Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet"

Transkript

1 Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?... 2 Hvordan ser jeg min afkøling?... 2 Hvis jeg ikke kan se min afkøling på måleren?... 3 Hvad er en god afkøling?... 3 Hvad er en dårlig afkøling?... 3 Hvad er "neutralområdet?... 3 Hvorfor er der indført et "neutralområde"?... 4 Hvad er MWh?... 4 Hvad er MWh-prisen?... 4 Hvad er 1 % af MWh-prisen?... 4 Hvor meget fjernvarmevand skal der til at levere 1 MWh?... 5 Hvad er FjR-ordningen?... 5 Hvordan kan jeg få belønning?... 5 Hvorfor opkræves jeg ekstra betaling?... 5 Hvordan regnes min belønning (eller ekstra betaling) ud?... 6 Hvor stor kan min belønning (eller ekstra betaling) blive?... 6 Hvad er incitamentstarif?... 6 Hvad er afkølingspris?... 7 Har andre fjernvarmeværker ordninger med incitamentstarif (belønning eller ekstra betaling)?... 7 Er der andre måder at lave belønning og / eller ekstra betaling på?... 7 Kan jeg selv gøre noget for at gøre min afkøling bedre?... 7 Hvorfor er min afkøling dårlig?... 7 Mit varmeanlæg er af 1-strengs-typen og afkøler dårligt hvad så?... 8 Kan jeg få mit varmeanlæg gennemgået og justeret?... 8 Kan jeg få tilskud til besøg af en VVS-installatør?... 9 Hvornår får jeg afkølingstallet for min ejendom?... 9 Hvornår får jeg min belønning udbetalt?... 9 Jeg flytter ind i mit hus i løbet af året bliver jeg opkrævet ekstra betaling hvis tidligere ejer / forbruger har afkølet fjernvarmevandet dårligt?... 9 Jeg flytter ud af mit hus i løbet af året Overgår min belønning (eller ekstra betaling) så til næste ejer / forbruger? Hvor varmt er fjernvarmevandet jeg modtager? Hvor koldt skal fjernvarmevandet være når jeg sender det retur? Er der nogen der får belønning i den del af nettet hvor jeg bor? Er jeg den eneste der opkræves ekstra betaling i den del af nettet hvor jeg bor? / 11

2 Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010? Varmeforsyningen vil gerne belønne de forbrugere der udnytter fjernvarmen effektivt. Det gøres ved at kunden afkøler fjernvarmevandet bedst muligt, der samtidig minimerer den mængde fjernvarmevand der skal pumpes ud til forbrugerne. Herved bliver fjernvarmens drift mere effektiv og energiforbruget til pumpning bliver mindre til gavn for forbrugerne, værket og vort klima. Hvad er afkøling? Afkølingen er forskellen mellem den temperatur fjernvarmevandet kommer ind i dit hus med (fremløbstemperatur), og den temperatur fjernvarmevandet sendes tilbage til nettet med (returtemperatur). Eksempel: Fremløbstemperatur = 71 C og returtemperatur = 48 C. Så er afkølingen det øjeblik på 23 C (udregning: 71 minus 48 = 23). Afkølingen kan også udregnes som et gennemsnit over en periode (f.eks. 1 år) ved følgende formel: Afkøling i C = MWh-forbruget i perioden * 860 (det er en omregningsfaktor) divideret med cirkuleret m3 fjernvarmevand i samme periode. Matematisk ser formlen for afkøling ( t) således ud: t = MWh-forbrug * 860 m3-forbrug Hvordan ser jeg min afkøling? På din årsafregning på varmen er der angivet hvad afkølingen har været det pågældende år. Afkølingen kan på regningen være kaldt "nedkøling". Alle forbrugere kan på sin varmemåler trykke på en knap og få forskellige oplysninger frem i displayet på måleren bl.a. kan man se hvad afkølingen er det øjeblik der aflæses. Du kan også se på de termometre der sidder på din installations fjernvarmerør ind og fjernvarmerør ud af huset. Disse termometre er sjældent helt nøjagtige! Afkølingen kan dog variere meget alt efter forbrug lige nu (stort eller lille), fremløbstemperatur m.v. Hvis du vil holde løbende øje med din afkøling, kan du downloade et regneark her fra hjemmesiden, hvori du kan indsætte jævnlige aflæsninger af målerens tællere på MWh-forbrug og cirkuleret vandmængde i m3. Regnearket regner så gennemsnitsafkølingen ud siden sidste aflæsning og siden skemaets 1. aflæsning. Begynd f. eks. med årsaflæsningen. 2/ 11

