Formandens beretning på ordinær generalforsamling, 24. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning på ordinær generalforsamling, 24. marts 2015"

Transkript

1 Mollerup Golf Club Formandens beretning på ordinær generalforsamling, 24. marts 2015 A. Året der gik - herunder kort fra de enkelte udvalg B. Vores udfordringer i 2015 og fremover C. Strategi hvordan når vi målene? Beretningen, afsnit A, indbefatter et kort resumé af beretningerne fra de enkelte udvalg. Disse beretninger kan læses i deres helhed på hjemmesiden. A. Året, der gik Økonomien Banen Information Foreningslivet Samarbejde og ledelse Økonomien Lad os starte med økonomien. Årets resultat blev kr., mod budgetteret kr. Det er noget bedre end budgetteret, men det skal retfærdighedsvis siges, at der er ekstraordinære indtægter for ca kr. Det ordinære resultat lander således meget tæt på det budgetterede, og det kan vi være tilfredse med. I 2013 havde vi et overskud på ca kr. og i 2012 på ca kr. Så det går den rigtige vej. Det er ikke så ringe, som man siger på jysk. Men der er også blevet arbejdet hårdt for det hele vejen rundt i organisationen. Vi skulle vise for os selv og omverden, at vi kan præstere et overskud, så vi har mulighed for forbedringer og udviklinger. Og vores bank har også reageret ved at sige, at så er der vist mulighed for bedre rentevilkår. Det ser vi frem til. Vi betaler rigtigt mange penge i rente. Poul, vores generalforsamlingsvalgte revisor, vil om lidt gennemgå regnskabet. Lige som sidste år må jeg sige, at en forudsætning for, at vi har en nogenlunde stabil økonomi, er, at vi har fuldt medlemstal. Det har vi også nu ved begyndelsen af 2015, men ventelisten er borte, og i 2014 har vi oplevet en lille nettotilbagegang. Netop nu har vi 1139 aktive golfspillere i Mollerup. Så det er lavere end sidste år ved samme tid. Da vi ved, vi plejer at have en afgang på ca. 100 medlemmer om året, får vi med andre ord brug for ca. 100 nye medlemmer i Det er et vigtigt indspil til forståelse af økonomien. Kontin- 1

2 gentbetalingerne udgør ca. 85 % af indtægterne. Kontingentbetalinger og lejeindtægter er de faste indtægter. De variable er sponsorindtægter og greenfee. Her er vi bl.a. afhængig af vejret og andre forhold. Det vil derfor være ideelt, hvis vi kan nå til, at vores almindelige driftsbudget dækkes af kontingenterne. Så har vi greenfee indtægter og sponsorater til udvikling og forbedringer. Dér er vi ikke endnu, - men vi nærmer os. Lad os arbejde på det, så vi kan fastholde en stabil økonomi. Banen 2014 blev karakteriseret ved, at det gode vejr satte så meget gang i væksten, at alt disponibelt mandskab måtte slå græs. Det kan bl.a. aflæses ved, at brændstofforbruget lå ca. 30 % over normalen. Desværre betød dette så også, at vi ikke fik gjort så meget ved andre ting, som vi gerne ville. Træningsfaciliteterne fik dog et ordenligt løft med den overdækning af driving range, som længe har været et ønske fra mange medlemmer. Vi kunne tydeligt se dette ønske i medlemsundersøgelsen fra I første omgang fik vi en boldvasker sponsoreret af Tuborgfonden. I sommeren 2014 fik vi mulighed for at gå i gang med overdækningen, takket være kraftig støtte fra vores sponsorer, her i første række Jytas, VO Tagdækning og Stark. Og når vi nu var i gang, ja hvorfor så ikke lave en grav til boldene og en vaskeplads, så man kan få vasket vogn, når man kommer fra hul 18. Vi håber og tror, mange bliver glade for disse forbedringer blev også året, hvor vi igen fik en baneguide og fik reetableret baneservice. Vi håber, begge dele bliver til gavn og glæde for spillere og gæster. Vi har også i årets løb fået udarbejdet en visionsplan for banens udvikling og en driftsplan, således at vi har nogle gode redskaber til at styre den fortsatte udvikling. Den varme sommer betød, at det ikke var ret meget, vi måtte lukke sløjfen hul Til gengæld har vi så fået en stor vandregning. Apropos vandregning, så har vi ansøgt om at lave vores egen brøndboring med henblik på vanding af greens. Så kan vi både spare penge og spare godt drikkevand. Vores problemer med hul 15 består dog fortsat, og vi arbejder intenst på at finde en løsning. Lad mig slå fast, så meget jeg kan: Vi vil absolut helst bevare hul 15, for det er et af vores smukkeste huller. Men det kræver, at vi får fundet en holdbar løsning for hul 15. Hvis ikke det kan lade sig gøre, er alternativer køb af noget andet jord og anlæg af 2 nye huller. Det bliver dyrt og det er ikke sikkert, det bliver så pænt som nuværende. 2

3 I forbindelse med indvielsen af driving range den 20. marts havde vi lejlighed til at præsentere borgmesteren for problemstillingen. Der var forståelse for vores situation, og jeg er sikker på, politikerne vil undersøge alle muligheder for en løsning. Senest i dag har vi kørt en tur med formanden for Danmarks Naturfredningsforening på hul 15. Det er jo sådan, at det er miljøbestemmelser, herunder å-beskyttelseslinjen på 150 meter, som er en forhindring for den løsning, vi gerne vil have. Hvis Danmarks Naturfredningsforening lover ikke at protestere, er det lettere at få en dispensation igennem. Information God, saglig og rettidig information til medlemmerne er og bliver afgørende for stemningen i klubben. I 2014 har vi styrket indsatsen på dette område ved, at informationsudvalget er blevet et selvstændigt udvalg under trivselsudvalget. Hermed håber vi, området har fået mere fokus og dermed større intensitet. Vi arbejder også med hjemmesiden, hvor der vil komme flere forandringer fremover. Vores nyhedsbrev bliver læst, og vi kan se, at det i stigende grad sker på mobile platforme. Det er en udfordring, som i højere grad skal indtænkes i vores informationsarbejde fremover. Foreningslivet Er vi Danmarks hyggeligste golfklub? Hvad gør vi for at blive bedre? Vi kan konstatere, at der har været meget stor opbakning til klubbens turneringer, og der har aldrig været så mange tilmeldte til mesterskaberne. Onsdagsmatcherne har været velbesøgte, og de sociale matcher i juli ligeså. Yderligere kan vi konstatere, at klubberne-i-klubben har rigtig god opbakning til deres aktiviteter, det gælder ikke mindst seniorerne, som ofte oplever venteliste til tirsdagsmatchen. Vores forskellige udvalg og Klubberne-i-klubben gør et rigtigt godt stykke arbejde for foreningslivet. Tak for det. Fællesskabet er en vigtig del af Mollerups DNA. Klublivet er selvfølgelig også alt det, som foregår uden for banen, formelt som uformelt. Også her sker der meget. Vores kor trives på 3. sæson og har det rigtigt godt. Trivselsudvalget laver en række spændende arrangementer, fra vinterens løb vil vi nok bl.a. huske en herlig Elvisaften. Desværre lykkedes det ikke at gentage successen med Opera i engene i Det var ikke vores skyld. Vi synes, vi gjorde, hvad vi kunne. Men medarbejderne i Den Jyske Opera ville ikke optræde udendørs, og vi havde ikke tid at finde en erstatning. I år bliver det måske med Den Fynske Opera i stedet for. Og måske kan vi holde det på driving range, hvor vi jo nu har en glimrende tribune. Alle de uofficielle grupper, som skaber aktivitet og sammenhold, skal jeg ikke komme ind på. De er private, men så længe de på en positiv måde bidrager til fællesskabet og sammenhold, byder jeg dem velkommen. Mollerup skal gerne være mere end bare en golfklub. 3

4 Ledelse og samarbejde Under denne overskrift vil jeg komme ind på en række emner. Lad os tage det ubehagelige først. I 2014 havde vi en kedelig disciplinærsag, som optog sindene. Det drejer sig om en spiller, der har kørt i buggy op på 4. teested. Nogle andre spillere klagede over dette, og sagen gik sin gang. Regelog Handicapudvalget takserer forseelsen til 3 mdr. karantæne (det højeste vores vedtægter tillader). Spilleren appellerer til DGU s Amatør- og ordensudvalg, som finder, at en advarsel er en passende sanktion. I mellemtiden har det skabt en del ståhej i Mollerup og også på golf.dk s debatforum, hvor Mollerup får alt andet end pæn omtale. Det er ærgerligt, men sket er sket. Hvad kan vi lære af dette? Hvordan sikrer vi, at en evt. lignende sag bliver håndteret bedre? Jeg har under denne sag talt med mange, som ikke kunne forstå, at bestyrelsen ikke kunne omgøre karantænen på de 3 mdr. Men selvom Regel- og Handicapudvalget er nedsat af bestyrelsen, arbejder det efter regler, som bestyrelsen ingen indflydelse har på. Jeg og et flertal i bestyrelsen mener derfor, at det fremover er vigtigt, at vi får et armslængde princip i forhold til bestyrelsen. Derfor ændringsforslag A og B, som vi kommer til senere i dagsordenen. Heldigvis er der andre og mere opmuntrende sager. Bestyrelsen har igangsat et organisationsudviklingsprojekt. Vi startede med en strategidag i oktober og har efterfølgende igangsat 3 aktiviteter: a) Lederuddannelse. Vi har hen over vinteren holdt nogle lederudviklingsmøder for chefgreenkeeper, golfmanager og nærmeste samarbejdspartner, dvs. Jakob og jeg. Formålet er, at vi får et fælles sprog og fælles værktøjer. Indtil videre har det givet nogle rigtigt gode diskussioner og bedre fælles forståelse. Nu er det golfsæson, så nu er der pause til efteråret, så regner jeg med, at vi fortsætter. b) Uddannelse af frivillige og medarbejdere. Vi er gået sammen med Hedensted, Herning og Horsens om en kursusrække med forskellige relevante temaer. Kurserne er fordelt over det næste års tid, og meldingen fra de første par stykker er, at de har været en succes. Man vender hjem med ny inspiration. c) Revision af vores styrende papirer. I en klub som Mollerup ligger der en række papirer til grund for styringen af arbejdet, f.eks. en vision, forretningsordenen, forretningsplanen mv. For de fleste af disse papirer gælder, at de har flere år på bagen og trænger til et serviceeftersyn. Det er vi gået i gang med, og der foreligger bl.a. udkast til ny vision, strategi og forretningsorden. Disse udkast skal den nye bestyrelse tage stilling til. Ligeledes er det tanken, at vi skal videre med klubudviklingsplanen, således at vi får tydeliggjort kompetencer, arbejdsopgaver mv. Jeg kan også under dette punkt nævne, at Jan, vores golfmanager, er i fuld gang med golfmanageruddannelsen. Så der sker virkelig noget omkring kompetenceopbygningen. 4

5 Derudover har vi brugt en del tid på at driftsoptimere. Som I kan se på bestyrelsens dagsordener, er det et fast punkt på alle bestyrelsesmøder. Vi har vedtaget et princip om, hvor det er muligt, da at markedsperspektivere, før vi handler. Det vil i praksis sige, at indhente 2 3 tilbud, så vi ved, at vi handler til den rette pris. Vi er begyndt, og vi har de første resultater, som fremover vil bidrage til et bedre overskud. Derudover har vi lavet en række samarbejdsaftaler, hvor vi får mulighed for at købe til leverandørens indkøbspris eller tilsvarende. Vi har valgt at outsource vores økonomifunktion, så den fremover varetages af econta. Det indebærer, at bogholderi, løn mv. fremover varetages af econta, som også primo hver måned leverer ledelsesrapporterne til bestyrelsen. Vi tror, det er en rigtig god løsning for klubben. Så bruger vi kræfterne i sekretariatet til at skabe services for medlemmerne. I forbindelse med denne outsourcing kommer de forskellige opgaver og roller til debat, og i denne forbindelse også kassererens rolle. Denne diskussion endte i, at kassereren for ca. 14 dage siden valgte at trække sig fra bestyrelsen. Det er beklageligt, at det skulle ende sådan, men nok svært at undgå, når synspunkterne er så forskellige. Vi har fået nyt it styringssystem. Det var på tide men nu er det sket. Før havde vi en håndfuld servere stående med tilhørende vedligehold. Nu ligger det hele i skyen. Og det ser ud til at fungere rigtigt godt. Vi har også fået nyt telefonisystem, som både er bedre og billigere end det gamle. Der har været lidt indkøringsproblemer, men de er ved at være løst. Så har vi fået nyt netværk (Wifi), dels et til personalet, dels et til medlemmer og gæster. Det er udbygget og optimeret, så det også kan klare konferencer. Vi vil jo gerne udnytte vores store sal bedre. Alt i alt må vi sige, at der har været travlt både i den frivillige og den ansatte del af organisationen. Dertil kommer rigtigt meget projektarbejde med overdækning og vandgrav, vandboring, hul 15, multihal, tordensirene mv. Nogle af resultaterne af alt det arbejde ser vi allerede. Andet vil først vise sig i løbet af et år eller to. Som en måske lidt skæv vinkel vil jeg kort nævne DGU s sundhedsprojekt, som blev lanceret på et møde her i Mollerup i slutningen af november. Jeg tager ikke munden for fuld, når jeg siger, at ideerne til dette projekt i det store og hele er kommet fra Mollerup. DGU har taget dem til sig og det er vi glade for. Projektet går i korthed ud på at påvise, at golf er sund. Det ved vi selvfølgelig godt men nu skal der videnskabeligt belæg for dette. Et initiativ, der også er blevet sat i gang i 2014, er Golfspilleren i Centrum. Det er et værktøj udviklet af DGU til at måle medlemmers og greenfeespilleres tilfredshed mv. Det giver et rigtigt godt 5

6 materiale for bestyrelsen og andre, til at drøfte, hvor man skal sætte ind for at opnå bedre resultater. Desværre kom slutrapporterne for 2014 så sent, at vi ikke har nået en analytisk gennemgang i bestyrelsen. Det må den nye bestyrelse straks tage fat på. Hovedpunkter fra udvalgenes beretninger: Baneudvalget v/ Jakob Søholt Sommergreens den 28. Februar, - det er vist rekord. I hvert fald i nyere tid. Der blev sprøjtet mod kløver i august, det skulle gerne hjælpe på sæsonen i år. Bemandingen blev i efteråret reduceret til 4 fastansatte. I sæsonen vil vi benytte sæsonansatte. Klubhusudvalget v/ Niels Halleløv Gulvet i restauranten er blevet repareret og dermed er en lang sag slut. Gulvet er desuden blevet slebet og har fået olie. Og der er bestilt gardiner til restauranten. Vi skulle således være færdige med klubhuset 4 1/2 år efter det blev taget i brug. Hvad angår energiforbruget måler og justerer vi stadig. Vi kan begynde at se, at det hjælper. Erhvervs- og sponsorudvalget v/ HC Ralking Vi har nået budgettet med sponsorindtægter på ca kr. Dertil kommer en stor stigning i firmaarrangementer, hvor vi har fordoblet indtægterne. Desuden kan vi glæde os over en betydelig værdi af varer og tjenesteydelser, eksempelvis overdækningen og tordensirenen. Business Clubben er kommet godt i gang med bl.a. Tysklandstur og tur til Made-in-Denmark. Vi har arbejdet på en Trekantsturnering, og det ser ud til at lykkes med Lyngbygaard og Silkeborg som de andre deltagere. Vi satser på, at det kan nås i år, i så fald d Juli. Turneringsudvalget v/ Knud Høgh De 5 klubturneringer har været fuldtegnede, og der var rekordmange deltagere til mesterskaberne. GolfBox var en udfordring en stor del af året, og det bevirkede bl.a. svag interesse for Synoptik Cup. I Regionsgolf deltog vi sidste år med 6 hold, men grundet stigende interesse deltager vi i år med 8 hold. Fremover bliver der indført on-line betaling til klubbens turneringer, så man betaler på GolfBox ved tilmelding. Ved rettidigt afbud får man selvfølgelig pengene retur. Begynderudvalget v/ Niels Halleløv 63 nybegyndere er startet i klubben i 2014, heraf har 39 opnået banetilladelse og er medlemmer. 6

7 Der er spillet 30 onsdagsturneringer med et gennemsnit på 45. Der er et max deltagerantal på 48. Der har også været afholdt turneringer i oktober, hvor vi har spillet lørdag eftermiddage. Sportsudvalget v/ Marianne Maegaard Juniorafdelingen Medlemstallet er desværre vigende også på landsplan. Vi har ca. 40 juniorer, som næsten alle er aktive. Mollerup har klaret sig godt i Frederik Sejr forsvarede sin titel som Europamester i sin aldersklasse i Skotland i maj, og i årgangsmesterskaberne blev det guld til Frederik og Jakob Sejr, sølv til William Høybye og bronze til Mads Røddik. Eliteafdelingen Ambitionerne for 2014 blev ikke helt indfriet. På herresiden måtte 1. Holdet en tur i 1. Division, medens 3. Herrer måtte en tur i kvalifikationsrækken. 2. Herrehold blev i 3.division. Begge damehold stabiliserede sig i hhv. 2. Division og i kvalifikationsrækken. Konsekvenserne er, at herretruppen er slanket, 3. herrehold er trukket ud af Danmarksturneringen og vi står nu med en mindre gruppe, som der vil blive arbejdet mere fokuseret med. I 2014 måtte vi sige farvel til en af vores bedste elitespillere i Mollerup gennem de senere år, idet Christian Winther er rejst til USA. Målsætningen for den kommende sæson er på holdsiden oprykning for begge herre- og damehold. Individuelt mener vi at have potentiale til flere gode placeringer, både blandt de professionelle og blandt amatøreliten. Trivselsudvalget v/ Niels Thyssen Som en konsekvens af, at trivselsudvalget har haft meget travlt og at vi gerne vil styrke kommunikationen til medlemmerne, er udvalget blevet delt op i 2 underudvalg. Redaktionsudvalget skal formidle information til medlemmer, medarbejdere, samarbejdspartnere, sponsorer m.fl. Udvalget tager sig af hjemmesiden, nyhedsbrevet og klubbens facebookprofil. Eventudvalget arrangerer særlige arrangementer for klubbens medlemmer, i 2014 f.eks. følgende: regelaften, store oprydningsdag, arrangementer for nye medlemmer, golfens dag og sommergolf i juli måned. B. Vores udfordringer i 2015 og fremover Sidste år ridsede jeg de 5 vigtigste udfordringer for det kommende år op. Det vil jeg også gøre i år. 7

8 Vores 5 vigtigste udfordringer i Hul 15 mv. 2. Økonomien et overskud minimum i niveau med det for Tilfredshed hos medlemmer, sponsorer, greenfeespillere og personale. 4. Kvalitetsudvikling. 5. Peters gård. Hvordan ser det aktuelt ud i forhold til de udfordringer? Hul 15. Vi er i proces med kommunen. Det er gået trægt, men senest i forbindelse med indvielsen af overdækningen havde vi lejlighed til at forklare situationen for borgmesteren. Vi har så sent som i dag haft møde med Danmarks Naturfredningsforening, for at høre, om de vil acceptere en dispensation for miljøbestemmelserne. Et enkelt år med dårligt vejr og langvarig lukning af hul kan hurtigt betyde medlemsflugt. Økonomien. Hvad angår økonomien går det langt bedre end de seneste år. Resultatet fra 2014 taler sit tydelige sprog. Men vi har også hårdt brug for at få lidt flere penge i kassen, for der venter flere udfordringer, ikke mindst i forhold til banen. Jeg har nævnt hul 15 problematikken. Det kan blive dyrt. Dertil kommer behov for dræning, vertikalskæring, nyt vandingsanlæg mmv. Derfor har vi brug for et overskud i mindst samme størrelsesorden som i Tilfredshed hos brugerne. Tilfredshed er forudsætningen for en god og stabil udvikling. Her kan jeg nævne, at vores ambassadørscore altså kort sagt, om man vil anbefale klubben til andre i Golfspilleren i Centrum ikke er så høj, som den burde være. Når vi er Danmarks hyggeligste golfklub, er vi nødt til at kigge på, hvad der ligger bag dette. Tilfredshed hos medlemmer og gæster skal være i top. Det er svært at tilfredsstille alle på en gang, men vi har stadig plads til forbedringer. Det gælder bl.a. banens tilgængelighed. DGU s undersøgelser viser, at det er noget af det, som forskellige medlemsgrupper vægter allerhøjest. Vi har et system med bestillingstider og boldrende. Boldrenden sikrer fleksibilitet og er også med til at styrke det sociale samvær, fordi man ofte kommer i snak med andre. Så lad os holde fast ved det system. Vi kan imidlertid blive bedre til at udnytte begge dele. Vi har konstateret, at en del bestillingstider ikke bliver bekræftet. Det må vi prøve at arbejde konstruktivt med, så falske tider ikke blokkerer for dem, som vil ud at spille. Vi ser også ofte 2-bolde i primetime, og her kan vi kan med fordel slå nogle bolde sammen, så der samlet set bliver mere plads på banen. Baneservice vil gå aktivt ind i arbejdet som starter, og der er et udkast til handlingsplan for, hvorledes det kan gribes an. Kvalitetsudvikling. Hvad er kvalitetsudvikling i en golfklub? Sidste år nævnte jeg DGU s Vejledning i god klubdrift, som vi bør implementere. Vi er desværre ikke kommet så langt, som vi kunne ønske. Der har været andre ting, som har trængt sig på. Men vi skal have dette højt på dagsordenen i det kommende år. Vi vil gerne være Danmarks mest veldrevne golfklub. Vi er da kommet et stykke vej det sidste års tid og er godt i gang med en større organisationsudviklingsproces. Men der er stadig plads til forbedringer. 8

9 Peters gård. Nogen vil måske sige, at det er et luksusproblem, om vi overtager den eller ej. Men det er det ikke, hvis vi vil begå os i den stigende konkurrence mellem golfklubber. Gode træningsforhold spiller en afgørende rolle, når nye medlemmer skal vælge klub. Ligeledes ser vi, at antallet af juniorspillere er faldende på landsplan. Det er et problem for golfsporten. Hvis det ikke allerede er det i dag, så bliver det i de kommende år, hvis ikke der rykker unge kræfter op i geledderne. Derfor er bedre faciliteter afgørende for at stå os stærkt på markedet. Vi skal være en attraktiv klub målt på andet end beliggenheden. Dertil kommer, at det vil forskønne hele området med en oprydning. C. Strategi hvordan når vi målene? Som en del af arbejdet med organisationsudvikling er der udarbejdet et forslag til ny strategi, som den nye bestyrelse skal tage stilling til. Forslaget går i korte træk ud på følgende: Strategier Mollerup Golf Clubs strategiplan for perioden : Strategi # 1: Økonomi Det er afgørende for klubben internt som eksternt at have en stabil økonomi. Det forudsætter et medlemstal omkring det nuværende (ca. 1175). Dette forudsætter igen høj medlemstilfredshed og et godt brand. Strategi # 2: Faciliteter Faciliteterne omfatter baneanlægget i sin helhed (stor bane, par 3 bane og træningsfaciliteter) og nuværende og evt. kommende bygninger. Strategi # 3: Samvær Trivsel og fællesskab er afgørende for en god klubkultur og en god stemning, som igen er afgørende for at klubben har en stabil økonomi. Strategi # 4: Branding Klubbens omdømme er afgørende for at fastholde nuværende medlemmer og tiltrække nye og tilsvarende gælder for sponsorområdet. Det er derfor centralt, at såvel medlemmer som sponsorer hele tiden har en god historie at fortælle om Mollerup. En god historie kan være en personlig oplevelse eller initiativer i klubben, som f.eks. nye tiltag, events mv. Et godt omdømme er ligeledes meget centralt for at opnå funding til nye tiltag (f.eks. Peters gård). Strategi # 5: Engagement Mollerup Golf Club er en forening, som driver en bane med tilhørende faciliteter. Vi ønsker således fundamentalt at adskille os fra countryclubber/pay-and-play, hvor tilhørsforholdet alene drejer sig om et betalingsforhold. Det er således foreningen, som styrer forretningen, og medlemmernes 9

10 engagement er derfor afgørende. Vi ønsker ligeledes at være en klub, der arbejder for at fremme golfen som folkesport, hvorfor medlemskab ikke må være forbeholdt samfundets top. Strategi # 6: Kompetencer Kompetenceområdet dækker såvel de ansatte som de frivillige. En vedvarende udvikling af såvel ansatte som frivilliges kompetencer er afgørende for at klubben udvikler sig frem mod at være Danmarks mest veldrevne golfklub. Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til personalet, som gør en stor indsats for, at klubben til en hver tid fungerer. Det er sikkert ikke altid let at arbejde i en politisk styret organisation, men I arbejder loyalt og ihærdigt for, at vi medlemmer kan få nogle gode oplevelser. Også en rigtig stor tak til alle frivillige, som bidrager til, at Mollerup Golf Club fungerer i stort som småt. Tak til alle jer, som tager et slæb med at arrangere turneringer og tak til alle jer, som møder til arbejdsdag og alle de andre frivillige aktiviteter. Og tak til alle, som bidrager til den gode stemning ved at hilse på hinanden og på gæster, allerede på parkeringspladsen. Små ting er med til at forme kulturen og skabe den gode stemning. Lad os huske det også i Aarhus d. 24. Marts 2015 HC Ralking Formand, Mollerup Golf Club 10

Baneudvalgets beretning for 2014

Baneudvalgets beretning for 2014 Baneudvalgets beretning for 2014 Sæson 2014 generelt Efter en mild vinter blev banen åbnet med sommergreens den 28. februar, og åbningsturneringen kunne afvikles som planlagt. Greens var til en start ikke

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg, intern revisor og Claus Gråbæk, Onlinekontoret deltog under pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg, intern revisor og Claus Gråbæk, Onlinekontoret deltog under pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 6. oktober 2015 kl. 17.00 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Formandens beretning på ordinær generalforsamling 15. marts 2016 A. Året, der gik Økonomien

Formandens beretning på ordinær generalforsamling 15. marts 2016 A. Året, der gik Økonomien Mollerup Golf Club Formandens beretning på ordinær generalforsamling 15. marts 2016 A. Året der gik - herunder kort fra de enkelte udvalg B. Vores udfordringer i 2016 og fremover C. Strategi hvordan når

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Onsdag d. 12. november kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Onsdag d. 12. november kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Onsdag d. 12. november kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 12. november 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.

Læs mere

Jesper Lorentzen (JLO) Hans Martin Skou (HMS) Jan Lauridsen (JL Golfmanager) Gæst: Poul Lindberg, intern revisor deltog under pkt.

Jesper Lorentzen (JLO) Hans Martin Skou (HMS) Jan Lauridsen (JL Golfmanager) Gæst: Poul Lindberg, intern revisor deltog under pkt. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat: møde # 3 efter GF 2016 Mødedato & sted: onsdag den 18. maj 2016 Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NH) Knud Høgh (KH) Rikke Brøndum (RB)

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 21. maj 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.C. Ralking (HC)

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle-

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 27. juni 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- rupvej 7 Risskov. Til stede: Hans Chr.

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Onsdag d. 26. marts kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Onsdag d. 26. marts kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Onsdag d. 26. marts kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 26. marts 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Mollerup Golf Club. Mødereferat Mødedato og sted: mandag d. 9. november 2015 kl. 17.00 i Klubhuset

Mollerup Golf Club. Mødereferat Mødedato og sted: mandag d. 9. november 2015 kl. 17.00 i Klubhuset Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag d. 9. november 2015 kl. 17.00 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere

Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat

Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: torsdag, den 26. februar 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Tove Vestergaard

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Onsdag d. 28. april kl

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Onsdag d. 28. april kl Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Onsdag d. 28. april kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 28. april 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.C. Ralking

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 25. august kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 25. august kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 25. august kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 25. august 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H. C.

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Knud Høgh (KH) Rikke Brøndum (RB) Jesper Lorentzen (JLO) Lasse T. Kristensen (LK suppleant) Jan Lauridsen (JL golfmanager)

Knud Høgh (KH) Rikke Brøndum (RB) Jesper Lorentzen (JLO) Lasse T. Kristensen (LK suppleant) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat: møde # 1 efter GF 2016 Mødedato og sted: onsdag den 30. marts 2016 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Rikke Brøndum

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Til stede:

MOLLERUP GOLF CLUB. Til stede: MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde, 16. december 2013 Referat af bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7, 8240 Risskov Til stede: Hans Chr. Ralking (HC) Niels

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 18. august 2015 kl. 16.30 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Knud Høegh (KH) Jesper Lorentzen (JL) Anne Terndrup (AT suppleant) Jan Lauridsen (JL golfmanager)

Marianne Maegaard (MM) Knud Høegh (KH) Jesper Lorentzen (JL) Anne Terndrup (AT suppleant) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag d. 19. januar 2016 i klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NH) Marianne Maegaard (MM) Knud Høegh (KH) Jesper Lorentzen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 7. februar 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 7. februar 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 7. februar 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 7. februar 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Beretningen, afsnit A, indbefatter et kort resumé af beretningerne fra de enkelte udvalg. Disse beretninger kan læses i deres helhed på hjemmesiden.

Beretningen, afsnit A, indbefatter et kort resumé af beretningerne fra de enkelte udvalg. Disse beretninger kan læses i deres helhed på hjemmesiden. Mollerup Golf Club Formandens beretning på ordinær generalforsamling 21. marts 2017 A. Året der gik B. Vores udfordringer i 2017 og fremover C. Strategi hvordan når vi målene? Beretningen, afsnit A, indbefatter

Læs mere

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Til stede: Tove Vestergaard, Jan Lauridsen, HC Ralking, Niels Balshøj, Esben Kjeldsen, Marianne Maegaard, Søren Jensen, Poul Lindberg, Per Bech og

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Få kontakt til hele Djursland.

Få kontakt til hele Djursland. Sponsor for Norddjurs Golfklub Få kontakt til hele Djursland. 800 medlemmer fra Randers i vest til Grenå i øst, og mindst 2000 betalende gæster årligt. Om Norddjurs Golfklub Hvorfor sponsorstøtte? Norddjurs

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. februar 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 25. februar 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

C M O L L E. Mollerup Golf Club. Bestyrelsen Mødereferat: Møde # 4 efter GF Mødedato og sted: tirsdag, den 27. juni 2017 i.

C M O L L E. Mollerup Golf Club. Bestyrelsen Mødereferat: Møde # 4 efter GF Mødedato og sted: tirsdag, den 27. juni 2017 i. B U C M O E R U P G O F Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat: Møde # 4 efter GF 2017. Mødedato og sted: tirsdag, den 27. juni 2017 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Hans Martin Skou (HMS)

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Mollerup Golf Club Generalforsamling 2016

Mollerup Golf Club Generalforsamling 2016 Mollerup Golf Club Generalforsamling 2016 Udvalgenes beretninger Baneudvalget v/ Jesper Lorentzen Det kan ikke længere hemmeligholdes, at 2015 blev et vådt og blæsende golf år! Nedbøren for 2015 blev med

Læs mere

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt Emne Bestyrelsesmøde Dato: 10. april 2013 kl. 17:30 21.15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Knud Høgh (KH) Jesper Lorentzen (JLO) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Jan Lauridsen (JL golfmanager)

Knud Høgh (KH) Jesper Lorentzen (JLO) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 8. december 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Jesper Lorentzen (JLO) Ulla Køpfli

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 30. april 2009

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 30. april 2009 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 30. april 2009 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 18.00 den 30. april 2009 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5.

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 19. maj 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Skjoldenæsholm golfklub er et fantastisk sted. Dejlige baner, skøn natur og ikke mindst en masse fremragende medlemmer. I de senere år har vi været udfordret

Læs mere

Vision på Jyllands smukkeste parkbane! En unik golfoplevelse. Baggrund

Vision på Jyllands smukkeste parkbane! En unik golfoplevelse. Baggrund En unik golfoplevelse på Jyllands smukkeste parkbane! Baggrund I 2007 blev der i Herning Golf Klub gennemført en visionsproces, som for alvor satte fokus på udvikling af klubben på områder Banen Klubhuset

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret.

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret. REFERAT Side 1 GENERALFORSAMLING SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

GOLFSPORTENS RAMMEBETINGELSER DGUs temamøde 21. marts 2014

GOLFSPORTENS RAMMEBETINGELSER DGUs temamøde 21. marts 2014 GOLFSPORTENS RAMMEBETINGELSER DGUs temamøde 21. marts 2014 H.C. Ralking, formand Mollerup Golf Club Nina Adsersen, indehaver af sundhedshuset BeneFiT Rønde Mollerup Golf Club En medlemsbaseret forening

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension Møde: Referat bestyrelsesmøde den 28. april 2014 kl. 17:00 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Bjarne Hansen, Søren Eske Christensen

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Vision og strategi for perioden fra 2015 til Oplæg til generalforsamlingen Grenaa Golfklub

Vision og strategi for perioden fra 2015 til Oplæg til generalforsamlingen Grenaa Golfklub Vision og strategi for perioden fra 2015 til 2025 Oplæg til generalforsamlingen 2015 Grenaa Golfklub Baggrund for vision og strategi Den tidligere vision og strategi er udløbet Faldende medlemstal Presset

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,-

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- inkl. uddannelse og efterfølgende tilladelse til at spille på banen i Gyttegård og på andre golfbaner (DGU-kort (F)) INFORMATION Se også mere på www.gyttegaardgolfklub.dk

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Kære medlemmer, Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/2014 Den forgangne sæson har på mange måder været spændende. Vi skulle i denne

Læs mere

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning Bestyrelsen Nu kan vi snart se tilbage på endnu et år i Trehøje Golfklubs historie. Marius har brugt meget tid sammen med Maibrit på at indføre et nyt regnskabssystem der hænger godt sammen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/5-17.00 Dato: 13. maj 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015 Endnu et begivenhedsrigt år er gået og tiden er inde til et tilbageblik på 2014. Året har budt på store udfordringer og heldigvis har vi

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 6. september i klubhuset kl

Referat af bestyrelsesmøde den 6. september i klubhuset kl Referat af bestyrelsesmøde den 6. september i klubhuset kl. 18.30 Referent: Lene Jakobsen Deltagere: Torben Roesen (konst. formand) Lynge Østergaard Finn Bisgaard Lene Jakobsen Steen Ogstrup (1. suppleant

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Medlemskab i 2015 fra kr. 1.042 pr. måned

Medlemskab i 2015 fra kr. 1.042 pr. måned Medlemskab i 2015 fra kr. 1.042 pr. måned Medlemskaber 2015 Vision Royal Golf Club skal være i samme liga og kunne måle sig med de bedste baner i Europa. Royal Golf Club vil være et anlæg der tiltrækker

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning 2016 Bestyrelsen 2016 er snart historie. Det er det første år med syv medlemmer i bestyrelsen for Trehøje Golfklub. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for et super godt og konstruktivt

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 24. september 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 24. september 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 24. september 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 24. september 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid:

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. marts 2012: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen (JP) Sussie Hørlyk (SH) Claus Pedersen (CP) Christa

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Afbud: Kenneth Radoor Erik Kudahl Alice Ogstrup Lars Storr Kim Dalsgaard Ole Peter

Læs mere

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 21. marts 2017 kl i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ.

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 21. marts 2017 kl i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ. Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 18.30 i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ. DAGSORDEN: 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole H. Clausen Ole H. Clausen

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere