Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet"

Transkript

1 Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?... 2 Hvordan ser jeg min afkøling?... 2 Hvis jeg ikke kan se min afkøling på måleren?... 3 Hvad er en god afkøling?... 3 Hvad er en dårlig afkøling?... 3 Hvad er "neutralområdet?... 3 Hvorfor er der indført et "neutralområde"?... 4 Hvad er MWh?... 4 Hvad er MWh-prisen?... 4 Hvad er 1 % af MWh-prisen?... 4 Hvor meget fjernvarmevand skal der til at levere 1 MWh?... 5 Hvad er FjR-ordningen?... 5 Hvordan kan jeg få belønning?... 5 Hvorfor opkræves jeg ekstra betaling?... 5 Hvordan regnes min belønning (eller ekstra betaling) ud?... 6 Hvor stor kan min belønning (eller ekstra betaling) blive?... 6 Hvad er incitamentstarif?... 6 Hvad er afkølingspris?... 7 Har andre fjernvarmeværker ordninger med incitamentstarif (belønning eller ekstra betaling)?... 7 Er der andre måder at lave belønning og / eller ekstra betaling på?... 7 Kan jeg selv gøre noget for at gøre min afkøling bedre?... 7 Hvorfor er min afkøling dårlig?... 7 Mit varmeanlæg er af 1-strengs-typen og afkøler dårligt hvad så?... 8 Kan jeg få mit varmeanlæg gennemgået og justeret?... 8 Kan jeg få tilskud til besøg af en VVS-installatør?... 9 Hvornår får jeg afkølingstallet for min ejendom?... 9 Hvornår får jeg min belønning udbetalt?... 9 Jeg flytter ind i mit hus i løbet af året bliver jeg opkrævet ekstra betaling hvis tidligere ejer / forbruger har afkølet fjernvarmevandet dårligt?... 9 Jeg flytter ud af mit hus i løbet af året Overgår min belønning (eller ekstra betaling) så til næste ejer / forbruger? Hvor varmt er fjernvarmevandet jeg modtager? Hvor koldt skal fjernvarmevandet være når jeg sender det retur? Er der nogen der får belønning i den del af nettet hvor jeg bor? Er jeg den eneste der opkræves ekstra betaling i den del af nettet hvor jeg bor? / 11

2 Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010? Varmeforsyningen vil gerne belønne de forbrugere der udnytter fjernvarmen effektivt. Det gøres ved at kunden afkøler fjernvarmevandet bedst muligt, der samtidig minimerer den mængde fjernvarmevand der skal pumpes ud til forbrugerne. Herved bliver fjernvarmens drift mere effektiv og energiforbruget til pumpning bliver mindre til gavn for forbrugerne, værket og vort klima. Hvad er afkøling? Afkølingen er forskellen mellem den temperatur fjernvarmevandet kommer ind i dit hus med (fremløbstemperatur), og den temperatur fjernvarmevandet sendes tilbage til nettet med (returtemperatur). Eksempel: Fremløbstemperatur = 71 C og returtemperatur = 48 C. Så er afkølingen det øjeblik på 23 C (udregning: 71 minus 48 = 23). Afkølingen kan også udregnes som et gennemsnit over en periode (f.eks. 1 år) ved følgende formel: Afkøling i C = MWh-forbruget i perioden * 860 (det er en omregningsfaktor) divideret med cirkuleret m3 fjernvarmevand i samme periode. Matematisk ser formlen for afkøling ( t) således ud: t = MWh-forbrug * 860 m3-forbrug Hvordan ser jeg min afkøling? På din årsafregning på varmen er der angivet hvad afkølingen har været det pågældende år. Afkølingen kan på regningen være kaldt "nedkøling". Alle forbrugere kan på sin varmemåler trykke på en knap og få forskellige oplysninger frem i displayet på måleren bl.a. kan man se hvad afkølingen er det øjeblik der aflæses. Du kan også se på de termometre der sidder på din installations fjernvarmerør ind og fjernvarmerør ud af huset. Disse termometre er sjældent helt nøjagtige! Afkølingen kan dog variere meget alt efter forbrug lige nu (stort eller lille), fremløbstemperatur m.v. Hvis du vil holde løbende øje med din afkøling, kan du downloade et regneark her fra hjemmesiden, hvori du kan indsætte jævnlige aflæsninger af målerens tællere på MWh-forbrug og cirkuleret vandmængde i m3. Regnearket regner så gennemsnitsafkølingen ud siden sidste aflæsning og siden skemaets 1. aflæsning. Begynd f. eks. med årsaflæsningen. 2/ 11

3 Hvis jeg ikke kan se min afkøling på måleren? Så kontakter du Varmeforsyningen, da måleren kan være defekt. Hvad er en god afkøling? En god afkøling vil give dig en belønning eller være lige ved! Hvor meget du skal afkøle fjernvarmevandet afhænger af hvilket net (16-bars eller 6-barsnettet) du får din varme fra. I 16-bars-nettet vil en god årsafkøling være over 40 ⁰C. Det vil udløse belønning. I 6-bars-netter vil en god årsafkøling være over 30 ⁰C. Det vil udløse belønning. På din varmeregning står der øverst til højre om det er 16-bars- eller 6-barsnettet du er tilsluttet. På vores hjemmeside har vi lagt en liste over alle vejnavnene der er i Varmeforsyningsområdet og med angivelse af om den ligger i 16-bars- eller 6-bars-området. Her kan du også finde din adresse (eller vejnavn) på listen og se hvilket net du får din varme fra. Hvad er en dårlig afkøling? En dårlig afkøling vil påføre dig en ekstra betaling eller være lige ved! Hvor meget du skal afkøle fjernvarmevandet afhænger af hvilket net (16-bars eller 6-barsnettet) du får din varme fra. I 16-bars-nettet vil en dårlig årsafkøling være under 30 ⁰C. Det vil udløse en ekstra betaling. I 6-bars-netter vil en dårlig årsafkøling være under 20 ⁰C. Det vil udløse en ekstra betaling. På din varmeregning står der øverst til højre om det er 16-bars- eller 6-barsnettet du er tilsluttet. På vores hjemmeside har vi lagt en liste over alle vejnavnene der er i Varmeforsyningsområdet og med angivelse af om den ligger i 16-bars- eller 6-bars-området. Her kan du også finde din adresse (eller vejnavn) på listen og se hvilket net du får din varme fra. Hvad er "neutralområdet? Varmeforsyningen har indført et "neutralområde" for årsafkølingen i de to forsyningsområder. Hvis forbrugerens årsafkøling ligger inde i "neutralområdet" vil forbrugeren hverken få belønning eller ekstra betaling. Det er med andre ord neutralt for forbrugeren at denne ordning med pris på afkølingen er indført pr. 1. januar Hvis forbrugerens årsafkøling derimod ligger udenfor "neutralområdet" vil forbrugeren enten få belønning (hvis afkølingen ligger over "neutralområdet"), eller blive opkrævet en ekstra betaling (hvis afkølingen ligger under "neutralområdet"). I 16-bars nettet er "neutralområdet" på afkølinger mellem 30 C og 40 C. I 6-bars nettet er "neutralområdet" på afkølinger mellem 20 C og 30 C. 3/ 11

4 Hvorfor er der indført et "neutralområde"? Grunde til at "neutralområderne" er indført er, at da Varmeforsyningen i forbindelse med indførelsen af pris på afkølingen, analyserede alle afregninger for 2008, viste det sig, at kun ca. ¼ af forbrugerne have en afkøling der levede op til de krav der stilles i Tekniske bestemmelser. Der var også forbrugere der havde en meget lille afkøling. Vi besluttede da at indføre "neutralområder" der gjorde at ca. halvdelen af forbrugerne ikke ville mærke noget til ordningen men den bedste ¼ ville blive belønnet og ca. ¼ af forbrugerne med den dårligste afkøling ville blive pålagt en ekstra betaling alt set ud fra 2008-tallene. I 2010 var det 45 % af forbrugerne der lå i neutralområdet, 26 % fik belønning og 29 % fik pålagt en ekstra betaling. Hvad er MWh? 1 MWh = kwh, som er et udtryk for den energi du har modtaget. Din fjernvarmemåler måler denne energi, ved løbende at måle temperaturen i fremløbet og temperaturen i returløbet samtidig med at den måler hvor meget fjernvarmevand der løber igennem dit anlæg. Heraf udregner måleren energimængde der er afgivet i varmeanlægget altså hvad kunden har modtaget. Formel for energiberegningen: MWh-forbrug = m3-forbrug * Afkølingen i C 860 (omregningsfaktor) Hvad er MWh-prisen? I 2010 og 2011 er prisen på 612,50 kr. inkl. moms pr. MWh varme du har brugt (måleren har talt). Når det nye takstblad er vedtaget, kan det ses på vores hjemmeside senest ved dets ikrafttræden til årsskiftet. Hvad er 1 % af MWh-prisen? I 2010 og 2011 er varmeprisen på 612,50 kr. inkl. moms pr. forbrugt MWh. 1 % heraf udgør 6,125 kr. inkl. moms. Denne pris anvendes til udregning af belønning og ekstra betalingen. Samme system anvendes på 2012-prisen og efterfølgende års priser. 4/ 11

5 Hvor meget fjernvarmevand skal der til at levere 1 MWh? Det afhænger af hvor meget fjernvarmevandet bliver afkølet! Det belyses bedst ved et par regneeksempler: Med en afkøling på 50 C vil 17,20 m3 levere 1 MWh. Med en afkøling på 40 C vil 21,50 m3 levere 1 MWh. Med en afkøling på 30 C vil 28,67 m3 levere 1 MWh. Med en afkøling på 20 C vil 43,00 m3 levere 1 MWh. Med en afkøling på 10 C vil 86,00 m3 levere 1 MWh. Hvad er FjR-ordningen? FjR-ordningen er en forkortelse af "Fjernvarmens registreringsordning" der er skabt i et samarbejde mellem fjernvarmeforeningen Dansk Fjernvarme og VVS-organisationerne. FjR-ordningen har til formål at sikre en høj kvalitet af det arbejde der udføres indenfor fjernvarmebranchen. Det er gjort ved at VVSinstallatøren kan tilmelde sig FjR-ordningen og bruge ordningens reklamemateriale og har VVS-montører med gyldigt FjR-bevis ansat, der giver tilladelse til at udføre Serviceeftersyn efter FjR-ordningens principper. FjR-bevis får montøren ved at bestå et specielt 5-dageskursus udelukkende vedr. fjernvarme. Læs mere på FjR-sekretariatets hjemmeside: hvor du også kan se hvilke VVS-firmaer der er tilmeldt ordningen. Hvordan kan jeg få belønning? Hvis du og dit anlæg udnytter fjernvarmen rigtigt godt og afkøler fjernvarmevandet meget før vandet sendes tilbage i nettet, kan du opnå at få belønning. Hvor meget du skal afkøle fjernvarmevandet for at blive belønnet afhænger af hvilket net (16-bars eller 6-barsnettet) du får din varme fra. I 16-bars-nettet bliver du belønnet når din årsafkøling er over 40 ⁰C. I 6-bars-nettet bliver du belønnet når din årsafkøling er over 30 ⁰C. På vores hjemmeside har vi lagt en liste over alle vejnavnene der er i Varmeforsyningsområdet og med angivelse af om den ligger i 16-bars- eller 6-bars-området. Her kan du også finde din adresse (eller vejnavn) på listen og se hvilket net du får din varme fra. Det står også på din varmeregning i øverste højre hjørne. Hvorfor opkræves jeg ekstra betaling? Hvis du og dit anlæg ikke udnytter fjernvarmen godt og ikke afkøler fjernvarmevandet ret meget før vandet sendes tilbage i nettet, kan du risikere at blive opkrævet en ekstra betaling. Hvor meget du skal afkøle fjernvarmevandet for ikke at skulle betale ekstra afhænger af hvilket net (16-bars eller 6-barsnettet) du får din varme fra. I 16-bars-nettet får du straf når din årsafkøling er under 30 ⁰C. 5/ 11

6 I 6-bars-nettet får du straf når din årsafkøling er under 20 ⁰C.. På vores hjemmeside har vi lagt en liste over alle vejnavnene der er i Varmeforsyningsområdet og med angivelse af om den ligger i 16-bars- eller 6-bars-området. Her kan du også finde din adresse (eller vejnavn) på listen og se hvilket net du får din varme fra. Det står også på din varmeregning i øverste højre hjørne. Hvordan regnes min belønning (eller ekstra betaling) ud? Belønning udregnes som 1 % af MWh-prisen pr. C din årsafkøling er større end afkølingskravet pr. MWh du har brugt. Ekstra betaling udregnes som 1 % af MWh-prisen pr. C din årsafkøling er mindre end afkølingskravet pr. MWh du har brugt. Eksempel for forbruger på 16-bars-nettet: Forbrug: 12 MWh. Afkøling: 47 grader. Afkølingen ligger her 7 C over 40 C og giver belønning, der i 2011-priser bliver: 6,125 kr. x 7 C x 12 MWh = 514,50 kr. inkl. moms. På samme måde udregnes ekstrabetalingens størrelse ved afkøling under 30 C i 16-bars-nettet. Princippet for udregning i 6-bars-nettet er som vist herover men her gives der belønning ved afkøling over 30 C og der opkræves ekstra betaling når afkølingen er under 20 C. Hvor stor kan min belønning (eller ekstra betaling) blive? Belønning (eller ekstra betaling) kan max. blive på 10 % af det du skal betale for dit MWh-forbrug (du skal ikke regne fast afgift eller målerleje med). Hvad er incitamentstarif? Den nye ordning med belønning til forbrugere med god afkøling og ekstra betaling til forbrugere med en dårlig afkøling er en incitamentstarif. En incitamentstarif er en tarif eller pris der skal tilskynde forbrugerne (give dem incitament) til at udnytte den fremførte fjernvarme bedst muligt enten ved at give belønning/bonus eller fradrag for god udnyttelse eller ved at pålægge straf eller opkræve ekstrabetaling hos de forbrugere der ikke udnytter fjernvarmen optimalt. Det kan også være en kombination af både belønning og ekstra betaling. 6/ 11

7 Hvad er afkølingspris? Udtrykket afkølingspris er et andet udtryk for den belønning og ekstra betaling du kan få på baggrund af din årsafkøling. Har andre fjernvarmeværker ordninger med incitamentstarif (belønning eller ekstra betaling)? Ja der er flere og flere værker der indfører en eller anden form for belønning for god udnyttelse af fjernvarmen og / eller ekstra betaling for ikke at udnytte fjernvarmen så godt som værket ønsker. Er der andre måder at lave belønning og / eller ekstra betaling på? Ja der er mange forskellige måder at afregne forbrugerne på, der skal tilskynde dem til at udnytte fjernvarme optimalt. Den mest vidtgående er en ren m3-pris på fjernvarmevandet altså betales der udelukkende for den mængde fjernvarmevand der sendes gennem kundens anlæg. Det er så op til kunden at udnytte fjernvarmevandet bedst muligt og derved minimere antallet af m3 der modtages fra varmeforsyningen. Det kan også være en kombination af pris for MWh-forbruget suppleret af en pris pr. m3 fjernvarmevand, der er gået til at levere MWh-forbruget. Disse to metoder giver ikke nogen belønning men forbrugeren ønsker at bruge så lidt af det som muligt, der kun kan lade sig gøre ved at udnytte fjernvarmen bedst muligt - altså ved at afkøle fjernvarmevandet til det yderste. Kan jeg selv gøre noget for at gøre min afkøling bedre? Måske - læs evt. gode råd om fjernvarmen, hvor du kan hente inspiration fra folderen og informationsmateriale bl.a. en tjekliste for varmeinstallation. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du kontakte en autoriseret VVS-installatør der er med i FjR-ordningen (Fjernvarmens registrerings-ordning) og få en montør med gyldigt FjR-bevis til at gennemgå dit varmeanlæg Du kan evt. tegne abonnement på Serviceordning hos installatøren. Se mere om FjR-ordningen på hjemmesiden Du må selv betale for de besøg af VVS-installatøren du aftaler med ham. Hvorfor er min afkøling dårlig? Læs "gode råd om fjernvarme" og se om der er ting du kan gøre bedre. Eksempler på årsager til dårlig afkøling: Du bruger dine radiatorer uhensigtsmæssigt Der er komponenter i styringen af anlægget der ikke er indstillet optimalt Der er fejl i et eller flere komponenter i varmeanlægget Radiatorerne eller veksleren er for lille så de ikke kan overføre den ønskede varmemængde og give en god afkøling samtidig. Flere af de mulige fejl kan du ikke selv finde eller du må ikke skifte defekte 7/ 11

8 komponenter. Du må så kontakte en autoriseret VVS-installatør der er med i FjR-ordningen (Fjernvarmens registrerings-ordning) og få en montør med gyldigt FjR-bevis til at gennemgå dit varmeanlæg Du kan evt. tegne abonnement på Serviceordning hos installatøren. Se mere om FjR-ordningen på hjemmesiden: Du må selv betale for de besøg af VVS-installatøren du aftaler med ham. Mit varmeanlæg er af 1-strengs-typen og afkøler dårligt hvad så? Mange af de gode råd vi har på vores hjemmeside og i pjecen er gældende for de 2-strengede anlæg, som der er flest af. 1-strengede varmeanlæg kan også bringes til at give en god afkøling, hvis anlægget er indjusteret godt, radiatorventilerne er beregnet til 1-strengsanlæg (dem du køber i byggemarkeder m.v. er altid til 2-strengsanlæg), der skal være stor vandstrøm med en ret lav temperatur frem til radiatorerne. Prøv med ca. 40 C - 45 C frem til radiatorerne i forår / efterår og sæt den løbende lidt op hen over vinteren, hvis du ikke kan holde varmen. Du skal kun ændre temperaturen ganske lidt ad gangen og se også hvordan det går med afkølingen. Når det er meget koldt om vinteren vil vi tro, at fremløb til radiatorerne på omkr. 55 C burde være nok til at I kan få varme nok i huset, samtidig med at der kan ydes en god afkøling til fjernvarmeforsyningen. Radiatorerne på et 1-strenget anlæg skal ikke give så stor afkøling hver, som radiatorer skal i 2-strengede anlæg!!! Hvis der har været bygget om og tilføjet / fjernet radiatorer m.v. er det meget vigtigt for 1-strengede anlæg, at de indjusteres igen, for at man kan være sikker på, at det hele virker som det skal. I afsnittet "gode råd om fjernvarme" på vores hjemmeside, finder du også en folder om et-strengede varmeanlæg. Du kan også kontakte en autoriseret VVS-installatør der er med i FjR-ordningen (Fjernvarmens registrerings-ordning) og få en montør med gyldigt FjR-bevis til at gennemgå dit varmeanlæg Du kan evt. tegne abonnement på Serviceordning hos installatøren. Se mere om FjR-ordningen i den udsendte brochure eller på hjemmesiden Du må selv betale for de besøg af VVS-installatøren du aftaler med ham. Kan jeg få mit varmeanlæg gennemgået og justeret? Ja du kan kontakte en autoriseret VVS-installatør der er med i FjR-ordningen (Fjernvarmens registrerings-ordning) og få en montør med gyldigt FjR-bevis til at gennemgå dit varmeanlæg Du kan evt. tegne abonnement på Serviceordning hos installatøren. Se mere om FjR-ordningen på hjemmesiden: Du må selv betale for de besøg af VVS-installatøren du aftaler med ham. 8/ 11

9 Kan jeg få tilskud til besøg af en VVS-installatør? Nej ikke direkte Men Varmeforsyningen yder stadig tilskud til de energibesparende foranstaltninger, f.eks. udskiftning af gamle eller defekte komponenter på din varmeinstallation, samt udskiftning af vinduer, efterisolering m.v. Du skal HUSKE at du skal have indgået aftale om tilskud med Varmeforsyningen FØR arbejdet igangsættes. Ring til vores energirådgiver Lone K. Matthiesen på tlf og hør nærmere om regler, tilskudsstørrelse, procedurer m.v. Husk også at din VVS-installatør, skal være autoriseret, være medlem af FjRordningen og have montører med gyldigt FjR-bevis for at må udføre arbejder på fjernvarmetilslutningsanlægget (den del af dit varmeanlæg, hvor der løber fjernvarmeforsyningens vand igennem). Hvornår får jeg afkølingstallet for min ejendom? Det bliver oplyst på din årsafregning for det pågældende år. Årsafregningen bliver udsendt i februar året efter sammen med årets 1. a-contoregning. Hvornår får jeg min belønning udbetalt? Belønningen udregnes og udbetales én gang årligt i forbindelse med årsafregningen, der udsendes i februar året efter sammen med årets 1. a- contoregning. 1. gang var med årsafregningen for 2010 der blev udsendt februar 2011, sammen med 1. aconto-opkrævning for Jeg flytter ind i mit hus i løbet af året bliver jeg opkrævet ekstra betaling hvis tidligere ejer / forbruger har afkølet fjernvarmevandet dårligt? Nej Du starter på en frisk fra din indflytningsdag. Vi håber at du vil følge de "gode råd om fjernvarme" så vi kan få lov til at belønne dig (eller bliver fri for at opkræve ekstra betaling). Evt. belønning eller ekstra betaling der vedrører fraflytters forbrug, bliver afregnet med fraflytteren sammen med flytteopgørelsen. 9/ 11

10 Jeg flytter ud af mit hus i løbet af året Overgår min belønning (eller ekstra betaling) så til næste ejer / forbruger? Nej Du bliver sammen med flytteafregningen også afregnet med den belønning (eller ekstra betaling) som din gennemsnitsafkøling har været i perioden fra sidste årsafregning til fraflytningsdagen. Den nye ejer / forbruger, der flytter ind, starter på en frisk. Hvor varmt er fjernvarmevandet jeg modtager? Det afhænger af hvilket net og hvor på nettet du er tilsluttet, om du har en lang eller kort stikledning samt årstiden. I sommerhalvåret holder Varmeforsyningen 65 C i hovedledningsnettet (temperaturen kan blive mindre hos forbrugeren når der ikke er noget nævneværdigt forbrug f.eks. når der kun bruges varme til at holde varmtvandsbeholderen varm). I vinterperioden afhænger fremløbstemperaturen af hvor koldt det er udenfor. I lavtryksområdet (6-bars-området) sendtes der ud fra Varmeværket med op til 85 C, men kan hos forbrugeren opleves noget lavere. I højtryksområdet (16-bars-området) sendes der ud med op til 95 C fra Asnæsværket, men vil være noget lavere hos forbrugere yderst i nettet. Alle nyere fjernvarmeinstallationer skal om vinteren kunne "klare sig" med at modtage 70 C varmt fjernvarmevand fra Varmeforsyningen. På din måler kan du aflæse hvad fremløbstemperaturen er i det øjeblik du aflæser. Det kan give et indtryk af hvor høj den er. Hvor koldt skal fjernvarmevandet være når jeg sender det retur? Varmeforsyningen vil gerne have fjernvarmevandet så koldt som muligt tilbage. Om vinteren hvor du har det største varmebehov, vil vi gerne have at du har årets laveste returtemperatur - gerne på 40 C eller derunder. Alle nyere fjernvarmeinstallationer skal kunne levere fjernvarmevandet retur med max. 40 C om vinteren og 30 C om sommeren når du bruger varmt brugsvand. Er der nogen der får belønning i den del af nettet hvor jeg bor? Ja det vil der være. På baggrund af alle afregningerne i 2008 har vi tegnet nogle kort og med en farvet plet vist de enkelte forbrugssteders afkøling. Vi har ikke fået lavet tilsvarende kort for og 2010-afregningerne; men det er vores erfaring at billedet er ca. det samme som i På disse "kort", kan du se, at der er god spredning ud over hele nettet med både forbrugssteder der afkøler godt, dårligt eller holder sig indenfor afkølingsområdet, der hverken giver belønning eller ekstra betaling 10/ 11

11 (neutralområdet). Kortene viser altså, at det kan lade sig gøre at afkøle fjernvarmevandet godt overalt i nettet også i yderområderne. Vi kan dog ikke udelukke, at det hos dig vil kræve ændringer på dit varmeanlæg. Er jeg den eneste der opkræves ekstra betaling i den del af nettet hvor jeg bor? Nej det vil du ikke være. På baggrund af alle afregningerne i 2008 har vi tegnet nogle kort og med en farvet plet vist de enkelte forbrugssteders afkøling. Vi har ikke fået lavet tilsvarende kort for og 2010-afregningerne; men det er vores erfaring at billedet er ca. det samme som i På disse "kort" kan du se, at der er god spredning ud over hele nettet med både forbrugssteder der afkøler godt, dårligt eller holder sig indenfor afkølingsområdet, der hverken giver belønning eller ekstra betaling (neutralområdet). Kortene viser altså, at der er forbrugssteder med dårlig afkøling overalt i nettet men også - at det er muligt at få en god afkøling overalt i nettet. Vi kan dog ikke udelukke, at der skal foretages udskiftninger eller ændringer på dit varmeanlæg, for at du kan få en god afkøling uanset hvor i nettet du bor. 11/ 11

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned.

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Afkøling af fjernvarme Generelt Forskellen mellem fjernvarme- vandets fremløbs- og retur- løbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarme-

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og betal det hele over varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation

Læs mere

Fair afregning af din fjernvarme

Fair afregning af din fjernvarme Fair afregning af din fjernvarme Se på bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Motivationstariffen har positiv effekt Vi indførte motivationstariffen den 1. juni 2014, og allerede nu

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

Vil du gerne holde din varmepris i ro?

Vil du gerne holde din varmepris i ro? Vil du gerne holde din varmepris i ro? Ta din returtemperatur og følg din afkøling. Se indeni 1 LYSTRUP FJERNVARME Varmen fortsætter med at være billig - bare du bruger den fornuftigt I Lystrup, Elsted

Læs mere

Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere

Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere varmen skal Hvis være fjernvarmen billig og samtidig skal være være billig til og samtidig være til ores natur, er gavn det vigtigt, for vores

Læs mere

Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg

Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg Få styr på forbrug og returtemperatur Få indstillet dit fjernvarmeanlæg til optimal drift af en specialuddannet vvs-montør. Hvad er et serviceeftersyn? Et serviceeftersyn

Læs mere

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING UDGIVER FIF MARKETING Tel. 76 30 80 00 Brochuren er trykt på 100% genbrugspapir, Cyclus Offset INDHOLD Fjernvarme et genbrugssystem...........................

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Denne bog er udarbejdet til regelmæssig aflæsning af dit varmeforbrug. Så kan du selv følge med og undgå overraskelser på varmeregningen. Fjernvarme helt sikkert

Læs mere

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME KONTROLBOG HOLD ØJE MED FORBRUGET AF Det kan spare dig for mange penge Mindst én gang om ugen bør du aflæse og notere forbruget af varme i din ejendom. Så får du god kontrol med ejendommens varmeforbrug

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og spar på varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation hos

Læs mere

REGIONALMØDER 2017 TARIFFER OG INSTALLATIONER. Rasmus Bundegaard Eriksen/Jesper Bergholdt Sørensen

REGIONALMØDER 2017 TARIFFER OG INSTALLATIONER. Rasmus Bundegaard Eriksen/Jesper Bergholdt Sørensen REGIONALMØDER 2017 TARIFFER OG INSTALLATIONER Rasmus Bundegaard Eriksen/Jesper Bergholdt Sørensen INDHOLD Temperaturer og tab Udviklingen i fremløb og returløb 2006 2016 Brugerinstallationer Tarifering

Læs mere

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge Få mere ud af fjernvarmen og spar penge 1 2 Udnyt fjernvarmen bedst muligt og få fradrag i prisen Ny motivationstarif fra 2017 Fra 1. januar 2017 bliver din varmeregning reguleret af en ny motivationstarif,

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg

Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg Få styr på forbrug og returtemperatur Få indstillet dit fjernvarmeanlæg til optimal drift af en specialuddannet vvs-montør. Hvad er et serviceeftersyn? Et serviceeftersyn

Læs mere

De afkølingsmæssige udfordringer ved anvendelse af energimåling. Lars Rasmussen Afdelingsleder, Teknisk Service Fjernvarme Fyn A/S

De afkølingsmæssige udfordringer ved anvendelse af energimåling. Lars Rasmussen Afdelingsleder, Teknisk Service Fjernvarme Fyn A/S De afkølingsmæssige udfordringer ved anvendelse af energimåling Lars Rasmussen Afdelingsleder, Teknisk Service Fjernvarme Fyn A/S Organisation og omsætning Bestyrelse Direktør IT Koordinering Økonomi Distribution

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Betaler du for meget for varmen?

Betaler du for meget for varmen? Betaler du for meget for varmen? Det kan der gøres noget ved Udnyt varmen bedre, og undgå tillæg Ny prissætning gør varmeregningen mere retfærdig Tidligere har varmeprisen kun været baseret på den mængde

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og spar på varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation hos

Læs mere

Vil du også betale mindre for din fjernvarme?

Vil du også betale mindre for din fjernvarme? Vil du også betale mindre for din fjernvarme? Se hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet en del af fjernvarmen udelukkende efter

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Prisen på fjernvarme bliver ens. for alle

Prisen på fjernvarme bliver ens. for alle Prisen på fjernvarme bliver ens for alle 1. Hvorfor ensretter vi fjernvarmepriserne? 2. Hvordan har vi gjort? 3. Hvordan sammensættes priserne? a) Hvorfor bruges det opvarmede areal fra BBR? b) Hvad dækker

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Billesvej 8-10, 4500 Nykøbing Sj. Tlf Mail: Web:

Billesvej 8-10, 4500 Nykøbing Sj. Tlf Mail: Web: Billesvej 8-1, 45 Nykøbing Sj. Tlf. 59911885 Mail: info@nsfv.dk Web: www.nsfv.dk Det anbefales at gennemføre aflæsninger af dit varmeforbrug mindst en gang om ugen! Ved systematiske aflæsninger kan du

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et højt varmeforbrug Dårlig

Læs mere

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME KONTROLBOG HOLD ØJE MED FORBRUGET AF Det kan spare dig for mange penge Mindst én gang om ugen bør du aflæse og notere forbruget af varme i din ejendom. Så får du god kontrol med ejendommens varmeforbrug

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et

Læs mere

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014.

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Side 1 af 3 Fjernvarmetarif. Ekskl. moms kr. Inkl. Moms kr. Forbrugsbidrag pr. MWh. 377,00 471,25 NOX afgift pr. MWh. (Statsafgift)

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Kend dit fjernvarmeanlæg

Kend dit fjernvarmeanlæg Kend dit fjernvarmeanlæg Kend dit fjernvarmeanlæg Et fjernvarmanlæg består af en primær og sekundær del Den primære del er de rør før varmeveksleren Den sekundære del er radiatoranlægget Kend dit fjernvarmeanlæg

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd 1 Agenda Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd Kend dit fjernvarmeanlæg Der er 4 vigtige ting, som du bør være opmærksom på, når du har med fjernvarme

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Betaler du for meget for varmen?

Betaler du for meget for varmen? Betaler du for meget for varmen? Det kan der gøres noget ved Udnyt varmen bedre, og undgå tillæg Ny prissætning gør varmeregningen mere retfærdig Tidligere har varmeprisen kun været baseret på den mængde

Læs mere

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG FJERNVARME - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG Egernvej 35 2000 Frederiksberg Tlf: 60 67 98 32 E-mail: varmelaug@post.tele.dk 1 Pas på udgifterne til fjernvarme

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning er gældende for forholdet mellem Østervrå

Læs mere

TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG

TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG INDHOLDSFORTEGNELSE Hold øje med din måler... 4 Sådan aflæser du din elmåler... 5 Sådan aflæser du din vandmåler... 5 Sådan aflæser du din varmemåler... 5 Vores ansvar

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Sønderholm Kraftvarmeværk

Sønderholm Kraftvarmeværk Sønderholm Kraftvarmeværk Generalforsamling den 26. september 2010 Få mest mulig ud af fjernvarmen Hvordan sparer jeg på varmen? Bedre brugerinstallationer Bedre afkøling v/ Viktor Jensen, Dansk Fjernvarmes

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Nørre Snede Varmeværk a.m.b.a. Horsensvej 19 8766 Nørre Snede 75 77 12 55 nrsnedevarme.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og spar på varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation hos

Læs mere

04. april Hvad har afregningsmetode, omløb og effektiviseringer med hinanden at gøre?

04. april Hvad har afregningsmetode, omløb og effektiviseringer med hinanden at gøre? 04. april 2017 Hvad har afregningsmetode, omløb og effektiviseringer med hinanden at gøre? Gør noget ved dit varmetab og find værdier svarende til en guldskat - hvert år Varmetab hvert år på 129.000 MWh

Læs mere

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme Energiløsning Konvertering fra oliekedel til fjernvarme I enfamiliehuse, der opvarmes med oliekedler, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt fjernvarme.

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

Sådan samarbejder du med Fjernvarmens Serviceordning

Sådan samarbejder du med Fjernvarmens Serviceordning Til fjernvarmeværkerne i Danmark Sådan samarbejder du med Fjernvarmens Serviceordning Til fjernvarmeværkerne i Danmark tre modeller for samarbejde med os Siden 2005 har Fjernvarmens Serviceordning arbejdet

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning Lynvejledning Fjernvarme Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

hold styr på varmen brug skemaet inde i brochuren til at holde øje med dit forbrug så undgår du, at fjernvarmen løber løbsk

hold styr på varmen brug skemaet inde i brochuren til at holde øje med dit forbrug så undgår du, at fjernvarmen løber løbsk hold styr på varmen brug skemaet inde i brochuren til at holde øje med dit forbrug så undgår du, at fjernvarmen løber løbsk www.ke.dk sådan kan du følge dit forbrug Hvis du vil undgåubehagelige overraskelser

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen.

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen. / SUSJ Klager: Bjørn Sune Bruun Andersen Neergaardparken 15 4140 Borup Indklaget energiselskab: Borup Varmeværk A.m.b.a. CVR 1489 8018 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Klageemne: Bækgårdsvej

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Afregning - 2012. Slutafregning for perioden 01.01.2012-31.12.2012. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Kunde

Afregning - 2012. Slutafregning for perioden 01.01.2012-31.12.2012. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Kunde Afregning - 2012 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør CVR.nr.: 25 16 51 60 EAN.nr.: 5790001124854 Tlf.: 48 40 50 50 e-mail: kundeservice@fh.dk

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

1) Fjernvarmeforbrug MWH

1) Fjernvarmeforbrug MWH V.1.11-7/1-14 1) Fjernvarmeforbrug MWH Bemærk : Øger du din rum temperatur med 1 O C stiger dit varmeforbrug med 5%! 215 16,6 17,3 13,9 9, 5,7 4, 2,5 2, 3,2,,, 216, 13,7 13,3 11, 4,4,,,,,,, 74,2 42,4-7,6%

Læs mere

Fjernvarmekøling og energibesparelse ved anvendelse af selvregulerende varmekabler til temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand.

Fjernvarmekøling og energibesparelse ved anvendelse af selvregulerende varmekabler til temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand. Fjernvarmekøling og energibesparelse ved anvendelse af selvregulerende varmekabler til temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand. Af Arne Lund Armatec A/S EFP 2005 viser, at det er væsentligt fremover

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Hadsund By s Fjernvarmeværk

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket.

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket. Aalborg Portland 2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Nordjyllandsværket Reno-Nord Energipolitiske pejlemærker Varmeforsyningsløsninger - klimabelastning

Læs mere