3 Hvis jeg ikke kan se min afkøling på måleren? Så kontakter du Varmeforsyningen, da måleren kan være defekt. Hvad er en god afkøling? En god afkøling vil give dig en belønning eller være lige ved! Hvor meget du skal afkøle fjernvarmevandet afhænger af hvilket net (16-bars eller 6-barsnettet) du får din varme fra. I 16-bars-nettet vil en god årsafkøling være over 40 ⁰C. Det vil udløse belønning. I 6-bars-netter vil en god årsafkøling være over 30 ⁰C. Det vil udløse belønning. På din varmeregning står der øverst til højre om det er 16-bars- eller 6-barsnettet du er tilsluttet. På vores hjemmeside har vi lagt en liste over alle vejnavnene der er i Varmeforsyningsområdet og med angivelse af om den ligger i 16-bars- eller 6-bars-området. Her kan du også finde din adresse (eller vejnavn) på listen og se hvilket net du får din varme fra. Hvad er en dårlig afkøling? En dårlig afkøling vil påføre dig en ekstra betaling eller være lige ved! Hvor meget du skal afkøle fjernvarmevandet afhænger af hvilket net (16-bars eller 6-barsnettet) du får din varme fra. I 16-bars-nettet vil en dårlig årsafkøling være under 30 ⁰C. Det vil udløse en ekstra betaling. I 6-bars-netter vil en dårlig årsafkøling være under 20 ⁰C. Det vil udløse en ekstra betaling. På din varmeregning står der øverst til højre om det er 16-bars- eller 6-barsnettet du er tilsluttet. På vores hjemmeside har vi lagt en liste over alle vejnavnene der er i Varmeforsyningsområdet og med angivelse af om den ligger i 16-bars- eller 6-bars-området. Her kan du også finde din adresse (eller vejnavn) på listen og se hvilket net du får din varme fra. Hvad er "neutralområdet? Varmeforsyningen har indført et "neutralområde" for årsafkølingen i de to forsyningsområder. Hvis forbrugerens årsafkøling ligger inde i "neutralområdet" vil forbrugeren hverken få belønning eller ekstra betaling. Det er med andre ord neutralt for forbrugeren at denne ordning med pris på afkølingen er indført pr. 1. januar Hvis forbrugerens årsafkøling derimod ligger udenfor "neutralområdet" vil forbrugeren enten få belønning (hvis afkølingen ligger over "neutralområdet"), eller blive opkrævet en ekstra betaling (hvis afkølingen ligger under "neutralområdet"). I 16-bars nettet er "neutralområdet" på afkølinger mellem 30 C og 40 C. I 6-bars nettet er "neutralområdet" på afkølinger mellem 20 C og 30 C. 3/ 11

4 Hvorfor er der indført et "neutralområde"? Grunde til at "neutralområderne" er indført er, at da Varmeforsyningen i forbindelse med indførelsen af pris på afkølingen, analyserede alle afregninger for 2008, viste det sig, at kun ca. ¼ af forbrugerne have en afkøling der levede op til de krav der stilles i Tekniske bestemmelser. Der var også forbrugere der havde en meget lille afkøling. Vi besluttede da at indføre "neutralområder" der gjorde at ca. halvdelen af forbrugerne ikke ville mærke noget til ordningen men den bedste ¼ ville blive belønnet og ca. ¼ af forbrugerne med den dårligste afkøling ville blive pålagt en ekstra betaling alt set ud fra 2008-tallene. I 2010 var det 45 % af forbrugerne der lå i neutralområdet, 26 % fik belønning og 29 % fik pålagt en ekstra betaling. Hvad er MWh? 1 MWh = kwh, som er et udtryk for den energi du har modtaget. Din fjernvarmemåler måler denne energi, ved løbende at måle temperaturen i fremløbet og temperaturen i returløbet samtidig med at den måler hvor meget fjernvarmevand der løber igennem dit anlæg. Heraf udregner måleren energimængde der er afgivet i varmeanlægget altså hvad kunden har modtaget. Formel for energiberegningen: MWh-forbrug = m3-forbrug * Afkølingen i C 860 (omregningsfaktor) Hvad er MWh-prisen? I 2010 og 2011 er prisen på 612,50 kr. inkl. moms pr. MWh varme du har brugt (måleren har talt). Når det nye takstblad er vedtaget, kan det ses på vores hjemmeside senest ved dets ikrafttræden til årsskiftet. Hvad er 1 % af MWh-prisen? I 2010 og 2011 er varmeprisen på 612,50 kr. inkl. moms pr. forbrugt MWh. 1 % heraf udgør 6,125 kr. inkl. moms. Denne pris anvendes til udregning af belønning og ekstra betalingen. Samme system anvendes på 2012-prisen og efterfølgende års priser. 4/ 11

5 Hvor meget fjernvarmevand skal der til at levere 1 MWh? Det afhænger af hvor meget fjernvarmevandet bliver afkølet! Det belyses bedst ved et par regneeksempler: Med en afkøling på 50 C vil 17,20 m3 levere 1 MWh. Med en afkøling på 40 C vil 21,50 m3 levere 1 MWh. Med en afkøling på 30 C vil 28,67 m3 levere 1 MWh. Med en afkøling på 20 C vil 43,00 m3 levere 1 MWh. Med en afkøling på 10 C vil 86,00 m3 levere 1 MWh. Hvad er FjR-ordningen? FjR-ordningen er en forkortelse af "Fjernvarmens registreringsordning" der er skabt i et samarbejde mellem fjernvarmeforeningen Dansk Fjernvarme og VVS-organisationerne. FjR-ordningen har til formål at sikre en høj kvalitet af det arbejde der udføres indenfor fjernvarmebranchen. Det er gjort ved at VVSinstallatøren kan tilmelde sig FjR-ordningen og bruge ordningens reklamemateriale og har VVS-montører med gyldigt FjR-bevis ansat, der giver tilladelse til at udføre Serviceeftersyn efter FjR-ordningens principper. FjR-bevis får montøren ved at bestå et specielt 5-dageskursus udelukkende vedr. fjernvarme. Læs mere på FjR-sekretariatets hjemmeside: hvor du også kan se hvilke VVS-firmaer der er tilmeldt ordningen. Hvordan kan jeg få belønning? Hvis du og dit anlæg udnytter fjernvarmen rigtigt godt og afkøler fjernvarmevandet meget før vandet sendes tilbage i nettet, kan du opnå at få belønning. Hvor meget du skal afkøle fjernvarmevandet for at blive belønnet afhænger af hvilket net (16-bars eller 6-barsnettet) du får din varme fra. I 16-bars-nettet bliver du belønnet når din årsafkøling er over 40 ⁰C. I 6-bars-nettet bliver du belønnet når din årsafkøling er over 30 ⁰C. På vores hjemmeside har vi lagt en liste over alle vejnavnene der er i Varmeforsyningsområdet og med angivelse af om den ligger i 16-bars- eller 6-bars-området. Her kan du også finde din adresse (eller vejnavn) på listen og se hvilket net du får din varme fra. Det står også på din varmeregning i øverste højre hjørne. Hvorfor opkræves jeg ekstra betaling? Hvis du og dit anlæg ikke udnytter fjernvarmen godt og ikke afkøler fjernvarmevandet ret meget før vandet sendes tilbage i nettet, kan du risikere at blive opkrævet en ekstra betaling. Hvor meget du skal afkøle fjernvarmevandet for ikke at skulle betale ekstra afhænger af hvilket net (16-bars eller 6-barsnettet) du får din varme fra. I 16-bars-nettet får du straf når din årsafkøling er under 30 ⁰C. 5/ 11

6 I 6-bars-nettet får du straf når din årsafkøling er under 20 ⁰C.. På vores hjemmeside har vi lagt en liste over alle vejnavnene der er i Varmeforsyningsområdet og med angivelse af om den ligger i 16-bars- eller 6-bars-området. Her kan du også finde din adresse (eller vejnavn) på listen og se hvilket net du får din varme fra. Det står også på din varmeregning i øverste højre hjørne. Hvordan regnes min belønning (eller ekstra betaling) ud? Belønning udregnes som 1 % af MWh-prisen pr. C din årsafkøling er større end afkølingskravet pr. MWh du har brugt. Ekstra betaling udregnes som 1 % af MWh-prisen pr. C din årsafkøling er mindre end afkølingskravet pr. MWh du har brugt. Eksempel for forbruger på 16-bars-nettet: Forbrug: 12 MWh. Afkøling: 47 grader. Afkølingen ligger her 7 C over 40 C og giver belønning, der i 2011-priser bliver: 6,125 kr. x 7 C x 12 MWh = 514,50 kr. inkl. moms. På samme måde udregnes ekstrabetalingens størrelse ved afkøling under 30 C i 16-bars-nettet. Princippet for udregning i 6-bars-nettet er som vist herover men her gives der belønning ved afkøling over 30 C og der opkræves ekstra betaling når afkølingen er under 20 C. Hvor stor kan min belønning (eller ekstra betaling) blive? Belønning (eller ekstra betaling) kan max. blive på 10 % af det du skal betale for dit MWh-forbrug (du skal ikke regne fast afgift eller målerleje med). Hvad er incitamentstarif? Den nye ordning med belønning til forbrugere med god afkøling og ekstra betaling til forbrugere med en dårlig afkøling er en incitamentstarif. En incitamentstarif er en tarif eller pris der skal tilskynde forbrugerne (give dem incitament) til at udnytte den fremførte fjernvarme bedst muligt enten ved at give belønning/bonus eller fradrag for god udnyttelse eller ved at pålægge straf eller opkræve ekstrabetaling hos de forbrugere der ikke udnytter fjernvarmen optimalt. Det kan også være en kombination af både belønning og ekstra betaling. 6/ 11

7 Hvad er afkølingspris? Udtrykket afkølingspris er et andet udtryk for den belønning og ekstra betaling du kan få på baggrund af din årsafkøling. Har andre fjernvarmeværker ordninger med incitamentstarif (belønning eller ekstra betaling)? Ja der er flere og flere værker der indfører en eller anden form for belønning for god udnyttelse af fjernvarmen og / eller ekstra betaling for ikke at udnytte fjernvarmen så godt som værket ønsker. Er der andre måder at lave belønning og / eller ekstra betaling på? Ja der er mange forskellige måder at afregne forbrugerne på, der skal tilskynde dem til at udnytte fjernvarme optimalt. Den mest vidtgående er en ren m3-pris på fjernvarmevandet altså betales der udelukkende for den mængde fjernvarmevand der sendes gennem kundens anlæg. Det er så op til kunden at udnytte fjernvarmevandet bedst muligt og derved minimere antallet af m3 der modtages fra varmeforsyningen. Det kan også være en kombination af pris for MWh-forbruget suppleret af en pris pr. m3 fjernvarmevand, der er gået til at levere MWh-forbruget. Disse to metoder giver ikke nogen belønning men forbrugeren ønsker at bruge så lidt af det som muligt, der kun kan lade sig gøre ved at udnytte fjernvarmen bedst muligt - altså ved at afkøle fjernvarmevandet til det yderste. Kan jeg selv gøre noget for at gøre min afkøling bedre? Måske - læs evt. gode råd om fjernvarmen, hvor du kan hente inspiration fra folderen og informationsmateriale bl.a. en tjekliste for varmeinstallation. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du kontakte en autoriseret VVS-installatør der er med i FjR-ordningen (Fjernvarmens registrerings-ordning) og få en montør med gyldigt FjR-bevis til at gennemgå dit varmeanlæg Du kan evt. tegne abonnement på Serviceordning hos installatøren. Se mere om FjR-ordningen på hjemmesiden Du må selv betale for de besøg af VVS-installatøren du aftaler med ham. Hvorfor er min afkøling dårlig? Læs "gode råd om fjernvarme" og se om der er ting du kan gøre bedre. Eksempler på årsager til dårlig afkøling: Du bruger dine radiatorer uhensigtsmæssigt Der er komponenter i styringen af anlægget der ikke er indstillet optimalt Der er fejl i et eller flere komponenter i varmeanlægget Radiatorerne eller veksleren er for lille så de ikke kan overføre den ønskede varmemængde og give en god afkøling samtidig. Flere af de mulige fejl kan du ikke selv finde eller du må ikke skifte defekte 7/ 11

8 komponenter. Du må så kontakte en autoriseret VVS-installatør der er med i FjR-ordningen (Fjernvarmens registrerings-ordning) og få en montør med gyldigt FjR-bevis til at gennemgå dit varmeanlæg Du kan evt. tegne abonnement på Serviceordning hos installatøren. Se mere om FjR-ordningen på hjemmesiden: Du må selv betale for de besøg af VVS-installatøren du aftaler med ham. Mit varmeanlæg er af 1-strengs-typen og afkøler dårligt hvad så? Mange af de gode råd vi har på vores hjemmeside og i pjecen er gældende for de 2-strengede anlæg, som der er flest af. 1-strengede varmeanlæg kan også bringes til at give en god afkøling, hvis anlægget er indjusteret godt, radiatorventilerne er beregnet til 1-strengsanlæg (dem du køber i byggemarkeder m.v. er altid til 2-strengsanlæg), der skal være stor vandstrøm med en ret lav temperatur frem til radiatorerne. Prøv med ca. 40 C - 45 C frem til radiatorerne i forår / efterår og sæt den løbende lidt op hen over vinteren, hvis du ikke kan holde varmen. Du skal kun ændre temperaturen ganske lidt ad gangen og se også hvordan det går med afkølingen. Når det er meget koldt om vinteren vil vi tro, at fremløb til radiatorerne på omkr. 55 C burde være nok til at I kan få varme nok i huset, samtidig med at der kan ydes en god afkøling til fjernvarmeforsyningen. Radiatorerne på et 1-strenget anlæg skal ikke give så stor afkøling hver, som radiatorer skal i 2-strengede anlæg!!! Hvis der har været bygget om og tilføjet / fjernet radiatorer m.v. er det meget vigtigt for 1-strengede anlæg, at de indjusteres igen, for at man kan være sikker på, at det hele virker som det skal. I afsnittet "gode råd om fjernvarme" på vores hjemmeside, finder du også en folder om et-strengede varmeanlæg. Du kan også kontakte en autoriseret VVS-installatør der er med i FjR-ordningen (Fjernvarmens registrerings-ordning) og få en montør med gyldigt FjR-bevis til at gennemgå dit varmeanlæg Du kan evt. tegne abonnement på Serviceordning hos installatøren. Se mere om FjR-ordningen i den udsendte brochure eller på hjemmesiden Du må selv betale for de besøg af VVS-installatøren du aftaler med ham. Kan jeg få mit varmeanlæg gennemgået og justeret? Ja du kan kontakte en autoriseret VVS-installatør der er med i FjR-ordningen (Fjernvarmens registrerings-ordning) og få en montør med gyldigt FjR-bevis til at gennemgå dit varmeanlæg Du kan evt. tegne abonnement på Serviceordning hos installatøren. Se mere om FjR-ordningen på hjemmesiden: Du må selv betale for de besøg af VVS-installatøren du aftaler med ham. 8/ 11

9 Kan jeg få tilskud til besøg af en VVS-installatør? Nej ikke direkte Men Varmeforsyningen yder stadig tilskud til de energibesparende foranstaltninger, f.eks. udskiftning af gamle eller defekte komponenter på din varmeinstallation, samt udskiftning af vinduer, efterisolering m.v. Du skal HUSKE at du skal have indgået aftale om tilskud med Varmeforsyningen FØR arbejdet igangsættes. Ring til vores energirådgiver Lone K. Matthiesen på tlf og hør nærmere om regler, tilskudsstørrelse, procedurer m.v. Husk også at din VVS-installatør, skal være autoriseret, være medlem af FjRordningen og have montører med gyldigt FjR-bevis for at må udføre arbejder på fjernvarmetilslutningsanlægget (den del af dit varmeanlæg, hvor der løber fjernvarmeforsyningens vand igennem). Hvornår får jeg afkølingstallet for min ejendom? Det bliver oplyst på din årsafregning for det pågældende år. Årsafregningen bliver udsendt i februar året efter sammen med årets 1. a-contoregning. Hvornår får jeg min belønning udbetalt? Belønningen udregnes og udbetales én gang årligt i forbindelse med årsafregningen, der udsendes i februar året efter sammen med årets 1. a- contoregning. 1. gang var med årsafregningen for 2010 der blev udsendt februar 2011, sammen med 1. aconto-opkrævning for Jeg flytter ind i mit hus i løbet af året bliver jeg opkrævet ekstra betaling hvis tidligere ejer / forbruger har afkølet fjernvarmevandet dårligt? Nej Du starter på en frisk fra din indflytningsdag. Vi håber at du vil følge de "gode råd om fjernvarme" så vi kan få lov til at belønne dig (eller bliver fri for at opkræve ekstra betaling). Evt. belønning eller ekstra betaling der vedrører fraflytters forbrug, bliver afregnet med fraflytteren sammen med flytteopgørelsen. 9/ 11

10 Jeg flytter ud af mit hus i løbet af året Overgår min belønning (eller ekstra betaling) så til næste ejer / forbruger? Nej Du bliver sammen med flytteafregningen også afregnet med den belønning (eller ekstra betaling) som din gennemsnitsafkøling har været i perioden fra sidste årsafregning til fraflytningsdagen. Den nye ejer / forbruger, der flytter ind, starter på en frisk. Hvor varmt er fjernvarmevandet jeg modtager? Det afhænger af hvilket net og hvor på nettet du er tilsluttet, om du har en lang eller kort stikledning samt årstiden. I sommerhalvåret holder Varmeforsyningen 65 C i hovedledningsnettet (temperaturen kan blive mindre hos forbrugeren når der ikke er noget nævneværdigt forbrug f.eks. når der kun bruges varme til at holde varmtvandsbeholderen varm). I vinterperioden afhænger fremløbstemperaturen af hvor koldt det er udenfor. I lavtryksområdet (6-bars-området) sendtes der ud fra Varmeværket med op til 85 C, men kan hos forbrugeren opleves noget lavere. I højtryksområdet (16-bars-området) sendes der ud med op til 95 C fra Asnæsværket, men vil være noget lavere hos forbrugere yderst i nettet. Alle nyere fjernvarmeinstallationer skal om vinteren kunne "klare sig" med at modtage 70 C varmt fjernvarmevand fra Varmeforsyningen. På din måler kan du aflæse hvad fremløbstemperaturen er i det øjeblik du aflæser. Det kan give et indtryk af hvor høj den er. Hvor koldt skal fjernvarmevandet være når jeg sender det retur? Varmeforsyningen vil gerne have fjernvarmevandet så koldt som muligt tilbage. Om vinteren hvor du har det største varmebehov, vil vi gerne have at du har årets laveste returtemperatur - gerne på 40 C eller derunder. Alle nyere fjernvarmeinstallationer skal kunne levere fjernvarmevandet retur med max. 40 C om vinteren og 30 C om sommeren når du bruger varmt brugsvand. Er der nogen der får belønning i den del af nettet hvor jeg bor? Ja det vil der være. På baggrund af alle afregningerne i 2008 har vi tegnet nogle kort og med en farvet plet vist de enkelte forbrugssteders afkøling. Vi har ikke fået lavet tilsvarende kort for og 2010-afregningerne; men det er vores erfaring at billedet er ca. det samme som i På disse "kort", kan du se, at der er god spredning ud over hele nettet med både forbrugssteder der afkøler godt, dårligt eller holder sig indenfor afkølingsområdet, der hverken giver belønning eller ekstra betaling 10/ 11

11 (neutralområdet). Kortene viser altså, at det kan lade sig gøre at afkøle fjernvarmevandet godt overalt i nettet også i yderområderne. Vi kan dog ikke udelukke, at det hos dig vil kræve ændringer på dit varmeanlæg. Er jeg den eneste der opkræves ekstra betaling i den del af nettet hvor jeg bor? Nej det vil du ikke være. På baggrund af alle afregningerne i 2008 har vi tegnet nogle kort og med en farvet plet vist de enkelte forbrugssteders afkøling. Vi har ikke fået lavet tilsvarende kort for og 2010-afregningerne; men det er vores erfaring at billedet er ca. det samme som i På disse "kort" kan du se, at der er god spredning ud over hele nettet med både forbrugssteder der afkøler godt, dårligt eller holder sig indenfor afkølingsområdet, der hverken giver belønning eller ekstra betaling (neutralområdet). Kortene viser altså, at der er forbrugssteder med dårlig afkøling overalt i nettet men også - at det er muligt at få en god afkøling overalt i nettet. Vi kan dog ikke udelukke, at der skal foretages udskiftninger eller ændringer på dit varmeanlæg, for at du kan få en god afkøling uanset hvor i nettet du bor. 11/ 11

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere

Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere varmen skal Hvis være fjernvarmen billig og samtidig skal være være billig til og samtidig være til ores natur, er gavn det vigtigt, for vores

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg

Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg Få styr på forbrug og returtemperatur Få indstillet dit fjernvarmeanlæg til optimal drift af en specialuddannet vvs-montør. Hvad er et serviceeftersyn? Et serviceeftersyn

Læs mere

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME KONTROLBOG HOLD ØJE MED FORBRUGET AF Det kan spare dig for mange penge Mindst én gang om ugen bør du aflæse og notere forbruget af varme i din ejendom. Så får du god kontrol med ejendommens varmeforbrug

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

De afkølingsmæssige udfordringer ved anvendelse af energimåling. Lars Rasmussen Afdelingsleder, Teknisk Service Fjernvarme Fyn A/S

De afkølingsmæssige udfordringer ved anvendelse af energimåling. Lars Rasmussen Afdelingsleder, Teknisk Service Fjernvarme Fyn A/S De afkølingsmæssige udfordringer ved anvendelse af energimåling Lars Rasmussen Afdelingsleder, Teknisk Service Fjernvarme Fyn A/S Organisation og omsætning Bestyrelse Direktør IT Koordinering Økonomi Distribution

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG FJERNVARME - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG Egernvej 35 2000 Frederiksberg Tlf: 60 67 98 32 E-mail: varmelaug@post.tele.dk 1 Pas på udgifterne til fjernvarme

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014.

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Side 1 af 3 Fjernvarmetarif. Ekskl. moms kr. Inkl. Moms kr. Forbrugsbidrag pr. MWh. 377,00 471,25 NOX afgift pr. MWh. (Statsafgift)

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG

TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG INDHOLDSFORTEGNELSE Hold øje med din måler... 4 Sådan aflæser du din elmåler... 5 Sådan aflæser du din vandmåler... 5 Sådan aflæser du din varmemåler... 5 Vores ansvar

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Sønderholm Kraftvarmeværk

Sønderholm Kraftvarmeværk Sønderholm Kraftvarmeværk Generalforsamling den 26. september 2010 Få mest mulig ud af fjernvarmen Hvordan sparer jeg på varmen? Bedre brugerinstallationer Bedre afkøling v/ Viktor Jensen, Dansk Fjernvarmes

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme Energiløsning Konvertering fra oliekedel til fjernvarme I enfamiliehuse, der opvarmes med oliekedler, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt fjernvarme.

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning Lynvejledning Fjernvarme Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Hadsund By s Fjernvarmeværk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme. Energisparepotentialer i enfamiliehuse og rækkehuse. Samlede undersøgelsesresultater

Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme. Energisparepotentialer i enfamiliehuse og rækkehuse. Samlede undersøgelsesresultater Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme Energisparepotentialer i enfamiliehuse og rækkehuse Samlede undersøgelsesresultater Januar 2008 Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme Energisparepotentialer

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket.

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket. Aalborg Portland 2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Nordjyllandsværket Reno-Nord Energipolitiske pejlemærker Varmeforsyningsløsninger - klimabelastning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30 Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Indhold INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Tommerup By s Fjernvarmeforsyning a.m.b.a 4. udgave Marts 2014 ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse... 2 INDLEDNING...

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A.

TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. RAVNHAVEVEJ 2, 6070 CHRISTIANSFELD, TLF.: 74561902 EMAIL: christiansfeld@fjernvarme.net,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter. Tekniske bestemmelser

Vedtægter. Tekniske bestemmelser Vedtægter Tekniske bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING AF FJERNVARME

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING AF FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING AF FJERNVARME Bilag til almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 5 1.1. Gyldighedsområde...

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. Disse tekniske bestemmelser er gældende fra 1. januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner mv 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1

Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/0 09.22 Side Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/0 09.22 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 4 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER... 5

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere