går igen i disse fora. Det har fordelen af, at man kender hinanden godt, og på den måde har opbygget fortrolighed og kendskab til hinanden. Samtidig holdes der mange møder med de samme folk, men omkring forskellige del-projekter i partnerskabet. Oversigten er et udtryk for et øjebliksbillede, og vil i kraft af partnerskabets dynamiske karakter hurtigt ændre sig. Der er faste medlemmer i alle fora minus sommeraktiviteterne hvor det er et spørgsmål om, hvem der har tid og ressourcer til at involvere sig, eller tid til at aktivere andre til at involvere sig, i aktiviteterne. SDG-medarbejderen koordinerer dette. Private interessenter i partnerskabsprojektet: Ungdommens Røde Kors Red Barnet Ungdom Nyvirk Projektleder for Borgerportalen - borgerjournalister Evaluator af dette LOPP-projekt Andre offentlige interessenter der er/har været involveret i arbejdet omkring projektet: Beskæftigelsesområdet; boligsocial beskæftigelsesmedarbejder, Jobcenter Syd, Kvinfo, Jobkomité, Erhvervstræningen To tidligere boligsociale medarbejdere Tidligere ungdomsskoleleder/sdg-medarbejder Klubleder på orlov Tidligere skoleleder Administrativ leder på skolen Tidligere konstitueret skoleleder Lærere fra Søndervangskolen 6

8 Pædagog fra Søndervangskolen til særligt tilrettelagt undervisning for unge midlertidigt udenfor skoletilbud UU-vejleder Tidligere SSP-medarbejder Pædagogisk personale fra områdets institutioner Socialcenter Syd, rådgivere og behandlere Madmor og servicemedhjælper i lejligheden (20 t.) Boligforeningsbestyrelsesrepræsentanter Varmemestre de blå folk Frivillige borgere til de boligsociale aktiviteter Projektansat til videreførelse af frivilligt arbejde PPR Studerende/praktikanter/personer i arbejdsprøvning Beboere og forældre i Søndervang Sundhedsplejen i Søndervang Politiets Ungdomsgruppe Det Boligsociale Fællessekretariat Tolke i lokalområdet IDA - Idrætsdaghøjskolen 3.0 Kvantitative data Indsamlingen af kvantitative data er foregået samtidig med gennemførelsen af kvalitative interviews med interessenterne i projektet. Der er data fra lokalsamfundsprofilen, fra socialcentrets opgørelser, fra partnerskabsprojektets opgørelser, data fra Fællessekretariatets tilfredshedsmåling for Rosenhøjundersøgelsen (2008), og data fra Helhedsplan for Søndervang skoledistrikt (2008), som er inddraget i denne opgørelse. 3,1 Tal for Søndervang skoledistrikt Der bor ca mennesker i Skoledistrikt Søndervang. Ca bor i boligforeningerne i Kjærslund, Søndervangen eller Rosenhøj. Der er en overvægt af beboere på overførselsindkomst. Søndervangskolen har ca. 255 elever, og ca. 85% er tosprogede, hvoraf næsten alle tosprogede kommer fra nedenstående fem hovedgrupper. Antal tosprogede i aldersgrupperne år og år fordelt på følgende hovedgrupper pr Hovedgruppe Afghanistan Irak Somalia Mellemøsten Tyrkiet Pr Alder Antal % af Århus Antal % af Århus Antal % af Århus Antal % af Århus Antal % af Århus , , ,4 12 1, ,2 Søndervang , , ,5 10 2, , , , ,7 22 1, , Århus

9 Population i Skoledistrikt Søndervang pr Søndervang Århus Kommune Alder Antal borgere % andel Alder Antal borgere % andel 0-6 år , år , år 249 4, år , år 447 8, år , år 285 5, år , år , år , år , år , år , år ,77 Over 60 år ,55 Over 60 år , Af populationsoversigten ovenfor ses det at af de tilsammen borgere, så er sammenlagt ca. 29,65 % (1.580 i alt) mellem 0 17 år, i forhold til Århus Kommune totalt som er; 20,53 %. I gruppen af årige udgør de unge ca. 13,74 % (732 i alt), i forhold til Århus Kommune totalt som er; 9,06 %. Børn og unge fylder således godt i lokalområdet. Antal skolebørn i normalklasser som pendler fra bopælsdistrikt Søndervang til anden undervisningsskole pr. maj måned Maj i året Normalklasser klasse Egen distriktsskole Anden kommuneskole i Århus Andet skoletilbud Privatskole Skole udenfor kommunen 2006 Søndervang ,1 % ,5 % 2 0,3 % ,6 % 11 1,5 % Søndervang ,8 % ,3 % 7 0,9 % ,7 % 10 1,3 % Søndervang ,4 % ,0 % 0 0,0 % ,6 % 8 1,0 % Århus Kommune ,1 % ,9 % 31 0,1 % ,3 % 493 1,7 % Århus Kommune ,2 % ,3 % 323 1,1 % ,5 % 557 1,9 % Århus Kommune ,9 % ,7 % 77 0,3 % ,9 % 658 2,2 % Antallet af elever på Søndervangskolen falder pt. for hvert år, og der var 339 elever i 2006 og 301 i 2007 og kun 255 i 2008, og også den procentvise fordeling af det totale antal skoleelever falder i forhold til, at der bliver flere pendlerelever, som går i anden kommuneskole i Århus. Pendlertallene er steget fra 268 i 2006 til 382 i 2008 (42,5 %). Ikke mindst fordi der er blevet taget en politisk beslutning om at integrere flere tosprogede elever udenfor de områder, der traditionelt har været bosted for tosprogede familier. Kun ca. 1/3-del går i egen distriktsskole pt. 3.2 Afgangsprøve og Fravær Fra Søndervangskolen er følgende data for hvor mange elever der IKKE har gennemført afgangsprøve det pågældende år: År Antal 1 ud af 57 2 ud af 54 2 ud af 54 2 ud af 29 Total Der ses en tendens til at stadig flere ikke går til afgangseksamen. Fra 1 ud af 57 (2005) til 2 ud af 29 (2008) giver en procentvis forskel på 1,8 % (2005) til 6,9 % (2008) som ikke får afgangseksamen. 8

10 Ulovligt skolefravær på kommuneskoler i april måned 2006, 2007 og 2008, alle klassetrin: Elever fra bopælsdistriktet Antal fraværsdage Elever med fravær Fraværsdage pr. elev Elever i alt Andel elever med fravær 2006 Søndervang % 2007 Søndervang % 2008 Søndervang % Elever på undervisningsskolen Antal fraværsdage Elever med fravær Fraværsdage pr. elev Elever i alt Andel elever med fravær 2006 Søndervangskolen % 2007 Søndervangskolen % 2008 Søndervangskolen % 2006 Århus Kommune % 2007 Århus Kommune % 2008 Århus Kommune % Det ses at pendlerelever fra bopælsdistriktet har haft mellem 0,2 og 0,3 fraværsdage mere pr. elev for 2006, 2007 og 2008 end elever fra Søndervangsskolen. Søndervangskolen holder sig tæt på gennemsnittet for kommunen, og har i 2006 og 2007 ligget lavere. 3.3 Specialundervisning/læseklasser Fra Søndervangskolen har vi følgende tal for antal elever i læseklasser de sidste 4 år. År Antal Tallene har holdt sig stabilt for antal elever i læseklasser. Men når dette ses i forhold til det samlede antal elever på Søndervangskolen i 2006 (339 elever) og i 2008 (255 elever), så er der sket en relativ stigning. 3.4 Lokalsamfundsprofilen Fra Lokalsamfundsprofilen ses opgørelser i det følgende for sigtelser og sigtede. Antal sigtede og deres sigtelser 0-17 år Antal sigtede Antal sigtelser Sigtedes andel 2004 Søndervang ,68 % 2004 Århus ,89 % 2005 Søndervang ,29 % 2005 Århus ,91 % 2006 Søndervang ,18 % 2006 Århus ,05 % 2007 Søndervang ,56 % 2007 Århus ,08 % Antal sigtede og deres sigtelser år fordelt på og alder Søndervang år år Total 0-18 år Sigtede Sigtelser Sigtede Sigtelser Sigtede Sigtelser

11 Når vi sammenligner 2004 med 2007, så ser vi at antal sigtede er faldet 53 % for de årige (fra 17 til 8), og at der er sket en stigning på 33 % i antallet af sigtelser (fra 18 til 24). For de årige er antal sigtede steget med 43 % i samme periode (fra 21 til 30). Sigtelserne er steget med 40 % (fra 40 til 56). Samlet for de 0 17 årige ses en samlet stigning i sigtede på 1 fra 40 til 41 svarende til 2,5 %, dog med et fald i 2005 og 2006 til hhv. 35 og 34. Der er sket en samlet stigning i antal sigtelser på 38 % for de 0 17 årige (fra 60 til 83). Når det samlede antal sigtede til sammenligning med hele Århus kommune er steget med 20 % fra 2004 til 2007, og det samlede antal sigtelser for hele Århus Kommune er steget med 19 %, så er det relativt pæne tal for antal sigtede, men ikke for sigtelserne. Det bemærkes også, at der for 2004 er 2 sigtede og 2 sigtelser, 2005 er 4 sigtede og 4 sigtelser for børn, der er under 10 år, og for 2007 er der 3 sigtede og 3 sigtelser for børn under 10 år. Det er ofte debatteret hvilke tal, der siger mest; antal sigtede eller antal sigtelser? Sigtelserne siger noget om den generelle kriminalitetstilstand, og antal sigtede viser, hvor mange konkrete sigtede politiet har fået fat i (uden det siger noget om en faktisk domsfældelse). Mere om dette i afsnit Antal sigtelser mod årige fordelt på gerningsindhold akkumuleret i 2008: Antalsigtelser mod årige pr Butikstyveri Tyveri Indbrud Brugstyveri Hærværk Røveri Gaderøveri Vold Våbenlov Brandstiftelse Narkotika Personfarlig i øvrigt Retsplejelov Andre straffelov I alt Antal sigtede Sigtelser pr. sigtet Søndervang ,43 Århus ,75 pr. skoledistrikt 2,0 0,7 0,8 0,9 0,3 0,2 0,7 0,8 0,2 0,3 0,3 0,3 0,0 0,7 7,9 4,5 1,76 20 sigtelser og 14 sigtede på de første 3 måneder i 2008 tyder på at gennemsnittet fra sidste år tenderer til at holde sig nogenlunde stabilt med en lille pessimistisk tendens. Det skal også bemærkes, at det er tyveri og indbrud, som tegner sig for ca. 2/3-dele af kriminaliteten, og at den sidste 1/3-del handler om vold. Af nedenstående ses hvilken skole de kriminelle går på i forhold til sigtede og sigtelser. Sigtedes skolegang i forhold til bopælsdistrikt (pr ) Bemærk: Antal sigtede og deres sigtelser dækker perioden april 2007 til marts 2008, mens skolegangen er et øjebliksbillede pr Skole (Undervisning) Antal sigtede personer Antal sigtelser Gerningsindhold Søndervangskolen 2 2 Butikstyveri Søndervangskolen 2 2 Grønløkkeskolen 3 3 Butikstyveri 1 Vold 1 Øvrige Grønløkkeskolen 3 5 Hasselager Skole 1 1 Vold Hasselager Skole 1 1 Holme Skole 1 1 Øvrige 10

12 Skole (Undervisning) Antal sigtede personer Antal sigtelser Holme Skole 1 1 Gerningsindhold Læssøesgades Skole 1 1 Brugstyveri Læssøesgades Skole 1 1 Nordgårdskolen 1 1 Vold Nordgårdskolen 1 1 Vorrevangskolen 1 1 Indbrud Vorrevangskolen 1 1 Skoleforvaltningen 1 1 Butikstyveri Skoleforvaltningen 1 1 Århus Ungdomskole 1 1 Brugstyveri Århus Ungdomskole Indbrud 2 Tyveri 1 Øvrige personfarlige Ukendt skole (16+) 2 1 Vold 1 Øvrige personfarlige Ukendt skole 2 2 Hvis vi ser på hvilke skoler de kriminelle kommer fra (for det sidste års tid), og som stadig har bopæl i Søndervang, så er det mild kriminalitet (butikstyveri) ved Søndervangskolens elever (2 sigtede), og slet ikke tegn på vold. Mens kriminelle pendlerelever stadig bor i lokalområdet, og det påkalder sig opmærksomhed. Det bliver pendlereleverne (12 sigtede), der tegner sig for mest og voldsomt kriminalitet. Men altså stadig 14 børn og unge er sigtede fra området. Igangværende dag- og døgnforanstaltninger pr , og for 0-17 år efter Servicelovens bestemmelser: Pr. december 2005, 2006, 2007 Dagforanstaltning Døgnforanstaltning Foranstaltninger i alt Andel af population 2005 Søndervang ,26 % Århus Kommune ,25 % 2006 Søndervang ,79 % Århus Kommune ,80 % 2007 Søndervang ,18 % Århus Kommune ,95 % Dag- og døgnforanstaltninger er faldet med hhv. 21 % (fra 116 til 92) og 19 % (fra 27 til 22) i projektperioden. Til sammenligning er dagforanstaltningerne for hele Århus Kommune ligeledes faldet med ca. 16 %, men er til gengæld steget for døgnforanstaltningerne med 20 %. 11

13 Uddannelsesstatus efter 9. klasse for årgang 2005, 2006 og 2007 pr (bopælsdistrikt) Afgang 2005 I uddannelse Andel i % Andet Andel i % Søndervang 44 93,62 % 3 6,38 % Århus Kommune ,21 % 166 7,79 % Afgang 2006 I uddannelse Andel i % Andet Andel i % Søndervang 53 89,83 % 6 10,17 % Århus Kommune ,07 % 212 6,93 % Afgang 2007 I uddannelse Andel i % Andet Andel i % Søndervang % 0 0,0 % Århus Kommune ,52 % 138 4,48 % Det ser flot ud at alle fra årgang 2007 er i uddannelse år efter folkeskolens afgangseksamen. Dertil skal dog lægges, at der for 2005 var en der ikke gik til eksamen, for 2006 var der 2 der ikke fik eksamen, og for 2007 var der også 2 der ikke gik til eksamen. 3.5 Data fra Familiecenteret Følgende data er udtrukket af Familiecenter Syds statistikker. Det drejer sig om; underretninger og anbringelser Underretninger Antal underretninger Århus kommune "# $%&'(# ""#$ %&&%$ ""&$ %''($ "")$ &#$ Bopælsdistrikt Søndervangskolen "# $%&'(# ""#$ #)$ ""&$ )'$ "")$ %"'$ Der ses en fordobling i antallet af underretninger for distriktet. Hvilket på den ene side tyder på øget behov for indsats overfor udsatte børn, unge og deres familier, men som på den anden side kan være et udtryk for mange gentagende indberetninger for de samme børn og unge. 12

14 3.5.2 Anbringelser Det totale antal anbringelser i distriktet er opgjort til: År Dec Apr Antal Der er i løbet af perioden sket et fald i antallet af det totale antal anbringelser på 33% (fra 21 til 14). Anbragte årige: Skole December April Fald i % Søndervangsskolen % Sammenholder antal anbragte årige ved udgangen af 2003 med seneste mdr. jfr. måltal Århus kommune $%&'(#'%)"'*&+#,+-.#/001# $%2+(#'3#4546('&75%#,+-.#/001$ "#$ %*+$ $%&'(#'%)"'*&+#$4".#/008# $%2+(#'3#4546('&75%#$4".#/008$ %(,$ "-,%$ Bopælsdistrikt Søndervangskolen $%&'(#'%)"'*&+#,+-.#/001$ $%2+(#'3#4546('&75%#,+-.#/001$ &$ %-+($ $%&'(#'%)"'*&+#$4".#/008$ $%2+(#'3#4546('&75%#$4".#/008$ $ "-++$ For de årige i perioden ses et fald på 67 % (fra 6 til 2). Det er et udmeldt politisk mål at nedbringe antallet af anbragte årige, og dette tal kan ud fra en helheds betragtning sammenlignes med det totale antal anbragte. Når antallet af anbragte årige sammenlignes med resten af Århus Kommune, ses det at Søndervang i 2003 lå over gennemsnittet, og i 2008 ligger væsentligt under gennemsnittet Fra mest indgribende til mindst indgribende foranstaltning Fra opgørelserne vedr. foranstaltningsparagraffer ses det, at: - Praktisk støtte i hjemmet er faldet fra 15 til 0 (dec apr. 2008) - Aflastning er halveret fra 8 til 4 (dec apr. 2008) - Familiebehandling er faldet 73 %, fra 55 til 15 (dec apr. 2008) 13

15 Når vi taler om foranstaltninger, og det er et mål, at indsatsen bliver mindst indgribende, så ses en positiv effekt for Søndervangdistriktet. 3.6 Sammenfattende for de kvantitative data Populationstallene siger noget om, at børn og unge fylder godt i Skoledistrikt Søndervang. Næsten en 1/3-del er mellem 0 17 år. Når man dertil lægger at Søndervangen og Kjærslund i folkemunde er de boligforeninger, hvor der bor flest af den ældre generation, så kan tal fra Beboerundersøgelsen i Rosenhøj (2008) bekræfte ifølge KÅS-tal fra Danmarks Statistik, at der bor næsten 40 % børn og unge mellem 0 17 år i Rosenhøj alene. Således er andelen af børn og unge i Rosenhøj lidt højere end 1/3-del af den samlede population. Samtidig ved vi fra en nylig opgørelse i forbindelse med Helhedsplanen for Søndervang (2008) at andelen af beboere, der i løbet af et helt år ikke har betalt arbejdsmarkedsbidrag - og derfor ikke har haft ordinær beskæftigelse - er omkring 50 pct. højere end for den øvrige del af byen og at niveauet har været nogenlunde konstant over årene. (s. 12). Skole: Pendlertallene for elever i anden kommuneskole er steget med 42,5 % fra 2006 til 2008, og der bliver færre elever på skolen. Samtidigt har pendlerne haft mere skolefravær end elever i Søndervangskolen og i Århus Kommune generelt. Der har været elever tilknyttet læseklasserne/specialundervisning pr. år de sidste 4 skoleår. Sammenholdt med det stærkt faldende elevantal fra 339 til 255 (fra 1. til 9. klasse) de to seneste år, så giver det en relativ stigning i ressourcer, der anvendes til læseklasser. Der sker en gradvis øgning af antallet af drop out s fra skolerne fra 2005 og frem til denne sommers afgangseksamen fra 1 ud af 57 i 2005 til 2 ud af 29 denne sommer, og gør således, at det pæne 100% for unge under uddannelse reelt er lavere. Dertil skal lægges et ukendt antal unge, som har været pendlerelever, og som vil være udenfor uddannelse eller arbejde. De vil således figurere i et andet skoledistrikts statistik. Dem har vi ikke afgangseksamens data for. Det kommer til at kræve samarbejde på tværs af skoledistrikterne at gøre indsatser for pendlereleverne, både når der skal arbejdes med de unge efter folkeskolens afgang, og i forbindelse med det højere fravær, som giver en indikation af, at man skal være opmærksom. Man bør også spørge sig selv, hvad der skal til for at få flere elever til at gå på Søndervangskolen? Kriminalitet: Når vi sammenligner 2004 med 2007, så ser vi at antal sigtede er faldet for de årige (53 %), og at der er sket en stigning i antallet af sigtelser (33 %). For de årige er antal sigtede steget med 43 %. Sigtelserne er steget med 40 %. Samlet for de 0 17 årige ses en samlet stigning i sigtede på 1 (fra 40 til 41) fra 2004 til 2007 svarende til 2,5 %, dog med et fald i 2005 og 2006 til hhv. 35 og 34. Der er sket en samlet stigning i antal sigtelser på 38 % for de 0 17 årige. Fra april 07 til marts 08 var der 14 sigtede, og kun de 2 sigtede (for butikstyveri) var fra Søndervangskolen. De sidste 12 unge er pendlerelever fra andre kommuneskoler. Samlet set for børn og unge i området har antallet af sigtede således ligget konstant fra 2004 til 2007, med lille fald i 2005 og 2006, men det samlede antal sigtelser er steget med 38 %. Det er meget positivt at antal sigtede for de årige er faldet med 53 %, men ikke så godt at de årige er steget med 30 % i antal sigtede, hvilket i antal udligner antallet for de årige. I 2004, i 2005 og igen i 2007 var der henholdsvis 2, 4 og 3 børn under 10 år, der var sigtelser på og som også blev sigtet. Vi har ikke data på, hvilken slags kriminalitet de har begået, om de har været sammen med andre om det, eller om der er gengangere blandt de sigtede, men det er et skidt tegn for området, at der bliver begået kriminalitet i så tidlig en alder. De udsatte børn og unge i lokalområdet er navngivet (i henhold til retsplejelovens 115) i en sluttet kreds. Således ved man i partnerskabet oftest, hvem der med sandsynlighed bidrager med 14

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Kontaktliste. Søndervangs Allé 40 8260 Viby J. Søndervangs Allé 40 8260 Viby J. Søndervangs Allé 40 8260 Viby J. Søndervangs Allé 40 8260 Viby J

Kontaktliste. Søndervangs Allé 40 8260 Viby J. Søndervangs Allé 40 8260 Viby J. Søndervangs Allé 40 8260 Viby J. Søndervangs Allé 40 8260 Viby J Rani Bødstrup Hørlyck Skoleleder 87 13 62 70 rah@aarhus.dk Martin Bernhard Viceskoleleder 87 13 62 70 / 20 12 48 10 martber@aarhus.dk Jette Bøgballe Socialpæd.leder 87 13 62 70 jeb@aarhus.dk Susanne Giørtz-Jørgensen

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Søgårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Søgårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Søgårdsskolen 2011/2012 1 Præsentation af Søgårdsskolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Ungehuset Flere af de unge der i dag kommer i Ungehuset, kommer fra socialt truede familier.

Ungehuset Flere af de unge der i dag kommer i Ungehuset, kommer fra socialt truede familier. Uddybende bilag til BSU november 2011. Ungehusets fremtid Baggrund. Den senere tids optrapning af konflikterne i Ungehuset har nødvendiggjort et oplæg, der sætter fokus på Ungehuset s reetablering og fremtid.

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Brobygger mellem skole og hjem Indsats under det strategiske samarbejde om Søstjernevej m.fl. og Nørager

Brobygger mellem skole og hjem Indsats under det strategiske samarbejde om Søstjernevej m.fl. og Nørager Rubrik Brobygger mellem skole og hjem Indsats under det strategiske samarbejde om Søstjernevej m.fl. og Nørager Statusnotat Oktober 2014 Netværkssekretariatet for den by- og boligsociale koordinering Side

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt Mål og progressionsplan -17 Børne og Familie Bedre tværfagligt samarbejde Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % pædagoger, lærere

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Projekt Ny start Evaluering december 2012

Projekt Ny start Evaluering december 2012 Projekt Ny start Evaluering december 2012 Baggrund Projektet blev etableret på baggrund af et behov for at yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til ressourcesvage familier i Rebild Kommune.

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Workshop 1 Hands on, hvordan gør vi i praksis?

Workshop 1 Hands on, hvordan gør vi i praksis? Workshop 1 Hands on, hvordan gør vi i praksis? Overordnede mål At understøtte og fremme udviklingen af det gode og meningsfulde liv og af sundheden hos beboerne i Korskærparken. - Derfor vil vi tilbyde

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne Socialdistriktsbaserede møder, hvor der udveksles oplysninger om kriminalitetstruede unge mellem politi og kommune

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Det siger Folkeskole- og Haderslevreformen Med folkeskolereformen forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven.

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven. Velfærd Sekretariat Sagsnr. 239821 Brevid. 1694709 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Boligsociale indsatser i Roskilde Kommune 14. august 2013 Baggrund Morten Gjerskov (S) har

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj.

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. (sendt til LBF april 2009) Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. Formålet med dette notat er at indfri Landsbyggefondens forudsætninger om en mere fyldestgørende

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal ÅRHUS KOMMUNE Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport 2009 Afrapportering af kriminalitetstal 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10-17 årige i Århus Kommune

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere