Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol."

Transkript

1 B E O C E N T E R Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio, en kassettebåndoptager og en CD-afspiller. De kan nærbetjenes, men kan også fjernbetjenes med fjernbetjeningen Beo4 (ekstra tilbehør). Denne vejledning forklarer hvordan Betjeningsvejledning

2 2 Bemærk: Oplysninger om opstilling og vedligeholdelse, finder De i opstillingsvejledningen, som også følger med BeoCenter Gem opstillingsvejledningen. De kan få brug for den, når De skal rengøre og vedligeholde apparatet, eller hvis De får brug for at flytte Deres BeoCenter 9300.

3 I N D H O L D 3 4 Betjeningsprincipper 6 Daglig betjening 6 Tænde for en kilde 6 Slukke 7 Lydstyrkeregulering 7 Afbrydelse af lyden 7 Ilægning af et bånd eller en CD 8 Fjernbetjening 9 Regulere og fastindstille lydniveauer 11 Sådan bruges radioen 15 Sådan bruges CD-afspilleren 19 Sådan bruges kassettebåndoptageren 27 Tidsprogrammering 33 Værd at vide Bemærk: Ved starten af hvert hovedafsnit finder De en detaljeret indholdsfortegnelse.

4 4 B E T J E N I N G S P R I N C I P P E R Displaypanel Det øverste panel eller displaypanelet fortæller Dem, hvad der sker, når De bruger BeoCenteret. Det viser, hvilken kilde der spiller, og giver Dem oplysninger om BeoCenterets nøjagtige betjeningsmæssige tilstand. Holdere Båndkassetter lægges i til venstre. CDplader lægges i til højre. Tryk Load tape eller Load tape for at åbne låget. Låget glider ind under midterpanelet. Betjeningspanel Det nederste panel eller betjeningspanelet giver adgang til samtlige funktioner i BeoCenter For at aktivere dem kræves kun en meget let berøring af de pågældende felter. De vil imidlertid opdage, at ikke alle funktioner er synlige eller tilgængelige hele tiden, men at de først kommer frem, når der er brug for dem i forbindelse med den kilde der spiller. Den første gruppe eller det første niveau af funktioner er tilgængelig hele tiden. De kan genkendes på den grå skrift og skal bruges til kildevalg, lydregulering og programmering. Funktionerne i første niveau er her afbildet i hvidt.

5 5 Bemærk: Øverste del af denne illustration viser et display-eksempel. Displayet ændrer sig, hver gang systemet betjenes. Oplysninger om alle de skilte og symboler, der kommer frem på displaypanelet, finder De i afsnittet Skilte og symboler på display- panelet senere i denne vejledning. Funktionerne i det andet niveau bliver først tilgængelige, når De har valgt kilde i første niveau. Kun de funktioner, der er relevante for den valgte kilde, lyser op. Funktionerne i det tredje niveau bliver først tilgængelige, når De har foretaget Deres valg i det andet niveau. Nogle funktioner er kun synlige i et begrænset tidsrum (3-9 sekunder). Hvis de forsvinder, før De er færdig med Deres instrukser, skal De starte fra det andet niveau igen. Bemærk: Nederste del af denne illustration viser alle funktioner i BeoCenter 9300.

6 6 D A G L I G B E T J E N I N G Tænde for en kilde De tænder ved ganske enkelt at vælge en af de mulige kilder: Radio Tænder for den radiostation, De sidst lyttede til De kan også trykke på programnummeret for den fastindstillede station, som De ønsker at høre: > f.eks.: 5 eller 20 På betjeningspanelet fremkommer der, alt efter hvilken kilde De vælger, et sæt funktioner, som viser, hvad De kan gøre næstefter, hvis De ønsker at gøre andet end at vælge kilde. De kan f.eks. ønske at spole et bånd tilbage eller finde et bestemt musiknummer på en CD. Tape 1 CD Tænder for kassettebåndoptageren Tænder for CD-afspilleren For at vælge et andet musiknummer på et bånd eller en CD, skal De blot trykke på det ønskede tal. Bemærk: Betjening af ekstraudstyr, tilsluttet BeoCenter 9300 (Phono, Tape 2 og Aux) skal betjenes direkte på apparatet ikke på BeoCenter Phono Tænder for en hvilken som helst Bang & Olufsen pladespiller med datalink og RIAA-forforstærker, som er tilsluttet PHONO-stikdåsen Tape 2 Tænder for en hvilken som helst Bang & Olufsen kassettebåndoptager med datalink, som er tilsluttet TAPE 2- stikdåsen Aux Vælger AUX-stikdåsen som kilde Slukke De slukker ved ganske enkelt at trykke. BeoCenteret går i Stand-by, som angives af det lille røde lys på displaypanelet.

7 7 Lydstyrkeregulering Lydstyrken reguleres med de to grønne pile i venstre side af betjeningspanelet. Ilægning af et bånd Kassettebåndoptageren er placeret i venstre side af BeoCenteret. Load tape Åbner låget Hæver lydstyrken Sænker lydstyrken Tryk igen for at lukke Anbring kassetten således, at båndåbningen vender ud mod Dem selv. Afbrydelse af lyden De kan afbryde lyden midlertidigt uden at slukke systemet. Mute Får lyden til at forsvinde Tryk igen for at få lyden tilbage Mute -funktionen gælder ikke for højttalere tilsluttet SPEAKERS 2-stikdåserne. Ilægning af en CD CD-afspilleren er placeret i højre side af BeoCenteret. Load CD Åbner låget Tryk igen for at lukke Anbring CD en med tekstsiden opad, således at De kan læse teksten.

8 8 >Daglig betjening Fjernbetjening Den daglige betjening, som beskrevet på side 6 og 7, kan også foretages med fjernbetjeningen Beo4. Anvend følgende knapper på Beo4: De tilsvarende funktioner på BeoCenter 9300 ser således ud: RADIO Tænder for den radiostation, De sidst lyttede til Radio TV LIGHT RADIO A TAPE CD Tænder for kassettebåndoptageren Tænder for CD-afspilleren Tape 1 CD SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE til 0 9 Direkte adgang til fastindstillede radiostationer, eller musiknumre på bånd eller på en CD 0 til LIST GO Tryk for at få skiltet PHONO* frem i displayet For at tænde Deres Bang & Olufsen pladespiller (med RIAA forforstærker) På samme måde refererer skiltene A.TAPE2* og A.AUX* i Beo4 displayet til skiltene Tape 2 og Aux på BeoCenteret Phono TEXT 0 MENU Hæver lydstyrken Sænker lydstyrken Tryk og samtidig for at få lyden til at forsvinde Mute GO Slukker systemet LIST EXIT Bemærk: For at få stikordet PHONO, A.TAPE2 og A.AUX vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning. Beo4 fjernbetjeningen er ekstra tilbehør og ikke en standard del af systemet. STOP

9 R E G U L E R E O G F A S T I N D S T I L L E L Y D N I V E A U E R 9 Regulering af lydniveauer B E O 4 De kan regulere bas- og diskantniveauet og De kan ændre balancen mellem den venstre og den højre højttaler, så det passer til Deres opstilling. Skiltet Sound på betjeningspanelet giver adgang til alle lydreguleringer. Når De trykker på de grønne lydpile, kan De følge ændringerne på de tilsvarende lydindikatorer på displaypanelet. Et lille rødt lys angiver middelindstillingen for bas, balance og diskant. Lydstyrken øges fra venstre mod højre: den maksimale lydstyrke angives med 15 farvebjælker. Tryk indtil A.SETUP* (lydindstilling) bliver vist i displayet Tryk for at kunne regulere lyden Tryk for at få stikordene BASS, TREBLE eller LOUDNSS vist i displayet på Beo4 Tryk for at regulere efter eget ønske eller LIST GO LIST eller Bemærk: Når De trykker på skiltet Sound, skal De forvisse Dem om, at skiltet for den lydfunktion, De ønsker at regulere, er fremme på displaypanelet, før De trykker på lydpilene. Tryk for at få stikordet SPEAKER* vist i displayet på Beo4 og regulere balancen Tryk for at regulere balancen mellem højre og venstre højttaler LIST tt ss Basregulering 1 x Sound Giver adgang til basregulering Mere bas Mindre bas Diskantregulering 3 x Sound Giver adgang til diskantregulering Mere diskant Mindre diskant *Bemærk: For at få stikordene A.SETUP og SPEAKER vist i displayet på Beo4 skal de tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning. Balanceregulering 2 x Sound Giver adgang til balanceregulering Mere lyd i venstre højttaler Mere lyd i højre højttaler

10 10 > Regulere og fastindstille lydniveauer B E O 4 Tryk indtil A.SETUP* (lydindstilling) bliver vist i displayet For at få skiltet LOUDNSS frem i displayet Tryk for at tilkoble og for at frakoble For at fastindstille startniveauer: Tryk indtil A.SETUP* bliver vist i displayet Reguler lydniveauerne efter ønske Tryk for at få stikordet S.STORE vist i displayet Fastindstiller de aktuelle lydniveauer LIST GO LIST LIST GO LIST GO *Bemærk: For at få stikordet A.SETUP vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LISTfunktionen i Beo4. Se venligst afsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning. Loudness -funktion Loudness -funktionen anvendes til at kompensere for det menneskelige øres manglende følsomhed over for høje og lave frekvenser ved lav lydstyrke. Funktionen forstærker de høje og lave frekvenser, så musikken bliver mere dynamisk. 4 x Sound Giver adgang til Loudness - funktionen Skiltet Loudn blinker på displaypanelet Kobler Loudness - funktionen til Nu lyser skiltet Loudn konstant For at koble Loudness -funktionen fra, skal De trykke i stedet for. Skiltet Loudn blinker igen, som tegn på, at funktionen er koblet fra. Fastindstille startniveauer Når BeoCenter 9300 tændes, starter afspilningen af den valgte kilde på et fastindstillet lydniveau. De kan regulere og fastindstille dette startniveau så det passer til Deres smag. Før De begynder fastindstillingen, skal De sikre Dem, at lydstyrke, bas, balance og diskant er reguleret til det niveau De ønsker. Bemærk: BeoCenteret tænder ikke ved en lydstyrke der overstiger 11 af de 15 farvebjælker på displaypanelet. Hvis De har fastindstillet et startniveau der er højere, ignorerer systemet Deres instruks. Programming Sound Store Starter fastindstillingen Giver adgang til fastindstillingsfunktionen Fastindstiller de ønskede lydniveauer

11 S Å D A N B R U G E S R A D I O E N Indstilling af stationer 12 Automatisk søgning 12 Indtastning af frekvens 13 Finindstilling 13 Stereomodtagelse 14 Fastindstilling af radiostationer 14 Sletning af fastindstillede stationer 14 Dokumenter Deres fastindstillede stationer

12 12 S Å D A N B R U G E S R A D I O E N Indstilling af stationer Automatisk søgning Automatisk søgning betyder, at radioen søger gennem frekvenserne og automatisk stopper ved den første station, der giver et acceptabelt signal. Radio Search AM-FM Tænder for radioen Giver adgang til søgefunktionen > Hvis De vil skifte fra AM til FM eller omvendt << Søger mod en lavere frekvens >> Søger mod en højere frekvens Tryk << eller >> igen, hvis det ikke er den station De ønsker Indtastning af frekvens Denne funktion giver Dem mulighed for at indtaste frekvensen for en station direkte i stedet for at søge efter stationen på frekvensbåndet. Radio Search AM-FM Freq Tænder for radioen Giver adgang til at indtaste frekvenser > Hvis De vil skifte fra AM til FM eller omvendt Giver adgang til taltasterne 0-9 Indtast frekvensen for den station De ønsker. Brug tre eller fire cifre

13 13 Finindstilling Finindstillingsfunktionen gør det muligt at søge langsomt gennem frekvenserne eller at flytte en station en smule på grund af støj i modtagelsen. Brug skiltene på BeoCenteret til at finindstille. Radio Search AM-FM Tænder for radioen Giver adgang til finindstillingsfunktionen >Hvis De vil skifte fra AM til FM eller omvendt Stereomodtagelse Hvis De lytter til en FM-station, der udsender stereosignaler, angives dette af skiltet Stereo på displaypanelet. Systemet skifter automatisk til monolyd, hvis stereosignalerne ikke er kraftige nok til at give en acceptabel lyd. De kan imidlertid, hvis De ønsker det, tilsidesætte denne automatiske funktion og vælge mono- eller stereolyd manuelt. B E O 4 For at få skiltet SOUND* frem i displayet Tryk gentagne gange for at skifte fra mono til stereo eller omvendt LIST GO *Bemærk: For at få stikordet SOUND vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LISTfunktionen i Beo4. Se venligst afsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning. Manual Giver adgang til indstillingspilene << Flytter mod en lavere frekvens >> Flytter mod en højere frekvens Programming Mono Giver adgang til manuelt at vælge mono- eller stereolyd Tilsidesætter det automatiske valg af mono- eller stereolyd

14 14 > Sådan bruges radioen Fastindstilling af radioprogrammer og sletning af fastindstillede programmer Fastindstilling af radioprogrammer De kan fastindstille op til 30 programmer. Dette giver Dem mulighed for at vælge et bestemt program direkte ved at trykke det pågældende programnummer. Sletning af fastindstillede programmer Anvend skiltene på BeoCenteret til at slette fastindstillede programmer. Indstil først en station (se side 12 og 13). Programming Giver adgang til fastindstillingsfunktionen Store For at starte fastindstillingen 0-9 Indtast det nummer De ønsker at fastindstille programmet på Store Fastindstiller programmet som ønsket Hvis De fastindstiller flere stationer på en gang, er det en god ide at begynde med den station, De ønsker at fastindstille som program nummer 1, og fortsætte med den station De ønsker at fastindstille som program nummer 2, o.s.v. Radio Tænder radioen Programming Giver adgang til slettefunktionen Clear For at starte sletningen 0-9 Indtast programnummeret for det program, De ønsker at slette Clear Sletter det fastindstillede program Noter Deres fastindstillede programmer her

15 S Å D A N B R U G E S C D - A F S P I L L E R E N 15 Før De går i gang med at bruge CD-afspilleren, skal De sikre Dem, at De har fjernet transportskruerne. De finder yderligere oplysninger herom i opstillingsvejledningen til BeoCenter Ilægning af en CD 16 Start og stop afspilning 17 Direkte valg af musiknumre 17 Springe gennem musiknumre 17 Søge gennem en CD 18 Programmere en afspilningsrækkefølge 18 Slette en programmeret afspilningsrækkefølge 18 Værd at vide

16 16 S Å D A N B R U G E S C D - A F S P I L L E R E N Ilægning af en CD B E O 4 Starter afspilning af CD en CD Stopper afspilning STOP Fortsætter afspilning GO Vælg et musikstykke direkte ved at trykke det ønskede nummer, >for eksempel: 5 Tryk Load CD for at få adgang til CDholderen. Låget glider til side, og De kan se CD-holderen med laserenheden. Anbring CD en i holderen med mærkaten opad. Tryk Load CD igen for at lukke låget. Hvis De starter afspilning, lukkes låget automatisk. Springer fremad eller tilbage i musiknumre eller Start og stop afspilning CD Stop Starter afspilning af CD en Stopper afspilning Afspilningen begynder ved musiknummer 1, så snart CD ens indhold er registreret. CD-afspilleren stopper, indtil De trykker CD igen for at fortsætte afspilning. De kan også stoppe afspilning ved at slukke for apparatet (Stand-by). Hvis De trykker CD, uden at der er lagt en CD i, åbnes låget automatisk i løbet af få sekunder for at minde Dem om at lægge en CD i.

17 17 Direkte valg af musiknumre Hvis De vil finde et bestemt musiknummer på CD en, skal De blot trykke det ønskede nummer. 0-9 Indtast nummeret for det ønskede musikstykke Springe gennem musiknumre Med << og >> kan De springe tilbage eller fremad gennem musiknumrene på en CD. Bemærk: Hvis De trykker << en gang, kommer De tilbage til begyndelsen af det aktuelle musiknummer. Trykker De << to gange, kommer De tilbage til foregående musiknummer. >> Springer fremad gennem musiknumre << Springer tilbage gennem musiknumre Søge på en CD Med Search, << og >> kan De søge gennem en CD, hvis De ønsker at finde et bestemt sted på CD en. Tryk Search, og hold fingeren på << eller >>, indtil De finder det sted, De ønsker. Søgehastigheden øges lidt i løbet af ca. 5 sekunder. Search Starter søgningen << Søger mod begyndelsen af CD en >> Søger mod slutningen af CD en Løft fingeren for at stoppe søgningen

18 18 > Sådan bruges CD-afspilleren Programmere en afspilningsrækkefølge De kan programmere CD-afspilleren til at spille bestemte musiknumre på den CD De har lagt i. Før De går i gang, skal De sikre Dem, at De har valgt CD som kilde. De kan programmere op til 50 musiknumre ind i en rækkefølge. Musiknumrene afspilles i nummerisk rækkefølge. Programming Starter programmeringen Store Inkluderer et musiknummer i en afspilningsrækkefølge 0-9 Indtast nummeret for pågældende musikstykke Clear Udelader et musiknummer i en afspilningsrækkefølge 0-9 Indtast nummeret for pågældende musikstykke Gentag denne fremgangsmåde for at inkludere eller udelade andre musiknumre Værd at vide Hvis De midlertidigt skifter til en anden kilde, mens De spiller en CD og De indenfor 30 minutter vender tilbage til at spille CD, starter afspilningen på nøjagtigt det sted, hvor De afbrød den. Hvis De beder om et musiknummer, som ikke findes på CD en, forsætter CD en afspilning af det aktuelle musiknummer. CD Starter afspilning af den programmerede rækkefølge Slette en programmeret afspilningsrækkefølge Hvis De ønsker at slette en programmeret rækkefølge, skal De trykke Programming og holde fingeren på Clear, indtil alle musiknumre lyser op igen. Programming Starter slettefunktionen Clear Tryk indtil alle musiknumre lyser op igen Hvis De åbner låget, slettes en programmeret rækkefølge også.

19 S Å D A N B R U G E S K A S S E T T E B Å N D O P T A G E R E N Ilægning af en kassette 20 Start og stop afspilning 21 Direkte valg af musiknumre 21 Spoling 21 Springe gennem musiknumre 22 Automatisk båndvending 23 Støjreduktion - NR 24 Start og stop optagelse 25 Støjreduktion (NR) og optagelse 25 Slette automatisk båndvending under optagelse 26 Værd at vide

20 20 S Å D A N B R U G E S K A S S E T T E B Å N D O P T A G E R E N Ilægning af en kassette B E O 4 Starter afspilning af båndet A TAPE Stopper afspilning STOP Fortsætter afspilning GO Tryk Load tape for at åbne låget og få adgang til kassetteholderen. Tryk Load tape igen, hvis De vil lukke låget. For at få skiltet TURN* frem i displayet For at vende båndet og spille den anden side LIST GO Læg kassetten i, således at båndåbningen vender imod Dem, og side 1 (eller A) vender opad. Vælg et musiknummer direkte ved at trykke det ønskede nummer, >for eksempel: 5 Start og stop afspilning Spoler tilbage Spoler fremad Fortsætte afspilning ss eller tt GO Tape 1 Starter afspilning af båndet Stop Stopper afspilning Båndet stopper, indtil De trykker Tape 1 igen for at fortsætte afspilning. De kan også stoppe afspilning ved at slukke apparatet (Stand-by). Hvis De trykker Tape 1, uden at der er lagt en kassette i, åbnes låget automatisk for at minde Dem om at lægge en kassette i. Springer gennem musiknumre eller *Bemærk: For at få stikordet TURN vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

21 21 Tryk 1, hvis De vil finde starten af båndet. Båndet spoles tilbage til start, og starter afspilningen. 1 Finder starten af båndet Båndoptageren vender automatisk båndet, når første side løber ud, og fortsætter afspilning i løbet af et sekund. På displaypanelet kan De se, hvilken side De er på. Hvis De vil vende båndet for at spille den anden side, skal De blot trykke Turn. Turn Spiller den anden side af båndet Direkte valg af musiknumre Hvis De vil finde et bestemt musiknummer på båndet, skal De blot trykke det ønskede nummer. Båndoptageren søger så efter dette nummer og spoler om nødvendigt båndet tilbage til start. Så snart nummeret er fundet, starter afspilningen. 0-9 Indtast nummeret for det ønskede musikstykke Båndoptageren kan kun finde de enkelte musiknumre på båndet, hvis De er adskilt af en pause på mindst 2 sekunder. Spoling Tryk << eller >> til højre på betjeningspanelet for at spole båndet tilbage eller fremad. Springe gennem musiknumre De kan springe tilbage eller fremad gennem musiknumrene på et bånd ved at trykke Search og << eller >> det antal gange, der kræves for at komme til det ønskede nummer. Når den automatiske åndvendingsfunktion er koblet ind, betyder spoling tilbage altid, at der spoles tilbage til begyndelsen af side 1, og spoling fremad betyder, at der spoles frem til slutningen af side 2. Bemærk: Med et enkelt tryk på << kommer De kun tilbage til starten af det nummer, De lytter til. << Spoler tilbage til begyndelsen af side 1 >> Spoler fremad til slutningen af side Search Giver adgang til spring-funktionen << Tryk gentagne gange for at springe >> tilbage til det ønskede nummer Tryk gentagne gange for at springe fremad til det ønskede nummer

22 22 > Sådan bruges kassettebåndoptageren: Afspilning Sådan bruges automatisk båndvending BeoCenteret vender automatisk båndet ved udløb af første side og fortsætter afspilningen i løbet af et sekund. De behøver altså ikke vende kassetten manuelt. På displaypanelet kan De se, hvilken side der spilles: Side 1 er den side, der vender opad, og Side 2 er den side, der vender nedad. Hver gang De lægger en kassette i, kobles den automatiske båndvendingsfunktion til. De kan naturligvis koble denne automatiske båndvendingsfunktion fra, således at kun den ene side spilles. Programming Giver adgang til båndvendingsfunktionen Aut rev Aut rev Kobler den automatiske båndvendingsfunktion fra Nu spilles kun den side, De lytter til Tryk igen for at koble den automatiske båndvendingsfunktion til igen Se også afsnittet Skilte og symboler på displaypanelet senere i denne vejledning.

23 23 Sådan bruges støjreduktion NR Når De afspiller bånd på BeoCenter 9300, skal De manuelt vælge indstilling af støjreduktion. Tryk Programming og NR for at koble støjreduktionsfunktionen til eller fra. Bemærk: Når støjreduktionsfunktionen er indstillet til on, lyser skiltet NR ON på det øverste displaypanel på BeoCenteret. Programming Giver adgang til funktionen NR NR Tryk for at koble støjreduktionsfunktionen til eller fra

24 24 > Sådan bruges kassettebåndoptageren: Optagelse Start og stop optagelse At optage på bånd på BeoCenter 9300 er enkelt og ligetil. De behøver blot starte og stoppe processen. Den automatiske optageniveauregulering, der er indbygget i BeoCenteret, sikrer, at Deres bånd ikke overstyres. B E O 4 Vælger optagefunktionen Starter optagelse RECORD RECORD Under optagelse sænkes optageniveauet automatisk, hvis det signal der modtages, overstiger en bestemt øvre grænse. Denne grænse er sat, så den passer til de fleste bånd på markedet. Start afspilning af den kilde De ønsker at optage fra Record Giver adgang til optagefunktionen Record Tryk igen for at starte optagelsen Stop Stopper optagelse En pause på 3 sekunder indføjes nu på båndet (Hvis De ikke vil have pauser på båndet, trykker De Stop to gange hurtigt efter hinanden) Record Tryk igen for at fortsætte optagelsen eller Tryk igen for at stoppe optagelsen Stop Sætter optagelsen i pause STOP Tryk RECORD en gang til for at fortsætte optagelsen Stopper optagelsen A TAPE STOP De kan komme tilbage til starten på Deres seneste optagelse, hvis De ønsker det. Return Tape 1 Record Tryk for at komme tilbage til begyndelsen af Deres seneste optagelse Tryk for at høre optagelsen eller Tryk for at starte en ny optagelse

25 25 Støjreduktion (NR) og optagelse Før De starter en optagelse, skal De beslutte om De ønsker at bruge støjreduktionsfunktionen (NR), på samme måde som når De afspiller bånd på BeoCenter Bemærk: Når støjreduktionsfunktionen er indstillet til on, lyser skiltet NR ON på det øverste displaypanel på BeoCenteret. Record Programming NR Tryk én gang (De er nu i optagepause-funktion) Giver adgang til NR funktionen Tryk for at koble støjreduktionsfunktionen til eller fra Record Tryk igen for at starte optagelsen Slette automatisk båndvending under optagelse De kan annullere den automatiske båndvendingsfunktion, således at båndoptageren kun optager på den ene side af båndet. Kontroller, at den båndside, der vises på displaypanelet, også er den side, De vil optage på. Record Programming Tryk én gang (De er nu i optagepause-funktion) Giver adgang til båndvendingsfunktionen Aut rev Annullerer den automatiske båndvending Record Tryk igen for at starte optagelsen

26 26 > Sådan bruges kassettebåndoptageren Værd at vide Record er kun tilgængelig, hvis der er en kassette i holderen, og hvis der kan optages på den aktuelle båndside (d.v.s. at De ikke har fjernet den ene eller begge sikkerhedstappe på kassetten for at hindre optagelse på den ene eller begge sider af båndet). Det kan være nyttigt at indføje en pause på båndet, lige før De starter en optagelse. Når De har fundet slutningen af den seneste optagelse på båndet, skal De trykke Stop i højre side. Tryk nu Record to gange og Stop i venstre side. Båndoptageren indføjer en pause på 3 sekunder på båndet og er nu i optagepausefunktion. De kan nu vælge den kilde De ønsker at optage fra og starte optagelsen som De plejer. Passager med lav musik, d.v.s. lavere end -25 db, som varer længere end 2 sekunder, registreres som pauser. Dette betyder, at numrene på de optagne musikstykker måske ikke stemmer overens med numrene på kildens musikstykker.

27 T I D S P R O G R A M M E R I N G Indstilling af uret 29 Tidsprogrammeret afspilning eller optagelse 31 Timer 31 Kontrollere eller slette programmeringer 32 Værd at vide

28 28 T I D S P R O G R A M M E R I N G Indstilling af uret Hvis De ønsker at benytte tidsprogrammeringsfunktionen i BeoCenter 9300, skal det indbyggede 24-timers ur indstilles til korrekt klokkeslet, dato og årstal. Det lille taldisplay i højre side af det øverste displaypanel, giver Dem mulighed for at kontrollere Deres indtastninger (klokkeslet, dato, måned og årstal). Bemærk: Hvis De begår en fejl, eller skifter mening, mens De indstiller uret, skal De blot trykke Programming igen og starte forfra. Bemærk: BeoCenteret har indbygget kalender, d.v.s. hvis De indtaster forkert klokkeslet, dato og årstal, vil det lille tal display vise?, og beder Dem prøve igen! Programming Clock Giver adgang til Clockfunktionen Giver adgang til taltasterne 0-9 Indtast korrekt klokkeslet >for eksempel for et kvarter over ti om aftenen Clock Tryk igen for at godkende klokkeslettet 0-9 Indtast den korrekte dato i måneden >for eksempel 21 for den enogtyvende i måneden Clock Tryk igen for godkende datoen 0-9 Indtast den korrekte måned >for eksempel 11 for november måned Clock Tryk igen for at godkende måneden 0-9 Indtast det korrekte årstal >for eksempel 1994 Store Tryk for at fastindstille Deres indstilling af uret

29 29 Tidsprogrammeret afspilning eller optagelse De kan programmere BeoCenter 9300 til helt automatisk at starte afspilning eller at starte optagelse: En tidsprogrammeret afspilning giver mulighed for, for eksempel, at vække Dem om morgenen med musik fra Deres favorit radioprogram, CD eller bånd. En tidsprogrammeret optagelse giver mulighed for at starte og stoppe en optagelse af et radioprogram uden at De behøver være til stede og styre processen. BeoCenter 9300 kan have op til 15 sådanne programmeringer ad gangen. Bemærk: Hvis De begår en fejl eller skifter mening, mens De programmerer, trykker De blot Programming igen og starter forfra. > På næste side er der yderligere oplysninger om tidsprogrammeringsfunktionen. Programming Play Record Radio, 3 Giver adgang til tidsprogrammeringsfunktionen Tryk for at starte programmeringen (afspilning/optagelse) Vælg den kilde De ønsker >for eksempel radioprogram 3 Clock Giver adgang til at indtaste starttidspunktet 0-9 Indtast det tidspunkt De ønsker BeoCenteret skal starte Clock Giver adgang til at indtaste stoptidspunktet 0-9 Indtast det tidspunkt De ønsker BeoCenteret skal stoppe Clock Giver adgang til at indtaste hvor ofte : 0-9 Indtast den dato (1-31) De ønsker afspilningen eller optagelsen skal finde sted Clock Eller Tryk Clock igen og vælge den(de) ugedag(e). De øn- 1-7 sker afspilningen eller optagelsen skal finde sted fremover Store Tryk for at fastindstille programmeringen

30 30 > Tidsprogrammeret afspilning eller optagelse Vælge kilde Når De har trykket Play eller Record for at starte programmering, slukkes skiltene i displaypanelet på BeoCenteret. Dette betyder, at De nu kan vælge den kilde De ønsker ved at trykke på en af kildeknapperne (Radio, Tape 1, CD) til højre på betjeningspanelet. Til optagelse er det kun Radio der er til rådighed. Bemærk: Hvis De vælger Radio som kilde, skal De også vælge det programnummer De ønsker. Dette gøres ved hjælp af de røde tal. Start- og stoptidspunkter Når De indtaster tidspunkterne for start og stop i programmeringen, kommer oplysningerne On og Off frem i det lille tal display på displaypanelet: On indikerer at De kan indtaste starttidspunktet. Off indikerer at De kan indtaste stoptidspunktet. BeoCenteret har et indbygget 24-timers ur. Dette betyder, at De for eksempel skal indtaste for et kvarter over ti om aftenen. Bemærk: Hvis De trykker på det røde Stand-by skilt på BeoCenteret, lige efter De har trykket Play for at starte programmeringen, kan De kunindtaste et stoptidspunkt (Off). På denne måde kan De programmere BeoCenter 9300 tilautomatisk at slukke på det tidspunkt De ønsker (Once only (En gang) eller On selected weekdays (på bestemte ugedage). How often? BeoCenter 9300 skal programmeres til at udføre Deres tidsprogrammerede afspilning eller optagelse, enten én gang eller på bestemte ugedage: Én gang vises med skiltet Once, der kommer frem i det lille tal display i displaypanelet. De kan vælge en bestemt dato indenfor den næste måned (datoen (1-31) indtastes ved hjælp af taltasterne). På bestemte ugedage vises med skiltet Sel (select-vælg), der kommer frem i det lille tal display på displaypanelet. De kan nu vælge de dage i ugen, De ønsker BeoCenteret fremover skal udføre Deres programmering. De skal bruge taltasterne til at vælge de ugedage De ønsker: 1 for mandag 2 for tirsdag 3 for onsdag 4 for torsdag 5 for fredag 6 for lørdag 7 for søndag De kan indtaste det antal dage om ugen De ønsker for hver programmering.

31 31 Timer Skiltet Timer i displaypanelet angiver, at en tidsprogrammeret afspilning udføres med lyd i højttalerne. I samme øjeblik De trykker Store for at fastindstille programmeringen, tændes Timer-skiltet automatisk. De kan afbryde højttalerne, hvis De vil, således at der ingen lyd er i højttalerne, når BeoCenteret starter afspilning på det programmerede tidspunkt. Bemærk: Denne funktion gælder ikke for de højttalere, der er tilsluttet SPEAKERS 2-stikdåsen. Timer Timer Afbryder højttalerne Timer-skiltet forsvinder Tryk igen for at kalde Timer-skiltet frem igen Kontrollere eller slette programmeringer De kan springe gennem Deres programmeringer for at kontrollere eller slette dem. Programmeringerne kommer frem på displaypanelet i den rækkefølge De har programmeret dem, ikke i kronologisk rækkefølge. Programming Call Giver adgang til Callfunktionen Tryk gentagne gange for at springen gennem programmeringerne, som kan aflæses på displaypanelet? i højre side af displayet angiver, at der ikke er flere programmeringer. Programmeringer, der skal udføres på flere ugedage, vises med en (tankestreg) foran starttidspunktet. Clear Tryk når displayet viser den programmering, De vil slette

32 32 > Tidsprogrammering Værd at vide De kan fastindstille op til 15 tidsprogrammerede afspilninger og optagelser i BeoCenteret. Hvis De forsøger at lægge tidsprogrammering nummer 16 ind, kommer skiltet FULL frem i det lille display på displaypanelet. Hvis De i en tidsprogrammering vælger Radio som kilde og glemmer at taste et programnummer ind, eller taster et ledigt programnummer ind, kommer der et? frem i det lille display i højre side af displaypanelet, og beder Dem prøve igen. Når en Kun én gang programmering er udført, slettes den i BeoCenterets hukommelse. Dette gælder naturligvis ikke de programmeringer der skal udføres på bestemte ugedage. Disse programmeringer gemmes indtil De sletter dem. Optage-programmeringer udføres uden lyd i højttalerne, med mindre BeoCenteret allerede er tændt, når optagelsen starter.

33 V Æ R D A T V I D E Fra lyd til billede eller omvendt 35 Sådan bruges BeoCenter 9300 i et BeoLink system 36 Skilte og symboler på displaypanelet 38 Hvilken fjernbetjening

34 34 V Æ R D A T V I D E Fra lyd til billede eller omvendt B E O 4 Alt hvad et integreret A/V-system kræver for at fungere er, at Deres Bang & Olufsen musik- og videosystem er forbundet med hinanden med et specielt datalink-kabel. Det specielle datalink-kabel fåes hos Deres Bang & Olufsen forhandler, der også gerne er til rådighed med yderligere oplysninger om A/V-integration. Tænd for et TV-program Start afspilning af et videobånd Skift til et Satellit-program Tryk indtil AV* bliver vist i displayet Tryk for at aktivere musik/video funktionen Tryk for at sende lyden ud gennem musikhøjttalerne TV eller V TAPE eller SAT LIST GO TV eller V TAPE eller SAT De kan bruge BeoCenter 9300 i forbindelse med et Bang & Olufsen videosystem* og således drage nytte af de muligheder der er i et integreret A/V-system. De kan da lytte til en hvilken som helst kilde i begge systemers højttalere. De kan, for eksempel, høre en musikvideo gennem musiksystemets højttalere, mens De følger billedet på fjernsynsskærmen, De kan lytte til TV-avisen gennem musiksystemets højttalere, eller De kan spille radio eller en anden kilde gennem fjernsynets højttalere. Til at betjene et Bang & Olufsen A/Vsystem, skal De bruge fjernbetjeningen. * Bemærk: Ikke alle Bang & Olufsen videosystemer har A/V-integration. Kontakt venligst Deres Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger. A/V optagelser Den lyd De hører i musiksystemets højttalere kan optages på bånd i BeoCenter For at gøre dette følger De blot den normale fremgangsmåde for optagelse. På samme måde, kan den lyd De hører i fjernsynets højttalere optages på bånd på videobåndoptageren se betjeningsvejledningen til videosystemet. Hvis De kun hører lyd i fjernsynets højttalere, d.v.s hvis der ikke er billeder på skærmen, optager De lyd alene. Hvis lyden følges af billeder, kan De optage billederne sammen med lyden fra BeoCenter 9300 (samsending). Bemærk: En speciel låse-funktion sikrer, at De ikke kan skifte til et andet program mens optagelsen foregår. Tryk indtil AV* bliver vist i displayet Tryk for at aktivere musik/video funktionen Tryk for at afspille et radioprogram gennem fjernsynshøjttalerne Tryk for at afspille en CD gennem fjernsynshøjttalerne Tryk for at afspille et kassettebånd gennem fjernsynshøjttalerne LIST GO RADIO For igen at få fuld kontrol over en kilde skal De først trykke på den pågældende kildeknap, for eksempel TV eller RADIO *Bemærk: For at få AV vist i displayet på Beo4 skal denne funktion først tilføjes i Beo4. Se venligst afsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning. CD eller eller A TAPE

35 35 BeoCenter 9300 i et BeoLink system Et Bang & Olufsen BeoLink system giver dem mulighed for at tage systemet med Dem. Med fjernbetjeningen kan De komme i kontakt med Deres BeoCenter 9300 i et hvilket som helst rum, hvori De har installeret ekstra højttalere eller ekstra fjernsyn. For at et BeoLink system kan fungere, skal De have installeret en forbindelse fra Deres musik-/ videosystem i hovedrummet til det rum, hvor De ønsker lyd og billeder eller lyd alene. Der skal installeres en transceiver og en MCL relæboks sammen med Deres ekstra højttalere eller ekstra fjernsyn (der findes forskellige opstillingsmuligheder). Deres Bang & Olufsen forhandler giver gerne yderligere oplysninger herom. De kan høre det program De ønsker i Deres ekstra højttalere eller hvis De bruger Deres BeoCenter 9300 i et integreret A/V-system, som beskrevet på foregående side kan De spille et bånd på videobåndoptageren og se det på det ekstra fjernsyn. De funktioner dette system tilbyder, betjenes på nøjagtig samme måde som ved direkte betjening af A/V-systemet ved hjælp af fjernbetjeningen. Betjeningsinstruktioner finder De i betjeningsvejledningen til den valgte BeoLink installation.

36 36 S K I L T E O G S Y M B O L E R P Å D I S P L A Y P A N E L E T Loudness-funktionen koblet til Indikatorer for optagefunktioner Lyden afbrudt Højttalerne i hovedrummet er tilsluttet under tidsprogrammeret afspilning Indikator for støjreduktion Båndside-indikator Regulering af bas, balance og diskant Lydstyrke Optageniveau Fastindstillede programmer Numre på musikstykker ( + indikerer et nummer højere end 19)

37 37 Frekvensbånd Manuel indstilling FM stereo Kildeindikatorer - Radiofrekvens - Båndtæller - Forbrugt tid (CD) - Musiknummer under søgning (CD) - 24-timers ur - Klokkeslet, dato og årstal (programmering) -? kommer frem hvis en instruktion ikke kan udføres De skilte og symboler, der vises på displaypanelet, giver oplysning om, hvad der sker i BeoCenteret, når De betjener det. De viste skilte og symboler vil ikke være synlige på én gang.

38 38 H V I L K E N F J E R N B E T J E N I N G Valget er Deres Denne vejledning forklarer hvordan De betjener BeoCenter 9300 med fjernbetjeningen Beo4. De kan istedet, hvis De vil, betjene BeoCenter 9300 med fjernbetjeningen Beolink TV LIGHT RADIO På næste side finder De en liste over de betjeninger De kan udføre ved hjælp af fjernbetjeningen Beolink 1000 SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE TEXT 0 MENU GO LIST EXIT STOP Fjernbetjeningsenhederne Beo4 og Beolink 1000

39 39 B E O L I N K Tænder radioen Tænder CD-afspilleren Tænder kassettebåndoptageren For at vende bånder og spille den anden side, trykker De SHIFT og SOUND Giver direkte adgang til fastindstillede radioprogrammer eller til musiknumre på kassettebånd og CD er Eller, De kan trykke eller for at springe gennem programmer eller musiknumre RADIO CD A. TAPE 0 til 9 Vælger optagefunktion Starter optagelse Optage-pause Tryk RECORD en gang til for at fortsætte optagelse Stopper optagelse Tryk flere gange for at justere bas, balance, diskant eller loudness (se side 9-10) Reguler efter Deres smag RECORD RECORD STOP SHIFT STOP SOUND eller Også værd at vide Tryk på knappen PHONO for at tænde Deres Bang & Olufsen pladespiller (med RIAA forstærker). Mens De lytter til et radioprogram, trykker De SHIFT og SOUND for at skifte fra stereo til mono lyd, eller omvendt. For at tænde en Bang & Olufsen kassettebåndoptager (med Datalink) tilsluttet TAPE 2 stikdåsen, trykker De SHIFT og A.TAPE. For at vælge AUX stikdåsen som kilde, trykker De SHIFT og RADIO. På side 34 finder De oplysninger om musik-/ video- (AV) betjening. Se godt på de viste Beo4 knapper og De vil opdage, at nøjagtig de samme knapper findes på Beolink 1000 og dermed er betjeningen den samme. Spoler båndet tilbage Spoler båndet fremad For at fastindstille startniveauer SOUND STORE STORE Stopper afspilning af bånd eller CD er STOP Fortsætter afspilning PLAY Hæver lydstyrken Sænker lydstyrken Får straks lyden til at forsvinde MUTE Slukker systemet (Stand-by)

40 40 N O T A T E R Købsdato Kontaktperson Forhandler Telefon Adresse Noter Deres serienumre her: BeoCenter 9300 Fjernbetjeningsenhed (Beo4 / Beolink 1000) Dear Customer, Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate. We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important positive or negative may help us in our constant efforts to refine our products. Thank you! Please write to: Customer information dept Bang & Olufsen a/s DK-7600 Struer Denmark Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 9 3 0 0 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

BeoSound 9000. Håndbog

BeoSound 9000. Håndbog BeoSound 9000 Håndbog PAS PÅ: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C O R D V 8 0 0 0 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til brug

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4.

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4. B E O C O R D V 8 0 0 0 1 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoSound Håndbog

BeoSound Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det fuldt integrerede musiksystem Når du rækker hånden ud for at betjene BeoSound 3000, glider glasdørene på magisk vis til side og inviterer dig indenfor i musikken.

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller B E O C E N T E R A V 5 1 BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller og FM radio. BeoCenter AV5 giver en fremragende lyd- og billedkvalitet. Når højttalerne folder sig ud, vil De

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se afsnittet Ældre

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere