Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning"

Transkript

1 Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning Med medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger tilbyder Dansk Erhverv et unikt fællesskab med fokus på politisk gennemslagskraft og dybdegående virksomhedsrådgivning. Dansk Erhverv har mere end 200 ansatte, der tæller jurister, økonomer, konsulenter og andre medarbejdere. Vi tilbyder tre typer af medlemskab, som er målrettet erhvervslivets behov for differentieret rådgivning og eventuelle ønsker om overenskomster.

2 Velkommen til Dansk Erhverv Dette er ikke en traditionel årsberetning, alene fordi Dansk Erhverv kun har eksisteret siden 1. januar Men vi er heller ikke en traditionel erhvervsorganisation. Med fusionen mellem Dansk Handel & Service og det tidligere Handelskammer, HTSI, skaber vi mere, end de to foreninger var tilsammen. Dansk Erhverv er skabt i et moderne samfund, hvor grænsen mellem brancher forsvinder, hvor forholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver er ændret fra konflikt til sammenhold, og hvor service er blevet verdens absolut største erhverv. I Dansk Erhverv har vi en mission om at give virksomhederne de bedst mulige betingelser gennem en stærk involvering i samfundet og ved at yde den bedste rådgivning. Dansk Erhverv har en klar vision om at være det stærkeste politiske talerør for medlemsvirksomhederne og deres foretrukne rådgiver. Vi vil skabe en platform for erhvervslivet, der giver virksomhederne adgang til at fremføre deres argumenter over for enhver beslutningstager. Det vil vi gøre gennem involvering af Dansk Erhvervs medlemmer. Vi vil skabe løsninger for samfundet, fordi det, som er godt for samfundet, er godt for erhvervslivet. Og det, som er godt for erhvervslivet, er godt for samfundet. Dansk erhvervsliv er ikke blot den vigtigste kilde til finansiering af velfærdssamfundet gennem skabelsen af arbejdspladser og indtægter. Erhvervslivet skaber rammerne for det samfund, vi lever i. De varer, vi køber, den service, vi modtager, og det arbejdsliv, som vi oplever, er alt sammen knyttet op med erhvervslivet. Når danskerne er de gladeste mennesker på jorden, så er erhvervslivet en del af denne måling. Når danskerne har stress, spiser usundt, eller vores dyr lider, så kan erhvervslivet være en del af løsningen. Vi vil skabe nye traditioner for erhvervslivets engagement i samfundet, både lokalt, regionalt, nationalt, internationalt og globalt. Dansk Erhverv er en ny organisationsform. Vi tilbyder medlemmerne valgfrihed. Basismedlemskabet kan suppleres med et Full-Servicemedlemskab og et Arbejdsgivermedlemskab det er medlemmernes valg. Dansk Erhverv bygger på et stærkt samarbejde med stærke brancheforeninger. En stor organisation kan kun favne alle medlemmernes ønsker og behov ved at give plads til brancherne og medlemsvirksomhederne. Med en stor organisation har vi mulighed for at tilbyde mange specialister på en lang række områder. Vi har skabt en organisation med fokus på medlemsservice og nærvær. Danmark har brug for et stærkt talerør for servicebranchen, transport, rådgivning, handel og oplevelsessektoren. Vi taler på vegne af virksomheder. side 3 Virksomhedslederne påtager sig sammen med deres medarbejdere et stort ansvar, og når problemer opstår, så er virksomhederne en vigtig del af løsningen. Det er her, Dansk Erhverv vil spille en rolle for sine medlemmer. Poul-Erik Pedersen Formand Lars Krobæk Adm. direktør Integration, offentlig service, sundhed, uddannelse, forskning, miljø, iværksætteri, branding af Danmark, kultur, design, oplevelser, underholdning, socialt ansvar, mobning, pension, globalisering og høj etik. Det er blot nogle af alle de spørgsmål, der optager mennesker, og som erhvervslivet er en vigtig del af. F O R M A N D P O U L- E R I K P E D E R S E N NÆSTFORMAND TORBEN QVIST

3 Dansk Erhvervs vision og mission side 5 D I R E K TØ R : K AT I A K N I P S C H I L DT Ø ST E RGAARD A D M. D I R E K TØ R : L A R S K ROBÆ K D I R E K TØ R : S Ø R E N B. H E N R I K S E N D I R E K TØ R : K I M M U N C H L E N DA L Vision Dansk Erhverv vil være erhvervslivets mest betydningsfulde politiske repræsentant og foretrukne rådgiver. Mission Dansk Erhverv skaber konkurrencekraft hos vores medlemmer og gør det attraktivt at drive erhvervsvirksomhed i en globaliseret verden. Med medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger er vi en af de to største erhvervsorganisationer i Danmark. Det kan ingen beslutningstager sidde overhørig. Vi har over 200 ansatte, der tæller jurister, økonomer, konsulenter og andre medarbejdere, der hver dag gør alt for at levere en kompetent rådgivning til vores medlemmer. Vores medarbejdere er specialister inden for mange af de områder, der er relevante, når man driver en moderne virksomhed. Dagligt ringer vores medlemmer med spørgsmål om alt fra ansættelsesret til købeloven. Dansk Erhverv Hotline besvarer opkald hvert år fra vores medlemmer. Vi rådgiver vores medlemmer i dybden og fører deres sager ved nævn og domstole. Vi har 300 overenskomster, der dækker en lang række områder, og vi er Danmarks næststørste arbejdsgiverforening. Vores hjemmeside besøges af unikke brugere hver måned. Her kan medlemmerne finde informationer og nyheder. Hver uge sender vi over med informationer til medlemsvirksomheder, og ugenligt kommer vores medlemsavis med relevant information og dagordenssættende historier. Vi har siden etableringen af Dansk Erhverv været omtalt gange i avisartikler, tv og radio. Vi deltager i den offentlige debat, så erhvervslivets synspunkter bliver hørt og forstået. Vi har 500 høringssager hvert år og taler dagligt med politikere, embedsmænd og organisationer for at fremme medlemmernes interesser. Dansk Erhverv er repræsenteret i over 300 råd, nævn og udvalg. Siden etableringen af Dansk Erhverv har vi haft møder med en stor del af regeringen. Tusindvis af medlemsvirksomheder deltager hvert år i vores kurser, debatter og orienteringsmøder. Vi er repræsenteret lokalt, i København og i EU. Som Danish Chamber of Commerce er vi en del af et globalt netværk af over handelskamre. Dansk Erhverv har volumen til at hjælpe sine medlemsvirksomheder og brancheforeninger på alle niveauer, og vi gør det hver dag.

4 Dansk Erhvervs værdier Vores værdier, normer og holdninger er en væsentlig del af organisationen og skaber fundamentet for det arbejde, vi udfører. Dansk Erhverv har 6 værdier, som organisationen arbejder aktivt med i hverdagen, og som gennemsyrer alt, hvad der kommer fra Dansk Erhverv. side 7 Som leder af Danmarks førende rådgivervirksomhed inden for tilvejebringelse, udvikling og fastholdelse af mennesker i danske virksomheder, finder jeg det vigtigt, at være en del af en interesseorganisation, der kan bidrage til at præge de politiske og samfundsmæssige rammebetingelser, som vores kunder og vi selv skal virke inden for. Da vi opfatter os selv som en videns- og servicevirksomhed er Dansk Erhverv et naturligt valg. Adm. direktør Hanne Pihl, Mercuri Urval A/S Dansk Erhverv har alle muligheder for at påvirke den politiske dagsorden og i særdeleshed inden for servicesektoren. Samtidig er det vigtigt i etableringsfasen at holde fokus på servicering af og kvalitativ rådgivning til medlemsvirksomhederne. På længere sigt vil serviceringen til medlemmerne uden tvivl blive endnu bedre end tidligere. Adm. direktør Birthe Madsen, Star Tour A/S Vi er troværdige Troværdighed betyder for os, at der er overensstemmelse mellem det, vi gør, og det, vi siger, vi vil gøre. Vi er dygtige Dansk Erhverv skal altid rekruttere den bedst kvalificerede arbejdskraft. Vores medarbejdere har både store faglige kompetencer, men samtidig også forretningsforståelse og kan arbejde med medlemsvirksomhedernes individuelle og generelle problemstillinger. Vi er engagerede Dansk Erhverv skal levere den bedst tænkelige service til medlemmerne vores medarbejdere er hos Dansk Erhverv, fordi de brænder for at bruge deres viden til at rådgive og yde bistand til et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Vi er innovative For at være den bedste partner for vores medlemsvirksomheder er vi nødt til at være et skridt foran. Vi udvikler løsninger og laver strategier, der fører dansk erhvervsliv fremad lokalt og globalt. Vi leverer kvalitet Det skal kunne betale sig at være medlem af Dansk Erhverv. Med over 200 professionelle medarbejdere har vi tilstrækkelig kritisk masse til at yde den bedste service og rådgivning over for medlemmerne. Vores politiske analyser er gennemarbejdede, og i dialog med medlemmerne skaber vi nye strategier og politiske anbefalinger. Vi udviser respekt Dansk Erhverv favner bredt, men giver samtidig plads til, at det enkelte medlem eller den enkelte brancheforening kan bevare selvstændigheden og øve politisk indflydelse.

5 Dansk Erhverv tilbyder Dansk Erhverv vil være erhvervslivets foretrukne rådgiver og partner. Når vi siger, at vi tilbyder valgfrihed, kundenærvær, udsyn, politisk styrke og rådgivning, er det, fordi vi mener, at kombinationen af disse områder er unik for erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. Valgfrihed Vi er meget glade for at kunne tilbyde vores kunder valgfrihed i deres medlemskab af Dansk Erhverv. Forskellige virksomheder har forskellige behov. Det ved vi. Derfor har vi valgt at åbne for muligheden for at vælge mellem tre typer af medlemskab. Vi kalder dem Dansk Erhverv Basis, Dansk Erhverv Full-Service og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, som blandt andet inkluderer overenskomster. Læs mere om de tre medlemstyper på side 14. Kundenærvær Fordi Dansk Erhverv er tæt på kunderne og lytter til dem, er vi bedre i stand til at opfylde deres behov. Vores kundenærvær opstår først og fremmest via opdelingen i markeder. De fire markeder repræsenterer den mangfoldighed af virksomheder, som har valgt at være medlem af Dansk Erhverv. I hvert marked har vi jurister og konsulenter, der alle har et solidt kendskab til de spørgsmål og udfordringer, der er aktuelle i den specifikke branche. Med fokus på individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i virksomheden, sikrer vi en høj grad af kendskab og nærvær til kunden. Udsyn Dansk Erhverv omsætter viden, globalt udsyn og innovationsevne til udvikling hos vores kunder. Globalt udsyn er helt afgørende for dansk erhvervsliv i dag. Globaliseringen og en stigende konkurrence betyder, at mange danske virksomheder i dag må overveje, om internationale aktiviteter skal være en del af en fremtidig vækststrategi. Derfor er det også væsentligt, at deres erhvervsorganisation formår at tænke fremad og ud over landets grænser. Vi har kontor i Bruxelles og samarbejder desuden med handelskamre i alle verdens lande. Vi er samtidig aktivt medlem af Euro- Commerce, Eurochambres og European Business Round Table. Politisk styrke Dansk Erhverv repræsenterer et meget bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Med medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger tilbyder Dansk Erhverv et unikt fællesskab, der giver os en stor politisk styrke og gennemslagskraft. Vores politiske indflydelse bruger vi til at skabe bedre rammevilkår for vores medlemmer. Fra politik til rådgivning Dansk Erhvervs nærhed til de politiske beslutningsprocesser sætter os i stand til at yde rådgivning, der er på forkant med udviklingen. De færreste virksomhedsledere er eksperter til alt. Der vil uundgåeligt opstå spørgsmål og udfordringer, hvor rådgivning udefra kan betyde forskellen på succes og fiasko. Dansk Erhverv rådgiver vores medlemmer fra det øjeblik, de skal ansætte en ny medarbejder til en eventuel afskedigelse. Vi er med fra start til slut med juridiske eksperter inden for såvel ansættelsesret, arbejdsret og overenskomstforhold. Vores erfarne konsulenter rådgiver desuden om mere bløde områder som eksempelvis uddannelse, arbejdsmiljø og personaleledelse. Dansk Erhverv skal være aktiv, saglig og kende medlemsorganisationernes behov. Der er brug for en hovederhvervsorganisation med fokus på den moderne serviceøkonomi, som vi speditører er en del af. Adm. direktør Jesper E. Petersen, FREJA Transport & Logistics A/S Fødevaresikkerhed i detailhandlen er et centralt og relevant emne, som jeg kun kan bakke op om. Men jeg er ikke interesseret i, at detailhandlen drukner i nye regler og bødeordninger. Derfor er jeg glad for, at jeg som medlem af Dansk Erhverv har en erhvervsorganisation, der engagerer sig i emnet og arbejder for mindst muligt administrativt bøvl for detailhandlen. Koncernchef Carsten Normann, Dagrofa A/S side 9

6 Dansk Erhvervs organisation Dansk Erhverv har organiseret sig som en matrix-organisation med udgangspunkt i medlemmernes behov. Gennem de fire markeder har medlemmerne adgang til faglig ekspertise på alle niveauer. Organisationen er bundet tæt sammen og arbejder på kryds og tværs med medlemmerne i centrum. Direktion Vores fire markeder Handel Engros/Detail Stabsfunktioner Ledelsessekretariat & adm. Stabsfunktioner Politik & økonomi Fagchefer Ansættelsesret Dansk Erhverv Arbejdsgiver side 11 Oplevelse Økonomi & regnskab Kommunikation Arbejdsmiljø Rådgivning HR International handel OPS/OPP Service & transport IT EU-kontor Erhvervsjura Hotline Fødevarer Globalisering Dansk Erhverv vil være tæt på medlemmerne. Derfor har vi indrettet os med fire markeder, der omfatter den variation af medlemsvirksomheder, vi repræsenterer. Hvert marked har kompetente medarbejdere med viden inden for de enkelte brancher. Miljø Uddannelse Forbrugerpolitik

7 På såvel min virksomheds som brancheforeningens vegne vil jeg gerne udtrykke, at forventningerne til Dansk Erhverv er tårnhøje. Organisationen skal etablere en konstruktiv dialog mellem sundhedssektorens parter samt borgere og politikere med et stærkt sundhedsnetværk. Dansk Erhverv skal arbejde for, at generelle sundhedstjek indføres til gavn for borgeren, virksomhederne og samfundet. Vi skal undgå at forsimple diskussionen om sundhed til et valg mellem privat og offentlig behandling. I stedet bør Dansk Erhverv fokusere på kvaliteten, sådan som den enkelte patient kommer til at opleve den. Vice President og regionsdirektør Bent Kjærsgaard, Nycomed A/S Dansk Erhverv skal udfordre sine medlemmer til at finde gangbare løsninger på problemstillinger, der enten kan blive eller er varme blandt politikerne. De skal repræsentere medlemmernes interesser bedst muligt i det politiske miljø for derigennem at sikre, at medlemmernes holdninger bliver hørt. Adm. direktør Kristian Scheef Madsen, McDonalds Danmark A/S De fire markeder Virksomheder er ikke ens, men har forskellige behov og ønsker. I Dansk Erhverv vil vi gerne være tæt på medlemmerne. Vi har derfor valgt en organisationsform med fire markeder, der hver især har et stærkt medlemsfokus. Medlemmerne er naturligvis garanteret de samme produkter og ydelser på tværs af markederne tilpasset deres individuelle behov. side 13 Handel Handelsmarkedet omfatter de toneangivende virksomheder inden for detail- og engrosområdet. Vores medlemmer i detailleddet er de kendte brands fra gadebilledet og den unikke specialhandel. Det er supermarkedet, tøjforretningen og optikeren nede på hjørnet. Engrosvirksomhederne spænder fra medicinalvirksomheder over fødevareleverandører til tekniske leverandører. Vores advokater og konsulenter i handelsmarkedet kender de udfordringer, som handelsvirksomhederne skal tackle i hverdagen. Derfor får du den bedste rådgivning hos os, uanset om det gælder spørgsmål om købeloven, markedsføringsloven, arbejdsmiljøregler eller noget helt fjerde. I handelsmarkedet arbejder vi med betydelige internationale politiske emner som at skabe frihandel og undgå kvoteordninger. Nationalt har vi fokus på vigtige politiske områder som fødevarer, arbejdsmiljø og forbrugerpolitik. Vi arbejder hele tiden på at påvirke beslutningstagerne til at skabe en erhvervspolitik, der understøtter vores medlemmers interesser. Vi ved, at lovændringer kan få konsekvenser for den enkelte virksomheds bundlinje. Oplevelse I oplevelsesmarkedet servicerer vi brancher og virksomheder, der har oplevelser som deres primære produkt. Det gælder oplevelser som overnatning, servering, rejser, spil, teater og sport. Medlemsvirksomhederne i oplevelsesmarkedet skaber alle rammer for mindeværdige oplevelser til mennesker fra både Danmark og udlandet. Vi lægger stor vægt på at kende vores medlemsvirksomheder og de problemstillinger, der er inden for den specifikke branche. I oplevelsesmarkedet møder du derfor advokater og konsulenter, der er eksperter netop på de udfordringer, som virksomhederne støder på i det daglige. Oplevelsesmarkedet har fokus på de politiske emner, der berører virksomhederne inden for denne branche. Det gælder alt fra turisme og kultur over fødevarer til integration og sort økonomi. Emner, som, vi ved, optager vores medlemmer i det daglige. Rådgivning Videnservice kalder vi det produkt eller den tjenesteydelse, som vores medlemmer i rådgivningsmarkedet har som salgsvare. Med andre ord lever vores medlemmer i rådgivningsmarkedet af at sælge viden. Det gælder it-rådgivere, ejendomsmæglere, reklamebureauer, pr-bureauer, advokater, revisorer, designere og en lang række øvrige virksomhedsrådgivere. Som rådgivervirksomhed vil man med stor sandsynlighed også opleve at stå over for udfordringer, der kræver en hjælpende hånd udefra. Dansk Erhvervs advokater og konsulenter står derfor klar med gode råd om personalepolitik, in- og outsourcing, stresshåndtering, lønsystemer og meget andet. Danmark er i fuld gang med at bevæge sig fra industrisamfund til videnservice- og rådgiversamfund. Derfor er vores konsulenter i rådgivningsmarkedet optaget af politiske områder som globalisering, forskning, innovation, iværksætteri og it-politik. Det er altafgørende, at vi sikrer arbejdskraft med de rette kompetencer til vidensamfundet. Service og transport I service- og transportmarkedet spænder medlemsvirksomhederne over flere forskellige brancher. Servicevirksomhederne omfatter blandt andre vikarbranchen, privat sundhed, call centre og operationel service. Med vores transportvirksomheder er vi både til lands, til vands og i luften med vognmænd, sø- og havnetransport samt luftfart. Vi dækker dermed hele transportog logistikkæden samt speditørerne. Service- og transportvirksomhederne er i kyndige hænder hos vores advokater og konsulenter i markedet, der har et indgående kendskab til erhvervsret og ansættelsesretlige spørgsmål, der særligt berører service- og transportvirksomheder. Danmark har reelt to adskilte arbejdsmarkeder med det offentlige arbejdsmarked på den ene side og det private på den anden. Offentlig-privat samarbejde er et vigtigt instrument, der kan være med til at sikre det danske velfærdssamfund i fremtiden. Derfor er offentligprivat samarbejde et af vores politiske fokusområder i service- og transportmarkedet sammen med blandt andet infrastruktur og innovation.

8 Et medlemskab målrettet din virksomheds behov Dansk Erhverv tilbyder tre typer medlemskab, som er tilpasset medlemmernes behov. Med vores muligheder for differentieret medlemskab er det op til medlemmerne selv at vælge, hvor meget rådgivning de ønsker, og om de ønsker adgang til overenskomster og andre ydelser på DA-området. Alle medlemmer er med i Basis og har mulighed for dybdegående rådgivning og politisk interessevaretagelse ved medlemskab af Dansk Erhverv Full-Service. Adgang til DA-området kræver ud over Full-Service også medlemskab af Dansk Erhverv Arbejdsgiver. side 15 Dansk Erhverv Basis - Politisk interessevaretagelse - Hotline rådgivning - Internationale forhold - Generel og særlig medlemsinformation. Dansk Erhverv Full- Service Alle ydelser i Basis samt: - Dybdegående, individuel juridisk rådgivning - bistand ved retsafgørelser - Rådgivning om uddannelse og udvikling - Nyt servicekoncept. I takt med nye teknologiske muligheder, hvor kun fantasien sætter grænserne for såvel producenter som forbrugere, er det vigtigt, at Dansk Erhverv satser kraftigt på at tilføre viden på alle niveauer om, hvordan man kan drage fordel af disse mange og uanede muligheder nationalt og internationalt ved indkøb såvel som ved afsætning. Adm. direktør Laynet Wünsch, House of Brides A/S Dansk Erhverv Arbejdsgiver Alle ydelser i Basis og Full-Service samt: - Arbejdsmarkedspolitisk interessevaretagelse - Juridisk rådgivning og advokatbistand på overenskomstområdet - Erhvervsfaglige uddannelser - Overenskomstforhandlinger og overenskomstkoordinering. Jeg mener, at Dansk Erhverv skal sikre en bedre debat imellem det offentlige og det private Danmark. De gode kompetencer, der ligger i begge lejre, kan i fællesskab gøre arbejdsmiljøet og udviklingen af arbejdsmarkedet mere fleksibelt og dynamisk. Tendensen, vi ser nu, hvor staten brutalt skærer ned i leverandører og udelukkende fokuserer på pris, er en meget negativ og visionsløs udvikling. Adm. direktør Martin Rahbek, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S

9 Gode råd fra din professionelle sparringspartner Langt de fleste virksomheder satser i dag på at være dygtige til en bestemt kerneydelse. Derfor har en moderne virksomhed ind imellem brug for rådgivning og støtte udefra. Medlemmer af Dansk Erhverv har desuden adgang til en række fordelagtige tilbud og ydelser. I Dansk Erhverv kan vi tilbyde vores medlemmer en bred vifte af ydelser inden for rådgivning. Samtidig søger vi hele tiden at påvirke lovgivningen og sætte vigtige politiske emner på dagsordenen. Der er mange snore at holde styr på, når man driver virksomhed. Derfor udgiver Dansk Erhverv en række pjecer med gode råd om de områder, der er relevante for vores medlemmer. side 17 Med en ny organisation og større gennemslagskraft er Dansk Erhverv virkelig godt rustet til at varetage sine medlemmers interesser i de kommende år. Og der er mange vigtige temaer at tage fat på. Erhvervslivets konkurrenceevne, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, uddannelse og forskning og offentligprivat samarbejde for blot at nævne nogle enkelte indsatsområder. For rådgivningsbranchen i Dansk Erhverv bliver det særligt interessant, fordi vi for første gang er samlet i et stærkt og bredt fora. Det skal vi forstå at drage fordel af. Adm. direktør Steffen Lüders, GCI Mannov A/S Vi lever i en tid, hvor forbrugerne i stigende grad lægger vægt på etik, miljø og bæredygtighed. Som grøn formidlings- og naturbevarelsesinstitution må vi i Zoologisk Have selv efterleve, hvad vi formidler til vore gæster. Derfor er Zoo en af de ganske få zoologiske haver i verden, der både er ISO Miljøcertificeret og EMAS certificeret. I den strategiske handlingsplan for de kommende år er netop etik, miljø, bæredygtighed og naturbevarelse blandt de centrale indsatsområder. Adm. direktør Lars Lunding Andersen, København ZOO Skal du ansætte en ny medarbejder eller kniber det med at få overblik over barselreglerne? Dansk Erhverv rådgiver om ansættelsesretlige forhold, arbejdsmiljø, efteruddannelse, eksportfremme, skatteforhold og meget mere. Vores advokater og konsulenter holder sig konstant opdaterede på regelændringer og nye love, og du kan derfor altid regne med kvalificeret rådgivning. Oveni tilbyder Dansk Erhverv en telefonisk Hotline-service, hvor flere juridiske eksperter sidder klar ved telefonerne med konkrete svar på ansættelsesretlige spørgsmål. Hos Dansk Erhverv får vores medlemmer adgang til relevante og attraktive netværk, som giver merværdi til forretningen. Vi arrangerer kurser, konferencer og gåhjemmøder om aktuelle emner. Vi udsender nyhedsbreve skræddersyet dine behov og har ugentligt en avis på gaden, der giver dig mulighed for at følge dine og vores mærkesager. Ud over konkret rådgivning har Dansk Erhverv fokus på at give medlemmerne politisk indflydelse. Vi søger hele tiden at påvirke beslutninger og den politiske dagsorden. Et medlemskab hos Dansk Erhverv sætter din virksomheds udfordringer på det politiske landkort. Vi tager nemlig vores medlemmer med på råd, når vi planlægger en politisk indsats. Vores politiske holdninger giver ikke kun genlyd på Christiansborg, men også i pressen. Det skaber en synlighed, som i sidste ende medvirker til, at konkrete erhvervs vilkår bliver ændret til vores medlemmers fordel. Et medlemskab af Dansk Erhverv giver også mulighed for at spare penge på telefonregningen og opnå attraktive rabatter og bonus på brændstof og energi. Dansk Erhverv Inkasso hjælper medlemmerne med at inddrive deres tilgodehavender hurtigt og effektivt. Vi ordner medlemmernes eksportpapirer og hjælper også med at få den udenlandske moms tilbage uanset om det drejer sig om få tusinde eller flere millioner kroner. Vi er bemyndigede til at påtegne og udstede oprindelsescertifikater, og vores Carnet- og Certifikatservice påtegner eksportdokumenter som fakturaer, sundhedscertifikater, kontrakter og lignende. Dansk Erhvervs samarbejdsaftale med SGS Danmark gør det desuden billigere for medlemmerne at sikre kvaliteten af de varer, de køber i udlandet. Endelig har medlemmer af Dansk Erhverv mulighed for at leje Børsbygningens smukke lokaler til møder, konferencer og lignende. Læs mere om alle medlemsfordelene på

10 Dansk Erhvervs bestyrelse Allan Carlsen* Formand, Horesta Arbejdsgiverforening Claus Jensen* Adm. direktør, fakta A/S Jens Zimmer Christensen Direktør, Hotel Maritime Aps Kim Østrup Vicedirektør, IBM Danmark A/S Paul F. Nönnecke Købmand, Superbest Helsinge Birthe Madsen* Adm. direktør, Star Tour A/S Ernst Lykke Nielsen* Adm. direktør, Bording Data A/S Jesper E. Petersen Adm. direktør, Freja Transport & Logistics A/S Klaus Stampe Pedersen Direktør, TP Gruppen Steffen Lüders* Adm. direktør, GCI Mannov side 19 Poul-Erik Pedersen* Formand, Dansk Erhverv Adm. direktør, Metro Cash & Carry Danmark Anker M. Jensen Vognmand, Leif M. Jensen A/S Henrik Kirketerp* Direktør, Dansk Supermarked A/S Lars Monrad-Gylling* Adm. direktør, KMD A/S Bo Bakkegaard Adm. direktør, Kemitura Agentur Frits Hansen* Direktør, Danske Møbelhandlere Jesper Kryhlmand* Adm. direktør, CSC Danmark A/S Michael Christiansen* Adm. direktør, Silvan-kæden Stig Due* Partner, KPMG Torben Qvist Næstformand, Dansk Erhverv Adm. direktør, Honeywell A/S Bent Larsen Adm. direktør, Brødrene Dahl A/S Jan Laursen Adm. direktør, Monarch A/S Michael Kjær* Adm. direktør, F Group A/S Bent Kjærsgaard, Vice President og regionsdirektør, Nycomed Danmark ApS Gitte Elling* Adm. direktør, Adecco A/S Jørgen Brandt* Isenkræmmer, Inspiration Brandt Mikael Laage-Petersen Direktør, Coats HP Ulrik Bülow* Adm. direktør, Synoptik Danmark A/S Carsten Normann Koncernchef, Dagrofa A/S Jan Bonde* Adm. direktør, Nomeco A/S Jørgen Egeskov Jensen Vognmand, Vamdrup Specialtransport ApS Dansk Erhvervs bestyrelse har 31 medlemmer. En del af dem udgør bestyrelsen i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der varetager de DA-relaterede aktiviteter. Disse medlemmer er markeret med *.

11 Delegeret forsamling Allan Bengtsen, Adm. direktør, Møller & Co. A/S Allan Carlsen, Restauratør, Formand Horesta-A Anders Dige, Købmand, V P SuperBest A/S Anders Fransgaard, Vognmand, Anders Fransgaard Anders Geiker, Adm. direktør, DK Paper ApS Anders Møller, Direktør, Scrouples A/S Anders Rosbo, Kommunikationsdirektør, KMD A/S Andreas Holst, Underdirektør, LEO Pharma Danmark Anita Sundstrand, Personalechef, Canon Danmark A/S Anker M. Jensen, Vognmand, Leif M. Jensen A/S Arne Bang Mikkelsen, Adm. direktør, Bella Center A/S Arne Noesgaard, Adm. direktør, Armatec A/S Asger Flügare, Direktør, Arnold Busck International, Boghandel A/S Axel Bang-Berthelsen, Adm. direktør, Grønbech & Sønner A/S Bengt Axelsson, Adm. direktør, Kinnarps A/S Bent Faurskov, Adm. direktør, Transcom Credit, Management Services A/S Bent Jensen, Adm. direktør, T. Hansen Gruppen A/S Bent Kjærsgaard, Vice President og regionsdirektør, Nycomed Danmark ApS Bent Larsen, Adm. direktør, Brødrene Dahl A/S Bent Laursen, Manager, EDS Danmark A/S Bent Madsen, Gardinhandler, Gardinland Bernd Muckenschnabel, Adm. direktør, Novasol A/S Bertil Viker, Regionschef, Siba Danmark Birthe Madsen, Adm. direktør, Star Tour A/S Bjarne Flyvbjerg, Personaledirektør, KMD A/S Bjarne Nielsen, Bestyrelsesformand, HC Handelscenter, Venslev A/S Bjarne Ponikowski, Adm. direktør, G. E. C. Gads Boghandel A/S Bjørg Boch, HR Manager, Akzo Nobel Deco A/S Bo Andersson, Direktør, Sport Life A/S Bo Bakkegaard, Adm. direktør, Kemitura Agentur Brian Danebod, Direktør, Eurest A/S Cai Rasmussen, Isenkræmmer, Carl Rasmussen, Værktøj & Beslag A/S Carl Lauritzen, Vognmand, Nordjysk Forretnings- og, Industrirenovation Caroline Aller, Direktør, PersonaleGruppen A/S Carsten Dyg, Direktør, Isabella, Jydsk Camping Industri A/S Carsten Normann, Koncernchef, Dagrofa A/S Carsten Rojh, Direktør, Daells Bolighus A/S Charlotte Lundblad, HR Direktør, CSC Denmark A/S Charlotte Ærthøj Lind, Miljøchef, Dansk Supermarked A/S Christen Borregaard, Direktør Christian B. Lund, Koncerndirektør, Sanistål A/S Claus Bretton-Meyer, Adm. direktør, Cision Danmark A/S Claus Hjorting,, Nykredit, Claus Hougesen, Adm. direktør, TopNordic A/S Claus Jensen, Adm. direktør, Fakta A/S Claus Jepsen, Direktør, Data Backbone Software Claus Mikkelsen, Salgsdirektør, PFA-Pension, Forsikringsaktieselskab Colette Brix, Direktør, Clinic Colette Cosmetique, Dorthe Helsby, Direktør, De Grønne Bude - Box Delivery A/S Eggert Christiansen, Købmand, Aktiv Super Eli Wallin, Direktør, Pharma Nord ApS Erik Beck, Direktør, DANBECK Erik Petersen, Adm. direktør, Rectus ApS Ernst Lykke Nielsen, Adm. direktør, Bording Data A/S Finn Dyhre Hansen,, erne Thyssen, Skovbo & Forsberg Finn Sjeltoft, Siemens Building Technologies A/S Building Automation Finn V. Nielsen, Direktør, Hedegaard A/S Flemming Jensen, Direktør, Nohau Danmark A/S Flemming Karberg, Grosserer, Hans Just A/S Flemming Møller Jensen, Vognmand, Aars Køletransport A/S Flemming Werner Jensen, Indehaver, Sax-Trans ApS Frands Ellersgaard, Adm. direktør, LINDLARSEN A/S Frank Heitmann, Adm. direktør, CSC Airline SolutionS Danmark A/S Frans Harboe, Koncernpersonalechef, Dansk Supermarked Adm. A/S Freddy Lauridsen, HR Direktør, Silvan-Kæden A/S Freddy Lykke, Adm. direktør, CSC Scandihealth A/S Frederik G. G. G. Nielsen, HR Manager, Th. Wessel & Vett A/S, Magasin Du Nord Frits Hansen, Adm. direktør, Danske Møbelhandlere Fritz H. Schur, Adm.direktør, Fritz Schur Gruppen Georg Anneberg, Vognmand, Anneberg Transport A/S Georg Sørensen, Direktør, Messecenter Herning A/S Gert Hansen, Direktør, ADP Dealer ServiceS Denmark ApS Gert Nicolaisen, Direktør, Ohl Logistics A/S Gitte Elling, Adm. direktør, Adecco A/S Gregers Brock, Adm. direktør, Brock & Michelsen A/S Gunnar Sørensen, Direktør, Dansk Automat Brancheforening, Göran Hermanson, Adm. direktør, Dansikring Direct A/S Hanne Bjorholm, Arbejdsmarkedschef, Th. Wessel & Vett A/S Magasin Du Nord Hanne Budsted, Direktør, Solo Clothing Company A/S Hans Chr. Petersen, Adm. direktør, Carl F A/S Hans Erik Hansen, Administrationschef, Aldi Hans Erik Hempel-Hansen, Bestyrelsesformand, H.J. Hansen Vin A/S Hans Vengberg, Direktør, Trykluft Centret A/S Hans Venshøj Poulsen, Direktør, FoviTech ApS Hardy Petersen, Adm. direktør, Leman International System Transport A/S Heine Dalsgaard, Adm. direktør, Tæppeland-Jensen Tæpper A/S Helle Kinnerup, Direktør, Kinnerup Care ApS Helle Vejrup, Direktør, Oxoid A/S Thermo Fisher Scientific Henning Schmidt-Petersen, Adm. direktør, Servodan A/S Henning Thomsen, Direktionsassistent, Deloitte Henrik Bille Pedersen, Adm. direktør, Radisson SAS Scandinavia Hotel Henrik Blankschön Nielsen, Økonomichef, Adecco A/S Henrik Christensen, Adm. direktør, Indeks Retail A/S Henrik Dahl Sørensen, Direktør, Dansk EjendomsmæglerforeningS Sekretariat Henrik Enig, Direktør, Andersen & Enig ApS Henrik Gjørup, Direktør, TOP-TOY A/S Henrik Kirketerp, Direktør, Dansk Supermarked A/S Henrik Lehmann Andersen, Direktør, Odense Zoologiske Have Henrik Naundrup, Direktør, JYSK A/S Henrik Nielsen, Adm. direktør, TAXAMOTOR Henrik Sloth, Underdirektør, Dansk Supermarked A/S Henrik Aaen, Adm. direktør, H & M Hennes & Mauritz A/S Henry S. Meyer, Købmand, Den Lille Købmand Ida Kirsten Poulsen Jacobsen, Direktør, Jaco Supermarked A/S Inger Kehlet, Adm. direktør, DanaCare A/S Jacob Bahne Sørensen, Direktør, Bahne Sørensen A/S Jan Anker Gram, Adm. direktør, MultiLine A/S Jan Bonde, Adm. direktør, Nomeco A/S Jan Bøgh, Adm. direktør, JYSK A/S Jan Jensen, Personalekonsulent, Netto Jan Klee, Adm. direktør, Brd. Klee A/S Jan Laursen, Adm. direktør, Monarch A/S Jan Peutzfeldt, Adm. direktør, Ferring Lægemidler A/S Jens Birkeholm, Direktør, Dansk Textil Union Jens Christian Lorenzen, Adm. direktør, Otto Mønsted A/S Jens Christian Poulsen, Indehaver, Hotel Kongebrogaarden A/S Jens Cronval, Adm. direktør, Kodak Polychrome Graphics A/S Jens Hempel-Hansen, Adm. direktør, H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Jens Otto Paludan, Adm. direktør, Universal Music A/S Jens Peen, Adm. direktør, JPBureau A/S Jens Peter Buch Larsen, Direktør, SoftAdvice ApS Jens Tidemann Kristensen, Vognmand, Tidemann Transport ApS Jens Zimmer Christensen, Direktør, Hotel Maritime APS Jens-Jacob Hyllested, Direktør, Scan-Choco A/S Jesper Boysen, Direktør, Elgiganten Adm. A/S Jesper Bøge, Direktør, ASE Jesper E. Petersen, Adm. direktør, Freja Transport & Logistik A/S Jesper F. Schmidt, Adm. direktør, IKANO Finans A/S Jesper Fensvig, Direktør, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S Jesper Kryhlmand, Adm. direktør, CSC Denmark A/S Jesper Ourø Jensen, Adm. direktør, Rudolph Schmidt A/S Jesper Tullin, Direktør, Finansgruppen A/S Jette Jørgensen, Butikschef, IKEA A/S Jette Rosenstand Møller, Kontorchef, Danmarks Optikerforening Jette Thomasen, Salgschef, SHARE Retail A/S John Rohde-Madsen, Adm. direktør, Inbohome amba John Wagner, Adm. direktør, DSK, De Samvirkende Købmænd Johnny Rasmussen, Økonomidirektør, KMD A/S Judith Ejlersen, Personalechef, H & M Hennes & Mauritz A/S Juliane Meulengracht, B B D O I/S Jørgen Andersen, Adm. direktør, JAI A/S Jørgen Andsbjerg, Direktør, Dias Danmark A.m.b.A. Jørgen Bardenfleth, Adm. direktør, MICROSOFT Danmark ApS Dansk Erhvervs højeste myndighed er Generalforsamlingen, der udgøres af de delegerede på Dansk Handel & Service generalforsamling i 2006 og HTS Interesseorganisationens repræsentantskab indtil generalforsamlingen i Jørgen Brandt, Direktør, Brandt`s Inspiration Jørgen Buhl, Vognmand, Jens Buhl & Sønner A/S Jørgen Bylod, Salgschef, Siemens A/S Jørgen Egeskov Jensen, Vognmand, Vamdrup Specialtransport ApS Jørgen Gad, Adm. direktør, Averhoff & Co. A/S Jørgen Hoff-Clausen, Direktør, Johs. Clausen Næstved ApS Jørgen Jørgensen, Indehaver, Hovborg Kro Jørgen Kjeld Jensen, Vognmand, Kjeld Jensen & Sønner A/S Jørgen Mølholm, Direktør, Sick A/S Jørgen Nielsen, Adm. direktør, Profil Optik A/S Jørgen Rubæk Krebs Skohandler, Din Grønne Skobutik Jørgen Rørby Johansen, Vognmand, Dansk Specialtransport, Rørby Johansen A/S Jørgen Schou, Direktør, SCHOU COMPANY A/S Jørgen Stølsgård, Adm. direktør, Berrifine A/S Jørn Astrup Bertelsen, Indehaver, Rings Møbler Jørn Bach, Direktør, B. O. Bøger A/S Jørn Bøllund, Direktør, Blue Water Shipping A/S Jørn Rohde, Salgschef, Robert Bosch A/S Karin Verland, Adm. direktør, Pfizer Danmark Karl Christensen, ALPI DANMARK A/S Karsten Koed, Adm. direktør, Gorm Larsen & Partners A/S Karsten Kaas Eriksen, Produktchef, Lemvigh-Müller A/S Kees Stroomer, Adm. direktør, Randstad A/S Ken Tinebo, Adm. direktør, Nutricia A/S Kim D. Svendsen, Adm. direktør, Biludlejning i Danmark A/S Kim Krull Jørgensen, Adm. direktør, Kim Jørgensen A/S Kim Østrup, Vicedirektør, IBM Danmark A/S Kirsten Andersen, Adm. direktør, Centrum Personale A/S Klaus Afzelius, Adm. direktør, Bantex A/S Klaus Stampe Pedersen, Direktør, TP Gruppen Klaus Strandhøj, Direktør, Temp-Team A/S Klavs Olsen, Grosserer, Penol A/S Knud Hindkjær, Adm. direktør, Hermedico A/S Knud Jeppesen, Vognmand, Knud Jeppesen ApS Lars Steen, Adm. direktør, Dansk Blomsterhandlerforening Lars Thykier, Adm. direktør, Danmarks Rejsebureau Forening Lars Østergaard, Direktør, Indeks Retail A/S Leif N. Dircksen, Adm. direktør, Hydropower A/S Lene Witte, Adm. direktør, Gigtforeningen Leo Jensen, Vognmand, Vognmandsforretningen, Leo Jensen Frederikssund A/S Lester Madsen, Adm. direktør, Munkebjerg Hotel Lisbet Thyge Frandsen, Adm. direktør, BDO ScanRevision A/S Lisbeth Dalgaard Svanholm, Købmand, Dalgaard Supermarked A/S Lone Christensen, Direktør, Aktiv Guld A/S Lone Vinther, Salgschef, Manpower A/S Lotte Bering, Direktør, Campex ApS Mads Jørgensen, Adm. direktør, BAUHAUS Danmark A/S Martin Danielsen, Vognmand, Peter Danielsen Transport A/S Martin Rahbek, Adm. direktør, Konica Minolta, Business Solutions Denmark A/S Michael Christiansen, Adm. direktør, Silvan-Kæden A/S Michael Kjær, Adm. direktør, F GROUP A/S Michael Lauemøller, Vinhandler, Ludv. Bjørns Vinhandel A/S Michael Lynfort, Adm. direktør, Expert 2tal Danmark A/S Michael Marvell, Generalsekretær, Frelsens Hær Mikael Laage-Petersen, Direktør, Coats HP Mogens Jensen, Direktør, Danmon Danmark A/S Mogens Kirk Kristiansen, Direktør, G K Legetøj ApS Mogens Olsen, Formand, Foreningen Reg.Revisorer FRR Mogens Therkelsen, Direktør, H.P. Therkelsen A/S Morten Berg Hansen, Adm. direktør, Pædagogisk Vikarbureau A/S Morten Bøjland, Adm. direktør, SALIX A/S Nic Thielsen, HR Direktør, CSC Denmark A/S Nicolai Bo Pedersen, Personalechef, Dansk Supermarked Adm. A/S Niels Bock, Adm. direktør, in/out as Niels Egerup, Adm. direktør, Transmedica A/S Niels Heering, Partner, GORRISSEN FEDERSPIEL, KIERKEGAARD Niels Nygaard, Hotelejer, Hotel Gammel Skivehus Niels Nørup Pedersen, Partner, DEVOTEAM Consulting A/S Niels Opstrup,, Delacour firma I/S Niels Thorborg, Adm. direktør, L EASY A/S Niels V. Burcharth, Grosserer, Niels Burcharth A/S Nils Rasmus Hansen, Formand, BPRV, Branchef. for PR Virksomheder Ole Agger Hansen, Adm. direktør, Børge Hansen & Søn ApS Guldsmed Ole Holbæk, Direktør, Jumbo Transport as Ole Kristensen, Direktør, HYDRO-X A/S Ole Paustian, Vinhandler, adm. direktør, Taster Wine A/S Orla Hansen, Direktør, DSV Road A/S Ove Andersen, Grosserer, Industrirepræsentationen I/S Palle Crown, Direktør, Danske Fragtmænd Sjælland Paul E.Hansen, Direktør, Madsen & Hansen Maskiner A/S Paul F. Nönnecke, Købmand, SuperBest Helsinge Peder Hvejsel, Direktør, CBC Amba Peer Kølendorf, Adm. direktør, Comitel A/S Per Brun, Adm. direktør, Emmerys CPH. ApS Per Clausen, HR Manager, Tradimus Customer, Services Denmark A/S Per Michael Larsen, Formand, Danmarks Optikerforening Pernille Sonne, Personalechef, Danske Spil A/S Peter Ankerstjerne, Kundedirektør, Scan-Jour A/S Peter Bernhoft, Adm. direktør, Helge Fleischer ApS Peter Callsen, Direktør, E. Callsen & Co. A/S Peter From, Direktør, Andreas Jennow A/S Peter Jalsøe, Adm. direktør, Alt Til Barnet A/S Peter Kjærgård, Direktør, Aarslev Kro Peter Ott, Adm. direktør, Nordic Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S Peter Schaltz, Adm. direktør, Østjysk Vinforsyning A/S Poul-Erik Pedersen, Adm. direktør, Metro Cash & Carry Danmark ApS Preben Greibe, Direktør, Danske Fragtmænd Fyn A/S Regner Jensen, Adm. direktør, Sigurd Müller Vinhandel A/S Renè Frandsen, Adm. direktør, Plaza Ure & Smykker A/S Robert Hinnerskov, Generalsekretær, ISOBRO Rolf Petersen, Grosserer, Rolf Petersen Holding A/S Roy A. Kappenberger, Regionaldirektør, Radisson SAS Scandinavia Hotel Sanne Trägger, Adm. direktør, Flex Pleje ApS Steen Davidsen, Vicedirektør, KMD A/S Steen Grove-Rasmussen, Direktør, Radiometer Danmark A/S Steen Rasmussen, Direktør, ZF Industri Skandinavien Steffen Hansen-Nord, Adm. direktør, Nordlie Food A/S Steffen Lüders, Adm. direktør, GCI Mannov A/S Stig Due, Partner, K P M G C. Jespersen Stig Gerlach, Direktør, Sirius Company as Stig Wall-Gremstrup, Direktør, Wall - Import / Export A/S Susan Byrgesen, HR, Intrum Justitia A/S Susanne Luckow, Direktør, Luckow ApS Susanne Volqvartz, Adm. direktør, Hjerteforeningen Svend Pedersen, Adm. direktør, Jem & Fix A/S Søren Bebe Nielsen, Direktør, Jørgen & Jørgine A/S Søren Hanssen, Adm. direktør, R. G. Retail A/S Søren Selnæs, Direktør, AS3 A/S Tage Borregaard Pedersen, Direktør, Mortensen & Beierholm, Statsaut. Revisionsselskab Thomas Hjorth, CEO, Heidelberg Danmark A/S Thomas Jepsen, Adm. Direktør, Henning Jepsen A/S Thomas Meldal, Adm. Direktør, GGP Denmark A/S Thomas Mosfeldt Laursen, Direktør, Danmarks Optikerforening Thomas Panduro, Adm. direktør, Panduro Hobby A/S Kontor Thomas Thorsøe, Personalechef, Netto Thorkild Rydahl,, firma Rydahl - Krag Jespersen Tina Wøldiche Pedersen, Områdechef, Hunkemöller A/S Tine Wollebekk, Adm. direktør, Diners Club Danmark A/S Torben Bloch Pedersen, Adm. direktør, Steins Laboratorium A/S Torben Christensen, Direktør, Copenhagen Merchants Torben Damm, Direktør, PharmaGreen ApS Torben Evald, Adm. direktør, ActivCare A/S Torben Kristensen, Filialchef, W. & H. Nordic Torben Qvist, Adm. direktør, Honeywell A/S Trey Greenwood, Adm. direktør, S.A.T.S. Danmark A/S Uffe Conrad, Adm. direktør, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Ulrik Bülow, Adm. direktør, Synoptik A/S Urs Kent, Direktør, UK Holding Vibeke Ranch, Personalechef, F. Salling A/S Villy Rasmussen, Koncernchef Vinni Breuning, Adm. direktør, Privathospitalet Hamlet af 1994 A/S Visti Danielsen, Service- og adm.chef, Købmand Erik Nielsen, Kalundborg A/S Walther Thygesen, Adm. direktør, Hewlett-Packard ApS side 21

12 Vi er her for at hjælpe dig Joke Garcia Regnskabsassistent Karin K. Jensen Assistent Kurt Nystrup Fondsadministrator Louise Wulff Regnskabs medarbejder Mathias Bluhme Mia Varnholst Sekretariatschef Mia Woderup Wettersteen Bogholder Susan Hilstrøm Kontorassistent Suzanne Roager it-chef Anne-Christine Mandø, Claus Olsen Internetkonsulent Ivan Miransky It-praktikant Kim Sørensen It-administrator Mette Rømer Dahl Systemkonsulent Michael Nielsen It- medarbejder Rikke Østrup Hansen It-konsulent Henrik Hyltoft Steen Rytlig Anders Birch Poulsen Anne Hermann Bjarne Jakobsen Bjarne Willingshøj Sekretariatschef Bo Green Carina Berg Dea Seeberg Frederik Brocks Hanne Bach Fødevarechef Helene Niemann Jesper Kofod Miljøkonsulent Julie Holck ErhvervsPhD-stipendiat Julie Lynge Dühring Elev Kate Elmvang Sloth Chefsekretær Katrine Bocianski Arbejdsretskonsulent Lars Alexander Borke Procesdirektør og advokat Lars Quistgaard Bay Lene Daugaard Udviklingskonsulent Lone Larsen Lone Rasmussen Forbrugerpolitisk chef Marianne Andersen Mette Appelsø Mette Feifer Mette Herget Miljøchef Jens Karlsen Assistent IT Dansk Erhverv har over 200 kompetente medarbejdere. Vi arbejder med alt fra politisk lobbyarbejde til retssager for medlemmer og løbende rådgivning. Med en professionel partner på sidelinjen kan du koncentrere dig om det, du er bedst til. Handel Dansk Erhverv side 23 Rådgivning Direktion Charlotte Blom Andersen Piccoline Michael Ostenfeld Peter Steentoft fuldmægtig Sofia Osmani Statistisk konsulent Susanne Linhart Sven Petersen Tenna Agergaard Andersen Arbejdsmiljøkonsulent Trine Falk Davidsen Christian Tanggaard Ingemann Ledelses sekretariat & admini stration Lars Krobæk Adm. direktør Kim Munch Lendal Direktør Katia Knipschildt Østergaard Direktør Søren B. Henriksen Direktør Christina Andersen Piccoline Dorthe Kristiansen Marketing- og informationsmedarbejder Elin Rugaard Joensen Kantinemedarbejder Helga Rafn Koordinator Helle Rasch, Administrations koordinator Nicoline Holmblad Afdelingschef Anette Breitenstein Direktionssekretær Anita Nilsen Kantineleder Lene Glumer Court-Payen Anita Rosenstand Anne-Marie Olsen fuldmægtig Birgitte Meisner Nielsen Udviklingskonsulent Christian Ohm Erhvervspolitisk konsulent Jannik Schack Linnemann Forskningspolitisk chef Jeanette Vallat Julie Gerdes Brandenhoff Kira Brøndholt Johnson Holger Jensen Trykkerimedarbejder Jan Czako Ejendomsinspektør Josephine af Rosenborg, Louise Eriksen Elev Mads Juul Jørgensen Mia Petersen sekretær Sangita Worsaae sekretær Signe Mehlsen Søren Friis Larsen Erhvervspolitisk konsulent Tilda Huttunen Erhvervspolitisk konsulent Tina Svanberg Ulla Brandt Juridsk konsulent Morten Brustad Gry Asnæs Markedschef Anette Overby Christa Lausten Henrik Rønne Juridsk Jeanette Rohd Petersen sekretær Jesper Storm Thygesen fuldmægtig Joelle Trine Ovesen Oplevelse Kirsten Pape Nielsen Receptionist Lis Rath Jensen Receptionist Lisbeth Jakobsen Elev Lotte Petri Marketingschef Marcus Nikolaj Hardrup, Mikkel Vibe Jespersen, Piccolo HR Sarah LippertScherwin, Susanne Rhymer Tony Andreasen Servicetekniker Vickie Linea Schønbech, Piccoline Alice Hansen Servicesekretær Bettina Haug Bogholder Birgit Mathiasen Regnskabsassistent Birgitte Binzer Regnskabsassistent Per Lippert-Scherwin Preben Scharff Ejendomsfunktionær Økonomi & regnskab Anne M. Jensen sekretær og HR-assistent Bonnie Nørr Regnskabsassistent Pernille Baker Receptionist Camilla Buur Udbye Frank Lyhne Controller Service & transport Turid Debes Økonomichef Jesper Riemer Souschef Karina Rasmussen Lone Juul Mortensen sekretær Lone Rye Bjørnslev Mai-Brit Knudsen Marianne Kragh Uddannelseskonsulent Pernille Lethare Madsen, Pia Nielsen Netværkskoordinator Tine Skriver Fødevarekonsulent Heidie Elsborg Rasmussen Regnskabsmedarbejder Jakob Lethmar Controller Charlotte Vester Martin Aabak Albert Juul Digens Berit Lindenskov Andersen Chefsekretær Christoffer Susé Heino Rising Helle Houth Henriette Skaastrup Chefjurist Illa Westrup

13 Ingerlise Albretsen Jakob Tietge Jesper Højte Stenbæk Julie Top Christensen Lena Tranekjer fuldmægtig Lis Kousgaard Mai Pedersen Martin Koch Pedersen Pernille Bredgaard Høeg Uddannelseskoordinator Jens Brendstrup Cheføkonom Jan Poulsen Cheføkonom Anne Katrine Melvig Christian Sestoft Claus Skovhøj Olsen Økonomiskpolitisk afdeling Rasmus Køie Juridisk Thue Quist Thomasen Trine S. Plesner fuldmægtig Kommunikation Jonas Wilstrup Kristine Andersen Line Engelbrecht Nielsen, Morten Lange Larsen Niels Have Ole Schmidt Rune Siglev Thomas Stang Hellen Carlos Villaro Lassen Kommunikations direktør Anders Stjernholm Pressekoordinator Annette L. Buchmann Dorthe Pihl Kommunikations konsulent Jesper Brønnum Kommunikationsmedarbejder Kim Østrøm Pressekoordinator Kristian Jørgensen Kristian Kongensgaard Redaktør Malene Rasmussen Pressekoordinator Torben Lentz Vicedirektør Linda Jakobsen Globaliseringschef Claes Dalhoff Jensen Souschef Annette Lüneborg Markedsassistent Betina Thrane Legaliseringskonsulent Lone Andersen Legaliseringskonsulent Margrete Stage Markedskonsulent Marianne Pedersen Markedskonsulent Marie Visti Hansen Ninna Wicki Stryhn Dansk Erhverv International handel Michael E. J. Stilborg Portal manager & e-designansvarlig Sarah Nielsen Elev Signe Rølmer Hansen Erik Axel Johansson Hanne-Marlén Sandvik Markedskonsulent Jakob Dyhr Zangenberg Line Nørgaard Jensen EU-kontor Ole Christoffersen Peder Kamp Legaliseringskonsulent Stig Skibsby Legaliseringschef Leif Graaskov Jensen Hotlinechef Brian Bundgaard Camilla Bang Kristensen Hotline Anne Marie Damgaard EU-chef Marie Louise Løven green Rasmussen EU-konsulent Ole Guldberg EU-konsulent Peter Busch Afdelingschef Helle Thorup Hansen Jesper Bøgh Christensen Juridisk konsulent Marianne Jansteen Mette Nielsen Mie Puck Holler Nina Albertsen Laurits Rønn Direktør Per G. Gotfredsen Direktør Helle Holm Ballegaard Henrik Bak Hoffman Arbejdsmiljøkonsulent Lotte Holmstrup Chefsekretær Maria Krogh Hansen Dansk Erhverv Arbejdsgiver Sidsel Furbo Bach Susanne Stougaard Banquet og konference Marianne Christensen Mette de Voss Morten Schønning Madsen Overenskomstchef Niels Milling Underdirektør Ole Steen Olsen Arbejdsmarkedschef Vita Verner Banquet- og konferencechef Carsten Søderstrøm Børsbetjent Dahlkeet Zing Servicemedarbejder Lars Hurup Børsbetjent Lars Skriver Børsbetjent Peter Vibe Jespersen Overenskomstchef og advokat Rikke B. Ørum Arbejdsmiljøchef Svend Berg Uddannelseschef

eller hæmme produktiv

eller hæmme produktiv #6 24.-26. april 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Nøglen til ejerskifte med succes side 10 Created in DK Årsdagen forude > 03 Ferieåret slutter og hvad

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk Folketinget svigter virksomhederne Side 2 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk Tiltrængt skattelettelse til iværksættere

Læs mere

DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012

DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED. Corporate Social Responsibility 2012 DRIVKRAFT FOR ANSVARLIGHED Corporate Social Responsibility 2012 INDHOLD 3 MP STATEMENT 4 VÆRDISKABENDE LØSNINGER GENNEM ANSVARLIG VÆKST 5 CSR-ORGANISATION 6 NYE KOMPETENCER 7 UDDANNELSE PÅ SKEMAET 8 TALENTUDVIKLING

Læs mere

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 ENGROSVIRKSOMHED ROKKER SKATTE- MINISTEREN FORANDRING I DAG - VÆKST I MORGEN SÅDAN VÆKSTER DEN DANSKE

Læs mere

CSR-partnerskaber vinder frem

CSR-partnerskaber vinder frem #7 3.-5. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS DIGITALE ÅRSDAG side 08-09 TEMA OM TEAMS OG VIRKSOMHEDSKULTUR VERDENSMESTRE I PRIVAT BRUG

Læs mere

DEN STORE OMSTILLING

DEN STORE OMSTILLING REG LAB DEN STORE OMSTILLING 2.900 MIA. DOLLARS I BESPARELSER I 2030 VED AT HØSTE POTENTIALET I RESSOURCEPRODUKTIVITET 44 MIO. MENNESKER ER DREVET IND I FATTIGDOM PÅ GRUND AF STIGENDE FØDEVAREPRISER I

Læs mere

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen #8 24.-26. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NETHANDEL GÅR IKKE OVER IGEN side 08-09 LEKTIER I STEDET FOR LAURBÆR NASDAQ? JA, TAK! ENERGIAFGIFTER DISKRIMINERER

Læs mere

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 FACITLISTE TIL 272 POLITISKE SPØRGSMÅL MØDET MED EN DANSK FAMILIE ER VEJEN FREM FOR INTEGRATION

Læs mere

13 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 19.-21. oktober 2011

13 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 19.-21. oktober 2011 13 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 19.-21. oktober 2011 NYT DANSK-FRANSK NETVÆRK PÅ VEJ FÅ STYR PÅ KONFLIKTERNE BRUG FOR STØRRE INDSIGT OG BEDRE EVNE

Læs mere

5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010

5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010 5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010 CHRISTIANSENS KUNST DET ER SLUT MED BØF OG BEARNAISE- SOVS ESCO - MARKEDET DER KUN KAN GÅ FREMAD

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

Magasinet. Klar til kick-off

Magasinet. Klar til kick-off Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv Maj 2012 Annoncefinancieret Magasinet Dansk Erhverv Klar til kick-off Med udspillet Denmark United giver Dansk Erhverv bolden op til styrket samarbejde for at øge

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Han satser på assurandører Assurandørerne kan efterkomme efterspørgslen fra de kunder, som ønsker at få et besøg i hjemmet,

Læs mere

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 FÅ SUCCES MED VIRKSOMHEDENS TALENTER HR-DIREKTØRERNES DAG PROJEKTSTYRING BREDER SIG TIL FLERE

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Vi skal videre ad reformvejen

Vi skal videre ad reformvejen #11 28.-30. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Styr på øjnene side 08-09 Private jobaktører ind i varmen > 02-03 Flere bump på vejen til kapital Rudekuverternes

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET Sunde medarbejdere Sundhed er en rigtig god investering DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Overfør styrkerne Overfør de langtidsfriskes styrker til resten af fi rmaet Hverdagens konfl ikter Håndter

Læs mere

Sundhedspolitisk Topmøde 2013. Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013

Sundhedspolitisk Topmøde 2013. Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013 Sundhedspolitisk Topmøde 2013 Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013 Sundhedspolitisk topmøde 2013, opsamling / Dansk Erhverv Fire temaer, fire rundbordsdebatter

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere