Pas godt på de gode værdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pas godt på de gode værdier"

Transkript

1 Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr

2 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens beretning 3 Hoved- og nøgletal 4 Selskabets aktiviteter 4 Organisation og salg 4 Marked 6 Strategi 8 Resultat 12 Væsentlige begivenheder 12 Forventninger 12 Kapitalforhold 14 Kunden 16 Regnskabsaflæggelsesprocessen 17 Ledelsesorganer 17 Revisionsudvalg 18 Aflønningsudvalg 18 Koncernforhold 18 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Påtegninger 19 Ledelsespåtegning 20 Revisionspåtegninger Årsregnskab 22 Balance 24 Resultat- og totalindkomstopgørelse 25 Egenkapitalopgørelse 26 Noter

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Søren Boe Mortensen, formand Anne Mette Barfod, næstformand Henrik Christensen Boris Nørgaard Kjeldsen Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen Arne Nielsen Jan Skytte Pedersen Direktion Jesper Mørch Sørensen, adm. direktør Intern revision Poul-Erik Winther, koncernrevisionschef Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Registrering Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr.: Adresse Alm. Brand Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon Telefax Internet: 2

4 Hoved- og nøgletal Mio.kr Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Forsikringsteknisk rente Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed i alt, efter overførsel af forsikringsteknisk rente Andre poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital i alt Aktiver i alt Bruttoerstatningsprocent 71,0 75,3 65,2 81,1 77,8 Nettogenforsikringsprocent -1,0-3,7 1,7-4,5 2,9 Skadeforløb 70,0 71,6 66,9 76,6 80,7 Bruttoomkostningsprocent 15,5 16,0 16,2 16,0 17,9 Combined ratio 85,5 87,6 83,1 92,6 98,6 Operating ratio 85,4 87,4 82,9 91,8 98,0 Relativt afløbsresultat 2,5 4,2 4,4 3,3 3,3 Egenkapitalforrentning i procent før skat * 23,9 26,9 30,1 19,8 13,8 Egenkapitalforrentning i procent efter skat 17,9 19,2 22,7 14,9 10,2 Solvensdækning ** 2,8 2,7 2,8 2,6 2,7 * Egenkapitalforrentningen i moderselskabet er beregnet før skat i tilknyttede virksomheder. ** Basiskapitalen er reduceret med foreslået eller udbetalt udbytte. Hoved- og nøgletallene er udarbejdet efter bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 3

5 Ledelsesberetning SELSKABETS AKTIVITETER Alm. Brand Forsikring (Alm. Brand) er et datterselskab i Alm. Brand koncernen og er koncernens kerneforretning. Alm. Brand Forsikring A/S er det fjerdestørste skadeforsikringsselskab på det danske marked med bruttopræmieindtægter, der årligt beløber sig til knap 5 mia.kr. og med en markedsandel på godt 10 %. Alm. Brand Forsikring fokuserer udelukkende på det danske marked med særligt fokus på segmenterne privatkunder, små og mellemstore erhvervsvirksomheder, ejendomsejere og administratorer, landbrug samt den offentlige sektor. Selskabet har bevidst fravalgt at fokusere på større industri- og marinekunder, da konkurrencen om disse kunder primært sker på nordisk plan. Erhvervs- og landbrugsassurandørerne er ligeledes lokalt baseret, da kunderne i disse segmenter typisk har faste assurandører tilknyttet, der løbende med udgangspunkt i en risikovurdering rådgiver kunden omkring behovet for ny- og genkøb. Assurandørernes aftaler med potentielle kunder sikres blandt andet af fem telemarketingafdelinger fordelt på de fem regioner. Herfra ringer phonere til kunderne for at arrangere møder med en assurandør. Der er i de seneste år investeret i it-værktøjer for at forbedre og effektivisere den samlede telemarketingindsats. Kundeservicecentre Kunderådgiverne i koncernens fem regionale kunde-servicecentre rådgiver og sælger forsikringer til privatsegmentet. ORGANISATION OG SALG Ved udgangen af 2014 havde Alm. Brand Forsikring knap privatkunder, hvoraf ca var pluskunder, der har stort set alle deres forsikringer hos Alm. Brand. Erhvervs- og landbrugsporteføljen består af knap kunder. Salget af forsikringer sker primært via assurandører, kundeservicecentre og forsikringsmæglere. Med introduktion af online salg i andet halvår 2014 forventes et stigende salg direkte via koncernens hjemmeside. Distributionen til privatsegmentet sker primært via assurandører og kundeservicecentre, mens erhvervs- og landbrugskunderne hovedsageligt bliver betjent af assurandører, servicecentre og forsikringsmæglere. Tabellen nedenfor viser fordelingen af salget for For at sikre optimal tilgængelighed og service for erhvervs- og landbrugskunderne serviceres disse blandt andet via koncernens to centrale servicecentre - et for landbrugskunder i Aarhus og et for erhvervskunder i Roskilde. Fra disse centre rådgives og sælges forsikringer, der ikke kræver direkte involvering af en assurandør. Mæglerdistribution Ved salg via forsikringsmæglere er det typisk disse, der har kontakten til kunden. Omkring 15 % af salget til erhvervskunderne sker via mæglere, mens salget til landbruget via denne kanal er ca. 6 %. Privatsegmentet bruger stort set ikke mæglere. Alm. Brand har en centralt placeret afdeling, der er ansvarlig for tilbudsgivning og servicering af mæglerne. Privat Erhverv Landbrug Total Assurandører 59% 75% 74% 66% Kundeservicecentre 41% 10% 20% 28% Mæglere 0% 15% 6% 6% Assurandører Den primære distributionskanal er assurandørerne, der er specialiseret inden for privat-, erhvervs- og landbrugskunder. Salget er fordelt med omkring 49 % på privatforsikringer og 51 % på erhvervs- og landbrugsforsikringer. Privatassurandørerne er fysisk placeret dels på 14 lokale kontorer (salgscentre), dels på de lokale regionskontorer. Privatassurandørerne arbejder primært ude hos kunderne, idet salg og rådgivning typisk foregår hjemme hos den enkelte kunde. MARKED Ifølge brancheforeningen Forsikring & Pensions officielle statistik har det samlede marked for direkte dansk forsikring haft en beskeden vækst på 1,7 % fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal Det svarer stort set til den gennemsnitlige indeksregulering af præmierne. Alm. Brands samlede markedsandel er i samme periode faldet med 0,2 %-point til 10,2 %. Den ændrede markedsandel dækker over en uændret markedsandel på motorkøretøjsforsikringer, en lille fremgang på erhvervsforsikring, en lille tilbagegang på privat samt en lidt større tilbagegang på syge og ulykke. Tilbagegangen på syge og ulykke skyldes en stor vækst i markedet, hvor Alm. Brand præmieindtægt kun er vokset med 2,1 %-point. 4

6 Ledelsesberetning Markedsandel (%) 9,3 9,5 9,8 10,4 10,2 Små og mellemstore erhvervsvirksomheder Markedet for forsikring af små og mellemstore erhvervsvirksomheder har ikke gennemgået de store forandringer gennem de senere år. Dansk erhvervsliv er fortsat præget af lav vækst som følge af den generelle økonomiske afmatning, som Danmark i en årrække har befundet sig i. Den lave vækst afspejles også på erhvervsforsikringsmarkedet. Alm. Brand har fastholdt markedsandelen Privat Forsikringsmarkedet for privatforsikringer målt i bruttopræmier udviste i 2014 et fald på 0,4 % (fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal 2014). I 2014 har konkurrencesituationen været hård. Forsikrings-udbyderne accepterer lavere priser end tidligere med henblik på at tiltrække nye kunder. Generelt opleves det, at flere udenlandsk ejede forsikringsselskaber har øget fokus på det danske erhvervsforsikringsområde, hvilket har intensiveret konkurrencen. Markedet for bilforsikringer i Danmark har haft en tilbagegang i bruttopræmieindtægterne på 2,2 %. Dette skal ses i forhold til, at der i 2014 for andet år i træk blev sat rekord i antallet af nyindregistrerede personbiler, svarende til i alt i 2014 mod i Den samlede personbilpark er steget med 2 %. Hvor nysalget tidligere var domineret af mikrobiler, var salget af biler i mini og det lille mellemklassesegment stigende i Biler i sidstnævnte segmenter er typisk dyrere at forsikre end mikrobiler, så når præmieindtægterne alligevel er faldet, skyldes det den skærpede konkurrencesituation på bilforsikrings-markedet. Konkurrencen mærkes især fra de etablerede spillere på markedet. I slutningen af 2014 gik Forsikring & Pension i luften med en opdateret version af forsikringsguiden.dk. Hermed er der sikret den almindelige forbruger adgang til en sammenligningsportal, som ikke kun fokuserer på pris, men også på mere kvalitative parametre. Indtil videre er det muligt at sammenligne indbo-, hus-, bil- og ulykkesforsikringer på tværs af det danske marked, og portalen forventes yderligere udbygget med fritidshusforsikring i første halvdel af Alm. Brand er p.t. repræsenteret på portalen med de tre hovedprodukter indbo-, hus- og bilforsikringer og forventer inden udgangen af 2015 også at være repræsenteret med ulykkesforsikringer og fritidshusforsikringer. Erhverv Bruttopræmieindtægterne for direkte forsikring i Danmark på erhvervsforsikringsområdet eksklusive bilforsikringer er i 2014 faldet med 1,6 %. De større forsikringsmæglere har over de seneste år fokuseret på øget ensretning og standardvilkår over for forsikringstagerne, og den primære konkurrenceparameter bliver dermed indsnævret til forsikringspræmien for kunder i dette segment. Denne tendens kan føre til forskydninger af markedsandelene i de kommende år. Alm. Brand ønsker ikke at gå på kompromis med lønsomheden og selskabets betingelser for at imødekomme dette. Landbrug Alm. Brand har en ledende position som forsikringsudbyder til dansk landbrug med en anslået markedsandel i niveauet 30 %. Udviklingen mod større, men færre landbrugsbedrifter fortsætter. Antallet af bedrifter er i dag under og er de senere år faldet med ca bedrifter om året. De enkelte bedrifter bliver i stedet større med færre beskæftigede og med større og mere automatiske maskiner. Alm. Brand har i en årrække arbejdet med at forebygge skader i samarbejde med de enkelte landmænd. Således gennemføres der løbende el-tjek og el-termografering af bedrifterne med henblik på at reducere mulige brandkilder. Ledige bygninger omtegnes fra nyværdiforsikring til sumforsikring, hvilket betyder en lavere erstatning til kunden, men også lavere præmier som følge af den lavere risiko. 5

7 Ledelsesberetning STRATEGI Kunder Selskabets formål er at udvikle, rådgive om, sælge og administrere lønsomme forsikringsløsninger af høj kvalitet og derved sikre og tage hånd om kunderne. Dette skal ske ved at tilbyde kunderne en sublim kundeservice, et stærkt engagement i kundernes verden samt ordentlighed og fornuft, når det kommer til priser, fleksibilitet og ikke mindst dækning. Som en af indsatserne i denne strategi er fokus på den gode dialog med kunderne øget yderligere i Målet er at sikre kunderne en sublim kundeservice og skadebehandling og derigennem øge kundeloyaliteten. Alm. Brand har igen i 2014 oplevet et yderligere fald i antallet af anlagte klager til Ankenævnet for Forsikring, hvor antallet nu er på det laveste niveau i over ti år. Alm. Brand har i 2014 via koncernens hjemmeside lanceret en række nye digitale løsninger, som gør betjeningen enklere for kunden. For privatkunder lanceredes onlinesalg af en række privatforsikringsprodukter, og for erhvervs- og landbrugskunder lanceredes portalen Mit overblik, der bl.a. giver kunden et enkelt overblik over købte forsikringsdækninger og status på eventuelle skadesager. Alm. Brand fortsætter udbygningen af de digitale løsninger og vil løbende sikre, at kundernes ønsker til betjening og dialog med deres forsikringsselskab understøttes. Antal anlagte sager i Ankenævnet Mål 100 På privatområdet er målgruppen kunder bosat i Danmark med et behov for en bredere vifte af forsikringsprodukter. På erhvervsområdet er den primære målgruppe små og mellemstore erhvervsdrivende, ejendomsejere og -administratorer, landbrug samt den offentlige sektor. For Alm. Brand er målet, at kunderne samler flest mulige produkter og forbliver loyale tilfredse kunder. Fastholdelse af loyale og tilfredse kunder er derfor et væsentligt indsatsområde for at bibeholde selskabets position i markedet. Alm. Brand har gennem flere år systematisk målt kundetilfredsheden ved hjælp af Net Promoter Score-metoden (NPS). Målingerne viser, at de forskellige indsatser har båret frugt, og at kundetilfredsheden er tydeligt forbedret gennem de seneste to år. Net Promoter Score Produktudvikling Alm. Brand arbejder kontinuerligt med at udvikle nye og tilpasse eksisterende produkter for at kunne tilbyde kunderne særlige fordele. Månedlige betalinger I november 2014 introducerede Alm. Brand muligheden for, at kunderne kan vælge månedlige betalinger for hovedparten af deres forsikringer. Den nye produktforbedring giver kunderne den fordel, at de kan forbedre deres likviditet ved at dele forsikringspræmierne op i 12 rater, hvor det tidligere kun var muligt at opdele i to eller fire rater. Ny indboforsikring Alm. Brand har i tredje kvartal revideret familieforsikringen. I forbindelse med revisionen har produktet skiftet navn til Indboforsikring for at understrege, at dels dækker forsikringen indbo og ikke skader på familiens medlemmer, og dels dækker forsikringen både familier og enlige Kvartalsvis måling Strategisk målsætning Samtidigt er produktet blevet udvidet, så Id Sikring nu er en permanent dækning på forsikringen. Idet identitetstyverier ofte sker og udvikler sig på baggrund af tyveri af Dankort mv., er dækningen forbedret med let adgang til en kortspærre-funktion via kundens digitale overblik på almbrand.dk. 6

8 Ledelsesberetning Med den nye indboforsikring blev også indført en mere differentieret prissætning i forhold til kundens bopæl, så den præcise adresse spiller en større rolle for kundens pris end tidligere. Desuden indførtes også andre prissætningsparametre, som sammen med den geografiske placering sikrer den risikomæssigt rigtige pris til kunderne. Generelt har projektet betydet, at Alm. Brands konkurrencedygtighed er øget på især lejlighedssegmentet. Udvidelse af rejseforsikringen Den offentlige rejsesygesikring bortfaldt den 1. august Alm. Brand har derfor udvidet dækningen på den private rejseforsikring, så kunderne er dækket som de var, før den offentlige dækning bortfaldt. Ny netbank-indbrudsforsikring inkl. Id-sikring Alm. Brand introducerede i marts 2014 en forsikring til dækning af netbanksindbrud hos erhvervs- og landbrugskunderne. Dækningen sikrer de direkte økonomiske formuetab på netbankkonti uanset, hvor i verden netbanksindbruddet er konstateret. Dækningen af det direkte formuetab er kombineret med en rådgivningstjeneste, der sikrer kunderne rådgivning om præventive tiltag. Som en yderligere tillægsdækning til netbankforsikringen tilbyder Alm. Brand en dækning i tilfælde af, at virksomheder bliver udsat for identitetstyveri. Id-sikringen har til formål at forebygge, opdage og begrænse skaderne i tilfælde af et Id-tyveri. En Combined Ratio på maksimalt 92 Selskabets markedsandel skal fastholdes på minimum 10 % Årlig effektivitetsforbedring på 2,5 % Egenkapitalen i Forsikring skal forrentes med 16 % plus pengemarkedsrenten Egenkapitalen er i 2014 forrentet med 24 % og således væsentligt over målsætningen. Egenkapitalforrentning (%) Egenkapitalforrentning før skat Målsætning Combined Ratio på maksimalt 92 Den samlede Combined Ratio faldt i 2014 til 85,5 og er dermed fortsat meget gunstig set i forhold til målsætningen på 92. Den underliggende Combined Ratio blev i 2014 forbedret yderligere til 76,7 mod 78,5 i Målsætningen for den underliggende Combined Ratio er i niveauet 80. Nyt skadeforebyggende tiltag for olie- og gylletanke Alm. Brand tilbyder i samarbejde med et ledende dansk alarmselskab en sensor, der kan måle og alarmere i tilfælde af tab af væsker fra olie- og gylletanke. De nye olie- og gyllesensorer udbydes til Alm. Brands landbrugskunder til en meget favorabel pris som endnu et element i Alm. Brands skadeforebyggende tiltag. 98,6 85,8 Combined Ratio 92,6 87,6 83,1 85,5 81, ,8 76,8 Strategiske mål for perioden Alm. Brand er i dag et af de mest effektive og lønsomme skadeforsikringsselskaber i Danmark. Denne position skal fastholdes og styrkes yderligere. Derfor blev der i 2012 lagt en ny strategi, som bygger videre på de opnåede resultater. Alm. Brand Forsikring A/S arbejder efter følgende strategiske mål frem mod 2016: Egenkapitalen skal forrentes med 16 % plus pengemarkedsrenten Combined ratio Underliggende Combined Ratio Arbejdet med at sikre lønsomheden fortsætter. Alm. Brand har en relativ stor bestand af bygningsforsikringer på erhvervs- og landbrugsmarkedet, hvor lønsomheden ikke er god nok. Der er i 2014 arbejdet med at omtegne en del af kunderne til et nyt bygningsforsikringsprodukt, der ud over nye betingelser også har 7

9 Ledelsesberetning medført højere priser og højere selvrisiko. Indtjeningen på bygningsforsikring er fortsat lav i forhold til risiciene og den allokerede kapital, og fokus på at forbedre lønsomheden på bygningsforsikringsprodukterne vil fortsætte i Målet er, at hver enkelt kundegruppe og produkt giver et fornuftigt overskud. Digitaliseringen skal sikre, at Alm. Brand også i fremtiden kan tilbyde konkurrencedygtige priser til kunderne samtidig med, at kvaliteten og tilgængeligheden forbliver høj. Samtidigt vil Alm. Brand forbedre servicen og den personlige betjening for de kunder, der ønsker dette. Markedsandelen skal fastholdes på minimum 10 % Alm. Brand vil fastholde og gerne øge selskabets markedsandel på det danske skadeforsikringsmarked. Markedsandelen har været svagt faldende i 2014 og er nu 10,2 %. Faldet skyldes særligt markedets vækst på sundhedsforsikringsprodukter, som udbydes via en ekstern leverandør. Her er markedsandelen faldet med 0,5 %-point til 5,5 %. På erhvervsområdet er markedsandelen øget med 0,1 %-point til 12,5 %, mens markedsandelen på privat er faldet med 0,1%- point til 10,3 %. På bilforsikringsområdet, hvor konkurrencen har været intensiveret de seneste år, har Alm. Brand fastholdt sin markedsandel på 11,1 %. Et vigtigt element i Alm. Brands bestræbelser på at bevare eller øge markedsandelen er at styrke kundeoplevelsen yderligere, så den gennemsnitlige kundelevetid forlænges. Alm. Brand er åben over for strategiske samarbejdspartnere, der kan udvide tilgangen til nye segmenter og forlænge varigheden af kunderelationerne. Årlig effektivitetsforbedring på 2,5 % Målet er en årlig effektivitetsforbedring på 2,5 % frem til ultimo 2016 hvilket vil svare til en omkostningsprocent i niveauet 15. Stigende konkurrence betyder dog, at præmieindtægterne i 2014 ikke er steget som forventet, og dette ser ud til at fortsætte i de kommende år. Den lavere vækst i kombination med den stærkt stigende lønsumsafgift påvirker omkostningsprocenten, og forventningen for 2016 er derfor en omkostningsprocent i niveauet 16. Målsætningen om at sikre yderligere effektivitetsforbedringer fortsætter dog, og særligt har koncernen fokus på digitalisering af alle kundevendte processer og en løbende optimering af øvrige processer. Som et led i strategien har Alm. Brand i 2014 startet digitaliseringen af kommunikation og dokumentation i de kundevendte forretningsprocesser i Skadeforsikringsområdet. Digitaliseringsprojektet giver en betydelig effektivitetsforbedring, da al skriftlig kundekommunikation og dokumentation tilgås digitalt i ét system på tværs af bagvedliggende administrationssystemer. Det giver både kunden og kundebetjeneren fuldt overblik over historikken i et sagsforløb, hvilket betyder en mere effektiv dialog og en bedre kundeoplevelse. Systemet er ved at blive implementeret i hele organisationen og forventes fuldt indført ultimo RESULTAT Resultatet blev et overskud før skat på 705 mio.kr. mod 821 mio.kr. i Resultatet er meget tilfredsstillende og bedre end forventet. Det svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 24 % mod 27 % i Årets resultat skal ses i lyset af et negativt investeringsafkast på 20 mio.kr., hvor der i 2013 var et positivt afkast på 201 mio.kr. Investeringsresultatet er ikke tilfredsstillende. Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 725 mio.kr. mod 620 mio.kr. i Resultatet er primært en følge af en forbedret underliggende forretning og betydeligt færre udgifter til storskader end forventet, men samtidigt også færre afløbsgevinster end i Combined Ratio blev på 85,5 i 2014 mod 87,6 i Den underliggende forretning udvikler sig fortsat positivt med en Combined Ratio på 76,8 i 2014 mod 78,5 i Dette er bedre end forventet, idet målet for den underliggende forretning er en Combined Ratio i niveauet Målet er at etablere løsninger, som kan gøre det nemmere og hurtigere for kunderne at købe forsikringer og servicere sig selv, hvis de ønsker dette. Dette kan ske både via internettet og via Alm. Brands nye app, som blev lanceret til privatkunder i

10 Ledelsesberetning Combined Ratio, underliggende forrretning 76,8 78,8 79,0 81,3 85,8 Storskader 5,9 7,4 6,3 7,0 7,2 Vejrligskader 4,2 3,8 2,1 7,0 8,7 Genetableringspræmie 1,1 1,7 0,2 1,6 0,0 Afløbsresultat -2,5-4,1-4,5-4,3-3,1 Combined Ratio 85,5 87,6 83,1 92,6 98,6 Storskader Erstatningsudgifterne til storskader for egen regning udgjorde 292 mio.kr. i 2014 mod 364 mio.kr. i Storskaderne påvirker dermed Combined Ratio med 5,9 %-point i 2014 mod 7,4 %- point i Resultatet i 2014 er usædvanligt godt, idet et forventet normalniveau udgør godt 8 %. Præmier Bruttopræmierne udgjorde mio.kr. mod mio.kr. i 2013 svarende til en vækst på 0,5 %, hvilket er lidt lavere end forventet ved indgangen til Den lavere præmievækst skyldes skærpet konkurrence, specielt på bilforsikringer. Fastholdelsesraten ligger dog fortsat på et højt niveau på privatsegmentet. Omtegningen af bygningsforsikringerne i erhvervssegmentet har påvirket kundeafgangen negativt, specielt for de kunder hvor der var behov for de største præmiestigninger. Skadeforløb I 2014 blev bruttoerstatningsprocenten på 71,0 mod 75,3 i 2013, mens de samlede bruttoerstatninger blev mio.kr. mod mio.kr. året før. Resultatet i 2013 var kraftigt påvirket af de to storme i oktober og december Samlet har vejrlig og storskader påvirket Combined Ratio for egen regning i 2014 positivt med 1,1 %-point i forhold til Renses for resultatet af genforsikring, udgjorde skadeforløbet 70,0 % i 2014 mod 71,6 % i Vejrligsskader Danmark blev ramt af to større skybrud i Den 23. maj blev Vest- og Midtjylland ramt, mens Storkøbenhavn blev ramt den 31. august. Samlet forventer Alm. Brand en bruttoerstatningsudgift i niveauet 150 mio.kr. for de to skybrud. Dermed bliver ingen af de to skybrud tilnærmelsesvist så dyre som det, der ramte Storkøbenhavn i juli Samlet set udgjorde erstatningsudgifterne til vejrligsskader for egen regning 210 mio.kr. i 2014 mod 187 mio.kr. i Vejrligsskaderne påvirker dermed Combined Ratio med 4,2 %-point i 2014 mod 3,8 %-point i Et forventet normalniveau er 4 %. Dermed blev 2014 dyrere i vejrligsskader end 2013, hvilket dels skyldes de to skybrud i maj og august, dels at der i 2014 var en række mindre skybrud samt skader efter lynnedslag, som både i antal og omfang var større end i Underliggende forretning Den underliggende forretning udvikler sig fortsat positivt, hvilket er en følge af de gennemførte aktiviteter for at forbedre forholdet mellem pris og risiko, som løbende gennemføres i Alm. Brand. Antallet af anmeldte skader ligger knapt 5 % lavere end i 2013, og skadefrekvensen er i 2014 faldet for de fleste produkter og specielt for tyveriskader og autoforsikring. Dette skyldes dels et generelt fald i antallet af indbrud og trafikuheld i Danmark, dels at Alm. Brand løbende har skærpet indtegningspolitikken, indført højere selvrisici og rådgivet kunderne omkring skadebegrænsende tiltag. Diskonteringseffekt Renten, som anvendes ved diskontering af hensættelserne, er igennem hele 2014 og specielt i andet halvår faldet yderligere i forhold til niveauet i Samlet over hele året har dette dog kun betydet en forøgelse af erstatningsprocenten på 0,1 %-point i forhold til sidste år. Afløbsresultat Der har været afløbsgevinster for egen regning på 123 mio.kr. mod 204 mio.kr. i Afløbsgevinsterne kommer primært fra personrelaterede skader samt fra ansvarsskader. Alm. Brand foretog i årets første kvartal en opregulering af forventningen til udgifterne på stormene Allan og Bodil fra Begge opreguleringer var fuldt dækket af selskabets genforsikringsprogram, men medførte en genetableringspræmie i niveauet 50 mio.kr. Omkostninger De samlede omkostninger i 2014 udgjorde 770 mio.kr. mod 786 mio.kr. i Omkostningsprocenten udgjorde 15,5 mod 16,0 i Det er såvel erhvervelses- som administrations-omkostninger, der har været lavere end forventet ved årets begyndelse. De lavere erhvervelsesomkostninger dækker dog over et mindre salg end forventet i Nettogenforsikringsprocenten Årets nettogenforsikringsprocent blev på minus 1,0 mod minus 9

11 Ledelsesberetning 3,7 i 2013 (indtægter). Årets nettoindtægt skyldes en væsentlig opskrivning i årets første kvartal af de forventede erstatninger til de to storme Allan og Bodil i efteråret Renset for afløb på tidligere år udgør nettogenforsikringsprocenten 4,0. Investeringsaktiverne er altovervejende placeret i danske rentebærende aktiver, hvoraf hovedparten er realkredit-obligationer. Alm. Brand Forsikring har derudover en mindre andel af strategiske aktier, som understøtter forretningen. Investeringsresultat Resultatet efter overførsel til forsikringsteknisk resultat udgjorde minus 20 mio.kr. mod plus 201 mio.kr i Heri indgår resultat fra tilknyttede virksomheder på 64 mio.kr. i 2014 mod 90 mio.kr. i Alm. Brands risikoprofil har i perioden været eksponeret mod stigende renter, og resultatet skyldes hovedsageligt markante rentefald i Den 10-årige danske statsrente blev mere end halveret og faldt ca. 1,2 %-point over året. Tabet kan herudover henføres til, at en del af aktiverne har været placeret i obligationer med høj kuponrente, og som følge heraf har effekten af løbetidsforkortelser resulteret i negative kursreguleringer. Samtidig har en væsentlig del af denne obligationsbeholdning været placeret i realkreditobligationer, hvor risikotillægget i forhold til statsobligationer er øget i fjerde kvartal 2014, hvilket har medført kurstab. Renterisikoen på aktiverne er delvist tilpasset renterisikoen på hensættelserne. Ultimo 2014 udgjorde nettorenterisikoen ved et rentefald på 1 %-point et tab på 84 mio.kr., hvor en væsentlig del af den negative renterisiko kommer af forskellig varighed af cashflowet fra erstatningshensættelserne på arbejdsskade-forsikring og de tilhørende investeringsaktiver. Alm. Brand forventer at implementere en ny model for disse hensættelser i løbet af første halvår 2015, og modellen forventes at medføre en kortere varighed for cashflowet på hensættelserne. Fordeling investeringsaktiver 2% 19% Realkreditobligationer Pantebreve Aktier 79% Effekten af udviklingen i arbejdsskadeindekset på hensættelserne afdækkes ved brug af inflationsswaps. Der har i 2014 været et mindre tab på afdækningen. Privat Det forsikringstekniske resultat for 2014 eksklusive forsikringsteknisk rente udgjorde et overskud på 383 mio.kr. mod et overskud på 330 mio.kr. i Combined Ratio udgjorde 84,9 mod 86,9 i Resultatet er meget tilfredsstillende. Præmieindtægten for hele 2014 steg med 0,5 % til mio.kr, hvilket er på niveau med forventningerne. Kundefastholdelsesprocenten ligger i 2014 fortsat højt, men er svagt faldende pga. forøget konkurrence. Den lave vækst skyldes især skærpet priskonkurrence på biler. Aktivbeholdningen blev i 2014 spredt over flere aktivtyper med henblik på at opnå et højere afkast på længere sigt. Medio året blev eksponeringen mod globale aktier øget, og i slutningen af året købte Alm. Brand Forsikring A/S hovedparten af Alm. Brand Banks A/S beholdning af ikke restante pantebreve. 91,5% 91,0% 90,5% 90,0% 89,5% 89,0% 88,5% 88,0% Kun defastholdelsesrate Pantebrevstransaktionen indeholder en optionsaftale, der sikrer Alm. Brand Forsikring mod kredittab. Alm. Brand Forskring A/S kan således tilbagesælge pantebreve til banken, hvis pantebrevenes debitor ikke opfylder betalingsforpligtelserne. Banken beholder dermed den kreditmæssige risiko, mens Alm. Brand Forsikring alene har den markedsmæssige risiko forbundet med investeringen i pantebrevene. 87,5% 87,0% 86,5% Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 68,6 mod 70,8 i 2013, hvilket er bedre end forventet. 10

12 Ledelsesberetning Resultaterne for bygningsforsikringer til erhvervs- og landbrugsmio.kr Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat*) Afløbsresultat Bruttoerstatningsprocent 68,6% 70,8% Nettogenforsikringsprocent -1,1% -1,8% Skadeforløb 67,5% 69,0% Bruttoomkostningssprocent 17,4% 17,9% Combined Ratio 84,9% 86,9% *) Ekskl. forsikringsteknisk rente Skadeforløbet udgjorde 67,5 % mod 69,0 % i på 281 mio.kr. Combined Ratio udgjorde 86,0 mod 88,4 i Resultatet er meget tilfredsstillende. Resultatet er positivt påvirket af en fortsat forbedring af den underliggende forretning og et godt forløb på storskaderne. Præmieindtægten udgjorde mio.kr. mod mio.kr. i 2013 svarende til en stigning på 0,5 % hvilket er lidt lavere end forventet. Omtegningen af bygningsforsikring har medført en kundeafgang på erhvervssegmentet, der var højere end forventet. Kundeafgangen har dog primært været på de kunder, hvor deres historiske skadeforløb har givet anledning til de største stigninger. Modsat er der som ventet opnået en øget gennemsnitspræmie på bygningsforsikring. På trods af den forøgede afgang skønnes det, at Alm. Brand har fastholdt markedsandelen. De samlede vejrligsskader for 2014 udgjorde 59 mio.kr. for egen regning mod 52 mio.kr. i Vejrligsskaderne påvirker Combined Ratio for 2014 med 2,3 %-point, hvilket er lidt højere end i Der har været en stigning i antallet af storskader i forhold til 2013, men erstatningsudgifterne for egen regning er faldet til 59 mio.kr. fra 85 mio.kr. i 2013 og påvirker Combined Ratio positivt med 1 %-point. Samlet er erstatningerne til storskader væsentligt lavere end forventet primo året. Den underliggende skadeprocent udvikler sig fortsat positivt. Forløbet på bilforsikringer er meget tilfredsstillende, og der ses fortsat en faldende skadefrekvens på de fleste øvrige brancher. For rejseforsikring ses dog en stigende skadefrekvens efter bortfaldet af den offentlige rejsesygeforsikring pr. 31. august 2014, hvor Alm. Brand valgte gratis at udvide dækningen, så kunderne er sikret på rejser i samme omfang som tidligere. Omkostningsprocenten udgjorde 17,4 mod 17,9 i Afløbsresultatet for egen regning udgjorde en gevinst på 51 mio.kr. mod 96 mio.kr. i Afløbsresultatet skyldes primært gevinster på personrelaterede skader. Nettogenforsikringsprocenten blev minus 1,1 i 2014 mod minus 1,8 i 2013 (indtægter). Erhverv Det forsikringstekniske resultat eksklusive forsikringsteknisk rente udgjorde et overskud på 338 mio.kr. mod et overskud i mio.kr Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat*) Afløbsresultat Bruttoerstatningsprocent 73,4% 80,0% Nettogenforsikringsprocent -1,0% -5,6% Skadeforløb 72,4% 74,4% Bruttoomkostningssprocent 13,6% 14,0% Combined Ratio 86,0% 88,4% *) Ekskl. forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 73,4 mod 80,0 i 2013, hvor erstatningsprocenten for 2013 er stærkt påvirket af de to efterårsstorme. Renses for effekten af genforsikring (nettogenforsikringsprocenten), udgjorde skadeforløbet 72,4 % i 2014 mod 74,4 % i De samlede vejrligsskader for egen regning udgjorde 151 mio.kr. i 2014 svarende til en erstatningsprocent på 6,2 mod 5,7 i Storskaderne for egen regning udgjorde 233 mio.kr. mod 280 mio.kr. i Samlet er erstatningerne til storskader væsentligt lavere end forventet primo året. 11

13 Ledelsesberetning kunder lever fortsat ikke op til koncernens indtjeningskrav, selv om der er sket forbedringer i forløbet af den underliggende forretning i Derfor har Alm. Brand i 2014 løbende omtegnet en del af kunderne til nye betingelser i kombination med højere selvrisiko og præmieforhøjelser. Arbejdet vil under hensyntagen til den stigende konkurrence - fortsætte, indtil porteføljen giver det ønskede resultat. VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER Køb af pantebreve fra Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Forsikring A/S gennemførte den 11. december 2014 køb af pantebreve for samlet 1,9 mia.kr. fra Alm. Brand Bank A/S. Med købet optimeres investeringsporteføljen, og investeringsresultatet for selskabet forventes at blive forbedret med 20 mio.kr. i Afløbsresultatet for egen regning udgjorde en gevinst på 72 mio.kr. mod 108 mio.kr. i Gevinsterne kommer hovedsageligt fra arbejdsskade og ansvarsbrancher, hvor der er lang afviklingstid. Transaktionen indeholder en optionsaftale, der sikrer Alm. Brand Forsikring A/S mod fremtidige kredittab, og selskabet har således alene den markedsmæssige risiko forbundet med investeringen i pantebrevene. Omkostningsprocenten udgjorde 13,6 mod 14,0 i Omkostningsprocenten blev lidt bedre end forventet. Årets nettogenforsikringsprocent blev på minus 1,0 mod minus 5,6 i 2013 (indtægter). Udbytte Der er udbetalt udbytte på 500 mio.kr. til moderselskabet Alm. Brand A/S den 27. februar For regnskabsåret er foreslået udbytte på 400 mio.kr. Resultat fra tilknyttede virksomheder Det samlede resultat efter skat udgjorde et overskud på 64 mio.kr. mod 90 mio.kr. i Resultatet før skat udgjorde 88 mio.kr. mod 118 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultatet kan i al væsentlighed henføres til Alm. Brand Liv og Pension A/S. Resultatet er sammensat af et omkostnings- og risikoresultatet på 62 mio.kr., et renteresultat på 16 mio.kr., et resultat af ikkebonusberettigede livrenter på minus 3 mio.kr., syge- og ulykkesforsikring på 10 mio.kr. og endelig egenkapitalens investeringsafkast på 2 mio.kr. Egenkapitalen har i 2014 fået tildelt fuldt risikotillæg for alle kontributionsgrupper. Der er uændret en skyggekonto på i alt 12 mio.kr. Årets resultat svarer til en egenkapitalforrentning på 10 %, hvilket er lidt lavere end i Endvidere er det tilfredsstillende, at det kollektive bonus-potentiale er forøget med 85 mio.kr. til 912 mio.kr. pr. 31. december 2014 svarende til en gennemsnitlig bonusgrad på 9,8 %. Ultimo 2014 udgjorde egenkapitalen 862 mio.kr. FORVENTNINGER Samlet set forventes Alm. Brand Forsikring A/S at give et resultat før skat i niveauet 575 mio.kr. i 2015 svarende til en Combined Ratio i niveauet Omkostningerne forventes at ligge i niveauet 16 %. Præmieindtægterne forventes i 2015 at være uændret i forhold til Den øgede uro på de finansielle markeder i 2015 samt de negative danske renter øger usikkerheden forbundet med de forventede resultater væsentligt. Forventningerne er baseret på, at situationen med negative renter i Danmark er af begrænset varighed. KAPITALFORHOLD Tilstrækkelige og tilfredsstillende kapitalforhold er grundlaget for, at Alm. Brand Forsikring A/S kan påtage sig risici på vegne af sine kunder. For at understøtte selskabets langsigtede forretningsmæssige mål påtages en række forskellige kalkulerede risici. Selskabets risici er yderligere beskrevet i note 29 Risikostyring og Note 30 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder. Bestyrelsen har ansvaret for, at der sker en identificering og kvantificering af de vigtigste risici. Det lovmæssige solvenskrav 12

14 Ledelsesberetning sikrer, at selskabet er tilstrækkeligt kapitaliseret til at kunne dække negative hændelser i de kommende 12 måneder, uden at kundernes fordringer kompromitteres. Herudover er fastsat en kapitalmålsætning, som giver yderligere luft i forhold til de solvensmæssige krav til kapital. Direktionen sørger for, at bestyrelsens anvisninger udføres i praksis, ligesom den sørger for at advisere bestyrelsen om væsentlige ændringer i forudsætningerne for kapitalkravet eller størrelsen på dette. Kapital- og risikoforhold er grundigere beskrevet i koncernens Risiko- og Kapitalstyringsrapport for 2014 på Individuelt solvensbehov Ansvaret for opgørelsen af solvensbehovet er forankret i aktuarafdelingen, mens det overordnede modelansvar findes i den tværgående afdeling Risk Management. Denne tilgang sikrer, at risici bliver vurderet, hvor den relevante ekspertise er til stede. Risk Management understøtter processen ved at opgøre markedsrisikoen på aktiverne. Alm. Brand Forsikring A/S har udviklet en partiel intern kapitalmodel, som fra og med ultimo 2012 anvendes til udregning af individuelt solvensbehov via input til beregningerne af præmie- og reserverisici samt naturkatastroferisici. Den partielle interne kapitalmodel er designet, så den afspejler forretningsstrukturen samt genforsikringsdækninger, og er baseret på selskabets egne data. Modellen omfatter alle brancher undtagen arbejdsskade og ulykke og er udviklet til at give det mest retvisende risikobillede. Der har været løbende dialog omkring modellen med Finanstilsynet, og det forventes, at modellen opnår endelig Solvens IIgodkendelse, når direktivet træder i kraft. Pr. 1. januar 2014 overgik selskabet fra at anvende en virksomhedstilpasset QISberegningsmetodik til at anvende den interne model i kombination med en standard solvensberegning (SSB), som specificeret i Finanstilsynets Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner af 3. december 2013, på øvrige risici. I 2014 er Alm. Brand Liv og Pension A/S overgået til at anvende den brancheudviklede model for levetidsrisiko, som følger Solvens II-principperne. I forbindelse med opgørelse af solvensbehovet indregnes der i hensættelserne genkøbs- og fripoliceintensiteter. Intentionen hermed er at sikre, at investeringsbuffere i hensættelserne bliver retvisende, så f.eks. kunder med bonuspotentiale, der forventer at genkøbe deres ordninger eller omskrive til fripolice, ikke giver anledning til investeringsbuffere. Og modsat, at der til de høje garantier ikke foretages hensættelser til forpligtelser, som pga. genkøb eller fripoliceomskrivning bortfalder. Implementering af Solvens II Implementeringen af Solvens II direktivet er udskudt til primo Som konsekvens heraf har det danske Finanstilsyn offentliggjort en ny bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber. Denne bekendtgørelse indeholder den beregningsmetodik, der skal anvendes til opgørelse af solvensbehovet, indtil Solvens II træder i kraft. Alm. Brand har de seneste år arbejdet på at kunne opfylde alle krav, som Solvens II forventes at indeholde. Der er en løbende dialog med Finanstilsynet om Solvens II. Det er forventningen, at Solvens II kravet som helhed ikke vil afvige væsentligt fra det nuværende individuelle solvenskrav ud fra de beregningsforudsætninger, der kendes p.t. I forbindelse med indførslen af Solvens II pr. 1. januar 2016 bliver der også indført en ny rentekurve, hvilket er en risikofaktor, da denne endnu ikke kendes. Rentekurven skal anvendes til diskontering af hensættelser og vil dermed have en direkte påvirkning af overdækningen af kapitalkravet. Den kommende Solvens II rentekurve kan blive lavere end den nuværende diskonteringskurve fra Finanstilsynet og dermed forøge forsikringsselskabernes hensættelser. Kapitalmålsætning Alm. Brand Forsikring skal til enhver tid have et solidt og tilstrækkeligt kapitalgrundlag for altid at kunne tage hånd om selskabets kunder. Kapitalmålsætningen resulterer i et kapitalbehov, som er væsentligt højere end kravene til lovpligtig minimumskapital. Kapitalmålsætningen afspejler ledelsens ønske om, at selskabets kapitalberedskab skal være robust nok til at kunne absorbere en række udefrakommende begivenheder. Det er endvidere ledelsens ønske, at selskabet er tilstrækkelig robust til at kunne absorbere større strukturelle fald i aktiekurser og ændrede renteniveauer, der i væsentlig grad kan påvirke Liv og Pension. Kapitalmålsætningen er beregnet ud fra det forventede niveau 13

15 Ledelsesberetning for Solvency Capital Requirements ( SCR ) i henhold til Solvens II regelsættet tillagt et risikotillæg, som er beregnet ud fra et ønske om at sikre tilstrækkelig kapitaloverdækning. Med henblik på at gøre kapitalmålsætningen operationel for den daglige ledelse og transparent er den beregnede kapitalmålsætning omregnet til at udgøre en fastlagt procentandel af livsforsikringshensættelserne. Samlet overblik Det individuelle solvensbehov til Alm. Brand Forsikring A/S var ultimo 2014 på mio.kr., mens Solvens I kravet udgjorde 803 mio.kr. Kapitalgrundlaget udgjorde mio.kr., og der var således en overdækning i forhold til solvensbehovet på mio.kr. I forhold til Solvens I kravet udgjorde solvensdækningen 2,8. Kapitalgrundlaget er reduceret med foreslået udbytte på 400 mio.kr. Alm. Brand Forsikring A/S bruger en intern kapitalmodel til at beregne visse input til estimeringen af individuel solvens. Solvenskravet er lavere ved anvendelse af input fra den interne kapitalmodel end standardmodellen, da den interne model er baseret på Alm. Brands faktiske risikoprofil. Kapitalmålsætningen beregnes som 40 % af bruttopræmierne i Alm. Brand Forsikring samt i syge- og ulykkesforsikring. Kapitalbufferen medfører, at området ud over den forsigtighed, der allerede er indeholdt i regelsættet for beregningen af solvensbehovet har beregnet en tilstrækkelig kapitaloverdækning til at modstå en 200-års begivenhed. Det individuelle solvensbehov i datterselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S var ultimo 2014 på 360 mio.kr., mens Solvens I kravet udgjorde 472 mio.kr. Kapitalgrundlaget udgjorde 930 mio.kr., og der var således en overdækning i forhold til lovkravet på 458 mio.kr. svarende til en solvensdækning på 197 %. Kapitalgrundlaget er reduceret med foreslået udbytte på 50 mio.kr. Den interne kapitalmålsætning i Alm. Brand Forsikring opgjort pr. 31. december 2014 udgjorde mio.kr. Kapitalgrundlaget ultimo året udgjorde mio.kr. og overdækningen udgjorde således 134 mio.kr. pr. ultimo Kapitalmålsætningen for Alm. Brand Liv og Pension udgør 8,50 % af livsforsikringshensættelserne ultimo Kapitalmålsætningen nedjusteres til 8,25 % pr. 1. januar Der fokuseres på risikoen i form af hensættelsernes volatilitet frem for at beregne kapitalmålsætningen ud fra præmieniveauer. I takt med, at der sker afgang af bestandens høje garantier og tilgang af nye forsikringer på lave garantier, falder risikoen på selskabets bestand. Kapitalmålsætningen for Liv og Pension justeres derfor således, at den i 2016 vil være reduceret til 8 % ved en trinvis aftrapning med 0,25 %-point pr. år. Kapitalmålsætningen på Alm. Brand Liv og Pension er betydelig større end solvensbehovet, men er fastlagt således, at den ønskede overdækning i forhold til solvensbehovet er til stede under en række anførte stressscenarier. Herved kan Alm. Brand Liv og Pension modstå udsving i renten, uden at kundernes afkast bliver unødigt beskåret gennem tvangssalg eller en unødig og dyr afdækningsstrategi. I den samlede kapitalmålsætning for Alm. Brand Forsikring indregnes en diversifikationseffekt, idet sandsynligheden for at alle risici indtræffer samtidig er minimal og herudover reguleres for Solvens I kravet i datterselskabet Alm. Brand Liv og Pension. KUNDEN Det er Alm. Brands overbevisning, at den ypperste kundeservice og de mest tilfredse kunder er afgørende for den fremadrettede succes. Derfor lancerede koncernen i 2012 strategien KUNDEN FØRST, hvor fokus er på at sikre tilfredse og loyale kunder via høj kvalitet, faglighed og tilgængelighed, gode produkter til den rigtige pris samt en særdeles god kundeservice. Alm. Brand har som udgangspunkt opdelt distributions- og kundeserviceansvaret i fem regioner. Disse har ansvaret for målrettet salg og service til det lokale kundesegment. Således sikres et nært kendskab til kunderne og de lokale forhold, samtidig med at centraliserede stabsfunktioner kan støtte op på tværs af regionerne og sikre specialiserede ressourcer og en optimal rådgivning af kunderne. Salgsorganisationen i den enkelte region er opdelt efter forretningsområde. Der er fokus på krydssalg og henvisninger mellem de enkelte salgskanaler. Ligeledes deles fysiske lokationer i betydeligt omfang. Strategien, med tilhørende mål, løber frem til og med For 2014 har indsatsen særligt været koncentreret på tre områder, der skal sikre kunderne en bedre oplevelse: 14

16 Ledelsesberetning Sublim kundeservice Digitalisering Marketing og branding Sublim kundeservice Ambitionen er at levere sublim kundeservice i alle sammenhænge. For at sikre fokus og resultater blev der i 2013 etableret en organisatorisk enhed, der skal supportere, inspirere og udfordre alle enheder i koncernen i forhold til at forbedre kundeservicen. Alle medarbejdere i koncernen skal gennemgå et servicetrænings- og uddannelsesforløb med efterfølgende certificering. I 2014 har ca. 360 medarbejdere, herunder alle ledere, gennemført forløbet. I løbet af 2015 og starten af 2016 vil alle medarbejdere have været igennem træning og certificering. Brand. Ud over information, service og salg via elektroniske medier har koncernen kontakt til kunder og andre interessenter via Alm. Brands tilstedeværelse på sociale medier såsom Facebook, Trust Pilot og LinkedIn For at sikre, at koncernen udvikler sig tilfredsstillende på det digitale område, beregnes løbende en digitaliseringsgrad. Digitaliseringsgraden er primært et udtryk for, i hvor stor grad kunderne har taget de digitale selvbetjeningsløsninger til sig. Ultimo 2014 var digitaliseringsgraden på 24 % i forhold til en baseline på 5 % i Udviklingen er derfor tilfredsstillende i forhold til målet om en digitaliseringsgrad på 33 % i For alle medarbejdere er der etableret servicemålinger. Det gælder både salgs- og servicekanaler og interne funktioner. Erfaringerne efter de første år er gode, og der er skabt nogle dokumenterbare og betydelige forbedringer i den service, som kunderne oplever. Digitalisering Et af midlerne til at yde sublim kundeservice er effektive systemunderstøttede processer. Alm. Brand har over de senere år markant udviklet salg og service via elektroniske medier. Kunderne efterlyser mere og mere selvbetjening, og det er målet, at godt en tredjedel af alle kundevendte processer skal være digitale ved udgangen af Dette skal sikres ved f.eks. at gøre det muligt for kunderne at købe alle hovedprodukter og ændre i eksisterende produkter online uden menneskelig indblanding fra Alm. Brands side. Hvis kunderne ønsker det, skal der i visse tilfælde være mulighed for digital skadebehandling fra start til slut. Kunderne tilbydes ligeledes et fuldt digitalt overblik over samtlige engagementer med Alm. Brand. De digitale processer sikrer hurtigere og enklere kundeservice samtidig med, at kvaliteten løftes. Hovedparten af kundernes digitale kontakt sker via koncernens hjemmeside, hvor der findes en række oplysninger om Alm. Brand generelt og koncernens produkter. Antallet af kunder, der via internettet ønsker en dialog om køb af forsikringer, eller som har behov for service, er i 2014 steget med godt 12 %. Alm. Brand har ligeledes udviklet en mulighed for, at kunderne kan få tilsendt og godkende tilbud og policer elektronisk, hvilket letter forretningsgangen betydeligt både for kunderne og for Alm. Mit KundeOverblik Privatkunderne kan via hjemmesiden logge på deres eget, individuelle område ved brug af NemID. Her kan kunderne få et samlet overblik over alle deres aftaler med Alm. Brand, herunder forsikringsaftaler med policer, pensionsaftaler samt bankprodukter. I 2014 har godt kunder valgt at anvende denne mulighed. Det er en stigning på 10 % i forhold til året før. I Alm. Brand Forsikring er der i 2014 blevet udviklet et nyt system til digitalisering af kundekommunikationen. Det betyder enklere, hurtigere og langt mere effektiv håndtering af dokumenter, s, sms er mv. Systemet er i løbet af efteråret 2014 implementeret i de første afdelinger og vil i løbet af den kommende periode blive implementeret i alle relevante områder. Efter fuld indfasning vil systemet betyde markante forbedringer i både kundeoplevelse og effektivitet. Kunderne kan ligeledes anmelde deres skader via internettet. Muligheden benyttes af stadig flere kunder, ikke mindst i situationer med voldsomt pres på telefonerne typisk efter større skadebegivenheder. I december måned 2014 blev det muligt at tegne private skadeforsikringer online. Det vurderes dog, at langt de fleste kunder fortsat ønsker personlig kontakt ved tegning af forsikringer, så forventningen til nyt salg via ren selvbetjeningsløsning er i 2015 beskeden. På længere sigt kan online-løsninger komme til at spille en betydelig rolle. I november måned blev en ny Forsikrings-app lanceret. App en indeholder en guide, som kan være til stor hjælp for både kunder og ikke-kunder på rejser, ved trafikuheld, ved storm/skybrud, 15

17 Ledelsesberetning identitetstyveri mv. For kunder giver app en et overblik over skadeforsikringer, så man kan kontrollere sine dækninger på sin smartphone, hvis der sker noget, mens man er hjemmefra. Der sendes endvidere skadeforebyggende sms er ud til forsikringskunderne i forbindelse med varslinger om ekstremt vejrlig. Marketing og branding Som en del af grundlaget for strategien mod 2016 er der udarbejdet en positioneringsanalyse af Alm. Brand koncernen for at få et opdateret billede af virksomhedens position på markedet. Analysen viste, at Alm. Brands kendetegn blandt andet er ordentlighed, historie og stabilitet. Dette ønsker Alm. Brand fremadrettet at signalere endnu stærkere. Samtidig er der dog for nogle en oplevelse af, at Alm. Brand ikke fremstår helt tidssvarende. Alm. Brand har over de seneste år forbedret kundeservicen og kundeoplevelsen markant. Med dette udgangspunkt og positionsanalysen in mente har koncernen ønsket at markere forandringen tydeligt til markedet. Ud over lanceringen af KUNDEN FØRST-strategien har koncernen formuleret sin identitet - der kaldes Alm. Brand for kunden - siden 1792, og som sætter ord på, hvilke egenskaber der differentierer Alm. Brand fra sine konkurrenter og således, hvad kunden kan forvente sig i Alm. Brand. Med henblik på også eksternt at gøre opmærksom på de positive ændringer i Alm. Brand har koncernen skiftet logo, skrifttype samt farve- og billedstil. Det nye visuelle udtryk - der benævnes Klædt på til kunden skal vise et moderne, åbent og serviceminded Alm. Brand samtidig med, at den finansielle ordentlighed og rødder tilbage til 1792 er fastholdt i udtrykket. Endelig lancerede koncernen primo 2014 en ny markedsføringskampagne under navnet Pas godt på de gode værdier. Kampagnen er todelt, hvor den ene del er en annoncekampagne, der med billeder fra hverdagen opfordrer kunderne til at nyde livet og det, de holder af mens Alm. Brand samtidigt hjælper med at passe godt på det, kunderne holder af. I den anden del melder Alm. Brand sig ind i samfundet og opfordrer i blandt andet tv-kampagner, på de sociale medier og i pressen danskerne til at tage en debat om, hvilke værdier de ønsker sig skal være gældende i det danske samfund. Kampagnens budskaber passer til Alm. Brands forretning, idet finansielle aftaler kræver, at alle holder, det de lover og ikke snyder på vægten. Formålet er blandt andet, at synliggøre at det ikke er acceptabelt for eksempel at skrive ekstra på skadeanmeldelsen, idet de ærlige derved kommer til at betale for de uærlige. REGNSKABSAFLÆGGELSESPROCESSEN Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for Alm. Brands risikostyring og kontrolorganisation i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Kontrolmiljø Bestyrelsen har vedtaget en arbejdsplan, der sikrer, at bestyrelsen mindst én gang årligt vurderer koncernens: Organisation Planer og budgetter Risiko for besvigelser Tilstedeværelse af interne regler og retningslinjer Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Revisionsudvalget støtter bestyrelsen i dette arbejde. Direktionen overvåger løbende overholdelse af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. Koncernens interne revision refererer og rapporterer direkte til bestyrelsen og i overensstemmelse med den af intern revision forelagte og af bestyrelsen vedtagne revisionsplan. Der revideres stikprøvevis på alle forretningsgange og interne kontroller på væsentlige og risikofyldte områder, herunder årsregnskabet og regnskabsaflæggelsen. Risikovurdering Bestyrelsens arbejdsplan sikrer, at bestyrelsen og direktionen mindst én gang årligt foretager en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. I den forbindelse vurderer bestyrelsen konkret koncernens organisation for så vidt angår: Risikomåling og risikostyring Regnskabs- og budgetorganisation Intern kontrol Prokuraregler 16

18 Ledelsesberetning Funktionsadskillelse eller kompenserende foranstaltninger It-organisation og it-sikkerhed Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen årligt stilling til risikoen for besvigelser. Bestyrelsen gennemfører i denne forbindelse: Der er afholdt syv bestyrelsesmøder i En yderligere beskrivelse af koncernens ledelses- og organisatorisk struktur findes på: Brand/Omkoncernen/index.htm Drøftelse af ledelsens eventuelle incitament til eller motiv for regnskabsmanipulation eller anden besvigelse Drøftelse af ledelsesrapporteringen med henblik på at forebygge/identificere og reagere på regnskabsmanipulation Det etablerede revisionsudvalg understøtter bestyrelsen i disse vurderinger. Risikostyring og regnskabsprocessen Den daglige risikostyring varetages på segmentniveau ud fra risikorammer udstukket af direktionen og godkendt af bestyrelsen. REVISIONSUDVALG Bestyrelsen har nedsat revisionsudvalg, som består af tre bestyrelsesmedlemmer: Arne Nielsen (formand) Jørgen H. Mikkelsen Boris N. Kjeldsen Arne Nielsen lever efter bestyrelsens vurdering op til kravene om uafhængighed og kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision i revisorlovens 31. Arne Nielsen har mange års erhvervserfaring som statsautoriseret revisor for blandt andet finansielle virksomheder. Risikostyringen i koncernen koordineres af en tværgående risikokomité bestående af koncerndirektionen samt de ansvarlige for aktuariatet, kreditsekretariatet, salgsorganisationen, økonomiafdelingen og Risk Management samt direktionerne for Forsikring, Liv og Pension samt Bank. Økonomiafdelingen er ansvarlig for udarbejdelse af års- og delårsregnskaber. De væsentligste bidragsydere til regnskabsaflæggelsen er skade- og livsforsikringsaktuariaterne, som er ansvarlige for opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser, og Risk Management, som er ansvarlig for opgørelse af koncernens finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Der henvises i øvrigt til note 29 risikostyring og note 30 væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder for nærmere gennemgang af selskabets risici. LEDELSESORGANER I overensstemmelse med dansk lovgivning ledes Alm. Brand Forsikring A/S efter et tostrenget ledelsessystem med en bestyrelse og en direktion. Revisionsudvalget støtter bestyrelsen i arbejdet og tilsynet med: Regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder tilsyn med rigtigheden af de finansielle oplysninger i års- og delårsregnskaber samt med, om den anvendte regnskabspraksis er relevant og konsekvent anvendt Intern kontrol og risikostyring. Herunder gennemgår og vurderer revisionsudvalget mindst én gang om året ledelsens retningslinjer for identifikation, overvågning og styring af de væsentligste risici. Udvalget foretager tillige en vurdering og gennemgang af de interne kontrol- og risikostyringssystemer Intern og ekstern revision. Herunder gennemgår og drøfter udvalget resultaterne af den interne og eksterne revisions arbejde samt revisionens observationer og konklusioner samt kontrollerer ekstern revisions uafhængighed, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser. Udvalget fører endvidere kontrol med ledelsens opfølgning på den interne og eksterne revisions rapporterede anbefalinger til ledelsen Revisionsudvalget har afholdt fire møder i Bestyrelsen evaluerer sine samlede kompetencer og sin arbejdsform en gang årligt. Evalueringen ledes af bestyrelsesformanden. Resultatet af evalueringen indgår fremadrettet i bestyrelsesarbejdet. Revisionsudvalget rapporterer regelmæssigt til bestyrelsen. I revisionsudvalgsmøderne deltager ud over medlemmerne af revisionsudvalget koncernrevisionschefen og de valgte revisorer. Herudover indkalder revisionsudvalget andre til at deltage i 17

19 Ledelsesberetning behandlingen af udvalgte punkter på dagsordenerne. AFLØNNINGSUDVALG Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, som består af følgende bestyrelsesmedlemmer: KONCERNFORHOLD Alm. Brand Forsikring A/S er et 100 % ejet datterselskab af Alm. Brand A/S og en del af Alm. Brand af 1792 fmba koncernen, og regnskabet indgår i koncernregnskaberne for disse selskaber. Der udarbejdes som følge heraf ikke koncernregnskab for Alm. Brand Forsikring A/S. Jørgen H. Mikkelsen (formand) Boris N. Kjeldsen Søren Boe Mortensen Arne Nielsen Aflønningsudvalget støtter bestyrelsen i forbindelse med arbejdet med lønpolitikken for bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING I perioden 1. januar 2015 til årsrapportens underskrivelse er der ikke indtrådt væsentlige forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Aflønningsudvalget har afholdt to møder i

20 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Alm. Brand Forsikring A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forsikringsselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af forsikringsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i forsikringsselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som forsikringsselskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. DIREKTION København, den 23. februar 2015 Jesper Mørch Sørensen BESTYRELSE København, den 23. februar 2015 Søren Boe Mortensen Anne Mette Barfod Henrik Christensen Formand Næstformand Boris Nørgaard Kjeldsen Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen Arne Nielsen Jan Skytte Pedersen 19

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Årsrapport Alm Brand Forsikring

Årsrapport Alm Brand Forsikring Årsrapport Alm Brand Forsikring Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens beretning 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Årsrapport Alm Brand Forsikring 2013 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bank Forsikring Pension. Årsrapport. Alm. Brand. Pas godt på de gode værdier

Bank Forsikring Pension. Årsrapport. Alm. Brand. Pas godt på de gode værdier Bank Forsikring Pension Årsrapport Alm. Brand Pas godt på de gode værdier INDHOLD Indhold 03 04 05 Kort om Alm. Brand Vores forretningsmodel Ledelsesberetning 05 Overblik over resultater 2015 08 Forord

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1.-3. kvartal Alm Brand Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Alm. Brand Liv og Pension A/S

Alm. Brand Liv og Pension A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S halvårsrapport 1. halvår 2012 Alm. Brand Liv og Pension A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 64145711 INDHOLD Oversigter 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- & nøgletal Ledelsesberetning

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Alm Brand. Dansk aktionærforening

Alm Brand. Dansk aktionærforening Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små og mellemstore

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Alm. Brand årsrapport

Alm. Brand årsrapport Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2012 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2011 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2016 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere