Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet"

Transkript

1 Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?... 2 Hvordan ser jeg min afkøling?... 2 Hvis jeg ikke kan se min afkøling på måleren?... 3 Hvad er en god afkøling?... 3 Hvad er en dårlig afkøling?... 3 Hvad er "neutralområdet?... 3 Hvorfor er der indført et "neutralområde"?... 4 Hvad er MWh?... 4 Hvad er MWh-prisen?... 4 Hvad er 1 % af MWh-prisen?... 4 Hvor meget fjernvarmevand skal der til at levere 1 MWh?... 5 Hvad er FjR-ordningen?... 5 Hvordan kan jeg få belønning?... 5 Hvorfor opkræves jeg ekstra betaling?... 5 Hvordan regnes min belønning (eller ekstra betaling) ud?... 6 Hvor stor kan min belønning (eller ekstra betaling) blive?... 6 Hvad er incitamentstarif?... 6 Hvad er afkølingspris?... 7 Har andre fjernvarmeværker ordninger med incitamentstarif (belønning eller ekstra betaling)?... 7 Er der andre måder at lave belønning og / eller ekstra betaling på?... 7 Kan jeg selv gøre noget for at gøre min afkøling bedre?... 7 Hvorfor er min afkøling dårlig?... 7 Mit varmeanlæg er af 1-strengs-typen og afkøler dårligt hvad så?... 8 Kan jeg få mit varmeanlæg gennemgået og justeret?... 8 Kan jeg få tilskud til besøg af en VVS-installatør?... 9 Hvornår får jeg afkølingstallet for min ejendom?... 9 Hvornår får jeg min belønning udbetalt?... 9 Jeg flytter ind i mit hus i løbet af året bliver jeg opkrævet ekstra betaling hvis tidligere ejer / forbruger har afkølet fjernvarmevandet dårligt?... 9 Jeg flytter ud af mit hus i løbet af året Overgår min belønning (eller ekstra betaling) så til næste ejer / forbruger? Hvor varmt er fjernvarmevandet jeg modtager? Hvor koldt skal fjernvarmevandet være når jeg sender det retur? Er der nogen der får belønning i den del af nettet hvor jeg bor? Er jeg den eneste der opkræves ekstra betaling i den del af nettet hvor jeg bor? / 11

2 Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010? Varmeforsyningen vil gerne belønne de forbrugere der udnytter fjernvarmen effektivt. Det gøres ved at kunden afkøler fjernvarmevandet bedst muligt, der samtidig minimerer den mængde fjernvarmevand der skal pumpes ud til forbrugerne. Herved bliver fjernvarmens drift mere effektiv og energiforbruget til pumpning bliver mindre til gavn for forbrugerne, værket og vort klima. Hvad er afkøling? Afkølingen er forskellen mellem den temperatur fjernvarmevandet kommer ind i dit hus med (fremløbstemperatur), og den temperatur fjernvarmevandet sendes tilbage til nettet med (returtemperatur). Eksempel: Fremløbstemperatur = 71 C og returtemperatur = 48 C. Så er afkølingen det øjeblik på 23 C (udregning: 71 minus 48 = 23). Afkølingen kan også udregnes som et gennemsnit over en periode (f.eks. 1 år) ved følgende formel: Afkøling i C = MWh-forbruget i perioden * 860 (det er en omregningsfaktor) divideret med cirkuleret m3 fjernvarmevand i samme periode. Matematisk ser formlen for afkøling ( t) således ud: t = MWh-forbrug * 860 m3-forbrug Hvordan ser jeg min afkøling? På din årsafregning på varmen er der angivet hvad afkølingen har været det pågældende år. Afkølingen kan på regningen være kaldt "nedkøling". Alle forbrugere kan på sin varmemåler trykke på en knap og få forskellige oplysninger frem i displayet på måleren bl.a. kan man se hvad afkølingen er det øjeblik der aflæses. Du kan også se på de termometre der sidder på din installations fjernvarmerør ind og fjernvarmerør ud af huset. Disse termometre er sjældent helt nøjagtige! Afkølingen kan dog variere meget alt efter forbrug lige nu (stort eller lille), fremløbstemperatur m.v. Hvis du vil holde løbende øje med din afkøling, kan du downloade et regneark her fra hjemmesiden, hvori du kan indsætte jævnlige aflæsninger af målerens tællere på MWh-forbrug og cirkuleret vandmængde i m3. Regnearket regner så gennemsnitsafkølingen ud siden sidste aflæsning og siden skemaets 1. aflæsning. Begynd f. eks. med årsaflæsningen. 2/ 11

3 Hvis jeg ikke kan se min afkøling på måleren? Så kontakter du Varmeforsyningen, da måleren kan være defekt. Hvad er en god afkøling? En god afkøling vil give dig en belønning eller være lige ved! Hvor meget du skal afkøle fjernvarmevandet afhænger af hvilket net (16-bars eller 6-barsnettet) du får din varme fra. I 16-bars-nettet vil en god årsafkøling være over 40 ⁰C. Det vil udløse belønning. I 6-bars-netter vil en god årsafkøling være over 30 ⁰C. Det vil udløse belønning. På din varmeregning står der øverst til højre om det er 16-bars- eller 6-barsnettet du er tilsluttet. På vores hjemmeside har vi lagt en liste over alle vejnavnene der er i Varmeforsyningsområdet og med angivelse af om den ligger i 16-bars- eller 6-bars-området. Her kan du også finde din adresse (eller vejnavn) på listen og se hvilket net du får din varme fra. Hvad er en dårlig afkøling? En dårlig afkøling vil påføre dig en ekstra betaling eller være lige ved! Hvor meget du skal afkøle fjernvarmevandet afhænger af hvilket net (16-bars eller 6-barsnettet) du får din varme fra. I 16-bars-nettet vil en dårlig årsafkøling være under 30 ⁰C. Det vil udløse en ekstra betaling. I 6-bars-netter vil en dårlig årsafkøling være under 20 ⁰C. Det vil udløse en ekstra betaling. På din varmeregning står der øverst til højre om det er 16-bars- eller 6-barsnettet du er tilsluttet. På vores hjemmeside har vi lagt en liste over alle vejnavnene der er i Varmeforsyningsområdet og med angivelse af om den ligger i 16-bars- eller 6-bars-området. Her kan du også finde din adresse (eller vejnavn) på listen og se hvilket net du får din varme fra. Hvad er "neutralområdet? Varmeforsyningen har indført et "neutralområde" for årsafkølingen i de to forsyningsområder. Hvis forbrugerens årsafkøling ligger inde i "neutralområdet" vil forbrugeren hverken få belønning eller ekstra betaling. Det er med andre ord neutralt for forbrugeren at denne ordning med pris på afkølingen er indført pr. 1. januar Hvis forbrugerens årsafkøling derimod ligger udenfor "neutralområdet" vil forbrugeren enten få belønning (hvis afkølingen ligger over "neutralområdet"), eller blive opkrævet en ekstra betaling (hvis afkølingen ligger under "neutralområdet"). I 16-bars nettet er "neutralområdet" på afkølinger mellem 30 C og 40 C. I 6-bars nettet er "neutralområdet" på afkølinger mellem 20 C og 30 C. 3/ 11

4 Hvorfor er der indført et "neutralområde"? Grunde til at "neutralområderne" er indført er, at da Varmeforsyningen i forbindelse med indførelsen af pris på afkølingen, analyserede alle afregninger for 2008, viste det sig, at kun ca. ¼ af forbrugerne have en afkøling der levede op til de krav der stilles i Tekniske bestemmelser. Der var også forbrugere der havde en meget lille afkøling. Vi besluttede da at indføre "neutralområder" der gjorde at ca. halvdelen af forbrugerne ikke ville mærke noget til ordningen men den bedste ¼ ville blive belønnet og ca. ¼ af forbrugerne med den dårligste afkøling ville blive pålagt en ekstra betaling alt set ud fra 2008-tallene. I 2010 var det 45 % af forbrugerne der lå i neutralområdet, 26 % fik belønning og 29 % fik pålagt en ekstra betaling. Hvad er MWh? 1 MWh = kwh, som er et udtryk for den energi du har modtaget. Din fjernvarmemåler måler denne energi, ved løbende at måle temperaturen i fremløbet og temperaturen i returløbet samtidig med at den måler hvor meget fjernvarmevand der løber igennem dit anlæg. Heraf udregner måleren energimængde der er afgivet i varmeanlægget altså hvad kunden har modtaget. Formel for energiberegningen: MWh-forbrug = m3-forbrug * Afkølingen i C 860 (omregningsfaktor) Hvad er MWh-prisen? I 2010 og 2011 er prisen på 612,50 kr. inkl. moms pr. MWh varme du har brugt (måleren har talt). Når det nye takstblad er vedtaget, kan det ses på vores hjemmeside senest ved dets ikrafttræden til årsskiftet. Hvad er 1 % af MWh-prisen? I 2010 og 2011 er varmeprisen på 612,50 kr. inkl. moms pr. forbrugt MWh. 1 % heraf udgør 6,125 kr. inkl. moms. Denne pris anvendes til udregning af belønning og ekstra betalingen. Samme system anvendes på 2012-prisen og efterfølgende års priser. 4/ 11

5 Hvor meget fjernvarmevand skal der til at levere 1 MWh? Det afhænger af hvor meget fjernvarmevandet bliver afkølet! Det belyses bedst ved et par regneeksempler: Med en afkøling på 50 C vil 17,20 m3 levere 1 MWh. Med en afkøling på 40 C vil 21,50 m3 levere 1 MWh. Med en afkøling på 30 C vil 28,67 m3 levere 1 MWh. Med en afkøling på 20 C vil 43,00 m3 levere 1 MWh. Med en afkøling på 10 C vil 86,00 m3 levere 1 MWh. Hvad er FjR-ordningen? FjR-ordningen er en forkortelse af "Fjernvarmens registreringsordning" der er skabt i et samarbejde mellem fjernvarmeforeningen Dansk Fjernvarme og VVS-organisationerne. FjR-ordningen har til formål at sikre en høj kvalitet af det arbejde der udføres indenfor fjernvarmebranchen. Det er gjort ved at VVSinstallatøren kan tilmelde sig FjR-ordningen og bruge ordningens reklamemateriale og har VVS-montører med gyldigt FjR-bevis ansat, der giver tilladelse til at udføre Serviceeftersyn efter FjR-ordningens principper. FjR-bevis får montøren ved at bestå et specielt 5-dageskursus udelukkende vedr. fjernvarme. Læs mere på FjR-sekretariatets hjemmeside: hvor du også kan se hvilke VVS-firmaer der er tilmeldt ordningen. Hvordan kan jeg få belønning? Hvis du og dit anlæg udnytter fjernvarmen rigtigt godt og afkøler fjernvarmevandet meget før vandet sendes tilbage i nettet, kan du opnå at få belønning. Hvor meget du skal afkøle fjernvarmevandet for at blive belønnet afhænger af hvilket net (16-bars eller 6-barsnettet) du får din varme fra. I 16-bars-nettet bliver du belønnet når din årsafkøling er over 40 ⁰C. I 6-bars-nettet bliver du belønnet når din årsafkøling er over 30 ⁰C. På vores hjemmeside har vi lagt en liste over alle vejnavnene der er i Varmeforsyningsområdet og med angivelse af om den ligger i 16-bars- eller 6-bars-området. Her kan du også finde din adresse (eller vejnavn) på listen og se hvilket net du får din varme fra. Det står også på din varmeregning i øverste højre hjørne. Hvorfor opkræves jeg ekstra betaling? Hvis du og dit anlæg ikke udnytter fjernvarmen godt og ikke afkøler fjernvarmevandet ret meget før vandet sendes tilbage i nettet, kan du risikere at blive opkrævet en ekstra betaling. Hvor meget du skal afkøle fjernvarmevandet for ikke at skulle betale ekstra afhænger af hvilket net (16-bars eller 6-barsnettet) du får din varme fra. I 16-bars-nettet får du straf når din årsafkøling er under 30 ⁰C. 5/ 11

6 I 6-bars-nettet får du straf når din årsafkøling er under 20 ⁰C.. På vores hjemmeside har vi lagt en liste over alle vejnavnene der er i Varmeforsyningsområdet og med angivelse af om den ligger i 16-bars- eller 6-bars-området. Her kan du også finde din adresse (eller vejnavn) på listen og se hvilket net du får din varme fra. Det står også på din varmeregning i øverste højre hjørne. Hvordan regnes min belønning (eller ekstra betaling) ud? Belønning udregnes som 1 % af MWh-prisen pr. C din årsafkøling er større end afkølingskravet pr. MWh du har brugt. Ekstra betaling udregnes som 1 % af MWh-prisen pr. C din årsafkøling er mindre end afkølingskravet pr. MWh du har brugt. Eksempel for forbruger på 16-bars-nettet: Forbrug: 12 MWh. Afkøling: 47 grader. Afkølingen ligger her 7 C over 40 C og giver belønning, der i 2011-priser bliver: 6,125 kr. x 7 C x 12 MWh = 514,50 kr. inkl. moms. På samme måde udregnes ekstrabetalingens størrelse ved afkøling under 30 C i 16-bars-nettet. Princippet for udregning i 6-bars-nettet er som vist herover men her gives der belønning ved afkøling over 30 C og der opkræves ekstra betaling når afkølingen er under 20 C. Hvor stor kan min belønning (eller ekstra betaling) blive? Belønning (eller ekstra betaling) kan max. blive på 10 % af det du skal betale for dit MWh-forbrug (du skal ikke regne fast afgift eller målerleje med). Hvad er incitamentstarif? Den nye ordning med belønning til forbrugere med god afkøling og ekstra betaling til forbrugere med en dårlig afkøling er en incitamentstarif. En incitamentstarif er en tarif eller pris der skal tilskynde forbrugerne (give dem incitament) til at udnytte den fremførte fjernvarme bedst muligt enten ved at give belønning/bonus eller fradrag for god udnyttelse eller ved at pålægge straf eller opkræve ekstrabetaling hos de forbrugere der ikke udnytter fjernvarmen optimalt. Det kan også være en kombination af både belønning og ekstra betaling. 6/ 11

7 Hvad er afkølingspris? Udtrykket afkølingspris er et andet udtryk for den belønning og ekstra betaling du kan få på baggrund af din årsafkøling. Har andre fjernvarmeværker ordninger med incitamentstarif (belønning eller ekstra betaling)? Ja der er flere og flere værker der indfører en eller anden form for belønning for god udnyttelse af fjernvarmen og / eller ekstra betaling for ikke at udnytte fjernvarmen så godt som værket ønsker. Er der andre måder at lave belønning og / eller ekstra betaling på? Ja der er mange forskellige måder at afregne forbrugerne på, der skal tilskynde dem til at udnytte fjernvarme optimalt. Den mest vidtgående er en ren m3-pris på fjernvarmevandet altså betales der udelukkende for den mængde fjernvarmevand der sendes gennem kundens anlæg. Det er så op til kunden at udnytte fjernvarmevandet bedst muligt og derved minimere antallet af m3 der modtages fra varmeforsyningen. Det kan også være en kombination af pris for MWh-forbruget suppleret af en pris pr. m3 fjernvarmevand, der er gået til at levere MWh-forbruget. Disse to metoder giver ikke nogen belønning men forbrugeren ønsker at bruge så lidt af det som muligt, der kun kan lade sig gøre ved at udnytte fjernvarmen bedst muligt - altså ved at afkøle fjernvarmevandet til det yderste. Kan jeg selv gøre noget for at gøre min afkøling bedre? Måske - læs evt. gode råd om fjernvarmen, hvor du kan hente inspiration fra folderen og informationsmateriale bl.a. en tjekliste for varmeinstallation. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du kontakte en autoriseret VVS-installatør der er med i FjR-ordningen (Fjernvarmens registrerings-ordning) og få en montør med gyldigt FjR-bevis til at gennemgå dit varmeanlæg Du kan evt. tegne abonnement på Serviceordning hos installatøren. Se mere om FjR-ordningen på hjemmesiden Du må selv betale for de besøg af VVS-installatøren du aftaler med ham. Hvorfor er min afkøling dårlig? Læs "gode råd om fjernvarme" og se om der er ting du kan gøre bedre. Eksempler på årsager til dårlig afkøling: Du bruger dine radiatorer uhensigtsmæssigt Der er komponenter i styringen af anlægget der ikke er indstillet optimalt Der er fejl i et eller flere komponenter i varmeanlægget Radiatorerne eller veksleren er for lille så de ikke kan overføre den ønskede varmemængde og give en god afkøling samtidig. Flere af de mulige fejl kan du ikke selv finde eller du må ikke skifte defekte 7/ 11

8 komponenter. Du må så kontakte en autoriseret VVS-installatør der er med i FjR-ordningen (Fjernvarmens registrerings-ordning) og få en montør med gyldigt FjR-bevis til at gennemgå dit varmeanlæg Du kan evt. tegne abonnement på Serviceordning hos installatøren. Se mere om FjR-ordningen på hjemmesiden: Du må selv betale for de besøg af VVS-installatøren du aftaler med ham. Mit varmeanlæg er af 1-strengs-typen og afkøler dårligt hvad så? Mange af de gode råd vi har på vores hjemmeside og i pjecen er gældende for de 2-strengede anlæg, som der er flest af. 1-strengede varmeanlæg kan også bringes til at give en god afkøling, hvis anlægget er indjusteret godt, radiatorventilerne er beregnet til 1-strengsanlæg (dem du køber i byggemarkeder m.v. er altid til 2-strengsanlæg), der skal være stor vandstrøm med en ret lav temperatur frem til radiatorerne. Prøv med ca. 40 C - 45 C frem til radiatorerne i forår / efterår og sæt den løbende lidt op hen over vinteren, hvis du ikke kan holde varmen. Du skal kun ændre temperaturen ganske lidt ad gangen og se også hvordan det går med afkølingen. Når det er meget koldt om vinteren vil vi tro, at fremløb til radiatorerne på omkr. 55 C burde være nok til at I kan få varme nok i huset, samtidig med at der kan ydes en god afkøling til fjernvarmeforsyningen. Radiatorerne på et 1-strenget anlæg skal ikke give så stor afkøling hver, som radiatorer skal i 2-strengede anlæg!!! Hvis der har været bygget om og tilføjet / fjernet radiatorer m.v. er det meget vigtigt for 1-strengede anlæg, at de indjusteres igen, for at man kan være sikker på, at det hele virker som det skal. I afsnittet "gode råd om fjernvarme" på vores hjemmeside, finder du også en folder om et-strengede varmeanlæg. Du kan også kontakte en autoriseret VVS-installatør der er med i FjR-ordningen (Fjernvarmens registrerings-ordning) og få en montør med gyldigt FjR-bevis til at gennemgå dit varmeanlæg Du kan evt. tegne abonnement på Serviceordning hos installatøren. Se mere om FjR-ordningen i den udsendte brochure eller på hjemmesiden Du må selv betale for de besøg af VVS-installatøren du aftaler med ham. Kan jeg få mit varmeanlæg gennemgået og justeret? Ja du kan kontakte en autoriseret VVS-installatør der er med i FjR-ordningen (Fjernvarmens registrerings-ordning) og få en montør med gyldigt FjR-bevis til at gennemgå dit varmeanlæg Du kan evt. tegne abonnement på Serviceordning hos installatøren. Se mere om FjR-ordningen på hjemmesiden: Du må selv betale for de besøg af VVS-installatøren du aftaler med ham. 8/ 11

9 Kan jeg få tilskud til besøg af en VVS-installatør? Nej ikke direkte Men Varmeforsyningen yder stadig tilskud til de energibesparende foranstaltninger, f.eks. udskiftning af gamle eller defekte komponenter på din varmeinstallation, samt udskiftning af vinduer, efterisolering m.v. Du skal HUSKE at du skal have indgået aftale om tilskud med Varmeforsyningen FØR arbejdet igangsættes. Ring til vores energirådgiver Lone K. Matthiesen på tlf og hør nærmere om regler, tilskudsstørrelse, procedurer m.v. Husk også at din VVS-installatør, skal være autoriseret, være medlem af FjRordningen og have montører med gyldigt FjR-bevis for at må udføre arbejder på fjernvarmetilslutningsanlægget (den del af dit varmeanlæg, hvor der løber fjernvarmeforsyningens vand igennem). Hvornår får jeg afkølingstallet for min ejendom? Det bliver oplyst på din årsafregning for det pågældende år. Årsafregningen bliver udsendt i februar året efter sammen med årets 1. a-contoregning. Hvornår får jeg min belønning udbetalt? Belønningen udregnes og udbetales én gang årligt i forbindelse med årsafregningen, der udsendes i februar året efter sammen med årets 1. a- contoregning. 1. gang var med årsafregningen for 2010 der blev udsendt februar 2011, sammen med 1. aconto-opkrævning for Jeg flytter ind i mit hus i løbet af året bliver jeg opkrævet ekstra betaling hvis tidligere ejer / forbruger har afkølet fjernvarmevandet dårligt? Nej Du starter på en frisk fra din indflytningsdag. Vi håber at du vil følge de "gode råd om fjernvarme" så vi kan få lov til at belønne dig (eller bliver fri for at opkræve ekstra betaling). Evt. belønning eller ekstra betaling der vedrører fraflytters forbrug, bliver afregnet med fraflytteren sammen med flytteopgørelsen. 9/ 11

10 Jeg flytter ud af mit hus i løbet af året Overgår min belønning (eller ekstra betaling) så til næste ejer / forbruger? Nej Du bliver sammen med flytteafregningen også afregnet med den belønning (eller ekstra betaling) som din gennemsnitsafkøling har været i perioden fra sidste årsafregning til fraflytningsdagen. Den nye ejer / forbruger, der flytter ind, starter på en frisk. Hvor varmt er fjernvarmevandet jeg modtager? Det afhænger af hvilket net og hvor på nettet du er tilsluttet, om du har en lang eller kort stikledning samt årstiden. I sommerhalvåret holder Varmeforsyningen 65 C i hovedledningsnettet (temperaturen kan blive mindre hos forbrugeren når der ikke er noget nævneværdigt forbrug f.eks. når der kun bruges varme til at holde varmtvandsbeholderen varm). I vinterperioden afhænger fremløbstemperaturen af hvor koldt det er udenfor. I lavtryksområdet (6-bars-området) sendtes der ud fra Varmeværket med op til 85 C, men kan hos forbrugeren opleves noget lavere. I højtryksområdet (16-bars-området) sendes der ud med op til 95 C fra Asnæsværket, men vil være noget lavere hos forbrugere yderst i nettet. Alle nyere fjernvarmeinstallationer skal om vinteren kunne "klare sig" med at modtage 70 C varmt fjernvarmevand fra Varmeforsyningen. På din måler kan du aflæse hvad fremløbstemperaturen er i det øjeblik du aflæser. Det kan give et indtryk af hvor høj den er. Hvor koldt skal fjernvarmevandet være når jeg sender det retur? Varmeforsyningen vil gerne have fjernvarmevandet så koldt som muligt tilbage. Om vinteren hvor du har det største varmebehov, vil vi gerne have at du har årets laveste returtemperatur - gerne på 40 C eller derunder. Alle nyere fjernvarmeinstallationer skal kunne levere fjernvarmevandet retur med max. 40 C om vinteren og 30 C om sommeren når du bruger varmt brugsvand. Er der nogen der får belønning i den del af nettet hvor jeg bor? Ja det vil der være. På baggrund af alle afregningerne i 2008 har vi tegnet nogle kort og med en farvet plet vist de enkelte forbrugssteders afkøling. Vi har ikke fået lavet tilsvarende kort for og 2010-afregningerne; men det er vores erfaring at billedet er ca. det samme som i På disse "kort", kan du se, at der er god spredning ud over hele nettet med både forbrugssteder der afkøler godt, dårligt eller holder sig indenfor afkølingsområdet, der hverken giver belønning eller ekstra betaling 10/ 11

11 (neutralområdet). Kortene viser altså, at det kan lade sig gøre at afkøle fjernvarmevandet godt overalt i nettet også i yderområderne. Vi kan dog ikke udelukke, at det hos dig vil kræve ændringer på dit varmeanlæg. Er jeg den eneste der opkræves ekstra betaling i den del af nettet hvor jeg bor? Nej det vil du ikke være. På baggrund af alle afregningerne i 2008 har vi tegnet nogle kort og med en farvet plet vist de enkelte forbrugssteders afkøling. Vi har ikke fået lavet tilsvarende kort for og 2010-afregningerne; men det er vores erfaring at billedet er ca. det samme som i På disse "kort" kan du se, at der er god spredning ud over hele nettet med både forbrugssteder der afkøler godt, dårligt eller holder sig indenfor afkølingsområdet, der hverken giver belønning eller ekstra betaling (neutralområdet). Kortene viser altså, at der er forbrugssteder med dårlig afkøling overalt i nettet men også - at det er muligt at få en god afkøling overalt i nettet. Vi kan dog ikke udelukke, at der skal foretages udskiftninger eller ændringer på dit varmeanlæg, for at du kan få en god afkøling uanset hvor i nettet du bor. 11/ 11

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere