Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning"

Transkript

1 Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning Med medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger tilbyder Dansk Erhverv et unikt fællesskab med fokus på politisk gennemslagskraft og dybdegående virksomhedsrådgivning. Dansk Erhverv har mere end 200 ansatte, der tæller jurister, økonomer, konsulenter og andre medarbejdere. Vi tilbyder tre typer af medlemskab, som er målrettet erhvervslivets behov for differentieret rådgivning og eventuelle ønsker om overenskomster.

2 Velkommen til Dansk Erhverv Dette er ikke en traditionel årsberetning, alene fordi Dansk Erhverv kun har eksisteret siden 1. januar Men vi er heller ikke en traditionel erhvervsorganisation. Med fusionen mellem Dansk Handel & Service og det tidligere Handelskammer, HTSI, skaber vi mere, end de to foreninger var tilsammen. Dansk Erhverv er skabt i et moderne samfund, hvor grænsen mellem brancher forsvinder, hvor forholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver er ændret fra konflikt til sammenhold, og hvor service er blevet verdens absolut største erhverv. I Dansk Erhverv har vi en mission om at give virksomhederne de bedst mulige betingelser gennem en stærk involvering i samfundet og ved at yde den bedste rådgivning. Dansk Erhverv har en klar vision om at være det stærkeste politiske talerør for medlemsvirksomhederne og deres foretrukne rådgiver. Vi vil skabe en platform for erhvervslivet, der giver virksomhederne adgang til at fremføre deres argumenter over for enhver beslutningstager. Det vil vi gøre gennem involvering af Dansk Erhvervs medlemmer. Vi vil skabe løsninger for samfundet, fordi det, som er godt for samfundet, er godt for erhvervslivet. Og det, som er godt for erhvervslivet, er godt for samfundet. Dansk erhvervsliv er ikke blot den vigtigste kilde til finansiering af velfærdssamfundet gennem skabelsen af arbejdspladser og indtægter. Erhvervslivet skaber rammerne for det samfund, vi lever i. De varer, vi køber, den service, vi modtager, og det arbejdsliv, som vi oplever, er alt sammen knyttet op med erhvervslivet. Når danskerne er de gladeste mennesker på jorden, så er erhvervslivet en del af denne måling. Når danskerne har stress, spiser usundt, eller vores dyr lider, så kan erhvervslivet være en del af løsningen. Vi vil skabe nye traditioner for erhvervslivets engagement i samfundet, både lokalt, regionalt, nationalt, internationalt og globalt. Dansk Erhverv er en ny organisationsform. Vi tilbyder medlemmerne valgfrihed. Basismedlemskabet kan suppleres med et Full-Servicemedlemskab og et Arbejdsgivermedlemskab det er medlemmernes valg. Dansk Erhverv bygger på et stærkt samarbejde med stærke brancheforeninger. En stor organisation kan kun favne alle medlemmernes ønsker og behov ved at give plads til brancherne og medlemsvirksomhederne. Med en stor organisation har vi mulighed for at tilbyde mange specialister på en lang række områder. Vi har skabt en organisation med fokus på medlemsservice og nærvær. Danmark har brug for et stærkt talerør for servicebranchen, transport, rådgivning, handel og oplevelsessektoren. Vi taler på vegne af virksomheder. side 3 Virksomhedslederne påtager sig sammen med deres medarbejdere et stort ansvar, og når problemer opstår, så er virksomhederne en vigtig del af løsningen. Det er her, Dansk Erhverv vil spille en rolle for sine medlemmer. Poul-Erik Pedersen Formand Lars Krobæk Adm. direktør Integration, offentlig service, sundhed, uddannelse, forskning, miljø, iværksætteri, branding af Danmark, kultur, design, oplevelser, underholdning, socialt ansvar, mobning, pension, globalisering og høj etik. Det er blot nogle af alle de spørgsmål, der optager mennesker, og som erhvervslivet er en vigtig del af. F O R M A N D P O U L- E R I K P E D E R S E N NÆSTFORMAND TORBEN QVIST

3 Dansk Erhvervs vision og mission side 5 D I R E K TØ R : K AT I A K N I P S C H I L DT Ø ST E RGAARD A D M. D I R E K TØ R : L A R S K ROBÆ K D I R E K TØ R : S Ø R E N B. H E N R I K S E N D I R E K TØ R : K I M M U N C H L E N DA L Vision Dansk Erhverv vil være erhvervslivets mest betydningsfulde politiske repræsentant og foretrukne rådgiver. Mission Dansk Erhverv skaber konkurrencekraft hos vores medlemmer og gør det attraktivt at drive erhvervsvirksomhed i en globaliseret verden. Med medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger er vi en af de to største erhvervsorganisationer i Danmark. Det kan ingen beslutningstager sidde overhørig. Vi har over 200 ansatte, der tæller jurister, økonomer, konsulenter og andre medarbejdere, der hver dag gør alt for at levere en kompetent rådgivning til vores medlemmer. Vores medarbejdere er specialister inden for mange af de områder, der er relevante, når man driver en moderne virksomhed. Dagligt ringer vores medlemmer med spørgsmål om alt fra ansættelsesret til købeloven. Dansk Erhverv Hotline besvarer opkald hvert år fra vores medlemmer. Vi rådgiver vores medlemmer i dybden og fører deres sager ved nævn og domstole. Vi har 300 overenskomster, der dækker en lang række områder, og vi er Danmarks næststørste arbejdsgiverforening. Vores hjemmeside besøges af unikke brugere hver måned. Her kan medlemmerne finde informationer og nyheder. Hver uge sender vi over med informationer til medlemsvirksomheder, og ugenligt kommer vores medlemsavis med relevant information og dagordenssættende historier. Vi har siden etableringen af Dansk Erhverv været omtalt gange i avisartikler, tv og radio. Vi deltager i den offentlige debat, så erhvervslivets synspunkter bliver hørt og forstået. Vi har 500 høringssager hvert år og taler dagligt med politikere, embedsmænd og organisationer for at fremme medlemmernes interesser. Dansk Erhverv er repræsenteret i over 300 råd, nævn og udvalg. Siden etableringen af Dansk Erhverv har vi haft møder med en stor del af regeringen. Tusindvis af medlemsvirksomheder deltager hvert år i vores kurser, debatter og orienteringsmøder. Vi er repræsenteret lokalt, i København og i EU. Som Danish Chamber of Commerce er vi en del af et globalt netværk af over handelskamre. Dansk Erhverv har volumen til at hjælpe sine medlemsvirksomheder og brancheforeninger på alle niveauer, og vi gør det hver dag.

4 Dansk Erhvervs værdier Vores værdier, normer og holdninger er en væsentlig del af organisationen og skaber fundamentet for det arbejde, vi udfører. Dansk Erhverv har 6 værdier, som organisationen arbejder aktivt med i hverdagen, og som gennemsyrer alt, hvad der kommer fra Dansk Erhverv. side 7 Som leder af Danmarks førende rådgivervirksomhed inden for tilvejebringelse, udvikling og fastholdelse af mennesker i danske virksomheder, finder jeg det vigtigt, at være en del af en interesseorganisation, der kan bidrage til at præge de politiske og samfundsmæssige rammebetingelser, som vores kunder og vi selv skal virke inden for. Da vi opfatter os selv som en videns- og servicevirksomhed er Dansk Erhverv et naturligt valg. Adm. direktør Hanne Pihl, Mercuri Urval A/S Dansk Erhverv har alle muligheder for at påvirke den politiske dagsorden og i særdeleshed inden for servicesektoren. Samtidig er det vigtigt i etableringsfasen at holde fokus på servicering af og kvalitativ rådgivning til medlemsvirksomhederne. På længere sigt vil serviceringen til medlemmerne uden tvivl blive endnu bedre end tidligere. Adm. direktør Birthe Madsen, Star Tour A/S Vi er troværdige Troværdighed betyder for os, at der er overensstemmelse mellem det, vi gør, og det, vi siger, vi vil gøre. Vi er dygtige Dansk Erhverv skal altid rekruttere den bedst kvalificerede arbejdskraft. Vores medarbejdere har både store faglige kompetencer, men samtidig også forretningsforståelse og kan arbejde med medlemsvirksomhedernes individuelle og generelle problemstillinger. Vi er engagerede Dansk Erhverv skal levere den bedst tænkelige service til medlemmerne vores medarbejdere er hos Dansk Erhverv, fordi de brænder for at bruge deres viden til at rådgive og yde bistand til et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Vi er innovative For at være den bedste partner for vores medlemsvirksomheder er vi nødt til at være et skridt foran. Vi udvikler løsninger og laver strategier, der fører dansk erhvervsliv fremad lokalt og globalt. Vi leverer kvalitet Det skal kunne betale sig at være medlem af Dansk Erhverv. Med over 200 professionelle medarbejdere har vi tilstrækkelig kritisk masse til at yde den bedste service og rådgivning over for medlemmerne. Vores politiske analyser er gennemarbejdede, og i dialog med medlemmerne skaber vi nye strategier og politiske anbefalinger. Vi udviser respekt Dansk Erhverv favner bredt, men giver samtidig plads til, at det enkelte medlem eller den enkelte brancheforening kan bevare selvstændigheden og øve politisk indflydelse.

5 Dansk Erhverv tilbyder Dansk Erhverv vil være erhvervslivets foretrukne rådgiver og partner. Når vi siger, at vi tilbyder valgfrihed, kundenærvær, udsyn, politisk styrke og rådgivning, er det, fordi vi mener, at kombinationen af disse områder er unik for erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. Valgfrihed Vi er meget glade for at kunne tilbyde vores kunder valgfrihed i deres medlemskab af Dansk Erhverv. Forskellige virksomheder har forskellige behov. Det ved vi. Derfor har vi valgt at åbne for muligheden for at vælge mellem tre typer af medlemskab. Vi kalder dem Dansk Erhverv Basis, Dansk Erhverv Full-Service og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, som blandt andet inkluderer overenskomster. Læs mere om de tre medlemstyper på side 14. Kundenærvær Fordi Dansk Erhverv er tæt på kunderne og lytter til dem, er vi bedre i stand til at opfylde deres behov. Vores kundenærvær opstår først og fremmest via opdelingen i markeder. De fire markeder repræsenterer den mangfoldighed af virksomheder, som har valgt at være medlem af Dansk Erhverv. I hvert marked har vi jurister og konsulenter, der alle har et solidt kendskab til de spørgsmål og udfordringer, der er aktuelle i den specifikke branche. Med fokus på individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i virksomheden, sikrer vi en høj grad af kendskab og nærvær til kunden. Udsyn Dansk Erhverv omsætter viden, globalt udsyn og innovationsevne til udvikling hos vores kunder. Globalt udsyn er helt afgørende for dansk erhvervsliv i dag. Globaliseringen og en stigende konkurrence betyder, at mange danske virksomheder i dag må overveje, om internationale aktiviteter skal være en del af en fremtidig vækststrategi. Derfor er det også væsentligt, at deres erhvervsorganisation formår at tænke fremad og ud over landets grænser. Vi har kontor i Bruxelles og samarbejder desuden med handelskamre i alle verdens lande. Vi er samtidig aktivt medlem af Euro- Commerce, Eurochambres og European Business Round Table. Politisk styrke Dansk Erhverv repræsenterer et meget bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Med medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger tilbyder Dansk Erhverv et unikt fællesskab, der giver os en stor politisk styrke og gennemslagskraft. Vores politiske indflydelse bruger vi til at skabe bedre rammevilkår for vores medlemmer. Fra politik til rådgivning Dansk Erhvervs nærhed til de politiske beslutningsprocesser sætter os i stand til at yde rådgivning, der er på forkant med udviklingen. De færreste virksomhedsledere er eksperter til alt. Der vil uundgåeligt opstå spørgsmål og udfordringer, hvor rådgivning udefra kan betyde forskellen på succes og fiasko. Dansk Erhverv rådgiver vores medlemmer fra det øjeblik, de skal ansætte en ny medarbejder til en eventuel afskedigelse. Vi er med fra start til slut med juridiske eksperter inden for såvel ansættelsesret, arbejdsret og overenskomstforhold. Vores erfarne konsulenter rådgiver desuden om mere bløde områder som eksempelvis uddannelse, arbejdsmiljø og personaleledelse. Dansk Erhverv skal være aktiv, saglig og kende medlemsorganisationernes behov. Der er brug for en hovederhvervsorganisation med fokus på den moderne serviceøkonomi, som vi speditører er en del af. Adm. direktør Jesper E. Petersen, FREJA Transport & Logistics A/S Fødevaresikkerhed i detailhandlen er et centralt og relevant emne, som jeg kun kan bakke op om. Men jeg er ikke interesseret i, at detailhandlen drukner i nye regler og bødeordninger. Derfor er jeg glad for, at jeg som medlem af Dansk Erhverv har en erhvervsorganisation, der engagerer sig i emnet og arbejder for mindst muligt administrativt bøvl for detailhandlen. Koncernchef Carsten Normann, Dagrofa A/S side 9

6 Dansk Erhvervs organisation Dansk Erhverv har organiseret sig som en matrix-organisation med udgangspunkt i medlemmernes behov. Gennem de fire markeder har medlemmerne adgang til faglig ekspertise på alle niveauer. Organisationen er bundet tæt sammen og arbejder på kryds og tværs med medlemmerne i centrum. Direktion Vores fire markeder Handel Engros/Detail Stabsfunktioner Ledelsessekretariat & adm. Stabsfunktioner Politik & økonomi Fagchefer Ansættelsesret Dansk Erhverv Arbejdsgiver side 11 Oplevelse Økonomi & regnskab Kommunikation Arbejdsmiljø Rådgivning HR International handel OPS/OPP Service & transport IT EU-kontor Erhvervsjura Hotline Fødevarer Globalisering Dansk Erhverv vil være tæt på medlemmerne. Derfor har vi indrettet os med fire markeder, der omfatter den variation af medlemsvirksomheder, vi repræsenterer. Hvert marked har kompetente medarbejdere med viden inden for de enkelte brancher. Miljø Uddannelse Forbrugerpolitik

7 På såvel min virksomheds som brancheforeningens vegne vil jeg gerne udtrykke, at forventningerne til Dansk Erhverv er tårnhøje. Organisationen skal etablere en konstruktiv dialog mellem sundhedssektorens parter samt borgere og politikere med et stærkt sundhedsnetværk. Dansk Erhverv skal arbejde for, at generelle sundhedstjek indføres til gavn for borgeren, virksomhederne og samfundet. Vi skal undgå at forsimple diskussionen om sundhed til et valg mellem privat og offentlig behandling. I stedet bør Dansk Erhverv fokusere på kvaliteten, sådan som den enkelte patient kommer til at opleve den. Vice President og regionsdirektør Bent Kjærsgaard, Nycomed A/S Dansk Erhverv skal udfordre sine medlemmer til at finde gangbare løsninger på problemstillinger, der enten kan blive eller er varme blandt politikerne. De skal repræsentere medlemmernes interesser bedst muligt i det politiske miljø for derigennem at sikre, at medlemmernes holdninger bliver hørt. Adm. direktør Kristian Scheef Madsen, McDonalds Danmark A/S De fire markeder Virksomheder er ikke ens, men har forskellige behov og ønsker. I Dansk Erhverv vil vi gerne være tæt på medlemmerne. Vi har derfor valgt en organisationsform med fire markeder, der hver især har et stærkt medlemsfokus. Medlemmerne er naturligvis garanteret de samme produkter og ydelser på tværs af markederne tilpasset deres individuelle behov. side 13 Handel Handelsmarkedet omfatter de toneangivende virksomheder inden for detail- og engrosområdet. Vores medlemmer i detailleddet er de kendte brands fra gadebilledet og den unikke specialhandel. Det er supermarkedet, tøjforretningen og optikeren nede på hjørnet. Engrosvirksomhederne spænder fra medicinalvirksomheder over fødevareleverandører til tekniske leverandører. Vores advokater og konsulenter i handelsmarkedet kender de udfordringer, som handelsvirksomhederne skal tackle i hverdagen. Derfor får du den bedste rådgivning hos os, uanset om det gælder spørgsmål om købeloven, markedsføringsloven, arbejdsmiljøregler eller noget helt fjerde. I handelsmarkedet arbejder vi med betydelige internationale politiske emner som at skabe frihandel og undgå kvoteordninger. Nationalt har vi fokus på vigtige politiske områder som fødevarer, arbejdsmiljø og forbrugerpolitik. Vi arbejder hele tiden på at påvirke beslutningstagerne til at skabe en erhvervspolitik, der understøtter vores medlemmers interesser. Vi ved, at lovændringer kan få konsekvenser for den enkelte virksomheds bundlinje. Oplevelse I oplevelsesmarkedet servicerer vi brancher og virksomheder, der har oplevelser som deres primære produkt. Det gælder oplevelser som overnatning, servering, rejser, spil, teater og sport. Medlemsvirksomhederne i oplevelsesmarkedet skaber alle rammer for mindeværdige oplevelser til mennesker fra både Danmark og udlandet. Vi lægger stor vægt på at kende vores medlemsvirksomheder og de problemstillinger, der er inden for den specifikke branche. I oplevelsesmarkedet møder du derfor advokater og konsulenter, der er eksperter netop på de udfordringer, som virksomhederne støder på i det daglige. Oplevelsesmarkedet har fokus på de politiske emner, der berører virksomhederne inden for denne branche. Det gælder alt fra turisme og kultur over fødevarer til integration og sort økonomi. Emner, som, vi ved, optager vores medlemmer i det daglige. Rådgivning Videnservice kalder vi det produkt eller den tjenesteydelse, som vores medlemmer i rådgivningsmarkedet har som salgsvare. Med andre ord lever vores medlemmer i rådgivningsmarkedet af at sælge viden. Det gælder it-rådgivere, ejendomsmæglere, reklamebureauer, pr-bureauer, advokater, revisorer, designere og en lang række øvrige virksomhedsrådgivere. Som rådgivervirksomhed vil man med stor sandsynlighed også opleve at stå over for udfordringer, der kræver en hjælpende hånd udefra. Dansk Erhvervs advokater og konsulenter står derfor klar med gode råd om personalepolitik, in- og outsourcing, stresshåndtering, lønsystemer og meget andet. Danmark er i fuld gang med at bevæge sig fra industrisamfund til videnservice- og rådgiversamfund. Derfor er vores konsulenter i rådgivningsmarkedet optaget af politiske områder som globalisering, forskning, innovation, iværksætteri og it-politik. Det er altafgørende, at vi sikrer arbejdskraft med de rette kompetencer til vidensamfundet. Service og transport I service- og transportmarkedet spænder medlemsvirksomhederne over flere forskellige brancher. Servicevirksomhederne omfatter blandt andre vikarbranchen, privat sundhed, call centre og operationel service. Med vores transportvirksomheder er vi både til lands, til vands og i luften med vognmænd, sø- og havnetransport samt luftfart. Vi dækker dermed hele transportog logistikkæden samt speditørerne. Service- og transportvirksomhederne er i kyndige hænder hos vores advokater og konsulenter i markedet, der har et indgående kendskab til erhvervsret og ansættelsesretlige spørgsmål, der særligt berører service- og transportvirksomheder. Danmark har reelt to adskilte arbejdsmarkeder med det offentlige arbejdsmarked på den ene side og det private på den anden. Offentlig-privat samarbejde er et vigtigt instrument, der kan være med til at sikre det danske velfærdssamfund i fremtiden. Derfor er offentligprivat samarbejde et af vores politiske fokusområder i service- og transportmarkedet sammen med blandt andet infrastruktur og innovation.

8 Et medlemskab målrettet din virksomheds behov Dansk Erhverv tilbyder tre typer medlemskab, som er tilpasset medlemmernes behov. Med vores muligheder for differentieret medlemskab er det op til medlemmerne selv at vælge, hvor meget rådgivning de ønsker, og om de ønsker adgang til overenskomster og andre ydelser på DA-området. Alle medlemmer er med i Basis og har mulighed for dybdegående rådgivning og politisk interessevaretagelse ved medlemskab af Dansk Erhverv Full-Service. Adgang til DA-området kræver ud over Full-Service også medlemskab af Dansk Erhverv Arbejdsgiver. side 15 Dansk Erhverv Basis - Politisk interessevaretagelse - Hotline rådgivning - Internationale forhold - Generel og særlig medlemsinformation. Dansk Erhverv Full- Service Alle ydelser i Basis samt: - Dybdegående, individuel juridisk rådgivning - bistand ved retsafgørelser - Rådgivning om uddannelse og udvikling - Nyt servicekoncept. I takt med nye teknologiske muligheder, hvor kun fantasien sætter grænserne for såvel producenter som forbrugere, er det vigtigt, at Dansk Erhverv satser kraftigt på at tilføre viden på alle niveauer om, hvordan man kan drage fordel af disse mange og uanede muligheder nationalt og internationalt ved indkøb såvel som ved afsætning. Adm. direktør Laynet Wünsch, House of Brides A/S Dansk Erhverv Arbejdsgiver Alle ydelser i Basis og Full-Service samt: - Arbejdsmarkedspolitisk interessevaretagelse - Juridisk rådgivning og advokatbistand på overenskomstområdet - Erhvervsfaglige uddannelser - Overenskomstforhandlinger og overenskomstkoordinering. Jeg mener, at Dansk Erhverv skal sikre en bedre debat imellem det offentlige og det private Danmark. De gode kompetencer, der ligger i begge lejre, kan i fællesskab gøre arbejdsmiljøet og udviklingen af arbejdsmarkedet mere fleksibelt og dynamisk. Tendensen, vi ser nu, hvor staten brutalt skærer ned i leverandører og udelukkende fokuserer på pris, er en meget negativ og visionsløs udvikling. Adm. direktør Martin Rahbek, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S

9 Gode råd fra din professionelle sparringspartner Langt de fleste virksomheder satser i dag på at være dygtige til en bestemt kerneydelse. Derfor har en moderne virksomhed ind imellem brug for rådgivning og støtte udefra. Medlemmer af Dansk Erhverv har desuden adgang til en række fordelagtige tilbud og ydelser. I Dansk Erhverv kan vi tilbyde vores medlemmer en bred vifte af ydelser inden for rådgivning. Samtidig søger vi hele tiden at påvirke lovgivningen og sætte vigtige politiske emner på dagsordenen. Der er mange snore at holde styr på, når man driver virksomhed. Derfor udgiver Dansk Erhverv en række pjecer med gode råd om de områder, der er relevante for vores medlemmer. side 17 Med en ny organisation og større gennemslagskraft er Dansk Erhverv virkelig godt rustet til at varetage sine medlemmers interesser i de kommende år. Og der er mange vigtige temaer at tage fat på. Erhvervslivets konkurrenceevne, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, uddannelse og forskning og offentligprivat samarbejde for blot at nævne nogle enkelte indsatsområder. For rådgivningsbranchen i Dansk Erhverv bliver det særligt interessant, fordi vi for første gang er samlet i et stærkt og bredt fora. Det skal vi forstå at drage fordel af. Adm. direktør Steffen Lüders, GCI Mannov A/S Vi lever i en tid, hvor forbrugerne i stigende grad lægger vægt på etik, miljø og bæredygtighed. Som grøn formidlings- og naturbevarelsesinstitution må vi i Zoologisk Have selv efterleve, hvad vi formidler til vore gæster. Derfor er Zoo en af de ganske få zoologiske haver i verden, der både er ISO Miljøcertificeret og EMAS certificeret. I den strategiske handlingsplan for de kommende år er netop etik, miljø, bæredygtighed og naturbevarelse blandt de centrale indsatsområder. Adm. direktør Lars Lunding Andersen, København ZOO Skal du ansætte en ny medarbejder eller kniber det med at få overblik over barselreglerne? Dansk Erhverv rådgiver om ansættelsesretlige forhold, arbejdsmiljø, efteruddannelse, eksportfremme, skatteforhold og meget mere. Vores advokater og konsulenter holder sig konstant opdaterede på regelændringer og nye love, og du kan derfor altid regne med kvalificeret rådgivning. Oveni tilbyder Dansk Erhverv en telefonisk Hotline-service, hvor flere juridiske eksperter sidder klar ved telefonerne med konkrete svar på ansættelsesretlige spørgsmål. Hos Dansk Erhverv får vores medlemmer adgang til relevante og attraktive netværk, som giver merværdi til forretningen. Vi arrangerer kurser, konferencer og gåhjemmøder om aktuelle emner. Vi udsender nyhedsbreve skræddersyet dine behov og har ugentligt en avis på gaden, der giver dig mulighed for at følge dine og vores mærkesager. Ud over konkret rådgivning har Dansk Erhverv fokus på at give medlemmerne politisk indflydelse. Vi søger hele tiden at påvirke beslutninger og den politiske dagsorden. Et medlemskab hos Dansk Erhverv sætter din virksomheds udfordringer på det politiske landkort. Vi tager nemlig vores medlemmer med på råd, når vi planlægger en politisk indsats. Vores politiske holdninger giver ikke kun genlyd på Christiansborg, men også i pressen. Det skaber en synlighed, som i sidste ende medvirker til, at konkrete erhvervs vilkår bliver ændret til vores medlemmers fordel. Et medlemskab af Dansk Erhverv giver også mulighed for at spare penge på telefonregningen og opnå attraktive rabatter og bonus på brændstof og energi. Dansk Erhverv Inkasso hjælper medlemmerne med at inddrive deres tilgodehavender hurtigt og effektivt. Vi ordner medlemmernes eksportpapirer og hjælper også med at få den udenlandske moms tilbage uanset om det drejer sig om få tusinde eller flere millioner kroner. Vi er bemyndigede til at påtegne og udstede oprindelsescertifikater, og vores Carnet- og Certifikatservice påtegner eksportdokumenter som fakturaer, sundhedscertifikater, kontrakter og lignende. Dansk Erhvervs samarbejdsaftale med SGS Danmark gør det desuden billigere for medlemmerne at sikre kvaliteten af de varer, de køber i udlandet. Endelig har medlemmer af Dansk Erhverv mulighed for at leje Børsbygningens smukke lokaler til møder, konferencer og lignende. Læs mere om alle medlemsfordelene på

10 Dansk Erhvervs bestyrelse Allan Carlsen* Formand, Horesta Arbejdsgiverforening Claus Jensen* Adm. direktør, fakta A/S Jens Zimmer Christensen Direktør, Hotel Maritime Aps Kim Østrup Vicedirektør, IBM Danmark A/S Paul F. Nönnecke Købmand, Superbest Helsinge Birthe Madsen* Adm. direktør, Star Tour A/S Ernst Lykke Nielsen* Adm. direktør, Bording Data A/S Jesper E. Petersen Adm. direktør, Freja Transport & Logistics A/S Klaus Stampe Pedersen Direktør, TP Gruppen Steffen Lüders* Adm. direktør, GCI Mannov side 19 Poul-Erik Pedersen* Formand, Dansk Erhverv Adm. direktør, Metro Cash & Carry Danmark Anker M. Jensen Vognmand, Leif M. Jensen A/S Henrik Kirketerp* Direktør, Dansk Supermarked A/S Lars Monrad-Gylling* Adm. direktør, KMD A/S Bo Bakkegaard Adm. direktør, Kemitura Agentur Frits Hansen* Direktør, Danske Møbelhandlere Jesper Kryhlmand* Adm. direktør, CSC Danmark A/S Michael Christiansen* Adm. direktør, Silvan-kæden Stig Due* Partner, KPMG Torben Qvist Næstformand, Dansk Erhverv Adm. direktør, Honeywell A/S Bent Larsen Adm. direktør, Brødrene Dahl A/S Jan Laursen Adm. direktør, Monarch A/S Michael Kjær* Adm. direktør, F Group A/S Bent Kjærsgaard, Vice President og regionsdirektør, Nycomed Danmark ApS Gitte Elling* Adm. direktør, Adecco A/S Jørgen Brandt* Isenkræmmer, Inspiration Brandt Mikael Laage-Petersen Direktør, Coats HP Ulrik Bülow* Adm. direktør, Synoptik Danmark A/S Carsten Normann Koncernchef, Dagrofa A/S Jan Bonde* Adm. direktør, Nomeco A/S Jørgen Egeskov Jensen Vognmand, Vamdrup Specialtransport ApS Dansk Erhvervs bestyrelse har 31 medlemmer. En del af dem udgør bestyrelsen i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der varetager de DA-relaterede aktiviteter. Disse medlemmer er markeret med *.

11 Delegeret forsamling Allan Bengtsen, Adm. direktør, Møller & Co. A/S Allan Carlsen, Restauratør, Formand Horesta-A Anders Dige, Købmand, V P SuperBest A/S Anders Fransgaard, Vognmand, Anders Fransgaard Anders Geiker, Adm. direktør, DK Paper ApS Anders Møller, Direktør, Scrouples A/S Anders Rosbo, Kommunikationsdirektør, KMD A/S Andreas Holst, Underdirektør, LEO Pharma Danmark Anita Sundstrand, Personalechef, Canon Danmark A/S Anker M. Jensen, Vognmand, Leif M. Jensen A/S Arne Bang Mikkelsen, Adm. direktør, Bella Center A/S Arne Noesgaard, Adm. direktør, Armatec A/S Asger Flügare, Direktør, Arnold Busck International, Boghandel A/S Axel Bang-Berthelsen, Adm. direktør, Grønbech & Sønner A/S Bengt Axelsson, Adm. direktør, Kinnarps A/S Bent Faurskov, Adm. direktør, Transcom Credit, Management Services A/S Bent Jensen, Adm. direktør, T. Hansen Gruppen A/S Bent Kjærsgaard, Vice President og regionsdirektør, Nycomed Danmark ApS Bent Larsen, Adm. direktør, Brødrene Dahl A/S Bent Laursen, Manager, EDS Danmark A/S Bent Madsen, Gardinhandler, Gardinland Bernd Muckenschnabel, Adm. direktør, Novasol A/S Bertil Viker, Regionschef, Siba Danmark Birthe Madsen, Adm. direktør, Star Tour A/S Bjarne Flyvbjerg, Personaledirektør, KMD A/S Bjarne Nielsen, Bestyrelsesformand, HC Handelscenter, Venslev A/S Bjarne Ponikowski, Adm. direktør, G. E. C. Gads Boghandel A/S Bjørg Boch, HR Manager, Akzo Nobel Deco A/S Bo Andersson, Direktør, Sport Life A/S Bo Bakkegaard, Adm. direktør, Kemitura Agentur Brian Danebod, Direktør, Eurest A/S Cai Rasmussen, Isenkræmmer, Carl Rasmussen, Værktøj & Beslag A/S Carl Lauritzen, Vognmand, Nordjysk Forretnings- og, Industrirenovation Caroline Aller, Direktør, PersonaleGruppen A/S Carsten Dyg, Direktør, Isabella, Jydsk Camping Industri A/S Carsten Normann, Koncernchef, Dagrofa A/S Carsten Rojh, Direktør, Daells Bolighus A/S Charlotte Lundblad, HR Direktør, CSC Denmark A/S Charlotte Ærthøj Lind, Miljøchef, Dansk Supermarked A/S Christen Borregaard, Direktør Christian B. Lund, Koncerndirektør, Sanistål A/S Claus Bretton-Meyer, Adm. direktør, Cision Danmark A/S Claus Hjorting,, Nykredit, Claus Hougesen, Adm. direktør, TopNordic A/S Claus Jensen, Adm. direktør, Fakta A/S Claus Jepsen, Direktør, Data Backbone Software Claus Mikkelsen, Salgsdirektør, PFA-Pension, Forsikringsaktieselskab Colette Brix, Direktør, Clinic Colette Cosmetique, Dorthe Helsby, Direktør, De Grønne Bude - Box Delivery A/S Eggert Christiansen, Købmand, Aktiv Super Eli Wallin, Direktør, Pharma Nord ApS Erik Beck, Direktør, DANBECK Erik Petersen, Adm. direktør, Rectus ApS Ernst Lykke Nielsen, Adm. direktør, Bording Data A/S Finn Dyhre Hansen,, erne Thyssen, Skovbo & Forsberg Finn Sjeltoft, Siemens Building Technologies A/S Building Automation Finn V. Nielsen, Direktør, Hedegaard A/S Flemming Jensen, Direktør, Nohau Danmark A/S Flemming Karberg, Grosserer, Hans Just A/S Flemming Møller Jensen, Vognmand, Aars Køletransport A/S Flemming Werner Jensen, Indehaver, Sax-Trans ApS Frands Ellersgaard, Adm. direktør, LINDLARSEN A/S Frank Heitmann, Adm. direktør, CSC Airline SolutionS Danmark A/S Frans Harboe, Koncernpersonalechef, Dansk Supermarked Adm. A/S Freddy Lauridsen, HR Direktør, Silvan-Kæden A/S Freddy Lykke, Adm. direktør, CSC Scandihealth A/S Frederik G. G. G. Nielsen, HR Manager, Th. Wessel & Vett A/S, Magasin Du Nord Frits Hansen, Adm. direktør, Danske Møbelhandlere Fritz H. Schur, Adm.direktør, Fritz Schur Gruppen Georg Anneberg, Vognmand, Anneberg Transport A/S Georg Sørensen, Direktør, Messecenter Herning A/S Gert Hansen, Direktør, ADP Dealer ServiceS Denmark ApS Gert Nicolaisen, Direktør, Ohl Logistics A/S Gitte Elling, Adm. direktør, Adecco A/S Gregers Brock, Adm. direktør, Brock & Michelsen A/S Gunnar Sørensen, Direktør, Dansk Automat Brancheforening, Göran Hermanson, Adm. direktør, Dansikring Direct A/S Hanne Bjorholm, Arbejdsmarkedschef, Th. Wessel & Vett A/S Magasin Du Nord Hanne Budsted, Direktør, Solo Clothing Company A/S Hans Chr. Petersen, Adm. direktør, Carl F A/S Hans Erik Hansen, Administrationschef, Aldi Hans Erik Hempel-Hansen, Bestyrelsesformand, H.J. Hansen Vin A/S Hans Vengberg, Direktør, Trykluft Centret A/S Hans Venshøj Poulsen, Direktør, FoviTech ApS Hardy Petersen, Adm. direktør, Leman International System Transport A/S Heine Dalsgaard, Adm. direktør, Tæppeland-Jensen Tæpper A/S Helle Kinnerup, Direktør, Kinnerup Care ApS Helle Vejrup, Direktør, Oxoid A/S Thermo Fisher Scientific Henning Schmidt-Petersen, Adm. direktør, Servodan A/S Henning Thomsen, Direktionsassistent, Deloitte Henrik Bille Pedersen, Adm. direktør, Radisson SAS Scandinavia Hotel Henrik Blankschön Nielsen, Økonomichef, Adecco A/S Henrik Christensen, Adm. direktør, Indeks Retail A/S Henrik Dahl Sørensen, Direktør, Dansk EjendomsmæglerforeningS Sekretariat Henrik Enig, Direktør, Andersen & Enig ApS Henrik Gjørup, Direktør, TOP-TOY A/S Henrik Kirketerp, Direktør, Dansk Supermarked A/S Henrik Lehmann Andersen, Direktør, Odense Zoologiske Have Henrik Naundrup, Direktør, JYSK A/S Henrik Nielsen, Adm. direktør, TAXAMOTOR Henrik Sloth, Underdirektør, Dansk Supermarked A/S Henrik Aaen, Adm. direktør, H & M Hennes & Mauritz A/S Henry S. Meyer, Købmand, Den Lille Købmand Ida Kirsten Poulsen Jacobsen, Direktør, Jaco Supermarked A/S Inger Kehlet, Adm. direktør, DanaCare A/S Jacob Bahne Sørensen, Direktør, Bahne Sørensen A/S Jan Anker Gram, Adm. direktør, MultiLine A/S Jan Bonde, Adm. direktør, Nomeco A/S Jan Bøgh, Adm. direktør, JYSK A/S Jan Jensen, Personalekonsulent, Netto Jan Klee, Adm. direktør, Brd. Klee A/S Jan Laursen, Adm. direktør, Monarch A/S Jan Peutzfeldt, Adm. direktør, Ferring Lægemidler A/S Jens Birkeholm, Direktør, Dansk Textil Union Jens Christian Lorenzen, Adm. direktør, Otto Mønsted A/S Jens Christian Poulsen, Indehaver, Hotel Kongebrogaarden A/S Jens Cronval, Adm. direktør, Kodak Polychrome Graphics A/S Jens Hempel-Hansen, Adm. direktør, H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Jens Otto Paludan, Adm. direktør, Universal Music A/S Jens Peen, Adm. direktør, JPBureau A/S Jens Peter Buch Larsen, Direktør, SoftAdvice ApS Jens Tidemann Kristensen, Vognmand, Tidemann Transport ApS Jens Zimmer Christensen, Direktør, Hotel Maritime APS Jens-Jacob Hyllested, Direktør, Scan-Choco A/S Jesper Boysen, Direktør, Elgiganten Adm. A/S Jesper Bøge, Direktør, ASE Jesper E. Petersen, Adm. direktør, Freja Transport & Logistik A/S Jesper F. Schmidt, Adm. direktør, IKANO Finans A/S Jesper Fensvig, Direktør, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S Jesper Kryhlmand, Adm. direktør, CSC Denmark A/S Jesper Ourø Jensen, Adm. direktør, Rudolph Schmidt A/S Jesper Tullin, Direktør, Finansgruppen A/S Jette Jørgensen, Butikschef, IKEA A/S Jette Rosenstand Møller, Kontorchef, Danmarks Optikerforening Jette Thomasen, Salgschef, SHARE Retail A/S John Rohde-Madsen, Adm. direktør, Inbohome amba John Wagner, Adm. direktør, DSK, De Samvirkende Købmænd Johnny Rasmussen, Økonomidirektør, KMD A/S Judith Ejlersen, Personalechef, H & M Hennes & Mauritz A/S Juliane Meulengracht, B B D O I/S Jørgen Andersen, Adm. direktør, JAI A/S Jørgen Andsbjerg, Direktør, Dias Danmark A.m.b.A. Jørgen Bardenfleth, Adm. direktør, MICROSOFT Danmark ApS Dansk Erhvervs højeste myndighed er Generalforsamlingen, der udgøres af de delegerede på Dansk Handel & Service generalforsamling i 2006 og HTS Interesseorganisationens repræsentantskab indtil generalforsamlingen i Jørgen Brandt, Direktør, Brandt`s Inspiration Jørgen Buhl, Vognmand, Jens Buhl & Sønner A/S Jørgen Bylod, Salgschef, Siemens A/S Jørgen Egeskov Jensen, Vognmand, Vamdrup Specialtransport ApS Jørgen Gad, Adm. direktør, Averhoff & Co. A/S Jørgen Hoff-Clausen, Direktør, Johs. Clausen Næstved ApS Jørgen Jørgensen, Indehaver, Hovborg Kro Jørgen Kjeld Jensen, Vognmand, Kjeld Jensen & Sønner A/S Jørgen Mølholm, Direktør, Sick A/S Jørgen Nielsen, Adm. direktør, Profil Optik A/S Jørgen Rubæk Krebs Skohandler, Din Grønne Skobutik Jørgen Rørby Johansen, Vognmand, Dansk Specialtransport, Rørby Johansen A/S Jørgen Schou, Direktør, SCHOU COMPANY A/S Jørgen Stølsgård, Adm. direktør, Berrifine A/S Jørn Astrup Bertelsen, Indehaver, Rings Møbler Jørn Bach, Direktør, B. O. Bøger A/S Jørn Bøllund, Direktør, Blue Water Shipping A/S Jørn Rohde, Salgschef, Robert Bosch A/S Karin Verland, Adm. direktør, Pfizer Danmark Karl Christensen, ALPI DANMARK A/S Karsten Koed, Adm. direktør, Gorm Larsen & Partners A/S Karsten Kaas Eriksen, Produktchef, Lemvigh-Müller A/S Kees Stroomer, Adm. direktør, Randstad A/S Ken Tinebo, Adm. direktør, Nutricia A/S Kim D. Svendsen, Adm. direktør, Biludlejning i Danmark A/S Kim Krull Jørgensen, Adm. direktør, Kim Jørgensen A/S Kim Østrup, Vicedirektør, IBM Danmark A/S Kirsten Andersen, Adm. direktør, Centrum Personale A/S Klaus Afzelius, Adm. direktør, Bantex A/S Klaus Stampe Pedersen, Direktør, TP Gruppen Klaus Strandhøj, Direktør, Temp-Team A/S Klavs Olsen, Grosserer, Penol A/S Knud Hindkjær, Adm. direktør, Hermedico A/S Knud Jeppesen, Vognmand, Knud Jeppesen ApS Lars Steen, Adm. direktør, Dansk Blomsterhandlerforening Lars Thykier, Adm. direktør, Danmarks Rejsebureau Forening Lars Østergaard, Direktør, Indeks Retail A/S Leif N. Dircksen, Adm. direktør, Hydropower A/S Lene Witte, Adm. direktør, Gigtforeningen Leo Jensen, Vognmand, Vognmandsforretningen, Leo Jensen Frederikssund A/S Lester Madsen, Adm. direktør, Munkebjerg Hotel Lisbet Thyge Frandsen, Adm. direktør, BDO ScanRevision A/S Lisbeth Dalgaard Svanholm, Købmand, Dalgaard Supermarked A/S Lone Christensen, Direktør, Aktiv Guld A/S Lone Vinther, Salgschef, Manpower A/S Lotte Bering, Direktør, Campex ApS Mads Jørgensen, Adm. direktør, BAUHAUS Danmark A/S Martin Danielsen, Vognmand, Peter Danielsen Transport A/S Martin Rahbek, Adm. direktør, Konica Minolta, Business Solutions Denmark A/S Michael Christiansen, Adm. direktør, Silvan-Kæden A/S Michael Kjær, Adm. direktør, F GROUP A/S Michael Lauemøller, Vinhandler, Ludv. Bjørns Vinhandel A/S Michael Lynfort, Adm. direktør, Expert 2tal Danmark A/S Michael Marvell, Generalsekretær, Frelsens Hær Mikael Laage-Petersen, Direktør, Coats HP Mogens Jensen, Direktør, Danmon Danmark A/S Mogens Kirk Kristiansen, Direktør, G K Legetøj ApS Mogens Olsen, Formand, Foreningen Reg.Revisorer FRR Mogens Therkelsen, Direktør, H.P. Therkelsen A/S Morten Berg Hansen, Adm. direktør, Pædagogisk Vikarbureau A/S Morten Bøjland, Adm. direktør, SALIX A/S Nic Thielsen, HR Direktør, CSC Denmark A/S Nicolai Bo Pedersen, Personalechef, Dansk Supermarked Adm. A/S Niels Bock, Adm. direktør, in/out as Niels Egerup, Adm. direktør, Transmedica A/S Niels Heering, Partner, GORRISSEN FEDERSPIEL, KIERKEGAARD Niels Nygaard, Hotelejer, Hotel Gammel Skivehus Niels Nørup Pedersen, Partner, DEVOTEAM Consulting A/S Niels Opstrup,, Delacour firma I/S Niels Thorborg, Adm. direktør, L EASY A/S Niels V. Burcharth, Grosserer, Niels Burcharth A/S Nils Rasmus Hansen, Formand, BPRV, Branchef. for PR Virksomheder Ole Agger Hansen, Adm. direktør, Børge Hansen & Søn ApS Guldsmed Ole Holbæk, Direktør, Jumbo Transport as Ole Kristensen, Direktør, HYDRO-X A/S Ole Paustian, Vinhandler, adm. direktør, Taster Wine A/S Orla Hansen, Direktør, DSV Road A/S Ove Andersen, Grosserer, Industrirepræsentationen I/S Palle Crown, Direktør, Danske Fragtmænd Sjælland Paul E.Hansen, Direktør, Madsen & Hansen Maskiner A/S Paul F. Nönnecke, Købmand, SuperBest Helsinge Peder Hvejsel, Direktør, CBC Amba Peer Kølendorf, Adm. direktør, Comitel A/S Per Brun, Adm. direktør, Emmerys CPH. ApS Per Clausen, HR Manager, Tradimus Customer, Services Denmark A/S Per Michael Larsen, Formand, Danmarks Optikerforening Pernille Sonne, Personalechef, Danske Spil A/S Peter Ankerstjerne, Kundedirektør, Scan-Jour A/S Peter Bernhoft, Adm. direktør, Helge Fleischer ApS Peter Callsen, Direktør, E. Callsen & Co. A/S Peter From, Direktør, Andreas Jennow A/S Peter Jalsøe, Adm. direktør, Alt Til Barnet A/S Peter Kjærgård, Direktør, Aarslev Kro Peter Ott, Adm. direktør, Nordic Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S Peter Schaltz, Adm. direktør, Østjysk Vinforsyning A/S Poul-Erik Pedersen, Adm. direktør, Metro Cash & Carry Danmark ApS Preben Greibe, Direktør, Danske Fragtmænd Fyn A/S Regner Jensen, Adm. direktør, Sigurd Müller Vinhandel A/S Renè Frandsen, Adm. direktør, Plaza Ure & Smykker A/S Robert Hinnerskov, Generalsekretær, ISOBRO Rolf Petersen, Grosserer, Rolf Petersen Holding A/S Roy A. Kappenberger, Regionaldirektør, Radisson SAS Scandinavia Hotel Sanne Trägger, Adm. direktør, Flex Pleje ApS Steen Davidsen, Vicedirektør, KMD A/S Steen Grove-Rasmussen, Direktør, Radiometer Danmark A/S Steen Rasmussen, Direktør, ZF Industri Skandinavien Steffen Hansen-Nord, Adm. direktør, Nordlie Food A/S Steffen Lüders, Adm. direktør, GCI Mannov A/S Stig Due, Partner, K P M G C. Jespersen Stig Gerlach, Direktør, Sirius Company as Stig Wall-Gremstrup, Direktør, Wall - Import / Export A/S Susan Byrgesen, HR, Intrum Justitia A/S Susanne Luckow, Direktør, Luckow ApS Susanne Volqvartz, Adm. direktør, Hjerteforeningen Svend Pedersen, Adm. direktør, Jem & Fix A/S Søren Bebe Nielsen, Direktør, Jørgen & Jørgine A/S Søren Hanssen, Adm. direktør, R. G. Retail A/S Søren Selnæs, Direktør, AS3 A/S Tage Borregaard Pedersen, Direktør, Mortensen & Beierholm, Statsaut. Revisionsselskab Thomas Hjorth, CEO, Heidelberg Danmark A/S Thomas Jepsen, Adm. Direktør, Henning Jepsen A/S Thomas Meldal, Adm. Direktør, GGP Denmark A/S Thomas Mosfeldt Laursen, Direktør, Danmarks Optikerforening Thomas Panduro, Adm. direktør, Panduro Hobby A/S Kontor Thomas Thorsøe, Personalechef, Netto Thorkild Rydahl,, firma Rydahl - Krag Jespersen Tina Wøldiche Pedersen, Områdechef, Hunkemöller A/S Tine Wollebekk, Adm. direktør, Diners Club Danmark A/S Torben Bloch Pedersen, Adm. direktør, Steins Laboratorium A/S Torben Christensen, Direktør, Copenhagen Merchants Torben Damm, Direktør, PharmaGreen ApS Torben Evald, Adm. direktør, ActivCare A/S Torben Kristensen, Filialchef, W. & H. Nordic Torben Qvist, Adm. direktør, Honeywell A/S Trey Greenwood, Adm. direktør, S.A.T.S. Danmark A/S Uffe Conrad, Adm. direktør, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Ulrik Bülow, Adm. direktør, Synoptik A/S Urs Kent, Direktør, UK Holding Vibeke Ranch, Personalechef, F. Salling A/S Villy Rasmussen, Koncernchef Vinni Breuning, Adm. direktør, Privathospitalet Hamlet af 1994 A/S Visti Danielsen, Service- og adm.chef, Købmand Erik Nielsen, Kalundborg A/S Walther Thygesen, Adm. direktør, Hewlett-Packard ApS side 21

12 Vi er her for at hjælpe dig Joke Garcia Regnskabsassistent Karin K. Jensen Assistent Kurt Nystrup Fondsadministrator Louise Wulff Regnskabs medarbejder Mathias Bluhme Mia Varnholst Sekretariatschef Mia Woderup Wettersteen Bogholder Susan Hilstrøm Kontorassistent Suzanne Roager it-chef Anne-Christine Mandø, Claus Olsen Internetkonsulent Ivan Miransky It-praktikant Kim Sørensen It-administrator Mette Rømer Dahl Systemkonsulent Michael Nielsen It- medarbejder Rikke Østrup Hansen It-konsulent Henrik Hyltoft Steen Rytlig Anders Birch Poulsen Anne Hermann Bjarne Jakobsen Bjarne Willingshøj Sekretariatschef Bo Green Carina Berg Dea Seeberg Frederik Brocks Hanne Bach Fødevarechef Helene Niemann Jesper Kofod Miljøkonsulent Julie Holck ErhvervsPhD-stipendiat Julie Lynge Dühring Elev Kate Elmvang Sloth Chefsekretær Katrine Bocianski Arbejdsretskonsulent Lars Alexander Borke Procesdirektør og advokat Lars Quistgaard Bay Lene Daugaard Udviklingskonsulent Lone Larsen Lone Rasmussen Forbrugerpolitisk chef Marianne Andersen Mette Appelsø Mette Feifer Mette Herget Miljøchef Jens Karlsen Assistent IT Dansk Erhverv har over 200 kompetente medarbejdere. Vi arbejder med alt fra politisk lobbyarbejde til retssager for medlemmer og løbende rådgivning. Med en professionel partner på sidelinjen kan du koncentrere dig om det, du er bedst til. Handel Dansk Erhverv side 23 Rådgivning Direktion Charlotte Blom Andersen Piccoline Michael Ostenfeld Peter Steentoft fuldmægtig Sofia Osmani Statistisk konsulent Susanne Linhart Sven Petersen Tenna Agergaard Andersen Arbejdsmiljøkonsulent Trine Falk Davidsen Christian Tanggaard Ingemann Ledelses sekretariat & admini stration Lars Krobæk Adm. direktør Kim Munch Lendal Direktør Katia Knipschildt Østergaard Direktør Søren B. Henriksen Direktør Christina Andersen Piccoline Dorthe Kristiansen Marketing- og informationsmedarbejder Elin Rugaard Joensen Kantinemedarbejder Helga Rafn Koordinator Helle Rasch, Administrations koordinator Nicoline Holmblad Afdelingschef Anette Breitenstein Direktionssekretær Anita Nilsen Kantineleder Lene Glumer Court-Payen Anita Rosenstand Anne-Marie Olsen fuldmægtig Birgitte Meisner Nielsen Udviklingskonsulent Christian Ohm Erhvervspolitisk konsulent Jannik Schack Linnemann Forskningspolitisk chef Jeanette Vallat Julie Gerdes Brandenhoff Kira Brøndholt Johnson Holger Jensen Trykkerimedarbejder Jan Czako Ejendomsinspektør Josephine af Rosenborg, Louise Eriksen Elev Mads Juul Jørgensen Mia Petersen sekretær Sangita Worsaae sekretær Signe Mehlsen Søren Friis Larsen Erhvervspolitisk konsulent Tilda Huttunen Erhvervspolitisk konsulent Tina Svanberg Ulla Brandt Juridsk konsulent Morten Brustad Gry Asnæs Markedschef Anette Overby Christa Lausten Henrik Rønne Juridsk Jeanette Rohd Petersen sekretær Jesper Storm Thygesen fuldmægtig Joelle Trine Ovesen Oplevelse Kirsten Pape Nielsen Receptionist Lis Rath Jensen Receptionist Lisbeth Jakobsen Elev Lotte Petri Marketingschef Marcus Nikolaj Hardrup, Mikkel Vibe Jespersen, Piccolo HR Sarah LippertScherwin, Susanne Rhymer Tony Andreasen Servicetekniker Vickie Linea Schønbech, Piccoline Alice Hansen Servicesekretær Bettina Haug Bogholder Birgit Mathiasen Regnskabsassistent Birgitte Binzer Regnskabsassistent Per Lippert-Scherwin Preben Scharff Ejendomsfunktionær Økonomi & regnskab Anne M. Jensen sekretær og HR-assistent Bonnie Nørr Regnskabsassistent Pernille Baker Receptionist Camilla Buur Udbye Frank Lyhne Controller Service & transport Turid Debes Økonomichef Jesper Riemer Souschef Karina Rasmussen Lone Juul Mortensen sekretær Lone Rye Bjørnslev Mai-Brit Knudsen Marianne Kragh Uddannelseskonsulent Pernille Lethare Madsen, Pia Nielsen Netværkskoordinator Tine Skriver Fødevarekonsulent Heidie Elsborg Rasmussen Regnskabsmedarbejder Jakob Lethmar Controller Charlotte Vester Martin Aabak Albert Juul Digens Berit Lindenskov Andersen Chefsekretær Christoffer Susé Heino Rising Helle Houth Henriette Skaastrup Chefjurist Illa Westrup

13 Ingerlise Albretsen Jakob Tietge Jesper Højte Stenbæk Julie Top Christensen Lena Tranekjer fuldmægtig Lis Kousgaard Mai Pedersen Martin Koch Pedersen Pernille Bredgaard Høeg Uddannelseskoordinator Jens Brendstrup Cheføkonom Jan Poulsen Cheføkonom Anne Katrine Melvig Christian Sestoft Claus Skovhøj Olsen Økonomiskpolitisk afdeling Rasmus Køie Juridisk Thue Quist Thomasen Trine S. Plesner fuldmægtig Kommunikation Jonas Wilstrup Kristine Andersen Line Engelbrecht Nielsen, Morten Lange Larsen Niels Have Ole Schmidt Rune Siglev Thomas Stang Hellen Carlos Villaro Lassen Kommunikations direktør Anders Stjernholm Pressekoordinator Annette L. Buchmann Dorthe Pihl Kommunikations konsulent Jesper Brønnum Kommunikationsmedarbejder Kim Østrøm Pressekoordinator Kristian Jørgensen Kristian Kongensgaard Redaktør Malene Rasmussen Pressekoordinator Torben Lentz Vicedirektør Linda Jakobsen Globaliseringschef Claes Dalhoff Jensen Souschef Annette Lüneborg Markedsassistent Betina Thrane Legaliseringskonsulent Lone Andersen Legaliseringskonsulent Margrete Stage Markedskonsulent Marianne Pedersen Markedskonsulent Marie Visti Hansen Ninna Wicki Stryhn Dansk Erhverv International handel Michael E. J. Stilborg Portal manager & e-designansvarlig Sarah Nielsen Elev Signe Rølmer Hansen Erik Axel Johansson Hanne-Marlén Sandvik Markedskonsulent Jakob Dyhr Zangenberg Line Nørgaard Jensen EU-kontor Ole Christoffersen Peder Kamp Legaliseringskonsulent Stig Skibsby Legaliseringschef Leif Graaskov Jensen Hotlinechef Brian Bundgaard Camilla Bang Kristensen Hotline Anne Marie Damgaard EU-chef Marie Louise Løven green Rasmussen EU-konsulent Ole Guldberg EU-konsulent Peter Busch Afdelingschef Helle Thorup Hansen Jesper Bøgh Christensen Juridisk konsulent Marianne Jansteen Mette Nielsen Mie Puck Holler Nina Albertsen Laurits Rønn Direktør Per G. Gotfredsen Direktør Helle Holm Ballegaard Henrik Bak Hoffman Arbejdsmiljøkonsulent Lotte Holmstrup Chefsekretær Maria Krogh Hansen Dansk Erhverv Arbejdsgiver Sidsel Furbo Bach Susanne Stougaard Banquet og konference Marianne Christensen Mette de Voss Morten Schønning Madsen Overenskomstchef Niels Milling Underdirektør Ole Steen Olsen Arbejdsmarkedschef Vita Verner Banquet- og konferencechef Carsten Søderstrøm Børsbetjent Dahlkeet Zing Servicemedarbejder Lars Hurup Børsbetjent Lars Skriver Børsbetjent Peter Vibe Jespersen Overenskomstchef og advokat Rikke B. Ørum Arbejdsmiljøchef Svend Berg Uddannelseschef

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem INDHOLD 03 VI STYRKER FREMTIDENS ERHVERV 04 RÅDGIVNING OG HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED 05 VI ARBEJDER FOR DIN VIRKSOMHEDS OG DIN BRANCHES INTERESSER 06 SÅDAN

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

EXTRA NEWS. Æn d r i n g a f b e m a n d i n g s p r i n c i p p e r og f o r e n k l e t. all aboard dfds -18. september 2008

EXTRA NEWS. Æn d r i n g a f b e m a n d i n g s p r i n c i p p e r og f o r e n k l e t. all aboard dfds -18. september 2008 all aboard dfds -18. september 2008 Projekt lighthouse: Æn d r i n g a f b e m a n d i n g s p r i n c i p p e r og f o r e n k l e t ledelsesstruktur skal sikre indtjeningen om bord Med afsæt i fleksible

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Team Ledelse Fastnet nr./mobil nr. Hanne Michaelsen Borger- og Arbejdsmarkedschef Erling Melchior Hansen Driftschef Christina Stavnsbjerg

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kære forældre På de følgende sider finder I vagtplanen for Rødspætte Cup 2013. Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kioskvagter Tidtagning - Resterende kioskvagter - - Resterende tidtagervagter

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Hotel Vejlefjord 090513

Hotel Vejlefjord 090513 1 lap(s), Kvinde, D5 Omgange 1 5 km 1 Malene Munkholm / Marathon Sport 00:23:54 00:23:54 2 Trine Møller 00:26:40 00:26:40 3 Hanne Skovbo / AGF Life 00:27:50 00:27:50 4 Annette Henriksen / Taluniverset

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris.

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris. Badminton Klub Møllevej 100 3630 Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i. Som noget nyt i år skal vi huske urene. De skal stilles en time frem, ligesom

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Selskabsrapport. Plesner Advokatfirma. Udskrevet d. 24-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport. Plesner Advokatfirma. Udskrevet d. 24-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport Udskrevet d. 24-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk 1 /

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere