Ekstraordinær generalforsamling 6/ Anderup Rideklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub"

Transkript

1 Ekstraordinær generalforsamling 6/ Anderup Rideklub Valg af dirigent og referent Valg af stemmetællere Orientering om situationen med Udlejer Orientering om situationen med Henning Lang Valg af ny bestyrelse / mistillidsvotum til den siddende bestyrelse. Eventuelt Ad 1: Mogens vælges som dirigent - Anette vælges som referent. Dirigenten kan konstatere at generalforsamlingen (herefter kendt som GF) er rettidigt indkaldt. Dette anfægtes af Birgitte, Susanne og Rikke, som ikke mener at en GF må flyttes uden ny rettidig indkaldelse og at mødet derfor i stedet bør ændres til almindeligt medlemsmøde. Dirigenten oplyser at det er dirigentens ansvar at finde ud af, om der er rettidigt indkaldt og han gør opmærksom på, at når force majeur indtræder, har bestyrelsen lov at flytte GF uden ny indkaldelse, idet bestyrelsen ikke er ansvarlig for årsagen til flytningen. Ad 2: Stemmetællere: Tine, Mette og Helle Ad 3: Dorthe får ordet og overdrager dette til Bertha Lund (herefter kendt som BL), som er klubbens advokat gennem de seneste 1½ år. BL bekræfter korrektheden af dirigentens beslutning omkring rettidig indkaldelse. Når politiet på alle medier advarer mod al unødig udkørsel, ville det have været uansvarligt at gennemføre GF til den indkaldte tid, hvorfor bestyrelsen har lov at flytte mødet. Hun gør i øvrigt opmærksom på, at udlejer Peder Clemmensen Pedersens (herefter kendt som udlejer) advokat, ligeledes er enig i at flytningen af datoen er i orden. BL gennemgår kort forløbet med udlejer siden hun er kommet ind i billedet. - Kontroversen har fra starten af handlet om manglende vedligeholdelse af stedet. - Der blev i november 2012 indgået forlig ved mellemkomst af advokater fra både And og udlejer. o Der aftales en huslejenedsættelse da vi igennem længere tid ikke har kunnet bruge den lille stald. Huslejenedsættelsen dækker ikke de manglende indtægter. o Meget lidt af de aftalte arbejder i forliget er gennemført. o Klubben begynder følgelig i foråret 2013 at deponere huslejen fremfor at udbetale til udlejer. - Forhandlingerne går i hårdknude i maj 2013 grundet tilbageholdt husleje. 1

2 Derudover orienterer BL om: - Klubbens gæld er i de sidste år væsentligt nedbragt. o Gælden er halveret fra ca. 1,1 mill. I 2009 til forventet ca ved udgangen af Den omtalte retssag er en fogedsag. - Rideskolens faciliteter må ikke være til fare for brugerne derfor SKAL der gøres noget. Bestyrelsen kan holdes personligt ansvarligt hvis brugerne kommer til skade pga. manglende vedligeholdelse af faciliteterne. - Bestyrelsen kan ikke lade stedet køre videre under de nuværende konditioner også set i forhold til det tilskud vi modtager fra kommunen på årsbasis. - Kommunen er 100 % orienteret og har været det fra start af. De har sågar betalt advokatens regning! Dette har BL aldrig oplevet før - AND er ikke en selvejende institution og kan derfor ikke søge tilskud til vedligehold. - Vi har modtaget en kendelse som siger, at vi er sat ud med øjeblikkeligt varsel der er ikke en tidsfrist på. Men vi har modtaget henvendelse fra udlejers advokat, som spørger om vi selv flytter eller om fogeden skal hjælpe!! - Klubben kunne have betalt huslejen men har valgt at tilbageholde for at presse udlejer til at påbegynde vedligeholdelse. En del af huslejen er deponeret. o Klubbens skylder ca ,- inkl. december måned. - I forhold til Henning Lang: Klubben vidste at der ville komme en kendelse som kunne gå begge veje og var følgelig nødt til at tage sine forholdsregler. - BL har fulgt med på sidelinjen ift. den hetz, som den sidste tid er kørt på bestyrelsen. Synes ikke det er rimeligt taget bestyrelsens arbejdsmængde i betragtning. Der stilles spørgsmål til økonomi: Gitte svarer: Huslejen udgør pr. måned kr ,-. Årligt tilskud udgør ca. kr ,-. El regning ca ,-/år. Alle indtægter skal dække udgifter til El, husleje, Lønninger, foder, container, vedligehold, afvikling af gammel gæld var første år med driftsoverskud set over en længere årrække. Der kunne også forventes driftsoverskud i indeværende regnskabsår. Gitte gør opmærksom på, at driftsoverskud IKKE er at sidestille med overskud på bundlinjen, som enkelte medlemmer har fået galt i halsen. Susanne: Mener at det har været et udemokratisk forløb hvorfor har vi ikke fået noget at vide? Dorthe svarer: Vi fik kendelse mandag, havde bestyrelsesmøde tirsdag, brev om fogedudsættelse onsdag. Har arbejdet hele ugen på løsning. Nuværende bestyrelse ønsker ikke fortsætte, men en ny bestyrelse kan forsøge at lave aftale med udlejer og fortsætte klubbens aktiviteter. Klubben har grundet det modtagne fogedbrev onsdag været nødt til at flytte heste og aktiver for ikke at risikere pludseligt ikke at kunne komme ind til elevhestene. 2

3 Intet er solgt eller gemt væk. Det er blot opmagasineret. Rikke spørger: Hvem har lagt sag an? Dorthe samt BL svarer: Det har udlejer. Dorthe kommenterer: Næste års ( 2014) tilskud er bevilliget fra kommunen og første rate kan udbetales ca. 20/ (forud udbetaling), dvs. udlejer kan betales. Gitte kommenterer: Tilskud fra kommunen beregnes ud fra antal medlemmer under 25 år. Hver voksen æder 2 børn i tilskud. Pt. 126 medlemmer. Der vil være flere pr. 1/ Tilskud gives til aktiviteter i ridehal, udendørs baner samt rytterstue IKKE til stald. Tilskuddet reguleres hvert år efter aktiviteter. Er tidligere blevet modregnet både i plus og minus. Tilskuddet er forudbetalt. Hvis klubben ikke har aktiviteter og afvikles, kommer tilskud ikke til udbetaling. Dorthe kommenterer: Udlejer er sansynligvis interesseret i at leje bokse ud til privat opstaldere det vil være selvpasser stald. Der er både foder og wrap i stalden til resterende opstaldere. BL oplyser: Bestyrelsen hæfter IKKE for gælden. Der er intet i økonomien som tyder på at der har været handlet uansvarligt. Tværtom. Der vil være bestyrelsesansvar hvis et barn kommer til skade pga. dårligt vedligehold. Birgitte spørger: skal vi forstå det sådan, at der ingen penge er? Gælden er større end aktiverne. Gitte svarer: Det er korrekt forstået. Det gør sig også gældende for opstalderes eventuelle depositums. Ønsker en ny bestyrelse at overtage, vil Gitte overdrage regnskaberne på forsvarlig vis. Rikke spørger: Fodermand (Bent ole) siger at vi skylder ham kr ,-. Er det korrekt? Gitte svarer: Det er korrekt. Herefter giver hhv. Bettina, Gitte, Karina og Dorthe hver en kort redegørelse af bestyrelsens opfattelse af hhv. Den langvarige og meget ubehagelige hetz, der har været kørt mod bestyrelsen fra enkelte medlemmer, den økonomiske situation og fremgang, bestyrelsens opfattelse af Henning Lang og hans handlinger ift. opsigelsen samt afslutningsvist situationen med udlejer. Der åbnes for diskussion om det fremlagte dirigenten henstiller til at holde en god tone. Susanne kommenterer til Bettina: Der beklages for de ubehagelige kontroverser, som set fra hendes side ser ganske anderledes ud. 3

4 o o o Man forstår ikke at Henning opsiges, hvorfor der igangsættes en underskriftindsamling. Susannes opfattelse er, at to af pigerne er blevet overfuset af en person med tilknytning til et medlem af bestyrelsen, hvorfor man vælger at konfrontere de 4 bestyrelsesmedlemmer som på det tidspunkt er til stede. Det udvikler sig ubehageligt. Susanne mener ikke at det var dem der startede. Dirigenten gør opmærksom på, at vi nu har hørt begge parters opfattelse og lukker herefter omtalte emne for at sikre sig, at det ikke ender i personfnidder. Nanna spørger: Bliver hestene fodret? Dorthe svarer: Det bliver afklaret inden vi går herfra. Freya spørger: Får vi tingene tilbage hvis klubben ikke fortsætter? Gitte svarer: alt vil blive overtaget af boet og solgt med henblik på at hente penge til kreditorer. Har opstaldere depositums i klemme, vil de kunne anmelde krav i et eventuelt bo. Birgitte spørger: Er det klogeste at stoppe her pga økonomien? Dorthe svarer: Der skal knokles, men det er IKKE økonomien der står i vejen - det er udlejer og manglende vedligehold. BL kommenterer: Bestyrelsen vil arbejde for en afvikling, hvis ikke der findes ny bestyrelse i aften. Mette kommenterer: Jeg og Tine sagde op for 1½ år siden. Arbejdede sammen med Henning Lang i 4 måneder og har været vidne til at han har overfuset indtil flere børn af tilstedeværende forældre. Forstår ikke begejstringen for Henning Lang. Synes bestyrelsen har knoklet og at det er meget ærgerligt at det ender sådan her. Freya spørger: Hvad med de ting der er forsvundet? Dorthe svarer: Det er kun de aktiver der tilhører And som er fjernet. Egne personlige ejendele er der naturligvis ikke rørt ved. Birgitte kommenterer: Vil gerne lige understrege at hun ikke har haft noget med profilen Sofie Hansen at gøre. Havde bare godkendt og slettet igen senere. Dorthe kommenterer: Vi skal huske at facebook gruppen er børnenes gruppe ikke et debatforum for voksne. Det burde deles op, så der var en gruppe for børnene og en for de voksne.? spørger: Har man nogen anelse om hvad udlejer vil forlange i husleje hvis ny bestyrelse overtager? Dorthe svarer: Huslejen er ikke til diskussion, den er forhandlet, det er manglende vedligehold som er omdrejningspunktet. Jeppe spørger: Kan vi få en uges betænkningstid til at finde ny bestyrelse? Dorthe/ BL svarer: Nej, det skal være i dag. 4

5 Dorthe kommenterer: Vi (bestyrelsen) havde faktisk en forventning om, at de medlemmer som har været meget kritiske i den seneste tid, stod klar på sidelinjen til at overtage, idet de klart havde givet udtryk for, at de kunne gøre langt mere, langt bedre. Susanne kommenterer: Man kan da ikke forvente at nogen skal overtage uden først at se om regnskaberne er i orden! Gitte svarer: Regnskaberne gennemgås to gange årligt af autoriseret revisor samt kommunen. Regnskaberne er i orden!! Helle kommenterer: Ærgerlig over at der ikke er lukket op fra bestyrelsen. Det går jo ud over børnene. Hvorfor forvente at der kommer en ny bestyrelse. Synes ikke det er ansvarligt af den nuværende bestyrelse, at en ny bestyrelse skal findes nu og her, der bør være en mulighed for at se, hvad vi går ind til. Dorthe svarer: Sagen med udlejer er en sag for sig selv. Derudover har nogen kørt sagen bagom Udlejer er på én gang ikke interesseret i forlig efter at have haft besøg af Henning Lang. Udlejer har truet Dorthe. Ydermere er der holdt medlemsmøde om sagen med udlejer. Der er informeret i den udstrækning det har været muligt. Dirigenten lukker nu diskussionen og oplyser at alle praktiske spørgsmål afklares efter punkt 5. Ad 5: Valg af ny bestyrelse. Ønsker GF at stemme om et mistillidsvotum til bestyrelsen. BL oplyser: - Nuværende bestyrelse vil kun arbejde for afvikling af klubben. Udlejer ønsker ikke at samarbejde med nuværende bestyrelse. - Bestyrelsen stiller sit mandat til rådighed hvis nogen vil overtage. Dirigenten spørger til forsamlingen: - Ønsker nogen at opstille til ny bestyrelse? Det er ikke tilfældet. - Er der tillid til at den nuværende bestyrelse fortsætter afviklingen af klubben? Det er tilfældet. Birgitte kommenterer: Der har været mistillid til manglende information. Gitte svarer: Dette tages ad notam, hvis nogen af os nogen sinde igen skulle få den idé, igen at indtræde i bestyrelsesarbejde. Helle spørger: Hvis klubben afvikles nu, kan der så startes en ny klub op igen med det samme? Gitte/BL svarer: Ja, det kan der men det vil i så fald være uden tilskud fra kommunen. Rikke kommenterer: Så er det i praksis ikke muligt! Dorthe kommenterer: opstaldere skal selv lave aftaler med Anderup Ridecenter ved Udlejer med hensyn til opstaldning. 5

6 Ad 6: Eventuelt Tone kommenterer: Synes det er utroligt trist for børnenes skyld. Birgitte spørger: kommer tingene tilbage? Dorthe svarer: Nej, Vi er jo smidt ud, så alt er i opmagasinering og overgår til bo. Susanne kommenterer: kan I ikke bare skrive traktoren over i vores navn? Dorthe: Nej, det er ikke en mulighed. Tine kommenterer: Tusind tak for bestyrelsens kæmpe arbejde! Dirigenten lukker herefter GF og takker for god ro og orden. 6

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. Referent: Helle Lho Ordstyrer: Per Boesgaard Tilstede: 26 forældre plus bestyrelse, skolens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere