Indholdsfortegnelse for bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse for bilag"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse for bilag 1 Godkendelse af dagsorden...2 Bilag 1: Dagsorden Direktørforum 2. juni Temadrøftelse om Psykiatri...6 Bilag 1: Indstilling- Temadrøftelse Psykiatri Orientering om Borgerdesign Indledende drøftelse om temadrøftelse "Almen Praksis"...8 Bilag 1: Indstilling - Indledende drøftelse om temadrøftelse Almen Praksis Information vedr. implementering af telemedicin til borgere med KOL...10 Bilag 1: Indstilling - Information vedr. implementering af telemedicin til borgere med KOL...10 Bilag 2: Supplerende information til klyngerne Opfølgning på temadrøftelsen Sundhed og Arbejdsmarked...16 Bilag 1: Indstilling - Opfølgning på teamdrøftelse Sundhed og Arbejdsmarked 16 Bilag 2: Bilag - Ramme for fælles styrket fokus på sundhed og arbejdsmarkeduddannelse i Aarhus Skriftlig orientering Triple Aim...24 Bilag 1: Tilbagemelding vedr. Triple Aim (Aarhus-klyngen) Lighed i sundhed...26 Bilag 1: Høringssvar om Aarhus-klyngens arbejde med ulighed i sundhed Udmelding om opsigelse af IV-aftalen...30 Bilag 1: Udmelding om opsigelse af IV samarbejdsaftale Sekretariatsbetjening af Aarhus-klyngen...33 Bilag 1: Bilag 1 - Sekretariatsbetjening af Aarhus-Klyngen...33 Bilag 2: Bilag 2 - Proces Direktørforum...36 Bilag 3: Bilag 3 - Proces Forretningsudvalg...38

2 Bilagsforside Dokument Titel: Dagsorden Direktørforum 2. juni Dagsordens titel Godkendelse af dagsorden Dagsordenspunkt nr 1

3 Direktørforum Møde 2. juni 2017 lok. 398 (Aarhus Rådhus) maj 2017 Side 1 af 3 Mødedeltagere: Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus Universitetshospital Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital Centerchef Eva Sejersdal Knudsen, Aarhus Universitetshospital Praktiserende læge Jette Kolding Kristensen Praktiserende læge Jakob Ravn Praktiserende læge Anna Visby Lunde Vicedirektør Rikke Skou, Region Midtjylland Psykiatridirektør Gert Pilegaard, Region Midtjylland Direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg Sundhed og omsorgschef Kirstine Markvorsen, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg Direktør Erik Kaastrup-Hansen, Aarhus Kommune, Sociale forhold og Beskæftigelse Socialchef Lotte Henriksen, Aarhus Kommune, Sociale forhold og Beskæftigelse Driftschef Anna Marie Mikkelsen, Aarhus Kommune, Sociale forhold og Beskæftigelse Direktør Jan Præstholm, Aarhus Kommune, Børn og Unge Chef for Sundhed og Trivsel, May-Britt Kullberg, Aarhus Kommune, Børn og Unge Chefkonsulent Hanne Linnemann, sekretær, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fuldmægtig Mette Hyldgaard, Planlægning, Aarhus Universitetshospital SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Sundhedsstab Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Direkte telefon: Direkte Sagsbehandler: Christian Hansen Afbud: Direktør Jan Præstholm, Aarhus Kommune, Børn og Unge Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital Direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg Mødeleder er Erik Kaastrup-Hansen. DAGSORDEN Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at: Dagsorden godkendes. Pkt. 2 Temadrøftelse om Psykiatri (60 min) Niels Schwartz deltager under punktet. Gert Pilgaard og Niels Schwartz introducerer punktet.

4 Det indstilles, at: Direktørforum orienteres om de aktuelle udfordringer i psykiatrien. Direktørforum drøfter de alternative muligheder for tilrettelæggelse af forløb for disse målgrupper. 26. maj 2017 Side 2 af 3 Pkt. 3 Orientering om Borgerdesign (15 min) Kirstine Markvorsen og Eva Sejersdal præsenterer punktet. Det indstilles, at: BorgerDesign i 2. halvår 2017 finansieres via en indtægtsdækket del (Aarhus-klyngen). Den resterende del af budgettet finansieres for resten af 2017 som fremadrettet i et samarbejde mellem KOSU og Regionen. Der afventes tilbagemelding fra møde i KOSU og DKS. Pkt. 4 Indledende drøftelse om temadrøftelse Almen praksis (15 min) Jakob Ravn indleder punktet. Det indstilles, at: Direktørforum godkender, at de praktiserende læger i Direktørforum er ansvarlige for temadrøftelsen. Direktørforum godkender rammen for temadrøftelsen som beskrevet. Pkt. 5 Information vedr. implementering af telemedicin til borgere med KOL (15 min) Klyngestyregrupperne er blevet bedt om at udpege tovholder og deltagere til de lokale implementeringsgrupper senest den 27. juni Det indstilles, at: Direktørforum godkender, at Voksenstyregruppen udpeges som lokal implementeringsgruppe i Aarhus-klyngen, og at styregruppen nedsætter en arbejdsgruppe ligesom der er gjort på hjerteområdet. Direktørforum på mødet i november 2017 præsenteres for det samlede beslutningsoplæg om hjemmemonitorering af KOL samt en status for implementeringen i Aarhus-klyngen. Alternativt kan beslutningsoplægget drøftes i Forretningsudvalget. Pkt. 6 Opfølgning på temadrøftelsen Sundhed og Arbejdsmarked (15 min) Punktet indledes af Anna Marie Mikkelsen

5 Det indstilles at: Direktørforum beslutter at WHO s ICF model anvendes som forståelsesramme for et fælles sprog om sundhed og arbejdsmarked med et styrket fokus på funktionsevne Implementeringen af ICF som ramme for et fælles sprog lægges ud i styregrupperne til oversættelse ind i de enkelte sektorer. Direktørforum beslutter at styregrupperne sætter særligt fokus på aktivitetsparate unge på 18 og unge, som efter 8. klasse ikke vurderes uddannelsesparate, i samarbejdet om sundhed og uddannelse/arbejdsmarked, herunder at ICF modellen afprøves som ramme for fælles sprog i forhold til de unge. 26. maj 2017 Side 3 af 3 Pkt. 7 Skriftlig orientering Det indstilles, at: Direktørforum skriftlig orienteres om følgende fire punkter. A: Triple Aim Sekretariatet har udarbejdet Aarhus-klyngens besvarelse, som blev sendt den 2. maj B: Lighed i sundhed Den 28. april 2017 fremsendte sekretariatet Aarhus-klyngens høringssvar på Lighed i Sundhed. I svaret blev desuden tilkendegivet, at Aarhus-klyngen ville fremsende eksempler på arbejdet med at nedbringe ulighed i sundhed på et senere tidspunkt. C: Udmelding om opsigelse af IV-aftalen Fra 15. maj 2017 stopper Aarhus Kommune med at hjemtage borgere, som stadig kræver IV-antibiotikabehandling. Af bilaget fremgår den fælles udmelding omkring opsigelsen af IV-aftalen, som blev fremsendt 5. maj D: Sekretariatsbetjening af Aarhus-klyngen Sekretariatet har udarbejdet en beskrivelse af den overordnet sekretariatsbetjening af Aarhus-klyngen.

6 Bilagsforside Dokument Titel: Indstilling- Temadrøftelse Psykiatri Dagsordens titel Temadrøftelse om Psykiatri Dagsordenspunkt nr 2

7 Direktørforum vedr. punkt 2 Temadrøftelse Psykiatri Baggrund: Sagsfremstilling: 2. juni 2017 Det blev på Forretningsudvalgsmødet d. 26. april 2017 drøftet, hvad temadrøftelsen om psykiatri præcist skulle omhandle. Forretningsudvalget anbefalede efter mødet, at temadrøftelsen skal omhandle emner, hvor der i Aarhus-klyngen er en fællesmængde i forhold til målgruppen. Forretningsudvalget anbefalede, at overskriften på temadrøftelsen skal være psykisk sårbarhed, da psykiatri er meget bredt. Efterfølgende har der været dialog med Gert Pilgaard, som har resulteret i, at overskriften psykiatri bevares for temadrøftelsen. Det sker med en anbefaling om, at der på et senere tidspunkt tages en (tema-)drøftelse om emnet psykisk sårbarhed Temadrøftelsen d. 2. juni 2017 om psykiatri er planlagt af direktør Gert Pilgaard, Psykiatri og Social, Region Midtjylland og driftschef Niels Schwartz, Aarhus Kommune, Socialpsykiatri og udsatte. Temadrøftelsen kommer særligt til at have fokus på 2 målgrupper. Gert Pilegaard og Niels Schwartz deltager og orienterer om de aktuelle udfordringer på psykiatriområdet. Temadrøftelsen kommer særligt til at have fokus på 2 målgrupper. Borgere med selvskadende adfærd og Psykiatriens traditionelle målgruppe, der har et samtidig misbrug (dobbeltdiagnose). Disse to målgrupper er udvalgt, da de udfordrer såvel behandlingspsykiatrien som den kommunale socialpsykiatri. Den samlede indsats til de borgere, der har de sværeste psykiske sygdomme, er blevet presset fra flere sider. Det er en målgruppe, der oftest har mange indlæggelser, genindlæggelser og lange behandlingsforløb. Begge målgrupper er ressourcetunge og har ikke nødvendigvis faglig effekt af de tilrettelagte forløb. Temadrøftelsen vil have sit omdrejningspunkt omkring de metoder og værktøjer, der allerede er taget i brug i forhold til målgruppen. Her udover ønskes input fra Direktørforum til evt. nye vinkler/samarbejdsaktører/metoder. Indstillingspunkter: Det indstilles, at: Direktørforum orienteres om de aktuelle udfordringer i psykiatrien. Direktørforum drøfter de alternative muligheder for tilrettelæggelse af forløb for disse målgrupper. Data: Ingen data Bilag: Ingen bilag Sagsbehandler: Mette Schmidt Hansen, Aarhus Kommune, Sociale Forhold og Beskæftigelse og Elisabeth Brix Vestergaard, Psykiatri og Social, Region Midtjylland

8 Bilagsforside Dokument Titel: Dagsordens titel Indstilling - Indledende drøftelse om temadrøftelse Almen Praksis Indledende drøftelse om temadrøftelse "Almen Praksis" Dagsordenspunkt nr 4

9 Direktørforum vedr. punkt 4 Indledende drøftelse om temadrøftelse Almen Praksis Baggrund: Direktørforum i Aarhus-klyngen har besluttet, at der på hvert af de 4 møder i 2017 skal være en temadrøftelse med på forhånd udvalgte temaer. Temaet til temadrøftelsen på Direktørforum d. 17. august 2017 er almen praksis. For at få det bedst mulige udgangspunkt for en god temadrøftelse, sker der en forventningsafstemning på det møde, der er i Direktørforum inden. Det kan f.eks. være et ønske om en særlig vinkel på drøftelsen, eller et behov for at afgrænse et stort tema. Baggrunden for valget af temaet almen praksis var (i december 2016) dels Praksisplanen for almen praksis og dels overenskomstforhandlingerne i forhold til almen praksis. Forretningsudvalget har på mødet d. 26. april drøftet mulig form og afgrænsning på temadrøftelsen. Jakob Ravn indleder punktet. Indstillingspunkter: Det indstilles, at: Direktørforum godkender, at de praktiserende læger i Direktørforum er ansvarlige for temadrøftelsen. Direktørforum godkender rammen for temadrøftelsen som beskrevet. Sagsfremstilling: 2. juni 2017 På mødet skal der være en indledende snak og forventningsafstemning omkring temadrøftelsen om Almen praksis, som skal afholdes på Direktørforummøde d. 17. august. Forretningsudvalget har drøftet forslag til form og afgrænsning af temadrøftelsen. Det blev her foreslået, at Aarhus-klyngens sekretariatet senest 16. juni skal optage små videoer med medlemmerne fra Direktørforum om deres forventninger og ønsker til samarbejdet med almen praksis. Videoerne præsenteres efterfølgende for repræsentanterne for de praktiserende læger, og anvendes som afsæt for den videre planlægning af temadrøftelsen i Direktørforum den 17. august Herudover blev det foreslået, at der kan samles inspiration til temadrøftelsen fra følgende: Danske Regioners udspil om sundhedsfremme og forebyggelse ( ) Praksisplan for almen praksis ( aksisplan_almen_praksis_230117_web.pdf) Aftalen om fast tilknyttede læger på plejecentre På nuværende tidspunkt (juni 2017) er der endnu ikke indgået ny overenskomst med de praktiserende læger. Der bør dog være plads til en drøftelse heraf, hvis forhandlingerne er afsluttet i august Data: Ingen data Bilag: Sagsbehandler: Hanne Linnemann, Sundhed og Omsorg

10 Bilagsforside Dokument Titel: Dagsordens titel Indstilling - Information vedr. implementering af telemedicin til borgere med KOL Information vedr. implementering af telemedicin til borgere med KOL Dagsordenspunkt nr 5

11 Direktørforum vedr. punkt 5 Information vedr. implementering af telemedicin til borgere med KOL 2. juni 2017 Baggrund: I økonomiaftalen ØA16 er der indgået aftale mellem staten, KL og regionerne om, at implementere telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet. Ansvaret for dette er placeret i 5 landsdelsprogrammer. Landsdelsprogrammet i Midtjylland består af de 19 kommuner, almen praksis og regionen og ledes af en programstyregruppe, som er nedsat under Sundhedstyregruppen. De nationale mål, der er fastsat, sigter mod at opnå: - øget behandlingskvalitet, mere fleksibilitet, øget tryghed i hverdagen, samt en øget sygdomsmestring - færre indlæggelser og færre ambulante kontroller - at det, for borgere og sundhedspersonale, er nemt at anvende de telemedicinske løsninger. Sagsfremstilling: Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal være implementeret inden For at sikre den nødvendige tid til planlægning og forankring er det vigtig med tidlig inddragelse i klyngerne. På baggrund af de gode erfaringer fra implementering af telemedicinsk sårvurdering bedes hver klynge nedsætte en implementeringsgruppe med ansvaret for den lokale forankring. Opgaven er derfor at udpege tovholder og deltagere til de lokale implementeringsgrupper senest den 27. juni Sekretariatet forslår, at det i Aarhus-klyngen bliver Voksenstyregruppen, der udpeges som den lokale implementeringsgruppe. Voksenstyregruppen kan ad hoc, efter behov, inddrage andre relevante deltagere i gruppen. Som minimum vil der være behov for deltagere med viden indenfor det sundhedsfaglige felt, det teknologiske spor, økonomi og kompetencer. Det er oplyst, at et samlet beslutningsoplæg om hjemmemonitorering af borgere med KOL, behandles på mødet i Sundhedsstyregruppen d. 6. september Hver klynge har allerede nu fået til opgave, at udpege tovholdere og deltagere til en lokal implementeringsgruppe i Aarhus-klyngen. Det bliver anbefalet, at implementeringsgruppen består af repræsentanter for hospital, kommuner og almen praksis og kan være klar til at starte deres arbejde i sensommeren De væsentligste opgaver i de lokale implementeringsgrupper vil være at indgå lokale samarbejdsaftaler og udarbejde retningslinjer for det tværsektorielle samarbejde, sikre forankring af det nye tilbud i organisationerne samt deltage i netværk og vidensdeling på tværs af klyngerne. Indstillingspunkter: Det indstilles, at: - Direktørforum godkender, at Voksenstyregruppen udpeges som lokal implementeringsgruppe i Aarhus-klyngen, og at styregruppen nedsætter en arbejdsgruppe ligesom der er gjort på hjerteområdet. - Direktørforum på mødet i november 2017 præsenteres for det samlede beslutningsoplæg om hjemmemonitorering af KOL samt en status for implementeringen i Aarhus-klyngen. Alternativt kan beslutningsoplægget Sagsbehandler: drøftes i Hanne Forretningsudvalget. Linnemann, Sundhed og Omsorg - Som anbefalet skal gruppen sammensættes af repræsentanter for hospital, kommuner og almen praksis. Desuden er den sammensat, så den kan løse nedstående opgaver, som bliver dens hovedfokus. Gruppens opgaver er: - Ansvarlig for implementering af hjemmemonitorering til borgere med KOL - Ansvarlig for afholdelse af implementeringsmøder - Beslutte endelig udrulningsmetode (på tværs af klyngerne) - Beslutte endelige milepælsplan (på tværs af klyngerne) - Udarbejde implementerings- og tidsplan for udrulning - Sikre uddannelses- og kompetenceudvikling - Koordinere den lokale proces med aktiviteter i landsdelsprogrammet - Sende fremdriftsrapportering til sekretariatet - Sende monitoreringsrapport til sekretariatet - Sikre formidling til klyngen - Sikre at relevant information deles på hjemmeside - Deltagelse på netværksmøder Direktørforum vil på mødet i november 2017 blive præsenteret for beslutningsoplægget vedr. hjemmemonitorering af borgere med KOL samt en status for implementeringen i Aarhus-klyngen Bilag: Bilagstitel

12 Bilag 2/2 Dokument Titel: Supplerende information til klyngerne

13 Til klyngestyregrupperne Implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Dato Hermed fremsendes supplerende informationer til brug for jeres planlægning af implementeringsprocessen i klyngerne i forbindelse med telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Oplysningerne er et supplement til den tidligere fremsendte mail af 24. april 2017, som flere har efterspurgt en uddybning af. Side 1 Formålet med denne information er at gøre det tydeligere, hvilke kompetencer, der er behov for i implementeringsgrupperne, samt hvilke opgaver, der konkret skal løses i denne første fase af forløbet. En forudsætning for en succesfuld implementering er, at vi i fællesskab får tilrettelagt en agil proces, hvor indsatsen kontinuerligt afstemmes med de faktiske opgaver, der skal løses. Samtidig er det vigtigt, at de rette kompetencer og grad af beslutningsdygtighed er til stede i form af såvel det sundhedsfaglige praksisniveau, som ledelsesniveauet. Indsatsen vedr. hjemmemonitorering til borgere med KOL har en helt tydelig sammenhæng til forløbsprogrammet for KOL. Der vil derfor være synergi mellem disse 2 processer, som det vil være vigtigt at udnytte potentialet i. I skemaet nedenfor gives en kort oversigt over de første opgaver, der vil skulle løses i regi af klyngestyregrupperne, med angivelse af forventet deadline i kronlogisk rækkefølge.

14 Opgaver i regi af klyngestyregrupperne Udpegning af medlemmer til implementeringsgruppen i klyngen Review af forslag til den sundhedsfaglige organisering Udpegning af eventuelle supplerende medlemmer til implementeringsgruppen i hver klynge Fælles kick-off workshop på tværs af klynger, som opstart på implementeringsprocessen Beskrivelse Hver klyngestyregruppe udpeger de første medlemmer til implementeringsgruppen, der med fordel kan bestå af personer fra hhv. hospitaler, kommuner og almen praksis: ledelsesrepræsentanter fra hhv. kommune og hospital sundhedsfaglige med kompetencer indenfor KOLområdet fra hhv. kommune og hospital praktiserende læge eller praksissygeplejerske. Vi anbefaler, at der i første omgang udpeges 2-3 personer, og at én person tildeles rollen som tovholder for implementeringsgruppen i klyngen. Implementeringsgruppen vil få til opgave at deltage i review-processen, samt udpege yderligere deltagere hertil. Formålet er at sikre en kvalificering og uddybning af anbefalingerne frem mod Sundhedsstyregruppens beslutning om organiseringen af den telemedicinske indsats i september (eller november). Der er i projektet nedsat et sundhedsfagligt spor, der har udarbejdet anbefalinger til den fremtidige organisering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i Midtjylland. Når Sundhedsstyregruppen har truffet beslutning om bl.a. den sundhedsfaglige organisering af den telemedicinske indsats vil implementeringsopgaven og de konkrete opgaver, der skal løses i klyngerne, kunne præciseres og afgrænses tydeligere. Klyngestyregruppen supplerer på denne baggrund implementeringsgruppen med relevante medlemmer. Det fælles programsekretariatet vil være behjælpelig med information og vejledning om, hvilke kompetencer der vil blive brug for i implementeringsprocessen. Den regionale/kommunale programstyregruppe for projektet i Midtjylland afholder en fælles kick-off workshop på tværs af klyngerne med fokus på det digitale samarbejde omkring borgere med KOL, på tværs af sektorgrænser. Deadline 27. juni 2017 August 2017 Medio oktober / november 2017 November / december 2017 Side 2

15 Opgaver i regi af klyngestyregrupperne Planlægning og gennemførelse af implementeringsprocessen Beskrivelse Målgruppen for workshoppen er såvel ledelser, sundhedsfaglige og borgere, som alle øvrige relevante aktører, der er involveret i implementeringsprocessen. Det forventes, at de nedsatte implementeringsgrupper deltager i workshoppen. De første vigtige opgaver i implementeringsprocessens forberedelsesfase bliver at udarbejde samarbejdsaftaler og retningslinjer for det tværsektorielle samarbejde. Efterfølgende bliver opgaven at sikre, at de nye arbejdsgange forankres på hospitaler, kommuner og i almen praksis. Implementeringsprocessen vil være tæt koblet til forløbsprogrammet for KOL. Implementeringsvejledning ved opstart Det fælles programsekretariat udarbejder en implementeringsvejledning til alle implementeringsgrupper i klyngerne. Denne vil indeholde en oversigt over de opgaver og aktiviteter, der skal gennemføres i de forskellige faser af implementeringsprocessen. Eksempler på disse opgaver og aktiviteter fremgår af informationsbrevet af 24. april. Deadline Ultimo Vi håber, at den supplerende information kan bidrage til at skabe mere klarhed over de opgaver, der ligger i denne tidlige fase af implementeringsprocessen. Programsekretariatet står naturligvis til rådighed for spørgsmål og vejledning, og I er velkomne til at kontakte: Lea Nørgaard Bek, Center for Telemedicin, / mobil Wenche Svenning, KOSU, / mobil Med venlig hilsen Koncerndirektør Christian Boel og direktør Anders Kjærulff Side 3

16 Bilagsforside Dokument Titel: Dagsordens titel Indstilling - Opfølgning på teamdrøftelse Sundhed og Arbejdsmarked Opfølgning på temadrøftelsen Sundhed og Arbejdsmarked Dagsordenspunkt nr 6

17 Direktørforum vedr. punkt 6 - Opfølgning på temadrøftelsen Sundhed og Arbejdsmarked Baggrund: På seneste møde i Direktørforum d. 24. marts drøftede Direktørforum temaet sundhed og arbejdsmarked. Den tværsektorielle arbejdsgruppe, som forberedte drøftelsen fik til opgave at arbejde videre med en ramme for det fremadrettede samarbejde om sundhed og arbejdsmarked og præsentere denne på møde i Direktørforum d. 2. juni. Specifikt blev konklusionen, at arbejdsgruppen skulle vurdere, om WHO s ICF model kan anvendes som ramme for et fælles sprog, samt komme med et forslag til en model for et særligt sundheds-arbejdsmarkeds fokus for unge sårbare. Sagsfremstilling: Her beskrives sagens kerne, som skal lægge op til indstillingspunkterne. 2. juni 2017 Alle borgere, også borgere med sundhedsudfordringer skal have mulighed for at leve et aktivt liv. Et aktivt liv omfatter også tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. For at understøtte at borgere med sundhedsudfordringer opnår/fastholder tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er det væsentligt med et fælles sprog på tværs af sektorer som ikke kun har fokus på borgerens diagnose og sundhedsudfordringer men også på borgerens funktionsevner. ICF modellen er udarbejdet af WHO og er ligeledes oversat til en dansk kontekst. Modellen tilbyder en dynamisk og helhedsorienteret forståelsesramme for at tale om borgeres funktionsevne, som et samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale forhold og ikke kun om borgerens diagnose. Bilag: Bilag - Ramme for fælles styrket fokus på sundhed og arbejdsmarkeduddannelse i Aarhus Indstillingspunkter: Det indstilles at: - Direktørforum beslutter at WHO s ICF model anvendes som forståelsesramme for et fælles sprog om sundhed og arbejdsmarked med et styrket fokus på funktionsevne - Implementeringen af ICF som ramme for et fælles sprog lægges ud i styregrupperne til oversættelse ind i de enkelte sektorer. - Direktørforum beslutter at styregrupperne sætter særligt fokus på aktivitetsparate unge på 18 og unge, som efter 8. klasse ikke vurderes uddannelsesparate, i samarbejdet om sundhed og uddannelse/arbejdsmarked, herunder at ICF modellen afprøves som ramme for fælles sprog i forhold til de unge. Sagsbehandler: Anne Stolberg, Sociale Forhold og Beskæftigelse ICF modellen består af 5 elementer. 3 elementer, som vedrører den enkelte borgers funktionsevne kropsligt og mentalt og i forhold til at deltage i aktiviteter og indgå i relationer samt 2 elementer, som vedrører konteksten personlige faktorer og omgivelsesfaktorer. Modellen beskrives nærmere i bilaget Ramme for styrket samarbejde om sundhed og arbejdsmarked/uddannelse. Arbejdsgruppen anbefaler anvendelse af modellen som fælles sprog og forståelsesramme. Det kræver dels en oversættelse af modellen ind i de forskellige sektorer og forvaltninger og dels fælles undervisning i forståelse og brug af ICF modellen. Der skal arbejdes med på hvilket niveau, det giver mening at anvende ICF i de enkelte sektorer. I forhold til det styrkede samarbejde om sundhed og arbejdsmarked sættes der særligt fokus på sårbare unge. For at konkretisere indsatsen har arbejdsgruppen peget på, at der udvælges to specifikke målgrupper, hvoraf mange af de unge har sundhedsmæssige og mentale udfordringer af forskellig karakter. - Unge som efter 8. klasse ikke vurderes uddannelsesparate - Aktivitetsparate unge på år, som er på offentlig forsørgelse i beskæftigelsessystemet og ikke vurderes at kunne påbegynde en uddannelse indenfor et år. Den styrkede indsats skal sætte øget fokus på udredning og håndtering af de unges sundhedsudfordringer på tværs af sektorer, hvis sundhedsudfordringerne begrænser de unges funktionsevne i forhold til uddannelse. Mange af de unge har diffuse sundhedsudfordringer, hvilket nødvendiggør et fleksibelt samarbejde med eksempelvis psykiatrien. Det er væsentligt, at det styrkede samarbejde om de sårbare unge med sundhedsudfordringer ikke sætter øget fokus på de unges sundhedsudfordringer men derimod på deres funktionsevner og hurtigere deltagelse i uddannelse og arbejdsmarked. De ungegrupper, der sættes særligt fokus på, kan være en øvebane i at begynde at anvende ICF modellen.

18 Bilag 2/2 Dokument Titel: Bilag - Ramme for fælles styrket fokus på sundhed og arbejdsmarked-uddannelse i Aarhus

19 Ramme for styrket fælles samarbejde om sundhed og arbejdsmarked Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet med store omkostninger både for den enkelte og samfundsmæssigt. Med sundhedsaftalen er det et fælles mål, at borgere får og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet på trods af sygdom. Aarhusklyngen har ligeledes sat fokus på sundhed og arbejdsmarked. Visionen er at alle borgere, også borgere med sundhedsudfordringer, skal have muligheden for at leve et aktivt liv. Et aktivt liv omfatter bl.a. tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked og et særligt fokus er således på, at borgere skal bevare tilknytning til job eller uddannelse under evt. sygdom, og kommer hurtigt i gang igen efter endt sygdomsforløb. Dette gælder ligeledes for borgere med vedvarende sundhedsudfordringer. For at understøtte borgeren i at kunne leve et aktivt liv med uddannelse og beskæftigelse, er det væsentligt med et fælles sprog og forståelsesramme på tværs af sektorer med fokus på borgerens funktionsevner og ikke kun borgerens diagnose. ICF modellen er en international model udarbejdet af WHO og udgør en ramme for et fælles sprog om sundhed og arbejdsmarked/uddannelse En særlig målgruppe for et styrket fokus på uddannelse og beskæftigelse er de unge sårbare. De er er en gruppe, som er vanskelig at håndtere og placere på tværs af systemer og er samtidigt en målgruppe, som der er et stort potentiale i at løfte, da de har et langt liv foran sig. ICF modellen kan anvendes til at sætte fokus på deres funktionsevne i forhold til uddannelse og arbejdsmarked på tværs af sektorer trods eventuelle sundhedsudfordringer. 8. maj 2017 Side 1 af 5 SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Sundhed & Ydelse Jægergården, Værkmestergade 15 B 8000 Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Direkte Sag: 17/ Sagsbehandler: Anne Stolberg Forskning viser at funktionsevnen bedst udvikles, hvis den unge er tilknyttet en uddannelse eller virksomhed samtidigt med, at med den unges sundhedsproblematikker adresseres. ICF modellen som ramme for fælles sprog om sundhed og arbejdsmarked ICF modellen kan anvendes dels som et klassifikationssystem for at klassificere personer med funktionsnedsættelse dels som en ramme for et fælles sprog om borgerens funktionsevne. I forhold til samarbejdet om sundhed og arbejdsmarked anbefaler arbejdsgruppen ICF modellen som ramme for et fælles sprog. ICF modellen giver en forståelsesramme til at betragte og tale om et menneskes funktionsevne og ikke kun en eventuel diagnose. Samme diagnose hos to forskellige mennesker, f.eks. gigt eller skizofreni, kan have vidt forskellig påvirkning på de to personer og hvis vi kun forholder os til diagnosen, ved vi ikke hvordan mennesket bag reelt fungerer i hverdagen og hvilken funktionsevne de har til eksempelvis at indgå i

20 arbejdsmarkedet/uddannelsessystemet. ICF modellen kan således bidrage til at sætte fokus på funktionsevnen og hvad den enkelte borger kan i forhold til uddannelse og arbejdsmarked på tværs af sektorer og diagnoser. 8. maj 2017 Side 2 af 5 Kilde: Defactum, Marselisborg Maj 2016 ICF modellen består af 5 komponenter, hvor de 3 vedrører borgerens funktionsevne og de 2 beskriver den kontekst borgeren befinder sig i. Funktionsevne - Kroppens funktioner og anatomi dækker over f.eks. mentale funktioner og bevægelsesapparatet. Er der noget behandling der kan øge funktionsevnen og hvilken funktionsevne har borgeren fysisk og mentalt? - Aktivitet er en persons udførelse af en opgave eller en handling f.eks. bevægelse og færden, omsorg for sig selv. Hvad kan borgeren og hvad kan borgeren bringes til at kunne i forhold til uddannelse og arbejde gennem genoptræning og rehabilitering. - Deltagelse er involvering i dagliglivet, f.eks. deltagelse i sociale begivenheder eller varetagelse af et arbejde. Hvad kan borgeren i relationer til andre? Hvilke uddannelses og arbejdsmæssige sammenhænge kan borgeren indgå i? Kontekst - Omgivelsesfaktorer er de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som mennesker lever i. F.eks. lovgivning og de rammer vi som offentlige instanser tilbyder. - Personlige faktorer er eksempelvis alder, uddannelse, mestringsevne og livserfaring. I forhold til det personlige domæne kan der arbejdes med robusthed og empowerment.

21 Sammenhængen mellem de forskellige komponenter der påvirker funktionsevnen går begge veje, således at dårlig kropslig og mental funktion har negativ indflydelse på aktivitet og deltagelse og manglende deltagelse kan føre til faldende kropslig og mental funktionsevne. 8. maj 2017 Side 3 af 5 I forhold til at anvende ICF som fælles sprog omkring sundhed og arbejdsmarked er det væsentligt, at ikke alle parter har behov for samme viden om alle elementer i modellen. Hver enkelt aktør skal kunne vurdere og beskrive funktionsevnen inden for det eller de element de befinder sig indenfor. Herunder illustreres, hvilke aktører, der primært er ansvarligt i forhold til det enkelte element i ICF modellen. - I forhold til kroppens funktioner er det særligt lægen og sundhedsvæsnet, som har en rolle i forhold til at sikre den rette behandling og beskrive borgerens funktionsniveau i forhold til uddannelse og arbejdsmarked under inddragelse af de hensyn, sygdommen kræver samt borgerens mentale funktion. - I forhold til aktivitet er det særligt hospitalet og Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, der har ansvar for genoptræning og rehabilitering og at beskrive, hvilken funktionsevne, der kan opnås herefter - I forhold til deltagelse er det særligt Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, som har et ansvar for at understøtte at borgerne opnår eller fastholder deltagelse i uddannelse og arbejde og for at beskrive borgerens deltagelsesevner.

22 - Både sundhedssystemet og de kommunale aktører og de rammer og vilkår borgeren her tilbydes indgår i borgerens omgivelser. - De personlige faktorer hører til individet, men de kan påvirkes gennem eksempelvis robusthedstræning og empowerment. 8. maj 2017 Side 4 af 5 Fællesskabet og samarbejdet på tværs har betydning i forhold til at sætte fokus på den samlede funktionsevne hos borgeren Særligt fokus på sårbare unge I forhold til at styrke det fælles samarbejde indenfor området sundhed og arbejdsmarked sættes særligt fokus på sårbare unge. I forhold til sårbare unge koncentrerer det styrkede samarbejde sig om de unge, som ikke vurderes uddannelsesparate efter 8. klasse, samt de aktivitetsparate unge i alderen år, som er på offentlig forsørgelse i beskæftigelsessystemet og ikke er parate til at starte på en uddannelse inden for et år. Disse unge er i risiko for ikke at få en kompetencegivende uddannelse og opnå stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor relevant at sætte fælles fokus på at styrke og understøtte funktionsevnen i forhold til uddannelse og arbejdsmarked for denne målgruppe. Der er i forvejen stort fokus på de sårbare unge generelt, men i forhold til snitfladen mellem sundhed og arbejdsmarked/uddannelse, er der fortsat rum for at styrke samarbejdet. Det vurderes at en stor andel af disse unge kan have mentale eller somatiske sundhedsudfordringer i større eller mindre omfang. For mange er det diffuse sundhedsudfordringer, hvilket vanskeliggør udredningen og behandlingen. Nogle af de unge har haft udfordringerne i længere tid, mens de for andre opstår ved overgangen til voksenlivet. Det er væsentligt at et styrket samarbejde om sårbare unge i forhold til sundhed og arbejdsmarked ikke bidrager til et øget fokus på de unges sundhedsudfordringer men derimod på deres funktionsevne og hvordan denne kan styrkes på tværs af systemerne. For bedst muligt at understøtte de unge i at blive uddannelsesparate, skal der tages hånd om deres eventuelle sundhedsmæssige udfordringer, hvis de hæmmer den unges funktionsevne i forhold til uddannelse. Samarbejdet om at identificere og håndtere de forskellige sundhedsmæssige udfordringer på tværs af sektorer og diagnoseskel skal styrkes.

23 Der skal blandt andet arbejdes for en mere fleksibel og hurtig udredning for målgruppen i eksempelvis psykiatrien, så også de diffuse og sammensatte sundhedsudfordringer håndteres. Udredning og håndtering af sundhedsudfordringer skal ske på en måde, så det kan kombineres med de unges deltagelse i uddannelse og arbejdsmarkedet i overensstemmelse med virksomhedsstrategien. 8. maj 2017 Side 5 af 5 ICF modellen kan som prøvehandling anvendes som fælles forståelsesramme i det styrkede samarbejde om disse målgrupper.

24 Bilagsforside Dokument Titel: Dagsordens titel Tilbagemelding vedr. Triple Aim (Aarhusklyngen) Triple Aim Dagsordenspunkt nr 7.1

25 Til fællessekretariatet for sundhedsaftalen Att. Randi Nedergaard-Hansen Mail: 1. maj 2017 Side 1 af 1 Vedr. triple aim - Tilbagemelding fra Aarhus-klyngen Formandsskabet for fællessekretariatet for sundhedsaftalen har bedt klyngestyregrupperne om en tilbagemelding vedr. arbejdet med triple aim. Nedenfor følger tilbagemelding fra Aarhus-klyngen. Hvordan har I forankret triple aim ledelsesmæssigt i Jeres klynge? Triple aim tankegangen er søgt indarbejdet i det mind-set, som lederne skal have i det tværsektorielle samarbejde. I det daglige samarbejde er triple aim arbejdet primært forankret i de 2 styregrupper, som Direktørforum (Aarhus-klyngens styregruppe) har nedsat hhv. for samarbejdet om børn, unge og familien og for samarbejdet om den voksne borger/patient. Triple aim tankegangen indgår herudover til dels - som en naturlig overvejelse i det daglige tværsektorielle samarbejde om kvalitet og patient- /borgersikkerhed. Der er dog også andre metoder/modeller så triple aim er ikke altid den foretrukne model. SUNDHED OG OMSORG Sundhedsstrategi og Forebyggelse Aarhus Kommune Sundhedsstaben Rådhuset Rådhuspladsen Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Direkte Sagsbehandler: Hanne Linnemann Hvilke tværsektorielle triple aim projekter/opgaver har I i gang i klyngen? Aarhus-klyngen har gennemført 2 triple aim projekter/opgaver. Den ene omhandler samarbejdet om mobil røntgen. Den anden omfatter samarbejdet om det udgående Geriatriske team (G-Top). Sidstnævnte er netop afsluttet, og de samlede konklusioner har endnu ikke været til drøftelse i styregruppe regi. Hvem er klyngens triple aim kontaktperson? Der er ikke udpeget en triple aim kontaktperson. Aarhus-klyngens sekretariat vil gerne være behjælpelig med at formidle kontakt(er), hvis det skønnes nødvendigt. På vegne af Aarhus-klyngen

26 Bilagsforside Dokument Titel: Dagsordens titel Høringssvar om Aarhus-klyngens arbejde med ulighed i sundhed Lighed i sundhed Dagsordenspunkt nr 7.2

27 Vedr. status på arbejdet med ulighed i sundhed i Aarhusklyngen 18. april 2017 Side 1 af 3 Baggrund I forlængelse af det prioriterede tema om mere social lighed i sundhed godkendte Sundhedskoordinationsudvalget den 29. september 2016 et opdragspapir til klyngerne for det videre arbejde. Klyngerne har fået til opgave at udvikle og afprøve indsatser, der kan skabe mere lighed i sundhed. Opdragspapiret blev fremsendt til klyngerne den 3. oktober Klyngerne er nu blevet bedt om en status for arbejdet. Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget skal behandle en første afrapportering fra klyngerne på møder i maj Klyngerne har fået tilsendt en række spørgsmål, som der ønskes en kort besvarelse af: Klyngen bedes give en tilbagemelding om, hvilken indsats der arbejdes med i klyngeregi: Hvad er problemet? Hvem er målgruppen/populationen? Hvad kan vi gøre ved det? Hvad vil vi gerne opnå? Hvordan dokumenterer vi vores resultater? Fristen for besvarelserne er den 28. april SUNDHED OG OMSORG Sundhedsstrategi og Forebyggelse Aarhus Kommune Sundhedsstaben Rådhuset Rådhuspladsen 8000 Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Direkte Sagsbehandler: Hanne Linnemann Forslag til afrapportering fra Aarhus-klyngen Hvad er problemet, hvem er målgruppen/populationen? Aarhus-klyngen har på forskellig vis arbejdet på at reducere social ulighed i sundhed over det seneste 1½ - 2 år. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens publikation Sygdomsbyrden i Danmark fra efteråret 2015 besluttede Direktørforum i Aarhus-klyngen at arbejde med 3 spor/målgrupper: Forebyggelse af rygestart og KOL - Støtte til rygestop - Støtte til livet med KOL Forebyggelse af overvægt og livsstilsrelateret diabetes - Støtte til livet med diabetes Angst med fokus på forebyggelse og trivsel Sundhedsstyrelsens publikation omfatter data og beskrivelse af udfordringer vedr. 21 diagnoser; hvoraf der er social slagside ved 19 af dem. Det gælder også for de 3 spor, som Aarhus-klyngen har valgt at arbejde videre med.

28 De tre spor er valgt ud fra en vurdering af, hvor vi i Aarhusklyngen tilsammen har store udfordringer økonomisk, socialt og behandlingsmæssigt og der, hvor vi ved, der er stor social ulighed i sundhed. Det er samtidigt områder, hvorpå der er politisk bevågenhed. 18. april 2017 Side 2 af 3 De tre spor er oplagte for samspil og synergi mellem aktørerne i Direktørforum. De tre spor skal ses i et livsperspektiv. Ikke i et diagnoseperspektiv. Det er det levede liv, der er i fokus. Aarhus-klyngen har udarbejdet datapakker vedr. hvert af de 3 spor. Datapakkerne omfatter et års perspektiv; herunder et familieperspektiv. Der er fokus dels på at forebygge udvikling af sygdomme (knække kurven) og dels på at optimere borgerforløbene ved tættere samspil mellem aktørerne i Aarhus-klyngen og differentierede indsatser for at sikre lige adgang til tilbuddene. Datapakkerne er sammensat af data fra forskellige datakilder både regionale og kommunale; herunder data fra sundhedsprofilen hvordan har du det? I maj 2016 afholdt Aarhus-klyngen et udviklingsdøgn (12-12 møde) med ca. 40 deltagere. Emnet for udviklingsdøgnet var ulighed i sundhed med fokus på de 3 spor (KOL, diabetes, angst), og var dermed startskuddet på et målrettet arbejde, som skal medvirke til, at der bliver arbejdet i samme retning og ud fra de samme overordnede mål. Herudover blev der i oktober 2016 afholdt fælles tværsektorielt ledertræf med overskriften social ulighed i sundhed. Knap 500 ledere fra Aarhus Kommune (flere magistratsafdelinger) og Aarhus Universitetshospital (somatik og psykiatri) deltog. Aarhus-klyngen har under klyngestyregruppen (Direktørforum) nedsat 2 styregrupper, hhv. styregruppen for børn, unge og familien og styregruppen for samarbejdet om den voksne borger/patient. Begge styregrupper arbejder nu målrettet med at folde de 3 spor ud. Det sker bl.a. ved: At gennemgå de eksisterende forløbsprogrammer for hhv. Kol og diabetes med social ulighed i sundhed briller på At klarlægge om der er behov for yderligere at differentiere indsatser indenfor de 3 spor At have fokus på hvordan der kommunikeres om de forskellige tilbud, og målrette/udvikle kommunikationen endnu bedre At arbejde i et familieperspektiv så forebyggelse af overvægt hos børn bl.a. kræver at vi har fat om hele familien At have et særligt forebyggelsesfokus i bl.a. unge-gruppen, da vi kan se, at der er mange unge på ungdomsuddannelserne, som starter med at ryge (særligt erhvervsskolerne)

29 M.m. Herudover har Aarhus-klyngen i perioden juli 2016 juli 2017 afsat midler til Borger Design Aarhus arbejde med særligt fokus på psykisk sårbare unge voksne. Med Borger Design Aarhus er der opnået stor viden om denne målgruppe. Samtidigt har det medvirket til udvikling af en særlig metode for borgerinddragelse, som kan bruges i mange andre sammenhænge. 18. april 2017 Side 3 af 3 Hvad vil vi gerne opnå? De 2 styregrupper nedsat af Direktørforum skal efter sommerferien give en status på deres arbejde; bl.a. hvilket fokus/mål, der er med de forskellige områder/indsatser, der arbejdes med indenfor hvert af de 3 spor. Der skal også ske en afrapportering af hvordan, der skal dokumenteres en effekt. Der arbejdes målrettet med populationsdata og med både kortsigtende og mere langsigtede mål. Aarhus-klyngen har ikke valgt et bestemt emne/en bestemt indsats som skal være det/den, der arbejdes med for at reducere ulighed i sundhed. Aarhus-klyngen har valgt, at reducere ulighed i sundhed ligger som en overordnet og integreret opgave og som overordnet mål. Der arbejdes i Aarhus-klyngen med mål på alle niveauer: strategisk, operationelt og i indsatserne.

30 Bilagsforside Dokument Titel: Dagsordens titel Udmelding om opsigelse af IV samarbejdsaftale Udmelding om opsigelse af IV-aftalen Dagsordenspunkt nr 7.3

31 Ændringer i samarbejdsaftalen mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg om IV-antibiotikabehandling og behandling med isotone væsker fra 15. maj maj 2017 Side 1 af 2 Ændringer fra 15. maj 2017 Sundhed og Omsorg oplever et massivt pres på opgaver, der skal løses hos borgerne både på plejehjem, i regi af sundhedsenhederne, på korttidspladserne (incl. Vikærgården) og i hjemmeplejen. Direktionen i Sundhed og Omsorg ønsker derfor at foretage ændringer i den nuværende samarbejdsaftale på IV-området. Ændringen gælder også samarbejdet om IV-behandling til børn, mellem Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune, Område Nord og Akutteamet. Fra 15. maj 2017 vil Sundhed og Omsorg ikke længere modtage borgere, der udskrives fra hospitalet til fortsat IVantibiotikabehandling i eget hjem/plejehjem og på korttidspladser; herunder Vikærgården. Som konsekvens heraf kan borgere ikke modtage kommunal støtte til IV-behandling efter udskrivelse. Der er fortsat mulighed for at varetage IV-antibiotikaopgaver med henblik på at forebygge indlæggelse af borgere. Dette sker i samarbejdet mellem Akutteamet og praktiserende læge/vagtlæge og de relevante hospitalslæger f.eks. på Ældresygdomme og Lungemedicinsk Afdeling. SUNDHED OG OMSORG Sundhedsstrategi og Forebyggelse Aarhus Kommune Sundhedsstaben Rådhuset Rådhuspladsen Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Direkte Sagsbehandler: Hanne Linnemann Ovenstående udmelding gælder indtil videre. Aarhus Kommune overvejer samarbejdsaftalen på ny, når en fælles regional aftale foreligger. Samarbejde om kommunikation af ændringerne Drøftelse af konsekvenser af Aarhus Kommunes beslutning er sket på mødet i Forretningsudvalget i Aarhus-klyngen d. 26. april med deltagelse af repræsentanter fra hospitalsledelse og centerledelser på Aarhus Universitetshospital samt repræsentanter fra direktionen i Sundhed og Omsorg. Ledelserne på Aarhus Universitetshospital og Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune vil løbende være i dialog om evt. konsekvenser af ovenstående ændringer. Der er fortsat stor opbakning til det tætte konstruktive tværsektorielle samarbejde mellem hospital og kommune, der allerede er, om de borger- /patientforløb, der går på tværs af sektorerne.

32 Der arbejdes aktuelt på højtryk med, er at få nedbragt antallet af færdigbehandlede patienter, da det ikke er godt for patienterne fortsat at være indlagt, når behandlingen er afsluttet, og samtidigt optages der unødigt kapacitet på sengeafdelingerne. 4. maj 2017 Side 2 af 2 Baggrund om samarbejdsaftalen Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg indgik med udgangen af 2014 en samarbejdsaftale om varetagelse af IVantibiotikabehandling og behandling med isotone væsker i eget hjem. Aftalen blev i første omgang indgået for en 6 måneders periode, men er siden forlænget af flere omgange. De seneste forlængelser af samarbejdsaftalen er sket med henvisning til arbejdet mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner om indgåelse af en fælles IV-aftale. Dette arbejde trækker dog ud bl.a. med baggrund i uenigheder omkring finansiering af de opgaver der med aftalen vil blive flyttet fra hospitalerne til kommunerne. Sundhedsstyrelsen har 4. april 2017 udmeldt nye kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. I kvalitetsstandarderne kan læses hvilke opgaver, de kommunale akutfunktioner fremadrettet skal kunne varetage. IV-opgaver fremgår ikke af denne liste over skal-opgaver.

33 Bilagsforside Dokument Titel: Dagsordens titel Bilag 1 - Sekretariatsbetjening af Aarhus- Klyngen Sekretariatsbetjening af Aarhus-klyngen Dagsordenspunkt nr 7.4

34 Sekretariatsbetjening Aarhus-Klyngen Sekretariatet er til stede for at sikre en flydende sagsbehandling for Aarhusklyngen. Hovedopgaven består i at sikre koordinering og flow både til, under og efter møder. Koordineringen til og fra styregruppen er vigtig for at sikre fremdrift i de forskellige processor, som drøftes i Aarhus-klyngen. Sekretariatet er for 2017 placeret i Aarhus Kommune og består af: Konstitueret Sundhedschef Otto Ohrt (Ledelsesmæssig ansvarlig) Chefkonsulent Hanne Linnemann Konsulent Christian Hansen Alt materiale vil altid være tilgængeligt i First Agenda, og sekretariatet er behjælpelig med at oprette nye medlemmer og intro til programmet skulle det være nødvendigt. Som udgangspunkt er det kun medlemmer af de forskellige grupper, som har adgang til de forskellige dagsordener i First Agenda, men skulle de forskellige organisationer have et behov for at tilføje sagsbehandlere, er dette muligt. Bemærk at kun medlemmer af udvalget vil have adgang til lukket punkter i de forskellige mødefora. Desuden sender sekretariatet vigtige beskeder (f.eks. opgaver) ud på mail til de ansvarlige afdelinger efter hvert møde, samt referat ud til ikke-medlemmer af de forskellige fora, så alle Direktørforummedlemmer modtager referaterne fra Forretningsudvalgsmøderne. Procesplanen er grafisk illustreret i bilaget. Procesplanen indeholder deadlines, som skal overholdes for at sikre at alle bliver inddraget og at materiale bliver klart rettidigt til de forskellige møder. Dette er nødvendigt, da Aarhus-klyngen konstant modtager input fra de forskellige medlemsorganisationer og fra de to underlæggende styregrupper. Det er altid muligt at melde punkter ind til drøftelse i enten Forretningsudvalg eller Direktørforum. Punkterne bliver udarbejdet i fællesskab med de forskellige organisationer. 3. maj 2017 Side 1 af 2 SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Sundhedsstab Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Telefon: Direkte Sagsbehandler: Christian Hansen Understøttelse af Styregrupperne En vigtig opgave er at understøtte styregrupperne. Understøttelsen skal sikre koordinering både fra Direktørforum til styregruppen og vice versa. Sekretariatet står for at koordinere opgaver stillet fra Forretningsudvalget og Direktørforum og formidle dem videre til styregrupperne. Desuden sikrer sekretariatet, at opfølgning og status for styregrupperne bliver meldt tilbage til Direktørforum og Forretningsudvalg. For at dette kan lykkes kræver det en god dialog mellem formændene i styregrupperne og sekretariatet. Derfor vil sekretariatet udsende referater fra møderne til styregruppeformændene efter hvert møde, så de konstant er opdateret på drøftelserne og beslutningerne. Desuden sendes opgaver stillet i mødeforaene direkte til formændene, hvis der er opgaver, som skal løses i styregrupperne. Desuden vil sekretariatet indsamle status/nyt for styregrupperne til hvert Forretningsudvalgsmøde.

35 Styregrupperne kan altid kontakte sekretariatet for understøttelse. Desuden kan de til enhver tid anmode om at få dagsordenspunkter på til enten Forretningsudvalgs- eller Direktørforummøder. 3. maj 2017 Side 1 af 1

36 Bilag 2/3 Dokument Titel: Bilag 2 - Proces Direktørforum

37

38 Bilag 3/3 Dokument Titel: Bilag 3 - Proces Forretningsudvalg

39

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Forretningsudvalget (Direktørforum) 21. juni 2017 08.30-10.30 Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2 Side 1 af 5 Mødedeltagere:

Læs mere

Direktørforum i Aarhus-klyngen

Direktørforum i Aarhus-klyngen Direktørforum i Aarhus-klyngen Referat fra møde d. Side 1 af 5 Afbud: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH Praktiserende læge Jette Kolding SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen Side 1 af 8 Baggrund Aarhus-klyngen har siden midten af 2015 haft en struktur med Direktørforum og 3 styregrupper; henholdsvis Styregruppen for børn, unge

Læs mere

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Direktørforum Direktørforum er fortsat Aarhusklyngens strategiske ledelsesforum. Direktørforum har som primær opgave at sikre den strategiske ledelse/styring af hele

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 19.

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Kommissorium for spor 3: Sundhedsfagligt indhold og organisering

Kommissorium for spor 3: Sundhedsfagligt indhold og organisering Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium for spor 3: Sundhedsfagligt indhold og organisering Version 02 Godkendt i programstyregruppen 17. juni

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november

Læs mere

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal)

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Deltagere: REFERAT Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl. 15.00-17.00 Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital (AFBUD)

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Referat af møde i Direktørforum

Referat af møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Direktørforum Tid og sted: D. 29. januar kl. 15.15-17.15

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen Sekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Region Midtjylland Sundhed Sundhedsaftalen sundhed.sundhedsaftalen@rm.dk Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Aarhus Kommune er overordnet tilfreds

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Referat fra møde i Direktørforum

Referat fra møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 8949 4444 auh@rm.dk www.auh.dk Referat fra møde i Direktørforum Tid og sted: Den 13. september 2013, kl. 12.30-14.30, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Social ulighed i sundhed Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Alle skal have let og lige adgang til

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 6.

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 11. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Kommissorium for spor 4: Uddannelse og kompetenceudvikling

Kommissorium for spor 4: Uddannelse og kompetenceudvikling Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium for spor 4: Uddannelse og kompetenceudvikling Version 01 Godkendt i programstyregruppen 17. juni 2016

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe

Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe September 2017, version 03

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 4. december 2014, kl. 9.00-11.00 Mødelokale 3, bygning

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale

Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale Referat Emne: Til: Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, Centerchef Eva Sejersdal Knudsen, Aarhus

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis Chefkonsulent Hanne Linnemann,, Magistratsafdelingen for Hvad er en sundhedsaftale? En politisk aftale mellem region og kommuner i regionen

Læs mere

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet.

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Søren Liner Christensen, direktør, Herning Kommune Møde i Sundhedsstyregruppen 27. marts 2019 Opgaven Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri 8. juni 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende læger (PLO Midt) Region Midtjylland

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG HR-Sekretariat Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG HR-Sekretariat Aarhus Kommune Referat Møde i Direktørforum fredag d. 27. juni 2014 (Det lokale sundhedsaftale-samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, Almen praksis og Aarhus Kommune Side 1 af 6 Mødedeltagere:

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Referat til møde i Koordinationsgruppen

Referat til møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat til møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 21.08.2013, kl. 10.30-12.30 Bygning 4, Mødelokale

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Psykiatriens Hus i Aarhus. Samarbejdsaftale

Psykiatriens Hus i Aarhus. Samarbejdsaftale Psykiatriens Hus i Aarhus Samarbejdsaftale Opdateret 12-06-2018 Samarbejdsaftale om Psykiatriens Hus i Aarhus 1. Samarbejdsaftalens parter Region Midtjylland Skottenborg 26, 8800 Viborg og Aarhus Kommune

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Musiksalen,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Musiksalen, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 24.08.2016 kl. 12.30-15.00 Musiksalen, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Nyt Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Kongres &

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Kongres & Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 24.08.2016 kl. 13.00-15.00 Aalborg Kongres & Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Nyt Aalborg Universitetshospital 2 3 Afrapportering

Læs mere

Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien

Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Carsten Johansen Centerchef, Aalborg Kommune Carsten Møller

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018

Læs mere

Nyt fra KOL projektet

Nyt fra KOL projektet Nyhedsbrev #2 November 2017 Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Nyt fra KOL projektet I dette nyhedsbrev har vi spurgt de to formænd om vigtigheden af telemedicin og deres vurdering af

Læs mere

Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg

Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg Referat Emne: Referat fra møde i Direktørforum d. 7. marts 2013 Til: Medlemmer af Direktørforum Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg Referat fra møde i Direktørforum, d. 7. marts 2013 Mødedeltagere:

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 06.05.2014, kl. 10.00-12.00 Mødelokale 3,

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 v. Christine Kousholt, Sundhedschef, Århus Kommune Formand for Sund By Netværket i DK KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 8. februar 2017 kl. 15.00-17.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense

Læs mere

Horsensklyngen. "Lighed i Sundhed": - første afrapportering fra klyngerne maj 2017

Horsensklyngen. Lighed i Sundhed: - første afrapportering fra klyngerne maj 2017 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning "Lighed i Sundhed": - første afrapportering fra klyngerne maj 2017 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk I forlængelse

Læs mere

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Kommissorium 28. april 2016 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed,

Læs mere

Handleplan for implementering af indsatser overfor misbrug i Psykiatrien i Region Nordjylland 2014

Handleplan for implementering af indsatser overfor misbrug i Psykiatrien i Region Nordjylland 2014 Handleplan for implementering af indsatser overfor misbrug i Psykiatrien i Region Nordjylland 2014 Region Nordjylland ønsker at styrke den behandlingsmæssige indsats for psykiatriske patienter med samtidigt

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Bedre sammenhæng i tværsektorielle forløb Faglig udvikling Aktiv styring og planlægning Fokus og målgruppe (sundhedspolitikken) Fokus:

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 21. oktober 2015 Det nye Vikærgården 1. Resume Det nye Vikærgården omfatter en samling af akut- og rehabiliteringsfunktionerne samt

Læs mere

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014 Mødereferat Deltagere: Anne Østergaard, Eva Sejersdal Knudsen, Else Skaaning, Linda Kirkegaard, Jacob Møller Jørgensen, Hanne Linnemann Aarhus Kommune Den 12. februar 2014 Referat fra møde i koordineringsgruppen

Læs mere