Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: lokalplan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: lokalplan."

Transkript

1 Indsigelse 1 Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Sendt: 20. september :29 Til: Peter Serup Cc: Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: lokalplan.docx -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Dkplan automailer Sendt: 20. september :58 Til: Plan og Udvikling, BLF (FÃ llespostkasse) Emne: Kvittering for indsigelse eller bemã rkning til lokalplan Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar. Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget. Ang: lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe Dato: :58:00 Name: Nibe Varmeværk a.m.b.a. Address: Hobrovej 46 Postnr: 9240 By: Nibe Tlf: Emne: Kommentar til Lokalplan Kategori: Kommentar Kommentar: ID: 463 Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. 1

2 Med henvisning til Aalborg kommunes lokalplan vedrørende boliger Lundevej Nibe, skal følgende bemærkes i forbindelse med et møde afholdt i november 2014 med By og Landskabsforvaltningen / landinspektør Tina Adamsen. På dette møde blev planer for solfangere lige op ad den nu ovennævnte udstykningen forelagt, og det blev, fra Nibe varmeværks bestyrelse bemærket, at eventuelle solfangere ikke ville blive de daværende traditionelle flade solfangere, men derimod større parabollignende solfangere som ville have en væsentlig bedre udnyttelse af solenergien, da disse solfangere kunne drejes efter solens placering. Dette blev netop nævnt i forbindelse med en kommende udstykning, som den der nu nævnes i dette lokalplanforslag. Årsagen hertil var naturligvis at det formentlig ikke kunne undgås, at der ville forekomme lysgener når solfangerne var i brug, gener som kommende nye beboere formentlig ikke kunne / ville acceptere, såfremt disse gener ikke var oplyst før ibrugtagningen af boligen. Efter mødet bemærkede Tina Adamsen, om ikke sådan et anlægs gener kunne minimeres, hvilket bestyrelsen for varmeværket ikke har kendskab til på nuværende tidspunkt. I stedet har bestyrelsen konstateret, ved besøg på et varmeværk med de pågældende solfangerparaboler, at skiltningen anbefaler brug af solbriller. Endelig skal det bemærkes, at en tilslutning til den kollektive varmeforsyning skal ske efter Nibe varmeværks anvisning. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Nibe Varmeværk

3 Indsigelse 2 Fra: Dkplan automailer Sendt: 30. september :02 Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan AppServerName: EDOC4 DocumentID: DocumentIsArchived: -1 Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar. Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget. Ang: lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe Dato: :02:00 Name: Frank Winther Address: Skalhøje 39 Postnr: 9240 By: Nibe Tlf: Emne: Indlæg Kategori: Kommentar Kommentar: Jeg er undrende over, at der på dette areal er planlagt til boliger. Arealet er udlejet til Schæferhundeklubbens Kreds 53, og benyttes til træningsplads. Ingen i bestyrelsen er blevet hørt i forbindelse med, at der nu pludselig er andre planer med arealet. En inddragelse af dette areal vil betyde, at hundeklubben ikke længere vil kunne fungere, og medfører klubben må lukke. En lukning som ellers går imod Aalborg Kommunes principper om, at fremskynde og bevare et ellers uddøende foreningsliv med frivillige kræfter ID: 470 Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. 1

4 Indsigelse 3 Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Sendt: 26. oktober :46 Til: Peter Serup Cc: Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: Bemærkninger til lokalplanforslag.pdf -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Dkplan automailer Sendt: 26. oktober :45 Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar. Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget. Ang: lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe Dato: :45:00 Name: Pia Petersen Address: Skalhøje 10 Postnr: 9240 By: Nibe Tlf: Emne: Bemærkninger til lokalplan Lundevej, Nibe Kategori: Kommentar Kommentar: Se venligst vedhæftede brev. ID: 569 Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. 1

5 26. oktober 2017 Aalborg Kommune Plan og Udvikling Stigsborg Brygge Nørresundby Bemærkninger til lokalplan Lundevej, Nibe Som repræsentanter for henholdsvis institutionsbestyrelsen i Børnehuset Lunden, Lundevej 59, 9240 Nibe og institutionsbestyrelsen i Børnehaven Solsikken, Lundevej 58, 9240 Nibe skal vi herved fremkomme med følgende bemærkninger til forslag til lokalplan , der er i offentlig høring indtil 27. oktober Indledningsvist bemærkes, at vi har læst det nævnte lokalplanforslag med stor interesse, og at vi overordnet synes, at det er spændende, at der med lokalplanforslaget bliver mulighed for at opføre flere boliger i Nibe og dermed sker en udvikling af byen. Vores bekymringer omhandler de trafikmæssige konsekvenser på Lundevej i særdeleshed i anlægsfasen, men også efterfølgende. Vi mener, at trafiksikkerheden forringes yderligere, med mindre man foretager nogle ændringer på Lundevej. Det drejer sig især om de bløde trafikanter (fodgængere og cyklister). Vi mener, at trafiksikkerheden på Lundevej allerede på nuværende tidspunkt er kritisabel, idet der er tale om en relativt smal vej, der fører til institutioner m.v. Nedenfor vil vi redegøre for vores bekymringer og synspunkter. Lundevej er en relativt smal vej. Som det er nu, har 2 biler svært ved at passere hinanden uden, at den ene holder ind til siden og lader den anden passere. Dette medfører, at rabatten er ødelagt, da bilerne er nødt til at trække derud. Der er således allerede i dag trafiksikkerhedsmæssige udfordringer på Lundevej efter vores opfattelse. Lundevej benyttes af mange forældre med børn, enten gående eller på cykel (hvor børnene selv cykler, sidder i cykelstol eller ladcykler). Mange forældre benytter således Lundevej til at lære deres børn at cykle til og fra institutioner. Herudover oplever vi, at Lundevej benyttes af skolebørn på vej til og fra Nibe Skole.

6 Vi mener ikke, at Lundevej kan håndtere den ekstra tunge trafik, der vil blive en helt automatisk konsekvens i anlægsfasen af de nye boliger. Både cyklister og fodgængere vil blive presset ud i rabatten, når en bil eller lastbil skal passere. Vi er bekymrede over konsekvenserne af den ekstra trafik på Lundevej i anlægsfasen og efterfølgende og vi mener, at Byrådet bør overveje trafiksikkerheden på Lundevej i denne forbindelse, og herunder overveje den fremtidige forøgelse af trafikken på Lundevej, når byggeriet står færdig. Vi er bekymrede over, hvordan Lundevej som bliver primære adgangsvej til det nyanlagte boligområde skal kunne rumme den tunge trafik, der helt utvivlsomt vil være i anlægsperioden, samtidig med at der skal afleveres børn (gående, på cykel eller i bil) i 2 institutioner, være adgang til en rideskole (hvilket indebærer en del trafik med hestetrailere) samt adgang til kolonihave, brevdueforening, schæferhundeklub osv. Har man overvejet, om Lundevej kan håndtere den ekstra trafik, som de nye boliger på Lundevej vil medføre i anlægsperioden og efterfølgende, herunder om det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt? Vi mener, at man som minimum bør overveje at lave et fortov og en cykelsti langs med Lundevej, således at der fortsat vil være plads til både cyklister og fodgængere på Lundevej. Cykelsti og fortov langs Lundevej vil herudover binde de nye boliger tættere til resten af Nibe by, idet der vil skabes forbindelse til de øvrige stisystemer i byen for både fodgængere og cyklister. Det eneste alternativ til fortov og cykelsti er efter vores mening at dirigere trafikken udenom byen, dvs. ingen tung trafik ad Lundevej. Trafik til og fra byggepladsen skal gå via Korsbjerghøjvej. Dette løser dog ikke trafikale problemer efter byggeriet er opført. Vi håber, at Byrådet vil tage vores bekymringer med i sine overvejelser, inden lokalplanen vedtages endeligt. Med venlig hilsen På vegne Institutionsbestyrelsen i Børnehaven Solsikken Anja Olesen På vegne Institutionsbestyrelsen i Børnehuset Lunden Pia Petersen 2

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) Punkt 22. Godkendelse af Lokalplan 10-1-112 Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) 2017-026379 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 10-1-112 endeligt uden ændringer. Mariann

Læs mere

Pernille Østergaard Lund

Pernille Østergaard Lund Pernille Østergaard Lund Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Sendt: 23. oktober 2017 08:48 Til: Alex Tolstrup Cc: Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning

Læs mere

Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer:

Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: Indsigelse 1 Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Sendt: 18. august 2017 09:07 Til: Lise Overby Nørgård Cc: Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 7-1-110 Vedhæftede

Læs mere

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger, Porthusgade, Vestbyen Dato: :17:00

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger, Porthusgade, Vestbyen Dato: :17:00 1. Indsigelse Fra: Dkplan automailer Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-119 Dato: 29. januar 2018 10:17:28 Vi bekræfter hermed

Læs mere

2. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg Dato: :21:00

2. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg Dato: :21:00 1. Indsigelse 2. Indsigelse Fra: Til: Emne: Dato: Vedhæftede filer: Dkplan automailer Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-110 9. oktober

Læs mere

Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: Udstykning Stae.

Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: Udstykning Stae. Nr. 1 Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Sendt: 28. december 2017 13:01 Til: Peter Serup Cc: Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 9-6-108 Vedhæftede filer: 2017632

Læs mere

Indsigelsen går på ophævelse af lokalplan , men fastholdelse af 11 Grundejerforening.

Indsigelsen går på ophævelse af lokalplan , men fastholdelse af 11 Grundejerforening. 1. indsigelse From: Dkplan automailer Sent: 18. november 2018 19:01 To: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Subject: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan

Læs mere

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger, Ny Kastetvej og Kastetvej, Vestbyen Dato: :17:00

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger, Ny Kastetvej og Kastetvej, Vestbyen Dato: :17:00 1. Indsigelse Fra: Dkplan automailer Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-117 Dato: 30. september 2017 20:16:56 Vi bekræfter

Læs mere

VS: Kvitteringsmail til Jannie vangkilde for modtag... - Anders Ebsen Jellesen https://webmail.rebild.dk/owa/ Side 2 af 2 23-01-2019 Name: Jannie vangkilde Address: Søndervænget 3 Postnr: 9530 By: Øster

Læs mere

Hun vil gerne lave en indsigelse mod byggeriet som I har planer om at bygge på Gammel Kongevej.

Hun vil gerne lave en indsigelse mod byggeriet som I har planer om at bygge på Gammel Kongevej. 1. Indsigelse Fra: Dkplan automailer Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-2-108 Dato: 14. september 2017 08:35:12 Vi bekræfter

Læs mere

Hedensted Kommune Niels Espes Vej Hedensted. Lindved, den 10. juni Ændringsforslag til lokalplan 1117.

Hedensted Kommune Niels Espes Vej Hedensted. Lindved, den 10. juni Ændringsforslag til lokalplan 1117. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Lindved, den 10. juni 2018. Ændringsforslag til lokalplan 1117. Efter vi har modtaget høringsbrev med forslag om udvidelse af Thyras Vænge i Lindved,

Læs mere

Ang: lokalplan Erhverv og butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg Dato: :23:00

Ang: lokalplan Erhverv og butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg Dato: :23:00 1. indsigelse Dkplan automailer Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Subject: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-112 Date: 16. oktober 2018 13:23:29 Vi bekræfter hermed at

Læs mere

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret Dato: :39:00

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret Dato: :39:00 1. Indsigelse From: Dkplan automailer Sent: 3. januar 2019 11:39 To: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Subject: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-4-112

Læs mere

Hermed indsigelse mod lokalplanen. Indsigelsen berører adgangsveje til boligerne.

Hermed indsigelse mod lokalplanen. Indsigelsen berører adgangsveje til boligerne. Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Til: Ulla Kristensen; Jane Bjerg Emne: VS: 1-2-110 lokalplan forslag / indsigelse Dato: 18. september 2013 08:35:35 -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Søren Walentin

Læs mere

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger, erhverv m.m., Strandvejen og Badehusvej, Vestbyen Dato: :09:00

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger, erhverv m.m., Strandvejen og Badehusvej, Vestbyen Dato: :09:00 1. Indsigelse Fra: Dkplan automailer Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-115 Dato: 17. marts 2017 11:07:09 Vi bekræfter hermed

Læs mere

Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012

Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012 Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012 BEMÆRKNINGER TIL DET REVIDEREDE LOKALPLAN FORSLAG NR. 370. VEDR. BOLIGOMRÅDET MELLEM BYG/RISVÆNGET OG JERNBANEGADE

Læs mere

Pernille Østergaard Lund

Pernille Østergaard Lund Pernille Østergaard Lund Fra: Dkplan automailer Sendt: 26. januar 2018 13:13 Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan

Læs mere

Hej Hans. Mange hilsner. Finn

Hej Hans. Mange hilsner. Finn Hej Hans Som du kan se har vi ikke fået nogen aktindsigt. Der er total radiotavshed fra forvaltningen. Vi har derfor kontaktet Aalborg kommunes borgerrådgiver for at få hende til at presse på. Mange hilsner

Læs mere

Aalborg den 07. november2013

Aalborg den 07. november2013 Aalborg den 07. november2013 Att.: Aalborg Byråd CC.: Aalborg kommune/teknisk forvaltning v/klaus Gunvald Som grundejerforening gør vi indsigelse mod kommuneplantillæg 4.024 og lokalplan 4-2-110, som er

Læs mere

Nr. 1. Pernille Østergaard Lund

Nr. 1. Pernille Østergaard Lund Nr. 1 Pernille Østergaard Lund Fra: Dkplan automailer Sendt: 12. marts 2018 08:13 Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til

Læs mere

Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 7. Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby, Lokalplan 1-2-110 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-34304. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Skanderborg Kommune Skanderborg; Lokalplan; Forslag; Boligområde ved Stjærvej i Stjær;

Skanderborg Kommune Skanderborg; Lokalplan; Forslag; Boligområde ved Stjærvej i Stjær; Klage modtaget. 02-04-2018 15:27 Klageportalen har registreret følgende om din klage: CVR-nummer: Navn på forening: Adresse: Email: Journal nummer hos klager er: ikke oplyst Klagertype: Du har valgt følgende

Læs mere

Med venlig hilsen / Best regards Kurt Larsen. Søvejen 75, Vitved Skanderborg Tel: Mobil:

Med venlig hilsen / Best regards Kurt Larsen. Søvejen 75, Vitved Skanderborg Tel: Mobil: Fra: Kurt Larsen [mailto:kurt@ku-holding.dk] Sendt: 18. december 2014 19:53 Til: Byggeri, BLF (fællespostkasse) Emne: Nygade 29-31 Har pr. E post modtaget ansøgning om dispensation fra Lokal plan. 1. Man

Læs mere

Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed.

Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed. Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer

Læs mere

Kloak. Ingen bemærkninger.

Kloak. Ingen bemærkninger. -- AKT 1325647 -- BILAG 1 -- [ Aktdokument ] -- Til: Stine Mark Würtz (Holstebro Kommune) (Stine.Mark.Wurtz@holstebro.dk) Fra: Peter Nørskov (PN@vestforsyning.dk) Titel: Svar vedr. Lokalplan nr. 1127.

Læs mere

Pernille Østergaard Lund

Pernille Østergaard Lund 1. Pernille Østergaard Lund Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Sendt: 17. oktober 2017 10:48 Til: Mette Kristoffersen Cc: Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning

Læs mere

Emne: Vedr. forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Sofiendal Enge Kategori: Kommentar Kommentar: Kære Aalborg Kommune

Emne: Vedr. forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Sofiendal Enge Kategori: Kommentar Kommentar: Kære Aalborg Kommune 1. Indsigelse Dkplan automailer Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-5-103 Dato: 4. maj 2017 10:34:30 Vi bekræfter hermed at have modtaget

Læs mere

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Parkbyen, Boliger mm., Sohngårdsholmsvej, Vejgård Dato: :41:00

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Parkbyen, Boliger mm., Sohngårdsholmsvej, Vejgård Dato: :41:00 Fra: Dato: 22. marts 2018 09:41:08 1. Indsigelse Dato: 22-03-2018 09:41:00 Name: Klaus Hansen Address: Godske Lindenovsvej 223 Postnr: 9210 By: Aalborg SØ Tlf: 25713620 Email: ilkh@outlook.dk Emne: Turbulens

Læs mere

Dkplan automailer Sendt: 2. december :06 Til: Fra:

Dkplan automailer Sendt: 2. december :06 Til: Fra: Fra: Dkplan automailer Sendt: 2. december 2016 12:06 Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 9-6-107 Vi bekræfter

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Vivi Maagaard Fra: Helle Bay Sendt: 15. september 2015 07:48 Til: Vivi Maagaard Emne: VS: Indsigelser mv. til forslag til lokalplan nr. 1091 - Vessøvejs forlængelse SUPPLERENDE HØRING Vedhæftede filer:

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Brædstrup Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Brædstrup Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Brædstrup Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 5-784 BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag nr. 5-784 Boliger ved Stationsvej

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt boligområde i St. Restrup

Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt boligområde i St. Restrup Punkt 9. Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt boligområde i St. Restrup 2018-034144 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Ejerforeningen 904 a Aalborg Bygrunde (Nørregade 32 / Løkkegade 16 A og B) Aalborg den 17. september 2007 Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Byg Stigsborg Brygge 5 Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Undertegnede gør hermed indsigelse mod Forslag til Lokalplan vedrørende boliger, Sygehusvej 14, Nibe.

Undertegnede gør hermed indsigelse mod Forslag til Lokalplan vedrørende boliger, Sygehusvej 14, Nibe. Elizabeth Arkin Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Mail: plan.byg@aalborg.dk Nibe den 20. oktober 2014 Indsigelse mod Lokalplan 10-1-106 Undertegnede gør

Læs mere

På mødet, blev der valgt 3 repræsentanter til at arbejde videre med de valgte problemstillinger.

På mødet, blev der valgt 3 repræsentanter til at arbejde videre med de valgte problemstillinger. Baggrund Repræsentanter fra området omkring Skivevej I efteråret 2016 mødtes repræsentanter fra følgende grundejerforeninger/beboerforeninger til et samlet møde, for at samle trådene omkring trafikale

Læs mere

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A:

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Notat Til: Kopi til: Fra: Vej og Trafik Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Der etableres en separat kørevej for bådtransporter, samt ny Næsvej med dobbeltrettet cykelsti og fortov/havnepromenade med

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

VS: Vedr. forslag for lokalplan Område til offentlig formål i Støvring i Rebild. kommuneplantillæg (BDK ID: )

VS: Vedr. forslag for lokalplan Område til offentlig formål i Støvring i Rebild. kommuneplantillæg (BDK ID: ) Anders Ebsen Jellesen Emne: Vedhæftede filer: VS: Vedr. forslag for lokalplan 320 - Område til offentlig formål i Støvring i Rebild med tilhørende kommuneplantillæg (BDK ID: 913595) Signaturbevis.txt Fra:

Læs mere

Udvikling af boligområde i Stjær

Udvikling af boligområde i Stjær Til Byrådet og Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune Høringssvar til lokalplan nr. 1120 - Boligområde ved Stjærvej i Stjær Hermed følger Grundejerforeningen Granatvængets høringssvar til nævnte

Læs mere

Bilag 3 Ideer og Forslag

Bilag 3 Ideer og Forslag Bilag 3 Ideer og Forslag Karin Linneberg Bæk Fra: Lifter Danmark [jt@lifterdanmark.dk] Sendt: 26. marts 2014 15:31 Til: MTM-Byggesagsafdelingen; MTM-PlanlegningogByggeri Emne: Erhvervsområde ved Søren

Læs mere

Christian Morsø Lysemose

Christian Morsø Lysemose Fra: Sendt: 20. juni 2018 15:03 Til: Cc: Connie Juel Clausen; Mie Naaman Brøchner Emne: SV: Ny ansøgning vedr. LED skærm på Tagtækkervej 8 til udtalelse Vedhæftede filer: VS: Dine bemærkninger - VS: Byggeansøgning

Læs mere

Godkendelse af Opsamling på fordebat. Udvidelse af FC Beton i Drastrup

Godkendelse af Opsamling på fordebat. Udvidelse af FC Beton i Drastrup Punkt 8. Godkendelse af Opsamling på fordebat. Udvidelse af FC Beton i Drastrup 2015-057704 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til

Læs mere

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris Dato: :46:00

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris Dato: :46:00 1. Indsigelse Fra: Dkplan automailer Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-3-114 Dato: 13. februar 2018 14:46:29 Vi bekræfter hermed

Læs mere

I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar.

I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar. Høringssvar Høringsnotat vedrørende lokalplan 095 og kommuneplantillæg nr. 10. I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar. 1. Til Næstved Kommune Miljøstyrelsen

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t / _525...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t / _525... file:///c:/adlib%20express/work/20190314t133215.718/20190314t133215.898/6863689_525... Page 2 of 2 14-03-2019 Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Sendt: 2. januar 2019 08:01

Læs mere

Aalborg Kommune, By-og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Sendt via

Aalborg Kommune, By-og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Sendt via Aalborg Kommune, By-og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Sendt via plan.udvikling@aalborg.dk Dato 10. december 2014 Sagsbehandler Trine Gram Overby Mail tgo@vd.dk Telefon 7244

Læs mere

Tversted er en dejlig by, her er man tæt på naturen med masser af aktive og spændende beboere en levende landsby.

Tversted er en dejlig by, her er man tæt på naturen med masser af aktive og spændende beboere en levende landsby. Niels-Kristian Balle Fra: Teamplan Sendt: 11. december 2013 08:44 Til: Niels-Kristian Balle Emne: VS: Vedr. Sagsnr. 01.02.05-P16-9-11 Frafællespostkassen /Vicki Fra: Søren Borup Winther [mailto:soren@tankegang.dk]

Læs mere

Indsigelse vedr lokalplan 211..docx.docx; Underskrift indsamling Byggesag Buddingvej pdf; Indsigelse angående byggesag B

Indsigelse vedr lokalplan 211..docx.docx; Underskrift indsamling Byggesag Buddingvej pdf; Indsigelse angående byggesag B Jacob Franch Christensen Fra: Casper Idrizovic Sendt: 29. januar 2016 08:48 Emne: Indsigelse til sagsnr. : B2016/00037 Vedhæftede filer: Indsigelse vedr lokalplan 211..docx.docx; Underskrift

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. maj 2005 via Magistraten Den J.nr. 01.02.05.P25.011.03/JTK/04/00185 Ref.: Tlf.nr.

Læs mere

Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til Tillæg 3 og Lokalplan 398

Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til Tillæg 3 og Lokalplan 398 Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til Tillæg 3 og Lokalplan 398 Der har været gennemført en offentlig høring i perioden d. 13. oktober - 8. december 2017 af Tillæg 3 til Kommuneplan 2017-2029

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf

Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Nr. 1 -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Poul Borup [mailto:halsstrandcamping@icloud.com] Sendt: 1. september 2018 20:53 Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne:

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej.

Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej. Fra: Susanne Røndbjerg Sendt: 13. juli 2017 10:37 Til: Birgitte Tanderup Eybye Emne: Høring - lokalplan nr. 278 Hej Birgitte Vi har ingen bemærkning til lokalplan nr. 278 Erhvervsområde Hedegårdsvej.

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech O N C O R I N T E R N A T I O N A L

Erhverv Poul Erik Bech O N C O R I N T E R N A T I O N A L Erhverv Poul Erik Bech O N C O R I N T E R N A T I O N A L 1 Allerød Kommune Forvaltningen Plan & Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Dato : 28. januar 2013 Vedr.: Forslag til lokalplan 1-132 Blovstrød Kro Som

Læs mere

Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej

Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte

Læs mere

Hermed fremsendes høringssvar til forslag til lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej.

Hermed fremsendes høringssvar til forslag til lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej. Fra: Til: By, Erhverv og Miljø - Byplan (byplan) Cc: Claus S. Hansen; Tarra Jane Rugård Butler (tarb) Emne: Høringssvar til forslag til lokalplan 172 for boliger på Lundebjergårdsvej Dato: 17. oktober

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

Grenaa Kommunes afgørelse af 9. juni 2005 ophæves

Grenaa Kommunes afgørelse af 9. juni 2005 ophæves (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Grenaa Kommune af 9. juni 2005 afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen beliggende

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Matr. nr. 2ab Sofiendal By, Skalborg er beliggende i landzone og er desuden omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.5.B8 boligområde.

Matr. nr. 2ab Sofiendal By, Skalborg er beliggende i landzone og er desuden omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.5.B8 boligområde. #BREVFLE Tine Jølck Sandtuevej 10 9200 Aalborg SV 17. februar 2017 Sandtuevej 10, 9200 Aalborg SV - Landzonetilladelse til udstykning - Matrikulær sag - matr. nr. 2ab - Sofiendal By, Skalborg - arealoverførsel/udstykning

Læs mere

Deltagerne på mødet blev opfordret til at tage diskussionen lokalt, men de skal ikke presse nogen til noget. Kun informerer.

Deltagerne på mødet blev opfordret til at tage diskussionen lokalt, men de skal ikke presse nogen til noget. Kun informerer. Aalborg Kommune Anlæg BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 DK-9400 Nørresundby Att: Gitte Fogedgaard Gitte.fogedgaard@aalborg.dk Mette Halgaard Mette.halgaard@aalborg.dk Jakob Nielsen Jakob.nielsen@aalborg.dk

Læs mere

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug Dato: :39:00

1. Indsigelse. Ang: lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug Dato: :39:00 . Indsigelse Sent: 23. april 209 3:39 Attachments: 20926 - Kommentar til lokalplan 4-3-05.docx Dato: 23-04-209 3:39:00 Name: Ánn.Merete Iversen Address: Prins Paris Alle By: Aalborg SØ Tlf: Email: ani@ucn.dk

Læs mere

Ang: lokalplan Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen Dato: :15:00

Ang: lokalplan Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen Dato: :15:00 Fra: Dkplan automailer Sendt: 12. september 2016 15:15 Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-3-111 Vi bekræfter

Læs mere

K.J.M. CONSULT V/ KAJ JENSBY MORTENSEN Ledvogtervej 56 9530 Støvring. Tlf. +45 98 37 17 44 Mobil 50 98 93 12 kaj.jensby@mail.dk CVR/SE 25 54 72 17

K.J.M. CONSULT V/ KAJ JENSBY MORTENSEN Ledvogtervej 56 9530 Støvring. Tlf. +45 98 37 17 44 Mobil 50 98 93 12 kaj.jensby@mail.dk CVR/SE 25 54 72 17 K.J.M. CONSULT V/ KAJ JENSBY MORTENSEN. Tlf. +45 98 37 17 44 kaj.jensby@mail.dk Rebild Kommune 12-12-2013 Hobrovej 88 På vegne af : J. Jensen, Hobrovej 54 A, og B. Sørensen, Hobrovej 54 B, Fremsendes nedenstående

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Viborg, den 14. marts Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg.

Viborg, den 14. marts Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg. Nr. 1 Viborg, den 14. marts 2010 Viborg kommune Teknik- og Miljø Plan Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg. Som ejer af ejendommen

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Det er trafikpolitikkens mål, at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene til Morten Børup skolen ved:

Det er trafikpolitikkens mål, at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene til Morten Børup skolen ved: Trafikpolitik Mål Det er trafikpolitikkens mål, at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene til Morten Børup skolen ved: At så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi kan minimere antallet

Læs mere

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen Notatark Sagsnr. 01.02.00-P16-4-17 Sagsbehandler By & Landskab 4.7.2018 Notat over bemærkninger lokalplan 1117 for boligområde ved Thyras Vænge i Lindved. Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens

Læs mere

Høringssvar fra Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 vedrørende etablering af solcelleanlæg i Ålbæk

Høringssvar fra Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 vedrørende etablering af solcelleanlæg i Ålbæk Ålbæk, den 8. Oktober 2018 Høringssvar fra Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 vedrørende etablering af solcelleanlæg i Ålbæk Emne: Ref.: Solcelleanlæg i Ålbæk GEO-2018-00196 På vegne af Grundejerforeningen

Læs mere

Fredericia 3.oktober 2013. Indsigelser og kommentarer til Planforslagene,

Fredericia 3.oktober 2013. Indsigelser og kommentarer til Planforslagene, Frank Pedersen Emne: Lokalplan nr:327 Købmagergades skole. Dato: 3. oktober 2013 11:07:32 Fredericia 3.oktober 2013 Indsigelser og kommentarer til Planforslagene, 1. Der gives på ingen måde oplysning i

Læs mere

Indsigelse vedr. lokalplanforslag Multihus Lellinge stadion.

Indsigelse vedr. lokalplanforslag Multihus Lellinge stadion. Indsigelse vedr. lokalplanforslag 1062. Multihus Lellinge stadion. Lellinge 24-10-2017 I forbindelse med Lellinge borgerforenings borgermøde d. 9 oktober har jeg erfaret at kommunen påtænker at opfører

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

TS Ejendomsservice v/tommy Stokholm <ts@ts-ejendomsservice.dk> Sendt: 5. marts 2016 23:52 Til: Vedr. boliger ved smalby i Langholt.

TS Ejendomsservice v/tommy Stokholm <ts@ts-ejendomsservice.dk> Sendt: 5. marts 2016 23:52 Til: Vedr. boliger ved smalby i Langholt. TS Ejendomsservice v/tommy Stokholm Sendt: 5. marts 2016 23:52 Vedr. boliger ved smalby i Langholt. Hej Jeg synes det er en rigtig god ide at bygge boliger på den pågældende

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 10 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg - Detailhandel.pdf

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg - Detailhandel.pdf From: Mads Laursen Sent: 8. november 2017 10:15 To: Mads Laursen; Fællespostkasse Brønshøj-Husum Lokaludvalg; Fællespostkasse Nørrebro Lokaludvalg; Fællespostkasse Indreby Lokaludvalg;

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Ang: lokalplan Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj Dato: :12:00

Ang: lokalplan Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj Dato: :12:00 Sendt: 10. oktober 2016 09:12 Dato: 10-10-2016 09:12:00 Name: Nordjyllands Historiske Museum Address: Algade 48 Postnr: 9000 Tlf: 25197436 Email: niels.haue@aalborg.dk Emne: Arkæologi Nordjyllands Historiske

Læs mere

Modtaget / Indsendt af: og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.)

Modtaget / Indsendt af: og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.) Hvidbog med høringssvar til forslag til lokalplan 200-23, Vandværk i Karise. Der er modtaget i alt 3 tilkendegivelser i høringsperioden og denne hvidbog indeholder høringssvarene. Center for Plan & Miljø

Læs mere

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009 Til Kopi til Fra Trafik og Veje, att. Malene Kofoed Nielsen Sagen Pia Mathiasen 22-04-2009 Sagsnr.: 2008-10049 Dok.nr.: 2009-123969 Init.: pim Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

BILAG 1 BYP 4. december Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds INDHOLD

BILAG 1 BYP 4. december Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds INDHOLD INDHOLD Indsigelsesnotat med behandling af indsigelser Indsigelse fra Nørrevang 35 Indsigelse fra Nørrevang 37 Indsigelse fra Præstegårdvej 14 Indsigelse fra Præstegårdvej 16 Indsigelse fra Præstegårdvej

Læs mere

Planlægning og Byggeri Bilag 2 Kalkværksvej Århus C. Indsigelse imod lokalplan 782 Tilst den 19. oktober 2009

Planlægning og Byggeri Bilag 2 Kalkværksvej Århus C. Indsigelse imod lokalplan 782 Tilst den 19. oktober 2009 Planlægning og Byggeri Bilag 2 Kalkværksvej 10 8100 Århus C Indsigelse imod lokalplan 782 Tilst den 19. oktober 2009 Dette er en indsigelse imod lokalplan 782 fra Vejforeningen Tilst Parkvej. Vi ønsker

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune Projekt: Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering. Dato: 09-01-2019 Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune 1. Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering.

Læs mere

Med i overvejelserne om den omtalte udstykning, synes vi der er følgende ting som er vigtige:

Med i overvejelserne om den omtalte udstykning, synes vi der er følgende ting som er vigtige: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Til: Tina Adamsen; Karen Cudrio Andreasen Emne: VS: Debat om byudvikling i Klarup Dato: 9. marts 2011 07:47:15 Fra: Louise Risager [mailto:lbr@aalborg-kloak.dk] Sendt:

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1 From: Lotte Rørtoft-Madsen Sent: 10. februar 2017 10:17 To: SOFDL Udvalgsteamet Subject: Til orientering af SUD - sagsnr. 2017-0074767 Attachments: om 108 att. Jesper Christensen.pdf; budgetudmelding 2014.pdf;

Læs mere

Kommuneplantillæg for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan , Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse).

Kommuneplantillæg for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan , Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse). Punkt 4. Kommuneplantillæg 6.013 for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan 6-3- 103, Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse). 2010-47938. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Mobilitetsudfordringer

Mobilitetsudfordringer Mobilitetsudfordringer Mobilitetsudfordringer Veje Stier Kollektiv trafik 13. december 2017 Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd 2 Mobilitetsudfordringer Veje Sønderskovvej Høvej Lystrupvej Møgelgårdsvej

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej,

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Skæring. Bemærkninger og indsigelser indkommet under den offentlige høring Høringsperioden om ændringer af kommuneplanrammerne

Læs mere