ØS Indsigt Effektiv økonomistyring i kommunerne. KI Konference 2013 Tommy Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØS Indsigt Effektiv økonomistyring i kommunerne. KI Konference 2013 Tommy Nielsen"

Transkript

1 ØS Indsigt Effektiv økonomistyring i kommunerne KI Konference 2013 Tommy Nielsen

2 ØS Indsigt Effektiv økonomistyring ØS Indsigt henvender sig til dem, der ønsker at bestemme selv De kommuner, der anvender ØS Indsigt ved, at det er en driftssikker løsning EG og ØS Indsigt fokuserer på at effektivisere hele økonomiopgaven, og er ikke gennemsnitlige ØS Indsigt vil have økonomistyringen helt ud i praktikken ØS Indsigt er anderledes end andre løsninger, da prioriteringerne foretages af kommunerne og ikke af en leverandør

3 Forudsætning for effektiv økonomistyring Brugerindflydelse Procesorienteret tilgang Brugervenligt system med funktioner der passer til opgaverne

4 Brugerindflydelse - ØS Indsigt Ejerforening Vejle Kommune ( ) * Gladsaxe Kommune (66.000) * Herning Kommune (86.000) Holstebro Kommune (57.000) Region Midtjylland Region Nordjylland * * = Drift hos EG Data Inform Jammerbugt Kommune (38.000) Svendborg Kommune (58.000) Hørsholm Kommune (24.000) Odense Kommune ( ) * Hjørring Kommune (66.000) * opstart 2012 Ikast-Brande Kommune (40.000) * opstart 2013

5 Brugerindflydelse - ØS Indsigt Ejer forening Kommuner/Regioner Bestyrelse Valgt af Ejerforening Koordinations- og Udviklingsgruppe alle kommuner/regioner er med Superbrugernetværk Udvikling og support ØS Indsigt EG A/S

6 Brugerindflydelse Superbrugernetværk - ØS Indsigt Rapportering/Kontoplan/Afstemning Bilag/Udbetaling Budget Aktiv/Anlæg Administration/drift Kvalitet Fokusgrupper

7 Procesorienteret tilgang ØS Indsigt ORGANISATION TEKNOLOGI PROCESSER

8 Generelle betragtninger vedr. processer Ved kortlægning af processer bør man altid overveje følgende: Hvad du tror, det er... Hvad det virkelig er... Hvad det kunne være...

9 Fordele ved procesarbejde 1.8 Indkøbsforslag og indkøb Indkøb Indkøb Varemodtagelse 1.8 Indkøbsforslag og indkøb Historik MRP-kørsel fra AS/ Indkøb uden disponering? Nej Udtræk MRP nedbrydning råvarer Vurdere disponeringsgrundlag (indkøbsgrundlag) Afstemning grundlag med andre? Ja MRP-kørsel fra AS/ Afstemning disponeringsgrundlag Ja Procesarbejde giver Fælles overblik over hvordan forretningen arbejder Afstemning af roller og ansvarsområder Grundlaget for optimering og reduktion af manuelle rutiner Evt. tankindkøb med input fra planlægger Evt. Holland-ordre (intercompany) med input fra CSC Nej Oprettelse af indkøb Aftale med leverandøren? Ja Nej Kontakt leverandøren for afstemning Igennem optimering og procesarbejde sættes krav til IT-understøttelse Synliggøre behovet for data og integration Oprettelse af pris, mængde og ønsket levering Fremhæver papirflow og rapporteringsbehov Leverandørbekræftelse Følgeseddel Leverandørordre Leverandørfaktura Leverandørordre Afsendelse af via mail/fax bestilling til leverandør Opdatere systemet med bekræftet levering Kopi/afsendelse Leverandørordre af lev.ordre til varemodtagelse Varemodtagelse ankomstregistrering i system Registrere lagertilgang og rigtig pris Besked til kvalitet om varemodtagelse Opdatér leverandørkontrakt ud fra leverandørfaktura Returnering leve randørrordre med notater/batchnr. Arkivering af leverandørordre Følgeseddel og følgeseddel Kopi af leverandørordre Leverandørordre Følgeseddel Øget forretningsforståelse på tværs Forståelse for behovet for en forandring Involvering af medarbejdere Ejerskabet ud i forretningen Mulighed for at sætte benefits på investeringen m.m. Leverandørordre Slut

10 Generelle betragtninger vedr. processer Et design af en digitaliseret proces er først færdig, når vi ikke kan fjerne mere kompleksitet og funktionalitet. Et IT-system er først færdigt, når vi ikke kan fjerne mere funktionalitet, og det stadig opfylder sit formål.

11 Projekttilgang Projektmål Organisation Processer Teknologi Resultat 3 Forretningsdrevet: Synlige økonomiske og ikkeøkonomiske benefits Ledelsen sætter forretningsmål til projektet og involverer medarbejderne Nye optimerede processer som en kombination af forretningsmål og it-system It-system Forandringsvillighed => Højeffektiv organisation 2 Procesdrevet: Implementering af best practiceprocesser Gammel organisation Nye optimerede processer baseret på it-system It-system Organisation med best practiceprocesser 1 Traditionelt: Nyt it-system Gammel organisation Eksisterende processer It-system Hurtig implementering, men gammel organisation

12 Identificerede processer hos Odense kommune 10A. Økonomi og finans processer Opr., vedligeh. og godk. af leverandører Opr. og vedligeh. af debitorer Posteringsbilag i ØS (bankindb.) Håndt. og sagsbeh. af bankkonti Kontoafstemninger Årsregnskab Likviditetsstyring Håndt., sagsbeh. og bet. af formue og lån Adm. af fuldmagter vedr. bank Revision 01. Finans & controlling Håndt. og sagsb. af lån til bet. af ejd.skat Håndtering af personalegoder Ledelsesinformation Håndt. og afregn. af kommunemoms Håndt. og sagsbeh. af legater Bogføring Håndt. og afregn. af B-skat Vedligeholdelse af drift (ERFA, ØS, moms mv.) Håndt. og afregn. af registr. moms Håndt. og afregn. af E-indkomst Udvikling af ØS Håndtering af afviste bogførte bilag Håndt. og afregn. af energiafgifter Afholdelse af undervisning Moms controlling Controlling Support og vejl. i ØS, banker og VP Opkrævning Omkostningsregnskab Udbetaling af kirkelige midler Udv. og vedligeh. af økonomistyringsregler Udbet. af udenlandske betalinger Koordinering af ØS-netværk Håndt.og afst. af aktiver Afregn. af tilskud fra staten 02. Økonomistyring Bogføring af bilag, fakturaer og E- bilag Indberetn. til SDløn Indber. af tillægsbevill. og overførsler Opr. og vedl. af kontoplan Inddat. af budget Anlægsstyring Udtr. af standard rapporter Adm. af puljemidler Opbygn. og udtræk af bestilte rapporter Indkøb og E- handel Vedligeh. af budgetter Udbetaling af tilskud Opr. af fakturaer Betaling Løb. opfølgning på budgetter Deltagelse i ERFA-grupper Budgetopfølgning & Udvikling Fyn Stikprøvekontrol af bilag < 10A0.000 kr Adm. af fonde Afstemning (mellemregn. mv.) Budgetomplaceringer 03. Ejendomsskat Håndt. af ejerskifte Opr. af nye ejendomme Vedligeh. af matrikelregistrering Håndt. af bidragsregister Opdeling af ejerlejligheder Håndt. af bygninger på lejet grund Årlig skatteberegning Løbende skatteændringer Lån til betaling af ejd.skat Håndt. af refusioner ved køb/salg Håndt. af pers. henvendelser Håndtering af 7 og 8 fritagelser Håndt. af ændr. i erhv. dækn.afgift 04. Lønteam DP-refusion Barselsudligningsrefusion Tjenestemandspension Opkrævning Fraværsadm.- support Løntilskud, vederlag mv B-skemaer rejsegodtg Feriekort Lønsupport Lønbogholderi Afstemninger Fejlretning - lønsager Lønbogholderi Afregninger Håndtering af akutjob SD-bogholderi Lønindkrævning Øvrige opgaver Ad hoc opgaver Ferieoverførsel Rel. til Lønteam Øvrig lønadministration Frit valg og KTO Arb.givererklæring Aconto betaling 05. Opkrævning Håndtering af girokonto Håndtering af bankkonti Afstemning af bankkonti mv Afskrivning - restancer Håndtering af udbetalinger Flytning af påligning Flytning af indbetalinger Manuel påligning Afregning i rekvirentcentret E-bilag indbet. og Safepay

13 Eksempel: Indberetninger til ministerier, Danmarks Statistik Central Økonomi Forvaltning Økonomi- og Indenrigsministeriet Danmarks Statistik Start Udtræk rapporter i ØS (foreløbige data) Registr. i Excel Udsend til kontrol Egenkontrol af budget i Excel Udtræk rapporter i ØS (godk. budget) Registr. i Excel Udsend til kontrol Kontrol med kommentarer OK med kommentarer Udtræk rapporter fra ØS Indtast i IM-system Modtag indrapportering Accept fra IM Ja Bemærkning? Send info om fejl Send accept Nej Nej Ret fejl Send til Danmarks Statistik Tjek indberetning OK? Ja Accept fra Danmarks Statistik Send accept Slut

14 Eksempel prioritering Nr Emne Potentiale Kan man få berigede oplysninger ind således der kun skal laves en prod.kørsel ,- kr. /år Kontrol >50.000, ,- kr./år Mangler der en pris? og afstemmes med ESR?? Til Regionen?? Til SygehusAdm? ,- kr./år til 017 Faktura print og forsendelse kr/år Hele Processen Eliminering af de 10-15% fejl, med 50% ,- til ,- kr/år ialt til kr./år

15 Implementering ØS Indsigt Aftale Analysefasen Implementering Uddannelse Test Drift

16 Implementering ØS Indsigt - Analysefasen 2 EGP Analysefasen As is v2 EG Start Kommune Opr. leverandør Version Side 1/ september 2012 Formål: Analysefasen skal tilvejebringe grundlag for Løsningsbeskrivelse eller Afklaringsfasen skal godtgøre at Kravspecifikationen er besvaret på en måde så alle er enige om formuleringen. Input: Besvarelsen af kravspecifikationen Output: Kundegodkendt milepæl for at gå videre eller udtræden. 2.1 Organiser projekt 2.3 Afhold projektkickoff 2.2 Information om projektdeltagere Nr. 2.1 Beskrivelse EG: Projektorganisationen bemandes i samarbejde med Kommunen (arbejdsgrupper etableres og bemandes) 2.2 Kommune bidrager med peroner 2.4 Fastlæg hovedtidsplan 2.3 EG: projekt kickoff afholdes hos Kommunen 2.4 EG: hovedtidsplan udarbejdes i samarbejde med kommunens projektgruppe 2.5 Tilpas implementeringsplan til årshjul 2.6 Input omkring årshjul 2.5 EG Implementeringsplanen tilpasses årshjulet for systemet og kontraktens hovedtidsplan tilpasses 2.6 Kommunen kommer med sit årshjul 2.7 Afdæk konkrete processer + krav 2.7 EG Kravspecifikationen holdes op mod konkrete processer og krav 2.8 EG Detail beskrivelse af datakonvertering 2.8 Detailbeskriv datakonvertering 2.11 Vurder snitflader ift. standard 2.9 Input til datakonvertering 2.12 Input til snitflader og tilhørende data 2.10 Input til datakonvertering part oplyser igennem Kommunen hvorledes data er organiseret og kan leveres til konvertering Møde med opr. leverandør for fastlæggelse af leverancer i forbindelse med datakonvertering 2.11 Kan eksisterende snitflader anvendes eller skal der tilføjes nye 2.12 Hvilke snitfladeformater anvendes fra 3. parts systemer Planlæg oprettelse af ej konverterede data 2.13 EG planlæg oprettelse af ej konverterede data DVS data som det enten ikke kan betale sig at behandle elektronisk eller det reelt ikke kan lade sig gøre Afklar parameteropsæt + valideringsregler 2.15 Input til param. opsæt+validering 2.14 EG Parametre opsættes og valideres op mod 2.15 Kommunen giver input til parametre og valideringsregler 2.16 Planlæg uddannelse (tilpas årshjul) 2.17 Input til udd.plan og lokaler 2.16 EG Uddannelsesforløb fastlægges og tilpasses 2.17 Kommunen giver input til uddannelsesplan og lokaler 2.18 Planlæg fysisk installation 2.19 Input til fysisk installation 2.18 EG Driftscenter bliver aktiveret med henblik på at systemet skal etableres (fysisk installation) 2.19 Kommunens it-afdeling giver input til fysisk installation Phase

17 Implementering ØS Indsigt - Datakonvertering 1 EGP Konvertering As is v1 Opr. leverandør Kommune EG Version september 2013 Formål: Input: Løsningsbeskrivelse (hvad konv. + plan) Output: Kundegodkendt konvertering Start Nr. Beskrivelse 1.3 Modtag bestilling af test- og prod.konvertering 1.2 Bestilling af test og prod.konvertering 1.1 Input til bestilling af konvertering 1.1 EG udarbejder bestillingsgrundlag til Kommunen, som sender den videre til opr. lev. 1.2 Bestilling sendes fra Kommune til opr. lev. 1.4 Send data og beskr. til testkonvertering 1.7 Opret data til ej konverterede kartoteker 1.5 Tilret konverteringsprogrammer og scripts 1.6 Kør testkonvertering 1.3 Bestilling modtages. Bestillingen indeholder ønsker til Data's form og ønske om tidspunkter m.h.t. 1. konvertering og 2.(endelig) konvertering. Findes kontrol materiale bestilles dette også 1.4 Data afsendes til EG m.h.t. 1.konvertering (=Test) 1.5 EG Tilretter data laver konverteringsprogram (scripts) 1.8 Evaluer testkonvertering 1.6 EG kører TEST nr Kommunen opretter data til ej konverterede kartoteker 1.9 Konvertering. OK? Ja 1.11 Meld OK til EG Nej 1.10 Rapporter fejl og mangler 1.12 Konverter historiske data til prod.miljø 1.8 Kunden evaluerer konvertering nr Kunden vurderer om testkonverteringen er OK 1.10 Hvis nej tilbage Rapport om fejl til EG Tilretter 1.11 Hvis ja Rapport med "OK" til EG 1.14 Send data til produktionskonvertering 1.13 Frigiv miljø til uddannelse og test 1.12 EG konverterer historiske data til prod. miljø 1.13 EG frigiver miljøet til Uddannelsesformål 1.14 Opr. lev. sender data (2. konvertering) til Prodmiljø 1.16 Evaluer konvertering til produktion 1.15 Konvertering til produktion 1.15 EG modtager prod data, der konverteres 1.16 Kommunen Evaluerer hvis fejl så loop hvis ja går Kommunen i drift Konvertering OK? Ja 1.20 Godkend konvertering til produktion Nej 1.18 Rapporter fejl og mangler 1.19 Tilret konverteringsprogrammer og scripts 1.21 Sæt system i drift 1.17 Kunden vurderer om produktionskonvertering er OK 1.18 Hvis nej tilbage rapport om fejl til EG tilretter 1.19 EG tilretter data eller konverteringsprogram 1.20 Hvis ja rapport med "OK" til EG Slut 1.21 EG sætter systemet i drift

18 Brugervenligt system med funktioner der passer til opgaverne

19 ØS Indsigt Moduler Standard Nye på vej E-Bilag Bogføring Udbetaling E-Afstemning Regnings debitor Kontoplan Central/Decentral Rejse ansøgning Budget prioritering Anlæg/Aktiv Budget Rapportering Forventet regnskab Debitor Bis-Y E-handel Analyse LIS SD Løn Ressourcestyring Disponering Optioner

20 ØS Indsigt Budgetsprioritering - Proces

21 ØS Indsigt Integrerer sømløst Vi vil holde den enkelte bruger i fagsystemet, måtte det være bibliotek, kontanthjælp, indkøb eller ressourcestyring. Det betyder, at for disse løsninger kan den enkelte bruger f.eks. godkende bilag, og udføre en række af de økonomi-processer, som ellers ville skulle udføres i økonomisystemet, der hvor den decentrale bruger befinder sig. EKSEMPLER PÅ SNITFLADER OG INTEGRATIONER Lønsystem (SD, KMD) Ressourcestyring AS2007 KMD fagsystemer Biblioteksystemer Indkøb Div Finansielle Institutioner Caretaker DataWarehouse (SAS / Targit / MS SQL)

22 ØS Indsigt Nem brugeradministration Brugeradministration, rollestyring og brugergrænseflader Mens det, set ovenfra, kan være en ulempe, at man i EG s koncernøkonomiløsning skal vedligeholde roller og rettigheder mere end eet sted, er det faktisk en fordel, idet styringen af disse kan foregå decentralt, hvilket gør rollestyringen nemmere Central brugerstyring Brugerstyring i systemet I det reelle brug af løsningerne er der faktisk begrænset overlap mellem brugerene på de enkelte løsningsområder. Det er også erfaringen at central rollestyring bliver utrolig svært at overskue, med mange fejl til følge. ØS Indkøb Løn Debitor

23 ØS Indsigt med licens til Jaspersoft BI Copyright: Jaspersoft Corporation

24 ØS Indsigt Analyse eksempel

25 ØS Indsigt Analyse eksempel

26 ØS Indsigt Brugervenligt design til centrale brugere

27 ØS Indsigt Brugervenligt design til decentrale brugere

28 ØS Indsigt Centrale ledelsesfordele

29 ØS Indsigt Centrale brugerfordele

30 ØS Indsigt Decentrale brugerfordele

31 ØS Indsigt Decentral ledelsesfordele

32 ØS Indsigt Samlet set: En løsning hvor alt integrerer ØS Indsigt bygger på optimale arbejdsprocesser, hvor brugere og konsulenter har skabt best practice forløb til organisationens behov, som softwaren er udviklet til at understøtte optimalt. ORGANISATION TEKNOLOGI PROCESSER

33 Hvorfor vælge ØS Indsigt? Fordi: Du ønsker sikker drift, men er progressiv og ønsker mere end gennemsnittet Du ønsker indflydelse på dine egne processer, og ønsker at effektivisere opgaveløsningen EG og ØS Indsigt sikrer at du kan nå disse ambitioner Du ønsker optimal systemunderstøttelse af økonomiopgaven i fremtiden Du ønsker ikke, at blive præsenteret for ekstraregninger når ændringer skal implementeres

34 Spørgsmål

35 ØS Indsigt Effektiv økonomistyring i kommunerne KI Konference 2013 Tommy Nielsen

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009 ØKONOMI & LØN Dato 19-08- I Nordfyns Kommune er Økonomi og Løn samlet i en central stabsafdeling, som servicerer internt. Afdelingens opgaver kan beskrives som: styringsmæssige overfor Direktionen serviceopgaver

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012.

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. og forventet. Forvaltning Bevilling/aktivitet Ydelse BIF Aktivitet

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Revideret november 2012. Indhold Opgraderingspolitik... 2 BILAG 1 OVERSIGT OVER SYSTEMER... 4 Fælles tværgående

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder samt til det offentlige marked. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

2A Connectivity for Procurement

2A Connectivity for Procurement Indkøb 2A Connectivity for Procurement Morten Høegh-Guldberg DTU e-handel Basware brugerforum d. 12. oktober 2011 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

2014 IT REVISOR KURSER

2014 IT REVISOR KURSER 2014 IT REVISOR KURSER Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration IT Revisor grundlæggende

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

LHN kan andet end landbrug

LHN kan andet end landbrug LHN kan andet end landbrug Er du selvstændig tømrer, frisør, blomsterhandler, konsulent eller noget helt femte? Hos LHN kan vi tilbyde dig en helhedsløsning, som gør økonomistyringen i din virksomhed lettere

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

BILAG 2 LEVERANDØRENS LØSNINGS- BESKRIVELSE

BILAG 2 LEVERANDØRENS LØSNINGS- BESKRIVELSE BILAG 2 LEVERANDØRENS LØSNINGS- BESKRIVELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Der skal udarbejdes separate løsningsbeskrivelser for hhv. og økonomi- og lønsystemet. Løsningsbeskrivelserne

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere