Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl"

Transkript

1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal I bruge, hvis I ønsker at søge om ægtefællesammenføring, og du, der allerede bor i Danmark, har opholdstilladelse på baggrund af asyl. Ved en opholdstilladelse på baggrund af asyl forstår vi en opholdstilladelse til en udlænding, som er omfattet af Flygtningekonventionen eller betingelserne, der er nævnt i udlændingeloven om beskyttelsesstatus, jf. udlændingelovens 7, stk. 1 og stk. 2 og 8. I skal også bruge dette skema, hvis du, der allerede bor i Danmark, har midlertidig beskyttelsesstatus, jf. udlændingelovens 7, stk. 3, og denne opholdstilladelse er forlænget, eller du har indgivet ansøgning om forlængelse. Hvis du har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus), kan du normalt først få familiesammenføring efter 1 år og kun, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges. Der kan dog være særlige situationer, hvor et afslag på familiesammenføring kan være særligt indgribende allerede inden opholdstilladelsen er forlænget. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis personen i Danmark før udrejsen fra hjemlandet har passet en handicappet ægtefælle i hjemlandet, eller hvis personen i Danmark har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet. Det fremgår af din opholdstilladelse om den er givet efter en af disse bestemmelser. To typer af spørgsmål i ansøgningspakken Der er nogle helt grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt for at der kan gives tilladelse til ægtefællesammenføring i Danmark. Det er fx et krav, at ægteskabet er gyldigt. Derfor stiller vi en række spørgsmål, som alle skal svare på. Alle har ret til respekt for privatliv og familieliv. Det følger af den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8. Hvis vi vurderer, at I ikke kan henvises til at leve som familie i et andet land, vil vi normalt ikke stille andre betingelser end de grundlæggende betingelser for ægtefællesammenføring. I disse tilfælde har vi ikke brug for oplysninger om eksempelvis jeres tilknytning til Danmark eller oplysninger om bolig- og indtægtsforhold. Der er derfor en række spørgsmål, som I ikke behøver at svare på. Det fremgår af vejledningen i ansøgningspakken, hvilke spørgsmål I skal svare på. Hvis vi derimod vurderer, at I kan henvises til at leve som familie i et andet land, vil der også være en række andre betingelser, der normalt skal være opfyldt. Der er bl.a. et krav om, at ægtefællerne skal have størst tilknytning til Danmark, og at ægtefællen i Danmark har en egnet bolig og kan forsøge sig selv og sin ægtefælle. FA10_da_ Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark, hvor den herboende ægtefælle har asyl Skema 2 - Oplysningsskema til ansøgers ægtefælle i Danmark Begge skemaer skal bruges for, at en ansøgning om ægtefællesammenføring kan behandles. Ved ægtefællesammenføring forstår vi opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ægteskab, eller fast samliv. I vejledningen nedenfor bruger vi ordet ægtefælle som fælles betegnelse for ægtefælle og fast samlever. Hvordan bruger I skemaerne? For at søge om ægtefællesammenføring skal både skema 1 og skema 2 bruges. Skema 1 skal bruges af den ægtefælle, som ikke allerede har ret til at bo i Danmark som familiesammenført (ansøger). Han/hun skal gøre følgende: Udfylde skema 1 Vedlægge de nødvendige dokumenter Indgive ansøgningen til en dansk repræsentation i udlandet eller til Udlændingestyrelsen/politiet Skema 2 skal bruges af den ægtefælle, der allerede har ret til at bo i Danmark. Han/hun skal gøre følgende: Udfylde skema 2 Vedlægge de nødvendige dokumenter Indgive skema 2 til Udlændingestyrelsen senest 14 dage efter, at ansøger har indgivet skema 1 til en dansk repræsentation i udlandet. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Danmark, vil vi bede jer indgive begge skemaer samtidig. Læs vejledningen på forsiden af de to skemaer. Bagest i de to skemaer finder I en tjekliste, som I kan benytte til at kontrollere, at I har udfyldt skemaerne korrekt og vedlagt de nødvendige oplysninger. Hvornår kan ansøgningen indgives i Danmark? Ansøger indgiver ansøgningen til en dansk repræsentation i det land, hvor han/hun bor. Hvis ansøger allerede opholder sig lovligt i Danmark, kan ansøgningen normalt indgives i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis ansøger har gyldigt visum, er fritaget for krav om visum eller allerede har opholdstilladelse i Danmark. Hvis ansøgningen kan indgives i Danmark, indgives den til Borgerservice i Udlændingestyrelsen. Bor ansøger uden for Storkøbenhavn, kan ansøgningen også indgives til det lokale politi. Læs mere på nyidanmark.dk om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Side 1 af 30

2 Hvis der mangler dokumenter eller oplysninger Udlændingestyrelsen kan afvise en ansøgning, hvis den ikke indeholder de nødvendige oplysninger eller dokumenter, eller der kan gå længere tid, før I kan få et svar. Benyt tjeklisten bagest i skemaet, inden I indgiver ansøgningen. Må ansøger arbejde, mens ansøgningen behandles?, ansøger må ikke arbejde, mens Udlændingestyrelsen behandler en ansøgning om opholdstilladelse. Det må man kun, hvis man har opholdstilladelse på et andet grundlag. Hvis I vil vide mere Du kan få flere oplysninger om reglerne for ægtefællesammenføring på nyidanmark.dk. På nyidanmark.dk kan du også få yderligere information om sagsbehandlingstider. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder skemaet. Du finder vores kontaktoplysninger på Servicemål for ansøgninger om ægtefællesammenføring Enkle og fuldt oplyste sager har et servicemål på 3 måneder. Det betyder, at Udlændingestyrelsen forventer at behandle ansøgningen inden for maksimalt 3 måneder. En sag betragtes som enkel, hvis de almindelige betingelser for ægtefællesammenføring umiddelbart synes opfyldt, eller hvis det er tydeligt, at et grundlæggende krav ikke er opfyldt, fx at ægteskabet ikke kan anses for gyldigt. Komplicerede sager har et servicemål på 5 måneder. Det betyder, at Udlændingestyrelsen forventer at behandle ansøgningen inden for maksimalt 5 måneder. En sag betragtes som kompliceret, hvis det vil kræve nærmere undersøgelse at tage stilling til, om de almindelige betingelser for ægtefællesammenføring er opfyldt. Servicemålet regnes fra det tidspunkt hvor sagen er fuldt oplyst. En sag betragtes som fuldt oplyst, når Udlændingestyrelsen har modtaget alle relevante oplysninger og al relevant dokumentation. Du kan læse mere om servicemål på nyidanmark.dk/us-servicemaal Side 2 af 30

3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I SKEMA 1 Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Sb-id / Case order ID* *) Sb-id oprettes af myndigheden i forbindelse med optagelse af biometri. SKEMA 1 (FA10a) FA10a_da_ Ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark, hvor den herboende ægtefælle har asyl - ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af ægteskab, hvor den herboende ægtefælle har asyl Sådan gør du For at søge om ægtefællesammenføring skal ægtefællerne udfylde hvert sit skema. Du, der ikke allerede har ret til at bo i Danmark som familiesammenført (ansøger), skal gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 1). 2. Vedlægge nødvendige dokumenter 3. Indgive ansøgningen til en dansk repræsentation i det land, hvor du bor. Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan ansøgningen normalt indgives i Danmark. Du skal have optaget biometri i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Hvis du har fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med et andet lands repræsentation, skal du ved personligt fremmøde aflevere 2 stk. ansigtsfoto på repræsentationen i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Efter din indrejse i Danmark skal du have optaget biometri til opholdskortet. Du kan læse mere om opholdskort med biometri på den sidste side i skema 1 og på Hvilke dokumenter skal du vedlægge? Du skal vedlægge følgende dokumenter: Kopi af dit pas (alle sider inklusiv forside). Vielsesattest (kopi med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk). Dokumentation for samliv (skal kun vedlægges, hvis I ikke er gift). Skal du have andre dokumenter med, når du indgiver din ansøgning?, du skal have dit originale pas med, så myndighederne kan kontrollere din identitet. Krav om biometri på opholdskort Hvis du har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal du ved personligt fremmøde have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskort. Det kan du gøre for at få hurtigt svar Din ansøgning kan blive behandlet med den kortest mulige sagsbehandlingstid, hvis du og din ægtefælle udfylder hhv. skema 1 og skema 2 korrekt og vedlægger de nødvendige dokumenter, og din ægtefælle indgiver skema 2 senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning til en dansk repræsentation i udlandet, eller indgiver skema 2 i forbindelse med skema 1, hvis du indgiver din ansøgning i Danmark. Hvis der mangler dokumenter eller oplysninger Udlændingestyrelsen kan afvise en ansøgning, hvis den ikke indeholder de nødvendige oplysninger eller dokumenter, eller der kan gå længere tid, før I får et svar. Benyt tjeklisten bagest i skemaet. Ansøger Efternavn UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Evt. tidligere nationalitet Evt. CPR-nr. Evt. Udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Fødested (by) Fødeland Navn og CPR-nr. på din ægtefælle eller faste samlever i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Alle danske statsborgere og personer med en opholdstilladelse i Danmark har et såkaldt CPR-nr. Din ægtefælle i Danmark kan oplyse dig om sit CPR-nr. Ægtefælles navn (fornavn(e) og efternavn) Ægtefælles CPR-nr. Side 3 af 30

4 Oplysninger om din ægtefælles/samlevers opholdsgrundlag Du skal svare på følgende spørgsmål om grundlaget for din ægtefælles/samlevers opholdstilladelse. Grundlaget står skrevet i din ægtefælles opholdstilladelse. Sæt kryds ud for den bestemmelse i udlændingeloven, som din ægtefælle/samlever har opholdstilladelse efter: 7, stk. 1 7, stk. 2 7, stk. 3 8, jf. 7 Hvis din ægtefælle/samlever har opholdstilladelse efter 7, stk. 3, skal du svare på følgende: Er opholdstilladelsen blevet forlænget? Hvornår udløber din ægtefælles/samlevers opholdstilladelse? 1. Oplysninger om dig (ansøger) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Køn Nuværende ægteskabelig stilling Mand Har du børn? Kvinde Samlevende Gift Din adresse i udlandet/hjemlandet (gade/vej og nr.) Postnr., by og land Telefonnr. -adresse Modtagelse af din afgørelse i udlandet Hvis du får opholdstilladelse, vil afgørelsen normalt blive sendt til den danske repræsentation, hvor du indgiver ansøgningen (skema 1). Du vil derefter modtage afgørelsen fra repræsentationen. Hvis du ikke indgiver ansøgningen (skema 1) på en dansk repræsentation, vil afgørelsen normalt blive sendt til en dansk repræsentation i det land, hvor du ovenfor har angivet, at du har bopæl. Hvis der ikke er en dansk repræsentation i det land, hvor du har bopæl, kan du nedenfor oplyse, hvilken dansk repræsentation, som du ønsker at få din afgørelse fra. Se oversigt over repræsentationer på Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt skal have haft fast ophold i det pågældende land de seneste 3 måneder. Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at vi ikke kan sende din afgørelse til den oplyste repræsentationen, vil vi kontakte dig. Hvilken dansk repræsentation ønsker du at få afgørelsen fra? Modtagelse af din afgørelse i Danmark Hvis du allerede er i Danmark, skal du nedenfor oplyse indrejsedato, adresse og kontaktoplysninger i Danmark. Bemærk: Hvis du oplyser en adresse i Danmark, og myndighederne allerede har kontrolleret din identitet i forbindelse med indgivelsen af din ansøgning, vil afgørelsen i sagen blive sendt med posten til din adresse i Danmark. Har du oplyst en adresse i Danmark, og har myndighederne endnu ikke kontrolleret din identitet, vil du få besked om at henvende dig, så du kan få foretaget denne kontrol. Først herefter vil myndighederne kunne udlevere en afgørelse i din sag. Vigtigt: Skifter du adresse, eller sker der ændringer i dine kontaktoplysninger, skal du oplyse Udlændingestyrelsen herom. Seneste indrejsedato i Danmark Din adresse i Danmark (gade/vej og nr.) Postnr. og by Bor hos (navn) Side 4 af 30

5 2. Oplysninger om dit pas UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du har et nationalitetspas, kan du få en opholdstilladelse, som gælder indtil 3 måneder, før gyldigheden af dit pas udløber. Har du anden rejselegitimation, kan du få en opholdstilladelse, som gælder indtil 6 måneder, før gyldigheden af din rejselegitimation udløber. Du skal vedlægge kopi af dit pas (alle sider inklusiv forside). Hvis du under sagens behandling får nyt pas, skal du indsende kopi af alle sider af det nye pas. Nationalitetspas Pasnummer Pas gyldigt til Anden rejselegitimation, hvilken? Udstedelsesdato I hvilket land er passet udstedt? 3. Oplysninger om din ægtefælle eller samlever UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Evt. tidligere efternavn Fornavn(e) Nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Evt. tidligere nationalitet Hvis I er gift, skal du oplyse sted og dato for vielsen Fødested (by) og land Adresse (gade/vej og nr.) Postnr. og by Land Telefonnr. Udlændingestyrelsen kan normalt ikke give tilladelse til ægtefællesammenføring, hvis det må anses for tvivlsomt, at ægteskabet eller samlivet er indgået efter begge parters eget ønske. Hvis du og din ægtefælle/samlever er nærmere beslægtet, vil Udlændingestyrelsen anse det for tvivlsomt, at ægteskabet/samlivet er indgået efter jeres begge ønske, medmindre særlige grunde taler imod en sådan formodning. Du kan nedenfor anføre eventuelle grunde, som du mener, taler i mod den formodning, at jeres ægteskab/samliv ikke er indgået efter jeres begge ønske. Er du og din ægtefælle/samlever beslægtede i bedsteforældres ret op- og nedstigende linje eller i bedsteforældres søskendes ret op- og nedstigende linje (Gruppen omfatter bl.a. bedsteforældrenes børn (onkler og tanter), bedsteforældrenes børnebørn (fætre og kusiner), bedsteforældrenes oldebørn (fætre og kusiners børn), bedsteforældrenes søskendes børn (forældres fætre og kusiner) og bedsteforældrenes søskendes børnebørn (næstsøskendebørn)), eller via stedforældre eller deres slægtninge? Hvis ja, skal du oplyse, hvordan du og din ægtefælle/samlever er beslægtet med hinanden Hvis ja, skal du oplyse eventuelle grunde, som du mener, taler imod den formodning, at jeres ægteskab/samliv ikke er indgået efter jeres begge ønske Side 5 af 30

6 4. Oplysninger om tidligere ægtefæller UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Har du været gift før? Hvis ja, skal du oplyse følgende om dine tidligere ægtefæller: 1. Fornavn(e) og efternavn Fødselsdato (dag, måned, år) Nationalitet Dato for indgåelse og afslutning af ægteskab Oplysninger om dine børn, herunder børn der opholder sig i hjemlandet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Køn Er barnet i Danmark? Søger barnet samtidig om opholdstilladelse? Hvis ja, skal børn under 18 år udfylde skema FA11a og børn over 18 år skal udfylde skema SG1a. Dreng Pige 6. Oplysninger om dine familieforhold UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Har du forældre eller søskende, der tidligere er blevet ægtefællesammenført til Danmark? Hvis ja, skal du oplyse hvem (fornavn(e) og efternavn) Har du forældre i hjemlandet? Har du søskende i hjemlandet? Side 6 af 30

7 7. Om ægteskabet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal kun udfylde pkt. 7, hvis I er gift. Hvis I ikke er gift, skal du gå til pkt. 8. I forbindelse med jeres ansøgning skal vi undersøge følgende: Om dit ægteskab er gyldigt efter danske regler. Om ægteskabet er indgået efter begge parters eget ønske. Om ægteskabet er indgået proforma, dvs. med det afgørende formål at opnå opholdstilladelse til ansøgeren. Bemærk: Efter danske regler er ægteskaber, som er indgået ved stedfortræder (hvor begge ægtefæller ikke var til stede ved vielsen) ikke gyldige. Ægteskaber indgået for en religiøs instans uden retlig vielseskompetence er heller ikke gyldige. Sådanne ægteskaber kan derfor ikke danne grundlag for ægtefællesammenføring. Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål for at belyse disse forhold. Vi stiller spørgsmålene i alle sager, og vi stiller kun spørgsmål, der kan være relevante for behandlingen af en sag om ægtefællesammenføring. Hvornår mødte du din ægtefælle første gang? Hvordan mødte du din ægtefælle? Hvis du mødte din ægtefælle via internettet, hvornår mødtes I første gang personligt? Var det jer selv, der besluttede, at I skulle giftes? Hvis nej, hvem besluttede det? Hvornår blev beslutningen truffet? Hvis I har boet sammen, inden I blev gift, skal du oplyse hvor og i hvilke perioder Hvis I ikke har boet sammen, inden I blev gift, skal du oplyse, hvordan og hvor ofte du og din ægtefælle har haft kontakt Planlagde I selv jeres bryllup? Hvis nej, hvem planlagde jeres bryllup? Hvor og hvornår blev I gift? Var I begge til stede, da I blev gift? Hvilken kontakt har I haft, siden I blev gift med hinanden? Hvornår har I sidst set hinanden? På hvilke(t) sprog taler I sammen? Side 7 af 30

8 8. Oplysninger om din uddannelse og beskæftigelse UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Grundskole Gymnasium Højere uddannelse Hovedbeskæftigelse Sprogkundskaber: Modersmål Andre sprog 2. sprog Anden uddannelse, anden tidligere beskæftigelse, andre kvalifikationer, specialer og lign. Om betingelserne for ægtefællesammenføring Der er normalt en række betingelser, der skal være opfyldt for, at der kan gives tilladelse til ægtefællesammenføring. Det kan fx være krav om, at parrets tilknytning til Danmark er større end til et andet land, og at den udenlandske ægtefælle/samlever skal bestå en prøve i dansk efter at være meddelt opholdstilladelse. I pkt. 9 og 10 stiller vi en række spørgsmål for at undersøge dette. Når din ægtefælle/samlever, der bor i Danmark, har asyl, stiller vi kun disse betingelser, hvis vi vurderer, at du og din ægtefælle/samlever kan henvises til at leve som familie i et andet land. Hvis din ægtefælle/samlever har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3, kan du normalt først få familiesammenføring efter 1 år og kun, hvis din ægtefælles/samlevers første midlertidige opholdstilladelse forlænges. Der kan dog være særlige situationer, hvor et afslag på familiesammenføring kan være særligt indgribende allerede inden for det første år. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis ægtefællen/samleveren i Danmark før udrejsen fra hjemlandet har passet en handicappet ægtefælle/samlever i hjemlandet, eller hvis den herboende har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet. I disse situationer skal dette skema også bruges. Hvis du vælger ikke at besvare spørgsmålene i pkt. 9 og 10, og vi vurderer, at vi mod din forventning ikke kan se bort fra de nævnte krav, skal du være opmærksom på, at vi så skal indhente en række yderligere oplysninger fra dig. 9. Tilknytning til Danmark og andre lande UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Har du tidligere besøgt Danmark (inkl. dit eventuelt nuværende ophold i Danmark)? Hvis ja, skal du oplyse perioder (fra dato til dato): Har du boet mere end 6 måneder i et andet land end dit hjemland? Hvis ja, oplys land(e) og tidsrum Side 8 af 30

9 Opholder du dig nu i et andet land end dit hjemland? Hvis ja, oplys hvilket land 10. Prøve i Dansk UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du får opholdstilladelse som ægtefællesammenført i Danmark, vil det som udgangspunkt være en betingelse for, at du senere kan få forlænget din opholdstilladelse, at du senest 6 måneder efter din tilmelding til folkeregisteret består en prøve i dansk på A1-niveau. Prøven er en mundtlig prøve, hvor man på dansk skal besvare en række spørgsmål. Vi kan dog se bort fra kravet om bestået danskprøve i visse tilfælde se Om betingelserne for ægtefællesammenføring ovenfor. Visse prøver kan træde i stedet for udlændingemyndighedernes Danskprøve A1. På nyidanmark.dk kan du se en oversigt over disse prøver. Hvis du allerede har bestået en prøve i dansk på A1-niveau, og du vedlægger dokumentation herfor, vil din ægtefælle/samlever alene blive bedt om at stille økonomisk sikkerhed på ,07 kr. (2015-niveau) i stedet for ,12 kr. (2015-niveau). Har du bestået en prøve i dansk på A1-niveau? Hvis ja, skal du vedlægge dokumentation i form af prøvebevis. Hvis du har særlige handicaps, der forhindrer dig i at gennemføre prøven (eksempelvis syns- eller hørehandicap), kan du anføre det her. Husk at vedlægge dokumentation i form af lægeerklæring. 11. Andre oplysninger, som du mener er relevante for sagen UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Når Udlændingestyrelsen skal afgøre, om der kan gives tilladelse til ægtefællesammenføring, er oplysninger om sygdom eller handicap hos den ægtefælle/samlever, der søger om at komme til Danmark, normalt ikke af betydning. I visse tilfælde kan sådanne oplysninger dog tillægges betydning. Det kan være tilfældet, hvis den ægtefælle/samlever, der bor i Danmark, har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3, og derfor normalt først kan få familiesammenføring efter 1 år og kun, hvis hans/hendes midlertidige opholdstilladelse forlænges. I sådanne situationer vil vi vurdere, om et afslag på familiesammenføring er særligt indgribende. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis ægtefællen/samleveren i Danmark før udrejsen fra hjemlandet har passet en handicappet ægtefælle/samlever i hjemlandet, eller hvis den herboende ægtefælle/samlever har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet. Hvis du lider af alvorlig sygdom eller handicap, og du mener, at det er relevant for behandlingen af din sag, skal du oplyse dette nedenfor. Du skal vedlægge dokumentation for dine oplysninger (fx lægeattest ved alvorlig sygdom eller handicap). Udlændingestyrelsen vil på den baggrund kunne vurdere, om dine oplysninger har betydning for behandlingen af sagen. Har du et alvorligt handicap, eller lider du af en alvorlig sygdom? Hvis ja, skal du oplyse hvilket handicap/sygdom, og hvilken behandling du modtager: Er du afhængig af andre personer til at passe dig? Hvis ja, skal du oplyse følgende: Side 9 af 30

10 Har din ægtefælle/samlever passet dig, inden han/hun rejste til Danmark? Hvem har passet dig efter din ægtefælle/samlever rejste til Danmark? Andre oplysninger som, du mener, har betydning for behandlingen af din sag: 12. Samlivserklæring UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Denne erklæring skal udfyldes, hvis du (ansøger) allerede er i Danmark. (Sæt kryds) Jeg erklærer på tro og love, at jeg lever sammen med min ægtefælle/samlever på fælles bopæl på nedenstående adresse, og at formålet med vores ægteskabs eller vores samlivsforholds etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for mig. Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) 13. Erklæring efter udlændingeloven ( 9, stk. 2) om aktiv deltagelse i danskindlæring og integration i det danske samfund Denne erklæring har til formål at fremhæve betydningen af et godt kendskab til det danske sprog, dansk kultur og danske samfundsforhold, når man som udlænding tager bopæl i Danmark. Erklæringen er udformet med sigte på de tilfælde, hvor ansøgeren ikke på forhånd har kendskab til eller særlige forudsætninger for at kende dansk sprog, kultur og samfundsforhold. Jeg erklærer, at jeg efter bedste evne vil deltage aktivt i min egen og mine eventuelle børns danskuddannelse og integration i det danske samfund. Jeg erklærer derfor følgende: Jeg vil arbejde for at blive selvforsørgende gennem beskæftigelse Jeg vil arbejde for at lære det danske sprog Jeg vil arbejde for at tilegne mig en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer Jeg vil deltage aktivt i samfundslivet Jeg vil deltage aktivt i det integrationsprogram, jeg bliver tilbudt Jeg vil arbejde for mine børns integration ved i samarbejde med daginstitutioner, skoler m.v. at sikre, at børnene så tidligt som muligt tilegner sig det danske sprog, og at de vejledes om at tage ansvar for egen læring Jeg er klar over, at det som udgangspunkt er en betingelse for opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse og indfødsret i Danmark, at jeg består en danskprøve Jeg er klar over, at den økonomiske sikkerhed ,12 kr. (2015-niveau), som min ægtefælle/samlever som udgangspunkt skal stille i forbindelse med min sag om opholdstilladelse i Danmark, efter anmodning nedskrives o med ,05 kr. (2015-niveau), hvis jeg senest 6 måneder fra, jeg har tilmeldt mig folkeregisteret, består danskprøven på A1-niveau (eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau) o med ,02 kr. (2015-niveau), hvis jeg senest 15 måneder fra, jeg har tilmeldt mig folkeregisteret, består danskprøven på A2-niveau (eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau) o med ,02 kr. (2015-niveau) dog så garantien som minimum udgør kr., hvis jeg består en afsluttende danskprøve Side 10 af 30

11 Jeg er klar over, at der i Danmark gælder principper om, at der skal være respekt og udfoldelsesmuligheder for både piger og drenge, at man skal lytte til børnene, og at man ikke må afstraffe børn fysisk. Endvidere er jeg klar over, at der i skolerne gælder principper om elevers og forældres medbestemmelse og samarbejde mellem forældre og skole 14. Øvrige erklæringer A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år (straffelovens 161, jf. udlændingelovens 40). Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger (udlændingelovens 40). Min opholdstilladelse kan blive inddraget (udlændingelovens 19). B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning (forvaltningslovens 29 og persondatalovens 6-8 og 27). Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig. Min familie. De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed. Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af min ansøgning høres af Udlændingestyrelsen, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed (udlændingelovens 45 a og 45 c). Dette kan ske på udlændingemyndighedernes initiativ eller på initiativ fra efterretningstjenesterne eller anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark, til at identificere ofre eller vidner til en konkret forbrydelse, eller til at bistå udenlandsk politi. D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale danske myndigheder De danske udlændingemyndigheder giver visse oplysninger videre til den kommune, som du kommer til at bo i, hvis du får opholdstilladelse eller meddeles registreringsbevis eller opholdskort i medfør af EU-reglerne (udlændingelovens 44 a). Kommunen vil endvidere blive informeret, hvis din opholdstilladelse senere nægtes forlænget eller bliver inddraget, det senere konstateres, at din opholdstilladelse er bortfaldet, eller din opholdstilladelse bliver gjort tidsubegrænset. Endelig vil den kommune, som du kommer til at bo i, have adgang til nogle af de oplysninger, der er registreret om dig i Udlændingestyrelsens registre, såfremt det er nødvendigt for varetagelsen af kommunens opgaver. Kommunen vil have adgang til oplysninger af betydning for dens sagsbehandling, herunder blandt andet Oplysninger om nuværende og eventuelt tidligere opholdsgrundlag. Oplysninger om sagsforløb, herunder dato for ansøgningens indgivelse, ansøgningstype, om en afgørelse er blevet påklaget m.m. Oplysninger om danskuddannelsesforløb. Oplysninger om dine tidligere bopælskommuner. E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse, vil blive registreret i udlændingemyndighedernes registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold i Danmark. Det vil blive registreret i Det Centrale Personregister, hvis du får opholdstilladelse. Det Centrale Personregister er et edb-register, som det danske Økonomi- og Indenrigsministerium er ansvarligt for. Oplysningerne i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark (persondatalovens 6-8). Statsforvaltningen (sagsoplysning), politiet (sagsoplysning eller kontrol) samt Udlændingenævnet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister om dig. Herudover kan andre myndigheder og private organisationer have adgang til disse oplysninger (udlændingelovens 44 a). Side 11 af 30

12 Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få opholdstilladelse i Danmark (udlændingelovens 40). Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 1 år, og du risikerer, at du ikke får opholdstilladelse (udlændingelovens 60). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø. De fingeraftryk, der optages til brug for udstedelse af opholdskort, vil blive slettet i udlændingemyndighedernes registre senest 90 dage efter, at der er udstedt opholdskort, eller efter at der er meddelt afslag. F. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af din ansøgning og senere, når du eventuelt har fået en tilladelse. Hvis du har fået en tilladelse, og Udlændingestyrelsen finder, at du ikke længere opfylder betingelserne for din opholdstilladelse, kan din tilladelse blive inddraget. Din sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at du ikke længere opfylder betingelserne for din tilladelse. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister. Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret. Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner. Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested. Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted. Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 15. Underskrift Jeg søger om ægtefællesammenføring i Danmark og bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 13 & 14. Hvis jeg har sat kryds under pkt. 12, bekræfter jeg desuden at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 12. Dato og sted Underskrift Tjekliste Inden du indgiver din ansøgning, er det meget vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): Kopi af dit pas (alle sider inklusiv forside). Hvis passet afleveres til myndighederne, behøver du alene vedlægge kopi af alle udfyldte sider inklusiv forside. Vielsesattest i kopi med autoriseret oversættelse til enten dansk eller engelsk. Dokumentation for samliv. Skal kun vedlægges, hvis I ikke er gift. Denne dokumentation kan fx være lejekontrakt, hvor I begge er anført som lejere, breve modtaget på samme adresse, erklæringer fra udlejere, arbejdsgivere, m.v. Evt. dokumentation for bestået prøve i dansk på A1-niveau. Det er også vigtigt, at du har besvaret spørgsmålene, og har underskrevet og dateret ansøgningen. Desuden er det vigtigt, at du: Husker at få optaget biometri til opholdskort inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Husker at medbringe dit originale pas, når du indgiver ansøgningen, og når du skal have optaget biometri til opholdskort. Krav om biometri på opholdskort Hvis du indgiver ansøgningen i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal du ved personligt fremmøde have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskort. Hvis du indgiver ansøgningen på en udenlandsk repræsentation, som Danmark har en repræsentationsaftale med, skal du ved personligt fremmøde aflevere 2 stk. ansigtsfoto. Efter din indrejse i Danmark skal du have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskort. Hvis du indgiver ansøgningen pr. post, fax eller via tredjemand (fx advokat) og har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor Side 12 af 30

13 der findes en dansk repræsentation, skal du ved personligt fremmøde have optaget biometri inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Har du fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med en udenlandsk repræsentation, skal du ved personligt fremmøde aflevere 2 stk. ansigtsfoto inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Når du henvender dig for at få optaget biometri eller aflevere ansigtsfoto, skal du medbringe kopi af de første 3 sider af den del af ansøgningsskemaet, som du selv har udfyldt. På den måde kan myndighederne matche biometri eller ansigtsfoto med den indsendte ansøgning. Bemærk, at sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen først vil blive påbegyndt, når vi har modtaget biometri eller ansigtsfoto. Hvis du ikke medvirker til at få optaget biometri i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen i Danmark eller ved en dansk repræsentation, eller hvis du ikke afleverer ansigtsfoto i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen ved en udenlandsk repræsentation, vil ansøgningen blive afvist. Du er dog fritaget for kravet om at få optaget fingeraftryk, hvis du af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fingeraftryk. Du skal altid medbringe dit pas eller anden rejselegitimation, når du skal have optaget biometri eller aflevere ansigtsfoto. I forbindelse med at du får optaget biometri optages også en underskrift. Ansigtsfoto og fingeraftryk lagres i en chip på det opholdskort, som bliver udstedt, hvis du får opholdstilladelse. Hvis du opholder dig i Danmark, kan du få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også få optaget biometri hos det lokale politi. Du kan se en liste over politistationer, hvor du kan få optaget biometri på nyidanmark.dk/opholdskort. Hvis du opholder dig i udlandet, finder du en oversigt over danske repræsentationer og danske repræsentationsaftaler med andre landes repræsentationer på Udenrigsministeriets hjemmeside ( Du kan læse mere om opholdskort med biometri på Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Hvem har indgivet ansøgningen? Ansøger Referencen Anden, oplys hvem: Tilmeldt CPR (dato) Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 3 Forbeholdt myndighederne: Tjekliste Er navne og pasoplysninger i overensstemmelse med forevist legitimation? Er ansøger vejledt om, at ansøgningen kan afvises, hvis ansøger ikke opholder sig i Danmark på et egentlig opholdsgrundlag? Er der vejledt om, at der skal optages biometri? Er samtlige spørgsmål besvaret, herunder om ansøger og reference er i familie med hinanden (jf. pkt. 3)? Er ansøgningen underskrevet af ansøger? Er der vedlagt kopi af ansøgers pas (alle sider inkl. forside eller alle sider med stempler og viseringer)? Er der vedlagt vielsesattest? Er der vedlagt dokumentation for samliv (skal kun vedlægges, hvis parret ikke er gift)? Er der vedlagt dokumentation for evt. særlige handicaps, der forhindrer ansøger i at tage prøve i dansk? (kun hvis ansøger har valgt at udfylde pkt. 10) Side 13 af 30

14 SKEMA 2 (FA10b) Oplysningsskema til ansøgers ægtefælle i Danmark - Oplysninger om ægtefælle eller faste samlever til en udlænding, som søger om opholdstilladelse i Danmark (ægtefællesammenføring), hvor den herboende ægtefælle eller samlever har asyl Sådan gør du For at søge om ægtefællesammenføring skal ægtefællerne udfylde hvert sit skema. Du, som allerede har ret til at bo i Danmark (ansøgers ægtefælle i Danmark), skal gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema. Følg anvisningerne i skemaet 2. Vedlægge nødvendige dokumenter 3. Indgive dette skema (skema 2) til Udlændingestyrelsen. Hvis din ægtefælle (ansøger) allerede er i Danmark, bør dette skema (skema 2) indgives i forbindelse med ansøgningen (skema 1) til Borgerservice i Udlændingestyrelsen eller til det lokale politi To typer af spørgsmål Der er nogle helt grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan gives tilladelse til ægtefællesammenføring i Danmark. Det er fx et krav, at ægteskabet er gyldigt. Derfor stiller vi en række spørgsmål, som alle skal svare på. Det gælder spørgsmålene til og med pkt. 5. Alle har ret til respekt for privatliv og familieliv. Det følger af den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8. Hvis vi vurderer, at I ikke kan henvises til at leve som familie i et andet land, vil vi normalt ikke stille andre betingelser end de grundlæggende betingelser for ægtefællesammenføring. I disse tilfælde har vi ikke brug for oplysninger om eksempelvis jeres tilknytning til Danmark eller oplysninger om bolig- og indtægtsforhold. Der er derfor en række spørgsmål, som I ikke behøver at svare på. Det fremgår af vejledningen i ansøgningspakken, hvilke spørgsmål I skal svare på. Hvis vi derimod vurderer, at I kan henvises til at leve som familie i et andet land, vil der også være en række andre betingelser, der normalt skal være opfyldt. Der er bl.a. et krav om, at ægtefællerne skal have størst tilknytning til Danmark, og at ægtefællen i Danmark har en egnet bolig og kan forsøge sig selv og sin ægtefælle. FA10b_da_ Sådan vurderer vi, om du som flygtning er afskåret fra at opholde dig i samme land som din ægtefælle Hvis du har fået asyl for nylig, vil vi normalt hurtigt kunne vurdere, at der kun skal stilles de grundlæggende betingelser for ægtefællesammenføring. Hvis det er tvivlsomt, om du kan henvises til at opholde dig i et andet land med din ægtefælle, vil Center for Asyl i Udlændingestyrelsen nærmere vurdere spørgsmålet. Center for Asyl vil i den forbindelse tage udgangspunkt i de oplysninger, som du gav, da du søgte om asyl. Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at du kan henvises til at tage ophold i et andet land med din ægtefælle, så vil du få mulighed for at komme med dine bemærkninger til den vurdering, inden vi træffer afgørelse i sagen. Du vil også få mulighed for at komme med supplerende oplysninger om evt. andre grunde til, at du risikerer forfølgelse eller overgreb. Hvilke dokumenter skal du vedlægge? Du skal vedlægge følgende dokumenter: Erklæring om, at du vil forsørge ansøgeren (bilag 1). Vedlægges kun, hvis I ikke er gift. Øvrige dokumenter. Hvilke fremgår af skemaet. Det kan du gøre for at få hurtigt svar Din ægtefælles ansøgning kan blive behandlet med den kortest mulige sagsbehandlingstid, hvis du og din ægtefælle udfylder hhv. skema 2 og skema 1 korrekt og vedlægger de nødvendige dokumenter, og du indgiver dette skema (skema 2) senest 14 dage efter, at din ægtefælle har indgivet skema 1 til en dansk repræsentation i udlandet. Hvis din ægtefælle indgiver sin ansøgning i Danmark, bør du indgive dette skema (skema 2) i forbindelse med ansøgningen (skema 1). Hvis der mangler dokumenter eller oplysninger Udlændingestyrelsen kan afvise en ansøgning, hvis den ikke indeholder de nødvendige oplysninger eller dokumenter, eller der kan gå længere tid, før I kan få et svar. Benyt tjeklisten bagest i skemaet. Side 14 af 30

15 Oplysninger om dig, der allerede bor i Danmark og ønsker din ægtefælle/samlever hertil UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Evt. tidligere efternavn Fornavn(e) Nationalitet Evt. tidligere nationalitet CPR-nr. Køn Mand Kvinde Evt. Udl.nr. Fødested (by) Fødeland Telefonnr. -adresse Oplysninger om dit opholdsgrundlag UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal besvare følgende spørgsmål om grundlaget for din opholdstilladelse. Grundlaget står skrevet i din opholdstilladelse. Sæt kryds ud for den bestemmelse i Udlændingeloven, som du har fået opholdstilladelse efter: 7, stk. 1 7, stk. 2 7, stk. 3 8, jf. 7 Hvis du har opholdstilladelse efter 7, stk. 3, skal du svare på følgende: Er opholdstilladelsen blevet forlænget? Hvornår udløber din opholdstilladelse? Oplysninger om din ægtefælle/samlever, der søger om opholdstilladelse UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Fornavn(e) Fødselsdato (dag, måned, år) Fødeland Køn Mand Kvinde Nationalitet Fødested (by) Evt. CPR-nr. Evt. Udl.nr./Person ID Har din ægtefælle barn/børn fra tidligere forhold, som også søger om opholdstilladelse i Danmark? Hvis ja, skal du udfylde bilag Om ægteskabet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal kun udfylde pkt. 1, hvis I er gift. Hvis I ikke er gift, skal du gå til pkt. 2 I forbindelse med jeres ansøgning skal vi undersøge følgende: Om dit ægteskab er gyldigt efter danske regler. Om ægteskabet er indgået efter begge parters eget ønske. Om ægteskabet er indgået proforma, dvs. med det afgørende formål at opnå opholdstilladelse til ansøgeren. Bemærk: Efter danske regler er ægteskaber, som er indgået ved stedfortræder (hvor begge ægtefæller ikke var til stede ved vielsen) ikke gyldige, ligesom ægteskaber indgået for en rent religiøs instans uden retlig vielseskompetence heller ikke er gyldige. Sådanne ægteskaber kan derfor ikke danne grundlag for ægtefællesammenføring. Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål for at belyse disse forhold. Vi stiller spørgsmålene i alle sager, og vi stiller kun spørgsmål, der kan være relevante for behandlingen af en sag om ægtefællesammenføring. Side 15 af 30

16 Hvornår mødte du din ægtefælle første gang? Hvordan mødte du din ægtefælle? Hvis du mødte din ægtefælle via internettet, hvornår mødtes I første gang personligt? Var det jer selv, der besluttede, at I skulle giftes? Hvis nej, hvem besluttede det? Hvornår blev beslutningen truffet? Hvis I har boet sammen, inden I blev gift, skal du oplyse hvor og i hvilke perioder Hvis I ikke har boet sammen, inden I blev gift, skal du oplyse, hvordan og hvor ofte du og din ægtefælle har haft kontakt Planlagde I selv jeres bryllup? Hvis nej, hvem planlagde jeres bryllup? Hvor og hvornår blev I gift? Var I begge til stede, da I blev gift? Hvilken kontakt har I haft, siden I blev gift? Hvornår har I sidst set hinanden? På hvilke(t) sprog taler I sammen? Udlændingestyrelsen kan normalt ikke give tilladelse til ægtefællesammenføring, hvis det må anses for tvivlsomt, at ægteskabet er indgået efter begge ægtefællers eget ønske. Hvis du og din ægtefælle er nærmere beslægtet, vil Udlændingestyrelsen anse det for tvivlsomt, at ægteskabet er indgået efter jeres begge ønske, medmindre særlige grunde taler imod en sådan formodning. Du kan nedenfor anføre eventuelle grunde, som du mener, taler i mod den formodning, at jeres ægteskab ikke er indgået efter jeres begge ønske. Er du og din ægtefælle beslægtede i bedsteforældres ret op- og nedstigende linje eller i bedsteforældres søskendes ret opog nedstigende linje (Gruppen omfatter bl.a. bedsteforældrenes børn (onkler og tanter), bedsteforældrenes børnebørn (fætre og kusiner), bedsteforældrenes oldebørn (fætre og kusiners børn), bedste-forældrenes søskendes børn (forældres fætre og kusiner) og bedsteforældrenes søskendes børnebørn (næst-søskendebørn)), eller via stedforældre eller deres slægtninge? Hvis ja, skal du oplyse, hvordan du og din ægtefælle er beslægtet med hinanden Side 16 af 30

17 Hvis ja, skal du oplyse eventuelle grunde, som du mener, taler imod den formodning, at jeres ægteskab ikke er indgået efter jeres begge ønske 2. Fællesbørn i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Har du og din ægtefælle/samlever fællesbørn under 18 år i Danmark? Hvis ja, skal du oplyse følgende: Fornavn(e) og efternavn CPR-nr. Nationalitet 3. Tidligere ægtefæller UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du har været gift før, skal du oplyse følgende om dine tidligere ægtefæller: 1. Fornavn(e) og efternavn Fødselsdato (dag, måned, år) Nationalitet Dato for indgåelse og afslutning af ægteskab (dag, måned, år) Oplysninger om dine familieforhold UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Har du forældre eller søskende, der tidligere er blevet ægtefællesammenført til Danmark? Hvis ja, skal du oplyse hvem (fornavn(e) og efternavn) Har du forældre i hjemlandet? Har du søskende i hjemlandet? 5. Samliv UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal kun udfylde pkt. 5, hvis I ikke er gift. Hvis I er gift, skal du gå til næste pkt. Du og din samlever har mulighed for at få ægtefællesammenføring, selv om I ikke er gift, men det er normalt en forudsætning, at I har boet sammen ca. 1½ år eller længere, og at samlivet kan dokumenteres. Du skal oplyse, hvor og hvornår du har boet sammen med ansøgeren. Dokumentation for samliv skal vedlægges. Adresse (Gade/vej, nr, postnr., by) Periode (fra dato til dato) Udlændingestyrelsen kan normalt ikke give tilladelse til ægtefællesammenføring, hvis det må anses for tvivlsomt, at samlivsforholdet er etableret efter begge parters eget ønske. Side 17 af 30

18 Hvis du og din samlever er nærmere beslægtet, vil Udlændingestyrelsen anse det for tvivlsomt, at samlivsforholdet er etableret efter jeres begge ønske, medmindre særlige grunde taler imod en sådan formodning. Du kan nedenfor anføre eventuelle grunde, som du mener, taler i mod den formodning, at jeres samlivsforhold ikke er etableret efter jeres begge ønske. Er du og din samlever beslægtede i bedsteforældres ret op- og nedstigende linje eller i bedsteforældres søskendes ret op- og nedstigende linje? (Gruppen omfatter bl.a. bedsteforældrenes børn (onkler og tanter), bedsteforældrenes børnebørn (fætre og kusiner), bedsteforældrenes oldebørn (fætre og kusiners børn), bedste-forældrenes søskendes børn (forældres fætre og kusiner) og bedsteforældrenes søskendes børnebørn (næst-søskendebørn)), eller via stedforældre eller deres slægtninge. Hvis ja, skal du oplyse, hvordan du og din samlever er beslægtet med hinanden Hvis ja, skal du oplyse eventuelle grunde, som du mener, taler imod den formodning, at jeres ægteskab/samlivsforhold ikke er indgået efter jeres begge ønske Om betingelserne for ægtefællesammenføring Der er nogle helt grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt for at der kan gives tilladelse til ægtefællesammenføring i Danmark. Det er fx et krav, at ægteskabet er gyldigt. Derfor har vi netop stillet en række spørgsmål, som alle skal svare på. Alle har ret til respekt for privatliv og familieliv. Det følger af den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8. Hvis vi vurderer, at I ikke kan henvises til at leve som familie i et andet land, vil vi normalt ikke stille andre betingelser end de grundlæggende betingelser for ægtefællesammenføring. I disse tilfælde har vi ikke brug for oplysninger om eksempelvis jeres tilknytning til Danmark eller oplysninger om bolig- og indtægtsforhold. Der er derfor en række spørgsmål, som I ikke behøver at svare på. Hvis vi derimod vurderer, at I kan henvises til at leve som familie i et andet land, vil der også være en række andre betingelser, der normalt skal være opfyldt. Der er bl.a. et krav om, at ægtefællerne skal have størst tilknytning til Danmark, og at ægtefællen/samleveren i Danmark har en egnet bolig og kan forsøge sig selv og sin ægtefælle/samlever. Når vi behandler jeres ansøgning om ægtefællesammenføring, vil vi vurdere, om vi skal stille de øvrige betingelser for at kunne give en opholdstilladelse. Hvis vi vurderer, at du ikke er i risiko for forfølgelse eller overgreb i dit hjemland eller i din ægtefælles/samlevers hjem- eller opholdsland, vil du få mulighed for at komme med dine bemærkninger til denne vurdering, inden vi træffer afgørelse i sagen om ægtefællesammenføring. Hvis du mener, at du fortsat er i risiko for forfølgelse eller overgreb i dit hjemland eller i din ægtefælles/samlevers hjem- eller opholdsland, og du og din ægtefælle derfor ikke kan henvises til at leve som familie der, så behøver du ikke udfylde pkt. 6-9, men kan gå direkte til pkt. 10. Det er heller ikke nødvendigt, at du udfylder bilag 3. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du fortsat er i risiko for forfølgelse eller overgreb i dit hjemland, fx fordi det er mange år siden, at du har fået asyl i Danmark, og der er sket ændringer i dit hjemland, så vil vi opfordre dig til at udfylde pkt Du skal også udfylde bilag 3. Hvis du ikke udfylder pkt. 6-9 og bilag 3, og vi vurderer, at vi ikke kan se bort fra betingelserne for ægtefællesammenføring, vil vi efterfølgende bede dig om disse oplysninger. Vi kan også se bort fra de almindelige betingelser, hvis du har forældremyndighed over eller samværsret med børn under 18 år, der bor i her i landet. Udlændinge, som har fået arbejde inden for et af de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. Disse erhverv er opført på Positivlisten. Hvis du er beskæftiget inden for et erhverv, der er omfattet af Positivlisten, kan Udlændingestyrelsen se bort fra 24-års-kravet og tilknytningskravet. Ønsker du, at vi under behandlingen af sagen skal lægge vægt på, at din beskæftigelse er omfattet af Positivlisten, skal du udfylde pkt. 8.B og vedlægge dokumentation i form af eksamensbevis og ansættelseskontrakt eller konkret ansættelsestilbud. Du kan læse nærmere om hvilke erhvervsområder, der er omfattet af Positivlisten på Side 18 af 30

19 6. Særbørn i Danmark Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål om dine eventuelle børn fra tidligere forhold (særbørn). Vi stiller spørgsmålene om eventuelle særbørn, så vi kan vurdere, om vi på den baggrund kan fravige nogle af betingelserne for ægtefællesammenføring, fx kravet om økonomisk sikkerhedsstillelse. Hvis du har særbørn, skal du være opmærksom på, at vi eventuelt vil kontakte dine særbørns far/mor for at få bekræftet dine oplysninger. Hvis du ønsker, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen ikke skal lægge vægt på, at du har særbørn, kan du angive dette nedenfor. Hvis du angiver dette, vil det heller ikke være nødvendigt at kontakte dine særbørns far/mor. Du skal dog være opmærksom på, at det vil have den konsekvens, at vi ikke kan fravige nogle af betingelserne på baggrund af dine særbørn, og at alle betingelserne for ægtefællesammenføring derfor som udgangspunkt vil blive stillet. Der vil fx blive stillet krav om, at jeres tilknytning til Danmark er større end til et andet land, at du ikke har modtaget offentlig hjælp, at du har en bolig af rimelig størrelse, og at du stiller en økonomisk sikkerhed for din ægtefælle/samlever. Har du særbørn i Danmark under 18 år? Jeg ønsker ikke, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen skal lægge vægt på, at jeg har særbørn. Jeg er indforstået med, at mit ønske har den konsekvens, at alle betingelserne for ægtefællesammenføring som udgangspunkt vil blive stillet. Hvis du ønsker, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen skal lægge vægt på, at du har særbørn, skal du under pkt. 6.A give samtykke til, at Udlændingestyrelsen kan videregive oplysninger om, at du er involveret i en ansøgning om opholdstilladelse. Du giver samtykke hertil ved at underskrive samtykkeerklæring. Desuden skal du udfylde pkt. 6.B med oplysninger om hvert af særbørnene. 6.A Samtykkeerklæring til videregivelse af oplysninger Jeg giver herved samtykke til, at Udlændingestyrelsen kan videregive oplysninger til mine herboende børns anden forælder, der bor i Danmark, om at jeg er involveret i en ansøgning om opholdstilladelse. Dato og sted Underskrift 6.B Oplysninger om særbørn UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER BARN 1: Fornavn(e) og efternavn CPR-nr. Nationalitet Har du forældremyndigheden over barnet? Bor barnet hos dig? Går barnet/har barnet gået i børnehave eller i skole i Danmark? Hvor mange dage opholder barnet sig hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? dage hos far du skal oplyse ugedage dage hos mor du skal oplyse ugedage Er samværet regelmæssigt? Er der samvær i weekenderne? Overnatter barnet hos begge forældre? Hvor mange nætter overnatter barnet hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? nætter hos far du skal oplyse ugedage nætter hos mor du skal oplyse ugedage Er der samvær i ferier/på helligdage? Hvis ja, skal du oplyse omfang og perioder Side 19 af 30

20 BARN 2: Fornavn(e) og efternavn CPR-nr. Nationalitet Har du forældremyndigheden over barnet? Bor barnet hos dig? Går barnet/har barnet gået i børnehave eller i skole i Danmark? Hvor mange dage opholder barnet sig hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? dage hos far du skal oplyse ugedage dage hos mor du skal oplyse ugedage Er samværet regelmæssigt? Er der samvær i weekenderne? Overnatter barnet hos begge forældre? Hvor mange nætter overnatter barnet hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? nætter hos far du skal oplyse ugedage nætter hos mor du skal oplyse ugedage Er der samvær i ferier/på helligdage? Hvis ja, skal du oplyse omfang og perioder BARN 3: Fornavn(e) og efternavn CPR-nr. Nationalitet Har du forældremyndigheden over barnet? Bor barnet hos dig? Går barnet/har barnet gået i børnehave eller i skole i Danmark? Hvor mange dage opholder barnet sig hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? dage hos far du skal oplyse ugedage dage hos mor du skal oplyse ugedage Er samværet regelmæssigt? Er der samvær i weekenderne? Overnatter barnet hos begge forældre? Hvor mange nætter overnatter barnet hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? nætter hos far du skal oplyse ugedage nætter hos mor du skal oplyse ugedage Er der samvær i ferier/på helligdage? Hvis ja, skal du oplyse omfang og perioder 7.A Tilknytning til Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER For at din ægtefælle/samlever kan få opholdstilladelse i Danmark, er det normalt en betingelse, at jeres samlede tilknytning her til landet er større end jeres samlede tilknytning til et andet land. Du behøver dog ikke at besvare spørgsmålene om jeres tilknytning til Danmark, hvis er født her i landet og nu har boet her uafbrudt i mindst 26 år eller er kommet hertil, inden du fyldte 6 år og nu har boet her uafbrudt i mindst 26 år. Jeg behøver ikke at svare på spørgsmålene om vores tilknytning til Danmark, fordi jeg (sæt kryds): Er født her i landet og nu har boet her uafbrudt i mindst 26 år (dvs. at jeg ikke har været uden for Danmark bortset fra kortere ferieophold) Er kommet hertil inden, jeg fyldte 6 år, og nu har boet her uafbrudt i mindst 26 år (dvs. at jeg ikke har været uden for Danmark bortset fra kortere ferieophold) Hvis du har sat kryds i et af de tre felter ovenfor, behøver du ikke udfylde resten af pkt. 7.A-B, men du kan gå direkte til pkt. 8. Hvor er du født/opvokset? Hvornår kom du første gang til Danmark? Har du boet i Danmark, siden du kom hertil for første gang? Side 20 af 30

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA5_da_150814 Ansøgning

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) FA11 Ansøgningspakke FA11_da_130916 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_010316 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Ansøgningspakke SG2_da_150416 Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke kan bruges

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_020615 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark Skema 2 - Oplysningsskema

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder,

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FA1_da_120916 Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal bruges til at søge om ægtefællesammenføring i Danmark. En udlænding

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgningsskema XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgergrupper med særskilt ansøgningsskema Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansøgningsskemaer,

Læs mere

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder)

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) FA6 Ansøgningspakke FA6_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FA1_da_010717 Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal bruges til at søge om ægtefællesammenføring i Danmark. En udlænding

Læs mere

Ansøgningsskema RF2_da_010316

Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FA12_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder)

FA12_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) FA12 Ansøgningspakke FA12_da_120916 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgningsskema FA8_da_250115

Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgningsskema MF1_da_011115

Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR3_da_011115 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forlængelse

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer OD2/C_da_171115 Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om familiesammenføring

Læs mere

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC:

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC: Ansøgningsskema PR3_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv. Hvad kan dette skema bruges til? Dette

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier Arbejde

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Side 1/9 Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningspakke GE2_da_160616 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Du kan bruge denne ansøgningspakke til at søge om genoptagelse

Læs mere

PHD1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende

PHD1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende Ansøgningsskema PHD1_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder)

FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) FA7 Ansøgningspakke FA7_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten OD2/A_da_171115 Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om ægtefællesammenføring med en dansk

Læs mere

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn Ansøgningspakke FO/FA2_da_110814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte Ansøgningsskema FA4_da_010317 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Ansøgningsskema MF3_da_300617

Ansøgningsskema MF3_da_300617 Ansøgningsskema MF3_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlandsdansker Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Ansøgningsskema GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen.

Læs mere

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende ST3_da_011115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af dig, der ønsker at søge om forlængelse af din opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_010717 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_180917 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes

Læs mere

ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende

ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Ansøgningsskema ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på

Læs mere

SG4_da_ Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_ Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_010717 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere