ØS Indsigt Effektiv økonomistyring i kommunerne. KI Konference 2013 Tommy Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØS Indsigt Effektiv økonomistyring i kommunerne. KI Konference 2013 Tommy Nielsen"

Transkript

1 ØS Indsigt Effektiv økonomistyring i kommunerne KI Konference 2013 Tommy Nielsen

2 ØS Indsigt Effektiv økonomistyring ØS Indsigt henvender sig til dem, der ønsker at bestemme selv De kommuner, der anvender ØS Indsigt ved, at det er en driftssikker løsning EG og ØS Indsigt fokuserer på at effektivisere hele økonomiopgaven, og er ikke gennemsnitlige ØS Indsigt vil have økonomistyringen helt ud i praktikken ØS Indsigt er anderledes end andre løsninger, da prioriteringerne foretages af kommunerne og ikke af en leverandør

3 Forudsætning for effektiv økonomistyring Brugerindflydelse Procesorienteret tilgang Brugervenligt system med funktioner der passer til opgaverne

4 Brugerindflydelse - ØS Indsigt Ejerforening Vejle Kommune ( ) * Gladsaxe Kommune (66.000) * Herning Kommune (86.000) Holstebro Kommune (57.000) Region Midtjylland Region Nordjylland * * = Drift hos EG Data Inform Jammerbugt Kommune (38.000) Svendborg Kommune (58.000) Hørsholm Kommune (24.000) Odense Kommune ( ) * Hjørring Kommune (66.000) * opstart 2012 Ikast-Brande Kommune (40.000) * opstart 2013

5 Brugerindflydelse - ØS Indsigt Ejer forening Kommuner/Regioner Bestyrelse Valgt af Ejerforening Koordinations- og Udviklingsgruppe alle kommuner/regioner er med Superbrugernetværk Udvikling og support ØS Indsigt EG A/S

6 Brugerindflydelse Superbrugernetværk - ØS Indsigt Rapportering/Kontoplan/Afstemning Bilag/Udbetaling Budget Aktiv/Anlæg Administration/drift Kvalitet Fokusgrupper

7 Procesorienteret tilgang ØS Indsigt ORGANISATION TEKNOLOGI PROCESSER

8 Generelle betragtninger vedr. processer Ved kortlægning af processer bør man altid overveje følgende: Hvad du tror, det er... Hvad det virkelig er... Hvad det kunne være...

9 Fordele ved procesarbejde 1.8 Indkøbsforslag og indkøb Indkøb Indkøb Varemodtagelse 1.8 Indkøbsforslag og indkøb Historik MRP-kørsel fra AS/ Indkøb uden disponering? Nej Udtræk MRP nedbrydning råvarer Vurdere disponeringsgrundlag (indkøbsgrundlag) Afstemning grundlag med andre? Ja MRP-kørsel fra AS/ Afstemning disponeringsgrundlag Ja Procesarbejde giver Fælles overblik over hvordan forretningen arbejder Afstemning af roller og ansvarsområder Grundlaget for optimering og reduktion af manuelle rutiner Evt. tankindkøb med input fra planlægger Evt. Holland-ordre (intercompany) med input fra CSC Nej Oprettelse af indkøb Aftale med leverandøren? Ja Nej Kontakt leverandøren for afstemning Igennem optimering og procesarbejde sættes krav til IT-understøttelse Synliggøre behovet for data og integration Oprettelse af pris, mængde og ønsket levering Fremhæver papirflow og rapporteringsbehov Leverandørbekræftelse Følgeseddel Leverandørordre Leverandørfaktura Leverandørordre Afsendelse af via mail/fax bestilling til leverandør Opdatere systemet med bekræftet levering Kopi/afsendelse Leverandørordre af lev.ordre til varemodtagelse Varemodtagelse ankomstregistrering i system Registrere lagertilgang og rigtig pris Besked til kvalitet om varemodtagelse Opdatér leverandørkontrakt ud fra leverandørfaktura Returnering leve randørrordre med notater/batchnr. Arkivering af leverandørordre Følgeseddel og følgeseddel Kopi af leverandørordre Leverandørordre Følgeseddel Øget forretningsforståelse på tværs Forståelse for behovet for en forandring Involvering af medarbejdere Ejerskabet ud i forretningen Mulighed for at sætte benefits på investeringen m.m. Leverandørordre Slut

10 Generelle betragtninger vedr. processer Et design af en digitaliseret proces er først færdig, når vi ikke kan fjerne mere kompleksitet og funktionalitet. Et IT-system er først færdigt, når vi ikke kan fjerne mere funktionalitet, og det stadig opfylder sit formål.

11 Projekttilgang Projektmål Organisation Processer Teknologi Resultat 3 Forretningsdrevet: Synlige økonomiske og ikkeøkonomiske benefits Ledelsen sætter forretningsmål til projektet og involverer medarbejderne Nye optimerede processer som en kombination af forretningsmål og it-system It-system Forandringsvillighed => Højeffektiv organisation 2 Procesdrevet: Implementering af best practiceprocesser Gammel organisation Nye optimerede processer baseret på it-system It-system Organisation med best practiceprocesser 1 Traditionelt: Nyt it-system Gammel organisation Eksisterende processer It-system Hurtig implementering, men gammel organisation

12 Identificerede processer hos Odense kommune 10A. Økonomi og finans processer Opr., vedligeh. og godk. af leverandører Opr. og vedligeh. af debitorer Posteringsbilag i ØS (bankindb.) Håndt. og sagsbeh. af bankkonti Kontoafstemninger Årsregnskab Likviditetsstyring Håndt., sagsbeh. og bet. af formue og lån Adm. af fuldmagter vedr. bank Revision 01. Finans & controlling Håndt. og sagsb. af lån til bet. af ejd.skat Håndtering af personalegoder Ledelsesinformation Håndt. og afregn. af kommunemoms Håndt. og sagsbeh. af legater Bogføring Håndt. og afregn. af B-skat Vedligeholdelse af drift (ERFA, ØS, moms mv.) Håndt. og afregn. af registr. moms Håndt. og afregn. af E-indkomst Udvikling af ØS Håndtering af afviste bogførte bilag Håndt. og afregn. af energiafgifter Afholdelse af undervisning Moms controlling Controlling Support og vejl. i ØS, banker og VP Opkrævning Omkostningsregnskab Udbetaling af kirkelige midler Udv. og vedligeh. af økonomistyringsregler Udbet. af udenlandske betalinger Koordinering af ØS-netværk Håndt.og afst. af aktiver Afregn. af tilskud fra staten 02. Økonomistyring Bogføring af bilag, fakturaer og E- bilag Indberetn. til SDløn Indber. af tillægsbevill. og overførsler Opr. og vedl. af kontoplan Inddat. af budget Anlægsstyring Udtr. af standard rapporter Adm. af puljemidler Opbygn. og udtræk af bestilte rapporter Indkøb og E- handel Vedligeh. af budgetter Udbetaling af tilskud Opr. af fakturaer Betaling Løb. opfølgning på budgetter Deltagelse i ERFA-grupper Budgetopfølgning & Udvikling Fyn Stikprøvekontrol af bilag < 10A0.000 kr Adm. af fonde Afstemning (mellemregn. mv.) Budgetomplaceringer 03. Ejendomsskat Håndt. af ejerskifte Opr. af nye ejendomme Vedligeh. af matrikelregistrering Håndt. af bidragsregister Opdeling af ejerlejligheder Håndt. af bygninger på lejet grund Årlig skatteberegning Løbende skatteændringer Lån til betaling af ejd.skat Håndt. af refusioner ved køb/salg Håndt. af pers. henvendelser Håndtering af 7 og 8 fritagelser Håndt. af ændr. i erhv. dækn.afgift 04. Lønteam DP-refusion Barselsudligningsrefusion Tjenestemandspension Opkrævning Fraværsadm.- support Løntilskud, vederlag mv B-skemaer rejsegodtg Feriekort Lønsupport Lønbogholderi Afstemninger Fejlretning - lønsager Lønbogholderi Afregninger Håndtering af akutjob SD-bogholderi Lønindkrævning Øvrige opgaver Ad hoc opgaver Ferieoverførsel Rel. til Lønteam Øvrig lønadministration Frit valg og KTO Arb.givererklæring Aconto betaling 05. Opkrævning Håndtering af girokonto Håndtering af bankkonti Afstemning af bankkonti mv Afskrivning - restancer Håndtering af udbetalinger Flytning af påligning Flytning af indbetalinger Manuel påligning Afregning i rekvirentcentret E-bilag indbet. og Safepay

13 Eksempel: Indberetninger til ministerier, Danmarks Statistik Central Økonomi Forvaltning Økonomi- og Indenrigsministeriet Danmarks Statistik Start Udtræk rapporter i ØS (foreløbige data) Registr. i Excel Udsend til kontrol Egenkontrol af budget i Excel Udtræk rapporter i ØS (godk. budget) Registr. i Excel Udsend til kontrol Kontrol med kommentarer OK med kommentarer Udtræk rapporter fra ØS Indtast i IM-system Modtag indrapportering Accept fra IM Ja Bemærkning? Send info om fejl Send accept Nej Nej Ret fejl Send til Danmarks Statistik Tjek indberetning OK? Ja Accept fra Danmarks Statistik Send accept Slut

14 Eksempel prioritering Nr Emne Potentiale Kan man få berigede oplysninger ind således der kun skal laves en prod.kørsel ,- kr. /år Kontrol >50.000, ,- kr./år Mangler der en pris? og afstemmes med ESR?? Til Regionen?? Til SygehusAdm? ,- kr./år til 017 Faktura print og forsendelse kr/år Hele Processen Eliminering af de 10-15% fejl, med 50% ,- til ,- kr/år ialt til kr./år

15 Implementering ØS Indsigt Aftale Analysefasen Implementering Uddannelse Test Drift

16 Implementering ØS Indsigt - Analysefasen 2 EGP Analysefasen As is v2 EG Start Kommune Opr. leverandør Version Side 1/ september 2012 Formål: Analysefasen skal tilvejebringe grundlag for Løsningsbeskrivelse eller Afklaringsfasen skal godtgøre at Kravspecifikationen er besvaret på en måde så alle er enige om formuleringen. Input: Besvarelsen af kravspecifikationen Output: Kundegodkendt milepæl for at gå videre eller udtræden. 2.1 Organiser projekt 2.3 Afhold projektkickoff 2.2 Information om projektdeltagere Nr. 2.1 Beskrivelse EG: Projektorganisationen bemandes i samarbejde med Kommunen (arbejdsgrupper etableres og bemandes) 2.2 Kommune bidrager med peroner 2.4 Fastlæg hovedtidsplan 2.3 EG: projekt kickoff afholdes hos Kommunen 2.4 EG: hovedtidsplan udarbejdes i samarbejde med kommunens projektgruppe 2.5 Tilpas implementeringsplan til årshjul 2.6 Input omkring årshjul 2.5 EG Implementeringsplanen tilpasses årshjulet for systemet og kontraktens hovedtidsplan tilpasses 2.6 Kommunen kommer med sit årshjul 2.7 Afdæk konkrete processer + krav 2.7 EG Kravspecifikationen holdes op mod konkrete processer og krav 2.8 EG Detail beskrivelse af datakonvertering 2.8 Detailbeskriv datakonvertering 2.11 Vurder snitflader ift. standard 2.9 Input til datakonvertering 2.12 Input til snitflader og tilhørende data 2.10 Input til datakonvertering part oplyser igennem Kommunen hvorledes data er organiseret og kan leveres til konvertering Møde med opr. leverandør for fastlæggelse af leverancer i forbindelse med datakonvertering 2.11 Kan eksisterende snitflader anvendes eller skal der tilføjes nye 2.12 Hvilke snitfladeformater anvendes fra 3. parts systemer Planlæg oprettelse af ej konverterede data 2.13 EG planlæg oprettelse af ej konverterede data DVS data som det enten ikke kan betale sig at behandle elektronisk eller det reelt ikke kan lade sig gøre Afklar parameteropsæt + valideringsregler 2.15 Input til param. opsæt+validering 2.14 EG Parametre opsættes og valideres op mod 2.15 Kommunen giver input til parametre og valideringsregler 2.16 Planlæg uddannelse (tilpas årshjul) 2.17 Input til udd.plan og lokaler 2.16 EG Uddannelsesforløb fastlægges og tilpasses 2.17 Kommunen giver input til uddannelsesplan og lokaler 2.18 Planlæg fysisk installation 2.19 Input til fysisk installation 2.18 EG Driftscenter bliver aktiveret med henblik på at systemet skal etableres (fysisk installation) 2.19 Kommunens it-afdeling giver input til fysisk installation Phase

17 Implementering ØS Indsigt - Datakonvertering 1 EGP Konvertering As is v1 Opr. leverandør Kommune EG Version september 2013 Formål: Input: Løsningsbeskrivelse (hvad konv. + plan) Output: Kundegodkendt konvertering Start Nr. Beskrivelse 1.3 Modtag bestilling af test- og prod.konvertering 1.2 Bestilling af test og prod.konvertering 1.1 Input til bestilling af konvertering 1.1 EG udarbejder bestillingsgrundlag til Kommunen, som sender den videre til opr. lev. 1.2 Bestilling sendes fra Kommune til opr. lev. 1.4 Send data og beskr. til testkonvertering 1.7 Opret data til ej konverterede kartoteker 1.5 Tilret konverteringsprogrammer og scripts 1.6 Kør testkonvertering 1.3 Bestilling modtages. Bestillingen indeholder ønsker til Data's form og ønske om tidspunkter m.h.t. 1. konvertering og 2.(endelig) konvertering. Findes kontrol materiale bestilles dette også 1.4 Data afsendes til EG m.h.t. 1.konvertering (=Test) 1.5 EG Tilretter data laver konverteringsprogram (scripts) 1.8 Evaluer testkonvertering 1.6 EG kører TEST nr Kommunen opretter data til ej konverterede kartoteker 1.9 Konvertering. OK? Ja 1.11 Meld OK til EG Nej 1.10 Rapporter fejl og mangler 1.12 Konverter historiske data til prod.miljø 1.8 Kunden evaluerer konvertering nr Kunden vurderer om testkonverteringen er OK 1.10 Hvis nej tilbage Rapport om fejl til EG Tilretter 1.11 Hvis ja Rapport med "OK" til EG 1.14 Send data til produktionskonvertering 1.13 Frigiv miljø til uddannelse og test 1.12 EG konverterer historiske data til prod. miljø 1.13 EG frigiver miljøet til Uddannelsesformål 1.14 Opr. lev. sender data (2. konvertering) til Prodmiljø 1.16 Evaluer konvertering til produktion 1.15 Konvertering til produktion 1.15 EG modtager prod data, der konverteres 1.16 Kommunen Evaluerer hvis fejl så loop hvis ja går Kommunen i drift Konvertering OK? Ja 1.20 Godkend konvertering til produktion Nej 1.18 Rapporter fejl og mangler 1.19 Tilret konverteringsprogrammer og scripts 1.21 Sæt system i drift 1.17 Kunden vurderer om produktionskonvertering er OK 1.18 Hvis nej tilbage rapport om fejl til EG tilretter 1.19 EG tilretter data eller konverteringsprogram 1.20 Hvis ja rapport med "OK" til EG Slut 1.21 EG sætter systemet i drift

18 Brugervenligt system med funktioner der passer til opgaverne

19 ØS Indsigt Moduler Standard Nye på vej E-Bilag Bogføring Udbetaling E-Afstemning Regnings debitor Kontoplan Central/Decentral Rejse ansøgning Budget prioritering Anlæg/Aktiv Budget Rapportering Forventet regnskab Debitor Bis-Y E-handel Analyse LIS SD Løn Ressourcestyring Disponering Optioner

20 ØS Indsigt Budgetsprioritering - Proces

21 ØS Indsigt Integrerer sømløst Vi vil holde den enkelte bruger i fagsystemet, måtte det være bibliotek, kontanthjælp, indkøb eller ressourcestyring. Det betyder, at for disse løsninger kan den enkelte bruger f.eks. godkende bilag, og udføre en række af de økonomi-processer, som ellers ville skulle udføres i økonomisystemet, der hvor den decentrale bruger befinder sig. EKSEMPLER PÅ SNITFLADER OG INTEGRATIONER Lønsystem (SD, KMD) Ressourcestyring AS2007 KMD fagsystemer Biblioteksystemer Indkøb Div Finansielle Institutioner Caretaker DataWarehouse (SAS / Targit / MS SQL)

22 ØS Indsigt Nem brugeradministration Brugeradministration, rollestyring og brugergrænseflader Mens det, set ovenfra, kan være en ulempe, at man i EG s koncernøkonomiløsning skal vedligeholde roller og rettigheder mere end eet sted, er det faktisk en fordel, idet styringen af disse kan foregå decentralt, hvilket gør rollestyringen nemmere Central brugerstyring Brugerstyring i systemet I det reelle brug af løsningerne er der faktisk begrænset overlap mellem brugerene på de enkelte løsningsområder. Det er også erfaringen at central rollestyring bliver utrolig svært at overskue, med mange fejl til følge. ØS Indkøb Løn Debitor

23 ØS Indsigt med licens til Jaspersoft BI Copyright: Jaspersoft Corporation

24 ØS Indsigt Analyse eksempel

25 ØS Indsigt Analyse eksempel

26 ØS Indsigt Brugervenligt design til centrale brugere

27 ØS Indsigt Brugervenligt design til decentrale brugere

28 ØS Indsigt Centrale ledelsesfordele

29 ØS Indsigt Centrale brugerfordele

30 ØS Indsigt Decentrale brugerfordele

31 ØS Indsigt Decentral ledelsesfordele

32 ØS Indsigt Samlet set: En løsning hvor alt integrerer ØS Indsigt bygger på optimale arbejdsprocesser, hvor brugere og konsulenter har skabt best practice forløb til organisationens behov, som softwaren er udviklet til at understøtte optimalt. ORGANISATION TEKNOLOGI PROCESSER

33 Hvorfor vælge ØS Indsigt? Fordi: Du ønsker sikker drift, men er progressiv og ønsker mere end gennemsnittet Du ønsker indflydelse på dine egne processer, og ønsker at effektivisere opgaveløsningen EG og ØS Indsigt sikrer at du kan nå disse ambitioner Du ønsker optimal systemunderstøttelse af økonomiopgaven i fremtiden Du ønsker ikke, at blive præsenteret for ekstraregninger når ændringer skal implementeres

34 Spørgsmål

35 ØS Indsigt Effektiv økonomistyring i kommunerne KI Konference 2013 Tommy Nielsen

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær Forretningsoptimering i ERP-projekter v/managementkonsulent Jan Damkjær Indhold Tilgang til ERP-projekter Indhold i en Business case Eksempel på forretningsorienteret ERP projekt Afrunding Udvalgte referencer

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUD MED FORHANDLING AF LEVERING, IMPLEMENTERING, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT AF ERP-SYSTEM TIL VISITDENMARK TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUD MED FORHANDLING AF LEVERING, IMPLEMENTERING, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT AF ERP-SYSTEM TIL VISITDENMARK TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUD MED FORHANDLING AF LEVERING, IMPLEMENTERING, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT AF ERP-SYSTEM TIL VISITDENMARK TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 095-170253 (Version 2 af 12. juli 2016)

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal på baggrund af kravene hertil i kontrakten med bilag, herunder bilag 1, udarbejde en hovedtidsplan, der omfatter implementering

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

konvertering 28. januar 2015 - Nuuk

konvertering 28. januar 2015 - Nuuk konvertering 28. januar 2015 - Nuuk Konvertering finans Kontoplan/Dimensioner Konverteringstabel i forhold til ny kontoplan -- konverteringstabel skal som udgangspunkt sikre, at der kan laves sammenligninger/rapporter

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009 ØKONOMI & LØN Dato 19-08- I Nordfyns Kommune er Økonomi og Løn samlet i en central stabsafdeling, som servicerer internt. Afdelingens opgaver kan beskrives som: styringsmæssige overfor Direktionen serviceopgaver

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011 Anskaffelse og implementering 7. april 2011 Anskaffelse og implementering - hvordan kan implementering tænkes ind i anskaffelsesprocessen? Hvilken erfaring har Region Hovedstaden gjort i forbindelse med

Læs mere

Kravspecifikation af system til forbrugsafregning Bilag 1: Tidsplan Bilag 2:Funktionsbeskrivelse

Kravspecifikation af system til forbrugsafregning Bilag 1: Tidsplan Bilag 2:Funktionsbeskrivelse Indkøb af nyt forbrugsafregningssystem (den 1.september 2011) Syddjurs Spildevand A/S ønsker at indkøbe et nyt system til forbrugsafregning i efteråret 2011 til ibrugtagning inden udgangen af året. Fristen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl.

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. opgavesplit Beslutningsprocessen Beslutningsprocessen med hensyn til fastlæggelse af de nye standardiserede processer

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn-, personale og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn)

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

AirBOSS Nyt. Version 17

AirBOSS Nyt. Version 17 AirBOSS Nyt Version 17 Administrationssystem Tilbageblik I version 15 og 16 kom der mange nye funktioner bl.a. nedenstående funktioner og et hav af små-forbedringer og rettelser: Version 15: MobileExchange

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012.

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. og forventet. Forvaltning Bevilling/aktivitet Ydelse BIF Aktivitet

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION

IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION Implementering af SAS Firmwide Risk for Solvency II i PFA Pension Finn Knudsen Chef Analytiker kvantitative modeller 13-10-2016 HVAD ER

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Kommunal Ledelsesinformation - KOMLIS

Kommunal Ledelsesinformation - KOMLIS Martin Memborg Kommunal Ledelsesinformation - KOMLIS 0 Hvad siger KOMLIS kunder Direktionen i Bornholms Regionskommune, har valgt en koncern tilgang til ledelsesinformation, som forudsætter at data fra

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres.

Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres. Adm. plan Nr. Ydelse /sstyring Afstemning

Læs mere

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug Hvad måles der på? KLKs benchmark-model adskiller sig fra andre modeller ved, at der ikke kun måles

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET

ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET HVAD VIL VI OPNÅ MED EN NY ØKONOMIMODEL OG HVILKE TILTAG ER NØDVENDIGE? 1. Entydig sammenhæng mellem AU s målsætning, strategi og daglige drift: 2.

Læs mere

Økonomisystemer og deres anvendelse

Økonomisystemer og deres anvendelse Bilag 9.04 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Økonomisystemer og deres anvendelse

Læs mere

ØIR. Introduktion. AP32 / xpml - version november 2017

ØIR. Introduktion. AP32 / xpml - version november 2017 ØIR Introduktion AP32 / xpml - version 1.1 7. november 2017 INTRODUKTION TIL ØIR ØiR -Intro 1. Baggrund og formål ØiR Økonomi i Rammearkitekturen Nye standardiserede integrationer til udveksling af økonomidata

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

Optimering af processer

Optimering af processer Optimering af processer Bag om arbejdet i Din Åbne Kommune Borger- og virksomhedssituationer Løsningskoncept Løbende ajourføringer af profil Svar på forespørgsler Baseret på MQ Data og applikationer Stamdata/-registre

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU?

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? Kommunedage 30. maj 1. juni 2017 Chefkonsulenter Iver Winther og Tomas Volf Dagsorden 1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) 2. Buffetpris 3. Fjernprint

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

SAS Forum 2012 Den virtuelle operatør

SAS Forum 2012 Den virtuelle operatør SAS Forum 2012 Den virtuelle operatør Automatiseret idriftsætning og jobafvikling i Odense Kommune Erik Lund-Jensen, Odense Kommune Agenda Lidt om os selv organisatorisk, teknisk og opgavemæssigt Problembeskrivelse

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer

Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN / KONCERNSERVICE Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer Samlet status pr. november 2015 for alle systemimplementeringer Kvalitet Økonomi Tid

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

LHN kan andet end landbrug

LHN kan andet end landbrug LHN kan andet end landbrug Er du selvstændig tømrer, frisør, blomsterhandler, konsulent eller noget helt femte? Hos LHN kan vi tilbyde dig en helhedsløsning, som gør økonomistyringen i din virksomhed lettere

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

AU Økonomi snitflader

AU Økonomi snitflader AU Økonomi snitflader Udgangspunkt for snitflader mellem AU Økonomi og institutter (og øvrige enheder udenfor AU Administration). 1. Formål Notatet har til formål at afstemme forventningerne til samarbejdet,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder samt til det offentlige marked. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret? Navision Stat 5.1 Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Regnskabsregistrering, budgettering, likviditetsstyring, kreditoradministration, debitoradministration, afstemninger og omkonteringer. Hvornår

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

2A Connectivity for Procurement

2A Connectivity for Procurement Indkøb 2A Connectivity for Procurement Morten Høegh-Guldberg DTU e-handel Basware brugerforum d. 12. oktober 2011 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Revideret november 2012. Indhold Opgraderingspolitik... 2 BILAG 1 OVERSIGT OVER SYSTEMER... 4 Fælles tværgående

Læs mere