Vejledning: Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning: Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond"

Transkript

1 : Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond Teksten i denne vejledning er en samling af de vejledningstekster, der fremgår af det elektroniske ansøgningsskema og de hjælpetekster, du kan hente frem ved at klikke på?-ikonerne samme sted. Indholdet i vejledningen følger strukturen i ansøgningsskemaet. Vi investerer i din fremtid

2 Indholdsfortegnelse 1 Datoer og prioriteringer 3 2 Valg af indsatsområder og kategori 5 3 Stamoplysninger om ansøger 9 4 Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger 10 5 Projektbeskrivelse 12 6 Effektvurdering 14 7 Det samlede udgifts- og finansieringsbudget 18 8 Projektets milepæle og hovedaktiviteter 19 9 Partnere i projektet Økonomioplysninger om tilsagnsmodtager og centrale partnere Øvrige oplysninger Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder Projektresumé Erklæring og underskrift 28 Bilag: Til ansøgere om tilskud fra strukturfondene 29 2

3 1 Datoer og prioriteringer A Skriv projektets start- og slutdato Når du har indsendt ansøgningen til det regionale vækstforumsekretariat, modtager du en kvittering for indsendelsen. Du kan afholde udgifter fra den dato, der står i kvitteringsskrivelsen. Du skal dog være opmærksom på, at udgifterne afholdes for egen regning, hvis du mod forventning ikke får tilsagn om fondsstøtte. Første gang du logger ind på ansøgningsskemaet, skal du angive projektets start- og slutdato og vælge vækstforum, program og prioritet. B Vælg ansøgning Vælg vækstforum Skriv, hvilket vækstforum, du søger tilskuddet fra. Vælg program Skriv, om du søger tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden. (Denne vejledningssamling er beregnet til ansøgninger til Socialfonden. en til Regionalfonden kan hentes på samlet_vejledning_ny_ansoegning.pdf) Vælg prioritet Socialfonden har to prioriteter som valgmulighed: Prioritet 1 En kvalificeret arbejdsstyrke Mål for indsatsen er: Opkvalificering af arbejdsstyrken samt adgang til lederkompetencer En styrket innovationsindsats i virksomhederne Bedre offentlig og privat udnyttelse af ny teknologi i arbejdsstyrken Du kan hente oversigt over prioritetens indhold på Erhvervsstyrelsens hjemmeside For en mere udførlig beskrivelse af prioriteten: Læs Socialfondsprogrammets afsnit 3.3., som du kan finde på side

4 Prioritet 2 Udvidelse af arbejdsstyrken Mål for indsatsen er: Højere beskæftigelsesfrekvenser En styrket iværksætterindsats Bredere adgang til ny teknologi i jobsammenhæng Du kan hente oversigt over prioritetens indhold på Erhvervsstyrelsens hjemmeside For en mere udførlig beskrivelse af prioriteten: Læs Socialfondsprogrammets afsnit 3.4., som du kan finde på side

5 2 Valg af indsatsområder og kategori Vælg, hvilket indsatsområde og hvilken kategori projektet primært hører ind under. Vær opmærksom på, at valgene af indsatsområde og kategori har betydning for, hvad du skal udfylde i skemaet. Vær derfor omhyggelig med valgene, hvis du vil undgå spildt arbejde. I trin 1 vælges, hvilket indsatsområde og hvilken kategori, projektet primært hører ind under. Valg af indsatsområde har betydning for, hvad du senere skal udfylde i skemaet. Vælg indsatsområde Skriv, hvilket indsatsområde projektet primært hører ind under. Valget af indsatsområde afhænger af den prioritet, du valgte tidligere. Prioritet 1 En kvalificeret arbejdsstyrke har følgende indsatsområder: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Projektet kan have til formål enten 1) at øge udbuddet af relevante kompetencer i regionen og øge mulighederne for at tage en uddannelse eller 2) at styrke rammerne for ledelses- og organisationsudvikling. Projektet er primært rettet mod ansatte og ledere. Målet er en opkvalificering af arbejdsstyrken samt bedre adgang til professionelle lederkompetencer og styrket organisationsudvikling i virksomhederne. For en mere udførlig beskrivelse af indsatsområdet: Læs Socialfondsprogrammets afsnit , som du kan finde på side Innovation, videndeling og videnopbygning Projektet har til formål at øge konkurrenceevnen ved at styrke deltagernes evne til at omsætte viden og forskningsresultater til nye produkter og produktions- og forretningsprocesser. Det er af stor betydning, at virksomheder er i stand til at lære af hinanden, af deres kunder og leverandører, og at virksomhederne er i stand til at bruge den viden til at blive mere innovative. Målet er en styrket innovationsindsats i danske virksomheder. For en mere udførlig beskrivelse af indsatsområdet: Læs Socialfondsprogrammets afsnit , som du kan finde på side

6 1.3 Anvendelse af ny teknologi Projektet medvirker til at øge konkurrenceevnen i dansk erhvervsliv ved at styrke infrastrukturen for anvendelse af ny teknologi, adgangen til viden om ny teknologi og digitalisering. Via øget og styrket brug af ny teknologi kan virksomheder opnå forbedringer på en lang række parametre som tilrettelæggelse af produktion og distribution, kompetenceudvikling, salg og markedsføring, bedre lagerforvaltning etc. Ny teknologi skal forstås bredere end IKT og kan f.eks. være materialeteknologi, energiteknologi, miljøteknologi og bioteknologi. Målet er en bedre udnyttelse af ny teknologi i arbejdsstyrken. For en mere udførlig beskrivelse af indsatsområdet: Læs Socialfondsprogrammets afsnit , som du kan finde på side Prioritet 2 Udvidelse af arbejdsstyrken har følgende indsatsområder: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Projektet har til formål at få flere ind på arbejdsmarkedet og fjerne en række barrierer, der fx kan vedrøre alder, etnisk baggrund, handicap eller andet. Indsatsen er primært rettet mod ledige. Målet er højere beskæftigelsesfrekvenser. For en mere udførlig beskrivelse af indsatsområdet: Læs Socialfondsprogrammets afsnit , som du kan finde på side Etablering og udvikling af nye virksomheder Projektet har til formål at øge antallet af personer, der starter egen virksomhed. Det kan eksempelvis gøres ved at sikre gode rammer for iværksættere/potentielle iværksættere, så det bliver lettere at udnytte nye ideer kommercielt og drive virksomhed med færre administrative byrder mv. Målet er en styrket iværksætterindsats. For en mere udførlig beskrivelse af indsatsområdet: Læs Socialfondsprogrammets afsnit , som du kan finde på side Anvendelse af ny teknologi Projektet medvirker til at øge konkurrenceevnen i dansk erhvervsliv ved at styrke infrastrukturen for anvendelse af ny teknologi, adgangen til viden om ny teknologi og digitalisering. Via øget og styrket brug af ny teknologi kan virksomheder opnå forbedringer på en lang række parametre som tilrettelæggelse af produktion og distribution, kompetenceudvikling, salg og markedsføring, bedre lagerforvaltning etc. Ny teknologi skal forstås bredere end IKT og kan f.eks. være materialeteknologi, energiteknologi, miljøteknologi og bioteknologi. Målet er en bredere adgang til ny teknologi i jobsammenhæng. For en mere udførlig beskrivelse af indsatsområdet: Læs Socialfondsprogrammets afsnit , som du kan finde på side Vælg kategori Oplys, hvilken kategori projektet primært hører ind under. Valget af kategori afhænger af det indsatsområde, du valgte tidligere. Herved oplyser du også, om projektet hører til projekttype A eller B: 6

7 Generelt har projekttype A deltageren i fokus f.eks. ved at styrke kompetenceudviklingen hos deltageren gennem uddannelse og efteruddannelse. Projekttype B har fokus på system-, metode-, organisations eller kapacitetsudvikling. Det kan f.eks. handle om tilpasning af den danske erhvervs- og virksomhedsstruktur, udvikling af nye typer samarbejder og netværk, nye og tilpassede organisationsformer og nedbrydning af kulturbarrierer. For yderligere information vedrørende de to projekttyper: Læs bilag 1 i Socialfondsprogrammet, som du kan finde på Socialfondsprogram side Indsatsområde 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Uddannelse og efteruddannelse (projekttype A) Projektet har til formål at kompetenceudvikle deltagere Organisations-/strategiudvikling (projekttype B) Projektet har til formål at udvikle læringsmetoder og processer. Indsatsområde 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning Uddannelse og efteruddannelse (projekttype A) Projektet har til formål at kompetenceudvikle deltagere Samspil om innovation (projekttype B) Projektet har til formål at styrke samspillet om innovation. Indsatsområde 1.3 Anvendelse af ny teknologi Uddannelse og efteruddannelse (projekttype A) Projektet har til formål at kompetenceudvikle deltagere Samspil om ny teknologi (projekttype B) Projektet har til formål at styrke samspillet om ny teknologi. Indsatsområde 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Uddannelse og efteruddannelse (projekttype A) Projektet har til formål at kompetenceudvikle deltagere Samarbejde og netværk (projekttype B) Projektet har til formål at etablere samarbejder og netværk Organisations-/strategiudvikling (projekttype B) Projektet har til formål at udvikle læringsmetoder og processer. Indsatsområde 2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder Iværksætterkompetencer (projekttype A) Projektet har til formål at kompetenceudvikle deltagere med henblik på iværksætteri Rådgivning (projekttype B) Projektet har til formål at udvikle eller gennemføre rådgivningsforløb Iværksætterkultur (projekttype B) Projektet har til formål at styrke iværksætterkulturen. 7

8 Indsatsområde 2.3 Anvendelse af ny teknologi Uddannelse og efteruddannelse (projekttype A) Projektet har til formål at kompetenceudvikle deltagere. Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori Skriv kort, hvorfor projektet er placeret under det valgte indsatsområde og den valgte kategori (Maks tegn). Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi og handlingsplan Skriv kort, hvordan projektet er i overensstemmelse med vækstforums strategi og handlingsplan. Beskriv desuden, hvordan projektet påvirker erhvervsudviklingen i regionen. (Maks tegn). 8

9 3 Stamoplysninger om ansøger Projektets navn Giv projektet et kort og beskrivende navn. Ansøgers basisoplysninger CVR, CVR under stiftelse eller CPR Skriv din organisations CVR-nummer eller dit CPR-nummer. Skriver du CVR-nummer (og EAN-nummer), henter systemet selv virksomhedens grundoplysninger automatisk. Hvis adressen er forkert, skal du selv ændre den til den korrekte. Virksomheder under stiftelse, som endnu ikke har modtaget et CVR-nummer, kan vælge CVR under stiftelse, hvorefter CVR-nummer automatisk udfyldes med 9-taller ( ). Indtast herefter kontaktoplysningerne. Ansøgers navn og adresse Skriver du dit CPR-nummer, skal du også indtaste dine kontaktoplysninger: Navn, adresse, postnummer, telefon, og evt. hjemmeside. I skemaets punkt 3.2 skal du angive navne på de(n) projektansvarlige, regnskabsansvarlige og tegningsberettigede. Projektansvarlig/Kontaktperson Skriv navnet på projektlederen eller den person, der i ansøgningsfasen er ansvarlig for udarbejdelse af ansøgning og projektets indhold. Regnskabsansvarlig Anfør den person, der har ansvaret for det udarbejdede budget og regnskab. Tegningsberettigede Den eller de person(er), der har ret til at indgå aftaler på projektets vegne. Har projektet anden adresse end ansøgers? Adskiller projektets adresse sig fra ansøgers adresse (tidligere oplyst)? Hvis ja udfyld projektets adresse og postnummer. Det er meget vigtigt, at den oplyste -adresse på den projektansvarlige er korrekt, da styrelsen primært kommunikerer via med vedkommende, blandt andet i forbindelse med afrapportering. Når du oplyser mail-adressen, melder du samtidigt den projektansvarlige til Erhvervsstyrelsens nyhedsbrev om regional udvikling, der bl.a. indeholder nødvendige oplysninger om korrekt gennemførelse af projektet. Herudover vil -adressen blive brugt til at udsende øvrig information, som styrelsen vurderer er relevant. 9

10 4 Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger Indsæt støtteprocent Indtast den ønskede støtteprocent, der skal bruges til beregning af tilskuddet.du kan maksimalt søge om 50 % i støtte. Læs mere om regionale statsstøtteområder i Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter, som du kan finde på Vælg mellem to beregningsmetoder til indirekte omkostninger Du skal vælge mellem to metoder til beregning og dokumentation af de indirekte omkostninger, projektet ønsker at anvende: 1) 18 % automatisk beregnet tillæg uden dokumentation til dækning af indirekte omkostninger 2) 40 % faktiske afholdte udgifter med dokumentation til dækning af indirekte omkostninger I skemaet punkt 4 skal du angive støtteprocent og vælge mellem to beregningmetoder. Vær opmærksom på, at valget bestemmer, hvordan projektet skal budgettere og afrapportere. Vær derfor omhyggelig, hvis du vil undgå spildt arbejde. Metode 1: 18 % automatisk beregning uden dokumentation Du kan vælge en standardsats, hvor dine indirekte omkostninger fastsættes til 18 % af de samlede udgifter til: administration ( ), projektarbejde ( ), ekstern konsulentbistand (1060) og revision (1070). Se film om 18%-reglen Tillægget på 18 % konteres under konto På den måde er du fri for at dokumentere udgifter til de følgende indirekte omkostninger: Husleje, el, vand, varme, kontorartikler, porto, telefon, internet, rengøring, pedel, reception, vicevært, reparation og vedligehold, IT-service, annoncering, rejser/ kost/logi/fortæring (inkl. interne kantineudgifter), afskrivninger, materialer, forbrugsartikler, leje/leasing, ikke-refunderbar moms, bankudgifter, andre finansielle udgifter, forsikringer og taxametertilskud. Men! Tillægget på de 18 % indgår i de støtteberettigede udgifter og udgør dermed 10

11 dækningen af ovenstående udgiftstyper, som derfor ikke må konteres under andre kontolinjer. Se Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter, som du kan læse på Metode 2: 40 % faktiske afholdte udgifter med dokumentation Hvis du derimod vurderer, at projektets indirekte udgifter udgør mere end 40 % af projektets samlede økonomi, skal du vælge denne model. Dog skal alle udgifter kunne dokumenteres. Det vil sige, at i projekter hvor udgifterne til: husleje, el, vand, varme, kontorartikler, porto, telefon, internet, rengøring, pedel, reception, vicevært, reparation og vedligehold, IT-service, annoncering, rejser/ kost/logi/fortæring (inkl. interne kantineudgifter), afskrivninger, materialer, forbrugsartikler, leje/leasing, ikke-refunderbar moms, bankudgifter, andre finansielle udgifter og forsikringer overstiger 40 % af udgifterne til: administration ( ), projektarbejde ( ), ekstern konsulentbistand (1060) og revision (1070) kan udgifterne hertil regnes med i støttegrundlaget, hvis du dokumenterer udgifterne ved eksterne udgifts- og betalingsbilag og opstiller dem med en objektiv fordelingsnøgle. Se Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter, som du kan læse på Hvis du vælger denne metode, anbefaler vi, at du kontakter Erhvervsstyrelsen for nærmere information, da manglende dokumentation for støtteberettigede udgifter, i samme omfang som angivet i ansøgningens budget, kan betyde, at støttebeløbet nedsættes markant. 11

12 5 Projektbeskrivelse Beskriv projektets formål, indhold og effekter med udgangspunkt i nedenstående figur: Ansøger skal i sin projektbeskrivelse svare på følgende: 1. Hvilken udfordring skal projektet bidrage til at løse? 2. Hvilke konkrete effekter vil projektet opnå? 3. Hvordan vil projektet gøre det? 4. Hvem er målgruppen for projektet? NB: Den detaljerede og specifikke beskrivelse af projektets enkelte aktiviteter og milepæle beskrives under hovedmenuens kapitel 8! Du kan med fordel tage udgangspunkt i figuren herunder, som skelner mellem projektets aktiviteter (det, du vil gøre i projektet), projektets output (de resultater, som aktiviteterne skaber) og projektets effekter (det, projektet bevirker på kort og/ eller langt sigt). Det er en god idé at begynde til højre i figuren med effekterne og derefter arbejde sig baglæns til output og aktiviteter. Der skal være en klar, konkret og logisk sammenhæng mellem projektets aktiviteter, output og effekter. Projektets målgruppe skal også beskrives. Bemærk, at projektets formål, indhold og effekter skal beskrives med max tegn. Projektets aktiviteter De(n) overordnede aktivitet(er), som skal udføres i projektet. Eksempel: af iværksættere Projektets output De umiddelbare resultater, som skabes via projektets aktiviteter. Eksempel: Antal fuldførte vejledningsforløb Projektets effekter De kort og/eller langsigtede effekter, som projektet skaber. Eksempel: Overlevelsen og væksten i de vejledte iværksættervirksomheder er forøget væsentligt i forhold til sammenlignelige virksomheder Det er ikke noget krav, at man i projektansøgningen sætter tal på succeskriterierne for projektets aktiviteter, output og effekter. Men da det bliver et krav, hvis du får tilsagn om støtte, kan du med fordel opstille succeskriterier allerede i ansøgningen, da det i høj grad vil styrke grundlaget for vurdering af, om projektet skal have støtte eller ej. Samtidig vil det være en god idé at forklare, hvordan med hvilke data projektet vil måle, om dets aktiviteter, output og effekter indfries eller ej. 12

13 På adressen ligger et skema, du kan bruge til at opstille projektets målbare succeskriterier. Succeskriterier for både aktiviteter, output og effekter skal så vidt muligt opdeles på perioder (typisk halvår), hvilket afspejles i dette skema. Vi anbefaler derfor, at du bruger dette skema. Aktiviteter og output bør normalt kunne måles inden for projektperioden, mens effekterne måske først kan måles efter projektperioden. Det er dog vigtigt, at du forsøger at sætte tal på effekterne, da de vil indgå i vurderingen af ansøgningen. Vi forventer kun, at du angiver mål for projektets vigtigste hovedaktiviteter, output og effekter. 13

14 6 Effektvurdering Du skal gøre rede for nogle få faste, standardiserede effektmål for projektet. Udfyld de relevante felter, men bemærk, at projektets egne effektmål, (beskrevet under punkt 5), gerne må adskille sig fra de standardiserede effektmål. Valg af indsatsområde og kategori påvirker, hvilke effektvurderingsspørgsmål du skal besvare. De relevante effektvurderingsspørgsmål vil fremgå automatisk af ansøgningsskemaet, når du har valgt indsatsområde og kategori under punkt 2. Effektvurdering 1 Forventede effekter som direkte følge af projektet Projekttype A Hører dit projekt under projekttype A, skal du besvare følgende spørgsmål: Hvor mange deltagerforløb, forventer du, at der bliver gennemført i projektet? Angiv det samlede antal deltagerforløb i projektet. Hvor mange deltagere, forventer du, vil blive opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? Angiv antal deltagere i projektet, som du forventer, vil blive opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion. Hvor mange deltagere, forventer du, vil blive opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner? Angiv antal deltagere i projektet, som du forventer, vil blive opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner. Hvor mange ledige deltagere, forventer du, vil komme i beskæftigelse? Angiv antal ledige, som du forventer, vil komme i beskæftigelse som følge af projektet. Hvor mange nye iværksættere, forventer du, projektet vil skabe? Angiv antal nye iværksættere, som du forventer, vil blive skabt som følge af projektet. Projekttype B Hører dit projekt under projekttype B, skal du besvare følgende spørgsmål: Hvor mange nye virksomheder/institutioner/organisationer, forventer du, vil indføre nye samarbejder? Angiv antallet af virksomheder/institutioner/organisationer, som du forventer, vil etablere nye typer samarbejder enten inden for den enkelte virksomhed eller mellem forskellige virksomheder/institutioner/organisationer. Samarbejder skal forstås i bred forstand, det vil sige både formelle og uformelle samarbejder. Hvor mange samarbejder eksternt? Angiv antal nye samarbejder, som du forventer, projektet etablerer mellem virksomhederne/institutionerne/organisationerne, som deltager i projektet. Samarbejder skal forstås i bred forstand, det vil sige både formelle og uformelle 14

15 samarbejder. Hver samarbejdsrelation tæller som én. Hvor mange samarbejder internt? Angiv antal nye samarbejder, som du forventer, projektet etablerer internt i virksomhederne/institutionerne/organisationerne, som deltager i projektet. Samarbejder skal forstås i bred forstand, det vil sige både formelle og uformelle samarbejder. Det kan fx være et samarbejde mellem afdelinger i en virksomhed/ institution/organisation, der ikke normalt samarbejder. Opgør antallet for hver enkelt virksomhed/institution/organisation, som er omfattet af projektet, og læg dem sammen. Hvor mange virksomheder/ institutioner/organisationer forventer du, vil udvikle/implementere nye organisationer? Angiv antal virksomheder/ institutioner/organisationer, som du forventer, vil etablere nye organisationsformer enten inden for den enkelte virksomhed eller mellem forskellige virksomheder/institutioner/organisationer. For en mere udførlig beskrivelse af eksempler på projekter, der kan etablere nye organisationsformer: Læs socialfondsprogrammets afsnit , som du kan finde på side En virksomhed/institution/organisation, som både internt indfører nye organisationsformer og indfører en ny organisationsform med en anden virksomhed, tælles som én. En virksomhed, som alene etablerer en ny organisationsform internt i virksomheden, tæller som én. De relevante effektvurderingsspørgsmål vil fremgå automatisk af ansøgningsskemaet, når du har valgt indsatsområde og kategori under punkt 2. Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer, forventer du, vil udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? Angiv antallet af virksomheder/institutioner/organisationer, som du forventer, vil udvikle nye produkter og/eller processer. For en mere udførlig beskrivelse af eksempler på projekter, der kan resultere i udvikling af nye produkter og processer: Læs socialfondsprogrammets afsnit , som du kan finde på side Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer, forventer du, vil kunne forbedre muligheden for at rekruttere nye medarbejdere? Angiv antal virksomheder/institutioner/organisationer, som du forventer, vil forbedre muligheden for at rekruttere nye medarbejdere. Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer, forventer du, vil 15

16 kunne forbedre muligheden for at fastholde eksisterende medarbejdere? Angiv antal virksomheder/institutioner/organisationer, som du forventer, vil forbedre muligheden for at fastholde eksisterende medarbejdere. Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer, forventer du, vil deltage i projektet? Angiv antal virksomheder/institutioner/organisationer, som du forventer, vil deltage i projektet. Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer, forventer du, vil styrke anvendelsen af ny teknologi? Angiv antal virksomheder/institutioner/organisationer, som du forventer, vil styrke anvendelsen af ny teknologi. Hvor mange nye modeller/redskaber for rådgivning af iværksættere, forventer du, at projektet skaber? Angiv antal nye modeller/redskaber for rådgivning af iværksættere, som du forventer, projektet vil generere. For en mere udførlig beskrivelse af eksempler på projekter, der kan etablere nye modeller/redskaber: Læs socialfondsprogrammets afsnit , som du kan finde på side Hvor mange nye modeller/redskaber for styrkelse af iværksætterkultur, forventer du, at projektet skaber? Angiv antal nye modeller/redskaber for styrkelse af iværksætterkultur, som du forventer, projektet vil generere. For en mere udførlig beskrivelse af eksempler på projekter, der kan etablere nye modeller/redskaber: Læs socialfondsprogrammets afsnit , som du kan finde på side Hvis projekter under projekttype B har deltagere, skal du desuden svare på følgende spørgsmål: Hvor mange deltagerforløb, forventer du, at der bliver gennemført i projektet? Angiv det samlede antal deltagerforløb i projektet. Hvor mange deltagere, forventer du, vil blive opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? Angiv antal deltagere i projektet, som du forventer, vil blive opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion. Hvor mange deltagere, forventer du, vil blive opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner? Angiv antal deltagere i projektet, som du forventer, vil blive opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner. Hvor mange ledige deltagere, forventer du, vil komme i beskæftigelse? Angiv antal ledige, som du forventer, vil komme i beskæftigelse som følge af projektet. Hvor mange nye iværksættere, forventer du, projektet vil skabe? Angiv antal nye iværksættere, som du forventer, vil blive skabt som følge af projektet. 16

17 Effektvurdering 2 Andre effekter Dette skal du udfylde, hvis der optræder særlige regionale effektmål, som eksempelvis skal anvendes til opfølgning på regionens erhvervsudviklingsstrategi. Disse effektmål er af praktiske årsager opstillet i forlængelse af de nationale effektmål, men de vil ikke indgå i den nationale afrapportering. Du kan evt. vedhæfte de regionale effektmål i et separat skema. 17

18 7 Det samlede udgifts- og finansieringsbudget Hvis du ønsker en uddybende beskrivelse af reglerne for de enkelte udgiftstyper, kan du læse mere i retningslinjerne for strukturfondsfinansierede projekter på Her finder du en række regneregler, hvoraf en del er lagt ind i ansøgningsskemaet. Alle budgetfelter skal udfyldes enten med beløb eller 0. Du kan finde vejledningen til kontoplanen på Vær opmærksom på, at kontoplanen afhænger af, hvilken metode for beregning af de indirekte omkostninger, du har valgt under punkt 4. I punkt 7.2 skal du opstille et detaljeret udgifts- og finansieringsbudget. 18

19 8 Projektets milepæle og hovedaktiviteter Forventet forbrug og aktiviteter for perioden Beskriv projektets milepæle og hovedaktiviteter for hver periode. For hver periode i milepælsplanen skal du desuden skrive det forventede beløb for summen af de udgifter, som periodens aktiviteter medfører. De forventede udgifter fordelt på perioder skal i alt svare til projektets samlede støtteberettigede udgifter. Notér periodens forventede udgifter som en procentdel af de samlede støtteberettigede udgifter. De gule markeringer i billedet angiver, at du skal være opmærksom på, at de fire trin i punkt 8 indeholder fire halvårige perioder. Udfyld følgende punkter for hver halvårsperiode i projektet: Udgifter for perioden i procent Notér, hvor stor en procentdel af de samlede støtteberettigede udgifter, du forventer, periodens aktiviteter medfører. (Forbruget for sidste periode vil automatisk være udfyldt med restbeløbet til fordeling.) Hovedaktiviteter Her skal du beskrive periodens hovedaktiviteter detaljeret og specifikt. Hovedaktiviteterne er de konkrete projektaktiviteter, du vil gennemføre i projektet i denne periode. Tænk hovedaktiviteter og milepæle sammen med projektets budget, da der ved den halvårlige rapportering til Erhvervsstyrelsen skal redegøres for, hvordan projektet forløber i forhold til antagelserne i milepæle og tidsplan. Skriv også, hvis projektaktiviteten kræver særlig tilladelse, garanti o.lign. Milepæle Her skal du skrive periodens væsentligste milepæle. Milepælene er mellemliggende resultater/effekter og eventuelle delmål, projektet skal opnå for at opfylde sit overordnede formål. Milepælene kan også være at anskaffe særlige tilladelser, opfylde konkrete aftaler eller særlige perioder med stort træk på projektets ressourcer til en specifik projektaktivitet m.v. Tænk hovedaktiviteter og milepæle sammen med projektets budget, da der ved den halvårlige rapportering til Erhvervsstyrelsen skal redegøres for projektets udvikling i forhold til milepæle og tidsplan. 19

20 9 Partnere i projektet I ansøgningsskemaet skal du svare på en række spørgsmål om tilsagnsmodtager og de vigtigste partnere. Registrer stamoplysningerne separat for alle øvrige partnere og netværksdeltagere og vedhæft oplysningerne som bilag. For støttemodtagere (tilsagnsmodtagere/partnere) og netværksdeltagere gælder nedenstående definitioner for yderligere vejledning, se retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter på file/167359/retningslinjer_ pdf. Tilsagnsmodtager Tilsagnsmodtager er den eller de juridiske eller fysiske personer, der indgår en skriftlig aftale med Erhvervsstyrelsen om rettigheder og forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af et strukturfondsprojekt. Eksempler på juridiske personer kan være offentlige myndigheder, fonde, institutioner, herunder offentligt lignende 1 institutioner eller deltagere i netværk. Se film om partnerskaber Tilsagnsmodtager skal som hovedregel være den, der står for den daglige ledelse og er ansvarlig for, at aktiviteterne i projektet foregår i tråd med ansøgning og bevillingstilsagn. Regioners rolle som tilsagnsmodtagere er beskrevet i erhvervsfremmelovens bestemmelse om, at regioners erhvervsudviklingsaktiviteter skal iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder 2. I projekter med flere tilsagnsmodtagere vil tilskuddet blive udbetalt til én af tilsagnsmodtagerne. En tilsagnsmodtager er altid partner i projektet. Partner Fysiske og juridiske personer, som fx offentlige myndigheder, fonde, institutioner, herunder offentligt lignende institutioner eller deltagere i netværk, kan være projektpartnere. Angiv det samlede forventede antal af partnere i projektet. Husk at hver projektpartner skal udfylde en partnerskabserklæring i forbindelse med ansøgningen. Find den på file/6369/erklaering_om_ deltagelse_som_partner.pdf. Projektpartnere er karakteriseret ved at have en interesse i projektet, der går videre end eksempelvis en underleverandørs finansielle interesse. En projektpartner er støttemodtager, fordi vedkommendes udgifter kan indgå i støttegrundlaget, men projektpartneren er ikke nødvendigvis tilsagnsmodtager. Hver projektpartner skal udfylde en partnerskabserklæring i forbindelse med ansøgningen. Erklæringen kan hentes på: 1 Ved offentligt lignende institutioner forstås institutioner, som følger reglerne i udbudsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004), jf. artikel 2, 5) i RFO(EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 ( eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2006:210:0025:0078:da:pdf ). Se kapitel V for en beskrivelse af, hvad der efter denne bestemmelse forstås ved offentlige udgifter. 2 Jf. 9, stk. 5 i lov om erhvervsfremme (L602 af 24. juni 2005) på 20

21 De oplysninger, der står om partneren i ansøgningen, skal være de samme som de oplysninger, der er i partnerskabserklæringen. Derudover skal den projektansvarlige løbende orientere Erhvervsstyrelsen om eventuelle ændringer i projektets gruppe af partnere. Netværksdeltagere Netværksdeltagere, som ikke er tilsagnsmodtagere eller projektpartnere, har en løsere tilknytning til projektet end tilsagnsmodtagere og projektpartnere. Det indebærer, at netværksdeltagerne ikke kan lade udgifter indgå i projektets støttegrundlag. Deltagerne kan derimod godt være eksterne leverandører af ydelser til et projekt. Bemærk: Hver projektpartner skal udfylde en partnerskabserklæring i forbindelse med ansøgningen. Du kan finde erklæringen på: www. ebst.dk/file/6369/erklaering_om_ deltagelse_som_partner.pdf Notér det samlede forventede antal partnere i projektet En part i projektet kan enten være tilsagnsmodtager, partner eller netværksdeltager. I dette felt skriver du det samlede antal forventede partnere (netværksdeltagere medregnes ikke). Er der flere tilsagnsmodtagere ud over projektansøger, skal alle tilsagnsmodtagere skrive under på ansøgningen. I netværksprojekter skal der være minimum fire partnere ud over den, der er angivet som projektansøger. Læs mere i retningslinjerne for strukturfondsfinansierede projekter, kapitel III på retningslinjer_ pdf. Antal centrale partnere og tilsagnsmodtagere ud over ansøger? De vigtigste partnere er som tommelfingerregel de partnere, som har udgifter svarende til minimum 20 % af det totale udgiftsbudget. Registrer stamoplysningerne separat for alle øvrige partnere og netværksdeltagere, som har udgifter i projektet, og vedhæft oplysningerne som bilag uanset hvor stor en andel af udgifterne, du forventer, partnerne afholder. For hver central partner i projektet skal du besvare følgende fire spørgsmål: 1) Hvorfor er tilsagnsmodtageren/partneren med i projektet? Hvorfor er lige nøjagtigt denne partner med i projektet og hvad skal vedkommende bidrage med, som er vigtigt for projektets gennemførelse? 2) Hvilken rolle skal tilsagnsmodtageren/partneren have i projektet? Skriv her hvilke aktiviteter, partneren skal deltage i, og hvad partnerens rolle er i de nævnte aktiviteter. Henvis eventuelt til projektets hovedaktiviteter/milepæle. 3) Hvilke typer udgifter skal tilsagnsmodtageren/partneren afholde? Notér de eventuelle udgifter, som partneren afholder. Referér gerne til de enkelte kontolinjer i totalbudgettet. Skriv også den eventuelle medfinansiering, som partneren leverer. 4) Kontaktoplysninger Data på tilsagnsmodtager overføres automatisk fra punkt 3 i ansøgningsskemaet. Indtast oplysninger om de andre partneres rolle i projektet, dvs.: CVR/CPR, navn, adresse, postnummer, region, evt. hjemmeside; samt kontaktpersons navn, telefonnummer og . 21

22 10 Økonomioplysninger om tilsagnsmodtager og centrale partnere Ansøger og centrale partneres administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Ud fra seneste tilgængelige regnskab besvares nedenstående spørgsmål for ansøger og hver partner. (Opgør dog antal ansatte på ansøgningstidspunktet). Resultat (før afskrivninger) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte Resultat, statusbalance og egenkapital skal kunne dokumenteres med det senest tilgængelige regnskab. I skemaets punkt 10 skal du angive oplysninger om centrale partneres og tilsagnsmodtageres økonomiske forhold. Husk at klikke på den røde notesblok ud for hvert felt. Her kan du skrive en uddybende forklaring. 22

23 11 Øvrige oplysninger Projektets additionalitet Det er et krav, at projektet skal være additionelt, hvilket du skal bekræfte i ansøgningen. Additionalitet betyder, at de støttede aktiviteter ikke må erstatte allerede planlagte aktiviteter. Projektet skal altså resultere i en aktivitetsudvidelse, som ellers ikke kunne lade sig gøre. Som ansøger skal du som minimum gøre rede for projektets additionalitet ved at forklare, at projektet ikke kunne finde sted i samme omfang på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden støtten. Kravet om additionalitet betyder også, at du ikke kan søge om støtte til projekter, som udelukkende udspringer af lovkrav. Projektets nyhedsværdi Udarbejd en begrundet beskrivelse af projektets nyhedsværdi og beskriv herunder projektets elementer til fremme og integration af innovative/nyskabende aktiviteter. Skriv, om projektaktiviteten på regionalt og nationalt niveau har en demonstrationsværdi og tilfører noget nyt, så støttemodtager og andre har interesse i at videreføre projektet eller relaterede aktiviteter, efter at selve projektet er afsluttet. Læs mere i retningslinjerne for strukturfondsfinansierede projekter, kap. II på Projektets informations- og PR-tiltag Beskriv projektets informations- og PR-tiltag altså, hvordan projektleder vil sikre, at relevante parter internt såvel som eksternt bliver informeret om projektets fremgang og resultater. Læs mere i retningslinjerne for strukturfondsfinansierede projekter, kap. VII på Overholder projektet udbudsreglerne? Notér, hvordan projektet vil sikre, at de gældende udbudsregler overholdes. Se kapitel II i retningslinjerne for strukturfondsfinansierede projekter på Læs mere om udbudsreglerne hos Konkurrencestyrelsen på Hvis projektet vedrører køb af bygninger og tjenesteydelser, der ligger under de gældende tærskelværdier, henviser vi til tilbudsloven på 23

24 12 Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder Miljø Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet? Hvis projektet har en positiv eller negativ konsekvens for naturen/miljøet, skal du gøre nærmere rede for det. På hvilken måde, og i hvilket omfang har projektet en konsekvens for naturen/miljøet? Ligestilling Hvordan påvirker projektet ligestilling mellem mænd og kvinder? Vi henviser til Kommissionens En køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd, ( 2:FIN:DA:PDF), som rummer eksempler på en række prioriterede indsatsområder, der er relevante for strukturfondsindsatsen. Hvis projektet har positiv eller negativ effekt på ligestilling, skal du notere hvordan herunder. Beskæftigelseseffekt Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen? Hvis projektet enten øger eller mindsker beskæftigelsen, skal du skrive, hvordan. Hvis projektet har positiv eller negativ effekt på ligestillingen, skal du notere kort hvordan herunder. Geografiske yderområder/udsatte byområder Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder? Hvis projektet er enten til gavn eller skade for udviklingen i yderområderne/udsatte byområder, skal du forklare, hvordan det gør sig gældende. Vil du se eksempler på projekter, der kan komme yderområderne eller udsatte byområder til gavn, se Danmarks strategiske referenceramme: Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark på erhvervsstyrelsen.dk/eu-tilskud_om_eu_strukturfonde. Hvis projektet har en positiv eller negativ effekt på udviklingen, skal du kort forklare hvordan herunder. Arbejdsmarkedstilknytning Antal deltagere, køn og arbejdsmarkedstilknytning ved projektets start Med projektets deltagere mener vi her de personer, som projektet retter sig imod, fx eleverne i et undervisningsforløb, og ikke dem, der ansøger om og gennemfører projekter. Du skal udfylde dette punkt, hvis dit projekt har deltagere, som gennem deltagelse i projektet kompetenceudvikles i forhold til prioriteterne: En kvalificeret arbejdsstyrke og Udvidelse af arbejdsstyrken. Det vil sige alle type A-projekter under de enkelte rammebetingelser: 1.1, 1.2 eller 1.3 og 2.1 og 2.2 samt alle under 2.3. Du skal også udfylde punktet, hvis dit projekt hører under type B-projekter i de tilfælde, hvor projektet også har deltagere som kompetenceudvikles. For en mere udførlig beskrivelse af eksempler på projekttype B-projekter, hvor der kan forekomme deltagere, som kompetenceudvikles: Læs Socialfondsprogrammets afsnit , som du kan finde på side

25 I skemaet skal du opdele (kategorisere) deltagerne i forhold til deres arbejdsmarkedstilknytning inden projektstart. Opdelingen skal ske ud fra den deltagersammensætning, som du forventer, projektet vil få. Denne opdeling har til formål at give en indikation på deltagersammensætningen og er særlig relevant for projekter, der har kønsligestillingsaspekter. Ved projektstart vil vi registrere den enkelte deltager bl.a. for den faktiske arbejdsmarkedstilknytning og køn. For en mere udførlig beskrivelse af eksempler på projekter, der har et aspekt af kønsligestilling: Læs Socialfondsprogrammets afsnit , som du kan finde på side Hver deltager kan kun placeres ét sted, ud fra om de er beskæftigede, ledige eller uden for arbejdsstyrken: Beskæftigede: Lønmodtagere Lønmodtagere i ordinært ansættelsesforhold samt ansatte i flexjob og skånejob. Herunder også personer under uddannelse med mere end 20 timers ugentlig beskæftigelse. Selvstændige og medhjælpende ægtefæller Selvstændige og medhjælpende ægtefæller i projektet. Ledige: For at blive betragtet som ledig skal følgende tre betingelser være opfyldt: a) den pågældende skal være uden arbejde, b) stå til rådighed for arbejdsmarkedet og c) være aktivt arbejdssøgende. Forsørgelsesgrundlaget er underordnet. Det kan eksempelvis være personer i individuel jobtræning, i virksomhedspraktik eller i aktivering som led i en handleplan. Ledige (under 12 mdr.) Ledige med mindre end 12 måneders sammenhængende ledighed fra ledighedsperiodens start. Ledige (over 12 mdr.) Ledige med mere end 12 måneders sammenhængende ledighed fra ledighedsperiodens start. Uden for arbejdsstyrken: Personer, der hverken er lønmodtagere, selvstændige, medhjælpende ægtefæller eller ledige. Under uddannelse Personer under uddannelse med færre end 20 timers ugentlig lønnet beskæftigelse, herunder uddannelse med praktik. Efterlønsmodtagere og pensionister Efterlønsmodtagere, førtidspensionister, alderspensionister og modtagere af anden pension. Kontakthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere, der ikke er i jobtræning eller aktivering. Alle øvrige personer F.eks. personer uden arbejde, der ikke er aktivt arbejdssøgende og ikke under uddannelse eller i jobtræning. Personer, der midlertidigt, f.eks. på grund af 25

26 sygdom, ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Personer uden offentlig forsørgelse. I skemaet skal du opdele (kategorisere) deltagerne i forhold til deres arbejdsmarkedstilknytning inden projektstart. Hver deltager kan kun placeres ét sted. 26

27 13 Projektresumé Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Da vi offentliggør resuméet i en projektdatabase, må der ikke indgå direkte henvisninger til andre dele af ansøgningen eller bilag i resuméet. Resuméet skal altså kunne læses uafhængigt af den resterende ansøgning. Ved underskrift på ansøgningen samtykker den projektansvarlige/tilsagnsmodtager i, at resumeet offentliggøres helt, delvist eller i korrigeret form på 27

28 14 Erklæring og underskrift Søger du anden støtte til projektet? Hvis ja, hvorfra? Foruden at skrive under, skal du i punkt 14 angive, om der søges anden støtte til projektet. Underskrift Undertegnede bekræfter hermed at have læst og forstået information om persondataloven. (se næste side.) Desuden forpligter undertegnede sig til at sikre, at eventuelle partnere i projektet er gjort bekendt med Information om persondataloven. Partnerne skal vide, at nævnte data indsamles og behandles af myndighederne, at de har ret til at bede om indsigt i de indsamlede oplysninger og ret til at kræve fejlagtige oplysninger slettet eller rettet. Projektansvarliges underskrift Navn, dato og underskrift. Tilsagnsmodtagers underskrift (tegningsberettigede) Navn, dato og underskrift. 28

29 Til ansøgere om tilskud fra strukturfondene (Regionalfonden og Socialfonden) - målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, Information om Persondataloven I persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, tilgængelig på er der fastsat regler om, at offentlige myndigheder og private skal informere berørte personer om behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling. Loven giver desuden de personer, hvis oplysninger håndteres, særlige rettigheder. Nedenfor informerer vi om administrationen af strukturfondene og om de rettigheder, vi alle har, når det kommer til følsomme personoplysninger. Læs mere om strukturfondene på Behandling af personoplysninger Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for den overordnede koordination af strukturfondsadministrationen og for regnskabsaflæggelse m.m. over for Europa- Kommissionen. Administrationen varetages dels centralt i Erhvervsstyrelsen, dels regionalt i de fem regioner samt i Bornholms Regionskommune. De personoplysninger, der er eller senere bliver oplyst i forbindelse med denne ansøgning, vil blive anvendt ved behandling af ansøgningen og eventuelt ved behandling af efterfølgende ansøgninger til Erhvervsstyrelsen. Du kan desuden forvente, at oplysningerne bliver brugt til: Det regionale vækstforumsekretariat og det regionale vækstforums behandling af ansøgningen i forbindelse med indstilling til Erhvervsstyrelsen, herunder fx høring i statslige myndigheder, kommuner og organisationer. Erhvervsstyrelsens høring af Danmarks Vækstråd i forbindelse med behandling af ansøgninger om anvendelse af midler, der fordeles til de regionale vækstfora efter konkurrence. Udarbejdelse af betalingsanmodninger og diverse afrapporteringer til Europa-Kommissionen. Gennemførelse af kontrol, herunder kontrolbesøg fra Erhvervsstyrelsen eller den organisation, styrelsen bemyndiger dertil, fx Rigsrevisionen, Europa- Kommissionen samt Den Europæiske Revisionsret. Udarbejdelse af statistikker, analyser og evalueringer af strukturfondsindsatsen i Danmark. Erhvervsstyrelsen videregiver information om styrelsens afgørelser til skattemyndighederne, den pågældende region samt den revisor, der reviderer strukturfondsprojekterne. De relevante bestemmelser i persondataloven ( 31, 35 og 37) er gengivet på side 5. De registreredes rettigheder Efter persondataloven har den registrerede mulighed for at gøre brug af følgende rettigheder: Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger i forbindelse med elektronisk databehandling. Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, myndighederne behandler elektronisk. 29

30 Ret til at gøre indsigelser mod, at myndighederne behandler oplysningerne elektronisk. Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen. Bemærk: Hvis du gør indsigelser mod, at oplysningerne behandles elektronisk, kan du ikke opnå tilskud fra strukturfondene til projektet. Bemærk: Orientering om Erhvervsstyrelsen og den pågældende regions indsamling af oplysninger er sket, når du har læst denne information. Dataansvarlig Erhvervsstyrelsen og den pågældende region er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles elektronisk af den pågældende myndighed. Klage over myndighedens behandling af personoplysninger kan ske til: Datatilsynet Borgergade 28, København K Tlf.: Fax.: E-post Persondataloven og en beskrivelse af reglerne findes på biblioteket og på Persondatalovens 31, 35 og Fremsætter en person begæring herom, skal den dataansvarlige give den pågældende meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne oplysninger, skal der på en let forståelig måde gives den registrerede meddelelse om, 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) kategorierne af modtagere af oplysningerne og 4) tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer. Stk. 2. Den dataansvarlige skal snarest besvare begæringer som nævnt i stk. 1. Er begæringen ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige underrette den pågældende om grunden hertil, samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge. 35. Den registrerede kan til enhver tid over for den dataansvarlige gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling. Stk. 2. Hvis indsigelsen efter stk. 1 er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger. 37. Den dataansvarlige skal berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. Stk. 2. Den dataansvarlige skal underrette den tredjemand, hvortil oplysningerne er videregivet, om, at de videregivne oplysninger er berigtiget, slettet eller blokeret i henhold til stk. 1, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. Dette gælder dog ikke, hvis underretningen viser sig umulig eller er vanskelig. 30

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

Vejledning: Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Vejledning: Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Regionalfond : Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Regionalfond Teksten i denne vejledning er en samling af de vejledningstekster, der fremgår af det elektroniske ansøgningsskema og de hjælpetekster, du kan hente

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2010 Projekt slut dato: 1-12-2011 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen Break Break 1. Information

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i socialfondsprogrammet Vækst via uddannelse

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: 18 % automatisk

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 22-2-2010 Projekt slut dato: 1-3-2013 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ansøgning - Camping - bilag 1 Udgifter

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Kyst, by og natur turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland Kystturisme i Nordsjælland

Kyst, by og natur turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland Kystturisme i Nordsjælland Samarbejdsaftale om virksomhedens /organisationens deltagelse i projekt Kyst, by og natur turismeudvikling i Kongernes Nordsjælland Mellem Halsnæs kommune, CVR 29188416 og VisitNordsjælland, CVR 32499171

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.2 Samspil om innovation

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Midtjylland, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: Tema: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.1 Regional innovationskapacitet

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Godkendt budget... 4 2.1 Maksimer/minimer... 5 2.2 Vis i Excel... 6 2.3 Hent historiske budgetter... 7

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.1 Digitalisering og infrastruktur Ansøgte

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt.

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt. Lene Vestergård Skørpingevej 53 Havnelev 4673 Rødvig Stevns Dato: 26. juni 2015 Tilsagn om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til KLINT et musikalsk/scenisk værk Region Sjælland fremsender hermed

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Dette er en guide til, hvordan en ansøgning til Forebyggelsesfonden udfyldes. Guiden beskriver, hvad der skal gøres inden

Læs mere

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur Annoncering Pre Scale up initiativ Etablering af regionalt dækkende iværksætterinitiativ med henblik på blandt andet at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale up Denmark.

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere