Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning"

Transkript

1 Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning Med medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger tilbyder Dansk Erhverv et unikt fællesskab med fokus på politisk gennemslagskraft og dybdegående virksomhedsrådgivning. Dansk Erhverv har mere end 200 ansatte, der tæller jurister, økonomer, konsulenter og andre medarbejdere. Vi tilbyder tre typer af medlemskab, som er målrettet erhvervslivets behov for differentieret rådgivning og eventuelle ønsker om overenskomster.

2 Velkommen til Dansk Erhverv Dette er ikke en traditionel årsberetning, alene fordi Dansk Erhverv kun har eksisteret siden 1. januar Men vi er heller ikke en traditionel erhvervsorganisation. Med fusionen mellem Dansk Handel & Service og det tidligere Handelskammer, HTSI, skaber vi mere, end de to foreninger var tilsammen. Dansk Erhverv er skabt i et moderne samfund, hvor grænsen mellem brancher forsvinder, hvor forholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver er ændret fra konflikt til sammenhold, og hvor service er blevet verdens absolut største erhverv. I Dansk Erhverv har vi en mission om at give virksomhederne de bedst mulige betingelser gennem en stærk involvering i samfundet og ved at yde den bedste rådgivning. Dansk Erhverv har en klar vision om at være det stærkeste politiske talerør for medlemsvirksomhederne og deres foretrukne rådgiver. Vi vil skabe en platform for erhvervslivet, der giver virksomhederne adgang til at fremføre deres argumenter over for enhver beslutningstager. Det vil vi gøre gennem involvering af Dansk Erhvervs medlemmer. Vi vil skabe løsninger for samfundet, fordi det, som er godt for samfundet, er godt for erhvervslivet. Og det, som er godt for erhvervslivet, er godt for samfundet. Dansk erhvervsliv er ikke blot den vigtigste kilde til finansiering af velfærdssamfundet gennem skabelsen af arbejdspladser og indtægter. Erhvervslivet skaber rammerne for det samfund, vi lever i. De varer, vi køber, den service, vi modtager, og det arbejdsliv, som vi oplever, er alt sammen knyttet op med erhvervslivet. Når danskerne er de gladeste mennesker på jorden, så er erhvervslivet en del af denne måling. Når danskerne har stress, spiser usundt, eller vores dyr lider, så kan erhvervslivet være en del af løsningen. Vi vil skabe nye traditioner for erhvervslivets engagement i samfundet, både lokalt, regionalt, nationalt, internationalt og globalt. Dansk Erhverv er en ny organisationsform. Vi tilbyder medlemmerne valgfrihed. Basismedlemskabet kan suppleres med et Full-Servicemedlemskab og et Arbejdsgivermedlemskab det er medlemmernes valg. Dansk Erhverv bygger på et stærkt samarbejde med stærke brancheforeninger. En stor organisation kan kun favne alle medlemmernes ønsker og behov ved at give plads til brancherne og medlemsvirksomhederne. Med en stor organisation har vi mulighed for at tilbyde mange specialister på en lang række områder. Vi har skabt en organisation med fokus på medlemsservice og nærvær. Danmark har brug for et stærkt talerør for servicebranchen, transport, rådgivning, handel og oplevelsessektoren. Vi taler på vegne af virksomheder. side 3 Virksomhedslederne påtager sig sammen med deres medarbejdere et stort ansvar, og når problemer opstår, så er virksomhederne en vigtig del af løsningen. Det er her, Dansk Erhverv vil spille en rolle for sine medlemmer. Poul-Erik Pedersen Formand Lars Krobæk Adm. direktør Integration, offentlig service, sundhed, uddannelse, forskning, miljø, iværksætteri, branding af Danmark, kultur, design, oplevelser, underholdning, socialt ansvar, mobning, pension, globalisering og høj etik. Det er blot nogle af alle de spørgsmål, der optager mennesker, og som erhvervslivet er en vigtig del af. F O R M A N D P O U L- E R I K P E D E R S E N NÆSTFORMAND TORBEN QVIST

3 Dansk Erhvervs vision og mission side 5 D I R E K TØ R : K AT I A K N I P S C H I L DT Ø ST E RGAARD A D M. D I R E K TØ R : L A R S K ROBÆ K D I R E K TØ R : S Ø R E N B. H E N R I K S E N D I R E K TØ R : K I M M U N C H L E N DA L Vision Dansk Erhverv vil være erhvervslivets mest betydningsfulde politiske repræsentant og foretrukne rådgiver. Mission Dansk Erhverv skaber konkurrencekraft hos vores medlemmer og gør det attraktivt at drive erhvervsvirksomhed i en globaliseret verden. Med medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger er vi en af de to største erhvervsorganisationer i Danmark. Det kan ingen beslutningstager sidde overhørig. Vi har over 200 ansatte, der tæller jurister, økonomer, konsulenter og andre medarbejdere, der hver dag gør alt for at levere en kompetent rådgivning til vores medlemmer. Vores medarbejdere er specialister inden for mange af de områder, der er relevante, når man driver en moderne virksomhed. Dagligt ringer vores medlemmer med spørgsmål om alt fra ansættelsesret til købeloven. Dansk Erhverv Hotline besvarer opkald hvert år fra vores medlemmer. Vi rådgiver vores medlemmer i dybden og fører deres sager ved nævn og domstole. Vi har 300 overenskomster, der dækker en lang række områder, og vi er Danmarks næststørste arbejdsgiverforening. Vores hjemmeside besøges af unikke brugere hver måned. Her kan medlemmerne finde informationer og nyheder. Hver uge sender vi over med informationer til medlemsvirksomheder, og ugenligt kommer vores medlemsavis med relevant information og dagordenssættende historier. Vi har siden etableringen af Dansk Erhverv været omtalt gange i avisartikler, tv og radio. Vi deltager i den offentlige debat, så erhvervslivets synspunkter bliver hørt og forstået. Vi har 500 høringssager hvert år og taler dagligt med politikere, embedsmænd og organisationer for at fremme medlemmernes interesser. Dansk Erhverv er repræsenteret i over 300 råd, nævn og udvalg. Siden etableringen af Dansk Erhverv har vi haft møder med en stor del af regeringen. Tusindvis af medlemsvirksomheder deltager hvert år i vores kurser, debatter og orienteringsmøder. Vi er repræsenteret lokalt, i København og i EU. Som Danish Chamber of Commerce er vi en del af et globalt netværk af over handelskamre. Dansk Erhverv har volumen til at hjælpe sine medlemsvirksomheder og brancheforeninger på alle niveauer, og vi gør det hver dag.

4 Dansk Erhvervs værdier Vores værdier, normer og holdninger er en væsentlig del af organisationen og skaber fundamentet for det arbejde, vi udfører. Dansk Erhverv har 6 værdier, som organisationen arbejder aktivt med i hverdagen, og som gennemsyrer alt, hvad der kommer fra Dansk Erhverv. side 7 Som leder af Danmarks førende rådgivervirksomhed inden for tilvejebringelse, udvikling og fastholdelse af mennesker i danske virksomheder, finder jeg det vigtigt, at være en del af en interesseorganisation, der kan bidrage til at præge de politiske og samfundsmæssige rammebetingelser, som vores kunder og vi selv skal virke inden for. Da vi opfatter os selv som en videns- og servicevirksomhed er Dansk Erhverv et naturligt valg. Adm. direktør Hanne Pihl, Mercuri Urval A/S Dansk Erhverv har alle muligheder for at påvirke den politiske dagsorden og i særdeleshed inden for servicesektoren. Samtidig er det vigtigt i etableringsfasen at holde fokus på servicering af og kvalitativ rådgivning til medlemsvirksomhederne. På længere sigt vil serviceringen til medlemmerne uden tvivl blive endnu bedre end tidligere. Adm. direktør Birthe Madsen, Star Tour A/S Vi er troværdige Troværdighed betyder for os, at der er overensstemmelse mellem det, vi gør, og det, vi siger, vi vil gøre. Vi er dygtige Dansk Erhverv skal altid rekruttere den bedst kvalificerede arbejdskraft. Vores medarbejdere har både store faglige kompetencer, men samtidig også forretningsforståelse og kan arbejde med medlemsvirksomhedernes individuelle og generelle problemstillinger. Vi er engagerede Dansk Erhverv skal levere den bedst tænkelige service til medlemmerne vores medarbejdere er hos Dansk Erhverv, fordi de brænder for at bruge deres viden til at rådgive og yde bistand til et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Vi er innovative For at være den bedste partner for vores medlemsvirksomheder er vi nødt til at være et skridt foran. Vi udvikler løsninger og laver strategier, der fører dansk erhvervsliv fremad lokalt og globalt. Vi leverer kvalitet Det skal kunne betale sig at være medlem af Dansk Erhverv. Med over 200 professionelle medarbejdere har vi tilstrækkelig kritisk masse til at yde den bedste service og rådgivning over for medlemmerne. Vores politiske analyser er gennemarbejdede, og i dialog med medlemmerne skaber vi nye strategier og politiske anbefalinger. Vi udviser respekt Dansk Erhverv favner bredt, men giver samtidig plads til, at det enkelte medlem eller den enkelte brancheforening kan bevare selvstændigheden og øve politisk indflydelse.

5 Dansk Erhverv tilbyder Dansk Erhverv vil være erhvervslivets foretrukne rådgiver og partner. Når vi siger, at vi tilbyder valgfrihed, kundenærvær, udsyn, politisk styrke og rådgivning, er det, fordi vi mener, at kombinationen af disse områder er unik for erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. Valgfrihed Vi er meget glade for at kunne tilbyde vores kunder valgfrihed i deres medlemskab af Dansk Erhverv. Forskellige virksomheder har forskellige behov. Det ved vi. Derfor har vi valgt at åbne for muligheden for at vælge mellem tre typer af medlemskab. Vi kalder dem Dansk Erhverv Basis, Dansk Erhverv Full-Service og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, som blandt andet inkluderer overenskomster. Læs mere om de tre medlemstyper på side 14. Kundenærvær Fordi Dansk Erhverv er tæt på kunderne og lytter til dem, er vi bedre i stand til at opfylde deres behov. Vores kundenærvær opstår først og fremmest via opdelingen i markeder. De fire markeder repræsenterer den mangfoldighed af virksomheder, som har valgt at være medlem af Dansk Erhverv. I hvert marked har vi jurister og konsulenter, der alle har et solidt kendskab til de spørgsmål og udfordringer, der er aktuelle i den specifikke branche. Med fokus på individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i virksomheden, sikrer vi en høj grad af kendskab og nærvær til kunden. Udsyn Dansk Erhverv omsætter viden, globalt udsyn og innovationsevne til udvikling hos vores kunder. Globalt udsyn er helt afgørende for dansk erhvervsliv i dag. Globaliseringen og en stigende konkurrence betyder, at mange danske virksomheder i dag må overveje, om internationale aktiviteter skal være en del af en fremtidig vækststrategi. Derfor er det også væsentligt, at deres erhvervsorganisation formår at tænke fremad og ud over landets grænser. Vi har kontor i Bruxelles og samarbejder desuden med handelskamre i alle verdens lande. Vi er samtidig aktivt medlem af Euro- Commerce, Eurochambres og European Business Round Table. Politisk styrke Dansk Erhverv repræsenterer et meget bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Med medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger tilbyder Dansk Erhverv et unikt fællesskab, der giver os en stor politisk styrke og gennemslagskraft. Vores politiske indflydelse bruger vi til at skabe bedre rammevilkår for vores medlemmer. Fra politik til rådgivning Dansk Erhvervs nærhed til de politiske beslutningsprocesser sætter os i stand til at yde rådgivning, der er på forkant med udviklingen. De færreste virksomhedsledere er eksperter til alt. Der vil uundgåeligt opstå spørgsmål og udfordringer, hvor rådgivning udefra kan betyde forskellen på succes og fiasko. Dansk Erhverv rådgiver vores medlemmer fra det øjeblik, de skal ansætte en ny medarbejder til en eventuel afskedigelse. Vi er med fra start til slut med juridiske eksperter inden for såvel ansættelsesret, arbejdsret og overenskomstforhold. Vores erfarne konsulenter rådgiver desuden om mere bløde områder som eksempelvis uddannelse, arbejdsmiljø og personaleledelse. Dansk Erhverv skal være aktiv, saglig og kende medlemsorganisationernes behov. Der er brug for en hovederhvervsorganisation med fokus på den moderne serviceøkonomi, som vi speditører er en del af. Adm. direktør Jesper E. Petersen, FREJA Transport & Logistics A/S Fødevaresikkerhed i detailhandlen er et centralt og relevant emne, som jeg kun kan bakke op om. Men jeg er ikke interesseret i, at detailhandlen drukner i nye regler og bødeordninger. Derfor er jeg glad for, at jeg som medlem af Dansk Erhverv har en erhvervsorganisation, der engagerer sig i emnet og arbejder for mindst muligt administrativt bøvl for detailhandlen. Koncernchef Carsten Normann, Dagrofa A/S side 9

6 Dansk Erhvervs organisation Dansk Erhverv har organiseret sig som en matrix-organisation med udgangspunkt i medlemmernes behov. Gennem de fire markeder har medlemmerne adgang til faglig ekspertise på alle niveauer. Organisationen er bundet tæt sammen og arbejder på kryds og tværs med medlemmerne i centrum. Direktion Vores fire markeder Handel Engros/Detail Stabsfunktioner Ledelsessekretariat & adm. Stabsfunktioner Politik & økonomi Fagchefer Ansættelsesret Dansk Erhverv Arbejdsgiver side 11 Oplevelse Økonomi & regnskab Kommunikation Arbejdsmiljø Rådgivning HR International handel OPS/OPP Service & transport IT EU-kontor Erhvervsjura Hotline Fødevarer Globalisering Dansk Erhverv vil være tæt på medlemmerne. Derfor har vi indrettet os med fire markeder, der omfatter den variation af medlemsvirksomheder, vi repræsenterer. Hvert marked har kompetente medarbejdere med viden inden for de enkelte brancher. Miljø Uddannelse Forbrugerpolitik

7 På såvel min virksomheds som brancheforeningens vegne vil jeg gerne udtrykke, at forventningerne til Dansk Erhverv er tårnhøje. Organisationen skal etablere en konstruktiv dialog mellem sundhedssektorens parter samt borgere og politikere med et stærkt sundhedsnetværk. Dansk Erhverv skal arbejde for, at generelle sundhedstjek indføres til gavn for borgeren, virksomhederne og samfundet. Vi skal undgå at forsimple diskussionen om sundhed til et valg mellem privat og offentlig behandling. I stedet bør Dansk Erhverv fokusere på kvaliteten, sådan som den enkelte patient kommer til at opleve den. Vice President og regionsdirektør Bent Kjærsgaard, Nycomed A/S Dansk Erhverv skal udfordre sine medlemmer til at finde gangbare løsninger på problemstillinger, der enten kan blive eller er varme blandt politikerne. De skal repræsentere medlemmernes interesser bedst muligt i det politiske miljø for derigennem at sikre, at medlemmernes holdninger bliver hørt. Adm. direktør Kristian Scheef Madsen, McDonalds Danmark A/S De fire markeder Virksomheder er ikke ens, men har forskellige behov og ønsker. I Dansk Erhverv vil vi gerne være tæt på medlemmerne. Vi har derfor valgt en organisationsform med fire markeder, der hver især har et stærkt medlemsfokus. Medlemmerne er naturligvis garanteret de samme produkter og ydelser på tværs af markederne tilpasset deres individuelle behov. side 13 Handel Handelsmarkedet omfatter de toneangivende virksomheder inden for detail- og engrosområdet. Vores medlemmer i detailleddet er de kendte brands fra gadebilledet og den unikke specialhandel. Det er supermarkedet, tøjforretningen og optikeren nede på hjørnet. Engrosvirksomhederne spænder fra medicinalvirksomheder over fødevareleverandører til tekniske leverandører. Vores advokater og konsulenter i handelsmarkedet kender de udfordringer, som handelsvirksomhederne skal tackle i hverdagen. Derfor får du den bedste rådgivning hos os, uanset om det gælder spørgsmål om købeloven, markedsføringsloven, arbejdsmiljøregler eller noget helt fjerde. I handelsmarkedet arbejder vi med betydelige internationale politiske emner som at skabe frihandel og undgå kvoteordninger. Nationalt har vi fokus på vigtige politiske områder som fødevarer, arbejdsmiljø og forbrugerpolitik. Vi arbejder hele tiden på at påvirke beslutningstagerne til at skabe en erhvervspolitik, der understøtter vores medlemmers interesser. Vi ved, at lovændringer kan få konsekvenser for den enkelte virksomheds bundlinje. Oplevelse I oplevelsesmarkedet servicerer vi brancher og virksomheder, der har oplevelser som deres primære produkt. Det gælder oplevelser som overnatning, servering, rejser, spil, teater og sport. Medlemsvirksomhederne i oplevelsesmarkedet skaber alle rammer for mindeværdige oplevelser til mennesker fra både Danmark og udlandet. Vi lægger stor vægt på at kende vores medlemsvirksomheder og de problemstillinger, der er inden for den specifikke branche. I oplevelsesmarkedet møder du derfor advokater og konsulenter, der er eksperter netop på de udfordringer, som virksomhederne støder på i det daglige. Oplevelsesmarkedet har fokus på de politiske emner, der berører virksomhederne inden for denne branche. Det gælder alt fra turisme og kultur over fødevarer til integration og sort økonomi. Emner, som, vi ved, optager vores medlemmer i det daglige. Rådgivning Videnservice kalder vi det produkt eller den tjenesteydelse, som vores medlemmer i rådgivningsmarkedet har som salgsvare. Med andre ord lever vores medlemmer i rådgivningsmarkedet af at sælge viden. Det gælder it-rådgivere, ejendomsmæglere, reklamebureauer, pr-bureauer, advokater, revisorer, designere og en lang række øvrige virksomhedsrådgivere. Som rådgivervirksomhed vil man med stor sandsynlighed også opleve at stå over for udfordringer, der kræver en hjælpende hånd udefra. Dansk Erhvervs advokater og konsulenter står derfor klar med gode råd om personalepolitik, in- og outsourcing, stresshåndtering, lønsystemer og meget andet. Danmark er i fuld gang med at bevæge sig fra industrisamfund til videnservice- og rådgiversamfund. Derfor er vores konsulenter i rådgivningsmarkedet optaget af politiske områder som globalisering, forskning, innovation, iværksætteri og it-politik. Det er altafgørende, at vi sikrer arbejdskraft med de rette kompetencer til vidensamfundet. Service og transport I service- og transportmarkedet spænder medlemsvirksomhederne over flere forskellige brancher. Servicevirksomhederne omfatter blandt andre vikarbranchen, privat sundhed, call centre og operationel service. Med vores transportvirksomheder er vi både til lands, til vands og i luften med vognmænd, sø- og havnetransport samt luftfart. Vi dækker dermed hele transportog logistikkæden samt speditørerne. Service- og transportvirksomhederne er i kyndige hænder hos vores advokater og konsulenter i markedet, der har et indgående kendskab til erhvervsret og ansættelsesretlige spørgsmål, der særligt berører service- og transportvirksomheder. Danmark har reelt to adskilte arbejdsmarkeder med det offentlige arbejdsmarked på den ene side og det private på den anden. Offentlig-privat samarbejde er et vigtigt instrument, der kan være med til at sikre det danske velfærdssamfund i fremtiden. Derfor er offentligprivat samarbejde et af vores politiske fokusområder i service- og transportmarkedet sammen med blandt andet infrastruktur og innovation.

8 Et medlemskab målrettet din virksomheds behov Dansk Erhverv tilbyder tre typer medlemskab, som er tilpasset medlemmernes behov. Med vores muligheder for differentieret medlemskab er det op til medlemmerne selv at vælge, hvor meget rådgivning de ønsker, og om de ønsker adgang til overenskomster og andre ydelser på DA-området. Alle medlemmer er med i Basis og har mulighed for dybdegående rådgivning og politisk interessevaretagelse ved medlemskab af Dansk Erhverv Full-Service. Adgang til DA-området kræver ud over Full-Service også medlemskab af Dansk Erhverv Arbejdsgiver. side 15 Dansk Erhverv Basis - Politisk interessevaretagelse - Hotline rådgivning - Internationale forhold - Generel og særlig medlemsinformation. Dansk Erhverv Full- Service Alle ydelser i Basis samt: - Dybdegående, individuel juridisk rådgivning - bistand ved retsafgørelser - Rådgivning om uddannelse og udvikling - Nyt servicekoncept. I takt med nye teknologiske muligheder, hvor kun fantasien sætter grænserne for såvel producenter som forbrugere, er det vigtigt, at Dansk Erhverv satser kraftigt på at tilføre viden på alle niveauer om, hvordan man kan drage fordel af disse mange og uanede muligheder nationalt og internationalt ved indkøb såvel som ved afsætning. Adm. direktør Laynet Wünsch, House of Brides A/S Dansk Erhverv Arbejdsgiver Alle ydelser i Basis og Full-Service samt: - Arbejdsmarkedspolitisk interessevaretagelse - Juridisk rådgivning og advokatbistand på overenskomstområdet - Erhvervsfaglige uddannelser - Overenskomstforhandlinger og overenskomstkoordinering. Jeg mener, at Dansk Erhverv skal sikre en bedre debat imellem det offentlige og det private Danmark. De gode kompetencer, der ligger i begge lejre, kan i fællesskab gøre arbejdsmiljøet og udviklingen af arbejdsmarkedet mere fleksibelt og dynamisk. Tendensen, vi ser nu, hvor staten brutalt skærer ned i leverandører og udelukkende fokuserer på pris, er en meget negativ og visionsløs udvikling. Adm. direktør Martin Rahbek, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S

9 Gode råd fra din professionelle sparringspartner Langt de fleste virksomheder satser i dag på at være dygtige til en bestemt kerneydelse. Derfor har en moderne virksomhed ind imellem brug for rådgivning og støtte udefra. Medlemmer af Dansk Erhverv har desuden adgang til en række fordelagtige tilbud og ydelser. I Dansk Erhverv kan vi tilbyde vores medlemmer en bred vifte af ydelser inden for rådgivning. Samtidig søger vi hele tiden at påvirke lovgivningen og sætte vigtige politiske emner på dagsordenen. Der er mange snore at holde styr på, når man driver virksomhed. Derfor udgiver Dansk Erhverv en række pjecer med gode råd om de områder, der er relevante for vores medlemmer. side 17 Med en ny organisation og større gennemslagskraft er Dansk Erhverv virkelig godt rustet til at varetage sine medlemmers interesser i de kommende år. Og der er mange vigtige temaer at tage fat på. Erhvervslivets konkurrenceevne, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, uddannelse og forskning og offentligprivat samarbejde for blot at nævne nogle enkelte indsatsområder. For rådgivningsbranchen i Dansk Erhverv bliver det særligt interessant, fordi vi for første gang er samlet i et stærkt og bredt fora. Det skal vi forstå at drage fordel af. Adm. direktør Steffen Lüders, GCI Mannov A/S Vi lever i en tid, hvor forbrugerne i stigende grad lægger vægt på etik, miljø og bæredygtighed. Som grøn formidlings- og naturbevarelsesinstitution må vi i Zoologisk Have selv efterleve, hvad vi formidler til vore gæster. Derfor er Zoo en af de ganske få zoologiske haver i verden, der både er ISO Miljøcertificeret og EMAS certificeret. I den strategiske handlingsplan for de kommende år er netop etik, miljø, bæredygtighed og naturbevarelse blandt de centrale indsatsområder. Adm. direktør Lars Lunding Andersen, København ZOO Skal du ansætte en ny medarbejder eller kniber det med at få overblik over barselreglerne? Dansk Erhverv rådgiver om ansættelsesretlige forhold, arbejdsmiljø, efteruddannelse, eksportfremme, skatteforhold og meget mere. Vores advokater og konsulenter holder sig konstant opdaterede på regelændringer og nye love, og du kan derfor altid regne med kvalificeret rådgivning. Oveni tilbyder Dansk Erhverv en telefonisk Hotline-service, hvor flere juridiske eksperter sidder klar ved telefonerne med konkrete svar på ansættelsesretlige spørgsmål. Hos Dansk Erhverv får vores medlemmer adgang til relevante og attraktive netværk, som giver merværdi til forretningen. Vi arrangerer kurser, konferencer og gåhjemmøder om aktuelle emner. Vi udsender nyhedsbreve skræddersyet dine behov og har ugentligt en avis på gaden, der giver dig mulighed for at følge dine og vores mærkesager. Ud over konkret rådgivning har Dansk Erhverv fokus på at give medlemmerne politisk indflydelse. Vi søger hele tiden at påvirke beslutninger og den politiske dagsorden. Et medlemskab hos Dansk Erhverv sætter din virksomheds udfordringer på det politiske landkort. Vi tager nemlig vores medlemmer med på råd, når vi planlægger en politisk indsats. Vores politiske holdninger giver ikke kun genlyd på Christiansborg, men også i pressen. Det skaber en synlighed, som i sidste ende medvirker til, at konkrete erhvervs vilkår bliver ændret til vores medlemmers fordel. Et medlemskab af Dansk Erhverv giver også mulighed for at spare penge på telefonregningen og opnå attraktive rabatter og bonus på brændstof og energi. Dansk Erhverv Inkasso hjælper medlemmerne med at inddrive deres tilgodehavender hurtigt og effektivt. Vi ordner medlemmernes eksportpapirer og hjælper også med at få den udenlandske moms tilbage uanset om det drejer sig om få tusinde eller flere millioner kroner. Vi er bemyndigede til at påtegne og udstede oprindelsescertifikater, og vores Carnet- og Certifikatservice påtegner eksportdokumenter som fakturaer, sundhedscertifikater, kontrakter og lignende. Dansk Erhvervs samarbejdsaftale med SGS Danmark gør det desuden billigere for medlemmerne at sikre kvaliteten af de varer, de køber i udlandet. Endelig har medlemmer af Dansk Erhverv mulighed for at leje Børsbygningens smukke lokaler til møder, konferencer og lignende. Læs mere om alle medlemsfordelene på

10 Dansk Erhvervs bestyrelse Allan Carlsen* Formand, Horesta Arbejdsgiverforening Claus Jensen* Adm. direktør, fakta A/S Jens Zimmer Christensen Direktør, Hotel Maritime Aps Kim Østrup Vicedirektør, IBM Danmark A/S Paul F. Nönnecke Købmand, Superbest Helsinge Birthe Madsen* Adm. direktør, Star Tour A/S Ernst Lykke Nielsen* Adm. direktør, Bording Data A/S Jesper E. Petersen Adm. direktør, Freja Transport & Logistics A/S Klaus Stampe Pedersen Direktør, TP Gruppen Steffen Lüders* Adm. direktør, GCI Mannov side 19 Poul-Erik Pedersen* Formand, Dansk Erhverv Adm. direktør, Metro Cash & Carry Danmark Anker M. Jensen Vognmand, Leif M. Jensen A/S Henrik Kirketerp* Direktør, Dansk Supermarked A/S Lars Monrad-Gylling* Adm. direktør, KMD A/S Bo Bakkegaard Adm. direktør, Kemitura Agentur Frits Hansen* Direktør, Danske Møbelhandlere Jesper Kryhlmand* Adm. direktør, CSC Danmark A/S Michael Christiansen* Adm. direktør, Silvan-kæden Stig Due* Partner, KPMG Torben Qvist Næstformand, Dansk Erhverv Adm. direktør, Honeywell A/S Bent Larsen Adm. direktør, Brødrene Dahl A/S Jan Laursen Adm. direktør, Monarch A/S Michael Kjær* Adm. direktør, F Group A/S Bent Kjærsgaard, Vice President og regionsdirektør, Nycomed Danmark ApS Gitte Elling* Adm. direktør, Adecco A/S Jørgen Brandt* Isenkræmmer, Inspiration Brandt Mikael Laage-Petersen Direktør, Coats HP Ulrik Bülow* Adm. direktør, Synoptik Danmark A/S Carsten Normann Koncernchef, Dagrofa A/S Jan Bonde* Adm. direktør, Nomeco A/S Jørgen Egeskov Jensen Vognmand, Vamdrup Specialtransport ApS Dansk Erhvervs bestyrelse har 31 medlemmer. En del af dem udgør bestyrelsen i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der varetager de DA-relaterede aktiviteter. Disse medlemmer er markeret med *.

11 Delegeret forsamling Allan Bengtsen, Adm. direktør, Møller & Co. A/S Allan Carlsen, Restauratør, Formand Horesta-A Anders Dige, Købmand, V P SuperBest A/S Anders Fransgaard, Vognmand, Anders Fransgaard Anders Geiker, Adm. direktør, DK Paper ApS Anders Møller, Direktør, Scrouples A/S Anders Rosbo, Kommunikationsdirektør, KMD A/S Andreas Holst, Underdirektør, LEO Pharma Danmark Anita Sundstrand, Personalechef, Canon Danmark A/S Anker M. Jensen, Vognmand, Leif M. Jensen A/S Arne Bang Mikkelsen, Adm. direktør, Bella Center A/S Arne Noesgaard, Adm. direktør, Armatec A/S Asger Flügare, Direktør, Arnold Busck International, Boghandel A/S Axel Bang-Berthelsen, Adm. direktør, Grønbech & Sønner A/S Bengt Axelsson, Adm. direktør, Kinnarps A/S Bent Faurskov, Adm. direktør, Transcom Credit, Management Services A/S Bent Jensen, Adm. direktør, T. Hansen Gruppen A/S Bent Kjærsgaard, Vice President og regionsdirektør, Nycomed Danmark ApS Bent Larsen, Adm. direktør, Brødrene Dahl A/S Bent Laursen, Manager, EDS Danmark A/S Bent Madsen, Gardinhandler, Gardinland Bernd Muckenschnabel, Adm. direktør, Novasol A/S Bertil Viker, Regionschef, Siba Danmark Birthe Madsen, Adm. direktør, Star Tour A/S Bjarne Flyvbjerg, Personaledirektør, KMD A/S Bjarne Nielsen, Bestyrelsesformand, HC Handelscenter, Venslev A/S Bjarne Ponikowski, Adm. direktør, G. E. C. Gads Boghandel A/S Bjørg Boch, HR Manager, Akzo Nobel Deco A/S Bo Andersson, Direktør, Sport Life A/S Bo Bakkegaard, Adm. direktør, Kemitura Agentur Brian Danebod, Direktør, Eurest A/S Cai Rasmussen, Isenkræmmer, Carl Rasmussen, Værktøj & Beslag A/S Carl Lauritzen, Vognmand, Nordjysk Forretnings- og, Industrirenovation Caroline Aller, Direktør, PersonaleGruppen A/S Carsten Dyg, Direktør, Isabella, Jydsk Camping Industri A/S Carsten Normann, Koncernchef, Dagrofa A/S Carsten Rojh, Direktør, Daells Bolighus A/S Charlotte Lundblad, HR Direktør, CSC Denmark A/S Charlotte Ærthøj Lind, Miljøchef, Dansk Supermarked A/S Christen Borregaard, Direktør Christian B. Lund, Koncerndirektør, Sanistål A/S Claus Bretton-Meyer, Adm. direktør, Cision Danmark A/S Claus Hjorting,, Nykredit, Claus Hougesen, Adm. direktør, TopNordic A/S Claus Jensen, Adm. direktør, Fakta A/S Claus Jepsen, Direktør, Data Backbone Software Claus Mikkelsen, Salgsdirektør, PFA-Pension, Forsikringsaktieselskab Colette Brix, Direktør, Clinic Colette Cosmetique, Dorthe Helsby, Direktør, De Grønne Bude - Box Delivery A/S Eggert Christiansen, Købmand, Aktiv Super Eli Wallin, Direktør, Pharma Nord ApS Erik Beck, Direktør, DANBECK Erik Petersen, Adm. direktør, Rectus ApS Ernst Lykke Nielsen, Adm. direktør, Bording Data A/S Finn Dyhre Hansen,, erne Thyssen, Skovbo & Forsberg Finn Sjeltoft, Siemens Building Technologies A/S Building Automation Finn V. Nielsen, Direktør, Hedegaard A/S Flemming Jensen, Direktør, Nohau Danmark A/S Flemming Karberg, Grosserer, Hans Just A/S Flemming Møller Jensen, Vognmand, Aars Køletransport A/S Flemming Werner Jensen, Indehaver, Sax-Trans ApS Frands Ellersgaard, Adm. direktør, LINDLARSEN A/S Frank Heitmann, Adm. direktør, CSC Airline SolutionS Danmark A/S Frans Harboe, Koncernpersonalechef, Dansk Supermarked Adm. A/S Freddy Lauridsen, HR Direktør, Silvan-Kæden A/S Freddy Lykke, Adm. direktør, CSC Scandihealth A/S Frederik G. G. G. Nielsen, HR Manager, Th. Wessel & Vett A/S, Magasin Du Nord Frits Hansen, Adm. direktør, Danske Møbelhandlere Fritz H. Schur, Adm.direktør, Fritz Schur Gruppen Georg Anneberg, Vognmand, Anneberg Transport A/S Georg Sørensen, Direktør, Messecenter Herning A/S Gert Hansen, Direktør, ADP Dealer ServiceS Denmark ApS Gert Nicolaisen, Direktør, Ohl Logistics A/S Gitte Elling, Adm. direktør, Adecco A/S Gregers Brock, Adm. direktør, Brock & Michelsen A/S Gunnar Sørensen, Direktør, Dansk Automat Brancheforening, Göran Hermanson, Adm. direktør, Dansikring Direct A/S Hanne Bjorholm, Arbejdsmarkedschef, Th. Wessel & Vett A/S Magasin Du Nord Hanne Budsted, Direktør, Solo Clothing Company A/S Hans Chr. Petersen, Adm. direktør, Carl F A/S Hans Erik Hansen, Administrationschef, Aldi Hans Erik Hempel-Hansen, Bestyrelsesformand, H.J. Hansen Vin A/S Hans Vengberg, Direktør, Trykluft Centret A/S Hans Venshøj Poulsen, Direktør, FoviTech ApS Hardy Petersen, Adm. direktør, Leman International System Transport A/S Heine Dalsgaard, Adm. direktør, Tæppeland-Jensen Tæpper A/S Helle Kinnerup, Direktør, Kinnerup Care ApS Helle Vejrup, Direktør, Oxoid A/S Thermo Fisher Scientific Henning Schmidt-Petersen, Adm. direktør, Servodan A/S Henning Thomsen, Direktionsassistent, Deloitte Henrik Bille Pedersen, Adm. direktør, Radisson SAS Scandinavia Hotel Henrik Blankschön Nielsen, Økonomichef, Adecco A/S Henrik Christensen, Adm. direktør, Indeks Retail A/S Henrik Dahl Sørensen, Direktør, Dansk EjendomsmæglerforeningS Sekretariat Henrik Enig, Direktør, Andersen & Enig ApS Henrik Gjørup, Direktør, TOP-TOY A/S Henrik Kirketerp, Direktør, Dansk Supermarked A/S Henrik Lehmann Andersen, Direktør, Odense Zoologiske Have Henrik Naundrup, Direktør, JYSK A/S Henrik Nielsen, Adm. direktør, TAXAMOTOR Henrik Sloth, Underdirektør, Dansk Supermarked A/S Henrik Aaen, Adm. direktør, H & M Hennes & Mauritz A/S Henry S. Meyer, Købmand, Den Lille Købmand Ida Kirsten Poulsen Jacobsen, Direktør, Jaco Supermarked A/S Inger Kehlet, Adm. direktør, DanaCare A/S Jacob Bahne Sørensen, Direktør, Bahne Sørensen A/S Jan Anker Gram, Adm. direktør, MultiLine A/S Jan Bonde, Adm. direktør, Nomeco A/S Jan Bøgh, Adm. direktør, JYSK A/S Jan Jensen, Personalekonsulent, Netto Jan Klee, Adm. direktør, Brd. Klee A/S Jan Laursen, Adm. direktør, Monarch A/S Jan Peutzfeldt, Adm. direktør, Ferring Lægemidler A/S Jens Birkeholm, Direktør, Dansk Textil Union Jens Christian Lorenzen, Adm. direktør, Otto Mønsted A/S Jens Christian Poulsen, Indehaver, Hotel Kongebrogaarden A/S Jens Cronval, Adm. direktør, Kodak Polychrome Graphics A/S Jens Hempel-Hansen, Adm. direktør, H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Jens Otto Paludan, Adm. direktør, Universal Music A/S Jens Peen, Adm. direktør, JPBureau A/S Jens Peter Buch Larsen, Direktør, SoftAdvice ApS Jens Tidemann Kristensen, Vognmand, Tidemann Transport ApS Jens Zimmer Christensen, Direktør, Hotel Maritime APS Jens-Jacob Hyllested, Direktør, Scan-Choco A/S Jesper Boysen, Direktør, Elgiganten Adm. A/S Jesper Bøge, Direktør, ASE Jesper E. Petersen, Adm. direktør, Freja Transport & Logistik A/S Jesper F. Schmidt, Adm. direktør, IKANO Finans A/S Jesper Fensvig, Direktør, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S Jesper Kryhlmand, Adm. direktør, CSC Denmark A/S Jesper Ourø Jensen, Adm. direktør, Rudolph Schmidt A/S Jesper Tullin, Direktør, Finansgruppen A/S Jette Jørgensen, Butikschef, IKEA A/S Jette Rosenstand Møller, Kontorchef, Danmarks Optikerforening Jette Thomasen, Salgschef, SHARE Retail A/S John Rohde-Madsen, Adm. direktør, Inbohome amba John Wagner, Adm. direktør, DSK, De Samvirkende Købmænd Johnny Rasmussen, Økonomidirektør, KMD A/S Judith Ejlersen, Personalechef, H & M Hennes & Mauritz A/S Juliane Meulengracht, B B D O I/S Jørgen Andersen, Adm. direktør, JAI A/S Jørgen Andsbjerg, Direktør, Dias Danmark A.m.b.A. Jørgen Bardenfleth, Adm. direktør, MICROSOFT Danmark ApS Dansk Erhvervs højeste myndighed er Generalforsamlingen, der udgøres af de delegerede på Dansk Handel & Service generalforsamling i 2006 og HTS Interesseorganisationens repræsentantskab indtil generalforsamlingen i Jørgen Brandt, Direktør, Brandt`s Inspiration Jørgen Buhl, Vognmand, Jens Buhl & Sønner A/S Jørgen Bylod, Salgschef, Siemens A/S Jørgen Egeskov Jensen, Vognmand, Vamdrup Specialtransport ApS Jørgen Gad, Adm. direktør, Averhoff & Co. A/S Jørgen Hoff-Clausen, Direktør, Johs. Clausen Næstved ApS Jørgen Jørgensen, Indehaver, Hovborg Kro Jørgen Kjeld Jensen, Vognmand, Kjeld Jensen & Sønner A/S Jørgen Mølholm, Direktør, Sick A/S Jørgen Nielsen, Adm. direktør, Profil Optik A/S Jørgen Rubæk Krebs Skohandler, Din Grønne Skobutik Jørgen Rørby Johansen, Vognmand, Dansk Specialtransport, Rørby Johansen A/S Jørgen Schou, Direktør, SCHOU COMPANY A/S Jørgen Stølsgård, Adm. direktør, Berrifine A/S Jørn Astrup Bertelsen, Indehaver, Rings Møbler Jørn Bach, Direktør, B. O. Bøger A/S Jørn Bøllund, Direktør, Blue Water Shipping A/S Jørn Rohde, Salgschef, Robert Bosch A/S Karin Verland, Adm. direktør, Pfizer Danmark Karl Christensen, ALPI DANMARK A/S Karsten Koed, Adm. direktør, Gorm Larsen & Partners A/S Karsten Kaas Eriksen, Produktchef, Lemvigh-Müller A/S Kees Stroomer, Adm. direktør, Randstad A/S Ken Tinebo, Adm. direktør, Nutricia A/S Kim D. Svendsen, Adm. direktør, Biludlejning i Danmark A/S Kim Krull Jørgensen, Adm. direktør, Kim Jørgensen A/S Kim Østrup, Vicedirektør, IBM Danmark A/S Kirsten Andersen, Adm. direktør, Centrum Personale A/S Klaus Afzelius, Adm. direktør, Bantex A/S Klaus Stampe Pedersen, Direktør, TP Gruppen Klaus Strandhøj, Direktør, Temp-Team A/S Klavs Olsen, Grosserer, Penol A/S Knud Hindkjær, Adm. direktør, Hermedico A/S Knud Jeppesen, Vognmand, Knud Jeppesen ApS Lars Steen, Adm. direktør, Dansk Blomsterhandlerforening Lars Thykier, Adm. direktør, Danmarks Rejsebureau Forening Lars Østergaard, Direktør, Indeks Retail A/S Leif N. Dircksen, Adm. direktør, Hydropower A/S Lene Witte, Adm. direktør, Gigtforeningen Leo Jensen, Vognmand, Vognmandsforretningen, Leo Jensen Frederikssund A/S Lester Madsen, Adm. direktør, Munkebjerg Hotel Lisbet Thyge Frandsen, Adm. direktør, BDO ScanRevision A/S Lisbeth Dalgaard Svanholm, Købmand, Dalgaard Supermarked A/S Lone Christensen, Direktør, Aktiv Guld A/S Lone Vinther, Salgschef, Manpower A/S Lotte Bering, Direktør, Campex ApS Mads Jørgensen, Adm. direktør, BAUHAUS Danmark A/S Martin Danielsen, Vognmand, Peter Danielsen Transport A/S Martin Rahbek, Adm. direktør, Konica Minolta, Business Solutions Denmark A/S Michael Christiansen, Adm. direktør, Silvan-Kæden A/S Michael Kjær, Adm. direktør, F GROUP A/S Michael Lauemøller, Vinhandler, Ludv. Bjørns Vinhandel A/S Michael Lynfort, Adm. direktør, Expert 2tal Danmark A/S Michael Marvell, Generalsekretær, Frelsens Hær Mikael Laage-Petersen, Direktør, Coats HP Mogens Jensen, Direktør, Danmon Danmark A/S Mogens Kirk Kristiansen, Direktør, G K Legetøj ApS Mogens Olsen, Formand, Foreningen Reg.Revisorer FRR Mogens Therkelsen, Direktør, H.P. Therkelsen A/S Morten Berg Hansen, Adm. direktør, Pædagogisk Vikarbureau A/S Morten Bøjland, Adm. direktør, SALIX A/S Nic Thielsen, HR Direktør, CSC Denmark A/S Nicolai Bo Pedersen, Personalechef, Dansk Supermarked Adm. A/S Niels Bock, Adm. direktør, in/out as Niels Egerup, Adm. direktør, Transmedica A/S Niels Heering, Partner, GORRISSEN FEDERSPIEL, KIERKEGAARD Niels Nygaard, Hotelejer, Hotel Gammel Skivehus Niels Nørup Pedersen, Partner, DEVOTEAM Consulting A/S Niels Opstrup,, Delacour firma I/S Niels Thorborg, Adm. direktør, L EASY A/S Niels V. Burcharth, Grosserer, Niels Burcharth A/S Nils Rasmus Hansen, Formand, BPRV, Branchef. for PR Virksomheder Ole Agger Hansen, Adm. direktør, Børge Hansen & Søn ApS Guldsmed Ole Holbæk, Direktør, Jumbo Transport as Ole Kristensen, Direktør, HYDRO-X A/S Ole Paustian, Vinhandler, adm. direktør, Taster Wine A/S Orla Hansen, Direktør, DSV Road A/S Ove Andersen, Grosserer, Industrirepræsentationen I/S Palle Crown, Direktør, Danske Fragtmænd Sjælland Paul E.Hansen, Direktør, Madsen & Hansen Maskiner A/S Paul F. Nönnecke, Købmand, SuperBest Helsinge Peder Hvejsel, Direktør, CBC Amba Peer Kølendorf, Adm. direktør, Comitel A/S Per Brun, Adm. direktør, Emmerys CPH. ApS Per Clausen, HR Manager, Tradimus Customer, Services Denmark A/S Per Michael Larsen, Formand, Danmarks Optikerforening Pernille Sonne, Personalechef, Danske Spil A/S Peter Ankerstjerne, Kundedirektør, Scan-Jour A/S Peter Bernhoft, Adm. direktør, Helge Fleischer ApS Peter Callsen, Direktør, E. Callsen & Co. A/S Peter From, Direktør, Andreas Jennow A/S Peter Jalsøe, Adm. direktør, Alt Til Barnet A/S Peter Kjærgård, Direktør, Aarslev Kro Peter Ott, Adm. direktør, Nordic Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S Peter Schaltz, Adm. direktør, Østjysk Vinforsyning A/S Poul-Erik Pedersen, Adm. direktør, Metro Cash & Carry Danmark ApS Preben Greibe, Direktør, Danske Fragtmænd Fyn A/S Regner Jensen, Adm. direktør, Sigurd Müller Vinhandel A/S Renè Frandsen, Adm. direktør, Plaza Ure & Smykker A/S Robert Hinnerskov, Generalsekretær, ISOBRO Rolf Petersen, Grosserer, Rolf Petersen Holding A/S Roy A. Kappenberger, Regionaldirektør, Radisson SAS Scandinavia Hotel Sanne Trägger, Adm. direktør, Flex Pleje ApS Steen Davidsen, Vicedirektør, KMD A/S Steen Grove-Rasmussen, Direktør, Radiometer Danmark A/S Steen Rasmussen, Direktør, ZF Industri Skandinavien Steffen Hansen-Nord, Adm. direktør, Nordlie Food A/S Steffen Lüders, Adm. direktør, GCI Mannov A/S Stig Due, Partner, K P M G C. Jespersen Stig Gerlach, Direktør, Sirius Company as Stig Wall-Gremstrup, Direktør, Wall - Import / Export A/S Susan Byrgesen, HR, Intrum Justitia A/S Susanne Luckow, Direktør, Luckow ApS Susanne Volqvartz, Adm. direktør, Hjerteforeningen Svend Pedersen, Adm. direktør, Jem & Fix A/S Søren Bebe Nielsen, Direktør, Jørgen & Jørgine A/S Søren Hanssen, Adm. direktør, R. G. Retail A/S Søren Selnæs, Direktør, AS3 A/S Tage Borregaard Pedersen, Direktør, Mortensen & Beierholm, Statsaut. Revisionsselskab Thomas Hjorth, CEO, Heidelberg Danmark A/S Thomas Jepsen, Adm. Direktør, Henning Jepsen A/S Thomas Meldal, Adm. Direktør, GGP Denmark A/S Thomas Mosfeldt Laursen, Direktør, Danmarks Optikerforening Thomas Panduro, Adm. direktør, Panduro Hobby A/S Kontor Thomas Thorsøe, Personalechef, Netto Thorkild Rydahl,, firma Rydahl - Krag Jespersen Tina Wøldiche Pedersen, Områdechef, Hunkemöller A/S Tine Wollebekk, Adm. direktør, Diners Club Danmark A/S Torben Bloch Pedersen, Adm. direktør, Steins Laboratorium A/S Torben Christensen, Direktør, Copenhagen Merchants Torben Damm, Direktør, PharmaGreen ApS Torben Evald, Adm. direktør, ActivCare A/S Torben Kristensen, Filialchef, W. & H. Nordic Torben Qvist, Adm. direktør, Honeywell A/S Trey Greenwood, Adm. direktør, S.A.T.S. Danmark A/S Uffe Conrad, Adm. direktør, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Ulrik Bülow, Adm. direktør, Synoptik A/S Urs Kent, Direktør, UK Holding Vibeke Ranch, Personalechef, F. Salling A/S Villy Rasmussen, Koncernchef Vinni Breuning, Adm. direktør, Privathospitalet Hamlet af 1994 A/S Visti Danielsen, Service- og adm.chef, Købmand Erik Nielsen, Kalundborg A/S Walther Thygesen, Adm. direktør, Hewlett-Packard ApS side 21

12 Vi er her for at hjælpe dig Joke Garcia Regnskabsassistent Karin K. Jensen Assistent Kurt Nystrup Fondsadministrator Louise Wulff Regnskabs medarbejder Mathias Bluhme Mia Varnholst Sekretariatschef Mia Woderup Wettersteen Bogholder Susan Hilstrøm Kontorassistent Suzanne Roager it-chef Anne-Christine Mandø, Claus Olsen Internetkonsulent Ivan Miransky It-praktikant Kim Sørensen It-administrator Mette Rømer Dahl Systemkonsulent Michael Nielsen It- medarbejder Rikke Østrup Hansen It-konsulent Henrik Hyltoft Steen Rytlig Anders Birch Poulsen Anne Hermann Bjarne Jakobsen Bjarne Willingshøj Sekretariatschef Bo Green Carina Berg Dea Seeberg Frederik Brocks Hanne Bach Fødevarechef Helene Niemann Jesper Kofod Miljøkonsulent Julie Holck ErhvervsPhD-stipendiat Julie Lynge Dühring Elev Kate Elmvang Sloth Chefsekretær Katrine Bocianski Arbejdsretskonsulent Lars Alexander Borke Procesdirektør og advokat Lars Quistgaard Bay Lene Daugaard Udviklingskonsulent Lone Larsen Lone Rasmussen Forbrugerpolitisk chef Marianne Andersen Mette Appelsø Mette Feifer Mette Herget Miljøchef Jens Karlsen Assistent IT Dansk Erhverv har over 200 kompetente medarbejdere. Vi arbejder med alt fra politisk lobbyarbejde til retssager for medlemmer og løbende rådgivning. Med en professionel partner på sidelinjen kan du koncentrere dig om det, du er bedst til. Handel Dansk Erhverv side 23 Rådgivning Direktion Charlotte Blom Andersen Piccoline Michael Ostenfeld Peter Steentoft fuldmægtig Sofia Osmani Statistisk konsulent Susanne Linhart Sven Petersen Tenna Agergaard Andersen Arbejdsmiljøkonsulent Trine Falk Davidsen Christian Tanggaard Ingemann Ledelses sekretariat & admini stration Lars Krobæk Adm. direktør Kim Munch Lendal Direktør Katia Knipschildt Østergaard Direktør Søren B. Henriksen Direktør Christina Andersen Piccoline Dorthe Kristiansen Marketing- og informationsmedarbejder Elin Rugaard Joensen Kantinemedarbejder Helga Rafn Koordinator Helle Rasch, Administrations koordinator Nicoline Holmblad Afdelingschef Anette Breitenstein Direktionssekretær Anita Nilsen Kantineleder Lene Glumer Court-Payen Anita Rosenstand Anne-Marie Olsen fuldmægtig Birgitte Meisner Nielsen Udviklingskonsulent Christian Ohm Erhvervspolitisk konsulent Jannik Schack Linnemann Forskningspolitisk chef Jeanette Vallat Julie Gerdes Brandenhoff Kira Brøndholt Johnson Holger Jensen Trykkerimedarbejder Jan Czako Ejendomsinspektør Josephine af Rosenborg, Louise Eriksen Elev Mads Juul Jørgensen Mia Petersen sekretær Sangita Worsaae sekretær Signe Mehlsen Søren Friis Larsen Erhvervspolitisk konsulent Tilda Huttunen Erhvervspolitisk konsulent Tina Svanberg Ulla Brandt Juridsk konsulent Morten Brustad Gry Asnæs Markedschef Anette Overby Christa Lausten Henrik Rønne Juridsk Jeanette Rohd Petersen sekretær Jesper Storm Thygesen fuldmægtig Joelle Trine Ovesen Oplevelse Kirsten Pape Nielsen Receptionist Lis Rath Jensen Receptionist Lisbeth Jakobsen Elev Lotte Petri Marketingschef Marcus Nikolaj Hardrup, Mikkel Vibe Jespersen, Piccolo HR Sarah LippertScherwin, Susanne Rhymer Tony Andreasen Servicetekniker Vickie Linea Schønbech, Piccoline Alice Hansen Servicesekretær Bettina Haug Bogholder Birgit Mathiasen Regnskabsassistent Birgitte Binzer Regnskabsassistent Per Lippert-Scherwin Preben Scharff Ejendomsfunktionær Økonomi & regnskab Anne M. Jensen sekretær og HR-assistent Bonnie Nørr Regnskabsassistent Pernille Baker Receptionist Camilla Buur Udbye Frank Lyhne Controller Service & transport Turid Debes Økonomichef Jesper Riemer Souschef Karina Rasmussen Lone Juul Mortensen sekretær Lone Rye Bjørnslev Mai-Brit Knudsen Marianne Kragh Uddannelseskonsulent Pernille Lethare Madsen, Pia Nielsen Netværkskoordinator Tine Skriver Fødevarekonsulent Heidie Elsborg Rasmussen Regnskabsmedarbejder Jakob Lethmar Controller Charlotte Vester Martin Aabak Albert Juul Digens Berit Lindenskov Andersen Chefsekretær Christoffer Susé Heino Rising Helle Houth Henriette Skaastrup Chefjurist Illa Westrup

13 Ingerlise Albretsen Jakob Tietge Jesper Højte Stenbæk Julie Top Christensen Lena Tranekjer fuldmægtig Lis Kousgaard Mai Pedersen Martin Koch Pedersen Pernille Bredgaard Høeg Uddannelseskoordinator Jens Brendstrup Cheføkonom Jan Poulsen Cheføkonom Anne Katrine Melvig Christian Sestoft Claus Skovhøj Olsen Økonomiskpolitisk afdeling Rasmus Køie Juridisk Thue Quist Thomasen Trine S. Plesner fuldmægtig Kommunikation Jonas Wilstrup Kristine Andersen Line Engelbrecht Nielsen, Morten Lange Larsen Niels Have Ole Schmidt Rune Siglev Thomas Stang Hellen Carlos Villaro Lassen Kommunikations direktør Anders Stjernholm Pressekoordinator Annette L. Buchmann Dorthe Pihl Kommunikations konsulent Jesper Brønnum Kommunikationsmedarbejder Kim Østrøm Pressekoordinator Kristian Jørgensen Kristian Kongensgaard Redaktør Malene Rasmussen Pressekoordinator Torben Lentz Vicedirektør Linda Jakobsen Globaliseringschef Claes Dalhoff Jensen Souschef Annette Lüneborg Markedsassistent Betina Thrane Legaliseringskonsulent Lone Andersen Legaliseringskonsulent Margrete Stage Markedskonsulent Marianne Pedersen Markedskonsulent Marie Visti Hansen Ninna Wicki Stryhn Dansk Erhverv International handel Michael E. J. Stilborg Portal manager & e-designansvarlig Sarah Nielsen Elev Signe Rølmer Hansen Erik Axel Johansson Hanne-Marlén Sandvik Markedskonsulent Jakob Dyhr Zangenberg Line Nørgaard Jensen EU-kontor Ole Christoffersen Peder Kamp Legaliseringskonsulent Stig Skibsby Legaliseringschef Leif Graaskov Jensen Hotlinechef Brian Bundgaard Camilla Bang Kristensen Hotline Anne Marie Damgaard EU-chef Marie Louise Løven green Rasmussen EU-konsulent Ole Guldberg EU-konsulent Peter Busch Afdelingschef Helle Thorup Hansen Jesper Bøgh Christensen Juridisk konsulent Marianne Jansteen Mette Nielsen Mie Puck Holler Nina Albertsen Laurits Rønn Direktør Per G. Gotfredsen Direktør Helle Holm Ballegaard Henrik Bak Hoffman Arbejdsmiljøkonsulent Lotte Holmstrup Chefsekretær Maria Krogh Hansen Dansk Erhverv Arbejdsgiver Sidsel Furbo Bach Susanne Stougaard Banquet og konference Marianne Christensen Mette de Voss Morten Schønning Madsen Overenskomstchef Niels Milling Underdirektør Ole Steen Olsen Arbejdsmarkedschef Vita Verner Banquet- og konferencechef Carsten Søderstrøm Børsbetjent Dahlkeet Zing Servicemedarbejder Lars Hurup Børsbetjent Lars Skriver Børsbetjent Peter Vibe Jespersen Overenskomstchef og advokat Rikke B. Ørum Arbejdsmiljøchef Svend Berg Uddannelseschef

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION Distance 8,5 Klasse: KVINDE Distance 8,5 1 0573 00:43:00 HELLE OVESEN BRANDE MOTION 2 0592 00:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION 3 0593 00:43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22)

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22) Holdkonkurrence: Hold (cal.22) 1 Aalborg Skyttekreds 1 14860 Bo Lykholt Andreasen Klasse: 1 62/29/04 14306 Lars Dyrskjøt Klasse: 1 59/27/07 14453 Birgitte Bæk Larsen Klasse: 3 56/26/04 14823 Elizabeth

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK Bestyrelsen Formand Kim Kock 61 68 10 64 krkock@gmail.com Administrationschef Kjeld P. Kjeldsen 23 32 67 07 kjeld.kjeldsen@privat.dk Bestyrelses medlem Kristian Thomsen 21 25 39 22 kvt@ok.dk Sportschef

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Startliste. Spilledage Start tidspunkt: Lørdag 11. 3. april 2010 Side 1 af 19

Startliste. Spilledage Start tidspunkt: Lørdag 11. 3. april 2010 Side 1 af 19 Startliste Spilledage Start tidspunkt: Kamille Jørgensen NIF / Heidi Tved NIF / Jan Andersen Brasilia / Christian Andersen Brasilia / Hanne Pedersen Pletskud / Finn Pedersen Pletskud / 4 Rasmus Ussing

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015 MTB - Vintercup - 5 Afd. - - Romalt Bakker - 26. februar 2015 Navn Klub 1 omgang 2 omgang 3 omgang 4 omgang 5 omgang Total Klasse 1: 1 Rasmus Feldballe 00:14:02 00:13:01 00:13:06 00:13:24 00:13:26 01:07:02

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 1 Christian Vildhøj FAGI 1 Heino H. Eriksen SGI 1 T Simon Hansen-Nord HOI 1 T Jesper Friis SGI 1 T Jakob Theilmann HOI 1 T7 Anders C. Bech IFV 18 T7 Kjeld

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere